Архів: 2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень-серпень 2006 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

Валовий внутрішній продукт

 

Приріст реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні–серпні 2006р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 5,7%.

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного  періоду попереднього року)

 

 

Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, склав 300765 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався  у торгівлі – 13,2%, транспорті – 8,7%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – 7,4%, будівництві – 7,1%,   добувній промисловості – 6,2%.

 

Промисловість

 

У серпні 2006р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року обсяги промислової продукції зросли на 9,1%. За підсумками 8 місяців приріст виробництва в галузі становив 5,4%, що на 2 відсоткові пункти перевищує цей показник за аналогічний період 2005р. Зростання обсягів продукції зафіксовано на підприємствах більшості основних видів промислової діяльності, крім виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення та легкої промисловості.

 

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

 

У добувній промисловості обсяги виробленої продукції проти січня–серпня 2005р. зросли на 6,2%, в тому числі на підприємствах з видобутку вуглеводнів – на 8,2%, металевих руд – на 9,1%, вугілля і торфу – на 3,2%. З початку року було видобуто 12,9 млрд.куб.м природного газу, 2,2 млн.т сирої нафти, випущено 41,1 млн.т вугілля готового.

В обробній промисловості випуск продукції збільшився порівняно з січнем–серпнем 2005р. на 5,2%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів приріст виробництва становив 7,7%. Зростання обсягів виробленої продукції спостерігалось у виробництві жирів (на 39,5%), макаронних виробів (на 15,2%), переробленні овочів та фруктів (на 14,8%),  у виробництві напоїв (на 11,4%), м’ясній та тютюновій промисловості (відповідно на 8,5% та 7,8%). Поряд з цим скоротився випуск продукції у виробництві круп та борошна (на 8,3%), у молочній (на 5,9%) та кондитерській промисловості (на 3,7%). Вироблено 473 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів, 70,1 тис.т овочів консервованих натуральних, 39,6 тис.т овочів, фруктів, горіхів, а також грибів консервованих з доданням оцту, 1,3 млн.т олії соняшникової нерафінованої, 65,9 тис.т макаронних виробів без начинки, 1,6 млн.дал коньяку, 21,8 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 192 млн.дал пива, 123 млн.дал безалкогольних напоїв, 74,6 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини і телятини, 65,5 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 198 тис.т свіжих чи охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 181 тис.т ковбасних виробів, 544 тис.т молока обробленого рідкого, 76,2 тис.т вершкового масла, 135 тис.т сирів жирних, 355 тис.т продуктів кисломолочних, 59,4 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

У виробництві деревини та виготовленні виробів з неї випуск продукції у січні–серпні 2006р. збільшився на 11,2% порівняно з січнем–серпнем 2005р. Зросло виготовлення дерев’яних вікон, дверей, рам і порогів (на 37%), піддонів дерев’яних (на 34%), плит деревостружкових необроблених (на 9%). Водночас знизилось виробництво деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки більше 6 мм, фанери клеєної, шпону лущеного.

На підприємствах целюлозно-паперової, поліграфічної промисловості та видавничої справи обсяги продукції у січні–серпні 2006р. проти відповідного періоду 2005р. збільшились на 10,2%.

Зріс випуск паперу для гофрування з напівцелюлози, мішків та пакетів пакувальних з паперу і картону, крафт-паперу та картону некрейдованих (на 20–31%), паперу газетного, паперу та картону спеціальних некрейдованих, паперу сигаретного, не розрізаного за розмірами, коробок, ящиків та сумок з гофрованих паперу та картону, маси деревної механічної (на 7–13%). При цьому зменшилось виготовлення паперу побутового та санітарно-гігієнічного призначення, паперу та картону гофрованих.

Збільшилось друкування книг, газет, журналів і видань періодичних. Найбільший приріст спостерігався у друкуванні газет, які виходять менше 4 разів на тиждень (38,5%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості порівняно з січнем–серпнем 2005р. обсяги виробництва збільшились на 2,5%. Одержано приріст у хімічному виробництві – 0,2%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – 1,1%, фармацевтичному виробництві – 8,8%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – 1,5%. Разом з тим у виробництві лаків та фарб спостерігалось скорочення обсягів продукції на 16,5%, штучних і синтетичних волокон – на 11,2%. У промисловості базової хімії збільшилось виробництво барвників синтетичних (в 1,9 раза), нафталіну та сумішей ароматичних вуглеводнів інших, пластмаси у первинних формах, сірки рафінованої, селітри (на 6–19%). Разом з тим на 53% скоротився випуск кислоти лимонної, її солей та складних ефірів, на 29–40% – оксиду та пероксиду цинку, формальдегіду, добрив калійних мінеральних чи хімічних, на 10–20% – кислот соляної, сірчаної та адипінової, її солей і складних ефірів, карбідів, газів промислових складних, сульфату алюмінію, карбонату кальцію, добрив фосфатних мінеральних чи хімічних, пестицидів та інших агрохімічних продуктів.

