Архів

Соціально-економічне становище України за січень–грудень 2004 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

За оперативними даними, у 2004р. порівняно з 2003р. реальний валовий внутрішній продукт становив 112,0%.

 

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного

періоду попереднього року)

 

 

 

Протягом 2004р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві, будівництві, оптовій і роздрібній торгівлі, обробній промисловості.

 

Промисловість

 

У 2004р. порівняно з 2003р. обсяги промислового виробництва зросли на 12,5%.

 

 

 

 

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим   підсумком  у % до відповідного

 періоду попереднього року)

 

У добувній промисловості порівняно з 2003р. обсяги виробництва зросли на 4,1%. Збільшення випуску продукції спостерігалося на підприємствах з видобутку металевих руд – на 6,3%, вуглеводнів – на 6,1%, вугілля та торфу – на 0,2%. За 2004р. видобуто 2,9 млн.т нафти та 19 млрд.куб.м газу природного. Обсяги залізної руди і концентрату неагломерованих становили 66 млн.т, агломерованих – 63,1 млн.т, що більше, ніж у 2003р. відповідно на 4,9% і 7,2%.

В обробній промисловості приріст продукції проти 2003р. становив 14,6%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів порівняно з 2003р. обсяги виробництва зросли на 12,4%. Приріст одержано на підприємствах більшості видів діяльності галузі, зокрема, у молочній промисловості – 20,7%, переробленні овочів та фруктів – 20,3%, виробництві круп та борошна – 15,9%, виробництві напоїв – 15,7%, м’ясній, тютюновій та кондитерській промисловості – відповідно 15,3%, 15% та 12,5%, виробництві жирів – 9,1%. Випущено 576 тис.т молока обробленого рідкого, 152 тис.т масла вершкового, 222 тис.т сирів жирних, 464 тис.т продуктів кисломолочних, 96,5 тис.т консервів молочних, 449 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів, 100 тис.т овочів консервованих натуральних, 1,9 млн.дал коньяку, 40,9 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 4 млн.дал шампанського, 193 млн.дал пива, 131 млн.дал безалкогольних напоїв, 310 тис.т ковбасних виробів, 109 млрд.шт. сигарет, 241 тис.т шоколаду та інших продуктів харчових готових з вмістом какао в брикетах, пластинах чи плитках, 307 тис.т виробів кондитерських з цукру без вмісту какао, 1,3 млн.т олії соняшникової нерафінованої. Водночас не досягнуто рівня виробництва 2003р. на підприємствах з випуску етилового спирту зі зброджувальних матеріалів, макаронних виробів, цукру.

Стабільно працювали у 2004р. підприємства легкої промисловості, обсяги виробленої ними продукції порівняно з 2003р. збільшилися на 13,6%. Випуск лляної пряжі та тканин з неї зріс відповідно в 11 і 25 разів, вовняних тканин і хімічної штапельної пряжі – в 1,7–1,8 раза, тканин бавовняних з хімічних волокон, бавовняної та вовняної пряжі, килимів та виробів килимових – на 27–32%, панчішно-шкарпеткових виробів – на 13%. На підприємствах швейної промисловості  на 6–22% збільшилось виробництво пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих, жакетів і блейзерів для жінок та дівчат, брюк та бриджів для чоловіків та хлопчиків, костюмів. Взуттєвиками у 2004р. вироблено 19,6 млн.пар взуття, що на 5% перевищило обсяги 2003р. Разом з тим на чверть зменшено випуск светрів, джемперів, пуловерів, жилетів і виробів аналогічних трикотажних та чоловічих і хлопчачих пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих.

На підприємствах з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї випуск продукції зріс на 25,5%. Збільшилось виробництво паркету з деревини листяних порід, фанери клеєної, плит деревостружкових, дерев’яних вікон, дверей, рам і порогів (на 23–52%). Водночас знизився випуск тари дерев’яної та її частин.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі приріст обсягів виробництва становив 25,9%. Збільшилось друкування книг, газет, журналів та періодичних видань, виробництво паперу та картону, шпалер та аналогічних покриттів. Проте зменшився випуск целюлози з деревини та інших волокнистих матеріалів.

Підприємства з виробництва неметалевих мінеральних виробів збільшили обсяги продукції на 19,3%. Зріс випуск плит та плиток керамічних, ємностей для напоїв та харчових продуктів (на 31–32%), стінових будівельних матеріалів, елементів конструкцій збірних для житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, посуду столового, кухонного, інших господарсько-побутових і туалетних виробів (крім фарфору), виробів з гіпсу для житлового чи цивільного будівництва, скла виливаного, прокатного, видувного чи тягнутого, листового чи профільованого, цементу (на 11–19%). Проте скоротилося виробництво листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу, шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічних мінеральних ват.

У металургії та обробленні металу випуск продукції порівняно з 2003р. збільшився на 12%. Зростання обсягів продукції спостерігалося у виробництві чавуну, сталі та феросплавів (на 6,3%), на підприємствах інших видів первинного оброблення чавуну та сталі (на 16,5%), в обробленні металів (на 31,1%). У 2004р. виплавлено майже 31 млн.т чавуну та 30,3 млн.т сталі, випущено 22,7 млн.т прокату готового чорних металів, 2,1 млн.т труб та профілів пустотілих з чорних металів. Випуск котлів центрального опалення зріс на 72,8% і становив 323 тис.шт.

