Архів

Соціально-економічне становище України за січень–жовтень 2004 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 Валовий внутрішній продукт

 

Приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні–жовтні 2004р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 12,7%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, становив 266448 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався у будівництві – 23%, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – 20,6%,  оптовій і роздрібній торгівлі – 20%, обробній промисловості – 15,7%.

 

Промисловість

 

За січень–жовтень 2004р. обсяги промислового виробництва порівняно з відповідним періодом 2003р. зросли на 13,6%.

У добувній промисловості випуск продукції збільшився на 5,1%. На підприємствах з видобутку вуглеводнів приріст продукції становив 6,8%, металевих руд – 6,7%, вугілля та торфу – 1,8%. За 10 місяців 2004р. видобуто 2,4 млн.т нафти та 15,8 млрд.куб.м газу природного. Обсяги залізної руди і концентрату неагломерованих становили 55,1 млн.т, агломерованих – 52,5 млн.т, що більше, ніж у січні–жовтні 2003р. відповідно на 5,3% і 7,9%.

В обробній промисловості у січні–жовтні 2004р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігалось зростання обсягів виробництва на 15,7%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів приріст продукції становив 11,2%. Зростання обсягів виробництва спостерігалось у молочній промисловості (на 20,9%), у переробленні овочів та фруктів (на 19,4%), виробництві круп та борошна (на 16,9%), м’ясній промисловості (на 16,7%), виробництві напоїв (на 16,4%), у кондитерській промисловості (на 15,1%), виробництві жирів (на 12,4%). Випущено 253 тис.т ковбасних виробів, 472 тис.т молока обробленого рідкого, 132 тис.т масла вершкового, 187 тис.т сирів жирних, 386 тис.т продуктів кисломолочних, 79 тис.т консервів молочних, 368 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів, 92 тис.т овочів консервованих натуральних, 185 тис.т шоколаду та інших продуктів харчових готових з вмістом какао в брикетах, пластинах чи плитках, 254 тис.т виробів кондитерських з цукру без вмісту какао, 1,5 млн.дал коньяку, 32,6 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 2,9 млн.дал шампанського, 167 млн.дал пива, 111 млн.дал безалкогольних напоїв, 90,2 млрд.шт. сигарет, 1,1 млн.т олії соняшникової нерафінованої. Водночас на підприємствах з виробництва цукру проти січня–жовтня 2003р. спостерігалось скорочення обсягів виробленої продукції. Загальний випуск цукру скоротився на 29,4% і становив 1,4 млн.т, у тому числі з цукрових буряків – відповідно на 3,2% і 1,1 млн.т.

На підприємствах легкої промисловості обсяги виробництва зросли на 13,9%. Випуск лляної пряжі та тканин з неї збільшився відповідно в 11 та 23 рази, хімічної штапельної пряжі та вовняних тканин – у 1,8–1,9 раза, килимів та виробів килимових, тканин бавовняних та з хімічних волокон, бавовняної та вовняної пряжі – на 27–35%, білизни постільної та панчішно-шкарпеткових виробів – на 6–13%. На підприємствах швейної промисловості на 16–19% зросло виробництво костюмів, на 6–14% – жіночих та дівчачих пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих, жакетів та блейзерів, чоловічих та хлопчачих брюк. Взуттєвиками за 10 місяців 2004р. випущено 16,6 млн.пар взуття, що на 9% перевищило обсяги січняжовтня 2003р. Разом з тим на 16–25% знижено випуск чоловічих та хлопчачих пальт, напівпальт, накидок, плащів, теплих курток, трикотажних светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та виробів аналогічних.

У виробництві деревини та виготовленні виробів з неї  випуск продукції зріс на 27,1%. Найвищий приріст одержано у виробництві фанери клеєної, паркету з деревини листяних порід, плит деревостружкових, дерев’яних вікон, дверей, рам і порогів (20–52%).

Підприємства целюлозно-паперової, поліграфічної промисловості та видавничої справи перевищили обсяги січня–жовтня 2003р. на 26,6%. Зросло друкування газет, журналів і періодичних видань, виробництво паперу та картону, шпалер та аналогічних покриттів. Водночас скоротився випуск целюлози з деревини та інших волокнистих матеріалів.

У виробництві неметалевих мінеральних виробів приріст продукції становив 21,2%. Зріс випуск цементу, посуду столового, кухонного, інших господарсько-побутових і туалетних виробів (крім фарфору), плит та плиток керамічних, ємностей для напоїв і харчових продуктів (на 22–33%), стінових будівельних матеріалів, елементів конструкцій збірних для житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, скла виливаного, прокатного, видувного чи тягнутого, листового чи профільованого, банок для консервування (на 14–19%). Поряд з цим зменшилось виробництво листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу, шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічних мінеральних ват, виробів з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах.

На підприємствах металургії та з оброблення металу рівень виробництва січня–жовтня 2003р. перевищено на 13,6%. Приріст продукції спостерігався у виробництві чавуну, сталі та феросплавів (7,2%), труб (4,2%), на підприємствах інших видів первинного оброблення чавуну та сталі (15,3%), в обробленні металів (34,1%). За 10 місяців 2004р. виплавлено 25,7 млн.т чавуну і 25,5 млн.т сталі, випущено 18,9 млн.т готового прокату і 1,8 млн.т труб та профілів пустотілих з металів чорних. Випуск котлів центрального опалення зріс на 81% і становив 259 тис.шт.

У машинобудуванні порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги виробництва зросли на 32,7%. Найвищий приріст продукції одержано у виробництві електричних машин і апаратури (82,6%), автомобільного транспорту (63,6%), канцелярських та електронно-обчислю-вальних машин (45,6%), машин для перероблення сільськогосподарських продуктів (36,4%), машин для добувної промисловості та будівництва (29,8%), контрольно-вимірювальної апаратури (29,5%), сільськогосподарських машин (23,2%), побутових приладів (22%).

За січень–жовтень 2004р. вироблено 483 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 246 тис. пральних машин, 43,1 тис. пилососів побутових, 7,3 тис. верстатів для оброблення дерева, 5,1 тис. тракторів для сільського господарства, 34,9 тис. комп’ютерів настільних, 145 тис. легкових автомобілів, 2 тис. автобусів та 70 тролейбусів.

У хімічній та нафтохімічній промисловості порівняно з січнем–жовтнем 2003р. випуск продукції збільшився на 14%. У хімічному виробництві обсяги продукції зросли на 10%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – на 9,2%, лаків та фарб – на 11,4%, фармацевтичному виробництві – на 12,7%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – на 21,7%, штучних і синтетичних волокон – на 23,7%. Значно збільшилися обсяги продукції у виробництві гумових (на 25,6%) та пластмасових (на 33,9%) виробів.

У промисловості базової хімії за 10 місяців 2004р. на 30–49% зріс випуск каустичної соди, сірчаної кислоти, добрив калійних мінеральних чи хімічних, на 19–26% – металоїдів, пластмас у первинних формах, кислоти адипінової, її солей та складних ефірів, на 5–16% – пропілену, бензолу, карбідів, метанолу, оцтової кислоти, лимонної кислоти, її солей та складних ефірів, кислот карбонових та їхніх похідних, соди кальцинованої, сірки рафінованої. Водночас майже наполовину скорочено виробництво нітритів, на 4–17% – добрив азотних та фосфатних мінеральних чи хімічних, соляної кислоти та кислоти азотної неконцентрованої, барвників синтетичних, пестицидів та інших агрохімічних продуктів, дистильованої води.

На підприємствах з виробництва гумових виробів у січні–жовтні 2004р. вироблено 6,5 млн.шт. усіх видів шин, їхній випуск зріс на 22%. Виробництво шин для сільськогосподарських, лісогосподарських машин та іншої техніки збільшилось у 2,3 раза, для легкових і вантажних автомобілів, автобусів – на 17–25%. Поряд з цим випуск шин для велосипедів та мотоциклів скорочено на 2%.

