Архів

Соціально–економічне становище України

за січень–травень 2003 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики

  

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою за січень–травень 2003р. склав 85758 млн.грн., за травень – 18509 млн.грн.

Реальний валовий внутрішній продукт у січні–травні 2003р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 107,3%, у травні – 108,3%.

Найбільш значний  приріст валової доданої вартості  у січні–травні поточного року спостерігався в будівництві – 17,5%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води –  11,5%, обробній промисловості –  12,8%, оптовій і роздрібній торгівлі –  7,6%, транспорті – на 7,9%.

 

 

Промисловість

 

У січні–травні 2003р. промисловими підприємствами України вироблено промислової продукції і надано послуг на суму 81,8 млрд.грн., що на 11,7% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

У добувній промисловості обсяги виробленої продукції зросли проти січня–травня 2002р. на 2,4%. Виробництво продукції збільшилось на підприємствах з видобутку металевих руд та вуглеводнів і зменшилось у вуглевидобуванні. Видобуток залізної руди зріс на 12,4% і склав 25,7 млн.т. Видобуток газу та нафти, включаючи газовий конденсат, збільшився відповідно на 2,7 та 4,1%. Випуск готового вугілля зменшився на 4,6%.

В обробній промисловості, де зосереджено майже три чверті всього промислового виробництва, приріст продукції проти січня–травня попереднього року становив 12,8%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогос-подарських продуктів обсяги продукції збільшились на 17,7%. Зростання обсягів виробництва відмічалось майже за всіма її основними видами діяльності. Суттєво збільшились обсяги продукції у виробництві жирів (на 53,9%), переробленні овочів та фруктів (на 34,5%), тютюновій (на 23,8%) та м’ясній промисловості (на 17,4%), виробництві напоїв (на 15%). Перевищено обсяги січня–травня 2002р. у кондитерській (на 7,5%) та молочній промисловості (на 5%). Випущено 596 тис.т олії, 400 млн.ум.банок плодоовочевих консервів, 35,5 млрд.шт. цигарок та сигарет, 179 тис.т м’яса, 87,6 тис.т ковбасних виробів, 9,1 млн.дал горілки та лікеро–горілчаних виробів, 0,6 млн.дал коньяку, 8,1 та 1,6 млн.дал відповідно вина виноградного і плодоягідного, 62,7 млн.дал пива, 45,6 млн.дал безалкогольних напоїв, 35,6 млн.дал мінеральної води. 501 тис.т продукції з незбираного молока, 63,1 тис.т сирів жирних, 325 тис.т кондитерських виробів.

У легкій промисловості обсяги виробництва січня–травня 2002р. перевищено на 0,7%. Зростання обсягів виробництва спостерігалось у текстильній (на 3,7%) та взуттєвій промисловості (на 3,1%). Збільшено випуск штапельної пряжі у 2 рази, шовкових тканин на 32%, нетканих матеріалів типу тканин на 8%. Взуттєвиками за звітний період випущено 6,6 млн. пар взуття. На підприємствах з пошиття одягу з текстилю зафіксовано спад обсягів виробництва (3,6%). Зменшено випуск сорочок та плащів (на 26 і 42% відповідно), брюк, пальт, півпальт, костюмів, суконь (на 5–14%).   

Порівняно з січнем–травнем 2002р. обсяги промислової продукції у виробництві деревини та виготовленні виробів з неї зросли на 22,2%. Майже на третину збільшився випуск плит деревостружкових, на 5–17% – пиломатеріалів, фанери клеєної та плит деревоволокнистих. Поряд з цим скоротилось виробництво блоків віконних і дверних у зборі, сірників, паркету та тари дерев’яної.

У целюлозно–паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі приріст обсягів виробництва становив 16,1%. Проти січня–травня 2002р. зріс випуск шпалер, книжково–журнальної продукції, картону, картонних ящиків, шкільних зошитів (на 13–36%). Водночас знизились обсяги виробництва паперу газетного та газетної продукції відповідно на 5 та 15%.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів збільшилися обсяги продукції на 7%. Перевищено рівень січня–травня попереднього року з виробництва листів гіпсокартонних майже у 2 рази, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін та мінеральної вати – на 20–23%, виробів санітарних керамічних, конструкцій і виробів збірних залізобетонних, вапна технологічного, цементу, склотари консервної – на 6–15%. Поряд з цим на 43% скоротився випуск будівельного скла, на 3–8% – шиферу, цегли будівельної, труб і муфт азбестоцементних та плиток керамічних для підлоги.

На підприємствах металургії та з оброблення металу обсяги виробленої продукції у січні–травні 2003р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 12,5%. Приріст продукції одержано у виробництві чорних металів (10,1%), труб (34,8%), первинному обробленні сталі (16,8%) та обробленні металу  (29,3%).

За 5 місяців поточного року виплавлено 14,9 млн.т сталі. Випуск готового прокату зріс на 9,6%  і склав 11,4 млн.т, сталевих труб – відповідно на 36,8% і 191 тис.т.

