Архів

Соціально–економічне становище України

за січень–червень 2003 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

 

Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою за січеньчервень 2003р. склав 104883 млн.грн., за червень – 19125 млн.грн.

Реальний валовий внутрішній продукт у січнічервні поточного року порівняно   з  відповідним   періодом    попереднього  року становив 107,5%, у червні 108,2%.

Найбільш значний  приріст валової доданої вартості  у січні–червні 2003р. спостерігався у будівництві – 21,8%, обробній промисловості – 13,7%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – 10,5%, транспорті – 9,2%, оптовій і роздрібній торгівлі – 8,3%.

 

Промисловість

 

У січні–червні 2003р. промисловими підприємствами вироблено продукції і надано послуг на суму 99,3 млрд.грн., що на 12,4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

У добувній промисловості обсяги виробництва збільшились проти січня–червня 2002р. на 2,5%. Приріст обсягів продукції одержано на підприємствах з видобутку металевих руд  (10,5%), вуглеводнів (6,5%). При цьому на підприємствах з видобутку вугілля і торфу спостерігалось падіння виробництва на 4,8%. Видобуток залізної руди збільшився на 10,8% і склав 30,8 млн.т. Видобуток газу та нафти, включаючи газовий конденсат збільшився відповідно на 3% і 5%. Випуск готового вугілля зменшився на 4%.

В обробній промисловості, де зосереджено три чверті всього промислового виробництва, випуск продукції порівняно з січнем–червнем 2002р. збільшився на 13,7%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів обсяги виробленої продукції збільшились на 19,5%. Зростання виробництва спостерігалось з більшості основних видів діяльності. Значний приріст продукції одержано у виробництві жирів (56,8%), переробленні овочів та фруктів (29,7%), тютюновій (22,6%), м’ясній промисловості (20,5%), виробництві напоїв (18,7%). Перевищено рівень січня–червня 2002р. у кондитерській (на 7,1%) та молочній промисловості (на 7%). Вироблено 700 тис.т олії, 103 тис.т маргаринової продукції, 503 млн.умовних банок плодоовочевих консервів, 44,3 млрд.шт. цигарок та сигарет, 222 тис.т м’яса, 110 тис.т ковбасних виробів, 79,7 тис.т сирів жирних, 609 тис.т продукції з незбираного молока, 381 тис.т кондитерських виробів, 11,2 млн.дал горілки і лікеро–горілчаних виробів, 10,8 млн.дал вина виноградного, 84,1 млн.дал пива, 60,6 млн.дал безалкогольних напоїв, 46,5 млн.дал мінеральної води.

На підприємствах легкої промисловості проти січня–червня 2002р. досягнуто приросту виробництва 2,0%. Обсяги продукції зросли у текстильній промисловості (на 5,8%), на підприємствах з виробництва хутра та хутряних виробів (на 8,8%), грунтування та дублення шкіри (на 11,6%), у виробництві шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів (52,7%), у взуттєвій промисловості (на 4,1%). Значно збільшено випуск штапельної пряжі та сумок (відповідно у 2 і 4 рази), шовкових тканин, трикотажного штучного хутра, пальт з натурального хутра для дорослих, юхтових шкіртоварів (на 31–49%), килимів та килимових виробів, вати, жорстких та хромових шкіртоварів (на 3–14%). Взуттєвиками випущено 7,7 млн.пар взуття. Водночас спостерігався спад обсягів випуску на підприємствах з виробництва одягу з текстилю (на 2,9%). Знижено випуск пальт, півпальт, костюмів, плащів, курток, брюк, суконь, сорочок.

Обсяги  продукції підприємств з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї порівняно з січнем–червнем минулого року зросли на 21,7%. Збільшився випуск фанери клеєної, плит деревоволокнистих та деревостружкових (на 16–28%), проте зменшилося виробництво сірників, паркету і тари дерев’яної.

Порівняно з січнем–червнем 2002р. обсяги виробництва у целюлозно–паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі зросли на 19,1%. За І півріччя поточного року спостерігалося збільшення випуску шкільних зошитів на 37%, шпалер, книжково–журнальної продукції, картонних ящиків, картону – на 15–19%. Поряд з цим скоротилось виробництво паперу газетного та газетної продукції.

У виробництві неметалевих мінеральних виробів приріст продукції становив 10,8%. Перевищено обсяги січня–червня 2002р. з виробництва листів гіпсокартонних майже на три чверті, цементу, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін, склотари консервної, труб і муфт азбестоцементних, мінеральної вати – на 17–20%, виробів санітарних керамічних, вапна технологічного, конструкцій і виробів збірних залізобетонних – на 7–11%. Водночас зменшився випуск шиферу, плиток керамічних для підлоги та будівельного скла.

На підприємствах металургії та з оброблення металу обсяги виробленої продукції проти січня–червня 2002р. збільшились на 12,1%. Зростання обсягів продукції спостерігалось у виробництві чорних металів на 9,5%, труб – на 33%, первинному обробленні сталі – на 14,8%, виробництві кольорових металів – на 2,7%, обробленні металу – на 31,2%.

Виплавлено 18,1 млн.т сталі, вироблено 13,9 млн.т готового прокату та 993 тис.т сталевих труб.

