Архів

Соціально–економічне становище України за січень–листопад 2004 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт

 

Приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні–листопаді 2004р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 12,4%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, становив 297789 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався в будівництві – 21,8%, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – 19,8%, оптовій і роздрібній торгівлі – 18,8%, обробній промисловості – 15,5%.

Промисловість

За січень–листопад 2004р. обсяги промислового виробництва порівняно з відповідним періодом 2003р. зросли на 13,4%.

У добувній промисловості випуск продукції збільшився на 4,6%. Приріст продукції одержано на підприємствах з видобутку вуглеводнів (6,5%), металевих руд (6,6%), вугілля та торфу (1%). За січень–листопад 2004р. видобуто 2,7 млн.т нафти та 17,4 млрд.куб.м газу природного. Обсяги залізної руди і концентрату неагломерованих становили 60,6 млн.т, агломерованих – 57,8 млн.т, що більше, ніж у січні–листопаді 2003р. відповідно на 5,2% та 7,9%.

В обробній промисловості випуск продукції проти січня–листопада 2003р. зріс на 15,5%.

На підприємствах харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів приріст виробництва становив 12,4%. Зростання обсягів виробництва спостерігалось у молочній промисловості (на 20,7%), переробленні овочів та фруктів (на 19,2%), виробництві напоїв (на 17,3%), м`ясній промисловості (на 16,5%), виробництві круп та борошна (на 15,5%), тютюновій (на 14,3%) та кондитерській (на 13,4%) промисловості, виробництві жирів (на 10,1%). Вироблено 525 тис.т молока обробленого рідкого, 142 тис.т масла вершкового, 204 тис.т сирів жирних, 427 тис.т продуктів кисломолочних, 87,7 тис.т консервів молочних, 408 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів, 100 тис.т овочів консервованих натуральних, 1,7 млн.дал коньяку, 36,9 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 3,4 млн.дал шампанського, 180 млн.дал пива, 121 млн.дал безалкогольних напоїв, 281 тис.т ковбасних виробів, 99,5 млрд.шт. сигарет, 212 тис.т шоколаду та інших продуктів харчових готових з вмістом какао в брикетах, пластинах чи плитках, 280 тис.т виробів кондитерських з цукру без вмісту какао, 1,2 млн.т олії соняшникової нерафінованої.

У легкій промисловості проти січня–листопада 2003р. спостерігалося зростання обсягів виробництва на 14%. Збільшилось виробництво лляної пряжі та тканин з неї (відповідно в 12 та 25 разів), килимів, виробів килимових та панчішно-шкарпеткових, тканин бавовняних та з хімічних волокон, бавовняної та вовняної пряжі (на 13–33%). У виробництві одягу з текстилю на 8–22% зросло виробництво жіночих та дівчачих пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих, жакетів і блейзерів, костюмів, чоловічих та хлопчачих брюк та бриджів. Підприємствами взуттєвої промисловості вироблено 18,2 млн. пар взуття, що перевищило на 7,2% обсяги відповідного періоду попереднього року. Водночас на 18–25% знижено випуск пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих для чоловіків і хлопчиків, трикотажних светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та виробів аналогічних.

На підприємствах з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї випуск продукції зріс на 26,3%. Збільшилось виробництво фанери клеєної, паркету з деревини листяних порід, плит деревостружкових, дерев’яних вікон, дверей, рам і порогів (на 22–50%).

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі обсяги виробництва порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросли на 26,2%. Збільшилось друкування книг, газет, журналів і періодичних видань, виробництво паперу та картону, шпалер та аналогічних покриттів. Водночас скоротився випуск целюлози з деревини та інших волокнистих матеріалів.

У виробництві неметалевих мінеральних виробів приріст продукції проти січня–листопада 2003р. становив 20,8%. Перевищено обсяги виробництва плит та плиток керамічних, ємностей для напоїв і харчових продуктів (на 30–33%), стінових будівельних матеріалів, банок для консервування, елементів конструкцій збірних для житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, скла виливаного, прокатного, видувного чи тягнутого, листового чи профільованого, посуду столового, кухонного, інших господарсько-побутових і туалетних виробів (крім фарфору), цементу (на 13–21%). Поряд з цим зменшився випуск листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу, шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічних мінеральних ват.

На підприємствах металургії та з оброблення металу рівень виробництва січня–листопада 2003р. перевищено на 13%. Приріст продукції спостерігався у виробництві чавуну, сталі та феросплавів (6,9%), труб (3,8%), на підприємствах інших видів первинного оброблення чавуну та сталі (16,2%), в обробленні металів (33,5%). За 11 місяців 2004р. виплавлено 28,4 млн.т чавуну та 27,9 млн.т сталі, що більше проти січня–листопада 2003р. відповідно на 5,9% і 1,5%. Випуск готового прокату зріс на 3,6% і становив 20,8 млн.т. Випущено майже 2 млн.т труб та профілів пустотілих з металів чорних, 34,6 тис.т резервуарів та цистерн металевих, 295 тис.шт. котлів центрального опалення.

