Архів

Соціально-економічне становище України за I квартал 2001 року

          Повідомлення Державного комітету статистики України

         Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою за січень-березень 2001р. становив 42865 млн.грн.

Протягом останніх місяців зберігалася позитивна динаміка зростання виробництва за провідними видами економічної діяльності, що сприяло приросту реального ВВП у січні-березні поточного року на 7,7% порівняно з відповідним перідом минулого року.

Найбільш значний приріст валової доданої вартості у січні-березні поточного року спостерігався в обробній промисловості - 23,7%, оптовій і роздрібній торгівлі - 9,0, будівництві - 8,6, сільському господарстві - 5,1 та добувній промисловості - 3,2%.

Промисловість

 Обсяги промислового виробництва України за січень-березень 2001р. зросли проти відповідного періоду минулого року на 17,4%. Приріст продукції досягнуто на підприємствах усіх основних видів промислової діяльності. Збільшилось промислове виробництво у 26 регіонах, у Рівненський області його обсяги відповідають рівню січня-березня 2000р.

У добувній промисловості приріст продукції за період з початку року становив 3,3%. Зросли обсяги виробництва на підприємствах з видобутку металевих руд (на 8,6%), кам’яного та бурого вугілля і торфу (на 0,3%), вуглеводнів (на 1,2%).

Підприємства з видобутку та збагачення залізної руди збільшили її видобуток на 859 тис.тонн (на 6,7%), а випуск агломерату і обкотишів залізорудних - відповідно на 729 і 340 тис.тонн (на 8% і 13%).

На підприємствах з видобутку та збагачення руд кольорових металів видобуток марганцевої руди зріс на 28%, випуск цинку (в окису цинку) - в 2,3 раза, агломерату марганцевого - на чверть, германію в концентратах, глинозему, титанового концентрату - на 5-16%.

Нафто-газовидобувними підприємствами видобуто 649 тис.тонн нафти, що відповідає рівню І кварталу 2000р., видобуток газу та газового конденсату зріс відповідно на 0,9% та 2,1%.

Випуск кінцевої продукції шахт - готового вугілля становить 16 млн.тонн, що на 4,7% менше рівня січня-березня 2000р. Водночас виробництво готового вугілля для коксування, яке складає 45% від загального випуску, збільшилося на 1,4%.

В обробній промисловості, продукція якої складає дві третини всього промислового виробництва країни, у січні-березні 2001р. порівняно з січнем-березнем минулого року досягнуто приросту 23,8%.

В харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів минулорічні обсяги виробництва перевищено на 22,7%. Суттєвий приріст продукції одержано на підприємствах з виробництва молочних продуктів (61,5%), жирів (36,9%), кондитерських виробів (42,5%), з перероблення овочів і фруктів (46,8%). Зріс випуск тваринного масла, сирів жирних, продукції з незбираного молока, фруктових консервів, олії (на 40-72%), маргаринової продукції, кондитерських виробів, консервів овочевих (на 28-37%). Водночас скоротились обсяги виробництва в м’ясній промисловості (на 27,6%) та на підприємствах з виробництва макаронних виробів (на 8,3%). Зменшено випуск м’яса, ковбасних виробів, м’ясних напівфабрикатів, макаронних виробів на 11-39%.

У легкій промисловості обсяги продукції у січні-березні поточного року зросли проти відповідного періоду минулого року на 27,4%. На підприємствах текстильної промисловості збільшення випуску продукції на 19,3% досягнуто за рахунок зростання виробництва вовняних, лляних, шовкових тканин, нетканих матеріалів типу тканин, лляного і конопляного волокна, вовняної та лляної пряжі, панчішно-шкарпеткових виробів. У промисловості з виробництва готового одягу і хутра обсяги випуску зросли на 32,4%. Майже в 2 рази збільшено виробництво брюк та сорочок,  на 26-34% - костюмів і курток. На третину зросли обсяги продукції на підприємствах взуттєвої промисловості, ними випущено понад 4 млн.пар взуття.

На підприємствах з оброблення деревини та виготовлення виробів з неї обсяги виробництва зросли у січні-березні проти відповідного періоду торік на 28,2%. Перевищено минулорічні обсяги випуску тари дерев’яної більш ніж на дві третини, плит деревностружкових та деревноволокнистих - відповідно на 36% та 34,6%, фанери клеєної - на 13,1%. Зменшено виробництво пиломатеріалів, блоків віконних і дверних в зборі, паркету.

У целюлозно-паперовій та поліграфічній промисловості обсяги виробництва порівняно з січнем-березнем 2000р. зросли на 26,6%. Збільшено виробництво всіх основних видів продукції, а саме: мішків паперових  майже удвічі, паперу - на 59,8% (у тому числі газетного - на 68%, паперу-основи для виробів побутового і санітарно-гігієнічного призначення - на 63,2%), картону, шпалер, зошитів шкільних, тари споживчої з паперу та картону - на 27-39%.

На підприємствах з випуску коксу та продуктів нафтоперероблення одержано найвищий серед основних видів промислової діяльності приріст - 50,1%.

Нафтопереробними підприємствами перероблено 2,8 млн.тонн нафти, що на 1,2 млн.тонн  (78,9%) більше ніж за відповідний період минулого року. Як наслідок випуск мазуту топкового зріс у 2,2 раза, бензину автомобільного та дизельного палива - на 93%.

Коксохіміки виробили 5,0 млн.тонн коксу, що на 6,8% більше ніж у січні-березні 2000р.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги виробництва у  січні-березні 2001р. зросли проти аналогічного періоду минулого року на 13,8%. Збільшився випуск продукції в хімічному виробництві на 11,7%, у тому числі в фармацевтичному - на 13,7%, а також на підприємствах з виробництва пластмасових та гумових виробів відповідно на 50,4% і 13,3%.

Підприємствами основної хімії збільшено виробництво синтетичного аміаку, каустичної та кальцинованої соди на 15-25%, калійних мінеральних добрив - більш ніж наполовину, хімічних засобів захисту рослин - у 4 рази. Водночас скорочено випуск фосфатних мінеральних добрив і сірчаної кислоти.

За період з початку року вироблено 51,4 тис.тонн синтетичних смол і пластичних мас (на 44% перевищено рівень січня-березня 2000р.), при цьому випуск поліетилену зріс у 6 разів, поліпропілену - на дві третини. Поряд з цим не досягнуто минулорічного обсягу з випуску кінофотоплівки, стрічки магнітної, хімічних волокон та ниток.

