Архів: 2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень–липень 2007 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

Валовий внутрішній продукт

 

Приріст  реального  валового  внутрішнього  продукту (ВВП) у  січні–липні 2007р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 7,7%.

 

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного  періоду попереднього року)

 

Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, становив 354152 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався у торгівлі – на 16,1%, переробній промисловості – на 13,1%, будівництві –    на 11,9%.

 

 Промисловість

 

У липні 2007р. приріст промислового виробництва проти попереднього місяця становив 2,1%, проти липня 2006р. – 7,8%. За 7 місяців обсяги продукції у промисловості зросли на 11,2% (у січні–червні – на 11,8%). Порівняно з січнем–липнем 2006р. випуск продукції збільшився за всіма основними видами промислової діяльності, крім легкої промисловості.

 

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

  

У добувній промисловості спостерігалося скорочення виробництва проти липня попереднього року на 2,7%, у тому числі на підприємствах з видобування  вугілля і торфу – на 7%, нафти і газу – на 4%. З початку року в галузі зберігається приріст продукції (2,8%), який забезпечено за рахунок підприємств з видобутку неенергетичних корисних копалин, де обсяги виробництва зросли на 10,8%. За січень–липень 2007р. видобуто 11,4 млрд.м3 природного газу, 1,9 млн.т сирої нафти та випущено 34 млн.т готового вугілля.

У переробній промисловості виробництво продукції за 7 місяців 2007р. збільшилось на 13%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги продукції зросли на 13,9%. Збільшення випуску продукції спостерігалось на підприємствах більшості видів діяльності галузі, зокрема, у м’ясній промисловості – на 22,8%, виробництві напоїв – на 16,7%, переробленні та консервуванні овочів та фруктів – на 12,6%, жирів – на 8,9%, у тютюновій, кондитерській та молочній промисловості – відповідно на 16,1%, 10,3% та 9,6%. Поряд з цим знизили випуск продукції підприємства з виробництва макаронних виробів (на 2,4%). За січень–липень 2007р. випущено 1,3 млн.т олії соняшникової нерафінованої, 56,4 тис.т макаронних виробів без начинки, 571 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів,  36 тис.т овочів консервованих натуральних, 21,2 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 1,7 млн.дал коньяку, 19,9 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 190 млн.дал пива, 126 млн.дал безалкогольних напоїв, 75,9 тис.т свіжих або охолоджених яловичини і телятини, 77,2 тис.т свіжої або охолодженої свинини, 222 тис.т свіжих або охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 175 тис.т виробів ковбасних, 480 тис.т молока обробленого рідкого, 58,4 тис.т вершкового масла, 139 тис.т сирів жирних, 326 тис.т продуктів кисломолочних, 55,5 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

На підприємствах з оброблення деревини і виготовлення виробів з деревини обсяги продукції у січні–липні 2007р. проти аналогічного періоду попереднього року збільшились на 27,5%. Зросло виробництво плит деревостружкових необроблених, вікон, дверей, рам і порогів дерев’яних, шпону струганого (на 37–48%), тари дерев’яної різної та її частин, паркету дерев’яного щитового, шпону лущеного (на 10–13%). При цьому знизився випуск брусків, планок та фризів для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід, піддонів дерев’яних, деревини, уздовж розпиляної або розколотої, завтовшки більше 6 мм.

У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності у січні–липні 2007р. проти відповідного періоду 2006р. обсяги продукції збільшились на 8,6%.

Зросло виробництво тест-лайнеру некрейдованого (на 40%), коробок, ящиків та сумок з гофрованих паперу та картону, зошитів, паперу та картону спеціальних некрейдованих, паперу сигаретного, не розрізаного за розмірами, паперу для гофрування з напівцелюлози (на 15–24%). Водночас знизився випуск напівцелюлози деревної, паперу та картону для графічних робіт некрейдованих.

Збільшилось друкування газет, журналів і інших видань, які виходять з більшою періодичністю (на 23%), та журналів і видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень (на 13%).

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення обсяги січня–липня 2006р. перевищено на 3,6%. Випуск бензину моторного та палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного збільшився відповідно на 7% та 1%. Поряд з цим на 7% зменшилось виготовлення мазутів топкових важких.

На підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості приріст продукції проти липня 2006р. становив лише 0,9%, при цьому в хімічному виробництві обсяги скоротились на 4,6%, у тому числі на підприємствах з випуску основної хімічної продукції – на 11,1%. За 7 місяців 2007р. обсяги виробництва в галузі зросли на 5,7% (у січні–червні – на 6,6%). Випуск продукції збільшився у хімічному виробництві на 2,9%, з нього у виробництві основної хімічної продукції – на 0,8%, фармацевтичному виробництві – на 5,8%, виробництві мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів – на 1,6%, штучних і синтетичних волокон – на 11,5%, лаків і фарб – на 9,1%. Збільшення випуску продукції зафіксовано у виробництві пластмасових виробів на 23,9%. Разом з тим у виробництві гумових виробів відбулося скорочення обсягів продукції на 5,7%. За 7 місяців 2007р. вироблено 3 млн.т аміаку синтетичного, добрив азотних мінеральних або хімічних – 1,7 млн.т, кислоти азотної неконцентрованої (слабкої) – 1,3 млн.т, соди каустичної – 82,8 тис.т, мила і препаратів поверхнево-активних органічних – 29,5 тис.т, шин – 3,2 млн.шт.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги продукції збільшились на 21,7% порівняно з відповідним періодом 2006р. Зріс випуск виробів з гіпсу для будівництва (у 2,3 раза), банок для консервування (на 45%), цементу, цегли керамічної невогнетривкої будівельної, блоків та цегли з цементу, штучного каменю або бетону для будівництва, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або штучного каменю (на 16–23%), вапна, виробів санітарно-технічних керамічних, гіпсових сумішей, шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічних мінеральних ват у блоках, листах або рулонах, ємностей для напоїв і харчових продуктів, скла безпечного, плит та плиток керамічних (на 7–14%). При цьому знизилось виробництво посуду столового, кухонного, інших господарсько-побутових і туалетних виробів, листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу.

