Архів

Соціально-економічне становище України

за січень–серпень 2003 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою за січень–серпень 2003р. склав 151123 млн.грн., за серпень – 25481 млн.грн.

Реальний валовий внутрішній продукт у січні–серпні поточного року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 105,3%, у серпні – 105,9%.

Найбільш значний  приріст валової доданої вартості  у січні–серпні 2003р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався  у будівництві – 24,6%, обробній промисловості –  16,5%, оптовій і роздрібній торгівлі – 10,8%, транспорті – 10,1%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води –  8,8%.

 

Промисловість

 

Промисловими підприємствами у січні–серпні 2003р. вироблено продукції і надано послуг на суму 136,6 млрд.грн., що на 14,6% більше, ніж за відповідний період 2002р.

У добувній промисловості обсяги виробленої продукції збільшились порівняно з січнем–серпнем 2002р. на 3,8%. Зросли обсяги виробництва на підприємствах з видобутку металевих руд (на 7,7%), вуглеводнів (на 7%). Однак на підприємствах з видобутку вугілля і торфу спостерігалось падіння виробництва на 1,2%. З початку року видобуто 41,5 млн.т залізної руди, що перевищило обсяги січня–серпня 2002р. на 8,2%. Видобуток газу та нафти, включаючи газовий конденсат, збільшився відповідно на 2,8% та 5,9%. Випуск готового вугілля скоротився на 1,5%.

В обробній промисловості, де зосереджено більш як три чверті всього промислового виробництва, випуск продукції за 8 місяців 2003р. проти відповідного періоду попереднього року зріс на 16,5%. 

На підприємствах харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів обсяги виробництва збільшились на 21,3%. Зростання обсягів виробленої продукції спостерігалось з більшості її основних видів діяльності. Значний приріст продукції одержано у виробництві жирів (55,1%), переробленні овочів та фруктів (33,5%), м’ясній (22,7%) та тютюновій (19,4%) промисловості, виробництві напоїв (14,4%). Перевищено рівень січня–серпня 2002р. у кондитерській та молочній промисловості (відповідно на 11,1% та 9,4%). Вироблено 811 тис.т олії, 305 тис.т м’яса, 157 тис.т ковбасних виробів, 887 млн.умовних банок плодоовочевих консервів, 510 тис.т кондитерських виробів, 95,1 тис.т тваринного масла, 112 тис.т сирів жирних, 818 тис.т продукції з незбираного молока, 63 млрд.шт. цигарок та сигарет, 16 млн.дал горілки і лікеро-горілчаних виробів, 1 млн.дал коньяку, 13,4 млн.дал та 1,9 млн.дал відповідно вина виноградного і плодоягідного, 124 млн.дал пива, 83,4 млн.дал безалкогольних напоїв, 62,1 млн.дал мінеральної води.

На підприємствах легкої промисловості проти січня–серпня 2002р. досягнуто приросту виробництва 2,1%. Обсяги продукції збільшились на підприємствах з виробництва хутра та хутряних виробів (на 0,6%), у взуттєвій (на 3,4%) та текстильній (на 6,5%) промисловості, грунтування та дублення шкіри (на 12,8%), у виробництві шкіряних галантерейних та дорожніх виробів (на 41,9%). У 2–3 рази зросло виробництво штапельної пряжі, штучних м’яких шкір, сумок, на 50–76% – шовкових тканин, юхтових шкіртоварів, вовни натуральної, на 13–28% – головних уборів з натурального хутра, жорстких шкіртоварів, трикотажного штучного хутра, на 8–11% – вати, пальт з натурального хутра для дорослих, хромових шкіртоварів. За звітний період взуттєвиками  випущено 9,8 млн. пар взуття. Водночас на підприємствах з виробництва одягу з текстилю спостерігався спад обсягів продукції (на 2,1%). Знижено випуск плащів, пальт, півпальт, курток, суконь, сорочок, брюк.      

На підприємствах з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї приріст обсягів виробництва становив 23,2%. На третину збільшився випуск плит деревостружкових, на 11–22% – плит деревоволокнистих та фанери клеєної, на 3–4% – блоків віконних і дверних в зборі та пиломатеріалів. Поряд з цим скоротився випуск тари дерев’яної, паркету, сірників.

Обсяги виробництва продукції у целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі проти січня–серпня 2002р. зросли на 22,3%. За звітний період на 21–24% зріс випуск книжково-журнальної продукції та шпалер, на 10–18% – паперу-основи для виробів побутового і санітарно-гігієнічного призначення, картонних ящиків, картону. Проте знизились обсяги виробництва паперу газетного та газетної продукції.

У виробництві неметалевих мінеральних виробів приріст продукції з початку року становив 14%. Перевищено обсяги січня–серпня 2002р. з виробництва листів гіпсокартонних у півтора раза, цементу, м’яких покрівельних матеріалів та ізолу, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін, склотари консервної, труб і муфт азбестоцементних – на 21–30%, виробів санітарних керамічних, вапна будівельного та технологічного, пляшок, мінеральної вати, конструкцій і виробів збірних залізобетонних – на 9–14%. Водночас зменшився випуск будівельного скла більш ніж на третину, шиферу та плиток керамічних для підлоги – на 5–6%.

На підприємствах металургії  та з оброблення  металу обсяги виробництва продукції зросли проти січня–серпня 2002р. на 13%. Збільшення випуску продукції спостерігалось у виробництві чорних металів (на 9,9%), труб (на 34,2%), первинному обробленні сталі (на 13,9%), виробництві кольорових металів (на 8,2%), обробленні металу (на 31,8%).

