Архів

Соціально-економічне становище України

за січень–вересень 2003 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

 

Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою за січень–вересень 2003р. склав 176556 млн.грн., за вересень – 25433 млн.грн.

Реальний валовий внутрішній продукт у січні–вересні поточного року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 106,5%, у вересні – 115,0%.

Найбільш значний  приріст валової доданої вартості  у січні–вересні 2003р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався  в будівництві – 25,7%, обробній промисловості – 17,2%, оптовій і роздрібній торгівлі – 11,0%, транспорті – 10,5%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води –  8,1%.

 

Промисловість

 

За 9 місяців 2003р. промисловими підприємствами вироблено продукції та надано послуг на суму 156,3 млрд.грн., що на 15,2% більше, ніж за відповідний період 2002р.

У добувній промисловості обсяги виробництва зросли проти січня–вересня 2002р. на 4,4%. Збільшення випуску продукції зафіксовано на під­приємствах з видобутку металевих руд на 7,3%, вуглеводнів – на 7%. Водночас на підприємствах з видобутку вугілля і торфу спостерігалось незначне (на 0,2%) відставання від січня–вересня 2002р. Видобуток залізної руди зріс на 7,4% і склав 46,8 млн.т. Видобуток газу та нафти, включаючи газовий конденсат, збільшився відповідно на 2,6% та 5,9%.

В обробній промисловості, де зосереджено більш як три чверті обсягів всього промислового виробництва, приріст продукції за січень–вересень 2003р. становив 17,2% до відповідного періоду минулого року.

На підприємствах харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів обсяги виробництва збільшились на 22,8%. Зростання обсягів виробленої продукції спостерігалось у більшості основних видів діяльності. Суттєво збільшився випуск продукції у вироб­ництві жирів (на 47,5%), переробленні овочів та фруктів (на 34,3%), м’ясній (на 24,7%) та тютюновій промисловості (на 20%). Перевищено обсяги січня–вересня 2002р. у виробництві напоїв (на 14,6%), молочній (на 10,4%) та кондитерській промисловості (на 10,3%). Випущено 886 тис.т олії, 1137 млн. умовних банок плодоовочевих консервів, 349 тис.т м’яса, 188 тис.т ковбасних виробів, 72,3 млрд.шт. цигарок та сигарет, 18,9 млн.дал горілки і лікеро-горілчаних виробів, понад 1 млн.дал коньяку, 1,9 млн.дал вина плодоягідного, 137 млн.дал пива, 91,2 млн.дал безалкогольних напоїв, 67,9 млн.дал мінеральної води, 110 тис.т тваринного масла, 129 тис.т сирів жирних, 915 тис.т продукції з незбираного молока, 579 тис.т кондитерських виробів.

У легкій промисловості приріст обсягів продукції проти січня–вересня 2002р. становив 3%. Зростання обсягів продукції спостерігалось у взуттєвій (на 2,4%) та текстильній промисловості (на 7,1%), на підприємствах з виробництва хутра та хутряних виробів (на 3,3%), грунтування та дублення шкіри (на 15,2%), у виробництві шкіряних галантерейних та дорожніх виробів (на 42,3%). Збільшено випуск штапельної пряжі, сумок, штучних м’яких шкір (у 2–3 рази), юхтових шкіртоварів та вовни натуральної (в 1,7 раза), шовкових тканин (майже наполовину), трикотажного штучного хутра (на 26%), жорстких та хромових шкіртоварів, пальт з натурального хутра для дорослих, головних уборів з натурального хутра (на 12–18%). Взуттєви­ками випущено 11 млн. пар взуття. Поряд з цим спостерігався спад обсягів випуску на підприємствах з виробництва одягу з текстилю (на 1,2%). Зменшився випуск пальт, півпальт, плащів, костюмів, суконь, брюк, курток, сорочок.

На підприємствах з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї обсяги виробництва у січні–вересні поточного року збільшились порівняно з відповідним періодом минулого року на 22,7%. За 9 місяців 2003р. на 23–32% зріс випуск фанери клеєної, плит деревостружкових, на 2–9% – пиломатеріалів, блоків віконних і дверних у зборі, плит деревоволокнистих. Проте зменшилось виробництво тари дерев’яної, паркету та сірників.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі приріст продукції становив 23,4%. Порівняно з січнем–вереснем 2002р. на 12–22% збільшилось виробництво паперу - основи для виробів побутового і санітарно-гігієнічного призначення, картону, картонних ящиків, шпалер та книжково-журнальної продукції. Водночас скоротився ви­пуск паперу газетного та газетної продукції.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів обсяги виробленої продукції зросли проти січня–вересня 2002р. на 14,9%. Перевищено обсяги виробництва труб і муфт азбестоцементних та листів гіпсокартонних на 37–44%, м’яких покрівельних матеріалів і ізолу, цементу, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін і склотари консервної – на 18–26%, цегли будівельної, мінеральної вати та виробів з неї, санітарних керамічних виробів, конструкцій і виробів збірних залізобетонних,  пляшок,  вапна  будівельного та технологічного – на 6–15%. Водночас більш ніж на третину зменшився випуск будівельного скла, на 5–6% – шиферу та плиток керамічних для підлоги.

На підприємствах металургії  та з оброблення металу виробництво продукції збільшилось у січні–вересні 2003р. порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12,7%, в тому числі у виробництві чорних металів – на 10%, труб – на 31,3%, первинному обробленні сталі – на 11,4%, виробництві кольорових металів – на 8%, обробленні металу – на 34,2%.

З початку року виплавлено 27,7 млн.т сталі, випуск готового прокату зріс і склав 21,5 млн.т, сталевих труб – 1,6 млн.т.

