Архів

Соціально–економічне становище України за січень–березень 2004 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт

 

Приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні–березні 2004р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 10,8%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, становив  62094 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався  в  будівництві – 29,9%,  обробній промисловості – 22,8%, оптовій і роздрібній торгівлі – 12,6%.

 

Промисловість

 

За січень–березень 2004р. обсяги промислової продукції зросли на 18,8% порівняно з січнем–березнем 2003р.

У добувній промисловості приріст виробництва становив 10,5%. Збільшення випуску продукції спостерігалось на підприємствах з видобутку металевих руд – на 12,5%, вуглеводнів – на 9,1%, вугілля та торфу – на 7,3%. Обсяги залізної руди та концентрату неагломерованих становили 16 млн.т, що на 5,8% більше, ніж у січні–березні 2003р. За січень–березень поточного року видобуто 716 тис.т  нафти та 4,7 млрд.куб.м газу природного.

В обробній промисловості обсяги продукції зросли на 22,8% проти січня–березня 2003р. 

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів випуск продукції збільшився на 16,5% порівняно з січнем–березнем 2003р., зростання спостерігалось майже за всіма основними видами діяльності. Приріст продукції одержано у м’ясній промисловості (26,8%), переробленні овочів і фруктів (25,2%), молочній  (21,5%) та тютюновій промисловості (19,5%), виробництві напоїв (17,9%), круп та борошна (14,7%), кондитерській промисловості (12,7%), виробництві  жирів (7,3%). Водночас на підприємствах з виробництва макаронних виробів спостерігалось скорочення на 9,7% обсягів продукції. Випущено 106 тис.т м’яса, 65 тис.т ковбасних виробів, 100 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів, 5 тис.т овочів консервованих натуральних, 138 тис.т молока обробленого рідкого, 2,1 тис.т вершків, 23,2 тис.т масла вершкового, 40,6 тис.т сирів жирних, 109 тис.т продуктів кисломолочних, 358 тис.т олії соняшникової нерафінованої, 23,7 млрд.шт. сигарет, 403 тис.дал коньяку, 9,2 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 816 тис.дал шампанського, 33,5 млн.дал пива, 23,6 млн.дал безалкогольних напоїв.

У легкій промисловості приріст обсягів продукції становив 17,5% проти січня–березня 2003р. Збільшено виробництво лляної пряжі та тканин з неї (відповідно у 7 разів та 5,7 раза), бавовняних тканин та хімічної штапельної пряжі (у 2–3 рази),  вовняних тканин (наполовину), тканин з волокон хімічних (на 38%),  килимів та виробів килимових, бавовняної та вовняної пряжі, панчішно-шкарпеткових виробів (на 15–23%). У виробництві одягу з текстилю на 51–67% зріс випуск суконь та сарафанів, пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих для жінок та дівчат, на 15% – костюмів чоловічих та хлопчачих. У взуттєвій промисловості за січень–березень 2004р. випущено понад 5 млн.пар взуття, що перевищило на 18% обсяги січня–березня 2003р. Водночас на 22% знижено випуск пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих для чоловіків та хлопчиків, на 9–16% – білизни постільної, костюмів жіночих та дівчачих, тканин ворсових, махрових і тканин  спеціальних інших.

Підприємства з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї збільшили на 26,4% обсяги промислової продукції проти січня–березня 2003р. Значний приріст одержано у виробництві плит деревостружкових, дерев’яних вікон, дверей, рам і порогів (32–41%). Поряд з цим зменшився випуск шпону лущеного.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі обсяги виробництва зросли на 28,5% порівняно з січнем–березнем 2003р. Найбільший приріст одержано у виготовленні паперу та картону, шпалер та аналогічних покриттів, друкуванні журналів та періодичних видань, які виходять менше чотирьох разів на тиждень (27–47%). Проте знизився випуск целюлози з деревини та інших волокнистих матеріалів.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів випуск продукції збільшився на 34,1%. Зросло виробництво цементу, банок для консервування, плит і плиток керамічних, стінових будівельних матеріалів (на 51–62%), шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічних мінеральних ват, скла виливаного, прокатного, видувного чи тягнутого, листового чи профільованого, ємностей для напоїв і харчових продуктів, елементів конструкцій збірних для житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю (на 20–33%). Поряд з цим скоротився випуск листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу.

У металургії та обробленні металу виробництво продукції зросло на 18,8% проти січня–березня 2003р. Приріст одержано у виробництві чавуну, сталі та феросплавів (13,7%), інших видів первинного оброблення чавуну та сталі (5,7%), виробництві кольорових металів (81%), в обробленні металу (42,9%).

Виплавка сталі зросла на 7% і становила 7,8 млн.т, випуск готового прокату – відповідно на 8% і 6,3 млн.т.

Випущено 424 тис.т труб та профілів пустотілих з металів чорних, що на 2,8% менше, ніж у січні–березні 2003р.