З початку року виплавлено 24,6 млн.т сталі, вироблено 19 млн.т готового прокату та 1,4 млн.т сталевих труб.

У машинобудуванні за 8 місяців 2003р. виробництво продукції збільшилось на 32,8%. Подальше нарощування обсягів продукції спостерігалось у транспортному машинобудуванні (приріст проти січня–серпня 2002р. становив 59,5%), з нього у виробництві автомобільного транспорту – 135,3%, залізничному машинобудуванні – 86,7%. Значно збільшився випуск продукції на підприємствах з виробництва канцелярських та електронно-обчислювальних машин (на 40,2%), побутових приладів (на 36,8%), машин для металургії (на 37,1%). Перевищено обсяги січня–серпня 2002р. у виробництві устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (на 15,3%), електричних машин і апаратури (на 14,9%), машин для добувної промисловості та будівництва (на 16,9%), для перероблення сільгосппродуктів (на 11,7%), у  виробництві верстатів (на 5,6%), сільськогосподарських машин (на 2,9%).

З початку року випущено 62,7 тис. легкових автомобілів, 12,3 тис. вагонів вантажних магістральних, 18,5 тис. персональних ЕОМ, 516 тис. побутових холодильників, 122 тис. пральних машин, 10,7 тис.т доменного і сталеплавильного обладнання, 211 електромашин великих, 98 комбайнів зернозбиральних, 2,8 тис.шт. та 4,8 тис.шт. відповідно тракторів та тракторних сівалок. 

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги виробництва за січень–серпень 2003р. порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 15,8%. Приріст продукції у хімічному виробництві становив 17,2%, з нього у фармацевтичному виробництві – 9,6%, виробництві базової хімічної продукції – 22,2%, лаків та фарб – 15,2%, мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – 9,8%, штучних та синтетичних волокон – 2,5%.  Збільшились обсяги продукції у  переробленні пластмаси на 26,2% і зменшились у  виробництві гумових виробів на 8,6%.

У промисловості базової хімії у 2–7 разів зріс випуск рідкого брому, калійних мінеральних добрив, хлорного заліза, на 29–45% – фосфатних мінеральних добрив, хлорного вапна, рідкого хлору, сірчанокислої міді, на 8–21% – азотних мінеральних добрив, нітритів натрію, синтетичного аміаку, сірчаної кислоти, каустичної соди, газової сірки. Поряд з цим на 62% зменшено виробництво хімічних засобів захисту рослин, більш ніж на чверть – карбіду кальцію, на 8% і 12% відповідно – сірчанокислого алюмінію та азотної кислоти.

У січні–серпні 2003р. випуск синтетичних смол і пластичних мас зріс майже на чверть і становив 208 тис.т.

З початку року зросло виробництво туалетного мила (на 38%) та зубної пасти (на 40%), яких випущено відповідно 13,7 тис.т та 3,5 млн.умовних тубів. Проте скорочено випуск кремів для гоління та господарського мила.

За 8 місяців поточного року вироблено майже 4 млн.шт. усіх видів шин. Проти січня–серпня 2002р. зменшено виробництво шин для легкових автомобілів на 21%, для вантажних автомобілів – на 4%. При цьому випуск шин для мотоциклів і моторолерів зріс на 31%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення обсяги продукції проти січня–серпня 2002р. зросли на 4,3%.

За 8 місяців обсяги первинної переробки нафти становили 14 млн.т, що перевищило обсяги січня–серпня 2002р. на 4,4%. Виробництво дизельного палива та мазуту топкового збільшилось відповідно на 3% і 4,6%, поряд з цим випуск бензину автомобільного скоротився на 14%.

Випуск коксу зріс на 14% і склав 13,8 млн.т.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) збільшились у січні–серпні поточного року на 8,8%. З початку року вироблено 118 млрд.кВт·год електроенергії, що на 6,9% більше, ніж за відповідний період минулого року. На теплових і атомних електростанціях її випуск зріс відповідно на 12,5% і 4,6%, на гідроелектростанціях – скоротився на 16,1%.

За січень–липень 2003р. промисловими підприємствами України відвантажено продукції (надано послуг) на 125,6 млрд.грн., з неї на 109,2 млрд.грн. (88,3% відвантаженої продукції) сплачено грошима, 2,7 млрд.грн. (2,1%) становили бартерні операції.    

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  січень-серпень  2003р. в усіх категоріях господарств порівняно з  відповідним періодом 2002р. зменшився на 27,2%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 47,6%, у господарствах населення - на 10,6%. 

 На початок вересня поточного року усіма категоріями господарств зернові та зернобобові  культури (без кукурудзи) скошені та обмолочені на площі 8,3 млн.га. В цілому  одержано 13,3 млн.т  зерна (у початково-оприбуткованій вазі), що становить 37,2% до відповідного періоду минулого року, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами - 10,4 млн.т (36,3%), господарствами  населення – 2,9 млн.т (41,3%). У загальному виробництві зернових культур 7,1 млн.т  (53,1%) становить ячмінь, 3,8 млн.т (28,9%) – пшениця, 0,9 млн.т (7,0%) – овес, 0,7 млн.т (4,9%) – жито озиме, 0,5 млн.т (4,1%) – зернобобові культури.

Через вкрай несприятливі погодні умови середня урожайність зернових культур становила 16,0 ц з га, що на 12,1 ц менше, ніж у 2002р., у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 16,1 ц (на 11,1 ц менше), у господарствах населення – 15,9 ц (на 16,2 ц менше).

