Архів

Соціально-економічне становище України за січень–травень 2004 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

   

Валовий внутрішній продукт

 

Приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні–травні 2004р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 11,3%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, становив 109870 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався  в  будівництві – 29,7%, обробній промисловості – 19,9%, оптовій і роздрібній торгівлі – 18,3%.

 

Промисловість

 

За січень–травень 2004р. обсяги промислового виробництва зросли на 16,9% порівняно з аналогічним періодом 2003р.

У добувній промисловості випуск продукції збільшився на 10,1%. Приріст продукції одержано на підприємствах з видобутку металевих руд  (13%), вуглеводнів (8%), вугілля та торфу (7,2%). Обсяги виробництва залізної руди та концентрату неагломерованих становили 27 млн.т, агломерованих – 26 млн.т, що більше, ніж у січні–травні 2003р. відповідно на 5,2% і 9,3%. За 5 місяців 2004р. видобуто 1209 тис.т нафти та 7,9 млрд.куб.м природного газу.

В обробній промисловості обсяги виробленої продукції проти січня–травня 2003р. зросли на 19,9%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів  на 16,3% перевищено рівень виробництва січня–травня 2003р. Приріст продукції одержано у м’ясній промисловості (26,2%), молочній (24,4%), переробленні овочів та фруктів (23,9%), у виробництві напоїв (18,7%), круп та борошна (14,1%), тютюновій (14%) та кондитерській (12,8%) промисловості, у виробництві жирів (7,3%). Випущено 186 тис.т м’яса, 118 тис.т ковбасних виробів, 235 тис.т молока обробленого рідкого, 3,6 тис.т вершків, 51,1 тис.т масла вершкового, 78,4 тис.т сирів жирних, 189 тис.т продуктів кисломолочних, 191 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів, 8,5 тис.т овочів консервованих натуральних, 602 тис.т олії соняшникової нерафінованої, 41,8 млрд.шт. сигарет, 657 тис.дал коньяку, 16,8 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 1,2 млн.дал шампанського, 72,2 млн.дал пива, 50,5 млн.дал безалкогольних напоїв.

У легкій промисловості приріст виробництва становив 14,8%. Збільшено випуск лляної пряжі та тканин з неї (відповідно у 8 разів та 10 разів), вовняних тканин та хімічної штапельної пряжі (в 1,6–2 раза), бавовняної та вовняної пряжі, бавовняних тканин, килимів, виробів килимових та панчішно-шкарпеткових (на 15–24%). У виробництві одягу з текстилю більше ніж на третину зріс випуск суконь та сарафанів, на 11–17% – костюмів, брюк, бриджів, жіночих та дівчачих пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих. Підприємствами взуттєвої промисловості випущено понад 9 млн. пар взуття, що перевищило на 13% обсяги січня–травня 2003р. Водночас більше ніж на чверть зменшено випуск пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих для чоловіків та хлопчиків, на 7–13% – тканин ворсових, махрових і тканин спеціальних інших, білизни постільної, трикотажних светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та виробів аналогічних.

На підприємствах з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї обсяги виробленої продукції зросли на 25,1%. Випуск дерев’яних вікон, дверей, рам і порогів зріс наполовину, фанери клеєної, деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки більше 6 мм, паркету з деревини листяних порід, плит деревостружкових – на 16–31%. Водночас зменшилось виробництво шпону лущеного.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі обсяги виробництва порівняно з січнем–травнем 2003р. зросли на 32,1%. Найбільший приріст одержано у друкуванні журналів та періодичних видань, які виходять менше чотирьох разів на тиждень (71%), у виготовленні паперу побутового чи санітарно-гігієнічного призначення, коробок, ящиків та сумок з гофрованих паперу та картону, шпалер та аналогічних покриттів (16–23%). Поряд з цим знизився випуск целюлози з деревини та інших волокнистих матеріалів.

Підприємства з виробництва неметалевих мінеральних виробів збільшили випуск продукції на 29,9%. Зросло виробництво стінових будівельних матеріалів, банок для консервування, ємностей для напоїв та харчових продуктів, плит та плиток керамічних (на 37–51%), елементів конструкцій збірних для житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, скла виливаного, прокатного, видувного чи тягнутого, листового чи профільованого, цементу (на 27–34%). Зменшився випуск скла безпечного, листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу.

У металургії та обробленні металу у січні–травні 2004р. обсяги виробництва зросли на 18,4%. На підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів приріст продукції становив 10,6%, труб – 3,1%, інших видів первинного оброблення чавуну та сталі – 12,3%, з оброблення металу – 43,4%.

Виплавка сталі зросла на 4,5% і становила 12,8 млн.т, випуск готового прокату – відповідно на 9% і 9,4 млн.т.

Випущено 770 тис.т труб та профілів пустотілих з чорних металів, 16,9 тис.т резервуарів та цистерн металевих, 98 тис.шт. котлів центрального опалення.

