Архів: 2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень–серпень 2007 року

 

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт

 

Приріст  реального  валового  внутрішнього  продукту (ВВП) у  січні–серпні 2007р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 7,5%.

 

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного

 періоду попереднього року)

 

 

Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, становив 419522 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався у торгівлі –  на 16,7%, переробній промисловості – на 12,9%, будівництві – на 10,2%.

 

Промисловість

 

У серпні 2007р. проти відповідного місяця 2006р. обсяги промислового виробництва зросли на 8,7%, за період з початку року – на 10,9% (у січні–липні 2007р. – на 11,2%). Порівняно з січнем–серпнем попереднього року приріст продукції одержано за всіма основними видами промислової діяльності, крім легкої промисловості.

 

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

 

 

У добувній промисловості обсяги виробництва зросли проти січня–серпня 2006р. на 2,7%. Збільшення обсягів продукції спостерігалось у добуванні металевих руд на 8,2%, нафти і газу – на 0,04%. При цьому на підприємствах з добування вугілля і торфу спад виробництва поглибився до 4,2% проти 3,9% у січні–липні 2007р. За січень–серпень 2007р. було видобуто 13 млрд.м3 природного газу, 2,2 млн.т сирої нафти та випущено 38,8 млн.т готового вугілля.

Приріст виробництва у переробній промисловості за січень–серпень 2007р. становив 12,6%.

Підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–серпні 2007р. перевищили обсяги продукції аналогічного періоду попереднього року на 14%. Серед основних видів діяльності галузі приріст продукції отримано у м’ясній промисловості (21,6%), виробництві напоїв (17%), тютюновій, кондитерській та молочній промисловості (відповідно 15,8%, 10,5% та 9,8%), переробленні та консервуванні овочів та фруктів (15%), виробництві олії та тваринних жирів (7,3%). Поряд з цим знизились обсяги продукції на підприємствах з виробництва макаронних виробів (на 1,7%). За січень–серпень 2007р. випущено 1,4 млн.т олії соняшникової нерафінованої, 65,6 тис.т макаронних виробів без начинки, 678 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів, 51 тис.т овочів консервованих натуральних, 31,5 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 1,9 млн.дал коньяку, 21,9 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 226 млн.дал пива, 146 млн.дал безалкогольних напоїв, 88,4 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини і телятини, 89,1 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 254 тис.т свіжих чи охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 204 тис.т виробів ковбасних, 555 тис.т молока обробленого рідкого, 69,9 тис.т вершкового масла, 159 тис.т сирів жирних, 377 тис.т продуктів кисломолочних, 63,3 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

На підприємствах з оброблення деревини і виготовлення виробів з деревини  випуск продукції зріс на 25,4%. Спостерігався приріст обсягів виробництва плит деревостружкових необроблених, вікон, дверей, рам і порогів дерев’яних, шпону струганого (35–48%), паркету дерев’яного щитового, плит деревоволокнистих щільністю більше 0,8 г/см3 необроблених, шпону лущеного (12–16%). Разом з цим знизилось виготовлення брусків, планок та фризів для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід, піддонів дерев’яних, приборів столових та кухонних з деревини.

У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності обсяги продукції у січні–серпні 2007р. проти відповідного періоду попереднього року збільшились на 9,3%.

Зріс випуск тест-лайнеру некрейдованого (на 41%), коробок, ящиків та сумок з гофрованих паперу та картону, зошитів, паперу та картону спеціальних некрейдованих, паперу сигаретного, не розрізаного за розмірами, паперу для гофрування з напівцелюлози (на 15–20%). При цьому зменшилось виробництво паперу та картону для графічних робіт некрейдованих, маси деревної механічної.

Збільшилось друкування журналів і видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень (на 14%), і газет, журналів та інших видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень (на 23%).

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст продукції у січні–серпні 2007р. становив 3,2%, що на 0,8 відсоткового пункта менше порівняно  з січнем–червнем 2006р. Обсяги первинної переробки нафти становили 9,9 млн.т, що на 1,9% менше, ніж за січень–серпень 2006р. При цьому виробництво бензину моторного та палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного зросло відповідно на 6,4% та 0,3%. Водночас знизився випуск мазутів топкових важких на 7%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості проти січня–серпня 2006р. обсяги виробництва збільшились на 5,4%. У хімічному виробництві зростання обсягів продукції спостерігалось, зокрема, у виробництві основної хімічної продукції – на 0,9%, фармацевтичному виробництві – на 7%, виробництві мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів – на 1,3%, штучних і синтетичних волокон – на 5,9%, лаків та фарб – на 8%. Збільшився випуск продукції на підприємствах з виробництва пластмасових виробів на 21,9%. Разом з тим у виробництві гумових виробів відбулось скорочення обсягів випуску продукції на 6,6%. За 8 місяців 2007р. вироблено аміаку синтетичного 3,4 млн.т, добрив азотних мінеральних чи хімічних – 1,9 млн.т, соди каустичної – 94,5 тис.т, мила і препаратів поверхнево-активних органічних – 33,6 тис.т, шин – 3,7 млн.шт.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги продукції за період з початку року зросли на 20,1%. Значно перевищено обсяги січня–серпня 2006р. з випуску виробів з гіпсу для будівництва (у 2,3 раза). Зросло виробництво банок для консервування на 39%, вапна, виробів санітарно-технічних керамічних, гіпсових сумішей, ємностей для напоїв і харчових продуктів, шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічних мінеральних ват у блоках, листах чи рулонах, скла безпечного – на 7–18%. Поряд з цим скоротилось виробництво виробів з мармуру та іншого каменю, труб, муфт і фітингів до них з азбестоцементу.