На початок вересня поточного року картоплі зібрано 8,0 млн.т, що менше, ніж торік на 15,2%. Водночас урожайність цієї культури  у поточному році перевищила минулорічну на 11 ц і становила 107 ц з га. Виробництво овочів порівняно з аналогічним періодом 2002р. зросло на 4,2% і склало 2,3 млн.т, а їхня урожайність (118 ц з га)  більша, ніж торік на 14 ц.

Для проведення посіву озимих зернових культур під урожай майбутнього року на початок вересня поточного року в сільськогосподарських підприємствах  країни було в наявності 1249,7 тис.т насіння озимих зернових культур, або 76,2% до потреби (у минулому році рівень забезпеченості становив 103,2%).

Протягом січня-серпня 2003р. в господарства надійшло 794 тис.т дизельного палива (на 17,3%, менше, ніж торік), бензину – 238 тис.т (на 20,9% менше), дизельних масел – 44 тис.т (на чверть менше) і трансмісійних масел – 872 т (на 16,5% менше).

 У господарствах усіх категорій за січень–серпень поточного року виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 1,5 млн.т,  що  на 7,6% більше порівняно з відповідним періодом  минулого року, молока – 9,7 млн.т (на 4,0% менше), яєць – 8,4 млрд.шт. (на 2,4% більше). В сільськогосподарських підприємствах зросла реалізація на забій худоби та птиці  (на 22,8%),   виробництво  яєць (на 3,6%), але скоротився обсяг виробництва молока (на 23,3%). В господарствах населення  виробництво м’яса зросло   на 1,3%,  молока – на 2,8%, яєць – на 1,7%. За 8 місяців поточного року частка господарств населення в загальному обсязі реалізації худоби та птиці на забій склала 66,8%, у виробництві молока – 79,3%, яєць – 60,7%. 

За розрахунками станом на 1 вересня 2003р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало  9,0 млн. голів, у тому числі корів – 4,6 млн. голів (відповідно на 10,0% та 7,0% менше проти 1 вересня 2002р.). В сільськогосподарських підприємствах загальна чисельність великої рогатої  худоби менша  проти минулорічної на 20,1%, у тому числі корів – на 21,7%. В господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби скоротилася на 1,1%,  у тому числі  поголів’я корів –  залишилася майже на рівні минулого року. Загальна чисельність поголів’я свиней  становила 9,0 млн. голів, що на 7,2%  менше, ніж на початок вересня 2002р. Скорочення їхньої чисельності простежується  як в сільськогосподарських підприємствах (на 15,5%),  так і в  господарствах населення (на 2,4%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів  становила 180,7 млн. голів, що на 1,6% менше минулорічної. В сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці скоротилося на  1,9%, в   господарствах населення    на 1,5%.

 У сільськогосподарських підприємствах за січень-серпень поточного року порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшено продаж населенню молодняка великої рогатої худоби (на 14%),  менше продано поросят (на 34%)  та молодняка  птиці (на 26%). 

Сільськогосподарські підприємства продовжують заготівлю кормів для зимівлі худоби у період 2003-2004рр. Станом на 1 вересня поточного року сіяних та природних трав було скошено з площі 1,9 млн.га (на чверть менше, ніж торік). Заготовлено кормів усіх видів, включаючи зернофураж, 2,8 млн.т кормових одиниць, що становить лише 52,8% від обсягу заготовлених кормів на аналогічну дату 2002р. Зернофуражу засипано 0,7 млн.т  к.од. (на цю дату торік – 1,7 млн.т. к.од.). У розрахунку на одну умовну голову худоби на початок вересня заготовлено по 5,91 ц к.од. проти 9,38 ц к.од. станом на 1 вересня 2002р.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень-серпень 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. скоротився на 19%, що відбулося за рахунок значного зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва (на 46%). Обсяги реалізації продукції тваринництва зросли на 6,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямках реалізації у січні-серпні 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. зросли на 11%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 40%. Ціни продукції тваринництва скоротилися на 4%.

У січні-серпні 2003р. сільськогосподарськими підприємствами реалізовано за всіма напрямками 3,3 млн.т зернових культур, у тому числі за серпень - 1,4 млн.т. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги продажу зерна скоротилися на 4,6 млн.т, або на 58%, у тому числі за серпень - на 2,2 млн.т, або у 2,6 раза. Середня ціна реалізації зернових культур сільгосппідприємствами у січні-серпні 2003р. склалася на рівні 517,9 грн. за т, у  серпні – 551,2   грн. за т.

 За підсумками січня-серпня поточного року питома вага бартерної форми розрахунків у сільському господарстві становила 1,5% проти 4,3% у січні-серпні 2002р. Найпоширенішою продукцією при здійсненні товарообмінних операцій залишається цукор (6,2 тис.т, або 5% загального обсягу його реалізації) та зернові культури (92,6 тис.т, або 3%).

 

Будівельна діяльність

 

За січень–серпень поточного року будівельними підприємствами усіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, виконано робіт на суму 7,8 млрд.грн., що на 24,0% більше проти  відповідного періоду 2002р.

У поточному році будівельники щомісячно перевищували  обсяги будівництва відповідних місяців 2002р. в середньому на 23,3%, зокрема, у літні місяці в середньому на 33,4%. Насамперед така ситуація зумовлена збільшенням обсягів укладених будівельниками контрактів підряду: за 8 місяців поточного року їхня сума зросла проти відповідної минулорічної на 10,8%.

За період з початку року наростили обсяги будівництва підприємства усіх форм власності: колективної, на яких припадає майже три чверті загального обсягу виконаних робіт, – на 21,2%, приватної – на 41,5%, комунальної  та державної форм власності відповідно на 34,4% та 30,1%.

