Архів

Соціально-економічне становище України

за січень–жовтень 2003 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою за січеньжовтень 2003р. склав 201684  млн.грн., за жовтень – 25128 млн.грн.

Реальний валовий внутрішній продукт у січніжовтні поточного року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 107,2%, у жовтні 112,3%.

Найбільш значний  приріст валової доданої вартості  у січні–жовтні 2003р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався  в будівництві – 23,2%, обробній промисловості – 17,8%, оптовій і роздріб-ній торгівлі – 11,2%, транспорті – 11,1%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – 7,2%.

 

 

Промисловість

 

Промисловими підприємствами за 10 місяців 2003р. вироблено продукції та надано послуг на суму 177,7 млрд.грн., що на 15,7% більше, ніж за відповідний період 2002р.

У добувній промисловості обсяги виробленої продукції зросли порівняно з січнем–жовтнем 2002р. на 4,6%. Приріст продукції одержано на підприємствах з видобутку металевих руд (7,1%), вуглеводнів (6,8%), видобутку вугілля і торфу (0,6%). Видобуто 52,3 млн.т залізної руди, що перевищило обсяги січня–жовтня 2002р. на 7%. Видобуток газу та нафти, включаючи газовий конденсат, збільшився відповідно на 3% та 6%.

В обробній промисловості, де зосереджено більш як три чверті  промислового виробництва, випуск продукції збільшився на 17,8% проти січня–жовтня минулого року.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів обсяги виробництва збільшились на 22,6%. Позитивна динаміка  виробництва спостерігалась у більшості її видів діяльності. Значний приріст продукції отримано у виробництві жирів (41,9%), переробленні овочів та фруктів (35,9%), м’ясній (26,2%) та тютюновій промисловості (19,2%), виробництві напоїв (16,7%). Перевищено обсяги  січня–жовтня 2002р. у молочній та кондитерській промисловості (відповідно на 11,6% та 10,3%). Випущено більш ніж по 1 млн.т олії та продукції з незбираного молока, 1,3 млрд. умовних банок плодоовочевих консервів, 399 тис.т м’яса, 216 тис.т ковбасних виробів, 81,1 млрд.шт. цигарок та сигарет, 22,7 млн.дал горілки і лікеро-горілчаних виробів, 1,2 млн.дал коньяку, 149 млн.дал пива, 97,4 млн.дал безалкогольних напоїв, 74,9 млн.дал мінеральної води, 125 тис.т тваринного масла, 144 тис.т сирів жирних, 156 млн. умовних банок молочних консервів, 665 тис.т кондитерських виробів.

На підприємствах легкої промисловості проти січня–жовтня 2002р. досягнуто приросту виробництва 3,2%. Обсяги продукції збільшились у текстильній та взуттєвій промисловості (відповідно на 7,1% і 1,1%), у  виробництві шкіряних галантерейних та дорожніх виробів (на 43,2%), на підприємствах з виробництва хутра та хутряних виробів (на 7,0%), грунтування та дублення шкіри (на 13,5%). Зріс випуск штапельної пряжі та сумок, пальт зі штучного хутра дитячих (у 2–3 рази), шовкових тканин, юхтових шкіртоварів, вовни натуральної (на 53–64%), трикотажного штучного хутра, головних уборів з натурального хутра (на 19–31%), пальт з натурального хутра для дорослих, жорстких та хромових шкіртоварів, вати (на 10–13%). За звітний період взуттєвиками випущено 12 млн. пар взуття. Водночас на підприємствах з виробництва одягу з текстилю спостерігався спад обсягів продукції  (на 0,6%). Знижено випуск брюк, суконь, костюмів, пальт, півпальт, курток.  

Обсяги продукції підприємств з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї збільшились на 22%. З початку року зріс випуск фанери клеєної, плит деревостружкових на 24–32%, пиломатеріалів, блоків віконних і дверних у зборі, плит деревоволокнистих – на 2–5%. Водночас скоротилось виробництво тари дерев’яної та паркету.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі випуск продукції збільшився проти січня–жовтня 2002р. на 24,7%. Зросло виробництво паперу-основи для виробів побутового і санітарно-гігієнічного призначення, картону, картонних ящиків, книжково-журнальної продукції та шпалер на 12–27%. Проте знизився випуск паперу газетного та газетної продукції.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів перевищено обсяги січня–жовтня 2002р. на 15,7%. Зріс випуск труб і муфт азбестоцементних та листів гіпсокартонних на 38–40%, склотари консервної, м’яких покрівельних матеріалів і ізолу, цементу, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін – на 20–26%, цегли будівельної, мінеральної вати та виробів з неї, санітарних керамічних виробів, конструкцій і виробів збірних залізобетонних, вапна будівельного та технологічного, пляшок – на 6–17%. Водночас зменшилось виробництво будівельного скла на 41%, плиток керамічних для підлоги та шиферу – на 4–7%.

На підприємствах металургії та з оброблення металу обсяги продукції зросли у січні–жовтні 2003р. на 13,4%. У виробництві чорних металів випуск продукції збільшився на 9,9%, труб – на 34,4%, первинному обробленні сталі – на 10,6%, виробництві кольорових металів – на 13,3%, обробленні металу – на 34,5%.

З початку року виплавлено 30,9 млн.т сталі, вироблено 24 млн.т готового прокату та 1,8 млн.т сталевих труб.

У машинобудуванні за 10 місяців 2003р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року приріст виробництва становив 33,6%. Суттєво зросли обсяги продукції на підприємствах транспортного машинобудування (на 60,5%), з нього у виробництві автомобільного транспорту – на 125,5%, залізничному машинобудуванні – на 81,1%. Значний приріст продукції спостерігався на підприємствах з виробництва побутових приладів (35,5%), канцелярських та електронно-обчислювальних машин (30,3%), устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (23,5%), машин для добувної промисловості та будівництва (21,4%). Перевищено рівень січня–жовтня 2002р. у виробництві машин для металургії (на 17,4%), електричних машин і апаратури (на 15,8%), машин для перероблення сільгосппродуктів (на 14%), верстатів (на 11,9%), сільськогосподарських машин (на 2,4%).

З початку року випущено 81 тис. легкових автомобілів, 16,2 тис. вагонів вантажних магістральних, 25,3 тис. персональних ЕОМ, 670 тис. холодильників побутових, 162 тис. пральних машин, 13,6 тис.т доменного і сталеплавильного обладнання, 277 електромашин великих, 98 комбайнів зернозбиральних, 3,6 тис.шт. та 6,2 тис.шт. відповідно тракторів та тракторних сівалок.    

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги виробництва у січні–жовтні 2003р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли на 17,1%. Приріст продукції одержано у хімічному виробництві (17,3%), з нього у виробництві базової хімічної продукції – 21,1%, виробництві лаків та фарб – 21%, фармацевтичному виробництві – 12%. На підприємствах з перероблення пластмаси та виробництва гумових виробів обсяги продукції зросли відповідно на 29% та 1,1%.

У промисловості базової хімії у 2–5 разів збільшено виробництво рідкого брому, хлорного заліза, калійних мінеральних добрив, на 38–57% – фосфатних мінеральних добрив, рідкого хлору, хлорного вапна, на 8–28% – азотних мінеральних добрив, синтетичного аміаку, сірчанокислої міді, каустичної соди, газової сірки, сірчаної кислоти, нітритів натрію. Поряд з цим на 61% скорочено випуск хімічних засобів захисту рослин, на 23% – карбіду кальцію.