У металургії та виробництві готових металевих виробів у  січні–серпні 2007р. приріст обсягів продукції становив 11,3%. У галузі спостерігалось найсуттєвіше серед основних видів промислової діяльності уповільнення темпів зростання продукції проти січня–липня 2007р. (на 0,9 відсоткового пункта). Така тенденція спостерігалась на підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів (приріст зменшився на 0,9 відсоткового пункта і становив у січні–серпні 2007р. 11,7%), труб (відповідно на 1,9 відсоткового пункта і 7,7%), готових металевих виробів (відповідно на 0,2 відсоткового пункта і 20%). Збільшили темпи промислового виробництва підприємства з інших видів первинного оброблення сталі (на 1,7 відсоткового пункта) та металевого лиття (на 0,7 відсоткового пункта), на яких у січні–серпні 2007р. приріст становив відповідно 27,5% і 17,7%. З початку року виплавлено 24,1 млн.т чавуну, 19,4 млн.т сталі (без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям) та 9,6 млн.т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, випущено 16,4 млн.т. готового прокату та 2 млн.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.

Підприємства машинобудування у січні–серпні 2007р. збільшили обсяги виробництва на 23,9%, що на 0,2 відсоткового пункта перевищує показник січня–липня 2007р. Суттєво наростили обсяги продукції підприємства з виробництва автомобільного транспорту (на 54%), машин для добувної промисловості і будівництва (на 38,6%), контрольно-вимірювальних приладів (на 33,9%), електричних машин та устатковання (на 23,9%), залізничного машинобудування (на 27,2%). Зріс випуск продукції у виробництві машин та устатковання для сільського та лісового господарства на 19,1%, верстатів – на 16%, машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів – на 15,3%, машин та устатковання для металургії – на 11,7%, побутових приладів – на 5,7%, апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – на 5,2%. Водночас скоротились обсяги продукції на підприємствах з виробництва офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин (на 1,1%). За січень–серпень 2007р. випущено 539 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 102 тис. пральних машин, 1,9 тис. верстатів для оброблення дерева, 3,2 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 227 тис. легкових автомобілів, 5,5 тис. автобусів.

У легкій промисловості за підсумками 8 місяців 2007р. обсяги продукції зменшились на 0,2% (у січні–липні 2007р. – на 0,3%).  На підприємствах текстильної промисловості знизився випуск светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та виробів аналогічних, тканин ворсових, махрових і тканин спеціальних інших (на 31–44%), тканин вовняних (на 14%). Проте зросло виробництво білизни постільної, килимів та виробів килимових (на 35–41%), тканин лляних, бавовняних та з волокон хімічних, панчішно-шкарпеткових виробів, ковдр та пледів (на 8–19%). У виробництві одягу з текстилю на 17–24% скоротився випуск  брюк, бриджів для жінок та дівчат, чоловічих та хлопчачих костюмів, піджаків та блейзерів, курток типу піджаків, джемперів та виробів аналогічних. Водночас на 5–14% зросло виробництво курток теплих типу “анорак”, “парки” чи “аляски”, плащів, курток вітрозахисних, пальт, напівпальт, накидок та виробів аналогічних чоловічих та хлопчачих, суконь та сарафанів. На підприємствах з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та взуття зберігається відставання (на 0,05%) від обсягів продукції січня–серпня 2006р. 

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії обсяги продукції (робіт, послуг) за січень–серпень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. зросли на 1,4%. Всього було вироблено 127,6 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі атомними електростанціями – 62,9 млрд.кВт·год, тепловими – 57,7 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг продукції сільського господарства за січень–серпень  2007р. проти відповідного періоду 2006р. скоротився на 3,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 3,0%, у господарствах населення – на 3,7%. Виробництво продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2006р. було на 7,2% меншим, що зумовлено зниженням урожаю зернових.  Обсяг продукції тваринництва зріс на 0,3%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 5,3%, а в господарствах населення – скоротився на 2,3%.

