Архів

Соціально-економічне становище України за січень-травень 2001 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою за січень-травень 2001р. склав 74688 млн.грн., за травень - 16104 млн.грн.

У січні-травні поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року продовжувалась позитивна динаміка зростання випуску та валової доданої вартості в провідних галузях економіки.

Найбільш значний приріст валової доданої вартості спостерігався в обробній промисловості - 24,1%, оптовій і роздрібній торгівлі - 12,5%, будівництві - 9,9%, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві - 5% та добувній промисловості - 4,8%.

 

Промисловість

 

Протягом 5 місяців 2001р. промисловими підприємствами України вироблено продукції більш як на 63 млрд.грн. З початку року обсяги промислового виробництва зросли на 18,8%. Збільшився випуск продукції у всіх регіонах країни та за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості у січні-травні поточного року приріст становив 4,9%. Збільшили обсяги виробництва підприємства з видобутку металевих руд (на 8,1%), кам’яного та бурого вугілля і торфу (на 3,7%), вуглеводнів (на 0,9%).

За січень-травень 2001р. видобуто 23,4 млн.тонн залізної руди і перевищено обсяг січня-травня 2000р. на 5,8%. Випуск агломерату та обкотишів залізорудних збільшився відповідно на 8,8 та 9,4%.

Підприємства з видобутку, збагачення та переробки кольорових металів збільшили видобуток марганцевої руди на 132 тис.тонн (на 12,9%). Випуск цинку (в окисі цинку) зріс більше, ніж на третину, титанового концентрату, агломерату марганцевого, германію в концентратах - на 4-19%.

Нафто-газовидобувні підприємства за 5 місяців поточного року переви-щили минулорічні обсяги видобутку газу на 86 млн.куб.м та газового конденсату на 12 тис.тонн (відповідно на 1,1 та 2,6%), поряд з цим видобуток нафти скоротився на 3,7 тис.тонн (на 0,3%).

Підприємствами вугільної промисловості у січня-травні поточного року одержано 26,5 млн.тонн готового вугілля, що на 2,5% менше відповідного періоду попереднього року. Водночас випуск готового вугілля для коксування збільшився на 0,3 млн.тонн (на 2,8%).

В обробній промисловості, де зосереджено 70% всього промислового виробництва країни, приріст продукції за 5 місяців поточного року становив 24,2%.

На 23,6% перевищили минулорічні обсяги виробництва підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів. Значний приріст продукції одержано у виробництві молочних продуктів (60,1%), кондитерських виробів (40,1%), жирів (21,5%), на підприємствах з перероблення овочів і фруктів (37,5%). Вироблено 53,3 тис.тонн тваринного масла, 37,5 тис.тонн сирів жирних, 243 млн. умовних банок плодоовочевих консервів, 345 тис.тонн продукції з незбираного молока, 311 тис.тонн кондитерських виробів, що на 25-70% більше, ніж за аналогічний період торік.

Поряд з цим скоротилися обсяги виробництва у м’ясній промисловості (на 19,7%) та на підприємствах з виробництва макаронних виробів (на 10,1%). Випуск м’яса зменшено на 29% (на 31,7 тис.тонн), ковбасних виробів - відповідно на 11% (на 6,5 тис.тонн), макаронних виробів - на 20% (на 7,9 тис.тонн).

У легкій промисловості обсяги продукції у січні-травні поточного року зросли проти відповідного періоду минулого року на 25,4%. На підприємствах текстильної промисловості збільшення випуску продукції на 17,2% досягнуто за рахунок зростання виробництва вовняних та лляних тканин, лляного і конопляного волокна, вовняної та лляної пряжі, панчішно-шкарпеткових виробів. Збільшено випуск майже усіх видів швейних виробів, приріст обсягів продукції у виробництві готового одягу і хутра становив 30,7%. Більш як на третину зросли обсяги продукції на підприємствах взуттєвої промисловості, ними вироблено 6,5 млн.пар взуття.

Обсяги продукції підприємств з оброблення деревини та виготовлення виробів з неї зросли за 5 місяців поточного року на 27,7%.

Збільшено виробництво плит деревностружкових на 40,6%, фанери клеєної, тари дерев’яної, плит деревноволокнистих - на 24-34%. Водночас не досягнуто обсягів січня-травня 2000р. з випуску паркету, блоків віконних і дверних в зборі.

Приріст продукції у целюлозно-паперовій та поліграфічній промисловості порівняно з січнем-травнем попереднього року становив 26,7%.

Перевищено минулорічні обсяги з випуску мішків паперових, зошитів шкільних, паперу - у 1,4-1,8 раза, шпалер - майже на третину, картону, тари транспортної, целюлози, тари споживчої з паперу та картону, книжково-журнальної продукції - на 14-25%.

Зростання обсягів виробництва продукції на підприємствах з випуску коксу та продуктів нафтоперероблення за період з початку року було найбільшим серед основних видів промислової діяльності і становило 59,5%.

За січень-травень поточного року нафтопереробними підприємствами перероблено 5,4 млн.тонн нафтової сировини, перевищено минулорічні обсяги переробки майже у два рази (на 2,6 млн.тонн). Виробництво мазуту топкового та автомобільного бензину зросло більше, ніж у два рази, дизельного палива - на 92%.

Коксохіміки збільшили випуск коксу на 4,1%, ними вироблено 8,2 млн.тонн коксу.

У хімічній та нафтохімічній промисловості приріст продукції проти відповідного періоду минулого року становив 16%. Збільшився випуск продукції у хімічному виробництві на 12,6%, у тому числі в фармацевтичному - на 13,5%, а також на підприємствах з виробництва пластмасових (на 56,6%) та гумових (на 22,2%) виробів.