За 10 місяців поточного року вироблено 275 тис.т синтетичних смол і пластичних мас, що  майже на чверть більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Проти січня–жовтня 2002р. значно зріс випуск зубної пасти (на 74%) та туалетного мила (на 43%), їх виробництво склало відповідно 5,2 млн.ум.тубів і 18,4 тис.т. Водночас на 23% зменшено випуск кремів для гоління.

З початку року вироблено 5,3 млн.шт. усіх видів шин. Порівняно з відповідним періодом попереднього року випуск шин для мотоциклів і моторолерів збільшено на 37%, для вантажних автомобілів та сільськогосподарських машин – відповідно на 4% і  9%. При цьому виробництво шин для легкових автомобілів скорочено на 9%.

Обсяги виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення     збільшились у січні–жовтні 2003р. на 7,1%.

Обсяги первинної переробки нафти зросли на 7% і склали 18 млн.т. Випуск мазуту топкового та дизельного палива збільшився на 7%, поряд з цим виробництво бензину автомобільного скоротилось на 16%.

Випуск коксу зріс на 13% і склав 17,3 млн.т.

У виробництві та розподіленні електроенергії за 10 місяців 2003р. обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) зросли порівняно з відповідним періодом попереднього року на 7,2%. Вироблено 145,9 млрд.кВт·годин електроенергії, що на 6% більше, ніж за відповідний період попереднього року. На теплових і атомних електростанціях її приріст становив відповідно 9% і 4%, на гідроелектростанціях виробництво скорочено на 10%.

За січень–вересень 2003р. промисловими підприємствами України відвантажено продукції (надано послуг) на 166,7 млрд.грн., з неї на
147,4 млрд.грн. (89,5%) сплачено грошима, 3,3 млрд.грн. (2%) становили бартерні операції.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  січень-жовтень  2003р. в усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом 2002р. зменшився на 13,1%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 30,6%, у господарствах населення - на 0,8%. 

На початок листопада поточного року всіма категоріями господарств зернових культур (без кукурудзи) зібрано 14,4 млн.т (у початковооприбуткованій вазі), що становить 40,0% торішнього врожаю, з них сільськогосподарськими підприємствами – 11,2 млн.т (на 61,2% менше, ніж на початок листопада 2002р.), в господарствах населення – 3,2 млн.т (на 55,3% менше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 15,9 ц зернових, що на 11,8 ц менше, ніж торік. Крім того, зернової кукурудзи в усіх категоріях господарств одержано 5,5 млн.т (з них в сільськогосподарських підприємствах – 3,0 млн.т), що більше проти відповідної дати 2002р. на 1,6 млн.т (на 41,7%). Її урожайність зросла на 1,6 ц і склала 37,1 ц з гектара зібраної площі.

Насіння соняшнику зібрано 4,3 млн.т (на чверть більше, ніж торік), у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 3,6 млн.т (на 23% більше), хоча в цілому його урожайність у поточному році дещо менша, ніж торік (12,5 ц з га  проти 12,9 ц).  

Темпи збирання цукрових буряків (фабричних) в усіх категоріях господарств дещо нижчі за торішні – їх зібрано  з площі 672,5 тис.га проти 690,2 тис.га у минулому році. Однак за рахунок більш високої урожайності цукристих коренів у 2003р. (204 ц з га проти 195 ц) на початок листопада поточного року їх валовий збір становив  13,7 млн.т, що на  2% більше, ніж на відповідну дату 2002р.

Господарствами усіх категорій зібрано 18,1 млн.т картоплі та 6,0 млн.т овочів (відповідно на 8,8% та 8,6% більше, ніж торік). Основними виробниками цих культур залишаються господарства населення, в яких одержано 99% загального обсягу виробництва картоплі та 91% – овочів.

Під урожай майбутнього року озимі на зерно і зелений корм в господарствах усіх категорій посіяно  на площі 7,0 млн.га, у тому числі озимі на зерно – на 6,7 млн.га.

Протягом січня-жовтня 2003р. сільськогосподарським підприємст-вам надійшло 1144 тис.т дизельного палива (на 11,6%, менше, ніж торік), 327 тис.т бензину (на 16,6% менше), 57 тис.т дизельних масел  та 994 т трансмісійних масел, що відповідно в 1,3 раза менше проти минулорічного періоду.

 На початок листопада поточного року у сільськогосподарських підприємствах у наявності було 62 тис.т дизельного палива, що на 7,2% біль-ше порівняно з 1 листопада 2002р. і 18,6 тис.т бензину (на 3,6% більше).

У господарствах усіх категорій за січень–жовтень 2003р. виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі) склало 2,0 млн.т,  що  на 5,4% більше порівняно з відповідним періодом 2002р., молока – 12,1 млн.т (на 3,6% менше), яєць – 10,1 млрд.шт. (на 2,1% більше). У сільськогосподарських підприємствах зросла реалізація на забій худоби та птиці  (на 20,0%), збільшилось виробництво яєць (на 2,4%), але скоротився обсяг виробництва молока (на 23,1%). У господарствах населення реалізація на забій худоби та птиці скоротилася на 0,6%, проте зросло виробництво  молока (на 3,0%) та яєць (на 1,9%). За 10 місяців поточного року частка господарств населення в загальному обсязі реалізації худоби та птиці на забій склала 67,0%, у виробництві молока – 80,1%, яєць – 59,0%.

За розрахунками станом на 1 листопада 2003р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 8,5 млн. голів, у тому числі корів 4,5 млн. голів (відповідно на 11,1% та 7,2%  менше  проти 1 листопада 2002р.). У сільськогосподарських підприємствах чисельність великої рогатої  худоби склала 3,4 млн. голів (на 22,5% менше проти тогорічної), у тому числі корів 1,2 млн. голів (на 22,2% менше). У господарствах населення поголів’я великої рогатої худоби скоротилося на 1,3%,  у тому числі  корів – на 0,5%. Загальна чисельність поголів’я свиней  склала 8,5 млн. голів (з них 2,7 млн. голів – в сільськогосподарських підприємствах), що на 12,3%  менше, ніж торік. Скорочення їхньої чисельності простежується  як в сільськогосподарських підприємствах (на чверть), так і у господарствах населення (на 4,7%). Чисельність поголів’я птиці усіх видів становила 163,6 млн. голів, що на 2,4% менше торішньої. У сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці налічувало 42,2 млн.голів і залишилося практично на рівні торішнього (100,4%), але скоротилося у господарствах населення  (на 3,3%).

У сільськогосподарських підприємствах за січень-жовтень поточного року порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшено продаж населенню молодняку великої рогатої худоби (на 13%), проте менше продано поросят (на 30%)  та молодняку  птиці (на 27%).

Для підтримки тваринництва з початку року сільськогосподарськими підприємствами отримано дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість   на  суму  понад  280 млн.грн.,  надбавок за високоваговий молодняк великої рогатої худоби,  кондиційних  свиней,  курей-бройлерів - 9,7 млн.грн.