У машинобудуванні обсяги виробництва зросли більш як на чверть. Суттєве нарощування обсягів виробленої продукції спостерігалось у транспортному машинобудуванні (приріст 47%), з нього у залізничному машинобудуванні  (95,9%), виробництві автомобільного транспорту (107,2%). Значно збільшився випуск продукції на підприємствах з виробництва канцелярських та електронно–обчислювальних машин (на 46,5%), машин для металургії (на 45,5%), побутових приладів (на 38,3%). Перевищено обсяги січня–травня 2002р. у виробництві устатковання для радіо, телебачення та зв`язку (на 17,3%), електричних машин і апаратури (на 10,2%), машин для перероблення сільгосппродуктів (на 7,4%), верстатів (на 7,1%), сільськогосподарських машин (на 0,6%).

За п’ять місяців поточного року випущено 33,2 тис. легкових автомобілів, 10,1 тис. персональних ЕОМ, 282 тис. побутових холодильників, 70,4 тис. пральних машин, 134  електромашини великі, 1837 тракторів, 67 комбайнів зернозбиральних, 2966 тракторних сівалок.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги виробництва за 5 місяців 2003р. зросли на 13,3%. Приріст продукції у хімічному виробництві становив 15,7%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – 21,4%, фармацевтичному виробництві – 8,7%. Порівняно з січнем–травнем 2002р. обсяги продукції зросли у переробленні пластмаси (на 21,4%) і скоротились у виробництві гумових виробів (на 17,4%).

Серед продукції базової хімії у 2–4 рази зросло виробництво нітритів натрію, рідкого брому, фосфатних та калійних мінеральних добрив, більш ніж на третину – сірчанокислої міді, на 3–14% – каустичної соди, азотних мінеральних добрив, синтетичного аміаку та газової сірки. Водночас на 62% скоротився випуск хімічних засобів захисту рослин, на 39–44% відповідно – сірчанокислого алюмінію і карбіду кальцію, на 5–­­­­­­­­­­­­­15% – сірчаної та азотної кислоти, хлорного вапна.

У січні–травні поточного року зросло виробництво туалетного мила на 29%, зубної пасти та шампунів – відповідно на 8 і 4%. Поряд з цим скоротився випуск господарського мила на 18%, синтетичних миючих засобів – на 4%.

Випуск синтетичних смол і пластичних мас зріс на 12% і становив 118 тис.тонн.

З початку року вироблено понад 2 млн.шт. усіх видів шин. Порівняно з січнем–травнем 2002р. зменшено виробництво шин для легкових автомобілів на 35%, для сільськогосподарських машин – на 10%. Водночас випуск шин для мотоциклів і моторолерів збільшено у 3,2 раза, для вантажних автомобілів – на 11%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у січні–травні 2003р. випуск продукції знизився на 2,1% проти відповідного періоду минулого року.

Обсяги первинної переробки нафти зменшились на 2,5% і склали 8,3 млн.т. Виробництво бензину автомобільного та дизельного палива скоротилось проти січня–травня 2002р. відповідно на 23 і 6%. Поряд з цим випуск мазуту топкового зріс на 2,8%.

Випущено 8,6 млн.т. коксу, що на 15,9% більше обсягів відповідного періоду минулого року.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції (робіт, послуг) зросли проти січня–травня 2002р. на 11,5%. Вироблено 79,2 млрд.кВт·годин електроенергії, що на 7,9% більше, ніж за відповідний період попереднього року. На теплових і атомних електростанціях її випуск зріс відповідно на 19,3% і 1,3%, на гідроелектростанціях – скоротився на 21,2%.

За січень–квітень 2003р. промисловими підприємствами відвантажено продукції (надано послуг) на 69,8 млрд.грн., з неї на 57,9 млрд.грн. (85%) відвантаженої продукції сплачено грошима, 1,5 млрд.грн. (2,1%) становили бартерні операції.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  січень-травень  2003р. в усіх категоріях господарств порівняно з  відповідним періодом 2002р. зріс   на 0,2%, у тому числі в господарствах населення на 1,4%. У той же час у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності відбулося зменшення її обсягів на 2,7%. 

На початок червня поточного року за розрахунками в усіх категоріях господарств ярі культури були посіяні на площі 18,8 млн.га  (на 2,9 млн.га, або на 19% більше, ніж у 2002р.), з них посіяно по яровому клину 15,2 млн.га, по загиблих озимих та багаторічних травах – 3,6 млн.га. Зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) по яровому клину посіяно 5,0 млн.га (на 10% менше, ніж торік). Розширено посівні площі під  кукурудзу та соняшник на зерно,  посіяно  відповідно 1,7 млн.га та 2,9 млн.га (на 21% та 14% більше, ніж на початок червня 2002р.). Цукрові буряки (фабричні) посіяні на площі 0,8 млн.га (на 16% менше, ніж торік), картопля - на 1,5 млн.га (на 3% менше), овочі - на площі 0,45млн.га  (на 0,8% менше).

За інформацією сільськогосподарських підприємств з 6,4 млн.га посіяних   восени  2002р. озимих на зерно і зелений корм, через несприятливі погодні умови, що склалися в зимовий та весняний період,  збереглося лише 2,4 млн.га  (37%). Більше половини загиблих озимих пересіяно яровими зерновими культурами.