У виробництві гумових та пластмасових виробів приріст обсягів продукції становив відповідно 3,1% та 14,8%. Збільшився випуск  покриттів для підлоги і килимків з вулканізованої гуми (в 1,6 раза), покриттів пластмасових для підлоги, стін чи стелі, шин для сільськогосподарських та лісогосподарських машин, плит, листів, плівок, фольги і стрічок пластмасових неармованих чи некомбінованих з іншими матеріалами, трубок, труб, рукавів і шлангів гумових (на 16–22%). Проте на 30% скоротилось виробництво стрічок конвеєрних і приводних пасів гумових, на 7–11% – шин для легкових  та вантажних автомобілів.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів обсяги січня–серпня 2005р.  перевищено на 11%. Збільшилось виготовлення виробів ізоляторних багатошарових із скла (в 1,8 раза) та скла безпечного  (на 40%), ємностей для напоїв і харчових продуктів, елементів конструкцій збірних для житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, гіпсових в’яжучих (на 16–21%), листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу, цегли керамічної невогнетривкої будівельної, блоків та цегли з цементу, штучного каменю чи бетону будівельних, цементу, виробів з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах (на 2–11%). Водночас знизилось виробництво труб, муфт та фітингів до них з азбестоцементу та аналогічних матеріалів, виробів санітарно-технічних керамічних, посуду столового, кухонного, інших господарсько-побутових виробів, вапна.

У металургії та обробленні металу у січні–серпні 2006р. обсяги виробленої продукції зросли на 8,4%. На підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів випуск продукції збільшився на 8,6%, труб – на 9%, інших видів первинного оброблення чавуну та сталі – на 10,3%, в обробленні металів – на 13,8%. Водночас не досягнуто обсягів січня–серпня 2005р. у виробництві металевого лиття (відставання 3%). За 8 місяців 2006р. виплавлено 21,7 млн.т чавуну, 18,4 млн.т сталі, 9 млн.т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, випущено 14,8 млн.т. готового прокату, 1,8 млн.т труб та профілів пустотілих з металів чорних.

У машинобудуванні за підсумками 8 місяців 2006р. приріст виробництва становив 12,3%. Суттєво зросли обсяги продукції на підприємствах з виробництва автомобільного транспорту – на 38,1%, контрольно-вимірювальної апаратури – на 31,6%, машин для металургії – на 27%. Перевищено обсяги січня–серпня 2005р. у виробництві устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (на 14,1%), електричних машин і апаратури (на 9,6%), машин для перероблення сільгосппродуктів (на 8,6%). Водночас зменшився випуск продукції на підприємствах з виробництва сільськогосподарських машин на 21,7%, верстатів – на 15,3%, машин для добувної промисловості і будівництва – на 3,1% та залізничного машинобудування – на 4%. За 8 місяців 2006р. випущено 471 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 132 тис. пральних машин, 1,8 тис. верстатів для оброблення дерева,  2,5 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 162 тис. легкових автомобілів, 4,7 тис. автобусів.

На підприємствах легкої промисловості спостерігається збільшення відставання від рівня виробництва попереднього року, яке за підсумками січня–серпня 2006р. становило 3,2%, у тому числі у текстильній промисловості та пошитті одягу – 6,9%. Зокрема, на 57% знижено виробництво тканин, ворсових, махрових і тканин спеціальних інших, на 43% –  ковдр та пледів, на 19–32% – тканин бавовняних та лляних, на 13% – панчішно-шкарпеткових виробів. Водночас на 9–13% збільшився випуск тканин вовняних, килимів та виробів килимових. На підприємствах з виготовлення одягу з текстилю на 19–39% скорочено виробництво чоловічих та хлопчачих костюмів, жіночих та дівчачих брюк та бриджів, жакетів та блейзерів, піджаків, курток типу піджаків, джемперів, пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих типу "парки" чи "аляски", курток вітрозахисних і виробів аналогічних, суконь та сарафанів, на 5% – чоловічих та хлопчачих брюк, пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих типу "парки" чи "аляски" та виробів аналогічних. Разом з цим  на 8–10% зріс випуск жіночих та дівчачих костюмів, спідниць та спідниць-брюк. На підприємствах з виробництва шкіри та взуття  проти січня–серпня 2005р. приріст продукції становив 13,4%. За 8 місяців 2006р. випущено 12,2 млн. пар взуття.

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення за підсумками 8 місяців обсяги продукції скоротились на 12,9%. Обсяги первинної переробки нафти зменшились на 23,6% і становили 10,1 млн.т. Скоротився випуск бензину моторного (на 11%), дизельного палива для транспорту автомобільного та залізничного (на 21%) та мазутів топкових важких (на 38%).

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції (робіт, послуг) порівняно з січнем–серпнем 2005р. зросли на 7,4%. Всього було вироблено 126 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями – 57,5 млрд.кВт·год, атомними – 60 млрд.кВт·год.

У I півріччі 2006р. інноваційною діяльністю у промисловості займалося 926 підприємств, або 9,4% від загальної кількості обстежених промислових підприємств (у I півріччі 2005р. – 952 підприємства, або  9,8%). На виконання інноваційних робіт підприємства витратили понад 2,2 млрд.грн., із яких підприємства  приватної форми власності – 1,9 млрд.грн.,  державної – 0,4 млрд.грн., комунальної – 1,9 млн.грн.