Подальше нарощування обсягів виробництва спостерігалось у маши­нобудуванні: за 9 місяців 2003р. випуск продукції зріс на третину. Суттєво зросли обсяги виробленої продукції на підприємствах транспортного маши­нобудування (на 60,8%), з нього у виробництві автомобільного транспорту – на 135,7%, залізничному машинобудуванні – на 83,8%. Значний приріст продукції одержано на підприємствах з виробництва побутових приладів (36,6%), канцелярських та електронно-обчислювальних машин (33,7%), машин для металургії (21,2%), устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (21%), машин для добувної промисловості та будівництва (18,5%). Перевищено рівень січня–вересня 2002р. у виробництві електричних машин і апаратури (на 14,8%), машин для перероблення сільгосппродуктів (на 13,4%), верстатів (на 6,8%), сільськогосподарських машин (на 3%).

З початку року випущено 73,1 тис. легкових автомобілів, 14,4 тис. ва­гонів вантажних магістральних, 21,8 тис. персональних ЕОМ, 599 тис. холодильників побутових, 141 тис. пральних машин, 12,1 тис.т доменного і сталеплавильного обладнання, 242 електромашини великі, 98 комбайнів зернозбиральних, 3,2 тис.шт. та 5,4 тис.шт. відповідно тракторів та тракторних сівалок.    

У хімічній та нафтохімічній промисловості виробництво продукції у січні–вересні 2003р. порівняно з відповідним періодом минулого року зросло на 16,4%. Випуск продукції збільшився у хімічному виробництві на 17,2%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – на 21,6%, фармацевтичному виробництві – на 11,2%, виробництві лаків та фарб – на 18,5%, мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – на 9,1%, штучних та синтетичних волокон – на 3,6%.  Зросли обсяги продукції у переробленні пластмаси – на 27,6% і скоротились у  виробництві гумових виробів – на 3,8%.

Серед продукції базової хімії у 2–5 разів зріс випуск рідкого брому, калійних мінеральних добрив, хлорного заліза, на 37–45% – фосфатних мінеральних добрив, хлорного вапна, рідкого хлору, нітритів натрію, сірчано­кислої міді, на 8–20% – азотних мінеральних добрив, синтетичного аміаку, каустичної соди, сірчаної кислоти, газової сірки. Водночас на 62% змен­шено випуск хімічних засобів захисту рослин, на чверть – карбіду кальцію.

За 9 місяців поточного року виробництво синтетичних смол і пластичних мас зросло на 23% і становило 241 тис.т.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшено ви­робництво туалетного мила (на 41%) та зубної пасти (на 71%), яких вироб­лено відповідно 16,1 тис.т та 4,5 млн. умовних тубів. При цьому на 30% скорочено випуск кремів для гоління.

З початку року вироблено 4,6 млн.шт. усіх видів шин. Проти січня–вересня 2002р. зменшено виробництво шин для легкових автомобілів на 17%. Поряд з цим випуск шин для мотоциклів і моторолерів зріс на 27%, для вантажних автомобілів та сільськогосподарських машин – відповідно на 3% і  6%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтопере-   роблення перевищено обсяги  січня–вересня 2002р. на 5,7%.

Обсяги первинної переробки нафти зросли на 6% і склали 16 млн.т. Виробництво мазуту топкового та дизельного палива збільшилось відповідно на 5% і 6%, поряд з цим випуск бензину автомобільного скоро­тився на 14%.

Випущено 15,5 млн.т коксу, що на 13% більше обсягів січня–вересня 2002р.

У виробництві та розподіленні електроенергії за 9 місяців 2003р. обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) зросли порівняно з аналогічним періодом  попереднього року на 8,1%. Вироблено 130,9 млрд.кВт·год електроенергії, що на 6,4% більше, ніж  за відповідний  період минулого року. На теплових і атомних електростанціях приріст становив відповідно 11% і 5%, на гідроелектростанціях виробництво скорочено на 13%.

За січень–серпень 2003р. промисловими підприємствами відвантажено продукції (надано послуг) на 145,6 млрд.грн., з неї 127,3 млрд.грн. (88,6%) сплачено грошима, 3 млрд.грн. (2%) становили бартерні операції.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  січень-вересень  2003р. в усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом 2002р. зменшився на 16,6%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 36,7%, у господарствах населення - на 2,9%. 

Станом на 29 вересня поточного року усіма категоріями господарств зернові та зернобобові  культури (без кукурудзи) скошені та обмолочені на площі 8,9 млн.га. В цілому  одержано 14,2 млн.т  зерна (у початково оприбуткованій вазі), що становить 39,6% до урожаю 2002р., у тому числі сільськогосподарськими підприємствами - 11,0 млн.т (38,3%), господарствами  населення – 3,2 млн.т (44,7%). Середня урожайність зернових культур (без кукурудзи) становила 15,9 ц з га, у сільськогосподарських підприємствах – 16,0 ц, у господарствах населення -  15,7 ц. Крім того, зернової кукурудзи в усіх категоріях господарств зібрано 1,6 млн.т (на 12,6% більше, ніж на кінець вересня торік). Сільськогосподарськими підприємствами одержано 0,7 млн.т зерна кукурудзи, господарствами  населення - 0,9 млн.т. Урожайність цієї культури дещо вища, ніж минулого року, і становить 37,6 ц з га проти 36,5 ц  з га.

На кінець вересня цукрові буряки (фабричні) викопані на площі 300 тис.га (на 36,9% передбачених до збирання площ), накопано 5,9 млн.т цукрових коренів (у 2,2 раза більше, ніж було у 2002р.) при середній урожайності 196 ц з га (на 9 ц менше).

Більше ніж на половині площ зібрано соняшник. Всіма категоріями господарств одержано 2,7 млн.т насіння соняшнику (на 43,7% більше, ніж у попередньому році), його урожайність становила 13,3 ц з га (12,2 ц - у 2002р.). 

 Господарствами усіх категорій зібрано 17,6 млн.т картоплі та 4,3 млн.т овочів (відповідно на 8,5% та 7,9% більше, ніж торік). З 1 га було отримано по 114 ц картоплі та 122 ц овочевих культур, що  майже на 10% більше тогорічного рівня.