У металургії та виробництві готових металевих виробів у липні порівняно з відповідним місяцем 2006р. забезпечено зростання випуску продукції за всіма видами діяльності, крім виробництва труб, де спостерігалося його скорочення на 18,9%. За січень–липень 2007р. приріст продукції становив 12,2%, у тому числі на підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів – 12,6%, інших видів первинного оброблення сталі – 25,8%, труб – 9,6%, готових металевих виробів – 20,2%, металевого лиття – 17%, кольорових металів – 1%. За 7 місяців 2007р. виплавлено 21 млн.т чавуну, 16,9 млн.т сталі, 8,3 млн.т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, випущено 14,3 млн.т готового прокату та 1,7 млн.т труб та профілів пустотілих з металів чорних.

У машинобудуванні обсяги випуску продукції проти січня–липня 2006р. зросли на 23,7%. Високі темпи приросту спостерігались у виробництві автомобільного транспорту (50,5%), машин для добувної промисловості і будівництва (38%), контрольно-вимірювальних приладів (34,9%), електричних машин та устатковання (23,3%), машин та устатковання для сільського та лісового господарства (22,6%), у залізничному машинобудуванні (26,1%). Перевищено обсяги попереднього року у виробництві машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів (на 17,6%), верстатів (на 15,6%), машин та устатковання для металургії (на 10,9%), побутових приладів (на 4,6%), апаратури для радіо, телебачення та зв’язку (на 2,6%). При цьому на підприємствах з виробництва офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин обсяги продукції скоротились на 3,1%. За січень–липень 2007р. випущено 461 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 87 тис. пральних машин, 1,6 тис. верстатів для оброблення дерева, 2,6 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 195 тис. легкових автомобілів, 4,7 тис. автобусів.

На підприємствах легкої промисловості у липні 2007р. зафіксовано збільшення обсягів продукції як до попереднього місяця (на 2,5%), так і до липня 2006р. (на 1,2%). Проте з початку року зберігається відставання від минулорічного рівня виробництва (0,3%). Продовжується поступове уповільнення темпів зростання у текстильній промисловості та виробництві одягу і хутра (0,5% проти 0,6% у І півріччі 2007р. і 2,3% у січні–травні 2007р.). Зокрема, на підприємствах текстильної промисловості на 46% зменшилося виробництво тканин ворсових, махрових і тканин спеціальних інших, на 13–31% – тканин вовняних, светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та виробів аналогічних. Водночас випуск білизни постільної збільшився на 36%, тканин лляних, бавовняних та з волокон хімічних, ковдр та пледів, килимів, килимових та панчішно-шкарпеткових виробів – на 9–16%. У виробництві одягу з текстилю більш ніж наполовину зменшився випуск костюмів жіночих і дівчачих, на 16–40% – костюмів, піджаків і блейзерів, курток типу піджаків, джемперів та виробів аналогічних чоловічих і хлопчачих, брюк, бриджів, спідниць та спідниць-брюк для жінок і дівчат. Разом з тим зріс випуск суконь та сарафанів, чоловічих і хлопчачих курток теплих типу "анорак", "парки" або "аляски", плащів, курток вітрозахисних, пальт, напівпальт, накидок та виробів аналогічних (на 8–15%). Не вдалося подолати падіння обсягів продукції на підприємствах з випуску шкіри, виробів зі шкіри та взуття (2,9%). За 7 місяців 2007р. випуск взуття становив понад 11 млн. пар.

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії обсяги продукції (робіт, послуг) за січень–липень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. зросли на 1,1%. Всього було вироблено 112,4 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі атомними електростанціями – 55,1 млрд.кВт·год, тепловими – 50,8 млрд.кВт·год.

За січень–червень 2007р. промисловими підприємствами реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 273,0 млрд.грн. У структурі реалізації найбільша частка припадала на металургію та виробництво готових металевих виробів (25,5%), виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (16,2%), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (13,4%), машинобудування (13%).

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг продукції сільського господарства за січень–липень  2007р. проти відповідного періоду 2006р. зріс на 5,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 10,4%, у господарствах населення – на 1,7%. Виробництво продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2006р. було на 15% більшим, що зумовлено раннім початком та прискореними темпами збирання  урожаю.  Обсяг продукції тваринництва зріс на 0,7%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 5,3%, а в господарствах населення – зменшився на 1,7%.

 

Зміни  обсягів сільськогосподарського  виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного  періоду попереднього року)

 

На 1 серпня 2007р. скошені та обмолочені площі зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) були на 40% більшими, ніж на відповідну дату торік, але зерна зібрано лише на 14% більше минулорічного (19,9 млн.т) за рахунок нижчої урожайності зернових з 1 га (20,7 ц  проти 25,4 ц торік). У загальному валовому зборі значна питома вага належить озимим зерновим культурам – майже 74%, або 14,7 млн.т (торік показники становили 62%, або 10,8 млн.т). Сільськогосподарським підприємствам (крім малих) на початок серпня 2007р. залишилось зібрати 1,3 млн.га зернових та зернобобових культур (без кукурудзи), або 15% площ, що підлягають до збирання (з урахуванням трансформації площ, а також посівів, які загинули та спашені на корм).

Виробництво плодоягідної продукції зросло проти відповідної дати 2006р. на 32% і становило 0,4 млн.т, що досягнуто за рахунок підвищення урожайності з 48,4 ц до 60,2 ц з 1 га зібраної площі. Більш швидкими темпами у поточному році відбувається збір урожаю картоплі та овочевої продукції. Господарствами усіх категорій одержано 0,9 млн.т картоплі (на 28% більше, ніж торік), овочевої продукції – 1,1 млн.т (на 6% більше).

 У господарствах усіх категорій за січень–липень 2007р. реалізовано на забій 1,5 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 10% більше порівняно з відповідним періодом 2006р., вироблено 7,3 млн.т молока (на 6% менше) та 8,6 млрд.шт. яєць (на 2% менше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій (на 24%), але скоротилося виробництво молока (на 12%) та яєць (на 3%). У господарствах населення виробництво м’яса залишилося практично на минулорічному рівні (на 0,3% менше), але зменшилося виробництво молока (на 5%) та яєць (на 1%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва за січеньлипень 2007р. становила відповідно 52%, 81% та 50%.

