Архів

Соціально-економічне становище України за січень-червень 2002 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

Номінальний  валовий  внутрішній  продукт  за орієнтовною оцінкою за січень-червень 2002р. склав 92501 млн.грн., за червень – 16877 млн.грн.

Реальний валовий внутрішній продукт у січні-червні поточного року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 104,3%,  у  червні - 106,7%.

Найбільш значний приріст валової доданої вартості  у січні-червні поточного року спостерігався в оптовій і роздрібній торгівлі - 15,0%, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві - 8,8%, обробній промисловості - 7,4%.

 

Промисловість

 

За I півріччя 2002р. в Україні вироблено промислової продукції  (надано послуг) на 78,1 млрд.грн., що на 5,8% більше, ніж у січні-червні 2001р.

У добувній промисловості обсяги виробленої продукції за січень-червень 2002р. порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротились на 0,1%. Зменшився випуск продукції на підприємствах з видобутку металевих руд на 1,4%, вугілля і торфу – на 0,1%. При цьому на підприємствах з видобутку вуглеводнів спостерігалось збільшення обсягів продукції на 0,2%.

Зменшились обсяги видобутку нафти та газового конденсату відповідно на 0,4 і 0,9%, випуску готового вугілля на 4,9%. Поряд з цим виробництво продуктів збагачення, частка яких у загальному випуску  готового вугілля склала 62%, зросло на 2,6%, видобуток газу збільшився на 1,2%.

За період з початку року видобуто 27,8 млн.т залізної руди, що на 0,8% менше, ніж у січні-червні 2001р., випуск обкотишів залізорудних скоротився на 6,4%.

На підприємствах з видобування, збагачення та переробки кольорових металів на 16% зменшився випуск цинку (в окисі цинку), на 2-7% - агломерату марганцевого, глинозему, титанового концентрату. При цьому видобуток марганцевої руди збільшився на 1,1%.

В обробній промисловості, де зосереджено майже три чверті всього промислового виробництва, випуск продукції за 6 місяців 2002р. проти відповідного періоду минулого року збільшився на 7,8%.

Суттєвий приріст продукції одержано у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів – 10,4%. Зростання обсягів виробництва спостерігається з більшості її основних видів діяльності. Зріс випуск продукції у м’ясній промисловості (на 32,7%), переробленні овочів і фруктів (на 32,1%), виробництві напоїв (на 20,8%), виробництві круп та борошна (на 11,0%), макаронних виробів (на 10,9%), тютюновій промисловості (на 13,0%). Випущено 164 тис.т м’яса, 84,6 тис.т ковбасних виробів, 371 млн. умовних банок плодоовочевих консервів, 8,2 млн.дал вина виноградного, 49,7 млн.дал безалкогольних напоїв, 35,9 млрд.шт. цигарок та сигарет. Водночас за цей період скоротився випуск продукції у виробництві жирів на 3,5%, у кондитерській промисловості – на 8,6%, виробництві молочних продуктів – на 0,3%.

На підприємствах легкої промисловості обсяги продукції проти січня-червня 2001р. знизились на 1,4%. У текстильній промисловості та на підприємствах з виробництва готового одягу і хутра на 11-28% зменшено випуск шовкових та лляних тканин, панчішно-шкарпеткових виробів, курток, плащів, суконь, сорочок. У взуттєвій промисловості виготовлено         7 млн. пар взуття, що на 8% менше, ніж за відповідний період попереднього року.

На підприємствах з оброблення деревини та виготовлення виробів з неї обсяги виробленої продукції зросли порівняно з січнем-червнем попереднього року на 25,3%. На 42-52% збільшилось виробництво фанери клеєної, плит деревностружкових, сірників, на 10% – паркету. Водночас зменшився випуск тари дерев'яної та блоків віконних і дверних в зборі, плит деревноволокнистих та пиломатеріалів.

Приріст продукції у целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі становив 3,5%. Збільшилося виробництво мішків паперових на дві третини, газетної продукції, тари транспортної з картону – на 18-26%, паперу, картону, книжково-журнальної продукції – на 1-7%. В той же час знизився випуск шкільних зошитів, шпалер, целюлози.

Обсяги продукції на підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів збільшились порівняно з відповідним періодом 2001р. на 1,0%.

Виробництво пляшок та листів гіпсокартонних зросло на 35-43%,  шиферу, цементу, м’яких покрівельних матеріалів та ізолу, скла будівельного – на 22-24%, будівельної цегли, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін, виробів санітарних керамічних - на 5-10%. Поряд з цим скоротився випуск конструкцій і виробів збірних залізобетонних, труб і муфт азбестоцементних, плиток керамічних для підлоги та фасадних різних кольорів, мінеральної вати, склотари консервної.

На підприємствах металургії та з оброблення металу за період з початку року порівняно з січнем-червнем 2001р. обсяги виробництва скоротились на 2,3%. Зменшився випуск продукції у виробництві чорних металів на 1,9%, труб - на 10,3%, первинному обробленні сталі - на 7,9%, обробленні металу – на 4,5%. Водночас у виробництві кольорових металів спостерігалося збільшення обсягів продукції на 0,8%. 

З початку року виплавлено майже 17 млн.т сталі, вироблено 12,7 млн.т готового прокату та 0,7 млн.т труб стальних.

У машинобудуванні у січні-червні 2002р. порівняно з відповідним періодом попереднього року одержано приріст продукції на 5,7%. Суттєво збільшились обсяги продукції у виробництві транспортного машинобудування (на 25,3%), з нього у залізничному машинобудуванні (на 50,3%), авіаційній промисловості (на 21,0%), виробництві автомобільного транспорту (на 10,4%), суднобудуванні (на 8,2%). Приріст продукції отримано у виробництві побутових приладів (19,3%), канцелярських та електронно-обчислювальних машин (16,4%), машин для виробництва паперу і картону (11,9%), електричних машин і апаратури (5,4%). Поряд з цим зменшились обсяги у виробництві машин для металургії на 31,4%, устатковання для радіо, телебачення та зв’язку - на 14,0%, верстатів - на 11,9%, сільськогосподарських машин - на 15,6%, машин для перероблення сільгосппродуктів - на 7,4%.