У промисловості основної хімії майже в 3 рази зросло виробництво хімічних засобів захисту рослин, в 2 рази - сірки газової, більш ніж наполовину - калійних мінеральних добрив, на 11-28% - синтетичного аміаку, карбіду кальцію, каустичної та кальцинованої соди. Водночас майже на дві третини скорочено випуск фосфатних мінеральних добрив, на 13% - сірчаної кислоти.

Порівняно з січнем-травнем 2000р. в 1,8 раза (на 39 тис.тонн) зріс випуск синтетичних смол і пластичних мас за рахунок збільшення майже в 7 разів виробництва поліетилену, більш ніж у 2 рази - полівінілхлоридної смоли і співполімерів вінілхлориду та поліпропілену, наполовину - полістиролу і співполімерів стиролу.

Виробництво текстильно-допоміжних речовин збільшилось у 8 разів, синтетичних барвників - на 20%, випуск хімічних добавок для полімерних матеріалів зменшився на 29%.

Підприємства шинної промисловості збільшили виробництво всіх видів шин, зокрема: для мотоциклів і моторолерів - у 2,4 раза, для вантажних автомобілів і сільськогосподарських машин - відповідно на 33% і 43%, для легкових автомобілів - на 3%.

 Обсяги продукції підприємств з виробництва неметалевих мінеральних виробів збільшились порівняно з січнем-травнем 2000р. на 18%. 

 Збільшився випуск листів гіпсокартонних на дві третини, керамічних плиток для підлоги, виробів санітарних керамічних, склотари консервної - на 26-34%, цементу, конструкцій і виробів залізобетонних, облицювальних виробів з природного каменю - на 13-16%, м’яких покрівельних матеріалів та ізолу, стінових матеріалів, скла будівельного - на 3-10%. Поряд з цим скорочено виробництво мінеральної вати, шиферу, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін.

 Обсяги продукції підприємств металургії та з оброблення металу за період з початку поточного року порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 16,3%. Приріст одержано у виробництві чорних металів (на 12,4%), труб (на 43,7%), первинному обробленні сталі (на 25,1%), виробництві кольорових металів (на 9,3%) та на підприємствах з оброблення металу (на 25,1%).

 У сталеплавильному виробництві виплавлено 6792 тис.тонн мартенівської та 6745 тис.тонн киснево-конвертерної сталі, що на 9 і 13% відповідно більше, ніж у січні-травні попереднього року.

 У прокатному виробництві загальний випуск прокату чорних металів збільшився на 14,6% і становив 12,3 млн.тонн, у тому числі готового прокату відповідно на 25,3% і 10,6 млн.тонн.

 У трубному виробництві на 41,8% (на 222 тис.тонн) більше вироблено труб стальних.

 Приріст виробництва у машинобудуванні за січень-травень поточного року становив 24,6%. Значно збільшили обсяги продукції підприємства металургійного машинобудування (на 91,6%), авіаційної промисловості (на 53,9%) та суднобудування  (на 49,1%), машинобудування для целюлозно-паперової промисловості (на 40,2%) та з виробництва електричного та електронного устаткування (на 24,4%). Зросли обсяги продукції на підприємствах з виробництва побутових приладів (на 21,3%), сільськогосподарського (на 21,2%) та залізничного (на 20,1%) машинобудування, машинобудування для добувної промисловості і будівництва (на 18,2%) та з виробництва верстатів (на 7,5%).

Проти січня-травня 2000р. у 2-9 разів більше вироблено котлів парових, прокатного обладнання, вагонеток шахтних і гірничорудних, механізованих кріплень для очисних робіт у вугільних шахтах, насосів бурових та привідних поршневих, бетонозмішувачів, турбокомпресорів, на 65-84% - машин шахтних підйомних, насосів і агрегатів вакуумних, компресорів, верстатів бурових, доменного і сталеплавильного обладнання.

 У 2-4 рази перевищено рівень січня-травня попереднього року з виробництва водолічильників для гарячої та холодної води (випуск зріс на 246 тис.штук), контрольно-касових апаратів (на 1,3 тис.штук), електроламп освітлювальних (на 48,1 млн.штук), лічильників витрат тепла (на 172 штуки).

 Обсяги виробництва побутових приладів, а саме: морозильників та електроплиток збільшились на 73-88%, електродуховок, електросоковижималок - на третину і більше, холодильників, пральних машин та електропилососів - на 7-8%. Поряд з цим наполовину скоротився випуск електрокавомолок та електроміксерів, майже на чверть - електропрасок.

 Суттєво зросло виробництво більшості видів кабельної продукції, персональних ЕОМ, ковальсько-пресових машин, ліфтів, кранів на автомобільному ходу.

 Автомобілебудівниками у січні-травні поточного року вироблено 2509 вантажних і 3620 легкових автомобілів, 718 автобусів, що на 44-52% менше, ніж за січень-травень попереднього року; випуск велосипедів зріс у 14 разів і становив 30,4 тис.штук, тролейбусів відповідно на 69% і 27 штук.

  У поточному році покращалось становище у виробництві сільськогосподарської техніки; зріс випуск більшості видів продукції: зокрема сівалок тракторних, комбайнів зернозбиральних - у 2-4 рази, навантажувачів універсальних сільськогосподарського призначення, транспортерів для прибирання гною на фермах, кормодробарок та комбайнів кормозбиральних - на 71-86%, борін зубових, культиваторів тракторних, обприскувачів і обпилювачів тракторних,  машин бурякозбиральних та плугів тракторних - на 24-52%, жаток рядкових та косарок тракторних - на 10-11%.

