Архів: 2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень–березень 2007 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

 

Валовий внутрішній продукт

 

Приріст  реального  валового  внутрішнього  продукту (ВВП) у січні–березні 2007р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 8,0%.

 

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного

 періоду попереднього року)

 

  

 

Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, становив 132252 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався у переробній промисловості – на 14,4%, будівництві – на 14,2%, торгівлі – на  14,1%.

 

Промисловість

 

У березні 2007р. обсяги виробленої промислової продукції зросли проти попереднього місяця на 12,9%, березня 2006р. – на 10,7%. У I кварталі 2007р. приріст виробництва у промисловості становив 12,5% (у січні–березні 2006р. – 0,6%).

 

 

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

У добувній промисловості обсяги виробництва порівняно з січнем–березнем 2006р. збільшились на 5,2%, у тому числі на підприємствах з добування металевих руд – на 11,8%, вуглеводнів – на 2,7%. При цьому в добуванні вугілля і торфу випуск продукції скоротився на 2,7%. За 3 місяці видобуто 5 млрд.куб.м природного газу, 824 тис.т сирої нафти, випущено 15,1 млн.т готового вугілля.

У переробній промисловості у січні–березні 2007р. одержано приріст виробництва 14,8%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції порівняно з січнем–березнем 2006р. збільшився на 13,2%. Приріст продукції одержано у м’ясній промисловості – 24,3%, переробленні та консервуванні овочів та фруктів – 17,3%, виробництві напоїв – 15%, жирів – 10,1%, тютюновій, кондитерській та молочній промисловості – відповідно 14%, 11,5% та 6,1%. Поряд з цим знизили обсяги продукції підприємства з виробництва макаронних виробів (на 3,7%) та борошномельно-круп’яної промисловості (на 1,3%). За січень–березень 2007р. випущено 552 тис.т олії соняшникової нерафінованої, 24,4 тис.т макаронних виробів без начинки, 210 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів, 9,4 тис.т овочів консервованих натуральних, 4,7 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 696 тис.дал коньяку, 8,5 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 55,3 млн.дал пива, 37,4 млн.дал безалкогольних напоїв, 31 тис.т свіжих або охолоджених яловичини і телятини, 29,7 тис.т свіжої або охолодженої свинини, 87,6 тис.т свіжих або охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 69 тис.т виробів ковбасних, 187 тис.т молока обробленого рідкого, 12,4 тис.т вершкового масла, 50,1 тис.т сирів жирних, 129 тис.т продуктів кисломолочних, 24,1 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції зріс на 39,1%. Збільшилось виробництво шпону струганого, плит деревостружкових необроблених, вікон, дверей, рам і порогів дерев’яних (в 1,5–1,6 раза), шпону лущеного, паркету дерев’яного щитового (на 9–15%). Водночас знизився випуск деревини хвойних порід профільованої, приборів столових та кухонних з деревини.

На підприємствах целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності у січні–березні 2007р. проти відповідного періоду 2006р. обсяги продукції збільшилися на 8%.

Зросло виготовлення паперу для гофрування з напівцелюлози, тест-лайнеру некрейдованого, виробів санітарно-гігієнічного та медичного призначення з маси паперової, паперу, вати целюлозної або полотна з волокна целюлозного (в 1,5–2,0 раза), шпалер та аналогічних покриттів з паперу, коробок, ящиків і сумок з гофрованих паперу та картону, паперу та картону спеціальних некрейдованих, паперу сигаретного, не розрізаного за розмірами (на 12–20%). Поряд з цим зменшився випуск напівцелюлози деревної та крафт-лайнеру некрейдованого.

Збільшилось виробництво зошитів (на 7%), друкування журналів і видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень (на 11%), газет, журналів і видань періодичних, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень (на 12%).

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення одержано приріст обсягів продукції 2,8% проти січня–березня 2006р. Зросло виробництво коксу та смол кам’яновугільних (на 8–10%). Обсяги первинної переробки нафти становили 3,6 млн.т, що на 5% менше, ніж за відповідний період 2006р. Випуск бензину моторного та палива дизельного для транспорту автомобільного та залізничного збільшився відповідно на 7,8% та 0,5%. Поряд з цим знизилося на 16% виробництво мазутів топкових важких.

