Архів

Соціально-економічне становище України за січень-березень 2003 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою за січень-березень 2003р. склав 48346 млн.грн., за березень - 17763 млн.грн.

Реальний валовий внутрішній продукт у січні-березні 2003р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 107%, у березні - 106,6%.

Найбільш значний  приріст валової доданої вартості  у січні-березні поточного року спостерігався у будівництві - 18%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - 12,7%, обробній промисловості - 11,6%, транспорті - на 7,2%.

 

Промисловість

 

За січень-березень 2003р. в Україні вироблено промислової продукції і надано послуг на суму 47,5 млрд.грн., що на 10,7% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

У добувній промисловості обсяги виробленої продукції зросли на 0,9%. На підприємствах з видобутку енергетичних матеріалів збільшився видобуток газу та нафти, включаючи газовий конденсат відповідно на 2,2 та 2,7%. Водночас випуск готового вугілля зменшився на 7,8% і склав 14,5 млн.тонн. Видобуто 15,1 млн.т залізної руди, що на 14% більше, ніж у січні-березні 2002р.

В обробній промисловості приріст продукції проти січня-березня 2002р. становив 11,5%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогоспо-дарських продуктів обсяги продукції збільшились на 16,8%. Зростання спостерігалось з більшості її основних видів діяльності. Високого приросту продукції досягнуто у виробництві жирів (42,8%), переробленні овочів та фруктів (26,1%), тютюновій промисловості (20,9%). Перевищено обсяги січня-березня 2002р. у м’ясній промисловості (на 18%), молочній (на 7,8%), кондитерській промисловості (на 6,9%), у виробництві напоїв (на 14,8%). Випущено 360 тис.т олії, 215 млн.умовних банок плодоовочевих консервів, 19,6 млрд.шт. цигарок та сигарет, 101 тис.т м’яса, 50 тис.т ковбасних виробів, 22,2 тис.т тваринного масла, 33,8 тис.т жирних сирів, 295 тис.т продукції з незбираного молока, 192 тис.т кондитерських виробів, 0,4 млн.дал коньяку, 4,3 млн.дал вина виноградного, 20,5 млн.дал безалкогольних напоїв, 17,3 млн.дал мінеральної води. Разом з тим зменшились обсяги продукції у виробництві макаронних виробів (на 9,3%), круп та борошна (на 1,6%).

Підприємства легкої промисловості не досягли рівня виробництва січня-березня 2002р., зниження склало 0,5%. Спад обсягів виробництва спостерігався у текстильній промисловості на 6,2% та на підприємствах з пошиття одягу з текстилю на 2,4%. На 42-87% зменшено випуск бавовняної та лляної пряжі і відповідно бавовняних та лляних тканин, плащів, на 8-30% - штапельної та вовняної пряжі, вовняних тканин, сорочок, суконь, курток. Водночас збільшено виробництво шовкових тканин, нетканих матеріалів типу тканин, білизни постільної, пальт та півпальт. На підприємствах взуттєвої промисловості приріст обсягів продукції склав 6,5%, випущено 4 млн.пар взуття.

На підприємствах з оброблення деревини та виготовлення виробів з неї обсяги виробленої продукції порівняно з січнем-березнем 2002р. збільшились на 21,2%. Зросло виробництво плит деревостружкових і деревоволокнистих, фанери клеєної, пиломатеріалів (на 8-28%). Разом з тим скоротився випуск тари дерев’яної, паркету, блоків віконних і дверних в зборі.

Приріст продукції у целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі становив 13,2%. Зріс випуск паперу-основи для виробів побутового і санітарно-гігієнічного призначення, картону, картонних ящиків та шпалер на 6-18%. Водночас спостерігалося зменшення виробництва газетної продукції на 22%, книжково-журнальної продукції та паперу газетного - на 5-7%.

Обсяги продукції на підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів збільшились за період з початку року на 4,1%. Зросло виробництво плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін та мінеральної вати на 19-26%, цементу, конструкцій і виробів збірних залізобетонних, вапна технологічного, шиферу та виробів санітарних керамічних - на 4-13%. Поряд з цим майже у 4 рази скоротився випуск матеріалів м’яких покрівельних та ізолу, більш ніж у 2 рази - труб і муфт азбестоцементних, майже на третину - будівельного скла.

На підприємствах металургії та з оброблення металу у січні-березні 2003р. проти відповідного періоду минулого року виробництво продукції збільшилось на 15%. Зростання спостерігалось у виробництві чорних металів на 13%, труб - на 28,9%, первинному обробленні сталі - на 25%, виробництві кольорових металів - на 2,9%, обробленні металу - на 31,2%.

За 3 місяці поточного року виплавлено 8,8 млн сталі, вироблено 6,8 млн.т готового прокату та 435 тис.т сталевих труб.

У машинобудуванні проти січня-березня 2002р. обсяги виробленої продукції збільшились на 15,7%. Значний приріст продукції одержано у виробництві транспортного машинобудування (24,5%), з нього у залізничному машинобудуванні (87,9%), виробництві автомобільного транспорту (80,6%). Випуск легкових автомобілів зріс у 2 рази і склав 15,5 тис.шт. Суттєво збільшились обсяги продукції у виробництві канцелярських та електронно-обчислювальних машин (на 46,1%), побутових приладів (на 41,4%), устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (на 32%), машин для металургії (на 28,6%). Перевищено обсяги січня-березня попереднього року у виробництві електричних машин і апаратури (на 7,6%), машин для перероблення сільгосппродуктів (на 6,6%), верстатів (на 5,7%). При цьому скоротились обсяги продукції на підприємствах з випуску машин для виробництва паперу та картону (на 16,1%), сільськогосподарських машин (на 5,2%), машин для добувної промисловості і будівництва (на 2,9%).