 

Зміни  обсягів  сільськогосподарського  виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного

 періоду попереднього року)

Із початку жнив зернові та зернобобові культури (без кукурудзи)  скошено та обмолочено на площі 11,2 млн.га, з якої одержано 22,5 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 20,1% менше, ніж торік, у тому числі аграрними підприємствами намолочено 17,6 млн.т (на 19,1% менше), господарствами населення – 4,9 млн.т (на 23,7% менше).

У загальному обсязі виробництва зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) дві третини становить виробництво озимих культур (15,2 млн.т), що більше рівня 2006р. на 1,7%. Обсяг виробництва ярих зернових порівняно з минулорічним скоротився на 44,8% і становив 7,3 млн.т.

Частка пшениці (озимої та ярої) у валовому зборі зернових культур (без кукурудзи) становила 64,5%, ячменю (озимого та ярого) – 27,9%, жита озимого та вівса – по 2,6%, зернобобових культур – 1,7%, гречки – 0,4%.

Господарствами усіх категорій накопано 9,5 млн.т картоплі (по 122 ц з 1 га), що на 2,1% менше, ніж на початок вересня 2006р. Виробництво овочів відкритого ґрунту за рахунок зниження урожайності (з 146 ц до 131 ц з 1 га) скоротилося на 9,2% і становило 2,9 млн.т. Господарствами населення одержано 99% загального обсягу картоплі та 97% овочів.

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) оранку на зяб проведено на площі 1,5 млн.га, що на 19,1% більше, ніж на початок вересня 2006р., підготовлено 5,0 млн.га ґрунту під посіви озимих культур (торік – 3,8 млн.га). Озимих на зерно і зелений корм під урожай 2008р. посіяно на площі 54,3 тис.га, що становить 95,3% від минулорічного рівня, у тому числі на зерно – 40,2 тис.га (87,6%). 

Господарствами усіх категорій за січень–серпень 2007р. реалізовано на забій 1,7 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 9,9% більше порівняно з відповідним періодом 2006р., вироблено 8,6 млн.т молока (на 6,9% менше) та 9,9 млрд.шт. яєць (на 2% менше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій (на 23,4%), але скоротилося виробництво молока (на 12,1%) та яєць (на 2,4%). У господарствах населення виробництво м’яса залишилося практично на минулорічному рівні (на 0,3% менше), але скоротилося виробництво молока (на 5,7%) та яєць (на 1,6%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва за січень–серпень 2007р. становила відповідно 52%, 82% та 50%.

За розрахунками, на 1 вересня 2007р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 6,5 млн. голів (на 8% менше, ніж на 1 вересня 2006р.), у тому числі корів – 3,3 млн. (на 8,9% менше); поголів’я свиней зросло і становило 8,3 млн. (на 4,1% більше), птиці всіх видів – 201,4 млн. (на 1,4% більше), а чисельність овець і кіз залишилася на минулорічному рівні – 2,0 млн. голів. 

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з початком вересня 2006р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 15,1%, у тому числі корів - на 14,4%; зросло поголів’я свиней - на 4,9%, овець і кіз - на 4,0%, птиці - на 13,5%. У господарствах населення спостерігалося скорочення поголів’я великої рогатої худоби (на 4,1%), у тому числі корів (на 7,2%), птиці всіх видів (на 5,1%), овець і кіз (на 0,7%), а поголів’я свиней збільшилося на 3,6%. 

В аграрних підприємствах обсяг вирощування худоби та птиці збільшився проти січня–серпня 2006р. на 12,7% (на 90 тис.т), у тому числі свиней – на 18,5%, птиці – на 20,5%, а вирощування великої рогатої худоби зменшилося на 10,1%. Проте відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій загалом по країні становило 99,7% (торік – 109,2%), а в окремих регіонах цей показник становив лише 83–87%.   

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. зменшився на 0,3%, у тому числі продукції рослинництва – на 13%, проте обсяг продукції тваринництва збільшився на 12%.  Середні ціни продажу продукції аграрними підприємствами за всіма напрямами реалізації  за цей період відповідно зросли на 20%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 43%, тваринництва – на 6%.

Станом на 1 вересня 2007р. на підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, та в сільськогосподарських   підприємствах (крім малих) було в наявності 14,2 млн.т зерна (на 11% менше проти 1 вересня 2006р.), у тому числі 9,3 млн.т пшениці (на 5% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 8,2 млн.т (на 11% менше проти 1 вересня 2006р.), у тому числі 5,2 млн.т пшениці (на 8% більше). Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 6,0 млн.т зерна, у тому числі зернозберігаючі – 4,0 млн.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січнісерпні 2007р. становила 790 грн. за т, із них на пшеницю – 768 грн. за т (у січнісерпні 2006р. – відповідно 525 грн. та 542 грн. за т). У серпні 2007р. ці підприємства купували зернові культури в середньому по 917 грн. за т, що на 16% більше, ніж у липні 2007р., з них пшеницю – по 859 грн. за т (на 12% більше), ячмінь – по 1073 грн. за т (на 28% більше).