У машинобудуванні за 11 місяців 2004р. обсяги виробництва зросли на 30,7%. Найвищий приріст продукції одержано у виробництві електричних машин і апаратури (74,3%), автомобільного транспорту (62,7%), канцелярських і електронно-обчислювальних машин (48,6%), машин для перероблення сільськогосподарських продуктів (37,6%), машин для добувної промисловості та будівництва (28,4%), контрольно-вимірювальної апаратури (25,9%), сільськогосподарських машин (24,4%), побутових приладів (20,9%), верстатів (17,1%). За січень–листопад 2004р. вироблено 528 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 285 тис. пральних машин, 48,4 тис. пилососів побутових, 7,5 тис. верстатів для оброблення дерева, 5,5 тис. тракторів для сільського господарства, 40,6 тис. комп’ютерів настільних, 163 тис. легкових автомобілів, 2,3 тис. автобусів та 76 тролейбусів.

У хімічній та нафтохімічній промисловості приріст продукції проти січня–листопада 2003р. становив 14%. Збільшився випуск продукції у хімічному виробництві на 10,4%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – на 9,2%, лаків та фарб – на 11,1%, фармацевтичному виробництві – на 13,6%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – на 25,1%, штучних і синтетичних волокон – на 19,8%. Зросли обсяги продукції у виробництві гумових (на 23,6%) та пластмасових (на 33,2%) виробів.

Серед продукції базової хімії за 11 місяців 2004р. на 29–38% збільшився випуск каустичної соди, сірчаної кислоти, карбонату кальцію, на 20–26% – металоїдів, кислоти адипінової, її солей та складних ефірів, пластмас у первинних формах, нафталіну та сумішей ароматичних вуглеводнів інших, формальдегіду, на 3–17% – олеуму, етилену, пропілену, карбідів, бензолу, метанолу, оцтової кислоти, лимонної кислоти, її солей та складних ефірів, кислот карбонових та їхніх похідних, сірки рафінованої, соди кальцинованої. Проте майже наполовину скорочено виробництво нітритів, на 6–18% – соляної кислоти та кислоти азотної неконцентрованої, пестицидів та інших агрохімічних продуктів, дистильованої води, барвників синтетичних.

На підприємствах з виробництва гумових виробів у січні–листопаді 2004р. виробництво усіх видів шин збільшено на 22%, всього їх вироблено 7,2 млн.шт. Випуск шин для сільськогосподарських, лісогосподарських машин та іншої техніки збільшився у 2,6 раза, для легкових і вантажних автомобілів, автобусів – на 15–19%.

Підприємства з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у січні–листопаді 2004р. збільшили обсяги виробництва на 4,6%. Обсяги первинної переробки нафти зросли на 1,3% і становили 20,2 млн.т. Випуск бензину моторного збільшився на 18,4%, проте зменшилось виробництво мазутів топкових важких на 1,1%.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) скоротились проти січня–листопада 2003р. на 1,1%. За січень–листопад 2004р. вироблено 163,1 млрд.кВт·год електроенергії. На теплових електростанціях її випуск скоротився на 6,4%, на атомних і гідроелектростанціях – збільшився відповідно на 4,9% та 30,6%.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за січень–листопад 2004р. проти відповідного періоду 2003р. в усіх категоріях господарств зріс на 19,1%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності – на 37,4%, у господарствах населення – на 9,7%.

Під урожай 2005р. озимі на зерно і зелений корм в усіх категоріях господарств посіяні на площі 7,6 млн.га, що на 8,0% більше минулорічного рівня, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 6,3 млн.га (на 6,5%), господарствами населення – 1,3 млн.га (на 15,8% більше). Площа посівів озимих на зерно збільшилась на 8,9% і становила 7,5 млн.га, у тому числі пшениці озимої посіяно 6,3 млн.га (на 14,5% більше).

За січень–листопад 2004р. сільськогосподарським підприємствам надійшло 1245 тис.т дизельного палива (на 0,1% більше, ніж за відповідний період 2003р.), 342 тис.т бензину (на 3,1% менше), 57 тис.т дизельних масел (на 7,0% менше), 998 т трансмісійних масел (на 6,6% менше). Станом на 1 грудня 2004р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності 56 тис.т дизельного палива (на 15,1% більше, ніж на 1 грудня 2003р.) та 17 тис.т бензину (на 13,0% більше).

Господарствами усіх категорій за січень–листопад 2004р. реалізовано худоби та птиці на забій (у живій вазі) 2,1 млн.т, що на 7,4% менше порівняно з відповідним періодом 2003р., вироблено 13,0 млн.т молока (на 0,6% більше) та 11,2 млрд.шт. яєць (на 3,7% більше). У сільськогосподарських підприємствах реалізація на забій худоби та птиці скоротилася на 5,3%, виробництво молока – на 5,8%, а яєць – зросло на 9,8%. У господарствах населення спостерігалося зменшення обсягів виробництва м’яса (на 8,4%) та яєць (на 0,8%), але збільшилося виробництво молока (на 2,1%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 67%, 55% та 82%.

