Архів

Соціально-економічне становище України за січень 2004 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

Валовий внутрішній продукт

 

Приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні 2004р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 9,0%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, становив 19099 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався у будівництві – 21,9%, обробній промисловості – 20,5%, оптовій і роздрібній торгівлі – 9,4%, добувній промисловості – 9,2%.

 

Промисловість

 

У січні 2004р. обсяги промислового виробництва зросли порівняно з січнем 2003р. на 16,1%. Приріст продукції одержано майже за всіма основними видами промислової діяльності. 

У добувній промисловості обсяги виробленої продукції зросли у січні 2004р. на 9,1%. Випуск продукції збільшився на підприємствах з видобутку металевих руд на 10%, вуглеводнів – на 8,9%, вугілля і торфу – на 8,1%. Обсяги залізної руди та концентрату неагломерованих становили   5,4 млн.т, що більше, ніж у січні 2003р. на 7,3%. Збільшено видобуток газу природного – на 2,2%.

В обробній промисловості приріст продукції за січень 2004р. становив 20,5%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів обсяги продукції зросли на 9,6% порівняно з січнем попереднього року. Зростання обсягів виробництва спостерігалось у більшості її основних видів діяльності. Значний приріст продукції одержано у переробленні овочів та фруктів (34,7%), молочній  (25%) та м’ясній (24,2%) промисловості. Перевищено обсяги січня 2003р. у виробництві круп і борошна (на 12,2%), напоїв (на 11%), тютюновій промисловості (на 8,5%), виробництві жирів (на 0,8%). Водночас спостерігалось падіння обсягів продукції у виробництві макаронних виробів на 31%. Вироблено 28,2 тис.т нектарів, фруктових і овочевих соків, 1,6 тис.т натуральних консервованих овочів, 2,1 тис.т джемів, желе, пюре та паст фруктових, 44,6 тис.т молока обробленого рідкого, 1 тис.т вершків, 7,5 тис.т масла вершкового, 12,5 тис.т сирів жирних, 33,5 тис.т продуктів кисломолочних, 6,6 тис.т консервів молочних, 20,1 тис.т ковбасних виробів, 163 тис.т борошна, 140 тис.дал коньяку, 2,7 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 271 тис.дал шампанського, 1,2 млн.дал вина виноградного, 9,4 млн.дал пива.

У легкій промисловості приріст обсягів продукції становив 9% проти січня 2003р. Збільшено у 2–4 рази випуск пряжі хімічної штапельної та лляної, в 1,7–1,9 раза – шкіри дубленої без подальшої обробки та вовняних тканин, більше ніж наполовину – тканин з хімічних волокон, на 16–28% – виробів панчішно-шкарпеткових, килимів та виробів килимових. На швейних підприємствах зросли на 55% обсяги випуску жіночих та дівчачих пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих та на 18% ­– аналогічних виробів для чоловіків і хлопчиків, на 42%­ – суконь і сарафанів. Взуттєвиками у січні поточного року випущено 1,5 млн. пар взуття, що на 27% перевищило обсяги січня 2003р. Водночас більше ніж наполовину знижено виробництво костюмів жіночих та дівчачих, на чверть – тканин ворсових, махрових і тканин спеціальних інших, білизни постільної, на 11–15% – костюмів чоловічих і хлопчачих та брюк і бриджів жіночих і дівчачих, бавовняної та вовняної пряжі.  

Порівняно з січнем 2003р. обсяги промислової продукції у виробництві деревини та виготовлення виробів з неї зросли на 23,9%. Збільшився випуск дерев’яних вікон, дверей, рам і порогів, паркету з деревини листяних порід, плит деревостружкових (на 14–36%), плит деревоволокнистих, фанери клеєної (на 2–5%). Водночас зменшилось виробництво тари дерев’яної та її частин.

 У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі приріст виробництва проти січня попереднього року становив 19,1%. Збільшилось виготовлення паперу та картону, коробок, ящиків і сумок з гофрованих паперу чи картону на 28–33%, зошитів, шпалер та аналогічних покриттів і друкування книг – на 5–8%. Проте скоротився друк газет, журналів і періодичних видань.

Підприємства з виробництва неметалевих мінеральних виробів збільшили обсяги продукції на 29,3%. Зріс випуск цементу, плит і плиток керамічних, стінових будівельних матеріалів на 60–73%, виробів з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах, елементів конструкцій збірних для житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, ємностей для напоїв і харчових продуктів – на 25–29%, виробів санітарно-технічних керамічних, скла виливаного, прокатного, видувного чи тягнутого, листового чи профільованого – на 12–16%. Поряд з цим скоротився випуск скло-флоату та скла листового зі шліфованою або полірованою поверхнею та листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу на 5–13%.

У металургії та обробленні металу виробництво продукції збільшилось порівняно з січнем 2003р. на 16,4%. Приріст продукції одержано у виробництві чорних металів (11,9%), кольорових металів (93,4%), обробленні металу (37,8%). При цьому допущено скорочення випуску продукції на підприємствах з виробництва труб (на 12,8%), первинного оброблення сталі (на 5,9%).

Виплавлено 2,6 млн.т сталі та випущено 2,2 млн.т готового прокату, що перевищило обсяги січня 2003р. відповідно на 8% і 10%.

Випуск труб та профілів пустотілих з металів чорних скоротився проти  січня 2003р. на 16,3% і становив 112 тис.т.

На підприємствах машинобудування обсяги виробництва зросли на 39,8% порівняно з січнем 2003р. Суттєвий приріст продукції отримано у виробництві транспортного машинобудування (65,7%), з нього у виробництві автомобільного транспорту (128,5%), залізничного машинобудування (44,7%). Значно збільшились обсяги продукції у виробництві машин для перероблення сільськогосподарських продуктів (на 59%), побутових приладів (на 37,6%), верстатів (на 27,4%), канцелярських та електронно-обчислювальних машин (на 24,5%), машин для металургії (на 22,7%), сільськогосподарських машин (на 21,5%), електричних машин і апаратури (на 20,3%). Поряд з цим зменшились обсяги у виробництві машин для текстильної промисловості – на 37,1%, устатковання для радіо, телебачення та зв’язку – на 11,7%.