За розрахунками, на 1 серпня 2007р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 6,7 млн. голів (на 7,7% менше, ніж на 1 серпня 2006р.), у тому числі корів – 3,3 млн. (на 8,7% менше); зросло поголів’я свиней – 8,4 млн. (на 6,7% більше), овець і кіз – 2,0 млн. (на 0,8% більше); птиці всіх видів – 207,7 млн. голів (на 3,4% більше). В аграрних підприємствах відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 14,5%, у тому числі корів - на 14,1%; зросло поголів’я свиней на 8,2%, овець і кіз - на 5,3%, птиці всіх видів - на 19,2%. У господарствах населення спостерігалося скорочення поголів’я великої рогатої худоби (на 3,9%), у тому числі корів (на 7,1%), птиці (на 5%); чисельність поголів’я овець і кіз залишилася практично на минулорічному рівні, а поголів’я свиней збільшилося на 5,7%. Населенням на початок серпня 2007р. утримувалось 66,6% загальної чисельності великої рогатої худоби (торік – 63,9%), корів – 78,1% (76,8%), свиней – 60,6% (61,1%), овець та кіз – 83,6% (84,3%), птиці – 60,3% (65,6%).

У сільськогосподарських підприємствах у січні–липні 2007р. обсяг вирощування худоби та птиці перевищив аналогічний показник відповідного періоду 2006р. на 12,7% (на 78 тис.т), у тому числі свиней – на 21,3%, птиці – на 19,1%, а великої рогатої худоби – зменшився на 10,1%. Проте, навіть за умови зростання середньодобових приростів худоби на відгодівлі (великої рогатої худоби – на 2,8%, свиней – на 0,7%),  відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій загалом по країні становило 99,9% (торік – 110,3%), а в окремих регіонах цей показник становив лише 81–84%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшився на 3%, у тому числі продукції тваринництва – на 12%, а обсяг продукції рослинництва зменшився на 9%. Середні ціни продажу продукції аграрними підприємствами за всіма напрямками реалізації за січень–липень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. зросли на 13%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 30%, тваринництва – на 3%.

На 1 серпня 2007р. на підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, та в аграрних підприємствах (крім малих) було в наявності 13,6 млн.т зерна (на 18% більше проти 1 серпня 2006р.), у тому числі 9,4 млн.т пшениці (на 35% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 8,7 млн.т зерна (на 27% більше проти 1 серпня 2006р.), у тому числі 5,8 млн.т пшениці (на 50% більше).

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували  зберігаючі та переробні підприємства, у січні-липні 2007р. становила 754,3 грн. за т, з них на пшеницю – 738,3 грн. за т (у січні-липні 2006р. – відповідно 528,5 грн. та 541,1 грн. за т). У липні 2007р. ці підприємства купували зернові культури в середньому по 793,6 грн. за т, що на 5% менше, ніж у червні (838,6 грн. за т), у тому числі пшеницю – по 764,3 грн. за т, що на 10% менше (845,2 грн. за т). У той же час протягом липня 2007р. ціна закупівлі зберігаючими та переробними підприємствами жита проти червня 2007р. зросла на 20% (склала 787,5 грн.), ячменю – на 4% (841,9 грн.).

 

Капітальні інвестиції

 

У І півріччі 2007р. у розвиток економіки країни вкладено 67,8 млрд.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (88,5% загального обсягу) складають інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання), 1,5% – витрати на придбання та створення інших необоротних матеріальних активів, 0,3% – на формування основного стада робочої худоби. На капітальний ремонт, модифікацію та модернізацію об’єктів витрачено 7,9%  усіх інвестицій, на придбання, створення нематеріальних активів – 1,8%.

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних у поточному році,  майже на третину (32,2%) перевищив вкладення за січень–червень 2006р.

Найбільшу частку інвестицій в основний капітал (60,2%) освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій – 36,1 млрд.грн. Порівняно з відповідним періодом попереднього року вона зросла на 0,6 відсоткового пункта. Дещо (на 0,3 відсоткового пункта) зросла частка інвестицій за рахунок кредитів банків та інших позик і становила 14,4%, або 8,7 млрд.грн.

У той же час зменшились частки капіталовкладень, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів (на 1,7 відсоткового пункта) та  державного бюджету (на 0,9 відсоткового пункта) і становили відповідно 1,5 млрд.грн. та 1,9 млрд.грн.

Питома вага коштів населення на будівництво власних квартир у загальному обсязі  інвестицій в основний капітал становила 6,7% (4,0 млрд.грн.), на індивідуальне житлове будівництво – 5,5% (3,3 млрд.грн.).

Приросту інвестицій в основний капітал у січні–червні поточного року досягнуто в усіх регіонах (крім м.Севастополя). Найбільш активно освоювались капіталовкладення у Луганській та Київській областях,  де їхні обсяги зросли  порівняно з відповідним періодом попереднього року в 1,6 раза, Дніпропетровській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях – у 1,5 раза в кожній.

Як і в минулому році, найвагомішу частку (39,2%, або понад 23,5 млрд.грн.) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток підприємств добувної, переробної промисловості і з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води. Майже 72% цих коштів освоєно на підприємствах переробної промисловості. Порівняно з І півріччям 2006р. інвестиції, спрямовані у переробну промисловість, збільшились в 1,5 раза.

Значно зросли обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства таких видів промислової діяльності, як целюлозно-паперове виробництво; видавнича справа – у 2,1 раза, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – в 1,8 раза, металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів – на 74,6%, а також виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 65,9%. Капіталовкладення у  машинобудування зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 21,1%.

Водночас суттєво скоротились темпи освоєння інвестицій в основний капітал у підприємства з оброблення деревини, виробництва виробів з деревини, крім меблів (на 46,9%), та легкої промисловості (на 10,8%).

У розвиток транспорту та зв’язку спрямовано понад 9,9 млрд.грн., що становить 16,6% освоєних обсягів інвестицій в основний капітал. За 6 місяців 2007р. капітальні вкладення у розвиток цього виду діяльності зросли порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 18,7%, у тому числі наземного транспорту – на 43,4%, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій – на 10,1%, зв’язку – на 8,0%. Інвестиції в основний капітал у розвиток торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку збільшились на 41,3%.