У хімічній та нафтохімічній промисловості за 3 місяці обсяги виробництва зросли на 7,8%. Випуск продукції збільшився у хімічному виробництві на 5,9%, з нього у виробництві основної хімічної продукції – на 5,3%, фармацевтичному виробництві – на 8,2%, виробництві мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних і косметичних засобів – на 6%, штучних і синтетичних волокон – на 7,8%, лаків та фарб – на 2%. Зросли обсяги продукції у виробництві пластмасових виробів на 25,1%. При цьому спостерігалося скорочення випуску продукції проти січня–березня 2006р. на підприємствах з виробництва гумових виробів на 8,1%. За січень–березень 2007р. вироблено аміаку синтетичного 1408 тис.т, добрив азотних мінеральних або хімічних – 734 тис.т, кислоти азотної неконцентрованої (слабкої) – 586 тис.т, соди каустичної – 35,0 тис.т, шин – 1,4 млн.шт.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції спостерігалося зростання виробництва на 30,3% порівняно з січнем–березнем 2006р. Збільшилось виготовлення виробів з гіпсу для будівництва та виробів з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах (у 2,2–2,4 раза), цегли керамічної невогнетривкої будівельної, банок для консервування, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або штучного каменю, блоків та цегли з цементу, штучного каменю або бетону для будівництва, цементу (на 29–41%), виробів санітарно-технічних керамічних, скла безпечного, вапна, виробів ізоляторних багатошарових із скла, ємностей для напоїв і харчових продуктів, гіпсових сумішей (на 10–22%). Водночас скоротилось виробництво посуду столового, кухонного, інших господарсько-побутових та туалетних виробів, листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу, труб, муфт і фітингів до них з азбестоцементу, целюлозного фіброліту та аналогічних матеріалів.

У металургії та виробництві готових металевих виробів обсяги продукції зросли на 16,9%. Одержано приріст у виробництві чавуну, сталі та феросплавів (17,1%), інших видів первинного оброблення сталі (26,8%), виробництві труб (19,2%), готових металевих виробів (24%), металевого лиття (20,5%), кольорових металів (2,5%). За 3 місяці 2007р. виплавлено 8,9 млн.т чавуну, 7,3 млн.т сталі, 3,6 млн.т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, випущено 6,1 млн.т готового прокату та 724 тис.т труб та профілів пустотілих з металів чорних.

У машинобудуванні обсяги випуску продукції проти січня–березня 2006р. збільшились на 23,9%. Високі темпи приросту одержано у виробництві автомобільного транспорту (51,6%), машин та устатковання для сільського та лісового господарства (51,1%), контрольно-вимірювальних приладів (46,3%), машин для добувної промисловості і будівництва (35,7%), залізничного машинобудування (28,6%), електричних машин та устатковання (21,9%). Перевищено минулорічні обсяги у виробництві верстатів (на 12,6%), машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів (на 12,1%), машин та устатковання для металургії (на 10,8%), побутових приладів (на 10,1%). Разом з тим на підприємствах з виробництва офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин випуск продукції скоротився на 9,3%, апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – на 1,9%. За січень–березень 2007р. випущено 192 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 36,6 тис. пральних машин, 722 верстати для оброблення дерева, 1160 тракторів для сільського та лісового господарства, 80,2 тис. легкових автомобілів, 1,9 тис. автобусів.

У легкій промисловості обсяги виробництва зменшилися проти березня на 3,7%, за січень–березень – на 0,4% (у січні–лютому 2007р. приріст становив 2%). Зокрема, на підприємствах текстильної промисловості  випуск тканин ворсових, махрових і тканин спеціальних інших зменшився на 74%, светрів, джемперів, пуловерів, жилетів і виробів аналогічних – на 31%, тканин вовняних – на 13%. Водночас в 1,6 раза зросло виробництво тканин лляних, на 28–44% – тканин бавовняних, килимів і виробів килимових, на 9% – тканин з волокон хімічних. У випуску одягу з текстилю на 58,4% скоротилось виробництво жіночих і дівчачих костюмів, на 34% – спідниць та спідниць-брюк, на 23–26% – брюк та бриджів для жінок і дівчат, чоловічих і хлопчачих курток теплих типу "анорак", плащів і курток вітрозахисних, піджаків і блейзерів, курток типу піджаків, джемперів і виробів аналогічних, на 11% – брюк і бриджів для чоловіків і хлопчиків. Разом з тим зріс випуск пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих типу "парки" або "аляски" і виробів аналогічних чоловічих і хлопчачих (на 37%), жіночих і дівчачих курток вітрозахисних і виробів аналогічних (на 13%). Взуттєвиками за 3 місяці 2007р. випущено 4,4 млн. пар взуття, що на 12,4% менше, ніж за  аналогічний період 2006р.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) скоротились на 4,1%. Всього було вироблено 52,1 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями – 23,9 млрд.кВт·год, атомними – 25 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг продукції сільського господарства за січень–березень  2007р. проти відповідного періоду 2006р. зріс на 5,0%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 10,1%, у господарствах населення – на 1,9%.

 

Зміна обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного

періоду попереднього року)

 

На 2 квітня 2007р., за розрахунками, всіма категоріями господарств ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 4,6 млн.га, що у 9,2 раза більше проти аналогічного показника минулого року; зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину посіяно на площі 3,9 млн.га (у 9,1 раза більше). На початок квітня 2007р. з огляду на сприятливі погодні умови сівбу ярих культур було розпочато в усіх регіонах країни (торік – лише у 10 регіонах).

