Архів

Соціально-економічне становище України за січень-липень 2002 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

Номінальний  валовий  внутрішній  продукт  за орієнтовною оцінкою за січень-липень 2002р. склав 112818 млн.грн., за липень - 20317 млн.грн.

Реальний валовий внутрішній продукт у січні-липні поточного року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 104,4%, у  липні - 105%.

Найбільш значний приріст валової доданої вартості у січні-липні поточного року спостерігався в оптовій і роздрібній торгівлі - 12,8%,  сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві - 6,9%, обробній промисловості - 7,9%, транспорті - 1,5%.

 

Промисловість

 

Промисловими підприємствами України у січні-липні 2002р. вироблено продукції (надано послуг) на 92,3 млрд.грн. Порівняно з відповідним періодом попереднього року приріст виробництва становив 6,1%

У добувній промисловості обсяги виробництва січня-липня 2001р.  перевищено на 0,5%. Видобуток газу зріс на 1,2%, а нафти та газового конденсату скоротився, відповідно на 0,5% і 0,1%.

Обсяги випуску готового вугілля становили 34,8 млн.тонн, що на 4,5% менше рівня січня-липня попереднього року. При цьому виробництво продуктів збагачення, частка яких в загальному випуску  готового вугілля склала 62%, зросло на 1,3%.

За 7 місяців 2002р. видобуто 32,9 млн.т залізної руди, що на 0,6% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, випуск агломерату залізорудного зріс на 2,2%.

Підприємствами з видобування, збагачення та переробки кольорових металів збільшено видобуток марганцевої руди на 2,5%. Поряд з цим виробництво цинку (в окисі цинку), агломерату марганцевого, глинозему та титанового концентрату скоротилось на 2-8%.

          В обробній промисловості випуск продукції у січні-липні 2002р. проти відповідного періоду минулого року збільшився на 8%.

На підприємствах харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів обсяги виробництва зросли на 10,2%. Приріст продукції отримано з більшості її основних видів діяльності. Збільшено обсяги виробленої продукції у м’ясній промисловості (на 32,8%), переробленні овочів і фруктів (на 31,6%), виробництві напоїв (на 21,1%), у виробництві круп та борошна (на 11,4%), макаронних виробів (на 5,9%). За 7 місяців 2002р. вироблено 195 тис.тонн м’яса, 102 тис.тонн ковбасних виробів, 30,5 тис.тонн м’ясних напівфабрикатів, 23,4 млн.умовних банок м’ясних консервів, 477 млн.умовних банок плодоовочевих консервів, 51,3 тис.тонн макаронних виробів, 12,5 млн.дал горілки і лікеро-горілчаних виробів, 10,1 млн.дал вина виноградного, 942 тис.дал вина плодоягідного, 90,6 млн.дал пива, 64,2 млн.дал безалкогольних напоїв, 50,6 млн.дал мінеральної води. Разом з тим, за цей період скоротились обсяги виробництва продукції у кондитерській промисловості на 5,3%, виробництві молочних продуктів - на 1,4%, виробництві жирів - на 1,3%. Випуск кондитерських виробів, олії, тваринного масла зменшено на 3-19%.

В легкій промисловості зафіксовано обсяги виробництва на рівні січня-липня минулого року. Приріст продукції (0,7%) одержано на підприємствах текстильної промисловості та з виробництва готового одягу і хутра. Збільшено випуск нетканих матеріалів типу тканин (в 1,6 раза), костюмів, трикотажних виробів, білизни постільної, бавовняних та вовняних тканин, пальт, півпальт (на 5-33%). Водночас на 6% зменшено виробництво взуття, випуск якого за 7 місяців 2002р. становив 8,4 млн.пар.

На підприємствах з оброблення деревини та виготовлення виробів з неї порівняно з січнем-липнем попереднього року обсяги виробленої продукції зросли на 25,5%.