У січні поточного року випущено 37,1 тис. холодильників-морозильників  побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями та 10,5 тис. холодильників побутових, 20,9 тис. пральних машин, 5,6 тис. пилососів побутових, 2,8 тис. комп’ютерів настільних, 580 шт. верстатів для оброблення дерева,  454 шт. тракторів для сільського та лісового господарства, 12 шт. комбайнів зернозбиральних.

На підприємствах автомобілебудування у 2–4 рази збільшено випуск легкових і вантажних автомобілів, яких випущено відповідно 8,4 тис.шт. і 97 шт. Виробництво автобусів і тролейбусів зросло на 42–67%. Серед  спеціальних і спеціалізованих автомобілів на третину збільшився випуск автокранів.

У хімічній та нафтохімічній промисловості випуск продукції у січні 2004р. збільшився на 19%. Зростання обсягів продукції спостерігалось у хімічному виробництві (на 15,2%), з нього у виробництві базової хімічної продукції (на 15%), лаків і фарб (на 22,7%), фармацевтичному виробництві (на 21,3%). У той же час на 5,9% скоротились обсяги на підприємствах з виробництва мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів. Приріст продукції проти січня минулого року одержано у виробництві гумових виробів (37,7%) та переробленні пластмаси (36,6%).

Серед продукції хімічної промисловості порівняно з січнем 2003р. у 2–4 рази збільшено виробництво нітратів калію, оксиду та пероксиду цинку, сірки рафінованої, синтетичних барвників, на 86–90% – кислоти адипінової, її солей та складних ефірів, сірчаної кислоти, на 30–46% – кислот карбонових та їхніх похідних, каустичної  соди, нафталіну та сумішей ароматичних інших вуглеводнів, на 5–21% – соди кальцинованої, соляної та оцтової кислот, газів промислових складних і простих, калійних мінеральних добрив, пропілену, металоїдів, лимонної кислоти, її солей та складних ефірів. Водночас майже на дві третини скорочено випуск пестицидів та інших агрохімічних продуктів, на 16–37% – азотних мінеральних добрив, сульфату алюмінію, кислоти азотної неконцентрованої, дистильованої води.

Обсяги виробництва пластмас у первинних формах проти січня 2003р. зросли на 69% і становили 33,6 тис.т.

У січні поточного року вироблено 596 тис.шт. усіх видів шин. Проти січня 2003р. виробництво шин для сільськогосподарських, лісогосподарських машин та іншої техніки збільшено у 2,4 раза, для вантажних автомобілів та автобусів – на 39%, для легкових  автомобілів – на 30%. При цьому випуск шин для велосипедів і мотоциклів скорочено на 70%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції зріс на 24,4% проти січня 2003р. Обсяги первинної переробки нафти збільшились на 24,6% і становили 1,9 млн.т. Випуск мазутів топкових важких і дизельного палива для автомобільного та залізничного транспорту зріс відповідно на 16% і 34%, водночас виробництво бензину моторного зменшилося на 11%.

Випуск коксу збільшився на 10% і становив 1,9 млн.т.

У виробництві та розподіленні електроенергії порівняно з січнем 2003р. обсяги продукції (робіт, послуг) скоротились на 6,8%. Виробництво електроенергії зменшилось на 4,3% і становило 17,2 млрд.кВт·годин. На теплових електростанціях випуск електроенергії скоротився на 13,5%, на атомних і гідроелектростанціях одержано її приріст відповідно на 7,7% та 4,0%.

За 2003р. промисловими підприємствами відвантажено продукції (надано послуг) на 236,3 млрд.грн., з неї на 4,4 млрд.грн. (1,9%) – на бартерних умовах, 211 млрд.грн. (90,4%) становили грошові надходження.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  січень  2004р. в усіх категоріях господарств порівняно з  січнем 2003р. зменшився на 6,4%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 9,1%, а у господарствах населення – на 5,2%.

На початок лютого поточного року для проведення сівби ярих культур у сільськогосподарських підприємствах було в наявності 1033 тис.т  насіння зернових  і  зернобобових  культур  (без кукурудзи та страхових фондів),  що  на 1,7% більше, ніж торік. Більше заготовлено для посіву насіння проса (у 2,6 раза), гречки (на 34,1%) та ячменю ярого (на 0,7%). Водночас насіння зернобобових культур заготовлено  145,7 тис.т, що становить 82,7% до рівня минулого року. Крім того, в страховий фонд засипано 169 тис.т зерна, що на 23,9% менше, ніж торік. Наявність насіння кукурудзи для посіву збільшилась проти минулого року на 31,1%, насіння соняшнику – на 35,8%. 

У січні поточного року порівняно з січнем 2003р. сільськогосподарські підприємства були гірше забезпечені паливно-мастильними матеріалами: скоротилося надходження дизельного палива (на 35,5%), бензину (на 20,5%),  дизельних масел (на чверть) і трансмісійних масел (на 9,5%). На   1 лютого 2004р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності   63 тис.т дизельного палива (на 9,6% менше проти 1 лютого 2003р.) і 16 тис.т бензину (на 11,1% менше).

У господарствах усіх категорій за січень поточного року виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) становить 243 тис.т,  що  на 3,6% менше порівняно з січнем  2003р., молока – 613 тис.т (на 6,6% менше), яєць – 746 млн.шт. (на 3,7% менше). У сільськогосподарських підприємствах реалізація на забій худоби та птиці скоротилася на 7,6%,  молока –  на 20,3%, виробництво яєць – на 3,1%. У господарствах населення порівняно з січнем 2003р. виробництво м’яса зменшилося  на 2,5%,  молока – на 1,4%, яєць – на 4,5%.  Частка цих господарств у  загальному виробництві вказаних продуктів тваринництва становила відповідно 80%, 77% та  38%.

За розрахунками, станом на 1 лютого 2004р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало  7,7 млн. голів, що на 15,7% менше проти 1 лютого  2003р.,  у тому числі корів – 4,3 млн. голів (на 9,4% менше). У сільськогосподарських підприємствах загальна чисельність великої рогатої  худоби скоротилася майже на чверть, у тому числі корів – на 21,4%. У господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби зменшилася на 8,0%, корів – на 4,4%. Загальна чисельність поголів’я свиней  становила 7,0 млн. голів, що на 21,7%  менше, ніж на початок лютого 2003р. У сільськогосподарських підприємствах спостерігається значне скорочення поголів’я – на 34,1%, а  у господарствах населення – на 14,4%. Поголів’я птиці всіх видів становило 133,1 млн. голів (на 3,7% менше, ніж торік). У сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці зросло на 1,8%, але  скоротилося у господарствах населення – на 6,0%.

