Архів

 

Соціально-економічне становище України

за 2003 рік

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

За оперативними  даними у 2003р. порівняно з 2002р.  реальний валовий внутрішній продукт становив 108,5%.

 

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного

 періоду попереднього року)

 

 

Протягом 2003р. найбільше зростання  валової доданої вартості спостерігалось у обробній промисловості, будівництві, оптовій і роздрібній торгівлі,  транспорті.

 

Промисловість

 

Промисловими підприємствами за 2003р. вироблено продукції і надано послуг на суму 220,6 млрд.грн., що на 15,8% більше, ніж за 2002р.

Протягом року галузь забезпечувала високі темпи розвитку. Нарощування обсягів промислового виробництва було характерним практично для всіх основних видів промислової діяльності.

У добувній промисловості у 2003р. порівняно з 2002р. випуск продукції збільшився на 5,5%, у тому числі у видобуванні металевих руд – на 7%, вуглеводнів – на 6,9%, вугілля та торфу – на 1,9%. Видобуто 63 млн.т залізної руди, що на 5,9% більше, ніж у попередньому році. Випуск агломерату та обкотишів залізорудних збільшився відповідно на 2% і 12%.

Більш як три чверті всього промислового виробництва зосереджено на підприємствах обробної промисловості, де приріст продукції проти 2002р. становив 18,2%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів обсяги виробленої продукції зросли проти 2002р. на 20%. Збільшення обсягів виробництва відмічалось майже за всіма її основними видами діяльності. Суттєвий приріст продукції отримано у переробленні овочів та фруктів (39,3%), виробництві жирів (32,8%), м’ясній (26,1%) та тютюновій (18,3%) промисловості, виробництві напоїв (18%), молочній (13,6%) та кондитерській промисловості (11,9%). Випущено 1,6 млрд. умовних банок плодоовочевих консервів, 1,3 млн.т олії, 484 тис.т м’яса, 268 тис.т ковбасних виробів, 75,3 тис.т м’ясних напівфабрикатів, 96,6 млрд.шт. цигарок та сигарет, 30,5 млн.дал горілки та лікеро-горілчаних виробів, 1,6 млн.дал коньяку, 170 млн.дал пива, 113 млн.дал безалкогольних напоїв, 88,2 млн.дал мінеральної води, 145 тис.т тваринного масла, 168 тис.т сирів жирних, 1,2 млн.т продукції з незбираного молока, 844 тис.т кондитерських виробів.

На підприємствах легкої промисловості досягнуто приросту обсягів продукції 4% проти 2002р. Обсяги виробництва зросли у текстильній промисловості (на 8,6%), на підприємствах з виробництва хутра та хутряних виробів (на 17,4%), грунтування та дублення шкіри (на 13,3%), у виробництві шкіряних галантерейних та дорожніх виробів (на 39,1%). Збільшився випуск сумок, пальт і півпальт зі штучного хутра для дорослих (у 3–4 рази), головних уборів з натурального хутра, шовкових тканин, штапельної пряжі, юхтових шкіртоварів, штучних м’яких шкір (в 1,5–1,9 раза), панчішно-шкарпеткових виробів, жорстких та хромових шкіртоварів, рукавичок з натуральної і штучної шкіри, пальт і півпальт з натурального хутра для дорослих, вати, трикотажного штучного хутра, трикотажу білизняного, вовни натуральної (на 8–24%). Водночас не було досягнуто рівня виробництва 2002р. на підприємствах з виробництва взуття (відставання 0,8%). На швейних підприємствах зменшено випуск пальт, півпальт, плащів, костюмів, суконь, брюк, курток, сорочок.

На підприємствах з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї проти 2002р. обсяги промислової продукції зросли на 23,6%. На третину збільшилось виробництво плит деревостружкових, на 9–22% – сірників, фанери клеєної. Водночас зменшився випуск тари дерев’яної та паркету.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі приріст обсягів продукції становив 25,7%. Зросло виробництво паперу - основи для виробів побутового і санітарно-гігієнічного призначення, картону, картонних ящиків, зошитів шкільних, книжково-журнальної продукції та шпалер (на 11–25%). При цьому знизився випуск паперу газетного та газетної продукції.

Підприємства з виробництва неметалевих мінеральних виробів збільшили обсяги продукції на 17,9%. Зросло виробництво листів гіпсокартонних та труб і муфт азбестоцементних відповідно на 38% та 46%, мінеральної вати та виробів з неї, пляшок, м’яких покрівельних матеріалів і ізолу, цементу, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін, склотари консервної – на 19–27%, вапна будівельного та технологічного, цегли будівельної, санітарних керамічних виробів, конструкцій і виробів збірних залізобетонних – на 9–15%. Поряд з цим скоротився випуск будівельного скла, плиток керамічних для підлоги, заповнювачів пористих та шиферу.

На підприємствах металургії та з оброблення металу випуск продукції порівняно з 2002р. збільшився на 14,3%. Зростання обсягів продукції спостерігалось у виробництві чорних металів на 10,8%, труб – на 34,2%, первинному обробленні сталі – на 8,6%, виробництві кольорових металів – на 18,6%, обробленні металу – на 33,6%.

У 2003р. виплавлено 37,5 млн.т сталі, випуск готового прокату становив 29,1 млн.т, сталевих труб – понад 2 млн.т.

У машинобудуванні у 2003р. порівняно з 2002р. одержано приріст продукції 35,8%. Суттєве зростання обсягів виробництва зафіксовано на підприємствах транспортного машинобудування – на 62,1%, з нього у виробництві автомобільного транспорту – на 119,2%, залізничному машинобудуванні – на 72,2%. Значно збільшився випуск продукції на підприємствах з виробництва побутових приладів (на 37,1%), канцелярських та електронно-обчислювальних машин (на 28,3%), машин для добувної промисловості та будівництва (на 27,6%), устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (на 27,2%), машин для металургії (на 18,7%), електричних машин і апаратури (на 18,1%), машин для перероблення сільгосппродуктів (на 16,4%), верстатів (на 16%).