Протягом січня–травня поточного року в сільськогосподарські підприємства  надійшло 433 тис.т дизельного палива (на 19% менше, ніж за відповідний період 2002р.), бензину – 132 тис.т (на 20% менше); більше ніж на чверть скоротилося надходження   дизельних  та трансмісійних масел. На 1 червня 2003р. у підприємствах було в наявності 112 тис.т дизельного палива та  31 тис.т бензину (на 16% менше проти 1 червня 2002р.).

В господарствах усіх категорій за січень–травень поточного року виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало   1036 тис.т,  що  на 8% більше порівняно з відповідним періодом  минулого року, молока – 5,1 млн.т (на 4% менше), яєць – 5,3 млрд.шт. (на 3% більше). У сільськогосподарських підприємствах зросла реалізація на забій худоби та птиці  (більше ніж на чверть),   виробництво  яєць (на  7%), але скоротився обсяг виробництва  молока (на  22%). В господарствах населення  виробництво м’яса зросло на 1%,  молока – на 3%, а виробництво яєць залишилося майже на рівні минулого року. Частка господарств населення у загальному обсязі реалізації худоби та птиці на забій склала 70%, у виробництві молока – 78%, яєць – 59%. 

За розрахунками станом на 1 червня 2003р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало  9,7 млн. голів, у тому числі корів – 4,7 млн. голів (відповідно на 5,6% менше проти   1 червня  2002р.). У сільськогосподарських підприємствах  загальна чисельність великої рогатої  худоби менша  проти минулорічної на 16,3%, у тому числі корів – на 20,4%. В  господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби зросла на 4,1%, корів – на 1,7%. Загальна чисельність поголів’я свиней  становила 9,1 млн. голів, що на 0,6%  менше, ніж на початок червня 2002р. У  сільськогосподарських підприємствах простежується  скорочення їх чисельності (на 2,5%),  а в  господарствах населення – незначне зростання (на 0,4%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів  становила 174,4 млн. голів, що майже на рівні минулорічної. У сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці зросло  на  1,3%, а  в господарствах населення  скоротилося  на 0,3%.

 У сільськогосподарських підприємствах  за січень-травень поточного року порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшено  продаж населенню молодняка великої рогатої худоби (на 9%), але на третину менше   продано поросят  та молодняка  птиці. 

Для утримання   худоби  у сільськогосподарських підприємствах на 1 червня 2003р.   запаси кормів усіх видів становили лише 0,7 млн.т кормових одиниць, що удвічі менше, ніж торік. У розрахунку на одну умовну голову припадало по 1,5 ц кормових одиниць проти 2,6 ц к.од. станом на 1 червня 2002 р.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень-травень 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. зріс на 0,3%. При цьому обсяг реалізації продукції рослинництва скорочено на 15%.

У сільському господарстві країни продовжує скорочуватися бартерна форма розрахунків. Рівень бартеру у січні-травні поточного року становив 1,5% проти 3,8% у січні-травні 2002р. Найбільш поширеною продукцією при здійсненні товарообмінних операцій залишається цукор (6,1 тис.т, або 7% загального обсягу його реалізації) та зернові культури (44 тис.т, або 3%).

За угодами оренди земельних та майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами селянам було видано за 5 місяців поточного року 1,3 тис.т олії, що становить 22% загального обсягу її реалізації, 75 тис.т зернових культур (5%), 3,7 тис.т цукру (4%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямках реалізації у січні-травні 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. зменшилися на 1,4%, у тому числі на продукцію тваринництва на 8,5%. Поряд з цим, ціни на продукцію рослинництва зросли на 13%.

 

Будівельна діяльність

 

За січень–травень 2003р.  будівельними підприємствами усіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, виконано робіт на суму 4,1 млрд.грн., що на 17,0% більше проти відповідного періоду 2002р.

Наростили обсяги будівництва підприємства усіх форм власності. При цьому колективні підприємства, обсяг яких становив понад 70% загальнодержавного, – на 15,0%, приватні та   державні – відповідно на 34,5% та 21,7% , комунальні – на 12,2%.

За період з початку року збільшено обсяги будівництва у 24 регіонах країни, з них значно зросло будівництво у Чернівецькій – у 1,8 раза, Черкаській – у 1,6 раза, Житомирській, Рівненській, Тернопільській областях та м.Севастополі – в 1,5 раза.

Зростання обсягів будівництва за 5 місяців поточного року обумовлено, в першу чергу, перевищенням відповідної минулорічної суми укладених будівельниками контрактів підряду на 18,1%.

У поточному році вагомі за вартістю контракти, забезпечені достатнім фінансуванням, укладено на будівництво та реконструкцію об’єктів паливно–енергетичного комплексу. Зокрема, за зазначеними контрактами здійснювалось  будівництво газопроводу Ананьїв–Ізмаїл, обвідної гілки нафтопроводу "Дружба", Дністровської та Ташлицької ГАЕС, енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС. Також будувались лінії електропередач підприємствами Житомирської та Тернопільської областей та волоконно–оптичні лінії зв’язку  Львівської та Черкаської областей.

Крім цього, на зростання обсягів будівельних робіт вплинула робота підприємств, що здійснювали ремонт та  реконструкцію на  металургійних комбінатах у Донецькій області; Новокриворізькому, Інгулецькому, Північному гірничозбагачувальних комбінатах та  на комбінаті "Криворіжсталь" у Дніпропетровській області; Рубіжанському картонно–тарному комбінаті у Луганській області  та інших.