Капіталовкладення у житлове будівництво становили понад 10,8 млрд.грн., що на 44,7% більше, ніж у І півріччі 2006р. Їхня частка в загальному обсязі інвестицій в основний капітал становила 18,1% (у  І півріччі 2006р. – 15,5%).

 

Будівельна діяльність

 

За січень–липень 2007р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 24,2 млрд.грн., що на 14,5% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівельних робіт у січні–липні 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності. Будівництво будівель та споруд, частка яких у загальному обсязі становить 85,4%, зросло на 14,2%. Обсяги робіт з установлення інженерного устатковання будівель та споруд  збільшились на 17,6%, з підготовки будівельних ділянок – на 10,3%, із завершення будівництва – на 22,5%.

Серед загальнобудівельних робіт найбільше зросли обсяги з будівництва будівель (на 20,4%) та монтажу і встановлення збірних конструкцій (на 16,0%). Також на 1,8% зросли обсяги робіт з будівництва мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену. Водночас значно, на 13,3%, скорочено обсяги робіт з будівництва магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання, на 16,5% – підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості.

Наростили обсяги будівництва підприємства 20 регіонів, найбільше – Львівської і Донецької областей, міст Києва та Севастополя.

Майже 60% загальнодержавного обсягу будівельних робіт виконано підприємствами 5 регіонів: м.Києва, Донецької, Дніпропетровської, Львівської та Одеської областей.

Скоротили обсяги робіт порівняно з січнем–липнем 2006р. підприємства 5 регіонів і найбільше – Черкаської (на 8,2%) та Миколаївської (на 7,1%) областей.

У січні–червні 2007р. будівельниками введено в експлуатацію 3,9 млн.м2 загальної площі житла, що на 23,8% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Переважну частку (75,1%) житла введено в експлуатацію у міських поселеннях. Проти I півріччя 2006р. обсяги введеного в експлуатацію житла у сільській місцевості зросли на 28,5%, у міських поселеннях – на 22,3%.

Обсяги введеного житла зросли у 24 регіонах, найбільше – в Автономній Республіці Крим (у 2,4 раза більше) та в Чернігівській області (у 2,3 раза більше). Скорочено житлове будівництво у 3 регіонах: м.Севастополі – на 35,4%, Кіровоградській – на 11,2% та Хмельницькій – на 7,6% областях.

Із загального обсягу житла індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 2,4 млн.м2, що на 24,9% більше, ніж за відповідний період попереднього року.

За рахунок коштів державного бюджету збудовано 30,8 тис.м2 житла, що в 1,7 раза менше проти I півріччя 2006р. Частка житла, побудованого за рахунок цих коштів, становить лише 0,8% від загальнодержавного обсягу (у I півріччі 2006р. –  1,7%).

У I півріччі 2007р. також здійснювалось будівництво інших об’єктів соціальної сфери. Введено в експлуатацію загальноосвітні навчальні заклади на 1,7 тис. учнівських місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 500 відвідувань за зміну, лікарні на 108 ліжок, санаторії на 135 ліжок тощо.

Завершено будівництво та введено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів та потужностей, серед яких магістральні газопроводи протяжністю 66 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 2,9 тис.км, 19 нафтових і 29 газових свердловин з розвідувального та експлуатаційного буріння, лінії електропередачі протяжністю 345 км.

Збудовано автомобільні дороги загального користування з твердим покриттям протяжністю 27,5 км, а також причали та перевантажувальні комплекси морських портів протяжністю відповідно 120 пог.м та 306 пог.м. Електрифіковано 39 км залізниці.

Збільшено потужності телекомунікаційних систем, зокрема введено в дію 150,0 тис. та 20,9 тис. телефонних номерів відповідно на міських і сільських АТС, 2,4 тис. номерів опорно-транзитних станцій та інші об’єкти.

Крім цього, на підприємствах країни введено в експлуатацію потужності з виробництва промислової продукції, зокрема, виливок з кольорових металів, фарб і лаків на основі полімерів, виробів листових та видовжених гарячекатаних із швидкорізальної сталі, полімерів, альдегідів та їх похідних і ряд інших.

Для потреб сільського господарства введено сховища для картоплі, овочів та фруктів, елеваторів, приміщення для утримання свиней, великої рогатої худоби та овець, а також птиці, птахофабрики м’ясного напрямку.

 

Транспорт

 

За січень–липень 2007р. підприємствами транспорту перевезено 506,3 млн.т вантажів, що на 7,0% більше, ніж за січень–липень 2006р. Вантажооборот зріс на 1,2% і становив 278,5 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–липнем 2006р. зросло на 10,1%, у тому числі відправлення вантажів – на 7,1%. Відправлення вантажів зросло на всіх залізницях: Південній – на 6,2%, Південно-Західній – на 16,6%, Придніпровській – на 5,2%, Донецькій – на 4,8%, Львівській – на 7,4% та Одеській – на 23,4%. Відправлення будівельних матеріалів зросло на 29,6%, цементу – на 10,7%, чорних металів – на 9,0%, залізної та марганцевої руди – на 4,7%, брухту чорних металів – на 10,4%, коксу – на 8,6%, нафти і нафтопродуктів – на 1,2%, хімічних і мінеральних добрив – на 10,8%, лісових вантажів – на 11,7%. Поряд з цим зменшилося відправлення зерна і продуктів перемелу – на 6,9%, кам’яного вугілля – на 3,2%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 9,1%, у тому числі на Львівській залізниці – на 8,0%, Придніпровській – на 8,9%, Південно-Західній – на 19,8%, Одеській – на 6,8%, Південній – на 18,0% та Донецькій – на 7,7%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 11,8%, у цілому замовникам доставлено 13,3 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–липнем 2006р. зросли на 15,0%, морського транспорту – на 7,2%. Закордонні перевезення вантажів морським транспортом скоротилися на 5,4%, річковим – на 4,7%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 16,6% і становив 101,6 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 17,9%, транзитних – на 37,3% та внутрішнього сполучення – на 37,4%. Переробка експортних вантажів зменшилася на 2,7%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – збільшилася на 15,5% і становила 11,5 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2007р. перевезено 91,2 млн.т вантажів, що на 19,2% більше порівняно з січнем–липнем 2006р., та виконано вантажооборот в обсязі 15,9 млрд.ткм, який зріс на 20,8% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 111,1 млн.т вантажів, що на 8,1% менше, ніж у січні–липні 2006р. Перекачка газу зменшилася на 15,8%, аміаку – на 6,7%, транспортування нафти збільшилось на 19,4%. Транзит нафти зріс на 26,3%, а газу та аміаку –  скоротився відповідно на 17,0% та на 2,9%.