На підприємствах машинобудування випуск продукції проти січня–травня 2003р. збільшився на 36,5%. Високі темпи приросту продукції спостерігаються у виробництві автомобільного транспорту (81,2%), електричних машин і апаратури (64,3%), побутових приладів (37,4%), контрольно-вимірювальної апаратури (35,1%), машин для добувної промисловості і будівництва (31,9%), машин для перероблення сільгосподарських продуктів (30,3%), канцелярських та електронно-обчислювальних машин (28,1%), верстатів (24,2%), сільськогосподарських машин (21,4%), у залізничному машинобудуванні (20,3%).

У січні–травні 2004р. випущено 250 тис. холодильників-морозиль-ників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 110 тис. пральних машин, 26,9 тис. пилососів побутових, 14,8 тис. комп’ютерів настільних, 4,1 тис. верстатів для оброблення дерева, 2,9 тис.шт. тракторів для сільського та лісового господарства, 62,5 тис. легкових автомобілів, 1018 автобусів та 29 тролейбусів.

У хімічній та нафтохімічній промисловості перевищено на 20% обсяги січня–травня 2003р. Приріст продукції одержано у хімічному виробництві (14,8%), з нього у виробництві базової хімічної продукції (15,3%), лаків та фарб (16,2%), фармацевтичному виробництві (13,7%), виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів (10,8%), штучних та синтетичних волокон (49,9%). Суттєво збільшились обсяги виробленої продукції у виробництві гумових (на 46,9%) та пластмасових виробів (на 42,2%).

Серед продукції базової хімії порівняно з відповідним періодом попереднього року у 2–4 рази зріс випуск добрив фосфатних мінеральних чи хімічних, карбонату кальцію, газів промислових складних, на 33–64% – пестицидів та інших агрохімічних продуктів, нафталіну та сумішей ароматичних вуглеводнів інших, пропілену, етилену, олеуму, сірки рафінованої, нітратів калію, пластмас у первинних формах, кислоти адипінової, її солей та складних ефірів, сірчаної кислоти, каустичної  соди, оксиду і пероксиду цинку, на 7–30% – бензолу, соди кальцинованої, газів промислових простих, лимонної кислоти, її солей та складних ефірів, сульфату алюмінію, кислот карбонових та їхніх похідних, металоїдів, формальдегіду, карбідів, оцтової та соляної кислоти. Водночас на 41% зменшено випуск нітритів, на 17% і 20% відповідно – добрив калійних мінеральних чи хімічних та дистильованої води.

На підприємствах з виробництва гумових виробів з початку року вироблено 3,3 млн.шт. усіх видів шин. Проти січня–травня 2003р. випуск шин для сільськогосподарських, лісогосподарських машин та іншої техніки збільшився у 2,6 раза, для вантажних автомобілів, автобусів та легкових автомобілів – на 29–56%. При цьому виробництво шин для велосипедів та мотоциклів зменшено на 28%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення обсяги виробництва проти січня–травня 2003р. зросли на 5,5%. Обсяги первинної переробки нафти збільшились на 5% і становили 8,8 млн.т. Випуск дизельного палива для транспорту автомобільного і залізничного та бензину моторного зріс відповідно на 8% і 9%, мазутів топкових важких зменшився    на 1%.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції (робіт, послуг) проти січня–травня 2003р. зменшилися на 3,5%. Вироблено 77,8 млрд.кВт·год електроенергії, що на 1,8% менше, ніж за відповідний період попереднього року. На теплових електростанціях її випуск зменшився на 9,3%, на гідроелектростанціях і атомних електростанціях – збільшився відповідно на 52,3% та 0,2%.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  січень–травень 2004р. проти відповідного періоду 2003р. в усіх категоріях господарств зменшився на 3,2%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 2,7%, у господарствах населення – на 3,4%.

На  початок червня 2004р. всіма категоріями господарств ярі культури, з урахуванням пересіву загиблих озимих і багаторічних трав, посіяні на площі 17,9 млн.га. Зернові і зернобобові культури (без кукурудзи) по яровому клину посіяні на площі 6,3 млн.га, що більше порівняно з минулим роком на 23,5%, з них ячменю – 4,0 млн.га (на 20,2%).

У сільськогосподарських підприємствах ярі культури посіяні на площі 12,1 млн.га (89,1% до посіяного в минулому році), у тому числі по яровому клину – 11,8 млн.га (115,4%) та по загиблих озимих і багаторічних травах – 261,6 тис.га (7,9%). У структурі посівної площі всіх ярих культур, посіяних сільськогосподарськими підприємствами по яровому клину, зернові і зернобобові (без кукурудзи) займають  40,0%, кукурудза на зерно – 14,8%, соняшник – 22,5%,  цукрові буряки (фабричні) – 4,9%, картопля та овочі  – 0,7% площ.