 

  Будівельна діяльність

 

За січень–серпень 2007р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 28,6 млрд.грн., що на 12,7% більше проти відповідного періоду попереднього року.

          Зростання обсягів будівельних робіт за 8 місяців 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності. Будівництво будівель та споруд, частка яких у загальному обсязі становить 85,3%, зросло на 12,3%. Обсяги робіт з установлення інженерного устатковання будівель та споруд  збільшились на 17,7%, з підготовки будівельних ділянок – на 8,5%, із завершення будівництва – на 19,9%.

В обсягах робіт з будівництва будівель та споруд загальнобудівельні роботи зросли на 15,4%, у тому числі найбільше (на 19,8%) – роботи з будівництва будівель (переважно житлових) та з монтажу і встановлення збірних конструкцій  (на 16,0%).  Водночас значно (на 16,4%) скорочено обсяги робіт з будівництва підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості та магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (на 8,9%).

Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд скоротилось на 13,5%.

Обсяги інших будівельних робіт (мурування та кладка з цегли, залізобетонні роботи та інші бетонні роботи, буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів) зросли на 3,7% .

Наростили обсяги будівництва підприємства 20 регіонів країни.

У м.Києві, де виконано 31,5% загальнодержавного обсягу робіт, приросту (24,9%) досягнуто за рахунок будівництва житла, об’єктів соціально-культурного призначення, торговельних і готельних комплексів, ліній метрополітену, а також залізнично-автомобільного переходу через р.Дніпро.

Значно, в 1,3 раза, зросли обсяги будівництва у м.Севастополі за рахунок будівництва та ремонту житлових і нежитлових будівель, реконструкції Приморського бульвару та будівництва транспортної розв’язки.

В 1,2 раза зросло будівництво у Донецькій області, що пов’язано  в основному з підготовкою будівельних ділянок, будівництвом та реконструкцією будівель та споруд, здійсненням монтажу металевих конструкцій та виконанням електромонтажних робіт на металургійних підприємствах, а також у Львівській області – з будівництвом житла, торгових центрів та реконструкцією дороги Київ–Чоп.

Будівельники Одеської, Чернівецької та Хмельницької областей збільшили обсяги робіт порівняно з січнем–серпнем 2006р. на 16,6–20,7%, Херсонської, Житомирської та Сумської областей – на 11,3–15,8%.

Скоротили обсяги робіт порівняно з січнем–серпнем 2006р. підприємства 7 регіонів. Найбільше (на 16,3%) знизили обсяги будівництва підприємства Миколаївської області за рахунок скорочення робіт на Ташлицькій ГАЕС та Южно–Українській АЕС.

 

Транспорт

 

За січень–серпень 2007р. підприємствами транспорту перевезено 583,6 млн.т вантажів, що на 6,4% більше, ніж за січень–серпень 2006р. Вантажооборот зріс на 0,6% і становив 317,7 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–серпнем 2006р. зросло на 9,8%, у тому числі відправлення вантажів – на 6,4%. Відправлення вантажів зросло на всіх залізницях: Південній – на 5,0%, Південно-Західній – на 17,2%, Придніпровській – на 4,6%, Донецькій – на 3,7%, Львівській – на 7,6% та Одеській – на 20,9%. Відправлення будівельних матеріалів зросло на 28,3%, цементу – на 7,0%, чорних металів – на 7,5%, залізної та марганцевої руди – на 4,1%, брухту чорних металів – на 8,6%, коксу – на 6,3%, нафти і нафтопродуктів – на 0,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 10,8%, лісових вантажів – на 12,3%. Поряд із цим зменшилося відправлення зерна і продуктів перемелу – на 13,9%, кам’яного вугілля – на 3,3%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 8,2%, у тому числі на Львівській залізниці – на 6,9%, Придніпровській – на 8,1%, Південно-Західній – на 19,3%, Одеській – на 5,2%, Південній – на 16,3% та Донецькій – на 7,0%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 11,4%, у цілому замовникам доставлено 15,8 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–серпнем 2006р. зросли на 13,7%, морського транспорту – на 7,9%. Закордонні перевезення вантажів морським транспортом скоротилися на 4,6%, річковим – на 5,2%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 14,1% і становив 116,7 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 17,8%, транзитних – на 34,0% та внутрішнього сполучення – на 35,7%. Переробка експортних вантажів зменшилася на 5,5%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – збільшилася на 13,9% і становила 13,2 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2007р. перевезено 107,5 млн.т вантажів, що на 16,8% більше порівняно з січнем–серпнем 2006р., та виконано вантажооборот в обсязі 18,5 млрд.ткм, який зріс на 20,1% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 124,2 млн.т вантажів, що на 8,5% менше, ніж у січні–серпні 2006р. Перекачка газу зменшилася на 16,1%, аміаку – на 8,2%, транспортування нафти збільшилось на 17,4%. Транзит нафти зріс на 23,0%, а газу та аміаку –  скоротився відповідно на 17,7% та на 2,9%.

