Архів: 2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень–липень 2006 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт

 

Приріст реального валового внутрішнього продукту у січні–липні 2006р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 5,5%.

 

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного  періоду попереднього року)

 

 

 

Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, становив 253715 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався  у торгівлі  на 11,0%, транспорті – на 9,1%, будівництві – на 7,1%,  виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 6,8%, добувній промисловості – на 5,8%.

 

Промисловість

 

У промисловості протягом останніх трьох місяців спостерігається стійка тенденція до нарощування обсягів промислового виробництва порівняно з попереднім роком. У липні проти відповідного місяця 2005р. виробництво продукції зросло на 11,4% (у травні та червні відповідно на 10% і 9,6%). За 7 місяців приріст виробництва в галузі становив 4,8%, що на один відсотковий пункт перевищило показник за аналогічний період 2005р.

Збільшився випуск продукції за всіма основними видами діяльності, крім виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення та легкої промисловості.

 

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

  

 

У добувній промисловості обсяги виробленої продукції порівняно з січнем–липнем 2005р. зросли на 5,8%. На підприємствах з видобутку вуглеводнів її приріст становив 8,7%, металевих руд – 8%, вугілля і торфу – 3,1%. З початку року було видобуто 11,3 млрд.куб.м природного газу, 1,9 млн.т сирої нафти, випущено 35,9 млн.т вугілля готового.

В обробній промисловості за січень–липень 2006р. одержано приріст обсягів продукції 4,6%.

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів перевищили на 8% обсяги виробництва січня–липня 2005р. Приріст продукції зафіксовано у виробництві жирів – 36,7%, переробленні овочів та фруктів – 16,6%, виробництві макаронних виробів – 16,5%, напоїв – 12,4%, тютюновій та м’ясній промисловості – відповідно 7,9% та 7,4%. Разом з тим зменшено обсяги продукції у кондитерській (на 4,1%), молочній промисловості (на 5,6%), виробництві круп та борошна (на 8,3%). У січні–липні 2006р. випущено 410 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів, 43,7 тис.т овочів консервованих натуральних, 23,4 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 1,2 млн.т олії соняшникової нерафінованої, 57,7 тис.т макаронних виробів без начинки, 1,5 млн.дал коньяку, 18,9 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 158 млн.дал пива, 104 млн.дал безалкогольних напоїв, 62,3 тис.т свіжих або охолоджених яловичини і телятини, 55,7 тис.т свіжої або охолодженої свинини, 173 тис.т свіжих або охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 156 тис.т ковбасних виробів, 467 тис.т молока обробленого рідкого, 65,2 тис.т вершкового масла, 115 тис.т сирів жирних, 309 тис.т продуктів кисломолочних, 52,3 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

У виробництві деревини та виготовленні виробів з неї випуск продукції у січні–липні 2006р. збільшився на 9,5% порівняно з січнем–липнем 2005р. Спостерігався приріст обсягів виробництва піддонів дерев’яних (48%), дерев’яних вікон, дверей, рам і порогів (36%), паркету дерев’яного щитового (7%), плит деревоволокнистих необроблених (4%). Проте зменшилось виготовлення деревини, уздовж розпиляної або розколотої, завтовшки більше 6 мм, фанери клеєної, шпону.

На підприємствах целюлозно-паперової, поліграфічної промисловості та видавничої справи обсяги продукції у січні–липні 2006р. проти відповідного періоду 2005р. збільшилися на 10,8%. Зросло виробництво мішків та пакетів пакувальних з паперу і картону, крафт-паперу та картону некрейдованих (на 31%), паперу та картону спеціальних некрейдованих, паперу сигаретного, не розрізаного за розмірами, коробок, ящиків та сумок з гофрованих паперу та картону, паперу газетного, маси деревної механічної, паперу для гофрування з напівцелюлози (на 8–18%). Водночас знизився випуск паперу побутового та санітарно-гігієнічного призначення, паперу та картону гофрованих, у тому числі перфорованих.

Збільшилось друкування книг, газет, журналів та періодичних видань. Найбільший приріст спостерігався у друкуванні газет, які виходять менше 4 разів на тиждень (42%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості приріст продукції за період з початку року становив 1,6%. На підприємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів випуск продукції збільшився відповідно на 2,5% та 12,7%. Зросло виробництво покриттів для підлоги і килимків з вулканізованої гуми (в 1,6 раза), покриттів пластмасових для підлоги, стін або стелі, плит, листів, плівок, фольги і стрічок пластмасових неармованих або некомбінованих з іншими матеріалами, трубок, труб, рукавів і шлангів гумових, шин для сільськогосподарських та лісогосподарських машин  (на 13–26%). Проте на 18–24% зменшився випуск шин для велосипедів та мотоциклів, стрічок конвеєрних і приводних пасів гумових, на 12% – шин для легкових автомобілів.

Разом з цим у хімічному виробництві зберігається відставання (на 0,5%) від обсягів продукції січня–липня 2005р. У виробництві лаків та фарб падіння становило 16,2%, штучних та синтетичних волокон – 11,9%. При цьому забезпечено приріст у фармацевтичному виробництві (7,8%), виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів (1,2%), базової хімічної продукції (0,1%). Зокрема, серед продукції базової хімії випуск барвників синтетичних збільшився в 1,8 раза, добрив фосфатних мінеральних або хімічних, пластмаси у первинних формах, селітри, сірки рафінованої, нітритів – на 12–24%.  Разом з цим на 37–57% скоротилося виробництво формальдегіду, добрив калійних мінеральних або хімічних, кислоти лимонної, її солей та складних ефірів, на 23–29% – сульфату алюмінію, оксиду та пероксиду цинку, карбонату кальцію, на 12–20% – металоїдів, карбідів, газів промислових складних, пестицидів та інших агрохімічних продуктів, кислот сірчаної, адипінової, її солей та складних ефірів.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів у січні–липні 2006р. перевищено на 10,9% обсяги відповідного періоду 2005р. Збільшився випуск виробів ізоляторних багатошарових зі скла (в 1,9 раза) та скла безпечного (на 42%), виробів з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах, елементів конструкцій збірних для житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону або штучного каменю, ємностей для напоїв і харчових продуктів, гіпсових в’яжучих (на 13–24%), листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу, цегли керамічної невогнетривкої будівельної, цементу, блоків та цегли з цементу, штучного каменю або бетону будівельних (на 3–9%). Водночас знизилося виробництво труб, муфт та фітингів до них з азбестоцементу та аналогічних матеріалів, виробів санітарно-технічних керамічних, посуду столового, кухонного, інших господарсько-побутових виробів.