Для утримання худоби в осінньо-зимовий період у сільськогосподарських підприємствах станом на 1 листопада поточного року було в наявності кормів усіх видів 4,9 млн.т кормових одиниць, що на 26% менше, ніж на відповідну дату минулого року. У розрахунку на одну умовну голову припадало по 11,3 ц кормових одиниць проти 12,4 ц к.од. торік.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень-жовтень 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. скоротився на 16%, що відбулося за рахунок значного зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва - на 30%. Обсяги реалізації продукції тваринництва зросли на 5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямках реалізації у січні-жовтні 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. зросли на 16%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 31%, на продукцію тваринництва - на 1%.

За січень–жовтень поточного року сільськогосподарськими підприємствами реалізовано за всіма напрямками 5,7 млн.т зернових культур, у тому числі за жовтень - 1,1 млн.т. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги продажу зерна скоротилися на 7,9 млн.т, або на 58%, у тому числі за жовтень - на 1,2 млн.т (на 52%). Середня ціна реалізації зернових культур сільськогосподарськими підприємствами у січні-жовтні 2003р. склалася на рівні 542,0 грн. за тонну,  у тому числі за жовтень  – 566,2  грн. за тонну.

Більша частина зернових реалізована сільгосппідприємствами комерційним структурам та на ринку (відповідно 60% та 15% загального обсягу продажу за 10 місяців поточного року).

Станом на 1 листопада 2003р. на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 3,6 млн.т зерна, у тому числі на підприємствах, що його зберігають - 2,1 млн.т. Середня ціна реалізації, яку пропонували товаровиробникам зберігаючі та переробні підприємства, склала 580,6 грн. за тонну, у тому числі заставних закупок - 369,9 грн. за тонну. Крім того, безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 4,0 млн.т зерна (по 297 т у середньому на одне господарство).

За підсумками січня-жовтня поточного року питома вага бартерної форми розрахунків у сільському господарстві становила 1,6% проти 4,4% у січні-жовтні 2002р. Найбільш поширеною продукцією при здійсненні товарообмінних операцій є цукор (7,5 тис.т, або 5% загального обсягу його реалізації), зернові культури - 149,4 тис.т та насіння соняшнику - 39,5 тис.т (3%).

 За угодами оренди земельних та майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами селянам було видано за січень-жовтень поточного року 2,4 тис.т олії, що становить 20% загального обсягу її реалізації, 541,0 тис.т зернових культур (9%), 6,7 тис.т цукру (4%).

 

Капітальні інвестиції

 

За 9 місяців 2003р. підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 31,6 млрд.грн. капітальних інвестицій. Переважну частку (86,7%)  з них  становили інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво і придбання машин та обладнання). Майже десяту частину усіх інвестицій витрачено на поліпшення об’єктів (капітальний ремонт, модифікацію, модернізацію), 1,3% – на придбання та створення інших необоротних матеріальних активів, 0,6% – на формування основного стада робочої та продуктивної худоби. У нематеріальні активи спрямовано 1,8% загального обсягу капітальних інвестицій.

Більше половини (54,5%) усіх капітальних інвестицій освоєно підприємствами колективної форми власності. Підприємствами та організаціями державної та комунальної форм власності у розвиток економіки спрямовано відповідно 34,1% та 5,0% загального обсягу інвестицій. У приватному секторі використано тільки 4,9% усіх вкладень. Суб’єктами власності міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав освоєно 1,5% загального обсягу капітальних інвестицій.

Значну  частку усіх капітальних інвестицій – 66,1% (у тому числі 63,9% загального обсягу інвестицій в основний капітал) – освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій. З інших джерел фінансування за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів освоєно 10,9% усіх інвестицій, іноземних інвесторів – 4,7%, населення на індивідуальне житлове будівництво – 3,2%, інвестиційних фондів – 2,7%, кредитів банків (інших позик) – 6,1% та інших  – 6,3%.

За січень–вересень 2003р. підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 27,4 млрд.грн. інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень), що на 32,5% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Проти 9 місяців 2002р. обсяги інвестицій в основний капітал зросли у всіх регіонах України крім Сумської області. Причому у 7 з них темпи освоєння інвестицій перевищили 150%.

Значного приросту інвестицій в основний капітал досягнуто у таких промислово розвинутих регіонах як м.Київ, де їх обсяги зросли на 40,8%, Дніпропетровська  (на 43,1%), Харківська (на 39,5%) та Донецька (на 13,7%) області. Загалом у цих регіонах освоєно 41,3% усіх інвестицій в основний капітал.

Найвищі темпи освоєння інвестицій у Закарпатській області – 164,5% порівняно з 9 місяцями 2002р., Київській – 163,7%  та Черкаській – 160,7% областях.

У технологічній структурі інвестицій в основний капітал переважають витрати на придбання машин, обладнання та устаткування для новозбудованих об’єктів, реконструкції і технічного переоснащення діючих підприємств – 52,0% усіх обсягів. Витрати на будівельні і монтажні роботи становили 40,6% освоєння. Із загального обсягу цих витрат 12,1% здійснено господарським способом.

За видовою структурою основних засобів більше половини (53,2%)  загального обсягу інвестицій в основний капітал спрямовано на зведення будівель і споруд (включаючи облаштування обладнанням, що забезпечує їхнє функціонування). З них майже четверту частину – у житлові будівлі. На придбання  машин, обладнання, інструменту та інвентарю використано 36,4%, транспортних засобів – 7,7 % усіх вкладень.

За видами економічної діяльності найвагомішу частку (41,5%) усіх інвестицій в основний капітал направлено у розвиток промислових виробництв, з них 55,4% – підприємств обробної промисловості.

У цілому в промисловості порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги інвестицій в основний капітал зрости на 22,7%. Причому більш активно освоювались інвестиції в обробній промисловості, в якій приріст капіталовкладень проти 9 місяців 2002р. становив 29,9%.

Слід відзначити, що високих темпів освоєння інвестицій проти відповідного періоду минулого року  досягнуто в машинобудуванні – 144,0%, на підприємствах харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції – 137,9%. Інвестиційно привабливими були підприємства таких видів економічної діяльності як виробництво напоїв (зокрема пива), молочних та м’ясних продуктів, жирів. У розвиток цих підприємств спрямовано 66,2% усіх інвестицій у харчову промисловість і перероблення сільськогосподарських продуктів.

Разом з тим суттєво скоротились капітальні вкладення у целюлозо-паперову промисловість, в якій освоєно тільки 74,0% від обсягів вкладень в аналогічному періоді минулого року, у хімічні виробництва (77,0%), у підприємства з виробництва деревини та виробів з деревини (90,6%).

Трохи більше п’ятої частини усіх інвестицій в основний капітал освоєно підприємствами транспорту та зв’язку. З них 45,8% вкладень здійснено підприємствами наземного транспорту (в основному підприємствами транспортування трубопроводами та залізничного транспорту), 31,9% – підприємствами зв’язку. При цьому обсяги інвестицій в основний капітал у розвиток транспорту і зв’язку порівняно з відповідним періодом минулого року зросли майже у півтора раза, у тому числі підприємств транспортування трубопроводами – у 2,2 раза, залізничного транспорту – у 1,4 раза, зв’язку – на 35,0%.

У соціально-культурній сфері (житлове будівництво, освіта, охорона здоров’я та соціальна допомога, діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту) освоєно 17,1% від загального обсягу капітальних вкладень. З них 76,6% – використано на житлове будівництво. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги капітальних вкладень у житлові будівлі зросли на 24,4%.

