Архів

Соціально-економічне становище України за січень–листопад 2003 року

Повідомлення Державного комітету статистики України

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою за січеньлистопад 2003р. склав 226338 млн.грн., за листопад24654 млн.грн.

Реальний валовий внутрішній продукт у січнілистопаді поточного року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 107,7%, у листопаді 112,1%.

Найбільш значний приріст валової доданої вартості у січні–листопаді 2003р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався в будівництві – 23,3%, обробній промисловості – 17,7%, оптовій і роздрібній торгівлі – 12,5%, транспорті – 12,0%.

Промисловість

За 11 місяців 2003р. промисловими підприємствами вироблено продукції та надано послуг на суму 198,4 млрд.грн., що на 15,5% більше, ніж за відповідний період минулого року.

У добувній промисловості обсяги виробництва збільшились проти січня–листопада 2002р. на 4,9%. Зростання обсягів виробленої продукції спостерігалось на підприємствах з видобутку вуглеводнів (на 7,1%), металевих руд (на 6,5%), вугілля та торфу (на 1,3%). Видобуток залізної руди зріс на 6,3% і склав 57,6 млн.т. Збільшився видобуток газу та нафти, включаючи газовий конденсат, відповідно на 2,8% та 5,9%.

В обробній промисловості, де зосереджено більш як три чверті обсягів всього промислового виробництва, приріст продукції за 11 місяців 2003р. становив 17,7% до відповідного періоду минулого року.

На підприємствах харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів обсяги виробленої продукції зросли на 20,6%. Позитивна динаміка виробництва спостерігалась у більшості видів діяльності. Значний приріст продукції одержано у переробленні овочів та фруктів (38,4%), виробництві жирів (36,9%), м’ясній (25,9%) та тютюновій промисловості (18%), виробництві напоїв (16,7%), молочній (12,9%) та кондитерській промисловості (10,9%). Вироблено 1,5 млрд. умовних банок плодоовочевих консервів, 1,1 млн.т олії, 442 тис.т м’яса, 240 тис.т ковбасних виробів, 62,6 тис.т м’ясних напівфабрикатів, 88,5 млрд.шт. цигарок і сигарет, 26,3 млн.дал горілки та лікеро-горілчаних виробів, 1,4 млн.дал коньяку, 2 млн.дал вина плодоягідного, 158 млн.дал пива, 104 млн.дал безалкогольних напоїв, 80,6 млн.дал мінеральної води, 137 тис.т тваринного масла, 156 тис.т сирів жирних, 1,1 млн.т продукції з незбираного молока, 757 тис.т кондитерських виробів.

У легкій промисловості приріст обсягів продукції проти січня–листопада 2002р. становив 3,3%. Зростання обсягів виробництва спостерігалось у взуттєвій (на 0,8%) та текстильній промисловості (на 7,7%), на підприємствах з виробництва хутра та хутряних виробів (на 10,7%), грунтування та дуб-лення шкіри (на 12,6%), у виробництві шкіряних галантерейних та дорожніх виробів (на 39,4%). Збільшено випуск дитячих пальт із штучного хутра, сумок (у 2–3 рази), штучних м’яких шкір (в 1,8 раза), шовкових тканин (наполовину), вовни натуральної, головних уборів з натурального хутра, штапельної пряжі та юхтових шкіртоварів (на 38–54%), жорстких та хромових шкіртоварів, вати, трикотажного штучного хутра (на 10–19%). Поряд з цим спостерігався спад обсягів випуску на підприємствах з виробництва одягу з текстилю (на 0,5%). Зменшився випуск пальт, півпальт, плащів, костюмів, суконь, брюк, курток, сорочок.

На підприємствах з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї приріст продукції становив 22,6%. Зріс випуск фанери клеєної, плит деревостружкових та деревоволокнистих, блоків віконних і дверних в зборі, сірників. Проте знизилось виробництво тари дерев’яної, паркету.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі обсяги виробництва зросли проти січня–листопада 2002р. на 25,3%. З початку року на 11–25% збільшився випуск паперу-основи для виробів побутового і санітарно-гігієнічного призначення, картону, картонних ящиків, книжково-журнальної продукції та шпалер. Поряд з цим скоротилось виробництво паперу газетного та газетної продукції.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів перевищено рівень виробництва січня–листопада 2002р. на 16,2%. Збільшився випуск листів гіпсокартонних та труб і муфт азбестоцементних на 40–42%, пляшок, м’яких покрівельних матеріалів і ізолу, цементу, склотари консервної, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін – на 19–26%, цегли будівельної, вапна будівельного і технологічного, санітарних керамічних виробів, конструкцій і виробів збірних залізобетонних, мінеральної вати і виробів з неї – на 8–14%. Проте скоротився випуск будівельного скла на 41%, плиток керамічних для підлоги та шиферу – на 4–7%.

У металургії та з оброблення металу виробництво продукції збільшилось порівняно з січнем–листопадом 2002р. на 13,6%. Зростання обсягів продукції зафіксовано у виробництві чорних металів на 10,1%, труб – на 35,6%, первинному обробленні сталі – на 9,8%, виробництві кольорових металів – на 14,7%, обробленні металу – на 33,9%.

З початку року виплавлено 34,1 млн.т сталі, вироблено 26,5 млн.т готового прокату, майже 2 млн.т сталевих труб.

