Архів: 2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за 2005 рік

  

Повідомлення Державного комітету статистики України

  

Валовий внутрішній продукт

 

За оперативними даними, у 2005р. порівняно з 2004р. реальний валовий внутрішній продукт становив 102,4%.

 

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного  періоду попереднього року)

 

Протягом 2005р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у транспорті, добувній та обробній промисловості.

 

Промисловість

 

У грудні 2005р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року обсяги промислової продукції зросли на 5,3% (у грудні 2004р. – на 4,3%). За 2005р. приріст виробництва у галузі становив 3,1%, що на 0,2 відсоткового пункта перевищує показник 11 місяців 2005р. Збільшився випуск продукції за всіма основними видами діяльності, крім виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення, металургії та оброблення металу.

 

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

  

 

У добувній промисловості обсяги виробленої продукції порівняно з 2004р. збільшились на 4,4%. Приріст продукції одержано на підприємствах з видобутку металевих руд (6,2%), вугілля і торфу (3%), вуглеводнів – (2,5%). Видобуток природного газу та нафти збільшився відповідно на 0,8% та 4,9% і становив 19,3 млрд.куб.м та 3,1 млн.т.

В обробній промисловості випуск продукції зріс на 3% проти 2004р.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів приріст обсягів виробництва становив 13,7% (у 2004р. – 12,4%). Підприємства з перероблення овочів та фруктів збільшили обсяги продукції на 29,8%, з виробництва напоїв – на 24%, макаронних виробів – на 18,4%, молочної, м’ясної  та кондитерської промисловості – відповідно на 15,6%, 11,6% та 11,2%, з виробництва жирів – на 7,9%, тютюнової промисловості – на 18,2%. У 2005р. вироблено 648 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів, 129 тис.т овочів консервованих натуральних, 82,1 тис.т джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових, 2,4 млн.дал коньяку, 44,8 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 238 млн.дал пива, 163 млн.дал безалкогольних напоїв, 94,3 тис.т макаронних виробів без начинки, 120 млрд.шт. сигарет, 850 тис.т молока обробленого рідкого, 117 тис.т вершкового масла, 271 тис.т сирів жирних, 490 тис.т продуктів кисломолочних, 103 тис.т консервів молочних, 82,1 тис.т сиру свіжого неферментованого та сиру кисломолочного, 282 тис.т шоколаду та інших продуктів харчових готових з вмістом какао, 288 тис.т виробів кондитерських з цукру без вмісту какао, 565 тис.т  м’яса, 285 тис.т ковбасних виробів, 1,3 млн.т олії соняшникової нерафінованої.

У легкій промисловості протягом 2005р. спостерігалось значне уповільнення темпів зростання виробництва порівняно з 2004р. При цьому в IV кварталі у галузі зафіксовано скорочення обсягів продукції проти відповідного періоду 2004р. на 6,0%. У результаті рівень виробництва 2004р. було перевищено лише на 0,3%. У 2005р. взуттєвиками випущено 18,9 млн.пар взуття, що на 5% менше, ніж у попередньому році. На підприємствах з виготовлення одягу більше ніж наполовину скорочено виробництво курток вітрозахисних та виробів аналогічних жіночих та дівчачих, на 12–20% – костюмів, суконь та сарафанів, чоловічих і хлопчачих курток теплих типу "анорак", плащів та курток вітрозахисних та виробів аналогічних, жіночих та дівчачих брюк і бриджів. Разом з цим на 10–22% збільшено випуск чоловічих та хлопчачих пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих типу "парки" або "аляски", піджаків і блейзерів, курток типу піджаків, джемперів та виробів аналогічних. У текстильній промисловості майже на третину зросло виробництво ковдр та пледів, на 16–17% – тканин бавовняних і з волокон хімічних, на 10% – килимів, килимових та панчішно-шкарпеткових виробів. Водночас зменшено випуск тканин лляних, ворсових, махрових і тканин спеціальних інших, білизни постільної.

У виробництві деревини та виготовленні виробів з неї на 19,5% перевищено обсяги продукції 2004р. Збільшилось виготовлення дерев’яних вікон, дверей, рам і порогів (на 62%), фанери клеєної та плит деревостружкових необроблених (на 18%). Водночас зменшився випуск шпону лущеного, тари дерев’яної та її частин, уздовж розпиляної або розколотої деревини завтовшки більше 6 мм.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі приріст продукції у 2005р. становив 12,7%. Зросло друкування книг, газет, журналів та періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень, виробництво коробок, ящиків та сумок з гофрованих паперу та картону (на 16–20%), паперу та картону, шпалер та аналогічних покриттів, виробів санітарно-гігієнічного та медичного призначення з паперу, целюлози з деревини або інших волокнистих матеріалів (на 7–10%). Поряд з цим знизилось виготовлення зошитів, друкування журналів та періодичних видань, які виходять менше чотирьох разів на тиждень.

Підприємства з виробництва неметалевих мінеральних виробів на 14,3% збільшили обсяги продукції. Зросло виробництво гіпсових в’яжучих та скла безпечного (на 27–33%), елементів конструкцій збірних для житлового або цивільного будівництва з цементу, бетону або штучного каменю, листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу, труб, муфт та фітингів до них з азбестоцементу та аналогічних матеріалів, цементу, плит та плиток керамічних, ємностей для напоїв та харчових продуктів (на 12–21%). Поряд з цим скоротився випуск шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічних мінеральних ват, банок для консервування, посуду столового, кухонного, інших господарсько-побутових виробів, виробів з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах.