У машинобудуванні за 6 місяців 2003р. проти відповідного періоду 2002р. приріст виробництва становив 27,9%. Значне збільшення обсягів виробництва відмічалось у транспортному машинобудуванні (на 51,2%), з нього у виробництві автомобільного транспорту – на 113,5%, залізничному машинобудуванні – на 93,9%. Суттєво зріс випуск продукції на підприємствах з виробництва канцелярських та електронно–обчислювальних машин (на 48%), побутових приладів (на 38,3%), машин для металургії (на 32,1%). Перевищено обсяги січня–червня 2002р. у виробництві устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (на 14,2%), електричних машин і апаратури (на 9%), машин для перероблення сільгосппродуктів (на 10,8%), верстатів (на 4,5%), виробництві сільськогосподарських машин (на 3,7%). 

За I півріччя поточного року випущено 40,6 тис. легкових автомобілів, 12,7 тис. персональних ЕОМ, 158 шт. електромашин великих, 355 тис. побутових  холодильників,  85,3 тис. пральних машин, 2,2 тис. тракторів, 3,5 тис. тракторних сівалок, 83 комбайни зернозбиральні.

У хімічній та нафтохімічній промисловості відмічалось зростання обсягів виробництва проти січня–червня 2002р. на 13,8%. Збільшився випуск продукції у хімічному виробництві на 15,9%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – на 20,9%, фармацевтичному виробництві – на 9,4%. За цей період зросли обсяги продукції у переробленні пластмаси  на 23,1% і зменшились у виробництві гумових виробів  на 15,2%.

У промисловості базової хімії у 2–4 рази зросло виробництво нітритів натрію, рідкого брому, хлорного заліза, фосфатних та калійних мінеральних добрив, на 5–14% – сірчаної кислоти, рідкого хлору, газової сірки, азотних мінеральних добрив, каустичної соди, сірчанокислої міді, синтетичного аміаку. Поряд з цим майже на дві третини скорочено випуск хімічних засобів захисту рослин, на 26–36% відповідно – сірчанокислого алюмінію і карбіду кальцію.

Випуск синтетичних смол і пластичних мас становив 143 тис.т, що на 12% більше, ніж у відповідному періоді 2002р.

Виробництво туалетного мила зросло на 39%, товарів побутової хімії, шампунів та зубної пасти – на 4–8%. Водночас майже на три чверті скоротився випуск кремів для гоління, на 16% – господарського мила.

За 6 місяців 2003р. вироблено 2,7 млн.шт. усіх видів шин. Проти відповідного періоду попереднього року зменшено виробництво шин для легкових автомобілів на 30%, для вантажних автомобілів та сільськогосподарських машин – відповідно на 2% і 5%. При цьому випуск шин для мотоциклів і моторолерів зріс майже у 2 рази.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у січні–червні 2003р. проти аналогічного періоду минулого року випуск продукції знизився на 1,3%.

Обсяги первинної переробки нафти зменшились на 2% і склали 10,2 млн.т. Виробництво бензину автомобільного та дизельного палива скоротилось відповідно на 19 і 4%.

Випуск коксу зріс на 15% і склав 10,3 млн.т.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції (робіт, послуг) зросли проти січня–червня 2002р. на 10,5%. За І півріччя вироблено 91,8 млрд.кВт·годин електроенергії, що на 7,5% більше, ніж за відповідний період минулого року. На теплових та атомних електростанціях її випуск зріс відповідно на 16,6% та 2,7%, на гідроелектростанціях – скоротився на 18,8%.

За січень–травень 2003р. промисловими підприємствами відвантажено продукції (надано послуг) на 87,5 млрд.грн., з неї на 74,1 млрд.грн. (86,5%) відвантаженої продукції сплачено грошима, 1,9 млрд.грн. (2,1%) становили бартерні операції.

У I півріччі 2003р. інноваційною діяльністю в промисловості займалося 926 підприємств або 9,8% загальної їх кількості. Серед підприємств, що займались нововведеннями, майже 80% здійснювали продуктові інновації (розробляли та впроваджували нові види продукції та здійснювали значне удосконалення відомої на ринку продукції), 35,2% – процесові інновації, спрямовані на створення та впровадження нових чи значно удосконалених виробничих процесів. Майже кожне п’яте підприємство придбало та впровадило нові засоби механізації та автоматизації виробництва, кожне тринадцяте – нові технології.

Більш сприйнятливими до інновацій були підприємства колективної форми  власності, на які припадає 85,5% загальної кількості інноваційно активних підприємств (792).

Питома вага підприємств, що здійснювали інновації у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення  становила  19,1%, у хімічній та нафтохімічній промисловості – 16,0%, в машинобудуванні – 14,4%, легкій промисловості – 11,5%, у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів – 11,4%, у добувній промисловості – 2,5%, серед підприємств, що займались виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води – 0,8%.

Серед інноваційно активних підприємств 643 або 69,4% освоювали виробництво нових видів інноваційної продукції. В результаті цього на ринок було поставлено 4,3 тис. найменувань нової продукції. Впровадженням нових технологічних процесів займалося 290 підприємств (31,3%). Ними у промисловому виробництві було використано 768 таких процесів, з яких 332 – маловідходні, ресурсозберігаючі.

Обсяг  інноваційної  продукції,  виробленої  у    звітному періоді, склав 4 млрд.грн. або 4,1% загального обсягу промислової продукції.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  січень-червень  2003р. в усіх категоріях господарств порівняно з  відповідним періодом 2002р. зменшився на 6,0%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 18,1%, у господарствах населення - на 0,3%. 