На підприємствах з виробництва сільськогосподарської техніки на 67-73% скорочено випуск борін зубових, автонапувалок для великої рогатої худоби,  машин для внесення у грунт мінеральних добрив і вапна, на 19-22% - плугів та борін дискових тракторних, лише 9-10% від обсягів січня-березня 2002р. випущено жаток рядкових та обприскувачів і обпилювачів тракторних.  Поряд з цим у 2-3 рази перевищено обсяги  виробництва машин бурякозбиральних та для збирання кукурудзи, кормодробарок, на 10-31% - культиваторів та сівалок тракторних. Випущено 45 комбайнів зернозбиральних, що у 2 рази більше, ніж у січні-березні 2002р.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги виробництва проти січня-березня 2002р. зросли на 15,3%. Збільшився випуск продукції у хімічному виробництві на 18,6%, з нього у виробництві базової хімічної продукції - на 26,6%, лаків та фарб - на 3,2%, фармацевтичному виробництві - на 5,5%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів - на 6,6%. В той же час у виробництві штучних та синтетичних волокон обсяги виробництва скоротились на 12,3%. Збільшились обсяги продукції на підприємствах з перероблення пластмаси на 19,6% і зменшились у виробництві гумових виробів на 18,3%.

Серед продукції базової хімії у 2-3 рази зросло виробництво сірчанокислої міді, фосфатних та калійних мінеральних добрив, рідкого брому, на 60% - нітритів натрію, більш ніж на чверть - каустичної соди та газової сірки, на 9% і 13% відповідно - азотних мінеральних добрив та синтетичного аміаку. Водночас на 40-48% скоротився випуск сірчанокислого аміаку, карбіду кальцію, хімічних засобів захисту рослин, на 18-26% - сірчаної та азотної кислоти, кальцинованої соди.

За 3 місяці 2003р. вироблено 77 тис.т синтетичних смол і пластичних мас, що на 32% більше, ніж у січні-березні 2002р.

Випуск туалетного мила та зубної пасти зріс відповідно на 47% і 55%. Поряд з цим скоротилося виробництво господарського мила на 18%, синтетичних миючих засобів - на 3%, кремів для гоління вироблено лише 8% від обсягів січня-березня 2002р.

З початку поточного року випущено 1366 тис.шт. усіх видів шин. Проти відповідного періоду попереднього року зменшено виробництво шин для легкових автомобілів на 27% та для сільськогосподарських машин - на 16%. Водночас випуск шин для мотоциклів і моторолерів збільшено у 6,5 раза, для вантажних автомобілів - на 12%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафто-перероблення падіння виробництва проти січня-березня 2002р. склало  3,1%.

Обсяги первинної переробки нафти скоротились проти відповідного періоду 2002р. на 0,3% і склали 4,9 млн.т. Зменшилось виробництво бензину автомобільного та дизельного палива відповідно на 17% і 6%. Поряд з цим випуск мазуту топкового збільшився на 7%.

Випущено понад 5 млн.т коксу, що на 17% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції (робіт, послуг) зросли проти січня-березня 2002р. на 12,7%.

Виробництво електроенергії збільшилось на 8,9% і склало 51,7 млрд.кВт·год. На теплових електростанціях приріст становив 21%, на атомних - 2,2%, на гідроелектростанціях її випуск скоротився на 31%.

За січень-лютий 2003р. промисловими підприємствами  відван-тажено продукції (надано послуг) на 32,7 млрд.грн. Понад три чверті (80,7%) відвантаженої продукції сплачено грошима, 2,2% становили бартерні операції.

У I кварталі 2003р. інноваційною діяльністю в промисловості займались 568 підприємств, або 6,3% від їх загальної кількості, що практично відповідає рівню I кварталу 2002р.

Створення та впровадження технологічно нової чи значно удосконаленої продукції (продуктові інновації) здійснювали 504 підприємства, або майже 90% інноваційно активних підприємств (5,6% загальної кількості промислових підприємств). Із них 430 підприємств освоїли у звітному періоді виробництво 2,6 тис. найменувань інноваційної продукції на суму 1,6 млрд.грн., що становить 3,3% загального обсягу промислової продукції та 13,8% обсягу промислової продукції інноваційно активних підприємств.

Нові виробничі процеси (процесові інновації) розробляли і впроваджували 178 підприємств, або майже кожне третє інноваційно активне підприємство (2% від загальної кількості промислових підприємств), якими у промисловому виробництві було використано 385 нових технологічних процесів, із них 176 - маловідходних та ресурсо-зберігаючих.

 Механізацію та автоматизацію виробництва здійснили 89 підприємств, або 15,7%  від тих, що здійснювали нововведення та 1,0% від загальної кількості промислових підприємств.

Для реалізації технологічних інновацій 36 підприємств придбали 52 нові технології, з яких 8 - за договором про передачу права власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок або за ліцензією на використання обєктів промислової власності.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  І квартал  2003р. в усіх категоріях господарств проти відповідного періоду 2002р.  зріс  на 1,3%,  у тому числі в господарствах населення на 2,4%. У той же час у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності відбулося зменшення виробництва  сільськогосподарської продукції на 1,1%.

На початок квітня 2003р. через несприятливі погодні умови в усіх категоріях господарств за розрахунковими даними було посіяно по яровому клину всього 103,6 тис.га, з них у сільськогосподарських підприємствах - 86,7 тис.га, у господарствах населення - 16,9 тис.га. У 2002р. на цей час було засіяно 4,3 млн.га.