У сільськогосподарських підприємствах у січні поточного року надій молока від однієї корови збільшився на 2,2%. У той же час у підприємствах зменшилось загальне надходження приплоду телят – на 38,7%, поросят – на 30,1%, ягнят та козенят – на  20,8%. У розрахунку на 100 маток, які були на початок року, вихід телят становив 7 голів (9 голів торік), поросят - 71 голову (74 голови), ягнят і козенят - 20 голів (24 голови).

Порівняно з січнем 2003р. зменшився обсяг продажу сільськогосподарськими підприємствами населенню молодняку великої рогатої худоби  (на чверть), поросят (на 21,0%) та  птиці (на 10,0%).

На 1 лютого 2004р. запаси кормів усіх видів у сільськогосподарських підприємствах становили 3,4 млн.т кормових одиниць, що на 17,4% менше, ніж на 1 лютого 2003р. У розрахунку на одну умовну голову припадало по  8,5 ц кормових одиниць проти 8,1 ц к.од. торік.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень 2004р. скоротився на 15% порівняно з січнем 2003р., що відбулося в основному за рахунок значного зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва – на 24%. Обсяг реалізації продукції тваринництва  скорочено на 10%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма каналами реалізації у січні 2004р. зросли на 23% порівняно з січнем 2003р., у тому числі на продукцію рослинництва – на 7%, на продукцію тваринництва - на 31%.

За угодами оренди земельних і майнових паїв у січні 2004р. сільськогосподарськими підприємствами селянам було видано 0,2 тис.т олії, що становить чверть загального обсягу її реалізації, 7,9 тис.т зернових культур (6%), 0,55 тис.т цукру (4%).

У січні 2004р. питома вага бартерної форми розрахунків у сільському господарстві становила 0,6% проти 1,4% у січні минулого року. Для здійснення товарообмінних операцій господарства здебільшого використовували цукор (2% загального обсягу його реалізації).

Станом на 1 лютого 2004р. на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 4,1 млн.т зерна, у тому числі на підприємствах, що його зберігають - 2,3 млн.т. Середня ціна реалізації, яку пропонували товаровиробникам зберігаючі та переробні підприємства, у січні поточного року становила 805,2 грн. за тонну. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах на початок лютого 2004р. в наявності було 2,7 млн.т зерна (майже по 239 т у середньому на одне господарство).

 

Будівельна діяльність

 

За 2003р. забудовниками усіх форм власності завершено будівництво та введено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів та потужностей. В цілому введено 46 нафтових і  62 газові свердловини, 143 км нафто-  та 356 км газопроводів магістральних, 73 км автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям, електричні розподільні  лінії середньої  напруги протяжністю 1,4 тис. км, трансформаторні знижувальні підстанції напругою 35 кВ і вище потужністю 100,6 тис.кВ.А.

Також  на підприємствах у 2003р. введено в експлуатацію потужності з виробництва: 3 тис. шт. легкових автомобілів, 37,9 тис.т виливок з кольорових металів, 95,0 тис.кв.м облицювальних матеріалів з природного каменю, 500,1 тис. пар взуття, 25,9 муб плодоовочевих консервів, 3,5 тис.т олії нерафінованої, 350 т цукру, 503,4 т сиру тощо.

Для потреб сільського господарства введено в дію приміщення для птиці, зернофуражні та насіннєсховища, комбінати тепличні, теплиці під склом, цехи комбікормові, млини,  крупорушки та інші.

У 2003р. збереглася тенденція до нарощування обсягів введеного житла, що спостерігалась протягом останніх 2 років. Порівняно з 2002р. обсяги введеного житла в цілому зросли на 5,9% (у 2002р. – на 2,3%, у 2001р. – на  6,8%). 

За 2003р. введено в експлуатацію 6432,9 тис.кв.м загальної площі житла,  з яких 5074,3 тис.кв.м, або 79% загального обсягу, у міських поселеннях.

Проти 2002р. обсяги  введеного житла зросли у 21 регіоні країни,  найбільше (на 22–45%) у Житомирській, Рівненській, Тернопільській,  Черкаській,  Закарпатській  областях та м.Севастополі. Слід зазначити, що у Вінницькій, Київській, Луганській, Миколаївській,  Харківській  та  Хмельницькій областях  нарощування обсягів будівництва житла спостерігається третій рік поспіль.  

Разом з цим відбувається значне скорочення обсягів житлового будівництва  в Автономній Республіці Крим,  Дніпропетровській  та  Волинській  областях (на 12–18%).

Більше половини  (50,7%) загального обсягу житла введено в експлуатацію у 7 регіонах: місті Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській  та  Харківській областях. Перше місце за обсягом житлового будівництва посідає столиця, де збудовано 1001,1 тис.кв.м загальної площі,  що становить 15,6%  від загального обсягу введеного житла.

Структура  введеного в експлуатацію житла за формами власності у 2003р. не зазнала суттєвих змін. Більшість житла будують приватні забудовники (61,4% загального обсягу), при цьому частка індивідуального житлового будівництва у приватному секторі – 97,8%. Питома вага житла, введеного забудовниками колективної форми власності, становить 18,3%, державної – 14,7%, комунальної – 5,3%.

Слід зазначити, що забудовники  державної форми власності порівняно з 2002р. збільшили обсяги введення житла майже в 1,5 раза, приватної –  на  8,6%,  з них індивідуальні – на 6,9%. У той же час забудовники комунальної та колективної форм власності зменшили обсяги житлового будівництва відповідно  на 39,5% та 3,1%.

За рахунок коштів державного бюджету  введено в експлуатацію  277,6 тис.кв.м, що становить  4,3% загального обсягу  житла (у 2002р. – 2,2%).