У шинній промисловості випущено 1,8 млн.штук всіх видів шин, що на 1,4% менше ніж за відповідний період торік. Виробництво шин для легкових автомобілів, яке становить 86% від загального випуску шин, скорочено на 3%, тоді як для сільськогосподарських машин та вантажних автомобілів зросло, відповідно, на 6 і 13%, для мотоциклів і моторолерів - на 46%.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів обсяги продукції зросли порівняно з січнем-березнем попереднього року  на 18,4%.

Випуск листів гіпсокартонних збільшився на дві третини, керамічних плиток для підлоги - на третину, облицювальних виробів з природного каменю, пляшок, склотари консервної, виробів санітарних керамічних - на 15-24%. Разом з тим скорочено виробництво мінеральної вати, будівельної цегли, шиферу, труб і муфт азбестоцементних.

За період з початку року порівняно з січнем-березнем 2000р. на 20,8% збільшилось виробництво продукції на підприємствах металургії та з оброблення металу. Приріст обсягів одержано у виробництві чорних металів (15,5%), труб (69,7%), первинному обробленні сталі (34,9%), виробництві кольорових металів (9,8%) та на підприємствах з оброблення металу (21,2%).

В прокатному виробництві загальний випуск прокату чорних металів збільшився на 17% і становив 7,3 млн.тонн.

За І квартал поточного року вироблено 459 тис.тонн стальних труб, майже на дві третини більше відповідного періоду попереднього року.

На підприємствах машинобудування обсяги виробництва зросли проти січня-березня торік на 22,6%. Вагомий приріст отримано в  металургійному машинобудуванні (83,2%), суднобудівній (75,7%) та авіаційній (46%) промисловості,  машинобудуванні для целюлозно-паперової промисловості (43,8%) та на підприємствах з виробництва електричного та електронного устаткування (31,5%), побутових приладів (25,4%). Водночас значно скоротився випуск продукції в автомобілебудуванні (на 35,5%).

Машинобудівні підприємства досягли значного приросту у виробництві комплектних трансформаторних підстанцій, електроламп освітлювальних, проводів неізольованих для повітряних ліній електропередач, кабелів силових і проводів шлангових, телефонних апаратів.

У І кварталі поточного року вироблено 196 тис. водолічильників для гарячої та холодної води, понад одну тисячу контрольно-касових апаратів, що відповідно в 3 і 6 разів більше аналогічного періоду минулого року. Значно (на 63-78%) зросло виробництво прокатного обладнання, механізованих кріплень для очисних робіт у вугільних шахтах, ліфтів і цистерн спеціалізованих.

Серед побутових приладів зріс випуск електроплиток, електродуховок, холодильників, морозильників, пральних машин. Водночас не досягнуто обсягів січня-березня 2000р. з виробництва електроміксерів, електрокавомолок, електропрасок, електросоковижималок.

Підприємства  сільськогосподарського машинобудування не досягли рівня січня-березня 2000р. з виробництва жаток рядкових, машин і комбайнів кукурудзозбиральних та кормозбиральних, косарок тракторних і навантажувачів універсальних сільськогосподарського призначення. Водночас випуск плугів і сівалок тракторних, комбайнів зернозбиральних, кормодробарок зріс у 2-3 рази, борін зубових, культиваторів тракторних і машин бурякозбиральних - на 53-86%.

Виробники транспортних засобів на 47-64% зменшили випуск вантажних, легкових автомобілів і автобусів. Виробництво велосипедів зросло у 10 разів.

На підприємствах  з  виробництва  та   розподілення   електроенергії  за

І квартал 2001р. вироблено 48,1 млрд.кВт.годин електроенергії, що на 1,6% менше, ніж за відповідний період минулого року, що є наслідком спаду виробництва на теплових електростанціях, частка яких у загальному виробництві електроенергії становить 48%. При цьому атомними і гідроелектростанціями виробництво електроенергії збільшено відповідно на 4,9% і 12,5%.

За січень-лютий 2001р. промисловими підприємствами України відвантажено продукції (надано послуг) на 23,5 млрд.грн., з неї на 2,2 млрд.грн. (9,6%) - на бартерних умовах, 15,9 млрд.грн. (67,6%) склали грошові надходження. В січні-лютому 2000р. питома вага бартеру та грошової сплати становила відповідно 19,4% та 50,9%.

У I кварталі 2001р. впровадженням інновацій у промисловості займалося 577  підприємств або 5,6% загальної їх кількості проти 585 і 6%, відповідно, у    I кварталі 2000р.

Найбільш поширеним напрямком інноваційної діяльності для   підприємств було освоєння нової продукції. У звітному періоді ними освоєно виробництво 2,9 тис. найменувань нових видів машин, устаткування, апаратів, матеріалів, виробів, що на 15% більше, ніж у відповідному  періоді минулого року.

Кожне пяте з інноваційно активних підприємств провело технологічне оновлення виробництва. У звітному періоді  в промисловості використано 200 нових технологічних процесів, з яких кожний четвертий спрямовано на економне використання матеріальних та енергетичних ресурсів.   Кількість підприємств, що здійснювали механізацію та автоматизацію виробничих процесів,  порівняно з I кварталом 2000р. збільшилась більше,  ніж на 40%.

Сільське господарство

 Обсяг сільськогосподарської продукції за  І квартал  2001р. в усіх категоріях господарств порівняно з  відповідним періодом 2000р. зріс   на 6,1%. Позитивна тенденція обумовлена нарощуванням обсягів виробництва як  в сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності на 12,7% (за рахунок значно кращих, ніж торік показників продуктивності худоби та птиці), так і в  господарствах населення (на 3,8%).

В поточному році темпи сівби ярих культур у 2,4 раза вищі порівняно з попереднім роком. За розрахунками, станом на 4 квітня поточного року в усіх категоріях господарств ярі культури посіяні на площі 2,1 млн.га, з них в  сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності та господарювання  - 1,7 млн.га, в господарствах населення - 0,4 млн.га. Із   посіяних  по яровому клину 1,7 млн.га зернових та зернобобових культур (без кукурудзи)  81% площ займає ячмінь.

Наявні ресурси насіння в цілому по Україні забезпечують потреби сільськогосподарських підприємств. На  початок  квітня у цих підприємствах було в наявності 1,1 млн. тонн (102,4% до потреби) насіння ярих зернових та зернобобових культур. Підготовлено для посіву  17,9 тис.тонн (120% до потреби) насіння соняшнику.