У 2003р. випущено 101 тис. легкових автомобілів, 19,9 тис. вагонів вантажних магістральних, 38,3 тис. персональних ЕОМ, 791 тис. холодильників побутових, 197 тис. пральних машин, 16,6 тис.т доменного і сталеплавильного обладнання, 340 електромашин великих, 100 комбайнів зернозбиральних, 4,5 тис.шт. та 7,4 тис.шт. відповідно тракторів та тракторних сівалок. 

У хімічній та нафтохімічній промисловості перевищено рівень виробництва 2002р. на 16,8%. Приріст продукції у хімічному виробництві становив 16%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – 19,2%, фармацевтичному виробництві – 12,1%. Спостерігалось зростання обсягів продукції у переробленні пластмаси (на 31,5%) та виробництві гумових виробів (на 6,6%).

У промисловості базової хімії у 2 рази зріс випуск хлорного заліза, на 61% – рідкого брому, на 19–36% – газової сірки, сірчаної кислоти, нітритів натрію, рідкого хлору, фосфатних мінеральних добрив, на 6–15% – азотних мінеральних добрив, сірчанокислого алюмінію, синтетичного аміаку, сірчанокислої міді, хлорного вапна, каустичної соди. Водночас зменшено виробництво хімічних засобів захисту рослин, карбіду кальцію, кальцинованої соди.

Проти 2002р. випуск зубної пасти збільшено у 2 рази, шампунів та туалетного мила – відповідно на 11% і 39%, товарів побутової хімії – на 7%. Поряд з цим на 43% скорочено виробництво кремів для гоління.

Випуск синтетичних смол і пластичних мас зріс на 23% і становив     339 тис.т.

У 2003р. вироблено 6,6 млн.шт. усіх видів шин. Порівняно з попереднім роком випуск шин для мотоциклів і моторолерів зріс більш ніж наполовину, для вантажних автомобілів та сільськогосподарських машин – відповідно на 8% і 10%. При цьому виробництво шин для легкових автомобілів скорочено на 4%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафто-перероблення обсяги виробленої продукції зросли порівняно з 2002р. на 8,7%. Обсяги первинної переробки нафти збільшились на 8,9% і склали        22 млн.т. Випуск мазуту топкового та дизельного палива зріс відповідно на 8,5% і 9,3%, водночас виробництво бензину автомобільного скоротилося на 17,2%.

Випуск коксу збільшився на 12,1% і склав 20,9 млн.т.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) зросли проти 2002р. на 4,7%. На теплових електростанціях випуск електроенергії зріс на 4,1%, на атомних – на 4,4%, на гідроелектростанціях скоротився на 4,2%. Всього за 2003р. вироблено 179,5 млрд.кВт·год електроенергії.

За січень–листопад 2003р. промисловими підприємствами відвантажено продукції (надано послуг) на 211,5 млрд.грн., з неї на 188,3 млрд.грн. (90,1%) сплачено грошима, 4,1 млрд.грн. (1,9%) становили бартерні операції.

Протягом 2003р. інноваційну діяльність у промисловості здійснювали 1238 підприємств, або 12,7% загальної їхньої кількості. Серед підприємств, що займались виробництвом коксу та продуктів нафтоперероблення, питома вага інноваційно активних становила 25,0%, у машинобудуванні – 19,9%, хімічній і нафтохімічній промисловості – 19,7%, у металургії та обробленні металу – 14,1%, у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів – 13,6%, легкій промисловості – 13,4%. Разом з тим лише 6,0% підприємств здійснювали нововведення в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі, 3,6% – в добувній промисловості, 1,1% – серед підприємств, що займались виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

Для більшості підприємств, що займались нововведеннями, основним напрямком інноваційної діяльності були продуктові інновації: 992 підприємства, або 80,1% від тих, що здійснювали нововведення, створювали та впроваджували технологічно нову чи значно удосконалену продукцію. Кількість освоєних та поставлених на ринок у 2003р. інноваційних видів матеріалів, виробів, продуктів та нової техніки становила 7,4 тис. найменувань.

Обсяг інноваційної продукції, виробленої у 2003р., склав 11,2 млрд.грн., або 5,1% загального обсягу промислової продукції. На кожному девятому підприємстві, що виробляло інноваційну продукцію, її частка в обсязі промислової складала 25–50%, майже на кожному пятому – 10–25%, майже на кожному третьому – до 10%. Найбільший обсяг інноваційної продукції вироблено підприємствами машинобудування – 4,1 млрд. грн. (36,6% від загального обсягу інноваційної продукції), металургії та оброблення металу – 2,2 млрд.грн. (19,6%), хімічної і нафтохімічної промисловості – 2,1 млрд.грн. (18,8%). 

Понад 40% інноваційно активних підприємств (531 підприємство) створювали та впроваджували нові чи значно удосконалені виробничі процеси. Кількість впроваджених у промисловому виробництві нових технологічних процесів становила 1482 одиниці, з яких 606 – маловідходні чи ресурсоощадні. Більша частина цих процесів впроваджена на підприємствах машинобудування, харчової промисловості та по переробленню сільськогосподарських продуктів, хімічної і нафтохімічної та легкої промисловості.

Для здійснення нововведень підприємствами придбано 277 нових технологій, з яких 41 – за договорами про передачу права власності на обєкти промислової власності або за ліцензіями на їхнє використання. При цьому більшість нових технологій придбали підприємства машинобудування – 84, харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів – 80, хімічної і нафтохімічної промисловості – 39.

Нові засоби механізації та автоматизації виробництва придбали та впровадили 315 підприємств, або кожне четверте інноваційно активне підприємство.

 

Сільське господарство

 

У 2003р. у галузі сільського господарства за попередніми даними загальні обсяги виробництва зменшилися проти 2002р. на 10,2%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності на 25,5%, а  у господарствах населення вони дещо збільшилися  – на 0,2%.

Загальний обсяг валової продукції рослинництва порівняно з 2002р.    скоротився на 14,9%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах  на 31,3%, у господарствах населення – на 0,1%. Різке зменшення рівня виробництва у рослинництві обумовлено перш за все неурожаєм зернових культур.