На підприємствах машинобудування обсяги виробництва зросли на 46,3%. Суттєво збільшились обсяги випуску продукції у виробництві автомобільного транспорту на 112,7%, електричних машин і апаратури – на 85,3%, машин для перероблення сільгосппродуктів – на 39,8%, виробництві побутових приладів – на 38,5%, у залізничному машинобудуванні – на 31,9%. Перевищено обсяги січня–березня 2003р. у виробництві верстатів – на 26,3%, сільськогосподарських машин – на 23,4%, машин для металургії – на 19,7%, канцелярських та електронно-обчислювальних машин – на 19,4%, устатковання для радіо, телебачення та зв’язку – на 9,7%.

У січні–березні 2004р. випущено 144 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 65,6 тис. пральних машин, 18,2 тис. пилососів побутових, 9,3 тис. комп’ютерів настільних, 2,4 тис. верстатів для оброблення дерева, 1,8 тис. тракторів для сільського та лісового господарства.

На підприємствах автомобілебудування за січень–березень 2004р. у 2–5 разів зросли обсяги випуску легкових та вантажних автомобілів, яких виготовлено відповідно 32,6 тис.шт. і 414 шт. Виробництво автобусів зросло на 53%, тролейбусів зменшилося на 8%. Серед спеціальних і спеціалізованих автомобілів у 2 рази збільшився випуск автокранів.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги виробленої продукції зросли на 19,9% проти січня–березня 2003р. Збільшення випуску продукції спостерігалось у хімічному виробництві на 14,9%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – на 13,8%, лаків та фарб – на 19,4%, фармацевтичному виробництві – на 17,4%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – на 11,4%, штучних та синтетичних волокон – на 63,2%. Значний приріст продукції одержано у виробництві гумових (42,2%) та пластмасових виробів (45,5%).

Серед продукції базової хімії за січень–березень 2004р. у 2–2,7 раза зросло виробництво сірчаної кислоти, синтетичних барвників, оксиду і пероксиду цинку, на 69–91% – сірки рафінованої, кислоти адипінової, її солей та складних ефірів, карбонату кальцію, на 38–62% – соляної кислоти, гідроксиду алюмінію, пластмас у первинних формах, каустичної соди, нітратів калію, нафталіну та сумішей ароматичних вуглеводнів інших, олеуму, добрив фосфатних мінеральних чи хімічних, на 9–27% – бензолу, дистильованої води, кислот карбонових та їх похідних, етилену, пропілену, газів промислових простих та складних, сульфату алюмінію, лимонної кислоти, її солей та складних ефірів, карбідів, соди кальцинованої. Водночас наполовину скорочено випуск нітритів, на третину – добрив калійних мінеральних чи хімічних, на 5–12% – кислоти азотної неконцентрованої, добрив азотних мінеральних чи хімічних, металоїдів.

На підприємствах з виробництва гумових виробів з початку року вироблено майже 2 млн.шт. усіх видів шин. Порівняно з відповідним періодом попереднього року випуск шин для сільськогосподарських, лісогосподарських машин та іншої техніки збільшився у 2,3 раза, для вантажних автомобілів та автобусів – майже наполовину, для легкових автомобілів – на 40%. Поряд із цим випуск шин для велосипедів та мотоциклів скорочено на 48%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у січні–березні 2004р. обсяги промислової продукції зросли на 13,5%. Обсяги первинної переробки нафти збільшились на 12% і становили 5,5 млн.т. Зріс випуск всіх основних видів нафтопродуктів. Найбільший приріст одержано у виробництві дизельного палива для автомобільного і залізничного транспорту (18,9%). Виробництво коксу зросло на 10,8% і становило 5,6 млн.т.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції (робіт, послуг) зменшились на 4,3% проти січня–березня 2003р. Вироблено 50,0 млрд.кВт·годин електроенергії, що на 3,5% менше, ніж за відповідний період попереднього року. На теплових електростанціях її випуск знизився на 10,7%, на гідроелектростанціях і атомних електростанціях – зріс відповідно на 29,6% і 2,1%.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  січень–березень 2004р. проти відповідного періоду 2003р. в усіх категоріях господарств скоротився на 4,7%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 4,3%, у господарствах населення – на 4,9%.

Станом на 1 квітня 2004р. в усіх категоріях господарств ярі культури посіяно на площі 3001,7 тис.га, з них у сільськогосподарських підприємствах – 2094,2 тис.га, у господарствах населення – 907,5 тис.га. Дві третини засіяних площ займають посіви ячменю. У 2003р. на цей час через несприятливі погодні умови було посіяно лише 146,7 тис.га ярих культур.

Досить добре, на відміну від попереднього року, перезимували посіви озимих культур. За оперативними даними у сільськогосподарських підприємствах загинуло 158,2 тис.га озимих на зерно і зелений корм, що становить 2,8% до посіяного.

Станом на 1 квітня поточного року сільськогосподарські підприємства були краще, ніж торік, забезпечені насінням ярих зернових та зернобобових культур (без  кукурудзи та страхових фондів), наявність яких становила 1085 тис.т (102% на відповідну дату 2003р.). Крім того, в страховий фонд засипано 159 тис.т зерна (73,5% до минулого року). На  1  квітня 2004р. для посіву було підготовлено 59 тис.т насіння кукурудзи (в 1,5 раза більше минулорічного обсягу) та  18 тис.т  насіння соняшнику (на 26,5% більше).  