Досить складне становище склалось також з посівами озимих культур. Станом на 1 квітня 2003р. у сільськогосподарських підприємствах загинуло 2,6 млн.га посівів озимих на зерно і зелений корм, що складає 40,2% до посіяного.

У сільськогосподарських підприємствах було в наявності 1063,8 тис.т насіння ярих зернових та зернобобових культур (без  кукурудзи та страхфондів), що становить 108,4% до потреби, у тому числі ячменю ярого - 658,8 тис.т (114,6%), зернобобових - 183,9 тис.т (106,2%), гречки - 26,5 тис.т (57,6%), проса - 7,3 тис.т (89,2%). Крім того, у страховий фонд засипано 216 тис.т зерна (76,9% до передбаченого).

У січні-березні 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. сільськогосподарські підприємства були гірше забезпечені паливно-мастильними матеріалами: скоротилося надходження дизельного палива (на 27,4%), бензину (на 22,5%), дизельних масел (на 37,4%) та трансмісійних масел (на 51,2%). На 1 квітня 2003р. у підприємствах було в наявності 193,5 тис.т дизельного палива (на 1,7% більше проти 1 квітня 2002р.) і 38,8 тис.т бензину (на 14,4% менше).

 В господарствах всіх категорій за І квартал 2003р. виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 0,6 млн.т,  що на 10,1% більше порівняно з січнем-березнем 2002р., молока - 2,4 млн.тонн (на 0,4% менше), яєць - 2,8 млрд.шт. (на 4,2% більше). У сільськогосподарських підприємствах зросла  реалізація на забій худоби та птиці (на 28,1%), виробництво яєць (на 11,4%), але скоротився обсяг виробництва  молока (на  14,8%). В господарствах населення порівняно з І кварталом 2002р. виробництво мяса зросло на 4,3%,  молока - на 5,6%, але  зменшилося виробництво яєць (на 1,9%). Частка цих господарств у загальному обсязі реалізації худоби та птиці на забій склала 71,7%, у виробництві молока - 75%, яєць - 50,9%. 

За розрахунками станом на 1 квітня 2003р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 9,6 млн. голів, що на 4,5% менше проти 1 квітня  2002р.,  у тому числі корів - 4,7 млн. голів (на 5,1% менше). У сільськогосподарських підприємствах загальна чисельність великої рогатої худоби зменшилася проти минулорічної на 13,2%, у тому числі корів - на 18,3%. У той же час в господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби зросла на 3,7%, корів - на 1,5%. Загальна чисельність поголів’я свиней склала 9 млн. голів, що на 3,5% більше, ніж на початок квітня 2002р. Зростання їх чисельності  простежується як в  сільськогосподарських підприємствах (на 5,7%), так і в господарствах населення (на 2,3%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів становила 130,9 млн. голів (на 3,3% більше, ніж торік). У сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці зросло на 11,2%, а в господарствах населення залишилося на рівні  минулорічного.

За І квартал 2003р. в сільськогосподарських підприємствах обсяг вирощування худоби та птиці зменшився проти відповідного періоду 2002р. на 0,7 тис.т (на 0,4%), а відношення його до реалізації тварин на забій склало 93,1% (торік 119,9%). Це зумовлено, в першу чергу, зменшенням середньодобових приростів на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби (на 9%) та свиней (на 8,2%). Водночас у підприємствах на 4% вищим, ніж торік, був надій молока від однієї корови,  а несучість курей-несучок залишилася  на рівні попереднього року. 

На 1 квітня 2003р. запаси усіх видів кормів у сільськогосподарських підприємствах становили 2,2 млн.т кормових одиниць, що на третину менше, ніж торік. У розрахунку на одну умовну голову припадало по 4,3 ц кормових одиниць проти 6 ц к.од. на 1 квітня у минулому році.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень-березень 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. зріс на 4%.

 У сільському господарстві країни продовжує скорочуватися застосування бартерної форми розрахунків. Частка товарообмінних операцій за І квартал 2003р. в цілому склала 1,7% проти 4% за відповідний період 2002р.  

 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямках реалізації у січні-березні 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. зменшилися на 6%, у тому числі на продукцію рослинництва - зросли на 4%, на продукцію тваринництва - скоротилися на 11%.  Знизилися ціни  реалізації  худоби і птиці  (на  21%),  яєць (на 4%)  та  насіння соняшнику (на 14%), в той же час зросли реалізаційні ціни на молоко (на 14%), зернові культури (на 13%), овочі (на 18%) та картоплю (на чверть).

 

Будівельна діяльність

 

У І кварталі 2003р. будівельними підприємствами усіх форм власності, що працювали  за   контрактами    підряду,    виконано    робіт   на  суму 2,1 млрд.грн., що на 14,7% більше проти відповідного періоду 2002р.

За 3 місяці поточного року наростили обсяги будівництва підприємства 24 регіонів країни, з них Чернівецької області - майже вдвічі, Житомирської і Рівненської - у 1,6 раза, Черкаської області - у 1,5 раза. Лише підприємства Волинської, Івано-Франківської та Полтавської областей скоротили будівництво відповідно на 12,5%, 10,2% та 0,3%.

