Анонс
оприлюднення інформації

Вересень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Жовтень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд
  01

02

03

04

05 06

07

08

09 10 11 12 13
14

15

16 17 18 19 20
21

22

23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

Календар
подання звітності

Вересень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Жовтень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

01

02

03

04

05 06
07

08

09

10

11

12 13
14

15

16

17

18

19 20
21

22

23

24

25

26 27

28

29

30

31

 

   

 

Статистика регіонів

 

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді

Кабінет респондента

 

Конкурс з відбору консультантів

Новини

 

Населенням сплачено за ЖКП
 серпень 2019

5,2 млрд.грн

 

30.09.2019

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2019 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2019 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2019 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2019 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2019 рік

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за IІ квартал 2019 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2019 році

Основні засоби України за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2019 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2019 році, % до відповідного місяця попереднього року

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 вересня 2019 року

Ціни на природний газ для споживачів у I півріччі 2019 року

Ціни на електроенергію для споживачів у I півріччі 2019 року

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2019 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2019 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2019 році

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах у січні-серпні 2019 року

Виробництво промислової продукції за видами у січні-серпні 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Доходи та витрати населення в ІІ кварталі 2019 року

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у серпні 2019 року

27.09.2019

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності у січні-червні 2019 року

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та віковими групами у січні-червні 2019 року

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості у січні-червні 2019 року

Неформально зайняте населення за регіонами у січні-червні 2019

Підготовлено експрес-випуски:

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 2019 року

Заробітна плата у серпні 2019 року

26.09.2019

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2019 році

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у січні-серпні 2019 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у січні-серпні 2019 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році

Індекси будівельної продукції у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції у січні-серпні 2019 року

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-серпень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-серпень 2019 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-серпень 2019 року

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2019 роках

25.09.2019

Утворення відходів за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів у 2018 році

Поводження з відходами за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів у 2018 році

Утворення відходів за видами економічної діяльності та в домогосподарствах (1995-2018)

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів на кінець 2018 року

Поводження з побутовими та подібними відходами (2011-2018)

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по регіонах у 2018 році

Утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2018 році

Утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2018 році

Утворення відходів по регіонах у 2018 році

Поводження з відходами по регіонах у 2018 році

Утворення та поводження з відходами (1995-2018)

Запаси палива на 1 вересня 2019 року

Використання палива за серпень 2019 року

24.09.2019

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 червня 2019 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2019 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-червень 2019 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2019 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-червень 2019 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за січень-червень 2019 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2019 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-червень 2019 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за січень-червень 2019 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у серпні 2019 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-серпні 2019 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у серпні 2019 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-серпні 2019 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець серпня 2019 року

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2019 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2019 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2019 році

Зайняте населення за регіонами у 2019 році

Рівень участі населення в робочій силі за регіонами у 2019 році

Особи, які не входять до складу робочої сили за регіонами у 2019 році

Робоча сила за регіонами у 2019 році

23.09.2019

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-серпні 2019 року

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 серпня 2019 року та середня чисельність у січні-липні 2019 року

Міграційний рух населення у січні-липні 2019 року

Природний рух населення у січні-липні 2019 року

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-серпні 2019 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-серпні 2019 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-серпні 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Зайнятість та безробіття населення в ІІ кварталі 2019 року

Промислове виробництво у січні–серпні 2019 року

Виробництво будівельної продукції у січні–серпні 2019 року

20.09.2019

Підготовлено експрес-випуски:

Підсумки роботи транспорту в січні–серпні 2019 року

Про надання населенню субсидій у серпні 2019 року

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–серпні 2019 року

19.09.2019

Зведені національні рахунки за ІІ квартал 2019 року

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями за 2019 рік

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2019 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за ІI квартал 2019 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у ІI кварталі 2019 року

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2019 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2019 рік

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року за 2019 рік

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-серпні 2019 року

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах у 2019 році

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами за регіонами у січні-серпні 2019 року

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у січні-серпні 2019 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за січень-липень 2019 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за січень-липень 2019 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у липні 2019 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-липні 2019 році

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-липень 2019 року

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за сiчень-липень 2019 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення у 2019 році

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

18.09.2019

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-серпні 2019 року

Індекси сільськогосподарської продукції у 2019 році

Підготовлено експрес-випуски:

Валовий внутрішній продукт у IІ кварталі 2019 року

Демографічна ситуація у січні–липні 2019 року

17.09.2019

Виробництво промислової продукції за видами (2013-2018)

Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011–2018 роки

Середні ціни виробників промислової продукції у 2019 році

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами на 01 вересня 2019 року

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−серпні 2019 року

16.09.2019

Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2018 році  (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2019 році

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2019 році (за даними державної служби зайнятості)

Економічні рахунки сільського господарства (рахунок виробництва та рахунок утворення доходу) (2011-2018)

13.09.2019

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-серпні 2019 року

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 вересня 2019 року

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у І півріччі 2019 року

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах у І півріччі 2019 року

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у серпні 2019 року (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у серпні 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні–липні 2019 року

12.09.2019

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2019 році

11.09.2019

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 вересня 2019 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 вересня 2019 року

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

10.09.2019

Загальна площа прийнятих в експлуатацію будівель по регіонах у січні-червні 2019 року

Загальна площа за видами нежитлових будівель (нове будівництво), на початок будівництва по регіонах у січні-червні 2019 року

Загальна площа за видами житлових будівель (нове будівництво) на початок будівництва по регіонах у січні-червні 2019 року

Кількість квартир за видами житлових будинків на початок будівництва по регіонах у січні-червні 2019 року

Загальна площа будівель (нове будівництво), за видами на початок будівництва у січні-червні 2019 року

Прийняття в експлуатацію квартир у житлових будинках (нове будівництво) за місцем будівництва по регіонах у січні-червні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за видами економічної діяльності у січні-червні 2019 року

Прямі інвестиції (боргові інструменти): за країнами світу, видами економічної діяльності, по регіонах у січні-червні 2019 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал): за країнами світу у розрізі видів економічної діяльності; видами економічної діяльності у розрізі країн світу у січні-червні 2019 року

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2019 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2019 року (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-серпні 2019 року (до відповідного періоду попереднього року)

09.09.2019

Капітальні інвестиції (щоквартальні показники) за січень-червень 2019 року

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

06.09.2019

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності у II кварталі 2019 року

05.09.2019

Витрати і ресурси домогосподарств України у I кварталі 2019 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)

04.09.2019

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у липні 2019 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у липні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-липні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-липні 2019 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до грудня попереднього року)

02.09.2019

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників по регіонах за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Рух кадрів по регіонах за квартал у 2019 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал у 2019 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал у 2019 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал у 2019 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2019 роках

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами у 2019 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал у 2019 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
01.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)