  Підприємства з виробництва та розподілення електроенергії збільшили обсяги продукції проти січня-травня 2000р. на 2%. За 5 місяців поточного року вироблено 74,3 млрд.кВт.годин електроенергії.

  Виробництво електроенергії атомними і гідроелектростанціями збільшилось відповідно на 5,8 і 11%, частка їх у загальному виробництві електроенергії склала 53,8%. На теплових електростанціях виробництво електроенергії скоротилось на 6%.

За січень-квітень 2001р. промисловими підприємствами України відвантажено продукції (надано послуг) на 49,2 млрд.грн., з неї на 4,5 млрд.грн. (9,1%) - на бартерних умовах, 36 млрд.грн. (73,1%) склали грошові надходження. У січні-квітні 2000р. питома вага бартеру та грошової сплати становила, відповідно, 19,4% та 57,9%.

Сільське господарство

 

Загальний обсяг сільськогосподарської продукції за  січень-травень  2001р.  порівняно з  відповідним періодом 2000р. зріс на 6,1%. Позитивна тенденція нарощування обсягів виробництва відмічається як у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності (на 12,5%), так і в господарствах населення  (на 4%).

Станом на 30 травня поточного року в усіх категоріях господарств ярі культури  були посіяні на площі 15,9 млн.га, з них по яровому клину - 15,7 млн.га (98% до передбаченого), у тому числі сільськогосподарськими підприємствами - 11,3 млн.га (97,3%),  господарствами населення - 4,4 млн.га (99,9% до прогнозу).

Зернові і зернобобові культури (без кукурудзи) по яровому клину були посіяні на площі 5,7 млн.га, що більше ніж передбачено прогнозом на 8,5%, з них ячменю - 3,4 млн.га, або 59% площ, зайнятих  під зерновими (на 14,6% більше передбаченого). Кукурудзу на зерно  посіяно на площі 1,5 млн.га, що складає  105,5% передбачених  площ, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах  - 1,1 млн.га  (101,9%).

 На кінець травня поточного року в структурі посівів ярих культур в усіх категоріях господарств площі  зернових та зернобобових (без кукурудзи) складали 36%, кукурудзи на зерно - 10%, соняшнику - 15%,  цукрових буряків (фабричних) - 6%, картоплі та овочів - 13% площ.

 Забезпеченість аграрних підприємств паливно-мастильними матеріалами для польових   робіт  дещо краща, ніж у минулому році. За січень-травень  поточного року порівняно з  відповідним періодом 2000р. зросло надходження сільськогосподарським товаровиробникам  дизельного палива (на 2%),  бензину  (на 4%),  дизельних  та  трансмісійних масел (відповідно на 13 та 15%). Станом на 1 червня 2001р. в сільськогосподарських підприємствах  наявність   дизельного палива та бензину була на чверть більша, ніж на відповідну дату торік.

  В господарствах всіх категорій за січень-травень поточного року виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 911 тис.тонн,  що  на 15,9% менше порівняно з відповідним періодом 2000р., молока - 4,9 млн.тонн (на 8,3% більше), яєць - 4,5 млрд.штук (на 5,7% більше). В сільськогосподарських підприємствах скоротилася  реалізація на забій худоби та птиці (на 38,2%),  але  зросло виробництво  молока (на  2,4%) та  обсяги виробництва яєць (на 8,2%). В  господарствах населення порівняно з січнем-травнем 2000р.  зросли обсяги виробництва молока (на 10,9%) та яєць (на 4,5%), але скоротилася реалізація худоби та птиці на забій (на 6,7%). Частка цих господарств у  загальному   виробництві вказаних продуктів тваринництва складала відповідно 71%, 67% та  78%.

За розрахунками, в усіх категоріях господарств станом на 1 червня  2001р. поголів’я великої рогатої худоби налічувало 10,4 млн.голів, що менше порівняно з 1 червня 2000р. на 3,2%, у тому числі корів - 5,1 млн.голів (на 3,7% менше). В сільськогосподарських підприємствах, де утримується  половина загального поголів’я великої рогатої худоби та дещо більше третини корів,  чисельність цих видів худоби скоротилася проти минулорічної на 15%. В господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби зросла на 13,8%, корів - на 4,6%. Загальна чисельність поголів’я свиней  склала 8,3 млн.голів, що на 10,3%  менше   минулорічної. Значне скорочення чисельності  поголів’я свиней порівняно з 1 червня 2000р.  відмічається  як в  сільськогосподарських підприємствах (на 19,4%), так і в господарствах населення (на 5,5%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів на 1 червня поточного року становила 152 млн.голів (на 11,5% більше ніж торік). В сільськогосподарських підприємствах чисельність птиці зросла  майже на чверть, а  в господарствах населення - на 9%.

 У січні-травні 2001р. значно кращими, ніж за відповідний період минулого року, були показники продуктивності худоби в сільськогосподарських підприємствах.  Так, надій молока від однієї корови  зріс на 177 кг (більше ніж  на чверть) і становив 811 кг, несучість курей-несучок зросла на 10% і становила 100 яєць. В розрахунку на 100 маток (які були на початок року) вихід поросят суттєво збільшився і склав 519 голів (проти 323 голів торік), ягнят та козенят - 77 голів (проти 63 голів), а  вихід телят  від корів становив 50 голів (проти 48 голів у січні-травні 2000р.).

