Архів: 2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень–вересень 2007 року

 

 Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт

 

Приріст реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні–вересні 2007р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 7,3%.

 

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, становив 492504 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався у торгівлі – на 17,1%, переробній промисловості – на 12,7%, будівництві – на 11,6%.

 

Промисловість

 

У вересні 2007р. приріст промислового виробництва проти відповідного місяця 2006р. становив 8,4%, за період з початку року – 10,7% (у січні–cерпні – 10,9%). Порівняно з січнем–вереснем попереднього року збільшення обсягів продукції спостерігалось за всіма основними видами промислової діяльності, крім легкої промисловості.

 

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

 У добувній промисловості виробництво продукції проти січня–вересня 2006р. зросло на 2,9%. Підприємства з добування металевих руд перевищили минулорічний рівень виробництва на 8%, нафти і газу – на 0,4%. У добуванні вугілля і торфу зберігається відставання від минулорічних обсягів виробництва, яке за січень–вересень становило 4% проти 4,2% у січні–серпні поточного року. За 9 місяців 2007р. видобуто 14,6 млрд.куб.м природного газу, 2,5 млн.т сирої нафти та випущено 43,5 млн.т готового вугілля.

У переробній промисловості випуск продукції порівняно з січнем–вереснем 2006р. збільшився на 12,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги продукції зросли на 13,3%. Приріст одержано на підприємствах м’ясної промисловості (19,9%), з виробництва напоїв (17%), тютюнової, молочної та кондитерської промисловості (відповідно 14,3%, 10,3% та 9,5%), з перероблення та консервування овочів та фруктів (13,9%), з виробництва олії та тваринних жирів (9,2%). При цьому не досягли минулорічних  обсягів продукції підприємства з виробництва макаронних виробів (відставання 0,7%). За січень–вересень 2007р. випущено 1,5 млн.т олії соняшникової нерафінованої, 75,1 тис.т макаронних виробів без начинки, 785 тис.т соків фруктових та овочевих, нектарів, 69,6 тис.т овочів консервованих натуральних, 37,5 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 2,2 млн.дал коньяку, 25,3 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 254 млн.дал пива, 159 млн.дал безалкогольних напоїв, 101 тис.т свіжих або охолоджених яловичини і телятини, 100 тис.т свіжої або охолодженої свинини, 285 тис.т свіжих або охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 232 тис.т виробів ковбасних, 625 тис.т молока обробленого рідкого, 80,2 тис.т вершкового масла, 181 тис.т сирів жирних, 418 тис.т продуктів кисломолочних, 71,1 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

На підприємствах з оброблення деревини і виготовлення виробів з деревини обсяги продукції у січні–вересні 2007р. проти аналогічного періоду попереднього року зросли на 24%. Збільшилось виготовлення вікон, дверей, рам і порогів дерев’яних, плит деревостружкових необроблених, шпону струганого (на 27–44%), паркету дерев’яного щитового, шпону лущеного, плит деревоволокнистих щільністю більше 0,8 г/см3 необроблених  (на 10–20%). При цьому зменшився випуск виробів дерев’яних будівельних та столярних, приборів столових та кухонних з деревини, піддонів дерев’яних.

 У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності у січні–вересні 2007р. обсяги продукції порівняно з січнем–вереснем 2006р. збільшились на 9,4%.

Досягнуто приросту у виробництві тест-лайнеру некрейдованого (34%), коробок, ящиків і сумок з гофрованих паперу та картону, паперу та картону спеціальних некрейдованих, паперу сигаретного, не розрізаного за розмірами, паперу для гофрування з напівцелюлози (15–19%). При цьому зменшилось виготовлення паперу та картону для графічних робіт некрейдованих, маси деревної механічної.

Зросло виробництво зошитів та друкування журналів і видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, і газет, журналів та інших видань, які виходять з більшою періодичністю (на 17–25%).

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення обсяги січня–вересня 2006р. перевищено на 3,1%. Обсяги первинної переробки нафти становили 11 млн.т, що на 2,6% менше, ніж за січень–вересень 2006р. Випуск бензину моторного з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше збільшився на 5,7%. Водночас скоротилось виготовлення мазутів топкових важких (на 7,9%) і палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного (на 0,7%).