За попередніми даними, у 2003р. одержано 20,2 млн.т зерна (у вазі після доробки), що у 1,9 раза менше, ніж у 2002р., у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 14,6 млн.т (у 2,0 раза), у господарствах населення – 5,6 млн.т  (в 1,7 раза). Скорочення виробництва зернових культур порівняно з 2002р. відбулося як за рахунок зменшення їх площ збирання  (на 3,1 млн.га, або на 22%), так і зниження рівня урожайності  (на  9,1 ц з га, або на 33%). Несприятливі умови вегетації 2002–2003рр., зокрема озимих зернових, обумовили значне скорочення обсягів збору продовольчого зерна, якого отримано лише 5,0 млн.т (22% від обсягів 2002р.); фуражного зерна зібрано 15,2 млн.т (93,5%). 

У 2003р. отримано найбільший урожай насіння соняшнику, валовий збір якого склав  4,2 млн.т, що на 1,0 млн.т, або на 29,9%, більше, ніж у 2002р., у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 3,6 млн.т (на  30,9%).  Збільшення виробництва досягнуто за рахунок розширення зібраної площі  на 39,8%.

 Валовий збір цукрових буряків (фабричних) зменшився порівняно з 2002р. на 1,1 млн.т (на 7,7%) і склав 13,3 млн.т, що зумовлено скороченням зібраної площі на 12,4%. Урожайність солодких коренів зросла на 10,3 ц і становила 199,6 ц з кожного гектара.

  Минулий рік був досить сприятливим для вирощування картоплі та овочевих культур. За рахунок підвищення їх урожайності валовий збір картоплі  (18,5 млн.т) перевищив рівень 2002р. на 11,0%, овочів (6,5 млн.т) – на 12,3%.

Обсяги виробництва плодоягідної  продукції  та винограду зросли в 1,4 раза і  становили відповідно 1,7 млн.т  та  504,9 тис.т.

 Під урожай 2004р. в усіх категоріях господарств озимі на зерно і зелений корм  посіяні на площі 7,1 млн.га (84,7% до площ 2003р.), у тому числі озимі на зерно на площі 6,9 млн.га, з них 5,7 млн.га – у сільськогосподарських підприємствах.

За попередніми розрахунками обсяги виробництва валової продукції тваринництва проти 2002р. зменшилися на 3,0%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах на 11,5%,  у господарствах населення дещо зросли – на 0,5%.

У 2003р. у господарствах усіх категорій виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 2,6 млн.т,  що  на 3,5% більше проти рівня 2002р., молока – 13,7 млн.т (на 3,4% менше), яєць – 11,5 млрд.шт. (на 1,4% більше). У сільськогосподарських підприємствах зросла  реалізація худоби та птиці на забій (на 15,8%) та  яєць (на 0,9%), але суттєво скоротилося  виробництво молока (на 22,8%). У господарствах населення обсяги виробництва молока зросли на 2,9%, яєць – на 1,8%, але дещо скоротилася реалізація худоби та птиці  на забій  (на 1%).  

За розрахунками, станом на 1 січня 2004р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 7,9 млн. голів, що на 13,4% менше проти  1 січня  2003р.,  у тому числі корів – 4,3 млн. голів (на 8,2% менше). У сільськогосподарських підприємствах  загальна чисельність великої рогатої  худоби зменшилася майже на  чверть, у  тому числі корів – на 21,5%. У  господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби скоротилася на 3,9%, а корів – на 2,5%. Загальна чисельність поголів’я свиней  склала 7,5 млн. голів, що на 18,8% менше, ніж на початок  2003р. Скорочення чисельності простежується як у  сільськогосподарських підприємствах (майже на третину), так і в господарствах населення (на 10,4%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів становила 144,0 млн. голів (на 2,3% менше).  У сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці зросло  на  1,3%, а  у господарствах населення – скоротилося на 3,7%.

У 2003р. гіршими, ніж у попередньому році, були показники продуктивності худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах. Надій молока від однієї корови зменшився на 59 кг (на 2,0%) і становив 2289 кг. Обсяг вирощування худоби та птиці порівняно з 2002р. зменшився на 69 тис.т (на 9,0%), а відношення його до реалізації тварин на забій склало 85,9% (у 2002р. – 109,8%). Це зумовлено, в першу чергу, суттєвим зменшенням середньодобових приростів на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби (на 8,0%) та свиней (на 4,5%), які склали відповідно 297 г і 189 г. Проте, дещо зросла продуктивність курейнесучок (на 1%) і становила 258 яєць.

 Для утримання худоби в стійловий період у сільськогосподарських підприємствах на 1 січня 2004р. було в наявності кормів усіх видів 4,2 млн.т кормових одиниць, що на 21% менше, ніж на 1 січня 2003р. У розрахунку на одну умовну голову припадало по 10,3 ц кормових одиниць проти 10,2 ц к.од. у попередньому році.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2003р. порівняно з 2002р. скоротився на 20%, що відбулося за рахунок значного зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва - на 31%. Обсяги реалізації продукції тваринництва зросли на 2%. Зменшилися обсяги реалізації зернових культур (на 56,3%), цукрових буряків (на 6,3%), овочів (на 4,8%), молока та молочних продуктів (на 22,8%). Зросла реалізація насіння соняшнику (на 28,1%), плодів та ягід  (на 77,5%), худоби та птиці (на 13,7%), картоплі (на 14,7%) та яєць (на 1,9%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками реалізації у 2003р. порівняно з 2002р. зросли на 20%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 33%, на продукцію тваринництва - на 4%.

У 2003р. сільськогосподарськими підприємствами реалізовано за всіма напрямками 8,3 млн.т зернових культур, що на 10,7 млн.т менше порівняно з попереднім роком. Середня ціна реалізації зернових культур сільгосппідприємствами у 2003р. склалася на рівні 533,2 грн. за тонну, що у 1,7 раза більше проти середньорічної ціни реалізації  у 2002р., у грудні –  508,7 грн. за тонну (на  62% більше). 