У машинобудуванні за 11 місяців 2003р. обсяги продукції зросли більш як на третину. Суттєве збільшення обсягів виробництва спостерігалося на підприємствах транспортного машинобудування – на 60,8%, з нього у виробництві автомобільного транспорту – на 121,6%, залізничному машинобудуванні – на 77,3%. Значний приріст продукції одержано на підприємствах з виробництва побутових приладів (36,4%), канцелярських та електронно-обчислювальних машин (28,1%), устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (26,4%), з випуску машин для добувної промисловості та будівництва (23,3%), машин для металургії (18,5%), електричних машин і апаратури (16,7%), машин для перероблення сільгосппродуктів (16,3%), з виробництва верстатів (15,2%).

З початку року випущено 91 тис. легкових автомобілів, 18,1 тис. вагонів вантажних магістральних, 29,3 тис. персональних ЕОМ, 735 тис. холодильників побутових, 179 тис. пральних машин, 15,1 тис.т доменного і стале-плавильного обладнання, 316 електромашин великих, 98 комбайнів зернозбиральних, 4 тис.шт. та 6,9 тис.шт. відповідно тракторів та тракторних сівалок.

На підприємствах хімічної та нафтохімічній промисловості обсяги виробництва у січні–листопаді 2003р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 16,9%. Випуск продукції збільшився у хімічному виробництві на 16,8%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – на 20,2%, фармацевтичному виробництві – на 12,6%. Спостерігалось зростання обсягів продукції у переробленні пластмаси (на 30%) та виробництві гумових виробів (на 3,1%).

Серед продукції базової хімії у 2–5 разів збільшено виробництво рідкого брому, хлорного заліза, калійних мінеральних добрив, на 20–36% – сірчаної кислоти, хлорного вапна, нітритів натрію, фосфатних мінеральних добрив, рідкого хлору, на 8–18% – азотних мінеральних добрив, синтетичного аміаку, сірчанокислої міді, каустичної соди, газової сірки. Поряд з цим на 60% скорочено випуск хімічних засобів захисту рослин, на 21% – карбіду кальцію.

У січні–листопаді 2003р. виробництво синтетичних смол і пластичних мас зросло на 23% і становило 305 тис.т.

Випуск зубної пасти збільшився на 86% та туалетного мила на 39%, обсяг їхнього виробництва склав відповідно 5,7% млн. умовних тубів і 20,5 тис.т. Водночас на 16% зменшено випуск кремів для гоління.

За 11 місяців поточного року вироблено 5,9 млн.шт. усіх видів шин. Проти січня–листопада минулого року виробництво шин для мотоциклів і моторолерів збільшено на 46%, для вантажних автомобілів та сільськогосподарських машин – відповідно на 5% і 10%. При цьому випуск шин для легкових автомобілів скорочено на 7%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення обсяги виробництва продукції зросли проти січня–листопада 2002р. на 8%. Випуск мазуту топкового та дизельного палива збільшився відповідно на 8% і 9%, водночас виробництво бензину автомобільного зменшилося на 17%.

Випущено 19 млн.т коксу, що на 12,5% більше обсягів січня–листопада 2002р.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) зросли у січні–листопаді 2003р. проти відповідного періоду попереднього року на 6,3%. Вироблено 162 млрд.кВт·год електроенергії, що на 5,2% більше, ніж за відповідний період минулого року. На теплових і атомних електростанціях виробництво електроенергії зросло відповідно на 7,7% і 4,2%, на гідроелектростанціях – скоротилось на 7,6%.

За січень–жовтень 2003р. промисловими підприємствами відвантажено продукції (надано послуг) на 189,1 млрд.грн., з неї 168,2 млрд.грн. (90%) сплачено грошима, 3,7 млрд.грн. (2%) становили бартерні операції.

Сільське господарство

Обсяг продукції сільського господарства за січень- листопад 2003р. в усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом 2002р. зменшився на 12,3%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 28,9%, у господарствах населення - на 0,9%.

Господарства країни закінчили посів озимих культур під урожай майбутнього року. Озимі на зерно і зелений корм посіяні на площі 7,1 млн.га (85% рівня минулого року), з них озимі на зерно – на 6,9 млн.га (у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 5,7 млн.га).

Протягом січня- листопада 2003р. сільськогосподарським підприємствам надійшло 1244 тис.т дизельного палива (на 10,8 %, менше, ніж торік), 353 тис.т бензину (на 16,6% менше), 61 тис.т дизельних масел (на 23% менше) та 1068 т трансмісійних масел (в 1,3 раза менше).

На початок грудня поточного року у сільськогосподарських підприємствах у наявності було 49 тис.т дизельного палива, що на 11,2% більше порівняно з 1 грудня 2002р., та 15 тис.т бензину (на 1% більше).

У господарствах усіх категорій за січень–листопад поточного року виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі) склало 2,2 млн.т, що на 3,9% більше порівняно з відповідним періодом 2002р., молока – 12,9 млн.т (на 3,4% менше), яєць – 10,8 млрд.шт. (на 1,6% більше). У сільськогосподарських підприємствах зросла реалізація худоби та птиці на забій (на 18,6%), виробництво яєць (на 1,4%), але скоротився обсяг виробництва молока (на 22,9%). У господарствах населення реалізація худоби та птиці на забій скоротилася на 1,9%, проте зросло виробництво молока (на 3,0%) та яєць (на 1,7%). За 11 місяців поточного року частка господарств населення в загальному обсязі реалізації худоби та птиці на забій склала 67,9%, у виробництві молока – 80,3%, яєць – 57,7%.