У зв’язку з несприятливими погодними умовами у поточному році  порівняно з попереднім відмічається значне відставання у темпах збирання урожаю. Так, на початок  липня 2003р. збирання ранніх зернових культур розпочалося у 12 регіонах країни (у 2002р. - у 18 регіонах). Всього у сільськогосподарських  підприємствах (крім малих) скошено 57 тис.га (проти 513 тис.га у минулому році), з них 46 тис.га (81,3%) обмолочено. Ними отримано 66 тис.т зерна, що становить лише 6,6% до відповідного періоду минулого року. В середньому з 1 га намолочено  14,2 ц зернових, або на 9,6 ц менше від торішнього.

Протягом січня-червня поточного року сільськогосподарським підприємствам  надійшло 525 тис.т дизельного палива (на 16,3%, менше, ніж за відповідний період 2002р.), бензину – 162 тис.т (на 18,5% менше), дизельних масел – 31 тис.т (на чверть) і трансмісійних масел – 592 т (на 23,5% менше).

В господарствах усіх категорій за січень–червень поточного року виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 1211 тис.т,  що  на 8,5% більше порівняно з відповідним періодом  минулого року, молока – 6,7 млн.т (на 4,2% менше), яєць – 6,4 млрд.шт. (на 2,9% більше). У сільськогосподарських підприємствах зросла реалізація на забій худоби та птиці  (на 27,4%),   виробництво  яєць (на  5,5%), але скоротився обсяг виробництва молока (на 23,0%). В господарствах населення  виробництво м’яса зросло   на 1,6%,  молока – на 2,7%, яєць – на 1,2%. У І півріччі 2003р. частка господарств населення в загальному обсязі реалізації худоби та птиці на забій склала 68,6%, у виробництві молока – 78,6%, яєць – 59,9%. 

За розрахунками станом на 1 липня 2003р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало  9,4 млн. голів, у тому числі корів – 4,7 млн. голів (відповідно на 8,5% та 6,7% менше проти   1 липня 2002р.). У сільськогосподарських підприємствах  загальна чисельність великої рогатої  худоби менша  проти тогорічної на 17,5%, в тому числі корів – на 20,9%. В  господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби,  у тому числі  корів,  залишилася майже на рівні минулого року. Загальна чисельність поголів’я свиней  склала 9,1 млн. голів, що на 3,5%  менше, ніж на початок липня 2002р. Скорочення їх чисельності простежується  як в сільськогосподарських підприємствах (на 7,8%),  так і в  господарствах населення (на 1,2%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів  становила 181,0 млн. голів, що на 2,9% менше минулорічної. В сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці скоротилося на  3,7%, а  в господарствах населення    на 2,7%.

 У сільськогосподарських підприємствах  за січень-червень поточного року порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшено  продаж населенню молодняка великої рогатої худоби (на 11%),  менше   продано поросят (на 35%)  та молодняка  птиці (на 28%). 

 У поточному році відстають від торішніх темпи сінокосіння.  Станом на 1 липня 2003р. було скошено сіяних та природних трав першим укосом з площі 1049 тис.га (69,0% до минулого року). Заготовлено кормів усіх видів, включаючи зернофураж, 476 тис.т кормових одиниць, що на 740 тис.т, або у 2,6 раза менше проти аналогічної дати минулого року.   У розрахунку на одну умовну голову припадало по 0,97 ц кормових одиниць проти 2,17 ц кормових одиниць на 1 липня 2002р.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за І півріччя 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. скоротився на 1%, що відбулося за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 18%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямках реалізації у січні-червні 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. зменшилися на 1%, у тому числі на продукцію тваринництва - на 8%. Ціни продукції рослинництва зросли на 15%.

У I півріччі 2003р. сільськогосподарськими підприємствами реалізовано за всіма напрямками 1,7 млн.т зернових культур, що на  третину менше, ніж за відповідний період минулого року. Більша частина зернових продана сільгосппідприємствами комерційним структурам та на ринку (відповідно 66% та 19% загального обсягу продажу). Середня ціна реалізації зернових культур сільгосппідприємствами у січні-червні 2003р. склалася на рівні 483 грн. за тонну. 

У сільському господарстві відмічається стала тенденція до скорочення застосування товарообмінних операцій з реалізації продукції. За підсумками січня-червня 2003р. бартерна форма розрахунків становила 1,4% проти 3,7% у січні-червні 2002р.

За угодами оренди земельних та майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами селянам було видано за 6 місяців поточного року 1,5 тис.т олії, що становить 21% загального обсягу її реалізації, 80,1 тис.т зернових культур (5%), 4,0 тис.т цукру (4%). В цілому питома вага цього каналу склала 1,6% у загальній виручці від реалізації.

 

Будівельна діяльність

 

За І півріччя 2003р. будівельними підприємствами усіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, виконано робіт на суму 5,3 млрд.грн., що на 21,3% більше проти  січня–червня 2002р.

За 6 місяців поточного року, на відміну від попереднього, спостерігається досить стабільний приріст обсягів підрядних робіт. Щомісячно будівельники перевищували  обсяги будівництва відповідних місяців 2002р. на 11–25%, у  червні  – на 38%.  Така ситуація обумовлена, в першу чергу, збільшенням на 22,5% укладених будівельниками у поточному році контрактів підряду проти минулорічних.

Збільшили обсяги будівництва підприємства усіх форм власності. При цьому колективні підприємства, виконаний обсяг робіт яких становив понад 70% загальнодержавного, – на 18,2%, приватні та державні  відповідно – на 44,7% та 27,8%, комунальні – на 25,5% .

Разом з цим збільшено обсяги будівництва в усіх регіонах країни, з них у Чернівецькій області – в 1,7 раза, Житомирській, Тернопільській та Черкаській областях – в 1,6 раза, Рівненській Херсонській областях та м.Севастополі – в 1,5 раза.