Найвищий приріст виробництва серед основних видів промислової діяльності у 2004р. одержано у машинобудуванні – 28%. Суттєво збільшилися обсяги випуску продукції у виробництві автомобільного транспорту (на 63,3%), електричних машин і апаратури (на 61,6%), канцелярських та електронно-обчислювальних машин (на 43%), машин для перероблення сільськогосподарських продуктів (на 36,4%). Перевищено обсяги 2003р. у виробництві машин для добувної промисловості та будівництва – на 23,8%, сільськогосподарських машин – на 23,6%, побутових приладів – на 21%, контрольно-вимірювальної апаратури – на 20,4%, верстатів – на 14,4%, устатковання для радіо, телебачення та зв’язку – на 9,8%. У 2004р. вироблено 581 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 319 тис. пральних машин, 53,3 тис. пилососів побутових, 5,8 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 26,7 тис. комп’ютерів настільних, 182 тис. легкових автомобілів, 2,6 тис. автобусів та 80 тролейбусів.

У хімічній та нафтохімічній промисловості рівень виробництва 2003р. перевищено на 14,4%. У хімічному виробництві одержано приріст продукції  – 11%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – 10%, лаків та фарб – 10,7%, фармацевтичному виробництві – 13,7%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – 25,8%, штучних і синтетичних волокон – 19%. Спостерігалося зростання обсягів продукції у виробництві гумових (на 22,5%) та пластмасових (на 32,2%) виробів.

У промисловості базової хімії на 24–39% зросло виробництво пластмас у первинних формах, сірчаної кислоти, формальдегіду, каустичної соди, карбонату кальцію, оксиду і пероксиду цинку, на 5–20% – карбідів, бензолу, пропілену, лимонної кислоти, її солей та складних ефірів, метанолу, нафталіну та сумішей ароматичних вуглеводнів інших, сірки рафінованої, металоїдів, соди кальцинованої, кислоти адипінової, її солей та складних ефірів. Водночас більше ніж наполовину скорочено випуск нітритів, на 21–35% – барвників синтетичних, добрив фосфатних мінеральних чи хімічних, на 11–14% – пестицидів та інших агрохімічних продуктів, дистильованої води, кислоти азотної неконцентрованої.

На підприємствах з виробництва гумових виробів у 2004р. вироблено майже 8 млн.шт. усіх видів шин. Випуск шин для сільськогосподарських, лісогосподарських машин та іншої техніки збільшився у 2,5 раза, для легкових та вантажних автомобілів, автобусів – на 13–16%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення протягом року спостерігалося погіршення динаміки виробництва: приріст продукції за 2004р. становив лише 3,4%. Обсяги первинної переробки нафти збільшилися на 0,4% і становили 22 млн.т. Зріс випуск бензину моторного (на 20,2%), проте скоротилося виробництво палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного та мазутів топкових важких (відповідно на 0,9% та 2,8%).

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) проти 2003р. скоротилися на 1,1%. За 2004р. вироблено 181,2 млрд.кВт·год електроенергії. На теплових електростанціях її випуск скоротився на 7,2%, на атомних і гідроелектростанціях – збільшився відповідно на 6,9% і 26,6%.

 

Сільське господарство

 

У 2004р. у галузі сільського господарства, за попередніми даними, загальні обсяги виробництва проти 2003р. зросли на 19,1%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності – на 39,2%, у господарствах населення – на 8,7%.  

 

Зміна  обсягів  сільськогосподарського  виробництва

(наростаючим підсумком

у % до відповідного періоду попереднього року)

 

 

Загальний обсяг валової продукції рослинництва збільшився на 33,1%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 57,1%, у господарствах населення – на 18,1%. Суттєве зростання рівня виробництва у рослинництві обумовлено, перш за все, високим урожаєм зернових культур.

За попередніми даними, у 2004р. одержано 41,7 млн.т зерна (у вазі після доробки), що вдвічі більше, ніж у 2003р. Це зумовлено як розширенням зібраної площі на 3,7 млн.га (на 32,9%), так і зростанням урожайності на 10,1 ц (на 55,5%). Досягнутий рівень урожайності зернових культур (28,3 ц з га) є найвищим за останніх 11 років. Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 31,6 млн.т зерна (76% загального валового збору), господарствами населення – 10,1 млн.т (24%). 

Порівняно з 2003р. виробництво цукрових буряків (фабричних) збільшилося на 23,2% і становило 16,5 млн.т, що досягнуто за рахунок підвищення урожайності з 201 ц  з га у 2003р. до 236 ц – у 2004р. Майже на третину менше одержано насіння соняшнику (3,1 млн.т), що зумовлено малосприятливими погодними умовами для його розвитку (урожайність знизилася на 20,5%) та скороченням зібраної площі (на 10,2%).

Сприятливим був 2004р. для вирощування картоплі та овочевих культур. За рахунок підвищення їхньої урожайності відповідно на 17,1 ц та 8,8 ц, валовий збір картоплі (20,8 млн.т) перевищив рівень 2003р. на 12,5%, овочів (6,9 млн.т) – на 6,1%. Обсяги виробництва плодоягідної продукції зменшились на 3,9%, винограду – на 26,1% і становили відповідно 1,6 млн.т та 373 тис.т.