Зріс випуск фанери клеєної, плит деревностружкових, сірників на 38-52%, паркету - на 8% і плит деревноволокнистих - на 0,7%. Разом з тим знизилися обсяги виробництва тари дерев'яної, блоків віконних і дверних в зборі, пиломатеріалів відповідно на 33%, 17% та 1,5%.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі приріст продукції становив 4,6%.

Збільшились обсяги виробництва газетної продукції та тари транспортної з картону на 16-26%, паперу, картону - на 4-9%. Водночас більш ніж наполовину зменшився випуск шкільних зошитів, на 19,9% - шпалер, на 2,1% - целюлози.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів порівняно з відповідним періодом 2001р. обсяги виробництва збільшились на 1,2%.

У півтора раза збільшено виробництво листів гіпсокартонних, на 18-33% - шиферу, цементу, м’яких покрівельних матеріалів та ізолу, скла будівельного, пляшок, на 4-9% - будівельної цегли, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін, виробів санітарних керамічних. Водночас на чверть скоротився випуск плиток керамічних фасадних різних кольорів, на 12-14% - конструкцій і виробів збірних залізобетонних, мінеральної вати, склотари консервної.

На підприємствах металургії та з оброблення металу спостерігається уповільнення темпів падіння обсягів продукції проти попереднього року. За 7 місяців випуск продукції зменшився на 1%,  тоді як у I кварталі 2002р. падіння становило 8,4%, у I півріччі - 2,3%. У виробництві чорних металів обсяги продукції скоротились на 0,6%, труб - на 8%, первинному обробленні сталі - на 7,2%. В той же час одержано приріст продукції у виробництві кольорових металів на 0,6%, в обробленні металу - на 0,2%.

У звітному періоді виплавка сталі становила 19,7 млн.тонн, що на 0,3% менше, ніж за січень-липень 2001р.

Обсяги виробництва готового прокату зросли на 0,8%.

У звітному періоді вироблено 836 тис.тонн труб стальних, що на  19% менше, ніж у січні-липні 2001р.

У машинобудуванні за січень-липень 2002р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року приріст виробництва становив 5,4%. Значне зростання обсягів випуску продукції спостерігалось в транспортному  машинобудуванні (на 23,8%), з нього у залізничному машинобудуванні (на 52,3%), авіаційній промисловості (на 13,5%), суднобудуванні (на 12,7%), виробництві автомобільного транспорту (на 10,8%). Перевищено минулорічні обсяги виробленої продукції у виробництві побутових приладів (на 19,5%), канцелярських та електронно-обчислювальних машин (на 18,1%), машин для виробництва паперу і картону (на 9,5%), електричних машин і апаратури (на 5,5%). Поряд з цим, зменшились обсяги у виробництві машин для металургії на 30,6%, устатковання для радіо, телебачення та зв’язку - на 9,6%, верстатів - на 10,7%, сільськогосподарських машин - на 15,7%, машин для перероблення сільгосппродуктів - на 8,7%. 

На підприємствах з виробництва автомобільного транспорту  зросли обсяги виробництва легкових автомобілів та тролейбусів, випуск яких склав відповідно 20,1 тис.штук і 56 штук.

Проти січня-липня 2001р. у 2 рази зріс  випуск  насосів парових поршневих та електрокавомолок, майже на три чверті - перетворювачів силових та насосів бурових, більш ніж наполовину - калібраторів, центраторів і стабілізаторів та автопроводів, на 31-47% - електромашин великих, електрообладнання для рудникових електровозів, персональних ЕОМ, лічильників електричних однофазних, насосів і агрегатів вакуумних та пральних машин, на 13-23% - трансформаторів силових, акумуляторів і акумуляторних батарей свинцевих, електродвигунів малої потужності для комплектування електропобутових приладів, автоматизації і механізації, холодильників та морозильників. Водночас скоротився випуск доменного і сталеплавильного обладнання, валків стальних прокатних, верстатів металорізальних та деревообробних.