За даними сільськогосподарських  підприємств,  із 5,6 млн.га  озимих на зерно і зелений корм, посіяних восени  2003р., за зимово-весняний період  загинуло 325,2 тис.га  (5,8%), з них 295,3 тис.га (5,5%) озимих на зерно.

За січень–травень 2004р. сільсько­господарським підприємствам  надійшло 418 тис.т дизельного палива (на 3,4% менше порівняно з відповідним періодом минулого року), 119 тис.т бензину (на 9,8% менше), 23 тис.т дизельних масел (на 8,7% менше) та 454 т трансмісійних масел (на 6,0% менше). Станом на 1 червня 2004р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності 103 тис.т дизельного палива (на 8,0% менше проти 1 червня 2003р.) та  24 тис.т бензину (менше на 23,5%).

У господарствах усіх категорій за січень–травень 2004р. реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі) становила 985 тис.т (на 4,7% менше порівняно з відповідним періодом  2003р.), молока – 5 млн.т (на 2,7%), яєць – 5,3 млрд.шт. (на 0,9% менше). У сільськогосподарських підприємствах реалізація на забій худоби та птиці зменшилася на 5,8%,  молока – на 12,1%, а виробництво яєць зросло на 3,8%. У господарствах населення обсяги виробництва м’яса (реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) та яєць зменшилися на 4,3%, а виробництво  молока залишилося на рівні січня–травня 2003р.  Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 70%, 56% та  80%.

За розрахунками, станом на 1 червня 2004р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 8,3 млн. голів, що на 13,6% менше проти 1 червня 2003р.,  у тому числі корів – 4,3 млн. голів (на 8,4% менше). У сільськогосподарських підприємствах чисельність великої рогатої  худоби зменшилася на 22,6%, корів – на 18,3%. У господарствах населення поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 6,9%, корів – на 4,5%. Загальна чисельність поголів’я свиней  становила 6,9 млн. голів, що на 23,6% менше минулорічної, у сільськогосподарських підприємствах – на 34,7%, у господарствах населення – на 17,8%. Поголів’я птиці всіх видів становило 157,5 млн. голів (на 9,6% менше проти 1 червня 2003р.), проти минулорічного у сільськогосподарських підприємствах воно зросло на 2,1%, але скоротилося на 13,4% у господарствах населення.

Сільськогосподарські підприємства порівняно з січнем–травнем    2003р. зменшили продаж населенню молодняка великої рогатої худоби (на чверть), поросят (на 10,7%) та птиці  (на 11,6%).

 На 1 червня 2004р. запаси кормів усіх видів у сільськогосподарських підприємствах становили 0,9 млн.т кормових одиниць, що на 30,1% більше, ніж на 1 червня 2003р. У розрахунку на 1 умовну голову худоби припадало по  2,4 ц кормових одиниць проти 1,5 ц к.од. торік.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень–травень 2004р. порівняно з відповідним періодом 2003р. скоротився на 5%, у тому числі  продукції рослинництва – на 7%,  продукції тваринництва – на 4%. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками у січні–травні 2004р. порівняно з відповідним періодом 2003р. зросли на 28%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 24%, на продукцію тваринництва - на 31%.

Станом на 1 червня 2004р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих), а також на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 2,9 млн.т зерна, у тому числі пшениці – 1,4 млн.т. Із загальної кількості зерна безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах було в наявності 673 тис.т, у тому числі 79 тис.т пшениці. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою зернових, загалом мали в наявності 2,2 млн.т зерна, у тому числі зернозберігаючі – 1,0 млн.т.

У січні–травні 2004р. середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували товаровиробникам зберігаючі та переробні підприємства, становила 863,5 грн. за тонну, у тому числі на пшеницю – 1056,0 грн. за тонну.

 

Будівельна діяльність

 

У січні–травні 2004р. продовжує зростати ділова активність будівельних підприємств. З початку року  будівельниками укладено контрактів підряду на суму 10,9 млрд.грн., що на 19,9% більше проти січня–травня 2003р. Завдяки забезпеченості замовленнями будівельними підприємствами, які працювали за зазначеними контрактами, виконано робіт на суму 5,9 млрд.грн., що на 29,9% більше проти відповідного періоду 2003р. (у січні–травні 2003р. – на 16,9%).

З початку року збільшено обсяги будівництва в усіх регіонах країни. Значно, в 1,8 раза, вони зросли у Черкаській області, в 1,7 – у Закарпатській, в 1,6 – у Київській, в 1,5 раза – у Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Слід зазначити, що більше половини загальнодержавного обсягу підрядних робіт виконано підприємствами 6 промислово розвинених регіонів (м.Київ, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська та Харківська області), із якого чверть припадає на м.Київ.