За розрахунками, станом на 1 грудня 2004р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 7,4 млн. голів, що на 9,8% менше проти 1 грудня 2003р., у тому числі корів – 4,2 млн. голів (на 6,3% менше). У сільськогосподарських підприємствах чисельність великої рогатої худоби скоротилася на 16,3%, а корів – на 14,1%. У господарствах населення поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 5,5%, корів – на 3,7%. Загальна чисельність поголів’я свиней становила 7,1 млн. голів, що на 11,4% менше минулорічної, у сільськогосподарських підприємствах – на 13,1%, у господарствах населення – на 10,7%. Поголів’я птиці всіх видів становило 165,2 млн. голів (на 7,6% більше, ніж на 1 грудня 2003р.), у сільськогосподарських підприємствах воно зросло на 20,7%, у господарствах населення – на 2,6%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з січнем–листопадом 2003р. надій молока від однієї корови зріс на 330 кг (на 15,4%) і становив 2477 кг; несучість курей-несучок збільшилася на 5,5% і становила 249 яєць.

Сільськогосподарськими підприємствами з початку року отримано дотацій для підтримки тваринництва, за рахунок коштів податку на додану вартість, на суму понад 443 млн.грн., надбавок за високоваговий молодняк великої рогатої худоби, кондиційних свиней, курей-бройлерів - понад 54 млн.грн.

Для утримання худоби в осінньо-зимовий період у сільськогосподарських підприємствах станом на 1 грудня 2004р. було в наявності кормів усіх видів 5,4 млн.т кормових одиниць, що на 16,5% більше, ніж на відповідну дату минулого року. У розрахунку на 1 умовну голову худоби припадало по 14,1 ц кормових одиниць проти 11,1 ц к.од. торік.

За січень–листопад 2004р. порівняно з відповідним періодом 2003р. у сільськогосподарських підприємствах спостерігалося збільшення на чверть загального обсягу реалізації продукції за рахунок зростання на 44% продукції рослинництва. У той же час продукції тваринництва реалізовано на 2% менше. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками у січні–листопаді 2004р. порівняно з відповідним періодом 2003р. зросли на 8%, у тому числі на продукцію тваринництва - на 35%. Ціни на продукцію рослинництва знизилися на 5%.

За січень–листопад 2004р. питома вага бартерної форми розрахунків у сільському господарстві становила 0,9% проти 1,7% за відповідний період минулого року.

Станом на 1 грудня 2004р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих), а також на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 14,8 млн.т зерна, у тому числі пшениці 6,2 млн.т. Із загальної кількості зерна безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах було в наявності 7,4 млн.т, у тому числі 2,7 млн.т пшениці. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 7,4 млн.т зерна, у тому числі зернозберігаючі 4,6 млн.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–листопаді 2004р. становила 595,8 грн. за тонну, з них на пшеницю – 680,2 грн. за тонну, у тому числі за листопад 2004р. – відповідно 425,1 та 530,3 грн. за тонну.

 

Будівельна діяльність

 

У січні–листопаді 2004р. спостерігався високий рівень ділової активності підприємств, що здійснювали будівництво за контрактами підряду. З початку року ними укладено контрактів на суму 19,4 млрд.грн., що на 23,8% більше проти відповідного періоду минулого року.

В умовах забезпеченості замовленнями підрядні підприємства щомісяця перевищували обсяги виконаних робіт відповідних місяців 2003р. в середньому на 23,5% (зокрема у листопаді – на 14,2%). В цілому приріст обсягів будівництва за січень–листопад 2004р. становив 20,2%.

Збільшили обсяги будівництва підприємства усіх регіонів, крім м.Севастополя. Значно, в 1,7 раза, вони зросли у Кіровоградській області. Будівельні підприємства Закарпатської та Черкаської областей наростили обсяги підрядних робіт відповідно на 65% та 59%, Дніпропетровської області – на 36%.

Майже чверть обсягу виконаних робіт припадає на підприємства м.Києва, ще третина – на підприємства Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської та Харківської областей.

Вагому частку будівельно-монтажних робіт за 11 місяців 2004р. виконано на будівництві та реконструкції об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Зокрема продовжувались роботи з будівництва та реконструкції Запорізької, Рівненської та Хмельницької АЕС, Дністровської ГАЕС та Київської ГЕС. Споруджувалась обвідна гілка нафтопроводу “Дружба” та газопроводи у низці регіонів країни. Відбувалося облаштування Макіївського газоконденсатного родовища у Луганській області, будівництво газокомпресорних станцій у Львівській та Івано-Франківській областях, реконструкція Хрестищенської газорозподільчої станції у Харківській області та ін. Продовжувалось будівництво та ремонт ліній електропередачі у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Чернігівській та Тернопільській областях.

Значні обсяги робіт у 2004р. виконано з будівництва та ремонту об’єктів для автомобільного, залізничного та повітряного транспорту.

Високі темпи зростання обсягів будівництва проти січня–листопада 2003р. також зумовлені виконанням робіт з капітального ремонту та реконструкції промислових підприємств чорної металургії у Запорізькій, Дніпропетровській та Луганській областях, машинобудування та вугільної промисловості у Донецькій області, а також підприємств інших видів промислової діяльності у Миколаївській, Одеській та Рівненській областях.