У виробництві сільськогосподарської техніки на 52-69% скорочено  випуск комбайнів кормозбиральних та зернозбиральних, на третину і більше транспортерів для прибирання гною, плугів тракторних та обприскувачів і обпилювачів тракторних,  на 19% - навантажувачів універсальних сільськогосподарського призначення, лише 15% від обсягів 7 місяців 2001р. випущено кормодробарок. Разом з тим у 2-4 рази перевищено виробництво комбайнів кукурудзозбиральних та борін зубових, на 83-97% - жаток рядкових, автонапувалок для великої рогатої худоби, машин для внесення у грунт мінеральних добрив і вапна, на 46%- машин бурякозбиральних, на 19-30% - культиваторів, сівалок та борін дискових тракторних.

У хімічній та нафтохімічній промисловості за 7 місяців 2002р. порівняно з відповідним періодом попереднього року одержано приріст виробництва на 3,9%. Зріс випуск продукції у хімічному виробництві на 4,5%, з нього у виробництві базової хімічної продукції на 1,7%, виробництві лаків та фарб - на 12,4%, фармацевтичному виробництві - на 5,2%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів - на 22,4%. Водночас на 8% зменшились обсяги продукції у виробництві штучних і синтетичних волокон. Порівняно з  січнем-липнем минулого року збільшився випуск продукції у переробленні пластмаси на 19,1% і зменшився у виробництві гумових виробів на 11,2%.

Серед продукції базової хімії проти січня-липня 2001р. зріс випуск  мінеральних добрив, кальцинованої соди, рідкого хлору, сірки газової. Водночас зменшилось виробництво азотної та сірчаної кислоти, карбіду кальцію, синтетичного аміаку, хлорного вапна.

Збільшено випуск лакофарбових матеріалів на 19%, їх виробництво становило 92,7 тис.тонн.

З початку року вироблено 144 тис.тонн синтетичних смол і пластичних мас, що більше проти відповідного періоду попереднього року на 22%.

За звітний період на дві третини зріс випуск туалетного мила, на 16-27% - господарського мила, зубної пасти та товарів побутової хімії.

Перевищено обсяги січня-липня 2001р. з виробництва стрічки магнітної та кінофотоплівки, водночас зменшено випуск хімічних волокон і ниток.

Скорочено виробництво шин для сільськогосподарських машин (на 13%) та вантажних автомобілів (на 4%). Поряд з цим збільшено випуск шин для мотоциклів і моторолерів на 55%, для легкових автомобілів - на 1,5%, обсяги виробництва яких становили відповідно - 80 і 3584 тис.штук. 

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст обсягів виробництва у січні-липні 2002р. проти аналогічного періоду минулого року становив 42,2%.

Обсяги первинної переробки нафти перевищили минулорічні показники на 53,6% і склали 11,8 млн.т. Виробництво основних продуктів нафтоперероблення - бензину автомобільного, дизельного палива та мазуту топкового збільшилось на 43-71%.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробленої продукції скоротились порівняно з відповідним періодом попереднього року на 0,1%. Вироблено 98,1 млрд.кВт.год електроенергії. На теплових електростанціях її виробництво скорочено на 5%, на гідроелектростанціях – на 23,5%. Водночас на атомних електростанціях, які забезпечили 47,6% загального випуску електроенергії, обсяги виробництва зросли на 8%.

За січень-червень 2002р. промисловими підприємствами України відвантажено продукції (надано послуг) на 79,9 млрд.грн., з неї на 3,6 млрд.грн. (4,5%) – на бартерних умовах, 65,6 млрд.грн. (82%) склали грошові надходження. Порівняно з січнем-червнем 2001р. питома вага бартеру зменшилась на 4,2 відс.пункту, а частка грошових надходжень за відвантажену продукцію збільшилась на 6,4 відс.пункту.

 

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  січень-липень 2002р. в усіх категоріях господарств порівняно з  відповідним періодом 2001р. зріс   на 6,2%,  у тому числі  в  сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності - на 1,4%, а  в господарствах населення - на 11,4%.    