У 2004р. триває подальше спрямування інвестиційних ресурсів у будівництво та реконструкцію об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, продовжується будівництво енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС, Дністровської та Ташлицької ГАЕС, реконструкція Южноукраїнської АЕС. Ведуться роботи з будівництва обвідної гілки нафтопроводу "Дружба", газокомпресорних станцій у Львівській та Івано-Франківській областях, з реконструкції Хрестищенської газорозподільчої станції у Харківській області та газопроводу Краснодарський Край–Серпухів. Здійснюється прокладання газопроводів, облаштування Макіївського газоконденсатного родовища у Луганській області та ін. Триває будівництво та ремонт ліній електропередачі у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Чернігівській та Тернопільській областях.

Високі темпи зростання обсягів будівництва проти січня–травня 2003р. також зумовлені виконанням робіт з  капітального ремонту та реконструкції промислових підприємств базових галузей економіки: чорної металургії у Запорізькій, Дніпропетровській та Луганській областях,   важкого машинобудування та вугільної промисловості  у Донецькій області, нафтопереробної промисловості в Одеській області. Розпочато будівництво заводу керамічної плитки і заводу залізобетонних конструкцій у м.Києві та комплексу з виробництва бітуму у Луганській області тощо.

Надходження бюджетного фінансування на капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг сприяло значному зростанню обсягів цих робіт майже  в усіх регіонах країни. Продовжувалось будівництво магістральних автомобільних доріг Київ–Одеса та Київ–Чоп, а також шляхопроводів та мостів.

У січні–травні 2004р. у більшості регіонів спостерігається зростання обсягів будівництва на об’єктах соціально-культурного призначення, зокрема житлового будівництва.

 

Транспорт

 

За січень–травень 2004р. підприємствами транспорту перевезено 333,7 млн.т вантажів, що на 8,3% більше, ніж за січень–травень 2003р. Вантажооборот зріс на  5,4% і становив 190,0 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–травнем  2003р. зросло на 9,6%, у тому числі відправлення вантажів на 11,5%. На Південній залізниці відправлення вантажів зросло на 23,4%, Південно-Західній – на 22,2%, Одеській – на 14,0%, Придніпровській – на 10,3%, Донецькій – на 9,6% та Львівській залізниці – на 5,6%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: брухту чорних металів – на 35,2%, цементу – на 34,4%, лісових вантажів – на 30,1%, коксу – на 11,0%, чорних металів – на 9,7%, залізної та марганцевої руди – на 9,7%, кам’яного вугілля – на 7,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 2,6%, нафти та нафтопродуктів – на 0,4%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 8,2%, у тому числі на Південній залізниці – на 23,6%, Південно-Західній – на 20,5%, Львівській – на 16,3%, Донецькій – на 7,1%, Одеській – на 5,7% та Придніпровській залізниці – на 2,6%. Порівняно з січнем–травнем 2003р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 11,6%, локомотива – на 3,4%, середня вага поїзда – на 0,5%, на 3,5 год. скоротився простій вагона під однією вантажною операцією.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 14,8%, в цілому замовникам доставлено 7,2 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–травнем 2003р. зросло на 28,0%, морського транспорту – на 1,9%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 4,3% і становив 56,8 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 28,8%, внутрішнього сполучення – на 43,0% та експортних вантажів – на 6,0%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 11,6% і становила 5,8 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) перевезено 42,4 млн.т вантажів, що на 15,8% більше порівняно з січнем–травнем 2003р., та виконано вантажооборот в обсязі 5,3 млрд.ткм, який зріс на 31,1% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 97,0 млн.т вантажів, що на 2,6% більше, ніж за 5 місяців 2003р. Це пов’язано зі збільшенням перекачки газу на 3,4% та нафти – на 0,2%. Транзит газу зріс на 10,0%, нафти – на 2,7%, аміаку – на 6,6%.

За січень–травень 2004р. послугами пасажирського транспорту скористалися 1,7 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 39,7 млрд.пас.км, що відповідно на 9,8% та на 12,4% більше порівняно з січнем–травнем 2003р.

Залізничним транспортом за січень–травень 2004р. перевезено 190,7 млн. пасажирів, що на 0,2% менше, ніж за відповідний період 2003р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) скористалися 1,5 млрд. пасажирів, що на 11,2% більше, ніж за січень–травень попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросло на 12,9%. Авіаційним транспортом перевезено 1,0 млн. пасажирів, що на 49,7% більше порівняно з січнем–травнем 2003р.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень–квітень 2004р. становили 24,4 млрд.грн. (28,2% до ВВП), що складає 30,3% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (69,3% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення) становили 23,7 млрд.грн. (27,4% до ВВП), що складає 28,1% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 57,5% витрачено на соціально-культурні заходи, 12,4% – на загальнодержавні функції, з яких видатки по обслуговуванню боргу становили 3,7% від загальної суми видатків (1,0% до ВВП), у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 2,4% відповідно (0,7% до ВВП).