Вагому частку будівельно-монтажних робіт виконано на будівництві та реконструкції об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що забезпечені достатнім фінансуванням. Зокрема протягом року тривало будівництво енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС та реконструкція Южно-Української АЕС, здійснювалось будівництво Дністровської та Ташлицької ГАЕС, газопроводу Ананьїв-Ізмаїл, обвідної гілки нафтопроводу “Дружба”, компресорної станції у м.Долина Івано-Франківської області та ін.

Збільшення надходження коштів з державного та місцевих бюджетів у поточному році на будівництво, ремонт та утримання доріг позитивно вплинуло на роботу підприємств Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської областей.

Значні за вартістю контракти укладені на будівництво та реконструкцію об’єктів залізничного транспорту: швидкісної залізничної лінії Дніпропетровськ–Київ, залізничного вокзалу у м.Золочів Тернопільської області та ін.

Зростання обсягів будівництва також обумовлено виконанням робіт з  ремонту та  реконструкції на промислових підприємствах: металургійних комбінатах у Донецькій області; Новокриворізькому, Інгулецькому, Північному гірничозбагачувальних комбінатах та  на комбінаті “Криворіжсталь” у Дніпропетровській області; глиноземному заводі у м.Миколаєві.

Крім цього здійснювалось будівництво метрополітенів у містах Києві та Харкові, ринку “Формаркет” у м.Чернівцях, стадіону “Авангард” у м.Луганську,  готелів “Донбас” у м.Донецьку та  “Редісон” у м. Києві та ін.  Значні обсяги робіт виконувались на будівництві житла у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та м.Києві.

З початку року більше 60% загальнодержавного обсягу будівництва виконано підприємствами семи регіонів країни: м.Києва, Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Одеської, Полтавської та Харківської областей, зокрема, 24% – будівельниками м.Києва.

Середньооблікова  чисельність працівників будівельно-виробничого персоналу підрядних підприємств  проти  І півріччя 2002р. скоротилась на 4,6% і становила 402,7 тис.осіб. Водночас виробіток на одного працівника, зайнятого на будівельно-монтажних роботах збільшився на 27,1%, у тому числі на приватних підприємствах – на 39,0%, державних – на 36,5%,  колективних – на 23,9%.

  

Транспорт

 

За І півріччя 2003р. підприємствами транспорту перевезено 398,0 млн.т вантажів, що на 9,5% більше, ніж за січень–червень 2002р. Вантажооборот зріс на 12,2% і становив 219,9 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з І півріччям 2002р. зросли на 13,4%, у тому числі відправлення вантажів на 8,3%. На Львівській залізниці відправлення вантажів зросли на 28,5%, Одеській – на 27,9%, Південно-Західній – на 15,1%, Донецькій – на 5,9%, Придніпровській – на 4,8% та Південній – на 1,3%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: цементу – на 33,1%, нафти та нафтопродуктів – на 16,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 18,4%, коксу – на 16,9%, залізної та марганцевої руди – на 8,1%, лісових вантажів – на 12,9%, чорних металів – на 7,8%, кам’яного вугілля – на 2,5%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 13,4%, у тому числі на Придніпровській залізниці – на 18,4%, Одеській – на 15,5%, Львівській – на 14,6%, Південно-Західній – на 14,3%, Донецькій – на 9,4% та Південній на 4,2%. Порівняно з І півріччям 2002р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 5,3%, локомотива – на 2,2%, середня дільнична швидкість руху вантажного поїзда – на 0,3%, середня вага поїзда – на 0,3%, майже на 3 години (на 2,2%) прискорився оборот вантажного вагона.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 8,2%, в цілому замовникам доставлено 8,0 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–червнем 2002р. зросли на 25,4%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 8,9% і становив 66,2 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 27,9%, транзитних – на 27,7%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 15,9% і склала 6,3 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) перевезено 74,5 млн.т вантажів, що на 4,9% більше порівняно з І півріччям 2002р., та виконано вантажооборот у обсязі 6,2 млрд.ткм, який зріс на 19,6% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 107,7 млн.т вантажів, що на 5,6% більше, ніж за 6 місяців 2002р., це пов’язано зі збільшенням перекачки нафти на 18,3%, аміаку – на 11,6% та газу – на 1,6%. Транзит нафти зріс на 24,5%, газу – на 0,3%, аміаку – на 1,0%.

За І півріччя 2003р. послугами пасажирського транспорту скористалися 1,8 млрд. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 43,9 млрд.пас.км, що відповідно на 4,5% та 4,8% більше порівняно з січнем–червнем 2002р.

Залізничним транспортом за І півріччя 2003р. перевезено 232,8 млн. пасажирів, що на 1,3% більше, ніж за відповідний період 2002р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) скористалися 1,6 млрд. пасажирів, що на 5,0% більше, ніж за січень–червень попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросли на 10,2%. Авіаційним транспортом перевезено 0,8 млн. пасажирів, що на 28,1% більше порівняно з січнем–червнем минулого року.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень–травень 2003р. (за даними Державного казначейства) становили 27,5 млрд.грн. (32,1% до ВВП), що становить 40,5% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 24,2 млрд.грн. (28,2% до ВВП), що складає 33,6% від річних призначень. В структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи – 57,8% (14,0 млрд.грн.) та загальнодержавні функції – 11,9% (2,9 млрд.грн.), з яких видатки по обслуговуванню боргу становили 0,8 млрд. грн. (0,9% до ВВП), або 3,2% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 0,6 млрд.грн. (0,8% до ВВП), або 2,7% – відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за січень–травень 2003р. становив 3,4 млрд.грн. (3,9% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 20,5 млрд.грн. (41,0% річних призначень), або 23,9% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 65,4% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 38,7%, податок на прибуток підприємств – 35,3%.