Аграрні підприємства значно краще, ніж торік забезпечені паливно-мастильними матеріалами для весняно-польових   робіт. За січень-березень  поточного року порівняно з  відповідним періодом 2000р. зросло надходження сільськогосподарським товаровиробникам   дизельного палива (на 67%),  бензину  (на 18%),  дизельних  та  трансмісійних масел (наполовину). Станом на  1 квітня 2001р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності   дизельного палива у 2,4 раза більше, а бензину - у 1,5 раза більше, ніж на відповідну дату торік.

В господарствах всіх категорій за січень-березень поточного року виробництво мяса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) становило   551 тис.тонн,  що  на 15,3% менше порівняно з відповідним періодом 2000р., молока - 2,2 млн.тонн (на 4,6% більше), яєць - 2,3 млрд.штук (на 4,7% більше). В сільськогосподарських підприємствах скоротилася  реалізація на забій худоби та птиці (на 41%), зменшилося виробництво  молока (на  3,7%), але зросли обсяги виробництва яєць (на 4,1%). В  господарствах населення порівняно з І кварталом 2000р.  зросли обсяги виробництва молока (на 8,8%) та яєць (на 5%), але скоротилася реалізація худоби та птиці на забій (на 4,5%). Частка цих господарств у  загальному   виробництві вказаних продуктів тваринництва складала відповідно 69%, 61% та 80%.

За розрахунками, в усіх категоріях господарств станом на 1 квітня  2001р. поголів’я великої рогатої худоби налічувало  10,1 млн.голів,  що менше порівняно з 1 березня 2000р. на 7%, у тому числі корів - 5 млн.голів (на 6% менше). Поголів’я великої рогатої худоби  скорочується за рахунок сільськогосподарських підприємств, де воно зменшилося на 20%. В господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби зросла на 14%, корів - на 5%. Загальна чисельність поголів’я свиней  становила 7,8 млн.голів, що на 15%  менше   минулорічної. Значне скорочення поголів’я свиней відбулося як в сільськогосподарських підприємствах (на 27%), так і в   господарствах  населення  (на 8%). Чисельність  поголів’я  птиці  всіх  видів   на 1 квітня поточного року становила 109,4 млн.голів (на 1% більше).  В сільськогосподарських підприємствах чисельність птиці зросла на 11%, а в господарствах населення - скоротилася на 2%.    

У січні-березні 2001р.  значно кращими, ніж за відповідний період минулого року були показники продуктивності худоби в сільськогосподарських підприємствах.  Так, надій молока від однієї корови  збільшився на 73 кг (майже на чверть)  і становив  377 кг,  несучість курей-несучок зросла на 11% і становила 59 яєць. Обсяг вирощування худоби та птиці  збільшився порівняно з січнем-березнем 2000р. на 19%, а його відношення до реалізації тварин на забій склало 115% (торік 56%). Це сталося, в першу чергу, за рахунок суттєвого зростання середньодобових приростів на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби (на 56%) та свиней (на 67%), які склали відповідно 245 і 157 грамів. Як наслідок, середня жива вага однієї голови великої рогатої худоби, проданої сільгосппідприємствами підприємствам м’ясної промисловості, зросла з 311 кг у 2000р. до 336 кг у 2001р., свиней - із 91 до 111 кг.

Важливим фактором зростання показників продуктивності тваринництва є краща порівняно з минулим роком  кормова база в сільськогосподарських підприємствах. На 1 квітня 2001р. запаси  кормів усіх видів становили 2886 тис.тонн кормових одиниць, що на 22% більше проти аналогічної дати минулого року. У розрахунку на одну умовну голову припадало  по 5,4 ц кормових одиниць проти 3,6 ц кормових одиниць на 1 квітня 2000р.

В сільськогосподарських підприємствах за І квартал поточного року загальний обсяг продажу худоби та птиці (в живій вазі) склав 130,2  тис.тонн, що на 47% менше, ніж за відповідний період минулого року, молока та молочних продуктів - 439,2 тис.тонн (на 13% більше), яєць - 784,8 млн.штук (на 13% більше). Обсяги бартерних угод в загальній реалізації сільськогосподарської продукції становили 6,7% (за січень-березень минулого року - 16,7%).

В рахунок орендної плати за землю та майнові паї (частки)  сільськогосподарськими підприємствами за січень-березень поточного року видано пайовикам 24,6 тис.тонн зерна, 3,1 тис.тонн насіння соняшнику, по 1,4 тис.тонн худоби та птиці (в живій вазі) та молока і молочних продуктів, 1,7 млн.штук яєць, 1,0 тис.тонн олії рослинної та 2,6 тис.тонн цукру.

Середні ціни продажу сільськогосподарськими підприємствами аграрної продукції по всіх каналах реалізації за січень-березень 2001р. зросли  порівняно з відповідним періодом 2000р. на 44%, у тому числі рослинництва - на 24%, тваринництва - на 56%.

Інвестиції та будівельна діяльність

            Позитивна тенденція зростання інвестицій в основний капітал, що склалась у минулому році, набула подальшого розвитку  у І кварталі поточного року. За звітний період  порівняно з І кварталом 2000р.  їх обсяги збільшились  на 23,7%  (у І кварталі 2000р. відповідно на 26,2%, за рік в цілому - на 11,2%).

           За  січень-березень 2001р. підприє­мствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3,9 млрд.грн.  інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень).

          Проти   відповідного періоду минулого року обсяги інвестицій в основний капітал зросли  у більшості регіонів України. Так, майже вдвічі більше освоєно   капітальних вкладень у Вінницькій області, на 73,9% перевищено їх обсяги у Черкаській, на 68,7% - в  Івано-Франківській області, трохи більше, ніж у півтора рази - у Сумській, Волинській та Кіровоградській областях.

  Слід відзначити, що більше, ніж на 40% порівняно з І кварталом 2000р. зросли обсяги інвестицій у таких промислово розвинутих областях як  Харківська та  Донецька.

   Значне зростання інвестиційної активності забудовників спостерігалось також у Миколаївській (на 49,1%),  Хмельницькій (на 40,8%), Херсонській (на 39,5%),  Рівненській (на 36,9%), Львівській (на 36,4%),  Запорізькій (на 34%)  та інших областях.