У металургії та обробленні металу випуск продукції у грудні 2005р. зріс на 5,3% порівняно з відповідним місяцем попереднього року. І, як наслідок, відставання від минулорічних обсягів зменшилося і за підсумками січня–грудня становило 1,5% проти 2,9% у січні–вересні 2005р. На підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів обсяг продукції скоротився на 0,2%, інших видів первинного оброблення чавуну та сталі – на 6,7%, з виробництва кольорових металів – на 23,6%, металевого лиття – на 13,6%. При цьому зріс випуск продукції у виробництві труб на 10,2%, в обробленні металів – на 15,7%. За 2005р. виплавлено 30,7 млн.т чавуну та 27,9 млн.т сталі, випущено 22,7 млн.т готового прокату та 2,4 млн.т  труб та профілів пустотілих з металів чорних.

У машинобудуванні у 2005р. випуск продукції зріс на 7,1%. Суттєвий приріст одержано у виробництві машин для металургії (30,4%), канцелярських і електронно-обчислювальних машин (29,8%), устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (29,5%), автомобільного транспорту (22,8%), побутових приладів (22,1%). Перевищено обсяги 2004р. у виробництві механічного устатковання (на 13,6%), сільськогосподарських машин (на 10,8%), верстатів (на 10,7%), у залізничному машинобудуванні (на 2,4%). При цьому скоротилося виробництво електричних машин і апаратури (на 14,9%), контрольно-вимірювальної апаратури (на 14%), машин для добувної промисловості та будівництва (на 8,4%). У 2005р. випущено 711 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 322 тис. пральних машин, 37,5 тис. пилососів побутових, 2,9 тис. верстатів для оброблення дерева, 5,5 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 192 тис. легкових автомобілів, 4,7 тис. автобусів.

У хімічній та нафтохімічній промисловості на 9,8% перевищено рівень виробництва 2004р. Зростання обсягів продукції одержано у хімічному виробництві на 7,8%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – на 4,5%, лаків та фарб – на 18%, фармацевтичному виробництві – на 17,7%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – на 18,8%, штучних та синтетичних волокон – на 8,3%. Серед продукції базової хімії у 2,5 раза збільшився випуск нітритів, в 1,5 раза – барвників синтетичних, на 17–30% – кислоти соляної та азотної неконцентрованої, селітри, соди кальцинованої, добрив калійних мінеральних або хімічних, на 9–13% – аміаку синтетичного, добрив азотних мінеральних або хімічних, кислоти сірчаної. Водночас на 39% зменшилось виробництво карбонату кальцію, на 11–20% – кислот лимонної та адипінової, їхніх солей та складних ефірів, добрив фосфатних мінеральних або хімічних, пестицидів та інших агрохімічних продуктів, етилену, пропілену, бензолу.

Приріст продукції зафіксовано у виробництві  гумових та  пластмасових виробів відповідно на 10,7% і 21%. Зріс випуск покриттів для підлоги і килимків з вулканізованої гуми (на 37%), шин для сільськогосподарських і лісогосподарських машин,  для вантажних автомобілів та автобусів, камер гумових, плит, листів, плівок, фольги і стрічок пластмасових неармованих або некомбінованих з іншими матеріалами, стрічок конвеєрних і приводних пасів гумових (на 12–19%). Проте на 10–21% скоротилося виробництво трубок та труб, рукавів і шлангів гумових, шин для легкових автомобілів, для велосипедів та мотоциклів. 

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у IV кварталі 2005р. спад виробництва ще більше поглибився і становив проти відповідного кварталу попереднього року 22,7%, за підсумками січня–грудня – 13,4%. Обсяги первинної переробки нафти зменшились на 16,8% і становили 18,3 млн.т. Як наслідок скоротився випуск основних нафтопродуктів: бензину моторного – на 1%, дизельного палива для транспорту автомобільного та залізничного та мазутів топкових важких – відповідно на 15,7% і 24,9%.

У виробництві  та розподіленні електроенергії обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) за 2005р. порівняно з 2004р. зросли на 2,9%. Всього було вироблено 185 млрд.кВт·год електроенергії. На теплових, атомних і гідроелектростанціях випуск електроенергії збільшився відповідно на 1,7%, 2% та 5,1%.

 

Сільське господарство

 

У 2005р. загальний обсяг сільськогосподарського виробництва залишився на рівні 2004р., у тому числі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності – збільшився на 1,5%, у господарствах населення – скоротився на 1,0%.

 

Зміна обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

Обсяг валової продукції рослинництва проти 2004р. скоротився на 2,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 3,7%, у господарствах населення – на 1,4%.

За попередніми даними усіма категоріями господарств у 2005р. одержано 38,0 млн.т зерна (у вазі після доробки), у тому числі продовольчого зерна – 20,3 млн.т, фуражного – 17,7 млн.т. Порівняно з 2004р. виробництво зерна зменшилось на 9,1%, що зумовлено як скороченням зібраної площі (на 171,5 тис.га, або на 1,2%), так і зменшенням урожайності (на 2,3 ц, або на 8,1%).