Серед об’єктів соціальної сфери за 2003р. введено в експлуатацію  загальноосвітні навчальні заклади  на 10,7 тис. учнівських місць, дошкільні заклади – на 0,4 тис. місць,  лікарні – на 1,2 тис. ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади –  на 3,7 тис. відвідувань за зміну, санаторії  – на 0,9 тис. ліжок тощо.

Слід зауважити, що п’ята частина загальноосвітніх навчальних закладів  та лікарень, а також майже половина амбулаторно-поліклінічних закладів побудована за рахунок коштів державного бюджету.

На виконання заходів,  пов’язаних з ліквідацією наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС, за даними забудовників, у 2003р. введено в експлуатацію 3 житлові будинки у Житомирській області загальною площею 4,9 тис.кв.м, що на 20,8% менше, ніж у 2002р.

Cічень 2004р. позначився подальшим зростанням ділової активності будівельних підприємств, що спостерігалася з початку 2003р. Будівельними підприємствами усіх форм власності, які працювали за контрактами підряду, виконано робіт на суму 836,3  млн.грн., що на 26,4% більше, ніж у січні 2003р. (у січні 2002р. проти січня 2001р. – на 22% більше).

Сума контрактів підряду, укладених будівельниками на початку 2004р., становила 4,7 млрд.грн. і перевищила рівень відповідної минулорічної на 11%. Найвищий рівень забезпеченості замовленнями у приватних підприємств, які уклали контрактів підряду в 1,3 раза більше, ніж у січні 2003р.

За сприятливих умов підприємства усіх форм власності наростили обсяги будівництва. Колективні підприємства, що виконали 73% загального обсягу робіт, збільшили обсяги будівництва на 29,1%,  державні підприємства – на 15,5%, приватні – в 1,4 раза, комунальні – на 17,9%. 

Перевищили минулорічні обсяги підрядних робіт підприємства 25 регіонів країни.  Слід зазначити, що у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях будівництво зросло більше ніж у 1,5 раза.

Переважна частка обсягів будівництва (60,4%) виконана будівельними підприємствами 6 регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Львівської, Полтавської, Харківської областей та міста Києва.

Збільшення обсягів будівництва у січні 2004р. відбулось в основному за рахунок виконання робіт на об’єктах, будівництво або реконструкція яких здійснювалась у 2003р. Зокрема, у січні 2004р. продовжувалось будівництво енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС, Дністровської та Ташлицької ГАЕС, газопроводу Ананьїв–Ізмаїл, проводилась реконструкція Южноукраїнської АЕС, газопроводу Краснодарський Край–Серпухов. Разом з цим розпочато будівництво паливного терміналу у м.Іллічівськ, сховища відходів ядерного палива на Чорнобильській АЕС, газопроводу Рокитне–Дубровиця, а також компресорних станцій у Харківській області та у м.Долина Івано-Франківської області.

Високі темпи зростання обсягів будівництва проти січня 2003р. зумовлені також виконанням робіт з  ремонту та  реконструкції промислових підприємств: металургійних комбінатів у Донецькій області, гірничо-металургійного комбінату “Криворіжсталь” у Дніпропетровській області, Побузького феронікелієвого комбінату та глиноземного заводу у Миколаївській області, заводу “Ковельмолоко” та Луцького підшипникового заводу  у Волинській області.

Крім цього, у 2004р. продовжується будівництво автомобільних доріг Київ–Одеса та Київ–Чоп і здійснюється реконструкція доріг у Житомирській, Полтавській та Чернівецькій областях.

Також триває будівництво об’єктів соціального призначення та інфраструктури: метрополітену у містах Києві та Харкові, пологового будинку та розважально-юнацького комплексу “Дніпровський узвіз” у м.Київ, торгово-сервісного центру “Поділля” у м.Хмельницький. Нарощуються обсяги будівництва житла в Автономній Республіці Крим, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській областях та місті Києві. 

 

 

Транспорт

 

За січень 2004р. підприємствами транспорту перевезено 64,3 млн.т вантажів, що на 7,4% більше, ніж за січень 2003р. Вантажооборот зріс на 4,6% і становив 38,9 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем 2003р. зросло на 11,2%, у тому числі відправлення вантажів – на 8,8%. На Південній залізниці відправлення вантажів зросло на 17,5%, Південно-Західній – на 15,7%, Львівській – на 9,0%, Придніпровській – на 4,8%, Одеській – на 2,3% та Донецькій залізниці – на 1,4%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: брухту чорних металів – на 47,6%, цементу – на 47,4%, лісових вантажів – на 23,3%, нафти та нафтопродуктів – на 19,3%, чорних металів – на 9,9%, коксу – на 8,5%, залізної та марганцевої руди – на 8,3%, кам’яного вугілля – на 7,7%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 9,5%, у тому числі на Південній залізниці – на 30,6%, Львівській – на 26,3%, Південно-Західній – на 10,3%, Придніпровській – на 6,8% та Одеській залізниці – на 2,8%. Порівняно з січнем 2003р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 13,1%, локомотива – на 3,4%, середня вага поїзда – на 0,1%, на півгодини скоротився простій вагона під однією вантажною операцією.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот зменшив перевезення вантажів на 0,8%, в цілому замовникам доставлено 1,0 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем 2003р. зросло на 4,7%, морського транспорту – знизилося на 5,1%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 9,0% і становив 9,8 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 31,9%, внутрішнього сполучення – в 1,7 раза. Переробка експортних вантажів скоротилася на 15,0%, транзитних – на 10,3%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 3,4% і склала 1,0 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) перевезено 6,5 млн.т вантажів, що на 8,6% більше порівняно з січнем 2003р., та виконано вантажооборот в обсязі 0,8 млрд.ткм, який зріс на 27,2% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 21,6 млн.т вантажів, що на 1,9% більше, ніж за січень 2003р. Це пов’язано зі збільшенням перекачки газу на 3,2% та аміаку на 25,5%. Транспортування нафти скоротилося на 3,6%. Транзит газу зріс на 8,0%, аміаку – на 25,4%. Транзит нафти знизився на 15,0%.

За січень 2004р. послугами пасажирського транспорту скористалися 315,6 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 7,6 млрд.пас.км, що відповідно на 7,7% та на 13,1% більше порівняно з січнем 2003р.