Найбільшого приросту (у 3 рази) досягнуто з випуску перетворювачів силових, насосів парових поршневих та електрокавомолок, на 91-98% збільшилось виробництво насосів бурових, калібраторів, центраторів і стабілізаторів, майже на дві третини - електрорадіаторів і електроконвекторів, більш ніж наполовину - автопроводів, на 36-48% - електромашин великих, електрообладнання для рудникових електровозів, персональних ЕОМ, лічильників електричних однофазних, насосів і агрегатів вакуумних, 23-29% - трансформаторів силових, акумуляторів і акумуляторних батарей свинцевих, машин ливарних, пральних машин та морозильників, на 14% - холодильників.

На підприємствах з виробництва автомобільного транспорту суттєвий приріст одержано з випуску легкових автомобілів (у 2 рази) та тролейбусів (більше ніж наполовину), яких випущено відповідно 16,9 тис.шт. і 50 шт.

Разом з тим проти I півріччя 2001р. скоротилось виробництво прокатного, доменного і сталеплавильного обладнання, валків стальних прокатних, верстатів металорізальних та деревообробних.

Серед сільськогосподарської техніки наполовину і більше скорочено  випуск комбайнів кормозбиральних та зернозбиральних, транспортерів для прибирання гною, на чверть - обприскувачів і обпилювачів тракторних та навантажувачів універсальних сільськогосподарського призначення. Водночас випуск окремих видів сільськогосподарської техніки збільшився, зокрема,  у 2 рази перевищено виробництво борін зубових, жаток рядкових, машин для внесення у грунт мінеральних добрив і вапна,  на 89% - автонапувалок для великої рогатої худоби, більш ніж наполовину - машин бурякозбиральних, на 22-27% - культиваторів, сівалок та борін дискових тракторних.

У хімічній та нафтохімічній промисловості за 6 місяців 2002р. порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги виробництва зросли на 2,5%. Збільшився випуск продукції у хімічному виробництві на 3,1%, з нього у виробництві лаків та фарб - на 15,2%, фармацевтичному виробництві - на 5,2%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів - на 19,8%. За цей період обсяги продукції зросли у переробленні пластмаси на 18,3% і скоротились у виробництві гумових виробів на 12,1%.

Загальний випуск  синтетичних смол і пластичних мас у січні-червні поточного року зріс на чверть і склав майже 128 тис.т, лакофарбових матеріалів - відповідно 21% і 77,6 тис.т.   

У фармацевтичній промисловості за період з початку року перевищено обсяги з випуску більшості найменувань лікувальних засобів та препаратів.

Порівняно з січнем-червнем  2001р. в 1,6 раза зріс випуск туалетного мила, на 18-25% - зубної пасти, господарського мила та товарів побутової хімії.

Водночас зменшився випуск основних видів продукції базової хімії, зокрема фосфатних мінеральних добрив, азотної кислоти, каустичної соди, синтетичного аміаку, сірчаної кислоти.

У гумовій промисловості знижено випуск шин для сільськогосподарських машин та вантажних автомобілів відповідно на 11 і 10%. Поряд з цим на 38,9% зросло виробництво шин для мотоциклів і моторолерів, на 0,2% - для легкових автомобілів, яких випущено відповідно 55 тис. та 3034 тис.шт.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у січні-червні поточного року перевищено минулорічні обсяги виробництва на 46,3%. Обсяги первинної переробки нафти зросли на 60% і склали 10,4 млн.т. Виробництво основних продуктів нафтоперероблення - бензину автомобільного, дизельного палива та мазуту топкового збільшилось на 52-79%.

За I півріччя 2002р. у виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробленої продукції скоротились порівняно з відповідним періодом попереднього року на 0,7%.

За період з початку року вироблено 85,4 млрд.кВт.год електроенергії, що на 1,2% менше, ніж за такий же період 2001р. На теплових електростанціях її виробництво скорочено на 5,3%, на гідроелектростанціях – на 18,8%. Водночас на атомних електростанціях, які забезпечили 48% загального випуску електроенергії, обсяги виробництва зросли на 6,5%.

За січень-травень 2002р. промисловими підприємствами України відвантажено продукції (надано послуг) на 66,1 млрд.грн., з неї на 3,0 млрд.грн. (4,6%) – на бартерних умовах, 53,5 млрд.грн. (80,9%) склали грошові надходження. Порівняно з січнем-травнем 2001р. питома вага бартеру зменшилась на  4,2 відсоткового пункту, а частка грошових надходжень за відвантажену продукцію збільшилась на 6,3 відсоткового пункту.

У I півріччі 2002р. дещо активізувалась інноваційна діяльність підприємств. Інновації в промисловості, спрямовані на оновлення продукції та удосконалення технологічної й технічної бази виробництва, здійснювали 979 підприємств, що на 5,5% більше, ніж у відповідному періоді 2001р. Питома вага інноваційно активних у загальній кількості промислових підприємств склала 9,6% і порівняно з I півріччям 2001р. збільшилась на 0,6 відсоткового пункту. Більш сприйнятливими до нововведень були підприємства Волинської, Чернігівської, Полтавської, Миколаївської областей, де інноваційні роботи виконували 16,3-19,5% підприємств.

Порівняно з відповідним періодом 2001р. кількість підприємств, що освоювали нові види продукції, збільшилась на 4,4% і склала 885 одиниць. Протягом звітного періоду ними освоєно виробництво 10,7 тис. найменувань нових видів машин, устатковання, апаратів, приладів, матеріалів, виробів, продуктів, що майже на чверть більше, ніж у I півріччі 2001р. Так, підприємствами легкої промисловості освоєно 3,5 тис. найменувань, машинобудування – 3,2 тис., харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції – 2,2 тис. найменувань нової продукції.

Прогресивні технологічні процеси впроваджувало 190 підприємств або 19,4% з тих, що здійснювали нововведення (у I півріччі 2001р. – 204 та 22,0% відповідно), в результаті чого для виробництва нової продукції було використано 471 новий технологічний процес, кожний третій з яких спрямований на економне використання матеріальних та енергетичних ресурсів (499 і 33,7%). Більш активно у цьому напрямі інноваційної діяльності працювали підприємства машинобудування (впроваджено 235 нових технологічних процесів), харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів (47), легкої промисловості (23).