За січень–липень 2007р. авіаційним транспортом перевезено 55,6 тис.т вантажів, що на 7,2% менше, ніж за 7 місяців минулого року. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 196,9 млн.ткм, що на 7,7% більше порівняно з січнем–липнем 2006р.

За січень–липень 2007р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4,9 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 83,0 млрд.пас.км, що відповідно на 3,5% та на 2,1% більше порівняно з  січнем–липнем 2006р.

Залізничним транспортом за січень–липень 2007р. відправлено 263,6 млн. пасажирів, що на 0,1% більше, ніж за січень–липень 2006р. Відправлення пасажирів зросло на Придніпровській залізниці – на 1,9% та Південній – на 2,6%. На Львівській залізниці відправлення пасажирів знизилося на 0,2%, Одеській – на 2,3%, Південно-Західній – на 1,3% та Донецькій – на 0,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,4 млрд. пасажирів, що на 4,8% більше, ніж за січень–липень 2006р.  Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 9,5%. Перевезення пасажирів морським транспортом за січень–липень 2007р. зменшилося на 33,5% порівняно з січнем–липнем 2006р. Підприємства м.Севастополя, які виконують 82,4% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 39,3%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 21,4%. Більшу частину всіх закордонних перевезень (90,7%) виконували підприємства Автономної Республіки Крим, які збільшили перевезення пасажирів у січні–липні 2007р. на 20,8%. Перевезення пасажирів річковим транспортом у січні–липні 2007р. зменшилися на 0,4%, у закордонному сполученні – зросли на 37,1%. Авіаційним транспортом перевезено 2,7 млн. пасажирів, що на 11,7% більше порівняно з січнем–липнем 2006р. Міським електротранспортом за 7 місяців 2007р. перевезено 2,3 млрд. пасажирів, що на 2,6% більше, ніж за січень–липень 2006р.

 

Фінанси

 

За даними Державного казначейства України, доходи Зведеного бюджету за січень–червень 2007р. становили 95 млрд.грн. (32,7% до ВВП), що складає 46,7% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (74,3% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 90 млрд.грн. (31% до ВВП), що складає 40,2% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 61,7% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 13,9% – на економічну діяльність, 10,3% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема, видатки по обслуговуванню боргу – 1,9% від загальної суми видатків (0,5% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 1,4% (0,4% до ВВП).

Профіцит Зведеного бюджету за січень–червень 2007р. становив 5 млрд.грн. (1,7% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 71,3 млрд.грн. (45% від річних призначень), або 24,6% до ВВП, і на 71,1% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість становив 55,9%, податок на прибуток підприємств – 23,2%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 70,6 млрд.грн. (39,8% від річних призначень), або 24,4% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (33,7% від загальної суми видатків), економічної діяльності (13,8%), громадського порядку, безпеки та судової влади (10,3%), здійснення загальнодержавних функцій (9,3%), у тому числі обслуговування боргу (2,2% від загальної суми видатків). Державний бюджет України зведено з профіцитом 0,7 млрд.грн. (0,2% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України на кінець травня 2007р. становила 8,5%.

За даними Національного банку України, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за травень 2007р. збільшились на 3,6% і на 1 червня становили 304 млрд.грн., з яких 146,4 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за травень збільшились на 1,8% і на 1 червня 2007р. становили  121,1 млрд.грн., з яких 67,3 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець травня 2007р. офіційний курс гривні до долара США становив 505 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 677,71 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–червень 2007р. становив 40,7 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 54,9 млрд.грн., збитків – 14,2 млрд.грн.).

Протягом січня–червня 2007р. збитково працювало 36,0% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та  зв’язку (42,2% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), у будівництві (41,4%), у наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту (41,7%), в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (40,2%), у промисловості (38,9%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств, з урахуванням довгострокової (крім малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету), на 1 липня 2007р. становила відповідно 456,0 млрд.грн. та 597,4 млрд.грн. Порівняно з початком року дебіторська заборгованість збільшилась на 13,1%, кредиторська – на 15,3%.

Частка довгострокової заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 4,0%, кредиторської – 11,0%, поточної – 96,0% та 89,0% відповідно.

У структурі кредиторської заборгованості (з урахуванням довгострокової) частка заборгованості між підприємствами України складала 89,4% (534,2 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та інших країн – 10,6% (63,2 млрд.грн.); дебіторської – 94,2% (429,8 млрд.грн.) та 5,8% (26,2 млрд.грн.).

Питома вага простроченої дебіторської заборгованості в загальній сумі поточної заборгованості становила 15,2% (на 1 липня 2006р. – 19,3%), кредиторської – 14,6% (19,9%). Порівняно з початком року обсяги простроченої дебіторської заборгованості збільшились на 11,7%, кредиторської – на 8,2%.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів та послуг за І півріччя 2007р. становили 26946,7 млн.дол.США, імпорту - 29287,3 млн.доларів. Порівняно з І півріччям 2006р. експорт збільшився на 28,6%, імпорт - на 32,9%. Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу країни становило 2340,6 млн.дол. (у І півріччі 2006р. - 1082,8 млн.дол.).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами за І півріччя 2007р. становив 23112,5 млн.дол. США і збільшився порівняно з відповідним періодом 2006р. на 32,9%, імпорту – 27306,1 млн.дол. і збільшився на 33,8%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4193,6 млн.дол. (у І півріччі 2006р. – 3010,5 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 198 країн світу.