За розрахунками станом на 1 грудня 2003р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 8,3 млн. голів, у тому числі корів 4,5 млн. голів (відповідно на 12,0% та 7,3% менше проти 1 грудня 2002р.). У сільськогосподарських підприємствах чисельність великої рогатої худоби склала 3,3 млн. голів (на 23,7% менше проти тогорічної), у тому числі корів 1,1 млн. голів (на 22,1% менше). У господарствах населення поголів’я великої рогатої худоби скоротилося на 2,0%, у тому числі корів – на 0,8%. Загальна чисельність поголів’я свиней склала 8,1 млн. голів (з них 2,5 млн. голів – у сільськогосподарських підприємствах), що на 14,7% менше, ніж торік. Скорочення їхньої чисельності простежується як у сільсько-господарських підприємствах (на 29,9%), так і в господарствах населення (на 5,8%). Чисельність поголів’я птиці усіх видів становила 153,2 млн. голів, що на 2,1% менше минулорічної. У сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці зросло на 3,1% (і налічувало 42,4 млн.голів), але скоротилося у господарствах населення (на 3,9%).

У сільськогосподарських підприємствах за січень–листопад поточного року порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшено продаж населенню молодняку великої рогатої худоби (на 13%), проте менше продано поросят (на 28%) та молодняку птиці (на 26%).

У рахунок підтримки розвитку тваринництва сільськогосподарськими підприємствами з початку поточного року з коштів податку на додану вартість отримано дотацій на суму понад 310 млн.грн., надбавок за високоваговий молодняк великої рогатої худоби, кондиційних свиней, курей-бройлерів - 14,2 млн.грн.

Для утримання худоби в стійловий період у сільськогосподарських підприємствах станом на 1 грудня поточного року було в наявності кормів усіх видів 4,6 млн.т кормових одиниць, що на 23% менше, ніж на відповідну дату минулого року. У розрахунку на одну умовну голову припадало по 11,1 ц кормових одиниць проти 11,4 ц к.од. торік.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень- листопад 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. скоротився на 16%, що відбулося за рахунок значного зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва - на 28%. Водночас обсяги реалізації продукції тваринництва зросли на 5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами у січні- листопаді 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. зросли на 18%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 33%, на продукцію тваринництва - на 2%.

У січні- листопаді 2003р. сільськогосподарськими підприємствами реалізовано 6,8 млн.т зернових культур, що на 8,5 млн.т, або на 55%, менше порівняно з відповідним періодом минулого року. Середня ціна реалізації зернових культур сільгосппідприємствами у січні- листопаді 2003р. склалася на рівні 538,5 грн. за тонну, що у 1,7 раза більше минулорічної.

Більша частина зернових реалізована сільгосппідприємствами комерційним структурам та на ринку (відповідно 59% та 14% загального обсягу продажу за 11 місяців поточного року).

Станом на 1 грудня поточного року на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 4,2 млн.т зерна, у тому числі на підприємствах, що його зберігають - 2,4 млн.т. Середня ціна, яку пропонували товаровиробникам зберігаючі та переробні підприємства становила 605,1 грн. за тонну, у тому числі ціна заставних закупок - 369,2 грн. за тонну.

Крім того, безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах було в наявності 3,7 млн.т зерна (майже по 275 т у середньому на одне господарство).

За підсумками січня- листопада поточного року питома вага бартерної форми розрахунків у сільськогосподарських підприємствах становила 1,6% проти 4,4% у січні- листопаді 2002р. Найбільш поширеною продукцією при здійсненні товарообмінних операцій є цукор (8,7 тис.т, або 4% загального обсягу його реалізації), насіння соняшнику - 50,8 тис.т (3%) та зернові культури - 169,3 тис.т (2%).

За угодами оренди земельних та майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами селянам було видано за січень- листопад поточного року 3,6 тис.т олії, що становить 24% загального обсягу її реалізації, 734,6 тис.т зернових культур (11%), 10,5 тис.т цукру (5%).

Будівельна діяльність

За січень–листопад 2003р. будівельними підприємствами усіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, виконано робіт на суму 11,8 млрд.грн., що на 26,2% більше рівня січня–листопада 2002р.

Упродовж 2003р., на відміну від попереднього, спостерігається стабільний приріст обсягів будівництва, що знаходиться у межах від 14,7% до 26,2% і має тенденцію до поступового зростання.

Покращання інвестиційного клімату у поточному році позначилось на збільшенні суми укладених контрактів будівельного підряду проти відповідної минулорічної на 21,9%. В умовах забезпеченості замовленнями будівельники протягом звітного року щомісяця перевищували обсяги виробництва відповідних місяців 2002р. в середньому на 25,5%, у листопаді, зокрема, на 28%.

За 11 місяців поточного року наростили обсяги будівництва підприємства усіх форм власності: колективні підприємства, якими виконано майже три чверті загального обсягу робіт, – на 24,6%, приватні – на 41,3%, державні та комунальні – відповідно на 28,7% та 25,8%.

Збільшили обсяги будівництва підрядні підприємства усіх регіонів країни. Значно (в 1,6 раза) зросло будівництво у Вінницькій та Черкаській областях, на 40–45% – у Житомирській, Закарпатській, Київській, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Підприємствами 7 промислово розвинених регіонів (м.Київ, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська, Одеська та Харківська області) виконано 60% загальнодержавного обсягу підрядних робіт, з якого 23,2% припадає на м.Київ.