Залізничним транспортом за січень 2004р. перевезено 37,9 млн. пасажирів, що на 3,8% більше, ніж за відповідний період 2003р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) скористалися 0,3 млрд. пасажирів, що на 8,2% більше, ніж за січень попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросло на 11,4%. Авіаційним транспортом перевезено 0,2 млн. пасажирів, що на 41,8% більше порівняно з січнем 2003р.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за 2003р. (за оперативними даними Державного казначейства України) становили 75,2 млрд.грн. (28,9% до ВВП), що складає 99,1% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (72,2% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету становили 75,7 млрд.грн. (29,1% до ВВП), що складає 94,1% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 52,4% витрачено на соціально-культурні заходи, 13,2% – на загальнодержавні функції, з яких видатки по обслуговуванню боргу становили 3,5% від загальної суми видатків (1,0% до ВВП), у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 3,1% відповідно (0,9% до ВВП).

Дефіцит Зведеного бюджету за 2003р. становив 0,5 млрд.грн. (0,2% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 55,0 млрд.грн.  (97,7% річних призначень), або 21,1% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами), і на 65,0% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 35,3%, податок на прибуток підприємств – 36,6%.

У видатках Державного бюджету, що становили 56,0 млрд.грн. (94,8% річних призначень), або 21,5% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів (27,7%) та загальнодержавних функцій  (14,0%), з яких видатки на обслуговування боргу становили 4,6%.

Державний бюджет України зведено з дефіцитом 1,0 млрд.грн. (0,4% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України за листопад 2003р. становила 7,0%.

Вимоги банків України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за листопад збільшились на 5,0% і на 1 грудня 2003р. становили 75,9 млрд.грн., з яких 41,5 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки) у національній та іноземній валюті у банках України, за листопад збільшились на 4,1% і на 1 грудня 2003р. становили 29,7 млрд.грн., з яких 17,5 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець листопада 2003р. офіційний курс гривні до долара США становив 533,20 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 634,61 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування у 2003р., за попередніми даними, був позитивним і становив 20,3 млрд.грн. (загальна сума прибутку склала 37,3 млрд.грн., збитків – 17,0 млрд.грн.). Порівняно з 2002р. фінансовий результат збільшився  на 38,7%.

Найбільші обсяги фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування отримано підприємствами промисловості, прибуток яких зріс проти 2002р. у 3 рази і становив 9,1 млрд.грн., та транспорту і зв’язку – відповідно в 1,3 раза та 5,5 млрд.грн.

За підсумками діяльності у 2003р. збитково працювало 41% загальної кількості підприємств. Найбільше таких підприємств у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві (50%), транспорті та зв’язку (50%), промисловості (47%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість суб’єктів господарювання  на 1 січня 2004р. становила відповідно 274,5 та 344,9 млрд.грн. Протягом грудня 2003р. дебіторська заборгованість зросла на 0,5%, кредиторська – на 1,2%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 88,5%, між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР – 4,7%, із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 6,8%. У структурі дебіторської заборгованості – 95,3%,  1,4%,  3,3%  відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією – 76,0% та Туркменістаном – 17,0%.

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  26,2%, кредиторської – 30,7% .

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів і послуг за 2003р. становили 27328,2 млн.дол.США, імпорту - 24409,2 млн.дол. і збільшились порівняно з  2002р. відповідно на 24,1% та 34,3%.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу країни у 2003р. становило 2919,0 млн.дол. (у 2002р. - 3844,0 млн.дол.). 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за 2003р.  становили 23080,2 млн.дол., імпорту – 23020,8 млн.дол. і проти 2002р. збільшилися відповідно на 28,5% та на 35,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 59,4 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 204 країн світу.

До Німеччини, Італії, Китаю, Туреччини, Угорщини, Польщі та  США здійснювалось більше 30% експортних поставок. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Польщі, Італії, Сполученого Королівства, Китаю та Франції разом становили майже 31%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (18,7% експортних та 37,6% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів і виробів з них становили 36,8% від загального обсягу експорту. Експорт мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів і шляхового обладнання, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження разом становив 50,8%. У загальному обсязі експорту товарів проти 2002р. збільшилась частка насiння та плодів олійних рослин, жирів та олій тваринного або рослинного походження, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, добрив, виробів із чорних металів, електричних машин і устатковання, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, приладів і апаратів. Натомість  зменшилась частка зер­нових культур, руд, шлаків та золи, паперу та картону, одягу текстильного, чорних металів, алюмінію та виробів з алюмінію, інструментів,  котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

У загальному обсязі імпорту товарів 36,8% вартості становили мінеральні продукти, у тому числі 34,1% - енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (нафта сира – 16% та газ природний – 13,9%). Поставки механічного  та електричного обладнання, транспортних засобів і шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів і виробів з них, готових харчових продуктів, полімерних матеріалів, пластмас і каучуку, текстилю та виробів з текстилю  разом становили 49,1% вартості імпорту. У 2003р. в загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка зернових культур, цукру та кондитерських виробів з цукру, руд, шлаків і золи, чорних металів, електричних машин та устатковання, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, інших продуктів хімічної промисловості, паперу та картону.

У 2003р. з України було експортовано 3861,2 тис.т зернових культур на суму 402,3 млн.дол. (на 8307 тис.т, або у 3,2 раза менше, ніж у 2002р.), у тому числі пшениці – 901,1 тис.т на 80,6 млн.дол. (на 7402,9 тис.т менше), жита – 91,9 тис.т на 6 млн.дол. (на 375,8 тис.т менше), ячменю – 1894,8 тис.т на 206,8 млн.дол. (на 941,4 тис.т менше). Імпортовано в Україну зернових культур 3481,4 тис.т на суму 522,5 млн.дол. (на 3374,3 тис.т, або у 32,5 раза, більше, ніж у 2002р.), у тому числі пшениці – 3076,2 тис.т на 467,4 млн.дол. (у 2002р. завезено 4,5 тис.т), жита – 261,5 тис.т на 16,8 млн.дол. (у 2002р. завезено 0,2 т), ячменю – 32,9 тис.т на 6 млн.дол. (на 14,8 тис.т більше, ніж у 2002р.).

За 2003р. експорт давальницької сировини становив 32,3 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 41,8 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 1592,8 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 2091,1 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами припадали на м.Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську та Луганську області.