Профіцит Зведеного бюджету за січень–квітень 2004р. становив 0,7 млрд.грн. (0,8% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 18,1 млрд.грн. (29,4% річних призначень), або 20,9% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 63,2% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість становить 46,5%, податок на прибуток підприємств – 27,6%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 18,3 млрд.грн. (28,1% річних призначень), або 21,1% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів (29,1%) та загальнодержавних функцій  (12,4%), у тому числі видатки на обслуговування боргу становили 4,5%. Державний бюджет зведено з дефіцитом 0,2 млрд.грн. (0,2% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України за березень 2004р. становила 7,0%.

Вимоги банків України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за березень збільшились на 4,7% і на 1 квітня 2004р. становили 84,3 млрд.грн., з яких 46,6 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки) у національній та іноземній валюті у банках України, за березень збільшились на 4,2% і на 1 квітня 2004р. становили 36,3 млрд.грн., з яких 21,6 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець березня 2004р. офіційний курс гривні до долара США становив 532,93 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 649,48 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–квітень 2004р. становив 14,3 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 20,1 млрд.грн.,  збитків – 5,8 млрд.грн.).

Найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства промисловості (6,3 млрд.грн., або 44,5%) та оптової й роздрібної торгівлі з урахуванням торгівлі транспортними засобами і послуг з ремонту (3,5 млрд.грн., або 24,3%). Основна частина фінансового результату  у промисловості  сформована в  обробній промисловості (83,4%).

Протягом січня–квітня 2004р. збитково працювало 38,4% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та зв’язку (52,6%), у будівництві (46,4%)  та промисловості (43,5%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання  на 1 травня 2004р. становила відповідно 301,7 та 374,4 млрд.грн. Протягом квітня 2004р. дебіторська заборгованість зросла на 2,1%, кредиторська – на 1,7%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 88,6% (331,7 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР – 4,8% (18,0 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 6,6% (24,7 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості –  95,2% (287,3 млрд.грн.),  1,4% (4,3 млрд.грн.), 3,4%  (10,1 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією – 13,4 млрд.грн. (74,5%) та Туркменістаном – 3,3 млрд.грн. (18,4%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  25,4%, кредиторської – 26,0%.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень-квітень 2004р. становили 10160,3 млн.дол.США, імпорту – 8615,1 млн.дол. і проти січня-квітня 2003р. збільшилися відповідно на 49,3% та на 34%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1545,2 млн.дол.США (у січні-квітні 2003р. - 373,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 181 країни світу.

До Німеччини, Туреччини, Італії, Китаю, США, Литви  та Польщі здійснювалось майже 34% експортних поставок. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, Польщі, Італії, Китаю, Сполученого Королівства та США разом становили близько 33%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (16,5% експортних та 39,5% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів і виробів з них становили майже 37% від загального обсягу експорту. Експорт мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів і шляхового обладнання, приладів і апаратів оптичних, медико-хірургічних та інших,  готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю разом становив 48,4%. У загальному обсязі експорту товарів проти січня-квітня 2003р. збільшилась частка полімерних матеріалів, пластмас, скла та виробів із скла, міді та виробів з міді, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, приладів і апаратів. Натомість  зменшилась частка зер­нових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаків та золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, органiчних хiмiчних сполук, добрив, деревини та виробів з деревини, одягу текстильного, чорних металів.

У загальному обсязі імпорту майже 39% вартості становили мінеральні продукти, у тому числі 36,5% – енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (нафта сира – 15,1%, газ природний – 16,4%). Поставки механічного  та електричного обладнання, транспортних засобів та шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів і виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас та каучуку, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, продуктів рослинного походження разом становили 51,7% вартості імпорту. За січень–квітень 2004р. у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка зернових культур, полімерних матеріалів, пластмас, каучуку, гуми, чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, електричних машин і устатко­вання, наземних транспортних засобів, крім залізничних, при­ладів і апаратів. Зменшилась частка цукру і кондвиробів з цукру, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, фармацевтичної продукції,  паперу та картону.

За січень-квітень 2004р. експорт давальницької сировини становив 11,1 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 11,6 млн.дол.США.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 547 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 741,8 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на Донецьку область, м.Київ, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську,   Полтавську та Одеську області.

Найбільші імпортні надходження здійснювались у м.Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Київську та Харківську області.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–травень 2004р. становив 182 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2003р. збільшився на 17,7%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за січень–травень 2004р. становив 39,3 млрд.грн., що на 20,6% більше обсягу січня–травня 2003р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 27,3%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні–травні 2004р. проти січня–травня попереднього року збільшився на 10% і становив 1,3 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–травень 2004р. становив 22,8 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 22,3% більше обсягу січня–травня 2003р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні–травні 2004р. становив 103,6% (у відповідному періоді попереднього року – 104,5%). З початку року ціни (тарифи) на продовольчі товари зросли на 4,5%, на непродовольчі товари та послуги – на 2,3%.