 На підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості спостерігається подальше уповільнення темпів зростання виробництва. За 9 місяців 2007р. приріст обсягів продукції становив 4,3% (у січні–серпні – 5,4%), у тому числі у хімічному виробництві – 1,6% (2,9%). Зафіксовано зростання обсягів продукції у фармацевтичному виробництві (на 7,5%), виробництві мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів (на 0,4%), лаків і фарб (на 6,5%). Водночас на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції обсяги зменшились на 0,6%, штучних і синтетичних волокон – на 0,5%. Одержано приріст продукції у виробництві пластмасових виробів (на 21,1%) при скороченні випуску у виробництві гумових виробів (на 6,9%). За 9 місяців 2007р. вироблено аміаку синтетичного 3,8 млн.т, добрив азотних мінеральних або хімічних – 2,2 млн.т, соди каустичної – 102,2 тис.т, мила і препаратів поверхнево-активних органічних – 37,5 тис.т, шин – 4,2 млн.шт.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги продукції порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшились на 19,1%. Суттєво збільшився випуск виробів з гіпсу для будівництва (у 2,2 раза). Зросло виробництво банок для консервування (на 35%), плит та плиток керамічних, скла безпечного, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або штучного каменю (на 15–20%), вапна, гіпсових сумішей, виробів санітарно-технічних керамічних, ємностей для напоїв і харчових продуктів, шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічних мінеральних ват у блоках, листах або рулонах, цементу, блоків та цегли з цементу, штучного каменю або бетону для будівництва, цегли керамічної невогнетривкої будівельної (на 6–13%). Водночас зменшився випуск посуду столового, кухонного, інших господарсько-побутових та туалетних виробів, листів гофрованих, шиферу та аналогічних виробів з азбестоцементу.

На підприємствах металургії та з виробництва готових металевих виробів за 9 місяців приріст обсягів продукції становив 10,5%, що на 0,8 відсоткового пункта менше показника січня–серпня поточного року. У виробництві чавуну, сталі та феросплавів випуск продукції збільшився на 11,1%, на підприємствах інших видів первинного оброблення сталі – на 25,2%, з виробництва труб – на 5,5%, готових металевих виробів – на 19,1%, металевого лиття – на 18,7%. При цьому спостерігалось відставання проти січня–вересня 2006р. у виробництві кольорових металів (0,7%). За 9 місяців 2007р. виплавлено 27 млн.т чавуну, 21,7 млн.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, та 10,8 млн.т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, випущено 18,4 млн.т готового прокату та 2,2 млн.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.

У машинобудуванні приріст виробництва продукції за січень–вересень 2007р. становив 24,9%. Суттєво наростили обсяги продукції проти січня–вересня 2006р. підприємства з виробництва автомобільного транспорту (на 56,2%), машин для добувної промисловості і будівництва (на 38,8%), контрольно-вимірювальних приладів (на 31,3%), електричних машин та устатковання (на 24,3%), у залізничному машинобудуванні (на 29,3%). Перевищено минулорічний випуск продукції у виробництві машин та устатковання для сільського та лісового господарства на 18%, верстатів – на 15,4%, машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів – на 15%, машин та устатковання для металургії – на 14,9%, побутових приладів – на 4,8%, апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – на 10,3%. Водночас на підприємствах з виробництва офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин обсяги продукції зменшились на 0,6%. За січень–вересень 2007р. випущено 616 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 118 тис. пральних машин, 2,1 тис. верстатів для оброблення дерева, 3,6 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 261 тис. легкових автомобілів, 6,3 тис. автобусів.

На підприємствах легкої промисловості не досягнуто обсягів виробництва січня–вересня 2006р. (відставання склало 0,2%). У текстильній промисловості та виробництві одягу і хутра падіння становило 0,5%. Зокрема, на підприємствах текстильної промисловості випуск тканин ворсових, махрових і тканин спеціальних інших скоротився на 42%, тканин вовняних, светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та виробів аналогічних – на 15–26%. Водночас на 40% збільшилось виробництво білизни постільної, на 10–33% – панчішно-шкарпеткових виробів, тканин з волокон хімічних та бавовняних, ковдр та пледів, килимів і виробів килимових. У виробництві одягу з текстилю наполовину зменшився випуск костюмів жіночих і дівчачих, на 18–41% – костюмів, піджаків, блейзерів, курток типу піджаків, джемперів та виробів аналогічних чоловічих і хлопчачих, брюк, бриджів, спідниць та спідниць-брюк для жінок і дівчат. Разом з тим зріс випуск пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих типу “парки” або “аляски” та аналогічних виробів для чоловіків і хлопчиків, суконь та сарафанів, курток вітрозахисних та виробів аналогічних жіночих та дівчачих (на 8–12%). У виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зафіксовано приріст продукції (0,7%). Взуттєвиками за 9 місяців 2007р. випущено 14,9 млн. пар взуття.

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії обсяги продукції (робіт, послуг) за січень–вересень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. зросли на 1,7%. Всього вироблено 142,1 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі атомними електростанціями – 69,9 млрд.кВт·год, тепловими – 64,6 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг продукції сільського господарства за січень–вересень  2007р. проти відповідного періоду 2006р. скоротився на 5,1%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 6,4%, у господарствах населення – на 4,4%. Виробництво продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2006р. було на 8,9% меншим, що зумовлено зниженням урожаю зернових. Обсяг продукції тваринництва зріс на 0,2%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 5,4%, а в господарствах населення – скоротився на 2,5%.

