Архів: 2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень–червень 2007 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

Валовий внутрішній продукт

 

Приріст  реального  валового  внутрішнього  продукту (ВВП) у  січні–червні 2007р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 7,9%.

 

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного

 періоду попереднього року)

 

 

 

Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, становив 289945 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався у торгівлі – на 15,5%, переробній промисловості на 13,7%, будівництві – на 11,8%.

 

Промисловість

 

У червні 2007р. обсяги виробленої промислової продукції зросли як до попереднього місяця (на 0,5%), так і до червня 2006р. (на 10,4%). У I півріччі приріст виробництва у промисловості становив 11,8% (у січні–травні 2007р. – 12,1%).

 

 

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

 

 

У добувній промисловості виробництво продукції проти I півріччя 2006р. зросло на 3,8%. Збільшили обсяги продукції підприємства з добування металевих руд – на 9,7%, вуглеводнів – на 0,7%. Разом з тим випуск продукції у добуванні вугілля і торфу зменшився на 3,4%. За січень–червень 2007р. було видобуто 9,8 млрд.куб.м природного газу, 1,6 млн.т сирої нафти та випущено 29,2 млн.т готового вугілля.

У переробній промисловості за 6 місяців 2007р. проти аналогічного періоду 2006р. обсяги продукції збільшились на 13,7%.

Підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–червні 2007р. перевищили минулорічні обсяги продукції на 13,8%. Приріст одержано у м’ясній промисловості (24,5%), виробництві напоїв (16,1%), тютюновій, молочній та кондитерській промисловості (відповідно 14,3%, 9,6% та 9,5%), переробленні та консервуванні овочів і фруктів (14%), у виробництві жирів (11,2%). Водночас скоротився випуск продукції у виробництві макаронних виробів (на 4%). За січень–червень 2007р. випущено 1153 тис.т олії соняшникової нерафінованої, 46,9 тис.т макаронних виробів без начинки, 481 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів,  22,8 тис.т овочів консервованих натуральних, 8,1 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 1,4 млн.дал коньяку, 17,2 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв,151 млн.дал пива, 101 млн.дал безалкогольних напоїв, 63,7 тис.т свіжих або охолоджених яловичини і телятини, 65,1 тис.т свіжої або охолодженої свинини, 186 тис.т свіжих або охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 147 тис.т виробів ковбасних, 406 тис.т молока обробленого рідкого, 45,5 тис.т вершкового масла, 117 тис.т сирів жирних, 274 тис.т продуктів кисломолочних, 47,7 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

На підприємствах з оброблення деревини і виготовлення виробів з деревини обсяги продукції у січні–червні 2007р. проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 30,3%. Зріс випуск вікон, дверей, рам і порогів дерев’яних, плит деревостружкових необроблених, шпону струганого (на 41–52%), тари дерев’яної різної та її частин, шпону лущеного, паркету дерев’яного щитового (на 12–14%). Водночас зменшилось виготовлення брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід, піддонів дерев’яних, деревини, уздовж розпиляної або розколотої, завтовшки 6 мм.

У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності у січні–червні 2007р. проти відповідного періоду 2006р. обсяги продукції збільшилися на 8,5%.

Зросло виробництво паперу для гофрування з напівцелюлози, паперу та картону гофрованих, тест-лайнеру некрейдованого (на 29–43%), коробок, ящиків і сумок з гофрованих паперу та картону, зошитів, паперу та картону спеціальних некрейдованих, паперу сигаретного, не розрізаного за розмірами (на 15–20%). При цьому зменшилося виготовлення паперу та картону для графічних робіт некрейдованих, маси деревної механічної, паперу газетного.

Збільшилось друкування газет, журналів і видань періодичних, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень (на 21%), та журналів, інших видань періодичних, які виходять з меншою періодичністю (на 11%).

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення обсяги продукції у червні 2007р. порівняно з червнем 2006р. зросли на 9,3%, у тому числі у нафтопереробленні – на 10,6%. І як наслідок, приріст виробництва з початку року збільшився до 4% проти 3% у січні–травні поточного року. Обсяги первинної переробки нафти становили 7,3 млн.т, що на 2% менше, ніж за відповідний період 2006р. Виготовлення бензину моторного та палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного збільшилося відповідно на 8% та 3%. Поряд з цим на 9% знизилось виробництво мазутів топкових важких.

На підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості у січні–червні 2007р. приріст продукції становив 6,6%. Збільшились обсяги у хімічному виробництві (на 4,1%), з нього у виробництві основної хімічної продукції (на 2,9%), фармацевтичному виробництві (на 5,2%), виробництві мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів (на 1,6%), штучних і синтетичних волокон (на 12%), лаків і фарб (на 7,2%). Випуск продукції на підприємствах з виробництва пластмасових виробів порівняно з січнем–червнем 2006р. зріс на 24,9%. Разом з тим обсяги продукції у виробництві гумових виробів скорочено на 8,1%. За 6 місяців 2007р. вироблено аміаку синтетичного 2,7 млн.т, добрив азотних мінеральних або хімічних – 1,4 млн.т, кислоти азотної неконцентро-ваної (слабкої) – 1,1 млн.т, соди каустичної – 71,3 тис.т, мила і препаратів поверхнево-активних органічних – 24,8 тис.т, шин – 2,7 млн.шт.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції спостерігалося зростання на 24% обсягів продукції порівняно з відповідним періодом 2006р. Зріс випуск виробів з гіпсу для будівництва (у 2,3 раза), цегли керамічної невогнетривкої будівельної, блоків та цегли з цементу, штучного каменю або бетону для будівництва, цементу, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або штучного каменю (на 20–24%), вапна, виробів санітарно-технічних керамічних, гіпсових сумішей, виробів з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах, скла безпечного, плит та плиток керамічних, ємностей для напоїв і харчових продуктів (на 7–14%). Поряд з цим зменшилось виготовлення посуду столового, кухонного, інших господарсько-побутових та туалетних виробів, листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу.

У металургії та виробництві готових металевих виробів намітилась тенденція до уповільнення темпів зростання обсягів виробленої продукції проти попереднього року. Так, у I кварталі 2007р. середньомісячний приріст становив 16,9%, у II кварталі – 10,3%, у тому числі в червні – 6,1%. У              I півріччі обсяги продукції в галузі зросли на 13,9%. На підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів випуск продукції збільшився на 14,1%, інших видів первинного оброблення сталі – на 27,4%, труб – на 15%, готових металевих виробів – на 19,9%, металевого лиття – на 16,1%, кольорових металів – на 0,7%. За 6 місяців 2007р. виплавлено 18 млн.т чавуну, 14,6 млн.т сталі, 7,1 млн.т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, випущено 12,3 млн.т готового прокату та 1,5 млн.т труб та профілів пустотілих з металів чорних.

Підприємства машинобудування у січні–червні 2007р. збільшили обсяги виробництва на 23,3%. Значний приріст продукції спостерігався у виробництві автомобільного транспорту (49,9%), контрольно-вимірювальних приладів (40%), машин для добувної промисловості і будівництва (39,1%), машин та устатковання для сільського та лісового господарства (28,1%), електричних машин та устатковання (21,8%), у залізничному машинобудуванні (27,4%). Перевищено обсяги січня–червня 2006р. у виробництві машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів (на 17,6%), верстатів (на 15,6%), машин та устатковання для металургії (на 7,9%), побутових приладів (на 4,4%). При цьому на підприємствах з виробництва офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин обсяги продукції скоротились на 5,9%, апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – на 1,5%. За січень–червень 2007р. випущено 385 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 72 тис. пральних машин, 1,4 тис. верстатів для оброблення дерева, 2,4 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 163 тис. легкових автомобілів, 4,0 тис. автобусів.

У легкій промисловості спостерігається погіршення динаміки виробництва: проти червня 2006р. воно скоротилося на 6%, за період з початку року – на 0,6% (у січні–травні 2007р. – зростання на 0,5%). У текстильному виробництві, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра приріст продукції становив лише 0,6% проти 3,1% у I кварталі поточного року. Зокрема, на третину зріс випуск білизни постільної, на 13–17% – ковдр і пледів, килимів, килимових та панчішно-шкарпеткових виробів, тканин з волокон хімічних та бавовняних. Водночас знижено виробництво тканин ворсових, махрових і тканин спеціальних інших більше ніж наполовину, светрів, джемперів, пуловерів, жилетів і виробів аналогічних – на 37%, тканин вовняних – 12%. На підприємствах з виготовлення одягу з текстилю більше ніж наполовину зменшилось виробництво жіночих і дівчачих костюмів, на 25–41% – піджаків і блейзерів, курток типу піджаків, джемперів і виробів аналогічних чоловічих і хлопчачих, брюк, бриджів, спідниць та спідниць-брюк жіночих і дівчачих, на 9% – костюмів для чоловіків і хлопчиків. При цьому збільшено випуск чоловічих та хлопчачих пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих типу "парки", "аляски" або "анорак", курток вітрозахисних та виробів аналогічних (на 17–30%). Зберігається падіння обсягів виробництва на підприємствах з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (4,8%). Взуттєвиками у січні–червні 2007р. випущено 9,6 млн. пар взуття.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) зросли на 0,5%. Всього було вироблено 97,2 млрд.кВт∙год електроенергії, у тому числі атомними електростанціями – 47,5 млрд.кВт·год, тепловими – 43,7 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг продукції сільського господарства за січень–червень  2007р. проти відповідного періоду 2006р. зріс на 6,3%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 16,9%, у господарствах населення – на 0,5%.  Виробництво продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2006р. було удвічі більшим, що зумовлено раннім початком жнив, прискореними темпами збирання зернових, а також збільшенням обсягів виробництва плодоягідної продукції. Обсяг продукції тваринництва порівняно з І півріччям 2006р. зріс на 1,3%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 5,4%, а в господарствах населення – зменшився на 1,0%.