 З усіх освоєних обсягів капітальних  вкладень на придбання  машин, обладнання та устаткування для новозбудованих об’єктів та технічного переоснащення діючих підприємств використано 45,4%. Витрати на будівельні і монтажні роботи  становили 44,2%  усіх інвестицій.

          Власні   кошти   підприємств залишаються  основним джерелом інвестицій в основний капітал - 67,6%  загального обсягу  вкладень.

          У звітному періоді  зросла  частка інвестицій, освоєних за  рахунок коштів Держав­ного бюджету - 5,3% усіх капітальних вкладень проти 3,5%  у І кварталі 2000р.

          Кошти  місцевих бюджетів становили 3,9%, освоєних обсягів в Україні, іноземних інвес­торів - 2,4%. Населенням на будівництво власних житлових   будинків   використано  253 млн.грн. (6,4%).

          Значну частку (47%) усіх інвестицій в основний капітал освоєно підприємствами-замовниками  колективної   форми власності, з них  майже дві третини - акціонерними товариствами. Кошти державних підприємств становили  38,3% загального обсягу капітальних вкладень, підприємств комунальної форми власності та  приватних - по 7%.

        У I кварталі 2001р. забудовниками введені в експлуатацію  потужності по виробництву  39,2 тис. кВт електроенергії, 71,4 км ліній електропередачі, трансформаторні знижувальні підстанції напругою   35 кВ і вище потужністю 2,2 тис.кВ.А, 13 газових та 13 нафтових свердловин, 14,2 км газопроводів магістральних і відводів від них, 77 км нафтопроводів магістральних, 13,3 км автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям, 36 та 10 тис. номерів, відповідно на міських та сільських автоматичних телефонних станціях.

       Стали до ладу діючих електрична піч по виплавці  920 тис.т сталі на ЗАТ «Малий металургійний завод «ІСТІЛ» у Донецькій області, установка по виробництву 40 тис.т метил-третично-бутилового ефіру на ВАТ «Лисичанськнафтооргсинтез» та потужність по виробництву 720 тонн макаронних виробів ТОВ «Оазіс» у Луганській області,  лінія по виробництву 25 тонн за зміну плодоовочевих концентратів  ТОВ «Агропереробка» в Рівненській області.

       Крім того,  введені  в дію потужності по виробництву пиломатеріалів, столярних виробів, шпалер,  хлібобулочних виробів, майонезу, плавленого сиру, лікеро-горілчаних виробів і горілки та інші.

       У невиробничій сфері пріоритетним залишається житлове будівництво. За I квартал 2001р. введено  в експлуатацію 10 тис.квартир загальною площею 947,6 тис.кв.метрів, у тому числі у сільській місцевості - 181,5 тис.кв.метрів, у міських поселеннях - 766,1 тис. кв.метрів. Обсяги введеного житла зросли порівняно з відповідним періодом 2000р. в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м.Києві. Слід зазначити, що найбільше житла збудовано у м.Києві - 131,1 тис.кв.метрів або 13,8% загального обсягу введеного в Україні.

       Переважну більшість (74,1%) загальної площі житлових будинків введено в експлуатацію індивідуальними забудовниками.

       За рахунок коштів Державного бюджету введено в експлуатацію лише 10,8  тис.кв.метрів, що складає 1,1% загального обсягу.

       Введені в експлуатацію середні навчальні заклади на 1040 учнівських місць,  лікарня на 30 ліжок у смт Березанка Миколаївської області, мережі газифікації та теплопостачання протяжністю, відповідно 128,7 та 0,4 км, водопровідні та каналізаційні мережі протяжністю - 27,8 та 19 км.

       На будівництві об’єктів,  пов’язаних з ліквідацією наслідків  аварії на ЧАЕС, за даними забудовників, у I кварталі 2001р. освоєно 13,6 млн.грн. централізованих капітальних вкладень (22,3% передбаченого на рік обсягу), з них основну частину на будівництві лікарень та амбулаторно-поліклінічних закладів - 11,1 млн.грн.

 Будівельними підприємствами, що працювали за контрактами підряду, виконано власними силами робіт на суму 1,8 млрд. грн.,  що становить 31% від суми укладених контрактів на рік. Три чверті обсягу будівельних робіт виконано підприємствами колективної форми власності, 21,4% - державної, 2,2% - приватної, 0,9% - комунальної.

Протягом поточного року спостерігається досить стабільний приріст обсягів підрядних робіт: у січні - на 9,1%, за два місяці - на 8,6%, за І квартал - на 9%.

У січні-березні поточного року підприємства 19 регіонів збільшили обсяги будівництва проти відповідного періоду минулого року. Найбільшого приросту досягнуто будівельниками Рівненської (на 94,7%), Івано-Франківської (на 69,3%) та Закарпатської (на 56,9%) областей.

Відмічається висока активність будівельних підприємств Вінницької, Волинської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Тернопільської та Харківської областей (приріст виконаних робіт за звітний період становив 22-39%).

Однак в регіонах, де фінансова ситуація залишається складною, розвиток будівництва стримується. Так, в Запорізькій Дніпропетровській та Полтавській областях обсяги робіт проти І кварталу  2000р. знизились на 15-19%.

Слід зазначити, що приватні, державні та колективні підприємства у січні-березні поточного року наростили обсяги будівництва, відповідно на 27%, 17,9% та 6,5%. Лише комунальні підприємства скоротили обсяги робіт проти     І кварталу минулого року на 1,6%.

Ситуація з оплатою виконаних робіт у звітному періоді дещо покращилась: у І кварталі поточного року замовниками не оплачено 37% виконаних обсягів робіт, в той час, як у відповідному періоді минулого року  ця частка становила 41%.

Транспорт

 З початку року підприємствами транспорту перевезено вантажів       170,5 млн.тонн, що на 0,8% менше, ніж за І квартал минулого року,  вантажооборот знизився на 3,7% і склав 90,8 млрд. тонно-кілометрів. На ці показники вплинуло  скорочення з початку року  транзиту газу трубопроводним транспортом, а також зменшення у березні поточного року імпортних та транзитних вантажопотоків на залізничному транспорті, що пов'язано певною мірою з підвищенням  тарифів на експортні та імпортні перевезення.