У господарствах усіх категорій за січень–березень 2007р. реалізовано на забій 0,7 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 13,4% більше порівняно з відповідним періодом 2006р.,  вироблено 2,1 млн.т молока (на 3,3% менше) та 3,2 млрд.шт. яєць (на 3,5% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій (на 29,7%) та виробництва яєць (на 2,8%), але скоротилося виробництво молока (на 9,9%). У господарствах населення виробництво м’яса зросло на 3,7%, яєць – на 4,6%, але зменшилося виробництво молока (на 1,3%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у І кварталі 2007р. становила відповідно 57%, 39% та 78%.

За розрахунками, у господарствах усіх категорій на 1 квітня 2007р.  поголів’я великої рогатої худоби склало 6,7 млн. голів (на 6% менше, ніж  на 1 квітня 2006р.), у тому числі корів – 3,3 млн. (на 8% менше). Більше, ніж торік, було свиней – 8,3 млн. (на 11%), овець і кіз – 2,0 млн. (на 1%), птиці всіх видів – 155,0 млн. голів (на 3% більше).  

В аграрних підприємствах порівняно з початком квітня 2006р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 11%, у тому числі корів - на 13%, у той же час зросло поголів’я свиней (на 19%), овець і кіз (на 4%), птиці (на 6%).

У господарствах населення спостерігалося зменшення поголів’я великої рогатої худоби (на 3%), у тому числі корів (на 7%); чисельність овець і кіз та птиці залишилася практично на минулорічному рівні (на 0,1% менше); водночас поголів’я свиней збільшилося на 7%. Населенням на початок квітня 2007р. утримувалося 65,3% загальної чисельності великої рогатої худоби (на 1 квітня 2006р. – 63,3%), у тому числі корів – 77,5% (76,3%); свиней – 59,5% (62,0%), овець і кіз – 81,8% (82,4%), птиці – 52,1% (торік – 53,5%).

У січні–березні 2007р. в аграрних підприємствах обсяг вирощування худоби та птиці збільшився проти минулорічного на 18%, у тому числі свиней – на 27%, птиці – на 24%, а великої рогатої худоби – скоротився на 6%. Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації на забій становило 101% (торік – 112%).

На 1 квітня 2007р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, було у наявності кормів усіх видів 1,9 млн.т кормових одиниць (на 23% менше, ніж на 1 квітня 2006р.), у тому числі концентрованих кормів – 0,7 млн.т к.од. (на 27% менше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало по 4,4 ц к.од. кормів усіх видів, у тому числі концентрованих – по 1,6 ц к.од. (на відповідну дату торік показники становили 5,7 ц  та 2,2 ц к.од.).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за І квартал 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшився на 9%, у тому числі продукції тваринництва – на 19%, а продукції рослинництва зменшився на 3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації порівняно з січнемберезнем 2006р. зросли на 4%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 24%, а на продукцію тваринництва – зменшилися на 6%.

У І кварталі 2007р. переробними підприємствами закуплено  від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників 160 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 48% більше проти відповідного періоду минулого року, та 1038 тис.т молока та молочних продуктів (на 0,8% більше). Частка господарств населення у загальному обсязі надходжень на переробні підприємства худоби та птиці порівняно з І кварталом 2006р. зросла з 33% до 35%, молока – залишилася практично на минулорічному рівні (58%).

Крім того, переробними підприємствами за січень–березень 2007р. перероблено 123 тис.т  власно вирощеної худоби та птиці (у живій вазі), що на 22%  більше, ніж за відповідний період 2006р.

На 1 квітня 2007р. на підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, та у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було у наявності 7,8 млн.т зерна (на 5% менше проти 1 квітня 2006р.), у тому числі пшениці 4,0 млн.т (на 1% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було у наявності 2,3 млн.т зерна (на 39% менше проти 1 квітня 2006р.), у тому числі 0,8 млн.т пшениці (на 46% менше). Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали у наявності 5,5 млн.т зерна, у тому числі зернозберігаючі – 3,7 млн.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні–березні 2007р. становила 696 грн. за тонну, з них на пшеницю – 685 грн. за т (торік відповідно 510 грн. та 539 грн. за т).

 

Будівельна діяльність

 

  У І кварталі 2007р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 8270,9 млн.грн., що на 16,1% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівництва у січні–березні 2007р. порівняно з відповідним періодом попереднього року відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності. Будівництво будівель та споруд, частка яких у загальному обсязі становить 85,2%, зросло на 16,4%. Обсяги робіт з установлення інженерного устатковання будівель та споруд  збільшились на 12,4%, з підготовки будівельних ділянок – на 16,1%, із завершення будівництва – на 20,5%.