Збільшили обсяги будівництва підрядні підприємства усіх регіонів країни. Так, в 1,6 раза зросло будівництво у Черкаській області, в 1,5 раза – у Житомирській та Чернівецькій областях, в 1,4 раза – у Вінницькій, Рівненській, Тернопільській та Херсонській областях.

У поточному році вагомі за вартістю контракти (підтверджені достатнім  та своєчасним фінансуванням) укладені на будівництво та реконструкцію об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, триває будівництво енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС, Дністровської та Ташлицької ГАЕС, газопроводу АнаньївІзмаїл, здійснюється будівництво компресорної станції та технічне переозброєння газоконденсатної станції у м.Долина Івано-Франківської області. Нещодавно розпочато роботи з будівництва обвідної гілки нафтопроводу “Дружба”, газопроводу Тула–Шостка–Київ та з реконструкції газопроводу Краснодарський Край-Серпухів. Крім цього, здійснювалось будівництво ліній електропередач в Житомирській та Тернопільській областях та газифікація індивідуальних житлових будинків у Луганській та Чернівецькій областях.

Завдяки надходженням у поточному році коштів з державного та місцевих бюджетів на будівництво, ремонт та утримання доріг збільшили обсяги будівництва у 2 і більше разів підприємства Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської, Черкаської, Харківської та  Хмельницької областей, що спеціалізуються на виконанні зазначених робіт.

Також у 2003р. спрямовувались інвестиції в будівництво та реконструкцію об’єктів залізничного транспорту, зокрема, швидкісної лінії Дніпропетровськ–Київ та залізничного вокзалу у м.Золочів Тернопільської області та ін. Здійснювалось будівництво метрополітенів у містах Києві і Харкові та капітальний і поточний ремонт мостів у Вінницькій та Чернівецькій областях.

Зростання обсягів будівництва проти січня–серпня 2002р. також зумовлено виконанням робіт з  ремонту та  реконструкції промислових підприємств: металургійних комбінатів у Донецькій області; Новокриворізького, Інгулецького, Північного гірничо-збагачувальних комбінатів та “Криворіжсталь” у Дніпропетровській області; глиноземного заводу у м.Миколаєві, заводу “Ковельмолоко” та Луцького підшипникового заводу  у Волинській області та ін.

Значні обсяги робіт  за 8 місяців 2003р. виконано на будівництві житла у Вінницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Луганській, Тернопільській, Хмельницькій областях, містах Києві та Севастополі.

Слід зазначити, що більше половини загального обсягу підрядних робіт  виконано підприємствами 5 промислово розвинених регіонів: м.Києва, Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Харківської областей. Зокрема, майже чверть  загального обсягу –  підприємствами м.Києва.

 

Транспорт

 

За січень–серпень 2003р. підприємствами транспорту перевезено 550,0 млн.т вантажів, що на 10,6% більше, ніж за січень–серпень 2002р. Вантажооборот зріс на 11,8% і становив 294,9 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–серпнем 2002р. зросли на 13,8%, у тому числі відправлення вантажів на 9,9%. На Львівській залізниці відправлення вантажів зросли на 34,4%, Одеській – на 30,0%, Південно-Західній – на 20,7%, Донецькій – на 7,1%, Придніпровській – на 5,0% та Південній – на 2,9%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: цементу – на 34,2%, нафти та нафтопродуктів – на 25,8%, лісових вантажів – на 18,2%, хімічних і мінеральних добрив – на 17,6%, коксу – на 14,9%, чорних металів – на 8,6%, залізної та марганцевої руди – на 6,6%, кам’яного вугілля – на 4,0%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 14,0%, у тому числі на Південно-Західній залізниці – на 19,6%, Придніпровській – на 17,8%, Львівській – на 17,5%, Одеській – на 13,8%, Південній – на 11,9% та Донецькій залізниці – на 9,7%. Порівняно з січнем-серпнем 2002р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 6,9%, локомотива – на 2,2%, середня вага поїзда – на 0,3%, майже на чотири години (на 3,2%) прискорився оборот вантажного вагона, на одну годину скоротився простій вагона під однією вантажною операцією.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 9,3%, в цілому замовникам доставлено 11,6 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–серпнем 2002р. зросли на 20,6%, морського транспорту – на 0,2%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 7,1% і становив 89,2 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 35,2%, транзитних – на 23,1%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 14,6% і склала 8,4 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) перевезено 108,8 млн.т вантажів, що на 7,5% більше порівняно з січнем–серпнем 2002р., та виконано вантажооборот у обсязі 8,8 млрд.ткм, який зріс на 16,9% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 144,6 млн.т вантажів, що на 7,2% більше, ніж за 8 місяців 2002р. Це пов’язано зі збільшенням перекачки нафти на 21,9%, аміаку – на 14,0% та газу – на 2,7%. Транзит нафти зріс на 24,9%, газу – на 0,5%, аміаку – на 3,4%.

За січень–серпень 2003р. послугами пасажирського транспорту скористалися 2,4 млрд. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 62,9 млрд.пас.км, що відповідно на 4,1% та на 4,8% більше порівняно з січнем–серпнем 2002р.

Залізничним транспортом за січень–серпень 2003р. перевезено 319,9 млн. пасажирів, що на 1,6% більше, ніж за відповідний період 2002р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) скористалися 2,1 млрд. пасажирів, що на 4,4% більше, ніж за січень–серпень попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросли на 9,8%. Авіаційним транспортом перевезено 1,4 млн. пасажирів, що на 26,2% більше порівняно з січнем–серпнем минулого року.