 

Будівельна діяльність

 

За 9 місяців 2003р. забудовниками усіх форм власності   введено в дію основних фондів фактичною вартістю 5957,5 млн.грн., із них  за рахунок коштів державного бюджету – 396,7 млн.грн.  Майже половину загального обсягу основних фондів введено забудовниками колективної форми власності, п’яту частину – державної, 19% – приватної,  12% – комунальної та 1% – власності міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав.

За січень–вересень поточного року завершено будівництво та введено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів та потужностей, серед яких 18 нафтових та  31 газова свердловини, 0,5 та 152,8 км відповідно нафтопроводів та газопроводів магістральних, 160 км електричних розподільчих  ліній  напругою 35–150 кВ,  41 та 399 км відповідно напругою 6–20 кВ та 0,4 кВ, трансформаторні понижуючі підстанції потужністю 15,4 тис.кВ.А, 33,3 км автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям, 375,9 та 56,7 тис. номерів відповідно на міських та сільських автоматичних телефонних станціях та інші об’єкти.

За 9 місяців поточного року на підприємствах обробної промисловості введено в експлуатацію потужності з виробництва: 3 тис. шт. легкових автомобілів, 36,5 тис.т виливок з кольорових металів, 80,0 тис.кв.м облицювальних матеріалів з природного каменю, швейних виробів вартістю  5,7 млн.грн., 23 муб плодоовочевих консервів,  35,5 т макаронних виробів,   3,4 т сиру та інші.

Для потреб сільського господарства введено в дію приміщення для птиці, зернофуражні та насіннєсховища, цехи комбікормові, млини,  крупорушки та інші.

У соціальній сфері пріоритетним напрямком залишається житлове будівництво. За 9 місяців поточного року введено в експлуатацію 3305,3 тис.кв.м загальної площі житла,  що на 0,6% менше, ніж за відповідний період  минулого року, у тому числі у сільській місцевості – 740,0 тис.кв.м (на 9,4% більше), у міських поселеннях – 2565,3 тис.кв.м (на 3,1% менше). З початку року в нових житлових будинках введено в експлуатацію 31,2 тис. квартир.

Проти відповідного періоду минулого року значно скорочено темпи введення житла у Запорізькій (на 28,8%), Волинській (на 28,5%), Одеській (на 23,6%), Київській (на 20,3%)  та Кіровоградській (на 19,3%) областях. Разом з тим  обсяги  введеного житла зросли у 13 регіонах країни, причому у  Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та м.Севастополі тенденція нарощення обсягів будівництва житла зберігається  другий рік поспіль.

Майже половину загального обсягу житла, введеного в експлуатацію за 9 місяців поточного року, побудовано у 7 регіонах: м.Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській та Одеській областях. Слід зазначити, що у столиці збудовано 509,9 тис.кв.м загальної площі житла,  що становить 15,4%  від загального обсягу, введеного в Україні.

Переважну частку житла (69,0%) введено забудовниками приватної форми власності, причому частка індивідуального житла у приватному секторі склала 98,4%.

Серед об’єктів соціальної сфери за 9 місяців 2003р. введено в експлуатацію дошкільний заклад – на 35 місць, загальноосвітні  навчальні заклади  на  5557 учнівських місць, лікарні – на 202 ліжка, амбулаторно-поліклінічні заклади – на 1750 відвідувань за зміну тощо.

Слід зауважити, що більшість введених в експлуатацію об’єктів соціальної сфери побудовано за рахунок коштів державного бюджету. Серед таких об’єктів: Галузевий шахтарський регіональний медико-реабілітаційний центр на 100 ліжок та 1500 відвідувань за зміну у м.Донецьку, Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів на 136 місць у Київській області,  три загальноосвітні навчальні заклади на 794 учнівських місць в Автономній Республіці Крим,  Івано-Франківській та Львівській областях, дошкільний заклад на 35 місць у Чернігівській області та ін.

На виконання заходів,  пов’язаних з ліквідацією наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС, за  даними  забудовників за 9 місяців 2003р.  введено в експлуатацію 3 житлові будинки у Житомирській  області загальною площею 4,9 тис.кв.м, що на 11,3% менше, ніж за відповідний період 2002р. 

За січень–жовтень 2003р. будівельними підприємствами усіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, виконано робіт на суму 10,5 млрд.грн., що становить 126,2% рівня січня–жовтня 2002р.

Приріст обсягів будівництва спостерігається впродовж 2003р. та, починаючи з 1 кварталу, поступово зростає.

Щомісяця будівельники перевищували обсяги робіт відповідних місяців 2002р. в середньому на 25%, зокрема у вересні – на 32%, у жовтні  – на 35%. Така ситуація, перш за все, зумовлена збільшенням суми  укладених будівельниками контрактів підряду: проти 10 місяців 2002р. вона зросла на 22,1% і на 1 листопада 2003р. склала 12,4 млрд.грн.

За період з початку року наростили обсяги будівництва підприємства усіх форм власності: приватної – на 36,5%, державної – на 29,4%, колективної  та комунальної форм власності – відповідно на 24,8% та 23,5%.

Збільшили обсяги будівництва підрядні підприємства усіх регіонів країни. Так, в 1,6 раза зросло будівництво у Вінницькій та Черкаській областях, в 1,5 раза – у Житомирській та Чернівецькій, в 1,4 раза – у Волинській, Київській, Рівненській, Тернопільській,  Херсонській  та Чернігівській областях.

Одним з пріоритетних напрямків у поточному році є будівництво та реконструкція об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що забезпечені достатнім та своєчасним фінансуванням. Зокрема, протягом року триває будівництво енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС, Дністровської та Ташлицької ГАЕС та реконструкція Южно-Української АЕС, здійснюється будівництво газопроводів Ананьїв–Ізмаїл та Тула–Шостка–Київ, компресорної станції у м.Долині Івано-Франківської області, обвідної гілки нафтопроводу “Дружба” та реконструкція газопроводу Краснодарський Край–Серпухов. Крім цього, відбувається будівництво ліній електропередачі в Івано-Франківській та Луганській областях, а також газифікація індивідуальних житлових будинків у Тернопільській області.

Зростання обсягів будівництва проти січня–жовтня 2002р. також зумовлено виконанням робіт з ремонту та реконструкції промислових підприємств: металургійних комбінатів у Донецькій та Луганській областях; нафтопереробного заводу у м.Одесі; Новокриворізького, Інгулецького, Північного гірничо-збагачувальних комбінатів та комбінату “Криворіж-сталь” у Дніпропетровській області; глиноземного заводу у м.Миколаєві, заводу “Ковельмолоко”, Луцького підшипникового заводу  у Волинській області та ін.

Впродовж звітного року інтенсивно велись роботи з ремонту та утримання доріг підприємствами Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської, Черкаської, Харківської та Хмельницької областей, що пов’язано з надходженням коштів з державного та місцевих бюджетів. Також здійснювалось будівництво автомобільних доріг Київ–Одеса та Київ–Чоп.

Значні обсяги інвестицій у 2003р. спрямовано на будівництво та реконструкцію об’єктів залізничного транспорту, зокрема, швидкісної лінії Дніпропетровськ–Київ та залізничного вокзалу у м.Золочеві Львівської області та ін.