У 2005р. порівняно з 2004р. одержано кращий урожай пшениці – її зібрано 18,7 млн.т (на 6,7% більше) та рису – 93,0 тис.т (на 15,6% більше). У той же час отримано гірший урожай жита – 1,1 млн.т (на 33,9% менше), ячменю – 9,0 млн.т (на 19,0%), вівса – 0,8 млн.т (на 21,5%), кукурудзи на зерно – 7,1 млн.т  (на 19,4%),  проса – 140,6 тис.т (на 69,4%), гречки – 274,6 тис.т (на 6,5% менше).

Виробництво соняшнику зросло проти 2004р. в 1,5 раза і становило 4,7 млн.т, що зумовлено як збільшенням зібраних площ (на 7,6%), так і підвищенням урожайності (на 3,9 ц). Валовий збір цукрових буряків (фабричних) зменшився на 5,9% (виключно за рахунок скорочення зібраної площі) і становив 15,6 млн.т при середній урожайності 249,7 ц з га (у 2004р. – 238,3 ц). 

За рахунок збільшення зібраних площ у 2005р. порівняно з 2004р. значно зросло виробництво таких технічних культур як соя (в 1,7 раза) та ріпак (в 1,9 раза), валовий збір яких становив відповідно 611,5 тис.т та 284,4 тис.т.

У всіх категоріях господарств картоплі накопано 19,5 млн.т, що на 1,3 млн.т (на 6,2%) менше, ніж у 2004р. Зменшення виробництва картоплі зумовлено зниженням урожайності (на 3,7%) та скороченням зібраної площі (на 2,6%). Виробництво овочевої продукції зросло на 4,7% (за рахунок підвищення урожайності на 8,3 ц при скороченні зібраної площі на 0,8%) і становило 7,3 млн.т. Обсяги виробництва плодоягідної продукції зросли на 3,3%, винограду – на 18,3% і становили відповідно 1,7 млн.т та 442,5 тис.т.

Господарствами населення у 2005р. вирощено 99% загального урожаю картоплі, 89% овочів, 88% плодів і ягід, 24% зерна, 22% цукрових буряків (фабричних) та 21% соняшнику.

Протягом 2005р. сільськогосподарським  підприємствам (крім малих)  надійшло 1223 тис.т дизельного палива (на 7,0% менше, ніж за 2004р.) та 323 тис.т бензину (на 11,6% менше). На 1 січня 2006р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності 65,5 тис.т дизельного палива (на 7,7% більше, ніж на 1 січня 2005р.) та 17,4 тис.т бензину (на 2,0% більше).

 За попередніми розрахунками у 2005р. обсяг продукції тваринництва проти  2004р. зріс на 4,4%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 16,1%, у господарствах населення – скоротився на 0,5%.

Господарствами усіх категорій за 2005р. реалізовано 2,4 млн.т худоби та птиці на забій (у живій вазі), що на 2,0% менше порівняно з  2004р., вироблено 13,8 млн.т молока (на 0,1% більше) та 13,0 млрд.шт. яєць (на 9,0% більше). У сільськогосподарських підприємствах відбулося зростання обсягів реалізації худоби та птиці на забій (на 10,8%), виробництва молока (на 1,8%) та яєць (на 16,4%). У господарствах населення збільшилося виробництво яєць (на 2,6%) та скоротилося виробництво молока (на 0,3%) і м’яса (на 7,8%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів становила відповідно 51%, 81% та 65%.

За розрахунками, у господарствах усіх категорій на 1 січня 2006р. поголів’я великої рогатої худоби становило 6,7 млн. голів (на 3,6% менше порівняно з 1 січня 2005р.), у тому числі корів – 3,8 млн. (на 4,7% менше); свиней – 6,9 млн. (на 7,3% більше), овець і кіз – 1,7 млн. (на 1,6% менше), птиці всіх видів – 162,9 млн. голів (на 6,6% більше).

У сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності чисельність поголів’я великої рогатої худоби скоротилася на 7,5%, у тому числі корів - на 9,0%, овець і кіз – на 1,5%. Водночас у цих підприємствах спостерігалося зростання поголів’я свиней (на 23,0%) та птиці (на 29,9%).  Для утримання худоби в стійловий період у підприємствах на 1 січня 2006р. було в наявності кормів усіх видів 4,5 млн.т кормових одиниць, що на 9,9% менше, ніж на 1 січня 2005р. У розрахунку на 1 умовну голову великої худоби припадало по 11,1 ц к.од. проти 13,4 ц к.од. на 1 січня 2005р.

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримується в господарствах населення, порівняно з 1 січня 2005р., за розрахунками, скоротилося на 1,1%, у т.ч. корів – на 3,4%; поголів’я свиней зменшилося на 0,2%, овець і кіз – на 1,7%, птиці всіх видів – на 4,9% менше. У цих господарствах на початок січня 2006р. утримувалося 63% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби,  у тому числі 77% корів, 63% свиней, 85% овець і кіз та 60% поголів’я птиці всіх видів.

Сільськогосподарськими підприємствами у 2005р. отримано дотацій для підтримки тваринництва за рахунок коштів податку на додану вартість на суму понад 724 млн.грн., надбавок за високоваговий молодняк великої рогатої худоби, кондиційних свиней, курей-бройлерів - понад 229 млн.грн.