 

Фінанси

Доходи Зведеного бюджету за січеньлипень 2003р. (за даними Державного казначейства) становили 39,5 млрд.грн. (31,4% до ВВП), що становить 55,7% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 36,6 млрд.грн. (29,1% до ВВП), що складає 48,8% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи – 56,4% (20,6 млрд.грн.) та загальнодержавні функції – 12,6% (4,6 млрд.грн.), з яких видатки по обслуговуванню боргу становили 1,3 млрд.грн. (1,0% до ВВП), або 3,6% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 1,1 млрд.грн. (0,9% до ВВП), або 3,0%  відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за січеньлипень 2003р. становив 2,9 млрд.грн. (2,3% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 29,1 млрд.грн.    (54,9% річних призначень), або 23,1% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 65,5% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 41,7%, податок на прибуток підприємств – 31,4%.

У видатках Державного бюджету, що становили 27,2 млрд.грн. (47,9% річних призначень), або 21,7% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів – 28,9% (7,9 млрд.грн.) та загальнодержавних функцій – 13,1% (3,6 млрд.грн.), в тому числі видатки на обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу – 4,6% (1,3 млрд.грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 1,9 млрд.грн. (1,5% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку у червні 2003р. становила 7,0%.

Вимоги банків України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за червень збільшились на 6,4% і на 1 липня 2003р. становили 63,7 млрд.грн., з яких 35,4 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки) у національній та іноземній валюті, за червень збільшились на 4,2% і становили на 1 липня поточного року 24,6 млрд.грн., з яких 14,8 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець червня 2003р. офіційний курс гривні до долара США становив 533,28 грн. за 100 доларів США.

Офіційний курс гривні до євро на кінець червня 2003р. склав 609,65 грн. за 100 євро.        

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січеньлипень 2003р. становив  10,4 млрд.грн. (загальна сума прибутку –  20,2  млрд.грн.,  збитків – 9,8 млрд.грн.).

 Найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства  промисловості (4,4 млрд.грн., або 41,8%) та транспорту і зв’язку (3,0 млрд.грн., або 29,1%). Основна частина фінансового результату  в промисловості  сформована в  обробній промисловості (95,2%).

Протягом січнялипня 2003р. збитково працювало 41% підприємств. Найбільше таких підприємств у транспорті та зв’язку (52%), будівництві (50%) та промисловості (49%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання  на 1 cерпня 2003р. становила відповідно 256,1 млрд. та 323,5 млрд.грн. Протягом липня 2003р. дебіторська заборгованість зросла на 0,8%, кредиторська на 1,2% .

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 87,6% (283,5 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР – 5,4% (17,3 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 7,0% (22,7 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості   95,2% (243,8 млрд.грн.),  1,5% (4,0 млрд.грн.), 3,3%  (8,3 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією – 12,8 млрд.грн. (74,0%) та Туркменістаном – 3,6 млрд.грн. (20,7%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  32,9%, кредиторської – 33,4% .

 

Зовнішня торгівля товарами 

 

Обсяги експорту товарів за січень-липень 2003р.  становили 12364,1 млн.дол.США, імпорту – 11908 млн.дол. і проти січня-липня 2002р. збільшилися відповідно на 28,8% та на 30,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 456,1 млн.дол. проти 448,1 млн.дол. у січні-липні 2002р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 197 країн світу.

До Італії, Німеччини, Китаю, Польщі, Туреччини, Угорщини та  США здійснювалось разом майже 30% експортних поставок. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Польщі, Італії, Сполученого Королівства, Франції та США разом склали понад 31%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (18,4% експортних та 38,2% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили понад 37% від загального обсягу експорту. Експорт мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів та шляхового обладнання, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження склав 51% . У загальному обсязі експорту товарів проти січня–червня 2002р. збільшилась частка  жирів та олій тваринного або   рослинного походження, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, ор­ганічних хімічних сполук, добрив, чорних металів, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання. Натомість  зменшилась частка зер­нових культур, паперу та картону, одягу текстильного, міді і виробів з міді, алюмінію і виробів з алюмінію, інструментів,  котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

У загальному обсязі імпорту товарів понад 39% вартості становили мінеральні продукти, у тому числі 36,7% складали  енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (нафта сира – 16,7% та газ природний – 15,8%). Поставки механічного  та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів та шляхового обладнання, недорогоцінних металів та виробів з них, полімерних матеріалів, готових харчових продуктів, пластмаси та каучуку, текстилю та виробів з текстилю  разом становили 53,3% вартості імпорту. За звітний період у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка полімерних матеріалів, пластмас, чорних металів, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка жирів  і  олій   тваринного  або   рослинного походження, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, інших продуктів хімічної промисловості, каучуку, гуми, паперу та картону, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, приладів і апаратів.

За січень-липень 2003р. з України було експортовано зернових культур 2478,3 тис.т на суму 219,2 млн.дол. (на 1804,9 тис.т, або в 1,7 раза, менше проти січня-липня 2002 р.), у тому числі пшениці – 900,2 тис.т на 80,2 млн.дол. (на 1936,9 тис.т менше), жита – 91,9 тис.т на 6 млн.дол. (на 186,3 тис.т менше), ячменю – 947,1 тис.т. на 81,1 млн.дол. (на 35,6 тис.т більше). Імпортовано зернових культур в Україну 744,5 тис.т на суму 81,7 млн.дол. (на 686,4 тис.т., або у 12,8 раза, більше  ніж у січні-липні 2002 р.), у тому числі пшениці – 459,7 тис.т на 44,6 млн.дол. (у січні-липні 2002р. всього завезено 3,2 т), жита – 204,6 тис.т на 12,3 млн.дол. (0,2 т), ячменю – 16,9 тис.т на 3,3 млн.дол. (на 5 тис.т більше).