 

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного

періоду попереднього року)

 Під урожай 2007р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 25,9 млн.га, з них в аграрних підприємствах – 18,4 млн.га (71% загальних площ), у господарствах населення – 7,5 млн.га (29%). Більше половини зайнятих посівами площ (59%) відведено під зернові культури – 15,2 млн.га (на 5% більше, ніж торік).

У групі зернових культур порівняно з минулорічними спостерігається розширення площ посівів під пшеницею (на 13%), кукурудзою на зерно (на 24%), зернобобовими (на 10%), сорго (майже вдвічі); зменшились площі під просом (на 22%), гречкою (на 15%), вівсом (на 14%), житом та ячменем (на 6%), рисом  (на 2%).  

У групі технічних культур, посіяних під урожай 2007р., порівняно з 2006р. відбулося зменшення посівів соняшнику – на 502 тис.га (на 13%), цукрового буряку – на 181 тис.га (на 22%) та сої – на 86 тис.га (на 12%). У той же час посіви ріпаку (озимого та ярого) проти минулорічних збільшилися у 2,2 раза і становили  майже 0,9 млн.га.

Площа кормових культур, загальний розмір якої становить 2,8 млн.га, порівняно з 2006р. зменшилася на 13% за рахунок значного скорочення площ в аграрних підприємствах (на 21%).

В усіх категоріях господарств до закінчення сівби ярих культур площа загибелі озимих на зерно і зелений корм, посіяних восени під урожай 2007р., становила 301 тис.га (на 38% менше, ніж загинуло озимих культур, посіяних під урожай 2006р.), а їхня частка в площі посіву склала 3,8% (торік – 7,2%).

За інформацією аграрних підприємств (крім малих), на 2 липня 2007р. загинуло майже 0,6 млн.га зернових та зернобобових культур (без кукурудзи), або  6% площі їхніх посівів, які передбачені до збирання урожаю поточного року.

 У господарствах усіх категорій за січень–червень 2007р. реалізовано на забій 1,3 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 10,0% більше порівняно з відповідним періодом 2006р.,  вироблено 6,0 млн.т молока (на 5,8% менше) та 7,4 млрд.шт. яєць (на 1,2% менше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій (на 24,8%), але скоротилося виробництво молока (на 11,0%) та яєць (на 2,3%). У господарствах населення  скоротилося виробництво м’яса (на 0,3%) та молока (на 4,5%), а виробництво яєць залишилося практично на минулорічному рівні (на 0,1% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у І півріччі 2007р. становила відповідно 54%, 81% та 49%.

За розрахунками, на 1 липня 2007р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 6,8 млн. голів (на 7,4% менше, ніж на 1 липня 2006р.), у тому числі корів – 3,3 млн. (на 8,7% менше); більше було свиней – 8,4 млн. (на 9,2%), овець і кіз – 2,0 млн. (на 1,7%);  птиці всіх видів – 199,1 млн. голів (на 0,3%). 

В аграрних підприємствах порівняно з початком липня 2006р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби - на 13,7%, у тому числі корів - на 13,4%; зросло поголів’я свиней на 12,9%, овець і кіз - на 5,3%,  птиці всіх видів - на 7,8%. У господарствах населення спостерігалося скорочення поголів’я великої рогатої худоби (на 3,8%), у тому числі корів (на 7,2%), птиці (на 4%); водночас поголів’я свиней збільшилося на 6,8%, овець і кіз - на 1,1%. Населенням на початок липня 2007р. утримувалось 66% загальної чисельності великої рогатої худоби,  корів – 78%, свиней – 60%, овець та кіз – 83,5% , птиці всіх видів  – 61,5%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–червень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшився на 1%, у тому числі продукції тваринництва – на 11%, а обсяг продукції рослинництва зменшився на 14%. Середні ціни продажу продукції аграрними підприємствами за всіма напрямками реалізації за січень–червень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. зросли на 8%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 22%, тваринництва – на 1%.

На 1 липня 2007р. на підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, та в аграрних підприємствах (крім малих) було в наявності 4,2 млн.т зерна (на 26% більше проти 1 липня 2006р.), у тому числі пшениці 2,7 млн.т (на 38% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було у наявності 1,8 млн.т (на 58% більше проти 1 липня 2006р.), у тому числі майже 1,0 млн.т пшениці (в 2,1 раза більше). Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали у наявності 2,4 млн.т зерна, у тому числі зернозберігаючі – 1,5 млн.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–червні 2007р. становила 742 грн. за тонну, з них на пшеницю 728 грн. (у І півріччі 2006р. – відповідно 530 грн. та 543 грн. за тонну). 

  

Будівельна діяльність

 

 За І півріччя 2007р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 19780,9 млн.грн., що на 14,4% більше проти відповідного періоду попереднього року.