Підприємства з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у січні–жовтні 2004р. збільшили випуск продукції на 4,7%. Обсяги первинної переробки нафти зросли на 1% і становили 18,3 млн.т. Збільшився випуск бензину моторного (на 16%), дизельного палива для транспорту автомобільного і залізничного (на 0,1%), проте скоротилося виробництво мазутів топкових важких (на 1%).

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції (робіт, послуг) порівняно з січнем–жовтнем 2003р. зменшились на 1%. За 10 місяців 2004р. вироблено 146,8 млрд.кВт·год електроенергії. На теплових електростанціях її випуск скоротився на 5,7%, на атомних і гідроелектростанціях – збільшився відповідно на 3,4% і 36,2%.

За січень–вересень 2004р. підприємствами реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 232,7 млрд.грн., з неї на 2,1 млрд.грн. (0,9%) – на бартерних умовах. 

Протягом 9 місяців 2004р. інноваційною діяльністю у промисловості займалися 1047 підприємств, або 11,1% загальної кількості промислових підприємств.

У виробництві  коксу та продуктів нафтоперероблення нововведення здійснювали 24,0% підприємств галузі, у машинобудуванні – 20,4%, хімічній та нафтохімічній промисловості – 18,4%, металургії та обробленні металу – 12,5%. Разом з тим у легкій промисловості частка інноваційно активних підприємств становила 7,9%, в добувній, целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі та серед підприємств, що займались виробництвом деревини та виробів з деревини – менше 6%, електроенергії, газу та води – 1,0%.

Основним напрямком для більшості підприємств, що здійснювали інновації, було здійснення продуктових інновацій, а саме створення і впровадження технологічно нової продукції чи значне її удосконалення. Протягом січня–вересня 2004р. освоєно виробництво 3030 найменувань такої продукції, із яких 596 – нової техніки. Серед впроваджених інноваційних видів машин, устаткування, апаратів, приладів – нові види  електричного та електронного устаткування, транспортного, механічного, насосів, компресорів і гідравлічних систем, машин для добувної промисловості і будівництва,  для переробки сільськогосподарських продуктів, сільськогосподарських машин.

У січні–вересні 2004р. 905 підприємств реалізували інноваційну продукцію на суму 11,9 млрд.грн., або 5,2% загального обсягу реалізованої промислової продукції. Майже на кожному другому підприємстві її частка в обсязі промислової продукції становила менше 10%, на кожному пятому – 10–25%, на кожному сьомому – 25–50%, на кожному дванадцятому – понад 70%. Найбільший обсяг нової продукції реалізовано підприємствами машинобудування – 5,9 млрд.грн., хімічної та нафтохімічної промисловості –1,7 млрд.грн., харчової – 1,4 млрд.грн.

Пожвавилась робота підприємств зі створення та впровадження нових виробничих процесів чи значного їхнього удосконалення. Порівняно з відповідним періодом минулого року їхня кількість збільшилась на 6,8% і становила 1168 процесів. У машинобудуванні створено та впроваджено 729 таких процесів, хімічній та нафтохімічній промисловості – 94, металургії та обробленні металу – 65, легкій промисловості – 37 процесів.

Для здійснення нововведень підприємствами було придбано 168 нових технологій, з яких 30 за договорами про передачу права власності на обєкти промислової власності або за ліцензіями на їхнє використання. Нові технології придбали 8,4% інноваційно активних підприємств. Майже кожна третя нова технологія придбана і  використана підприємствами машинобудування, кожна четверта –  харчової промисловості, кожна сьома – хімічної та нафтохімічної промисловості.

Понад 20% інноваційно активних підприємств здійснили механіза-цію й автоматизацію виробництва. У цьому напрямі інноваційної діяльності працювали в основному підприємства машинобудування (81 підприємство), харчової (64), хімічної та нафтохімічної промисловості (24), металургії та оброблення металу (20) та легкої промисловості (15 підприємств).

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за січень–жовтень 2004р. проти відповідного періоду 2003р. в усіх категоріях господарств зріс на 19,6%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності – на 37,7%, у господарствах населення – на 10,4%.

Станом на 1 листопада 2004р. всіма категоріями господарств зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) зібрано 40,1 млн.т (у початково оприбуткованій вазі), що майже вдвічі більше, ніж на початок листопада 2003р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 29,5 ц  проти 19,1 ц торік. Господарствами населення вироблено 10,3 млн зерна (25,7% його загального виробництва).

За період збирання соняшнику в усіх категоріях господарств отримано 3,2 млн насіння, що на 28,1% менше, ніж у 2003р., при середній урожайності 9,9 ц з га (12,4 ц у минулому році). Із загального урожаю насіння соняшнику сільськогосподарськими підприємствами зібрано 2,5 млн.т при середній урожайності 9,8 ц з га проти відповідно 3,7 млн та 12,5 ц з га торік. Валовий збір цукрових буряків (фабричних) склав 15,0 млн.т, що на 14,9% більше, ніж на початок листопада 2003р., при середній урожайності 241 ц (торік - 201 ц).

 В усіх категоріях господарств одержано 20,7 млн.т (по 133 ц з га) картоплі, що більше на 12,2% проти рівня минулого року. Виробництво овочевої продукції порівняно з 2003р. зросло на 5,3%  і становило 6,4 млн.т, що досягнуто за рахунок підвищення урожайності з 133 ц до 142 ц з га зібраної площі. Основними виробниками цих культур залишаються господарства населення, якими одержано 99% загального обсягу картоплі та 92% овочів.

Станом на 1 листопада 2004р. озимі на зерно і зелений корм під урожай майбутнього року в усіх категоріях господарств посіяні на площі 7,4 млн.га, що на 7,5% більше минулорічного рівня, у тому числі на зерно – 7,3 млн.га (на 8,4% більше).

За січень–жовтень 2004р. сільськогосподарським підприємствам надійшло 1127 тис.т дизельного палива (на 1,5% менше, ніж за відповідний період 2003р.), 312 тис.т бензину (на 4,6% менше), 53 тис.т дизельних масел (на 7,3% менше), 934 т трансмісійних масел (на 6,0%, менше). Станом на 1 листопада 2004р. у сільгосппідприємствах було в наявності 57,2 тис.т дизельного палива (на 8,0% менше, ніж на 1 листопада 2003р.) та 19,2 тис.т бензину (на 3,1% більше).

Господарствами усіх категорій за січень–жовтень 2004р. реалізовано худоби та птиці на забій (у живій вазі) 1,8 млн.т, що на 6,7% менше порівняно з відповідним періодом 2003р., вироблено 12,1 млн.т молока (на 0,3% більше) та 10,4 млрд.шт. яєць (на 3,0% більше). У сільськогосподарських підприємствах реалізація на забій худоби та птиці скоротилася на 5,9%, виробництво молока – на 6,4%, а яєць – зросло на 8,8%. У господарствах населення спостерігалося зменшення обсягів виробництва м’яса (на 7,1%) та яєць (на 1,0%), але збільшилося виробництво молока (на 1,9%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 67%, 57% та 81%.

За розрахунками, станом на 1 листопада 2004р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 7,6 млн. голів, що на 10,8% менше проти 1 листопада 2003р., у тому числі корів – 4,2 млн. голів (на 6,9% менше). У сільськогосподарських підприємствах чисельність великої рогатої  худоби скоротилася на 17,3%, а корів – на 14,7%. У господарствах населення поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 6,4%, корів – на 4,2%. Загальна чисельність поголів’я свиней становила 7,2 млн. голів, що на 14,4% менше минулорічної, у сільськогосподарських підприємствах – на 18,2%), у господарствах населення – на 12,7%. Поголів’я птиці всіх видів становило 173,0 млн. голів (на 5,5% більше, ніж на 1 листопада 2003р.), воно зросло у сільськогосподарських підприємствах – на 18,7%, у господарствах населення – на 1,0%.