За угодами оренди земельних та майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами у 2003р. селянам було видано 6,0 тис.т олії, що становить 30% загального обсягу її реалізації, 1,1 млн.т зернових культур (13%), 17,8 тис.т цукру (6%).

За підсумками 2003р. питома вага бартерної форми розрахунків у сільському господарстві становила 1,7% проти 4,5% у 2002р. Найбільш поширеною продукцією при здійсненні товарообмінних операцій був цукор (14,1 тис.т, або 5% загального обсягу його реалізації), цукрові буряки  (150,8 тис.т, або 3%), насіння соняшнику (60,8 тис.т, або 3%), зернові культури (197,3 тис.т, або 2%).

 

Будівельна діяльність

 

За умов зростання інвестицій, спрямованих у капітальне будівництво, у 2003р. будівельними підприємствами усіх форм власності укладено контрактів підряду на суму 14,0 млрд.грн., що  на 24,3% більше, ніж у 2002р. За зазначеними контрактами виконано будівельних робіт на суму 13,3 млрд.грн., що становить 126,6% рівня 2002р.  Щомісяця будівельники  перевищували обсяги  робіт відповідних місяців попереднього року в середньому на 26,0%, внаслідок чого упродовж  всього 2003р. відбувався значний приріст будівництва.

Пожвавленню будівельної діяльності також сприяло покращання ситуації з оплатою виконаних робіт. Так, до кінця 2003р. замовниками оплачено 88% загального обсягу виконаних робіт, що на 2 відсоткові пункти більше, ніж у 2002р. та на 4 відсоткових пункти – ніж у 2001р.

За 2003р. наростили обсяги будівництва підприємства усіх форм власності. При цьому  колективні підприємства, обсяг будівництва яких становив  три чверті загальнодержавного, – на 25,1%, приватні – на 42,4%, державні  та комунальні – відповідно на 29,0% та 25,3%.

За видами будівельної діяльності переважна частка виконаних робіт (78,8%) припадає на підприємства, що займаються будівництвом завершених будівель. Обсяги підрядних робіт таких підприємств проти 2002р. зросли на 28,8%.

Збільшили обсяги будівництва підрядні підприємства усіх регіонів країни. Значно (в 1,6 раза) зросло будівництво у Черкаській області, на 42–49% – у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Київській, Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій областях.

Слід зазначити, що 60% загальнодержавного обсягу підрядних робіт виконано підприємствами 7 промислово розвинених регіонів (м.Київ, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська, Одеська та Харківська області), у тому числі 23,4% припадає на м.Київ.

Одним з пріоритетних напрямків інвестицій у 2003р. було будівництво та реконструкція обєктів паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, протягом 2003р. тривало будівництво енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС, Дністровської та Ташлицької ГАЕС, реконструкція Южноукраїнської АЕС. Будувався промисловий комплекс з поводження з твердими радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС. Здійснювалося прокладання газопроводів Ананьїв–Ізмаїл та Тула–Шостка–Київ, обвідної гілки нафтопроводу ”Дружба” та реконструкція газопроводу Краснодарський Край–Серпухов, а також техпереозброєння газоконденсатної станції у м.Долина Івано-Франківської області. Крім цього, здійснювалося будівництво ліній електропередачі в Івано-Франківській, Луганській, Тернопільській областях, газифікація індивідуальних житлових будинків в Тернопільській та Чернівецькій областях.

Своєчасне надходження впродовж 2003р. достатнього фінансування з державних та місцевих бюджетів забезпечило виконання значного обсягу робіт з ремонту та утримання доріг підприємствами Автономної Республіки Крим, Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської, Черкаської,  Чернівецької, Харківської, Херсонської та  Хмельницької областей. Також здійснювалось будівництво магістральних автомобільних доріг Київ–Одеса, Київ–Чоп та ін.

Високі темпи зростання обсягів будівництва зумовлені також виконанням робіт з  ремонту та  реконструкції промислових підприємств: металургійних комбінатів у Донецькій та Луганській областях; нафтопереробного заводу у м.Одеса; Новокриворізького, Інгулецького, Північного гірничо-збагачувальних комбінатів та комбінату “Криворіжсталь” у Дніпропетровській області, Побузького феронікелієвого комбінату та глиноземного заводу у Миколаївській області, “Ковельмолоко” та Луцького підшипникового заводу  у Волинській області, Новотроїцької птахофабрики у Херсонській області та ін.

Протягом 2003р. тривало будівництво та реконструкція обєктів залізничного транспорту, зокрема швидкісної лінії Дніпропетровськ–Київ, залізничного вокзалу у м.Золочів Львівської області та ін.

Не знаходились поза увагою інвесторів обєкти соціального призначення та інфраструктури (метрополітен у містах Києві та Харкові, ринок “Формаркет” у м.Чернівці, пологовий будинок у м.Києві), спортивно-розважального призначення (аквапарк у м.Судак, спорткомплекс “Поділля” у м.Хмельницький, комплекс дозвілля у м.Полтава, розважально-юнацький комплекс “Дніпровський узвіз” у м.Київ) та ін. Крім цього, значні обсяги робіт виконано на будівництві житла в Автономній Республіці Крим, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській областях, містах Києві та Севастополі.

 

Транспорт

 