Серед загальнобудівельних робіт найбільше  зросли обсяги будівництва будівель (на 25,5%) та монтаж і встановлення збірних конструкцій (на 14,0%). Також на 8,0% зросли обсяги робіт з будівництва місцевих трубопроводів, ліній зв’язку і енергопостачання. Водночас на 18,5% – зменшено обсяги робіт з будівництва мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену, на 12,3% – підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості.

Наростили обсяги будівництва підприємства 22 регіонів (у січні–березні 2006р. – 17 регіонів).

У м.Києві, де виконано 30,8% загальнодержавного обсягу робіт, приросту (18,7%) досягнуто за рахунок будівництва житла, торговельних комплексів, а також Дарницького залізничного вокзалу та залізнично-автомобільного переходу через річку Дніпро.

Більш як у 1,5 раза зросли обсяги будівництва у Чернівецькій області, що пов’язано  в основному з будівельними роботами на Дністровській ГАЕС, Чернігівській – за рахунок будівництва житла та робіт з розвідувального буріння свердловин та Херсонській області – будівництва заводу будівельних матеріалів у м.Цюрупинськ, цехів з переробки соняшника на ЗАТ "Чумак" та з виробництва коньяку на ВАТ "Таврія", а також автозаправних станцій.

Будівельники Сумської та Одеської областей і м.Севастополя збільшили обсяги робіт порівняно з відповідним періодом 2006р. на 39,0–39,5%, Волинської, Львівської та Кіровоградської областей – на 23,0–27,1%.

Скоротили обсяги робіт порівняно з І кварталом 2006р. підприємства 5 регіонів і найбільше – Черкаської (на 6,8%), Вінницької (на 4,3%) та  Харківської (на 2,6%) областей.

 

Транспорт

 

За І квартал 2007р. підприємствами транспорту перевезено 208,1 млн.т вантажів, що на 8,3% більше, ніж за І квартал 2006р. Вантажооборот зріс на 2,7% і становив 118,0 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з І кварталом 2006р. зросло на 15,2%, у тому числі відправлення вантажів – на 12,8%. Відправлення вантажів зросло на всіх залізницях: Південній – на 15,9%, Південно-Західній – на 26,9%, Придніпровській – на 10,4%, Донецькій – на 8,9%, Львівській – на 20,4%, Одеській – на 29,6%. Відправлення будівельних матеріалів зросло в 1,7 раза, цементу – на 42,7%, чорних металів – на 15,0%, залізної та марганцевої руди – на 11,5%, брухту чорних металів – на 27,5%, коксу – на 12,8%, нафти і нафтопродуктів – на 4,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 16,5%, лісових вантажів – на 7,1%. Поряд з цим на 31,6% зменшилося відправлення зерна і продуктів перемелу, кам’яного вугілля – на 1,7%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 14,2%, у тому числі на Львівській залізниці – на 18,3%, Придніпровській – на 11,9%, Південно-Західній – на 26,0%, Одеській – на 11,5%, Південній – на 28,3% та Донецькій – на 13,4%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 27,3%, в цілому замовникам доставлено 4,1 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з І кварталом 2006р. зросли в 1,5 раза, морського транспорту – на 6,4%. Закордонні перевезення вантажів морським транспортом скоротилися на 2,7%, річковим – зросли на 16,0%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 22,3% і становив 40,0 млн.т. Переробка експортних вантажів збільшилася на 2,1%, імпортних – на 17,9%, транзитних – на 41,9% та внутрішнього сполучення – у 2,6 раза. Кількість оброблених суден, закордонних та інфрахт, збільшилася на 17,9% і становила 4,7 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за І квартал 2007р. перевезено 32,3 млн.т вантажів, що на 21,7% більше порівняно з І кварталом 2006р., та виконано вантажооборот в обсязі 6,0 млрд.ткм, який зріс на 18,8% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 53,4 млн.т вантажів, що на 10,5% менше, ніж у І кварталі 2006р. Перекачка газу зменшилася на 16,7%, аміаку – на 3,6%, транспортування нафти зросло на 15,0%. Транзит нафти зріс на 25,9%, а газу та аміаку зменшився відповідно на 16,4% і на 4,1%.

За І квартал 2007р. послугами пасажирського транспорту скористалися 2,0 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 31,0 млрд.пас.км, що відповідно на 2,0% та на 1,6% більше порівняно з І кварталом 2006р.