За I квартал поточного року залізницями України відправлено 70,2 млн. тонн вантажів та забезпечено приріст в цілому по цьому показнику на 5,6%, у тому числі на Південно-Західній залізниці - на 22,8%, Придніпровській - на 8,1%, Одеській - на 12,1% та Донецькій залізниці - на 4,2%. Суттєво збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: лісових та нафти і нафтопродуктів - у 1,3 раза, хлібних вантажів - на 20,1%, чорних металів - на 9,9% та їх брухту - на 2,3%, цементу - на 9,2%, коксу - на 5,7%, залізної і марганцевої руди - на 5,4%, кам’яного вугілля - на 2,4%. Середньодобове вивантаження вагонів прискорилося в цілому на 4,9%, у тому числі на Південній залізниці - на 12,1%, Одеській - на 11,3%, Південно-Західній - на 5,2%, Донецькій - на 4,3%, Львівській - на 4,1% та Придніпровській залізниці - на 0,7%. В цілому на мережі залізниць щодобово розвантажувалося 14,2 тис. вагонів. Поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 30%, локомотива - на 3,2%, на 50 годин (на 34%) прискорився оборот вантажного вагона, майже на 4 години (на 47,4%) скоротився середній простій транзитного вагона.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 13,9%, з них у закордонному плаванні - на 9,3%. В цілому замовникам доставлено 2,9 млн.тонн вантажів. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) становив 23,2 млн.тонн і збільшився на 1,6%, у тому числі експортних - на 9,1%, внутрішнього сполучення - на 7,5%. Імпортні вантажопотоки скоротилися на 5,1%, транзитні - на 5,6%. Кількість оброблених суден перевищила рівень І кварталу 2000р. на 2,8% і становила 4,2 тис. одиниць.

Автомобільним транспортом перевезено 30 млн.тонн вантажів, що на 5% менше січня-березня минулого року, вантажооборот зріс на 13% і досяг          1,6 млрд.ткм за рахунок нарощування міжобласних та міжнародних перевезень.

За І квартал 2001р. магістральними трубопроводами транспортовано 52 млн.тонн вантажів, або на 6% менше, ніж за цей період минулого року. Це пов'язано зі скороченням  на 8%  транзиту газу, на який припадає майже половина загального обсягу перекачки.  Проте обсяги транспортування нафти зросли в цілому на 13,4%, її транзиту - на 4,7%, аміаку - відповідно на 21,3% та 11,2%.

За І квартал поточного року перевезено пасажирів 765,7 млн., виконано пасажирську роботу в обсязі 18,5 млрд.пас.км, що відповідно на 1,3% менше та 5,1% більше, ніж у січні-березні попереднього року. Залізничним транспортом за три місяці поточного року перевезено 118,9 млн. пасажирів та забезпечено приріст на 3,9%. Послугами автомобільного транспорту скористалися 645,6 млн. пасажирів, що на 2,3% менше, ніж за І квартал 2000р. Суб’єкти малого бізнесу, включаючи фізичні особи, які активно працюють на автобусних маршрутах, забезпечили приріст обсягу перевезення пасажирів на 28,6%. Помітне зростання пасажирських перевезень мало місце на морському транспорті.

Фінанси

 Доходи Зведеного бюджету за січень-лютий 2001р. (за даними Державного казначейства) становили 8 млрд.грн. (29,3% до ВВП), що становить 15,1% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 6,2 млрд.грн. (22,6% до ВВП), що складає 11,7% від річних призначень. В структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи - 45,9% (2,8 млрд.грн.). На підтримку галузей економіки витрачено 0,8 млрд.грн., або 13,3% загального обсягу видатків.

Видатки по обслуговуванню державного боргу становили 0,5 млрд.грн. (1,8% до ВВП), або 7,8% від  суми  видатків, у тому  числі на обслуговування зовнішнього державного боргу витрачено 0,2 млрд.грн. (0,7% до ВВП), або 3% - відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за січень-лютий 2001р. становив 1,8 млрд.грн. (6,7% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 5,9 млрд.грн. (14,1% річних призначень), або 21,7% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 55,7% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 40,7%, податок на прибуток підприємств - 32,9%.

У видатках Державного бюджету, що становили 4,4 млрд.грн. (10,5% річних призначень), або 16,2% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів - 22,5% (1 млрд.грн.), на обслуговування державного боргу - 10,9% (0,5 млрд.грн.), витрати на підтримку галузей економіки - 8,6% (0,4 млрд.грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 1,5 млрд.грн. (5,5% до ВВП).

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-лютий 2001р. становив 2,2 млрд.грн. (загальна сума прибутку становила  4,9 млрд.грн., збитків - 2,7 млрд.грн.).

По промислових підприємствах фінансовий результат за цей період складає 1,5 млрд.грн., його основну частину (76%) створено у трьох галузях - електроенергетиці, паливній промисловості та чорній металургії.

 За видами економічної діяльності найбільший фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування - 1,4 млрд.грн., отримано також підприємствами промисловості, його основна частина (69%) припадає на обробну промисловість (1,0 млрд.грн.).

Протягом січня-лютого 2001р. збитково працювало 44% підприємств, аналогічна ситуація спостерігалась і у відповідному періоді минулого року. Найбільше таких підприємств і організацій на транспорті (65%), у матеріально-технічному постачанні та збуті (61%), у житлово-комунальному господарстві (57%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх субєктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ)  на 1 березня цього року становила відповідно 190,9 та 261,9 млрд.грн. Порівняно з початком року дебіторська заборгованість зросла на  3,1%,  кредиторська - на 1,4%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 85,8% (224,7 млрд.грн.), між субєктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР - 6,6% (17,2 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн - 7,6% (19,9 млрд.грн.). В структурі дебіторської заборгованості - 95,6% (182,6 млрд.грн.), 1,8% (3,5 млрд.грн.), 2,6%  (4,9 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості у сумі заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з Російською Федерацією - 15,6 млрд.грн. (90,7%) та Туркменістаном - 0,9 млрд.грн. (5,4%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 45,8% та 45,2% - кредиторської.

Кількість комерційних банків, розташованих на території України, на  1 березня 2001р. становила 195.

Встановлена  облікова відсоткова ставка Національного банку за лютий становила 27%.

Залишки кредитних вкладень банківської системи України за лютий збільшились на 2,5%, або на 0,8 млрд.грн., і на 1 березня поточного року становили 30,8 млрд.грн., з яких 14,5 млрд.грн. - у національній валюті.