До країн СНД було експортовано 37% усіх товарів, до країн ЄС – 29,9% (у І півріччі 2006р. – відповідно 30,6% та 30,8%). З країн СНД імпортовано 45,7% усіх товарів, з країн ЄС – 35,1% (у І півріччі 2006р. – 46,9% та 34,6%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (25,4% експортних та 28,5% імпортних надходжень). До Туреччини, Італії, Польщі, Німеччини, Білорусі та Казахстану здійснювалось разом 26,8% експортних поставок. Надходження з Туркменістану, Німеччини, Китаю, Польщі, Казахстану та Італії разом становили 34,5% від загального обсягу імпорту.

Серед найбільших торгових партнерів у січні–червні 2007р. експортні поставки значно зросли до Казахстану – в 1,8 раза, Російської Федерації – в 1,6 раза, Німеччини – на 45,7%, Польщі – на 43%, Туреччини – на 40,2%, Білорусі – на 38,5%, Італії – на 30,1%. Імпортні поставки збільшились з усіх головних торгових країн-партнерів.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі України, як і раніше, становлять недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, механічне та електричне обладнання, транспортні засоби і шляхове обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

У загальному обсязі експорту товарів за І півріччя 2007р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась частка чорних металів та виробів з них, електричних машин і устаткування, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Натомість зменшилась частка зернових культур, руд, шлаків і золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, продуктів неорганічної хімії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка паперу та картону, електричних машин і устаткування.

У І півріччі 2007р. експорт української давальницької сировини становив 36,6 млн.дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 48,8 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1128,6 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1512,4 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на м.Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Полтавську та Миколаївську області.

Найбільші імпортні надходження здійснювались до м.Києва, Дніпро-петровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської та Харківської областей.

У січні–червні 2007р. експорт послуг збільшився проти січня–червня 2006р. на 8% і становив 3834,2 млн.дол.США, імпорт – відповідно  на 22% і склав 1981,2 млн.дол.; позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 1853 млн.дол. (у січні–червні 2006р. – 1927,7 млн.дол.).

Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції послугами зі 198 країнами світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні (71,5%), різні ділові, професійні та технічні (12%) послуги.

Порівняно з січнем–червнем 2006р. експорт послуг зріс на 282,5 млн.дол. за рахунок транспортних, різних ділових, професійних та технічних, комп’ютерних,  фінансових,  по подорожах, з ремонту.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського імпорту становили  транспортні (23%), фінансові (16,8%), різні ділові, професійні та технічні (16%),  державні (15,1%) послуги.

Порівняно з січнем–червнем 2006р. імпорт послуг зріс на 357,2 млн.дол. за рахунок фінансових, транспортних, різних ділових, професійних та технічних, комп’ютерних, державних, приватним особам та в галузі культури і відпочинку, по подорожах.

На країни СНД припадає 42,2% загального обсягу експорту та 16,7% загального обсягу імпорту послуг України. Найбільшим партнером серед країн СНД залишається Російська Федерація, до якої здійснювалось 39,1% експортних та 14,4% імпортних надходжень України.

 Порівняно з січнем–червнем 2006р. обсяг експорту послуг до країн СНД скоротився на 88,5 млн.дол. (на 5,2%) за рахунок послуг до Російської Федерації, Туркменістану. Обсяг імпорту із країн СНД зріс на 38,4 млн.дол. (на 13,2%) за рахунок послуг з Російської Федерації.

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, зріс проти січня–червня 2006р. на 371 млн.дол. (на 20,1%) за рахунок послуг до Кіпру, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Австрії, Сполученого Королівства, Нідерландів, Бельгії, Туреччини, Словаччини. Одночасно зменшився експорт послуг до Швейцарії, Мальти.

Обсяг послуг, одержаних із інших країн світу, зріс на 318,8 млн.дол. (на 23,9%), у тому числі зі Сполученого Королівства, Німеччини, Кіпру,  Туреччини, Сполучених Штатів Америки, Швеції, Угорщини, Франції, Польщі.  Одночасно скоротився обсяг одержаних послуг з Австрії.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, на 1 липня 2007р. склав 24,2 млрд.дол.США, що становить 111,8% до обсягів інвестицій на початок року та 518,6 дол. на одну особу.

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіку країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо, за січень–червень 2007р. склав 2553,1 млн.дол., що на 50,3% більше приросту за відповідний період попереднього року.

Інвестиції надійшли зі 119 країн світу. Майже половина внесеного обсягу прямих інвестицій належить інвесторам з трьох країн: Німеччини (23,5%), Кіпру (17,1%) та Австрії (8,1%), ще понад чверть інвестицій надійшли із Нідерландів, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (28,7% загального обсягу прямих інвестицій в Україну). Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено в металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів; у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; машинобудування і хімічну та нафтохімічну промисловість.

У фінансових установах акумульовано 14,6% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 10,4%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 8,0%.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–липень 2007р. становив 418,3 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–липнем 2006р. збільшився на 11,2%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за  січень–липень 2007р. становив 161,1 млрд.грн., що на 28,4% більше обсягу січня–липня 2006р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,3%. В обороті організованих ринків 15% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–липень 2007р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 14,5% і становив 6 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–липень 2007р. становив 88,6 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 28,3% більше обсягу січня–липня 2006р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–липні 2007р. становив 105,6% (у відповідному періоді попереднього року – 103,8%).

Серед продуктів харчування найбільше підвищення цін (на 58,8% та 32,2%) зафіксовано на овочі та фрукти. На 24,6–4,2% зросли ціни на борошно, крупи, маргарин, олію, макаронні вироби, масло, яйця, хліб, рибу та рибо-продукти. У той же час на 27,3% та 1,9% подешевшали сало та цукор.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 3,0% за рахунок зростання плати за квартиру (на 20,3%), холодну воду (на 11,1%), каналізацію (на 10,6%), гарячу воду (на 7,3%). Водночас на 8,6% знизилася плата за опалення.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 7,1%, при цьому найбільше подорожчали санаторно-курортні та амбулаторні послуги (на 18,6% та 9,0% відповідно).

Зростання цін на транспорт у цілому на 6,3% найбільшою мірою обумовлене подорожчанням паливно-мастильних матеріалів (на 17,4%) та підвищенням плати за перевезення залізничним транспортом (на 15,8%).