За 2003р. підприємствами транспорту перевезено 855,8 млн.т ванта­жів, що на 10,6% більше, ніж за 2002р. Вантажооборот зріс на 11,9% і ста­новив 450,7 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з 2002р. зросло на 12,9%, у тому числі відправлення вантажів – на 10,1%. На Львівській залізниці відправлення вантажів зросло на 32,0%, Одеській – на 23,9%, Південно-Західній – на 20,9%, Донецькій – на 8,0%, Придніпровській – на 4,8% та Південній – на 4,9%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: цементу – на 36,5%, нафти та нафтопродуктів – на 27,1%, лісових вантажів – на 20,5%, коксу – на 16,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 13,7%, чорних металів – на 9,2%, кам’яного вугілля – на 5,2%, залізної та марганцевої руди – на 5,6%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 12,8%, у тому числі на Південно-Західній залізниці – на 24,4%, Придніпровській – на 17,2%, Південній – на 18,2%, Львівській – на 16,8%, Одеській – на 9,3% та Донецькій залізниці – на 8,1%. Порівняно з 2002р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова про­дуктивність вантажного вагона зросла на 10,5%, локомотива – на 2,9%, се­редня вага поїзда – на 0,4%, на 9 год. (на 7,3%) прискорився оборот вантажного вагона, на 2,5 год. скоротився простій вагона під однією ван­тажною операцією.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив пе­ревезення вантажів на 14,8%, в цілому замовникам доставлено 18,8 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту по­рівняно з 2002р. зросли на 30,9%, морського транспорту – на 0,8%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 4,8% і становив 134,9 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 40,9%, транзитних – на 17,8%, внутрішнього сполучення – на 22,1%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 11,7% і склала 12,6 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями - фізичними особами) перевезено 176,0 млн.т вантажів, що на 7,7% більше порівняно з 2002р., та виконано вантажооборот у обсязі 14,1 млрд.ткм, який зріс на 16,7% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 217,4 млн.т ванта­жів, що на 8,0% більше, ніж за 2002р. Це пов’язано зі збільшенням перекачки нафти на 18,1%, газу – на 4,9% та аміаку – на 1,7%. Транзит нафти зріс на 18,3%, газу – на 3,5%, аміаку – на 3,1%.

За 2003р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,8 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 95,8 млрд.пас.км, що відповідно на 7,1% та на 7,9% більше порівняно з 2002р.

Залізничним транспортом за 2003р. перевезено 476,2 млн. пасажирів, що на 2,4% більше, ніж за відповідний період 2002р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями - фізичними особами) скористалися 3,3 млрд. пасажирів, що на 7,8% більше, ніж за попередній рік. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців - фізичних осіб зросло на 17,3%. Авіаційним транспортом перевезено  2,2 млн. пасажирів, що на 23,0% більше порівняно з 2002р.

  

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень–листопад 2003р. (за даними Державного казначейства України) становили 66,9 млрд.грн. (29,6% до ВВП), що складає 89,0% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (72,8% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету становили 62,8 млрд.грн. (27,8% до ВВП), що складає 78,9% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 54,0% витрачено на соціально-культурні заходи, 13,0% – на загальнодержавні функції, з яких видатки по обслуговуванню боргу становили 3,3% від загальної суми видатків (0,9% до ВВП), у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 2,8% відповідно (0,8% до ВВП).

Профіцит Зведеного бюджету за січень–листопад 2003р. становив  4,1 млрд.грн. (1,8% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 49,2 млрд.грн.    (87,8% річних призначень), або 21,7% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 65,5% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 37,9%, податок на прибуток підприємств – 34,1%.

У видатках Державного бюджету, що становили 46,9 млрд.грн. (79,7% річних призначень), або 20,7% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів (28,3%) та загальнодержавних функцій  (13,8%), з яких видатки на обслуговування боргу становили 4,3% .

Державний бюджет України зведено з профіцитом 2,3 млрд.грн. (1,0% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України за жовтень 2003р. становила 7,0%.

Вимоги банків України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за жовтень збільшились на 1,4% і на 1 листопада 2003р. становили 72,3 млрд.грн., з яких 39,4 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки) у національній та іноземній валюті у банках України, за жовтень збільшились на 3,6% і становили на  1 листопада 2003р. 28,5 млрд.грн., з яких 16,8 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець жовтня 2003р. офіційний курс гривні до долара США становив 533,19 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 625,75 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–листопад 2003р. становив 19,9 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 33,7 млрд.грн.,  збитків –  13,8 млрд.грн.).

Найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства  промисловості (44,7%) та транспорту і зв’язку  (26,6%). Основна частина фінансового результату  в промисловості  сформована в  обробній промисловості (84,8%).

Протягом січня–листопада 2003р. збитково працювало 39% підприємств. Найбільше таких підприємств у транспорті і зв’язку (50%) та у промисловості (47%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість субєктів господарювання  на 1 грудня 2003р. становила відповідно 273,1 та 340,9 млрд.грн. Протягом листопада 2003р. дебіторська заборгованість зросла на 2,6%, кредиторська – на 2,0%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 88,6%, між субєктами господарської діяльності України та країн - республік колишнього СРСР – 4,8%, із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 6,6%. У структурі дебіторської заборгованості –  95,0%,  1,5%,  3,5%  відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед субєктами господарської діяльності країн - республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією – 76,4% та Туркменістаном – 16,7%.

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  30,4%, кредиторської – 32,4% .

 

Зовнішня торгівля

 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень-листопад 2003р.  становили 20679,4 млн.дол., імпорту – 20344,3 млн.дол. і проти січня-листопада 2002р. збільшилися відповідно на 27,9% та на 33,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 335,1 млн.дол. проти 940,7 млн.дол. у січні-листопаді 2002р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 202 країн світу.

До Німеччини, Італії, Китаю, Туреччини, Угорщини, Польщі та  США здійснювалось майже 30% експортних поставок. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Польщі, Італії, Сполученого Королівства, Китаю та Франції разом склали 30,5%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (18,7% експортних та 38,1% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили 36,7% від загального обсягу експорту. Експорт мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів та шляхового обладнання, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження разом становив 50,7%. У загальному обсязі експорту товарів проти січня–листопада 2002р. збільшилась частка  жирів та олій тваринного або рослинного походження, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, ор­ганічних хімічних сполук, добрив, виробів з чорних металів, електричних машин і устаткування, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання. Натомість  зменшилась частка зер­нових культур, руд, шлаків та золи, одягу текстильного, чорних металів, міді і виробів з міді, алюмінію і виробів з алюмінію, інструментів,  котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

У загальному обсязі імпорту товарів 37,8% вартості становили мінеральні продукти, у тому числі 35,1% - енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (нафта сира – 16,4% та газ природний – 14,3%). Поставки механічного  та електричного обладнання, транспортних засобів та шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів та виробів з них, готових харчових продуктів, полімерних матеріалів, пластмас та каучуку, текстилю та виробів з текстилю  разом становили 48,8% вартості імпорту. За 11 місяців 2003р. у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка зернових культур, цукру і кондитерських виробів з цукру, руд, шлаків та золи, полімерних матеріалів, пластмас, чорних металів, електричних машин та устаткування, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка тютюну, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, інших продуктів хімічної промисловості, паперу та картону.