У більшості регіонів країни значно зросли обсяги будівництва на об’єктах соціально-культурного призначення, зокрема житлового будівництва.

 

Транспорт

 

За 11 місяців 2004р. підприємствами транспорту перевезено 755,2 млн.т вантажів, що на 4,7% більше, ніж за січень–листопад 2003р. Вантажооборот зріс на 5,7% і становив 426,5 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–листопадом 2003р. зросло на 4,3%, у тому числі відправлення вантажів на 7,6%. На Південній залізниці відправлення вантажів зросло на 12,2%, Південно-Західній – на 11,4%, Придніпровській – на 8,7%, Одеській – на 7,4% та Донецькій залізниці – на 7,3%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: зерна і продуктів перемелу – на 51,7%, лісових вантажів – на 24,7%, брухту чорних металів – на 24,1%, цементу – на 21,2%, коксу – на 7,9%, залізної та марганцевої руди – на 7,1%, чорних металів – на 5,7%, кам’яного вугілля – на 5,0%, хімічних і мінеральних добрив – на 2,9%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 5,0%, у тому числі на Південній залізниці – на 10,9%, Одеській – на 9,6%, Південно-Західній – на 9,3%, Львівській – на 7,7% та Донецькій залізниці – на 5,3%. Порівняно з січнем–листопадом 2003р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 8,9%, локомотива – на 3,0%, середня вага поїзда – на 0,5%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 9,2%, в цілому замовникам доставлено 19,0 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–листопадом 2003р. зросло на 19,7%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 6,4% і становив 131,0 млн.т. Переробка експортних вантажів збільшилася на 17,8%, внутрішнього сполучення – на 16,7% та імпортних вантажів – на 1,8%. Переробка транзитних вантажів зменшилася на 6,9%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 17,9% і становила 13,6 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 114,4 млн.т вантажів, що на 10,3% більше порівняно з січнем–листопадом 2003р., та виконано вантажооборот в обсязі 13,8 млрд.ткм, який зріс на 30,0% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 199,1 млн.т вантажів, що на 2,0% більше, ніж за 11 місяців 2003р. Це пов’язано зі збільшенням перекачки газу на 3,6% та аміаку – на 1,3%. Перекачка нафти зменшилася на 2,5%. Транзит газу зріс на 7,4%, аміаку – на 5,1%.

За 11 місяців 2004р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,8 млрд. пасажирів, що на 11,0% більше, ніж за 11 місяців 2003р., обсяг пасажирської роботи збільшився на 9,2% і становив 96,2 млрд.пас.км.

Залізничним транспортом за січень–листопад 2004р. перевезено 418,6 млн. пасажирів, що на 4,5% менше, ніж за відповідний період 2003р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,4 млрд. пасажирів, що на 13,2% більше, ніж за 11 місяців попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 18,2%. Авіаційним транспортом перевезено 2,9 млн. пасажирів, що на 34,1% більше порівняно з січнем–листопадом 2003р.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень–жовтень 2004р. становили 72,3 млрд.грн. (27,1% до ВВП), що складає 80,0% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (68,1% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 77 млрд.грн. (28,9% до ВВП), що складає 74% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 51,5% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 11,6% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема видатки по обслуговуванню боргу – 3,2% (0,9% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 2,2% (0,6% до ВВП).

Дефіцит Зведеного бюджету за січень–жовтень 2004р. становив 4,7 млрд.грн. (1,8% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 54,8 млрд.грн. (78,4% річних призначень), або 20,6% до ВВП, і на 62,9% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість склав 40,3%, податок на прибуток підприємств – 32,4%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 61,2 млрд.грн. (75,7% річних призначень), або 23% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (28,8%) та загальнодержавних функцій (11,4%), у тому числі обслуговування боргу (3,8%). Державний бюджет зведено з профіцитом 6,4 млрд.грн. (2,4% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України за вересень 2004р. становила 7,0%.

Вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за вересень поточного року збільшились на 4,4% і на 1 жовтня 2004р. становили 97,2 млрд.грн., з яких 55,3 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за вересень збільшились на 3,0% і на 1 жовтня 2004р. становили 44,8 млрд.грн., з яких 27,3 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець вересня 2004р. офіційний курс гривні до долара США становив 530,77 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 654,07 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–жовтень 2004р. становив 38,6 млрд.грн. (сума прибутку – 51,2 млрд.грн., збитків – 12,6 млрд.грн.).

Найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства промисловості (18,4 млрд.грн., або 47,7%), транспорту і зв’язку (5,6 млрд.грн., або 14,5%), а також установи та організації, які здійснюють фінансову діяльність (5,5 млрд.грн., або 14,3%).