На 5,2–1,9% подорожчали послуги ресторанів та готелів, відпочинку і культури, освіти.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–липні 2007р.  становив 112,9% (у відповідному періоді попереднього року – 106,3%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли на 21,0%, добувній промисловості – на 14,7%, переробній – на 11,0%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у І півріччі 2007р. становив 108,7% (у  відповідному періоді попереднього року – 110,0%).

Найбільше зростання цін (на 10,7–9,4%) зафіксовано у будівництві  установ охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, житлових та адміністративних будівель, готелів та ресторанів, об’єктів з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–червень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшились на 26,2%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 22,7%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 10,8%.

Витрати населення у січні–червні 2007р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 28%. Приріст заощаджень становив 15655 млн.грн.

У І півріччі 2007р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у громадян–підприємців) становила 1225 грн., що у 2,9 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (420 грн.), та у 2,2 раза – рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (561 грн.). При цьому порівняно з відповідним періодом 2006р. розмір середньої заробітної плати збільшився на 26,7%.

В економіці країни залишається значною диференціація рівня оплати праці за видами економічної діяльності та регіонами.

Найвищий рівень оплати праці спостерігається у фінансових установах та на підприємствах авіаційного транспорту, а серед промислових видів діяльності – на виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення, готових металевих виробів та в добуванні паливно-енергетичних корисних копалин, де заробітна плата працівників перевищує середній показник по економіці у 1,5–2,0 раза.

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств сільського господарства та мисливства, рибальства та рибництва, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, а також підприємств по виробництву текстилю, одягу, виробів з хутра та шкіри був більш ніж на третину нижчим за середній по економіці.

Серед регіонів найнижчий рівень оплати праці (на 31,1% менший від середнього по країні) зафіксовано у Тернопільській області, натомість найвищий (відповідно в 1,7 раза більший), як і раніше, спостерігався у м.Києві. Середня заробітна плата працівників Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей також перевищила показник у цілому по країні (на 0,4–14,7%).

Реальна заробітна плата у січні–червні порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшилась на 12,0%, а протягом 6 місяців 2007р. – на 1,3%.

Заборгованість з виплати заробітної плати протягом І півріччя 2007р. зросла на 4,3%, або 34,3 млн.грн. На 1 липня борг з оплати праці становив 840,7 млн.грн., або 5,3% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2007р.

 

Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати у 2006–2007 роках

(станом на 1 число відповідного місяця)

 

 

Зростання загального обсягу заборгованості відбулося за рахунок економічно активних підприємств, борг яких у січні–червні 2007р. збільшився на 14,1%, або 44,6 млн.грн., і на 1 липня становив 360,0 млн.грн., або 42,8% загальної суми заборгованості.

Найбільше зростання суми невиплаченої заробітної плати на економічно активних підприємствах зафіксовано у промисловості (на 54,6 млн.грн.) здебільшого за рахунок підприємств по добуванню вугілля, лігніту і торфу (на 26,7 млн.грн.) та по виробництву транспортних засобів та устаткування (на 20,4 млн.грн.).

Зростання суми боргу перед працівниками спостерігалося в 16 регіонах, при цьому найбільше – у Харківській (на 23,8 млн.грн.), Донецькій (на 19,7 млн.грн.), Львівській (на 6,8 млн.грн.) та Сумській (на 5,3 млн.грн.) областях.

У цілому з кожних 100 гривень, не виплачених економічно активними підприємствами на початок липня 2007р., 55 заборгували своїм працівникам підприємства промисловості, 13 – організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, інжиніринг та надають послуги підприємцям, ще 11 – будівельні організації.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 липня становила 206,4 тис. осіб, або 1,8% загальної кількості працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1365 грн., що майже на рівні середнього розміру заробітної плати за червень 2007р.

Збільшення суми заборгованості із виплати заробітної плати протягом січня–червня 2007р. спостерігалось і на підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність (економічно неактивні) – на 4,3%. Натомість на підприємствах-банкрутах заборгованість перед працівниками за зазначений період зменшилась на 3,7%.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом липня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", на 1 липня 2007р. відсутня.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом червня зменшилась на 40% і на 1 липня 2007р. становила 134,5 тис.грн., що менше суми заборгованості на 1 липня 2006р. у 6,3 раза, або на 0,7 млн.грн.

У січні–червні 2007р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1095,4 тис. сімей, що становило 91,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості - 847,3 тис., у сільській - 248,1 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2007р. становила 90,1 млн.грн., з неї у міській місцевості – 78,9 млн.грн., у сільській - 11,2 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у червні 2007р. становила 49 грн.

Крім того, 321,8 тис. сімей (86,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості - 77,8 тис. сімей, сільській місцевості - 244,0 тис. сімей.

Середній розмір призначеної в червні 2007р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 461 грн.

У січні–червні 2007р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 107,7 млн.грн.

У січні–червні 2007р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 9519,2 млн.грн. (94,3% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у червні 2007р. зменшилася на 2,6% і на 10 липня 2007р. становила 7586,5 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 4,5 місяця.

У червні 2007р. мали борг за 3 місяці і більше: за опалення – 34% власників особових рахунків, підігрів води та вивіз сміття − 31%, квартплату – 30%, водопостачання та газопостачання - 26%,  водовідведення – 23%.

 

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, протягом січня–липня 2007р. її послугами скористалися 1712,7 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 1893,5 тис. за відповідний період 2006р.

На обліку цієї установи на 1 серпня 2007р. перебувало 631,5 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, із них більше половини становили жінки, половину – мешканці сільської місцевості, понад третину – молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 96,8% незайнятих громадян, з них 72,7% отримували допомогу по безробіттю. Серед безробітних майже кожний другий раніше займав місце робітника, а кожний четвертий – посаду службовця або не мав професійної підготовки.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з відповідною датою минулого року зменшилася на 14,5% і на 1 серпня 2007р. становила 611,5 тис. осіб, або 37,5% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на 1 серпня 2007р. становив 2,2% від кількості населення працездатного віку, що на 0,3 відсоткового пункта менше, ніж на відповідну дату минулого року, та на 0,1 відсоткового пункта – ніж на 1 липня 2007р. Зменшення зазначеного показника у липні 2007р. відбулося в основному за рахунок безробітного населення сільської місцевості, де він скоротився на 0,2 відсоткового пункта і становив 3,7% сільського населення працездатного віку. Проте, як і раніше, цей показник значно перевищував рівень зареєстрованого безробіття міського населення (1,5%).