У сільськогосподарських підприємствах продовжуються осінньо-польові роботи під урожай майбутнього року. Озимі на зерно і зелений корм посіяно  на площі 4360,7 тис.га (4023,0 тис.га - у 2002р.), у тому числі на зерно - 4187,0 тис.га (3546,5 тис.га). Оранка на зяб проведена на площі 2707,7 тис.га, що на 18,3% менше, ніж на кінець вересня 2002р. 

Протягом січня-вересня 2003р. сільськогосподарським підприємствам  надійшло 989 тис.т дизельного палива (на 13,1% менше, ніж торік), бензину – 286 тис.т (на 18,0% менше), дизельних масел – 51 тис.т (майже на чверть менше) і трансмісійних масел – 948 т (на 19,7% менше).

 У господарствах усіх категорій за січень–вересень поточного року виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі) склало 1,7 млн.т,  що  на 6,1% більше порівняно з відповідним періодом  минулого року,  молока – 11,0 млн.т  (на 3,9% менше), яєць – 9,3 млрд.шт. (на 2,2% більше). У сільськогосподарських підприємствах зросла реалізація на забій худоби та птиці  (на 20,4%),   збільшилось виробництво  яєць (на  3,0%), але скоротився обсяг виробництва молока (на 23,2%). У господарствах населення реалізація на забій худоби та птиці залишилася практично на рівні відповідного періоду 2002р., зросло виробництво  молока (на 2,7%) та яєць (на 1,8%). За 9 місяців поточного року частка господарств населення в загальному обсязі реалізації худоби та птиці на забій склала 66,6%, у виробництві молока – 79,7%, яєць – 60,2%. 

За розрахунками станом на 1 жовтня 2003р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало  8,8 млн. голів, у тому числі корів – 4,6 млн. голів (відповідно на 10,4% та 7,0% менше проти 1 жовтня 2002р.). У сільськогосподарських підприємствах  загальна чисельність великої рогатої  худоби менша  проти тогорічної на 21,1%, в тому числі корів – на 21,8%. У господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби скоротилася на 1,1%,  при цьому корів –  залишилася майже на рівні минулого року. Загальна чисельність поголів’я свиней  склала 8,8 млн. голів, що на 9,6%  менше, ніж на початок жовтня 2002р. Скорочення їхньої чисельності простежується  як у сільськогосподарських підприємствах (на 19,6%), так і в  господарствах населення (на 3,8%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів становила 172,9 млн. голів, що на 2,3% менше торішньої. В сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці скоротилося на  2,8%, в   господарствах населення    на 2,2%.

За 9 місяців поточного року в сільськогосподарських підприємствах обсяг вирощування худоби та птиці зменшився проти січня-вересня попереднього року на 51,3 тис.т (на 9,0%), а відношення його до реалізації тварин на забій склало 88,5% (торік – 117,6%). Це зумовлено в першу чергу суттєвим зменшенням середньодобових приростів на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби (на 11,4%) та свиней (на 10,4%).

 У сільськогосподарських підприємствах за січень-вересень поточного року порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшено продаж населенню молодняку великої рогатої худоби (на 14%);  менше   продано поросят (на 32%)  та молодняку  птиці (на 27%). 

Сільськогосподарські підприємства продовжують заготівлю кормів для зимівлі худоби у 2003-2004рр. Станом на 1 жовтня поточного року  заготовлено кормів усіх видів, включаючи зернофураж, 4586 тис.т кормових одиниць, що становить  66,3% від обсягу заготовлених кормів на аналогічну дату 2002р. У розрахунку на одну умовну голову на початок жовтня 2003 р. заготовлено по 10,05 ц к.од. проти 12,57 ц к.од. станом на 1 жовтня 2002р.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за 9 місяців 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. скоротився на 19%, що відбулося за рахунок значного зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва - на 38%. При цьому обсяги реалізації продукції тваринництва зросли на 5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямках реалізації у січні-вересні 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. зросли на 16%, у тому числі на продукцію рослинництва – на 39%,  а на продукцію тваринництва дещо скоротилися - на 1%.

За 9 місяців 2003р. сільськогосподарськими підприємствами реалізовано за всіма напрямками 4,7 млн.т зернових культур, у тому числі за вересень - 1,3 млн.т. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги продажу зерна скоротилися на 6,7 млн.т, або на 59%, у тому числі за вересень - на 2,1 млн.т, або в 2,5 раза. Середня ціна реалізації зернових культур сільгосппідприємствами у січні-вересні 2003р. склалася на рівні 536,4 грн. за тонну,  у тому числі  за вересень  – 582,2  грн.

За підсумками січня–вересня поточного року рівень бартерної форми розрахунків у сільському господарстві становив 1,5% проти 4,4% у січні-вересні 2002р. Найбільш поширеною продукцією при здійсненні товарообмінних операцій залишається цукор (6,8 тис.т, або 6% загального обсягу його реалізації) та зернові культури (127,5 тис.т, або 3%).

Станом на 1 жовтня поточного року на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 6,5 млн.т зерна, у тому числі на підприємствах, що його зберігають - 1,4 млн.т. Середня ціна закупок зерна, яку пропонували товаровиробникам зберігаючі та переробні підприємства, склала 556,4 грн. за т, у тому числі заставних закупок - 367,4 грн. за т. Крім того, безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалось на звітну дату 4,0 млн.т зерна.

 

Будівельна діяльність

 

За 9 місяців 2003р. будівельними підприємствами усіх форм власності, що  працювали  за  контрактами підряду,  виконано  робіт  на  суму 9,2 млрд.грн., що на 25,1% більше проти  відповідного періоду 2002р.

Щомісячно будівельники перевищували обсяги будівництва відповід­них місяців 2002р. в середньому на 24,2%, зокрема, у ІІ кварталі  – в серед­ньому на 26,3%, у ІІІ кварталі – на 31,2%. Така ситуація зумов­лена збільшенням на 17,9% суми  укладених будівельниками контрактів підряду, яка станом на 1 жовтня 2003р. склала 11,4 млрд.грн.

За період з початку року наростили обсяги будівництва підприємства усіх форм власності: колективної, якими виконано майже три чверті загаль­ного обсягу робіт, – на 22,9%, приватної – на 39,3%, державної та комунальної форм власності відповідно на 29,5% та 30,6%.