За 2003р. експорт послуг становив 4248 млн.дол.США (збільшився порівняно з 2002р. на 4,8%), імпорт – 1388,4 млн.дол. (збільшився на 16,5%); позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 2859,6 млн.дол.

Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції послугами з 203  країнами світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні послуги (82,7%), імпорту – державні (31,3%), транспортні (23,4%), різні ділові, професійні та технічні (13,8%) послуги.

Порівняно з 2002р. експорт послуг зріс за рахунок послуг повітряного, залізничного транспорту, послуг по подорожах і з ремонту, страхових, різних ділових, професійних і технічних послуг. Імпорт послуг до України збільшився за рахунок послуг повітряного, залізничного транспорту, послуг по подорожах і з ремонту, будівельних, фінансових, комп’ютерних, роялті та ліцензійних, державних, різних ділових, професійних і технічних послуг. Одночасно скоротився імпорт послуг зв’язку та послуг морського транспорту.

На країни СНД припадає 54,7% загального обсягу експорту та 24,2% загального обсягу імпорту послуг України. Найбільшим партнером серед них залишається Російська Федерація, до якої здійснювалось 51,6% експортних та 20,9%  імпортних надходжень України.

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, становив 1924,5 млн.дол. Порівняно з 2002р. він збільшився за рахунок послуг до Австрії, Бельгії, Сполученого Королівства, Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Румунії, Словаччини, Угорщини, Швейцарії, Сполучених Штатів Америки. Одночасно скоротився експорт послуг до Болгарії, Литви, Японії, Індії.

Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, становив 1051,7 млн.дол. Порівняно з 2002р. він зріс за рахунок збільшення обсягів послуг з Австрії, Бельгії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Швеції, Кіпру, Сполучених Штатів Америки. Одночасно скоротилися обсяги одержаних послуг зі Сполученого Королівства, Чеської Республіки, Румунії, Словаччини.

Іноземними інвесторами у підприємства України станом на 1 січня 2004р. вкладено 6,7 млрд.дол.США прямих інвестицій, що надійшли зі 114 країн світу. Найбільші обсяги внесені нерезидентами зі Сполучених Штатів Америки (16,1% загального обсягу), Кіпру (11,7%), Сполученого Королівства (10,3%), Нідерландів (7,0%), Німеччини (6,6%), Віргінських островів, Британських (5,7%), Російської Федерації (5,7%), Швейцарії (4,8%), Австрії (3,8%).

Найбільш інвестиційно привабливими в Україні залишаються підприємства оптової торгівлі та посередництва в торгівлі (15,0% загального обсягу інвестицій), підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів (14,8%). Зацікавленість у нерезидентів також викликають підприємства машинобудування (9,0%), транспорту і зв’язку (7,9%), металургії та оброблення металу (5,1%), хімічної та нафтохімічної промисловості (4,8%), а також організації, що здійснюють фінансову діяльність (7,4%), операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам (5,2%). Підприємства промисловості отримали майже половину загального обсягу  прямих іноземних інвестицій.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень 2004р. становив 26,4 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем 2003р. збільшився на 6,9%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за січень 2004р. становив 6,5 млрд.грн., що на 20,1% більше обсягу січня 2003р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 29,6%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні 2004р. проти січня попереднього року збільшився на 3,6% і становив 0,2 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень 2004р. становив 3,8 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 19,9% більше обсягу січня 2003р.

 

Ціни и тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні 2004р. становив 101,4% (у відповідному місяці попереднього року – 101,5%). Ціни  (тарифи) на послуги зростали швидше, ніж на продовольчі та непродовольчі товари (відповідно на 2,3%, 1,4% та 0,3%). У січні попереднього року темпи приросту цін на продовольчі товари випереджали приріст цін (тарифів) на послуги та непродовольчі товари  (відповідно  2,0%, 0,8% та 0,1%).

На продовольчому ринку найбільше (на 8,9% та 4,1%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 2,4–1,1% подорожчали  картопля, молоко і молочна продукція, консерви рибні, сир і бринза, м’ясо і птиця, риба і морепродукти, ковбасні вироби і копченості, пшеничне борошно.

Серед непродовольчих товарів найбільше (на 3,3–0,8%) подорожчали паперово-білові товари, друковані видання, парфумерно-косметичні товари, перев’язувальні матеріали та мило господарське.

У сфері послуг найбільше (на 8,9–2,5%) підвищилася плата за центральне опалення, каналізацію, квитки до кінотеатрів, проживання в готелях, послуги медичних  установ.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2004р.  становив  101,6% (у січні 2003р. – 100,5%).

В обробній промисловості ціни зросли на 1,8%, добувній  –  на 1,4%,  виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 0,1%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2003р. становив 107,4% (у 2002р. - 104,8%).

У 2003р. найбільше зростання цін на будівельно-монтажні роботи зафіксовано у будівництві об’єктів, призначених для надання колективних, громадських та особистих послуг (на 12,0%). Крім того, на 10,4-8,4% підвищилися ціни у будівництві  установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, об’єктів обробної промисловості, з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, транспорту, житлових будівель, об’єктів сільського господарства, готелів та ресторанів.

Індекс тарифів на послуги зв’язку як в цілому, так і за видами для підприємств, установ, організацій у січні 2004р. становив 100,0%.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за 2003р. порівняно з 2002р. збільшились на 13,7%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання  товарів та  послуг, зросли на  11,3%,  а  реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 5,8%.

У грудні 2003р. порівняно з листопадом номінальні доходи населення збільшились на 19,3%, а наявні та реальні наявні – відповідно  на 14,5% та 12,8%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за грудень 2003р. становили 364,4 грн. проти  297,3 грн. за грудень 2002р.

Витрати  населення у 2003р. порівняно з попереднім роком збільшились на 21,2%. Приріст заощаджень становив 12014 млн.грн.

У 2003р. тривав процес  зростання рівнів номінальної та реальної заробітної плати. Так, номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, за 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. підвищилася на 22,8% і становила 462 грн., що  на 26,6% перевищує розмір встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (365 грн.) та у 2,3 раза розмір мінімальної заробітної плати (205 грн.), встановлений з  1 грудня 2003р.