У металургії та обробленні металу виробництво продукції проти липня попереднього року збільшилося на 18,9%, за підсумками 7 місяців – на 6,8%. Порівняно з січнем–липнем 2005р. зріс випуск продукції на підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів на 7,1%, труб – на 7,4%, інших видів первинного оброблення чавуну та сталі – на 6,6%, з оброблення металів – на 14,5%. Водночас скорочено обсяги продукції у виробництві металевого лиття на 5,5%, кольорових металів – на 0,2%. За 7 місяців 2006р. виплавлено 18,8 млн.т чавуну та 16,1 млн.т сталі, випущено 12,9 млн.т. готового прокату, 1,5 млн.т труб та профілів пустотілих з металів чорних.

На підприємствах машинобудування у січні–липні 2006р. приріст продукції становив 13,1%. Суттєвого зростання обсягів продукції досягнуто у виробництві автомобільного транспорту (на 37,1%), машин для металургії (на 28,7%), контрольно-вимірювальної апаратури (на 26,9%), устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (на 16,1%). Перевищено обсяги січня–липня 2005р. у виробництві електричних машин і апаратури (на 9%), машин для перероблення сільгосппродуктів (на 8,6%), побутових приладів (на 7,8%). Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві сільськогосподарських машин (на 22%), верстатів (на 15,8%), машин для добувної промисловості і будівництва та у залізничному машинобудуванні (по 2,9%). За 7 місяців 2006р. випущено 401 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 115 тис. пральних машин, 1,6 тис. верстатів для оброблення дерева, 2,1 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 142 тис. легкових автомобілів, 4 тис. автобусів.

Підприємства легкої промисловості зменшили на 2,8% обсяги продукції проти січня–липня 2005р., що обумовлено скороченням виробництва у текстильній промисловості та пошитті одягу (на 7%). Зокрема, на 45–55% знижено виробництво ковдр та пледів, тканин ворсових, махрових і тканин спеціальних інших, на 12–33% – панчішно-шкарпеткових виробів, тканин бавовняних та лляних. У виробництві одягу з текстилю на 19–33% скоротився випуск чоловічих і хлопчачих костюмів, жіночих та дівчачих брюк, бриджів, пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток типу "парки" або "аляски", жакетів та блейзерів, піджаків, курток типу піджаків, джемперів, курток вітрозахисних і виробів аналогічних, суконь та сарафанів. Поряд з цим  зросло виробництво жіночих та дівчачих спідниць та спідниць-брюк, костюмів (на 11–17%), трикотажних светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та виробів аналогічних, тканин вовняних, килимів та виробів килимових (на 6–10%). У виробництві шкіри та взуття приріст продукції становив 15,6%. У січні–липні 2006р. випущено 10,6  млн. пар взуття, що перевищило обсяги відповідного періоду попереднього року на 0,1%.

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення обсяги виробленої продукції скоротились на 13,9%. Обсяги первинної переробки нафти зменшилися на 24,1% і становили 8,8 млн.т. Скоротився випуск бензину моторного (на 11%), дизельного палива для транспорту автомобільного та залізничного (на 22%) та мазутів топкових важких (на 39%).

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції (робіт, послуг) порівняно з січнем–липнем 2005р. зросли на 6,8%. Всього було вироблено 111 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями – 51,1 млрд.кВт·год, атомними – 52,2 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  січень–липень  2006р. в усіх категоріях господарств проти відповідного періоду 2005р. скоротився на 1,9%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 1,4%, у господарствах населення – на 2,4%.

 

Зміна обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

На 1 серпня 2006р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошені та обмолочені на площі 6,9 млн.га, що становить 54% площі посівів, у тому числі пшениця озима – на 3,5 млн.га (70%). Намолочено 17,5 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 9,5% менше проти відповідної дати минулого року, в тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 14,0 млн.т (на 12,8% менше), господарствами населення – 3,5 млн.т (на 6,2% більше). Середня урожайність зернових культур становить 25,4 ц з га (на 1,5 ц нижче минулорічної), у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 25,5 ц (на 2,0 ц менше), у господарствах населення – 24,9 ц з га (на 0,6 ц більше).

Найбільші намолоти зерна на 1 серпня 2006р. одержано господарствами Одеської (2,3 млн.т), Миколаївської (1,8 млн.т), Дніпропетровської (1,7 млн.т), Кіровоградської (1,6 млн.т), Запорізької (1,4 млн.т), Херсонської (1,3 млн.т), Донецької (1,1 млн.т), Полтавської (1,0 млн.т) областей та Автономної Республіки Крим (1,1 млн.т).

За січень–липень 2006р. господарствами усіх категорій реалізовано 1,3 млн.т худоби та птиці на забій (у живій вазі), що на 5,2% більше порівняно з січнем–липнем 2005р., вироблено 7,8 млн.т молока (на 4,0% менше), 8,8 млрд.шт. яєць (на 9,6% більше). У сільськогосподарських підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій (на 23,4%) та виробництва яєць (на 24,8%), але скоротилося виробництво молока (на 4,0%). Господарствами населення скорочено виробництво м’яса (на 5,3%), молока (на 4,0%) та яєць (на 2,4%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва за січень–липень 2006р. становила відповідно 57%, 80% та 50%.

За розрахунками, у господарствах усіх категорій на 1 серпня 2006р. поголів’я великої рогатої худоби становило 7,3 млн. голів (на 1,5% менше порівняно з 1 серпня 2005р.), у тому числі корів – 3,6 млн. (на 6,9% менше), свиней – 7,9 млн. (на 12,0% більше), овець і кіз – 2,0 млн. (на 1,9% більше), птиці всіх видів – 201,5 млн. голів (на 1,2% більше). Зменшення поголів’я великої рогатої худоби відбулося у 16 регіонах, корів – в усіх регіонах, овець та кіз – у 13 регіонах, птиці – у 12 регіонах.

 За січень–липень 2006р. у сільськогосподарських підприємствах обсяг вирощування худоби та птиці проти відповідного періоду 2005р. збільшився на 22,3%, у тому числі свиней – на 35,2%, птиці – на 32,7%, проте великої рогатої худоби – зменшився на 3,2%. Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 110,3% (торік – 111,1%).