Вагому частку будівельно-монтажних робіт за 9 місяців поточного року виконано на будівництві та реконструкції об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що забезпечені у поточному році достатнім та своєчасним фінансуванням. Зокрема, триває будівництво енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС, Дністровської та Ташлицької ГАЕС, газопроводу Ананьїв–Ізмаїл, здійснюється будівництво компресорної станції та технічне переозброєння газоконденсатної станції у м.Долина Івано-Франківської області, обвідної гілки нафтопроводу "Дружба", газопроводу Тула–Шостка–Київ та реконструкція газопроводу Краснодарський край–Серпухов. Крім цього, здійснювалось будівництво ліній електропередач в Івано-Франківській і Тернопільській областях, а також газифікація індивідуальних житлових будинків у Луганській і Чернівецькій областях.

Завдяки надходженням у поточному році коштів з державного та місцевих бюджетів на будівництво, ремонт та утримання доріг збільшили обсяги робіт підприємства Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської, Черкаської, Харківської та  Хмельницької областей, які спеціалізуються на виконанні таких робіт. Здійснюється будівництво та реконструкція автомобільних доріг Київ–Одеса і Київ–Чоп, капітальний та поточний ремонт мостів у Вінницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Значні обсяги інвестицій спрямовано на будівництво та реконструкцію об’єктів залізничного транспорту, зокрема, швидкісної лінії Дніпропетровськ–Київ та залізничного вокзалу у м.Золочів Львівської області.

Зростання обсягів будівництва проти січня–вересня 2002р. також зу­мовлено виконанням робіт з  ремонту та  реконструкції промислових підприємств: металургійних комбінатів у Донецькій області; нафтопереробного заводу у м.Одеса; Новокриворізького, Інгулецького, Північного гірничо-збагачувальних комбінатів та комбінату “Криворіжсталь” у Дніпропетровській області; глиноземного заводу у м.Миколаєві, заводу “Ковельмолоко”, Луцького підшипникового заводу  у Волинській області та ін.

У 2003р. набуває розвитку будівництво об’єктів соціальної сфери: здійснюється будівництво метрополітенів у містах Києві та Харкові; ринку “Формаркет” у м.Чернівці; драмтеатру у м.Харкові; громадсько-культур­ного центру у м.Полтава. Значні обсяги робіт  за 9 місяців поточного року виконано на будівництві житла у Вінницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Луганській, Тернопільській, Хмельницькій областях, містах Києві та Севастополі.

Слід зазначити, що більше половини загального обсягу підрядних робіт  виконано підприємствами 6 промислово розвинених регіонів: м.Києва, Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Одеської, Харківської областей. Зокрема, майже чверть  загального обсягу виконаних робіт припадає на м.Київ.

Покращується ситуація з оплатою виконаних робіт. Так, за 9 місяців поточного  року замовниками оплачено 82% обсягів виконаних робіт, у той час як у січні–вересні  2002р. та 2001р. ця частка становила 79%, у 2000р. – 73%.

Середньооблікова чисельність працівників будівельно-виробничого персоналу підрядних підприємств за січень–вересень 2003р. становила 410,4 тис. осіб, що на 2,0% менше, ніж торік, у тому числі на підприємствах державної форми власності – на 2,7% менше, колективної – на 2,5% менше, комунальної та приватної – відповідно на  2,5% та 6,4% більше.

 

Транспорт

 

За січень–вересень 2003р. підприємствами транспорту перевезено 627,2 млн.т вантажів, що на 10,8% більше, ніж за січень–вересень 2002р. Вантажооборот зріс на 11,7% і становив 332,5 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–вереснем 2002р. зросло на 13,9%, у тому числі відправлення вантажів  – на 10,0%. На Львівській залізниці відправлення вантажів зросло на 34,9%, Одеській – на 28,4%, Південно-Західній – на 21,0%, Донецькій – на 7,5%, Придніпровській – на 4,7% та Південній – на 3,3%. Збільшилося відправ­лення основних номенклатурних груп вантажів: цементу – на 34,3%, нафти та нафтопродуктів – на 26,5%, лісових вантажів – на 19,2%, хімічних і мінеральних добрив – на 18,9%, коксу – на 15,3%, чорних металів – на 8,6%, залізної та марганцевої руди – на 5,6%, кам’яного вугілля – на 4,8%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 14,1%, у тому числі на Південно-Західній залізниці – на 20,8%, Львівській – на 18,1%, Придніпровській – на 17,9%, Південній – на 15,9%, Одеській – на 12,2% та Донецькій залізниці – на 9,9%. Порівняно з січнем–вереснем 2002р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 7,6%, локомотива – на 2,6%, середня вага поїзда – на 0,1%, майже на 6 годин (на 4,3%) прискорився оборот вантажного вагона, на 1,6 годин скоротився простій вагона під однією вантажною операцією.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 9,3%, в цілому замовникам доставлено 13,4 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–вереснем 2002р. зросло на 19,6%, морського транспорту – на 0,8%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 6,1% і становив 100,6 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 40,2%, транзитних – на 21,1%, внутрішнього сполучення – на 8,8%. Кількість об­роблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 14,4% і склала 9,5 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) перевезено 127,5 млн.т вантажів, що на 8,0% більше порівняно з січнем–вереснем 2002р., та виконано вантажооборот у обсязі 10,1 млрд.ткм, який зріс на 16,6% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 162,5 млн.т вантажів, що на 7,4% більше, ніж за 9 місяців 2002р. Це пов’язано зі збільшенням перекачки нафти на 20,5%, аміаку – на 8,9% та газу – на 3,4%. Транзит нафти зріс на 20,9%, газу – на 1,0%, аміаку – на 2,8%.

За січень–вересень 2003р. послугами пасажирського транспорту скористалися 2,7 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 71,1 млрд.пас.км, що відповідно на 4,4% та на 5,5% більше порівняно з січнем–вереснем 2002р.