Залишки вкладів населення в національній та іноземній валюті у комерційних банках України за лютий збільшились на 4,8% і становили на 1 березня 7 млрд.грн.

На кінець лютого 2001р. офіційний курс гривні до долару США підвищився і становив 542,88 грн. за 100 дол.США.

Зовнішня торгівля товарами

 Оборот зовнішньої торгівлі України товарами за січень-лютий 2001р.  становив 4595,4 млн.дол.США і проти січня-лютого 2000р. збільшився на 4,2%. При цьому обсяги експорту збільшились на 21,7%, імпорту зменшились - на 9,6% і становили відповідно 2367,9 млн. та 2227,5 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 140,4 млн.дол. проти негативного 517 млн.дол. у січні-лютому 2000р.

Зовнішньоторговельні операції Україна здійснювала з партнерами із 151 країни світу.

За останній час простежується тенденція до значного збільшення експортних поставок до країн СНД та Балтії. Імпортні надходження з цих країн порівняно з січнем-лютим 2000р. скоротилися.

У Російську Федерацію, як і у Туреччину, Італію, Німеччину, Китай, США, Грецію разом здійснювалась чверть експортних поставок. Понад 41% імпортних надходжень здійснювалось з Російської Федерації. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, Казахстану, Білорусі, США та Італії разом становили майже третину.

Основу товарної структури експорту становили поставки чорних металів. Майже 40% експорту припадало на поставки продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машин, устаткування та механізмів, мінеральних продуктів, виробів з чорних металів, текстилю та текстильних виробів. У загальному обсязі експорту товарів проти січня-лютого 2000р. збільшилась частка виробів з чорних металів, молока і молочних продуктів, механічних машин та устаткування, продуктів неорганічної хімії, масляного насіння та плодів. Натомість зменшилась частка чорних металів, палива мінерального, нафти та продуктів її переробки, алюмінію та виробів з нього, добрив, літальних космічних апаратів та їх частин.

У загальному обсязі імпорту товарів понад 47% вартості становило  мінеральне паливо, нафта та продукти її переробки (у тому числі газ природний - 30,8%). Поставки машин, устаткування та механізмів,  продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, неблагородних металів та виробів з них, пластмаси та каучуку, текстилю та текстильних виробів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, паперу та картону, а також руд, шлаків та золи разом становили понад 40% вартості імпорту. За звітний період збільшилась частка механічних машин та устаткування, паперу та картону,  чорних металів, пластмас та виробів з них, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Зменшилась частка палива мінерального, нафти та продуктів її переробки, електричних машин.

Частка поставок, які здійснювались за умови товарообмінних (бартерних) операцій, складала 0,8% (за січень-лютий 2000р. - 2,8%) від загального обсягу експорту та 0,3% (за  січень-лютий 2000р. - 1,6%) від загального обсягу імпорту.

У січні-лютому 2001р. експорт давальницької сировини становив  56,9 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української  давальницької сировини на 11,1 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 173,7 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 323,7 млн.дол.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 Оборот підприємств оптової торгівлі за І квартал 2001р. становив 37,2 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 10,4%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за цей період становив 11,8 млрд.грн., або на 5,9% більше рівня І кварталу 2000р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 37,1%.

Оборот ресторанного господарства (громадського харчування) у І кварталі 2001р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 3,2% і становив 518,6 млн.грн.

За І квартал 2001р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становив 7,2 млрд.грн., що більше обсягу І кварталу 2000р. у порівнянних цінах на 8%.

Фізичний обсяг роздрібного товарообороту у березні 2001р.  перевищив рівень обсягів березня 1995-2000рр.

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків у І кварталі поточного року формувалось 29,3% загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків третину обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-березні 2001р. становив  102,7% (у відповідному періоді попереднього року - 110,2%). На споживчому ринку протягом I кварталу поточного року ціни  (тарифи)  на продовольчі товари зростали швидше, ніж на послуги та непродовольчі товари (відповідно на 3,6%, 1,6% та 0,3%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні-березні  2001р. становив 100,9% (у відповідному періоді попереднього року -  107,9%).

 Доходи населення

 Номінальні грошові доходи населення за січень-лютий 2001р. порівняно з аналогічним періодом 2000р. збільшились на 32,1% і становили 13579 млн.грн., а реальні грошові доходи, визначені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних  внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на 8,6%.

Середньомісячний грошовий  доход у розрахунку на душу  населення за  січень-лютий 2001р. становив  137,2  грн. проти  103  грн. за аналогічний період  2000р.

Грошові   витрати  та  заощадження  населення  за січень-лютий 2001р. становили 14055 млн.грн.,  що на 29,8% більше порівняно з відповідним періодом 2000р.

Номінальна заробітна плата одного працівника за лютий становила 263,66 грн., що на 4,1% більше, ніж у попередньому місяці та на 38,3% більше, ніж у лютому 2000р.

Збільшення нарахувань у лютому порівняно з січнем відзначалося майже в усіх галузях економіки. Зокрема, у працівників промисловості заробітна плата зросла в середньому на 1,4%, сільського господарства - на 3,5%, транспорту - на 19,5%, а культури та освіти - на 3,1% та 5,5% відповідно.

У січні-лютому поточного року збереглася тенденція до підвищення ефективності використання робочої сили, що намітилась у 2000р. Так, рівень повної зайнятості на середніх та великих підприємствах досяг 88,5% усіх працівників, які перебували у трудових відносинах, проти 85,9% у січні-лютому минулого року, у промисловості відповідно 83,9%, проти 77,9%.

Реальна заробітна плата (з урахуванням росту споживчих цін) за перші два місяці цього року порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 13,1%. У лютому порівняно з січнем цього року її приріст складав 3%, а порівняно з лютим 2000р. - 14,2%.

За два місяці з початку року сума своєчасно невиплаченої заробітної плати скоротилась на 2,8%, тоді як у цьому періоді 1999 та 2000рр. вона зростала.

Станом на 10 березня 2001р. заборгованість із виплати заробітної плати становила 4791 млн.грн., що менше на 0,7%, ніж на 10 лютого. Скорочення загальної суми заборгованості у лютому найбільш суттєвим було у бюджетних організаціях. Так, на госпрозрахункових підприємствах зазначена сума за останній звітний місяць зменшилась на 0,2%, а в установах (організаціях), що фінансуються із бюджету - на 12,1%.