Сільськогосподарські підприємства порівняно з січнем–жовтнем 2003р. зменшили продаж населенню молодняка великої рогатої худоби (на 32,7%), поросят (на 4,5%) та птиці (на 5,3%).

 Для утримання худоби в осінньо-зимовий період у сільськогосподарських підприємствах станом на 1 листопада 2004р. було в наявності кормів усіх видів 5,5 млн.т кормових одиниць, що на 12% більше, ніж на відповідну дату минулого року. У розрахунку на 1 умовну голову худоби припадало по 14,2 ц к.од. проти 11,3 ц к.од. торік.

За січень–жовтень 2004р. порівняно з відповідним періодом 2003р. у сільськогосподарських підприємствах спостерігалося збільшення загального обсягу реалізації продукції на 24%, у тому числі продукції рослинництва – на 44%, але скорочення обсягів продукції тваринництва на 3%. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками порівняно з січнем–жовтнем 2003р. зросли на 9%, у тому числі на продукцію тваринництва - на 34%, а на продукцію рослинництва знизилися на 4%.

За 10 місяців 2004р. за угодами оренди земельних і майнових паїв та в рахунок оплати праці від сільгосппідприємств селянами отримано 2,0 млн.т зернових культур, що в 1,7 раза більше порівняно з відповідним періодом 2003р.

Станом на 1 листопада 2004р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих), а також на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 14,9 млн.т зерна, у тому числі пшениці 7,3 млн.т. Із загальної кількості зерна безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах було в наявності 8,0 млн.т, у тому числі 3,5 млн.т пшениці. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 6,9 млн.т зерна, у тому числі зернозберігаючі – 4,2 млн.т.

Середня ціна, яка склалася при закупівлі зернових культур зернозберігаючими та переробними підприємствами, у січні–жовтні 2004р. становила 615,4 грн. за тонну, з них на пшеницю – 701,2 грн. за тонну, у тому числі за жовтень 2004р. - відповідно 497,8 та 569,0 грн. за тонну.

 

Капітальні інвестиції

 

За 9 місяців 2004р. в Україні за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 48,8 млрд.грн. капітальних інвестицій. Переважну частку з них – 86,3% – становили інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво і придбання машин та обладнання), 1,5% – витрати на придбання та створення інших необоротних матеріальних активів (малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних фондів, інвентарної тари), 0,4% – на формування  основного стада робочої та продуктивної худоби. На поліпшення об’єктів (капітальний ремонт, модифікацію, модернізацію) витрачено 9,6%  усіх інвестицій. У нематеріальні активи спрямовано 2,2% загального обсягу капітальних інвестицій.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно  62,2% усіх обсягів.             

Значно (на 7,4 відсоткового пункту порівняно з відповідним періодом минулого року)  збільшилась частка коштів державного і місцевих бюджетів і склала 18,3% усіх інвестицій.

За рахунок  іноземних інвесторів освоєно 2,8% загального обсягу інвестицій,  кредитів банків та інших позик, інвестиційних фондів –  6,5%.

Як і торік, частка коштів населення, використаних на індивідуальне житлове будівництво, становила 3,2% усіх інвестицій.

Із загального обсягу інвестицій лише 1,7%  вкладень спрямовано в об’єкти охорони навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів.

За 9 місяців  2004р.  в Україні за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 42,1 млрд.грн. інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень),  що на    34,5% більше  порівняно з відповідним періодом минулого року.

Приросту інвестицій в основний капітал досягнуто у 23 регіонах (за винятком м.Севастополя, Закарпатської, Київської та Сумської областей).

Найвищі темпи освоєння інвестицій у Черкаській області, де обсяги капіталовкладень збільшились у 2,6 раза, Кіровоградській (у 2,2 раза), Рівненській (у 2,1 раза)  та Хмельницькій (в 1,9 раза) областях.

Суттєвого приросту  інвестицій порівняно з січнем–вереснем 2003р. досягнуто у таких промислово розвинутих регіонах, як м.Київ (на 51,2%), Харківська (на 38,0%), Донецька (на 25,1%) та Дніпропетровська (на  20,3%) області. У цих регіонах освоєно 41,7% усіх інвестицій в основний капітал.

У технологічній  структурі інвестицій в основний капітал 48,3% усіх обсягів становили витрати на придбання машин, обладнання та устаткування для новозбудованих об’єктів та реконструкції і технічного переоснащення діючих.

На виконання будівельних і монтажних робіт використано 45,0% усіх  інвестицій. Із загального обсягу цих робіт 9,2% здійснено господарським способом.

За видами економічної діяльності найвагомішу частку (40,0%) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано  у розвиток добувної, обробної промисловості та підприємств з виробництва і розподілення електроенергії, газу та води. З них більше половини (56,2%) вкладень освоєно підприємствами обробної промисловості. Зокрема, підприємствами харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів використано третину усіх вкладень в обробну промисловість, з яких 78,4% становили витрати  на придбання машин, обладнання та устаткування, що сприяло підвищенню технічного рівня цих підприємств. Інвестиційно привабливими є підприємства таких видів економічної діяльності, як виробництво напоїв (пива, мінеральних вод) та тютюнових виробів.

Серед інших галузей обробної промисловості значні обсяги інвестицій освоєно підприємствами металургії та оброблення металу (21,3%) та машинобудівними підприємствами (13,0%).

У цілому в обробній промисловості освоєно на третину більше інвестицій в основний капітал, ніж у відповідному періоді минулого року.

Найвищі темпи зростання інвестицій на підприємствах з виробництва деревини та виробів з деревини, де обсяги капіталовкладень зросли у 2,2 раза, коксу та продуктів нафтоперероблення, металургії та оброблення металу  – в 1,8 раза. На 33,2%  зросли обсяги інвестицій у  розвиток машинобудування.

Водночас скоротились обсяги інвестицій у підприємства з виробництва гумових та пластмасових виробів (55,9% до відповідного періоду минулого року),  рибної продукції (72,3%), молочних продуктів (96,5%), перероблення овочів та фруктів (99,0 %).

Більше п’ятої  частини (21,2%) усіх  інвестицій в основний капітал  освоєно підприємствами транспорту та зв’язку. З них – 62,4% обсягів використано на переоснащення, будівництво та реконструкцію об’єктів транспорту (автомобільного, включаючи автодороги та інші дорожні споруди, залізничного, трубопровідного) та 37,6% –   зв’язку.

При цьому  інвестиції у розвиток транспорту та зв’язку зросли порівняно з відповідним періодом минулого року  на 31,8%, у тому числі об’єктів допоміжних транспортних послуг (зокрема у будівництво автодоріг)    в 1,9 раза, зв’язку – в 1,6 раза.

Незважаючи на позитивну динаміку  інвестицій у сільське господарство, мисливство та повязані з ними послуги  (140,3% до рівня 9 місяців 2003р.),  їхня питома вага  у загальному обсязі залишилась низькою і становила лише 3,6%.

Порівняно з відповідним періодом минулого року на 29,4% зросли обсяги інвестицій у соціально-культурну сферу (житлове будівництво, освіту, об’єкти охорони здоров’я та соціальної допомоги, діяльності у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту), у тому числі 24,0% – у житлове будівництво. Разом з тим питома вага капіталовкладень у розвиток цих життєво важливих галузей становила лише 16,9% від загального обсягу освоєння інвестицій.

 

Будівельна діяльність

 

У січні–жовтні 2004р. спостерігався високий рівень ділової активності будівельних підприємств. Сума контрактів підряду, укладених будівельниками за 10 місяців 2004р., становила 17,8 млрд.грн. і перевищила минулорічну на 20,6%.