Найбільше підприємств здійснювали інновації у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (27,1% підприємств галузі), машинобудуванні (18,1%), хімічній та нафтохімічній промисловості (17%), металургії та обробленні металу (10,9%), найменше – у добувній промисловості,  виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (відповідно 3,2% і 1,9%). Серед підприємств із виробництва деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперової, поліграфічної промисловості, видавничої справи, легкої, харчової  промисловості, з виробництва гумових і пластмасових виробів нововведеннями займалися від 4,1% до 8,8% підприємств галузі.

У регіональному аспекті інновації здійснювали від 2,4% до 29,6% підприємств регіону. Найбільша частка таких підприємств була у м.Києві, Харківській, Житомирській, Одеській областях.

У січні–червні 2006р. інноваційно активними підприємствами впроваджено 1234 найменування інноваційних видів продукції, 355 нових технологічних процесів, а також придбано 271 нову технологію.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції становив 12,1 млрд.грн., або 5,8% від загального обсягу реалізованої промислової продукції (у I півріччі 2005р. – 10,8 млрд.грн. і 5,8%). Майже на кожному дев’ятому підприємстві її питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції становила понад 70%. За видами економічної діяльності найбільші обсяги інноваційної продукції реалізовано підприємствами  машинобудування, металургії та оброблення металу, харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів, хімічної та нафтохімічної промисловості, у регіональному розрізі – підприємствами Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської областей та м.Києва.

 

Сільське господарство

 

 Обсяг продукції сільського господарства за  січень–серпень  2006р. в усіх категоріях господарств проти відповідного періоду 2005р. скоротився на 2,8%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 3,9%, у господарствах населення – на 2,0%.

 

Зміна обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

 

 

 З початку збирання зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 11,7 млн.га, що становить 91% площі посівів, у тому числі пшениці (озимої та ярової) – на 5,4 млн.га (96%).

На 1 вересня 2006р. усіма категоріями господарств одержано 28,2 млн.т зерна (без кукурудзи; у початково оприбуткованій вазі), що на 11% менше, ніж на відповідну дату торік, у тому числі аграрними підприємствами – 21,8 млн.т (на 13% менше), господарствами населення – 6,4 млн.т (на 5% менше). Найбільші намолоти зерна (без кукурудзи) одержано господарствами Одеської (2,5 млн.т), Дніпропетровської (2,2 млн.т), Кіровоградської (2,0 млн.т), Миколаївської (1,8 млн.т) Запорізької (1,7 млн.т), Полтавської та Вінницької (по 1,6 млн.т) областей.

Пшениці озимої та ярої зібрано 14,4 млн.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 5,1 млн.т, або на 26%, менше порівняно з минулорічним рівнем, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 11,6 млн.т (на 27% менше), господарствами населення – 2,8 млн.т (на 21% менше).

За січень–серпень 2006р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 1,5 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,1% більше порівняно з січнем–серпнем 2005р., вироблено  9,2 млн.т молока (на 3,8% менше), 10,1 млрд.шт. яєць (на 9,4% більше). У сільськогосподарських підприємствах зросла реалізація худоби та птиці на забій (на 23,8%) і виробництво яєць (на 23,3%), але скоротилося виробництво молока (на 4,2%). Господарствами населення скорочено виробництво м’яса (на 4,4%), молока (на 3,7%) та яєць (на 1,7%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва за січень–серпень 2006р. становила відповідно 57%, 81% та 50%.

За розрахунками, у господарствах усіх категорій на 1 вересня 2006р. утримувалось 7,2 млн. голів великої рогатої худоби (на 1,4% менше порівняно з 1 вересня 2005р.), у тому числі 3,6 млн. корів (на 6,7% менше), 8,0 млн. голів свиней (на 12,1% більше), 2,0 млн. овець і кіз (на 2,0% більше), 198,2 млн. голів птиці всіх видів (на 1,1% менше). Зменшення поголів’я великої рогатої худоби відбулося у 16 регіонах, корів – в усіх регіонах, овець і кіз – у 13 регіонах, птиці – в 15 регіонах.

За січень–серпень 2006р. в аграрних підприємствах обсяг вирощування худоби та птиці збільшився проти відповідного періоду 2005р. на 22%, у тому числі свиней – на 36%, птиці – на 31%, а великої рогатої худоби – зменшився на 3%. Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 109% (торік – 111%).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2006р. порівняно з січнем–серпнем 2005р. збільшився на 13% (як продукції рослинництва, так і продукції тваринництва). Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції становила 49%, тваринництва – 51% (у січні–серпні 2005р. відповідно 44% та 56%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–серпень 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. зменшилися на 4%, у тому числі на продукцію тваринництва – на 10%, а на продукцію рослинництва – зросли на 4%.

На 1 вересня 2006р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих), а також на підприємствах, що займалися зберіганням і переробкою зернових культур, було у наявності 16,0 млн.т зерна (на 19% менше проти 1 вересня 2005р.), у тому числі 8,9 млн.т пшениці (на чверть менше). Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах було у наявності 9,3 млн.т (на 19% менше, ніж торік), у тому числі 4,8  млн.т пшениці (на 28% менше). 

Середня ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні–серпні 2006р. становила 525 грн. за тонну, з них на пшеницю – 542 грн. за тонну (у січні–серпні 2005р. – відповідно 478 грн. та 497 грн. за тонну).