Одним з пріоритетних напрямків інвестицій у поточному році є будівництво та реконструкція обєктів паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, протягом року триває будівництво енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС, Дністровської та Ташлицької ГАЕС, реконструкція Южно-Української АЕС. Здійснюється прокладання газопроводів Ананьїв–Ізмаїл та Тула–Шостка–Київ, обвідної гілки нафтопроводу "Дружба" та реконструкція газопроводу Краснодарський Край–Серпухов, а також техпереозброєння газоконденсатної станції у м.Долина Івано-Франківської області. Крім цього, здійснюється будівництво ліній електропередачі в Івано-Франківській та Луганській областях, газифікація індивідуальних житлових будинків у Тернопільській та Чернівецькій областях.

Своєчасне надходження впродовж звітного року достатнього фінансування з державних та місцевих бюджетів на ремонт та утримання доріг стало запорукою виконання значного обсягу робіт підприємствами Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської, Черкаської, Харківської та Хмельницької областей. Також у поточному році здійснювалось будівництво магістральних автомобільних доріг Київ–Одеса, Київ–Чоп та ін.

Зростання обсягів будівництва проти січня–листопада 2002р. зумовлено також виконанням робіт з ремонту та реконструкції промислових підприємств: металургійних комбінатів у Донецькій та Луганській областях; нафтопереробного заводу у м.Одеса; Новокриворізького, Інгулецького, Північного гірничо-збагачувальних комбінатів та комбінату "Криворіжсталь" у Дніпропетровській області, Побузького феронікелевого комбінату та глиноземного заводу у Миколаївській області, заводів "Ковельмолоко" та Луцького підшипникового у Волинській області, тютюнової фабрики АТ "Філіп Моріс Україна" у м.Харків та ін.

Триває будівництво та реконструкція обєктів залізничного транспорту, зокрема, швидкісної лінії Дніпропетровськ–Київ та залізничного вокзалу у м.Золочів Львівської області та ін.

Не знаходяться поза увагою інвесторів обєкти соціального призначення та інфраструктури (метрополітен у містах Києві та Харкові, ринок "Формаркет" у м.Чернівці, пологовий будинок у м.Київ), спортивно-розважального (аквапарк у м.Судак, спорткомплекс "Поділля" у м.Хмельницький, комплекс дозвілля у м.Полтава, розважально-юнацький комплекс "Дніпровський узвіз" у м.Київ), культурного призначення (драмтеатр у м.Харків) та ін. Крім цього, значні обсяги робіт виконано на будівництві житла в Автономній Республіці Крим, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській областях, містах Києві та Севастополі.

Транспорт

За січень–листопад 2003р. підприємствами транспорту перевезено 783,0 млн.т вантажів, що на 11,0% більше, ніж за січень–листопад 2002р. Вантажооборот зріс на 12,1% і становив 411,1 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–листопадом 2002р. зросло на 13,4%, у тому числі відправлення вантажів – на 9,6%. На Львівській залізниці відправлення вантажів зросло на 31,2%, Одеській – на 25,1%, Південно-Західній – на 20,2%, Донецькій – на 7,6%, Придніпровській – на 4,2% та Південній – на 3,9%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: цементу – на 33,8%, нафти та нафтопродуктів – на 27,1%, лісових вантажів – на 19,9%, коксу – на 17,2%, хімічних і мінеральних добрив – на 16,2%, чорних металів – на 8,7%, кам’яного вугілля – на 5,1%, залізної та марганцевої руди – на 4,9%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 13,0%, у тому числі на Південно-Західній залізниці – на 22,7%, Придніпровській – на 17,4%, Південній – на 16,8%, Львівській – на 16,0%, Одеській – на 10,2% та Донецькій залізниці – на 8,6%. Порівняно з січнем–листопадом 2002р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 9,6%, локомотива – на 2,7%, середня вага поїзда – на 0,4%, на 8 годин (на 6,3%) прискорився оборот вантажного вагона, на 2 години скоротився простій вагона під однією вантажною операцією.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 13,2%, в цілому замовникам доставлено 17,4 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–листопадом 2002р. зросло на 26,9%, морського транспорту – на 1,1%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 4,8% і становив 123,4 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 43,3%, транзитних – на 19,2%, внутрішнього сполучення – на 17,1%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 11,4% і склала 11,5 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) перевезено 161,4 млн.т вантажів, що на 8,5% більше порівняно з січнем–листопадом 2002р., та виконано вантажооборот у обсязі 12,8 млрд.ткм, який зріс на 16,4% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 198,6 млн.т вантажів, що на 8,4% більше, ніж за 11 місяців 2002р. Це пов’язано зі збільшенням перекачки нафти на 19,3%, газу – на 5,0% та аміаку – на 1,4%. Транзит нафти зріс на 19,1%, газу – на 3,3%, аміаку – на 1,5%.

За січень–листопад 2003р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,4 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 87,0 млрд.пас.км, що відповідно на 5,3% та на 6,9% більше порівняно з січнем–листопадом 2002р.

Залізничним транспортом за січень–листопад 2003р. перевезено 437,6 млн. пасажирів, що на 2,3% більше, ніж за відповідний період 2002р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) скористалися 2,9 млрд. пасажирів, що на 5,7% більше, ніж за січень–листопад попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросло на 12,3%. Авіаційним транспортом перевезено 2,0 млн. пасажирів, що на 27,9% більше порівняно з січнем–листопадом минулого року.

