Кабінет респондента

 

 

Календар подій

 

Жовтень 2020

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

 

 

 

   

Калькулятор інфляції

 

 

Новини

Населенням сплачено за ЖКП
серпень 2020

8,4 млрд.грн

 

Індекс будівельної продукції
січень-серпень 2020 до січня-серпня 20
19

97,2%

 

30.09.2020

У розділі "Цілі сталого розвитку" оприлюднено "Оцінку прогресу досягнення ЦСР в Україні (за методологією Економічної та соціальної Комісії ООН для Азії та Тихого океану (UNESCAP))"

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за ІI квартал 2020 року

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг на 31.08.2020

Стан погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги у серпні 2020 року

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2020 році

Наявність і рух матеріальних активів за видами економічної діяльності за 2019 рік

Наявність і рух необоротних активів за видами активів за 2019 рік

Наявність і рух необоротних активів за видами економічної діяльності за 2019 рік

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості у 2020 році

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2020 році

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності у 2020 році

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості у 2020

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості у 2020 році

Неформально зайняте населення за регіонами у січні-червні 2020 році

Підготовлено експрес-випуски:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у серпні 2020 року

Доходи та витрати населення в ІІ кварталі 2020 року

Виробництво будівельної продукції у січні–серпні 2020 року

29.09.2020

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2020 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2020 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2020 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2020 році, у % до попереднього місяця

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 вересня 2020 року

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2020 році

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні у 2010-2020 роках

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами у 2020 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2020 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2020 рік

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2020 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2020 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2020 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2020 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2020 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2020 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2020 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2020 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2020 році

28.09.2020

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-серпень 2020 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у 2020 році (за періоди з початку року)

Індекс промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) за січень-серпень 2020 року

Індекс промислової продукції (2016=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2015-2020 роках

Ціни на природний газ для споживачів у I півріччі 2020 року

Ціни на електроенергію для споживачів у I півріччі 2020 року

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у серпні 2020 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 2020 року

25.09.2020

Запаси палива на 1 вересня 2020 року

Використання палива за серпень 2020 року

Утворення та поводження з відходами (1995-2019)

Утворення відходів за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів у 2019 році

Поводження з побутовими та подібними відходами (2011-2019)

Поводження з відходами за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів у 2019 році

Утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2019 році

Утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2019 році

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів на кінець 2019 року

Утворення відходів за видами економічної діяльності та в домогосподарствах (1995-2019)

Утворення відходів по регіонах у 2019 році

Поводження з відходами по регіонах у 2019 році

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по регіонах у 2019 році

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за січень-червень 2020 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-червень 2020 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2020 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 червня 2020 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2020 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-червень 2020 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2020 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-червень 2020 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за січень-червень 2020 року

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2020 році

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2020 році

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2020 році

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2020 році

Робоча сила по регіонах у 2020 році

Особи, які не входять до складу робочої сили по регіонах у 2020 році

Рівень участі населення в робочій силі по регіонах у 2020 році

Зайняте населення по регіонах у 2020 році

Рівень зайнятості населення по регіонах у 2020 році

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах у 2020 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах у 2020 році

24.09.2020

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у серпні 2020 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-серпні 2020 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у серпні 2020 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-серпні 2020 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець серпня 2020 року

Основні показники діяльності колективних засобів розміщування в Україні у 2019 році (з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців)

Колективні засоби розміщування (2011-2019)

Підготовлено експрес-випуск:

Зайнятість та безробіття населення в ІІ кварталі 2020 року

23.09.2020

Виробництво промислової продукції за видами у січні-серпні 2020 року

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах у січні-серпні 2020 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні–серпні 2020 року

22.09.2020

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 серпня 2020 року та середня чисельність у січні-липні 2020 року

Кількість живонароджених, померлих по регіонах у січні-липні 2020 року

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-липні 2020 року

Кількість прибулих, вибулих по регіонах у січні-липні 2020 року

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-серпні 2020 року

Пасажирообіг за видами транспорту за січень-серпень 2020 року

Вантажообіг за видами транспорту за січень-серпень 2020 року

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту за січень-серпень 2020 року

Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за січень-серпень 2020 року

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-серпні 2020 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-серпні 2020 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-серпні 2020 року

21.09.2020

З 1 липня 2020 року запроваджено в дію нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за липень 2020 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-липень 2020 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами за липень 2020 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні–липні 2020 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-липні 2020 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-липні 2020 року

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах у 2020 році

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року за 2020 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2020 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2020 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у II кварталі 2020 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2020 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями за 2020 рік

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у II кварталі 2020 року

Зведені національні рахунки за ІI квартал 2020 року

Індекси сільськогосподарської продукції у 2020 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-серпні 2020 року

Підготовлено експрес-випуски:

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–серпні 2020 року

Підсумки роботи транспорту в січні‒серпні 2020 року

18.09.2020

Виробництво промислової продукції за видами (2013-2019)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення у 2020 році

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у січні-серпні 2020 року

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-серпні 2020 року

Підготовлено експрес-випуски:

Валовий внутрішній продукт у IІ кварталі 2020 року

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−серпні 2020 року

Демографічна ситуація у січні‒липні 2020 року

17.09.2020

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами на 01 вересня 2020 року

16.09.2020

Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2019 році  (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Економічні рахунки сільського господарства (рахунок виробництва та рахунок утворення доходу) (2011-2019)

Середні ціни виробників промислової продукції у 2020 році

15.09.2020

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 вересня 2020 року

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-серпні 2020 року

Індекси споживчих цін по регіонах у 2020 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2020 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у серпні 2020 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у серпні 2020 року (до грудня попереднього року)

14.09.2020

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2020 році

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах у І півріччі 2020 року

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у І півріччі 2020 року

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні–липні 2020 року

11.09.2020

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 вересня 2020 року

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 вересня 2020 року

10.09.2020

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2020 року (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у cічні-серпні 2020 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2020 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2020 року (до попереднього місяця)

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами у 2020 році

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами у 2020 році

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва за видами у 2020 році

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами, по регіонах січні-червні 2020 року

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами, по регіонах у січні-червні 2020 року

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва  за видами по регіонах у січні-червні 2020 року

09.09.2020

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

08.09.2020

Капітальні інвестиції за регіонами у січні-червні 2020 року

Капітальні інвестиції у матеріальні та нематеріальні активи за регіонами у січні-червні 2020 року

Капітальні інвестиції у матеріальні активи за видами активів за регіонами у січні-червні 2020 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності промисловості за регіонами у січні-червні 2020 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за регіонами у січні-червні 2020 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за регіонами у січні-червні 2020 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні-червні 2020 року

Капітальні інвестиції за видами активів у січні-червні 2020 року

07.09.2020

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності у ІI кварталі 2020 року

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності та основними промисловими групами

Тенденції підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2020 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)

04.09.2020

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва по регіонах у січні-липні 2020 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2020 році

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2020 році

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2020 році

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у січні-липні 2020 року

Індекси будівельної продукції у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції у січні-липні 2020 року

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у січні-липні 2020 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у липні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2020 році

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-липні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-липні 2020 року

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до попереднього місяця)

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до грудня попереднього року)

02.09.2020

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал у 2020 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал у 2020 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал у 2020 році

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал у 2020 році

Середня кількість працівників по регіонах за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал у 2020 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Рух кадрів по регіонах за квартал у 2020 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал у 2020 році

01.09.2020

Підготовлено експрес-випуск:

Виробництво будівельної продукції у січні–липні 2020 року

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 27.01.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)