Понад 80% загальної суми  невиплаченої заробітної плати на 10 березня складав борг за минулий рік. Слід відмітити, що значно поліпшився стан виплати поточних нарахувань. Так, за січень-лютий цього року працівникам не виплачено 16 із 100 нарахованих грн. (на 10 березня 2000р. - 31 грн.).

Сума заборгованості, що утворилася внаслідок недостатнього фінансування із бюджетів усіх рівнів становила на 10 березня 212 млн. грн., або 4,4% загального обсягу боргу із виплати заробітної плати. Порівняно з відповідними даними на 10 березня попереднього року зазначена сума скоротилась майже на дві третини. Скорочення заборгованості у бюджетній сфері відбувається більш швидкими темпами, ніж у госпрозрахунковій.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати на 10 березня дорівнювала 1,4 місячного фонду оплати праці усіх працівників, тоді як рік тому вона складала 2,5 відповідно.

Постійно скорочується кількість працівників, яким вчасно не виплачується заробітна плата. На 10 березня їх нараховувалось 5,9 млн., або 45,6% працівників, зайнятих в галузях економіки, проти 9,1 млн. осіб, або 65,5% на цю дату минулого року. При цьому, кожному з них в середньому не виплачено 808 грн., що перевищує тримісячний  розмір середньої заробітної плати, що склався у 2000р.

За січень-лютий поточного року працівникам продано продукції в рахунок заробітної плати на 305,3 млн.грн., що дорівнює 5,4% фонду оплати праці, нарахованого до виплати за означений період. Загальний обсяг продаж був на 18,1% менше вартості продукції, що була продана працівникам у січні-лютому минулого року, що як і скорочення суми заборгованості, свідчить про нормалізацію у сфері розрахунків роботодавців з працівниками по оплаті праці.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

За січень-лютий 2001р. 897,5 тис.сімей призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 96,6% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості - 721 тис.сімей, в сільській - 176,5 тис.сімей.

Загальна сума призначених субсидій за січень-лютий 2001р. становила   45 млн.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив відповідно  36,3 млн.грн., сільській - 8,7 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у лютому 2001р. становила 47 грн.

Крім того, 136,2 тис.сімей (82,6% із числа тих, які звернулися) були призначені субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива на загальну суму 33,7 млн.грн., з них в міській місцевості відповідно 67,2 тис.сімей на загальну суму 16,3 млн.грн., в сільській місцевості - 69 тис.сімей та 17,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної у лютому 2001р. субсидії цього виду на одну сімю становив 246 грн.

У січні-лютому 2001р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1042,9 млн.грн., що становило 77,9% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 березня 2001р.становила 6437,9 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги склав у лютому 2001р.  9,6 місяців.

Боржниками 3 місяці і більше були: по опаленню та підігріву води - 48% власників особових рахунків, водопостачанню - 47%, водовідведенню - 46%, квартплаті - 44%, вивозу сміття - 41%, газопостачанню - 39%.

Ринок праці і демографічна ситуація

 На зареєстрованому ринку праці у березні поточного року порівняно з попереднім місяцем  спостерігалось зниження активності  незайнятого населення, яке зверталося за допомогою у працевлаштуванні до державних служб зайнятості.

Так, у пошуках роботи до цих установ за означений місяць звернулося      122 тис. незайнятих громадян, що на 5,2 тис. осіб (4,1%) менше, ніж у лютому 2001р. Аналогічна тенденція спостерігалася у березні минулого року.

Чисельність громадян, яким надано статус безробітного, порівняно з початком року скоротилася на 6 тис. осіб  і становила на початок квітня 1149,2 тис. осіб, або 97,2% усіх незайнятих громадян, які зареєстровані в державній службі зайнятості на цю дату (на 1 квітня 2000р. відповідно 1229,4 тис. осіб, або 97%).

Із кожних 100 безробітних, які перебували на обліку на початок квітня поточного року, 52 раніше займали робочі місця, 31 - посади службовців, решта - особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття впродовж останніх 8 місяців не змінювався і складав на 1 квітня поточного року 4,2% працездатного населення працездатного віку. У деяких областях цей показник значно перевищував середній по країні.

Найвищим цей показник продовжував утримуватися у Житомирській (8,1%), Рівненській (7,3%), Тернопільській (7,2%), Сумській (6,5%), Волинській (6,3%), Закарпатській (6,1%) та Київській (6%) областях. Як і раніше, рівень зареєстрованого безробіття залишався низьким в містах Києві (0,8%) та Севастополі ( 0,9%), а також в Одеській області (1,2%).

Рівень зареєстрованого безробіття працездатного населення працездатного віку на початок квітня, як і на початок попереднього місяця, був вищим  в сільській місцевості порівняно з міською та відповідно складав 4,7% проти 4% .

 За повідомленнями підприємств, установ та організацій кількість вільних робочих місць та вакантних посад зросла і становила на початок квітня поточного року 85,1 тис. проти 58,1 тис. на відповідну дату минулого року та 68,2 тис. на початок поточного року. Приріст кількості вільних робочих місць по відношенню до 1 квітня 2000р. обумовив зменшення навантаження незайнятих громадян на одну вакансію загалом по країні з 22 до 14 осіб. У тому числі по категоріях працівників воно відповідно складало: на місця робітників - з 18 до 11 осіб, на посади службовців - з 27 до 17, на місця, що не потребують спеціальної підготовки - з 44 до 34 осіб. Але щодо навантаження на місця працівників сільського господарства ситуація склалася навпаки: на     1 квітня поточного року претендувало 25 проти 21 особи рік тому.

Найбільше навантаження незайнятого населення в середньому на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) спостерігалося в таких областях як Рівненська (71 особа), Львівська (50), Тернопільська (48), Закарпатська (44), Волинська (40), Житомирська, Чернівецька та Івано-Франківська (по 37 осіб).

В умовах зростання кількості вільних робочих місць збільшується можливість забезпечення роботою незайнятих громадян. Так, при сприянні служб зайнятості у березні поточного року було працевлаштовано 56,4 тис.осіб, що на 20,1% більше ніж за лютий поточного року. Серед працевлаштованих осіб менше половини (46,3%) склали жінки; 37,3% - молодь у віці до 28 років; 14,3% - особи, які потребують особливого соціального захисту.

 Слід відмітити, що з обліку державної служби зайнятості впродовж означеного місяця з різних причин, у тому числі через самостійне працевлаштування, було знято 77,1 тис.осіб, що на третину (на 36,8%) більше ніж працевлаштовано. Крім того, дострокову пенсію було оформлено для       3,5 тис.осіб.