Надходження бюджетного фінансування на будівництво, ремонт та утримання доріг позитивно вплинуло на роботу будівельників Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської областей.

Набуває розвитку будівництво об’єктів інфраструктури. Зокрема, триває будівництво метрополітенів у містах Києві та Харкові, ринку "Формаркет" у м.Чернівці, стадіону "Авангард" у м.Луганську та інших.  Значні обсяги робіт виконуються на будівництві житла (у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Донецькій областях та м.Києві).

 Проте підприємства Волинської, Івано–Франківської та Полтавської областей не досягли рівня січня–травня минулого року і скоротили обсяги будівництва на 0,7–2,1%.

Більше половини загальнодержавного обсягу будівництва виконано підприємствами 5 регіонів: м.Києва, Дніпропетровської, Донецької, Львівської та Харківської областей, приріст будівництва яких за 5 місяців 2003р. склав 7–20%. Зокрема, чверть  загального обсягу робіт виконано будівельниками м.Києва.

 

Транспорт

 

За січень–травень 2003р. підприємствами транспорту перевезено 325,5 млн.т вантажів, що на 8,4% більше, ніж за січень–травень 2002р. Вантажооборот зріс на 11,1% і становив 181,5 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–травнем 2002р. зросли на 12,7%, у тому числі відправлення вантажів на 7,4%. На Львівській залізниці відправлення вантажів зросли на 25,2%, Одеській – на 23,0%, Південно–Західній – на 10,5%, Донецькій – на 5,8% та Придніпровській залізниці – на 4,7%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: цементу – на 24,9%, нафти та нафтопродуктів – на 14,1%, хімічних і мінеральних добрив – на 14,6%, коксу – на 18,2%, залізної та марганцевої руди – на 8,8%, лісових вантажів – на 11,4%, чорних металів – на 7,7%, кам’яного вугілля – на 2,5%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 13,4%, у тому числі на Придніпровській залізниці – на 19,6%, Львівській – на 15,2%, Одеській – на 14,6%, Південно–Західній – на 11,8%, Донецькій – на 9,5% та Південній залізниці – на 3,3%. Порівняно з січнем–травнем 2002р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 4,7%, локомотива – на 2,4%, середня дільнична швидкість руху вантажного поїзда – на 0,6%, середня вага поїзда – на 0,5%, на  дві години (на 1,6%) прискорився оборот вантажного вагона, на півгодини (на 4,2%) скоротився середній простій транзитного вагона.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 1,8%, в цілому замовникам доставлено 6,1 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–травнем 2002р. зросли на 15,8%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 8,1% і становив 54,5 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 20,2%, транзитних – на 29,1%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 16,0% і склала 5,2 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями–фізичними особами) перевезено 58,8 млн.т вантажів, що на 3,8% більше порівняно з січнем–травнем 2002р., та виконано вантажооборот у обсязі 5,0 млрд.ткм, який зріс на 17,9% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 89,1 млн.т вантажів, що на 4,3% більше, ніж за 5 місяців 2002р., це пов’язано зі збільшенням перекачки нафти на 15,2%, аміаку – на 11,7% та газу – на 0,9%. Транзит нафти зріс на 21,4%, газу – на 0,4%, аміаку – на 1,6%.

За січень–травень 2003р. послугами пасажирського транспорту скористалися 1,5 млрд. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 34,8 млрд.пас.км, що відповідно на 4,7% та 4,2% більше порівняно з січнем–травнем 2002р.

Залізничним транспортом за січень–травень 2003р. перевезено 190,6 млн. пасажирів, що на 1,3% більше, ніж за відповідний період 2002р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями–фізичними особами) скористалися 1,3 млрд. пасажирів, що на 5,2% більше, ніж за січень–травень попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців–фізичних осіб зросли на 10,2%. Авіаційним транспортом перевезено 0,6 млн. пасажирів, що на 23,8% більше порівняно з січнем–травнем минулого року.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень–квітень 2003р. (за даними Державного казначейства) становили 21,4 млрд.грн. (31,9% до ВВП), що становить 31,7% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 19,1 млрд.грн. (28,4% до ВВП), що складає 27,0% від річних призначень. В структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально–культурні заходи – 58,3% (11,1 млрд.грн.) та загальнодержавні функції – 12,6% (2,4 млрд.грн.), з яких видатки по обслуговуванню боргу становили 0,7 млрд. грн. (1,1% до ВВП), або 3,9% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 0,6 млрд.грн. (0,9% до ВВП), або 3,3% – відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за січень–квітень 2003р. становив 2,3 млрд.грн. (3,5% до ВВП).

Державний бюджет по  доходах   виконано у сумі 15,9 млрд.грн. (31,8% річних призначень), або 23,6% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 64,7% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 42,7%, податок на прибуток підприємств – 31,3%.

У видатках Державного бюджету, що становили 14,3 млрд.грн. (27,0% річних призначень), або 21,2% до ВВП, значну частку займали видатки   на   фінансування   соціально–культурних заходів – 27,3%        (3,9 млрд.грн.) та загальнодержавних функцій – 13,1% (1,9 млрд.грн.), у тому числі видатки на обслуговування боргу – 5,0% (0,7млрд.грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 1,6 млрд.грн. (2,4% до ВВП).