 

Будівельна діяльність

 

У січні–серпні 2006р. будівельниками виконано робіт на суму 21,1 млрд.грн., що на 7,1%  більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Зростання обсягів будівництва у січні–серпні 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності. Зокрема, на 8,1% збільшено обсяги робіт на будівництві завершених будівель та споруд, у тому числі на 11,8% зросло будівництво будівель (переважно житлових), частка яких у загальному обсязі становить 51,4%, та на 11,4% – підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості. Підприємства, що прокладають дороги, збільшили обсяги робіт на 12,9%. Також на 5,9% зросли обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок.

За січень–серпень 2006р. збільшили обсяги робіт будівельники 22 регіонів (у січні–серпні 2005р. – 6 регіонів). У м.Києві, де виконано  27,5% загальнодержавного обсягу робіт, приросту (6,4%) досягнуто за рахунок будівництва  житла, культурно-розважальних і торговельних  комплексів, а також мосту Київ-Московський–Дарниця.

Більше як на чверть зросло будівництво у Чернівецькій (в основному за рахунок проведення будівельних робіт на Дністровській ГАЕС) та у Волинській (за рахунок будівництва житла та реконструкції Луцького автомобільного заводу) областях.

На 18,8–22,3% зросли обсяги робіт у Хмельницькій області, що в основному пов’язано з будівництвом житла, станцій стільникового зв’язку та реконструкцією автомобільних доріг; Львівській – з будівництвом житла та волоконно-оптичних ліній зв’язку, капітальним ремонтом доріг і робіт з розвідувального буріння; Харківській – з будівництвом житла і метрополітену у м.Харкові та облаштуванням Кобзівського газоконденсатного родовища.

На 12,9% перевищили обсяги будівництва січня–серпня попереднього року  підприємства Кіровоградської області, які здійснювали будівництво житла, автозаправних станцій, реконструкцію ліній електропередачі та об’єктів залізниці, на 10,3% – підприємства Тернопільської  області, які проводили капітальний ремонт доріг,  а також  будували житло та лінії електропередачі та зв’язку.

Скоротили обсяги робіт порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємства 5 регіонів і найбільше  – Житомирської (на 14,2%), Херсонської (на 6,6%) та Полтавської (на 5,3%)  областей.

 

Транспорт

 

За січень–серпень 2006р. підприємствами транспорту перевезено 549,1 млн.т вантажів, що на 4,8% більше, ніж за січень–серпень 2005р. Вантажооборот зріс на 3,4% і становив 310,5 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–серпнем 2005р. зросло на 5,8%, у тому числі відправлення вантажів – на 4,9%. Відправлення вантажів зросло на п’яти з шести залізниць: Південно-Західній – на 8,4%, Південній – на 10,4%, Придніпровській – на 7,6%, Донецькій – на 3,2% та Львівській – на 2,3%. Лише на Одеській залізниці відправлення вантажів знизилося на 4,8%. Відправлення будівельних матеріалів зросло на 17,5%, цементу – на 11,1%, чорних металів – на 10,6%, залізної та марганцевої руди – на 8,5%, брухту чорних металів – на 1,8%, кам’яного вугілля – на 1,5%, зерна і продуктів перемолу – на 0,1%. Поряд із цим зменшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: нафти і нафтопродуктів – на 12,6%, коксу – на 2,5%, хімічних і мінеральних добрив – на 2,7%, лісових вантажів – на 4,2%. Середньодобове вивантаження вагонів збільшилося в цілому на 5,2%, у тому числі на Львівській залізниці – на 10,8%, Придніпровській – на 8,1%, Південно-Західній – на 7,0%, Одеській – на 4,3%, Південній – на 3,4% та Донецькій – на 1,5%.

Вітчизняний морський і річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 3,2%, в цілому замовникам доставлено 14,2 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–серпнем 2005р. зросло на 6,7%, морського транспорту знизилося на 1,5%. Закордонні перевезення вантажів морським транспортом скоротилися на 2,0%, річковим зросли на 0,5%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 3,4% і становив 102,3 млн.т. Переробка експортних вантажів збільшилася на 2,6%, імпортних – на 3,5%, транзитних вантажів – на 3,7%, внутрішнього сполучення – на 6,2%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зросла на 10,2% і становила 11,6 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2006р. перевезено 93,0 млн.т вантажів, що на 17,6% більше порівняно з січнем–серпнем 2005р., та виконано вантажооборот у обсязі 15,5 млрд.ткм, який зріс на 23,8% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 135,7 млн.т вантажів, що на 4,0% менше, ніж за січень–серпень 2005р. Перекачка аміаку зросла на 34,1%. Транспортування нафти зменшилося на 7,0%, газу – на 3,6%. Транзит аміаку зріс на 39,8%, нафти – на 3,6%. Транзит газу скоротився на 2,8%.

За 8 місяців 2006р. послугами пасажирського транспорту скористалися 2,9 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 78,5 млрд.пас.км, що відповідно на 2,5% та на 4,9% більше порівняно з січнем–серпнем 2005р.