Залізничним транспортом за січень–вересень 2003р. перевезено 360,7 млн. пасажирів, що на 1,8% більше, ніж за відповідний період 2002р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) скористалися 2,4 млрд. пасажирів, що на 4,7% більше, ніж за січень–вересень попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросли на 10,8%. Авіаційним транспортом перевезено 1,6 млн. пасажирів, що на 25,9% більше порівняно з січнем–вереснем минулого року.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень–серпень 2003р. (за даними Державного казначейства) становили 46,7 млрд.грн. (30,9% до ВВП), що становить 65,3% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 42,7 млрд.грн. (28,2% до ВВП), що складає 55,3% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи – 55,1% (23,5 млрд.грн.) та загальнодержавні функції – 13,2% (5,6 млрд.грн.), з яких видатки по обслуговуванню боргу становили 1,3 млрд. грн. (0,9% до ВВП), або 3,2% від суми видатків, у тому числі на обслугову­вання зовнішнього боргу витрачено 1,1 млрд.грн. (0,8% до ВВП), або 2,7%  відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за січень–серпень 2003р. становив 4,0 млрд.грн. (2,7% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 34,5 млрд.грн.    (64,7% річних призначень), або 22,9% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 65,4% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 38,6%, податок на прибуток підприємств – 34,0%.

У видатках Державного бюджету, що становили 32,0 млрд.грн. (55,3% річних призначень), або 21,2% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів – 28,4% (9,1 млрд.грн.) та загальнодержавних функцій – 13,9% (4,5 млрд.грн.), у тому числі видатки на обслуговування боргу – 4,2% (1,3 млрд.грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 2,5 млрд.грн. (1,7% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку за липень поточного року становила 7,0%.

Вимоги банків України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за липень збільшились на 0,7% і на 1 серпня 2003р. становили 64,1 млрд.грн., з яких 31,8 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки) у національній та іноземній валюті у банках України за липень збільшились на 4,3% і становили на 1 серпня поточного року  25,7 млрд.грн., з яких 15,3 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець липня 2003р. офіційний курс гривн до долара США становив 533,18 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 608,89 грн. за 100 євро.     

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету)  за січень–серпень 2003р. становив  13,3 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 23,5 млрд.грн.,  збитків – 10,2 млрд.грн.).

 Найбільшого фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства  промисловості (5,7 млрд.грн., або 42,7%) та транспорту і зв’язку (3,7 млрд.грн., або 27,7%). Основна частина фінансового результату в промисловості сформована в обробній промисловості (91,5%).

Протягом січня–серпня 2003р. збитково працювало 40% підприємств. Найбільше таких підприємств у транспорті та зв’язку (50%), у будівництві та промисловості   (по  48%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання  на 1 вересня 2003р. становила відповідно 259,8 та 325,1 млрд.грн. Протягом серпня 2003р. дебіторська заборгованість зросла на 1,5%, кредиторська – на 0,5% .

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 87,7% (285,1 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн - республік колишнього СРСР – 5,3% (17,4 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 7,0% (22,6 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості –  95,2% (247,3 млрд.грн.),  1,5% (4,0 млрд.грн.), 3,3%  (8,5 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн - республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією – 12,8 млрд.грн. (73,6%) та Туркменістаном – 3,6 млрд.грн. (20,9%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  32,8%, кредиторської – 33,4% .

 

Зовнішня торгівля 

 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень-серпень 2003р. становили 14294,6 млн.дол.США, імпорту – 13890,9 млн.дол. і проти січня-серпня 2002р. збільшилися відповідно на 29,1% та на 31,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 403,7 млн.дол. проти 483,5 млн.дол. у січні-серпні 2002р.

Зовнішньоторговельні  операції з  товарами  Україна здійснювала з партнерами зі 199 країн світу.

До Німеччини, Італії, Китаю, Польщі, Туреччини, Угорщини та  США здійснювалось разом 30% експортних поставок. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Польщі, Італії, Сполученого Королівства, Франції та США разом склали майже 31%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (18,6% експортних та 38,5 імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили понад 37% від загального обсягу експорту. Експорт мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів та шляхового облад­нання, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження разом склав близько 51% . У загальному обсязі експорту товарів проти січня–серпня 2002р. збільшилась частка  жирів та олій тва­ринного або рослинного походження, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, органічних хімічних сполук, добрив, виробів з чорних металів, електричних машин і устаткування, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання. Натомість  зменшилась частка зернових культур, паперу та картону, одягу текстильного, міді та виробів з міді, алюмінію та виробів з алюмінію, інструментів,  котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

У загальному обсязі імпорту товарів майже 39% вартості становили мінеральні продукти, у тому числі 36,1% складали  енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (нафта сира – 16,5% та газ природний – 15,3%). Поставки механічного  та електричного обладнання, транспортних засобів та шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, готових харчових продуктів, недорогоцінних металів і виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас і каучуку, текстилю та виробів з текстилю  разом становили 49,2% вартості імпорту. За січень– серпень у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка зернових культур, цукру та кондвиробів з цукру, руд, шлаків і золи, полімерних матеріалів, пластмас, чорних металів, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка жирів  і  олій   тваринного  або   рослинного походження, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, інших продуктів хімічної промисловості, паперу та картону, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

За січень-серпень 2003р. з України було експортовано зернових культур 2563,5 тис.т на суму 229,3 млн.дол. (на 3033 тис.т, або у 2,2 раза, менше проти січня-серпня 2002р.), у тому числі пшениці – 900,2 тис.т на 80,2 млн.дол. (на 2803,3 тис.т менше), жита – 91,9 тис.т на 6 млн.дол. (на 196,4 тис.т менше), ячменю – 1031,1 тис.т на 91 млн.дол. (на 289,9 тис.т ме­нше). Імпортовано зернових культур в Україну 1032,9 тис.т на суму 120,6 млн.дол. (на 964,1 тис.т., або у 15 разів, більше,  ніж у січні-серпні 2002р.), у тому числі пшениці – 708,1 тис.т на 79,4 млн.дол. (у січні-серпні 2002р. завезено 0,8 тис.т), жита – 227,8 тис.т на 13,8 млн.дол. (у січні-серпні 2002р. всього  завезено  0,2 т),  ячменю – 18,1 тис.т  на 3,4  млн.дол. (на 2,7 тис.т більше).