 

  Зміни  обсягів  сільськогосподарського  виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

 

На початок жовтня 2007р. виробництво зернових культур (включаючи кукурудзу) становило 25,5 млн.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 16% менше порівняно з початком жовтня 2006р., у тому числі сільськогосподарськими підприємствами намолочено 19,5 млн.т (на 15% менше), господарствами населення – 6,0 млн.т (на 19% менше).

Кукурудзи на зерно зібрано 2,6 млн.т, що у 2,3 раза більше, ніж на початок жовтня 2006р. Це викликано як прискореними темпами збирання врожаю, які перевищують минулорічний рівень у 2,1 раза, так і більш високою урожайністю цієї культури (38,4 ц з 1 га проти 35,7 ц – торік).

На початок жовтня 2007р. господарствами всіх категорій отримано 2,7 млн.т насіння соняшнику (у початково оприбуткованій вазі), що на 19% менше проти відповідного минулорічного рівня, при середній урожайності 13,3 ц з 1 га (торік – 14,9 ц). Цукрових буряків (фабричних)  зібрано  3,7 млн.т, що на 46% менше проти минулорічного: при зростанні  урожайності до 296 ц з 1 га (торік 275 ц) зібрані площі цієї культури вдвічі менші, ніж на початок жовтня 2006р.

Господарствами усіх категорій накопано 18,9 млн.т картоплі (по 132 ц з 1 га), що на 1,5% менше, ніж на початок жовтня минулого року. Виробництво овочів відкритого ґрунту за рахунок зниження середньої урожайності (на 23 ц) порівняно з минулорічним скоротилося на 14% і становило 4,8 млн.т. Господарствами населення одержано 99% загального обсягу картоплі (18,7 млн.т) та 94% овочів (4,5 млн.т).

Озимі на зерно і зелений корм (крім ріпаку) під урожай 2008р. аграрними підприємствами (крім малих) посіяно на площі 3,94 млн.га (99,6% минулорічного рівня), з яких 3,87 млн.га (98%)  – посіви на зерно.

Господарствами усіх категорій за січень–вересень 2007р. реалізовано на забій 1,9 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 9,8% більше порівняно з відповідним періодом 2006р., вироблено 9,7 млн.т молока (на 7,2% менше) та 11 млрд.шт. яєць (на 1,9% менше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій (на 22,9%), але зменшилося виробництво молока (на 12,2%) та яєць (на 2,2%). У господарствах населення скоротилося виробництво м’яса (на 0,4% менше), молока (на 6%) та яєць (на 1,7%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва за січень–вересень 2007р. становила відповідно 51%, 82% та 50%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2007р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 6,4 млн. голів (на 8,3% менше, ніж на 1 жовтня 2006р.), у тому числі корів – 3,3 млн. (на 8,7% менше); поголів’я свиней зросло і становило – 8,3 млн. (на 2% більше); залишилася практично на минулорічному рівні чисельність птиці всіх видів (196,7 млн.) та овець і кіз (1,9 млн. голів).

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з початком жовтня 2006р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби - на 15,4%, у тому числі корів - на 13,8%; проте зросло поголів’я свиней - на 1,4%, овець і кіз - на 5,3%, птиці всіх видів - на 9,9%. У господарствах населення спостерігалося зменшення поголів’я великої рогатої худоби (на 4,3%), у тому числі корів (на 7,2%), птиці (на 5,7%), овець та кіз (на 1%), а поголів’я свиней збільшилося на 2,4%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–вересень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. зменшився на 3%, у тому числі продукції рослинництва – на 14%, проте обсяг продукції тваринництва збільшився на 11%. Середні ціни продажу продукції аграрними підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–вересень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. зросли на 29%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 53%, тваринництва – на 9%.

За 9 місяців 2007р. від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників на переробні підприємства надійшло 534 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 29% більше, ніж за 9 місяців 2006р., та 4,6 млн.т молока (на 5% більше). Частка господарств населення у загальному обсязі закупленої переробними підприємствами худоби та птиці порівняно з минулорічним періодом  зросла з 37,8% до 38,9%, молока – з 60,6% до 63,9%. Крім того, переробними підприємствами перероблено 414 тис.т власно вирощеної худоби та птиці (на 24% більше, ніж торік).

На 1 жовтня 2007р. на підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, та у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 14,2 млн.т зерна (на 5% більше проти 1 жовтня 2006р.), у тому числі 8,4 млн.т пшениці (на 15% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було у наявності 7,2 млн.т зерна (на рівні минулорічного), у тому числі 4,1 млн.т пшениці (на 20% більше).

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–вересні 2007р. становила 822 грн. за тонну, з них на пшеницю – 792 грн. за тонну (торік – відповідно 534 грн. та 551 грн. за тонну).

 

Будівельна діяльність

 

За 9 місяців 2007р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 34,8 млрд.грн., що на 14,3% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівельних робіт у січні–вересні 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності. Будівництво будівель та споруд, частка яких у загальному обсязі становить 85,7%, зросло на 14,3%. Обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок збільшились на 4,8%, з установлення інженерного устатковання будівель та споруд – на 18,5%, із завершення будівництва – на 21,6%.