Загальний обсяг реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2005р. порівняно з 2004р. збільшився на 7%, у тому числі продукції рослинництва – на 8%, продукції тваринництва – на 6%. У структурі загального обсягу реалізації продукція рослинництва становила 57%, тваринництва – 43% (у 2004р. – відповідно 64% та 36%). Середні ціни продажу продукції аграрними  підприємствами за всіма напрямками реалізації за 2005р. порівняно з 2004р. зросли на 9% за рахунок зростання цін на продукцію тваринництва на 29%. Ціни на продукцію рослинництва знизилися на 4%.

 

Будівельна діяльність

 

Протягом 2005р. підприємствами, що працювали за контрактами будівельного підряду, виконано робіт на 25,5 млрд.грн., що на 6,6% менше порівняно з 2004р. і становить 91,4% обсягів будівельних контрактів, укладених з початку року.

У цілому на скорочення обсягів будівництва у 2005р. суттєво вплинула робота підприємств, що займаються будівництвом інженерних споруд. Зокрема на 23,9% знизили обсяги робіт підприємства, що будують дороги (їхня частка у загальному обсязі будівельних робіт становила більше 13%). На 26,4% скоротили будівництво підприємства, що прокладають магістральні трубопроводи, лінії зв’язку та енергозабезпечення. Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену зменшено на 3,4%.

Винятком із загальної тенденції спаду у будівництві є зростання на 3,7% загального будівництва будівель, питома вага яких у загальному обсязі сягає 47,7%.

Скоротили обсяги будівництва підприємства 19 регіонів. Найбільше падіння (на 35–24%) відбулось у Рівненській, Закарпатській, Черкаській та Хмельницькій областях. Будівельники Кіровоградської, Львівської та Херсонської областей знизили обсяги підрядних робіт на 23–18%.

Разом з тим будівництво зросло у 8 регіонах і найбільше у Тернопільській області (на 8,4%), що пов’язано в основному з газифікацією сіл та будівництвом кабельних ліній електропередачі і зв’язку; в Івано-Франківській області (на 8,2%) за рахунок спорудження бурових установок та нафтових резервуарів, будівництва та капітального ремонту житлових будинків. На 4,1% перевищили обсяги будівництва 2004р. підприємства Житомирської області, що здійснювали ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах.

У м.Києві, де виконано 28,3% загальнодержавного обсягу підрядних робіт, нарощення обсягів (на 5,5%) досягнуто за рахунок будівництва ліній метрополітену, мосту Труханів острів–Поділ–Троєщина, культурно-розважальних, торговельних і готельних комплексів, банківських приміщень і житла.

Обсяги будівельних робіт збільшили (на 2,4–0,8%) підприємства Волинської, Луганської, Сумської та Чернівецької областей.

 

Транспорт

 

За 2005р. підприємствами транспорту перевезено 809,3 млн.т вантажів, що на 2,3% менше, ніж за 2004р. Вантажооборот зменшився на 1,3% і становив 460,6 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з 2004р. зменшилося на 3,0%, у тому числі відправлення вантажів – на 2,2%. На Південно-Західній залізниці відправлення вантажів зросло на 5,4%, Південній – на 2,3%, Придніпровській – на 0,9%. Зменшення відправлення вантажів відбулося на Львівській залізниці – на 5,0%, Донецькій – на 5,5%, Одеській – на 3,8%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: зерна і продуктів перемелу – на 25,5%, хімічних і мінеральних добрив – на 11,3%, цементу – на 12,1%, залізної та марганцевої руди – на 3,0%. Одночасно зменшилося відправлення таких важливих господарських вантажів, як нафта і нафтопродукти на 15,5%, чорні метали – на 3,2%, кам’яне вугілля – на 5,1% та кокс – на 22,1%. Середньодобове вивантаження вагонів зменшилося в цілому на 4,0%, у тому числі на Львівській залізниці – на 5,4%, Придніпровській – на 5,3%, Донецькій – на 4,8%, Одеській – на 3,5% та Південній залізниці – на 0,4%. Разом з тим середньодобове вивантаження вагонів зросло на Південно-Західній залізниці на 3,0%. Порівняно з 2004р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 8,2%, середній час обороту вантажного вагона скоротився на 10,1 год., більше ніж на 4 год. зменшився простій вагона під однією вантажною операцією.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 3,8%, в цілому замовникам доставлено 21,4 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з 2004р. зросло на 8,5%, морського транспорту – знизилося на 2,5%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 5,4% і становив 151,9 млн.т. Переробка експортних вантажів збільшилася на 7,0%, імпортних – на 13,8%, внутрішнього сполучення – на 7,2%, транзитних вантажів – на 0,8%. Кількість оброблених суден, закордонних та інфрахт, зросла на 10,8% і становила 16,5 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 126,5 млн.т вантажів, що на 1,7% більше порівняно з 2004р., та виконано вантажооборот у обсязі 19,7 млрд.ткм, який зріс на 28,8% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 212,6 млн.т вантажів, що на 3,8% менше, ніж у 2004р. Перекачка газу зросла на 0,1%, аміаку – на 5,9%, транспортування нафти зменшилося на 15,7%. Транзит газу зріс на 0,5%, аміаку – на 6,8%, нафти – зменшився на 3,4%.

За 2005р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4,3 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 111,4 млрд.пас.км, що відповідно на 2,7% та на 6,3% більше порівняно з 2004р.

Залізничним транспортом за 2005р. відправлено 444,7 млн. пасажирів, що на 1,7% менше, ніж за 2004р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,8 млрд. пасажирів, що на 3,2% більше, ніж за 2004р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 4,6%. Авіаційним транспортом перевезено 3,8 млн. пасажирів, що на 17,6% більше порівняно з 2004р.