Залізничним транспортом за І квартал 2007р. відправлено 103,2 млн. пасажирів, що на 0,8% більше, ніж за І квартал 2006р. Відправлення пасажирів зросло на Придніпровській залізниці – на 3,6%, Південній – на 3,0% та Донецькій – на 0,8%. На Львівській залізниці відправлення пасажирів знизилося на 1,8%, Одеській – на 1,1%. Відправлення пасажирів Південно-Західною залізницею залишилося на рівні І кварталу минулого року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися майже 1,0 млрд. пасажирів, що на 5,0% більше, ніж за І квартал 2006р.  Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 10,1%. Перевезення пасажирів морським транспортом за І квартал 2007р. зменшилося на 42,3% порівняно з І кварталом 2006р. Підприємства м.Севастополя, які виконують 94,2% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 44,4%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 47,5%. Майже всі закордонні перевезення виконували підприємства Автономної Республіки Крим, які у І кварталі 2007р. збільшили перевезення пасажирів на 39,7%. Перевезення пасажирів річковим транспортом у І кварталі 2007р. зросли у 2,3 раза. Авіаційним транспортом перевезено 0,9 млн. пасажирів, що на 19,5% більше порівняно з І кварталом 2006р. Міським електротранспортом за І квартал 2007р. перевезено 0,9 млрд. пасажирів, що на 0,9% менше, ніж за І квартал 2006р.

 

Фінанси

 

За даними Державного казначейства України, доходи Зведеного бюджету за січень–лютий 2007р. становили 27,3 млрд.грн. (31,2% до ВВП), що складає 14,2% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (75,6% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 21 млрд.грн. (24,1% до ВВП), що складає 10,3% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 65,2% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 11% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема видатки по обслуговуванню боргу – 2,2% від загальної суми видатків (0,5% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 1,6% (0,4% до ВВП).

Профіцит Зведеного бюджету за січень–лютий 2007р. становив 6,3 млрд.грн. (7,1% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 21,1 млрд.грн. (14,3% від річних призначень), або 24,2% до ВВП, і на 72,1% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість склав 57%, податок на прибуток підприємств – 22,2%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 16,5 млрд.грн. (10,1% від річних призначень), або 18,9% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (33,7% від загальної суми видатків), громадського порядку, безпеки та судової влади (11,6%), здійснення загальнодержавних функцій (10,2%), у тому числі обслуговування боргу (2,3% від загальної суми видатків).   Державний   бюджет   України  зведено  з  профіцитом  4,6 млрд.грн. (5,3% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України у січні 2007р. становила 8,5%.

За даними Національного банку України, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за січень 2007 р. зменшились на 0,1% і на 1 лютого 2007р. становили 254,3 млрд.грн., з яких 124,9 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за січень збільшились на 2,4% і на 1 лютого 2007р. становили 109,2 млрд.грн., з яких 58,9 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець січня 2007р. офіційний курс гривні до долара США становив 505 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 655,09 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–лютий 2007р. становив 10,8 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 15,9 млрд.грн., збитків – 5,1 млрд.грн.).

Протягом січня–лютого 2007р. збитково працювало 34,9 % підприємств. Найбільше таких підприємств в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (44,7% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), на транспорті та  зв’язку (43,0 %), у будівництві (40,1%), у наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури, спорту  та промисловості (по 39,5%).

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень–лютий 2007р. становив 6618,2 млн.дол. США і збільшився порівняно з відповідним періодом 2006р. на 34,5%, імпорт – 7998,2 млн.дол. і збільшився – на 35,7%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1380 млн.дол. (у січні–лютому 2006р. – 975,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 175 країн світу.

До країн СНД було експортовано 34% усіх товарів, до інших країн – 66%, у тому числі до країн ЄС – понад 31% (за 2 місяці 2006р. – відповідно 28%, 72% та 31%). З країн СНД імпортовано 49% усіх товарів, з інших країн світу - 51%, у тому числі з країн ЄС – майже третину (у січні–лютому 2006р. – 50%, 50% та 31%).

До головних торгових партнерів – Туреччини, Італії, Німеччини, Польщі, Білорусі та Угорщини здійснювалось понад 28% експортних поставок. Надходження з Німеччини, Китаю, Польщі, Італії, Республіки Корея та Білорусі разом становили близько чверті загального обсягу імпорту товарів. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (четверта частина експортних та  імпортних надходжень).

Серед головних торгових партнерів у січні–лютому 2007р. експортні поставки найбільше зросли до Російської Федерації, Угорщини, Туреччини, Білорусі, Італії, Польщі та Німеччини. Збільшились імпортні поставки з усіх найбільших країн-партнерів.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі України, як і раніше, складають недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічне та електричне обладнання, транспортні засоби та шляхове обладнання.

У загальному обсязі експорту товарів за січень–лютий 2007р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, чорних металів, виробів з чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, електричних машин і устаткування, залізничних або трамвайних локомотивів і шляхового обладнання, наземних транспортних засобів. Натомість зменшилась частка зернових культур, алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту, руд, шлаків і золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, продуктів неорганічної хімії, одягу текстильного.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка фармацевтичної продукції, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка руд, шлаків і золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, паперу та картону, чорних металів, електричних машин і устаткування.