У видатках Державного бюджету, що становили 18,0 млрд.грн. (33,4% річних призначень), або 21,0% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів – 27,9%   (5,0 млрд.грн.) та загальнодержавних функцій – 12,1% (2,2 млрд.грн.), у тому числі видатки на обслуговування боргу – 4,1% (0,7млрд.грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 2,5 млрд.грн. (2,9% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку за квітень поточного року становила 7,0%.

Вимоги банків України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за квітень збільшились на 1,8%, або на 1 млрд.грн., і на 1 квітня 2003р.  становили  58,0  млрд.грн., з  яких   31,6  млрд.грн. –  у  національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки) у національній та іноземній валюті у банках України за квітень збільшились на 5,0% і становили на 1 травня 2003р. 22,7 млрд.грн., з яких 13,4 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець квітня 2003р. офіційний курс гривні до долара США становив 533,37 грн. за 100 доларів США,  гривні  до євро – 578,58 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–травень 2003р. становив 7,6 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 15,3 млрд.грн.,  збитків – 7,7 млрд.грн.).

За видами економічної діяльності найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства  промисловості (3,2 млрд.грн., або 42%) та транспорту і зв’язку (2,4 млрд.грн., або 31,1%). Основна частина фінансового результату  в промисловості  сформована в  обробній промисловості (79,8%).

Протягом січня–травня 2003р. збитково працювало 42% підприємств. Найбільше таких підприємств у транспорті та зв’язку (54%), будівництві (53%) та промисловості (51%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання на  1 червня 2003р.  становила відповідно  251,6 млрд.грн. та 312,1 млрд.грн. Протягом травня 2003р. дебіторська заборгованість зросла на 1,3%, кредиторська – на 0,3% .

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 87,3% (272,4 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР – 5,5% (17,1 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 7,2% (22,6 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості –  95,1% (239,2 млрд.грн.),  1,3% (3,4 млрд.грн.), 3,6%  (9,0 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією – 12,4 млрд.грн. (72,4%) та Туркменістаном – 3,8 млрд.грн. (22,0%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  35,5%, кредиторської – 36,3% .

 

 

Зовнішня торгівля товарами 

 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень–травень 2003р. становили 8532,4 млн.дол.США, імпорту –  8077,3 млн.дол. і проти січня–травня 2002р. збільшилися відповідно на 27,1% та 29,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 455,1 млн.дол. проти 463,7 млн.дол. у січні–травні 2002р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 186 країн світу.

Майже 30% експортних поставок здійснювалось разом до Італії, Німеччини, Китаю, Туреччини, Польщі, Угорщини та  Румунії. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Казахстану та Китаю разом склали близько 32%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (17,5% експортних та 38,9 імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили понад 37% від загального обсягу експорту. Понад 51% припадав на поставки мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів та шляхового обладнання, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, жирів та олій тваринного або рослинного походження. У загальному обсязі експорту товарів проти січня–травня 2002р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, органічних хімічних сполук, добрив, чорних металів, виробів з чорних металів, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання. Натомість зменшилась частка зернових культур, паперу та картону, одягу текстильного, міді і виробів з міді, алюмінію і виробів з алюмінію, інструментів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

У загальному обсязі імпорту товарів 42% вартості становили мінеральні продукти, у тому числі 39,3% складали  енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (газ природний – 17,9% та нафта сира –17,3%). Поставки механічного  та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів та шляхового обладнання, недорогоцінних металів та виробів з них, полімерних матеріалів, пластмаси та каучуку, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю разом становили 46,5% вартості імпорту. За звітний період у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка полімерних матеріалів та пластмас, чорних металів, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, інших продуктів хімічної промисловості, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки,  каучуку, гуми, паперу та картону, електричних машин, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, приладів і апаратів.

У січні–травні 2003р. експорт давальницької сировини становив   14,2 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 17,7 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 565,4 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 776,7 млн.дол.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–червень 2003р. становив 138,8 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшився на 6,3%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за січень–червень 2003р. становив 36,4 млрд.грн., що на 16,5% більше обсягу січня–червня 2002р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,6%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні–червні 2003р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 3,4% і становив 1,4 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–червень 2003р. становив 21,2 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 15,1% більше обсягу січня–червня 2002р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні–червні 2003р. становив 104,6% (у відповідному періоді попереднього року – 98,2%). На споживчому ринку у  січні–червні поточного року темпи приросту цін на продовольчі товари значно випереджали приріст цін (тарифів) на послуги та непродовольчі товари (відповідно 6,4%, 1,8% та 0,2%).

 На продовольчому ринку  найсуттєвіше (на 63,1%) подорожчали овочі. На 37,3–12,7% зросли ціни на пшеничне борошно, крупи і бобові, фрукти, мед, цукор, картоплю, макаронні вироби. Водночас на 32,1% подешевшали яйця, на 5,9–0,1% – тваринні жири, м’ясо і птиця, молоко і молочна продукція, вершкове масло, ковбасні вироби і копченості, соняшникова олія.