На початок серпня 2002р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) були зібрані та обмолочені на площі 9,8 млн.га (70% посіяних площ), намолочено 28 млн.т зерна, що на 2,3% більше проти відповідного періоду минулого року, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами одержано 23 млн.т, господарствами населення - 5 млн.т. Середня урожайність зернових культур (без кукурудзи) становить 28,4 ц з кожного гектара (на 1,8 ц нижче минулорічної),  у тому числі в сільськогосподарських підприємствах  -  27,8 ц,  в господарствах населення - 31,1 ц з кожного гектара.  Найбільш урожайною зерновою культурою є пшениця озима, з кожного гектара зібраної площі якої в середньому намолочено по 31,2 ц.

Найбільші намолоти зерна одержані в Одеській (2,7млн.т), Миколаївській (2,4 млн.т), Кіровоградській (2,2 млн.т), Дніпропетровській, Харківській, Полтавській (по 2,1 млн.т), Запорізькій (1,8 млн.т) та  Херсонській (1,5 млн.т) областях.

Протягом січня-липня 2002р. в сільськогосподарські підприємства надійшло 793 тис. т  дизельного палива ( на 10% менше, ніж за відповідний період 2001р.) та 255 тис.т бензину (на 5% менше). Станом на 1 серпня 2002р. в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 93 тис.т дизельного палива   (на 19%  менше проти відповідної дати минулого року) і 29 тис.т бензину (на 11% менше).

 У господарствах усіх категорій за 7 місяців  поточного року виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало   1,3 млн.т,  що  на 7% більше порівняно з відповідним періодом  2001р., молока - 8,6 млн.т (на 6% більше), яєць - 7,2 млрд.шт. (на 16% більше). В сільськогосподарських підприємствах зросла  реалізація на забій худоби та птиці (на чверть) та яєць (на 40%), але дещо скоротилося  виробництво  молока (на 2%). По господарствах населення за січень-липень поточного року порівняно з відповідним періодом 2001р. відмічається зростання обсягів виробництва молока (на 9%), яєць (на 5%) та реалізації худоби та птиці  на забій  (на 1%).   

За розрахунками станом на 1 серпня 2002р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 10,2 млн. голів, що майже на рівні 1 серпня 2001р., у тому числі корів - 5 млн. голів (на 1,7% менше). В сільськогосподарських підприємствах загальна чисельність великої рогатої  худоби менша  проти минулорічної на 7,7%, у  тому числі корів - на 12%. В  господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби зросла на 7%, корів - на 4%. Загальна чисельність поголів’я свиней  склала 9,6 млн. голів, що на 14,2%  більше, ніж на початок серпня 2001р.  Зростання їх чисельності простежується як в сільськогосподарських підприємствах (на 27%), так і в господарствах населення (на 8%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів становила 188 млн. голів (на 10% більше, ніж торік).  В сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці зросло  на  22%, а  в господарствах населення - на 7%.

В сільськогосподарських підприємствах у січні-липні 2002р. кращими, ніж за відповідний період 2001р., були показники продуктивності худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах. Так, надій молока від однієї корови  збільшився на 138 кг (на 10%) і становив 1471 кг, несучість курей-несучок  зросла на 6% і становила 149 штук яєць.

Сільськогосподарські підприємства продовжують заготівлю кормів для зимівлі худоби. Станом на 1 серпня 2002р. сіяних та природних трав було скошено з площі 2,2 млн.га (на 9% менше, ніж торік). Заготовлено кормів усіх видів, включаючи зернофураж, 3 млн.т  кормових одиниць (на 9% менше проти аналогічної дати 2001р.). У розрахунку на одну умовну голову на початок серпня поточного року  заготовлено по 5,38 ц к.од. проти 5,93 ц к.од. станом на 1 серпня 2001р.

Загальний обсяг продажу продукції за січень-липень 2002р. сільськогосподарськими підприємствами  порівняно з відповідним періодом 2001р. зріс на  27%, в тому числі продукції рослинництва - в 1,5 раза, продукції тваринництва - на 14%.