За 8 місяців 2007р. авіаційним транспортом перевезено 64,4 тис.т вантажів, що на 2,1% менше, ніж за відповідний період минулого року. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 229,7 млн.ткм, що на 15,4% більше порівняно з січнем–серпнем 2006р.

За січень–серпень 2007р. послугами пасажирського транспорту скористалися 5,6 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 96,2 млрд.пас.км, що відповідно на 3,7% та на 2,3% більше порівняно з  січнем–серпнем 2006р.

Залізничним транспортом за січень–серпень 2007р. відправлено 303,6 млн. пасажирів, що на 0,1% менше, ніж за січень–серпень 2006р. Відправлення пасажирів зросло на Придніпровській залізниці на 1,8%,  Південній – на 2,1% та Донецькій – на 0,1%. На Львівській залізниці відправлення пасажирів знизилося на 0,4%, Одеській – на 1,3% та Південно-Західній – на 1,7%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,7 млрд. пасажирів, що на 4,7% більше, ніж за січень–серпень 2006р.  Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 9,3%. Перевезення пасажирів морським транспортом за січень–серпень 2007р. зменшилося на 29,3% порівняно з січнем–серпнем 2006р. Підприємства м.Севастополя, які виконали 78,5% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 35,8%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 19,3%. Переважну частину всіх закордонних перевезень (90,5%) виконували підприємства Автономної Республіки Крим, які збільшили перевезення пасажирів у січні–серпні 2007р. на 19,3%. Перевезення пасажирів річковим транспортом у січні–серпні 2007р. зменшилися на 6,8%, у закордонному сполученні –  зросли на 38,3%. Авіаційним транспортом перевезено 3,2 млн. пасажирів, що на 11,1% більше порівняно з січнем–серпнем 2006р. Міським електротранспортом за 8 місяців 2007р. перевезено 2,6 млрд. пасажирів, що на 3,2% більше, ніж за січень–серпень 2006р.

 

Фінанси

 

За даними Міністерства фінансів України, доходи Зведеного бюджету за січень–липень 2007р. становили 112,3 млрд.грн. (31,7% до ВВП), що складає 54,8% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,7% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 107,4 млрд.грн. (30,3% до ВВП), що складає 47,5% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 60,8% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 14,5% – на економічну діяльність, 10,3% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема, видатки по обслуговуванню боргу – 1,8% (0,5% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 1,3% від загальної суми видатків (0,4% до ВВП).

Профіцит Зведеного бюджету за січень–липень 2007р. становив 4,9 млрд.грн. (1,4% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 83,8 млрд.грн. (52,8% від річних призначень), або 23,7% до ВВП, і на 70,5% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість становив 56,3%, податок на прибуток підприємств – 22,4%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 84,9 млрд.грн. (47,8% від річних призначень), або 24% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (32,8% від загальної суми видатків), економічної діяльності (14,2%), громадського порядку, безпеки та судової влади (10,4%), здійснення загальнодержавних функцій (9,2%), у тому числі обслуговування боргу (2% від загальної суми видатків). Державний бюджет України зведено з дефіцитом 1,1 млрд.грн. (0,3% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України на кінець червня 2007р. становила 8%.

За даними Національного банку України, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за червень 2007р. збільшились на 6,9% і на 1 липня 2007р. становили 325 млрд.грн., з яких 157,2 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за червень збільшились на 4,7% і на 1 липня 2007р. становили  126,8 млрд.грн., з яких 71,5 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець червня 2007р. офіційний курс гривні до долара США становив 505 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 679,73 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–липень 2007р. становив 49,0 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 64,7 млрд.грн., збитків – 15,7 млрд.грн.).

Протягом січня–липня 2007р. збитково працювало 34,9 % підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та  зв’язку (41,0 % від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), у наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту (39,7%), у будівництві (39,5%), у промисловості (38,4%), по операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (37,2%).

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень–липень 2007р. становив 27371,2 млн.дол. США і порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшився на 31,9%, імпорту – 32621,4 млн.дол. і збільшився на 35%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5250,2 млн.дол. (у січні–липні 2006р. – 3412,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 198 країн світу.

До країн СНД було експортовано 37,2% усіх товарів, до країн ЄС – 29,2% (у січні–липні 2006р. – відповідно 30,7% та 30,9%). З країн СНД імпортовано 44,5% усіх товарів, з країн ЄС – 36,2% (у січні–липні 2006р. – 46,7% та 34,9%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (25,4% експортних та 28,5% імпортних надходжень). До Туреччини, Італії, Німеччини, Польщі, Білорусі та Казахстану здійснювалось разом 26,6% експортних поставок. Надходження з Німеччини, Туркменістану, Китаю, Польщі, Казахстану та Італії разом становили 34,1% від загального обсягу імпорту.