За січень–липень 2003р. експорт давальницької сировини становив 18,5 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 21,7 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 898,4 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1168 млн.дол.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–серпень 2003р. становив 197,8 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшився на 9,1%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за січень–серпень 2003р. становив 51,1 млрд.грн., що на 18,4% більше обсягу січня–серпня 2002р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,4%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні–серпні 2003р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 3,6% і становив 1,9 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–серпень 2003р. становив 29,8 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 17,1% більше обсягу січня–серпня 2002р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні–серпні 2003р. становив 102,7% (у відповідному періоді попереднього року – 96,5%). На споживчому ринку у  січні–серпні поточного року темпи приросту цін (тарифів) на продовольчі товари та послуги випереджали приріст цін  на непродовольчі товари (відповідно 3,3%, 2,4% та 0,3%).

 На продовольчому ринку відбулося суттєве (на 58,6–27,8%) подорожчання пшеничного борошна, круп і бобових, меду та макаронних виробів. Водночас на 14,1–4,9% зросли ціни на цукор, хліб і хлібобулочні вироби, м’ясо і птицю, обіди в закладах ресторанного господарства, рибу і морепродукти.  Разом з цим на 46,2–19,4% подешевшали картопля, овочі та яйця; на 7,2–2,5%  – фрукти, молоко і молочна продукція, тваринні жири. 

Серед непродовольчих товарів на 5,5–1,3% стали дорожчими автомобілі й автотовари, електротовари,  друковані видання, мило туалетне  та господарське, товари побутової хімії, перев’язувальні матеріали та синтетичні мийні засоби. У той же час на 6,5–0,8% знизилися в ціні бензин, обчислювальна техніка, вироби з натурального хутра, ювелірні вироби.

У сфері послуг найбільше (на 12,7–7,2%) подорожчали послуги пансіонатів, готелів, туристичних агентств та бюро подорожей, кінотеатрів, плата за паркування особистого транспорту та каналізацію. Разом з цим на 1,4% знизилася ціна авіаквитків.

Індекс цін виробників промислової продукції у січнісерпні 2003р. становив 105,9% (у відповідному періоді попереднього року – 105,0%).

Найбільше ціни зросли у добувній та обробній промисловості (відповідно на 6,3% і 6,1%). У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води підвищення цін становило 5,2%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січнілипні 2003р. становив 102,2% (у відповідному періоді попереднього року 104,2%).

У січні-липні поточного року найбільше зростання цін на будівельно-монтажні роботи зафіксовано у будівництві установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, об’єктів обробної промисловості, житлових та адміністративних будівель, об’єктів з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (на 5,1–3,3%). Разом з цим у будівництві об’єктів добувної промисловості та сільського господарства ціни знизилися відповідно на 3,0% та 1,8%.

Індекс тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у січнісерпні 2003р. становив 100% (у відповідному періоді попереднього року – 107,4 %).

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–липень 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 10,9%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання  товарів та  послуг, зросли на  8,3%,  а  реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 4,2%.

У липні поточного року порівняно з червнем номінальні доходи населення збільшились на 13,7%, а наявні та реальні наявні – на 18,4% та 18,5%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за липень 2003р. становили 293,9 грн. проти 292,3 грн. за липень 2002р.

Витрати  населення у січні–липні поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 18,1%. Приріст заощаджень склав 1419 млн.грн.

У січні–липні поточного року середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, дорівнювала 433,25 грн., що на 18,7% перевищує рівень встановленого прожиткового мінімуму та на 21,4% її розмір у відповідному періоді 2002р.

Найбільші розміри заробітної плати  спостерігались у працюючих на підприємствах транспорту (зокрема, залізничного, авіаційного, зайнятих наданням допоміжних транспортних послуг, транспортування трубопроводами), у фінансових установах і перевищували середній показник по економіці   в 1,5–3,2 раза. Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення (у 2,1  раза більше від середнього по економіці).

Разом з тим  розмір заробітної плати працівників сільського та рибного господарства, текстильної промисловості та пошиття одягу, а також установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, підприємств та організацій, що надають колективні, громадські та особисті послуги залишається значно нижчим і не перевищує двох третин  від середнього по економіці.

Зберігалася також значна диференціація регіонів за рівнем оплати праці. Співвідношення максимального рівня заробітної плати у м.Києві (712,82 грн.) та мінімального її рівня у Тернопільській області (279,75 грн.) складало 2,5 раза. У дванадцяти регіонах розмір нарахувань за січень липень поточного року не перевищував прожиткового мінімуму на працездатну особу.  При цьому у регіонах розміщення паливно-енергетичного комплексу (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області) розмір середньомісячної заробітної плати на 1521% перевищував середній  показник по країні.

Розмір реальної заробітної плати у січні–липні поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 15,3%.  У липні поточного року  порівняно з червнем реальна заробітна плата зросла на 2,6%.

Протягом липня сума невиплаченої заробітної плати зменшилась на 2,3%, або 53,7 млн.грн. За 7 місяців з початку року вона скоротилася на 1,0% і на 1 серпня 2003р. становила 2291,5 млн.грн. Порівняно з відповідною датою минулого року скорочення обсягу боргу склало 7,3%. Слід зазначити, що у загальній сумі заборгованості не враховано 292 млн.грн. невиплаченої заробітної плати по тих підприємствах (установах, організаціях), які призупинили діяльність, а також на яких порушено справу про банкрутство.