На продовольчому ринку найбільше (на 23,0% та 16,4%) подорожчали фрукти та м’ясо і птиця. На 9,7–4,1% зросли ціни на ковбасні вироби і копченості, цукор, крупи і бобові, рибу і морепродукти, рибні консерви, овочі, пшеничне борошно та макаронні вироби. Водночас відбулося значне (на 29,7%) здешевлення яєць; на 4,8–2,1% знизилися ціни на картоплю, мед,  молоко і молочну продукцію, вершкове масло.

Серед непродовольчих товарів суттєво (на 36,8%) подорожчали паливно-мастильні матеріали. На 7,8–2,0% підвищилися ціни на друковані видання, парфумерно-косметичні та паперово-білові товари, господарське та туалетне мило, товари побутової хімії, автомобілі та автотовари. У той же час на 1,3–0,1% відбулося здешевлення виробів з натурального хутра, обчислювальної техніки, телерадіотоварів, взуття, одягу, головних уборів.

У сфері послуг  найбільше (на 14,0%) підвищилася плата за каналізацію. На 8,1–5,0% зросла  вартість квитків до кінотеатрів, послуг медичних закладів, квартирна плата,  вартість індивідуальних послуг, проживання в готелях  та ремонту предметів особистого користування.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–травні 2004р. становив 112,6% (у відповідному періоді 2003р. – 103,9%).

Найбільше ціни зросли в обробній промисловості (на 14,0%). У добувній промисловості та виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води продукція подорожчала відповідно на  9,7% та 6,6%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–квітні 2004р. становив 108,8% (у відповідному періоді попереднього року – 100,5%).

Найбільше зростання цін (на 10,7–9,8%) відбулося у будівництві установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, готелів та ресторанів, об’єктів добувної промисловості, адміністративних та житлових будівель, об’єктів сільськогосподарського призначення.

Індекс тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у січні–травні 2004р. становив 100,0%.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень-квітень 2004р. порівняно з аналогічним періодом 2003р. збільшились на 18,9%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання  товарів та  послуг, збільшились на 22,9%,  а  реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 14,7%.

У квітні 2004р. порівняно з березнем номінальні доходи населення збільшились на 10,8%, а  наявні  та  реальні  наявні відповідно - на 12% та 11,3%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за квітень 2004р. становили 299,2 грн. проти 265,7 грн. за березень. 

Витрати населення у січні–квітні 2004р. порівняно з аналогічним періодом 2003р. збільшились на 18,2%, приріст заощаджень становив 744 млн.грн.

У січні–квітні 2004р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без урахування найманих працівників малих підприємств та у фізичних осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю), дорівнювала 524,86 грн., що на 43,8% перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб (365 грн.) та на 28,9%  відповідний показник у цьому періоді 2003р.

Найбільше оплачуваними залишаються працівники авіаційного транспорту, зайняті допоміжними транспортними послугами, а також працівники фінансових установ, де рівень заробітної плати  в 1,9–2,2 раза перевищував середній по економіці. 

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників сільського, рибного господарства, охорони здоровя та соціальної допомоги, сфери відпочинку, розваг, культури та спорту, де  її розмір не перевищував  62% від середнього в цілому по економіці.

 Продовжував зберігатись також високий ступінь диференціації регіонів за рівнем оплати. Так, заробітна плата працюючих у Тернопільській  області була на 35,0% менше середнього показника по країні, а найбільший її рівень (866,16 грн.), як і раніше, був у м.Києві. Середня заробітна плата працівників Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей на 14,4%–21,0% перевищувала цей показник у цілому по країні.

Реальна заробітна плата найманих працівників (без урахування найманих працівників малих підприємств та у фізичних осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю) у квітні 2004р. порівняно з березнем зменшилась на 0,2%, а з квітнем 2003р. – збільшилась на 28,8%. На динаміку реальної заробітної плати продовжує позитивно впливати зменшення ставки податку з доходів фізичних осіб до 13%. Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2004р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 27,3%.

Сума невиплаченої заробітної плати за 4 місяці 2004р. зменшилася на 3,6%, а за квітень – на 3,3%  і на 1 травня становила 1733,1 млн.грн. Порівняно з відповідною датою минулого року скорочення обсягу боргу становило 26,7%. Слід зазначити, що у загальній сумі заборгованості не враховано 411 млн.грн. невиплаченої заробітної плати по тих підприємствах (установах, організаціях), які призупинили діяльність, а також на яких порушено справу про банкрутство.

Загалом сума невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2004р. дорівнювала 32,9% середньомісячного фонду оплати праці проти 58,2% рік тому.

Із кожних 100 невиплачених гривень 63 заборгували своїм працівникам промислові підприємства, ще 14 – підприємства сільського господарства. Найбільшу питому вагу у сумі невиплаченої заробітної плати у промисловості становлять борги працівникам підприємств по видобуванню кам’яного вугілля (48,8%).