Протягом 2004р. сільськогосподарським підприємствам (крім малих) надійшло 1314 тис.т дизельного палива (на 1,7% менше, ніж за 2003р.), 366 тис.т бензину (на  4,0% менше), 60 тис.т дизельних масел (на 8,8% менше) та 1,1 тис.т трансмісійних масел (на 11,7% менше). Станом на 1 січня 2005р. підприємства мали у наявності 61 тис.т дизельного палива (на 2,7% більше, ніж на 1 січня 2004р.) та 17 тис.т бензину (на 5,6% більше).

За попередніми розрахунками, загальний обсяг виробництва валової продукції тваринництва залишився практично на рівні 2003р. (99,9%), у тому числі у сільськогосподарських підприємствах відбулося його зростання на 5,3%, у господарствах населення – скорочення на 2,2%.

У 2004р. у господарствах усіх категорій виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 2,4 млн.т, що на 9,2% менше проти рівня 2003р., молока – 13,7 млн.т (на 0,6% більше), яєць – 11,9 млрд.шт. (на 4,1% більше). У сільськогосподарських підприємствах реалізація на забій худоби та птиці скоротилася на 6,3%, виробництво молока – на 5,5%, а яєць – зросло на 9,5%. У господарствах населення спостерігалося зменшення обсягів виробництва м’яса (на 10,5%) та яєць (на 0,2%), але збільшилося виробництво молока (на 2,1%).

За розрахунками, станом на 1 січня 2005р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 7,2 млн. голів, що на 7,2% менше проти 1 січня 2004р., у тому числі корів – 4,1 млн. голів (на 5,2% менше). У сільськогосподарських підприємствах чисельність великої рогатої худоби скоротилася на 15,0%, а корів – на 13,6%. У господарствах населення поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 1,7%, корів – на 2,3%. Загальна чисельність поголів’я свиней становила 6,6 млн. голів, що на 9,3% менше минулорічної, у сільськогосподарських підприємствах – на 7,7%, у господарствах населення – на 10,0%. Поголів’я птиці всіх видів становило 154,0 млн. голів (на 8,2% більше, ніж на 1 січня 2004р.), у сільськогосподарських підприємствах воно зросло на 18,6%, у господарствах населення – на 3,8%.

У 2004р. кращими, ніж у 2003р., були показники продуктивності худоби та птиці у сільськогосподарських підприємствах. Надій молока від однієї корови зріс на 354 кг (на 15,4%) і становив 2649 кг. Обсяг вирощування худоби та птиці збільшився проти 2003р. на 68 тис.т (на 10,0%), а відношення його до реалізації тварин на забій становило 100,1% (у 2003р. – 85,8%). Це зумовлено, в першу чергу, суттєвим збільшенням середньодобових приростів на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби (на 19,9%) та свиней (на 33,7%). Несучість курей-несучок збільшилася на 5,8% і становила 272 яйця.

Сільськогосподарськими підприємствами за 2004р. отримано дотацій для підтримки тваринництва, за рахунок коштів податку на додану вартість, на суму понад 492 млн.грн., надбавок за високоваговий молодняк великої рогатої худоби, кондиційних свиней, курей-бройлерів - 68,7 млн.грн.

 Для утримання худоби у сільгосппідприємствах станом на 1 січня 2005р. було у наявності кормів усіх видів 4,9 млн.т кормових одиниць, що на 15,9% більше, ніж на 1 січня 2004р. У розрахунку на 1 умовну голову худоби відповідно припадало по 13,0 ц к.од. проти 10,4 ц к.од.

За 2004р. порівняно з 2003р. у сільськогосподарських підприємствах спостерігалося збільшення загального обсягу реалізації продукції на 19,4% за рахунок зростання на 34% продукції рослинництва. У той же час продукції тваринництва реалізовано на 5% менше. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками у 2004р. порівняно з 2003р. зросли на 7% за рахунок зростання цін на продукцію тваринництва на 34%. Ціни на продукцію рослинництва знизилися на 6%.

У 2004р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано за всіма напрямками 15,6 млн.т зернових культур, що на 6,6 млн.т, або на 74%, більше порівняно з 2003р. Середня ціна загальної реалізації зернових культур аграрними підприємствами у 2004р. склалася на рівні 457,7 грн. за тонну, що на 14% менше проти середньорічної ціни реалізації у 2003р.

 

Будівельна діяльність

 

Протягом 2004р. спостерігався високий рівень ділової активності підприємств, що здійснювали будівництво за контрактами підряду. Надходження значних інвестиційних ресурсів, спрямованих у капітальне будівництво, дозволило будівельникам укласти контрактів на суму 20,8 млрд. грн., що на 23,9% більше проти 2003р. В умовах забезпеченості замовленнями підрядними підприємствами виконано робіт на суму 19,4 млрд.грн., що на 17,3% більше, ніж у попередньому році. 

Збільшили обсяги виконаних робіт підприємства усіх регіонів країни. Значно, в 1,7 раза, вони зросли у Кіровоградській області. Будівельні підприємства Черкаської та Закарпатської областей збільшили обсяги підрядних робіт відповідно на 61% та 54%.

Майже чверть обсягів виконаних робіт припадає на підприємства м.Києва, ще третина – на підприємства Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської та Харківської областей.

У 2004р. вагому частку будівельних та ремонтних  робіт виконано на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Чорнобильській та Южноукраїнській АЕС, Дністровській та Київській ГАЕС, Київській та Каховській ГЕС, що пов’язано з реалізацією заходів, спрямованих на підвищення енергетичної безпеки, будівництво та модернізацію енергоблоків електростанцій.