На 29,2% збільшилась кількість підприємств, що здійснювали механізацію та автоматизацію виробництва. Нові засоби механізації та автоматизації виробничих процесів придбали та впровадили 93 підприємства (9,5% від загальної кількості інноваційно активних) проти 72 (7,8%) у відповідному періоді 2001р. Протягом звітного періоду ними введено в дію 78 механізованих потокових та автоматичних ліній, 11 гнучких виробничих систем та модулів, 14 металорізальних верстатів з числовим програмним управлінням, комплексно механізовано та автоматизовано 37 дільниць, цехів (у I півріччі 2001р. – 49, 15, 20, 33, відповідно).

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  І півріччя  2002р. в усіх категоріях господарств порівняно з  відповідним періодом 2001р. зріс   на 9,2%,  у тому числі  в  сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності - на 16,4%, а  в господарствах населення   -  на 6,4%.   

На початок  липня поточного року у сільськогосподарських  підприємствах  18 регіонів країни  розпочалося  збирання зернових культур. Скошено 0,5 млн.га, обмолочено - 0,4 млн.га;  середній намолот зерна в цілому на 4,6 ц нижчий, ніж на початок липня торік і становить 23,8 ц з га обмолоченої площі.

Протягом січня-червня поточного року до сільськогосподарських підприємств надійшло 627 тис.т  дизельного палива  (на 9% менше, ніж за І півріччя 2001р.) та 199 тис.т бензину (на 3% менше). Станом на  1 липня 2002р. в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 120 тис.т дизельного палива   (на 7%  менше проти відповідної дати минулого року) і 33 тис.т бензину (на рівні 1 липня 2001р.).

У господарствах усіх категорій за І півріччя  поточного року виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало   1,1 млн.т,  що  на 6% більше порівняно з відповідним періодом  2001р., молока - 7,0 млн.т (на 7% більше), яєць - 6,2 млрд.шт. (на 16% більше). В сільськогосподарських підприємствах зросла  реалізація на забій худоби та птиці (на чверть) та  яєць (на 40%), але дещо скоротилося  виробництво  молока (на 1%). По господарствах населення   за січень-червень поточного року порівняно з відповідним періодом 2001р. спостерігається зростання обсягів виробництва молока (на 10%), яєць (на 5%) та реалізації худоби та птиці  на забій  (на 1%).  

За розрахунками станом на 1 липня 2002р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало  10,3 млн. голів, що майже на рівні  1 липня  2001р.,  у тому числі корів - 5,0 млн. голів (на 1,5% менше). В сільськогосподарських підприємствах  загальна чисельність великої рогатої  худоби менша  проти минулорічної на 7,7%, в тому числі корів - на 11,4%. В  господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби зросла на 7,0%, корів - на 4,0%. Загальна чисельність поголів’я свиней  склала 9,4 млн. голів, що на 14,3%  більше, ніж на початок липня 2001р.  Зростання їх чисельності  простежується як в  сільськогосподарських підприємствах (на чверть), так і в господарствах населення (на 8,5%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів становила 187 млн. голів (на 11,7% більше, ніж торік). В сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці зросло  на  третину, а  в господарствах населення - на 6,5%.

В сільськогосподарських підприємствах у І півріччі  поточного року кращими, ніж за відповідний період 2001р. були показники продуктивності худоби та птиці. Надій молока від однієї корови  становив 1206 кг (на 11% більше),  несучість курей-несучок  зросла на 7% і становила  129 штук.  Зросли середньодобові прирости на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби (на 5%) та свиней (на чверть) і склали відповідно 310 і 204 грами. Як наслідок, середня жива вага однієї голови великої рогатої худоби, проданої сільгосппідприємствами підприємствам м’ясної промисловості, зросла з 344 кг у І півріччі  2001р. до 357 кг у січні-червні поточного року, свиней - зі 113 до 123 кг. 

У поточному році  в сільськогосподарських підприємствах  темпи сінокосіння дещо нижчі, ніж торік.  Станом на 1 липня поточного року було скошено сіяних та природних трав першим укосом з площі 1,5 млн.га (43,5% до прогнозу і 98,5% до обсягів на відповідну дату 2001р.). Заготовлено кормів усіх видів, включаючи зернофураж, 1,2 млн.т кормових одиниць (на 5,0% менше проти аналогічної дати минулого року).  У розрахунку на одну умовну голову худоби припадало по 2,17 ц к.од. проти 2,31 ц к.од. на 1 липня 2001р.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами   за І півріччя 2002р.    порівняно з відповідним періодом 2001р. зріс на 24%, в тому числі продукції рослинництва - на 44%, продукції тваринництва - на  15%.

В сільськогосподарських підприємствах за січень-червень поточного року загальний обсяг продажу худоби та птиці (в живій вазі) склав 335  тис.т, що  на п’яту частину більше, ніж за відповідний період 2001р., молока та молочних продуктів - 1,3 млн.т (на 5,5% менше), яєць - 2,1 млрд.шт. (на 39% більше). 

У І півріччі поточного року продовжувалася тенденція скорочення частки бартерних угод при реалізації сільськогосподарської продукції підприємствами. Питома вага товарообмінних операцій в цілому  склала   4% проти 6% за відповідний період 2001р., в тому числі в рослинництві - 7% проти 12%, в тваринництві - 1% проти 2%. За січень-червень 2002р. сільськогосподарськими підприємствами за бартерними угодами обмінено 20 тис.т цукру (13% загального обсягу його реалізації), 167 тис.т зернових культур (7%), 5 тис.т  насіння соняшнику (5%).

За угодами оренди земельних та майнових паїв у селян сільськогосподарські підприємства найчастіше розраховувалися у І півріччі 2002р. олією рослинною - 22%  загального обсягу її реалізації, зерновими культурами та цукром - по 3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції в сільськогосподарських підприємствах по всіх напрямках реалізації у I півріччі 2002р. проти відповідного періоду 2001р. зменшилися на 14,8%, в тому числі на продукцію рослинництва - на 23,6%, на продукцію тваринництва - на 8,9%.