Набуває розвитку будівництво об’єктів соціального призначення (метрополітени у містах Києві та Харкові, ринок “Формаркет” у м.Чернівці, пологовий будинок у м.Києві), спортивно-розважального (аквапарк у м.Судаку, спорткомплекс “Поділля” у м.Хмельницькому, комплекс дозвілля у м.Полтаві, розважально-юнацький комплекс “Дніпровський узвіз” у м.Києві), культурного призначення (драмтеатр у м.Харкові) та ін. Крім цього, значні обсяги робіт виконано на будівництві житла в Автономній Республіці Крим, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській областях, містах Києві та Севастополі.

Слід зазначити, що 60% загальнодержавного обсягу підрядних робіт виконано підприємствами 7 промислово розвинених регіонів: м.Києва, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської та Харківської областей. Зокрема, майже чверть загального обсягу виконаних робіт припадає на м.Київ.

 

Транспорт

 

За січень–жовтень 2003р. підприємствами транспорту перевезено 708,5 млн.т вантажів, що на 10,9% більше, ніж за січень–жовтень 2002р. Вантажооборот зріс на 12,0% і становив 372,5 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–жовтнем 2002р. зросло на 13,7%, у тому числі відправлення вантажів – на 9,8%. На Львівській залізниці відправлення вантажів зросло на 33,8%, Одеській – на 26,3%, Південно-Західній – на 20,6%, Донецькій – на 7,5%, Придніпровській – на 4,4% та Південній – на 3,7%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: цементу – на 34,0%, нафти та нафтопродуктів – на 26,5%, лісових вантажів – на 19,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 18,5%, коксу – на 16,9%, чорних металів – на 8,6%, залізної та марганцевої руди – на 5,4%, кам’яного вугілля – на 4,8%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 13,8%, у тому числі на Південно-Західній залізниці – на 21,9%, Придніпровській – на 17,7%, Львівській – на 17,4%, Південній – на 17,0%, Одеській – на 11,9% та Донецькій залізниці – на 9,3%. Порівняно з січнем–жовтнем 2002р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 8,9%, локомотива – на 2,4%, середня вага поїзда – на 0,3%, майже на 7 годин (на 5,3%) прискорився оборот вантажного вагона, майже на 2 години скоротився простій вагона під однією вантажною операцією.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 11,4%, в цілому замовникам доставлено 15,4 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–жовтнем 2002р. зросло на 23,7%, морського транспорту – на 1,0%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 5,8% і становив 112,4 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 40,6%, транзитних – на 20,9%, внутрішнього сполучення – на 12,5%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 12,8% і склала 10,6 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) перевезено 146,0 млн.т вантажів, що на 7,2% більше порівняно з січнем–жовтнем 2002р., та виконано вантажооборот у обсязі 11,5 млрд.ткм, який зріс на 16,5% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 181,5 млн.т вантажів, що на 8,3% більше, ніж за 10 місяців 2002р. Це пов’язано зі збільшенням перекачки нафти на 20,6%, аміаку – на 5,0% та газу – на 4,6%. Транзит нафти зріс на 21,0%, газу – на 0,8%, аміаку – на 2,4%.

За січень–жовтень 2003р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,1 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 79,2 млрд.пас.км, що відповідно на 4,9% та на 6,3% більше порівняно з січнем–жовтнем 2002р.

Залізничним транспортом за січень–жовтень 2003р. перевезено 398,8 млн. пасажирів, що на 1,9% більше, ніж за відповідний період 2002р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) скористалися 2,7 млрд. пасажирів, що на 5,3% більше, ніж за січень–жовтень попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросли на 11,5%. Авіаційним транспортом перевезено 1,8 млн. пасажирів, що на 27,1% більше порівняно з січнем–жовтнем минулого року.

 

 

 

 

 

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень–вересень 2003р. (за даними Державного казначейства) становили 53,2 млрд.грн. (30,1% до ВВП), що становить 72,1% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 49,2 млрд.грн. (27,9% до ВВП), що складає 63,0% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи – 54,6% (26,9 млрд.грн.) та загальнодержавні функції – 13,4% (6,6 млрд.грн.), з яких видатки по обслуговуванню боргу становили 1,8 млрд. грн. (1,0% до ВВП), або 3,6% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 1,5 млрд.грн. (0,8% до ВВП), або 3,0%  відповідно.

Профіцит  Зведеного бюджету за січень–вересень 2003р. становив 4,0 млрд.грн. (2,2% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 39,3 млрд.грн.    (71,2% річних призначень), або 22,2% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 65,2% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 39,8%, податок на прибуток підприємств – 32,4%.

У видатках Державного бюджету, що становили 36,9 млрд.грн. (63,7% річних призначень), або 20,9% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів – 28,3% (10,4 млрд.грн.) та загальнодержавних функцій – 14,2% (5,2 млрд.грн.), в тому числі видатки на обслуговування боргу – 4,6% (1,7млрд.грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 2,4 млрд.грн. (1,3% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку за серпень 2003р. становила 7,0%.

Вимоги банків України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за серпень збільшились на 3,5% і на 1 вересня 2003р. становили 66,3 млрд.грн., з яких 36,3 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки) у національній та іноземній валюті у банках України за серпень збільшились на 3,8% і на 1 вересня поточного року становили 26,6 млрд.грн., з яких 15,9 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець серпня 2003р. офіційний курс гривні до долара США становив 533,15 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 577,29 грн. за 100 євро.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ)  на 1 жовтня 2003р. становила відповідно 266,2 та 336,5 млрд.грн. Протягом вересня 2003р. дебіторська заборгованість зросла на 2,5%, кредиторська – на 3,5%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 88,7% (298,5 млрд.грн.), між суб’єк-тами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР – 4,9% (16,6 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 6,4% (21,4 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості –  95,3% (253,8 млрд.грн.),  1,5% (3,9 млрд.грн.), 3,2%  (8,5 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією – 12,6 млрд.грн. (75,7%) та Туркменістаном – 3,0 млрд.грн. (18,1%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  31,2%, кредиторської – 32,9% .

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Обсяги експорту товарів та послуг за січень-вересень 2003р. становили 19412,1 млн.дол.США, імпорту - 16934,5 млн.дол. і збільшились порівняно з січнем-вереснем 2002р. відповідно на 24,1% та 30,6%.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу країни у січні-вересні 2003р. становило 2477,6 млн.дол. (за січень-вересень 2002р. - 2678 млн.дол.). 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами становили 16329 млн.дол., імпорту – 15953,6 млн.дол. і проти січня-вересня 2002р. збільшилися відповідно на 27,8% та на 32,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 375,4 млн.дол. проти 695,9 млн.дол. у січні-вересні 2002р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 199 країн світу.