Протягом 2004р. зводились споруди підприємств газової та нафтодобувної промисловості та прокладались магістральні трубопроводи. Зокрема відбувалося облаштування Макіївського газоконденсатного родовища у Луганській області, будівництво газокомпресорних станцій у Львівській та Івано-Франківській областях, реконструкція Хрестищенської газорозподільчої станції у Харківській області, здійснювалося прокладання газопроводів-відводів у Кіровоградській та Львівській областях, споруджувалась обвідна гілка нафтопроводу “Дружба” та ін.

Прискореними темпами велись роботи на об’єктах дорожнього господарства: здійснювалося будівництво та реконструкція магістральних автомобільних доріг Київ–Одеса та Київ–Чоп; виконувалися капітальні та поточні ремонти автомобільних доріг у всіх регіонах країни.

Високі темпи зростання обсягів будівництва проти 2003р. зумовлені виконанням робіт з капітального ремонту та реконструкції підприємств чорної металургії у Запорізькій, Дніпропетровській та Луганській областях, машинобудування та вугільної промисловості у Донецькій області та інших промислових підприємств.

У більшості регіонів країни, особливо у столиці,  значно зросли обсяги будівництва об'єктів соціально-культурного призначення, зокрема житла.

 

Транспорт

 

За 2004р. підприємствами транспорту перевезено 826,9 млн.т вантажів, що на 4,0% більше, ніж за 2003р. Вантажооборот зріс на 5,5% і становив 469,4 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з 2003р. зросло на 3,4%, у тому числі відправлення вантажів на 6,9%. На Південній залізниці відправлення вантажів зросло на 11,4%, Південно-Західній – на 10,8%, Придніпровській – на 8,1%, Одеській – на 6,8% та Донецькій залізниці – на 6,6%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: зерна і продуктів перемелу – на 51,5%, лісових вантажів – на 23,9%, брухту чорних металів – на 20,5%, цементу – на 19,1%, залізної та марганцевої руди – на 6,8%, коксу – на 6,1%, чорних металів – на 5,4%, хімічних і мінеральних добрив – на 4,9%,  кам’яного вугілля – на 4,3%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 4,2%, у тому числі на Одеській залізниці – на 8,9%, Південній  – на 8,6%, Південно-Західній – на 7,6%, Львівській – на 6,2% та Донецькій залізниці – на 4,9%. Порівняно з 2003р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 8,9%, локомотива – на 3,0%, середня вага поїзда – на 0,5%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 9,6%, в цілому замовникам доставлено 20,6 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з 2003р. зросло на 18,8%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 6,8% та становив 144,1 млн.т. Переробка експортних вантажів збільшилася на 18,5%, внутрішнього сполучення – на 16,2% та імпортних вантажів – на 3,5%. Переробка транзитних вантажів зменшилася на 7,0%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 17,7% і становила 14,9 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 124,4 млн.т вантажів, що на 9,0% більше порівняно з 2003р., та виконано вантажооборот в обсязі 15,3 млрд.ткм, який зріс на 30,4% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 220,9 млн.т вантажів, що на 2,0% більше, ніж за 2003р. Це пов’язано зі збільшенням перекачки газу на 3,5% та аміаку – на 1,1%. Перекачка нафти зменшилася на 2,3%. Транзит газу зріс на 7,4%, аміаку – на 4,9%.

За 2004р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4,2 млрд. пасажирів, що на 10,8%  більше, ніж за 2003р., обсяг пасажирської роботи збільшився на 8,3% і становив 104,7 млрд.пас.км.

Залізничним транспортом за 2004р. перевезено 452,4 млн. пасажирів, що на 5,1% менше, ніж за 2003р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,7 млрд. пасажирів, що на 13,0% більше, ніж за попередній рік. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 17,9%. Авіаційним транспортом перевезено 3,1 млн. пасажирів, що на 32,1% більше порівняно з 2003р.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень–листопад 2004р. становили 81 млрд.грн. (27,2% до ВВП), що складає 89,1% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (68,8% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 87,2 млрд.грн. (29,3% до ВВП), що складає 82,6% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 51,5% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 11,5% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема видатки по обслуговуванню боргу – 2,9% (0,8% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 2% (0,5% до ВВП).

Дефіцит Зведеного бюджету за січень–листопад 2004р. становив 6,2 млрд.грн. (2,1% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 61,5 млрд.грн. (87,7% річних призначень), або 20,7% до ВВП і на 63,9% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість склав 37,8%, податок на прибуток підприємств – 35%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 69,3 млрд.грн. (84,5% річних призначень), або 23,3% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (29,3%) та загальнодержавних функцій (11,3%), у тому числі обслуговування боргу (3,5%). Державний бюджет України зведено з дефіцитом 7,8 млрд.грн. (2,6% до ВВП).

Облікова  відсоткова ставка Національного банку України за жовтень 2004р. становила 7,9%.

Вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за жовтень 2004р. збільшились на 0,8% і на 1 листопада 2004р. становили 98 млрд.грн., з яких 55,1 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки) у національній та іноземній валютах, за жовтень збільшились на 0,6% і на 1 листопада 2004р. становили 45,1 млрд.грн., з яких 26 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець жовтня 2004р. офіційний курс гривні до долара США становив 530,65 грн. за 100 доларів США, гривні до євро 674,51 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–листопад 2004р. становив 42,5 млрд.грн. (сума прибутку – 55,7 млрд.грн.,  збитків – 13,2 млрд.грн.).

 Найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства промисловості (20,5 млрд.грн., або 48,3%).

Протягом січня–листопада 2004р. збитково працювало 34,0% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та зв’язку (43,1%), у промисловості (40,1%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ)  на 1 грудня 2004р. становила відповідно 328,7 та 401,9 млрд.грн. Протягом листопада 2004р. дебіторська заборгованість зросла на 3,7%, кредиторська на 2,6%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 89,3% (358,9 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн СНД і Балтії – 4,5% (18,2 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 6,2% (24,8 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості 94,6% (310,9 млрдрн.),  1,6% (5,3 млрд.грн.), 3,8%  (12,5 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн СНД та Балтії Україна має з  Російською Федерацією – 13,6 млрд.грн. (74,6%) та Туркменістаном – 3,5 млрд.грн. (19,0%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  23,8%, кредиторської – 22,4%. Протягом листопада 2004р. обсяги простроченої дебіторської  заборгованості зросли  на 2,0%, кредиторської на 1,3%.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень-листопад 2004р.  становили 29482,7 млн.дол.США, імпорту – 26070,3 млн.дол. і проти січня-листопада 2003р. збільшилися відповідно на 42,7% та на 28,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 3412,4 млн.дол.США (у січні-листопаді 2003р. - 324,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 198 країн світу.

До Німеччини, Туреччини, США, Італії, Польщі, Китаю та Угорщини здійснювалось майже 30% експортних поставок. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Польщі, Італії, США, Сполученого Королівства та Китаю разом становили також 30%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (18% експортних та 41% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили 39,5% від загального обсягу експорту. Експорт мінеральних продуктів, механічного та електричного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортних засобів та шляхового обладнання, готових харчових продуктів, продуктів рослинного походження, текстилю та виробів з текстилю, живих тварин, приладів і апаратів оптичних, медико-хірургічних та інших разом становив понад 51%. У загальному обсязі експорту товарів за січень-листопад 2004р. проти січня-листопада 2003р. збільшилась частка  молока та молочних продуктів, зернових культур, ін­ших продуктів хімічної промисло­вості, чор­них металів, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, на­земних транспортних засобів, крім залізнич­них, при­ладів і апара­тів. Натомість  зменшилась частка м’яса та хар­чових суб­продуктів, жирів та олій тваринного або рос­линного походження, цукру і кондвиробів з цукру, руд, шлаків та золи,  енерге­тичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, продуктів неорганічної хімії, добрив, де­ревини та виробів з деревини, паперу та картону, одягу текс­тильного, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, аеронавігаційних або космічних апа­ратів.

У загальному обсязі імпорту товарів 38% становили мінеральні продукти, у тому числі 35,6% вартості складали енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (з них нафта сира  16,8%, газ природний – 12,9%). Поставки механічного  та електричного обладнання, транспортних засобів та шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів та виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас та каучуку, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів разом становили майже 53% вартості імпорту. За січень–листопад 2004р. у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка м’яса та харчових суб­продуктів, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, полімерних матеріалів, плас­т­мас, чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, елект­ричних машин і устаткування, на­земних транспортних засобів, крім залізнич­них, приладів і апаратів. Зменшилась частка зернових культур, цукру і кондвиробів з цукру, руд, шлаків та золи, паперу та картону, взуття.

За січень-листопад 2004р. експорт давальницької сировини становив 32,9 млнол. Імпортовано готової  продукції з української давальницької сировини на 36,8 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 1602,9 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 2248,6 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Полтавську, Одеську області та м.Київ.

Найбільші імпортні надходження здійснювались у м.Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Київську та Харківську області.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за 2004р. становив 515,5 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з 2003р. збільшився на 17,5%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за 2004р. становив 114,1 млрд.грн., що на 18,9% більше обсягу 2003р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 26,7%. В обороті організованих ринків майже третину обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства за 2004р. проти 2003р. збільшився на 9,9% і становив 3,7 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2004р. становив 65,7 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 20% більше обсягу 2003р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін за 2004р. становив 112,3% (у 2003р. – 108,2%). При цьому темпи приросту цін на продовольчі товари (15,3%) випереджали приріст цін (тарифів) на послуги (7,9%) та непродовольчі товари  (5,4%).

На продовольчому ринку найбільше (на 48,9–23,4%) подорожчали тваринні жири, м’ясо і птиця, оселедці, ковбасні вироби і копченості, риба і морепродукти. На 21,6–16,6% зросли ціни на молоко і молочну продукцію, яйця, сир і бринзу, фрукти, рибні консерви, соняшникову олію. Водночас зафіксовано значне здешевлення картоплі та овочів (на 45,8% та 26,0%); на 14,3%–0,5%  знизилися ціни на борошно, мед, хлібобулочні та макаронні вироби.

Серед непродовольчих товарів найбільше зросли ціни на паливно-мастильні матеріали (на 61,6%). На 9,5–5,1% стали дорожчими друковані видання, парфумерно-косметичні та електротовари, автомобілі й автотовари, меблі. 

У сфері послуг найбільше (на 17,0–12,3%) подорожчали послуги  кінотеатрів, плата за каналізацію, проживання у готелях, навчання на курсах, індивідуальні послуги, послуги туристичних агентств та бюро подорожей,  регулярних авіаційних перевезень, медичних закладів.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2004р. становив  124,1%  (у 2003р.  – 111,1%).