Протягом січня–жовтня 2004р. збитково працювало 33,9% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та зв’язку (43,8%), у промисловості (39,9%) та будівництві (36,3%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 листопада 2004р. становила відповідно 317,0 та 391,6 млрд.грн. Протягом жовтня 2004р. дебіторська заборгованість зросла на 3,0%, кредиторська – на 1,3%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 89,0% (348,5 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн СНД і Балтії – 4,7% (18,5 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 6,3% (24,6 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості – 94,6% (299,7 млрд.грн.), 1,5% (4,9 млрд.грн.), 3,9% (12,4 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші обсяги кредиторської заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн СНД та Балтії Україна має з Російською Федерацією – 13,9 млрд.грн. (75,3%) та Туркменістаном – 3,3 млрд.грн. (17,9%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 24,1%, кредиторської – 22,7%. Протягом жовтня 2004р. обсяги простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості зросли на 0,7%.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень- жовтень 2004р. становили 26537,4 млн.дол.США, імпорту – 23331,2 млн.дол. і проти січня- жовтня 2003р. збільшилися відповідно на 43,3% та на 28%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 3206,2 млн.дол.СШАсічні- жовтні 2003р. - 296,9 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 198 країн світу.

До Німеччини, Туреччини, США, Італії, Польщі, Китаю та Угорщини здійснювалось понад 30% експортних поставок. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Польщі, Італії, США, Сполученого Королівства та Китаю разом становили також понад 30%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (18% експортних та 41,2% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів і виробів з них становили більше 39% від загального обсягу експорту. Експорт мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів і шляхового обладнання, готових харчових продуктів, продуктів рослинного походження, текстилю та виробів з текстилю, приладів і апаратів оптичних, медико-хірургічних та інших разом становив понад 49%. У загальному обсязі експорту товарів за січень- жовтень 2004р. проти січня- жовтня 2003р. збільшилася частка молока та молочних продуктів, зернових культур, інших продуктів хімічної промисловості, чорних металів, електричних машин і устаткування, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, приладів і апаратів. Натомість зменшилась частка м’яса та харчових субпродуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, цукру і кондвиробів з цукру, руд, шлаків та золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, добрив, деревини та виробів з деревини, паперу та картону, одягу текстильного, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, аеронавігаційних або космічних апаратів.

У загальному обсязі імпорту товарів 38,5% становили мінеральні продукти, у тому числі 36,1% вартості становили енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (з них нафта сира – 16,5%, газ природний – 13,7%). Поставки механічного та електричного обладнання, транспортних засобів та шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів та виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас та каучуку, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів разом становили майже 53% вартості імпорту. За січень–жовтень 2004р. у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка м’яса та харчових субпродуктів, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, полімерних матеріалів, пластмас, чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, електричних машин і устаткування, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка зернових культур, цукру і кондвиробів з цукру, руд, шлаків та золи, паперу та картону.

За січень- жовтень 2004р. експорт давальницької сировини становив 29,7 млн.дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 35,4 млн.дол.США.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1451,7 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 2008,1 млн.дол.США.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на Донецьку, Дніпропетровську області, м.Київ, Запорізьку, Луганську, Полтавську та Одеську області.

Найбільші імпортні надходження здійснювались у м.Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Київську та Харківську області.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–листопад 2004р. становив 449,5 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2003р. збільшився на 18,7%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2004р. становив 101,8 млрд.грн., що на 19,5% більше обсягу січня–листопада 2003р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 26,9%. В обороті організованих ринків майже третину обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у січні–листопаді 2004р. проти січня–листопада попереднього року збільшився на 10,4% і становив 3,3 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–листопад 2004р. становив 58,7 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 20,8% більше обсягу січня–листопада 2003р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні–листопаді 2004р. становив 109,7% (у відповідному періоді попереднього року – 106,6%). У січні–листопаді 2004р. темпи приросту цін на продовольчі товари (11,6%) випереджали приріст цін (тарифів) на послуги (7,1%) та непродовольчі товари (4,6%).

На продовольчому ринку найбільше (на 44,2–26,0%) подорожчали м’ясо і птиця, тваринні жири, оселедці, ковбасні вироби і копченості. На 18,8–12,0% зросли в ціні риба і морепродукти, олія соняшникова, молоко і молочна продукція, рибні консерви, сир і бринза, фрукти. Водночас відбулося значне (на 48,4% та 35,9%) здешевлення картоплі та овочів; на 14,7–0,6% знизилися ціни на пшеничне борошно, мед, хліб, хлібобулочні та макаронні вироби.

Серед непродовольчих товарів суттєво (на 62,4%) подорожчали паливно-мастильні матеріали. На 9,0–4,5% підвищилися ціни на друковані видання, парфумерно-косметичні товари, автомобілі та автотовари.

У сфері послуг найбільше (на 15,5–11,4%) підвищилася плата за каналізацію, вартість квитків до кінотеатрів та театрів, навчання на курсах, вартість послуг готелів та індивідуальних послуг.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–листопаді 2004р. становив 122,9% (у відповідному періоді попереднього року – 109,2%).

В обробній та добувній промисловості ціни зросли на 24,9% та 21,2% відповідно. У виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води продукція подорожчала на 12,5%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–жовтні 2004р. становив 124,1% (у відповідному періоді попереднього року – 104,6%).