Будівельними підприємствами усіх форм власності, що працювали за зазначеними контрактами, виконано робіт на суму 15,3 млрд.грн., що на 21,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Наростили обсяги підрядних робіт підприємства усіх видів будівельної діяльності. Найбільше (на 63,3%) –  такі, що надавали послуги з  оренди устаткування для будівництва. Підприємства, що здійснювали будівництво завершених будівель, на які припадає 81,2% загальнодержавного обсягу, – на 22,3%.

Збільшили обсяги будівництва підприємства 26 регіонів країни, крім мевастополя. Значно, в 1,7 раза, зросли обсяги у Закарпатській та Черкаській областях, в 1,5 – у Кіровоградській, в 1,4 раза – у Київській та Херсонській областях.

Більше третини обсягу виконаних робіт припадає на підприємства Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської та Харківської областей, ще 22,7%     на підприємства миєва.

Високі темпи зростання обсягів будівництва проти січня–жовтня 2003р. зумовлені виконанням значних обсягів робіт з будівництва і реконструкції обєктів паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, продовжувались роботи з будівництва і реконструкції Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської АЕС, Дністровської та Ташлицької ГАЕС, Каховської та Київської ГЕС. Здійснювалось прокладання обвідної гілки нафтопроводу “Дружба” та газопроводів у низці регіонів країни. Відбувалося облаштування Макіївського газоконденсатного родовища у Луганській області, будівництво  газокомпресорних станцій у Львівській та Івано-Франківській областях, реконструкція Хрестищенської газорозподільчої станції у Харківській області та ін. Крім цього, тривало будівництво та ремонт ліній електропередачі у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Чернігівській та Тернопільській областях.

Вагому частку будівельно-монтажних робіт за 10 місяців 2004р. виконано з капітального ремонту доменних печей та інших будівельних робіт на КДГМК “Криворіжсталь” (Дніпропетровська область), ВАТ “Запоріжсталь” (Запорізька область), ВАТ “Азовсталь” та ВАТ “Єнакієвський металургійний комбінат” (Донецька область), Алчевському металургійному комбінаті (Луганська область). Також продовжувалось будівництво заводів керамічної плитки та залізобетонних конструкцій у м.Києві, склозаводу у Рівненській області та комплексу з виробництва бітуму у Луганській області, здійснювалась реконструкція цеху металопрокату на заводі Донмашбуд у Донецькій області тощо.

Надходження бюджетного фінансування на капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг сприяло значному зростанню обсягів цих робіт майже  в усіх регіонах країни. Крім цього, вагому частку робіт виконано на магістральних автомобільних шляхах КиївОдеса та Київ–Чоп.

У поточному році у більшості регіонів країни зросли обсяги будівництва на об’єктах соціально-культурного призначення, зокрема житлового будівництва.

За 9 місяців 2004р. забудовниками усіх форм власності введено в експлуатацію житлових будинків загальною площею 4281,0 тис.кв.м, з яких три чверті  (3218,1 тис.кв.м) побудовано у міських поселеннях.

Проти відповідного періоду минулого року обсяги введеного в Україні житла збільшились  на 29,5%, у міських поселеннях – на 25,4%, у  сільській місцевості –  на 43,6%.

Зростання обсягів введеного житла відбулося в усіх регіонах країни, крім  Сумської і  Дніпропетровської  областей та м.Севастополя, причому у Запорізькій області – майже у  2 рази, Івано-Франківській та Львівській – в 1,7, Чернівецькій – в 1,5 раза. Слід зазначити, що другий рік поспіль  значний приріст обсягів введеного житла (більше як на 20%) спостерігався у Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Харківській та Чернівецькій областях.

Більше третини загального обсягу житла, введеного в експлуатацію, побудовано у 4 регіонах: м.Києві, Київській, Львівській та Одеській  областях.  Зокрема у столиці збудовано 561,3 тис.кв.м загальної площі житла, що становить 13,1% від загального обсягу.

Переважну частку (71,6%) житла введено  індивідуальними забудовниками, що на 3,8 відсоткового пункту більше проти 9 місяців 2003р.

За рахунок коштів державного бюджету збудовано 60,9 тис.кв.м  житла, або 1,4% загальнодержавного обсягу (за 9 місяців 2003р. – 2,1%).

У січні–вересні 2004р. здійснювалось будівництво інших об’єктів соціальної сфери.  Зокрема, введено в експлуатацію загальноосвітні навчальні  заклади на 5,1 тис. учнівських місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 1,0 тис. відвідувань за зміну, лікарні та санаторії відповідно на 133  та 184 ліжка, клуби і будинки культури  на 1,8 тис.місць та інші. Дещо пожвавилось будівництво загальноосвітніх навчальних закладів та об’єктів охорони здоров’я  у сільській місцевості.

На виконання заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків  аварії на ЧАЕС, за даними забудовників введено в експлуатацію загальноосвітній навчальний заклад на 450 учнівських місць у Чернігівській області.

Також за 9 місяців 2004р. забудовниками усіх форм власності завершено будівництво і введено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів та потужностей, серед яких 22 нафтові та 55 газових свердловин з експлуатаційного буріння, 79,1 км газопроводів магістральних, 46,0 км автомобільних  доріг  загального  користування  з твердим покриттям, 499,2 тис. та 56,4 тис. номерів відповідно на міських та сільських автоматичних телефонних станціях, трансформаторні знижувальні підстанції напругою 35 кВ і вище потужністю 275,8 тис.кВ·А, електричні розподільні лінії середньої напруги  протяжністю  534,6 км та інші об’єкти.

Крім цього, на підприємствах введено потужності з виробництва: сухих будівельних сумішей (у Житомирській, Харківській, Херсонській областях), гранітної плитки (у Житомирській області), фарб та лаків на основі полімерів (у Запорізькій, Львівській, Полтавській областях), олії рослинної (у Вінницькій, Миколаївській, Харківській областях), макаронних виробів (у Тернопільській та Херсонській областях), соків (у Миколаївській області) тощо.

Значну кількість потужностей введено для потреб сільського господарства, зокрема:  приміщення для великої рогатої худоби та свиней, зерносклади механізовані, зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти, теплиці під склом  та інші.

Транспорт

 

За 10 місяців 2004р. підприємствами транспорту перевезено 682,2 млн.т вантажів, що на 4,7% більше, ніж за 10 місяців 2003р. Вантажооборот зріс на 5,0% і становив 384,2 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–жовтнем  2003р. зросло на 4,7%, у тому числі відправлення вантажів на 7,9%. На Південно-Західній залізниці відправлення вантажів зросло на 12,0%, Південній – на 12,6%, Одеській – на 8,4%, Придніпровській – на 8,7% та Донецькій залізниці – на 7,5%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: лісових вантажів – на 25,3%, цементу – на 22,2%, брухту чорних металів – на 25,1%, зерна і продуктів перемелу – на 48,9%, коксу – на 9,0%, чорних металів – на 5,9%, залізної та марганцевої руди – на 7,0%, кам’яного вугілля – на 5,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,2%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 5,2%, у тому числі на Південній залізниці – на 9,8%, Південно-Західній – на 10,4%, Львівській – на 8,9%, Одеській – на 10,1% та Донецькій залізниці – на 4,8%. Порівняно з січнем–жовтнем 2003р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 9,4%, локомотива – на 3,3%, середня вага поїзда – на 0,5%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 10,4%, в цілому замовникам доставлено 17,0 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–жовтнем 2003р. зросло на 23,6%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 5,5% і становив 118,4 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 3,7%, внутрішнього сполучення – на 18,6% та експортних вантажів – на 15,7%. Переробка транзитних вантажів зменшилася на 7,5%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 16,4% і становила 12,2 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 103,0 млн.т вантажів, що на 10,1% більше порівняно з січнем–жовтнем 2003р., та виконано вантажооборот в обсязі 12,2 млрд.ткм, який зріс на 28,5% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 179,1 млн.т вантажів, що на 1,5% більше, ніж за 10 місяців 2003р. Це пов’язано зі збільшенням перекачки газу на 3,3%. Перекачка нафти зменшилася на 3,4%, аміаку – на 0,2%. Транзит газу зріс на 6,9%, аміаку – на 4,2%.