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими  підприємствами власно виробленої продукції за січень-липень 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. збільшився на 16%, у тому числі продукції рослинництва – на 22%, продукції тваринництва – на 13%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції становила 44%, тваринництва – 56% (у січні-липні 2005р. відповідно 38% та 62%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-липень 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. зменшилися на 5%, у тому числі на продукцію тваринництва – на 9%; на продукцію рослинництва – зросли на 1%.

На 1 серпня 2006р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих), а також на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою зернових культур, було у наявності 11,5 млн.т зерна (на 23% менше проти 1 серпня 2005р.), у тому числі 6,9 млн.т пшениці (на 31% менше). Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах було у наявності 6,9 млн.т (на 24% менше, ніж торік), у тому числі 3,9 млн.т пшениці (на 34% менше).

Середня ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні-липні 2006р. становила 528,5 грн. за тонну, з них на пшеницю – 541,1 грн. за тонну (у січні-липні 2005р. – відповідно 482,4 грн. та 524,7 грн. за тонну).

 

Капітальні інвестиції

 

У І півріччі  2006р.  у  розвиток   економіки  держави  спрямовано 45,4 млрд.грн. капітальних інвестицій.  Найвагомішу частку з них (86,0% загального обсягу) складають інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання), 2,2% – витрати на придбання та створення інших необоротних матеріальних активів, 0,5% – на формування основного стада робочої худоби. На капітальний ремонт, модифікацію та модернізацію об’єктів витрачено 8,4% усіх інвестицій, на придбання, створення нематеріальних активів – 2,9%.

 Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 59,6% усіх обсягів. Частка коштів державного і місцевих бюджетів становила 8,4%. За рахунок кредитів банків та інших позик освоєно 14,1% загального обсягу капітальних інвестицій, коштів іноземних інвесторів – 2,9%, коштів вітчизняних інвесторів – 1,3%.

Витрати населення на індивідуальне житлове будівництво становили 4,9% загального обсягу інвестицій.

За січень–червень 2006р. підприємствами, організаціями, установами за рахунок  усіх джерел  фінансування освоєно 39,1 млрд.грн. інвестицій  в основний капітал, що на 12,2% більше, ніж за І півріччя 2005р.

Приросту інвестицій в основний капітал досягнуто у  24 регіонах (у січні–червні 2005р. – у 14). Найбільш активно освоювались капіталовкладення у Чернівецькій області,  де  обсяги  інвестицій  зросли  порівняно з відповідним періодом попереднього року в 1,9 раза, у Рівненській (в 1,8), Вінницькій (в 1,7), Волинській (в 1,6 раза) областях.

Майже половину (49,0%) усіх обсягів інвестицій в основний капітал становили витрати на придбання машин та обладнання  для новобудов і реконструкції та технічного переоснащення діючих об’єктів (у І півріччі 2005р. – 49,6%).

Найвагомішу частку (39,1%) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток промисловості. Дві третини цих коштів освоєно підприємствами  обробної промисловості.

У І півріччі 2006р. в обробній промисловості освоєно 10,2 млрд.грн., що в 1,1 раза більше порівняно з І півріччям 2005р. Значно зросли обсяги інвестицій в основний капітал у такі види економічної діяльності, як виробництво гумових та пластмасових виробів – у 2,6 раза, неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – у 2,1 раза,  целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа – у 2 рази, виробництво деревини та виробів з деревини – в 1,6 раза, машинобудування – в 1,5 раза.  Водночас суттєво скоротилися темпи освоєння інвестицій в основний капітал на підприємствах текстильної промисловості та пошиття одягу (на 44,0%), з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення (на 24,6%).

У будівництво та технічне переоснащення об’єктів транспорту та зв’язку спрямовано 7,3 млрд.грн., що становить 18,6% освоєних обсягів інвестицій в основний капітал. За 6 місяців 2006р. капітальні вкладення у розвиток цього виду діяльності зросли порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 0,7%.

 Капіталовкладення у житлове будівництво становили 6,0 млрд.грн., що на 17,1% більше, ніж у І півріччі 2005р. Їхня частка у загальному обсязі інвестицій в основний капітал становила 15,5% (у І півріччі 2005р. – 13,9%).

 

Будівельна діяльність

 

У січні–липні 2006р. будівельниками виконано робіт на суму 17,7 млрд.грн., що на 7,1%  більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Приріст будівництва у січні–липні 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. в першу чергу пов’язаний із зростанням на 8,3% обсягів робіт на будівництві завершених будівель та споруд. Зокрема, на 14,3% зросло будівництво будівель (переважно житлових), частка яких у загальному обсязі становить 52,3%, на 8,7% – підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості, на 3,4% – мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену. Підприємства, що прокладають дороги, збільшили обсяги робіт на 4,5%. Також зросли обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок (на 7,0%).

За січень–липень 2006р. збільшили обсяги робіт будівельники 22 регіонів (у січні–липні 2005р. – 6 регіонів). У м.Києві, де виконано 28,0% загальнодержавного обсягу робіт, приросту (7,7%) досягнуто за рахунок будівництва  житла, культурно-розважальних і торговельних  комплексів  та мосту Київ-Московський–Дарниця.

Значно, в 1,3 раза, зросло будівництво у Волинській області за рахунок будівництва житла, капітального ремонту автомобільних доріг та реконструкції Луцького автомобільного заводу.

На 18–25% зросли обсяги робіт у Львівській області, що  в основному пов’язано з будівництвом житла та волоконно-оптичних ліній зв’язку, капітальним ремонтом доріг та робіт з розвідувального буріння; Харківській – з  будівництвом житла і метрополітену у м.Харкові та облаштуванням Кобзівського газоконденсатного родовища; Хмельницькій – з будівництвом житла, станцій стільникового зв’язку та реконструкцією автомобільних доріг; Чернівецькій області – з проведенням будівельних робіт на Дністровській ГАЕС.

Перевищили на 11,7% обсяги будівництва січня–липня попереднього року підприємства Тернопільської області, що проводили капітальний ремонт доріг, а також будували житло та лінії електропередач і зв’язку, на 11,2% – підприємства Кіровоградської області, які здійснювали будівництво комплексу шахтних та надшахтних споруд Новокостянтинівського родовища, автозаправних станцій, житла та реконструкцію ліній електропередачі.