За січень–лютий 2007р. експорт української давальницької сировини становив 9,2 млн.дол.США. Імпортовано готової продукції, виготовленої з української давальницької сировини, на 12,8 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 311,6 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 466,4 млн.дол.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–березень 2007р. становив 142,6 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–березнем 2006р. збільшився на 9,1%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за  січень–березень 2007р. становив 59,3 млрд.грн., що на 25,8% більше обсягу січня–березня 2006р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,8%. В обороті організованих ринків 16,5% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–березень 2007р. проти січня–березня попереднього року збільшився на 6% і становив 2,3 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–березень 2007р. становив 32,6 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 25,6% більше обсягу січня–березня 2006р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–березень 2007р. становив 101,3% (у відповідному періоді попереднього року – 102,7%).

Серед продуктів харчування найбільше підвищення цін (на 8,4–1,2%) зафіксовано на овочі, молоко, фрукти, сири, масло, хліб та хлібопродукти. Водночас на 18,1–2,1% подешевшали сало, цукор, яйця, картопля, м’ясо та м’ясопродукти.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась на 6,1% за рахунок зростання плати за квартиру (на 17,6%), холодну воду (на 10,1%), каналізацію (на 9,7%), гарячу воду, опалення (на 8,1%).

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,0% зумовлено підвищенням плати за перевезення залізничним та повітряним транспортом (на 7,9% та 5,4% відповідно). Разом з цим відбулося здешевлення бензину на 1,4%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,8%, при цьому найбільше подорожчали санаторно-курортні та амбулаторні послуги (відповідно на 6,4% та 3,6%).

На 2,2–1,1% подорожчали послуги відпочинку і культури, ресторанів та готелів, освіти.

На 2,1% знизилися тарифи на послуги зв’язку, зокрема послуги мобільного зв’язку подешевшали на 7,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–березні 2007р. становив 105,1% (у відповідному періоді попереднього року – 101,9%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли на 15,7%, добувній промисловості – на 3,1%, переробній – на 2,9%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–лютому 2007р. становив 103,1% (у  відповідному періоді попереднього року – 101,9%).

Підвищення цін  (на 3,7–3,0%) зафіксовано у будівництві  житлових та адміністративних будівель, установ охорони здоров’я, готелів та ресторанів, закладів освіти та об’єктів з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–лютий 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшились на 27,1%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 23,6%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 12,2%.

У лютому 2007р. порівняно з січнем номінальні доходи населення збільшились на 12,2%, а наявний та реальний наявний доходи – відповідно на 5,8% та 5,1%.

Наявний доход у розрахунку на одну особу за лютий 2007р. становив 625,3 грн. проти 589,3 грн. за січень.

Витрати населення у січні–лютому 2007р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 27,3%. Приріст заощаджень становив 3998 млн.грн.

У січні–лютому 2007р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у громадян-підприємців) становила 1126 грн., що у 2,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (400 грн.), та у 2,1 раза – рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (525 грн.). При цьому порівняно з відповідним періодом 2006р. розмір середньої заробітної плати збільшився на 27,4%.

В економіці країни залишається значною диференціація рівня оплати праці серед видів економічної діяльності та регіонів.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносяться фінансова діяльність та діяльність авіаційного транспорту, а серед промислових видів – виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, готових металевих виробів та добування паливно-енергетичних корисних копалин, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5–2,1 раза.

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств сільського господарства та мисливства, рибальства та рибництва, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, а також підприємств по виробництву текстилю, одягу, виробів з хутра та шкіри був значно нижчим і не перевищив 64% від середнього по економіці.

Серед регіонів найнижчою була заробітна плата працюючих у Тернопільській області (на 31,4% менше від середнього показника по країні), а найвищий її рівень (в 1,7 раза більше, ніж у середньому по країні), як і раніше, спостерігався у м.Києві. Середня заробітна плата працівників Луганської, Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей на 0,2–15,7%  перевищила показник у цілому по країні.

Реальна заробітна плата у січні–лютому 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшилась на 12,3%.

Приріст невиплаченої заробітної плати у січні–лютому 2007р. склав 11,3%, або 91,5 млн.грн. На 1 березня загальна сума заборгованості становила 897,9 млн.грн., або 6,8% фонду оплати праці, нарахованого за лютий.

  

Динаміка суми заборгованості з виплати

заробітної плати у 2006–2007 роках

 (станом на 1 число відповідного місяця)

 

 

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств протягом січня–лютого 2007р. збільшилася на 21,2%, або на 66,8 млн.грн., і на 1 березня становила 382,2 млн.грн., або 42,6% загальної суми боргу.

Найбільше зростання обсягів заборгованості із виплати заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах промисловості (на 48,5 млн.грн.). Суттєво збільшилися борги працівникам підприємств будівництва та транспорту і зв’язку – на 8,9 млн.грн. та 7,1 млн.грн. відповідно.