 Зростання обсягів будівельних робіт у січні–червні 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності. Будівництво будівель та споруд, частка яких у загальному обсязі становить 85,5%, зросло на 14,3%. Обсяги робіт з установлення інженерного устатковання будівель та споруд збільшились на 16,1%, з підготовки будівельних ділянок – на 9,7%, із завершення будівництва – на 25,4%.

Серед загальнобудівельних робіт найбільше зросли обсяги з будівництва будівель (на 20,0%) та монтажу і встановлення збірних конструкцій (на 12,4%). Також на 2,2% зросли обсяги робіт з будівництва мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену. Водночас значно (на 16,4%) зменшено обсяги робіт з будівництва магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання, на 15,1% – підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості.

Підприємства, що прокладають дороги, збільшили обсяги робіт на 9,8%. Обсяги інших будівельних робіт (мурування та кладка з цегли, залізобетонні роботи та інші бетонні роботи, буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів) зросли на 3,4%.

Наростили обсяги будівництва підприємства 20 регіонів (у І півріччі 2006р. – 21 регіону).

У м.Києві, де виконано 31,5% загальнодержавного обсягу робіт, приросту (23,3%) досягнуто за рахунок будівництва  житла, об’єктів соціально-культурного призначення, торговельних і готельних комплексів, ліній метрополітену, а також залізнично-автомобільного переходу через р. Дніпро.

Значно, в 1,5 раза, зросли обсяги будівництва у м. Севастополі за рахунок будівництва та ремонту житлових і нежитлових будівель, реконструкції Приморського бульвару, будівництва транспортної розв’язки та волоконно-оптичних ліній зв’язку.

В 1,3 раза зросли обсяги будівництва у Львівській області, що пов’язано  в основному з будівництвом житла, торгових центрів та реконструкцією дороги "Київ–Чоп", Донецькій – з будівництвом і реконструкцією будівель та споруд на металургійних підприємствах та Чернівецькій області – з будівельними роботами на Дністровській ГАЕС, а також будівництвом житла та об’єктів соціально-культурного призначення.

Будівельники Одеської, Хмельницької та Чернігівської областей збільшили обсяги робіт порівняно з відповідним періодом 2006р. на 20,2–24,6%, Херсонської,  Житомирської та Сумської областей – на 15,8–19,7%.

Скоротили обсяги робіт порівняно з січнем–червнем 2006р. підприємства 7 регіонів і найбільше – Черкаської (на 12,3%), Запорізької та Миколаївської (на 5,0%) областей.

 

Транспорт

 

За січень–червень 2007р. підприємствами транспорту перевезено 430,2 млн.т вантажів, що на 7,4% більше, ніж за січень–червень 2006р. Вантажооборот зріс на 2,2% і становив 240,3 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–червнем 2006р. зросло на 11,2%, у тому числі відправлення вантажів – на 8,1%. Відправлення вантажів зросло на всіх залізницях: Південній – на 7,4%, Південно-Західній – на 17,9%, Придніпровській – на 5,8%, Донецькій – на 5,7%, Львівській – на 9,2% та Одеській – на 25,6%. Відправлення будівельних матеріалів зросло на 32,3%, цементу – на 16,3%, чорних металів – на 10,1%, залізної та марганцевої руди – на 5,9%, брухту чорних металів – на 14,6%, коксу – на 9,3%, нафти і нафтопродуктів – на 1,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 14,9%, лісових вантажів – на 11,8%. Поряд з цим зменшилося відправлення зерна і продуктів перемелу – на 8,0%, кам’яного вугілля – на 3,3%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 10,1%, у тому числі на Львівській залізниці – на 11,0%, Придніпровській – на 9,9%, Південно-Західній – на 21,1%, Одеській – на 8,0%, Південній – на 18,3% та Донецькій – на 8,4%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 14,4%, у цілому замовникам доставлено 10,7 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–червнем 2006р. зросли на 20,1%, морського транспорту – на 6,9%. Закордонні перевезення вантажів морським транспортом скоротилися на 6,0%, річковим – на 0,5%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 18,3% і становив 86,4 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 16,6%, транзитних – на 38,6% та внутрішнього сполучення – на 47,8%. Переробка експортних вантажів зменшилася на 0,7%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – збільшилася на 17,3% і становила 9,9 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за І півріччя 2007р. перевезено 74,2 млн.т вантажів, що на 19,1% більше порівняно з І півріччям 2006р., та виконано вантажооборот в обсязі 13,2 млрд.ткм, який зріс на 19,2% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 97,6 млн.т вантажів, що на 8,1% менше, ніж у січні–червні 2006р. Перекачка газу зменшилася на 15,8%, аміаку – на 4,7%, транспортування нафти збільшилось на 20,4%. Транзит нафти зріс на 28,3%, а газу та аміаку –  скоротився відповідно на 16,8% та на 1,9%.

За січень–червень 2007р. авіаційним транспортом перевезено 47,1 тис.т вантажів, що на 10,2% менше, ніж за 6 місяців минулого року. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 162,8 млн.ткм, що на 1,4% більше порівняно з січнем–червнем 2006р.