Фінанси

Доходи Зведеного бюджету за січень–жовтень 2003р. (за даними Державного казначейства України) становили 59,8 млрд.грн. (29,7% до ВВП), що становить 80,1% від річних призначень, і були сформовані в основному за рахунок податкових надходжень (72,4% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету становили 56,2 млрд.грн. (27,9% до ВВП), що складає 71,0% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 54,2% (30,5 млрд.грн.) витрачено на соціально-культурні заходи, 13,3% (7,5 млрд.грн.) – на загальнодержавні функції, з яких видатки по обслуговуванню боргу становили 3,6% від загальної суми видатків (2,1 млрд.грн.; 1,0% до ВВП), у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 3,1% відповідно (1,8 млрд.грн.; 0,9% до ВВП).

Профіцит Зведеного бюджету за січень–жовтень 2003р. становив 3,6 млрд.грн. (1,8% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 43,9 млрд.грн. (79,1% річних призначень), або 21,8% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 64,7% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 40,1%, податок на прибуток підприємств – 31,5%.

У видатках Державного бюджету, що становили 42,0 млрд.грн. (72,0% річних призначень), або 20,8% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів – 28,2% (11,9 млрд.грн.) та загальнодержавних функцій – 14,1% (5,9 млрд.грн.), у тому числі видатки на обслуговування боргу – 4,7% (2,0 млрд.грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 1,9 млрд.грн. (1,0% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України за вересень поточного року становила 7,0%.

Вимоги банків України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за вересень збільшились на 7,5% і на 1 жовтня 2003р. становили 71,3 млрд.грн., з яких 39,4 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки) у національній та іноземній валюті, у банках України за вересень збільшились на 3,5% і становили на 1 жовтня поточного року 27,6 млрд.грн., з яких 16,2 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець вересня 2003р. офіційний курс гривні до долара США становив 533,15 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 608,48 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–жовтень 2003р. становив 17,8 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 31,2 млрд.грн., збитків – 13,4 млрд.грн.).

Найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства промисловості (7,9 млрд.грн., або 44,5%) та транспорту і зв’язку (4,8 млрд.грн., або 27,2%). Основна частина фінансового результату в промисловості сформована в обробній промисловості (86,1%).

Протягом січня–жовтня 2003р. збитково працювало 40% підприємств. Найбільше таких підприємств у транспорті і зв’язку (49%) та у промисловості (48%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 листопада 2003р. становила відповідно 266,3 та 334,3 млрд.грн. Протягом жовтня 2003р. обсяги дебіторської заборгованості майже не змінилися, кредиторської – зменшилася на 0,7%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 88,6% (296,1 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР – 5,0% (16,9 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 6,4% (21,3 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості – 95,4% (254,0 млрд.грн.), 1,4% (3,8 млрд.грн.), 3,2% (8,5 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші обсяги кредиторської заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з Російською Федерацією – 12,7 млрд.грн. (75,6%) та Туркменістаном – 3,0 млрд.грн. (17,6%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 31,2%, кредиторської – 33,1% .

Зовнішня торгівля

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень- жовтень 2003р. становили 18529,1 млн.дол., імпорту – 18223,3 млн.дол. і проти січня- жовтня 2002р. збільшилися відповідно на 27,7% та на 32,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 305,8 млн.дол. проти 796,4 млн.дол. у січні- жовтні 2002р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 201 країни світу.

До Німеччини, Італії, Китаю, Угорщини, Туреччини, Польщі та США здійснювалось більше 30% експортних поставок. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Польщі, Італії, Сполученого Королівства, Франції та Китаю разом склали 30,3%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (18,7% експортних та 38,5% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили 37% від загального обсягу експорту. Експорт мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів та шляхового обладнання, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження разом становив понад 50%. У загальному обсязі експорту товарів проти січня–жовтня 2002р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, органічних хімічних сполук, добрив, виробів з чорних металів, електричних машин і устаткування, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання. Натомість зменшилась частка зернових культур, руд, шлаків та золи, одягу текстильного, чорних металів, міді та виробів з міді, алюмінію та виробів з алюмінію, інструментів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

У загальному обсязі імпорту товарів більше 38% вартості становили мінеральні продукти, у тому числі 35,4% - енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (нафта сира – 16,5% та газ природний – 14,5%). Поставки механічного та електричного обладнання, транспортних засобів та шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів і виробів з них, готових харчових продуктів, полімерних матеріалів, пластмас і каучуку, текстилю та виробів з текстилю разом становили 49% вартості імпорту. За січень–жовтень 2003р. у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка зернових культур, цукру та кондвиробів із цукру, руд, шлаків і золи, полімерних матеріалів, пластмас, чорних металів, електричних машин та устаткування, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка тютюну, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, інших продуктів хімічної промисловості, паперу та картону.

За січень- жовтень 2003р. з України було експортовано 3225,2 тис.т зернових культур на суму 318,8 млн.дол. (на 5790,3 тис.т, або у 3 рази, менше, ніж у січні- жовтні 2002р.), у тому числі пшениці – 901,1 тис.т на 80,6 млн.дол. (на 5234 тис.т менше), жита – 91,9 тис.т на 6 млн.дол. (на 209,1 тис.т менше), ячменю – 1607,4 тис.т на 169,1 млн.дол. (на 651,7 тис.т менше). Імпортовано зернових культур в Україну 1881 тис.т на суму 251,9 млн.дол. (на 1786,3 тис.т, або у 19,9 раза, більше, ніж у січні- жовтні 2002р.), у тому числі пшениці – 1508,2 тис.т на 203,1 млн.дол. (у січні- жовтні 2002р. завезено 1,5 тис.т), жита – 249,1 тис.т на 15,5 млн.дол. (у січні- жовтні 2002р. всього завезено 0,2 т), ячменю – 23,2 тис.т на 4,3 млн.дол. (на 5 тис.т більше).