 

Будівельна діяльність

 

За I півріччя  2002 р. забудовниками усіх форм власності введено в дію  основних фондів  фактичною вартістю  8431,9 млн.грн.  Серед введених: нафтотермінал по зберіганню 9 млн.т нафти в Одеській області, потужності по виробництву 55,5 тис.т пропану-бутану (ГПУ “Полтавагазвидобування”), 3,3 тис.т поліпропілену (ВАТ “Концерн “Стірол” у м.Горлівка Донецької області), 32,8 тис.т картону (ВАТ “Київський картоно-паперовий комбінат”) та 3,0 тис.кв.м тротуарної плитки (ВАТ “Рівненський завод високовольтної апаратури).

Також введено в експлуатацію районний вузол зв’язку в м.Борисполі Київської області, 251,1 км ліній електропередачі, трансформаторні понижуючі підстанції потужністю 5,0 тис.кВ.А, 280,7 км газопроводів магістральних  та відводів від них,  18 нафтових  та 60 газових  свердловин, 133,4 та 25,8 тис. номерів відповідно на міських та сільських автоматичних телефонних станціях, 59,0 км нових залізниць, 29,5 км тролейбусних ліній, а також  потужності з виробництва 12,7 тис.кВт електроенергії, 5,6 тис.куб.м пиломатеріалів.

Крім того, введено в дію автостоянки, підприємства торгівлі та громадського харчування, потужності по виробництву ковбасних, кондитерських і макаронних  виробів, м’яса, олії рослинної, продукції з незбираного молока, масла тваринного, сиру, морозива, безалкогольних напоїв, соків, пива, цигарок та сигарет, косметичних виробів, зубної пасти, шпалер, меблів, засобів обчислювальної техніки.

Збудовано нові  приміщення для великої рогатої худоби та свиней, птахофабрики м’ясного напряму, зернофуражні та насіннєсховища, млини та крупорушки, сховища для картоплі, овочів і фруктів та ін.  

У невиробничій сфері пріоритетним залишається житлове будівництво. З початку року введено в експлуатацію 20,9 тис. квартир загальною площею 2029,4 тис.кв.м, що на 0,3% більше, ніж за відповідний період минулого року, в тому числі у сільській місцевості – 384,9 тис.кв.м, у міських поселеннях – 1644,5 тис.кв.м. Зросли обсяги введеного житла в 10 областях (Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій), містах Києві та Севастополі. Слід зазначити,  що у м.Києві збудовано 3,6 тис. квартир загальною площею 314,7 тис.кв.м  (на 0,6% більше ніж у минулому році), що складає 15,5% від загального обсягу введеного в Україні  житла.

Більше двох третин загальної площі житлових будинків (68,4%) введено забудовниками приватної форми власності.

За I півріччя 2002р. введено в експлуатацію  середні навчальні заклади на 410 учнівських місць, дошкільний заклад освіти на 120 місць у с.Парутине Очаківського району Миколаївської області,  лікарні на 245 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 265 відвідувань за зміну,  мережі газифікації протяжністю 589 км, теплопостачання – 9,5 км, а також водопровідні та каналізаційні  мережі - відповідно 63,6  та 25,3 км.

На виконання заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків  аварії на ЧАЕС, за даними забудовників, у I півріччі  2002р. введено в експлуатацію житлові будинки загальною площею 5,5 тис.кв.м та мережі газифікації протяжністю 3,7 км.

Будівельними підприємствами всіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, з початку року виконано власними силами робіт на суму 4,2 млрд.грн. (60% від суми укладених контрактів на рік), що на 9,6% менше проти відповідного періоду минулого року.

Обсяги підрядних робіт зменшено в більшості регіонів в основному через скорочення фінансування та відсутність нових замовлень на будівництво.

Так, за І півріччя поточного року значно скоротили будівництво підприємства Закарпатської (на 33,1%) та Рівненської (на 27%) областей. Майже на чверть зменшили обсяги підрядних робіт будівельні підприємства Дніпропетровської, Кіровоградської та Львівської областей. Серед них найбільших труднощів зазнають підприємства, що займаються ремонтом і будівництвом об’єктів  паливно-енергетичного комплексу та автошляхів.

Разом з тим за січень-червень 2002р. будівельні підприємства 6 регіонів наростили обсяги будівництва.

Значно (в 1,5 раза) збільшили обсяги підрядних робіт проти минулорічних будівельники м.Севастополя в основному за рахунок будівництва житла, автодороги Сімферополь-Інкерман-Севастополь, та прокладання міських газових мереж.

Збільшення обсягів будівельних робіт у Волинській, Миколаївській, Чернівецькій областях (приріст будівництва склав по 12%) та Хмельницькій області (1,7%) пов’язано з будівництвом об’єктів енергетики (Ташлицька ГРЕС у Миколаївській області, Новодністровська ГАЕС у Чернівецькій області, Хмельницька АЕС), реконструкцією промислових підприємств (глиноземний завод у м.Миколаєві та “Ковельмолоко” у м.Луцьку), будівництвом житла та об’єктів соціальної сфери.

Слід зазначити, що чверть загального обсягу будівництва виконано підприємствами м.Києва (1,1 млрд.грн.), що на 2,1% більше, ніж у І півріччі минулого року. У місті ведуться роботи з будівництва метрополітену, реконструкції Бессарабської площі,  універмагу “Україна”, стадіону “Олімпійський” та ін.

Ситуація з оплатою за виконані роботи дещо покращилась. Так, у І півріччі поточного року замовниками не оплачено 25% виконаних обсягів робіт, тоді як у І кварталі поточного року – 36%.

Підприємства колективної форми власності, якими виконано три чверті загального обсягу робіт, скоротили будівництво на 7,2%, державної - на 19,7%. Водночас підприємства приватної та комунальної форм власності наростили обсяги будівництва відповідно на 0,3% та 6,8%, хоча їх сукупна частка у загальному обсязі робіт склала 4,3%.

Середньооблікова  чисельність працівників будівельно-виробничого персоналу підрядних підприємств  у І півріччі поточного року склала 433,7 тис. осіб, що на 7% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року, у тому числі на підприємствах державної форми власності - на 5,6%, колективної - на 8,1% менше,  приватної та комунальної  - відповідно на 8,6% та 0,3% більше.