За І півріччя 2007р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4,2 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 68,0 млрд.пас.км, що відповідно на 3,2% і на 1,5% більше порівняно з І півріччям 2006р.

Залізничним транспортом за І півріччя 2007р. відправлено 221,2 млн. пасажирів, що залишилося на рівні І півріччя 2006р. Відправлення пасажирів зросло на Придніпровській залізниці – на 1,3%, Південній – на 2,7% та Донецькій – на 0,7%. На Львівській залізниці відправлення пасажирів знизилося на 0,7%, Одеській – на 2,5%, Південно-Західній – на 1,5%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,0 млрд. пасажирів, що на 4,9% більше, ніж за січень–червень 2006р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 9,8%. Перевезення пасажирів морським транспортом за І півріччя 2007р. зменшилося на 36,0% порівняно з І півріччям 2006р. Підприємства м.Севастополя, які виконують 88,6% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 40,0%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 24,4%. Більшу частину всіх закордонних перевезень (90,5%) виконували підприємства Автономної Республіки Крим, які на 21,7% збільшили перевезення пасажирів у січні–червні 2007р. Перевезення пасажирів річковим транспортом у січні–червні 2007р. зросли на 2,3%, у закордонному сполученні – на 21,9%. Авіаційним транспортом перевезено 2,1 млн. пасажирів, що на 13,0% більше порівняно з січнем–червнем 2006р. Міським електротранспортом за 6 місяців 2007р. перевезено 1,9 млрд. пасажирів, що на 1,9% більше, ніж за січень–червень 2006р.

 

Фінанси

 

За даними Державного казначейства України, доходи Зведеного бюджету за січень–травень 2007р. становили 78,6 млрд.грн. (33,8% до ВВП), що складає 39,8% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,9% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 70,4 млрд.грн. (30,3% до ВВП), що складає 32,6% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 61,4% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 14,1% – на економічну діяльність, 10,4% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема, видатки по обслуговуванню боргу – 1,9% від загальної суми видатків (0,6% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 1,5% (0,4% до ВВП).

Профіцит Зведеного бюджету за січень–травень 2007р. становив 8,2 млрд.грн. (3,5% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 59,7 млрд.грн. (38,9% від річних призначень), або 25,7% до ВВП, і на 70,7% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість склав 54,8%, податок на прибуток підприємств – 24,4%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 56 млрд.грн. (32,6% від річних призначень), або 24,1% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (33,6% від загальної суми видатків), економічної діяльності (14,1%), громадського порядку, безпеки та судової влади (10,3%), здійснення загальнодержавних функцій (9,3%), у тому числі обслуговування боргу (2,1% від загальної суми видатків). Державний бюджет України зведено з профіцитом 3,7 млрд.грн. (1,6% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України на кінець квітня 2007р. становила 8,5%.

За даними Національного банку України, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за квітень 2007р. збільшились на 3,6% і на 1 травня становили 292,4 млрд.грн., з яких 141,8 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за квітень збільшились на 1,6% і на 1 травня 2007р. становили 119 млрд.грн., з яких 65,7 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець квітня 2007р. офіційний курс гривні до долара США становив 505 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 688,97 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–травень 2007р. становив 31,2 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 42,1 млрд.грн., збитків – 10,9 млрд.грн.).

Протягом січня–травня 2007р. збитково працювало 35,4 % підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та  зв’язку (42,5 % від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності),  в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (40,8%), у будівництві (40,4%), у наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту (39,6%), у діяльності готелів та ресторанів (39,2%).

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень–травень 2007р. становив 18877,2 млн.дол. США і збільшився порівняно з відповідним періодом 2006р. на 34,4%, імпорту – 22624,1 млн.дол. і збільшився на 35%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 3746,9 млн.дол. (у січні–травні 2006р. – 2710,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 193  країн світу.

До країн СНД було експортовано 36% усіх товарів, до країн ЄС – 30% (у січні–травні 2006р. – відповідно 30% та 31%). З країн СНД імпортовано 46% усіх товарів, з країн ЄС – 35% (у січні–травні 2006р. – відповідно 48% та 34%).

Найбільшим торговельним партнером України залишається Російська Федерація (25% експортних та 29% імпортних надходжень). До Туреччини, Італії, Польщі, Німеччини, Білорусі та Казахстану здійснювалось разом 27% експортних поставок. Надходження з Туркменістану, Німеччини, Китаю, Польщі, Казахстану та Італії разом становили 35% від загального обсягу імпорту.

Серед найбільших торгових партнерів у січні–травні 2007р. експортні поставки значно зросли до Казахстану та Російської Федерації – в 1,7 раза, Польщі – на 48,9%, Німеччини – на 47,1%, Туреччини – на 44,3%, Білорусі – на 39%, Італії – на 37,5%. Імпортні поставки збільшились з усіх головних торгових країн-партнерів.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі України, як і раніше, складають недорогоцінні метали та вироби з них, механічне та електричне обладнання, мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, транспортні засоби та шляхове обладнання.