За січень–жовтень 2003р. експорт давальницької сировини становив 28,6 млн.дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 28 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1313,2 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1700,7 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами припадали на м.Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську та Луганську області.

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–листопад 2003р. становив 305,7 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2002р. збільшився на 10,9%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за січень–листопад 2003р. становив 74,1 млрд.грн., що на 19,7% більше обсягу січня–листопада 2002р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 29,8%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні–листопаді 2003р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 4% і становив 2,7 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–листопад 2003р. становив 43,5 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 18,9% більше обсягу січня–листопада 2002р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін у січні–листопаді 2003р. становив 106,6% (у відповідному періоді попереднього року – 98,1%). На споживчому ринку за 11 місяців поточного року темпи приросту цін (тарифів) на продовольчі товари та послуги випереджали приріст цін на непродовольчі товари (відповідно 8,5%, 4,9% та 1,3%).

За 11 місяців поточного року на продовольчому ринку відбулося суттєве (на 71,9%) подорожчання пшеничного борошна. На 31,2–15,3% зросли ціни на макаронні вироби, мед, хліб і хлібобулочні вироби, крупи і бобові; на 10,6–6,0% подорожчали м’ясо і птиця, молоко і молочна продукція, обіди в закладах ресторанного господарства, кондитерські вироби, яйця, риба і морепродукти, масло вершкове, рибні консерви, сир і бринза. Водночас зафіксовано значне здешевлення картоплі (на 57,1%); на 2,5–0,5% подешевшали овочі, цукор та фрукти.

Серед непродовольчих товарів на 6,2–1,7% стали дорожчими автомобілі й автотовари, перев’язувальні матеріали, друковані видання, електротовари, мило господарське та туалетне, товари побутової хімії, синтетичні мийні засоби, будівельні, парфумерно-косметичні товари та бензин.

У сфері послуг найбільше (на 13,9–7,4%) подорожчали послуги готелів, плата за каналізацію, послуги фінансових установ, кінотеатрів, пансіонатів, закладів середньої освіти, театрів, паркування особистого транспорту, охорони здоров’я.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–листопаді 2003р. становив 109,2% (у відповідному періоді попереднього року – 105,7%).

За 11 місяців поточного року у добувній та обробній промисловості ціни зросли на 11,3% та 10,1% відповідно. У виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води продукція подорожчала на 2,8%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січніжовтні 2003р. становив 104,6% (у відповідному періоді попереднього року 104,5%).

За 10 місяців поточного року найбільше зростання цін на будівельно-монтажні роботи зафіксовано у будівництві об’єктів, що призначені для надання колективних, громадських та особистих послуг (на 16,8%). Крім того, на 8,4- 5,0% підвищилися ціни на будівельно-монтажні роботи у будівництві об’єктів обробної промисловості, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, готелів і ресторанів, об’єктів з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, а також сільського господарства.

Індекс тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у січнілистопаді 2003р. становив 102,3% (у відповідному періоді попереднього року – 107,4 %).

Доходи населення

Номінальні доходи населення за січеньжовтень 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 11,8%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, зросли на 8,4%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, на 3,7%.

У жовтні поточного року порівняно з вереснем номінальні доходи населення зменшились на 4,7%, а наявні та реальні наявні – на 7,7% та 8,9%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за жовтень 2003р. становили 319 грн. проти 289,1 грн. за жовтень 2002р.

Витрати населення у січні–жовтні поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 20,8%. Приріст заощаджень склав 7308 млн.грн.

У січні–жовтні поточного року середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, дорівнювала 450,94 грн., що у 2,4 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (185 грн.), на 23,5% – встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (365 грн.), а також на 22,7% її розміру у відповідному періоді 2002р.

Найбільші розміри середньомісячної заробітної плати спостерігались у працюючих на підприємствах транспорту і звязку, у фінансових установах і перевищували середній показник по економіці в 1,5–2,3 раза. Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати відзначався на підприємствах по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення (у 2,1 раза більше від середнього по економіці).

Разом з тим розмір заробітної плати працівників сільського та рибного господарства, установ охорони здоровя та соціальної допомоги, підприємств та організацій, що надають колективні, громадські та особисті послуги залишався значно нижчим і не перевищував двох третин від середнього по економіці.

Серед регіонів також зберігалася значна диференціація за рівнем оплати праці. Співвідношення максимального рівня заробітної плати у м.Києві (739,54 грн.) та мінімального її рівня у Тернопільській області (294,81 грн.) склало 2,5 раза. У 10 регіонах її розмір на одного штатного працівника за січень–жовтень поточного року був менше рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При цьому у регіонах розміщення паливно-енергетичного комплексу (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області) розмір середньомісячної заробітної плати на 1420% перевищував середній показник по країні.

Реальна заробітна плата у жовтні порівняно з вереснем поточного року зменшилась на 1,4% (при зростанні споживчих цін на 1,3%). Темп її росту порівняно з жовтнем минулого року склав 115,9%. Середньомісячний розмір реальної заробітної плати у січні–жовтні 2003р. перевищив відповідний минулорічний показник на 15,6%.