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Рівненській області (4,2%), а найнижчий –  у м.Києві (0,3%).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад на кінець липня 2007р. становила 211,1 тис., що на 14,2% менше минулорічного показника. Із зазначеної кількості робочих місць (вакансій) більше половини передбачалося для робітників, чверть – для службовців та кожне шосте вільне робоче місце – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, порівняно з червнем 2007р. не змінилося і становило 3 особи на 1 вільне робоче місце (вакансію).

За регіонами навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця (вакансії) на кінець липня 2007р. коливалося від 0,2 особи у м.Києві до 13 осіб у Хмельницькій області.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–липні 2007р. працевлаштовано 677,8 тис. осіб, що на 4,8% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Із зазначеної кількості 21,9 тис. громадян отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям, а 16,1 тис. осіб організували власну справу за рахунок виплат одноразової допомоги по безробіттю. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 48,4%, а молодь у віці до 35 років – 49,3%.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–липні 2007р. порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 5,5 відсоткового пункта і становив 39,6%. Причому таке зростання спостерігалось в усіх регіонах. Зазначений показник знаходився в межах від 31,2% у Рівненській області до 67,4% у м.Києві.

Без вирішення питання працевлаштування з обліку державної служби зайнятості у січні–липні 2007р. було знято 403,4 тис. осіб, що на 20,7% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Поряд із працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямів соціального захисту незайнятого населення є організація оплачуваних громадських робіт, які забезпечують тимчасову зайнятість. У січні–липні 2007р. у таких роботах взяло участь 279,1 тис. осіб, що на 1,1% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

За направленнями державної служби зайнятості у навчальних закладах усіх типів у січні–липні 2007р. проходили професійне навчання 145,9 тис. безробітних проти 126,9 тис. у січні–липні 2006р.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у липні 2007р. на допомогу по безробіттю було витрачено 165,3 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували упродовж зазначеного місяця, становила 564,8 тис. осіб, або 92,4% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у липні 2007р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року зріс на 32,4% і становив 292,59 грн., що дорівнює 66,5% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (440 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

 На 1 липня 2007р. в Україні, за оцінкою, чисельність наявного населення становила 46490,8 тис. осіб. Упродовж І півріччя 2007р. кількість населення зменшилась на 155,2 тис. осіб, або на 6,7 осіб у розрахунку на 1000 населення.

 Зменшення населення відбулося виключно внаслідок природного скорочення – 162,1 тис. осіб, водночас міграційний приріст населення становив 6,9 тис. осіб. Порівняно з січнем–червнем минулого року природне скорочення зменшилось на 17,4 тис. осіб. Це є наслідком збільшення кількості народжених на 6,6 тис. осіб і зменшення кількості померлих на 10,8 тис. осіб.

Міграційний приріст населення у І півріччі 2007р. порівняно з січнем–червнем 2006р. збільшився на 0,3 тис. осіб. Число прибулих в Україну на постійне проживання зросло на 1,7 тис. осіб, у той час кількість вибулих за межі країни збільшилась на 1,4 тис. осіб.

Серед прибулих 80% становили іммігранти з країн СНД і 20% – з інших країн. Серед вибулих 69% виїхали до країн СНД і 31% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–липня 2007р. зареєстровано 248,2 тис. злочинів, що на 2,3% менше, ніж у січні–липні 2006р., з числа яких 5,4 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів 38,0% (на 4,3 відсоткового пункта менше, ніж у відповідному періоді за 2006р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 45,1% становили злочини проти власності, 16,3% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,7% злочини проти життя та здоров’я особи, 5,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 5,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 5,1% – злочини у сфері службової діяльності, 4,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,8% злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 3,3% – злочини проти громадської безпеки, 2,8% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–липня 2007р. скоєно 1692 умисні вбивства і замахів на вбивство, 461 зґвалтування та замахів на зґвалтування.

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року значно зросла кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості за такими видами: ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, – у 4,4 раза, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів – в 1,6 раза.

Кількість крадіжок (64,0 тис.) та грабежів (19,0 тис.) за січень–липень 2007р. порівняно з січнем–липнем 2006р. зменшилась відповідно на 13,7% та 19,3%; кількість випадків шахрайства (9,0 тис.) зросла на 3,4%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури України за січень–липень 2007р. виявлено 302 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 3392 злочини. У більшості регіонів, незважаючи на зменшення у січні–липні 2007р. порівняно з січнем–липнем 2006р. кількості організованих груп і злочинних організацій та їх чисельності, відбулось зростання кількості скоєних ними злочинів, серед яких 78,4% становили тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільша кількість злочинів на 100 тис. населення, скоєних організованими групами та злочинними організаціями, спостерігалася у Волинській області – 33 злочини, м.Севастополі – 23, Автономній Республіці Крим – 14 та м.Києві – 13 злочинів. У Волинській області, незважаючи на відносно невелику кількість злочинних організацій (6 формувань з 27 осіб), скоєно 344 злочини (найбільше тільки у м.Києві – 356 злочинів).

Кількість потерпілих від злочинів за січень–липень 2007р. становила 132,4 тис. осіб, з яких 37,6 тис. жінки, 7,9 тис. пенсіонери та 7,4 тис. –  неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (55,3%) від крадіжок – 54,3 тис. та грабежів – 18,9 тис. осіб, серед яких кожний третій – жінка (22,6 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 8,7 тис. осіб, з яких чверть загинула, що становило 41,3% від загальної кількості загиблих. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 5422 особи, з числа яких 20,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 28,5% було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (127,9 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, 14,4% перебували у стані алкогольного сп’яніння, 20,6% – раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких майже кожний другий має незняту або непогашену судимість. З числа виявлених осіб 12,6% жінки, 7,4% неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, становила 65,9%.