У січні–березні 2004р. сільськогосподарським підприємствам надійшло  209 тис.т дизельного палива (на 8,1%, менше ніж торік), 67 тис.т бензину (на 11,5% менше), 13 тис.т дизельних масел (на рівні минулого року) та 273 т трансмісійних масел (на 11,9% більше, ніж у січні–березні 2003р.). Станом на 1 квітня 2004р. у сільськогосподарських підприємствах було у наявності 158 тис.т дизельного палива (на 18,2% менше проти 1 квітня 2003р.) та 31 тис.т бензину  (менше на 20,4%).  

У господарствах усіх категорій за січень–березень 2004р. виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) становило 617 тис.т,  що  на 2,4% менше порівняно з відповідним періодом  2003р., молока – 2,3 млн.т (на 5,2% менше), яєць – 2,7 млрд.шт. (на 2,0% менше). У сільсько-господарських підприємствах реалізація на забій худоби та птиці скоротилася на 5,5%,  молока –  на 19,5%, а виробництво яєць зросло на 1,7%. У господарствах населення порівняно з січнем–березнем 2003р. виробництво м’яса зменшилося  на 1,1%,  молока – на 0,5%, яєць – на 5,7%.  Частка цих господарств у  загальному   виробництві вказаних продуктів тваринництва становила відповідно 73%, 79% та  49%.

За розрахунками, станом на 1 квітня 2004р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 8,1 млн. голів, що на 15,3% менше проти 1 квітня 2003р.,  у тому числі корів – 4,3 млн. голів (на 8,9% менше). У сільськогосподарських підприємствах чисельність великої рогатої  худоби скоротилася майже на чверть, корів – на 20,2%. У господарствах населення поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 8,0%, корів – на 4,4%. Загальна чисельність поголів’я свиней  становила 6,9 млн. голів, що на 23,7% менше минулорічної, у сільськогосподарських підприємствах поголів’я скоротилося – на 36,1%, а в господарствах населення – на 16,8%.  Поголів’я птиці всіх видів становило 127,0 млн. голів (на 3,0% менше проти  1 квітня 2003р.), воно зросло проти минулорічного у сільськогосподарських підприємствах на 4,2%, але скоротилося у господарствах населення на 6,3%.

Сільськогосподарські підприємства порівняно з січнем–березнем 2003р. зменшили продаж населенню молодняка великої рогатої худоби (на 26,6%), поросят (на 14,2%) та птиці  (на 12,3%).

На 1 квітня 2004р. запаси кормів усіх видів у сільськогосподарських підприємствах становили 2,0 млн.т кормових одиниць, що на 8,3% менше, ніж на 1 квітня 2003р. У той же час, у розрахунку на 1 умовну голову худоби припадало по  5,1 ц кормових одиниць проти 4,3 ц к.од. торік, що обумовлено скороченням чисельності поголів’я худоби та птиці більш швидкими темпами.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень–березень 2004р. порівняно з відповідним періодом 2003р. скоротився на 9%, у тому числі продукції рослинництва - на 12%, продукції тваринництва - на 6%. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками за січень–березень 2004р. порівняно з відповідним періодом 2003р. зросли на 30%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 29%, на продукцію тваринництва - на 30%.

  Станом на 1 квітня 2004р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих), а також на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 5,1 млн.т зерна, у тому числі пшениці – 1,9 млн.т, безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 1,9 млн.т, у тому числі 180,0 тис.т пшениці. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою зернових, загалом мали в наявності 3,2 млн.т зерна, у тому числі зернозберігаючі  - 1,6 млн.т.

У січні–березні 2004р. середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, становила 873,5 грн. за тонну, у тому числі на пшеницю – 1079,6 грн. за тонну.

 

Будівельна діяльність

 

У 2004р. продовжує зростати ділова активність будівельних підприємств. З початку року будівельниками укладено контрактів підряду на суму 8,5 млрд.грн., що на 21,4% більше проти січня–березня попереднього року. В умовах забезпеченості замовленнями підрядними підприємствами виконано робіт на суму 3,1 млрд.грн., що більше проти відповідного періоду 2003р. на 33,5% (у січні–березні 2003р. – на 14,4%).

За січень–березень поточного року наростили обсяги будівництва підприємства усіх форм власності. При цьому колективні підприємства, якими виконано понад три чверті загальнодержавного обсягу робіт, – на 38,5%, приватні  – на 29,3%, державні  і комунальні підприємства – відповідно на 15,9% та 17,6%.

З кожним роком у будівництві спостерігається зменшення заборгованості за виконані роботи. Так, у січні–березні 2004р. замовниками не оплачено  30% виконаних обсягів робіт, у той час як  за січень–березень 2002 та 2003рр. відповідно 36% та 31%.

На початку 2004р. сприятливі умови для будівельної діяльності склались в усіх регіонах. Значно, в 1,8 раза, зросли обсяги будівництва у Закарпатській області, в 1,7 раза – у Херсонській та Черкаській областях, в 1,5 раза – у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Слід зазначити, що понад чверть загальнодержавного обсягу підрядних робіт виконано підприємствами м.Києва, ще 40,6% – підприємствами Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської, Полтавської та Харківської областей.