 Важливим фактором зростання показників продуктивності тваринництва є краща порівняно з минулим роком  кормова база в сільськогосподарських підприємствах. На 1 червня 2001р. запаси  кормів усіх видів становили 1221 тис.тонн кормових одиниць, що у 1,6 раза більше проти аналогічної дати минулого року. У розрахунку на одну умовну голову припадало  по 2,2 центнера   кормових одиниць проти 1,2 центнера   кормових   одиниць   на 1 червня 2000р.

 У сільськогосподарських підприємствах за січень-травень поточного року загальний обсяг продажу худоби та птиці (в живій вазі) склав 223 тис.тонн, що на 44% менше, ніж за відповідний період минулого року, молока та молочних продуктів - 944 тис.тонн (на 19% більше), яєць - 1289 млн.штук (на 10% більше). Обсяги бартерних угод в загальній реалізації сільськогосподарської продукції склали 6,2% (за січень-травень минулого року - 16,2%).

 В рахунок орендної плати за землю та майнові паї (частки) за січень-травень поточного року пайовикам видано 34,3 тис.тонн зерна, 2,7 тис.тонн насіння соняшника, 2,2 тис.тонн худоби та птиці (в живій вазі), 2,3 тис.тонн молока та молочних продуктів, 2 млн.штук яєць, 1,4 тис.тонн олії рослинної та 3,1 тис.тонн цукру.

     В сільськогосподарських підприємствах середні ціни продажу аграрної продукції по всіх каналах реалізації за 5 місяців 2001р. зросли  порівняно з відповідним періодом 2000р. на 38%, у тому числі продукції рослинництва - на 12%, тваринництва - на 56%.

Будівельна діяльність

 

     За січень-травень поточного року будівельними підприємствами усіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, виконано робіт на суму 3,4 млрд.грн., що становить майже половину від укладених контрактів на рік.

    Слід відмітити, що протягом п’яти місяців поточного року підрядні будівельні підприємства стабільно нарощували темпи виконаних робіт і за січень-травень збільшили обсяги будівництва проти відповідного періоду минулого року на 10,4%.

    Це є наслідком того, що у поточному році  щомісячно обсяги робіт перевищували відповідні показники минулого року (у січні - на 9,1%, у лютому - на 8,6%, у березні - на 11,3%, у квітні - на 10,2%, у травні - на 15,8%).

    Збільшили обсяги підрядних робіт проти січня-травня минулого року будівельники 20 регіонів. В той же час складна фінансова ситуація в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Херсонській областях та м.Севастополі призвела до того, що жодного місяця у звітному році будівельні підприємства в цих регіонах не досягли обсягів робіт відповідного періоду минулого року.

    Зростання обсягів будівельних робіт у порівнянні з відповідним періодом минулого року обумовлено укладанням контрактів з: реконструкції підприємств чорної металургії та вугільної промисловості (Донецька область); будівництва об’єктів енергетики (Дністровська ГАЕС, Рівненська та Хмельницька АЕС); відновлення ЛЕП після стихійного лиха у 2000р. в ряді регіонів; будівництва та ремонту автомобільних шляхів (Кіровоградська, Хмельницька, Чернівецька області); реконструкції об’єктів залізничного транспорту (Львівська область); облаштування газового родовища (Івано-Франківська область); будівництва житлових будинків, реконструкції та капітального ремонту офісних приміщень та об’єктів соціального призначення (Івано-Франківська, Кіровоградська області та м.Київ).

Протягом квітня поточного року будівельним підприємствам усіх форм власності надійшло замовлень на суму 4,6 млрд.грн. Найбільша частка їх отримана на будівництво інженерних споруд (60,4%), решта - на будівництво та ремонт будинків квартирного типу і гуртожитків  а також нежитлових будинків.

Три чверті загального обсягу будівництва виконується підприємствами колективної форми власності, де приріст робіт становив 8,1%. На підприємства державної форми власності припадає 22,6%, приватної - 2,4%, комунальної - 1,2%. Приріст виконаних ними робіт порівняно з січнем-травнем 2000р. становить, відповідно 16,8%,  35,1% та 4,9%.

Транспорт

 

З початку року підприємствами транспорту перевезено 304,2 млн.тонн вантажів, що на 1,3% більше, ніж за січень-травень минулого року,  вантажооборот знизився на 0,9% і склав 161,5 млрд. тонно-кілометрів (довідково: за січень-квітень поточного року темпи зниження дорівнювали відповідно 99,7% та 98,1%).

За січень-травень 2001р. залізницями України відправлено 123,4 млн. тонн вантажів та забезпечено приріст по цьому показнику в цілому на 7,5%, у тому числі на Південно-Західній залізниці - на 28,1%, Одеській - на 8,9%, Південній - на 6,9%, Донецькій - на 6,7%, Придніпровській - на 6,6% та Львівській залізниці - на 3,5%. Суттєво збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: нафти і нафтопродуктів - у 1,4 раза, цементу - на 9,1%, хлібних вантажів - на 8,7%, чорних металів - на 7,1%, кам’яного вугілля - на 6,4%, залізної і марганцевої руди - на 5,6%. Середньодобове вивантаження вагонів прискорилося в цілому на 5%, у тому числі на Південній залізниці - на 18,1%, Південно-Західній - на 13,7%, Одеській - на 7,1%, Донецькій - на 5,7% та Львівській залізниці - на 3,7%. В цілому на мережі залізниць щодобово розвантажувалося 14,6 тис. вагонів. Порівняно з січнем-травнем 2000р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 27,5%, локомотива - на 4,4%; на 45 годин (на 31,3%) прискорився оборот вантажного вагона, на 3 години (на 41,2%) скоротився середній простій транзитного вагона.

 Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 8,8%, з них у закордонному плаванні - на 7,4%; в цілому замовникам доставлено 5,5 млн.тонн вантажів. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) становив 40,5 млн.тонн і збільшився на 3%, у тому числі експортних - на 12%, внутрішнього сполучення - на 0,5%. Імпортні вантажо-потоки скоротилися на 12,8%, транзитні - на 3%.

 Автомобільним транспортом перевезено 55,1 млн.тонн вантажів, що на 3,5%  менше  січня-травня  минулого року,  вантажооборот зріс на 19,5% і досяг

3 млрд.ткм за рахунок нарощування міжобласних та міжнародних перевезень.

За січень-травень 2001р. магістральними трубопроводами транспортовано 95,8 млн.тонн вантажів, або на 1,5% менше, ніж за відповідний період минулого року. Це пов'язано зі скороченням  на 4% транзиту газу, на який припадає майже половина загального обсягу перекачки. Проте обсяги транспортування нафти зросли в цілому на 14,7%, її транзиту - на 5,6%, аміаку - відповідно на 19,9% та 10,6%.

За січень-травень поточного року перевезено 1,3 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 32,6 млрд.пас.км, що відповідно на 0,4% та на 4,5% більше, ніж у січні-травні попереднього року.

Залізничним транспортом за 5 місяців поточного року перевезено 205 млн. пасажирів та забезпечено приріст на 2,5%. Послугами автомобільного транспорту скористалися 1,1 млрд. пасажирів, що на 0,03% більше, ніж за січень-травень 2000р. Суб’єкти малого бізнесу, включаючи фізичні особи, які активно працюють на автобусних маршрутах, забезпечили приріст обсягу перевезення пасажирів на 34%. Помітне зростання пасажирських перевезень мало місце також на морському транспорті (у 1,6 раза).

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень-квітень 2001р. (за даними Державного казначейства) становили 16,4 млрд.грн. (28% до ВВП), що становить 31% від річних призначень.

 Видатки Зведеного бюджету становили 14,9 млрд.грн. (25,5% до ВВП), що складає 28,2% від річних призначень. В структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи - 46,8% (7 млрд.грн.). На підтримку галузей економіки витрачено 2,1 млрд.грн., або 13,8% загального обсягу видатків.

 Видатки по обслуговуванню державного боргу становили 1,2 млрд.грн. (2% до ВВП), або 7,9% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього державного боргу витрачено 0,6 млрд.грн. (1,1% до ВВП), або 4,2% - відповідно.

 Профіцит Зведеного бюджету за січень-квітень 2001р. становив 1,5 млрд.грн. (2,5% до ВВП).

 Державний бюджет по доходах виконано у сумі 11,9 млрд.грн. (28,4% річних призначень), або 20,3% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 57,3% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 43,4%, податок на прибуток підприємств - 31,9%.

 У видатках Державного бюджету, що становили 10,9 млрд.грн. (25,9% річних призначень), або 18,6% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів - 22,5% (2,5 млрд.грн.), на обслуговування державного боргу - 10,7% (1,2 млрд.грн.), витрати на підтримку галузей економіки - 10,4% (1,1 млрд.грн.).

 Державний бюджет України зведено з профіцитом 1 млрд.грн. (1,7% до ВВП).

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-квітень 2001р. становив 3,2 млрд.грн. (загальна сума прибутку становила  11,2 млрд.грн., збитків - 8 млрд.грн.).

По промислових підприємствах фінансовий результат за цей період складає  3,4 млрд.грн., його основну частину (81%) створено у трьох галузях - електроенергетиці, чорній металургії та паливній промисловості.

За видами економічної діяльності найбільші обсяги фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування створено підприємствами транспорту (1,7 млрд.грн.) та промисловості (1 млрд.грн.).

Протягом січня-квітня 2001р. збитково працювало 50% підприємств, аналогічна ситуація спостерігалась і у відповідному періоді минулого року. Найбільше таких підприємств і організацій на транспорті та у матеріально-технічному постачанні та збуті (по 69%), у будівництві (64%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ)  на 1 травня цього року становила відповідно 203 та 272,5 млрд.грн. Протягом квітня 2001р. дебіторська заборгованість збільшилась на 4,5%,  кредиторська - на 1,2% (8,7 та 3,3 млрд.грн. відповідно). Порівняно з початком року дебіторська заборгованість зросла на  9,6%,  кредиторська - на 5,4%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 85,6% (233,3 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР - 7,2% (19,7 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн - 7,2% (19,4 млрд.грн.). В структурі дебіторської заборгованості - 95,1% (193 млрд.грн.), 2,3% (4,8 млрд.грн.), 2,6%  (5,2 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості у сумі заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з Російською Федерацією - 17,3 млрд.грн. (87,6%) та Туркменістаном - 1,8 млрд.грн. (9,2%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі як дебіторської заборгованості, так і кредиторської становила 43,6 % .

Сума несплат суб’єктів господарської діяльності по платежах до бюджету на 1 травня поточного року становила 19,2 млрд.грн. (8,2% внутрішньої заборгованості), з неї 71,6% - прострочена заборгованість.

 На 1 травня 2001р. кількість комерційних банків, розташованих на території України, складала 194.

 Встановлена  облікова відсоткова ставка Національного банку за квітень становила 21,8%.

 Залишки кредитних вкладень банківської системи України за квітень збільшились на 2,5%, або на 0,8 млрд.грн., і на 1 травня поточного року становили 33,3 млрд.грн., з яких 16,1 млрд.грн. - у національній валюті.

 Залишки вкладів населення в національній та іноземній валюті у комерційних  банках  України  за  квітень  збільшились  на 3,9% і становили на 1 травня 7,6 млрд.грн.