До Німеччини, Італії, Китаю, Польщі, Туреччини, Угорщини та  США здійснювалось більше 30% експортних поставок. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Польщі, Італії, Сполученого Королівства, Франції та США разом склали майже 31%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (18,7% експортних та 38,5% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили понад 37% від загального обсягу експорту. Експорт мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів та шляхового обладнання, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження разом склав майже 51%. У загальному обсязі експорту товарів проти січня–вересня 2002р. збільшилась частка  жирів та олій тваринного або рослинного походження, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, ор­ганічних хімічних сполук, добрив, виробів з чорних металів, електричних машин і устаткування, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання. Натомість  зменшилась частка зер­нових культур, паперу та картону, одягу текстильного, міді та виробів з міді, алюмінію та виробів з алюмінію, інструментів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

У загальному обсязі імпорту товарів понад 38% вартості становили мінеральні продукти, у тому числі 35,6% складали  енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (нафта сира – 16,6% та газ природний – 14,7%). Поставки механічного  та електричного обладнання, транспортних засобів та шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, готових харчових продуктів, недорогоцінних металів і виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас і каучуку, текстилю та виробів з текстилю  разом становили 49,2% вартості імпорту. За січень–вересень у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка зернових культур, цукру та кондвиробів із цукру, руд, шлаків і золи, полімерних матеріалів, пластмас, чорних металів, електричних машин та устаткування, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка тютюну, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, інших продуктів хімічної промисловості, паперу та картону, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

За січень-вересень 2003р. з України було експортовано зернових культур 2963,1 тис.т на суму 282,5 млн.дол. (на 4416,7 тис.т, або у 2,5 раза, менше проти січня-вересня 2002р.), у тому числі пшениці – 900,2 тис.т на 80,3 млн.дол. (на 3975 тис.т менше), жита – 91,9 тис.т на 6 млн.дол. (на 198,2 тис.т менше), ячменю – 1411,7 тис.т на 141,7 млн.дол. (на 507,9 тис.т менше). Імпортовано зернових культур в Україну 1246,6 тис.т на суму 152,6 млн.дол. (на 1154,1 тис.т, або у 13,5 раза більше, ніж у січні-вересні 2002р.), у тому числі пшениці – 899 тис.т на 108,2 млн.дол. (у січні-вересні 2002р. завезено 1,5 тис.т), жита – 240 тис.т на 14,7 млн.дол. (у січні-вересні 2002р. завезено 0,2 т), ячменю – 18,3 тис.т на 3,5 млн.дол. (на 0,2 тис.т більше).

За січень–вересень 2003р. експорт давальницької сировини становив   25,7 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 26,3 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 1158,5 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1506,5 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами припадали на м.Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську та Луганську області.

За січень–вересень 2003р. експорт послуг становив 3083,1 млн.дол. США (збільшився проти відповідного періоду минулого року на 7,7%), імпорт980,9 млн.дол. (збільшився на 11,2%). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 2102,2 млн.дол.

Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції послугами з  201 країною світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту складали транспортні послуги (83,2%), імпортудержавні (33%), транспортні (24,7%), різні ділові, професійні та технічні (11,8%) послуги.

Порівняно з січнем–вереснем 2002р. експорт  послуг зріс за рахунок послуг повітряного, залізничного, трубопровідного транспорту, послуг по подорожах та з ремонту, страхових, різних ділових, професійних та технічних послуг. Імпорт послуг до України збільшився за рахунок послуг повітряного, залізничного транспорту, послуг по подорожах та з ремонту, будівельних, фінансових, комп’ютерних, роялті та ліцензійних, державних послуг. Одночасно скоротився імпорт послуг зв’язку, різних ділових, професійних та технічних послуг.

На країни СНД припадає 55,9% загального обсягу експорту та 24,1% загального обсягу імпорту послуг України. Найбільшим партнером серед них залишається Російська Федерація, до якої здійснювалось 52,9% експортних та 20,6% імпортних надходжень України.

 Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, склав 1359,4 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2002р. він збільшився за рахунок послуг до Австрії, Бельгії, Сполученого Королівства, Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Румунії, Словаччини, Угорщини, Швейцарії, Сполучених Штатів Америки. Одночасно скоротився експорт послуг до Болгарії та Литви.

Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, склав 744 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2002р. він зріс за рахунок послуг з Австрії, Бельгії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Швеції, Кіпру, Сполучених Штатів Америки. Одночасно скоротилися обсяги одержаних послуг зі Сполученого Королівства та Чеської Республіки.

Іноземними  інвесторами  у  підприємства України станом на  1 жовтня 2003р. вкладено 6,2 млрд.дол.США прямих інвестицій, що надійшли з 114 країн світу. Найбільші обсяги внесені нерезидентами з Сполучених Штатів Америки (16,4% загального обсягу), Кіпру (10,4%), Сполученого Королівства (10,1%), Нідерландів (7,0%), Німеччини (6,2%), Віргінських островів, Британських (6,0%), Російської Федерації (5,7%), Швейцарії (5,0%), Австрії (4,0%).

Найбільш інвестиційно привабливими в Україні залишаються підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів (15,2% загального обсягу інвестицій), оптової торгівлі та посередництва у торгівлі (14,7%), машинобудування (9,3%), транспорту і зв’язку (7,8%), металургії та оброблення металу (5,3%), хімічної та нафтохімічної промисловості (5,0%), а також організації, що здійснюють фінансову діяльність (7,1%), операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам (4,9%). Слід зазначити, що підприємства промисловості отримали більше половини загального обсягу інвестицій.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–жовтень 2003р. становив 257,7 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшився на 9,2%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за січень–жовтень 2003р. становив 66,7 млрд.грн., що на 19,6% більше обсягу січня–жовтня 2002р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні–жовтні 2003р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 4,3% і становив 2,5 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–жовтень 2003р. становив 39,2 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 18,8% більше обсягу січня–жовтня 2002р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні–жовтні 2003р. становив 104,7% (у відповідному періоді попереднього року – 97,4%). На споживчому ринку за 10 місяців поточного року темпи приросту цін (тарифів) на продовольчі товари та послуги випереджали приріст цін  на непродовольчі товари (відповідно 5,5%, 4,3% та 1,1%). 

На продовольчому ринку відбулося суттєве (на 63,7%) подорожчання пшеничного борошна. Крім того, на 29,2–11,2% зросли ціни на мед, макаронні вироби, крупи і бобові, хліб і хлібобулочні вироби, м’ясо і птицю; на 6,8–5,0% – на обіди в закладах ресторанного господарства, кондитерські вироби, рибу і морепродукти, рибні консерви, яйця. Разом з цим зафіксовано значне здешевлення картоплі (на 56,1%);  на 14,2–1,1% подешевшали овочі, фрукти та цукор. 

Серед непродовольчих товарів на  5,7–1,6%  стали  дорожчими  автомобілі і автотовари, бензин, перев’язувальні матеріали, друковані видання, електротовари, мило туалетне  та господарське, товари побутової хімії,  синтетичні мийні засоби, будівельні матеріали. У той же час на 2,1–0,2% подешевшали обчислювальна техніка, ювелірні вироби, вироби з натурального хутра, взуття та велосипеди.

У сфері послуг найбільше (на 10,7–7,1%) подорожчали послуги готелів, кінотеатрів, фінансових установ, пансіонатів, театрів, закладів середньої та вищої освіти, паркування особистого транспорту, охорони здоров’я.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–жовтні 2003р. становив 107,6% (у відповідному періоді попереднього року – 105,5%).

За 10 місяців поточного року темпи приросту цін у добувній та обробній  промисловості випереджали приріст цін у виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води (відповідно 9,7%, 8,0% та 3,8%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січнівересні 2003р. становив 102,6% (у відповідному періоді попереднього року 104,2%).