У 2004р., як і у попередньому році, значні обсяги будівельних та ремонтних робіт виконувались на обєктах  паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, тривало будівництво енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС, Дністровської та Ташлицької ГАЕС, промислового комплексу з поводження з твердими радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС, здійснювались реконструкція Южноукраїнської АЕС та капітальний ремонт Каховської ГЕС. Також продовжувалися роботи з будівництва обвідної гілки нафтопроводу "Дружба", газокомпресорних станцій у Львівській та Івано-Франківській областях, газопроводу РокитнеДубровиця та ін. Крім цього, будувались лінії електропередачі у Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській та Чернігівській областях.

Одним із чинників вагомого приросту обсягів будівництва є збільшення обсягів робіт з  капітального ремонту та реконструкції промислових підприємств базових галузей економіки: чорної металургії у Запорізькій та Дніпропетровській областях, важкого машинобудування та вугільної промисловості у Донецькій області, нафтопереробної промисловості в Одеській області. Другий рік поспіль триває будівництво об’єктів на Миколаївському глиноземному заводі та Побузькому феронікелевому комбінаті. Також розпочато будівництво комплексу з виробництва бітуму у Луганській області та ін.

Надходження бюджетного фінансування на капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг сприяло значному зростанню їх обсягів майже  в усіх регіонах країни. Водночас продовжувалось будівництво магістральних автомобільних доріг КиївОдеса та Київ–Чоп, а також шляхопроводів та мостів.

У січні–березні 2004р. розпочато берегоукріплювальні та протизсувні роботи в Автономній Республіці Крим та Івано-Франківській області, а також гідротехнічні роботи в акваторіях портів мм. Маріуполя, Миколаєва, Бердянська та Іллічівська.

Крім цього, у більшості регіонів країни відмічається зростання обсягів житлового будівництва. 

 

Транспорт

 

За січень–березень 2004р. підприємствами транспорту перевезено 196,0 млн.т вантажів, що на 7,6% більше, ніж за січень–березень 2003р. Вантажооборот зріс на 6,3% і становив 112,6 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–березнем 2003р. зросло на 11,0%, у тому числі відправлення вантажів на 12,3%. На Південній залізниці відправлення вантажів зросло на 31,3%, Південно-Західній – на 24,5%, Одеській – на 16,9%, Донецькій – на 10,2%, Придніпровській – на 9,2% та Львівській залізниці – на 8,6%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: брухту чорних металів – на 64,5%, цементу – на 46,1%, лісових вантажів – на 27,4%, нафти і нафтопродуктів – на 15,2%, коксу – на 12,3%, чорних металів – на 11,9%, залізної та марганцевої руди – на 10,3%, кам’яного вугілля – на 6,2%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 9,8%, у тому числі на Південній залізниці – на 29,8%, Південно-Західній – на 21,8%, Львівській – на 17,9%, Донецькій – на 8,7%, Придніпровській – на 7,5%, та Одеській залізниці – на 4,1%. Порівняно з січнем–березнем 2003р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 12,5%, локомотива – на 3,2%, середня вага поїзда – на 0,2%, майже на 4 години скоротився простій вагона під однією вантажною операцією.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 12,8%, в цілому замовникам доставлено 3,6 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–березнем 2003р. зросло на 22,0%, морського транспорту – на 4,1%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 7,4% і становив 34,0 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 35,0%, внутрішнього сполучення – на 59,7%, транзитних – на 6,9% та експортних вантажів – на 0,7%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 14,3% і становила 3,4 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) перевезено 21,9 млн.т вантажів, що на 9,9% більше порівняно з січнем–березнем 2003р., та виконано вантажооборот в обсязі 2,9 млрд.ткм, який зріс на 29,9% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 62,0 млн.т вантажів, що на 1,0% більше, ніж за січень–березень 2003р. Це пов’язано зі збільшенням перекачки нафти на 3,9%, аміаку – на 7,1% та газу – на 0,1%. Транзит газу зріс на 5,8%, нафти – на 3,6%, аміаку – на 16,9%.

За січень–березень 2004р. послугами пасажирського транспорту скористалися 964,2 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 22,7 млрд.пас.км, що відповідно на 8,0% та на 13,9% більше порівняно з січнем–березнем 2003р.

Залізничним транспортом за січень–березень 2004р. перевезено 112,9 млн. пасажирів, що на 3,1% більше, ніж за відповідний період 2003р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) скористалося 0,8 млрд. пасажирів, що на 8,6% більше, ніж за січень–березень 2003р. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросло на 9,0%. Авіаційним транспортом перевезено 0,6 млн. пасажирів, що на 42,1% більше порівняно з січнем–березнем 2003р.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень–лютий 2004р. становили 10,9 млрд.грн. (28,4% до ВВП), що складає 13,8% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (71,7% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення) становили 9,1 млрд.грн. (23,7% до ВВП), що складає 11,0% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 58,2% витрачено на соціально-культурні заходи, 11,8% – на загальнодержавні функції, з яких видатки по обслуговуванню боргу становили 3,2% від загальної суми видатків (0,8% до ВВП), у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 1,7% відповідно (0,4% до ВВП).