 У січні-липні 2002р. продовжувалася тенденція скорочення частки бартерних угод при реалізації сільськогосподарської продукції підприємствами. Питома вага товарообмінних операцій в цілому  склала   4% проти 7% за відповідний період 2001р., в тому числі у рослинництві - 8% проти 13%, у тваринництві - 1% проти 2%. 

За угодами оренди земельних та майнових паїв у селян сільськогосподарські підприємства найчастіше розраховувалися у січні-липні 2002р. олією рослинною - 21% загального обсягу її реалізації, зерновими культурами - 5%, цукром - 3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції в сільськогосподарських підприємствах по всіх напрямках реалізації у січні-липні 2002р. проти відповідного періоду 2001р. скоротилися на 16%, в тому числі на продукцію рослинництва - на 23%, на продукцію тваринництва - на 10%.

 

 

Капітальні інвестиції

 

У  І півріччі 2002р. підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 13,7 млрд.грн. капітальних інвестицій. Переважну частку з них - 88,3% - становили інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво і придбання машин та обладнання).

Більше половини (54,9%) усіх капітальних інвестицій освоєно підприємствами  колективної форми власності. На підприємства та організації державної і комунальної форм власності припадає, відповідно 32,4% та 5,7% загального обсягу інвестицій. У приватному секторі використано 5,6% усіх вкладень. Суб’єктами власності міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав освоєно 1,4% загального обсягу капітальних інвестицій.

У січні-червні 2002р. більше двох третин усіх капітальних інвестицій, як і інвестицій в основний капітал, освоєно за рахунок власних коштів  підприємств та організацій.

Водночас частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, становила 7,7%, кредитів банків та інших позик - 4,5%, коштів іноземних інвесторів - 4,3%.

Населенням на будівництво власного житла використано 576,3 млн.грн. (4,2%).

За рахунок інших джерел фінансування (приватних коштів, інвестиційних фондів тощо) освоєно 9,3% обсягів капітальних інвестицій.

За І півріччя 2002р. підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 12,1 млрд.грн. інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень). Обсяги інвестицій порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 12,4%  (у І півріччі 2001р. відповідно на 23,6%).

Приросту  інвестиції в основний капітал  досягнуто   у 24  реґіонах країни.

Найбільш інтенсивно  освоювались  інвестицій  у Черкаській (166,4% порівняно з січнем-червнем 2001р.), Львівській (166,3%), Закарпатській (164,0%), Волинській (159,6%) областях.

У I півріччі 2002р. порівняно з відповідним періодом минулого року  майже на чверть знизились  темпи освоєння обсягів інвестицій в основний капітал у Рівненській області.

Не досягнуто минулорічного рівня  інвестицій у м.Києві (81,3% проти відповідного періоду минулого року) та в Івано-Франківській  (95,7%) області.

У технологічній структурі інвестицій в основний капітал зросла частка витрат на придбання машин, обладнання, устатковання для новозбудованих об’єктів і для реконструкції та технічного переоснащення діючих підприємств (49,2% проти 44,7% у І півріччі 2001р.). Водночас питома вага фактичних витрат на будівельні і монтажні роботи скоротилась  з 45,4% до 41,5%.

За видами економічної діяльності найбільш вагому частку (45,4% загального обсягу) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток промислових виробництв. При цьому на підприємствах обробної промисловості освоєно близько чверті загального обсягу вкладень. З них найбільш інвестиційно привабливими були підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів (9,1%).   Переважну частку - 78,9% інвестицій, освоєних цими підприємствами, використано на придбання машин,  обладнання та устатковання.

Значні обсяги інвестицій (19,9% усіх вкладень) освоєно також підприємствами транспорту, пошти та зв’язку. З них 41,9% вкладень  здійснено підприємствами наземного транспорту. За період з початку року цими підприємствами використано 1 млрд.грн., в тому числі майже половину  -  на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення  залізничного транспорту.