Збільшення суми боргу спостерігалося майже в усіх регіонах, за винятком Дніпропетровської та Тернопільської областей, при цьому найбільше – у Донецькій (на 14,0 млн.грн.), Луганській (на 12,2 млн.грн.) та Харківській (на 10,0 млн.грн.) областях.

У цілому з кожних 100 гривень, не виплачених економічно активними підприємствами на початок березня 2007р., 50 заборгували своїм працівникам підприємства промисловості, 12 – організації, що здійснюють операції з нерухомістю, ще по 11 – підприємства  сільського господарства та будівництва.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, протягом січня–лютого 2007р. зросла в 1,5 раза і на 1 березня становила 248,0 тис. осіб, або 2,2% загальної кількості працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1243 грн., що на 8,8% перевищує середній розмір заробітної плати за лютий 2007р.

Зростання суми заборгованості із виплати заробітної плати протягом січня–лютого відбулося також на підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність (економічно неактивні), – на 26,4%. Натомість на підприємствах-банкрутах спостерігалось зменшення обсягів заборгованості на 0,2%.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом липня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", протягом лютого зменшилась у 12,4 раза і на 1 березня 2007р. становила 1 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом лютого зросла на 0,9% і на 1 березня 2007р. становила 210 тис.грн., що менше суми заборгованості на 1 березня 2006р. в 6,4 раза, або на 1,1 млн.грн.

У січні–лютому 2007р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 443,3 тис. сімей, що становило 82,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості - 383,9 тис., у сільській - 59,4 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2007р. становила 44,6 млн.грн., з неї у міській місцевості - 38,1 млн.грн., у сільській - 6,5 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у лютому 2007р. становила 105 грн.

Крім того, 11,2 тис. сімей (12,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 4,6 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 4,8 тис. сімей на 2,1 млн.грн., у сільській - 6,4 тис. сімей на 2,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної у лютому 2007р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 427 грн.

У січні–лютому 2007р. загальна сума отриманих сім’ями субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 2,7 млн.грн.

У січні–лютому 2007р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3380,5 млн.грн., що становило 73,4% нарахованих  за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у лютому на 6,1% і на 10 березня 2007р. становила 8349,2 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги  становив 3,6 місяця.

У лютому 2007р. мали борг за 3 місяці і більше: за опалення – 37% власників особових рахунків, підігрів води та вивіз сміття – 34%, квартплату та водопостачання - 28%, водовідведення та газопостачання - 27%.

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, протягом січня–березня 2007р. її послугами скористалися 1219,2 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 1357,9 тис. за відповідний період 2006р.

На обліку цієї установи на 1 квітня 2007р. перебувало 803,1 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, з них більше ніж половину  складали мешканці сільської місцевості та жінки, понад третину – молодь у віці до 35 років.

Серед таких осіб майже кожний другий  раніше займав місце робітника, а кожний четвертий – посаду службовця або не мав професійної підготовки. Офіційний статус безробітних на зазначену дату набули 97,3% незайнятих громадян, з них 71,9% отримували допомогу по безробіттю.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з відповідною датою минулого року скоротилася на 14,5% і на 1 квітня 2007р. становила 781,6 тис. осіб, або понад половину (51,6%) безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на 1 квітня 2007р. становив 2,8% від кількості населення працездатного віку, що на 0,4 відсоткового пункта менше, ніж на відповідну дату минулого року, і на 0,1 відсоткового пункта – ніж на 1 березня 2007р. Зменшення зазначеного показника у березні 2007р. відбулось в основному за рахунок безробітного населення сільської місцевості, де він скоротився на 0,3 відсоткового пункта і становив 5,1% сільського населення працездатного віку, що майже втричі перевищує рівень зареєстрованого безробіття міського населення (1,8%).

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Тернопільській області (5,8%), а найнижчий – у м.Києві (0,3%).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж березня 2007р. зросла на 11,6% і на 1 квітня 2007р. становила 194,6 тис., що на 12,2% менше  минулорічного показника. Із зазначеної кількості робочих місць (вакансій) більше половини передбачалося для робітників, майже третина – для службовців, а кожне сьоме вільне робоче місце – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 вільне робоче місце (вакансію) зменшилось з 5 осіб на початок березня до 4 осіб на початок квітня 2007р. За категоріями робочих місць цей показник за вказаний період зменшився на місця працівників сільського господарства – з 23 до 12 осіб, робітників – з 4 до 3 осіб, на місця, які не потребують спеціальної підготовки, – з 10 до 8 осіб, а на посади службовців – залишився без змін. За регіонами значення показника навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця (вакансії) коливалося від 0,2 особи у м.Києві до 24 осіб у Тернопільській області.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–березні 2007р. працевлаштовано 245,2 тис. осіб, що на 13,3% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Із зазначеної кількості 9,1 тис. громадян отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям, а 7,1 тис. осіб організували власну справу за рахунок виплат одноразової допомоги по безробіттю.              Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 47,2%, а молодь у віці до 35 років – 51,4%.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–березні 2007р. порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 4,2 відсоткового пункта і становив 20,1%. Зростання рівня працевлаштування у зазначеному періоді спостерігалось в усіх регіонах. Найвищий рівень працевлаштування був у м.Києві (51,0%), а найнижчий – у Чернівецькій (11,3%) та Тернопільській (11,5%) областях.