Серед найбільших торгових партнерів у січні–липні 2007р. експортні поставки найбільше зросли до Казахстану – в 1,8 раза, Російської Федерації – в 1,6 раза, Туреччини – на 47,4%, Німеччини – на 44,4%, Польщі – на 38%, Білорусі – на 37,4%, Італії – на 24,5%. Імпортні поставки збільшились з усіх головних торгових країн-партнерів.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі України, як і раніше, складають недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, механічне та електричне обладнання, транспортні засоби та шляхове обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

У загальному обсязі експорту товарів за січень–липень 2007р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась частка чорних металів, виробів з чорних металів, електричних машин і устаткування, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, жирів та олій тваринного або рослинного походження, наземних транспортних засобів. Натомість зменшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, зернових культур, продуктів неорганічної хімії, руд, шлаків та золи.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, наземних транспортних засобів, крім залізничних, чорних металів, фармацевтичної продукції. Зменшилась частка енергетичних матеріалів; нафти та продуктів її перегонки, електричних машин і устаткування, паперу та картону.

У січні–липні 2007р. експорт української давальницької сировини становив 51,8 млн.дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 55,4 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1350,3 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1798,4 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на Донецьку, Дніпропетровську області, м.Київ, Запорізьку, Луганську, Полтавську та Миколаївську області.

Найбільші імпортні надходження здійснювались до м.Києва, Дніпро-петровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської та Харківської областей.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–серпень 2007р. становив 509,6 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–серпнем 2006р. збільшився на 11,3%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за  січень–серпень 2007р. становив 189,7 млрд.грн., що на 28,4% більше обсягу січня–серпня 2006р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,4%. В обороті організованих ринків 14,9% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–серпень 2007р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 14,3% і становив 7 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень– серпень 2007р. становив 104,2 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 28,4% більше обсягу січня–серпня 2006р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2007р. становив 106,2% (у відповідному періоді попереднього року – 103,8%).

Серед продуктів харчування найбільше (на 28,3%) подорожчали  овочі,  у тому числі капуста – у 2,7 раза, буряк – в 1,5 раза, картопля – на 18,3%. Фрукти подорожчали на 20,3%, у тому числі яблука, кісточкові, цитрусові на 22,0–16,0%.  Олія та жири зросли в ціні на 12,8%, при цьому олія подорожчала на 27,4%, маргарин та масло – відповідно на 12,8% та 11,2%, а сало подешевшало на 11,2%. На 8,8% стали дорожчими хліб та хлібопродукти, в першу чергу за рахунок підвищення цін на борошно (на 26,7%). Крім того, на 10,7–5,1% подорожчали яйця, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, риба та рибопродукти. Водночас відбулося здешевлення цукру на 4,9%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 3,6% за рахунок зростання плати за квартиру (на 20,5%), холодну воду (на 11,7%), каналізацію (на 11,1%), гарячу воду (на 7,3%). Водночас на 8,6% знизилася плата за опалення.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 7,9%, при цьому найбільше подорожчали  санаторно-курортні  та  амбулаторні послуги (на 19,2% та 9,6% відповідно).

Зростання цін на транспорті у цілому на 6,7% найбільшою мірою зумовлене подорожчанням паливно-мастильних матеріалів (на 16,7%) та підвищенням плати за перевезення залізничним транспортом (на 15,8%).

На 7,2–2,1% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, відпочинку і культури, освіти.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–серпні 2007р.  становив 114,5% (у відповідному періоді попереднього року – 108,5%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли на 20,5%, добувній промисловості – на 18,7%, переробній – на 12,8%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–липні 2007р. становив 111,2% (у  відповідному періоді попереднього року – 113,0%).

Найбільше зростання цін (на 13,6–12,8%) зафіксовано у будівництві  установ охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, готелів та ресторанів, адміністративних та  житлових будівель.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–липень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшились на 27,3%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 23,9%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 11,5%.

Витрати населення у січні–липні 2007р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 30,6%. Приріст заощаджень становив 19910 млн.грн.

У січні–липні 2007р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у громадян-підприємців) становила 1253 грн., що у 2,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати, встановлений з 1 липня 2007р. у розмірі 440 грн., та у 2,2 раза – рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (561 грн.). При цьому порівняно з відповідним періодом 2006р. розмір середньої заробітної плати збільшився на 27,5%.

В економіці країни залишається значною диференціація рівня оплати праці за видами економічної діяльності та регіонами.

Найвищий рівень оплати праці спостерігається у фінансових установах та на підприємствах авіаційного транспорту, а серед промислових видів діяльності – з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення, готових металевих виробів та у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин, де заробітна плата працівників перевищує середній показник по економіці в 1,5–2,0 раза.

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств сільського господарства та мисливства, рибальства та рибництва, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, а також підприємств по виробництву текстилю, одягу, виробів з хутра та шкіри був більш ніж на третину нижчим за середній по економіці.