Скоротили обсяги робіт порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємства 5 регіонів і найбільше – Житомирської (на 17,0%), Чернігівської (на 9,2%) та Херсонської (на 8,4%) областей.

Будівельниками у січні–червні 2006р. введено в експлуатацію 3,2 млн.кв.м загальної площі житла, що на 10,2% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Переважну частку (76,0%) житла збудовано у міських поселеннях. Проти відповідного періоду попереднього року  обсяги введеного в експлуатацію житла у міських поселеннях зросли на 11,2%, у сільській місцевості – на 7,2%.

У I півріччі 2006р. обсяги введеного житла зросли у 19 регіонах, найбільше – у Закарпатській області (на 75,6%) та м. Севастополі (на 74,7%). Скорочено житлове будівництво у 8 регіонах: Дніпропетровській (на 26,5%), Чернігівській (на 22,7%), Чернівецькій (на 11,3%), Запорізькій (на 10,9%), Кіровоградській (на 8,7%), Волинській (на 7,7%), Луганській (на 3,4%) областях та Автономній Республіці Крим (на 2,4%).

Більше половини (53,1%) загального обсягу  житла введено у 7 регіонах: м.Києві, Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Одеській областях. Слід зазначити, що у м.Києві збудовано 590,7 тис.кв.м загальної площі житла, що становить 18,5% від загального обсягу, введеного в країні.

Із загального обсягу житла за січень–червень 2006р. індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 1,9 млн.кв.м житла, що на 2,2% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Скорочення індивідуального житлового будівництва відбулося у 19 регіонах.

За рахунок коштів державного бюджету збудовано 53,9 тис.кв.м житла, що на 35,6% більше проти I півріччя 2005р. Разом з тим частка житла, побудованого за рахунок бюджетних коштів, залишається незначною і становить 1,7% від загальнодержавного обсягу (у I півріччі 2005р. – 1,4%).

У січні–червні 2006р. також здійснювалось будівництво інших об’єктів  соціальної сфери. Введено в експлуатацію загальноосвітні навчальні заклади на 3,1 тис. учнівських місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 877 відвідувань за зміну, лікарні на 323 ліжка, будинки відпочинку та пансіонати на 592 місця, санаторії на 238 ліжок, спортивні зали тренувальною площею 4,8 тис.кв.м тощо.

У січні–червні 2006р. завершено будівництво та введено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів та потужностей, серед яких 7 нафтових і 30 газових свердловин з розвідувального та експлуатаційного буріння, магістральні газопроводи протяжністю 78,1 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 2,0 тис.км, електростанції потужністю 1,1 МВт, трансформаторні підстанції магістральних ліній електропередачі напругою 220–750 кВ потужністю 32,6 тис.кВ∙А, лінії електропередачі протяжністю 338,6 км.

Серед потужностей телекомунікаційних систем у січні–червні 2006р. введено в дію 236,1 тис. та 35,3 тис. номерів відповідно на міських і сільських АТС, 17,8 тис. номерів опорно-транзитних пунктів зв’язку та інші об’єкти.

Крім цього, за І півріччя 2006р. на підприємствах країни введено в експлуатацію потужності з виробництва промислової продукції, зокрема: 921 тис.т коксу та напівкоксу, 1,1 млн.т чавуну, 6,1 тис.т виливок із чавуну, 493 тис.т алюмінію та оксиду алюмінію, 12 тис.т кольорових металів і виробів із них, 35 тис.шт. легкових автомобілів та інші.

Для потреб сільського господарства збудовано приміщення для утримання свиней та птиці, сховища для картоплі, овочів та фруктів, тепличні комбінати та інші.

 

Транспорт

 

За січень–липень 2006р. підприємствами транспорту перевезено 474,0 млн.т вантажів, що на 3,7% більше, ніж за січень–липень 2005р. Вантажооборот зріс на 3,1% і становив 272,2 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–липнем 2005р. зросло на 4,9%, у тому числі відправлення вантажів – на 3,9%. Відправлення вантажів зросло на п’яти з шести залізниць: Південно-Західній залізниці на 8,7%, Південній – на 9,5%, Придніпровській – на 6,9%, Донецькій – на 2,1% та Львівській залізниці – на 1,9%. Лише на Одеській залізниці відправлення вантажів знизилося на 7,8%. Відправлення будівельних матеріалів зросло на 17,2%, цементу – на 10,0%, чорних металів – на 8,2%, залізної та марганцевої руди – на 7,4%, зерна і продуктів перемелу – на 4,7%, кам’яного вугілля – на 1,1%, брухту чорних металів – на 0,4%. Поряд з цим зменшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: нафти і нафтопродуктів – на 12,8%, коксу – на 6,1%, хімічних і мінеральних добрив – на 5,9%, лісових вантажів – на 4,3%. Середньодобове вивантаження вагонів збільшилося в цілому на 4,0%, у тому числі на Львівській залізниці – на 8,4%, Придніпровській – на 7,6%, Південно-Західній – на 6,1%, Одеській – на 3,5%, Південній – на 2,6% та Донецькій – на 0,2%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 1,4%, в цілому замовникам доставлено 11,9 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–липнем 2005р. зросло на 4,8%, морського транспорту знизилося на 3,2%. Закордонні перевезення вантажів морським транспортом скоротилися на 3,0%, річковим – на 1,6%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 2,5% і становив 87,2 млн.т. Переробка експортних вантажів збільшилася на 1,8%, імпортних – на 2,7%, транзитних вантажів – на 2,4%, вантажів внутрішнього сполучення – на 7,6%. Кількість оброблених суден, закордонних та інфрахт, зросла на 9,1% і становила 10,0 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2006р. перевезено 77,1 млн.т вантажів, що на 15,2% більше порівняно з січнем–липнем 2005р., та виконано вантажооборот у обсязі 13,2 млрд.ткм, який зріс на 22,7% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 120,9 млн.т вантажів, що на 4,4% менше, ніж за січень–липень 2005р. Перекачка аміаку зросла на 36,1%. Транспортування нафти зменшилося на 9,6%, газу – на 3,4%. Транзит аміаку зріс на 37,9%, нафти – на 0,5%. Транзит газу скоротився на 2,4%.

За 7 місяців 2006р. послугами пасажирського транспорту скористалося 2,5 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 67,7 млрд.пас.км, що відповідно на 2,3% та на 5,3% більше порівняно з січнем–липнем 2005р.