Значні обсяги будівельних робіт у січні-березні виконано на об’єктах паливно-енергетичного комплексу, які у поточному році забезпечені достатнім фінансуванням. Так, протягом року здійснювалось  будівництво газопроводу Ананьїв-Ізмаїл, Дністровської та Ташлицької ГАЕС, енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС, а також капітальний ремонт Ладижинської ТЕС та 1-го енергоблоку Хмельницької АЕС. Крім цього будувались та відновлювались лінії електоропередач у Донецькій, Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Також на зростання обсягів будівельних робіт вплинула робота підприємств, що займались ремонтом та реконструкцією промислових підприємств (заводу “Оболонь” у м.Києві, глиноземного заводу у м.Миколаєві, металургійних комбінатів у Донецькій області, Новокриворізького, Інгулецького, Північного гірничозбагачувальних комбінатів та “Криворіжсталь” у Дніпропетровській області), будівництвом метрополітенів у містах Києві та Харкові, житла, об’єктів соціальної сфери.

Надходження бюджетного фінансування на будівництво, ремонт та утримання доріг є одним із факторів зростання обсягів будівельних робіт на 5-41% у Вінницькій, Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м.Севастополі.

Слід зазначити, що половину загальнодержавного обсягу будівництва виконано підприємствами чотирьох регіонів країни: м.Києва, Донецької, Львівської та Харківської областей. Зокрема, будівельниками м.Києва 27% загального обсягу робіт виконано в основному на будівництві метрополітену, житла, торговельних центрів.

Підприємства усіх форм власності (крім комунальної, що виконали лише 0,9% загального обсягу робіт) збільшили обсяги будівництва. При цьому колективні підприємства, обсяг яких становив понад 70% загальнодержавного, - на 13%, приватні та державні - відповідно на 37,2%, та 18%.

Середньооблікова  чисельність працівників будівельно-виробничого персоналу підрядних підприємств проти  І кварталу 2002р. скоротилась на 6,8% і становила 392,5 тис. осіб. Водночас виробіток на одного працівника, зайнятого на будівельно-монтажних роботах збільшився на 23,1%, у тому числі на приватних підприємствах - на 31,6%, державних - на 27,6%,  колективних - на 21,9%.

 

Транспорт

 

За І квартал 2003р. підприємствами транспорту перевезено 186,9 млн.т вантажів, що на 8,9% більше, ніж за І квартал 2002р. Вантажооборот зріс на 10% і становив 105,2 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з І кварталом 2002р. зросли на 13,6%, у тому числі відправлення вантажів на 6,2%. На Одеській  залізниці відправлення вантажів зросли на 16,3%, Львівській - на 18,1%, Придніпровській - на 6,7%, Південно-Західній - на 5% та Донецькій залізниці - на 4,9%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: цементу - на 14,1%, нафти та нафтопродуктів - на 17,6%, хімічних і мінеральних добрив - на 18,5%, коксу - на 17,6%, залізної та марганцевої руди - на 12,4%, лісових вантажів - на 10,9%, чорних металів - на 9,5%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 14,8%, у тому числі на Придніпровській залізниці - на 22,5%, Львівській - на 17,1%, Одеській - на 20,3%, Донецькій - на 9% та Південно-Західній залізниці - на 8,2%. Порівняно з січнем-березнем 2002р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 3,7%, локомотива - на 3,7%, середня дільнична швидкість руху вантажного поїзда - на 1,4%, середня вага поїзда - на 1,3%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 1,9%, в цілому замовникам доставлено 3,2 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-березнем 2002р. зросли на 26%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 10,5% і становив 31,7 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 10,9%, транзитних - на 28,1%, експортних - на 0,1%. Кількість оброблених суден - закордонних та інфрахт - зросла на 16,2% і склала 3 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) перевезено 32,2 млн.т вантажів, що на 5% більше порівняно з І кварталом 2002р., та виконано вантажооборот у обсязі 2,8 млрд.ткм, який зріс на 22,1% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 53,4 млн.т вантажів, що на 3,8% більше, ніж за січень-березень 2002р., це пов’язано зі збільшенням перекачки нафти на 16,2%, аміаку - на 11,6%. Обсяги транспортування газу залишилися на рівні І кварталу попереднього року. Транзит нафти зріс на 17,9%, газу - на 3,4%.

За І квартал 2003р. послугами пасажирського транспорту скористалися 877 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 19,8 млрд.пас.км, що відповідно на 7,7% та 5,3% більше порівняно з            І кварталом 2002р.

Залізничним транспортом за І квартал 2003р. перевезено 109,4 млн. пасажирів, що на 0,4% більше, ніж за відповідний період 2002р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) скористалися 765,8 млн. пасажирів, що на 8,7% більше, ніж за січень-березень попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросли на 15%. Авіаційним транспортом перевезено 0,4 млн. пасажирів, що на 31,3% більше порівняно з І кварталом минулого року.

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень-лютий 2003р. (за даними Державного казначейства) становили 9,8 млрд.грн. (32,1% до ВВП), що становить 14,7% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 7,6 млрд.грн. (24,9% до ВВП), що складає 11,1% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи - 62,3% (4,7 млрд.грн.) та загальнодержавні функції - 11,1% (0,8 млрд.грн.), з яких видатки по обслуговуванню боргу становили 0,2 млрд. грн. (0,6% до ВВП), або 2,4% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 0,1 млрд.грн. (0,5% до ВВП), або 1,9% - відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за січень-лютий 2003р. становив 2,2 млрд.грн. (7,2% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 7,2 млрд.грн. (14,5% річних призначень), або 23,7% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 70% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 37,1%, податок на прибуток підприємств - 38,4%.