За 9 місяців поточного року найбільше зростання цін зафіксовано у будівництві об’єктів для надання колективних, громадських та особистих послуг (на 15,9%). Крім того, на 6,1-2,9% підвищилися ціни на будівельно-монтажні роботи у будівництві об’єктів обробної промисловості, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, об’єктів з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, готелів та ресторанів, адміністративних та житлових будівель. Разом з цим у будівництві закладів освіти, об’єктів добувної промисловості та сільського господарства ціни знизилися на 6,6-0,6%.

Індекс тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у січніжовтні 2003р. становив 102,3% (у відповідному періоді попереднього року – 107,4 %).

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–вересень 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 12,4%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання  товарів та  послуг, зросли на  9,7%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 5,1%.

У вересні поточного року порівняно з серпнем номінальні доходи населення збільшились на 4,9%, а наявні та реальні наявні – на 3,4% та 2,8%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за вересень 2003р. становили 345,3 грн. проти 292,9 грн. за вересень 2002р.

Витрати  населення у січні–вересні поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 19,8%. Приріст заощаджень склав 6147 млн.грн.

У січні–вересні поточного року середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, дорівнювала          445,65 грн.,  що у 2,4  раза  більше  рівня  мінімальної заробітної плати (185 грн.), на 22,1% –  встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (365грн.), а також на 22,3% її розміру у відповідному періоді 2002р.

Найбільші розміри середньомісячної заробітної плати спостерігались у працюючих на підприємствах транспорту і зв’язку, у фінансових установах  і перевищували середній показник по економіці   в 1,5–2,2 раза. Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався  на підприємствах по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення (у 2,1 раза більше від середнього по економіці).

Разом з тим  розмір заробітної плати працівників сільського та рибного господарства, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, підприємств та організацій, що надають колективні, громадські та особисті послуги залишався значно нижчим і не перевищував двох третин  від середнього  по економіці.

Зберігалася також значна диференціація регіонів за рівнем оплати праці. Співвідношення максимального рівня заробітної плати у м.Києві (731,63 грн.) та мінімального її рівня у Тернопільській області (288,65 грн.) складало 2,5 раза. У 11 регіонах розмір нарахувань за січень–вересень поточного року був менше прожиткового мінімуму на працездатну особу.  При цьому у регіонах розміщення паливно-енергетичного комплексу (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області) розмір середньомісячної заробітної плати на 14–20% перевищував середній  показник по країні.

Середньомісячна номінальна заробітна плата в цілому по економіці у вересні поточного року становила 498,27 грн., що більше на 4,0%, ніж у серпні та  на 27,4%, ніж у вересні 2002р.

Серед 10,6 млн. працівників, які відпрацювали 50% і більше робочого часу, встановленого на вересень, кожному восьмому було нараховано заробітну плату у межах 185 грн., тобто не вище встановленого з 1 січня 2003р. розміру мінімальної заробітної плати. З них найбільша частка  працювала у сільському господарстві (кожен третій зайнятий у цьому виді діяльності) та рибному господарстві (чверть усіх працюючих у галузі). Водночас, у вересні поточного року майже у половини працівників, зайнятих в економіці, нарахована заробітна плата перевищувала прожитковий мінімум, тоді як у відповідному періоді минулого року таке перевищення спостерігалось лише у третини працівників.

Також зросла питома вага групи високооплачуваних працівників. У вересні поточного року у кожного п’ятого працівника нарахування складали від 500 до 1000 грн.,  у 8,7% – понад 1000 гривень. У вересні 2002р. ці показники складали відповідно 17,2% та 4,5%.

Розмір реальної заробітної плати (з урахуванням зміни рівня споживчих цін) у вересні 2003р. порівняно з серпнем збільшився на 2,9%, порівняно з вереснем минулого року – на 18,1%. Середньомісячний розмір  реальної заробітної плати у січні–вересні поточного року перевищував відповідний минулорічний показник  на 15,5%.

Сума невиплаченої заробітної плати за  9 місяців поточного року зменшилась на 5,4%, а за вересень – на 1,4% і на 1 жовтня 2003р. склала 2189,1 млн.грн. Порівняно з відповідною датою минулого року скорочення обсягу боргу становило 9,0%.

За 9 місяців поточного року сума невиплаченої заробітної плати зменшилася майже в усіх регіонах країни, серед яких найбільше в Закарпатській (на 43,3%), Тернопільській (на 36,7%), Чернігівській (на 31,8%), Рівненській (на 27,5%) областях та місті Києві (на 30,2%). Поряд з цим у Донецькій та Луганській областях за цей період відбулось її зростання (на 0,5% і 6,4% відповідно).

Вагоме зменшення суми боргу за цей період зафіксовано  на підприємствах сільського господарства (на 37,5 млн.грн. або на 9,7%), промисловості (на 23,8 млн.грн., або на 1,8%), будівництва (на 21,4 млн.грн., або на 11,1%) та транспорту і зв’язку (на 11,2 млн.грн., або на 9,0%).

Загалом сума невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2003р. дорівнювала половині (49,6%) середньомісячного фонду оплати праці, на  початок року це співвідношення складало 59%.

Сума боргу із виплати заробітної плати внаслідок недофінансування із бюджетів усіх рівнів на 1 жовтня поточного року становила 22,7 млн.грн., або 1% від загальної суми заборгованості.  Порівняно з початком року вона зменшилась майже наполовину (на 46,0%, або на 19,3 млн.грн.). У структурі невиплат за рахунок бюджетних коштів 80,4% склала заборгованість по компенсаціях, пов’язаних з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

Частка працівників, які вчасно не отримували заробітну плату в загальній кількості працівників, зайнятих в усіх сферах економіки зменшилась з 18,9% у вересні 2002р. до 14% у вересні 2003р. Кількість таких працівників за відповідний період скоротилася більше, ніж на  чверть (28,9%)  і  на 1 жовтня 2003р. становила 1,6 млн. осіб, з яких 44,4% були зайняті на підприємствах промисловості та 28,6% – на підприємствах сільського господарства та пов’язаних з ним послуг.

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому     962 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці більше ніж за 2 місяці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», протягом вересня 2003р. збільшилась у 1,9 раза, або на 1,7 млн.грн., і на 1 жовтня 2003р. склала 3,6 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 жовтня 2002р. на 96,6%, або на 103,7 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом вересня 2003р. зменшилась на 17,3% і на 1 жовтня 2003р. склала 1,3 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 жовтня 2002р. на 41,2%, або на 0,9 млн.грн.

У січні–вересні 2003р. 1749,8 тис. сімей призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 91,7% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості – 1360,4 тис. сімей, в сільській – 389,4 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні 2003р. становила 57,0 млн.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив відповідно – 52,7 млн.грн., сільській – 4,3 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у вересні 2003р. становила 32 грн.

Крім того, 667,0 тис. сімей (85,9% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 160,8 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 168,1 тис. сімей на загальну суму 41,6 млн.грн., у сільській місцевості – 498,9 тис. сімей та 119,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної у вересні 2003р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 248 грн.

У січні–вересні 2003р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 149,4 млн. грн.

У січні–вересні 2003р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5546,8 млн.грн., що становило 98,0% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 жовтня 2003р. становила 7340,7 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги на кінець вересня 2003р. становив 11,7 місяця.