За 7 місяців поточного року сума невиплаченої заробітної плати зменшилася в більшості регіонів країни, а найбільше в Закарпатській (на 43,4%), Тернопільській (на 23,1%), Чернігівській (на 16,6%) областях та місті Києві (на 21,2%). Поряд з цим у 7 регіонах за цей період відбулось її зростання (на 0,6–21,6%).

Вагоме зменшення суми боргу із виплати заробітної плати  протягом липня 2003р. зафіксовано  на підприємствах промисловості (на 21,3 млн. грн., або на 1,6%), будівництва (на 6,2 млн.грн., або на 3,4%), організацій що займаються операціями з нерухомістю, здаванням під найм та наданням послуг юридичним особам (на 4,6 млн.грн., або на 4,0%),  а також на підприємствах транспорту та зв’язку ( на 3,0 млн.грн., або на 2,4%).

Слід відзначити скорочення суми боргу у сільському господарстві (на 14,6 млн.грн., або 3,4%), де ситуація з виплатою заробітної плати залишилась дуже складною. Четверо з десяти працівників, зайнятих на сільськогосподарських підприємствах, на початок серпня мали заборгованість із виплати  заробітної плати в середньому  більше ніж за 3 місяці.

Майже не змінилася ситуація у розподілі загальної суми заборгованості за формами власності та видами діяльності.  Біля двох третин цієї суми (1490,6 млн.грн.) не виплачено підприємствами недержавних форм власності (включаючи комунальну), в основному відкритими акціонерними товариствами (619,4 млн.грн.). Переважна частина заборгованої заробітної плати невиплачена промисловими (58,8% від загальної суми боргу) та сільськогосподарськими (18,3%) підприємствами.

За липень 2003р. відбулось зменшення суми заборгованості із виплати заробітної плати внаслідок недофінансування із бюджетів усіх рівнів. Порівняно з 1 липня поточного року її сума скоротилась на 6,4% і становила на 1 серпня 2003р. 22,7 млн.грн., або лише 1% від загальної суми заборгованості, з них 17,6 млн.грн. складала заборгованість працівникам з виплати компенсацій, пов’язаних з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, які працюють в основному у Житомирській (7,8 млн.грн.), Рівненській (4,3 млн.грн.) та Київській (4,0 млн.грн.) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, за останніх 12 місяців  скоротилася більше ніж на чверть (25,4%) і на 1 серпня 2003р. становила 1,8 млн. осіб, з яких 42% були зайняті на підприємствах промисловості та майже третина (31,7%) – у сільському господарстві.  При цьому кожному з них не виплачено в середньому 929 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці більше ніж за 2 місяці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, протягом липня 2003р. зменшилась на 11,3%, або на 0,1 млн.грн., і станом на 1 серпня 2003р. склала 1,0 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 серпня 2002р. на 95%, або на 18,4 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом липня 2003р. зменшилась на 13,9% і на 1 серпня 2003р. склала 1,6 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 серпня 2002р. на 31%, або на 0,7 млн.грн.

У січні–липні 2003р. 1523,7 тис. сімей призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 91,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 1171,8 тис. сімей, у сільській – 351,9 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–липні 2003р. становила 49,9 млн.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив відповідно – 45,9 млн.грн., сільській – 4,0 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у липні 2003р. становила 29 грн.

Крім того, 600,2 тис сімей (84,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 144,6 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 157,5 тис. сімей на загальну суму 39,0 млн.грн., у сільській місцевості – 442,7 тис. сімей та 105,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної у липні 2003р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 245 грн.

У січні–липні 2003р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 119,0 млн. грн.

У січні–липні 2003р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4460,0 млн.грн., що становить 94,9% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 серпня 2003р. склала 7480,6 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги на кінець липня 2003р. становив 11,1 місяця.

Мали борг 3 місяці і більше: за опалення 44% власників особових рахунків, квартплату та підігрів води – 41%, водопостачання – 40%, водовідведення та вивіз сміття –38%, газопостачання – 36%.

 

 

Ринок праці

 

У серпні 2003р. у пошуках роботи до державної служби зайнятості звернулося 122,8 тис. незайнятих громадян, що на 18,8% менше, ніж у липні поточного року та на 5,6% менше, ніж у серпні минулого року. Кількість зареєстрованих осіб, які були звільнені з останнього місця роботи з економічних причин, порівняно з попереднім місяцем зменшилася з 12,3 тис. осіб до 10,0 тис. осіб.

На обліку в державній службі зайнятості на 1 вересня 2003р. всього перебувало 1005,1 тис. незайнятих громадян, що на 1,7% менше порівняно з 1 серпня поточного року та на 2,2% менше, ніж на відповідну дату 2002 р. Серед зазначеної категорії громадян 97,8% мали офіційний статус безробітних, з них двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за серпень зменшилася на 1,3% та становила 982,8 тис. осіб.

Із кожних 100 зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку на 1 вересня 2003р., 48 раніше займали робочі місця, 28 – посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за серпень 2003р. в цілому по країні не змінився та становив на 1 вересня 3,6%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 6,3% в Рівненській та Тернопільській областях до 0,5% у м.Києві.

Рівень зареєстрованого безробіття впродовж серпня поточного року у міській місцевості зменшився на 0,1 відсоткового пункта, в той час як у сільській не змінився. Цей показник для сільського населення, як і в попередніх 12 місяців, перевищив аналогічний показник для мешканців міської місцевості та на 1 вересня 2003р. склав відповідно 6,7% проти 2,6% працездатного населення працездатного віку.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад упродовж серпня 2003р. майже не змінилася та на 1 вересня становила 160,2 тис., що на 10,5% більше, ніж на відповідну дату 2002р .