Залізничним транспортом за січень–липень 2006р. відправлено 263,2 млн. пасажирів, що на 1,0% більше, ніж за січень–липень 2005р. Відправлення пасажирів зросло на Одеській залізниці на 13,1%, Південно-Західній – на 1,0% та Придніпровській – на 0,5%. На Донецькій залізниці відправлення пасажирів знизилося на 1,4%, Львівській – на 0,7% та Південній – на 0,2%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 2,3 млрд. пасажирів, що на 2,4% більше, ніж за січень–липень 2005р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 2,8%. Перевезення пасажирів морським транспортом за січень–липень 2006р. зросло на 1,0% порівняно з січнем–липнем 2005р. Підприємства м.Севастополя, які виконують 90,2% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 1,2%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 26,5%. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують 91,1% всіх морських закордонних перевезень, за 7 місяців 2006р. збільшили перевезення пасажирів на 18,8%. Перевезення пасажирів річковим транспортом у січні–липні 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. скоротилися на 10,6%. Авіаційним транспортом перевезено 2,4 млн. пасажирів, що на 13,4% більше порівняно з січнем–липнем 2005р.

 

Фінанси

 

За даними Державного казначейства, доходи Зведеного бюджету за січень–червень 2006р. становили 72,1 млрд.грн. (35% до ВВП), що складає 44,5% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (72,8% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 73,1 млрд.грн. (35,5% до ВВП), що складає 42% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 62,1% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 11,9% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема видатки по обслуговуванню боргу – 2,2% (0,8% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 1,6% від загальної суми видатків (0,6% до ВВП).

Дефіцит Зведеного бюджету за січень–червень 2006р. становив 1 млрд.грн. (0,5% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 54,7 млрд.грн. (43,1% від річних призначень), або 26,6% до ВВП, і на 70,5% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість становив 54,7%, податок на прибуток підприємств – 23,7%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 57,8 млрд.грн. (41,3% від річних призначень), або 28,1% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (38,9% від загальної суми видатків), загальнодержавних функцій (10,9%), у тому числі обслуговування боргу (2,6 % від загальної суми видатків), громадського порядку, безпеки та судової влади (9,1%). Державний бюджет України зведено з дефіцитом у 3,1 млрд.грн. (1,5% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України у травні 2006р. становила 9,5%.

За даними Національного банку України, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки), за травень 2006р. збільшилися на 4,5% і на 1 червня 2006р. становили 180,2 млрд.грн., з яких 97,8 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за травень збільшились на 1,9% і на 1 червня 2006р. становили 81,5 млрд.грн., з яких 44 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець травня 2006р. офіційний курс гривні до долара США становив 505 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 648,37 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–червень 2006р. становив 24,6 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 37,7 млрд.грн., збитків – 13,1 млрд.грн.).

Протягом І півріччя 2006р. збитково працювали 38,4% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та зв’язку (51,9% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), у будівництві (46,2%) та промисловості (43,2%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств (крім малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) на 1 липня 2006р. становила відповідно 368,9 млрд.грн. та 455,5 млрд.грн. Протягом квітня–червня 2006р. дебіторська заборгованість збільшилася на 6,4%, кредиторська – на 5,2%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами країни становила 89,0% (405,3 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та інших країн  – 11,0% (50,2 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості – 93,6% (345,4 млрд.грн.), 6,4% (23,5 млрд.грн.) відповідно.

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 19,3% проти 20,4% на 1 квітня 2006р., кредиторської – відповідно 19,9% (20,8%).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг за січень–червень 2006р. становили 20886,1 млн.дол.США, імпорту – 21871,2 млн.дол. і збільшились порівняно з січнем–червнем 2005р. відповідно на 5,1% та  22%.

Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило – 985,1 млн.дол. (у січні–червні 2005р. позитивне сальдо – 1955,9 млн.дол.).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі країни товарами за січень–червень 2006р. становив 17363,2 млн.дол.США і порівняно з січнем–червнем 2005р. збільшився на 2,1%, обсяг імпорту – 20282,6 млн.дол. і збільшився на 22,1%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2919,4 млн.дол. (у січні–червні 2005р. позитивне сальдо досягало 397,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 201 країни світу.

До Туреччини, Італії, США, Польщі, Німеччини та Білорусі здійснювалось понад 26% експортних поставок. Надходження з Туркменістану, Німеччини, Китаю, Польщі, Італії, Білорусі разом становили третину від загального обсягу імпорту. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (20,8% експортних та 32,1% імпортних надходжень).

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили 42,1%  від загального обсягу експорту країни. Експорт мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічного та електричного обладнання, транспортних засобів і шляхового обладнання, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, текстилю та виробів з текстилю разом становив майже 48%.

У загальному обсязі експорту товарів за січень–червень 2006р. проти відпові­дного періоду минулого року збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів неорганічної хімії, полімерних матеріалів, пластмас, ви­робів з чорних металів, електричних машин і устаткування, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Натомість зменши­лась частка молока та молочних продуктів, яєць, меду, руд, шлаків і золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, органічних хімічних сполук, чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

У загальному обсязі імпорту більше 32% припадало на мінеральні продукти, у тому числі 30,4% вартості становили енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (з них газ природний – 13,1%, нафта сира – 11,1%). Поставки механічного  та електричного обладнання, транспортних засобів і шляхового обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів та виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас та каучуку, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів разом становили майже 58% вартості імпорту. За січень–червень 2006р. у загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка риби і ракоподібних, фармацевтичної продукції, полімерних матеріалів, пластмас, виробів з чорних металів, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка тютюну, руд, шлаків і золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, органічних хімічних сполук, інших продуктів хімічної промисловості.

У січні–червні 2006р. експорт української давальницької сировини становив 24,8 млн.дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 27 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 825,6 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1098,7 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на м.Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Запорізьку, Полтавську та Івано-Франківську області.

Найбільші імпортні надходження здійснювались у м.Київ, Дніпро–петровську, Донецьку, Харківську, Київську, Запорізьку та Одеську області.

У січні–червні 2006р. експорт послуг збільшився на 22,6% і становив 3522,9  млн.дол.США, імпорт – на 20,8% і становив 1588,6 млн.дол.; позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 1934,3 млн.дол. (у січні–червні 2005р. – 1588,8 млн.дол.).

Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції послугами з 197 країнами світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні (74,6%), різні ділові, професійні та технічні (10,8%) послуги, імпорту – транспортні  (20,8%), різні ділові, професійні та технічні (18,1%), державні (17,4%), фінансові (10,6%), роялті та ліцензійні (6,1%), будівельні (6%) послуги.

Обсяг послуг, наданих країнам СНД, становив 1701,3 млн.дол. (48,3% від загального обсягу експорту України). Порівняно з січнем–червнем 2005р. він зріс на 378,9 млн.дол. (на 28,7%), у тому числі до Російської Федерації –на 358 млн.дол. (на 29,8%) та Туркменістану – на 14,1 млн.дол. (на 30%). Одночасно скоротився експорт послуг до Білорусі та Молдови. Російська Федерація залишається основним партнером, на неї припадає 1559,2 млн.дол. обсягу наданих послуг (91,6% експорту послуг України до країн СНД та 44,3% загального обсягу експорту послуг України).

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, становив 1821,6 млн.дол. (51,7% від загального обсягу експорту послуг України). Порівняно з січнем–червнем 2005р. він зріс на 269,9 млн.дол. (на 17,4%), у тому числі до Сполученого Королівства, Естонії, Кіпру, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини, Канади. Одночасно скоротився експорт послуг до Угорщини і Сполучених Штатів Америки.

Імпорт послуг з країн СНД становив 287,9 млн.дол. (18,1% від загального обсягу імпорту України). Порівняно з січнем–червнем 2005р. він зріс на 77,6 млн.дол. (на 36,9%), у тому числі з Російської Федерації на 60,3 млн.дол. (на 34,4%). Одночасно скоротився імпорт послуг з Туркменістану та Білорусі.

Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, становив 1300,7 млн.дол. (81,9% від загального обсягу імпорту України). Порівняно з січнем–червнем 2005р. він зріс на 195,6 млн.дол. (на 17,7%), у тому числі зі Сполученого Королівства, Австрії, Швейцарії, Німеччини, Кіпру. Одночасно скоротився імпорт з Гонконгу, Сполучених Штатів Америки, Латвії.

На 1 липня 2006р. в Україну іноземними інвесторами вкладено 18,4 млрд.дол.США прямих інвестицій, це становить 392 дол. США на одну особу.

Інвестиції надійшли зі 116 країн світу. У десятку основних країн-інвесторів української економіки входять: Німеччина, з якої надійшло 29,9% загального обсягу інвестицій, Кіпр – 11,1%, Австрія – 8,2%, Сполучене Королівство – 7,8%, Сполучені Штати Америки – 7,2%, Нідерланди – 6,4%, Російська Федерація – 4,9%, Віргінські острови, Британські – 4,2%, Франція – 2,4%, Швейцарія – 2,4%.

Значні обсяги іноземних інвестицій з початку інвестування зосереджено на підприємствах оптової торгівлі та посередництва в торгівлі, металургії та обробленні металу, харчової промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів. Сталою є зацікавленість інвесторів до організацій, що здійснюють фінансову діяльність, операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–липень 2006р. становив 295,4 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–липнем 2005р. збільшився на 6,4%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особамипідприємцями) за січень–липень 2006р. становив 118,5 млрд.грн., що на 24,8% більше обсягу січня–липня 2005р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,8%. В обороті організованих ринків 18,2% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) у січні–липні 2006р. проти січня–липня попереднього року збільшився на 8,2% і становив 4,8 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–липень 2006р. становив 64,5 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 26,1% більше обсягу січня–липня 2005р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–липні 2006р. становив 103,8% (у відповідному періоді попереднього року – 106,7%). У січні–липні темпи приросту цін (тарифів) на послуги (16,8%) суттєво випереджали приріст цін на продовольчі товари (0,8%) та непродовольчі товари (1,3%).

На продовольчому ринку найбільше (на 50,3% та 26,8%) подорожчали фрукти та цукор. На 13,5–4,5% зросли ціни на крупи і бобові, морозиво, безалкогольні напої, кондитерські вироби, хліб і хлібобулочні вироби.  Водночас на 34,8% та 22,9% подешевшали яйця та овочі; на 15,0–1,7% – тваринні жири, молоко і молочна продукція, м’ясо і птиця, соняшникова олія, сир і бринза, вершкове масло,  оселедці.

Серед непродовольчих товарів на 14,4–2,1% подорожчали ювелірні вироби, паливно-мастильні матеріали, друковані видання, товари побутової  хімії, автомобілі та автотовари, синтетичні мийні засоби, будівельні матеріали. У той же час на 2,3–0,2% подешевшали телерадіотовари, обчислювальна техніка, вироби з натурального хутра, перев’язувальні матеріали, електро- та фотокінотовари.

У сфері послуг найбільше (у 2,3 раза) зросла плата за газопостачання. На 47,5–15,0% підвищилася вартість проїзду у залізничному транспорті міжміського сполучення, плата за електроенергію, абонентна плата за користування телефоном, вартість послуг дошкільних закладів, туристичних агентств та бюро подорожей, пансіонатів.

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні–липні 2006р. становив  106,3% (у відповідному періоді попереднього року – 106,6%).

У добувній промисловості продукція подорожчала на 9,2%, обробній – на 6,1%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 5,6%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у І півріччі 2006р. становив 110,0%  (у відповідному періоді попереднього року – 112,8%).

Найбільше зростання цін (на 12,9–11,2%) зафіксовано у будівництві  установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, об’єктів з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, закладів освіти, готелів та ресторанів, об’єктів транспорту, адміністративних будівель.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–червень 2006р. порівняно з аналогічним періодом 2005р. збільшились на 30,8%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 30,1%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 20%.

У червні 2006р. порівняно з травнем номінальні доходи населення збільшились на 9,8%, а наявний та реальний наявний доход – на 4%.

Наявний доход у розрахунку на одну особу за червень 2006р. становив 596,3 грн. проти 573 грн. за травень.

Витрати населення у січні–червні 2006р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 31,8%.

Приріст заощаджень за  січень–червень становив 12485 млн.грн.

У січні–червні 2006р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована штатному працівнику (без урахування працівників малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), становила 966,90 грн., що в 1,9 раза перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (496 грн.) та на 33,4%  відповідний показник рік тому.

В економіці країни залишається значною диференціація рівня оплати праці серед видів економічної діяльності та регіонів.