За січень–серпень 2003р. експорт давальницької сировини становив   19 млн.дол.   Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 23,5 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 1040,9 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1343,9 млн.дол.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–вересень 2003р. ста­новив 230,3 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшився на 9,1%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за січень–вересень 2003р. становив 58,6 млрд.грн., що на 19,1% більше обсягу січня–вересня 2002р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,2%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні–вересні 2003р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 4,2% і становив      2,2 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–вересень 2003р. становив 34,3 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 18,1% більше обсягу січня–вересня 2002р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні–вересні 2003р. становив 103,3% (у від­повідному періоді попереднього року – 96,7%). На споживчому ринку за 9 місяців поточного року темпи приросту цін (тарифів) на продовольчі товари та послуги випереджали приріст цін  на непродовольчі товари (відповідно 3,9%, 3,0% та 0,8%). 

 На продовольчому ринку відбулося суттєве (на 57,7–25,4%) подорож-чання пшеничного борошна, меду, макаронних виробів, круп і бобових. Крім того, на 9,8–5,0% зросли ціни на м’ясо і птицю, хліб і хлібобу­лочні вироби, обіди в закладах ресторанного господарства, рибу і морепродукти, кондитерські вироби, консерви рибні. Разом з цим на 53,5% та 19,6% подешевшали картопля та овочі; на 9,4–0,9% – фрукти, яйця, молоко і мо­лочна продукція, тваринні жири. 

Серед непродовольчих товарів на 5,7–1,3% стали дорожчими  автомобілі і автотовари, бензин, перев’язувальні матеріали, друковані видання, електротовари, мило туалетне  та господарське, товари побутової хімії,  синтетичні мийні засоби, парфумерно-косметичні та будівельні товари. У той же час на 2,0–0,4% знизилися в ціні обчислювальна техніка, вироби з натурального хутра, ювелірні вироби та взуття.

У сфері послуг найбільше (на 10,0–6,9%) подорожчали послуги пансіонатів, готелів, кінотеатрів, плата за каналізацію, паркування особистого транспорту, середню та вищу освіту, послуги охорони здоров’я.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–вересні 2003р. становив 106,9% (у відповідному періоді попереднього року – 105,3%).

За 9 місяців поточного року найбільше зросли ціни у добувній промисловості (на 8,4%). В обробній промисловості та у виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води продукція подорожчала відповідно на 6,9% та 5,4%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січнісерпні 2003р. становив 102,3% (у відповідному періоді попереднього року 103,9%).

За 8 місяців поточного року найбільше зростання цін зафіксовано у будівництві об’єктів обробної промисловості,  закладів освіти, об’єктів з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, будівництві установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, об’єктів, що призначені для надання колективних, громадських та особистих послуг, адміністративних будівель, готелів та ресторанів, житлових будівель (на 5,0-2,0%). Разом з цим у будівництві об’єктів добувної промисловості ціни знизилися на 1,2%.

Індекс тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, органі­зацій у січнівересні 2003р. становив 102,3% (у відповідному періоді попереднього року – 107,4%).

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січеньсерпень 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 11,2%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання  товарів та  послуг, зросли на  8,5%,  а  реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, на 4,2%.

У серпні поточного року порівняно з липнем номінальні доходи населення збільшились на 8,8%, а наявні та реальні наявні – на 13,6% та 15,6%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за серпень 2003р. становили 333,9 грн. проти 302,7 грн. за серпень 2002р.

Витрати  населення у січні–серпні поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 18,5%. Приріст заощаджень склав 3878 млн.грн.

У січні–серпні поточного року середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, дорівнювала          439,02 грн., що у 2,4 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (185 грн.), на 20,3% –  встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (365грн.), а також на 21,6% її розміру у відповідному періоді 2002р.

Найбільші розміри середньомісячної заробітної плати  спостерігались у працюючих на підприємствах транспорту (зокрема, залізничного, авіаційного, зайнятих наданням допоміжних транспортних послуг, транспортування трубопроводами), у фінансових установах  і перевищували середній показник по економіці   в 1,5–2,3 раза. Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався  на підприємствах по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення (у 2,1  раза більше від середнього по економіці).

Разом з тим  розмір заробітної плати працівників сільського та рибного господарства, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, підприємств та організацій, що надають колективні, громадські та особисті послуги залишався значно нижчим і не перевищував двох третин  від середнього  по економіці.

Зберігалася також значна диференціація регіонів за рівнем оплати праці. Співвідношення максимального рівня заробітної плати у м.Києві (721,71 грн.) та мінімального її рівня у Тернопільській області (282,98 грн.) склало 2,6 раза. У 12 регіонах розмір нарахувань за січень–серпень поточного року був менше прожиткового мінімуму на працездатну особу.  При цьому у регіонах розміщення паливно-енергетичного комплексу (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області) розмір середньомісячної заробітної плати на 1420% перевищував середній  показник по країні.

Розмір реальної заробітної плати у січні–серпні 2003р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 15,2 %.  У серпні поточного року  порівняно з липнем реальна заробітна плата зменшилась на 0,4% (при зменшенні номінальної заробітної плати у серпні 2003р. на 2,1%).

Сума невиплаченої заробітної плати  порівняно з  1 січня 2003р. зменшилась на 4,0%, а за серпень поточного року – на  3,1% і на 1 вересня 2003р. скла­ла 2220,4 млн.грн. Порівняно з відповідною датою минулого року  скоро­чення становило 7,3%. Слід зазначити, що у загальній сумі заборгованості не враховано 290 млн.грн. по тих підприємствах (установах, організаціях), які призупинили діяльність, а також  на яких порушено справу про банкрутство.