За січень-листопад 2003р. з України було експортовано зернових культур 3501,9 тис.т на суму 353,9 млн.дол. (на 7073,5 тис.т, або у 3 рази, менше, ніж у січні-листопаді 2002р.), у тому числі пшениці – 901,1 тис.т на 80,6 млн.дол. (на 6382,5 тис.т менше), жита – 91,9 тис.т на 6 млн.дол. (на 258 тис.т менше), ячменю – 1767,2 тис.т на 189,3 млн.дол. (на 796,2 тис.т менше). Імпортовано зернових культур в Україну 2622,8 тис.т на суму 374,7 млн.дол. (на 2525,8 тис.т, або у 27 разів більше,  ніж у січні-листопаді 2002р.), у тому числі пшениці – 2234,3 тис.т на 323,1 млн.дол. (у січні-листопаді 2002р. завезено 1,5 тис.т), жита – 253,5 тис.т на 15,8 млн.дол. (у січні-листопаді 2002р. всього завезено 0,2 т), ячменю – 29,3 тис.т на 5,4 млн.дол. (на 11,2 тис.т більше, ніж у січні-листопаді 2002р.).

За січень–листопад 2003р. експорт давальницької сировини становив   29,3 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 30,6 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 1451,4 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1887,1 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами припадали на м.Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську та Луганську області.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за 2003р. становив 350,7 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з 2002р. збільшився на 13,1%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями -фізичними особами) за 2003р. становив 82,8 млрд.грн., що на 20,1% більше обсягу 2002р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 29,5%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у 2003р. проти попереднього року збільшився на 4,3% і становив 3 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2003р. становив 48,9 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 19,4% більше обсягу 2002р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у 2003р. становив 108,2% (у 2002р. – 99,4%). На споживчому ринку за рік в цілому темпи приросту цін (тарифів) на продовольчі товари та послуги випереджали приріст цін на непродовольчі товари (відповідно 10,9%, 5,4% та 1,5%).

На продовольчому ринку найбільше (на 75,1%) подорожчало пшеничне борошно.  На 36,0–28,3% зросли ціни на хліб і хлібобулочні вироби, макаронні вироби, мед; на 17,2–7,8% подорожчали яйця, крупи і бобові, молоко і молочна продукція, м’ясо і птиця, масло вершкове, риба і морепродукти,  кондитерські  вироби, сир і бринза. Водночас зафіксовано значне здешевлення картоплі (на 57,1%); на 2,0% подешевшав  цукор. 

Серед непродовольчих товарів на  6,7–2,1%  стали  дорожчими  автомобілі й автотовари, перев’язувальні матеріали, друковані видання, лампи і електроосвітлювальні прилади, товари побутової хімії, електротовари,  мило туалетне та господарське,  будівельні матеріали   та синтетичні мийні засоби.

У сфері послуг найбільше (на 14,7–7,2%) подорожчали послуги готелів,  плата за каналізацію, послуги театрів,  фінансових установ, кінотеатрів,  паркування особистого транспорту,  закладів середньої та вищої освіти, охорони здоров’я, пансіонатів. 

Індекс цін виробників промислової продукції у 2003р. становив 111,1% (у  2002р. –105,7%).

За рік найбільше зросли ціни у добувній та обробній промисловості (на 17,9% та 11,8% відповідно). У виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води продукція подорожчала на 1,9%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-листопаді 2003р. становив 105,9% (у відповідному періоді попереднього року104,3%).

За 11 місяців поточного року найбільше зростання цін на будівельно-монтажні роботи зафіксовано у будівництві об’єктів, що призначені для надання колективних, громадських та особистих послуг (на 12,9%). Крім того, на 9,8-7,1% підвищилися ціни на будівельно-монтажні роботи у будівництві об’єктів обробної промисловості, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, об’єктів сільського господарства, готелів і ресторанів, житлових будівель.

Індекс тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2003р. становив 102,3% (у 2002р. – 107,5%).

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січеньлистопад 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 13%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання  товарів та  послуг, зросли на  10,1%,  а  реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, на 4,9%.

У листопаді 2003р. порівняно з жовтнем номінальні доходи населення зменшились на 2,5%, а наявні та реальні наявні – відповідно на 0,2% та 2,1%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за листопад 2003р. становили 318,2 грн. проти  278,5 грн. за листопад 2002р.

Витрати  населення у січні–листопаді 2003р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 21%. Приріст заощаджень склав 9284 млн.грн.

Номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, за січень–листопад 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. підвищилася на 22,7% і склала 454,56 грн., що  на 24,5% перевищувала розмір встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (365 грн.) та у 2,5 раза розмір мінімальної заробітної плати (185 грн.) у цьому періоді.

Найбільші розміри середньомісячної заробітної плати  спостерігались у працюючих на підприємствах транспорту і звязку, у фінансових установах  і перевищували середній показник по економіці в 1,5–2,2 раза. Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати відзначався  на підприємствах по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення (у 2,1 раза більше від середнього по економіці).

Разом з тим  розмір заробітної плати працівників сільського та рибного господарства, установ охорони здоровя та соціальної допомоги, підприємств та організацій, що надають колективні, громадські та особисті послуги залишався значно нижчим і не перевищував двох третин  від середнього  по економіці.

Номінальна середньомісячна заробітна плата у січні–листопаді 2003р. перевищила рівень прожиткового мінімуму у 17 регіонах. Співвідношення найбільшого її рівня у м.Києві та найменшого у Тернопільській області складало 2,5 раза. При цьому найнижчий темп приросту заробітної плати за 11 місяців 2003р.  порівняно з відповідним періодом  попереднього року був у м.Києві (на 18,3%), а найвищий (на 28,2%) – у Тернопільській області. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей на 13,8%–19,6% перевищувала відповідний показник у цілому по країні.