Найбільше зростання цін (на 58,0%) зафіксовано у будівництві об’єктів, що призначені для надання колективних, громадських та особистих послуг. На 31,1–23,2% подорожчало будівництво об’єктів транспортного, сільськогосподарського призначення, з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, готелів та ресторанів, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Доходи населення

Номінальні доходи населення за січень- жовтень 2004р. порівняно з аналогічним періодом 2003р. збільшились на 21,1%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 26%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 16,2%.

У жовтні порівняно з вереснем 2004р. номінальні доходи населення зменшились на 2,8%, а наявні та реальні наявні - відповідно на 5,5% та 7,5%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за жовтень 2004р. становили 429,3 грн. проти 453,9 грн. за вересень.

Витрати населення у січні- жовтні 2004р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 23,5%, приріст заощаджень становив 8298 млн.грн.

У січні–жовтні 2004р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без урахування працівників малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), дорівнювала 572,87 грн., що в 1,5 раза перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб (386,73 грн.) та на 27,0% відповідний показник у цьому періоді 2003р.

Зафіксована значна диференціація рівня оплати праці серед видів економічної діяльності та регіонів.

Найбільше оплачуваними залишаються працівники фінансових установ, авіаційного транспорту, допоміжних транспортних послуг, а серед промислових видів діяльності – зайняті на підприємствах по виробництву коксу, продуктів нафтоперероблення, металургії та оброблення металу, розмір оплати праці у цих видах діяльності перевищив середній по економіці в 1,7–2,1 раза.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників сільського, рибного господарства, охорони здоров’я та соціальної допомоги, колективних, громадських та особистих послуг, де її розмір не перевищив 67,1% від середнього показника по економіці країни.

Заробітна плата найманих працівників Тернопільської, Волинської та Хмельницької областей була на 29,0–34,6% менше середнього показника по країні. У регіонах розміщення паливно-енергетичного комплексу (Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях) її розмір на 13,4–21,0% перевищив середній рівень по країні. Найвищою заробітна плата, як і раніше, залишається у столиці (в 1,6 раза більше, ніж в середньому по країні).

При зростанні споживчих цін на 2,2% у жовтні 2004р. реальна заробітна плата найманих працівників порівняно з вереснем зменшилась на 1,4%, відносно жовтня минулого року вона зросла на 21,3%. У січні–жовтні 2004р. порівняно з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 23,9%.

Сума невиплаченої заробітної плати економічно активних підприємств за 10 місяців 2004р. зменшилась на 57,5%, а за жовтень – на 20% і на 1 листопада становила 763,1 млн.грн. Порівняно з відповідною датою минулого року скорочення обсягу боргу склало 64,3%.

Слід зазначити, що у загальній сумі заборгованості не враховано 327 млн.грн. невиплаченої заробітної плати по тих суб’єктах господарювання, які призупинили економічну діяльність у 2001–2003рр., включаючи підприємства щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. З них найбільша питома вага боргу зафіксована на сільськогосподарських (38,1%) та промислових (34,9%) підприємствах.

Протягом січня–жовтня 2004р. зменшення суми боргу економічно активних підприємств мало місце в усіх регіонах і складало в середньому від 13% до 80%. Найвищі темпи скорочення порівняно з початком року спостерігалися у Закарпатській (на 80,1%), Рівненській (на 75,0%), Полтавській (на 72,4%), Чернівецькій (на 71,2%) та Харківській (на 68,8%) областях.

Серед видів діяльності найбільш вагоме зменшення суми заборгованості із виплати заробітної плати відбулося у промисловості (на 722,1 млн.грн.), сільському господарстві (на 152,9 млн.грн.), будівництві (на 48,0 млн.грн.), наземному транспорті (на 30,0 млн.грн.), в установах, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам (на 29,7 млн.грн.), в установах охорони здоров’я (на 5,1 млн.грн.).

У розподілі загальної суми заборгованості за формами власності на 1 листопада 2004р. 571,7 млн.грн. не виплачено підприємствами недержавних форм власності (включаючи комунальну), з яких 46% – відкритими акціонерними товариствами. Дві третини (67,6%) невиплаченої заробітної плати склав борг за 2003р. і попередні роки. Загалом сума невиплаченої заробітної плати на 1 листопада 2004р. становила 13,2% середньомісячного фонду оплати праці проти 47,8% рік тому.

Із кожних 100 невиплачених гривень 56 заборгували своїм працівникам промислові підприємства, ще 11 – підприємства сільського господарства.

За 10 місяців 2004р. суттєво (на 96,8%) зменшилась заборгованість із виплати заробітної плати внаслідок недофінансування із бюджетів усіх рівнів і на 1 листопада становила 709 тис. грн., або 0,1% від загальної суми боргу. Цьому сприяло значне (на 97,2%) погашення заборгованості з виплати компенсацій, пов’язаних з наслідками Чорнобильської катастрофи, хоча частка цих виплат залишається вагомою – 75,5% від суми заборгованості за рахунок бюджетних коштів. Найбільше заборгували з виплати зазначених компенсацій працівникам підприємств Житомирської (315 тис. грн.) та Київської (122 тис. грн.) областей.