Профіцит Зведеного бюджету за січень–лютий 2004р. становив 1,8 млрд.грн. (4,7% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 7,9 млрд.грн. (13,0% річних призначень), або 20,6% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 66,1% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 48,2%, податок на прибуток підприємств – 35,7%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 7,1 млрд.грн. (11,0% річних призначень), або 18,5% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів (26,9%) та загальнодержавних функцій  (11,3%), з яких видатки на обслуговування боргу становили 3,6%.  Державний бюджет України зведено з профіцитом 0,8 млрд.грн. (2,1% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України за січень 2004р. становила 7,0%.

Вимоги банків України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за січень зменшились на 1,1% і на 1 лютого 2004р. становили 77,8 млрдрн., з яких 42,2 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки) у національній та іноземній валюті у банках України, за січень збільшилися на 3,7% і  на 1 лютого 2004р. становили 33,5 млрд.грн., з яких 19,5 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець січня 2004р. офіційний курс гривні до долара США становив 533,11 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 660,20 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–лютий 2004р. становив 4,6 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 7,8 млрд.грн.,  збитків –  3,2 млрд.грн.).

 Найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства  промисловості  (2,8 млн.грн., або 59,9%) та транспорту і зв’язку (0,9 млрд.грн., або 20,0%). Основна частина фінансового результату  в промисловості  сформована в  обробній промисловості (64,8%).

Протягом січня–лютого 2004р. збитково працювало 38% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та зв’язку (49,3%), у будівництві   (46,1%)  та промисловості (43,6%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання  на 1 березня 2004р. становила відповідно 284,0 та 356,1 млрдрн. Протягом лютого 2004р. дебіторська заборгованість зросла на 3,3%, кредиторська – на 2,7% .

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 88,5% (315,2 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР – 4,7% (16,6 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 6,8% (24,3 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості  95,1% (270,2 млрдрн.),  1,4% (3,8 млрд.грн.), 3,5%  (10,0 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією – 12,7 млрд.грн. (76,7%) та Туркменістаном – 2,7 млрд.грн. (16,5%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  27,8%, кредиторської – 27,6%.

 

Зовнішня торгівля 

 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень–лютий 2004р. становили 4474,1 млн.дол.США, імпорту – 3862,8 млн.дол. і проти січня–лютого 2003р. збільшилися відповідно на 44,4% та на 37,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 611,3 млн.дол. (у січні–лютому 2003р. - 284,2 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 161 країни світу.

До Німеччини, Туреччини, Китаю, Італії, Литви, Угорщини та  Польщі здійснювалося 38% експортних поставок. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, Польщі, Китаю, Сполученого Королівства, Італії та США разом становили майже 33%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (14,7% експортних та 40,6% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів і виробів з них становили 35,5% від загального обсягу експорту. Експорт мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, приладів і апаратів, транспортних засобів і шляхового обладнання, текстилю та виробів з текстилю, готових харчових продуктів разом становив 49,5%. У загальному обсязі експорту товарів проти січня–лютого 2003р. збільшилась частка продуктів неорганічної хімії, ефірних олій, косметичних препаратів, полімерних матеріалів, пластмас, скла та виробів зі скла, виробів з чорних металів, міді та виробів з міді, електричних машин і устатковання, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, аеронавігаційних або космічних апаратів, приладів і апаратів. Натомість  зменшилась частка зер­нових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаків та золи,  енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, добрив, одягу текстильного, чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

У загальному обсязі імпорту 43,3% вартості становили мінеральні продукти, у тому числі  41% – енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (нафта сира – 17,2%, газ природний – 19,5%). Поставки механічного  та електричного обладнання, транспортних засобів і шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів і виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас і каучуку, готових харчових продуктів, продуктів рослинного походження, текстилю та виробів з текстилю разом становили 48,4% вартості імпорту. За січень–лютий 2004р. у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка зернових культур, руд, шлаків і золи, полімерних матеріалів, пластмас, чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка тютюну, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки.

За січень–лютий 2004р. експорт давальницької сировини становив 6,2 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 4,4 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 244,3 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 367 млн.дол.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–березень 2004р. становив 89,5 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2003р. збільшився на 10,8%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за січень–березень 2004р. становив 21,2 млрд.грн., що на 20,6% більше обсягу січня–березня 2003р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 28,7%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні–березні 2004р. проти січня–березня 2003р. збільшився на 6,9% і становив 0,7 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–березень 2004р. становив 12,6 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 21% більше обсягу січня–березня 2003р.

 

Ціни и тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні–березні 2004р. становив 102,2% (у відповідному періоді попереднього року – 103,7%). На споживчому ринку у січні–березні 2004р. темпи приросту цін (тарифів) на послуги та продовольчі товари значно випереджали приріст цін на  непродовольчі товари (відповідно 3,0%, 2,4% та 0,7%).