Реальна заробітна плата у листопаді порівняно з жовтнем 2003р. зменшилась на 3,6% (при зростанні споживчих цін на 1,9%). Темп її приросту порівняно з листопадом 2002р. склав 12,9%. Середньомісячний розмір  реальної заробітної плати у січні–листопаді 2003р. перевищив відповідний минулорічний показник  на 15,3%.

Сума невиплаченої заробітної плати за 11 місяців 2003р. зменшилась на 8,2%, а за листопад – на  0,8% і на 1 грудня 2003р. склала 2123,6 млн.грн. Порівняно з відповідним періодом 2002р. скорочення обсягу боргу склало 11,1%.

За 11 місяців  2003р. сума невиплаченої заробітної плати зменшилася майже в усіх регіонах країни. Найбільше вона скоротилась у Закарпатській (на 55,9%), Тернопільській (на 42,7%), Чернігівській (на 34,4%), Рівненській (на 31,9%) областях та м.Києві (на 39,8%). Поряд з цим у Кіровоградській та Луганській областях за цей період відбулось її зростання (відповідно на 2,2% та 5,5%).

Вагоме зменшення суми боргу із виплати заробітної плати порівняно з 1 січня 2003р. зафіксовано  на підприємствах сільського господарства (на 74 млн.грн., або 19,2%), будівництва (на 29,8 млн. грн., або на 15,4%), транспорту та звязку (на 16,2 млн.грн., або на 12,9%).

Загалом сума невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2003р. була менше половини (46,9%) середньомісячного фонду оплати праці усіх працівників. На  початок 2003р. це співвідношення складало 59%.

За 11 місяців 2003р. відбулось значне зменшення суми заборгованості із виплати заробітної плати внаслідок недофінансування із бюджетів усіх рівнів. Порівняно з 1 січня 2003р. її сума зменшилася на 47,4% і на 1 грудня становила 22,1 млн.грн., або 1% від загальної суми заборгованості. Більшу частину цієї суми (18,3 млн.грн.) складала заборгованість працівникам з виплати компенсацій, пов’язаних з наслідками Чорнобильської катастрофи, яка припадала в основному на Житомирську (8,7 млн.грн.), Рівненську (4,9 млн.грн.) та Київську  (3,5 млн.грн.) області.

Частка працівників, які вчасно не отримували заробітну плату, в загальній кількості  зменшилась з 18,1% на 1 січня 2003р. до 13,1% на             1 грудня 2003р. Кількість таких працівників за зазначений період скоротилася майже на третину (29,6%) і на 1 грудня 2003р. становила 1,5 млн. осіб, з яких 46,7% були зайняті на підприємствах промисловості та 26,1% – у сільському господарстві.

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 987 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці більше, ніж за 2 місяці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", протягом листопада 2003р. зменшилася на 41,8%, або на 0,5 млн.грн., і на 1 грудня 2003р. склала 662,1 тис.грн., що менше суми заборгованості на 1 грудня 2002р. на 99,7%, або на 201,3 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом листопада 2003р. зменшилася на 8,7%  і на 1 грудня 2003р. склала 1,7 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 грудня 2002р. на 44,4%, або на 1,4 млн.грн.

У січні–листопаді 2003р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 2669,0 тис. сімей, що становило 91,6% від загальної кількості сімей, які зверну­лися за субсидіями, з них у міській місцевості – 2060,0 тис. сімей, у сільсь­кій – 609,0 тисяч.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2003р. стано­вила 103,8 млн.грн., при цьому у міській місцевості цей показник становив відповідно – 88,6 млн.грн., у сільській – 15,2 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у листопаді 2003р. становила 54 грн.

Крім того, 714,9 тис. сімей (86,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 172,7 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 176,4 тис. сімей на загальну суму 43,7 млн.грн., у сільській місцевості – 538,5 тис. сімей та 129,0 млн.грн.

Середній розмір призначеної у листопаді 2003р. субсидії цього виду на одну сімю становив 246 грн.

У січні–листопаді 2003р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побу­тового палива становила 186,9 млн.грн.

У січні–листопаді 2003р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 6783,5 млн.грн., що становило 96,0% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 грудня 2003р. становила 7470,2 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги на кінець листопада 2003р. становив 11,6 місяця.

Мали борг за 3 місяці і більше: за опалення – 43% власників особових рахунків, підігрів води – 41%, квартплату – 40%, водопоста­чання та вивіз сміття – 39%, водовідведення – 37%, газопостачання – 33%.

 

 

Ринок праці

 

У грудні 2003р. у пошуках роботи до державної служби зайнятості звернулося 157,0 тис. незайнятих громадян, що на 3,5%  більше, ніж у листопаді 2003р. та на 7,3% більше, ніж у грудні 2002р. Кількість зареєстрованих осіб, які були звільнені з останнього місця роботи з економічних причин, порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 10,0% та склала 12,3 тис. осіб. 

На обліку в державній службі зайнятості на 1 січня 2004р. всього перебувало 1003,7 тис. незайнятих громадян. Кількість осіб, які у такий спосіб шукали роботу, за грудень 2003р. збільшилася на 2,0%, а по відношенню до початку 2003р. скоротилася на 4,9%. Серед зазначеної категорії громадян 98,5% мали офіційний статус безробітних, з них двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за грудень збільшилася на 4,1% та становила 988,9 тис. осіб.

Із кожних 100 зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку на 1 січня 2004р., 47 раніше займали робочі місця, 27 – посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Зростання обсягів зареєстрованого безробіття впродовж грудня 2003р. спостерігалось майже в усіх регіонах, крім Закарпатської, Херсонської областей та м.Києва. Найбільший приріст (від 9,7% до 7,3%) відбувся у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській областях. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за грудень 2003р. в цілому по країні збільшився на 0,1 відсоткового пункту та на 1 січня 2004р. становив 3,6%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 6,9% у Тернопільській області до 0,4% у м.Києві.