За 8 місяців 2003р. сума невиплаченої заробітної плати зменшилася в більшості регіонів країни, а найбільше в Закарпатській (на 46,4%), Тернопільській (на 34,2%) областях, м.Києві (на 23,1%) та Чернігівській області (на 22,0%). Поряд з цим у Хмельницькій та Луганській областях за цей період відбулось її зростання (на 0,2% та 5,5% відповідно).

Вагоме зменшення суми боргу із виплати заробітної плати зафіксовано  на підприємствах сільського господарства (на 19,6 млн.грн., або на 5,1%), будівництва (на 19,3 млн.грн., або на 10,0%), промисловості (на 14,2 млн.грн., або на 1,0%), а також на підприємствах транспорту та звязку (на 10,4 млн.грн., або на 8,3%).

Майже не змінилася ситуація у розподілі загальної суми заборгованості за формами власності та видами діяльності.  Біля двох третин цієї суми (1425,8 млн.грн.) не виплачено підприємствами недержавних форм власності (включаючи комунальну), з яких 42,4% – акціонерними товариствами (604,7 млн.грн.). Переважна частина заборгованої заробітної плати невиплачена промисловими (60,3% від загальної суми боргу) та сільськогосподарськими (16,5%) підприємствами.

У серпні 2003р. продовжувалось зменшення суми заборгованості з ви­плати  заробітної плати за рахунок  бюджетів усіх рівнів  (на 4,7%) і на    1 вересня 2003р. вона становила 21,6 млн.грн., з яких 20,7 млн.грн. не виплачено за рахунок Державного бюджету.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, за останні 12 місяців скоротилася більш як на чверть і на 1 вересня 2003р. становила 1,7 млн. осіб. При цьому кожному з них не виплачено в середньому 950 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати більше ніж за 2 місяці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової до­помоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", протягом серпня 2003р. збільшилась в 1,9 раза або на 0,9 млн.грн., і станом на 1 вересня 2003р. склала 1,9 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 вересня 2002р. на 95,7%, або на 42,0 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом серпня 2003р. зменшилась на 1,3% і на 1 вересня 2003р. склала 1,6 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 вересня 2002р. на 31,6%, або на 0,7 млн.грн.

У січні–серпні 2003р. 1637,6 тис. сімей призначено субсидії для від­шкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 91,9% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості – 1264,9 тис. сімей, в сільській – 372,7 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–серпні 2003р. становила 53,5 млн.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив відпо­відно  49,3 млн.грн., сільській – 4,2 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у серпні 2003р. становила 31 грн.

Крім того, 636,2 тис. сімей (85,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 153,2 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 163,0 тис. сімей на загальну суму 40,3 млн.грн., у сільській місцевості – 473,2 тис. сімей та 112,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної у серпні 2003р. субсидії цього виду на одну сімю становив 240 грн.

У січні–серпні 2003р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 133,7 млн. грн.

У січні–серпні 2003р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4968,4 млн.грн., що становило 96,2% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 вересня 2003р. становила 7429,7 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги на кінець серпня 2003р. становив 11,5 місяця.

Боржниками 3 місяці і більше були: за опалення – 45% власників особових рахунків, квартплату, підігрів води, водопостачання та вивіз сміття – 40%, водовідведення – 38%, газопостачання – 36%.

 

Ринок праці

 

На 1 жовтня 2003р. на обліку в державній службі зайнятості перебувало 987,6 тис. незайнятих громадян. Кількість осіб, які у та­кий спосіб шукали роботу, за вересень поточного року скоротилася на 1,7%, а по відношенню до початку  жовтня 2002р. – на 3,5%. Серед зазначеної категорії громадян 97,4% мали офіційний статус безробітних, з них двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрова­них безробітних за вересень зменшилася на 2,1% та становила 961,8 тис. осіб. Із кожних 100 зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку на 1 жовтня 2003р., 48 раніше займали робочі місця, 28 – посади службов­ців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за вересень поточного року в цілому по країні зменшився на 0,1 відсоткового пункта та на 1 жовтня 2003р. становив 3,5%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 6,1% у Тернопільській області до 0,4% у м.Києві. Рівень зареєстрованого безробіття впродовж вересня поточного року у міській місцевості не змінився, в той час як у сільській зменшився на 0,2 відсоткового пункта. Цей показник для сільського населення, як і раніше, значно перевищував аналогічний показник для мешканців міської місцевості та на 1 жовтня 2003р. становив 6,5% та 2,6%  працездатного населення працездатного віку відповідної місцевості.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад упродовж вересня поточного року майже не змінилася та на 1 жовтня 2003р. становила 165,2 тис., що на 14,3% більше, ніж рік тому.

Як наслідок, навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця загалом не змінилося і становило 6 осіб на 1 вакансію. За категоріями робочих місць цей показник складав: на місця службовців 7 осіб, на місця, що не потребують спеціальної підготовки 15 осіб. Проте на місця, які можуть бути укомплектовані робітниками, навантаження зменшилося з 5 до 4 осіб, а для працівників сільського господарства збільшилося з 23 до 24 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у вересні 2003р. було працевлаштовано 83,6 тис. осіб, що на 23,9% більше, ніж у серпні 2003р. та на 6,9% більше, ніж за відповідному місяці 2002р.

Серед працевлаштованих осіб більш ніж половину (53,9%) складали жінки, понад третину (35,1%) – особи у віці до 28 років та 11,8% – особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування з обліку впродовж вересня було знято 80,1 тис. осіб, що майже дорівнює кількості (95,8%) працевлаштованих державною службою зайнятості у цьому місяці. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 2,8 тис. осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспромо-жності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості у вересні 2003р. було направлено на навчання 16,6 тис. безробітних проти 14,8 тис. осіб у відповідному місяці 2002р. Загалом за направленням цих установ у навчальних закладах усіх типів на 1 жовтня 2003р. проходили професійне навчання 31,7 тис. безро­бітних, з яких дві третини (68,7%) становили жінки та більше половини (56,0%) – особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації активної політики зайнятості є організація громадських робіт. Чи­сельність громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які брали участь у таких роботах, порівняно з відповідною датою 2002р. зменшилася на 2,8 тис. осіб та становила на 1 жовтня 2003р. 15,5 тис. осіб., або 1,6% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом вересня поточного року на допомогу по безробіттю було витрачено 82,7 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, стано­вила 713,9 тис. осіб, або 74,2% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 жовтня 2003р. Середній розмір допомоги у вересні поточного року складав 115,90 грн., що дорівнює 62,6% мінімального рівня заробітної плати, законодавчо встановленого з 1 січня 2003р.