За 10 місяців 2004р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,5 млрд. пасажирів, що на 11,1%  більше, ніж за 10 місяців 2003р., обсяг пасажирської роботи збільшився на 9,7% і становив 88,1 млрд.пас.км.

Залізничним транспортом за січень–жовтень 2004р. перевезено 383,0 млн. пасажирів, що на 4,2% менше, ніж за відповідний період 2003р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,1 млрд. пасажирів, що на 13,3% більше, ніж за 10 місяців попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 18,5%. Авіаційним транспортом перевезено 2,7 млн. пасажирів, що на 33,6% більше порівняно з січнем–жовтнем 2003р.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень–вересень 2004р. становили 64,1 млрд.грн. (27,4% до ВВП), що складає 71,8% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (68,2% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 65,9 млрд.грн. (28,1% до ВВП), що складає 64,7% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 51,1% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 12,1% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема видатки по обслуговуванню боргу – 3,5% (1% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 2,4% (0,7% до ВВП).

Дефіцит Зведеного бюджету за січеньвересень 2004р. становив 1,8 млрдрн. (0,7% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 48,6 млрд.грн. (70,3% річних призначень), або 20,8% до ВВП, і на 62,8% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість склав 40,9%, податок на прибуток підприємств – 32,5%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 52 млрд.грн. (65,8% річних призначень), або 22,2% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (27,4%) та загальнодержавних функцій  (11,9%), у тому числі обслуговування боргу (4,2%). Державний бюджет України зведено з дефіцитом 3,4 млрд.грн. (1,4% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України за серпень 2004р. становила 7,5%.

Вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за серпень поточного року збільшились на 1,6% і на 1 вересня 2004р. становили 93,1 млрдрн., з яких 52,5 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за серпень збільшились на 2,9% і на 1 вересня 2004р. становили 43,5 млрд.грн., з яких 26,6 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець серпня 2004р. офіційний курс гривні до долара США становив 531,16 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 639,89 грн. за 100 євро.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх субєктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на              1 жовтня 2004р. становила відповідно 307,8 та 386,6 млрд.грн. Протягом вересня 2004р. дебіторська заборгованість зросла на 0,3%, кредиторська – на 0,7%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 88,7% (342,9 млрд.грн.), між субєктами господарської діяльності України та країн СНД і Балтії – 4,8% (18,6 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 6,5% (25,1 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості  95,0% (292,6 млрдрн.),  1,6% (4,8 млрд.грн.), 3,4%  (10,4 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед субєктами господарської діяльності країн СНД та Балтії Україна має з  Російською Федерацією – 13,8 млрд.грн. (74,3%) та Туркменістаном – 3,5 млрд.грн. (19,0%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  24,7%, кредиторської – 22,9%. Протягом вересня 2004р. обсяги простроченої кредиторської заборгованості зменшились  на 1,4%, дебіторської – на 1,9%.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг за січень-вересень 2004р. становили 27504,4 млн.дол.США, імпорту - 21937,6 млн.дол. і порівняно з  січнем-вереснем 2003р. збільшились відповідно на 41,7% та 29,2%.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 5566,8 млн.долША (у січні-вересні 2003р. - 2420,4 млн.дол.). 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень-вересень 2004р.  становили 23831,8 млн.дол.США, імпорту – 20681,3 млн.дол. і проти січня-вересня 2003р. збільшилися відповідно на 46% та на 29,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 3150,5 млн.дол. (у січні-вересні 2003р. - 367,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 195 країн світу.

До Німеччини, Туреччини, США, Італії, Китаю, Польщі та Угорщини здійснювалось понад 30% експортних поставок. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Польщі, Італії, США, Сполученого Королівства та Китаю разом становили  також понад 30%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (18% експортних та 41% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів і виробів з них становили  майже 39% від загального обсягу експорту. Експорт мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів і шляхового обладнання, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, продуктів рослинного походження, приладів і апаратів оптичних, медико-хірургічних та інших разом становив понад 49%. У загальному обсязі експорту товарів за січень-вересень 2004р. проти січня-вересня 2003р. збільшилась частка  молока та молочних продуктів, ін­ших продуктів хімічної промисло­вості, чор­них металів, алюмінію і виробів з алюмінію, електричних ма­шин і устатку­вання, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, при­ладів і апара­тів. Натомість  зменшилась частка м’яса та хар­чових суб­продуктів, жирів та олій тваринного або рос­линного походження, цукру і кондвиробів з цукру, руд, шлаків та золи,  енерге­тичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, добрив, де­ревини та виробів з деревини, паперу та картону, одягу текс­тильного, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, аеронавігаційних або космічних апа­ратів.

У загальному обсязі імпорту товарів 38,6% становили мінеральні продукти, у тому числі 36,2% вартості складали  енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (з них нафта сира – 16,1%, газ природний – 14,2%). Поставки механічного та електричного обладнання, транспортних засобів і шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів і виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас та каучуку, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів разом становили майже 53% вартості імпорту. За січень-вересень 2004р. у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка м’яса та харчових суб­продуктів, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, полімерних матеріалів, плас­т­мас, чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, елект­ричних машин і устаткування, на­земних транспортних засобів, крім залізнич­них. Зменшилась частка зернових культур, цукру і кондвиробів з цукру, руд, шлаків та золи, паперу та картону.

За січень-вересень 2004р. експорт давальницької сировини становив 29,5 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 31,3 млн.долША.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 1310,2 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1798,4 млн.дол.США.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на Донецьку, Дніпропетровську області, м.Київ, Запорізьку, Луганську,   Полтавську та Одеську області.

Найбільші імпортні надходження здійснювались у м.Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Київську та Харківську області.

У січні–вересні 2004р. експорт послуг збільшився на 19,1% і становив 3672,6 млн.дол.США, імпорт – на 21,7% і становив 1256,3 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 2416,3 млн.дол.США.

Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції послугами з 202 країнами світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту складали транспортні (78,1%), різні ділові, професійні та технічні (7,2%) послуги, послуги з ремонту (6,0%), імпорту – державні (26,6%), транспортні (26%), різні ділові, професійні та технічні (14,1%) послуги.

Порівняно з січнем–вереснем 2003р. експорт послуг зріс на 587,6 млнол. за рахунок послуг морського, повітряного, залізничного, трубопровідного транспорту,  будівельних послуг, різних ділових, професійних та технічних послуг, послуг з ремонту та по подорожах. Імпорт послуг збільшився на 224,4 млн.дол. за рахунок послуг морського, повітряного, залізничного  транспорту, послуг по подорожах, фінансових, комп’ютерних, роялті та ліцензійних, інших ділових, різних ділових, професійних та технічних послуг. Одночасно скоротився імпорт страхових, державних послуг, послуг з ремонту.

На країни СНД припадає 49,7% загального обсягу експорту та  21,1% загального обсягу імпорту послуг України. Найбільшим партнером серед них залишається Російська Федерація, до якої здійснювалось 46% експортних та 17,4% імпортних надходжень України.

Порівняно з січнемвереснем 2003р. обсяг експорту послуг до країн СНД зріс на 100,3 млн.дол. за рахунок послуг до Білорусі, Російської Федерації, Туркменістану. Одночасно скоротився експорт послуг до Азербайджану, Грузії. Обсяг імпорту послуг з країн СНД зріс на 28,4 млн.дол. за рахунок послуг з Білорусі, Киргизстану, Російської Федерації. Одночасно скоротився імпорт послуг з Таджикистану.