У добувній та обробній промисловості ціни зросли на 26,0% та 25,8% відповідно. У виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води продукція подорожчала на 13,0%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–листопаді 2004р. становив 125,1% (у відповідному періоді попереднього року – 105,9%).

Найбільше зростання цін (на 62,4%) зафіксовано у будівництві об’єктів, що призначені для надання колективних, громадських та особистих послуг. На 28,1–25,3% подорожчало будівництво об’єктів добувної промисловості, сільськогосподарського призначення, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, транспортних споруд.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень-листопад 2004р. порівняно з аналогічним періодом 2003р. збільшились на 21,7%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 26,3%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 16,2%.

У листопаді порівняно з жовтнем 2004р. номінальні доходи населення збільшились на 4,3%, а наявні та реальні наявні - відповідно на 6,4% та 4,8%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за листопад 2004р. становили 457 грн. проти 429,3 грн. за жовтень.

Витрати населення у січні-листопаді 2004р. порівняно з аналогічним періодом 2003р. збільшились на 24,4%, приріст заощаджень становив 11412 млн.грн.

У січні–листопаді 2004р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без урахування працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), дорівнювала 579,45 грн., що в 1,5 раза перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб (386,73 грн.) та на 27,5%  відповідний показник у цьому періоді 2003р.

Зафіксована значна диференціація рівня оплати праці серед видів економічної діяльності та регіонів.

Найбільш оплачуваними залишаються працівники фінансових установ, авіаційного транспорту та допоміжних транспортних послуг, а серед промислових видів діяльності – зайняті на підприємствах по виробництву коксу, продуктів нафтоперероблення,  розмір оплати праці у цих видах діяльності перевищив середній по економіці в 1,7–2,1 раза.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників сільського, рибного господарства, охорони здоровя та соціальної допомоги, колективних, громадських  та особистих послуг, де її розмір не перевищив 68% від середнього рівня по економіці країни.

Заробітна плата працюючих у Тернопільській  області була на 34,3% менше середнього показника по країні, а найвищий її рівень (в 1,6 раза більше, ніж в середньому по країні), як і раніше був у м.Києві. Середня заробітна плата  працівників Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей на 13,2–21,2% перевищувала цей показник у цілому по країні.

Реальна заробітна плата у січні–листопаді 2004р. порівняно з відповідним періодом 2003р. збільшилась на 24,1% (у січні–листопаді 2003р. – на 15,3%). На динаміку реальної заробітної плати продовжує позитивно  впливати  зменшення ставки податку з доходів фізичних осіб до 13%.

Сума боргу із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств за 11 місяців 2004р. зменшилась на 55,9% і на 1 грудня становила 793,3 млн.грн. Порівняно з відповідною датою 2003р. скорочення обсягу боргу склало 62,6%. Проте порівняно з початком листопада 2004р. сума заборгованості збільшилась на 3,9%, або на 29,9 млн.грн.

Крім того, у загальній сумі заборгованості не враховано 314 млн.грн. невиплаченої заробітної плати по тих суб’єктах господарювання, які призупинили економічну діяльність у 2001–2003рр., включаючи підприємства щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Найбільша питома вага у зазначеній сумі боргу сільськогосподарських (37,6%) та промислових (35,0%) підприємств.

 

 

Протягом січня–листопада 2004р. зменшення суми боргу економічно активних підприємств мало місце в усіх регіонах країни. Найвищі темпи скорочення порівняно з початком року спостерігалися у Закарпатській (на 83,6%), Рівненській (на 71,0%), Полтавській (на 70,6%) та Луганській (на 70,5%) областях.

Найбільш вагоме зменшення суми заборгованості із виплати заробітної плати відбулось на підприємствах промисловості (на 705,4 млн.грн.), сільського господарства (на 125,3 млн.грн.), будівництва (на 48,3 млн.грн.), наземного транспорту (на 32,4 млн.грн.), в установах, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам (на 34,7 млн.грн.) та в установах охорони здоров’я (на 4,6 млн.грн.). Сума боргу на підприємствах по видобуванню кам’яного вугілля скоротилася на 78,3%, або на 449,2 млн.грн. Проте її частка у загальній сумі невиплаченої заробітної плати на промислових підприємствах залишається найвагомішою і на початок грудня становила 28,1% (124,3 млн.грн.).

Сума боргу на недержавних підприємствах (включаючи комунальні) на початок грудня 2004р. склала 608,5 млн.грн., або 76,7%, з неї 44,5% не виплачено відкритими акціонерними товариствами.

Більше половини (58,4%) невиплаченої заробітної плати склав борг за 2003 і попередні роки. Загалом, сума невиплаченої заробітної плати на 1 грудня дорівнювала 13,5% середньомісячного фонду оплати праці проти 46,9% на цю ж дату 2003р.

Із кожних 100 невиплачених гривень 56 заборгували своїм працівникам промислові підприємства, ще 14 – підприємства сільського господарства.

Суттєво зменшилась заборгованість із виплати заробітної плати внаслідок недофінансування із бюджетів усіх рівнів (за 11 місяців 2004р. – на 92,3%) і на 1 грудня становила 1,7 млн.грн., або 0,2% від загальної суми боргу. Цьому сприяло значне (на 95,6%) погашення заборгованості з виплати компенсацій, пов’язаних з наслідками Чорнобильської катастрофи, хоча частка цих виплат залишається вагомою – 49,5% від суми заборгованості за рахунок бюджетних коштів.