У видатках Державного бюджету, що становили 5,4 млрд.грн. (10,5% річних призначень), або 17,8% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів - 26,2% (1,4 млрд.грн.) та загальнодержавних функцій - 11,3% (0,6 млрд.грн.), у тому числі видатки на обслуговування боргу - 3,2% (0,2 млн.грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 1,8 млрд.грн. (5,9% до ВВП).

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-лютий 2003р. становив  2,3 млрд.грн. (загальна сума прибутку - 5,5 млрд. грн.,  збитків - 3,2 млрд.грн.).

За видами економічної діяльності найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства  промисловості (1,2 млрд.грн., або 50,1% від загальної суми) і транспорту та зв’язку (0,8 млрд.грн., або 36,4%). Основна частина фінансового результату в промисловості сформована в обробній промисловості (43,9%) і на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (31,9%).

Протягом січня-лютого 2003р. збитково працювало 42% підпри-ємств. Найбільше таких підприємств у транспорті та зв’язку (57%),  будівництві (53%)  та  промисловості (50%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання  на 1 березня 2003р. становила відповідно 242,4 та 305,5 млрд.грн. Протягом лютого 2003р. дебіторська заборгованість зросла на 3,5%, кредиторська - на 2,7% .

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 86,3% (263,7 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР - 5,9% (18 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн - 7,8% (23,8 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості - 95,2% (230,7 млрд.грн.), 1,3% (3,3 млрд.грн.), 3,5%  (8,4 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші обсяги кредиторської заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією - 13,3 млрд.грн. (73,8%) та Туркменістаном - 3,9 млрд.грн. (21,5%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  38,3%, кредиторської - 37,6%.

У січні 2003р. кількість банків, розташованих на території України, становила 183.

Встановлена облікова відсоткова ставка Національного банку за січень 2003р. становила 7%.

Залишки кредитних вкладень банківської системи України за січень зменшились на 0,1%, або на 67 млн.грн., і на 1 лютого 2003р. становили 52,1 млрд.грн., з яких 27,5 млрд.грн. - у національній валюті.

Залишки вкладів населення у національній та іноземній валюті у банках України за січень збільшились на 2,8% і становили на 1 лютого 2003р. 19,5 млрд.грн., з яких 11,5 млрд.грн. - у національній валюті.

На кінець січня 2003р. офіційний курс гривні до долару США знизився і становив 533,29 грн. за 100 дол.США.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Оборот зовнішньої торгівлі України товарами за січень-лютий 2003р. становив 5918 млн.дол.США і проти січня-лютого 2002р. збільшився на 26,7%. При цьому обсяги експорту збільшилися на 23,8%, імпорту - на 30% і становили відповідно 3101,2 млн.дол. та 2816,8 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 284,4 млн.дол. проти 338,4 млн.дол.США у січні-лютому 2002р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 164 країн світу.

Понад 31% експортних поставок здійснювалось разом до Німеччини, Італії, Китаю, Туреччини, Угорщини, Польщі та Румунії. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, Польщі, Італії, Китаю, Казахстану та Франції разом склали майже 33%. До Російської Федерації здійснювалось біля 16% експортних та понад 40% імпортних надходжень.

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили більше 38% від загального обсягу експорту. Близько 49% припадало на поставки мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічного та електричного обладнання, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, жирів та олій тваринного або рослинного походження. У загальному обсязі експорту товарів проти січня-лютого 2002р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, органічних хімічних сполук, добрив, чорних металів, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання. Натомість зменшилась частка зернових культур, паперу та картону, міді і виробів з міді, алюмінію і виробів з алюмінію, інструментів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, електричних машин.

У загальному обсязі імпорту товарів понад 47% вартості становили мінеральні продукти, у тому числі 45,3% складали  енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (газ природний - 21,8%, нафта сира - 19,1%). Поставки механічного  та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів та шляхового обладнання, недорогоцінних металів та виробів з них, готових харчових продуктів, полімерних матеріалів, пластмаси та каучуку, текстилю та виробів з текстилю разом становили більше 42% вартості імпорту. За звітний період у загальному обсязі імпорту збільшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, ефірних олій і косметичних препаратів, чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаків та золи, інших продуктів хімічної промисловості, паперу та картону, електричних машин, приладів і апаратів.

У січні-лютому 2003р. експорт давальницької сировини становив   8,8 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 3,6 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 197,6 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 291,8 млн.дол.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-березень 2003р. становив 65,8 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшився на 3,8%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за січень-березень 2003р. становив 16,7 млрд.грн., що на 13,2% більше обсягів січня-березня 2002р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 33%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні-березні 2003р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 14,1% і становив 703,8 млн.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-березень 2003р. становив 9,9 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 12,4% більше обсягу січня-березня 2002р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні-березні 2003р. становив 103,7% (у відповідному періоді попереднього року - 98,9%). На споживчому ринку у січні-березні 2003р. темпи приросту цін на продовольчі товари значно випереджали приріст цін (тарифів) на послуги та непродовольчі товари (відповідно 5,2%, 1,4% та 0,2%).

На продовольчому ринку найсуттєвіше (на 53,1%) подорожчали овочі. На 22,8-17,2% зросли ціни на картоплю, фрукти, крупи і бобові, пшеничне борошно, на 10-3,8% - рибу і морепродукти, мед, сир і бринзу, вершкове масло, цукор, макаронні вироби. Водночас відбулося суттєве здешевлення яєць (на 13,3%), на 4,2-0,2% подешевшали м’ясо і птиця, тваринні жири, олія соняшникова, ковбасні вироби і копченості, м’ясні консерви, безалкогольні напої.