Серед загальнобудівельних робіт найбільше зросли обсяги з будівництва будівель (на 19,2%) та монтажу і встановлення збірних конструкцій (на 14,7%). Також на 7,7% зросли обсяги робіт з будівництва мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену. Водночас значно (на 16,3%) зменшено обсяги робіт з будівництва підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості, на 9,5% – магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання.

Підприємства, що прокладають дороги, збільшили обсяги робіт на 13,0%. Обсяги інших будівельних робіт (мурування та кладка з цегли, залізобетонні роботи та інші бетонні роботи, буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів) зросли на 2,7%.

Наростили обсяги будівництва підприємства 22 регіонів.

У м.Києві, де виконано 31,0% загальнодержавного обсягу робіт, приросту (26,1%) досягнуто за рахунок будівництва житла, об’єктів соціально-культурного призначення, торговельних і готельних комплексів, а також залізнично-автомобільного переходу через р.Дніпро.

Значно, в 1,3 раза, зросли обсяги будівництва у м.Севастополі в основному за рахунок будівництва та ремонту житлових і нежитлових будівель, реконструкції Приморського бульвару та будівництва транспортної розв’язки, а також у Донецькій області – у зв’язку з виконанням робіт з підготовки будівельних ділянок, будівництвом та реконструкцією будівель, споруд та автомобільних шляхів, здійсненням монтажу металевих конструкцій та виконанням електромонтажних робіт на металургійних підприємствах.

В 1,2 раза зросли обсяги будівництва у Чернігівській області, що пов’язано в основному з будівництвом житла, роботами з розвідувального буріння нафтових і газових свердловин, а також з капітальним ремонтом та реконструкцією доріг.

Будівельники Вінницької, Сумської, Хмельницької, Львівської та Одеської областей на 17–18% збільшили обсяги робіт порівняно з відповідним періодом 2006р.

Зменшили обсяги робіт порівняно з січнем–вереснем 2006р. підприємства 5 регіонів, і найбільше – підприємства Миколаївської (на 10,4% за рахунок скорочення робіт на Ташлицькій ГАЕС та Южно-Українській АЕС) та Кіровоградської (на 7,1% через зменшення будівництва житла) областей.

 

Транспорт

 

За січень–вересень 2007р. підприємствами транспорту перевезено 659,2 млн.т вантажів, що на 6,0% більше, ніж за січень–вересень 2006р. Вантажооборот зріс на 0,2% і становив 357,3 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–вереснем 2006р. зросло на 9,2%, у тому числі відправлення вантажів – на 5,7%. Відправлення вантажів зросло на всіх залізницях: Донецькій – на 3,1%, Південній – на 4,2%, Придніпровській – на 4,2%, Львівській – на 7,5%, Південно-Західній – на 16,5% та Одеській – на 17,6%. Відправлення нафти і нафтопродуктів зросло на 0,2%, залізної та марганцевої руди – на 4,4%, цементу – на 5,6%, коксу – на 5,8%, чорних металів – на 6,9%, брухту чорних металів – на 7,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 11,3%, лісових вантажів – на 12,8%, будівельних матеріалів –  на 27,1%. Поряд із цим зменшилося відправлення кам’яного вугілля – на 3,1%, зерна і продуктів перемелу – на 25,5%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 7,6%, у тому числі на Одеській залізниці – на 4,4%, Львівській – на 6,1%, Донецькій – на 6,7%, Придніпровській – на 7,2%, Південній – на 14,5% та Південно-Західній – на 18,8%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 9,2%, у цілому замовникам доставлено 18,1 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–вереснем 2006р. зросло на 9,8%, морського транспорту – на 8,5%. Закордонні перевезення вантажів морським транспортом скоротилися на 4,2%, річковим – на 6,2%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 12,2% і становив 131,1 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 17,3%, транзитних – на 34,7% та внутрішнього сполучення – на 28,0%. Переробка експортних вантажів зменшилася на 8,2%. Кількість оброблених суден, закордонних та інфрахт, збільшилася на 12,4% і становила 14,8 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2007р. перевезено 122,8 млн.т вантажів, що на 14,7% більше порівняно з січнем–вереснем 2006р., та виконано вантажооборот в обсязі 21,1 млрд.ткм, який зріс на 19,0% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 138,7 млн.т вантажів, що на 7,9% менше, ніж у січні–вересні 2006р. Перекачка газу зменшилася на 15,4%, аміаку – на 10,0%, транспортування нафти збільшилось на 17,3%. Транзит нафти зріс на 23,9%, а газу та аміаку –  скоротився відповідно на 17,0% і на 4,5%.

За 9 місяців 2007р. авіаційним транспортом перевезено 72,5 тис.т вантажів, що на 0,4% більше, ніж за відповідний період минулого року. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 260,1 млн.ткм, що на 16,6% більше порівняно з січнем–вереснем 2006р.