На 1 грудня 2004р. вчасно не отримали заробітну плату 0,5 млн. осіб, з них кожний другий був зайнятий на підприємствах промисловості та кожний четвертий – у сільському господарстві.

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 839 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці майже за півтора місяця.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», станом на 11 жовтня 2004р. була погашена у повному обсязі і у наступні періоди не виникала.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом листопада 2004р. збільшилась на 10,7% і на 1 грудня 2004р. становила 0,8 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 грудня 2003р. на 52,4%, або на 0,9 млн.грн.

У січні–листопаді 2004р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 2293,0 тис. сімей, що становило 92,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 1667,2 тис. сімей, у сільській – 625,8 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2004р. становила 82,8 млн.грн., з них у міській місцевості – 71,2  млн.грн., у сільській – 11,6 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у листопаді 2004р. становила 47 грн.

Крім того, 855,1 тис. сімей (94,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 320,2 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 189,5 тис. сімей на загальну суму 76,6 млн.грн., у сільській місцевості – 665,6 тис. сімей та 243,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної у листопаді 2004р. субсидії цього виду на одну сімю становив 348 грн.

У січні–листопаді 2004р. загальна сума отриманих сімями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 355,5  млн.грн.

У січні–листопаді 2004р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 7486,1 млн.грн., що становило 99,2% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у листопаді на 2,0% і на 10 грудня 2004р. становила 7325,9 млн.грн, термін заборгованості населення за всі послуги становив 10,7 місяця.

Мали борг за 3 місяці і більше: за опалення – 40% власників особових рахунків, підігрів води – 38%, квартплату, водопостачання та вивіз сміття – 36%, водовідведення – 32%,  газопостачання – 30%.

 

Ринок праці

 

За 2004р. послугами державної служби зайнятості скористалися 2,9 млн. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 2,3% більше, ніж за 2003р. Із зазначеної кількості осіб 1,9 млн., або 65,4%, звернулися до цієї установи за допомогою у пошуках роботи впродовж 2004р. На обліку у державній службі зайнятості на 1 січня 2005р. перебувало 998,9 тис. незайнятих громадян. Серед зазначеної категорії громадян 98,3% мали офіційний статус безробітних, з них більше ніж двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за грудень зросла на 6,8%, а порівняно з 1 січня 2004р. скоротилася на 0,7%.

Із кожних 100 зареєстрованих безробітних 45 раніше займали робітничі місця, 25 – посади службовців, решту становили особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Збільшення обсягів зареєстрованого безробіття у грудні є характерною тенденцією для цього місяця, яка спостерігалася у більшості регіонів, крім міст Києва та Севастополя. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до працездатного населення працездатного віку, за грудень 2004р. в цілому по країні зріс на 0,2 відсоткового пункта і на 1 січня 2005р. становив 3,6%. Разом з тим спостерігалася значна диференціація цього показника за регіонами, де він коливався від 7,9% у Тернопільській області до 0,4% у м.Києві.

Кількість зареєстрованих безробітних за грудень 2004р. порівняно з листопадом у сільській місцевості зросла на 10,9% проти 3,3% у міській і на 1 січня 2005р. становила відповідно 466,9 тис. та 514,9 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття сільського населення, як і раніше, значно перевищував аналогічний показник мешканців міської місцевості і становив 7,1% проти 2,5% працездатного населення працездатного віку відповідної місцевості.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж грудня 2004р. скоротилася на 5,2% і на 1 січня 2005р. становила 166,5 тис., що на 20,0% більше, ніж рік тому.

Навантаження незайнятого населення на 1 вакансію збільшилося на 1 особу і становило 6 осіб.

За регіонами значення показника навантаження коливалося від 0,3 особи на вакансію у м.Києві до 31 особи у Тернопільській області. За категоріями робочих місць цей показник протягом грудня порівняно з листопадом для робітників і службовців не змінився та становив відповідно 4 і 5 осіб. Водночас на місця, що не потребують спеціальної підготовки, він збільшився на 2, а для працівників сільського господарства – на 3 особи.

За сприяння державної служби зайнятості у грудні 2004р. було працевлаштовано 49,3 тис. осіб, що на 22,4% менше, ніж у листопаді 2004р. та на 6,6%, ніж у грудні 2003р. По відношенню до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку впродовж грудня, кількість працевлаштованих громадян становила 4,4%. За регіонами країни найвищий рівень цього показника спостерігався  в  містах Києві (18,6%) та Севастополі (10,7%), Донецькій області (6,8%), а найнижчий – в Чернівецькій (2,2%) та Тернопільській (2,3%) областях. Серед працевлаштованих осіб половину (50,9%) становили жінки, 35,3% – особи у віці до 28 років і 12,8% – особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування упродовж грудня було знято з обліку 76,5 тис. осіб, крім того, дострокову пенсію оформлено 3,3 тис. осіб.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків соціального захисту незайнятого населення є організація громадських робіт, які забезпечують тимчасове працевлаштування. У грудні 2004р. на громадські роботи направлено 9,7 тис. громадян, не зайнятих трудовою діяльністю. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах, порівняно з листопадом 2004р. знизилася на 75,7%, а порівняно з груднем 2003р. – зросла на 15,9% і на 1 січня 2005р. становила 2,5 тис. осіб, або 0,3% загальної кількості тих, що перебували на обліку.