 Серед непродовольчих товарів на 1,2-0,7% стали дорожчими друковані видання, електротовари, автомобілі і автотовари, металевий посуд, туалетне мило. У той же час на 2,3-0,3% знизилися в ціні бензин, вироби з натурального хутра, обчислювальна техніка, ювелірні вироби, взуття.

У сфері послуг найбільше (на 7-3,5%) зросла вартість паркування особистого транспорту, плата за холодну воду, центральне опалення, каналізацію, на 2,7-2,3% стали дорожчими послуги медичних закладів, кінотеатрів, спортивних установ, готелів.

Індекс тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у січні-березні 2003р. становив 100% (у відповідному періоді попереднього року - 100,5%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні-березні 2003р. становив 103,3% (у відповідному періоді попереднього року - 99,5%). Найбільше зросли ціни у добувній та обробній промисловості (відповідно на 7,6% та 3,1%). Продукція виробництва і розподілення електроенергії, газу та води  подорожчала на  1,0%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-лютому 2003р. становив 99,5% (у відповідному періоді попереднього року - 100,4%). Найбільше зниження цін на будівельно-монтажні роботи зафіксовано у будівництві об’єктів сільського господарства, мисливства та лісового господарства (на 3,5%), на 2,9-1,9% - добувної промисловості, готелів та ресторанів, транспорту, з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води. У той же час на 34,1% підвищилися ціни на будівельно-монтажні роботи у будівництві закладів освіти.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень-лютий 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 14,7%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 13,1%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактору, - на 11,8%.

У лютому порівняно з січнем поточного року номінальні доходи населення збільшились на 3,3%, а наявні та реальні наявні зменшились - відповідно на 1,3% та 2,4%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за лютий 2003р. становили 194,6 грн. проти 177,7 грн. за лютий 2002р. 

Витрати  населення у січні-лютому поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 15,2%, приріст заощаджень склав 88 млн.грн.

Номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, за січень-лютий 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. зросла на 22,1% і склала 395,45грн.

Найбільші розміри заробітної плати  спостерігались у працюючих на підприємствах транспорту (зокрема, авіаційного, зайнятих наданням допоміжних транспортних послуг, транспортування трубопроводами), у фінансових установах і перевищували середній показник по економіці   в 1,9-4,0 раза. Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігається на підприємствах по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення  (у 2,2 раза більше від середнього по країні).

Разом з тим розмір заробітної плати працівників сільського та рибного господарства, текстильної промисловості та пошиття одягу, а також організацій охорони здоров’я та соціальної допомоги, підприємств та організацій, що надають колективні, громадські та особисті послуги, залишається значно нижчим і не перевищує двох третин від середнього  по економіці. 

Зберігалася також значна диференціація регіонів за рівнем оплати праці. Середній розмір заробітної плати працівників Вінницької, Волинської, Хмельницької, Тернопільської областей був майже на третину менше середнього рівня по країні. Найвищий показник середньої заробітної плати зафіксовано у столиці - 644,51 грн. (на 63% більше середнього її рівня).

У січні-лютому 2003р. порівняно з відповідним періодом минулого року середньомісячний розмір реальної заробітної плати збільшився на 18,5%. У лютому порівняно з січнем її розмір зменшився на 3,4% (за рахунок зниження номінальної заробітної плати на 2,3%). За останні 12 місяців вона зросла в середньому на 14,4%.  

Сума невиплаченої заробітної плати по відношенню до 1 січня 2003р. зросла на 5,9% і на 1 березня 2003р. складала 2450,6 млн.грн. Порівняно з 1 березня 2002р. вона скоротилась на 7%.

Збільшення суми заборгованості впродовж останніх 2 місяців відбулося майже по всіх видах економічної діяльності. Найбільший приріст абсолютної суми боргу за цей період зафіксовано у промисловості (на 76,4 млн.грн.), сільському господарстві (на 31,5 млн.грн.), будівництві (на 8,4 млн.грн.) та наземному транспорті (на 4,8 млн.грн.).

Загалом сума невиплаченої заробітної плати на 1 березня 2003р. складала  60,7% місячного фонду оплати праці, нарахованого до виплати у січні поточного року.

Як і раніше, більша частина боргу з виплати заробітної плати припадала на промисловість (58,3%) та сільське господарство (17%). Серед видів промислової діяльності найбільша частка боргу (42,5%) утворилася на підприємствах по видобуванню кам’яного вугілля.

Заборгованість, що утворилась внаслідок недостатнього фінансування із бюджетів усіх рівнів, порівняно до 1 лютого 2003р. скоротилась на 6,8% і становила на 1 березня 2003р. 49,2 млн.грн., з яких  40,8 млн.грн. невиплачено з Державного бюджету. Більше ніж три чверті суми (78%), невиплаченої з Державного бюджету, складала заборгованість працівникам компенсацій, пов’язаних з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,   станом на 1 березня 2003р. становила 2,3 млн. осіб, що на 22,3% менше, ніж рік тому. При цьому кожному з них не виплачено в середньому 842 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці більше ніж за 2 місяці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», протягом лютого 2003р. зменшилась на 43,9%, або на 55,7 млн.грн., і на 1 березня 2003р. становила 71,3 млн.грн., що більше суми заборгованості на 1 березня 2002р. у 6,3 раза, або на 60 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом лютого 2003р. зменшилась на 2,2% або на 0,1 млн.грн. і станом на 1 березня 2003р. складала 3 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 березня 2002р. у 0,8 раза або на 22,8 тис.грн.