Водночас не змінилась на краще ситуація щодо залучення інвестицій  у сільське господарство. У звітному періоді у загальному обсязі інвестицій в основний капітал частка вкладень у сільське господарство, мисливство та лісове господарство  в цілому в Україні становила лише  4,3%   (за 2001р. - 5%).

У соціальній сфері  значну питому вагу становили кошти, вкладені у житлове будівництво (здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення) - 13,9% від загального обсягу капітальних вкладень.

У розвиток освіти, охорони здоров’я та соціальної допомоги, у сферу відпочинку і розваг, культури та спорту спрямовано  лише 3,2% усіх використаних коштів.

 

Будівельна діяльність

 

Будівельними підприємствами усіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, за січень-липень 2002р. виконано власними силами робіт на суму 5,2 млрд.грн. (67,5% від суми укладених контрактів на рік), що на 10,6% менше проти відповідного періоду минулого року.

За період з початку року  наростили обсяги будівництва підприємства приватної форми власності на 5,1% (їх частка у загальному обсязі робіт склала 3,1%). Водночас підприємства колективної форми власності, якими виконано майже три чверті загального обсягу робіт, скоротили будівництво на 9,1%, державної - на 18,4%, комунальної  - на 2,1%.

Основною причиною зниження темпів будівельно-монтажних робіт в більшості регіонів залишається відсутність коштів у замовників.

Найбільше (на 32,2%) скоротили будівництво підприємства Закарпатської області, що здійснювали у минулому році роботи з ліквідації наслідків повені. На чверть зменшили обсяги робіт будівельники Рівненської (складність з фінансуванням робіт на будівництві четвертого енергоблоку Рівненської АЕС) та Львівської  областей (у минулому році проводили значні будівельні роботи з реконструкції вокзальних комплексів у містах  Львові та Києві).

В той же час за 7 місяців 2002р. будівельні підприємства 5 регіонів збільшили обсяги будівництва.

Значно (в 1,5 раза) збільшили обсяги підрядних робіт проти січня-липня минулого року будівельники м.Севастополя в основному за рахунок будівництва житла, автодороги Сімферополь-Інкерман-Севастополь, прокладання міських газових мереж та ін.

Наростили обсяги будівництва підприємства Чернівецької (на 17,7%), Миколаївської (на 15,5%), Тернопільської (на 9,8%) та Волинської (на 8,1%) областей. На збільшення обсягів будівельних робіт у цих регіонах вплинула робота підприємств, що займаються будівництвом об’єктів енергетики, доріг, житла та об’єктів соціальної сфери, реконструкцією промислових підприємств.

Майже 60% загального обсягу будівництва виконано будівельними підприємствами 6 регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Полтавської, Харківської областей та м.Києва. Серед них чверть загального обсягу виконано підприємствами м.Києва (1,3 млрд.грн). У місті ведуться роботи з будівництва метрополітену, реконструкції Бессарабської площі,  універмагу “Україна”, стадіону “Олімпійський” та ін.

Транспорт

 

За січень-липень 2002р. підприємствами транспорту України  перевезено 428,1 млн.т вантажів, що на 0,5% менше січня-липня минулого року. Вантажооборот зріс на 1,7% і досяг 224,1 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-липнем 2001р. зросли на 2,9%, в тому числі відправлення вантажів - на 3,7%. На Південній залізниці відправлення вантажів зросли на 42,7%, Одеській - на 14,3%, Південно-Західній - на 2,7%, Донецькій - на 1,7% та Придніпровській залізниці - на 0,4%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: хлібних вантажів - у 2 рази, нафти і нафтопродуктів -  у 1,4 раза, цементу - на 27,2%,  лісових вантажів - на 9,2%, залізної і марганцевої руди - на 6,2%, кам’яного вугілля - на 0,7%.  Середньодобове вивантаження вагонів зросло в цілому на 2,4%, у тому числі на Одеській залізниці - на 13,5%, Донецькій - на 3,4% та Придніпровській залізниці - на  0,7%. Порівняно з січнем-липнем 2001р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 11%, локомотива - на 3,7%, майже на 12 годин (на 8,7%) прискорився оборот вантажного вагона, на годину (на 9%) скоротився середній простій транзитного вагона.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 6%, у тому числі у закордонному сполученні - на 11,9%; в цілому замовникам доставлено 8,8 млн.т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-липнем 2001р. зросли на 12,5%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 21,9% і становив 71,7 млн.т. Переробка експортних вантажів збільшилася на 29,9%, транзитних – на 19,6%, імпортних - на 11,7%. Кількість оброблених суден - закордонних та інфрахт - зросла на 9% і склала 6,3 тис. одиниць.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням переве-зень суб’єктами - фізичними особами) перевезено 84,1 млн.т вантажів та виконано вантажооборот у обсязі 6,2 млрд.ткм, який у порівнянні з січнем-липнем 2001р. зріс на 16,4%.