На 1 листопада 2004р. вчасно не отримував заробітну плату кожний двадцять восьмий працівник і кількість таких працівників становила 0,4 млн. осіб, з них кожний другий був зайнятий на підприємствах промисловості та майже кожний шостий – у сільському господарстві.

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1017 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці майже за 2 місяці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. у наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", протягом жовтня 2004р. була погашена у повному обсязі і на 1 листопада 2004р. відсутня.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом жовтня 2004р. зменшилась на 6,7% і на 1 листопада 2004р. становила 0,7 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 листопада 2003р. на 60,7%, або на 1,1 млн.грн.

У січні–жовтні 2004р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 1839,3 тис. сімей, що становило 91,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 1333,6 тис. сімей, у сільській – 505,7 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2004р. становила 61,3 млн.грн., з них у міській місцевості – 55,0 млн.грн., у сільській – 6,3 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у жовтні 2004р. становила 43 грн.

Крім того, 834,7 тис. сімей (94,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 313,1 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 185,9 тис. сімей на загальну суму 75,3 млн.грн., у сільській місцевості – 648,8 тис. сімей та 237,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної у жовтні 2004р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 345 грн.

У січні–жовтні 2004р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 333,2 млн.грн.

У січні–жовтні 2004р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 6790,1 млн.грн., що становило 101,5% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у жовтні на 0,6% і на 10 листопада 2004р. становила 7185,4 млн.грн, термін заборгованості населення за всі послуги – 10,7 місяця.

Мали борг за 3 місяці і більше: за опалення – 40% власників особових рахунків, підігрів води – 38%, квартплату, водопостачання та вивіз сміття – 36%, водовідведення – 32%, газопостачання – 31%.

 

Ринок праці

 

За січень–листопад 2004р. послугами державної служби зайнятості скористалися 2731,7 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 2,0% більше, ніж за відповідний період 2003р. Із зазначеної кількості осіб 1728,1 тис., або 63,3%, звернулися до цієї установи за допомогою у пошуках роботи упродовж 11 місяців 2004р. На обліку в державній службі зайнятості на 1 грудня 2004р. перебувало 959,1 тис. незайнятих громадян. Серед зазначеної категорії громадян 95,9% мали офіційний статус безробітних, із них більше, ніж двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за листопад зросла на 2,9% і становила 919,7 тис. осіб.

Із кожних 100 зареєстрованих безробітних 45 раніше займали робітничі місця, 26 – посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Збільшення обсягів зареєстрованого безробіття у листопаді є характерною тенденцією для цього місяця, яка спостерігалася у більшості регіонів, крім Дніпропетровської області та м.Києва. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за листопад 2004р. в цілому по країні зріс на 0,1% і на 1 грудня 2004р. становив 3,4%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 6,7% у Тернопільській області до 0,4% у м.Києві.

Кількість зареєстрованих безробітних за листопад поточного року у сільській місцевості зросла на 5,5% проти 0,8% у міській і на 1 грудня 2004р. становила відповідно 421,0 тис. та 498,7 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття сільського населення, як і раніше, значно перевищував аналогічний показник мешканців міської місцевості і становив 6,4% проти 2,4% працездатного населення працездатного віку відповідної місцевості.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж листопада 2004р. скоротилася на 7,7% і на 1 грудня 2004р. становила 175,7 тис., що на 21,4% більше, ніж рік тому.

Навантаження незайнятого населення на 1 вакансію не змінилося і становило 5 осіб. За регіонами значення цього показника коливалося від 0,3 особи у м.Києві до 24 осіб на вакансію у Тернопільській області. Протягом листопада за категоріями робочих місць цей показник порівняно з жовтнем для службовців не змінився і становив 5 осіб, для робітників – збільшився на 1 особу, на місця, що можуть бути укомплектовані працівниками, які не потребують спеціальної підготовки, – на 4, працівників сільського господарства – на 5 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у листопаді 2004р. було працевлаштовано 63,5 тис. осіб, що на 30,4% менше, ніж у жовтні 2004р. та на 15,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. По відношенню до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку упродовж листопада, кількість працевлаштованих громадян становила 5,8%. За регіонами країни найвищий рівень цього показника спостерігався в містах Києві (21,0%) та Севастополі (12,3%), Івано-Франківській області (7,7%), а найнижчий – в Чернівецькій області (3,0%). Серед працевлаштованих осіб майже половину (49,6%) становили жінки, 33,8% – особи у віці до 28 років та 11,4% – особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування упродовж листопада було знято з обліку 78,5 тис. осіб, крім того, дострокову пенсію оформлено 2,5 тис. осіб.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків соціального захисту незайнятого населення є організація громадських робіт, які забезпечують тимчасове працевлаштування. Чисельність громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які брали участь у таких роботах, порівняно з жовтнем 2004р. знизилася на 24,2%, а порівняно з листопадом минулого року – зросла на 36,8% і на 1 грудня становила 10,5 тис. осіб, або 1,1% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