За січень–вересень 2007р. послугами пасажирського транспорту скористалися 6,4 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 108,2 млрд.пас.км, що відповідно на 4,9% і на 2,6% більше порівняно з січнем–вереснем 2006р.

Залізничним транспортом за січень–вересень 2007р. відправлено 340,8 млн. пасажирів, що на 0,4% менше, ніж за січень–вересень 2006р. Відправлення пасажирів зросло на Придніпровській залізниці – на 1,4% та Південній – на 1,5%. На Донецькій залізниці відправлення пасажирів знизилося на 0,2%, Львівській – на 0,7%, Південно-Західній – на 1,8%, Одеській – на 3,0%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,1 млрд. пасажирів, що на 4,3% більше, ніж за січень–вересень 2006р.  Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 9,1%. Перевезення пасажирів морським транспортом за січень–вересень 2007р. зменшилося на 28,9% порівняно з січнем–вереснем 2006р. Підприємства м.Севастополя, які виконували 78,0% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 35,7%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 17,6%. Переважну частину всіх закордонних перевезень (90,6%) виконували підприємства Автономної Республіки Крим, які у січні–вересні 2007р. збільшили перевезення пасажирів на 17,9%. Перевезення пасажирів річковим транспортом у січні–вересні 2007р. зменшилися на 8,1%, у закордонному сполученні –  зросли на 29,5%. Авіаційним транспортом перевезено 3,8 млн. пасажирів, що на 11,4% більше порівняно з січнем–вереснем 2006р. Міським електротранспортом за 9 місяців 2007р. перевезено 2,9 млрд. пасажирів, що на 6,3% більше, ніж за січень–вересень 2006р.

 

Фінанси

 

За даними Міністерства фінансів України, доходи Зведеного бюджету за січень–серпень 2007р. становили 133,2 млрд.грн. (31,7% до ВВП), що складає 64,6% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (74,3% від загальної суми доходів).

Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 125,2 млрд.грн. (29,8% до ВВП), що складає 54,8% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 59,6% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 15% – на економічну діяльність, 10,5% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема, видатки по обслуговуванню боргу – 1,8% від загальної суми видатків (0,5% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 1,4% (0,4% до ВВП).

Профіцит Зведеного бюджету за січень–серпень 2007р. становив 8 млрд.грн. (1,9% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 99,9 млрд.грн. (62,8% від річних призначень), або 23,8% до ВВП, і на 71,5% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість становив 53,4%, податок на прибуток підприємств – 26%.

У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 100,1 млрд.грн. (56,2% від річних призначень), або 23,9% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (31,8% від загальної суми видатків), економічної діяльності (14,2%), громадського порядку, безпеки та судової влади (10,4%), здійснення загальнодержавних функцій (9,2%), у тому числі обслуговування боргу (2% від загальної суми видатків). Державний бюджет України зведено з дефіцитом 0,2 млрд.грн. (0,1% до ВВП).

Облікова відсоткова ставка Національного банку України на кінець липня 2007р. становила 8%.

За даними Національного банку України, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки), за липень 2007р. збільшились на 4,3% і на 1 серпня 2007р. становили 339 млрд.грн., з яких 162,1 млрд.грн. – у національній валюті.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за липень збільшились на 3,7% і на 1 серпня 2007р. становили 131,4 млрд.грн., з яких 74,8 млрд.грн. – у національній валюті.

На кінець липня 2007р. офіційний курс гривні до долара США становив 505 грн. за 100 доларів США, гривні до євро – 689,78 грн. за 100 євро.

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–серпень 2007р. становив 60,9 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 77,5 млрд.грн., збитків – 16,6 млрд.грн.).

Протягом січня–серпня 2007р. збитково працювало 33,8% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та  зв’язку (39,6% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), у наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту (39,1%), у будівництві (38,0%), у промисловості (37,6%), по операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (35,9%).

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень–серпень 2007р. становив 31538,7 млн.дол. США і збільшився порівняно з відповідним періодом 2006р. на 30%, імпорту – 37494,3 млн.дол. (на 33,8% більше). Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5955,6 млн.дол. (у січні–серпні 2006р. – 3762,9 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 199 країн світу.

До країн СНД було експортовано 37,4% усіх товарів, до країн ЄС – 28,8% (у січні–серпні 2006р. – відповідно 30,9% та 28,1%). З країн СНД імпортовано 44% усіх товарів, з країн ЄС – 36,2% (у січні–серпні 2006р. – 47% та 33,4%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (25,5% експортних та 28,7% імпортних надходжень). До Туреччини, Італії, Німеччини, Польщі, Білорусі та Казахстану здійснювалось разом 26,4% експортних поставок. Надходження з Німеччини, Туркменістану, Китаю, Польщі, Італії та Казахстану разом становили 33,7% від загального обсягу імпорту.