 

Демографічна ситуація

 

Кількість наявного населення України за оцінкою на 1 вересня 2003р. становила 47745,7 тис. жителів. Упродовж січня–серпня поточного року кількість населення скоротилась на 257,8 тис. осіб, що на 2,7% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. У загальному скороченні населення частка природного скорочення склала майже 94% (241,6 тис.), а міграційного – 6% (16,2 тис.).

Обсяг природного скорочення населення порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 0,3 тис. осіб (на 0,1%). Це сталося внаслідок зростання числа народжених на 13,1 тис. (на 5,1%), при одночасному збільшенні кількості померлих на 12,8 тис. (2,6%).

Міграційне скорочення населення зменшилось з 23,1 тис. осіб у січні–серпні минулого року до 16,2 тис. у поточному. Число прибулих в Україну на  постійне  проживання  скоротилось порівняно з минулим роком з 27,3 тис. до 25,8 тис., а  вибулих  за  межі  країни – зменшилось з 50,4 тис. до 42,0 тис.

Серед прибулих в Україну  85,7% становили іммігранти з  країн СНД і 14,3% – з країн далекого  зарубіжжя.  Серед  вибулих  з України  63,3% виїхало до країн СНД і 36,7% – до країн далекого зарубіжжя.

 

 

Охорона навколишнього середовища

 

За даними Державної гідрометеорологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, протягом 9 місяців поточного року високі рівні забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами спостерігались у 4 містах країни. У повітряному басейні міст Красноперекопська (АР Крим) та Комсомольська (Полтавська область) виявлено перевищення максимальної концентрації хлористого водню (у 5–9 разів), Дніпропетровська – сірководню (у 9 разів). У м.Києві зафіксовано 14 випадків перевищення гранично допустимого вмісту двоокису азоту (у 6–9 разів) та 12 випадків окису вуглецю (у 6–13 разів). Серед основних факторів погіршення стану атмосфери у цих містах, насамперед, слід виділити викиди автотранспорту, промислових підприємств у сукупності з несприятливими кліматичними умовами.

Високі рівні забруднення водних ресурсів виявлено у 477 спостереженнях на 71 водному об’єкті країни.  Поверхневі водойми залишаються забрудненими  переважно важкими металами: марганцем (162 випадки), сполуками азоту (101), хромом (74 випадки). Вміст цинку відмічено у 10% спостережень та сульфатів – у 9%. У басейнах Дніпра, Західного Бугу, Сіверського Донця зафіксовано дефіцит кисню. Найбільш забрудненими були річки басейнів Дніпра, Сіверського Донця і Західного Бугу, на які припало відповідно 41%, 20% та 11% сумарної кількості  перевищень гранично допустимої концентрації небезпечних інгредієнтів та річки Приазов’я (14%). У максимальній кількості забруднювальні речовини  надійшли в поверхневі водні об’єкти навесні та влітку. До основних чинників погіршення стану водних ресурсів країни, передусім, необхідно віднести неорганізовані стоки підприємств промисловості та сільського господарства, приватного сектора, скидання забруднених зворотних вод об’єктами  житлово-комунального господарства, фізико-географічні умови.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції протягом січнявересня 2003р. зареєстровано 395,9 тис. злочинів, з числа яких 9,1 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та про­куратури кримінальних проявів більше половини (51,5%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у м.Києві - на 38,7% та у Херсонській - на 28,9%, Полтавській на 19,8%, Чернівецькій на 17,9% та Миколаївській на 14,6% областях.

У загальній кількості злочинів 60,4% складали злочини проти власності, 11,6% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,9% злочини проти громадського порядку та моральності, 4,2% злочини у сфері службової діяльності, 4,7% злочини проти життя та здоров’я особи, 3,8% та 2,4% відповідно злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та злочини проти громадської безпеки.

У січнівересні 2003р. скоєно 2956 умисних вбивств та замахів на вбивство, 777 згвалтувань та замахів на згвалтування.

Кількість грабежів порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 36,1% та становила 22,1 тис. випадків, а розбоїв зменшилась на 2,1% та становила 3,7 тис.

Протягом 9 місяців 2003р. зафіксовано 135,4 тис. крадіжок у відношенні приватної власності (серед яких майже третину складають крадіжки з квартир) та 37,2 тис. у відношенні державної або колективної власності, що більше порівняно з січнем–липнем минулого року відповідно на 12,9% та 8,8%.

Органами внутрішніх справ та прокуратурою виявлено 575 організова­них груп і злочинних організацій, що скоїли 5375 злочинів (на 1,5% більше, ніж у відповідному періоді 2002р.), з яких більше ніж три чверті (76,8%) тяжкі та особливо тяжкі (на 0,6% більше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях, де виявлено відповідно 82, 63 та 44 організовані злочинні угруповання, якими скоєно 641, 525 та 374 злочини; у Полтавській області 31 організована злочинна група скоїла 467 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–вересень 2003р. становила 230,6 тис. осіб (на 15,9% більше, ніж за 9 місяців 2002р.), з яких 73,5 тис. жінки, 27,0 тис. пенсіонери, 5,9 тис. неповнолітні (збільшення відповідно на 18,6%, 9,9% та 7,6%). Від злочинів загинуло 7018 осіб.

Органами внутрішніх справ у січнівересені 2003р. виявлено 196,8 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з яких 93,9% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 12,5% жінки, 10,5% неповнолітні. Кожний п’ятий раніше вже ставав на злочинний шлях. Майже дві третини (65,6%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

 

 

Державний комітет статистики України