Найбільші розміри середньомісячної заробітної плати  спостерігались у працюючих на підприємствах транспорту і зв’язку, у фінансових установах  і перевищували середній показник по економіці   в 1,5–2,2 раза. Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати відзначався на підприємствах по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення (у 2,1 раза більше від середнього по економіці).

Разом з тим розмір заробітної плати працівників сільського та рибного господарства, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, підприємств та організацій, що надають колективні, громадські та особисті послуги, залишався значно нижчим і не перевищував двох третин  від середнього  по економіці.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за  2003р. перевищила рівень прожиткового мінімуму у 17 регіонах. Співвідношення найбільшого її рівня у м.Києві та найменшого у Тернопільській області становило 2,5 раза. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей на 13,8%–19,0% перевищувала цей показник у цілому по країні.

У грудні 2003р. рівень середньомісячної заробітної плати  збільшився порівняно з листопадом на 12,5% і становив 551 грн. Серед 10,5 млн. працівників, які відпрацювали у грудні 50% і більше робочого часу, у кожного сьомого нарахування по  заробітній платі були у межах 205 грн., тобто не вище встановленого з 1 грудня 2003р. розміру мінімальної заробітної плати. З них найбільша частка  працювала у сільському господарстві (кожен другий зайнятий у цьому виді діяльності) та рибному господарстві (кожен третій працюючий у галузі). Водночас у половини із числа зазначених працівників, нарахована заробітна плата перевищувала прожитковий мінімум, тоді як у грудні попереднього року таких працівників налічувалось  4 із 10.

Також помітно зросла категорія високооплачуваних працівників. У грудні 2003р. року майже у чверті працівників нарахування становили від 500 до 1000 грн., а у 10,6% – понад 1000 грн. У грудні 2002р. ці показники становили відповідно 18,7% та 6,3%.

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2003р. порівняно з листопадом становив 110,6%, порівняно з груднем 2002р. – 113,8%. Середньомісячний розмір  реальної заробітної плати у 2003р. перевищив відповідний тогорічний показник  на 15,2%.

Сума невиплаченої заробітної плати  за 2003р. скоротилась на 15,8%, або  на 364,5 млн. грн., за грудень – на 8,2%, або на 174,6 млн.грн., і на 1 січня 2004р. становила 1949,0 млн.грн.

За 2003р. сума невиплаченої заробітної плати скоротилась в усіх регіонах країни, за винятком Луганської області, де відбулось її зростання на 2,1%. Найбільші темпи скорочення спостерігались у Закарпатській (на 68,7%), Тернопільській (на 50,6%), Чернігівській (на 42%), Рівненській (на 41,3%) областях та м.Києві (на 53%).

Вагоме зменшення суми боргу із виплати заробітної плати  за минулий  рік зафіксовано  на підприємствах сільського господарства (на 100,4 млн.грн., або на 26%), промисловості (на 136,1 млн.грн., або на 10,1%), будівництва (на 46,5 млн.грн., або на 24,1%), транспорту та звязку (на 22,5 млн.грн., або на 18%).

Загалом сума невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2004р. дорівнювала  42,8% середньомісячного фонду оплати праці, на  початок 2003р. це співвідношення становило 59%.

За 2003р. відбулось значне зменшення суми заборгованості з виплати заробітної плати внаслідок недофінансування із бюджетів усіх рівнів. За 2003р. її сума зменшилася на 47,9% і на 1 січня 2004р. становила 21,9 млн.грн., або 1,1% від загальної суми заборгованості. Більшу її частину (18,9 млн.грн.) становила заборгованість працівникам з виплати компенсацій, пов’язаних з наслідками Чорнобильської катастрофи. Майже повністю погашена заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок місцевих бюджетів.

Кількість працівників, яким вчасно не виплачено заробітну плату, за 2003р. скоротилася більше ніж на третину (39,5%) і на 1 січня 2004р. становила 1,3 млн. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1027 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці більше ніж за 2 місяці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", протягом грудня 2003р. погашена у повному обсязі та на 1 січня 2004р. відсутня.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом грудня 2003р. зменшилася на 11,5% і на 1 січня 2004р. становила 1,5 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 січня 2003р. на 55,9%, або на 1,9 млн.грн.

У 2003р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 3046,4 тис. сімей, що становить 92,7% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 2336,6 тис. сімей, у сільській – 709,8 тис.

Загальна сума призначених субсидій у 2003р. становила 125,1 млн.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив 104,6 млн.грн., сільській – 20,5 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у грудні 2003р. становила 56 грн.

Крім того, 741,5 тис. сімей (87,1% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 179,4 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 180,4 тис. сімей на загальну суму 44,8 млн.грн., у сільській – 561,1 тис. сімей та 134,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної у грудні 2003р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 251 грн.

У 2003р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 190,7 млн. грн.

У 2003р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 7624,6 млн.грн., що становило 96,0% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 січня 2004р. становила 7454,9 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги на 10 січня 2004р. становив 11,3 місяця.

Мали борг за 3 місяці та більше: за опалення – 43% власників особових рахунків, підігрів води – 41%, квартплату та водопостачання – 38%, вивіз сміття – 37%, водовідведення – 35%, газопостачання – 32%.

 

Ринок праці

 

На обліку в державній службі зайнятості на 1 лютого 2004р.  перебувало 1044,8 тис. незайнятих громадян. Кількість осіб, які у такий спосіб шукали роботу, за січень поточного року збільшилася на 4,1%, а по відношенню до відповідного місяця 2003р. скоротилася на 5,1%. Серед зазначеної категорії громадян 96,1% мали офіційний статус безробітних, з них двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за січень збільшилася на 1,5% та становила 1003,6 тис. осіб.

Із кожних 100 зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку на 1 лютого 2004р., 47 раніше займали робочі місця, 26 – посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Зростання обсягів зареєстрованого безробіття у січні поточного року є характерною тенденцією для цього місяця, яка спостерігалась майже в усіх регіонах, крім Закарпатської, Донецької, Луганської, Херсонської областей та м. Києва. Найбільший приріст (від 7,7% до 4,0%) зафіксовано у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за січень 2004р. в цілому по країні збільшився на 0,1 відсоткового пункту та на 1 лютого 2004р. становив 3,7%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 7,1% у Тернопільській області до 0,4% у м.Києві.

