Населені пункти та житло

Статистичний бюлетень «Наявність та основні показники роботи споруд для приймання, пропуску, відведення та очищення стічних вод»

2013 рік

за 2012 рік

за 2011 рік