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, склав 1848,6 млн.дол. Порівняно з січнемвереснем 2003р. він зріс на 487,2 млн.дол., у тому числі до Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Кіпру, Туреччини, Сполучених Штатів Америки, Віргінських Островів (Британських).

Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, становив 991 млн.дол.  Порівняно з січнемвереснем 2003р. він зріс на 195,9 млн.дол., у тому числі з Австрії, Сполученого Королівства, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Швеції, Латвії, Кіпру, Туреччини, Багам. Одночасно скоротився обсяг одержаних послуг з Данії, Литви, Сполучених Штатів Америки.

Іноземними інвесторами у підприємства України станом на 1 жовтня 2004р. вкладено 7,8 млрд.дол.США прямих інвестицій, що надійшли зі 117 країн світу.

Основними країнами-інвесторами української економіки є Кіпр (14,1% загального обсягу), Сполучені Штати Америки (13,6%), Сполучене Королівство (10,4%), Німеччина (7,1%), Нідерланди (6,8%), Віргінські острови, Британські (6,1%), Російська Федерація (5,5%), Швейцарія (4,9%) та Австрія (4,0%).

Майже половину всіх іноземних інвестицій отримали підприємства промисловості. В той же час інвестиційно привабливими в Україні залишаються підприємства швидкоокупних видів економічної діяльності, таких як оптова торгівля і посередництво в торгівлі (16,0% загального обсягу інвестицій), а також харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів (14,6%). Не залишаються поза увагою нерезидентів підприємства машинобудування (8,4%), транспорту і звязку (7,3%), металургії та оброблення металу (6,5%), хімічної та нафтохімічної промисловості (4,5%), а також організації, що здійснюють фінансову діяльність (8,4%), операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам (6,1%).

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–жовтень 2004р. становив 422,7 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2003р. збільшився на 20,1%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2004р. становив 91,1 млрд.грн., що на 19,5% більше обсягу січня–жовтня 2003р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 27,1%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні–жовтні 2004р. проти січня–жовтня попереднього року збільшився на 10,3% і становив 3 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–жовтень 2004р. становив 52,5 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 20,8% більше обсягу січня–жовтня 2003р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні–жовтні 2004р. становив 107,9% (у відповідному періоді попереднього року – 104,7%). У січні–жовтні 2004р. темпи приросту цін на продовольчі товари випереджали приріст цін (тарифів) на послуги та непродовольчі товари (9,7%, 5,3% та 4,2% відповідно).

  На продовольчому ринку найбільше (на 44,1% та 36,0%) подорожчали м’ясо і птиця  та тваринні жири. На  24,7–10,4% зросли в ціні ковбасні вироби і копченості, оселедці, риба і морепродукти, олія, консерви рибні, цукор. Водночас відбулося значне (на 47,9% та 43,4%) здешевлення картоплі та овочів; на 13,0–0,1% знизилися ціни на пшеничне борошно, мед, хліб і хлібобулочні вироби, яйця, вершкове масло.

Серед непродовольчих товарів суттєво (на 62,9%) подорожчали паливно-мастильні матеріали. На 8,6–3,7% підвищилися ціни на друковані видання, парфумерно-косметичні та паперово-білові товари, мило господарське,  автомобілі й автотовари. У той же час на 1,8–0,4% відбулося здешевлення обчислювальної техніки, телерадіотоварів, виробів з натурального хутра.

У сфері послуг найбільше (на 15,8–13,7%) підвищилася плата за каналізацію, послуги кінотеатрів та навчання на курсах; на 12,0–9,7% зросла вартість послуг готелів, пансіонатів, медичних, середніх навчальних закладів, індивідуальних послуг.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–жовтні 2004р. становив 120,3% (у відповідному періоді попереднього року – 107,6%).

Ціни в обробній  та добувній промисловості зросли на 22,1% та 19,5% відповідно. У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води продукція подорожчала на 10,4%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–вересні 2004р. становив 121,1% (у відповідному періоді попереднього року – 102,6%).

Найбільше зростання цін (на 49,5%) зафіксовано у будівництві об’єктів, що призначені для надання колективних, громадських та особистих послуг. На 24,7–20,5% подорожчало будівництво транспортних споруд, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, об’єктів сільськогосподарського призначення, готелів та ресторанів, адміністративних будівель.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень-вересень 2004р. порівняно з аналогічним періодом 2003р. збільшились на 20,8%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 25,6%, а  реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 16,2%.

У вересні 2004р. порівняно з серпнем номінальні доходи населення збільшились на 7,6%, а  наявні  та  реальні  наявні - відповідно на 7,5% та 6,2%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за вересень 2004р. становили 453,9 грн. проти 422 грн. за серпень. 

Витрати  населення у січні-вересні поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 22,3%, приріст заощаджень становив 6806 млн.грн.

У січні–вересні 2004р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без урахування працівників малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб’єктів підприєм-ницької діяльності), дорівнювала 565,94 грн., що в 1,5 раза перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб (386,73 грн.) та на 27,0%  відповідний минулорічний показник.

Найбільш оплачуваними залишаються працівники фінансових установ, авіаційного транспорту, допоміжних транспортних послуг, а серед промислових видів діяльності – зайняті на підприємствах по виробництву коксу, продуктів нафтоперероблення,  розмір оплати праці зазначених видів діяльності перевищив середній по економіці в 1,8–2,1 раза.

Середньомісячна заробітна плата працівників сільського та рибного господарства, охорони здоровя та соціальної допомоги, колективних, громадських  та особистих послуг не перевищувала 67% від середнього показника по економіці країни.

 Також зберігається висока диференціація регіонів за рівнем заробітної плати. У найманих працівників  Тернопільської, Волинської областей   заробітна плата була в середньому на 30–35% менше, ніж по країні. У регіонах розміщення паливно–енергетичного комплексу (Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях) її розмір на 13–21% перевищував середній по країні. Найбільший її рівень (в 1,6 раза більше, ніж в середньому по країні), як і раніше, був у столиці.

У вересні 2004р. розмір середньої заробітної плати найманих працівників склав 630,82 грн. Серед 10,4 млн. працівників, які відпрацювали 50% і більше робочого часу, встановленого на вересень, кожному десятому було нараховано заробітну плату у межах мінімальної (у відповідному періоді 2003р.– кожному восьмому). Найбільша частка таких працівників  – у сільському господарстві (кожен третій зайнятий у цьому виді діяльності) та рибному господарстві (кожен п’ятий відповідно).

Водночас  у 60,7% зайнятих в економіці нарахована заробітна плата перевищувала прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений з травня 2004р., тоді як у вересні попереднього року перевищення (відповідно до законодавчо встановленого рівня у 2003р.) спостерігалось майже у половини працівників. У кожного третього  працівника нарахування становили від 500 до 1000 грн., у кожного сьомого – понад 1000 грн. У вересні 2003р. ці показники складали відповідно 21,1% та 8,7%.

При зростанні споживчих цін у вересні 2004р. на 1,3%  реальна заробітна плата найманих працівників порівняно з серпнем збільшилась на 2,9%, а відносно вересня минулого року ­– на 21,3%. У січні–вересні 2004р. порівняно з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 24,3%.

Сума невиплаченої заробітної плати по економічно активних підприємствах за 9 місяців 2004р. зменшилась на 46,9%, а за вересень – на 12,2% і на 1 жовтня 2004р. становила 953,9 млн.грн. Порівняно з відповідною датою минулого року скорочення обсягу боргу становило 56,4%.