Залізничним транспортом за січень–серпень 2006р. відправлено 304,0 млн. пасажирів, що на 1,1% більше, ніж за січень–серпень 2005р. Відправлення пасажирів зросло на Одеській залізниці на 11,4%, Південно-Західній – на 1,0%, Придніпровській – на 1,2% та Південній – на 0,1%. Відправлення пасажирів знизилося на Донецькій залізниці на 1,1% та  Львівській – на 0,7%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,6 млрд. пасажирів, що на 2,6% більше, ніж за січень–серпень 2005р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 3,6%. Перевезення пасажирів морським транспортом за січень–серпень 2006р. знизилися на 3,7% порівняно з січнем–серпнем 2005р. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 24,9%. Перевезення пасажирів річковим транспортом у січні–серпні 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. скоротилися на 9,6%. Авіаційним транспортом перевезено 2,9 млн. пасажирів, що на 13,9% більше порівняно з січнем–серпнем 2005р.

 

Фінанси

 

За даними Державного казначейства, доходи Зведеного бюджету за січень–липень 2006р. становили 87,3 млрд.грн. (34,4% до ВВП), що складає 53,2% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (71,8% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 88,3 млрд.грн. (34,8% до ВВП), що складає 49,7% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 60,1% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 12% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема видатки по обслуговуванню боргу – 2,2% (0,7% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 1,5% від загальної суми видатків (0,5% до ВВП).

Дефіцит Зведеного бюджету за січень–липень 2006р. становив 1 млрд.грн. (0,4% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 66,3 млрд.грн. (51,8% від річних призначень), або 26,2% до ВВП, і на 69% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість склав 55,2%, податок на прибуток підприємств – 23,1%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 70,7 млрд.грн. (50% від річних призначень), або 27,9% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (37,2% від загальної суми видатків), загальнодержавних функцій (10,4%), у тому числі обслуговування боргу (2,4% від загальної суми видатків), громадського порядку, безпеки та судової влади (8,9%). Державний бюджет України зведено з дефіцитом у 4,4 млрд.грн. (1,7% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України у червні 2006р. становила 8,8%.

За даними Національного банку України, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за червень 2006р. збільшились на 5% і на 1 липня 2006р. становили 189,3 млрд.грн., з яких 101,3 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за червень збільшились на 3,3% і становили на 1 липня 2006р. 84,2 млрд.грн., з яких 45,8 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець червня 2006р. офіційний курс гривні до долара США становив 505 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 632,71 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–липень 2006р. становив 32,5 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 45,7 млрд.грн., збитків – 13,2 млрд.грн.).

Протягом січня–липня 2006р. збитково працювало 37,2% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та зв’язку (49,5% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), у будівництві (43,3%) й промисловості (42,6%).

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень–липень 2006р. становив 20707,7 млн.дол.США і збільшився порівняно з січнем–липнем 2005р. на 4,8%, імпорту – 23969,4 млн.дол. і збільшився на 21,3%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 3261,7 млн.дол. (у січні–липні 2005р. – позитивне сальдо досягало 12,9 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 203 країн світу.

До країн СНД було експортовано майже 31% усіх товарів, до інших країн – понад 69% (у січні–липні 2005р. – відповідно 29,5% і 70,5%). З країн СНД імпортовано 47% усіх товарів, з інших країн світу - близько 53% (у січні–липні 2005р. – 49,3% і 50,7%).

До Туреччини, Італії, США, Польщі, Німеччини та Білорусі здійснювалось понад 26% експортних поставок. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, Китаю, Польщі, Італії разом становили понад 30% від загального обсягу. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (20,8% експортних та 32,2% імпортних надходжень).

Серед головних торгових партнерів країн СНД у січні-липні 2006р. експортні поставки найбільше зросли до Білорусі, Казахстану та Російської Федерації. Серед країн ЄС експортні поставки збільшились до Франції, Нідерландів, Угорщини, а серед інших країн - до США, Туреччини та Румунії. Одночасно зменшились обсяги експорту згідно з угрупуваннями країн до Молдови, Чеської Республіки, Німеччини, Австрії, Республіки Кореї, Китаю та Єгипту. Імпортні поставки порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшились з усіх найбільших країн-партнерів.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі України, як і раніше, становлять недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, механічне та електричне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, наземні транспортні засоби.

У загальному обсязі експорту товарів за січень–липень 2006р. порівняно з відпові­дним періодом минулого року збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів неорганічної хімії, ви­робів з чорних металів, електричних машин і устаткування. Натомість зменши­лась частка молока та молочних продуктів, яєць, меду, руд, шлаків та золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв. У загальному обсязі імпорту товарів збіль­шилась частка фармацевтичної продукції, полімерних матеріалів, пластмас, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка руд, шлаків та золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, електричних машин і устаткування.

У січні–липні 2006р. експорт української давальницької сировини становив 28,6 млн.дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 31,5 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 980,6 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1306,7 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на Донецьку, Дніпропетровську області, м.Київ, Луганську, Запорізьку,   Полтавську та Миколаївську області.

Найбільші імпортні надходження здійснювались у м.Київ, Дніпро-петровську, Донецьку, Запорізьку, Харківську, Київську та Одеську області.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–серпень 2006р. становив 353,3 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–серпнем 2005р. збільшився на 9,2%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2006р. становив 139,3 млрд.грн., що на 24,6% більше обсягу січня–серпня 2005р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,8%. В обороті організованих ринків 17,7% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) у січні–серпні 2006р. проти січня–серпня попереднього року збільшився на 8,5% і становив 5,7 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–серпень 2006р. становив 75,8 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 25,6% більше обсягу січня–серпня 2005р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2006р. становив 103,8% (у відповідному періоді попереднього року – 106,7%). У січні–серпні ціни (тарифи) на продовольчі товари знизилися на 0,4%, а на послуги та непродовольчі товари зросли відповідно на 20,3% та 2,1%.