У січні-лютому 2003р. 484,3 тис. сімей призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 89,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості - 393,1 тис. сімей, в сільській - 91,2 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні-лютому 2003р. становила 19,9 млн.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив відповідно 17,7 млн.грн., сільській - 2,2 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у лютому 2003р. становила 36 грн.

Крім того, 123,4 тис. сімей (54,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 30,7 млн.грн., з них в міській місцевості відповідно 54,2 тис. сімей на загальну суму 13,8 млн.грн., в сільській місцевості - 69,2 тис. сімей та 16,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної у лютому 2003р. субсидії цього виду на одну сімю становив 247 грн.

У січні-лютому 2003р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 31 млн.грн.

У січні-лютому 2003р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1338,2 млн.грн., що становило 76,8% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 березня 2003р. становила 7727 млн.грн. Термін заборгованості населення за всі послуги на кінець лютого 2003р. становив 8,9 місяця.

Мали борг 3 місяці і більше: за опалення - 46% власників особових рахунків, підігрів води - 42%, квартплату та водопостачання - 40%, водовідведення - 38%, газопостачання та вивіз сміття - 37%.

 

Ринок праці

 

Стан зареєстрованого ринку праці у березні 2003р. характеризувався зростанням попиту на робочу силу, та її пропозиції, а також збільшенням обсягів працевлаштування незайнятого населення та зменшенням його активності у пошуках роботи.

У березні 2003р. у пошуках роботи до державної служби зайнятості звернулося 157,5 тис. незайнятих громадян, що на 6,4% менше, ніж у лютому поточного року та на 4,7% більше, ніж у березні 2002р. Кількість зареєстрованих осіб, які були звільнені з останнього місця роботи з економічних причин, порівняно з попереднім місяцем 2003р. зменшилася з 13,7 тис. до 12,6 тис. осіб.

На обліку в державній службі зайнятості на 1 квітня 2003р. перебувало 1142,3 тис. незайнятих громадян, що на 0,6% більше порівняно з 1 березня 2003р. та на 2,9%, ніж на відповідну дату 2002р. Серед зазначеної категорії громадян 97,1% мали офіційний статус безробітних, з яких двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за останні 12 місяців зросла на 2,8% та становила 1109,4 тис. осіб. Означене зростання було обумовлено значним збільшенням зареєстрованих безробітних у сільській місцевості (на 29,1%), у той час як для міського населення цей показник скоротився (на 11,1%).

Із кожних 100 безробітних, які перебували на обліку на 1 квітня 2003р., 49 раніше займали робочі місця, 27 - посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття за березень 2003р. в цілому по країні не змінився і становив на 1 квітня поточного року 4% працездатного населення працездатного віку. Разом з тим спостерігається значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 7,6% працездатного населення працездатного віку в Чернівецькій області до 0,5% у м.Києві. Рівень зареєстрованого безробіття впродовж березня 2003р. у сільській місцевості зріс на 0,2 відсоткового пункту, у той час як у міській він не змінився. Цей показник для сільського населення, як і в попередніх 12 місяців, перевищував аналогічний показник для мешканців міської місцевості та на 1 квітня 2003р. складав відповідно 7,4% проти 3% працездатного населення працездатного віку.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад впродовж березня 2003р. збільшилася на 7,4% і становила на 1 квітня поточного року 141 тис. Цей показник по відношенню до відповідної дати 2002р. також збільшився на 20,8%.

Зазначені тенденції формування співвідношення пропозиції робочої сили та попиту на неї вплинули на зміни навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця. Так, за березень поточного року навантаження на 1 вакансію на місця працівників сільського господарства зменшилось з 26 до 20 осіб, на місця, що не потребують спеціальної підготовки з 30 до 23 осіб, на вільне робоче місце робітника з 7 до 6 осіб. Проте на місця  службовців навантаження не змінилося та в середньому складало 8 осіб на вакансію.

Навантаження незайнятого населення в середньому на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з 1 січня 2003р. найбільше знизилось у Рівненській (з 33 до 19 осіб), Тернопільській (з 33 до 20), Вінницькій (з 20 до 14), Закарпатській (з 21 до 15) та Івано-Франківській (з 25 до 19 осіб) областях.

Попит на робочу силу обумовлює можливості державної служби зайнятості щодо забезпечення роботою незайнятих громадян. За сприяння цієї установи у березні 2003р. було працевлаштовано 73,8 тис. осіб, що на 19,8% більше, ніж у лютому поточного року та на 7% більше ніж за відповідний місяць 2002р.

Серед працевлаштованих осіб майже половину (48,1%) складали жінки, третину (33,8%) - особи у віці до 28 років та 11% - особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування з обліку державної служби зайнятості впродовж березня 2003р. було знято 76,4 тис. осіб, що на 3,6% більше, ніж працевлаштовано у цьому місяці. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 3,4 тис. осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспромо-жності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості було направлено на навчання у березні поточного року 15,2 тис. безробітних проти 13,3 тис. у відповідному місяці 2002р. Загалом за направленням цих установ у навчальних закладах усіх типів на 1 квітня 2003р. проходили професійне навчання 45,3 тис. безробітних, з яких майже дві третини (64,6%) становили жінки та більше половини (56,9%) - особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації активної політики зайнятості є організація громадських робіт. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах, за останніх 12 місяців зросла у 1,3 раза, та становила на 1 квітня поточного року 14,7 тис. осіб.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом березня 2003р. на допомогу по безробіттю було витрачено 81,7 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу впродовж зазначеного місяця, становила 748,5 тис. осіб, або 67,5% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 квітня поточного року Середній розмір допомоги у березні 2003р. складав 109,19 грн., що дорівнює 59% законодавчо встановленого з 1 січня 2003р. мінімального рівня заробітної плати.