На кінець квітня 2001р. офіційний курс гривні до долару США підвищився і становив 541,58 грн. за 100 дол. США.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

  Оборот зовнішньої торгівлі України товарами у січні-квітні 2001р. становив 9962 млн.дол.США і проти січня-квітня 2000р. збільшився на 8,7%. При цьому обсяги експорту збільшились на 21,1%, імпорту зменшились  - на 2,1% і становили відповідно 5177,7 млн. та 4784,3 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 393,4 млн.дол. проти негативного 611,3 млн.дол. у січні-квітні 2000р.

  Зовнішньоторговельні операції Україна здійснювала з партнерами із 173 країн світу.

  Більше чверті експортних поставок здійснювалось разом у Італію, Туреччину, Німеччину, Китай, Польщу, США. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, Казахстану, Білорусі, США та Італії разом становили майже третину. До Російської Федерації здійснювалось 25,3% експортних та понад 38% імпортних надходжень.

  Основу товарної структури експорту становили поставки чорних металів. Майже 40% експорту припадало на поставки продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машин, устаткування та механізмів, мінеральних продуктів, виробів з чорних металів, текстилю та текстильних виробів. У загальному обсязі експорту товарів проти січня-квітня 2000р. збільшилась частка виробів з чорних металів, молока і молочних продуктів, механічних машин та устаткування, масляного насіння та плодів. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаків та золи, алюмінію та виробів з нього, добрив, літальних космічних апаратів та їх частин.

  У загальному обсязі імпорту товарів понад 42,8% вартості становило  мінеральне паливо, нафта та продукти її переробки (у тому числі газ природний - 25,2%). Поставки машин, устаткування та механізмів,  продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, неблагородних металів та виробів з них, пластмаси та каучуку, текстилю та текстильних виробів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, паперу та картону разом становили майже 41% вартості імпорту. За звітний період збільшилась частка механічних машин та устаткування, фармацевтичних продуктів, включаючи медикаменти,  чорних металів, пластмас та виробів з них, паперу та картону. Зменшилась частка палива мінерального, нафти та продуктів її переробки, руд, шлаків та золи.

 Частка поставок, які здійснювались за умови товарообмінних (бартерних) операцій, складала 0,6% (у січні-квітні 2000р. - 2,4%) від загального обсягу експорту та 0,3% (у  січні-квітні 2000р. - 1,5%) від загального обсягу імпорту.

 У січні-квітні 2001р. експорт давальницької сировини становив 109 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української  давальницької сировини на 28 млн.дол.

 У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 350,7 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 630,1 млн.дол.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-травень 2001р. становив 79,1 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 13,9%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за цей період становив 20,5 млрд.грн., або на 8,5% більше рівня січня-травня 2000р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 36,1%.

Оборот ресторанного господарства (громадського харчування) у січні-травні 2001р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 5% і становив 921 млн.грн.

За січень-травень 2001р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становив 12,7 млрд.грн.,  що у порівнянних цінах на 10,3% більше обсягу відповідного періоду 2000р. Фізичний обсяг роздрібного товарообороту у березні, квітні та травні 2001р. перевищив обсяги відповідно березня, квітня, травня 1995-2000 років.

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків у січні-травні поточного року формувалось 28% загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

 

Ціни і тарифи

 

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) з початку 2001р. становив  104,7% (у відповідному періоді попереднього року - 114,4%). На споживчому ринку у січні-травні поточного року ціни (тарифи) на продовольчі товари зростали швидше, ніж на послуги та непродовольчі товари (відповідно на 6,6%, 2,1% та 0,3%).

Індекс цін виробників промислової продукції за січень-травень 2001р. становив 101,1% (за відповідний період попереднього року -110,8%).

 

Доходи населення

 

Номінальні грошові доходи населення за січень-квітень 2001р. порівняно з аналогічним періодом 2000р. збільшились на  26,3% і становили 30464 млн.грн., а реальні грошові доходи, визначені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних  внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на  6,1%.

Середньомісячний грошовий  доход у розрахунку на душу  населення за  січень-квітень 2001р. становив  154,7 грн. проти 121,5  грн. за аналогічний період  2000р.

Грошові   витрати  та  заощадження  населення  за січень-квітень 2001р. становили 29650 млн.грн.,  що на  28,4% більше порівняно з відповідним періодом 2000р.

Номінальна заробітна плата одного працівника за січень-квітень 2001р.  становила в середньому за місяць 271,64 грн., що на 38,2% більше ніж у відповідному періоді 2000р.

На рівень заробітної плати певний вплив спричиняє тривалість робочого часу. Табельний (встановлений) фонд робочого часу на одного працівника за чотири  місяці 2001р. порівняно з відповідним періодом 2000р. залишився без змін, а фактично відпрацьований збільшився відповідно на 3,1% і становив 528 годин. Коефіцієнт використання робочого часу також зріс і становив 80,7% проти 78,3%  у січні-квітні 2000р.

За галузевою ознакою найвищі рівні заробітної плати відмічалися у працівників паливно-енергетичного комплексу (газової, нафтодобувної промисловості, атомної енергетики, нафтопереробної промисловості), а також трубопровідного,  морського та авіаційного транспорту, де нарахування у 2,6-3,3 раза перевищували середній рівень заробітної плати в цілому по економіці. Водночас, розмір заробітної плати у працівників соціальної сфери: культури, соціального забезпечення, охорони здоров’я, освіти сягав лише 49 - 68% відпо-відного показника.

