Анонс
оприлюднення інформації

Червень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд

 

        01 02

03

04

05

06

07

08 09
10

11

12

13

14

15 16
17

18

19 20 21 22 23

24

25

26

27 28 29 30

Анонс
оприлюднення інформації

Липень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд

01

02

03

04 05 06 07

08

09 10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20 21

22

23 24

25

26

27 28
29 30 31

 

 

 

 

 

Календар
подання звітності

Червень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

        01 02

03

04 05 06 07 08 09
10

11

12

13

14

15 16
17

18

19

20

21

22 23

24

25

26

27

28 29 30

Календар
подання звітності

Липень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

01

02

03

04 05 06 07

08

09

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27 28

29

30

31

    01 02

 

Статистика регіонів

 

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді

Кабінет респондента

 

Конкурс з відбору консультантів

Новини

 

Голова Держстату І. Вернер бере участь у Конференції європейських статистиків (КЄС)

27.06.2019

Вітання Голови Держстату І. Вернера з нагоди Дня Конституції України

Основні показники статистики демографії підприємств у 2016 році

Індекси будівельної продукції у січні-травні 2019 року

Індекси будівельної продукції у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-травні 2019 року

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у січні-травні 2019 року

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2019 році

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-травень 2019 року

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2019 роках

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-травень 2019 року

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-травень 2019 року

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах у січні-травні 2019 року

Виробництво промислової продукції за видами у січні-травні 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у травні 2019 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2019 року

25.06.2019

Використання палива за травень 2019 року

Запаси палива на 1 червня 2019 року

Робоча сила за регіонами у 2019 році

Особи, які не входять до складу робочої сили за регіонами у 2019 році

Рівень участі населення в робочій силі за регіонами у 2019 році

Зайняте населення за регіонами у 2019 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2019 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2019 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2019 році

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2019 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-березень 2019 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за січень-березень 2019 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2019 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-березень 2019 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за січень-березень 2019 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2019 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-березень 2019 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 березня 2019 року

24.06.2019

Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення (2015-2017)

Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення за регіонами (2015-2017)

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 травня 2019 року та середня чисельність у січні-квітні 2019 року

Міграційний рух населення у січні-квітні 2019 року

Природний рух населення у січні-квітні 2019 року

Населення (1990-2019)

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у травні 2019 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-травні 2019 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у травні 2019 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-травні 2019 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець травня 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Зайнятість та безробіття населення в І кварталі 2019 року

Виробництво будівельної продукції у січні–травні 2019 року

Промислове виробництво у січні–травні 2019 року

21.06.2019

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-травні 2019 року

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-травні 2019 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-травні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2018 роках

Кількість підприємств за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-травні 2019 року

Постачання та використання енергії у 2018 році

Підготовлено експрес-випуски:

Розподіл постійного населення України за статтю та віком

Про надання населенню субсидій у травні 2019 року

20.06.2019

Зведені національні рахунки за І квартал 2019 року

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2019 рік

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2019 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за I квартал 2019 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за I квартал 2019 року

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2019 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2019 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2019 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2019 рік

Використання та запаси палива у 2018 році

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-травні 2019 року

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у січні-травні 2019 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами за регіонами у січні-травні 2019 року

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення у 2019 році

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Підготовлено експрес-випуски:

Підсумки роботи транспорту в січні–травні 2019 року

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–травні 2019 року

19.06.2019

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2018 роц

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності  промисловості у 2018 році

Фінансові результати до оподаткування підприємств за регіонами у 2018 роц

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2018 році

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності промисловості у 2018 році

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2018 рік

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2018 рік

Сезонно скориговані щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2018 році

Сезонно скориговані щомісячні обсяги товарної структури зовнішньої торгівлі у 2018 році

Cезонно скориговані щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами за країнами світу у 2018 році

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за сiчень-квітень 2019 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-квітень 2019 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за січень-квітень 2019 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за січень-квітень 2019 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-квітні 2019 році

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у квітні 2019 року

Зовнішня торгівля товарами за країнами–партнерами у 2018 році

Підготовлено експрес-випуск:

Валовий внутрішній продукт у І кварталі 2019 року

18.06.2019

Індекси сільськогосподарської продукції у 2019 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-травні 2019 року

Середні ціни виробників промислової продукції у 2019 році

Підготовлено експрес-випуски:

Демографічна ситуація у січні–квітні 2019 року

14.06.2019

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2019 році

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2019 році (за даними державної служби зайнятості)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у травні 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у травні 2019 року (до грудня попереднього року)

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 червня 2019 року

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-травні 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Зовнішня торгівля України товарами у січні–квітні 2019 року

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−травні 2019 року

13.06.2019

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у І кварталі 2019 року

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах у І кварталі 2019 року

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2019 році

12.06.2019

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до грудня попереднього року)

11.06.2019

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 червня 2019 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 червня 2019 року

Загальна площа за видами житлових будівель (нове будівництво) на початок будівництва по регіонах у січні-березні 2019 року

Загальна площа за видами нежитлових будівель (нове будівництво), на початок будівництва по регіонах у січні-березні 2019 року

Загальна площа будівель (нове будівництво), за видами на початок будівництва у січні-березні 2019 року

Кількість квартир за видами житлових будинків на початок будівництва по регіонах у січні-березні 2019 року

Прийняття в експлуатацію квартир у житлових будинках (нове будівництво) за місцем будівництва по регіонах у січні-березні 2019 року

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2019 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2019 року (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-травні 2019 року (до відповідного періоду попереднього року)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за видами економічної діяльності у січні-березні 2019 року

Прямі інвестиції (боргові інструменти): за країнами світу, видами економічної діяльності, по регіонах у січні-березні 2019 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал): за країнами світу у розрізі видів економічної діяльності; видами економічної діяльності у розрізі країн світу у січні-березні 2019 року

10.06.2019

Капітальні інвестиції (щоквартальні показники) за січень-березень 2019 року

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін за травень 2019 року

06.06.2019

НКЦПФР запускає систему фінансової звітності, складеної  на основі  таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами, в єдиному електронному форматі

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності у I кварталі 2019 року

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-квітень 2019 року

04.06.2019

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-квітні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у квітні 2019 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у квітні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-квітні 2019 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до грудня попереднього року)

Придбання матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами за 2018 рік

03.06.2019

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Рух кадрів по регіонах за квартал у 2019 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал у 2019 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал у 2019 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників по регіонах за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал у 2019 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал у 2019 році

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
01.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)