У загальному обсязі експорту товарів за січень–травень 2007р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась частка чорних металів, виробів з чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, електричних машин і устаткування, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання. Натомість зменшилась частка зернових культур, руд, шлаків і золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, продуктів неорганічної хімії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка полімерних матеріалів, пластмас, чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, паперу та картону, електричних машин і устаткування.

У січні–травні 2007р. експорт української давальницької сировини становив 25,7 млн.дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 38,4 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 917,8 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1230,5 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на м. Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Полтавську та Миколаївську області.

Найбільші імпортні надходження здійснювались до м. Києва, Дніпро-петровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської та Харківської областей.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–червень 2007р. становив 346,4 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–червнем 2006р. збільшився на 11,1%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2007р. становив 130,8 млрд.грн., що на 26,4% більше обсягу січня–червня 2006р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,4%. В обороті організованих ринків 15,6% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–червень 2007р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 14,2% і становив 5 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–червень 2007р. становив 72,2 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 26,1% більше обсягу січня–червня 2006р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у І півріччі 2007р. становив 104,2% (у відповідному періоді попереднього року – 102,9%).

Серед продуктів харчування найбільше підвищення цін (на 59,1% та 27,6%) зафіксовано на овочі та фрукти. На 16,6–3,0% зросли ціни на борошно, крупи, маргарин та масло, макаронні вироби, олію, хліб. У той же час на 31,6% та 23,5% подешевшали сало та яйця, на 1,4%  – м’ясо та м’ясопродукти.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 2,8% за рахунок зростання плати за квартиру (на 19,3%), холодну воду (на 10,6%), каналізацію (на 10,2%), гарячу воду (на 7,3%). Водночас на 8,7% знизилася плата за опалення.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,3%, при цьому найбільше подорожчали санаторно-курортні та амбулаторні послуги  (на 16,5% та 7,9% відповідно).

Зростання цін на транспорт у цілому на 5,8% головним чином зумовлене подорожчанням паливно-мастильних матеріалів (на 17,4%) та підвищенням плати за перевезення залізничним транспортом (на 11,9%).

На 4,3–1,6% подорожчали послуги ресторанів та готелів, установ відпочинку і культури, закладів освіти.

Разом з цим на 2,3% знизилися тарифи на послуги зв’язку, зокрема послуги мобільного зв’язку подешевшали на 7,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції у І півріччі 2007р.  становив 111,0% (у відповідному періоді попереднього року – 105,0%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли на 20,4%, добувній промисловості – на 12,2%, переробній – на 8,8%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–травні 2007р. становив 106,7% (у відповідному періоді попереднього року – 108,3%).

За 5 місяців 2007р. найбільше зростання цін (на 8,0–6,5%) зафіксовано у будівництві установ охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, адміністративних та житлових будівель, об’єктів з виробництва та розподілення  електроенергії, газу і води, готелів та ресторанів, закладів освіти. 

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–травень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшились на 25,9%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 22,2%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, – на 10,8%.

Витрати населення у січні–травні 2007р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 28,6%. Приріст заощаджень становив 10441 млн.грн.

У січні–травні 2007р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у громадян-підприємців) становила 1196 грн., що у 2,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (420 грн.), та у 2,1 раза – рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (561 грн.). При цьому порівняно з відповідним періодом 2006р. розмір середньої заробітної плати збільшився на 26,2%.

В економіці країни залишається значною диференціація рівня оплати праці за видами економічної діяльності та регіонами.

Найвищий рівень оплати праці спостерігається у фінансових установах та на підприємствах авіаційного транспорту, а за промисловими видами діяльності – на виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення, готових металевих виробів та у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6–2,1 раза.

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств сільського господарства та мисливства, рибальства та рибництва, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, а також підприємств по виробництву текстилю, одягу, виробів з хутра та шкіри був значно нижчим і не перевищив 64% від середнього по економіці.

Серед регіонів найнижчою була заробітна плата працюючих у Тернопільській області (на 32,2% менше від середнього показника по країні), натомість найвищий її рівень (в 1,7 раза більше, ніж у середньому по країні), як і раніше, спостерігався у м. Києві. Середня заробітна плата працівників Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей на 0,4–14,9%  перевищила показник у цілому по країні.

Реальна заробітна плата у січні–травні 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшилась на 12,1%.

 

Динаміка суми заборгованості з виплати

заробітної плати у 2006–2007 роках

(станом на 1 число відповідного місяця)

 

 

Заборгованість з виплати заробітної плати протягом січня–травня 2007р. зросла на 2,8%, або на 22,5 млн.грн. На 1 червня загальна її сума становила 828,9 млн.грн., або 5,6% фонду оплати праці, нарахованого за травень.

На економічно активних підприємствах приріст заборгованості у січні–травні 2007р. становив 7,6%, або 23,8 млн.грн. На 1 червня сума боргу перед працівниками цих підприємств становила 339,2 млн.грн., або 40,9% загальної суми заборгованості.