На продовольчому ринку найбільше на 38,7% та 35,0% подешевшали  овочі та яйця; на 16,1–2,0% – тваринні жири, картопля, молоко і молочна продукція, м’ясо і птиця, сир і бринза, соняшникова олія, вершкове масло. Водночас на 36,8% та 25,8% подорожчали фрукти та цукор. На 13,7–4,2% зросли ціни на крупи і бобові, хліб і хлібобулочні вироби, безалкогольні напої, кондитерські вироби, рибу і морепродукти.

Серед непродовольчих товарів на 23,8% та 15,0% подорожчали паливно-мастильні матеріали та ювелірні вироби; на 3,9–2,4% – друковані видання, товари побутової  хімії, автомобілі і автотовари, будівельні матеріали, синтетичні мийні засоби. У той же час на 2,6–0,2% подешевшали телерадіотовари, обчислювальна техніка, вироби з натурального хутра, перев’язувальні матеріали, електро- та фотокінотовари.

У сфері послуг найбільше (в 2,3 раза) зросла плата за газопостачання. На 41,9–15,1% підвищилася вартість проїзду у залізничному транспорті, плата за каналізацію, електроенергію, воду, квартиру, тарифи на послуги зв’язку, вартість послуг дошкільних закладів, туристичних агентств і бюро подорожей, пансіонатів. 

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні–серпні 2006р. становив 108,5% (у відповідному періоді попереднього року – 107,3%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води продукція подорожчала на 11,5%, добувній промисловості – на 9,9%, обробній промисловості – на 7,7%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–липні 2006р. становив 113,0% (у відповідному періоді попереднього року – 114,8%).

Найбільше зростання цін  (на 16,4–13,8%) зафіксовано у будівництві  установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, закладів освіти, об’єктів з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, адміністративних будівель, готелів та ресторанів, об’єктів транспорту.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–липень 2006р. порівняно з аналогічним періодом 2005р. збільшились на 30,3%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів і послуг, збільшився на 29,3%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 19,5%.

У липні 2006р. порівняно з червнем номінальні доходи населення збільшились на 10,9%, а наявний і реальний наявний доход – відповідно на 21,3% та 20,2%.

Наявний доход у розрахунку на одну особу за липень 2006р. становив 723,3 грн. проти 596,3 грн. за червень.

Витрати населення у січні–липні 2006р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 32,7%.

Приріст заощаджень за січень–липень становив 18009 млн.грн.

У січні–липні 2006р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована штатному працівнику (без урахування працівників малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), становила 982,80 грн., що у 2 рази перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (496 грн.) та на 32,7%  відповідний показник рік тому.

Найбільш оплачуваними залишаються працівники фінансових установ, державного управління, авіаційного транспорту та допоміжних транспортних послуг, а серед промислових видів діяльності – зайняті на підприємствах по виробництву коксу, продуктів нафтоперероблення, металургії та оброблення металу, добувної промисловості. Рівень оплати праці у цих видах діяльності перевищив середній по економіці в 1,5–2 рази.

Незважаючи на високі темпи приросту, значно нижчою залишається заробітна плата працівників сільського, рибного господарства, охорони здоров’я та соціальної допомоги, текстильної промисловості, виробництва шкіри і шкіряного взуття. Її рівень у зазначених видах діяльності не перевищував 66% середнього показника по економіці.

Надмірна диференціація розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності підприємств є головним чинником регіональної диференціації. Найвищу заробітну плату у січні–липні 2006р. отримували працівники підприємств м. Києва (1630 грн.) та регіонів, де сконцентровані підприємства гірничо-металургійного комплексу: Донецької (1141 грн.), Дніпропетровської (1091 грн.), Запорізької (1035 грн.) областей. Найнижчі показники були у Західних та Поліських регіонах: Тернопільській (691 грн.), Волинській (728 грн.), Вінницькій (738 грн.), Хмельницькій (740 грн.), Чернігівській (746 грн.) та Житомирській (747 грн.) областях.

Реальна заробітна плата у січні–липні 2006р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 22,3% (у січні–липні 2005р. – відповідно на 17,5%).

Незважаючи на зменшення загального обсягу заборгованості із виплати заробітної плати впродовж липня на 1,1%, її сума на 1 серпня перевищувала показник на початок року на 13,4%, або на 128,7 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 серпня становив 1089,1 млн.грн., або 8,6% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2006р., проти 13,2% рік тому.

 

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2005–2006 роках

(станом на 1 число відповідного місяця)

 

 

Серед видів економічної діяльності найбільш вагоме зростання суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано у промисловості – на 43,4 млн.грн., або на 19,5%, в основному за рахунок підприємств обробної промисловості – на 22,7 млн.грн., або на 25,0%, серед яких найбільш вагомий приріст зафіксовано на підприємствах по виробництву машин та устатковання – на 10,2 млн.грн., або на 49,9%.

Найбільш суттєво (на 20,1%, або на 92,8 млн.грн.) зросли з початку року борги економічно активних підприємств і на 1 серпня склали 555,0 млн.грн. Із зазначеної суми 68,0%, або 377,5 млн.грн., становить борг із заробітної плати, нарахованої за роботи, виконані у січні–червні поточного року.