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–квітень 2003р. становив  6,5 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 13,2  млрд. грн.,  збитків – 6,7 млрд.грн.).

За видами економічної діяльності найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства  промисловості (2,7 млрд.грн., або 41,8%) і транспорту та зв’язку (2,4 млрд.грн., або 37,3%). Основна частина фінансового результату в промисловості  сформована в обробній промисловості (75,6%) і на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (15,4%).

Протягом січня–квітня 2003р. збитково працювало 44% підприємств. Найбільше таких підприємств у будівництві,  транспорті та зв’язку (по 56%),   у  промисловості (52%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання  на 1 травня 2003р. становила відповідно 248,5 та 311,1 млрд.грн. Протягом квітня 2003р. дебіторська заборгованість зросла на 2,2%, кредиторська – на 1,1% .

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 87,4% (272,0 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн–республік колишнього СРСР – 5,4% (16,9 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 7,2% (22,2 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості –  95,1% (236,4 млрд.грн.),  1,3% (3,3 млрд.грн.), 3,6%     (8,8 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн–республік колишнього СРСР Україна мала з  Російською Федерацією – 12,3 млрд.грн. (73,1%) та Туркменістаном – 3,7 млрд.грн. (22,1%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  36,6%, кредиторської – 36,4% .

На кінець березня 2003р. кількість банків, розташованих на території України, становила 183.

Встановлена облікова відсоткова ставка Національного банку за березень 2003р. становила 7,0%.

Залишки кредитних вкладень банківської системи України за березень збільшились на 5,6%, або на 3 млрд.грн., і на 1 квітня 2003р. становили 56,1 млрд.грн., з яких 30,5 млрд.грн. – у національній валюті.

Залишки коштів фізичних осіб у національній та іноземній валюті в банках України за березень збільшились на 4,3% і становили на 1 квітня 2003р. 21,3 млрд.грн., з яких 12,5 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець березня 2003р. офіційний курс гривні до долара США становив 533,45 грн. за 100 доларів США. Офіційний курс гривні до євро – 572,39 грн. за 100 євро.

 

Зовнішня торгівля товарами 

 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень–квітень 2003р. становили 6828,8 млн.дол.США, імпорту – 6422 млн.дол. і проти січня–квітня 2002р. збільшилися відповідно на 27,8% та 29,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 406,8 млн.дол. проти 367,1 млн.дол. у січні–квітні 2002р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 183 країн світу.

Більше 30% експортних поставок здійснювалось разом до Італії, Німеччини, Китаю, Польщі, Угорщини, Туреччини та  Румунії. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Сполученого Королівства та Казахстану разом склали майже 32%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (майже 17% експортних та понад 40% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили майже 38% від загального обсягу експорту. Понад 51% припадало на поставки мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічного та електричного обладнання, продуктів рослинного походження, транспортних засобів та шляхового обладнання,  готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, жирів та олій тваринного або рослинного походження. У загальному обсязі експорту товарів проти січня–квітня 2002р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, органічних хімічних сполук, добрив, чорних металів, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання. Натомість зменшилась частка зернових культур, паперу та картону, одягу текстильного, міді і виробів з міді, алюмінію і виробів з алюмінію, інструментів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

У загальному обсязі імпорту товарів майже 44% вартості становили мінеральні продукти, у тому числі 41,6% складали  енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (газ природний та нафта сира – по 17,6%). Поставки механічного  та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів та шляхового обладнання, недорогоцінних металів та виробів з них, полімерних матеріалів, пластмаси та каучуку, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю разом становили близько 45% вартості імпорту. За звітний період у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, полімерних матеріалів та пластмас, чорних металів, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаків та золи, інших продуктів хімічної промисловості,  каучуку, гуми, паперу та картону, електричних машин, приладів і апаратів.

За січень–квітень 2003р. експорт давальницької сировини становив   10,8 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 9,4 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 441,5 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 620,6 млн.дол.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–травень 2003р. становив 112,8 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшився на 5,8%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями–фізичними особами) за січень–травень 2003р. становив 29,8 млрд.грн., що на 15,4% більше обсягів січня–травня 2002р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні–травні 2003р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 3% і становив      1,1 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–травень 2003р. становив 17,4 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 13,8% більше обсягу січня–травня 2002р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні–травні 2003р. становив 104,5% (у відповідному періоді попереднього року – 100,0%). На споживчому ринку у січні–травні поточного року темпи приросту цін на продовольчі товари значно випереджали приріст цін (тарифів) на послуги та непродовольчі товари (відповідно 6,3%, 1,4% та 0,2%).

На продовольчому ринку найсуттєвіше (на 73,5%) подорожчали овочі. На 27,9–9,8% зросли ціни на картоплю, фрукти, крупи і бобові, цукор, мед, пшеничне борошно, макаронні вироби. Водночас відбулося суттєве здешевлення яєць (на 23,2%), на 5,4–0,9% подешевшали м’ясо і птиця, тваринні жири, олія соняшникова, ковбасні вироби і копченості, молоко і молочна продукція.