Найбільш оплачуваними є працівники авіаційного транспорту та фінансових установ, а серед промислових видів діяльності – зайняті на підприємствах по виробництву коксу, продуктів нафтоперероблення. Рівень оплати праці у цих видах діяльності перевищив середній по економіці в 1,7–2,0 раза.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників сільського, рибного господарства, охорони здоров’я та соціальної допомоги, роздрібної торгівлі, текстильної промисловості та пошиття одягу, виробництва шкіри та шкіряного взуття, де її розмір не перевищив 66% від середнього по економіці країни.

 Серед регіонів найнижчою була заробітна плата працюючих у Тернопільській  області  (на 29,3% менше від середнього показника по країні), а найвищий її рівень (в 1,7 раза більше, ніж в середньому по країні), як і раніше, спостерігався у м.Києві. Середня заробітна плата  працівників Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей на 5,5–16,6% перевищила цей показник у цілому по країні.

Реальна заробітна плата у січні–червні 2006р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 22,9% (у січні–червні 2005р. відповідно – на 17,0%).

   Порівняно з початком 2006р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 14,6%, або на 140,7 млн.грн. За відповідний період попереднього року збільшення показника становило 20,7%, або 230,1 млн.грн. На 1 липня обсяг боргу становив 1101,0 млн.грн., що дорівнює 8,8% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2006р. усім працівникам, проти 14,0% торік.

 

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2005-2006 роках

(станом на 1 число відповідного місяця)

 

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств протягом січня–червня 2006р. збільшилася на 28,1%, або на 129,7 млн.грн., і на 1 липня становила 591,8 млн.грн., або 53,8% від загальної суми боргу.

Серед видів економічної діяльності найбільш вагоме зростання суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано у промисловості – на 69,5 млн.грн., або на 31,2%, в основному за рахунок підприємств, зайнятих видобуванням кам’яного, бурого вугілля і торфу, де заборгованість збільшилася на 25,6 млн.грн., або на 24,0%, а також підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – на 22,1 млн.грн., або на 91,1%.

У регіональному аспекті приріст суми боргу на економічно активних підприємствах спостерігався у переважній більшості регіонів, найвищими темпами – у Закарпатській (у 3,0 раза більше), Рівненській (у 2,0 раза більше), Запорізькій (на 88,0%) областях та м.Києві (у 2,1 раза більше). Водночас у 5 регіонах зафіксовано зменшення боргу: від 5,2% у Сумській до 22,8% у Чернівецькій областях.

У цілому з кожних 100 гривень, невиплачених економічно активними підприємствами, 49 заборгували своїм працівникам промислові підприємства, ще 16 – підприємства сільського господарства.

На початок липня вчасно не отримали заробітну плату 458,0 тис. осіб, що становить 4,1% загальної кількості працівників, з них кожний другий працював у промисловості та кожний п’ятий – у сільському господарстві. Сума боргу в середньому на одного працівника на 1 липня 2006р. становила 1059 грн., що майже дорівнює розміру середньої заробітної плати за червень 2006р.

Зростання суми заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–червня відбувалось також на підприємствах-банкрутах – на 3,2%. На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність (економічно неактивні), спостерігалося зменшення обсягів заборгованості – на 0,6%.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом липня 2000 р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", зменшилася протягом червня в 1,8 раза і на 1 липня 2006р. становила 11458,3 тис.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів зменшилася протягом червня на 19,5% і на 1 липня 2006р. становила 848,9 тис.грн., що більше суми заборгованості на 1 липня 2005р. в 1,8 раза, або на 0,4 млн.грн.

У січні–червні 2006р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 374,1 тис. сімей, що становило 77,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 252,2 тис. сімей, у сільській – 121,9 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2006р. становила 10,2 млн.грн., з них у міській місцевості – 9,5 млн.грн., у сільській – 0,7 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у червні 2006р. становила 23 грн.

Крім того, 240,8 тис. сімей (62,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 56,8 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 67,4 тис. сімей на загальну суму 17,2 млн.грн., у сільській місцевості – 173,4 тис. сімей на 39,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної у червні 2006р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 226 грн.

У січні–червні 2006р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 52,6 млн.грн.

У січні–червні 2006р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5974,7 млн.грн., що становило 100,5% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у червні на 2,2% і на 10 липня 2006р. становила 5990,5 млн.грн., термін заборгованості населення за всі послуги становив 6 місяців.

Мали борг за 3 місяці і більше: за опалення та вивіз сміття 33% власників особових рахунків, квартплату – 31%, підігрів води та водопостачання – 29%, водовідведення – 26%,  газопостачання – 25%.

 

 Ринок праці

 

Ситуація на ринку праці у січні–липні 2006р. стабілізувалася та характеризувалася скороченням кількості громадян, які звернулися до державної служби зайнятості за допомогою у пошуках роботи, обсягів працевлаштування та зростанням попиту на робочу силу.

Упродовж цього періоду послугами державної служби зайнятості скористалися 1,9 млн. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 2,1 млн. у відповідному періоді минулого року.

На обліку в цій установі на 1 серпня 2006р. перебувало 0,7 млн. громадян, які шукали роботу, з них кожний третій був у віці до 35 років та кожний другий проживав у сільській місцевості. Із загальної кількості незайнятих громадян 96,9% мали офіційний статус безробітних, з них більше ніж двом третинам було призначено допомогу по безробіттю.

Кількість зареєстрованих безробітних упродовж липня 2006р. скоротилася на 4,5%, у сільській місцевості – на 5,9%, у міській – на 3,1%.

Скорочення обсягів зареєстрованого безробіття спостерігалося в усіх регіонах.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за липень 2006р. скоротився на 0,2 відсоткового пункта і на 1 серпня становив 2,5% від кількості населення працездатного віку. При цьому показник сільського населення більш ніж удвічі перевищував рівень зареєстрованого безробіття мешканців міської місцевості і становив 4,3% проти 1,8%.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Рівненській та Тернопільській областях (4,6%), а  найнижчий – у м.Києві (0,3%).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж липня 2006р. скоротилася на 1,9% і на 1 серпня становила 246,1 тис., але перевищила минулорічний показник на 17,0%.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 вакансію в цілому по країні у липні 2006р. не змінилося і становило 3 особи. За регіонами значення цього показника коливалося від 0,2 особи у м.Києві до 14 осіб у Черкаській області.