Реальна заробітна плата за чотири місяці цього року порівняно з відповідним періодом минулого року загалом зросла на 13,9%. У квітні поточного року відносно квітня минулого року вона також збільшилась на 17,7%.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати  становила на 10 травня 4551 млн. грн., що на 7,6% менше, ніж на початок року та на 29,3% менше, ніж на 10 травня 2000р.

За січень-квітень найбільш суттєво зменшилась сума заборгованості працівникам соціальної сфери, зокрема  культури на 32,6%, освіти - на 45,2%, охорони здоров’я - на 45,4%, соціального забезпечення - на 64,4%.

Слід зазначити, що 1836 млн.грн., або 40,3% загального обсягу боргу припадає на промисловість. Найбільше заборгували підприємства працівникам машинобудування і металообробки  та вугільної промисловості, що складало відповідно 32,5% і 35% від загальної суми заборгованості працівникам промисловості.

 Складна ситуація і у сільському господарстві, де працівникам не виплачено 1472 млн.грн.

Сума заборгованості, що утворилася внаслідок недостатнього фінансування із бюджетів усіх рівнів становила на 10 травня 132 млн.грн., або 2,9% загального обсягу боргу із виплати заробітної плати. Порівняно з початком року зазначена сума зменшилась майже на половину.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 10 травня дорівнював фонду оплати, нарахованому усім працівникам більш як за один місяць. Вчасно не отримують заробітну плату 5,5 млн.осіб, з яких 38,6% заробітна плата не виплачена за пів - року і більше. Сума боргу на одного працівника становила в середньому 831грн.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», протягом квітня поточного року зменшилась на 5,7% або на 2,7 млн.грн і на 1 травня 2001р. складала 44,3 млн.грн., що менше суми заборгованості на початок 2001р. в 1,4 раза та в 1,5 раза порівняно з відповідним періодом минулого року. У квітні фактично профінансовано в рахунок погашення заборгованості 27,3 млн.грн. (38,1% від потреби).

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться в їх підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом квітня поточного року зменшилась в 1,5 раза і на 1 травня 2001р. складала 5,6 млн.грн., що менше суми заборгованості на початок 2001р. в 1,7 раза та в 2,9 раза порівняно з відповідним періодом минулого року. У квітні фактично профінансовано в рахунок погашення заборгованості 26,5 млн.грн. (82,7% від потреби).

За січень-квітень 2001р. 1574,9 тис.сімей призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 97% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості - 1271,8 тис.сімей, в сільській - 303,1 тис.сімей.

Загальна сума призначених субсидій за січень-квітень 2001р. становила 74,4 млн.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив відповідно - 63,1 млн.грн., сільській - 11,3 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у квітні 2001р. становила 43 грн.

Крім того, 325,9 тис.сімей (93,5% із числа тих, які звернулися) були призначені субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива на загальну суму 77,4 млн.грн., з них в міській місцевості відповідно 121,8 тис.сімей на загальну суму 28,6 млн.грн., в сільській місцевості - 204,1 тис.сімей та 48,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної у квітні 2001р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 227 грн.

У січні-квітні 2001р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2024 млн.грн., що становило 79,2% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 травня 2001р.становила 6651,2 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги склав у квітні 2001р. 10,4 місяців.

Боржниками 3 місяці і більше були: по опаленню - 47% власників особових рахунків, підігріву води - 46%, квартплаті та водопостачанню - 45%, водовідведенню - 44%, вивозу сміття - 43%, газопостачанню - 38%.

 

Ринок праці і демографічна ситуація

 

На зареєстрованому ринку праці у травні поточного року спостерігалось подальше скорочення обсягів безробіття на фоні зростання попиту на робочу силу.

У пошуках роботи до державних служб зайнятості впродовж означеного місяця звернулося 118,8 тис. незайнятих громадян, що на 3,7 тис.осіб (3%) менше, ніж у квітні 2001р. Серед них 78,9 тис.осіб або 66,4% отримали статус безробітного, що на 0,5 відсоткового пункту більше, ніж за квітень поточного року. Чисельність громадян, які мали статус безробітного, за рік скоротилася на 9,2%, у тому числі за останній місяць - на 3,8% і становила на початок червня 1088,4 тис.осіб.

Із кожних 100 безробітних, які перебували на обліку на початок червня поточного року, 53 раніше займали робочі місця, 31 - посади службовців, решта - особи без професії або такі, які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки.

Зменшення абсолютної чисельності безробітних осіб призвело до зниження рівня зареєстрованого безробіття з 4,4% на 1 червня минулого року до 4% працездатного населення працездатного віку на цю ж дату 2001р.

У деяких областях рівень зареєстрованого безробіття більше, ніж у півтора раза перевищував середній  по країні, зокрема: у Житомирській (7,7%), Рівненській (7,1%), Тернопільській (7%), Сумській (6,2%), Волинській (6,1%) областях. Як і раніше, найнижчим він був у містах Києві (0,7%) та Севастополі (по 0,8%), а також в Одеській області (1,2%).

Слід відмітити, що цей показник на початок червня, як і в останні 10 місяців, був вищим у сільській місцевості порівняно з міською та відповідно складав 4,6% проти 3,8%.

У травні продовжувалася тенденція до зростання попиту на робочу силу. Так, за повідомленнями підприємств, установ та організацій кількість вільних робочих місць та вакантних посад зросла порівняно з початком року більш, ніж у півтора раза (на 55%) і становила на початок червня 2001р. 105,8 тис. Зростання кількості вільних робочих місць (вакансій) при скороченні чисельності незайнятих громадян за останні дванадцять місяців послабило напругу на ринку праці.