 

Фінанси

 

За даними Державного казначейства України, доходи Зведеного бюджету за січень–листопад 2005р. становили 119,2 млрд.грн. (32,8% до ВВП). В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,3% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 116 млрд.грн. (31,9% до ВВП). У структурі видатків Зведеного бюджету 62,1% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 10,3% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема видатки по обслуговуванню боргу – 2,4% від загальної суми видатків (0,8% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 1,7% (0,6% до ВВП).

Профіцит Зведеного бюджету за січень–листопад 2005р. становив 3,2 млрд.грн. (0,9% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 93,9 млрд.грн. (25,9% до ВВП) і на 70,7% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість становив 46%, податок на прибуток підприємств – 30,3%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 94 млрд.грн. (25,9% до ВВП), переважає фінансування соціально-культурних заходів (42% від загальної суми видатків), громадського порядку, безпеки та судової влади (9%), загальнодержавних функцій (9,8%), у тому числі обслуговування боргу (2,8% від загальної суми видатків). Державний бюджет України зведено з дефіцитом 0,1 млрд.грн.  (0,01% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України у жовтні 2005р. становила 9,5%.

За даними Національного банку України, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за жовтень 2005р. збільшились на 3,1% і на 1 листопада 2005р. становили 140,3 млрд.грн., з яких 79,2 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за жовтень збільшились на 4,8% і на 1 листопада 2005р. становили 64,5 млрд.грн., з яких 36 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець жовтня 2005р. офіційний курс гривні до долара США становив 505 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 612,97 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–листопад 2005р. становив 52,7 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 65,3 млрд.грн.,  збитків –  12,6 млрдн.грн.).

Протягом січня–листопада 2005р. збитково працювало 34,2% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та зв’язку (43,9%), у промисловості  (39,7%)  та будівництві (38,5%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 грудня 2005р. становила відповідно 335,1 млрд.грн. та 420,4 млрд.грн. Протягом листопада 2005р. дебіторська заборгованість збільшилася на 1,0%, кредиторська зменшилася на 0,9%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 89,5% (376,4 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн СНД і Балтії – 4,2% (17,6 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 6,3% (26,4 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості –  94,7% (317,2 млрд.грн.),  1,9% (6,3 млрд.грн.), 3,4%  (11,6 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн СНД та Балтії Україна має з  Російською Федерацією – 12,7 млрд.грн. (71,9%) та Туркменістаном – 3,5 млрд.грн. (19,9%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила  21,6%, кредиторської – 22,2%. Протягом листопада 2005р. обсяги простроченої дебіторської заборгованості зменшились на 1,2%, кредиторської – на 1,9%.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень–листопад 2005р. становили 31140,6 млн.дол.США, імпорту – 32480,8 млн.дол. і проти січня–листопада 2004р. збільшилися відповідно на 5,6% та на 24,6%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1340,2 млн.дол. (у січні–листопаді 2004р. – позитивне сальдо 3407,9 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 201 країни світу.

До Туреччини, Італії, Німеччини, Польщі, США, Білорусі, Єгипту здійснювалось 25,7% експортних поставок. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Китаю, Польщі, Італії, Білорусі та Франції разом становили понад 33%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (21,9% експортних та 36,1% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили 41,4% від загального обсягу експорту країни. Експорт мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічного та електричного обладнання, продуктів рослинного походження, транспортних засобів та шляхового обладнання, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, живих тварин, продуктів тваринного походження разом становив 48,8%. У загальному обсязі експорту товарів за січень–листопад 2005р. проти січня–листопада 2004р. збільшилась частка  зерно­вих культур, алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту, руд, шлаків і золи, добрив, чорних ме­талів, виробів з чорних металів. Натомість зменшилась частка насіння і плодів олійних рослин, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, ефірних олій, косметичних препаратів, скла та виробів із скла, алюмінію і виробів з алюмінію, електричних машин і устаткування, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, приладів і апаратів.

У загальному обсязі імпорту 32,7% становили мінеральні продукти, у тому числі 30,1% вартості становили енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (з них нафта сира – 13,2%, газ природний – 10,9%). Поставки механічного та електричного обладнання, транспортних засобів та шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів та виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас та каучуку, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю,  маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів разом становили 57,6% вартості імпорту. За січень–листопад 2005р. у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка руд, шлаків і золи, фармацевтичної продукції, полімерних матеріалів, пластмас, одягу текстильного, взуття, чорних металів, виробів з чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, електричних машин і устаткування, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка зернових культур, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, приладів і апаратів.

У січні–листопаді 2005р. експорт української давальницької сировини становив 33,8 млн.дол.США. Імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 36,5 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1570,1 млн.дол.США. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 2285,7 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на м.Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Полтавську та Одеську області.

Найбільші імпортні надходження здійснювались у м.Київ, Дніпро-петровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Київську та Харківську області.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за 2005р. становив 471,7 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з 2004р. зменшився на 15%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2005р. становив 157,5 млрд.грн., що на 22,4% більше обсягу 2004р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 23,9%. В обороті організованих ринків майже третину обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства у 2005р. проти 2004р. збільшився на 4,2% і становив 4,3 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2005р. становив 91,9 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 23% більше обсягу 2004р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2005р. становив 110,3% (у 2004р. – 112,3%). За 2005р. темпи приросту цін (тарифів) на послуги (15,8%) випереджали приріст цін на продовольчі (10,7%) та непродовольчі товари (4,0%).