У регіональному аспекті приріст суми боргу на економічно активних підприємствах спостерігався у переважній більшості регіонів, найвищими темпами – у Закарпатській (у 3 рази більше), Рівненській (у 2,1 раза), Запорізькій (на 83,4%) областях. Водночас у 6 регіонах зафіксовано зменшення боргу: від 10,9% у Хмельницькій до 46,4% у Чернівецькій областях.

Загалом із кожних 100 гривень, не виплачених економічно активними підприємствами, 48 заборгували своїм працівникам промислові підприємства, ще 15 – підприємства сільського господарства.

На початок серпня 2006р. вчасно не отримали заробітну плату 425,2 тис. осіб, що становить 3,8% від загальної кількості штатних працівників, з них кожний другий працював у промисловості та кожний шостий – у сільському господарстві. Сума боргу в середньому на одного працівника на 1 серпня 2006р. становила 1060 грн., що на 1,8% менше середньої заробітної плати за липень 2006р.

Зростання суми заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–липня відбувалось також на підприємствах-банкрутахна 11,6%. На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність (економічно неактивні), спостерігалось зменшення обсягів заборгованості – на 5,4%.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій і грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом липня 2000 р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", зменшилася протягом липня на 8% і на 1 серпня 2006р. становила 10541,4 тис.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій і грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів збільшилася протягом липня на 7,1% і на 1 серпня 2006р. становила 909,5 тис.грн., що більше суми заборгованості на 1 серпня 2005р. в 1,6 раза, або на 0,3 млн.грн.

У січні–липні 2006р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 411,0 тис. сімей, що становило 77,6% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 275,0 тис. сімей, у сільській – 136,0 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–липні 2006р. становила 11,1 млн.грн., з них у міській місцевості – 10,4 млн.грн., у сільській – 0,7 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у липні 2006р. становила 24 грн.

Крім того, 270,1 тис. сімей (64,9% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 63,4 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 72,6 тис. сімей на загальну суму 18,5 млн.грн., у сільській місцевості – 197,5 тис. сімей на 44,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної у липні 2006р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 223 грн.

У січні–липні 2006р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 60,7 млн.грн.

У січні–липні 2006р. населенням сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 6717,9 млн.грн., що становило 101,0% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у липні на 1,1% і на 10 серпня 2006р. становила  5927,2 млн.грн., термін заборгованості населення за всі послуги становив 6,2 місяця.

Мали борг за 3 місяці та більше: за вивіз сміття 34% власників особових рахунків, опалення – 32%, квартплату – 31%, підігрів води – 29%, водопостачання – 28%, газопостачання – 26%, водовідведення – 25%.

 

Ринок праці

 

Упродовж січня–серпня 2006р. послугами державної служби зайнятості скористалися 2,0 млн. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 2,2 млн. за відповідний період минулого року.

На обліку цієї установи на 1 вересня 2006р. перебувало 0,7 млн. громадян, які шукали роботу, з них майже кожний третій був у віці до 35 років, а кожний другий проживав у сільській місцевості. Із загальної кількості незайнятих громадян 97,1% мали офіційний статус безробітних, із них більше ніж двом третинам було призначено допомогу по безробіттю.

Кількість зареєстрованих безробітних упродовж серпня 2006р. скоротилася на 2,9%, у сільській місцевості – на 3,6%, у міській – на 2,1%. Скорочення обсягів зареєстрованого безробіття спостерігалося в усіх регіонах, окрім м.Києва.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому за серпень 2006р. не змінився та на 1 вересня  дорівнював 2,5% від кількості населення працездатного віку. Цей показник сільського населення більше ніж удвічі перевищував дані по міській місцевості та відповідно становив 4,1% проти 1,8%.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Рівненській і Тернопільській областях (по 4,5%), а найнижчий – у м.Києві (0,4%).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж серпня 2006р. скоротилася на 0,3% і на 1 вересня становила 245,4 тис., але на 16,5% перевищила минулорічний показник.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 вакансію в цілому в серпні 2006р. не змінилося та становило 3 особи. За регіонами значення  цього показника коливалося від 0,2 особи у м.Києві до 14 осіб у Черкаській області.

За сприяння державної служби зайнятості у серпні 2006р. було працевлаштовано 80,7 тис. осіб, що на 10,5%  менше, ніж у попередньому місяці, та на 3,9% – ніж у серпні 2005р. Серед працевлаштованих осіб майже половину (49,4%) становили жінки. По відношенню до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку впродовж серпня 2006р., частка працевлаштованих громадян становила 9,4% проти 8,5% за відповідний місяць 2005р. За регіонами найвищий рівень працевлаштування спостерігався у м.Києві (22,5%), а найнижчий – у Чернівецькій області (5,4%).

У цілому за січень–серпень 2006р. було працевлаштовано 727,2 тис. осіб, із них шляхом надання дотацій роботодавцям – 27,4 тис. осіб, або 3,8%, та виплат одноразової допомоги по безробіттю для організації підпри-ємницької діяльності – 19,3 тис. осіб, або 2,7% від кількості праце-влаштованих.