Боржниками 3 місяці і більше були: за опалення – 44% власників особових рахунків, квартплату, підігрів води та вивіз сміття – 40%, водо-постачання – 39%, водовідведення – 37%, газопостачання – 35%.

 

Ринок праці

 

На обліку в державній службі зайнятості на 1 листопада 2003р. всього перебувало 966,3 тис. незайнятих громадян. Кількість осіб, які у такий спосіб шукали роботу, за жовтень поточного року скоротилася на 2,2%, а по відношенню до початку листопада 2002р. –– на 4,5%. Серед зазначеної категорії громадян 97,1% мали офіційний статус безробітних, з них двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за жовтень зменшилася на 2,4% та становила 938,6 тис. осіб.

З кожних 100 зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку на 1 листопада поточного року, 47 раніше займали робочі місця, 28 – посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки. Зростає частка безробітних, які проживають у сільській місцевості.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за жовтень поточного року в цілому по країні зменшився на 0,1 відсоткового пункта та на 1 листопада становив 3,4%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 6,0% у Тернопільській області до 0,4% у м.Києві.

Рівень зареєстрованого безробіття впродовж жовтня поточного року як у міській місцевості, так і у сільській зменшився на 0,1 відсоткового пункта. Цей показник для сільського населення, як і раніше, значно перевищував аналогічний показник для мешканців міської місцевості та на      1 листопада 2003р. становив 6,4% та 2,5% працездатного населення працездатного віку відповідної місцевості.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад упродовж жовтня поточного року також зменшилася  на 2,1% та на 1 листопада становила 161,7 тис., що на 11,7% більше, ніж рік тому.

Навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця загалом не змінилося і становило 6 осіб на 1 вакансію. За категоріями робочих місць цей показник складав: на місця робітників 4, службовців 7 осіб. Проте на місця, які можуть бути укомплектовані робітниками, що не потребують спеціальної підготовки, навантаження збільшилося з 15 до 16 осіб, а для працівників сільського господарства  з 24 до 26  осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у жовтні 2003р. було працевлаштовано 84,3 тис. осіб, що на 0,8% більше, ніж у вересні та на 1,1% менше, ніж у відповідному місяці 2002р.

Серед працевлаштованих осіб майже половину (48,7%) складали жінки, 28,2% особи у віці до 28 років та 9,7% особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування з обліку впродовж жовтня було знято 86,2 тис. осіб, що на 2,2% більше, ніж працевлаштовано державною службою зайнятості у цьому місяці. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 2,8 тис. осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспромо-жності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості у жовтні 2003р. було направлено на навчання 14,2 тис. безробітних проти 13,6 тис. осіб у відповідному місяці 2002р. Загалом за направленням цих установ у навчальних закладах усіх типів на 1 листопада 2003р. проходили професійне навчання 35,0 тис. безробітних, з яких більш, ніж дві третини (71,3%) становили жінки та більше половини (58,8%) – особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації активної політики зайнятості є організація громадських робіт. Чисельність громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які брали участь у таких роботах, порівняно з відповідною датою 2002р. зменшилася на
3,1 тис. осіб і на 1 листопада 2003р. становила 10,8 тис. осіб, або 1,1% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом жовтня 2003р. на допомогу по безробіттю було витрачено 72,3 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 630,6 тис. осіб, або 67,2% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 листопада 2003р. Середній розмір допомоги у жовтні поточного року складав 114,66 грн., що дорівнює 62,0% мінімального рівня заробітної плати, законодавчо встановленого з 1 січня 2003р.

 

 

Демографічна ситуація

 

На 1 жовтня 2003р. в Україні за оцінкою  проживало 47720,1 тис. осіб. За 9 місяців поточного року чисельність населення зменшилася на 283,4 тис., у тому числі внаслідок природного скорочення – на 264,2 тис. осіб (93,2% загального зменшення), та міграційного – на 19,2 тис. (6,8%).

Природне скорочення населення у січні–вересні поточного року зафіксовано в усіх ре­гіо­нах країни. Порівняно з відповідним періодом 2002р. його обсяг збільшився на 0,6 тис. осіб (на 0,2%), а у розрахунку на 1000 жителів – з 7,3 до 7,4. Рівень природного скорочення зростає, насам­пе­ред, через підвищення смертності. Якщо у січні–вересні 2002р. на 1000 жителів припадало 15,3 померлих, то у січні–вересні 2003р. – 15,9. Разом з тим, позитивно впливає на демографічну ситуацію в країні  зростання народжуваності. Протягом січня–вересня поточного року на кожну тисячу жителів народилося 8,5 дітей проти 8,0 у відповідному періоді минулого року.

Упродовж перших 9 місяців 2003р. спостерігалося збільшення числа зареєстрованих шлюбів (з 6,4 до 6,7 на 1000 жителів), і водночас – зменшення числа розлучень (з 3,8 до 3,6 на 1000 жителів).

Обсяг міграційного відпливу населення зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 7,4 тис. осіб (на 27,8%).

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції протягом січняжовтня 2003р. зареєстровано 448,9 тис. злочинів, з числа яких 9,5 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів більше половини (51,3%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у м.Києві - на 45,6% та Херсонській - на 33,9%, Полтавській на 23,1%, Чернівецькій на 18,2%, Волинській на 17,9% областях.

У загальній кількості злочинів 61,0% складали злочини проти власності, 11,3% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоровя населення, 4,9% злочини проти громадського порядку та моральності, 3,9% злочини у сфері службової діяльності, 4,7% злочини проти життя та здоровя особи, 4,0% та 2,5% відповідно злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та злочини проти громадської безпеки.

У січніжовтні 2003р. скоєно 3276 умисних вбивств та замахів на вбивство, 856 згвалтувань та замахів на згвалтування.

Кількість грабежів порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 46,7% і становила 26,2 тис. випадків, а розбоїв на 1,0% і становила 4,3 тис.

Протягом 10 місяців 2003р. зафіксовано 156,7 тис. крадіжок у відношенні приватної власності (серед яких майже третину складають крадіжки з квартир) та 41,8 тис. у відношенні державної або колективної власності, що більше порівняно з січнем–жовтнем минулого року відповідно на 19,2% та 12,2%.

Органами внутрішніх справ та прокуратурою виявлено 606 організованих груп і злочинних організацій, що скоїли 5817 злочинів (на 1,9% менше, ніж у відповідному періоді 2002р.), з яких більше ніж три чверті (77,1%) тяжкі та особливо тяжкі (на 4,5% більше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях, де виявлено відповідно 85, 67 та 47 організованих злочинних угруповань, якими скоєно 655, 556 та 436 злочинів. У Полтавській області 34 організовані злочинні групи скоїли 527 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–жовтень 2003р. становила 266,9 тис. осіб (на 21,7% більше, ніж за 10 місяців 2002р.), з яких 85,6 тис. жінки, 31,1 тис. пенсіонери, 6,8 тис. неповнолітні (збільшення відповідно на 25,7%, 15,9% та 17,0%). Від злочинів загинуло 8028 осіб.

Органами внутрішніх справ у січніжовтні 2003р. виявлено 217,5 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з яких 93,4% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 12,5% жінки, 10,5% неповнолітні. Кожний п’ятий раніше вже ставав на злочинний шлях. Майже дві третини (65,6%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

 

 

 

 

Державний комітет статистики України