На продовольчому ринку найбільше (на 10,5%) подорожчали фрукти. На 4,6–2,5% зросли ціни на м’ясо і птицю, ковбасні вироби і копченості, овочі, пшеничне борошно, рибу і морепродукти, рибні консерви, макаронні вироби, крупи і бобові, картоплю, молоко і молочну продукцію, сир і бринзу. Водночас відбулося  здешевлення яєць та меду (на 7,9% та 1,4% відповідно).

Серед непродовольчих товарів найбільше (на 7,2%) подорожчали друковані видання. На 3,1–1,3% підвищилися ціни на парфумерно-косметичні  та паперово-білові товари, господарське та туалетне мило, перев’язувальні матеріали, лампи та електроосвітлювальні прилади. У той же час на 1,2–0,2% знизилися в ціні вироби з натурального хутра, обчислювальна техніка, взуття та одяг.

У сфері послуг найбільше (на 6,5–5,0%) підвищилася плата за каналізацію, послуги медичних закладів, вартість індивідуальних послуг, квитків до кінотеатрів. На 4,1–3,6% зросли вартість проживання в готелях, тарифи за електроенергію, газ, тепло та воду, квартирна плата, вартість початкової загальної освіти.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–березні 2004р. становив 106,8% (у січні–березні 2003р. – 103,3%).

Найбільше ціни зросли в обробній промисловості (на 7,7%). У добувній промисловості та виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води продукція подорожчала відповідно на  4,9% та 2,4% .

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–лютому 2004р. становив 103,3% (у січні–лютому 2003р. – 99,5%).

У січні–лютому 2004р. найбільше (на 5,5–3,3%) підвищення цін зафіксовано у будівництві готелів та ресторанів, адміністративних будівель, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, житлових будівель та транспортних споруд.

Індекс тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у січні–березні 2004р. становив 100,0%.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–лютий 2004р. порівняно з аналогічним періодом 2003р. збільшились на 15,8%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання  товарів та  послуг, збільшились на  19%,  а  реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 10,4%.

У лютому 2004р. порівняно з січнем номінальні доходи населення збільшились на 7,6%, а  наявні  та  реальні  наявні - відповідно на 6,3% та 5,9%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за лютий 2004р. становили 248,7 грн. проти 203,9 грн. за лютий 2003р. 

Витрати  населення у лютому 2004р. порівняно з лютим 2003р. збільшились   на   15,7%,  приріст   заощаджень становив 157 млн.грн.

Початок 2004р. характеризується позитивною динамікою рівня номінальної заробітної плати найманих працівників. У січні–лютому вона в 1,4 раза перевищила законодавчо встановлений розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (365 грн.) та у 2,5 раза – мінімальної заробітної плати (205 грн.). По відношенню до січня–лютого 2003р. вона зросла  на 27,4%, і становила 503,94 грн.

Найбільш оплачуваними залишаються працівники авіаційного транспорту, зайняті допоміжними транспортними послугами, а також працівники фінансових установ, де рівень заробітної плати  в 1,9–2,2 раза перевищував середній по економіці. 

Значно нижчою  залишається заробітна плата працівників сільського, рибного господарства, охорони здоровя та соціальної допомоги, колективних, громадських  та особистих послуг, закладів  освіти, де  її середній розмір не перевищував  64% від середнього в цілому по економіці.

 Продовжував зберігатись також високий ступінь диференціації регіонів за рівнем оплати. Так, заробітна плата працюючих у Тернопільській  області була на 35% менше середнього показника по країні, а найбільший (839,46 грн.), як і раніше був у м.Києві. Середня заробітна плата  працівників Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей на 14,6%–21,1% перевищувала цей показник у цілому по країні.

Реальна заробітна плата (з урахуванням росту споживчих цін) за перші 2 місяці 2004р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 25,0%. У лютому порівняно з січнем 2004р. її приріст складав 1,6%, з лютим 2003р. – 28,2%.

На динаміку реальної заробітної плати у  лютому 2004р., як і у січні, значний позитивний вплив спричинили зміни в системі оподаткування, а саме, встановлення ставки  податку з доходів фізичних осіб на рівні 13%.

З початку року сума невиплаченої заробітної плати зросла на 4,1% і на 1 березня 2004р. становила 1867,2 млн.грн. Така тенденція спостерігалася також і у попередніх роках. Це пояснюється тим, що у I кварталі  відмічається зниження економічної активності підприємств, що обумовлено сезонним характером виробництва, особливо у сільському господарстві.

Загалом сума невиплаченої заробітної плати на 1 березня 2004р. становила 36,8% середньомісячного фонду оплати праці проти 60,7% рік тому.

На 1 березня 2004р. майже не змінилася ситуація у розподілі загальної суми заборгованості за формами власності та видами діяльності.  Більше половини цієї суми (1081,9 млн.грн.) не виплачено підприємствами недержавних форм власності (включаючи комунальну), з яких 44,2% – відкритими акціонерними товариствами.

Із кожних 100 невиплачених гривень 64 заборгували своїм працівникам промислові підприємства, ще 14 – підприємства сільського господарства. Найбільшу питому вагу у сумі невиплаченої заробітної плати у промисловості складають борги працівникам підприємств по видобуванню кам’яного вугілля (48,9%).