Невідповідність професійно-кваліфікаційного складу незайнятих осіб наявним робочим місцям, підвищені вимоги роботодавців до кваліфікації спеціалістів поглиблюють дисбаланс між пропозицією робочої сили та попитом на неї і створюють перешкоди для збільшення обсягу працевлаштування. Тому з урахуванням такої ситуації для підвищення конкурентоспроможності безробітних важливим напрямком роботи на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості у листопаді 2004р. на навчання було направлено 10,7 тис. безробітних проти 12,2 тис. осіб у жовтні. Загалом на початок грудня за направленнями цих установ у навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 32,5 тис. осіб (3,5% зареєстрованих безробітних), з яких понад дві третини (68,8%) становили жінки та більше половини (58,9%) – особи у віці до 28 років.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом листопада 2004р. на допомогу по безробіттю було витрачено 89,6 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 638,2 тис. осіб, або 69,4% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 грудня 2004р. Середній розмір допомоги у листопаді 2004р. порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 21,1% і становив 140,41 грн., що дорівнює 59,2% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (237 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

Кількість наявного населення України, за оцінкою, на 1 листопада 2004р. становила 47354,0 тис. жителів. Упродовж січня–жовтня 2004р. кількість населення зменшилась на 268,4 тис. осіб, що на 14,3% менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. У загальному зменшенні населення частка природного скорочення становила 97,2% (260,8 тис. осіб), а міграційного – 2,8% (7,6 тис. осіб).

Обсяг природного скорочення населення порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 30,7 тис. осіб (на 10,5%), за рахунок як зростання кількості народжених на 17,4 тис. (на 5,1%), так і скорочення числа померлих на 13,3 тис. (на 2,1%).

Міграційне скорочення населення зменшилось з 21,6 тис. осіб у січні–жовтні 2003р. до 7,6 тис. у січні–жовтні поточного року. Число прибулих в Україну на постійне проживання порівняно з січнем–жовтнем 2003р. скоротилося з 31,9 тис. до 31,5 тис., а вибулих за межі країни – з 53,5 тис. до 39,1 тис.

Серед прибулих в Україну 85,2% становили іммігранти з країн СНД і 14,8% – з інших країн. Серед вибулих з України 62,1% виїхали до країн СНД і 37,9% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції протягом січня–листопада 2004р. зареєстровано 489,0 тис. злочинів (менше на 2,1% порівняно з відповідним періодом попереднього року), з числа яких 7,6 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів майже половина (49,4%) тяжкі та особливо тяжкі. Найбільше зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів порівняно з відповідним періодом минулого року відбулося в Одеській - на 5,9%, Тернопільській – на 5,0% та Вінницькій - на 2,9% областях.

У загальній кількості злочинів 60,1% становили злочини проти власності, 13,1% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,6% злочини проти життя та здоров’я особи, 4,3% злочини проти громадського порядку та моральності, 3,5% злочини у сфері службової діяльності, 3,8% та 2,4% відповідно злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту і злочини проти громадської безпеки.

Протягом 11 місяців 2004р. скоєно 3437 умисних вбивств та замахів на вбивство, 870 згвалтувань та замахів на згвалтування.

Кількість грабежів порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась в 1,2 раза і становила 36,3 тис. випадків, а розбоїв – зменшилась на 0,1% і становила 4,9 тис.

Протягом січня–листопада 2004р. зафіксовано 172,0 тис. крадіжок у відношенні приватної власності, серед яких третину складають крадіжки з квартир та 38,8 тис. у відношенні державної або колективної власності (зменшення відповідно на 3,5% та на 16,4% порівняно з відповідним періодом минулого року).

Органами внутрішніх справ і прокуратури виявлено 696 організованих груп і злочинних організацій (на 11,0% більше, ніж у відповідному періоді 2003р.), що скоїли 5571 злочин, з яких більше ніж три чверті (83,1%) тяжкі та особливо тяжкі (на 1,2% менше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій області, де виявлено 85 організованих груп та злочинних організацій, з них 47 мали загально кримінальну спрямованість, решта – економічну (38); у Дніпропетровському регіоні виявлено 69 злочинних угруповань, з них 25 економічної спрямованості; у Харківській області виявлено – 48 організованих злочинних угруповань. Членами злочинних формувань було скоєно відповідно: 492, 592 та 381 злочин. На території Полтавської області 45 кримінальних угруповань скоїли 484 злочини.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад 2004р. становила 299,0 тис. осіб (на 1,0% менше, ніж у січні–листопаді 2003р.), з яких 97,6 тис. жінки, 8,9 тис. неповнолітні (збільшення відповідно на 0,2%, 15,7%); пенсіонери – 31,9 тис. (зменшення на 10,3%). Від грабежів потерпіло 36,1 тис. осіб (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшення на 20,9%), серед них майже кожна третя – жінка (13,8 тис.). Від злочинних діянь загинуло 8970 осіб.

Із загального числа осіб (241,3 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, причетних до злочинів, майже кожний 4 скоїв його у групі (26,0%); 13,8% скоїли злочин у стані алкогольного сп’яніння; 19,0% раніше вже ставали на злочинний шлях, з числа яких кожний другий має не зняту або не погашену судимість. З числа виявлених осіб 13,0% становлять жінки (збільшення на 6,2%), 10,1% неповнолітні. Дві третини (66,2%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.