Слід  зазначити,  що  у  загальній  сумі заборгованості  не  враховано    377 млн.грн. невиплаченої заробітної плати по тих суб’єктах господарювання, які призупинили економічну діяльність у 2001–2003рр., включаючи підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. З них найбільша питома вага боргу припадає  на сільськогосподарські (41,0%) та промислові (34,5%) підприємства.

Протягом січня–вересня 2004р. зменшення суми боргу економічно активних підприємств мало місце в усіх регіонах країни і становило в середньому від 7% у м.Севастополі до 88%  у Закарпатській області. Також високі темпи скорочення боргу порівняно з початком року спостерігалися у  Харківській (на 68,1%), Полтавській (на 65,1%), Чернівецькій (на 64,8%) та Рівненській (64,4%) областях.

Найбільш вагоме зменшення суми заборгованості з виплати заробітної плати за вказаний період відбулося на підприємствах промисловості (на 588,2 млн.грн.), сільського господарства (на 141,9 млн.грн.), будівництва (на 29,9 млн.грн.), наземного транспорту (на 20,0 млн.грн.), в установах, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам (на 20,2 млн.грн.), і в установах охорони здоров’я (на 5,0 млн.грн.). Сума боргу на підприємствах з видобутку кам’яного вугілля скоротилась на 65,5%, або на 375,4 млн.грн. Проте його частка серед промислових підприємств є найбільш вагомою (35,4%).

На 1 жовтня не виплачено заробітну плату в сумі 650,8 млн.грн. підприємствами приватної та комунальної форм власності, а 303,1 млн.грн. – державними підприємствами. Майже три чверті (72,6%) невиплаченої заробітної плати склав борг за 2003р. та попередні роки. Загалом сума невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2004р. становила 16,7% середньомісячного фонду оплати праці проти 49,6% рік тому.

Заборгованість із виплати заробітної плати з бюджетів усіх рівнів за   9 місяців 2004р. скоротилась на 96,4% і на 1 жовтня становила 781 тис.грн., або 0,1% від загальної суми боргу. Цьому сприяло значне (на 97,5%) погашення заборгованості з виплати компенсацій, пов’язаних із наслідками Чорнобильської катастрофи.

На 1 жовтня 2004р. кількість працівників, які вчасно не отримували заробітну плату, становила 0,5 млн. осіб, з яких кожний другий був зайнятий на підприємствах промисловості та майже кожний шостий – у сільському господарстві.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. у наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", на 11 жовтня 2004р. погашена у повному обсязі.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом вересня 2004р. зменшилась на 10,5% і на 1 жовтня 2004р. становила 0,8 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 жовтня 2003р. на 40,4%, або на 0,5 млн.грн.

У січні–вересні 2004р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 1532,5 тис. сімей, що становило 93,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 1082,4 тис. сімей, у сільській – 450,1 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні 2004р. становила 48,0 млн.грн., з них у міській місцевості – 43,8  млн.грн., у сільській – 4,2 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у вересні 2004р. становила 32 грн.

Крім того, 812,7 тис. сімей (93,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 305,6 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 181,9 тис. сімей на загальну суму 74,0 млн.грн., у сільській місцевості – 630,8 тис. сімей та 231,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної у вересні 2004р. субсидії цього виду на одну сімю становив 347 грн.

У січні–вересні 2004р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 287,7 млн.грн.

У січні–вересні 2004р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 6166,7 млн.грн., що становило 102,6% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у вересні на 1,5% і на 10 жовтня 2004р. становила  7140,3 млн.грн., термін заборгованості населення за всі послуги становив 10,7 місяця.

Мали борг за 3 місяці і більше: за опалення – 40% власників особових рахунків, підігрів води – 38%, квартплату та вивіз сміття – 37%, водопостачання – 36%,  газопостачання та водовідведення – 32%.

 

Ринок праці

 

За січень–жовтень 2004р. послугами державної служби зайнятості скористалися 2556,1 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 1,2% більше, ніж за відповідний період 2003р. Із зазначеної кількості осіб 1552,5 тис., або 60,7%, звернулися до цієї установи за допомогою у пошуках роботи упродовж 10 місяців 2004р. На обліку в державній службі зайнятості на 1 листопада 2004р. перебувало 928,1 тис. незайнятих громадян. Серед зазначеної категорії громадян 96,3% мали офіційний статус безробітних, із них двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за жовтень знизилася на 2,2% і становила 893,6 тис. осіб.

Із кожних 100 зареєстрованих безробітних 45 раніше займали робітничі місця, 27 – посади службовців, решту становили особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Зниження обсягів зареєстрованого безробіття у жовтні є характерною тенденцією для цього місяця, яка спостерігалася у більшості регіонів, крім Автономної Республіки Крим, Запорізької, Херсонської областей, міст Києва та Севастополя. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за жовтень поточного року в цілому по країні не змінився і на 1 листопада 2004р. становив 3,3%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 6,1% у Тернопільській області до 0,4% у м.Києві.

Кількість зареєстрованих безробітних за жовтень поточного року у сільській місцевості знизилася на 2,4% проти 2,1% у міській і на 1 листопада 2004р. становила відповідно 399,0 тис. та 494,6 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття сільського населення, як і раніше, значно перевищував аналогічний показник мешканців міської місцевості і становив 6,1% проти 2,4% працездатного населення працездатного віку відповідної місцевості.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж жовтня 2004р. скоротилася на 2,4% і на 1 листопада 2004р. становила 190,4 тис., що на 17,7% більше, ніж рік тому.

Навантаження незайнятого населення на 1 вакансію не змінилося і становило 5 осіб. За регіонами значення цього показника коливалося від 0,3 особи у м.Києві до 17 осіб на вакансію у Івано-Франківській області. Протягом жовтня за категоріями робочих місць цей показник для службовців і працівників без спеціальної підготовки не змінився і становив відповідно 5 і 12 осіб. Навантаження на вільні робочі місця робітників зменшилося на 1 особу, працівників сільського господарства – збільшилося на 4 особи.

За сприяння державної служби зайнятості у жовтні 2004р. було працевлаштовано 91,3 тис. осіб, що на 1,7% менше, ніж у вересні 2004р. та на 8,3% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. По відношенню до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку впродовж жовтня, кількість працевлаштованих громадян становила 8,3%. За регіонами найвищий рівень цього показника спостерігався у м.Києві (25,2%), Івано-Франківській області (11,2%) та м.Севастополі (10,7%), а найнижчий – у Херсонській області (4,9%). Серед працевлаштованих осіб майже половину (49,8%) становили жінки, 27,4% – особи у віці до 28 років та 9,6% – особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування упродовж жовтня було знято з обліку 76,0 тис. осіб, крім того, дострокову пенсію оформлено 2,3 тис. осіб.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків соціального захисту незайнятого населення є організація громадських робіт, які забезпечують тимчасове працевлаштування. Чисельність громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які брали участь у таких роботах, порівняно з вереснем 2004р. знизилася на 23,3%, а порівняно з жовтнем минулого року – зросла на 27,9% і на 1 листопада становила 13,9 тис. осіб, або 1,5% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

Невідповідність професійно-кваліфікаційного складу незайнятих осіб наявним робочим місцям, підвищені вимоги роботодавців до кваліфікації спеціалістів поглиблюють дисбаланс між пропозицією робочої сили та попитом на неї і створюють перешкоди для збільшення обсягу працевлаштування. Тому, з урахуванням такої ситуації, для підвищення конкурентоспроможності безробітних важливим напрямком роботи на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості було направлено на навчання у жовтні поточного року 12,2 тис. безробітних проти 15,1 тис. осіб у вересні. Загалом на початок листопада за направленнями цих установ у навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 30,4 тис. осіб, або 3,4% зареєстрованих безробітних, з яких понад дві третини (68,7%) становили жінки та більше половини (58,6%) – особи у віці до 28 років.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом жовтня 2004р. на допомогу по безробіттю було витрачено 75,8 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 558,2 тис. осіб, або 62,5% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 листопада 2004р. Середній розмір допомоги у жовтні поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 18,5% і становив 135,82 грн., що дорівнює 57,3% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати, яка з 1 вересня 2004р. становить 237,00 грн.  