Серед регіонів найнижчий рівень оплати праці (на 30,8% менший від середнього по країні) зафіксовано у Тернопільській області, натомість найвищий (в 1,7 раза більший), як і раніше, спостерігався у м.Києві. Середня заробітна плата працівників Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей також перевищила показник у цілому по країні (на 0,6–14,2%).

Реальна заробітна плата у січні–липні 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшилась на 12,3%.

Завдяки значному (на 38,1 млн.грн.) скороченню загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати впродовж липня за період з початку року вона зменшилась на 0,5%, або на 3,9 млн.грн.   

На 1 серпня сума невиплаченої заробітної плати становила 802,5 млн.грн., або 4,8% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2007р.

 

 

Динаміка суми заборгованості з виплати

заробітної плати у 2006–2007 роках

(станом на 1 число відповідного місяця)

 

 

Більше половини (58,7%) загального обсягу боргу припадає на  економічно неактивні та збанкрутілі підприємства.

Заборгованість з оплати праці працівникам економічно активних підприємств на 1 серпня становила 331,2 млн.грн., що на 5,0% перевищує показник на початок року.

Найбільше зростання боргу зафіксовано у промисловості (на 43,0 млн.грн.), здебільшого за рахунок підприємств по добуванню вугілля, лігніту і торфу (на 24,0 млн.грн.) та з виробництва транспортних засобів та устатковання (на 15,1 млн.грн.).

Збільшення заборгованості спостерігалося в 10 регіонах країни, при цьому найбільш суттєве – у Харківській (на 18,6 млн.грн.) та Донецькій (на 14,5 млн.грн.) областях.

Загалом з кожних 100 гривень, не виплачених економічно активними підприємствами на початок серпня 2007р., 56 заборгували своїм працівникам підприємства промисловості, 13 – організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, інжиніринг та надають послуги підприємцям, ще 11 – будівельні організації.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 серпня становила 173,7 тис. осіб, або 1,6%  від загальної кількості працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1461 грн., що майже на рівні середнього розміру заробітної плати за липень 2007р.

Збільшення суми заборгованості з виплати заробітної плати протягом січня–липня 2007р. на 1,0% спостерігалось і на підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність (економічно неактивні).

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом липня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, на 1 серпня 2007р. відсутня.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом липня зросла на 29,1% і на 1 серпня 2007р. становила 173,7 тис.грн., що менше суми заборгованості на 1 серпня 2006р. у 5,2 раза, або на 0,7 млн.грн.

У січні–липні 2007р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1177,2 тис. сімей, що становило 91,7% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості - 908,3 тис., у сільській - 268,9 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–липні 2007р. становила 94,3 млн.грн.,  з неї у міській місцевості – 82,9 млн.грн., сільській - 11,4 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у липні 2007р. становила 51 грн.

Крім того, 361,6 тис. сімей (87,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості - 83,2 тис. сімей, сільській - 278,4 тис. сімей.

Середній розмір призначеної в липні 2007р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 449 грн.

У січні–липні 2007р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 129,6 млн.грн.

У січні−липні 2007р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 10690,4 млн.грн. (96,9% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у липні 2007р. зменшилась на 3,8% і на 10 серпня 2007р. становила 7299,0 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 4,6 місяця.

У липні 2007р. мали борг за 3 місяці і більше: за опалення – 34% власників особових рахунків, вивіз сміття − 32%, підігрів води та квартплату – 30%, водопостачання − 25%, газопостачання та водовідведення – 23%.

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, протягом січня–серпня 2007р. її послугами скористалися 1833,7 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 2018,4 тис. за відповідний період 2006р.

На обліку цієї установи на 1 вересня 2007р. перебувало 615,4 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, із них більше половини становили жінки, половину – мешканці сільської місцевості, понад третину – молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 96,8% незайнятих громадян, із них 72,7% отримували допомогу по безробіттю. Серед безробітних майже кожний другий раніше займав місце робітника, а кожний четвертий – посаду службовця або не мав професійної підготовки.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з відповідною датою минулого року зменшилася на 14,3% і на 1 вересня 2007р. становила 595,6 тис. осіб, або 36,5% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією Міжнародної організації праці (МОП). Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на 1 вересня 2007р. становив 2,1% від кількості населення працездатного віку, що на 0,4 відсоткового пункта  менше, ніж на відповідну дату минулого року, та на 0,1 відсоткового пункта менше – ніж на 1 серпня 2007р. Зазначений показник сільського населення більше ніж удвічі перевищував рівень зареєстрованого безробіття мешканців міської місцевості та становив 3,6% проти 1,5% відповідно.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Рівненській області (4,0%), а найнижчий – у м.Києві (0,3%).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад на кінець серпня 2007р. становила 218,1 тис., що на 11,1% менше минулорічного показника. Із зазначеної кількості робочих місць (вакансій) більше половини передбачалося для робітників, чверть – для службовців та кожне шосте вільне робоче місце – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, порівняно з липнем 2007р. не змінилося і становило 3 особи на 1 вільне робоче місце (вакансію).