Невідповідність професійно-кваліфікаційного складу незайнятих осіб наявним робочим місцям, підвищені вимоги роботодавців до кваліфікації спеціалістів поглиблюють дисбаланс між пропозицією робочої сили та попитом на неї і створюють перешкоди для збільшення обсягу працевлаштування. Тому важливим напрямком підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості на навчання у грудні 2004р. було направлено 9,6 тис. безробітних проти 10,7 тис. осіб у листопаді. Загалом на початок січня 2005р. за направленнями цих установ у навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 33,9 тис. осіб (3,5% зареєстрованих безробітних), з яких понад дві третини (67,0%) становили жінки та більше половини (58,2%) – особи у віці до 28 років.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом грудня на допомогу по безробіттю було витрачено 119,1 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 813,5 тис. осіб, або 82,9% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 січня 2005р. Середній розмір допомоги у грудні 2004р. порівняно з відповідним періодом 2003р. зріс на 23,7% та становив 146,37 грн., що дорівнює 61,8% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (237 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

Кількість наявного населення України, за оцінкою, на 1 грудня 2004р. становила 47318,9 тис. жителів. Упродовж січня–листопада 2004р. кількість населення зменшилась на 303,5 тис. осіб, що на 12,1% менше порівняно з відповідним періодом 2003р. У загальному зменшенні населення частка природного скорочення становила 97,4% (295,5 тис. осіб), а міграційного – 2,6% (8,0 тис. осіб).

Обсяг природного скорочення населення порівняно з січнем–листопадом  2003р. зменшився на 26,1 тис. осіб (на 8,1%), за рахунок як зростання кількості народжених на 18,7 тис. (на 5,0%), так і скорочення числа померлих на 7,4 тис. (на 1,1%).

Міграційне скорочення населення зменшилось з 23,6 тис. осіб у січні–листопаді 2003р. до 8,0 тис. у січні–листопаді 2004р. Число прибулих в Україну на постійне проживання порівняно з січнем–листопадом 2003р. скоротилося з 35,5 тис. до 34,8 тис., а вибулих за межі країни – з 59,1 тис. до 42,8 тис.

Серед прибулих в Україну 85,0% становили іммігранти з країн СНД і 15,0% – з інших країн. Серед вибулих з України 62,3% виїхали до країн СНД і 37,7% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції протягом 2004р. зареєстровано 527,8 тис. злочинів (менше на 6,8%, ніж у 2003р.), з числа яких 7,7 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів майже половина (49,5%) тяжкі та особливо тяжкі. На кінець 2004р. в усіх регіонах відбулось зниження кількості тяжких та особливо тяжких злочинів (крім Тернопільської області, де зареєстровано зростання на 4,5%).

У загальній кількості злочинів 61,0% становили злочини проти власності, 12,6% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,6% злочини проти життя та здоров’я особи, 4,3% злочини проти громадського порядку та моральності, 3,2% злочини у сфері службової діяльності, 3,9% та 2,3% відповідно злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту і злочини проти громадської безпеки.

Протягом 2004р. скоєно 3788 умисних вбивств та замахів на вбивство, 964 згвалтування та замахи на згвалтування.

Кількість грабежів порівняно з 2003р. збільшилась на 11,8% і становила 40,8 тис. випадків, а розбоїв – зменшилась на 2,9% і становила 5,5 тис.

За 2004р. зафіксовано 189,0 тис. крадіжок у відношенні приватної власності (серед яких третину складають крадіжки з квартир) та 42,5 тис. у відношенні державної або колективної власності, що менше порівняно з 2003р. відповідно на 10,4% та 21,2%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури виявлено 695 організованих груп і злочинних організацій (на 9,6% більше, ніж у 2003р.), що скоїли 5582 злочини, з яких більше ніж три чверті (83,1%) тяжкі та особливо тяжкі (на 3,2% менше).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій області, де виявлено 87 організованих груп та злочинних організацій, з них 48 мали загально кримінальну спрямованість, решта – економічну (39); у Дніпропетровській області виявлено 69 злочинних угруповань, 25 з них економічної спрямованості; у Харківській області виявлено 53 організовані злочинні угруповання. Членами злочинних формувань було скоєно відповідно: 500, 592 та 427 злочинів. На території Полтавської області 42 кримінальні угруповання скоїли 462 злочини.

Кількість потерпілих від злочинів за 2004р. становила 328,6 тис. осіб (на 6,6% менше, ніж у 2003р.), з яких 107,0 тис. жінки, 34,6 тис. пенсіонери (зменшення відповідно на 5,8% та 16,9%); 9,7 тис. неповнолітні (збільшення на 13,2%). Від грабежів потерпіло 40,6 тис. осіб (порівнянно з 2003р. збільшення на 13,3%), серед яких майже кожна третя – жінка (15,5 тис.). Від злочинних діянь загинуло 9773 особи.

Із загального числа осіб (260,7 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, причетних до злочинів, майже кожний 4 скоїв його у групі (25,9%); 13,8% скоїли злочин у стані алкогольного сп’яніння; 19,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, з числа яких кожний другий має незняту або непогашену судимість. З числа виявлених осіб 12,8% жінки (збільшення на 4,6%), 10,1% неповнолітні. Дві третини (66,4%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.