Заборгованість із виплати заробітної плати внаслідок недофінансування із бюджетів усіх рівнів за 4 місяці 2004р. зменшилася на дві третини (68,7%) і на 1 травня становила 6,9 млн.грн., або 0,4% від загальної суми боргу. Цьому сприяло значне (на 78,7%) погашення заборгованості з виплати компенсацій, пов’язаних з наслідками Чорнобильської катастрофи, хоча частка цих виплат залишається вагомою – 58,6% від суми заборгованості по бюджетних коштах.

На 1 травня 2004р. вчасно не отримував заробітну плату майже кожний десятий працівник і кількість таких працівників становила 1,2 млн. осіб, з них кожний другий був зайнятий на підприємствах промисловості та кожний четвертий – у сільському господарстві.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. у наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", протягом березня 2004р. погашена у повному обсязі й у наступні періоди не виникала.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом квітня 2004р. збільшилась на 0,9% і на 1 травня 2004р. становила 1,6 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 травня 2003р. на 49,3%, або на 1,6 млн.грн.

У січні–квітні 2004р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 855,5 тис. сімей, що становило 93,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 571,8 тис. сімей, у сільській – 283,7 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2004р. становила 29,2 млн.грн., з них у міській місцевості – 25,9  млн.грн.,  у сільській – 3,3 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у квітні 2004р. становила 26 грн.

Крім того, 506,8 тис. сімей (84,9% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 195,3 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 135,2 тис. сімей на загальну суму 56,0 млн.грн., у сільській місцевості – 371,6 тис. сімей та 139,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної у квітні 2004р. субсидії цього виду на одну сімю становив 375 грн.

У січні–квітні 2004р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 158,0 млн.грн.

У січні–квітні 2004р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3152,4 млн.грн., що становило 92,7% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 травня  2004р. становила  7624,9 млн.грн., термін заборгованості населення за всі послуги становив 9,0 місяця.

Мали борг 3 місяці і більше: за опалення – 44% власників особових рахунків, підігрів води – 41%, квартплату – 37%, водопостачання та вивіз сміття – 36%, водовідведення – 34%, газопостачання – 31%.

 

Ринок праці

 

За січень–травень 2004р. послугами служби зайнятості скористалося 1817,3 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 8,0% більше, ніж за січень–квітень поточного року та на 1,1% менше, ніж за відповідний період минулого року. Із зазначеної кількості 813,6 тис., або 44,8%, звернулися до цієї установи за допомогою у пошуках роботи упродовж 5 місяців 2004р.

На обліку в державній службі зайнятості на 1 червня 2004р.  перебувало 1034,9 тис. незайнятих громадян. Серед зазначеної категорії громадян 97,2% мали офіційний статус безробітних, із них майже двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за травень знизилася на 3,7% і становила 1005,8 тис. осіб.

Із кожних 100 зареєстрованих безробітних 47 раніше займали робітничі місця, 25 – посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Зниження обсягів зареєстрованого безробіття у травні є характерною тенденцією для цього місяця, яка зберігалася у поточному році практично в усіх регіонах, крім м.Києва, де цей показник залишився на рівні попереднього місяця. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за травень 2004р. в цілому по країні знизився на 0,1 відсоткового пункта та на 1 червня 2004р. становив 3,7%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 7,1% у Тернопільській області до 0,4% у м.Києві.

Кількість зареєстрованих безробітних за травень 2004р. у сільській місцевості знизилася на 4,2% проти 3,3% у міській та на 1 червня 2004р. становила відповідно 464,4 тис. осіб та 541,4 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття сільського населення, як і раніше, значно перевищував аналогічний показник мешканців міської місцевості і становив 7,1% проти 2,6% працездатного населення працездатного віку відповідної місцевості.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж травня поточного року зросла на 1,1% та на 1 червня 2004р. становила 171,8 тис., що на 3,5% більше, ніж рік тому.

Навантаження незайнятого населення на 1 вакансію залишилося на рівні попереднього місяця і становило 6 осіб. За регіонами значення цього показника коливалося від 0,3 особи на вакансію у м.Києві до 20 осіб у Рівненській області. За категоріями робочих місць цей показник не змінився і становив для робітників 5 осіб, службовців – 6 та на місця, що можуть бути укомплектовані працівниками, які не потребують спеціальної підготовки, – 14 осіб. Навантаження на 1 вільне робоче місце працівників сільського господарства за травень збільшилося на 1 особу і становило 16 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у травні 2004р. було працевлаштовано 100,9 тис. осіб, що на 2,7% більше, ніж у квітні 2004р. та на 6,1%, ніж у відповідному періоді минулого року. По відношенню до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку упродовж травня, кількість працевлаштованих громадян становила 8,3%. Найбільше зростання цього показника спостерігалося у Вінницькій (на 4,0 відсоткового пункта) та Чернівецькій (на 3,8 в.п.) областях, найбільше зниження – у м.Києві (на 1,6 в.п.).