 

Демографічна ситуація

 

Кількість наявного населення України, за оцінкою, на 1 жовтня 2004р. становила 47383,5 тис. жителів. Упродовж січня–вересня 2004р. кількість населення зменшилась на 239 тис. осіб, що на 15,7% менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. У загальному зменшенні населення частка природного скорочення становила 97% (231,7 тис. осіб), а міграційного –  3% (7,3 тис. осіб).

Обсяг природного скорочення населення порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 32,5 тис. осіб (на 12,3%) за рахунок як зростання кількості народжених на 19,5 тис. (на 6,4%), так і скорочення числа померлих на 13,0 тис. (на 2,3%).

Міграційне скорочення населення зменшилось з 19,2 тис. осіб у січні–вересні 2003р. до 7,3 тис. у січні–вересні поточного року. Число прибулих в Україну на постійне проживання порівняно з січнем–вереснем 2003р. скоротилося з 28,5 тис. до 28,1 тис., вибулих за межі країни – з 47,7 тис. до 35,4 тис.

Серед прибулих в Україну 86% становили іммігранти з  країн СНД і 14% – з інших країн. Серед вибулих з України 62% виїхали до країн СНД і 38% – до інших країн.

 

Навколишнє природне середовище

 

Важливим природним фактором забезпечення життєдіяльності суспільства є лісові ресурси. Підприємствами, яким землі лісового фонду надані у користування або власність для ведення лісового господарства, протягом 9 місяців 2004р. було вироблено продукції, робіт та послуг на суму 1142,3 млн.грн. (у фактичних цінах), що на 44% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Частка лісозаготівель у загальних обсягах продукції лісового господарства становила 88%  (1010,1 млн.грн.).

 Від усіх видів рубок та очищення лісу від захаращеності загалом по країні заготовлено 10,5 млн.куб.м ліквідної деревини (на 13% більше, ніж за відповідний період 2003р.), у тому числі від рубок головного користування – 4,9 млн.куб.м (47% загального обсягу).

  У повітряний басейн країни від стаціонарних джерел забруднення надійшло більше 3 млн.т шкідливих речовин.

Понад чотири п’ятих (2,5 млн.т) сумарної кількості викинутих забруднювальних речовин потрапило в атмосферу від промислових підприємств Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської та Харківської   областей.

Із загального обсягу викинутих забруднювальних речовин викинуто 959,6 тис.т (31,7%) оксиду вуглецю, 754,4 тис.т (24,9%) діоксиду та інших сполук сірки, 518,9 тис.т (17,1%) метану, 461,2 тис.т (15,2%) речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, 231,4 тис.т (7,6%) сполук азоту, 67,7 тис.т (2,2%)  неметанових летких органічних сполук, 30,9 тис.т (1,0%) металів та їх сполук, по 1,0 тис.т (0,03%) стійких органічних забруднень та ціанідів тощо.

Антропогенне навантаження на довкілля, яке створювали шкідливі викиди промислових підприємств, у розрахунку  на квадратний кілометр території країни склало 5 т, на одну особу – 63 кг. В окремих регіонах ці показники значно перевищували середні значення по країні. Зокрема, у Донецькій області обсяги викидів у розрахунку на квадратний кілометр були більшими в 8,4 раза, а на одну особу – в 3,7 раза,  Дніпропетровській  – відповідно в 4 та 2,9, Луганській – у 2,6 та 2,2, Івано-Франківській – у 2,1 та 1,6,  Запорізькій області – в 1,3 та 1,5 раза більше. У м.Києві щільність викидів на 1 кв.км території перевищила середній показник по країні в 6,0 раза і становила  30,2 т.

За даними Державної гідрометеорологічної служби Мінприроди  України, в атмосферному повітрі м.Києва зафіксовано 23 випадки перевищення гранично допустимої концентрації двоокису азоту (в 6–8 разів) та 11 випадків – окису вуглецю (в 5–7 разів), причиною яких стали викиди автотранспорту. Крім того,  у березні в м.Харкові відмічено один випадок високого забруднення повітря пилом, основною причиною якого стала наявність бруду на  дорогах.

Під час спостереження за станом поверхневих вод, яке проводилось на 65 водних об’єктах країни, виявлено 447 випадків високих рівнів їхнього забруднення. Переважна кількість випадків пов’язана із забрудненням  поверхневих водойм такими сполуками важких металів, як марганець (125 випадків), азот нітритний та амонійний (122), цинк (88), сульфати (62 випадки). У районі Дніпровсько-Бузької гирлової області (Чорне море) та басейні річки Західний Буг зафіксовано дефіцит кисню відповідно в 9 та 4 спостереженнях. Найчастіше спостерігалися високі рівні забруднення води у басейнах рік Дніпро (30% сумарної кількості перевищень гранично допустимої концентрації шкідливих речовин), Сіверський Донець (22%), Західний Буг (11%) та річок Приазов’я (20%).

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції протягом січня–жовтня 2004р. зареєстровано 452,4 тис. злочинів (більше на 0,8% порівняно з відповідним періодом попереднього року), з числа яких 7,4 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів майже половина (49,4%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з відповідним періодом минулого року відбулося в Одеській (на 13,8%), Тернопільській (на 6,9%) та Київській (на 6,7%) областях.

У загальній кількості злочинів 59,9% становили злочини проти власності, 13,2% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,5% злочини проти життя та здоров’я особи, 4,3% злочини проти громадського порядку та моральності, 3,6% злочини у сфері службової діяльності, 2,4% та 3,7% відповідно злочини проти громадської безпеки і злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Протягом 10 місяців 2004р. скоєно 3119 умисних вбивств та замахів на вбивство, 809 згвалтувань та замахів на згвалтування.

Кількість грабежів порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась в 1,3 раза і становила 32,9 тис. випадків, а розбоїв – на 3,8% і становила 4,4 тис. випадків.

Протягом січня–жовтня 2004р. зафіксовано 158,4 тис. крадіжок у відношенні приватної власності, серед яких третину становлять крадіжки з квартир (збільшення на 0,4% порівняно з відповідним періодом минулого року) та 35,9 тис. у відношенні державної або колективної власності (зменшення на 14,1%).

Органами внутрішніх справ і прокуратури виявлено 673 організовані групи і злочинні організації (на 11,1% більше, ніж у відповідному періоді 2003р.), що скоїли 5340 злочинів, з яких більше ніж три чверті (82,8%) тяжкі та особливо тяжкі (на 1,4% менше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях, де виявлено 81, 67 та по 44 (у двох останніх) організовані злочинні угруповання, якими було скоєно відповідно 467, 566, 478 та 353 злочини. На території Автономної Республіки Крим 41 кримінальне угруповання скоїло 322 злочини.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–жовтень 2004р. становила 274,2 тис. осіб (на 2,7% більше, ніж у січні–жовтні 2003р.), з яких 89,7 тис. жінки, 8,1 тис. неповнолітні (збільшення відповідно на 4,8% та 18,4%); пенсіонери – 29,6 тис. (зменшення на 4,9%). Від злочинів загинуло 7994 особи.

Із загального числа осіб (223,6 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, причетних до злочинів, майже кожний 4 скоїв його у групі, 13,8% скоїли злочин у стані алкогольного сп’яніння, 18,4% раніше вже ставали на злочинний шлях. Із числа виявлених осіб 13,1% жінки (збільшення на 8,2%), 10,2% неповнолітні. Дві третини (66,2%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.