Серед незайнятих громадян, які шукали роботу через державну службу зайнятості, майже половина раніше займали місця робітників, одна чверть – посади службовців та стільки ж – особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки. За категоріями робочих місць найбільше навантаження припадало на робочі місця, на які можуть претендувати працівники сільського господарства (7 осіб).

За сприяння державної служби зайнятості у липні 2006р. було працевлаштовано 90,2 тис. осіб, що менше на 18,0%, ніж у попередньому місяці та на 3,1%, ніж у липні 2005р. Серед працевлаштованих осіб майже половину (49,2%) становили жінки. По відношенню до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку упродовж липня, частка працевлаштованих громадян становила 10,0%. За регіонами найвищий рівень цього показника спостерігався у м.Києві (20,4%), а найнижчий – у Чернівецькій області (6,5%).

У цілому за січень–липень 2006р. було працевлаштовано 646,5 тис. осіб, з них шляхом надання дотацій роботодавцям – 24,3 тис. осіб, або 3,8% та виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 17,3 тис. осіб, або 2,7% від кількості працевлаштованих.

З причини самостійного працевлаштування упродовж липня 2006р. було знято з обліку 69,4 тис. осіб, або кожного десятого безробітного. Крім того, дострокову пенсію оформлено 2,4 тис. громадян передпенсійного віку.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямів соціального захисту незайнятого населення є організація громадських робіт, які забезпечують тимчасове працевлаштування. У липні 2006р. на громадські роботи було направлено 43,4 тис., не зайнятих трудовою діяльністю осіб. Кількість громадян, які брали участь у таких роботах, порівняно з 1 липня скоротилася на 13,5% і на 1 серпня 2006р. становила 17,3 тис. осіб, або 2,3% від кількості тих, що перебували на обліку.

Важливим напрямом підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державною службою зайнятості у липні 2006р. було направлено на навчання 8,0 тис. безробітних проти 13,1 тис. осіб у попередньому місяці. У цілому на початок серпня 2006р. за такими направленнями у навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 24,2 тис. осіб (3,4% зареєстрованих безробітних).

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом липня 2006р. на допомогу по безробіттю було витрачено 129,3 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували упродовж зазначеного місяця, становила 584,9 тис. осіб, або 81,8% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у липні 2006р. порівняно з червнем зріс на 0,4%, а з відповідним місяцем 2005р. – на 27,0% і становив 221,01 грн., що дорівнює 58,9% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (375 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 липня 2006р. в Україні, за оцінкою, проживало 46756,6 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2006р. кількість населення зменшилася на 172,9 тис. осіб, або на 7,4 осіб на 1000 населення.

Загальне скорочення населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 179,5 тис. осіб, у той час як міграційний приріст населення становив 6,6 тис. осіб. Порівняно з Ι півріччям 2005р. природне скорочення зменшилось на 29,8 тис. осіб.

Зменшення природного скорочення є результатом як збільшення кількості народжених за цей період на 13,6 тис. осіб порівняно з відповідним періодом минулого року, так і скорочення числа померлих на 16,2 тис. осіб.

Порівняно з січнем–червнем 2005р. міграційний приріст населення збільшився з 3,8 тис. осіб до 6,6 тис. Число прибулих на постійне проживання скоротилося з 19,4 тис. осіб до 19,3 тис., а кількість  вибулих – з 15,6 тис. осіб до 12,7 тис.

Серед прибулих в Україну 83% становили іммігранти з країн СНД і 17% – з інших країн. Серед вибулих з України 70% виїхали до країн СНД і 30% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січнялипня 2006р. зареєстровано 254,1 тис. злочинів (на 18,3% менше, ніж у січнілипні 2005р.), з числа яких 5 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів менше половини (42,3% на 4,5 відсоткового пункта менше, ніж у січнілипні 2005р.) тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 49,6% становили злочини проти власності; 15,8% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 5,5% злочини проти життя та здоров’я особи; 5,2% – злочини у сфері службової діяльності; 4,8% злочини проти громадського порядку та моральності; 4,1% злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3,8% злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Протягом січнялипня 2006р. скоєно 1867 умисних вбивств та замахів на вбивство, 561 зґвалтування та замахів на зґвалтування.

Кількість грабежів, розбоїв та випадків шахрайства порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшилася відповідно на 11,5% (23,5 тис.), 7,2% (3,5 тис.) та 21,8% (8,7 тис.).

За 7 місяців 2006р. зафіксовано 62,9 тис. крадіжок у відношенні приватної власності та 11,3 тис. у відношенні інших форм власності, що менше порівняно з січнемлипнем 2005р. відповідно на 38,8% та 44,7%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури виявлено 342 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 2929 злочинів, з яких 75,8% тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільшу кількість організованих груп та злочинних організацій виявлено у Донецькій області – 36 організованих груп та злочинних організацій, з яких 21 загальнокримінальної спрямованості, решта – економічної; у Луганській – 30 злочинних угруповань (17 – загальнокримінальної, 13 – економічної); у Харківській області виявлено 27 злочинних угруповань. Членами злочинних формувань було скоєно протиправних дій: у Донецькій області – 238, Луганській – 158, Харківській 151. У м.Києві 295 злочинів скоїла 41 особа у складі 13 кримінальних груп.

Кількість потерпілих від злочинів за січеньлипень 2006р. становила 144,3 тис. осіб (на 24,4% менше, ніж у січнілипні 2005р.), з яких 44,1 тис. жінки, 9,9 тис. пенсіонери та 7,8 тис. – неповнолітні (зменшення відповідно на 29%, 49% та 4,2%). Найбільша кількість потерпілих від крадіжок – 62,3 тис. осіб (43,1% від загальної кількості потерпілих). Від грабежів потерпіло 23,6 тис. осіб, серед них кожна третя – жінка (7,5 тис).

У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 7,3 тис. осіб (збільшення на 14,7%), з яких 27,1% загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 5137 осіб, з числа яких кожний п’ятий – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, кожний третій – у результаті вбивства.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (127,3 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, майже кожний п’ятий скоїв його у групі (20,8%), 14,3% – скоїли злочин у стані алкогольного сп’яніння, 19,7% – раніше вже ставали на злочинний шлях, з числа яких кожний другий має незняту або непогашену судимість. З числа виявлених осіб 12,3% жінки, 8,3% неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, становила 65,9%.