Виробіток на одного працівника, зайнятого на будівельно-монтажних роботах та в підсобних виробництвах, становив 9765 грн. і зменшився проти І півріччя 2001р. на 2,8%, у тому числі на державних підприємствах - на 14,9%, приватних - на 7,7%,а на комунальних  та колективних підприємствах - збільшився відповідно на 6,4% та 1%.

 

 

Транспорт

 

За І півріччя 2002р. підприємствами транспорту перевезено 364,0 млн.т вантажів, що на 0,3% менше січня-червня минулого року. Вантажооборот  зріс на 1,5% і досяг 192,2 млрд.ткм. 

Перевезення вантажів залізницями порівняно з І півріччям 2001р. зросли на 2,9%, в тому числі відправлення вантажів – на 3,5%. На Південній залізниці відправлення вантажів зросли  на 41,9%, Одеській - на 16,3%, Південно-Західній - на 3,4% та Донецькій залізниці - на 1,1%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: хлібних вантажів - у 2,1 раза, нафти і нафтопродуктів -  в 1,5 раза, цементу - на 26,9%,  лісових вантажів - на 7,0%, залізної та марганцевої руди - на 4,5%, кам’яного вугілля - на 0,5%.  Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 2,5%, у тому числі на Одеській залізниці - на 16,1% та Донецькій - на 3,0%. Порівняно з І півріччям 2001р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 11,6%, локомотива - на 3,6%, майже на 12 годин (на 8,7%) прискорився оборот вантажного вагона, на годину (на 8,6%) скоротився середній простій транзитного вагона.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 7,4%, у тому числі у закордонному сполученні - на 11,9%; в цілому замовникам доставлено 7,3 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з І півріччям 2001р. зросли на 16,9%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 23,4% і  становив 60,8 млн.т. Переробка експортних вантажів збільшилася на 32,4%, транзитних - на 21,0%, імпортних - на 15,3%. Кількість оброблених суден - закордонних та інфрахт - зросла на 11,5% і склала 5,4 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень суб’єктами - фізичними особами) перевезено 69,8 млн.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 5,0 млрд.ткм, який порівняно з І півріччям 2001р. зріс на 12,5%.

Магістральними трубопроводами перекачано 103,0 млн.т вантажів, що на 3,7% менше, ніж у І півріччі минулого року. Це пов’язано зі скороченням перекачки нафти на 29,1% та аміаку на 11,2%. В той же час обсяги транспортування газу зросли в цілому на 8,6%, а транзит газу зменшився на 1,9%.

За І півріччя 2002р. послугами пасажирського транспорту скористалися 1,7 млрд. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 41,3 млрд.пас.км, що відповідно на 6,4% та 5,3% більше, ніж у І півріччі 2001р. Залізничним транспортом за І півріччя поточного року перевезено 230,2 млн. пасажирів, що на 0,7% менше, ніж за січень-червень минулого року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень суб’єктами - фізичними особами) скористалися 1,5 млрд. пасажирів, що на 7,7% більше, ніж за І півріччя 2001р. Перевезення пасажирів автотранспортом суб’єктів - фізичних осіб зросло на 38,4%. Авіаційним транспортом перевезено 0,6 млн. пасажирів, що на 19,7% більше, ніж за 6 місяців 2001 р.

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень-травень 2002р. (за даними Державного казначейства) становили 23,1 млрд.грн. (30,5% до ВВП), що становить 39,0% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 21,5 млрд.грн. (28,4% до ВВП), що складає 33,8% від річних призначень. В структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи - 58,0% (12,4 млрд.грн.).

Видатки по обслуговуванню боргу становили 1,1 млрд.грн. (1,4% до ВВП), або 4,9% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 0,8 млрд.грн. (1,0% до ВВП), або 3,6%  відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за січень-травень 2002р. становив 1,6 млрд.грн. (2,1% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 16,7 млрд.грн. (36,9% річних призначень), або 22,1% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами), і на 62,2% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 47,8%, податок на прибуток підприємств - 27,3%.

У видатках Державного бюджету, що становили 15,5 млрд.грн. (31,4% річних призначень), або 20,5% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів - 31,0% (4,8 млрд.грн.) та видатки на обслуговування боргу - 6,7% (1,0 млрд.грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 1,2 млрд.грн.  (1,6% до ВВП).

Фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень-травень 2002р. становив 2,2 млрд.грн. (загальна сума прибутку - 10,9 млрд.грн., збитків - 8,7 млрд.грн.).

За видами економічної діяльності найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства промисловості (1,8 млрд.грн.) та транспорту (1,7 млрд.грн.). Основна частина фінансового результату промисловості (59,4%) припадає  на діяльність з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.  

Протягом січня-травня 2002р. збитково працювало 44% підпри-ємств,  що на  4 відсоткові пункти менше, ніж у відповідному періоді 2001р. Найбільше таких підприємств і організацій у будівництві (58%) та на транспорті (56%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання на  1 червня 2002 р. становила відповідно 226,1 та 288,5 млрд.грн. Протягом травня 2002р. як дебіторська, так і кредиторська заборгованість зменшилась на 1,1%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 85,7% (247,2 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР - 6,9% (20 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн - 7,4% (21,3 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості -  94,8% (214,4 млрд.грн.),  2,5% (5,6 млрд.грн.), 2,7%  (6,1 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією - 15,1 млрд.грн. (75,2%) та Туркменістаном - 4,2 млрд.грн. (20,8%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 41,6%, кредиторської - 40,1%.

 

 

Зовнішня  торгівля товарами

 

Оборот зовнішньої торгівлі України товарами за січень-травень 2002р.  проти січня-травня 2001р. збільшився  на 2,6% і становив 12965,8 млн.дол.США. При цьому обсяги експорту збільшились на 2,8%, імпорту - на 2,4%  і становили відповідно 6719,7 млн.дол. та 6246,1 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 473,6 млн.дол. проти 437,9 млн.дол. за січень-травень 2001р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 180 країн світу.

Більше 30% експортних поставок здійснювалось разом до Туреччини, Італії, Китаю, Німеччини, Угорщини, США та Сполученого Королівства. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, США, Польщі, Італії, Казахстану та Франції разом становили понад 36%. До Російської Федерації здійснювалось понад 17% експортних та 36% імпортних поставок.