Серед непродовольчих товарів на 3,4–1,0% стали дорожчими автомобілі і автотовари, електротовари, друковані видання, туалетне мило, товари побутової хімії, металевий посуд. У той же час на 7,7–0,1% подешевшали бензин, обчислювальна техніка, вироби з натурального хутра, ювелірні вироби, взуття, одяг і білизна.

У сфері послуг найбільше (на 7,9–5,1%) подорожчали послуги паркування особистого транспорту, пансіонатів, готелів, туристичних агентств та бюро подорожей, медичних закладів, кінотеатрів. На 1,3% знизилася плата на авіаційні перевезення.

Індекс цін виробників промислової продукції  у І півріччі 2003р. становив  103,9% (у відповідному періоді попереднього року – 104,4%). Найбільше зросли ціни у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води і добувній промисловості (відповідно на 5,0% і 4,9%). Продукція обробної промисловості подорожчала на  3,6%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи  у січні–травні 2003р. становив 100,9% (у відповідному періоді попереднього року – 103,4%).

 У січні–травні поточного року суттєве зростання цін зафіксоване  у будівництві закладів освіти (на 27,4%). На  4,3-3,0% підвищилися ціни у будівництві житлових будівель, закладів охорони здоров’я та адміністративних будівель. У будівництві об’єктів сільського господарства, добувної промисловості, з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води ціни знизилися на 8,0–2,7%.

Індекс тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у січні–червні 2003р. становив 100% (у відповідному періоді попереднього року – 100,6 %).

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–травень 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 11,1%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання  товарів та  послуг, збільшились на  9,6%,  а  реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактору, – на 6,6%.

У травні порівняно з квітнем поточного року номінальні доходи населення збільшились на 2,4%, а наявні та реальні наявні – на 8,3%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за травень 2003р. становили 239,1 грн. проти 201,3 грн. за травень 2002р.

Витрати населення у січні–травні поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 14,9%, приріст заощаджень склав 347 млн.грн.

 У січні–травні 2003р. середньомісячна номінальна заробітна плата,  нарахована  на  одного  штатного  працівника,    дорівнювала 413,65 грн., що на 13,3% перевищує рівень встановленого прожиткового мінімуму та на 20,2% її розмір у відповідному періоді 2002 р.

Найбільші розміри заробітної плати  спостерігались у працюючих на підприємствах транспорту (зокрема, залізничного, авіаційного, зайнятих наданням допоміжних транспортних послуг, транспортування трубопроводами), у фінансових установах,  і перевищували середній показник по економіці   в 1,9–3,4 раза. Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався  на підприємствах по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення  (у 2,2  раза більше від середнього по економіці).

Разом з тим  розмір заробітної плати працівників сільського та рибного господарства, текстильної промисловості та пошиття одягу, а також установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, підприємств та організацій, що надають колективні, громадські та особисті послуги залишається значно нижчим і не перевищує двох третин  від середнього  по економіці. 

Зберігалася також значна диференціація регіонів за рівнем оплати праці. Середній розмір заробітної плати працівників Вінницької, Волинської, Хмельницької, Тернопільської областей був майже на третину менше середнього рівня по країні. Разом з тим у регіонах розміщення паливно–енергетичного комплексу (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області) розмір середньомісячної заробітної плати на 15,6–21,8% перевищував відповідний  середній показник по країні.

Розмір реальної заробітної плати у січні–травні 2003р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 15,3%.  У травні поточного року порівняно з квітнем реальна заробітна плата зросла на 3,9%.

Сума невиплаченої заробітної плати за  5 місяців з початку року зросла  на  1,9%,  а за  травень   поточного  року  зменшилась на  0,2% і на 1 червня 2003р. складала 2358,6 млн.грн. Порівняно з відповідною датою минулого року  її скорочення склало 6,5%. Слід зазначити, що у загальній сумі заборгованості не враховано 300 млн.грн. (12,7% загальної суми боргу) по тих підприємствах (установах, організаціях), які призупинили діяльність, а також  на яких порушено справу про банкрутство.

Протягом травня заборгованість із виплати заробітної плати зросла на підприємствах авіаційного транспорту, у фінансових установах, закладах науки, пошти і зв’язку та на підприємствах, які надають допоміжні транспортні послуги (на 0,7%–7,0%). У всіх інших сферах економіки вона зменшилась і найсуттєвіше в органах державного управління (на 18,6%) та освіті (на 11,2%).

Серед  регіонів   найбільша   сума  боргу    припадала    на Донецьку (27,8% від загальної суми боргу), Луганську (14,6%) та Дніпропетровську (7,0%) області. Найвищі темпи приросту заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з 1 січня 2003р. спостерігались у Миколаївській (на 48,1%), Хмельницькій (на 12,8%) та Полтавській (на 11,7%) областях.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2003р. склала 56,6% середньомісячного фонду оплати праці, нарахованого до виплати у січні–травні поточного року.

За останній рік майже не змінилася ситуація у розподілі загальної суми заборгованості за формами власності – дві третини цієї суми (1545,9 млн.грн.) не виплачено підприємствами недержавних форм власності (включаючи комунальну), в основному відкритими акціонерними товариствами (642,5 млн.грн.). Як і раніше, у Донецькій, Луганській областях переважна  сума боргу припадає на державні підприємства.