На продовольчому ринку найбільше (на 26,1–15,1%)  подорожчали фрукти, цукор, риба і морепродукти, молоко і молочна продукція, оселедці, сир і бринза, ковбасні вироби і копченості, м’ясо і птиця, консерви м’ясні. Водночас (на 11,0–0,7%)  подешевшали яйця, картопля, соняшникова олія,  пшеничне борошно, мед та макаронні вироби.

Серед непродовольчих товарів найбільше (на 24,5%) подорожчали  паливно-мастильні матеріали; на 8,5–4,2% зросли ціни на автомобілі й автотовари, друковані видання, синтетичні мийні засоби, будівельні матеріали, металевий посуд, товари побутової хімії, медикаменти, перев’язувальні матеріали. У той же час на 4,7–0,1% подешевшали телерадіотовари, обчислювальна техніка, електро- та фотокінотовари, вироби з натурального хутра.

У сфері послуг найбільше (на 55,6%) підвищилася вартість поштових послуг. На 39,8–18,0% зросла плата за квартиру, каналізацію, проїзд у міському та автодорожньому транспорті, вартість квитків до театрів, послуг регулярних авіаційних перевезень, пансіонатів, готелів.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2005р. становив  109,5%  (у 2004р. – 124,1%).

У добувній промисловості продукція подорожчала на 27,7%, у виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води – на 13,1%, в обробній промисловості – на 6,9%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–листопаді 2005р. становив 124,1% (у відповідному періоді 2004р. – 125,1%).

Найбільше зростання цін (на 33,5%) зафіксовано у будівництві об’єктів сільськогосподарського призначення. На 29,0–24,5% підвищилися ціни у будівництві об’єктів транспорту, добувної промисловості, об’єктів, що призначені для надання колективних, громадських і особистих послуг та обробної промисловості.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–листопад 2005р. порівняно з аналогічним періодом 2004р. збільшились на 38,1%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 36,4%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 19,8%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за січень–листопад 2005р. становили 5244,3 грн. проти 3816 грн. за аналогічний період 2004р.

Витрати населення у січні–листопаді 2005р. порівняно з аналогічним періодом 2004р. збільшились на 33,4%, приріст заощаджень становив 26201 млн.грн.

У січні–листопаді 2005р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована штатному працівнику (без урахування працівників малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), становила 787,22 грн., що  на 35,9% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року та в 1,7 раза перевищує законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи (453 грн.).

Найбільш оплачуваними в економіці країні є працівники, авіаційного транспорту, фінансових установ, а серед промислових видів діяльності – зайняті на підприємствах по виробництву коксу, продуктів нафтоперероблення, металургії. Розмір оплати праці у цих видах діяльності перевищив середній по економіці в 1,7–2,0 раза.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників сільського, рибного господарства, охорони здоров’я та соціальної допомоги, текстильної промисловості, де її розмір не перевищив  66% середнього по економіці.

Серед регіонів найнижчою була заробітна плата працюючих у Тернопільській області (майже на третину менше від середнього показника по країні), а найвищий її рівень (в 1,6 раза більше, ніж в середньому по країні), як і раніше, спостерігався у м.Києві. Середня заробітна плата працівників Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей на 7,4–19,9% перевищила цей показник у цілому по країні.

Реальна заробітна плата за 11 місяців 2005р. порівняно з відповідним періодом 2004р. збільшилася на 19,2%.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати за 11 місяців 2005р. збільшилася на 0,2% і на 1 грудня 2005р. становила 1,1 млрд.грн. Обсяг боргу дорівнював 10,7% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2005р., проти 14,8% рік тому.

 

Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати у 2004-2005 роках

(станом на 1 число відповідного місяця)

 

Протягом січня–листопада 2005р. заборгованість працівникам економічно активних підприємств зменшилася на 0,9%, або на 5,0 млн.грн., і на 1 грудня становила 580,0 млн.грн.

У регіональному розрізі зменшення суми боргу на економічно активних підприємствах спостерігалося в 11 регіонах і становило від 3,9% до 53,0%. Поряд з цим найбільший приріст суми боргу зафіксовано у Рівненській (у 2,3 раза), Кіровоградській (на 80,5%), Чернівецькій (на 72,7%) областях та м.Севастополі (у 2 рази).

Серед видів економічної діяльності найбільш вагоме зменшення суми боргу припадає на сільське господарство (на 19,9 млн.грн.), будівництво (на 4,3 млн.грн.), наземний транспорт (на 3,9 млн.грн.) та торгівлю (на 1,7 млн.грн.).

Разом з цим за період з початку 2005р. збільшення суми боргу мало місце у половині видів економічної діяльності, серед яких найвищі темпи у державному управлінні (у 8,4 раза), лісовому господарстві (у 3 рази), допоміжних транспортних послугах (у 2,3 раза), в охороні здоров’я та соціальній допомозі (у 2,1 раза), освіті (в 1,6 раза), у сфері відпочинку, розваг, культури та спорту (в 1,4 раза).

Загалом з кожних 100 гривень, не виплачених економічно активними підприємствами, 50 заборгували своїм працівникам промислові підприємства, ще 19 – підприємства сільського господарства.