Понад 41% від загального обсягу експорту становили поставки неблагородних металів. Майже 39% припадало на поставки мінеральних продуктів, машин, устатковання та механізмів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, зернових культур,  текстилю та текстильних виробів. У загальному обсязі експорту товарів проти січня-травня 2001р. збільшилась частка м’яса та субпродуктів харчових, зернових культур, палива мінерального, нафти та продуктів її перероблення, інструментів, локомотивів залізничних і рухомого складу, приладів. Натомість зменшилась частка масляного насіння та плодів, продуктів неорганічної хімії, чорних металів, виробів з чорних металів, алюмінію та виробів з нього, суден, човнів та інших плавучих засобів.

У загальному обсязі імпорту товарів майже 40% вартості припадало на мінеральне паливо, нафту та продукти її перероблення (з них газ природний - 23,9%, нафта сира - 12,7%). Поставки машин, устатковання та механізмів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засобів наземного транспорту, крім залізничного, неблагородних металів та виробів з них, текстилю та текстильних виробів, паперу та картону  разом становили  40,7% вартості імпорту. Порівняно з відповідним  періодом 2001р. в імпорті збільшилась частка фармацевтичних продуктів, включаючи медикаменти, паперу та картону, механічних машин та устатковання, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка палива мінерального, нафти та продуктів її перероблення, каучуку та гумових виробів, чорних металів.

Частка поставок, які здійснювались за умови товарообмінних (бартерних) операцій, у загальному обсязі експорту та імпорту країни  становила 0,1% (за січень-травень 2001р. у експорті - 0,5%, імпорті - 0,3%).

У січні-травні 2002р. експорт давальницької сировини становив  12,5 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української  давальницької сировини на 9,6 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 510,9 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної даваль- ницької сировини на 732,7 млн.дол.США.

 

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-червень 2002р. становив 130,7 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 14,6%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за цей період становив 29,8 млрд.грн., або на 16,8% більше січня-червня 2001р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 34,7%.

Оборот ресторанного господарства у січні-червні 2002р. проти відповідного періоду 2001р. збільшився на 11,5% і становив 1,3 млрд. грн.

За січень-червень 2002р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становив 17,5 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 16,1% більше обсягу січня-червня 2001р.

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків у січні-травні 2002р. формувалось 27,8% загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) з початку 2002 р. становив 98,2%    відповідному  періоді попереднього року - 105,3%). На споживчому ринку у січні-червні поточного року ціни  (тарифи) на продовольчі товари знизилися на 3,0%, на непродовольчі товари та послуги зросли на 0,9 та 0,3% відповідно.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні-червні 2002 р. становив 104,4% (у  відповідному періоді попереднього року – 101,3%).

 

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень-травень 2002р. порівняно з аналогічним періодом 2001р. збільшились на 22,1%, в тому числі грошові - на 23,3%. Наявні  доходи, які можуть бути використані населенням на придбання споживчих товарів та оплату послуг, збільшились на  21,9%,  а  реальні наявні, визначені з урахуванням впливу інфляції, - на 18,5%.

Грошові доходи у розрахунку на одну особу за січень-травень 2002р. становили 1116,6 гривні. 

Витрати  та  заощадження  населення за січень-травень 2002р. становили 71203 млн.грн.,  що на 18,6% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Номінальна заробітна плата одного штатного працівника у січні-травні 2002р. становила 344,09 грн., що на 23,9% більше, ніж за відповідний період минулого року. 

Найбільші розміри заробітної плати  спостерігались у працюючих на підприємствах по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення, авіаційного транспорту, зайнятих наданням допоміжних транспортних послуг, а також у фінансових установах і перевищували середній показник по економіці відповідно в 1,9 - 2,6 раза. 

Значно нижчим залишився розмір заробітної плати у працівників підприємств сільського, рибного та лісового господарства, текстильної промисловості та пошиття одягу, по виробництву шкіри та шкіряного взуття, роздрібної торгівлі побутовими товарами та їх ремонту, а також установ освіти, підприємств та організацій, що надають колективні, громадські й особисті послуги, де він не перевищував 75% від середнього рівня по економіці. 

Зберігалася також значна диференціація регіонів за рівнем оплати. Співвідношення найвищого рівня заробітної плати  працюючих у м.Києві (586,82 грн.) та найнижчого її рівня у Тернопільській  області (209,85 грн.)  складало  майже 3 рази. Середній розмір заробітної плати працівників Вінницької, Волинської, Хмельницької, Чернівецької областей був майже на третину менше середнього рівня по країні.

 Розмір реальної заробітної плати (з урахуванням росту споживчих цін) впродовж травня 2002р. збільшився на  1,4%, а порівняно з відповідним періодом минулого року - на 15,5%.  Розмір зазначеного показника за січень-травень поточного року перевищував минулорічний на 18,3%.

У поточному році уповільнились темпи погашення  заборгованості з виплати заробітної плати. Так, за перші 5 місяців поточного року (порівняно з 1 січня 2002р.) загальна сума заборгованості збільшилась на 1,5%, або на 36,3 млн.грн., тоді як за  аналогічний період минулого року вона скоротилась на 8,9%, або на 438,7 млн.грн. На  1 червня 2002р. загальна сума заборгованості становила 2520,6 млн. грн.

Водночас за останні 12 місяців заборгованість з виплати заробітної плати зменшилась майже вдвічі (на 43,9%, або на 1968,7 млн.грн.). Най- активніше сума боргу скорочувалась у Миколаївській (на 80,8%), Сумській (на 76,0%), Черкаській (на 64,0%), Кіровоградській (на 60,0%) областях. 

У загальній сумі  невиплаченої заробітної плати  борг за   попередні роки складав 65%, а решта – це заборгованість, що утворилась у поточному році. На державний сектор економіки припадала лише третина всієї суми заборгованості та дорівнювала  830,5 млн.грн. заборгованості, комунальної власності - 128,5 млн.грн.