Серед найбільших торгових партнерів у січні–серпні 2007р. експортні поставки найбільше зросли до Казахстану – в 1,8 раза, Російської Федерації – в 1,6 раза, Туреччини – на 49,8%, Німеччини – на 41,8%, Білорусі – на 33,8%, Польщі – на 27,4%, Італії – на 16,7%. Імпортні поставки збільшились з усіх головних торгових країн-партнерів.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі України, як і раніше, становлять недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, механічне та електричне обладнання, транспортні засоби і шляхове обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

У загальному обсязі експорту товарів за січень–серпень 2007р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась частка чорних металів, виробів з чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, електричних машин і устаткування, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, жирів та олій тваринного або рослинного походження, наземних транспортних засобів. Натомість зменшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, зернових культур, продуктів неорганічної хімії, руд, шлаків і золи.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, наземних транспортних засобів, крім залізничних, чорних металів. Зменшилась частка енергетичних матеріалів; нафти та продуктів її перегонки, електричних машин і устаткування, паперу та картону.

У січні–серпні 2007р. експорт української давальницької сировини становив 59,1 млн.дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 63,9 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1546 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 2089,9 млн.дол.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на м.Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Полтавську та Миколаївську області.

Найбільші імпортні надходження здійснювались до м.Києва, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської та Харківської областей.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–вересень 2007р. становив 595,5 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–вереснем 2006р. збільшився на 12,3%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за  січень–вересень 2007р. становив 217,4 млрд.грн., що на 28,2% більше обсягу січня–вересня 2006р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,4%. В обороті організованих ринків 14,9% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–вересень 2007р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 13,7% і становив 8,1 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–вересень 2007р. становив 119,5 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 28,3% більше обсягу січня–вересня 2006р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–вересень 2007р. становив 108,6% (у відповідному періоді попереднього року – 105,9%).

Серед продуктів харчування найбільше (на 26,9%) подорожчали  фрукти. Олія та жири зросли в ціні на 26,5%, при цьому олія – на 49,5%, масло та маргарин – відповідно на 20,4% та 20,3%, а сало подешевшало на 2,3%. Ціни на овочі зросли на 22,8%, у тому числі на капусту – у 2,1 раза, моркву – на 45,0%, буряк – на 19,7%. Крім того, на 18,9–6,7% подорожчали яйця, молоко та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, хліб та хлібопродукти, риба та рибопродукти. Водночас відбулося здешевлення цукру на 6,5%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 4,2% за рахунок зростання плати за квартиру (на 20,5%), гуртожитки (на 16,9%), холодну воду (на 11,9%), каналізацію (на 11,3%), гарячу воду (на 7,9%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 8,9%, при цьому найбільше подорожчали санаторно-курортні (на 19,0%) та амбулаторні послуги (на 11,0%).

Зростання цін на транспорт у цілому на 6,9% найбільшою мірою зумовлене подорожчанням паливно-мастильних матеріалів (на 16,7%) та підвищенням плати за перевезення залізничним транспортом (на 15,9%).

На 14,9–3,0% подорожчали послуги освіти, ресторанів та готелів, відпочинку і культури.

Індекс цін виробників промислової продукції за січень–вересень 2007р. становив 115,8% (у відповідному періоді попереднього року – 110,3%).

У добувній промисловості ціни зросли на 20,5%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 17,8%, переробній – на 14,8%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–серпні 2007р. становив 113,5% (у відповідному періоді попереднього року – 114,7%).

Найбільше зростання цін (на 16,2–14,0%) зафіксовано у будівництві установ охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, адміністративних та житлових будівель, готелів та ресторанів, об’єктів з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень–серпень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшились на 27,8%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 24,4%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 11,5%.

Витрати населення у січні–серпні 2007р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 31,9%. Приріст заощаджень становив 24997 млн.грн.

У січні–серпні 2007р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у громадян–підприємців) становила 1271 грн., що у 2,9 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (440 грн.), та у 2,3 раза – рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (561 грн.). При цьому порівняно з відповідним періодом 2006р. розмір середньої заробітної плати збільшився на 27,9%.

В економіці країни залишається значною диференціація рівня оплати праці за видами економічної діяльності та регіонами.

Найвищий рівень оплати праці спостерігається у фінансових установах та на підприємствах авіаційного транспорту, а серед промислових видів діяльності – на виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення, готових металевих виробів та у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин, де заробітна плата працівників перевищує середній показник по економіці в 1,5–2,0 раза.

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств сільського господарства та мисливства, рибальства та рибництва, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, а також підприємств по виробництву текстилю, одягу, виробів з хутра та шкіри був більш ніж на третину нижчим за середній по економіці.

Серед регіонів найнижчий рівень оплати праці (на 30,9% менший від середнього по країні) зафіксовано у Тернопільській області, натомість найвищий (відповідно в 1,7 раза більший), як і раніше, спостерігався у м.Києві. Середня заробітна плата працівників Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей також перевищила показник у цілому по країні (на 0,8–14,0%).

