Анонс
оприлюднення інформації

 

Листопад

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд
       

01

02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

Календар
подання звітності

 

Листопад

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

       

01

02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

Статистика регіонів

 

 

 

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

 

Кабінет респондента

Новини

Населенням сплачено за ЖКП
вересень 2019

5,7 млрд.грн

31.10.2019

Оприлюднено файли мікроданих

Кількість суб’єктів господарювання за регіонами у 2018 році

Кількість зайнятих працівників на суб’єктах господарювання за регіонами у 2018 році

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами у 2018 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за регіонами у 2018 році

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2018)

Кількість найманих  працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2018)

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2018)

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2018)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2019 році

Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку 2019 року

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2018)

Витрати на оплату праці підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2018)

Витрати на персонал підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2018)

Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010−2018)

Кількість найманих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2018)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2018)

Кількість підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2018)

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-вересень 2019 року

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000-2019)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності  промисловості у 2018 році

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2018 році

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Фінансові результати до оподаткування підприємств за регіонами у 2018 році

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за регіонами у 2018 році

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності у 2018 році

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2018 рік

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2018 рік

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2018 році

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності промисловості у 2018 році

Чистий прибуток (збиток) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за регіонами у 2018 році

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2013-2018)

Рентабельність операційної та усієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2018)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2018)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності (2010-2018)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2018)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності (2010-2018)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2010-2018)

Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності (2010-2018)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2018)

Витрати на оплату праці за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010−2018)

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2018)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2018)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  (2010-2018)

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2018)

Заборгованість з виплати заробітної плати за регіонами

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2019 роках

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2018 роках

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Кількість підприємств за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2018 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

30.10.2019

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах у січні-вересні 2019 року

Виробництво промислової продукції за видами у січні-вересні 2019 року

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у вересні 2019 року

29.10.2019

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 жовтня 2019 року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2019 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до попереднього місяця

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2019 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2019 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2019 році

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2019 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2019 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2019 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2019 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-вересень 2019 року

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2019 роках

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-вересень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році (за періоди з початку року)

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-вересень 2019 року

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2019 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2019 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2019 році

28.10.2019

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2019 році

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у січні-вересні 2019 року

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у січні-вересні 2019 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році

Індекси будівельної продукції у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції у січні-вересні 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у вересні 2019 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2019 року

25.10.2019

Запаси палива на 1 жовтня 2019 року

Використання палива за вересень 2019 року

24.10.2019

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-вересні 2019 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у вересні 2019 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-вересні 2019 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у вересні 2019 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець вересня 2019 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні–вересні 2019 року

23.10.2019

Міграційний рух населення у січні-серпні 2019 року

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 вересня 2019 року та середня чисельність у січні-серпні 2019 року

Природний рух населення у січні-серпні 2019 року

Підготовлено експрес-випуск:

Виробництво будівельної продукції у січні–вересні 2019 року

22.10.2019

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-вересні 2019 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-вересні 2019 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-вересні 2019 року

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-вересні 2019 року

Надходження молока на переробні підприємства за 9 місяців 2019 року

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства за 9 місяців 2019 року

21.10.2019

Індекси цін на житло у 2019 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін на житло у 2019 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси цін на житло у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на житло у 2019 році (до IV кварталу попереднього року)

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у січні-вересні 2019 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами за регіонами у січні-вересні 2019 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Індекси сільськогосподарської продукції у 2019 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-вересні 2019 року

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення у 2019 році

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-вересні 2019 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за січень-серпень 2019 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за січень-серпень 2019 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у серпні 2019 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-серпні 2019 році

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за сiчень-серпень 2019 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-серпень 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Про надання населенню субсидій у вересні 2019 року

Підсумки роботи транспорту в січні–вересні 2019 року

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–вересні 2019 року

18.10.2019

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами на 01 жовтня 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Демографічна ситуація у січні–серпні 2019 року

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−вересні 2019 року

17.10.2019

Реалізація промислової продукції за видами за переліком PRODCOM за 2018 рік

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2019 році

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2019 році (за даними державної служби зайнятості)

16.10.2019

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у вересні 2019 року (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у вересні 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до попереднього місяця)

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-вересні 2019 року

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 жовтня 2019 року

Середні ціни виробників промислової продукції

15.10.2019

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2019 році

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні–серпні 2019 року

11.10.2019

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2019 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2019 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2019 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 жовтня 2019 року

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 жовтня 2019 року

10.10.2019

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2019 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2019 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2019 році (до ІV кварталу попереднього року)

Енергетичний баланс України за 2016 рік

Енергетичний баланс України за 2016 рік (продуктовий)

Індекси цін виробників промислової продукції у вересні 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у вересні 2019 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у вересні 2019 року (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-вересні 2019 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у III кварталі 2019 року (до попереднього кварталу)

Індекси цін виробників промислової продукції у III кварталі 2019 року (до відповідного кварталу попереднього року)

Вартість основних засобів (2000-2018)

Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності (2000-2018)

09.10.2019

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

04.10.2019

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-серпень 2019 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до грудня попереднього року)

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у серпні 2019 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у серпні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-серпні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-серпні 2019 року

02.10.2019

Наявний дохід населення за IІ квартал 2019 року

Доходи та витрати населення за ІI квартал 2019 року

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2019 роках

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами у 2019 році

01.10.2019

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2019 році

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-серпень 2019 року

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
27.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс з відбору консультантів