У травні в усіх регіонах країни зафіксовано зменшення заборгованості із виплати заробітної плати за рахунок недофінансування із бюджетів усіх рівнів. Порівняно з 1 травня 2003р. її сума скоротилась на 13,1% і становила на 1 червня 2003р. 31,1 млн.грн., з яких 29,1 млн.грн. не виплачено за рахунок Державного бюджету. Більше ніж три чверті боргу (82,9%) з Державного бюджету складала заборгованість працівникам компенсацій, пов’язаних з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, які працюють в основному у Житомирській (8,5 млн.грн.), Рівненській (7,2 млн.грн.) та Київській (5,7 млн.грн.) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, за останні 12 місяців скоротилася на чверть (25,8%) і станом на 1 червня 2003р. становила 2,0 млн. осіб. При цьому кожному з них не виплачено в середньому 885 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці більше ніж за 2 місяці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України  «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,  протягом травня 2003р. зменшилась на 9,9% або на 0,2 млн.грн. і станом на 1 червня 2003р. становила 2,2 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 червня 2002р. на 93,3%, або на 30,4 млн. гривень.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом травня 2003р. зменшилась на 6,1%, або на 0,2 млн.грн. і станом на 1 червня 2003р. складала 3 млн.грн., що більше суми заборгованості на 1 червня 2002р. на 0,2%, або на 5,7 тис. гривень.

У січні–травні 2003р. 1201,0 тис. сімей призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 91,9% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості – 905,9 тис. сімей, в сільській – 295,1 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–травні 2003р. становила 40,8 млн.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив 37,1 млн.грн., сільській – 3,7 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у травні 2003р. становила 28 грн.

Крім того, 492,8 тис сімей (81,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 119,0 млн.грн., з них в міській місцевості відповідно 139,0 тис. сімей на загальну суму 34,5 млн.грн., в сільській місцевості – 353,8 тис. сімей та 84,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної у травні 2003р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 235 грн.

У січні–травні 2003р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 84,5 млн. грн.

У січні–травні 2003р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3303,4 млн.грн., що становило 87,6% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 червня 2003р. становила 7743,4 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги на кінець травня 2003р. становив 10,3 місяця.

Мали борг 3 місяці і більше: за опалення – 46% власників особових рахунків, квартплату – 42%, підігрів води та водопостачання – 41%, вивіз сміття – 40%, водовідведення – 39%, газопостачання – 36%.

 

Ринок праці

 

Чисельність економічно активного населення віком 15–70 років за березень 2003р., порівняно з відповідним періодом минулого року, скоротилася на 37,9 тис.осіб, або на 0,2% і становила 22,5 млн.осіб. З них 20,4 млн.осіб, або 90,6% були зайняті економічною діяльністю, решта – 2,1 млн.осіб, або 9,4% не мали роботи, але активно її шукали та були готові приступити до неї, тобто відповідно до методології Міжнародної Організації Праці (МОП) класифікувалися як безробітні. Рівень безробіття населення працездатного віку, визначений  за методологією МОП, порівняно з березнем 2002р., скоротився на 1,2 відсоткового пункту та становив у березні 2003р. 10,1% від чисельності економічно активного населення зазначеного віку.

Кількість безробітних громадян працездатного віку, визначених за методологією МОП, становила у березні 2003р. 2,1 млн.осіб. та майже удвічі перевищувала чисельність безробітних, які перебували на обліку у державній службі зайнятості у цьому місяці (1,2 млн.осіб).

У червні 2003р. у пошуках роботи до державної служби зайнятості звернулося 119,0 тис. незайнятих громадян, що на 15,5% менше, ніж у травні поточного року та на 2,4% більше, ніж у червні минулого року. Кількість зареєстрованих осіб, які були звільнені з останнього місця роботи з економічних причин, порівняно з попереднім місяцем, зменшилася з 12,5 тис.осіб до 11,7 тис.осіб.

На обліку в державній службі зайнятості на 1 липня 2003р. перебувало 1036,9 тис. незайнятих громадян, що на 4,5% менше порівняно з 1 червня поточного року та на 0,8% менше, ніж на відповідну дату 2002р. Серед зазначеної категорії громадян 97,7% мали офіційний статус безробітних, з них двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за червень  зменшилася  на 4,3% та становила на 1 липня 2003р. 1012,7 тис.осіб. 

Із кожних 100 зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку на 1 липня поточного року, 49 раніше займали робочі місця, 27 – посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за червень 2003р. в цілому по країні знизився на 0,2 відсоткового пункту і становив на 1 липня 3,7%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 6,6%  в Рівненській області до 0,5% у м.Києві. Рівень зареєстрованого безробіття впродовж червня поточного року як у сільській, так і у міській місцевостях зменшився. Цей показник для сільського населення, як і в попередніх 12 місяців, перевищував аналогічний показник для мешканців міської місцевості та на 1 липня 2003р. складав відповідно 6,8% проти 2,7% працездатного населення працездатного віку.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад впродовж червня поточного року зменшилася на 6,1% і  на 1 липня становила 155,9 тис. Цей показник по відношенню до відповідної дати 2002р. збільшився на 14,3%.

Тенденції формування співвідношення пропозиції робочої сили та попиту на неї спричинили зміни навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця. За червень 2003р. загалом навантаження не змінилося і становило 7 осіб на 1 вакансію, у тому числі на місця робітників 5 осіб, службовців 7 осіб. Разом з тим на місця, що не потребують спеціальної підготовки та для працівників сільського господарства навантаження зросло відповідно з 12 до 15 та з 15 до 20 осіб.

Попит на робочу силу зумовлює можливості державної служби зайнятості щодо забезпечення роботою незайнятих громадян. За сприяння цієї установи у червні 2003р. було працевлаштовано 88,8 тис.осіб, що на 6,6% менше, ніж у травні поточного року та на 12,7% більше, ніж за відповідний місяць 2002р.