Реальна заробітна плата у січні–серпні 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшилась на 12,2%.

Завдяки значному скороченню загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати упродовж серпня (на 32,8 млн.грн.), за період з початку року вона зменшилась на 4,5%, або на 36,6 млн.грн.

 

Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати у 2006–2007 роках

(на 1 число відповідного місяця)

 

 

На 1 вересня сума невиплаченої заробітної плати становила 769,8 млн.грн., або 4,7% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2007р.

Із загального обсягу боргу майже дві третини (60,2%) припадає на економічно неактивні та збанкрутілі підприємства.

Заборгованість з оплати праці працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня становила 306,7 млн.грн., що на 2,8% менше показника на початок року.

Найвагоміше зменшення боргу протягом січня–серпня 2007р. зафіксовано у сільському господарстві та мисливстві (на 28,1 млн.грн.), а також на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, інжиніринг та надання послуг підприємцям (на 6,6 млн.грн.) і надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту (на 3,8 млн.грн.).

Зменшення заборгованості спостерігалося в 20 регіонах: від 2,0% у Миколаївській області до 72,6% у Тернопільській.

У цілому з кожних 100 гривень, не виплачених економічно активними підприємствами на початок вересня 2007р., 56 заборгували своїм працівникам підприємства промисловості, 13 – організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, інжиніринг та надають послуги підприємцям, ще 11 – будівельні організації.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 вересня становила 141,3 тис. осіб, або 1,3% загальної кількості працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1598 грн., що на 14,3% перевищує середній розмір заробітної плати за серпень 2007р.

Зменшення суми заборгованості з виплати заробітної плати протягом січня–серпня 2007р. спостерігалось і на підприємствах-банкрутах – на 6,8%, та підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність (економічно неактивні) – на 1,9%.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом липня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", на 1 вересня 2007р. відсутня.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом серпня зросла на 5% і на 1 вересня 2007р. становила 182,4 тис.грн., що менше суми заборгованості на 1 вересня 2006р. у 4,4 раза, або на 0,6 млн.грн.

У січні–серпні 2007р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1230,0 тис. сімей, що становило 91,9% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості - 947,2 тис., у сільській - 282,8 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–серпні 2007р. становила 97,3 млн.грн., з неї у міській місцевості – 85,8 млн.грн., у сільській - 11,5 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у серпні 2007р. становила 58 грн.

Крім того, 387,8 тис. сімей (88,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості - 86,5 тис. сімей, у сільській місцевості - 301,3 тис. сімей.

Середній розмір призначеної в серпні 2007р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 425 грн.

У січні–серпні 2007р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 147,8 млн.грн.

У січні–серпні 2007р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 11773,4 млн.грн. (98,5% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у серпні 2007р. на 2,4% і на 10 вересня 2007р. становила 7122,9 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4,8 місяця.

У серпні 2007р. мали борг за 3 місяці і більше: за опалення – 33% власників особових рахунків, вивіз сміття − 31%, підігрів води – 30%, квартплату – 29%, водопостачання − 26%, водовідведення – 25%, газопостачання – 24%.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна чисельність економічно активного населення віком 15–70 років становила 22,3 млн. осіб: 20,8 млн. були зайняті економічною діяльністю, а решту – 1,5 млн. – складали безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років 58,5%, а у працездатному віці (за методологією МОП) – 66,5%. Рівень безробіття серед економічно активного населення зазначеного віку (за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за січень–червень 2007р.) становив 6,6% та 7,1% відповідно.

За даними державної служби зайнятості, протягом січня–вересня 2007р. її послугами скористалися 1960,7 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 2167,4 тис. за відповідний період 2006р.

На обліку цієї установи на 1 жовтня 2007р. перебувало 599,9 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, з них близько двох третин становили жінки, майже половину – мешканці сільської місцевості, понад третину – молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 96,7% незайнятих громадян, з них 71,0% отримували допомогу по безробіттю. Серед безробітних майже кожний другий раніше займав місце робітника, а кожний четвертий – посаду службовця або не мав професійної підготовки.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з відповідною датою минулого року скоротилася на 14,2% і на 1 жовтня 2007р. становила 580,0 тис. осіб, або 39,5% усіх безробітних працездатного віку (за методологією МОП). Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні у вересні 2007р. не змінився і на 1 жовтня становив 2,1% від кількості населення працездатного віку, проте на 0,3 відсоткового пункта був нижчим, ніж на відповідну дату минулого року. Зазначений показник серед сільського населення більше ніж удвічі перевищував його у мешканців міської місцевості та становив 3,5% проти 1,5% відповідно.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Рівненській області (3,9%), а найнижчий – у м.Києві (0,3%).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж вересня 2007р. скоротилася на 4,7 тис. і на кінець місяця становила 213,3 тис., що на 10,3% менше минулорічного показника. Із зазначеної кількості робочих місць (вакансій) більше половини передбачалося для робітників, чверть – для службовців та кожне шосте вільне робоче місце – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, упродовж останніх 5 місяців залишається незмінним і становить 3 особи на 1 вільне робоче місце (вакансію).