За серпень поточного року навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця загалом не змінилося і становило 6 осіб на 1 вакансію. За категоріями робочих місць цей показник складав: на місця робітників 5 осіб, службовців 7 осіб. Проте для працівників сільського господарства навантаження збільшилося з 20 до 23 осіб, а на місця, що не потребують спеціальної підготовки, навпаки, зменшилося з 16 до 15 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у серпні 2003р. було працевлаштовано 67,5 тис. осіб, що на 16,3% менше, ніж у липні поточного року та на 4,3% більше, ніж за відповідний місяць 2002р.

Серед працевлаштованих осіб майже половину (48,4%) складали жінки, більш ніж третину (37,0%) – особи у віці до 28 років та 12,2% – особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування з обліку впродовж серпня було знято 72,9 тис. осіб, що на 8,1% більше, ніж працевлаштовано державною службою зайнятості в цьому місяці. У тому числі дострокову пенсію було оформлено 2,7 тис. осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспромо-жності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості було направлено на навчання у серпні поточного року 6,9 тис. безробітних проти 6,3 тис. осіб у відповідному місяці 2002р. Загалом за направленням цих установ у навчальних закладах усіх типів на 1 вересня 2003р. проходили професійне навчання 25,1 тис. безробітних, з яких дві третини (66,1%) становили жінки та більше половини (53,7%) – особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації активної політики зайнятості є організація громадських робіт. Кількість громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які брали участь у таких роботах, порівняно з відповідною датою 2002р. зменшилася на 1,1 тис. осіб та становила на 1 вересня 2003р. 17,9 тис. осіб., або 1,8% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом серпня на допомогу по безробіттю було витрачено 74,2 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 646,5 тис. осіб, або 65,8% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 вересня 2003р. Середній розмір допомоги у серпні поточного року складав 114,80 грн., що дорівнює 62,1% мінімального рівня заробітної плати, законодавчо встановленого з 1 січня 2003р.

 

Демографічна ситуація

 

          Кількість наявного населення України за оцінкою на 1 серпня 2003р. становила 47766,7 тис. жителів. Упродовж січня–липня поточного року кількість населення скоротилась на 236,8 тис. осіб, що на 2,2% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. У загальному скороченні населення частка природного скорочення склала 95% (225,0 тис.), а міграційного – 5% (11,8 тис.).

          Обсяг природного скорочення населення порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 1,5 тис. осіб (на 0,7%). Це сталося внаслідок зростання числа померлих на 13,5 тис. (на 3,0%), при одночасному збільшенні кількості народжених на 12,0 тис. (5,4%).

Міграційне скорочення населення зменшилось з 18,6 тис. осіб у січні–липні минулого року до 11,8 тис. у поточному. Число прибулих в Україну на постійне проживання скоротилось порівняно з минулим роком з 23,8 тис. до 22,7 тис., а вибулих за межі країни – зменшилось з 42,4 тис. до 34,5 тис.

          Серед прибулих в Україну  85,5% становили іммігранти з  країн СНД і 14,5% – з країн далекого зарубіжжя. Серед вибулих з України 63,4% виїхало до країн СНД і 36,6% – до країн далекого зарубіжжя.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ і податковою міліцією протягом січнясерпня 2003р. зареєстровано 351,3 тис. злочинів, з числа яких 8,1 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ кримінальних проявів більше половини (51,6%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у м.Києві - на 34,6%, Херсонській - на 25%, Полтавській на 22%, Чернівецькій на 21,1% та Луганській на 14,1% областях.

У загальній кількості злочинів 60,4% складали злочини проти власності, 11,7% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,9% злочини проти громадського порядку та моральності, 4,6% злочини проти життя та здоров’я особи, 4,3% злочини у сфері службової діяльності, 3,6% та 2,4% відповідно злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та злочини проти громадської безпеки.

У січнісерпні 2003р. скоєно 2610 навмисних вбивств та замахів на вбивство, 687 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Кількість грабежів порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 34,1% та становила 19,3 тис. випадків, а розбоїв зменшилась на 2,5% та становила 3,3 тис.

Протягом 8 місяців 2003р. зафіксовано 119,8 тис. крадіжок у відношенні приватної власності (серед яких майже третину складають крадіжки з квартир) та 33,5 тис. у відношенні державної або колективної власності, що більше порівняно з січнемсерпнем минулого року відповідно на 11,4% та 7,3%.

Органами внутрішніх справ та прокуратурою виявлено 530 організованих груп і злочинних організацій, що скоїли 4970 злочинів (на 14,1% більше, ніж у відповідному періоді 2002р.), з яких три чверті (75,6%) тяжкі та особливо тяжкі (на 10,1% більше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях, де виявлено відповідно 76, 60 та 42 організованих злочинних угруповання, якими скоєно 607, 515 та 364 злочини; у Полтавській області 27 організованих злочинних груп скоїли 408 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січеньсерпень 2003р. становила 202,8 тис. осіб (на 14,2% більше, ніж за 8 місяців 2002р.), з яких 64,4 тис. жінки, 24 тис. пенсіонери, 5,1 тис. неповнолітні (збільшення відповідно на 16,2%, 8,4% та 7,6%). Від злочинів загинуло 5950 осіб.

Органами внутрішніх справ у січнісерпні 2003р. виявлено 174,3 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з яких 94,8% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 12,4% жінки, 10,5% неповнолітні. Кожний п’ятий раніше вже ставав на злочинний шлях. Майже дві третини (65,6%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

 

Державний комітет статистики України