Серед непродовольчих товарів на 2,5–0,8% стали дорожчими друковані видання, електротовари, автомобілі і автотовари, товари побутової хімії, металевий посуд, парфумерно–косметичні товари, туалетне мило, синтетичні  мийні засоби, тканини, медикаменти. У той же час на 6,5–0,1% знизилися в ціні бензин, вироби з натурального хутра, обчислювальна техніка, ювелірні вироби, взуття, одяг і білизна.

У сфері послуг найбільше (на 7,4–4,2%) зросла плата за холодну воду, паркування особистого транспорту, послуги готелів, пансіонатів, медичних закладів, кінотеатрів.

Індекс тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у січні–травні 2003р. становив 100% (у відповідному періоді попереднього року – 100,7 %).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–травні 2003р.  становив  103,9% (у відповідному періоді попереднього року – 102,2%). Найбільше зросли ціни у добувній  та обробній промисловості (відповідно на 5,3% та 3,9%). Продукція  виробництва і розподілення електроенергії, газу та води  подорожчала на  3,1%.

Індекс цін на будівельно–монтажні роботи у січні–квітні 2003р. становив 100,5% (у відповідному періоді попереднього року – 102,1%). У січні–квітні поточного року відбулося суттєве зростання цін у будівництві закладів освіти (на 31,6%). На  4,5–3,2% підвищилися ціни у будівництві житлових будівель, закладів охорони здоров’я та адміністративних будівель. Ціни  на  будівельно–монтажні  роботи  у  будівництві об’єктів сільського господарства, добувної промисловості, з  виробництва та розпо-ділення електроенергії, газу та води, транспорту знизилися на 7,1–4,2%.

 

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–квітень 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 9,2%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання  товарів та  послуг, збільшились на 7,3%,  а  реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактору, – на 4,6%.

У квітні порівняно з березнем поточного року номінальні доходи населення збільшились на 5,9%, а наявні та реальні наявні – відповідно на 6,5% та 5,8%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за квітень 2003р. становили 219,5 грн. проти 221,7 грн. за квітень 2002 р. 

Витрати  населення у січні–квітні поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 12,8%, приріст заощаджень склав 263 млн.грн.

 Cередньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, у січні–квітні поточного року становила 407,31 грн., що на 11,6% перевищує рівень встановленого прожиткового мінімуму та на 19,7% її розмір у відповідному періоді 2002 р.

Найбільші розміри заробітної плати  спостерігались у працюючих на підприємствах транспорту (зокрема, залізничного, авіаційного, зайнятих наданням допоміжних транспортних послуг, транспортування трубопроводами) та фінансових установах  і перевищували середній показник по економіці   в 1,9–3,5 раза. Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався  на підприємствах по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення  (у 2,2  раза більше від середнього по країні).

Разом з тим  розмір заробітної плати працівників сільського та рибного господарства, текстильної промисловості та пошиття одягу, а також установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, підприємств та організацій, що надають колективні, громадські та особисті послуги залишається значно нижчим і не перевищує двох третин  від середнього  по економіці. 

Зберігалася також значна диференціація регіонів за рівнем оплати праці. Середній розмір заробітної плати працівників Вінницької, Волинської, Хмельницької, Тернопільської областей був майже на третину менше середнього рівня по країні. Разом з тим у регіонах розміщення паливно–енергетичного комплексу (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області) розмір середньомісячної заробітної плати на 15,7–22,3% перевищував відповідний  середній показник по країні.

У січні–квітні поточного року розмір реальної заробітної плати збільшився на 15,1% порівняно з відповідним періодом минулого року.  У квітні поточного року порівняно з березнем реальна заробітна плата зросла на 1,0%.

Сума невиплаченої заробітної плати за  4 місяці з початку року зросла на 2,2%, а за квітень поточного року   зменшилась    на  3,5%  і    на 1 травня 2003р. складала 2364,2 млн.грн. Порівняно з відповідною датою минулого року  її скорочення склало 4,4%. Слід зазначити, що у загальній сумі заборгованості не враховано 305 млн.грн. (12,9% загальної суми боргу) по тих підприємствах (установах, організаціях), які призупинили діяльність, а також  на яких порушено справу про банкрутство.

Разом з тим у різних сферах економічної діяльності протягом квітня відбулись зміни суми заборгованості. Так на підприємствах, які надають допоміжні транспортні послуги, у рибному господарстві, фінансових установах заборгованість зросла (на 1,1%–4,6%). У всіх інших сферах економіки вона зменшилась, і найсуттєвіше  у лісовому господарстві (на 25,4%) та в органах державного управління (на 17,1%).

За регіонами найбільша сума боргу припадає на Донецьку (27,2% від загальної суми боргу), Луганську (14,3%) та Дніпропетровську (7,4%) області. Найвищі темпи приросту заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з 1 січня 2003р. спостерігались у Миколаївській (на 49,6%), Хмельницькій (на 13,3%) та Полтавській (на 12,3%) областях.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2003р. склала 57,6% середньомісячного фонду оплати праці, нарахованого до виплати у січні–квітні поточного року.

Не змінилася ситуація у розподілі загальної суми заборгованості за формами власності. Майже дві третини  суми боргу (1545,3 млн.грн.) не виплачено підприємствами недержавних форм власності (включаючи комунальну), серед яких значну частку складають акціонерні товариства  відкритого типу (646,2 млн.грн.).