На початок грудня вчасно не отримали заробітну плату 480 тис. осіб, що становить 4,4% загальної кількості працівників. Кожному з них на 1 грудня 2005р. не виплачено в середньому 938 грн., що адекватно рівню середньої заробітної плати за листопад.

Водночас поступово скорочується тривалість затримки заробітної плати. Кількість працівників, які мали заборгованість терміном понад 3 місяці, становила 21,4%, тоді як рік тому – 32,6%.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, щодо яких реалізовується процедура відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом з початку 2005р. збільшилась на 9,3% і на 1 грудня становила 401,6 млн.грн.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000 р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", на 1 грудня 2005р. становила 2,7 тис.грн. (у Вінницькій області).

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом листопада 2005р. зменшилася на 20,8% і на 1 грудня 2005р. становила 907,1 тис.грн., що більше суми заборгованості на 1 грудня 2004р. на 12,5%, або на 0,1 млн.грн.

У січні-листопаді 2005р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 1283,5 тис. сімей, що становило 79,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 908,1 тис. сімей, у сільській – 375,4 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні-листопаді 2005р. становила 37,0 млн.грн., з них у міській місцевості – 32,6 млн.грн., у сільській – 4,4 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у листопаді 2005р. становила 43 грн.

Крім того, 623,8 тис. сімей (81,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 164,0 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 145,7 тис. сімей на загальну суму 43,6 млн.грн., у сільській місцевості – 478,1 тис. сімей на 120,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної у листопаді 2005р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 299 грн.

У січні-листопаді 2005р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 165,3 млн.грн.

У січні-листопаді 2005р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 9268,4 млн.грн., що становило 109,6% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у листопаді на 3,6% і на 10 грудня 2005р. становила 6407,7 млн.грн., термін заборгованості населення за всі послуги становив 8,3 місяця.

Мали борг 3 місяці та більше: за опалення – 32% власників особових рахунків, квартплату та вивіз сміття – 31%, підігрів води та водопостачання – 30%, водовідведення та газопостачання – 27%.

 

Ринок праці

 

За даними матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності за січень–вересень 2005р. середньомісячна чисельність економічно активного населення віком 1570 років становила 22,3 млн. осіб, з них 20,7 млн. осіб, або 93,0%, були зайняті економічною діяльністю, решта – не мали роботи, але активно її шукали та були готові приступити до неї, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні. Середньомісячна кількість безробітних (за методологією МОП) працездатного віку (особи, що самостійно шукали роботу, та ті, що перебували на обліку у державній службі зайнятості) становила 1,5 млн. осіб, або 7,6% від чисельності економічно активного населення зазначеного віку.

За 2005р. послугами державної служби зайнятості скористалися  2,9 млн. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, з них 65,4% зверталися до цієї установи упродовж року. На обліку в державній службі зайнятості на 1 січня 2006р. перебувало 903,5 тис. незайнятих громадян, з них кожний другий проживав у сільській місцевості. Серед зазначеної категорії громадян 97,6% мали офіційний статус безробітних, з яких більше ніж двом третинам було призначено допомогу по безробіттю.

Кількість зареєстрованих безробітних упродовж грудня 2005р. зросла на 8,9% і становила 881,5 тис. осіб, у сільській місцевості – відповідно на 13,9% та 452,7 тис. осіб, у міській місцевості – на 4,0% та 428,8 тис. осіб. Зростання обсягів зареєстрованого безробіття у грудні спостерігалося і в попередніх роках, що зумовлено сезонною зайнятістю  працівників сільського господарства.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні у грудні 2005р. зріс на 0,2 відсоткового пункта і на 1 січня 2006р. становив 3,1% від кількості населення працездатного віку. Цей приріст був забезпечений за рахунок сільського населення, де він зріс за місяць на 0,7 відсоткового пункта і становив 5,5% населення працездатного віку. Проте серед міського населення його значення залишилося на рівні листопада і становило 2,1%.

Дисбаланс у розподілі виробничих ресурсів та робочої сили зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Тернопільській області (6,6%), а найнижчий   у м.Києві (0,4%).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж грудня 2005р. скоротилася на 7,1% і на 1 січня 2006р. становила 186,6 тис., але була на 12,1% більша, ніж рік тому.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 вакансію загалом по країні за грудень 2005р. зросло з 4 до 5 осіб. За регіонами значення цього показника коливалося від 0,2 особи у м.Києві до 27 осіб у Черкаській області.

Загалом серед незайнятих громадян, які шукали роботу через державну службу зайнятості, 45,4% раніше займали місця робітників, 25,5% – посади службовців, решту становили особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

За категоріями робочих місць найбільше навантаження припадало на робочі місця, на які можуть претендувати працівники сільського господарства (27 осіб) та особи без професії (12 осіб).

За сприяння державної служби зайнятості у грудні 2005р. було працевлаштовано 53,7 тис. осіб, що на 21,0% менше, ніж у попередньому місяці та на 9,0% більше, ніж у грудні 2004р. Серед працевлаштованих осіб майже половину (49,9%) становили жінки. По відношенню до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку впродовж грудня, кількість працевлаштованих громадян становила 5,2%. За регіонами найвищий рівень цього показника спостерігався у м.Києві (24,3%), а найнижчий – у Чернівецькій області (2,1%).