За регіонами навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця (вакансії) на кінець серпня 2007р. коливалося від 0,2 особи у м.Києві до 12 осіб у Хмельницькій області.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–серпні 2007р. працевлаштовано 763,2 тис. осіб, що на 5,0% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Із зазначеної кількості 24,9 тис. громадян отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям, а 17,7 тис. осіб організували власну справу за рахунок виплат одноразової допомоги по безробіттю. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 48,5%, а молодь у віці до 35 років – 50,0%.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–серпні 2007р. порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 5,6 відсоткового пункта та  становив 41,6%. Зростання спостерігалось в усіх регіонах країни. Зазначений показник знаходився в межах від 33,3% у Рівненській області до 69,6% у м.Києві.

Без вирішення питання працевлаштування з обліку державної служби зайнятості у січні–серпні 2007р. було знято 455,2 тис. осіб, що на 20,9% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Поряд із працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямів соціального захисту незайнятого населення є організація оплачуваних громадських робіт, які забезпечують тимчасову зайнятість. У січні–серпні 2007р. в таких роботах взяло участь 321,2 тис. осіб, що на 1,5% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

За направленнями державної служби зайнятості у навчальних закладах усіх типів у січні–серпні 2007р. проходили професійне навчання 159,7 тис. безробітних проти 137,4 тис. у січні–серпні 2006р.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у серпні 2007р. на допомогу по безробіттю було витрачено 149,6 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 508,6 тис. осіб, або 85,4% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у серпні 2007р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року зріс на 29,1% і становив 294,12 грн., що дорівнює 66,8% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (440 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 серпня 2007р. за оцінкою, в Україні, чисельність наявного населення становила 46474,5 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2007р. кількість населення зменшилась на 171,5 тис. осіб, або на 6,3 особи на 1000 населення.

Загальне скорочення населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 179,8 тис. осіб, водночас міграційний приріст населення становив 8,3 тис. осіб. Порівняно з січнем–липнем минулого року природне скорочення зменшилось на 15,3 тис. осіб. Це є наслідком збільшення кількості народжених на 10,9 тис. осіб і зменшення кількості померлих на 4,4 тис. осіб.  

Міграційний приріст населення порівняно з  січнем–липнем 2006р. збільшився з 6,7 тис. до 8,3 тис. осіб.  Число прибулих в Україну на постійне проживання зросло з 22,3 тис. осіб до 24,9 тис. осіб, а кількість  вибулих за межі країни зросла  з 15,6 тис. до 16,6 тис. осіб.

Серед прибулих 79% становили іммігранти з країн СНД і 21% – з інших країн. Серед вибулих 70% виїхали до країн СНД і 30% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–серпня 2007р. зареєстровано 282,3 тис. злочинів, що на 2,5% менше, ніж у січні–серпні 2006р., з числа яких 6 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів 38% (на 4,3 відсоткового пункта менше, ніж у січні–серпні 2006р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 45,3% становили злочини проти власності, 16,4% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоровя населення, 5,8% – злочини проти життя та здоровя особи, 5,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 5,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, по 4,9% – відповідно злочини у сфері службової діяльності та злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,8% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 3,2% – злочини проти громадської безпеки, 2,6% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–серпня 2007р. скоєно 1952 умисні вбивства і замахи на вбивство, 548 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року значно зросла кількість злочинів щодо ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, – в 3,4 раза.

Кількість крадіжок (74,2 тис.) та грабежів (21,5 тис.) за звітний період порівняно з січнем–серпнем 2006р. зменшилась відповідно на 13% та 20,2%; кількість випадків шахрайства (10,1 тис.) зросла на 1,7%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури України за січень–серпень 2007р. виявлено 333 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 3670 злочинів, з яких 77,9% (зростання на 2,4 відсоткового пункта) тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільшу кількість злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями, зафіксовано у м.Києві – 361 злочин, Волинській області – 345, Харківській – 327 та в Автономній Республіці Крим – 309 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–серпень 2007р. становила 152,4 тис. осіб (на 7,9% менше, ніж у січні–серпні 2006р.), з числа яких 43,3 тис. жінки, 9 тис. пенсіонери та 8,2 тис. –  неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (55,6%) від крадіжок – 63,3 тис. та грабежів – 21,5 тис. осіб, серед яких кожна третя особа – жінка (26,1 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждали 10,4 тис. осіб, з яких 25,8% загинули. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 6363 особи, з числа яких 20,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 28% було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (145,3 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, 21% – раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких майже кожний другий має незняту або непогашену судимість, 14,3% – перебували у стані алкогольного спяніння. З числа виявлених осіб 12,9% – жінки, 7,3% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, становила 66%.