У квітні майже в усіх регіонах країни зафіксовано зменшення заборгованості із виплати заробітної плати за рахунок недофінансування із бюджетів усіх рівнів. Порівняно з 1 квітня поточного року її сума скоротилась на 18,9% і становила на 1 травня 2003р. 35,8 млн.грн., з яких 32,7 млн.грн. не виплачено за рахунок Державного бюджету. Більше ніж три чверті боргу з Державного бюджету (83,2%) складала заборгованість працівникам компенсацій, пов’язаних з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, які працюють в основному у Житомирській, Київській та Рівненській областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали    заробітну плату,  на 1 травня 2003р. становила 2,1 млн. осіб та скоротилася за останніх 12 місяців на 22,5%. При цьому кожному з них не виплачено в середньому 868 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці більше ніж за 2 місяці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України  “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”,  протягом квітня 2003р. зросла у 2,1 раза або на 1,2 млн.грн. і на 1 травня 2003р. становила 2,4 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 травня 2002р. на 86%, або на 14,7 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом квітня 2003р. зменшилась на 5,5% або на 0,2 млн.грн. і станом на 1 травня 2003р. складала 3,2 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 травня 2002р. на 5,6%, або на 0,2 млн.грн.

У січні–квітні 2003р. 979,6 тис. сімей призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг та електроенергії, що становило 92,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 728,2 тис. сімей, у сільській – 251,4 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2003р. становила 34,7 млн.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив відповідно  31,4 млн.грн., сільській – 3,3 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у квітні 2003р. становила 30 грн.

Крім того, 413,8 тис сімей (78,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 100,4 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 122,1 тис. сімей на загальну суму 30,6 млн.грн., у сільській місцевості – 291,7 тис. сімей та 69,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної у квітні 2003р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 236 грн.

У січні–квітні 2003р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 66,0 млн. грн.

У січні–квітні 2003р. населенням країни сплачено за житлово–комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2722,6 млн.грн., що становило 83,1% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово–комунальні послуги на 10 травня 2003р. становила 7840,8 млн.грн. Термін заборгованості населення за всі послуги на кінець квітня 2003р. становив 9,6 місяця.

Мали борг 3 місяці і більше: за опалення – 47% власників особових рахунків, підігрів води – 43%, квартплату та водопостачання – 41%, водовідведення – 39%, вивіз сміття – 38% та газопостачання – 36%.

 

Ринок праці

 

Стан зареєстрованого ринку праці у травні 2003р. характеризувався  зростанням попиту на робочу силу та збільшенням обсягів працевлаштування незайнятого населення.

У травні поточного року у пошуках роботи до державної служби зайнятості звернулося 140,8 тис. незайнятих громадян, що на 7,0% менше, ніж у квітні та на 12,3% більше, ніж у травні минулого року. Кількість зареєстрованих осіб, які були звільнені з останнього місця роботи з економічних причин, порівняно з попереднім місяцем зменшилася з 14,6 тис. до 12,5 тис.осіб.

На обліку в державній службі зайнятості на 1 червня 2003р. перебувало 1085,8 тис. незайнятих громадян, що на 3,7% менше порівняно з 1 травня 2003р. та на 0,5% більше, ніж на відповідну дату 2002р. Серед зазначеної категорії громадян 97,4% мали офіційний статус безробітних, з яких двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за останніх 12 місяців зросла на 0,6% та становила 1057,8 тис.осіб. Зростання було зумовлено значним збільшенням кількості зареєстрованих безробітних у сільській місцевості (на 21,9%), в той час як для міського населення цей показник зменшився (на 11,4%).

Із кожних 100 безробітних, які перебували на обліку на 1 червня 2003р., 49 раніше займали робочі місця, 27 – посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття за травень поточного року в цілому по країні знизився на 1 відсотковий пункт і становив на 1 червня 3,9% працездатного населення працездатного віку. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 6,9%  в Тернопільській області до 0,5% у м.Києві. Рівень зареєстрованого безробіття впродовж травня 2003р. як у сільській, так і у міській місцевостях зменшився. Цей показник для сільського населення, як і в попередніх 12 місяців, перевищував аналогічний показник для мешканців міської місцевості та на 1 червня 2003р. складав відповідно 7,1% проти 2,8% працездатного населення працездатного віку.

Слід відмітити, що рівень безробіття, визначений за методологією МОП, був значно вищим і складав у 2002р. 10,8% економічно активного населення працездатного віку.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад впродовж травня поточного року збільшилася на 15,8% і  на 1 червня становила 166,1 тис. Цей показник по відношенню до відповідної дати 2002р. збільшився на 15,9%.

Зазначені тенденції формування співвідношення пропозиції робочої сили та попиту на неї вплинули на зміни навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця. За травень 2003р. загалом спостерігалося зниження навантаження з 8 до 7 осіб на 1 вакансію, в тому числі на місця робітників – з 6 до 5 осіб, службовців – з 8 до 7, на місця, що не потребують спеціальної підготовки, – з 18 до 12, для працівників сільського господарства – з 19 до 15 осіб.