Серед працевлаштованих осіб половину (53,3%) становили жінки, 28,8% – особи у віці до 28 років та 9,8% – особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування упродовж травня було знято з обліку 73,1 тис. осіб, крім того, дострокову пенсію було оформлено 2,2 тис. осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкуренто-спроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості у травні 2004р. було направлено на навчання 10,9 тис. безробітних проти 13,2 тис. осіб у квітні 2004р. Загалом на початок червня поточного року за направленнями цих установ у навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 45,7 тис., або 4,5%, зареєстрованих безробітних, з яких більше ніж дві третини (67,5%) становили жінки та більше половини (53,9%) – особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації активної політики зайнятості є організація громадських робіт. Чисельність громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які брали участь у таких роботах, порівняно з квітнем 2004р. збільшилася на 15,4%, а порівняно з травнем минулого року знизилася на 21,3% і на 1 червня становила 25,8 тис. осіб, або 2,5% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом травня 2004р. на допомогу по безробіттю було витрачено 86,7 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували упродовж зазначеного місяця, становила 670,7 тис. осіб, або 66,7% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на    1 червня 2004р. Середній розмір допомоги у травні поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 10,9% і становив 129,24 грн., що дорівнює 63,0% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати.

 

Демографічна ситуація

 

Кількість наявного населення України, за оцінкою, на 1 травня 2004р. становила 47490,1 тис. жителів. Упродовж січня–квітня 2004р. кількість населення скоротилась на 132,3 тис. осіб, що на 16,9% менше порівняно з відповідним періодом 2003р. У загальному зменшенні населення частка природного скорочення становила 98,6% (130,4 тис. осіб), міграційного – 1,4% (1,9 тис. осіб).

Обсяг природного скорочення населення порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 24,0 тис. осіб (на 15,5%) за рахунок як збільшення кількості народжених на 10,1 тис. (на 7,8%), так і зменшення кількості померлих на 13,9 тис. (на 4,9%).

Міграційне скорочення населення зменшилось з 4,9 тис. осіб у січні–квітні 2003р. до 1,9 тис. у січні–квітні поточного року. Число прибулих в Україну на постійне проживання порівняно з січнем–квітнем 2003р. зменшилося з 13,1 тис. до 12,7 тис., вибулих за межі країни – з 18,0 тис. до 14,6 тис.

Серед прибулих в Україну  84% становили іммігранти з  країн СНД і 16% – з країн "далекого зарубіжжя". Серед вибулих з України  61% виїхало до країн СНД і 39% – до країн "далекого зарубіжжя".

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції протягом січня–травня 2004р. зареєстровано 237,1 тис. злочинів (на 9,8% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року), з числа яких 4,3 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів більше половини (51,0%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з січнемтравнем 2003р. відбулося в Одеській (на 33,0%), Тернопільській (на 25,6%) та Львівській (на 24,8%) областях.

У загальній кількості злочинів 61,5% становили злочини проти власності, 11,6% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,4% злочини проти громадського порядку та моральності, 4,3% злочини проти життя та здоров’я особи, 3,7% злочини у сфері службової діяльності, 3,3% та 2,5% відповідно злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та злочини проти громадської безпеки.

Протягом 5 місяців 2004р. скоєно 1685 умисних вбивств та замахів на вбивство, 380 згвалтувань та замахів на згвалтування.

Кількість грабежів порівняно з січнемтравнем 2003р. збільшилася в 1,5 раза і становила 16,3 тис. випадків, розбоїв – на 11,7% і становила 2,4 тис. випадків.

Протягом січня–травня 2004р. зафіксовано 85,7 тис. крадіжок у відношенні приватної власності, серед яких майже третину становлять крадіжки з квартир (збільшення на 17,2% порівняно з відповідним періодом минулого року) та 20,9 тис. у відношенні державної або колективної власності (зменшення на 0,1%).

Органами внутрішніх справ і прокуратурою виявлено 362 організовані групи і злочинні організації (на 5,5% більше, ніж у відповідному періоді 2003р.), що скоїли 2740 злочинів, з яких більше ніж три чверті (81,2%) тяжкі та особливо тяжкі (на 11,4% менше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях, де виявлено відповідно 40, 35 та 26 організованих злочинних угруповань, якими скоєно 346, 230 та 137 злочинів; у Полтавській області 22 організовані злочинні групи скоїли 213 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2004р. становила 143,1 тис. осіб (на 18,1% більше, ніж у січні–травні 2003р.), з яких 47,1 тис. жінки, 17,6 тис. пенсіонери, 4,1 тис. неповнолітні (збільшення відповідно на 23,0%, 15,2% та 33,3%). Від злочинів загинуло 3874 особи.

Органами внутрішніх справ протягом 5 місяців 2004р. виявлено 113,5 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з яких 95,9% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 11,7% жінки, 10,7% неповнолітні; кожний п’ятий раніше вже ставав на злочинний шлях. Дві третини (66,3%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.