Сума заборгованості, що утворилася внаслідок недостатнього фінансування з бюджетів усіх рівнів, на 1 червня 2002р. склала 37,7  млн.грн. (1,5% загального обсягу боргу), з неї 8,1 млн.грн. - за рахунок коштів місцевих бюджетів.  Порівняно з відповідними даними на  10 червня попереднього року сума  боргу за рахунок бюджетних коштів скоротилась майже у 4 рази. Більшу частину (56,8%) всієї суми заборгованості за рахунок бюджетних коштів складали невиплати працівникам компенсацій, пов’язаних з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, у частині, що включається до фонду оплати праці.

Кількість працівників, які мають заборгованість із виплати заробітної плати, скоротилась за останні 12 місяців вдвічі і становила 2,7 млн.осіб проти 5,4 млн. При цьому кожному з них в середньому не виплачено 734 грн., що адекватно розміру  середньомісячної заробітної плати за 2 місяці. Значно більшим цей показник був у працівників високооплачуваних видів діяльності: водного (1199,84 грн.) та авіаційного (2594,42 грн.) транспорту, підприємств по видобуванню кам’яного вугілля, лігініту та торфу (2023,47 грн.). У працівників рибного господарства сума боргу на одного штатного працівника (1395,50 грн.) дорівнювала середньому розміру заробітної плати більше як за 6 місяців.

Найбільша частка працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, припадала на Тернопільську, Хмельницьку, Рівненську та Житомирську області й складала 37-45% від загальної кількості працівників.

В окремих видах діяльності скорочується тривалість затримки виплати заробітної плати. Наприклад, якщо на 10 червня минулого року кількість працівників сільськогосподарських підприємств, у яких термін затримки виплати заробітної плати перевищував 6 місяців, складала 50,6%, то на 1 червня 2002р. таких працівників було 29,7%, у  будівництві -  43,2% та 25,3% відповідно.

Покращився стан розрахунків і з окремих видів соціальних виплат. Так, за останні 12 місяців майже на третину скоротився борг із виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. На 1 червня поточного року ця сума становила 88,3 млн.грн., з них 75,5% склали кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  та 24,5% - кошти підприємств. За  цей же період сума заборгованості потерпілим на виробництві та при виконанні трудових обов’язків загалом скоротилась на 32,1% і становила на початок травня 410,9 млн.грн. Більше третини суми боргу з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою  працездатності (37,3%) та майже вся  (90,8%) сума заборгованості потерпілим на виробництві утворилась на підприємствах  по видобуванню кам’яного вугілля.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000 р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», протягом травня 2002р. зросла в 1,9 раза, або на 15,4 млн.грн і станом на 1 червня 2002р. складала 32,6 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 червня 2001р. на 22,6%, або на 9,5 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться  в їх підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом травня 2002р. зменшилась на 11,5% і станом на 1 червня 2002р. складала 3 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 червня 2001р. на 44,1%, або на 2,3 млн.грн.

За січень-травень 2002р. 1453,7 тис. сімей призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 93,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості – 1196,3 тис. сімей, в сільській – 257,4 тис.

Загальна сума призначених субсидій за січень-травень 2002р. становила 60,3 млн.грн., при цьому в міській місцевості - 53,9 млн.грн., сільській – 6,4 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у травні 2002р. становила 34 грн.

Крім того, 338,7 тис. сімей (85,9% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива (з них 329,6 тис. сімей було призначено субсидії готівкою) на загальну суму 87,2 млн.грн. (у тому чіслі готівкою - 85,2 млн.грн.), з них в міській місцевості відповідно 126,3 тис. сімей на загальну суму 33,2 млн.грн., в сільській місцевості – 212,4 тис. сімей та 54,0 млн.грн.

Середній розмір призначеної у травні 2002р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 279 грн.

З початку року загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою на придбання скрапленого газу та твердого палива становила 28,7 млн. грн.

У січні-травні 2002р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2694,7 млн.грн., що становило 83,9% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 червня 2002 р. -  7595,9 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги склав у травні 2002р. 11,8 місяця.

Боржниками 3 місяці і більше були: за опалення - 48% власників особових рахунків, підігрів води – 47%,  квартплату - 45%, вивіз сміття – 44%, водопостачання – 43%, водовідведення – 42%, газопостачання - 40%.

 

Ринок праці

 

Зареєстрований ринок праці у червні вирізнявся такими основними тенденціями: зменшення рівня зареєстрованого безробіття, попиту на робочу силу та зростання кількості працевлаштованих осіб.

У пошуках роботи до державної служби зайнятості впродовж зазначеного місяця звернулося 116,2 тис. незайнятих громадян, що на 7,4%, менше, ніж у травні 2002р. та на 7,1% більше, ніж у червні 2001р. Кількість зареєстрованих осіб, які були звільнені з останнього місця роботи з економічних причин, порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилася на 24,0% (з 14,7 тис. до 11,2 тис.).

На обліку в державній службі зайнятості на 1 липня 2002р. перебувало 1045,0 тис. незайнятих громадян, що на 3,2% менше порівняно з 1 червня поточного року та на 2,5%, -  ніж на 1 липня  2001р. Серед зазначеної категорії громадян 97,9% мали офіційний статус безробітних, з яких двом третинам було призначено допомогу по безробіттю.

Із кожних 100 безробітних, які перебували на обліку на початок липня 2002р., 50 раніше займали робочі місця, 28 - посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття за червень 2002р. в цілому по країні зменшився на 0,1 відсоткового пункту і становив на початок липня 3,7% працездатного населення працездатного віку. Зниження цього показника відбулося внаслідок зменшення обсягів безробіття як в сільській, так і в міський  місцевостях. Так, кількість зареєстрованих безробітних у сільській місцевості за червень 2002р. знизилася на 1,2%, а у міській на 3,4%. При цьому рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості, як і в попередні місяці, перевищував аналогічний показник для міського населення та на 1 липня поточного року відповідно складав 5,8% проти 3,1% працездатного населення працездатного віку за відповідною місцевістю.

Разом з тим спостерігається значна диференціація рівня зареєстрованого безробіття за регіонами, який коливається від 7,3%  працездатного населення працездатного віку у Рівненській області до 0,5%  у м.Києві.

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, за повідомленнями підприємств, установ та організацій, на початок липня 2002р. становила 136,3 тис., що на 4,8% менше, ніж на початок місяця та на  28,4% більше  по відношенню до відповідної дати 2001р.

Навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця (вакансії) в цілому по країні, а також для робітників та  службовців порівняно з початком місяця  не змінилося та становило на 1 липня 2002р. відповідно 8; 6 та 9 осіб. Проте навантаження на місця, що не потребують спеціальної підготовки, збільшилося з 12 до 16 осіб, а для працівників сільського господарства – з 12 до 17 осіб. 

Найбільше навантаження незайнятого населення в середньому на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) спостерігалося в таких областях: Рівненська (21 особа), Івано-Франківська та Львівська (по 20), Закарпатська (18 осіб). Порівняно з початком місяця найбільше зростання цього показника спостерігалося у Вінницькій (з 13 до 17 осіб), Закарпатській (з  14 до 18), Волинській ( з 11 до 13) та Чернівецькій (з  12 до 14 осіб) областях.

Зусиллями центрів зайнятості було працевлаштовано за червень 2002р. 78,8 тис. осіб, що на 1,3% більше, ніж за попередній місяць. Серед працевлаштованих більше половини (51,7%) склали жінки, третину (33,8%) - особи у віці до 28 років та 12,7% - особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід відзначити, що з обліку державної служби зайнятості впродовж зазначеного місяця для самостійного працевлаштування було знято 69,0 тис. осіб. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 3,3 тис. осіб.

Однією з важливих проблем працевлаштування є невідповідність професійно-кваліфікаційної структури безробітного населення потребі робочої сили. Для вирішення цього питання існує система профорієнтації, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення. Так, з метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості у червні 2002р. було направлено на навчання 7,5 тис. безробітних проти 7,2 тис. у травні та 6,3 тис. осіб у відповідному місяці 2001р. Загалом за направленням цих установ у навчальних закладах усіх типів на початок липня поточного року проходили професійне навчання 32,7 тис. безробітних, з яких дві третини (67,9%) складали жінки, більш ніж половину (54,4%) - особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації політики зайнятості є організація громадських робіт. Кількість громадян, які брали участь у таких роботах, на 1 липня 2002р. проти даних на цю дату 2001р. збільшилася в 1,3 раза та становила 30,9 тис. осіб, що складає лише 3,0% кількості незайнятого населення, яке перебувало на обліку в державній службі зайнятості.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом червня 2002р. на допомогу по безробіттю було витрачено 67,8 млн.грн. Середньооблікова чисельність безробітних, які отримували допомогу впродовж місяця, становила 710,0 тис.осіб, або 69,4% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1 липня 2002р. Середній розмір допомоги зменшився на 1,4% порівняно з попереднім місяцем та складав у червні поточного року 95,45 грн.

 

Стан навколишнього природного середовища

 

Впродовж 6 місяців поточного року, за даними Департаменту гідрометслужби і моніторингу Мінекоресурсів України, зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій в атмосферному повітрі  міст  Києва (по окису вуглецю в 7 разів),  Кременчука  (по фенолу в 9 разів) та  Красноперекопську (по хлористому водню у 8,5 раза). До погіршення стану  атмосфери у цих містах призвели насамперед викиди автотранспорту, промислових підприємств  у сукупності з несприятливими метеорологічними умовами.

Під час спостереження за станом поверхневих вод, яке проводилось на  50 водних об'єктах країни,  виявлено 267  випадків високих рівнів  їх забруднення. Переважна кількість випадків пов’язана із забрудненням  водних ресурсів сполуками важких металів: азотом нітритним та амонійним  (65 випадків), марганцем (54),  хромом (44), цинком (34 випадки).

Найбільш забрудненими були басейни річок Дніпро (39% сумарної кількості випадків перевищень граничної концентрації шкідливих речовин), Сіверський Донець (21%), річки Приазов’я (18%) та Західний Буг (15%).

Серед основних чинників високого забруднення водних ресурсів країни були, передусім, неорганізовані стоки промислових та сільськогосподарських підприємств, скиди недостатньо очищених стоків житлово-комунального господарства, а також змив із сільськогосподарських угідь (вимивання із грунтів сульфатів, солей кальцію, магнію тощо). 

 

 

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ і податковою міліцією протягом січня-червня 2002р. зареєстровано 251,2 тис. злочинів, з числа яких 6 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ кримінальних проявів більше половини (52,7%) тяжкі та особливо тяжкі. Більше двох третин злочинів (71,4%) скоєно в містах та селищах міського типу.

У загальній кількості злочинів 60,8% складали злочини проти власності, 12% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоровя населення, по 4,6% - злочини у сфері службової діяльності  та злочини проти громадського порядку та моральності, 4,3% - злочини проти життя та здоровя особи.

У січні-червні скоєно 2083 умисних вбивства та замаха на вбивство, що менше порівняно з відповідним періодом 2001р. на 9,6%.

Кількість грабежів становила 10902 випадки (більше порівняно з аналогічним періодом 2001р. на 1,3%); розбоїв - 2615 випадків (менше на 10,2%).

Протягом січня-червня зафіксовано 84,1 тис. крадіжок у відношенні приватної власності та 24,2 тис. у відношенні державної або колективної власності, 25,7 тис. злочинів економічного спрямування.

Органами внутрішніх справ виявлено 463 організовані злочинні групи і злочинні організації, якими скоєно 3602 злочини, з яких три чверті (77,7%) тяжких та особливо тяжких.

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Дніпропетровській та Донецькій областях, де виявлено 58 та 62 організовані злочинні групи, якими скоєно 402 та 494 злочини.

Кількість потерпілих від злочинів за 6 місяців 2002р. становила 130,6 тис. осіб, з яких 40,5 тис. - жінки, 17,2 тис. - пенсіонери, 3,3 тис. - неповнолітні. Від злочинів загинуло 4502 особи.

Органами внутрішніх справ у січні-червні 2002р. виявлено 138,1 тис. осіб, що підозрювались у скоєні злочинів, з них 94,3% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 12% - жінки, 10,1% - неповнолітні. Кожний третій з числа осіб, причетних до злочинів, скоював його в групі,  майже кожний сьомий раніше вже ставав на злочинний шлях, майже кожний девятий вчинив злочин у стані алкогольного спяніння. Біля двох третин (63,2%) осіб, які підозрювались у скоєні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

 

Державний комітет статистики України