Кількість зареєстрованих безробітних у сільській місцевості у грудні 2003р. зросла в більшій мірі, ніж у міській (на 5,7% проти 2,8%) та на              1 січня 2004р. становила відповідно 449,2 тис. осіб та 539,7 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості також збільшився на 0,4 відсоткового пункту, а у міській – на 0,1 відсоткового пункту. Цей показник для сільського населення, як і раніше, значно перевищував аналогічний показник для мешканців міської місцевості та на 1 січня 2004р. становив 6,9% проти 2,6% працездатного населення працездатного віку відповідної місцевості.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад упродовж грудня 2003р. зменшилася  на 4,1% та на 1 січня 2004р. становила 138,8 тис., що на 12,0% більше, ніж рік тому.

Навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця загалом не змінилось і становило 7 осіб на 1 вакансію. За категоріями робочих місць цей показник складав: на місця робітників 5 осіб, службовців 7. На місця, що можуть бути укомплектовані робітниками, які не потребують спеціальної підготовки, навантаження складало 24 особи, а для працівників сільського господарства 35 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у грудні 2003р. було працевлаштовано 52,8 тис. осіб, що на 4,3% менше, ніж у листопаді 2003р. та на 3,0% більше, ніж у відповідному місяці 2002р.

Серед працевлаштованих осіб майже половину (49,3%) складали жінки, 35,2% особи у віці до 28 років та 10,4% особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування впродовж грудня з обліку було знято 80,2 тис. осіб, що в 1,5 раза більше, ніж працевлаштовано державною службою зайнятості у цьому місяці. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 4,6 тис. осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості було направлено на навчання у грудні 2003р. 10,6 тис. безробітних проти 9,8 тис. осіб у листопаді. Загалом за направленням цих установ у навчальних закладах усіх типів на
1 січня 2004р. проходили професійне навчання 39,2 тис. безробітних, з яких більш ніж дві третини (69,0%) становили жінки та більше половини (57,7%) – особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації активної політики зайнятості є організація громадських робіт. Чисельність громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які брали участь у таких роботах, порівняно з листопадом 2003р. зменшилася на
5,5 тис. осіб і на 1 січня 2004р. становила 2,2 тис. осіб, або 0,2% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом грудня 2003р. на допомогу по безробіттю було витрачено 94,3 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 796,8 тис. осіб, або 80,6% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 січня 2004р. Середній розмір допомоги у грудні 2003р. складав 118,32 грн., що дорівнює 57,7% мінімального рівня заробітної плати, законодавчо встановленого з 1 грудня 2003р.

 

Демографічна ситуація

 

          На 1 грудня 2003р. в Україні, за оцінкою,  проживало 47658,3 тис. осіб. За січень–листопад 2003р. чисельність населення зменшилася на 345,2 тис., у тому числі внаслідок природного скорочення – на 321,6 тис.осіб (93,2% загального зменшення), та міграційногона 23,6 тис. (6,8%).

          Природне скорочення населення у січні–листопаді 2003р. зафіксовано в усіх ре­гіо­нах країни. Порівняно з відповідним періодом 2002р. його обсяг зменшився на 3,5 тис.осіб (на 1,1%), а у розрахунку на 1000 жителів – з 7,4 до 7,3. Рівень природного скорочення зменшився, насамперед, через підвищення народжуваності. Якщо у січні–листопаді 2002р. на 1000 жителів припадало 8,1 народжених, то у січні–листопаді 2003р. – 8,6. Разом з тим у країні спостерігалося і зростання смертності. Протягом січня–листопада 2003р. на кожну тисячу жителів вмирало 15,9 осіб проти 15,5 у відповідному періоді попереднього року.

         Упродовж 11 місяців 2003р. спостерігалося збільшення числа зареєстрованих шлюбів (з 6,8 до 7,6 на 1000 жителів) і водночас – зменшення числа розлучень (з 3,8 до 3,7 на 1000 жителів).

         Обсяг міграційного відпливу населення зменшився порівняно з відповідним періодом 2002р. на 8,2 тис.осіб (або з 0,7 до 0,6 осіб на 1000 жителів).

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції протягом 2003р. зареєстровано 566,4 тис. злочинів (на 23% більше  порівняно з 2002р.), з числа яких 10,0 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та проку­ратури кримінальних проявів більше половини (51,5%) тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 63,6% складали злочини проти власності, 10,3% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоровя населення, 4,8% злочини проти громадського порядку та моральності, 3,3% злочини у сфері службової діяльності, 4,5% злочини проти життя та здоровя особи, 4,0% та 2,2% відповідно злочини проти безпеки руху та експлуатації транс­порту, злочини проти громадської безпеки.

У 2003р. скоєно 4041 умисне вбивство та замахи на вбивство, 1048 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Кількість грабежів порівняно з попереднім роком збільшилася на 73,2% та становила 36,5 тис. випадків, а розбоїв – на 9,8% та становила 5,7 тис.

Протягом 2003р. зафіксовано 211,0 тис. крадіжок у відно­шенні приватної власності (серед яких майже третину складають крадіжки з квартир) та 53,9 тис. у відношенні державної або колективної власності, що більше порівняно з 2002р. відповідно на 37,8% та 25,8%.

Органами внутрішніх справ та прокуратурою виявлено 634 організовані групи і злочинні організації (на 12,2% менше, ніж у 2002р.), що скоїли 6159 злочинів, з яких більше ніж три чверті (77,8%) тяжкі та особливо тяжкі (на 1,0% більше).

Кількість потерпілих від злочинів за 2003р. становила 351,9 тис. осіб (на 36,9% більше, ніж у 2002р.), з яких 113,7 тис. жінки, 41,6 тис. пенсіонери, 8,6 тис. неповнолітні (збільшення відповідно на 43,1%, 33,0% та 29,5%). Від злочинів загинуло 10036 осіб.

Органами внутрішніх справ у 2003р. виявлено 259,7 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з яких 93,2% притягнуто до кри­мінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 12,3% жінки, 10,6% неповнолітні, кожний п’ятий раніше вже ставав на злочинний шлях. Майже дві третини (65,6%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

 

 

Державний комітет статистики України