Найбільше зростання обсягів заборгованості з виплати заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах промисловості, транспорту та зв’язку – на 27,3 млн.грн. та 5,8 млн.грн. відповідно.

Збільшення суми боргу спостерігалося у 15 регіонах, при цьому найбільше – у Харківській (на 15,5 млн.грн.), Сумській (на 4,9 млн.грн.) Херсонській (на 3,2 млн.грн.) областях та м. Києві (на 2,9 млн.грн.).

У цілому з кожних 100 гривень, не виплачених економічно активними підприємствами на початок червня 2007р., 50 заборгували своїм працівникам підприємства промисловості, 14 – організації, що здійснюють операції з нерухомістю, ще по 10 – підприємства  сільського господарства та будівництва.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 червня становила 194,0 тис. осіб, або 1,7% загальної кількості працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1329 грн., що на 4,1% перевищує середній розмір заробітної плати за травень.

Збільшення суми заборгованості з виплати заробітної плати протягом січня–травня 2007р. спостерігалося і на підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність (економічно неактивні), – на 9,9%. Натомість на підприємствах-банкрутах заборгованість перед працівниками за зазначений період зменшилась на 2,8%.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом липня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", на 1 червня 2007р. відсутня.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом травня зменшилась на 24,9% і на 1 червня 2007р. становила 224,2 тис.грн., що менше суми заборгованості на 1 червня 2006р. у 4,7 раза, або на 0,8 млн.грн.

У січні–травні 2007р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 982,0 тис. сімей, що становило 91,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості - 763,2 тис., у сільській - 218,8 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні−травні 2007р. становила 84,5 млн.грн., з неї у міській місцевості – 73,6 млн.грн., у сільській - 10,9 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у травні 2007р. становила 54 грн.

Крім того, 268,1 тис. сімей (82,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 135,8 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 70,1 тис. сімей на 37,1 млн.грн., у сільській - 198,0 тис. сімей на 98,7 млн.грн.

Середній розмір призначеної у травні 2007р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 487 грн.

У січні-травні 2007р. загальна сума субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, отримана сім’ями готівкою, становила 85,9 млн.грн.

У січні-травні 2007р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 8373,0 млн.грн., що становило 91,5% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у травні 2007р. зменшилась на 4,2% і на 10 червня 2007р. становила 7789,0 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 4,3 місяця.

У травні 2007р. мали борг за 3 місяці і більше: за опалення – 35% власників особових рахунків, підігрів води та вивіз сміття − 31%, квартплату – 30%, водопостачання - 26%, газопостачання - 25% та водовідведення – 23%.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна чисельність економічно активного населення віком 15–70 років становила 22,2 млн. осіб: 20,5 млн. були зайняті економічною діяльністю, а решта не мали роботи, але активно її шукали, як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення віком 15–70 років становив 57,6% населення відповідного віку, а серед населення працездатного віку – 65,7% відповідно. Кількість безробітних працездатного віку (за методологією МОП) склала 1,6 млн. осіб, або 8,0% чисельності економічно активного населення зазначеного віку (за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності за січень–березень 2007р.).

За даними державної служби зайнятості, протягом січня–червня 2007р. її послугами скористалися 1582,9 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 1761,0 тис. за відповідний період 2006р.

На обліку цієї установи на 1 липня 2007р. перебувало 656,2 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, із них більше половини складали мешканці сільської місцевості та жінки, понад третину – молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,5% незайнятих громадян, з них 71,4% отримували допомогу по безробіттю. Серед таких осіб майже кожний другий раніше займав місце робітника, а кожний четвертий – посаду службовця або не мав професійної підготовки.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з відповідною датою минулого року скоротилася на 14,6% і на 1 липня 2007р. становила 640,0 тис. осіб, або 39,2% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на 1 липня 2007р. становив 2,3% від кількості населення працездатного віку, що на 0,4 відсоткового пункта менше, ніж на відповідну дату минулого року, та на 0,1 відсоткового пункта – ніж на 1 червня 2007р. Зменшення зазначеного показника у червні 2007р. відбулось в основному за рахунок безробітного населення сільської місцевості, де він скоротився на 0,4 відсоткового пункта і становив 3,9% сільського населення працездатного віку. Проте, як і раніше, показник значно перевищував рівень зареєстрованого безробіття міського населення (1,6%).

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Рівненській області (4,4%), а найнижчий –  у м. Києві (0,3%).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж червня 2007р. зросла на 1,1% та на кінець місяця становила 214,8 тис., що на 14,4% менше  минулорічного показника. Із зазначеної кількості робочих місць (вакансій) більше половини передбачалося для робітників, чверть – для службовців та кожне шосте вільне робоче місце – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, порівняно з травнем 2007р. не змінилось і становило 3 особи на 1 вільне робоче місце (вакансію).