Із причини самостійного працевлаштування впродовж серпня 2006р. було знято з обліку 64,4 тис. осіб, або кожного одинадцятого безробітного. Крім того, дострокову пенсію оформлено 2,5 тис. громадян передпенсійного віку.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямів соціального захисту незайнятого населення є організація громадських робіт, які забезпечують тимчасову зайнятість. У серпні  2006р. на громадські роботи було направлено 43,9 тис. осіб, не зайнятих трудовою діяльністю. Кількість громадян, які брали участь у таких роботах, порівняно з 1 серпня  скоротилася на 12,8% і на 1 вересня 2006р. становила 15,1 тис. осіб, або 2,1% від кількості тих, що перебували на обліку.

Важливим напрямом підвищення конкурентоспроможності безро-бітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державною службою зайнятості у серпні  2006р. було направлено на навчання 10,5 тис. безробітних проти 8,0 тис. осіб у попередньому місяці. У цілому на початок вересня 2006р. за такими направленнями у навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 23,1 тис. осіб (3,3% зареєстрованих безробітних).

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом серпня 2006р. на допомогу по безробіттю було витрачено 126,8 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 556,6 тис. осіб, або 80,1% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у серпні 2006р. порівняно з липнем зріс на 3,1%, а з відповідним місяцем 2005р. – на 29,8%. і становив 227,87 грн., що дорівнює 60,8% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (375 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 серпня 2006р. в Україні, за оцінкою, кількість наявного населення становила 46741,1 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2006р. кількість населення зменшилась на 188,4 тис. осіб, або на 7 осіб на 1000 населення.

Загальне скорочення населення відбулось виключно за рахунок природного скорочення – 195,1 тис. осіб, у той час як міграційний приріст населення становив 6,7 тис. осіб. Порівняно з січнем–липнем 2005р. природне скорочення зменшилось на 33,0 тис. осіб, або з 8,3 до 7,2 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Зменшення природного скорочення є результатом як збільшення кількості народжених за цей період на 16,1 тис. осіб порівняно з відповідним періодом минулого року, так і скорочення числа померлих на 16,9 тис. осіб.

Порівняно з січнем–липнем минулого року міграційний приріст населення збільшився майже в 2 рази (з 3,4 тис. до 6,7 тис. осіб), що пояснюється, головним чином, зменшенням кількості вибулих за межі України (з 19,2 до 15,6 тис. осіб). Серед прибулих в Україну 83,7% становили іммігранти з країн СНД і 16,3% – з інших країн. Серед вибулих з України 70,5% виїхали до країн СНД і 29,5% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–серпня 2006р. зареєстровано 289,6 тис. злочинів (на 16,8% менше, ніж у січні–серпні 2005р.), з числа яких 5,7 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів менше половини (42,3% – на 4,1 відсоткового пункта менше, ніж у січні–серпні 2005р.) тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 49,8% становили злочини проти власності; 16% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 5,6% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5% – злочини у сфері службової діяльності; 4,7% – злочини проти громадського порядку та моральності; 4,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3,7% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина.

Протягом січня–серпня 2006р. скоєно 2125 умисних убивств та замахів на вбивство, 679 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Кількість грабежів, розбоїв та випадків шахрайства порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшилась відповідно на 10,7% (26,9 тис.), 6,6% (4 тис.) та 20% (10 тис.).

За 8 місяців 2006р. зафіксовано 72,3 тис. крадіжок у відношенні приватної власності та 12,9 тис. у відношенні інших форм власності, що менше порівняно з січнем–серпнем 2005р. відповідно в 1,6 та в 1,7 раза.

Органами внутрішніх справ і прокуратури виявлено 374 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 3141 злочин, з яких 75,5% тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільшу кількість організованих груп та злочинних організацій виявлено у Донецькій області, де зареєстровано 38 організованих груп та злочинних організацій, з яких 22 – загальнокримінальної спрямованості, решта – економічної; Луганській – 35 злочинних угруповань (18 – загальнокримінальної, 17 – економічної); Харківській – 32. Членами злочинних формувань було скоєно протиправних дій: у Донецькій області – 243, Луганській – 212, Харківській – 178. У м.Києві 265 злочинів скоїли 45 осіб у складі 13 кримінальних груп.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–серпень 2006р. становила 165,5 тис. осіб (на 22,5% менше, ніж у січні–серпні 2005р.), з яких 50,6 тис. – жінки, 11,2 тис. – пенсіонери та 8,7 тис. – неповнолітні (зменшення відповідно на 26,7%, 46% та 3,8%). Найбільша кількість потерпілих від крадіжок – 71,6 тис. осіб (43,3% від загальної кількості потерпілих). Від грабежів потерпіло 27 тис. осіб, серед них кожна третя – жінка (8,6 тис.). У дорожньо–транспортних пригодах на території країни постраждали 8,8 тис. осіб (збільшення на 12,6%), з яких 27,1% – загиблі. Всього внаслідок злочинних діянь загинуло 6052 особи, з числа яких кожний п’ятий – в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, кожного третього було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (144,8 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, кожний п’ятий скоїв його у групі (20,4%), 14,1% – скоїли злочин у стані алкогольного сп’яніння, 19,5% – раніше вже ставали на злочинний шлях, з числа яких кожний другий має незняту або непогашену судимість. З числа виявлених осіб 13% – жінки, 8,2% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, становила 65,7%.