 Порівняно з початком року сума заборгованості із виплати заробітної плати із бюджетів усіх рівнів зменшилася на 28,9% і становила на 1 березня поточного року 15,6 млн.грн., або 0,8% від загальної суми заборгованості, з них 79% становила заборгованість працівникам з виплати компенсацій, пов’язаних з наслідками Чорнобильської катастрофи, які працюють в основному у Житомирській (6,4 млн.грн.), Рівненській (2,7 млн.грн.) та Київській (2,0 млн.грн.) областях.

На 1 березня 2004р. вчасно не отримував заробітну плату кожен восьмий працівник і їх кількість становила 1,4 млн. осіб, кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 989 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці за 2 місяці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", протягом лютого 2004р. зменшилась на 42,7%, або на 0,4 млн.грн., і на 1 березня 2004р. становила 474,1 тис.грн., що менше суми заборгованості на 1 березня 2003р. на 99,3%, або на 70,9 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом лютого 2004р. зменшилась на 1% і на 1 березня 2004р. становила 1,5 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 березня 2003р. на 49,3%. 

У січні–лютому 2004р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 414,9 тис.сімей, що становило 88,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 315,6 тис.сімей, у сільській – 99,3 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2004р. становила 17,5 млн.грн., при цьому у міській місцевості цей показник становив відповідно – 15,3 млн.грн., у сільській – 2,2 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у лютому 2004р. становила 35 грн.

Крім того, 156,8 тис.сімей (58,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 62,7 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 58,3 тис. сімей на загальну суму 25,0 млн.грн., у сільській місцевості – 98,5 тис. сімей та 37,7 млн.грн.

Середній розмір призначеної у  лютому 2004р. субсидії цього виду на одну сімю становив 396 грн.

У січні–лютому 2004р. загальна сума отриманих сімями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 51,2 млн.грн.

У січні–лютому 2004р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1581,4 млн.грн., що становило 84,4% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 березня 2004р. становила  7702,4 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги на 10 березня  2004р. становив 8,2 місяця.

Мали борг 3 місяці і більше: за опалення – 43% власників особових рахунків, підігрів води – 41%, вивіз сміття – 40%, квартплату – 38%,  водопостачання – 35%, водовідведення – 34%, газопостачання – 31%.

 

Ринок праці

 

На обліку в державній службі зайнятості на 1 квітня 2004р. перебувало 1093,8 тис. незайнятих громадян. Кількість осіб, які у такий спосіб шукали роботу, за березень поточного року збільшилася на 1,0%, а по відношенню до відповідного періоду 2003р. скоротилася на 4,3%. Серед зазначеної категорії громадян 97,0% мали офіційний статус безробітних, із них двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за березень збільшилася на 1,5% і становила 1061,2 тис. осіб.

Із кожних 100 зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку на 1 квітня 2004р., 47 раніше займали робочі місця, 25 – посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Зростання обсягів зареєстрованого безробіття у березні 2004р. є характерною тенденцією для цього місяця, яка спостерігалась майже в усіх регіонах. Найбільший приріст кількості зареєстрованих безробітних відбувся у Вінницькій, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Черкаській та Тернопільській областях. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за березень поточного року в цілому по країні збільшився на 0,1 відсоткового пункта та на 1 квітня 2004р. становив 3,9%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 7,8% у Тернопільській області до 0,4% у м.Києві.

Кількість зареєстрованих безробітних за березень поточного року у сільській місцевості зросла на 2,4% проти 0,7% у міській та на 1 квітня 2004р. становила відповідно 493,3 тис. осіб та 567,9 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття сільського населення, як і раніше, значно перевищував аналогічний показник мешканців міської місцевості і на  1 квітня 2004р. становив 7,5% проти 2,7% працездатного населення працездатного віку відповідної місцевості.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж березня 2004р. збільшилася  на 15,8% та на 1 квітня 2004р. становила 163,4 тис., що на 15,9% більше, ніж рік тому.

Навантаження незайнятого населення на 1 вільну вакансію зменшилося і становило 7 осіб. За регіонами значення цього показника коливалося від 0,4 особи у м.Києві до 20 осіб на вакансію у Рівненській, Тернопільській та Херсонській областях. Цей показник зменшився за всіма категоріями робочих місць: робітників – з 6 до 5 осіб, службовців  – з 7 до 6 осіб, на місця, що можуть бути укомплектовані працівниками, які не потребують спеціальної підготовки – з 26 до 18 осіб.  Слід зауважити, що упродовж березня 2004р. спостерігалося суттєве підвищення попиту на працівників сільського господарства, зумовлене сезонним характером виробничих відносин у даному секторі економіки. Внаслідок чого навантаження на цю категорію робочих місць знизилося з 29 до 19 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у березні 2004р. було працевлаштовано 89,7 тис. осіб, що на 25,5% більше, ніж у лютому 2004р. та на 21,6%, ніж у відповідному періоді минулого року. По відношенню до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку впродовж березня, кількість працевлаштованих громадян становила 7,1%. Практично в усіх регіонах зафіксовано зростання цього показника, найбільше  – у м.Києві (на 4,8 відсоткового пункта). Тільки в Івано-Франківській області спостерігалося несуттєве його зниження.