За регіонами навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця (вакансії) на кінець вересня 2007р. коливалося від 0,1 особи у м.Києві до 13 осіб у Хмельницькій області.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–вересні 2007р. працевлаштовано 859,2 тис. осіб, що на 3,9% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Із зазначеної кількості 28,0 тис. громадян отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям, а 19,7 тис. осіб організували власну справу за рахунок виплат одноразової допомоги по безробіттю. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 49,1%, а молодь у віці до 35 років – 50,3%.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–вересні 2007р. порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 5,6 відсоткового пункта і становив 43,8%. Зростання спостерігалось у всіх регіонах. Зазначений показник знаходився в межах від 35,8% у Чернівецькій області до 71,2% у м.Києві.

Без вирішення питання працевлаштування з обліку державної служби зайнятості у січні–вересні 2007р. знято 501,6 тис. осіб, що на 21,4% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Поряд із працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямів соціального захисту незайнятого населення є організація оплачуваних громадських робіт, які забезпечують тимчасову зайнятість. У січні–вересні 2007р. у таких роботах взяло участь 361,3 тис. осіб, що на 2,3% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

За направленнями державної служби зайнятості у навчальних закладах усіх типів у січні–вересні 2007р. проходили професійне навчання 180,5 тис. безробітних проти 158,0 тис. у відповідному періоді 2006р.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у вересні 2007р. на допомогу по безробіттю було витрачено 146,5 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували упродовж зазначеного місяця, становила 486,9 тис. осіб, або 83,9% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у вересні 2007р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року зріс на 31,6% і становив 300,87 грн., що дорівнює 68,4% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (440 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 вересня 2007р. в Україні, за оцінкою, чисельність наявного населення становила 46460,3 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2007р. кількість населення зменшилась на 185,8 тис. осіб, або на 6,0 особи на 1000 населення.

Загальне скорочення населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 194,5 тис. осіб, у той час як міграційний приріст населення становив 8,7 тис. осіб. Порівняно з січнем–серпнем минулого року природне скорочення зменшилось на 15,6 тис. осіб.

Зменшення природного скорочення є результатом як збільшення кількості народжених за цей період на 11,9 тис. осіб порівняно з відповідним періодом 2006р., так і скорочення числа померлих на 3,7 тис. осіб.

Порівняно з січнем–серпнем 2006р. міграційний приріст населення збільшився з 6,3 тис. осіб до 8,7 тис. Число прибулих на постійне проживання зросло з 25,1 тис. осіб до 28,5 тис., а кількість  вибулих – з 18,8 тис. осіб до 19,8 тис.

Серед прибулих 80% становили іммігранти з країн СНД і 20% – з інших країн. Серед вибулих 69% виїхали до країн СНД і 31% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–вересня 2007р. зареєстровано 315,5 тис. злочинів, що на 3,3% менше, ніж у січні–вересні 2006р., з числа яких 6,5 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів 37,8% (на 4,1 відсоткового пункта менше, ніж у січні–вересні 2006р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 45,4% становили злочини проти власності, 16,4% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,8% злочини проти життя та здоров’я особи, 5,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 5,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 5% –  злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,8% – злочини у сфері службової діяльності, 3,8% злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 3,1% – злочини проти громадської безпеки, 2,5% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–вересня 2007р. скоєно 2187 умисних вбивств і замахів на вбивство, 619 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року значно зросла кількість злочинів щодо ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, – у 2,9 раза.

Кількість крадіжок (83,4 тис.) та грабежів (23,9 тис.) порівняно з січнем–вереснем 2006р. зменшилась відповідно на 12,7% та 20,7%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури за січень–вересень 2007р. виявлено 375 організованих груп та злочинних організацій, що скоїли 4099 злочинів, з яких 78,8% складали тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільша кількість злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями, спостерігалася у м.Києві – 361 злочин, Харківській – 352 та Волинській – 345 областях, в Автономній Республіці Крим – 320 злочинів.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–вересень 2007р. становила 170,6 тис. осіб (на 8,5% менше, ніж у січні–вересні 2006р.), з числа яких 48,4 тис. жінки, 10 тис. пенсіонери та 9 тис. –  неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (55,7%) від крадіжок – 71,2 тис. та грабежів – 23,8 тис. осіб, серед яких кожна третя особа – жінка (29,2 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 11,8 тис. осіб, з яких 25,9% загинуло. Всього внаслідок злочинних діянь загинуло 7190 осіб, з яких 19,9% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 27,5% було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (163,3 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, 21,1% – раніше вже ставали на злочинний шлях, з числа яких майже кожний другий має незняту або непогашену судимість, 14,2% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб 13% становлять жінки, 7,2% неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, становила 65,9%.