Без вирішення питання працевлаштування з обліку державної служби зайнятості у січні–березні 2007р. було знято 170,9 тис. осіб, що на 16,2% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Поряд із працевлаштуванням на постійній основі одним з напрямів соціального захисту незайнятого населення є організація оплачуваних громадських робіт, які забезпечують тимчасову зайнятість. У січні–березні 2007р. у таких роботах взяло участь 93,5 тис. осіб, що на третину більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Найбільше зростання кількості громадян, які працювали на громадських роботах, спостерігалось у Житомирській (у 2,4 раза), Харківській (в 1,8 раза) та Київській (в 1,7 раза) областях.

За направленнями державної служби зайнятості у навчальних закладах усіх типів у січні–березні 2007р. проходили професійне навчання 90,4 тис. безробітних проти 78,6 тис. у січні–березні 2006р.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у березні 2007р. на допомогу по безробіттю було витрачено 154,9 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували упродовж зазначеного місяця, становила 561,5 тис. осіб, або 71,8% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у березні 2007р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року зріс на 30,9% і становив 275,88 грн., що дорівнює 69,0% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (400 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 березня 2007р. в Україні, за оцінкою,  кількість наявного населення становила 46590,4 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2007р. кількість населення зменшилась на 55,6 тис. осіб, або на 7,4 особи на 1000 населення.

Загальне скорочення населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 58,6 тис. осіб, у той час як міграційний приріст населення становив 3,0 тис. осіб. Порівняно з січнем–лютим минулого року природне скорочення зменшилось на 15,0 тис. осіб.

Зменшення природного скорочення є результатом як збільшення порівняно з відповідним періодом 2006р. кількості народжених на 5,1 тис. осіб, так і скорочення числа померлих на 9,9 тис. осіб.  

Порівняно з січнем–лютим 2006р. міграційний приріст населення зменшився з 3,1 тис. до 3,0 тис. осіб.  Число прибулих на постійне проживання зросло з 7,0 тис. до 7,6 тис. осіб, а кількість  вибулих – з 3,9 тис. до 4,6 тис. осіб.

Серед прибулих в Україну 77,5% становили іммігранти з країн СНД і 22,5% – з інших країн. Серед вибулих з України 65,9% виїхали до країн СНД і 34,1% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–березня 2007р. зареєстровано 108,5 тис. злочинів, з числа яких 2,7 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів 38,8% тяжкі та особливо тяжкі (на 5 відсоткових пунктів менше, ніж у січні–березні 2006р.).

У загальній кількості злочинів 44,5% становили злочини проти власності, 17,1% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,4% – злочини у сфері службової діяльності, 5,3% злочини проти життя та здоров’я особи, 5,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 5% – злочини проти громадського порядку та моральності, 4,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,9% злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 3,6% – злочини проти громадської безпеки, 3,4% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–березня 2007р. скоєно 758 умисних вбивств і замахів на вбивство, 196 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року значно зросла кількість таких злочинів, як ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, – у 2,5 раза; ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів – в 1,7 раза.

Кількість крадіжок (26,6 тис.), грабежів (8,7 тис.) та випадків шахрайства (3,6 тис.) за січень–березень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. зменшилася відповідно на 10%, 13,5% та 9,4%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури виявлено 123 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 1550 злочинів, з яких 72,3% (на 13 відсоткових пунктів менше, ніж у січні–березні 2006р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільшу кількість організованих груп та злочинних організацій виявлено у Харківській (12), Дніпропетровській (10), Одеській (10), Донецькій (9) та Луганській (8) областях, де ними скоєно відповідно 105, 89, 140, 41 та 49 злочинних діянь. У Львівській області 4 злочинні формування у складі 13 осіб скоїли 136 злочинів; у Волинській – 3 злочинні формування у складі 18 осіб скоїли 180 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2007р. становила 55,8 тис. осіб, з яких 16,1 тис. жінки, 3,4 тис. – пенсіонери та 3,2 тис. –  неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (55,7%) від крадіжок – 22,3 тис. та грабежів – 8,7 тис. осіб, серед яких кожний третій – жінка (9,7 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 3,5 тис. осіб, з яких 27,7% загинуло. Всього внаслідок злочинних діянь загинуло 2348 осіб, з числа яких 20,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 29,3% було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (53,9 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, 14,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 21,2% – раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких майже кожний другий має незняту або непогашену судимість. З числа виявлених осіб 12% жінки, 7,2% неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, становила 67,1%.