Серед працевлаштованих осіб більш ніж половину (51,4%) складали жінки, близько третини (31,9%) особи у віці до 28 років та 11,8% особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування з обліку державної служби зайнятості впродовж червня було знято 79,0 тис.осіб, що становить 88,9% по відношенню до працевлаштованих у цьому місяці. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 3,2 тис.осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості було направлено на навчання у червні 2003р. 8,8 тис. безробітних проти 7,5 тис.осіб у відповідному місяці 2002р. Загалом за направленням цих установ у навчальних закладах усіх типів на 1 липня поточного року проходили професійне навчання 36,1 тис. безробітних, з яких дві третини (66,0%) становили жінки та більше половини (53,8%) – особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації активної політики зайнятості є організація громадських робіт. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах, порівняно з відповідною датою 2002р. зросла на 3,3 тис.осіб та становила на 1 липня поточного року 34,2 тис.осіб., або 3,3% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом червня 2003р. на допомогу по безробіттю було витрачено 84,8 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 738,0 тис.осіб, або 72,9% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 липня 2003р. Середній розмір допомоги у червні поточного року складав 114,97 грн., що дорівнює 62,1% мінімального рівня заробітної плати законодавчо встановленого з 1 січня 2003 р.

 

  Демографічна ситуація

 

На 1 червня 2003р. в Україні, за оцінкою,  проживало 47812,9 тис. осіб. За 5 місяців поточного року чисельність населення скоротилась на 190,6 тис., у тому числі внаслідок природного скорочення – на 184,3 тис. осіб (96,7% загального зменшення), та міграційного – на 6,3 тис. (3,3%).

Природне скорочення населення у січні–травні поточного року зафіксовано в усіх ре­гіо­нах країни. Порівняно з відповідним періодом 2002р. його обсяг збільшився на 8,7 тис.осіб (на 5,0%). Природне скорочення населення зростає насам­пе­ред через підвищення кількості померлих. У січні–травні 2003р. померлих було на 15,2 тис.осіб (на 4,6%) більше, ніж у відповідному періоді 2002р. Водночас позитивно впливає на демографічну ситуацію збільшення числа народжених. Протягом січня–травня поточного року дітей  народилося на 6,5 тис. (або на 4,1%) більше, ніж у січні–травні минулого року.

Упродовж січня–травня поточного року спостерігалося зменшення числа як шлюбів, так і розлучень. Порівняно з відповідним періодом минулого року шлюбів зареєстровано менше на 1,9 тис. (на 2,1%), а розлучень – на 7,9 тис. (на 10,1%).

Обсяг міграційного відпливу населення зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 4,4 тис.осіб (на 46,2%). Число прибулих в Україну скоротилось на 0,7 тис.осіб (на 4,1%), а вибулих з України – на 6,1 тис.осіб (на 21,3%).  Серед вибулих переважну більшість (63,4%) становили ті, хто виїжджав до країн СНД. Серед прибулих в Україну мешканці країн СНД становили ще більшу частку – 85,7%.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ і податковою міліцією протягом січнячервня 2003р. зареєстровано 262,7 тис. злочинів, з числа яких 6,4 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ кримінальних проявів більше половини (52%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у м.Києві - на 25,7% та у  Полтавській   на 21,9%, Херсонській - на 21,6%, Чернівецькій на 19% та Луганській на 13,2% областях.

У загальній кількості злочинів 60,4% складали злочини проти власності, 11,5% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоровя населення, 5% злочини проти громадського порядку та моральності, 4,5% злочини у сфері службової діяльності, 4,4% злочини проти життя та здоровя особи, 3,2% та 2,6% відповідно злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та злочини проти громадської безпеки.

У січнічервні 2003р. скоєно 1978 умисних вбивства та замахів на вбивство, 514 згвалтувань та замахів на згвалтування.

Кількість грабежів становила 13,5 тис. випадків (збільшення порівняно з відповідним періодом минулого року на 23,9%), розбоїв 2,5 тис.

Протягом 6 місяців 2003р. зафіксовано 89,1 тис. крадіжок у відношенні приватної власності (серед яких майже третину складають крадіжки з квартир) та 25,3 тис. у відношенні державної або колективної власності, що більше порівняно з відповідним періодом минулого року відповідно на 6% та 4,6%.

Органами внутрішніх справ та прокуратурою виявлено 446 організованих груп і злочинних організацій, що скоїли 4166 злочинів (на 15,7% більше порівняно з відповідним періодом 2002р.), з яких три чверті (75,6%) тяжкі та особливо тяжкі (на 12,4% більше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях, де виявлено відповідно 63, 46 та 32 організованих злочинних угруповання, якими скоєно 495, 338 та 300 злочинів; у Миколаївській області 8 організованих злочинних групи скоїли 266 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–червень 2003р. становила 149 тис. осіб (на 14,1% більш, ніж за відповідний період 2002р.), з яких 47,2 тис. жінки, 18,4 тис. пенсіонери, 3,9 тис. неповнолітні (збільшення відповідно на 16,4%, 6,9% та 16%). Від злочинів загинуло 4314 осіб.

Органами внутрішніх справ у січнічервні 2003р. виявлено 130,5 тис. осіб, що підозрювались у скоєні злочинів, з яких 95,5% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 11,8% жінки, 10,5% неповнолітні. Кожний сьомий раніше вже ставав на злочинний шлях. Дві третини (65,9%) осіб, які підозрювались у скоєні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

 

  

Державний комітет статистики України