Серед працевлаштованих осіб майже половину (46,7%) становили жінки, 32,6% особи у віці до 28 років та 8,8% особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування упродовж березня було знято з обліку 78,8 тис. осіб, з них дострокову пенсію було оформлено 2,5 тис. осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспромо-жності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості було направлено на навчання у березні 2004р. 17,2 тис. безробітних проти 17,4 тис. осіб у лютому 2004р. Загалом за направленням цих установ у навчальних закладах усіх типів на 1 квітня 2004р. проходили професійне навчання 48,7 тис. безробітних, з яких більше ніж дві третини (65,9%) становили жінки та більше половини (53,9%) – особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації активної політики зайнятості є організація громадських робіт. Чисельність громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які брали участь у таких роботах, порівняно з лютим 2004р. збільшилася в 1,5 раза, а з березнем минулого року – на 20,7% і на 1 квітня становила 17,8 тис. осіб, або 1,6% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом березня 2004р. на допомогу по безробіттю було витрачено 105,6 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували упродовж зазначеного місяця, становила 840,7 тис. осіб, або 79,2% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 квітня 2004р. Середній розмір допомоги у березні 2004р. порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 15,1% та становив 125,64 грн., що дорівнює 61,3% мінімального рівня заробітної плати, законодавчо встановленого з 1 грудня 2003р.

 

Демографічна ситуація

 

Кількість наявного населення України, за оцінкою, на 1 березня 2004р. становила 47548,7 тис. жителів. Упродовж січня–лютого 2004р. кількість населення скоротилась на 73,8 тис. осіб, що на 9,2% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. У загальному скороченні населення частка природного скорочення становила 98,6% (72,8 тис. осіб), а міграційного – відповідно  1,4% (1,0 тис.).

Обсяг природного скорочення населення порівняно з січнем–лютим 2003р. зменшився на 5,6 тис. осіб (на 7,1%) за рахунок зростання кількості народжених на 2,5 тис. (на 3,8%) та скорочення кількості померлих на 3,1 тис. (на 2,2%).

Міграційне скорочення населення зменшилось з 2,9 тис. осіб у січні–лютому 2003р. до 1,0 тис. – у січні–лютому поточного року. Число прибулих в Україну на постійне проживання порівняно з січнем–лютим 2003р. скоротилося з 6,4 тис. до 5,9 тис., а вибулих за межі країни – зменшилось з 9,3 тис. до          6,9 тис.

Серед прибулих в Україну  81% становили іммігранти з країн СНД і 19% – з країн "далекого зарубіжжя". Серед вибулих з України  64% виїхало до країн СНД і 36% – до країн "далекого зарубіжжя".

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції протягом січня–березня 2004р. зареєстровано 150,6 тис. злочинів (більше на 20,4% порівняно з січнем–березнем 2003р.), з числа яких 2,8 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів більше половини (52,0%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з січнем–березнем 2003р. відбулося у Одеській - на 53,6%, Волинській - на 48,0% та Тернопільській на 40,5% областях.

У загальній кількості злочинів 61,6% становили злочини проти власності, 12,4% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоровя населення, 4,3% злочини проти громадського порядку та моральності, 4,0% злочини проти життя та здоровя особи, 3,9% злочини у сфері службової діяльності, 3,0% та 2,3% відповідно злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та злочини проти громадської безпеки.

Протягом січня–березня 2004р. скоєно 1037 умисних вбивств та замахів на вбивство, 237 згвалтувань та замахів на згвалтування.

Кількість грабежів порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась в 1,8 раза і становила 10,1 тис. випадків, а розбоїв – відповідно на 14,1% та 1,4 тис. випадків.

Протягом січня–березня 2004р. зафіксовано 54,9 тис. крадіжок у відношенні приватної власності (серед яких майже третину складають крадіжки з квартир) та 13,1 тис. у відношенні державної або колективної власності, що більше порівняно з відповідним періодом минулого року відповідно на 35,5% та 16,8%.

Органами внутрішніх справ і прокуратурою виявлено 225 організованих груп і злочинних організацій (на 3% менше, ніж у січні–березні 2003р.), що скоїли 1864 злочини, з яких більше ніж три чверті (80,4%) тяжкі та особливо тяжкі (на 9,7% менше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях, де виявлено відповідно 24, 22 та 18 організованих злочинних угруповань, якими скоєно 272, 148 та 71 злочин; у Полтавській області 12 організованих злочинних груп скоїли 117 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2004р. становила 89,2 тис. осіб (на 34,1% більше, ніж січні–березні 2003р.), з яких 29,8 тис. жінки, 11,6 тис. пенсіонери, 2,3 тис. неповнолітні (збільшення відповідно на 39,6%, 37,6% та 51,8%). Від злочинів загинуло 2377 осіб.

Органами внутрішніх справ протягом січня–березня 2004р. виявлено 68,2 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з яких 95,7% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 11,7% жінки, 10,6% неповнолітні, кожний п’ятий з них раніше вже ставав на злочинний шлях. Дві третини (66,5%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.