  Найбільше навантаження незайнятого населення в середньому на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) спостерігалося в таких областях як: Рівненська (35 осіб), Тернопільська (33), Чернівецька (33), Львівська (32), Житомирська (31) та Волинська (28 осіб).

  В умовах зростання кількості вільних робочих місць збільшується можливість забезпечення роботою незайнятих громадян. Так, за сприянням служб зайнятості у травні поточного року було працевлаштовано 73,4 тис.осіб, що на третину (на 33%) перевищує обсяги працевлаштування за відповідний місяць попереднього року та на 14,5% більше, ніж у квітні 2001р. Серед працевлаштованих осіб майже половину (49,7%) склали жінки, 35,3% - особи у віці до 28 років, 13,5% - особи, які потребують особливого соціального захисту.

  Слід відмітити, що з обліку державної служби зайнятості впродовж травня поточного року з різних причин (включаючи самостійне працевлаштування), було знято 92,2 тис.осіб, що на чверть більше, ніж працевлаштовано. Крім того, дострокову пенсію було оформлено для 3,6 тис.осіб.

 Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспро-можності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності, у травні 2001р. державними службами зайнятості було направлено на навчання 5,7 тис. безробітних, що на 5,6% більше, ніж за відповідний місяць минулого року. Загалом за направленням цих установ на 1 червня поточного року в навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 33,5 тис.осіб, з яких 95,9% становили безробітні, дві третини (66%) - жінки, 58,3% - особи у віці до 28 років.

 Громадські роботи є важливим заходом тимчасового працевлаштування незайнятого населення. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах, проти даних на початок червня 2000р. дещо (на 10,1%) зменшилась, але порівняно з попереднім місяцем зросла у 2,1 раза та становила на 1 червня поточного року 24,2 тис.осіб.

 З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, на допомогу безробітним протягом травня 2001р. було витрачено 51,5 млн.грн. Середньооблікова чисельність безробітних, які отримали допомогу по безробіттю, становила 701,6 тис.осіб. Середній її розмір за травень місяць склав 73,35 грн., що становить 62,2% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати.

            На 1 червня 2001р. чисельність наявного населення України, за оцінкою, становила 49,1 млн.осіб.  З початку року чисельність населення зменшилася майже на 173 тис.осіб. Зменшення населення відбувається за рахунок його природного скорочення,  яке досягло майже 160 тис.осіб, і міграційного відпливу - 13 тис.осіб. Проте, у порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг природного скорочення зменшився на 18% (він складав 195 тис.осіб). Рівень народжуваності (7,5 народжених на 1000 жителів) залишився на рівні січня-травня минулого року, а смертність зменшилася з 17 до 15,4 особи на 1000 жителів.

 

Криміногенна ситуація

 

 Органами внутрішніх справ протягом січня-травня 2001р. зареєстровано 235,3 тис. злочинів, що на 2,1% менше порівняно з відповідним періодом 2000р., з числа яких 6,1 тис. злочинів (2,6% у загальній кількості) виявлені податковою міліцією.

  Із загального числа кримінальних проявів  більше третини (38,1%) - тяжкі (89,6 тис. злочинів), що на 0,9% більше порівняно з відповідним періодом минулого року., в числі яких 3,7 тис. злочинів зареєстровані податковою міліцією (в 1,4 раза більше).

  Кількість шахрайств, зареєстрованих органами внутрішніх справ з початку року, порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 25,1% і склала 7650 злочинів; розбійних нападів - на 15,7% і склала 2414 злочинів; кількість злочинів, пов’язаних з наркотиками і психотропними речовинами, збільшилась на 9% - зареєстровано 19688 злочинів; грабежів - на 5,1% - 8951 злочин; згвалтувань та замахів на згвалтування  - на 0,5% - 400 злочинів.

  Органами внутрішніх справ протягом січня-травня 2001р. виявлено 369 організованих злочинних груп, (порівняно з відповідним періодом 2000р. на 20,8% менше),  якими скоєно  3,3 тис. злочинів (на 13,6% менше).

  Найбільше поширення організована злочинність набула у Дніпропетровській та Донецькій областях - з початку 2001р. органами внутрішніх справ виявлено відповідно 52 та 44 групи, якими скоєно 422 та 268 злочинів.

  У загальній кількості злочинів, скоєних організованими злочинними угрупованнями, 23,7% складали крадіжки державного, колективного або індивідуального майна (зареєстровано 784 злочини).

  Кількість  випадків бандитизму порівняно з січнем-травнем 2000р. збільшилась у 1,4 раза, розкрадань державного чи колективного майна в особливо великих розмірах - на 19,9%, вбивств - на 11,8%.

  Кількість злочинів, зареєстрованих з початку року у сфері зовнішньоекономічної діяльності, збільшилась у 2 рази, у сфері приватизації - на 18,5%.

У членів організованих злочинних угруповань з початку року вилучено 86 автомобілів, що на 14,7% більше, ніж у відповідному періоді минулого  року.

У структурі злочинності продовжують домінувати злочини з корисливою спрямованістю. Більше половини злочинів складали крадіжки, пограбування, розбійні напади, шахрайства, а також розкрадання державного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

Органами внутрішніх справ та податковою міліцією у січні-травні 2001р. виявлено 128,8 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з числа яких 2,5 тис. виявлені податковою міліцією.

З числа осіб, виявлених органами внутрішніх справ (126,2 тис.), притягнуто до кримінальної відповідальності 90,4% (114,1 тис.). Кожний третій з числа осіб,  причетних до злочинів, скоїв його в групі,  кожний шостий раніше вже ставав на злочинний шлях, кожний восьмий вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб: 70,3% - на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, 14,1% - жінки 9,9% - неповнолітні.