З причини самостійного працевлаштування упродовж грудня було знято з обліку 71,5 тис. осіб. Крім того, дострокову пенсію оформлено 3,7 тис. громадян передпенсійного віку.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямів соціального захисту незайнятого населення є організація громадських робіт, які забезпечують тимчасове працевлаштування. У грудні 2005р. на громадські роботи було направлено 10,9 тис. осіб, не зайнятих трудовою діяльністю. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах, порівняно з листопадом 2005р. скоротилася більше ніж на три чверті і на 1 січня 2006р. становила 1,8 тис. осіб, або лише 0,2% від кількості тих, що перебували на обліку.

Важливим напрямом підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державною службою зайнятості у грудні 2005р. було направлено на навчання 11,0 тис. безробітних проти 13,5 тис. осіб у попередньому місяці. Загалом на початок січня 2006р. за такими направленнями у навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 33,0 тис. осіб (3,7% зареєстрованих безробітних).

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом грудня на допомогу по безробіттю було витрачено 121,8 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 631,2 тис. осіб, або 71,6% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у грудні 2005р. порівняно з листопадом зріс на 3,8%, а з відповідним місяцем 2004р.  на 31,8% і становив 192,89 грн., що дорівнює 58,1% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (332 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 грудня  2005р. в Україні, за оцінкою, проживало 46958,7 тис. осіб, що на  322,1 тис. менше порівняно з початком 2005р.

Основною причиною скорочення населення залишається його природне скорочення – переважання кількості померлих над народженими. У січні–листопаді 2005р. цей показник зріс на 30,1 тис. осіб, або на 10,2%, порівняно з відповідним періодом 2004р. Загалом за 11 місяців 2005р. народилося на 3,8 тис. дітей менше, ніж за відповідний період 2004р. Однак за цей період було укладено майже на 20% більше шлюбів порівняно з відповідним періодом 2004р.

Упродовж 2005р. спостерігається тенденція переважання кількості прибулих в Україну на постійне проживання над кількістю вибулих.  Порівняно з січнем–листопадом 2004р. число прибулих на постійне проживання збільшилося з 34,8 тис. осіб до 35,7 тис., а вибулих зменшилося з 42,8 тис. осіб до 32,2 тис.; міграційний приріст за 11 місяців 2005р. становив 3,5 тис. осіб.

Серед прибулих 85,1% становили іммігранти з країн СНД і 14,9% – з інших країн. Серед вибулих 61,6% виїхали до країн СНД і 38,4% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом 2005р. зареєстровано 491,8 тис. злочинів (на 6,8% менше, ніж у 2004р.), з числа яких 6 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів майже половина (45,5%) тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 57,3% становили злочини проти власності; 13,4% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоровя населення; 4,9% злочини проти життя та здоровя особи; по 4,4% відповідно злочини проти громадського порядку та моральності та злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3,9% – злочини у сфері службової діяльності; 2,9% злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Протягом 2005р. скоєно 3315 умисних вбивств та замахів на вбивство, 924 згвалтування та замахи на згвалтування.

Кількість грабежів порівняно з 2004р. збільшилась на 15,4% і становила 47,1 тис., розбоїв на 21,1% (6,7 тис.) та випадків шахрайства на 20,3% (18,3 тис.).

За 2005р. зафіксовано 155,3 тис. крадіжок у відношенні приватної власності та 29,4 тис. у відношенні інших форм власності, що менше порівняно з 2004р. відповідно на 17,8% та 30,7%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури виявлено 551 організовану групу та злочинну організацію (на 20,7% менше, ніж у 2004р.), що скоїла 7741 злочин, з яких 87% тяжкі та особливо тяжкі (зростання в 1,5 раза).

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій області, де виявлено 68 організованих груп та злочинних організацій, з яких 44 загальнокримінальної спрямованості, решта – економічної; у Харківській – 44 злочинні угруповання (34 – загальнокримінальної, 10 – економічної); у Луганській області виявлено 43 злочинні угруповання, з них 26 – загальнокримінальної, 17 – економічної спрямованості; в Автономній Республіці Крим виявлено 39 груп. Членами злочинних формувань було скоєно протиправних дій: у Донецькій області – 364, Харківській – 317, Луганській – 165, в Автономній Республіці Крим 608 злочинів. У м.Києві 60 осіб у складі 16 кримінальних угруповань скоїли 2891 злочин.

Кількість потерпілих від злочинів за 2005р. становила 309,2 тис. осіб (на 5,9% менше, ніж у 2004р.), з яких 98,5 тис. жінки, 27 тис. пенсіонери (зменшення відповідно на 8% та 22%); 13,6 тис. – неповнолітні (збільшення в 1,4 раза). Найбільша кількість потерпілих від крадіжок – 153,8 тис. осіб (49,7% від загальної кількості потерпілих). Від грабежів потерпіло 47,4 тис. осіб, серед них майже кожна третя – жінка (16,9 тис.); від розбоїв постраждало 2,1 тис. жінок, що на 17,6% більше, ніж за 2004р. Внаслідок злочинних діянь загинуло 9795 осіб, з числа яких кожний п’ятий – в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, кожного третього було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (237,2 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, кожний четвертий скоїв його у групі (22,9%); 13,7% скоїли злочин у стані алкогольного спяніння; 19,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, з числа яких майже кожний другий має незняту або непогашену судимість. З числа виявлених осіб 13,2% жінки, 9,6% неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, становила 66,3%.