Сума невиплаченої заробітної плати за 10 місяців поточного року зменшилася на 7,5%, а за жовтень – на 2,3% і на 1 листопада 2003р. склала 2140,4 млн.грн. Порівняно з відповідною датою минулого року скорочення обсягу боргу становило 10,9%.

Впродовж 10 місяців поточного року сума невиплаченої заробітної плати зменшилася майже в усіх реґіонах країни. Так, найбільше в Закарпатській (на 49,9%), Тернопільській (на 39,5%), Чернігівській (на 34%), Рівненській (на 30,5%) областях та м.Києві (на 39,8%). Поряд з цим у Луганській області за цей період відбулось її зростання (на 5,6%).

Вагоме зменшення суми боргу із виплати заробітної плати за 10 місяців поточного року зафіксовано на підприємствах сільського господарства (на 57,2 млн.грн., або на 14,8%), промисловості (на 38,3 млн.грн., або на 2,8%), будівництва (на 27,2 млн.грн., або на 14,1%), транспорту та звязку (на 16,2 млн.грн., або на 13%),

Загалом сума невиплаченої заробітної плати на 1 листопада 2003р. становила майже половину (47,8%) середньомісячного фонду оплати праці, на початок року це співвідношення складало 59%.

За 10 місяців поточного року відбулося значне зменшення суми заборгованості з виплати заробітної плати внаслідок недофінансування із бюджетів усіх рівнів. Порівняно з 1 січня 2003р. її сума зменшилася на 46,5% і на 1 листопада становила 22,5 млн.грн., або лише 1% від загальної суми заборгованості, з них 18,9 млн.грн. складала заборгованість працівникам з виплати компенсацій, пов’язаних з наслідками Чорнобильської катастрофи.

За останні 12 місяців частка працівників, які вчасно не отримували заробітну плату, в загальній кількості працівників, зайнятих в усіх сферах економіки, зменшилась з 18,9% у жовтні 2002р. до 13,4% у жовтні 2003р. Кількість таких працівників скоротилася майже на третину (32%) і на 1 листопада 2003 р. становила 1,6 млн. осіб, з яких 45% були зайняті на підприємствах промисловості та 27,7% – сільського господарства. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 976 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці більше ніж за 2 місяці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", протягом жовтня 2003р. зменшилася на 68,6%, або на 2,5 млн.грн., і на 1 листопада 2003р. склала 1,1 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 листопада 2002р. на 99,2%, або на 145,7 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом жовтня 2003р. збільшилася на 41,6% і на 1 листопада 2003р. склала 1,9 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 листопада 2002р. на 17,2%, або на 0,4 млн.грн.

У січні–жовтні 2003р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 2123,0 тис. сімей, що становить 90,7% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 1669,0 тис. сімей, у сільській – 454,0 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2003р. становила 74,2 млн.грн., при цьому у міській місцевості цей показник становив відповідно – 67,2 млн.грн., у сільській – 7,0 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у жовтні 2003р. становила 46 грн.

Крім того, 690,9 тис. сімей (86,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 166,9 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 171,8 тис. сімей на загальну суму 42,6 млн.грн., у сільській місцевості – 519,1 тис. сімей на 124,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної у жовтні 2003р. субсидії цього виду на одну сімю становив 251 грн.

У січні–жовтні 2003р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 181,5 млн. грн.

У січні–жовтні 2003р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 6152,1 млн.грн., що становило 97,9% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 листопада 2003р. становила 7338,0 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги на кінець жовтня 2003р. становив 11,7 місяця.

Мали борг за 3 місяці і більше: за опалення – 43% власників особових рахунків, вивіз сміття – 41%, квартплату та підігрів води – 39%, водопостачання – 38%, водовідведення – 37%, газопостачання – 33%.

 

 

 

Ринок праці

На обліку в державній службі зайнятості на 1 грудня поточного року всього перебувало 984,3 тис. незайнятих громадян. Кількість осіб, які у такий спосіб шукали роботу, за листопад поточного року збільшилася на 1,9%, а по відношенню до початку грудня 2002р. скоротилася на 5,0%. Серед зазначеної категорії громадян 96,5% мали офіційний статус безробітних, з них двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за листопад збільшилася на 1,2% та становила 949,9 тис. осіб.

Із кожних 100 зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку на 1 грудня поточного року, 47 раніше займали робочі місця, 28 – посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки. Зростає кількість зареєстрованих безробітних, які проживають у сільській місцевості. За останній місяць цей показник збільшився на 2,2% та становив на 1 грудня 424,9 тис. осіб, або 44,7% від загальної чисельності зареєстрованих безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за листопад поточного року в цілому по країні збільшився на 0,1 відсоткового пункта та на 1 грудня становив 3,5%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 6,3% у Тернопільській області до 0,4% у м.Києві.

Рівень зареєстрованого безробіття впродовж листопада поточного року у міській місцевості не змінився, а у сільській збільшився на 0,1 відсоткового пункта. Цей показник для сільського населення, як і раніше, значно перевищував аналогічний показник для мешканців міської місцевості та на 1 грудня 2003р. становив 6,5% проти 2,5% працездатного населення працездатного віку відповідної місцевості.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість віль-них робочих місць та вакантних посад упродовж листопада поточного року також зменшилася на 10,5% та на 1 грудня становила 144,7 тис., що на 5,8% більше, ніж рік тому.

Навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця загалом збільшилося і становило 7 осіб на 1 вакансію. За категоріями робочих місць цей показник складав: на місця робітників 5 осіб, службовців 7. На місця, що можуть бути укомплектовані робітниками, які не потребують спеціальної підготовки, навантаження складало 21 особу, а для працівників сільського господарства 35 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у листопаді поточного року було працевлаштовано 55,1 тис. осіб, що на 34,6% менше, ніж у жовтні 2003р. та на 13,0% менше, ніж у відповідному місяці 2002р.

Серед працевлаштованих осіб майже половину (49,1%) складали жінки, 33,0% особи у віці до 28 років та 10,7% особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування впродовж листопада з обліку було знято 78,5 тис. осіб, що на 42,4% більше, ніж працевлаштовано державною службою зайнятості у цьому місяці. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 3,0 тис. осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспромо-жності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості у листопаді 2003р. було направлено на навчання 9,8 тис. безробітних проти 14,2 тис. осіб у жовтні. Загалом за направленням цих установ у навчальних закладах усіх типів на 1 грудня поточного року проходили професійне навчання 37,4 тис. безробітних, з яких більш ніж дві третини (70,7%) становили жінки та більше половини (58,8%) – особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації активної політики зайнятості є організація громадських робіт. Чисельність громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які брали участь у таких роботах, порівняно з жовтнем 2003р. зменшилася на
3,2 тис. осіб та становила на 1 грудня поточного року 7,7 тис. осіб, або 0,8% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом листопада поточного року на допомогу по безробіттю було витрачено 70,6 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 609,4 тис. осіб, або 64,2% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 грудня поточного року. Середній розмір допомоги у листопаді поточного року складав 115,91 грн., що дорівнює 56,5% мінімального рівня заробітної плати, законодавчо встановленого з 1 грудня 2003р.

Демографічна ситуація

Кількість наявного населення України за оцінкою на 1 листопада 2003р. становила 47690,4 тис. жителів. Упродовж січня–жовтня поточного року кількість населення скоротилася на 313,1 тис. осіб, що на 3,2% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. У загальному скороченні населення частка природного скорочення склала 93,1% (291,5 тис. осіб), а міграційного – відповідно 6,9% (21,6 тис.).

Обсяг природного скорочення населення порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 2,3 тис. осіб (на 0,8%). Це сталося завдяки зростанню числа народжених на 17 тис. (на 5,2%) при одночасному збільшенні кількості померлих на 14,7 тис. (2,4%).

Міграційне скорочення населення зменшилось з 29,5 тис. осіб у січні–жовтні минулого року до 21,6 тис. – у поточному. Число прибулих в Україну на постійне проживання скоротилося порівняно з минулим роком з 34,4 тис. до 31,9 тис., а вибулих за межі країни – зменшилось з 63,9 тис. до 53,5 тис.

Серед прибулих в Україну 85,1% становили іммігранти з країн СНД і 14,9% – з країн далекого зарубіжжя. Серед вибулих з України 63,5% виїхало до країн СНД і 36,5% – до країн далекого зарубіжжя.

Криміногенна ситуація

Органами внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції протягом січня листопада 2003р. зареєстровано 499,3 тис. злочинів, з числа яких 10,0 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів більше половини (51,4%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у м.Києві - на 50,2% та у Херсонській - на 33,8%, Волинській на 22,2%, Полтавській на 21,7% областях.

У загальній кількості злочинів 61,8% складали злочини проти власності, 10,9% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоровя населення, 4,9% злочини проти громадського порядку та моральності, 3,7% злочини у сфері службової діяльності, 4,7% злочини проти життя та здоровя особи, 4,0% та 2,4% відповідно злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, злочини проти громадської безпеки.

У січні листопаді 2003р. скоєно 3620 умисних вбивств та замахів на вбивство, 943 згвалтування та замахи на згвалтування.

Кількість грабежів порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилася на 55,5% та становила 30,4 тис. випадків, а розбоїв – на 3,6% та становила 4,9 тис.

Протягом 11 місяців 2003р. зафіксовано 178,2 тис. крадіжок у відношенні приватної власності (серед яких майже третину складають крадіжки з квартир) та 46,4 тис. у відношенні державної або колективної власності, що більше порівняно з січнем–листопадом минулого року відповідно на 24,4% та 15,4%.

Органами внутрішніх справ та прокуратурою виявлено 627 організованих груп і злочинних організацій, що скоїли 6039 злочинів (на 3,9% менше, ніж у відповідному періоді 2002р.), з яких більше ніж три чверті (77,6%) тяжкі та особливо тяжкі (на 1,8% більше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях, де виявлено відповідно 91, 67 та 52 організовані злочинні угруповання, якими скоєно 681, 556 та 479 злочинів; у Полтавській області 36 організованих злочинних груп скоїли 527 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад 2003р. становила 302,1 тис. осіб (на 26,0% більше, ніж за 11 місяців 2002р.), з яких 97,4 тис. жінки, 35,6 тис. пенсіонери, 7,7 тис. неповнолітні (збільшення відповідно на 31,1%, 21,5% та 21,9%). Від злочинів загинула 9031 особа.

Органами внутрішніх справ у січні листопаді 2003р. виявлено 237,6 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з яких 93,2% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 12,4% жінки, 10,5% неповнолітні, кожний п’ятий раніше вже ставав на злочинний шлях. Майже дві третини (65,6%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

Державний комітет статистики України