Попит на робочу силу зумовлює можливості державної служби зайнятості щодо забезпечення роботою незайнятих громадян. За сприяння цієї установи у травні 2003р. було працевлаштовано 95,1 тис.осіб, що на 10,8% більше, ніж у квітні поточного року та на 22,3% – ніж за відповідний місяць 2002р.

Серед працевлаштованих осіб більш ніж половину (51,2%) складали жінки, близько третини (30,4%) – особи у віці до 28 років та 10,8% – особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування з обліку державної служби зайнятості впродовж травня було знято 88,0 тис. осіб, що становить 92,5% по відношенню до працевлаштованих у цьому місяці. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 3,5 тис.осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспро-можності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості було направлено на навчання у травні поточного року 11,1 тис. безробітних проти 7,2 тис.осіб у відповідному місяці 2002р. Загалом за направленням цих установ у навчальних закладах усіх типів на 1 червня 2003р. проходили професійне навчання 41,4 тис. безробітних, з яких дві третини (66,9%) становили жінки та більше половини (55,1%) – особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі, одним із напрямків реалізації активної політики зайнятості є організація громадських робіт. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах, порівняно з відповідною датою 2002р. зросла на 920 осіб та становила на 1 червня 2003р. 32,7 тис.осіб.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом травня поточного року на допомогу по безробіттю було витрачено 85,7 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 735,3 тис.осіб, або 69,5% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 червня 2003р. Середній розмір допомоги у травні поточного року складав 116,53 грн., що дорівнює 63,0% законодавчо встановленого з 1 січня 2003р. мінімального рівня заробітної  плати.

 

Демографічна ситуація

 

           Кількість наявного населення України за оцінкою на 1 травня 2003р. становила 47844,2 тис. жителів. Упродовж січня–квітня 2003р. кількість населення скоротилась на 159,3 тис. осіб. У загальному скороченні населення частка природного скорочення склала 96,9% (154,4 тис.), а міграційного – 3,1% (4,9 тис.).

          Обсяг природного скорочення населення порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 10,7 тис. осіб (на 7,4%). Це сталося внаслідок зростання числа померлих на 13,6 тис. (на 5,0%), при одночасному збільшенні кількості народжених на 2,9 тис. (2,3%).

Упродовж січня–квітня поточного року зареєстровано скорочення кількості  як шлюбів, так і розлучень. Порівняно з відповідним періодом минулого року число шлюбів зменшилось на 5,1 тис. (на 6,7%), а розлучень – на 7,4 тис. (11,7%).

Міграційне скорочення зменшилось з 9,1 тис. у січні–квітні минулого року до 4,9 тис. у поточному. Число прибулих в Україну скоротилось порівняно з минулим роком з 13,9 до 13,1 тис., а вибулих за межі країни –  з 23,0 тис. до 18,0 тис.

          Серед прибулих 84,2% становили іммігранти з  країн СНД і 15,8% – з країн далекого зарубіжжя. Серед вибулих – 64,8% виїхало до країн СНД і 35,2% – до країн далекого зарубіжжя.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ і податковою міліцією протягом січня–травня 2003р. зареєстровано 215,9 тис. злочинів, з числа яких 5,3 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ кримінальних проявів більше половини (52,3%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у Чернівецькій  (на 19,2%), Херсонській та Полтавській областях  (на 16,1%), у м.Київ  (на 18,7%).

У загальній кількості злочинів 60,1% складали злочини проти власності, 11,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,9% – злочини проти громадського порядку та моральності, 4,5% – злочини у сфері службової діяльності, 4,3% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,1% та 2,8% – відповідно злочини проти громадської безпеки, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

У січні–травні 2003р. скоєно 1679 умисних вбивств та замахів на вбивство, 393 згвалтувань та замахів на згвалтування.

Кількість грабежів порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 17,1% і становила 10,7 тис. випадків, розбоїв – зменшилася на 2,0% і становила – 2,1 тис.

Протягом 5 місяців 2003р. зафіксовано 73,1 тис. крадіжок у відношенні приватної власності (серед яких майже третину складають крадіжки з квартир) та 20,9 тис. у відношенні державної або колективної власності.

Органами внутрішніх справ і прокуратурою виявлено 343 організовані злочинні групи та організації, членами яких скоєно 3389 злочинів (на 24,3% більше порівняно з відповідним періодом 2002р.), з яких майже три чверті (74,1%) тяжкі та особливо тяжкі (на 18,3% більше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій та Дніпропетровській областях, де виявлено відповідно 47 та 35 організованих злочинних угруповань, якими скоєно 417 та 275 злочинів, у Миколаївській області 6 організованими злочинними групами скоєно 232 злочини.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2003р. становила 121,2 тис. осіб (на 7,6% більше, ніж за відповідний період 2002р.), з яких 38,3 тис. – жінки (на 8,2% більше), 15,3 тис. – пенсіонери (на 4,0% більше), 3,1 тис. – неповнолітні (на 18,1% більше). Від злочинів загинула 3601 особа.

Органами внутрішніх справ у січні–травні 2003р. виявлено 106,7 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з яких 95,6% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 11,7% – жінки, 10,4% – неповнолітні. Майже кожний сьомий раніше вже ставав на злочинний шлях. Дві третини (66%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

 

 

 

 

Державний комітет статистики України