Важливим напрямком роботи щодо соціального захисту безробітних є професійна підготовка та перепідготовка, що підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці. З метою отримання нової професії або спеціальності у березні поточного року направлено на навчання 10,2 тис. безробітних, що на 10,8% більше ніж за відповідний місяць минулого року. Загалом за направленням державних служб зайнятості на 1 квітня в навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 40,3 тис. осіб, з яких 90% становили безробітні, більш ніж половину (62,4%) - жінки, 60% - молодь у віці до 28 років.

З фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на допомогу по безробіттю протягом березня поточного року було витрачено 53,9 млн.грн. Середній її розмір за місяць складав 67,84 грн., що становить половину законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати.

            На 1 квітня 2001 р. в Україні, за оцінкою, проживало 49,2 млн.осіб.  З початку року чисельність населення зменшилася на 103 тис. осіб. Зменшення населення відбувається за рахунок його природного скорочення - 96 тис.осіб і міграційного відпливу населення - 7 тис. осіб. Проте, у порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг природного скорочення суттєво зменшився (його рівень складав 129 тис.осіб).

       За 3 місяці поточного року рівень народжуваності, у перерахунку на рік, становить 7,7 осіб на 1000 жителів, що більше, ніж у відповідному періоді минулого року (7,6). У той же час рівень смертності зменшився з 18,1 до 15,6 померлих на 1000 населення.

Стан навколишнього природного середовища

 У І кварталі 2001р., за даними Департаменту гідрометслужби і моніторингу Мінекоресурсів України, зафіксовано високі рівні забруднення в атмосферному повітрі міст Києва (перевищення гранично-допустимої концентрації по окису вуглецю - у 6,4 раза) та Харкова (по двоокису азоту - у 5,4 раза). Наприкінці січня у м. Ялті  спостерігались кислі опади.

Погіршення стану  повітряного басейну у цих містах спричиняли викиди автотранспорту, підприємств житлово-комунального господарства у сукупності з несприятливими метеорологічними умовами.

Екологічний стан водних ресурсів країни значною мірою визначали небезпечні речовин, що надходили у водні об'єкти  зі зворотними водами. Спостереження  за станом поверхневих вод проводились на 40 водних об'єктах країни.  Ними виявлено 135  випадків високих рівнів  забруднення води, серед яких переважали забруднення  хромом (39 випадків), марганцем (23), азотом нітритним та амонійним  (17), цинком (12 випадків).

Найбільш забрудненими  були басейни річок Дніпро (53% сумарної кількості випадків перевищень граничної концентрації шкідливих речовин), Західний Буг (14%),  Дністра та  Приазов'я (по 11%).

Основними факторами високого забруднення водойм країни були, здебільшого, неорганізовані стоки приватного сектора, сільськогосподарських та промислових підприємств, скидання забруднених зворотних вод підприємствами житлово-комунального господарства  внаслідок недостатньо ефективної роботи очисних споруд,  а також вимивання сульфатів, солей кальцію, магнію із грунтів тощо.

Криміногенна ситуація

 Органами внутрішніх справ протягом січня-березня 2001р. зареєстровано 144,5 тис. злочинів, що на 3,3% менше порівняно з відповідним періодом 2000р., з числа яких майже 4 тис. злочинів (2,7% у загальній кількості) виявлені податковою міліцією.

Зниження кількості злочинів,  зареєстрованих органами внутрішніх справ у I кварталі 2001р. без врахування податкової міліції, відбулось у 18 регіонах України.

Із загального числа кримінальних проявів  більше третини (38,3%) - тяжкі (55,3 тис. злочинів), що на 1,4% більше порівняно з відповідним періодом минулого року, в числі яких 2,5 тис. злочинів зареєстровані податковою міліцією (в 1,6 раза більше).

Кількість зареєстрованих у I кварталі 2001р. розбійних нападів порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 8,8% і склала 1345 злочинів; кількість злочинів, пов’язаних з наркотиками і психотропними речовинами, збільшилась на 8,3% - зареєстровано 13015 злочинів; грабежів -   на 5,2% - 5471 злочин; згвалтувань та замахів - на 2,7% - 231 злочин.

Органами внутрішніх справ протягом січня-березня 2001р. виявлено 255 організованих злочинних груп, (порівняно з відповідним періодом 2000р. на 15,6% менше),  якими скоєно 2562 злочини (на 5,9% більше).

Найбільше поширення організована злочинність набула у Дніпропетровській та Донецькій областях - з початку 2001р. органами внутрішніх справ виявлено відповідно 33 та 28 груп, якими скоєно 306 та 158 злочинів.

У загальній кількості злочинів, скоєних організованими злочинними угрупованнями, 22,9% складали крадіжки державного, колективного або індивідуального майна (зареєстровано 586 злочинів).

Кількість випадків бандитизму порівняно з січнем-березнем 2000р. збільшилась у 1,7 раза, розкрадань державного чи колективного майна в особливо великих розмірах - у 1,5 раза, вбивств - у 1,4 раза, розкрадань шляхом привласнення - на 22,1%,  розбоїв - на 10,7%.

Кількість злочинів, зареєстрованих у I кварталі 2001р. у сфері зовнішньоекономічної діяльності, збільшилась в 1,5 раза, у фінансово-кредитній системі - в 1,4 раза, у сфері приватизації - на 20%.

У членів організованих злочинних угруповань з початку року вилучено 45 автомобілів, що на 12,5% більше, ніж у I кварталі  минулого  року.

У структурі злочинності продовжують домінувати злочини з корисливою спрямованістю. Більше половини злочинів складали крадіжки, пограбування, розбійні напади, шахрайства, а також розкрадання державного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

Органами внутрішніх справ та податковою міліцією у січні-березні 2001р. виявлено 76,2 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з числа яких     1,5 тис. виявлені податковою міліцією.

З числа осіб, виявлених органами внутрішніх справ (74,7 тис.), притягнуто до кримінальної відповідальності 90,9% - 67,9 тис. осіб. Кожний третій з числа осіб,  причетних до злочинів, скоїв його в групі,  кожний шостий раніше вже ставав на злочинний шлях, кожний восьмий вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, 70,2% осіб на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, 14,3% - жінки 9,8% - неповнолітні.