 

Демографічна ситуація

 

          Чисельність населення України за оцінкою на 1 березня 2003р. становила 47922,2 тис. Упродовж січня-лютого 2003р. чисельність населення скоротилась на 81,3 тис. осіб. У загальному скороченні населення частка природного скорочення склала 96,4% (78,4 тис.), а міграційного 3,6% (2,9 тис.).

          Обсяг природного скорочення населення порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 1,1 тис. осіб ( на 1,4%). Це сталося внаслідок зростання числа померлих на 3,3 тис. (2,4%), при одночасному збільшенні кількості народжених на 2,2 тис. (3,5%).

Упродовж перших 2 місяців поточного року позитивне зрушення  відбувалось у шлюбно-сімейних відносинах, кількість шлюбів порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла з 4,7 до 4,9 на 1000 населення (4,3%), а число розлучень зменшилось з 4 до 3,5 (12,5%).

Міграційне скорочення населення зменшилось з 4,3 тис. у січні-лютому минулого року до 2,9 тис. у поточному. Число прибулих в Україну скоротилось порівняно з минулим роком з 6,9 тис. до 6,4 тис., а вибулих за межі країни - з 11,2 тис. до 9,3 тис.

          Серед прибулих в Україну  83% становили іммігранти з  країн СНД і 17% - з країн далекого зарубіжжя. Серед вибулих з України 67% виїхало до країн СНД і 33% - до країн далекого зарубіжжя.

 

Охорона навколишнього середовища

 

У І кварталі 2003р., за даними Державної гідрометеорологічної служби Мінекоресурсів України, зафіксовано два випадки перевищення (у 7 разів) гранично допустимої концентрації окису вуглецю в атмосферному повітрі м.Києва. Кислі опади спостерігались у лютому на агрометеоро-логічній станції Нікітський сад Автономної Республіки Крим, в березні - у містах Херсон та Сімферополь. До погіршення стану атмосфери у цих містах призвели викиди автотранспорту, промислових підприємств у сукупності з несприятливими метеорологічними умовами.

Під час спостережень за  станом поверхневих вод, які проводилися на 49 водних об'єктах країни, виявлено 164 випадки високих рівнів забруднення води. Переважна їх кількість пов’язана із забрудненням поверхневих водойм сполуками важких металів:  марганцем (69 випадків), азотом нітритним та амонійним (34), хромом (29), сульфатами (11 випадків). Найбільшого антропогенного впливу зазнали річки басейнів Дніпра (45% сумарної кількості випадків перевищень граничної концентрації шкідливих речовин), Сіверського Донця та Західного Бугу (по 15%), річки Приазов’я (10%). Основними чинниками високого забруднення поверхневих водойм країни були, насамперед, неорганізовані стоки промислових та сільськогосподарських підприємств, приватного сектора, скидання забруднених зворотних вод підприємствами житлово-комунального господарства.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ і податковою міліцією протягом січня-березня 2003р. зареєстровано 125,1 тис. злочинів (зменшення з відповідним періодом минулого року на 5,1%), з числа яких 3,3 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ кримінальних проявів більше половини (52,6%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у Полтавській (на 17,2%), Чернівецькій (на 8,5%) та Миколаївській (на 2%) областях.

У загальній кількості злочинів 57,4% складали злочини проти власності, 14,1% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,1% - злочини у сфері службової діяльності, 4,7% - злочини проти громадського порядку та моральності, 4,4% - злочини проти життя та здоров’я особи, 2,8% та 2,7% - відповідно злочини проти громадської безпеки, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

У січні-березні 2003р. скоєно 1013 умисних вбивств та замахів на вбивство, 249 згвалтувань та замахів на згвалтування.

Кількість грабежів становила 5,5 тис. випадків, розбоїв - 1,3 тис., що менше порівняно з січнем-березнем 2002р. відповідно на 5,7% та на 7,4%.

Протягом 3 місяців 2003р. зафіксовано 40,5 тис. крадіжок у відношенні приватної власності (серед яких майже третину складають крадіжки з квартир) та 11,2 тис. у відношенні державної або колективної власності.

Органами внутрішніх справ і прокуратурою виявлено 232 організовані злочинні групи та організації, членами яких скоєно 2308 злочинів (на 25,2% більше порівняно з відповідним періодом 2002р.), з яких майже три чверті (71,8%) тяжкі та особливо тяжкі (на 14,3% більше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій та Дніпропетровській областях, де виявлено відповідно 30 та 27 організованих злочинних угруповань, членами яких скоєно 236 та 204 злочини, у Полтавській та Миколаївській областях порівняно невеликою кількістю організованих злочинних груп (відповідно 13 та 5) скоєно 238 та 226 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січень-березень 2003р. становила 66,5 тис. осіб (на 0,5% менше, ніж за відповідний період 2002р.), з яких 21,3 тис. - жінки (на 4,3% більше), 8,4 тис. - пенсіонери, майже 1,5 тис. - неповнолітні (на 8,1% більше). Від злочинів загинуло 2137 осіб.

Органами внутрішніх справ у січні-березні 2003р. виявлено 62,8 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з яких 95,5% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 11,7% - жінки, 10% - неповнолітні. Майже кожний сьомий раніше вже ставав на злочинний шлях. Дві третини (66,1%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались (на 15,8% більше, ніж за відповідний період минулого року).

 

                                           

Державний комітет 

статистики України