Кількість зареєстрованих безробітних у сільській місцевості за січень поточного року зросла в більшій мірі, ніж у міській (на 1,7% проти 1,3%) та на 1 лютого 2004р. становила відповідно 456,9 тис. осіб та 546,7 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття для сільського населення, як і раніше, значно перевищував аналогічний показник для мешканців міської місцевості та на 1 лютого поточного року становив 7,0% проти 2,6% працездатного населення працездатного віку відповідної місцевості.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж січня поточного року збільшилася  на 2,4% та на 1 лютого 2004р. становила 142,1 тис., що на 8,9% більше, ніж рік тому. Зараз вона не зменшила напругу на ринку праці.

Навантаження незайнятого населення на 1 вільну вакансію загалом не змінилось і становило 7 осіб. За регіонами цей показник коливався від  1 у м.Севастополі до 23 у Тернопільській області. За категоріями робочих місць робітників та службовців цей показник також не змінився та становив відповідно 5 та 7 осіб. Проте на місця, що можуть бути укомплектовані робітниками, які не потребують спеціальної підготовки, навантаження за останній місяць збільшилось на 1 особу і становило 25 осіб, а для працівників сільського господарства  –  зменшилось на 3 особи та становило 32 особи.

За сприяння державної служби зайнятості у січні 2004р. було працевлаштовано 52,2 тис. осіб, що на 1,1% менше, ніж у грудні 2003р. та на 8,2% більше, ніж у січні 2003р.

Серед працевлаштованих осіб половину (50,1%) становили жінки, 32,8% – особи у віці до 28 років та 9,1% – особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування впродовж січня було знято з обліку 65,5 тис. осіб, що в 1,3 раза більше, ніж працевлаштовано державною службою зайнятості у цьому місяці. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 2,2 тис. осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості у січні 2004р. було направлено на навчання 11,0 тис. безробітних проти 10,6 тис. осіб у грудні 2003р. Загалом за направленням цих установ у навчальних закладах усіх типів на 1 лютого 2004р. проходили професійне навчання 39,5 тис. безробітних, з яких більше ніж дві третини (66,9%) становили жінки та більше половини (56,4%) – особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації активної політики зайнятості є організація громадських робіт. Чисельність громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які брали участь у таких роботах, порівняно з груднем 2003р. збільшилася на 4,5 тис. осіб і на 1 лютого 2004р. становила 6,7 тис. осіб, або 0,6% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом січня поточного року на допомогу по безробіттю було витрачено 67,5 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 582,0 тис. осіб, або 58,0% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 лютого 2004р. Середній розмір допомоги у січні поточного року становив 115,99 грн., що дорівнює 56,6% мінімального рівня заробітної плати, законодавчо встановленого з 1 грудня 2003р.

 

Демографічна ситуація

 

Кількість наявного населення України, за оцінкою, на 1 січня 2004р. становила 47622,4 тис. жителів. За 2003р. кількість населення зменшилась на 381,0 тис. осіб. У загальному скороченні населення частка природного скорочення становила 93,6% (356,8 тис.), а міграційного відповідно 6,4% (24,2 тис. осіб).

Обсяг природного скорочення населення порівняно з 2002р. зменшився на 7,4 тис. осіб (на 2,0%). Це сталося внаслідок зростання числа народжених на 17,9 тис. (на 4,6%) при одночасному збільшенні кількості померлих на 10,5 тис. (на 1,4%).

Міграційне скорочення населення зменшилося з 33,8 тис. осіб у 2003р. до 24,2 тис. у 2002р. Число прибулих в Україну на постійне проживання порівняно з 2002р. скоротилося з 42,5 тис. до 39,5 тис., а вибулих за межі країни – зменшилося з 76,3 тис. до 63,7 тис.

Серед прибулих в Україну  83,3% становили іммігранти з  країн СНД і 16,7% – з країн "далекого зарубіжжя". Серед вибулих з України  63,8% виїхало до країн СНД і 36,2% – до країн "далекого зарубіжжя".

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції протягом січня 2004р. зареєстровано 50,4 тис. злочинів (більше на 28,9% порівнянно з січнем 2003р.), з числа яких 0,9 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ і прокуратури кримінальних проявів більше половини (52,1%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з відповідним періодом 2003р. відбулось у Вінницькій  (на 78,6%), Одеській та Київській (на 72,7%), Рівненській (на 66,7%) областях.

У загальній кількості злочинів 62,1% складали злочини проти власності, 11,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,9% – злочини проти громадського порядку та моральності, 3,5% – злочини у сфері службової діяльності, 4,1% – злочини проти життя та здоров’я особи, 2,9% та 2,2% – відповідно злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, злочини проти громадської безпеки.

У січні 2004р. скоєно 308 умисних вбивств та замахів на вбивство, 104 згвалтування та замахи на згвалтування.

Кількість грабежів порівняно з січнем 2003р. збільшилась в 2,1 раза та становила 3,5 тис. випадків, а розбоїв – на 17,9% та становила 0,4 тис.

Протягом січня 2004р. зафіксовано 18,6 тис. крадіжок у відношенні приватної власності (серед яких майже третину складають крадіжки з квартир) та 4,3 тис. у відношенні державної або колективної власності, що більше порівняно з січнем 2003р. відповідно на 51,3% та 40,1%.

Органами внутрішніх справ і прокуратурою виявлено 55 організованих груп і злочинних організацій (на 22,5% менше, ніж у січні 2003р.), що скоїли 624 злочини, з яких більше ніж три чверті (74,7%) тяжкі та особливо тяжкі (на 13,7% більше).

Кількість потерпілих від злочинів за січень 2004р. становила 30,4 тис. осіб (на 43,5% більше, ніж за січень 2003р.), з яких 10,0 тис. – жінки, 4,0 тис. – пенсіонери, 0,7 тис. – неповнолітні (збільшення відповідно на 54,1%, 52,9% та 41,2%). Від злочинів загинуло 804 особи.

Органами внутрішніх справ у січні 2004р. виявлено 20,0 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з яких 95,2% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 11,1% – жінки, 11,0% – неповнолітні, кожний п’ятий раніше вже ставав на злочинний шлях. Дві третини (66,6%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.