За категоріями робочих місць показник навантаження за вказаний період зменшився на посади робітників з 3 до 2 осіб та на місця працівників сільського господарства – з 10 до 9 осіб, а на місця для службовців і на місця, які не потребують спеціальної підготовки, – залишився без змін. За регіонами навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця (вакансії) коливалося від 0,2 особи у м.Києві до 13 осіб у Хмельницькій та Черкаській областях.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–червні 2007р. було працевлаштовано 582,3 тис. осіб, що на 4,7% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Із зазначеної кількості 18,9 тис. громадян отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям, а 14,1 тис. осіб організували власну справу за рахунок виплат одноразової допомоги по безробіттю.              Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 48,2%, а молодь у віці до 35 років – 48,9%.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–червні 2007р. порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 5,2 відсоткового пункта і становив 36,8%. Зростання рівня працевлаштування у зазначеному періоді спостерігалось в усіх – регіонах від 28,1% у Рівненській області до 65,2% у м. Києві.

Без вирішення питання працевлаштування з обліку державної служби зайнятості у січні–червні 2007р. було знято 344,4 тис. осіб, що на 21,2% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Поряд із працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямів соціального захисту незайнятого населення є організація оплачуваних громадських робіт, які забезпечують тимчасову зайнятість. У січні–червні 2007р. у таких роботах взяло участь 240,3 тис. осіб, що на 0,6% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Найбільше зростання кількості громадян, які взяли участь у громадських роботах, спостерігалось у м. Києві (на 24,8%).

За направленнями державної служби зайнятості у навчальних закладах усіх типів у січні–червні 2007р. проходили професійне навчання 135,7 тис. безробітних проти 118,9 тис. у січні–червні 2006р.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у червні 2007р. на допомогу по безробіттю було витрачено 141,5 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували упродовж зазначеного місяця, становила 498,8 тис. осіб, або 77,9% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у червні 2007р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року зріс на 28,9% і становив 283,68 грн., що дорівнює 67,5% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (420 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

 На 1 червня 2007р. в Україні, за оцінкою, чисельність наявного населення становила 46506,8 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2007р. кількість населення зменшилась на 139,2 тис. осіб, або на 7,2 особи на 1000 населення. 

 Зменшення населення відбулося виключно внаслідок природного скорочення – 145,1 тис. осіб, водночас міграційний приріст населення становив 5,9 тис. осіб. Порівняно з січнем–травнем минулого року природне скорочення зменшилось на 11,8 тис. осіб, або з 8,1 до 7,5 осіб на 1000 населення.

Рівень міграційного приросту населення залишився на рівні січня–травня 2006р. Серед прибулих 79% становили іммігранти з країн СНД і 21% – з інших країн. Серед вибулих 69% виїхали до країн СНД і 31% – до інших країн. 

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–червня 2007р. зареєстровано 213,0 тис. злочинів, з числа яких 4,8 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів 37,9% (на 4,4 відсоткового пункта менше, ніж у січні–червні 2006р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 44,9% становили злочини проти власності, 15,9 % злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,6% злочини проти життя та здоров’я особи, 5,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 5,3% – злочини у сфері службової діяльності, 5,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 4,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,0% злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 3,5% – злочини проти громадської безпеки, 3,0% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–червня 2007р. скоєно 1440 умисних вбивств і замахів на вбивство, 374 зґвалтування та замахи на зґвалтування.

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року значно зросла кількість злочинів таких видів: ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, – у 4,3 раза, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів – в 1,6 раза.

Кількість крадіжок (54,0 тис.) та грабежів (16,4 тис.) за січень–червень 2007р. порівняно з січнем–червнем 2006р. зменшилась відповідно на 14% та 19,3%; кількість випадків шахрайства (7,8 тис.) зросла на 4,3%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури виявлено 273 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 3063 злочини, з яких 74,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільшу кількість організованих груп і злочинних організацій виявлено у Харківській (26, якими було скоєно 259 злочинних діянь), Дніпропетровській (23 і 164 відповідно), Одеській (19 і 219), Луганській (17 і 90), Запорізькій (14 і 86), Донецькій, Полтавській областях та м. Києві (по 13 та скоєно 59, 84, 359 злочинних діянь), в Автономній Республіці Крим (14 і 260 відповідно). У Волинській області 5 злочинних формувань у складі 24 осіб скоїли 220 злочинів, у Житомирській – 6 злочинних формувань у складі 18 осіб скоїли 210 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–червень 2007р. становила 112,4 тис. осіб, з яких 31,9 тис. жінки, 6,7 тис. пенсіонери та 6,4 тис. –  неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (55,0%) від крадіжок – 45,5 тис. та грабежів – 16,4 тис. осіб, серед яких кожний третій – жінка (19,0 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 7,2 тис. осіб, з яких 25,7% загинуло. Всього внаслідок злочинних діянь загинуло 4534 особи, з числа яких 20,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 28,9% було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (109,4 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, 14,4% перебували у стані алкогольного сп’яніння, 20,9% – раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких майже кожний другий має незняту або непогашену судимість. З числа виявлених осіб 12,2% жінки, 7,4% неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, становила 66,1%.