Магістральними трубопроводами перекачано 118,5 млн.т вантажів, що на 3,7% менше, ніж у січні-липні минулого року, це пов’язано зі скороченням перекачки нафти на 31,1% та аміаку на 11,1%. В той же час обсяги транспортування газу зросли в цілому на 9,6%, а  транзит газу зменшився на 0,4%.

За січень-липень 2002р. послугами пасажирського транспорту скористалися 2 млрд. пасажирів та  виконано  пасажирську роботу в обсязі 51,2 млрд.пас.км, що відповідно на 7,8% та 5,9% більше, ніж у січні-липні 2001р.

Залізничним транспортом за січень-липень поточного року перевезено 273,3 млн. пасажирів, що на 0,6% менше, ніж за січень-липень минулого року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень суб’єктами - фізичними особами) скористалися 1,7 млрд. пасажирів, що на 9,3% більше, ніж за 7 місяців 2001р. Перевезення пасажирів автотранспортом суб’єктів - фізичних осіб зросло на 36,9%. Авіаційним транспортом перевезено 0,9 млн. пасажирів, що на 33,3% більше, ніж за січень-липень 2001р.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за І півріччя 2002 р. (за даними Державного казначейства) становили 27,7 млрд.грн. (29,9% до ВВП), що становить 46,7% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 26,3 млрд.грн. (28,4% до ВВП), що складає 41,5% від річних призначень. В структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи - 57,4% (15,1 млрд.грн.).

Видатки по обслуговуванню боргу становили 1,4  млрд.грн. (1,6% до ВВП), або 5,5% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього боргу витрачено 1,1 млрд.грн. (1,2% до ВВП), або 4,2% - відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за І півріччя 2002 р. становив 1,4 млрд.грн. (1,5% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 20,1 млрд.грн. (44,2% річних призначень), або 21,7% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 63,2% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 48,1%, податок на прибуток підприємств - 26,8%.

У видатках Державного бюджету, що становили 19,1 млрд.грн. (38,4% річних призначень), або 20,6% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів - 31,2% (5,9 млрд.грн.) та видатки на обслуговування боргу - 7,5% (1,4 млрд.грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 1 млрд.грн. (1,1% до ВВП).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 липня 2002р. становила відповідно 232,1 та 292,1 млрд.грн. Протягом червня 2002р. дебіторська заборгованість збільшилась на 2,7%, кредиторська - на 1,2% .

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 85,9% (250,9 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР - 6,1% (17,8 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн - 8% (23,4 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості - 94,8% (220,2 млрд.грн.), 1,4% (3,3 млрд.грн.), 3,7%  (8,6 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші обсяги кредиторської заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з Російською Федерацією - 13,1 млрд.грн. (73,5%) та Туркменістаном - 3,9 млрд.грн. (21,9%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 40,1%, кредиторської - 39,5%. 

Станом на 1 липня 2002р. кількість банків, розташованих на території України, складала 185.

Встановлена  облікова відсоткова ставка Національного банку за червень 2002р. становила 10%.

Залишки кредитних вкладень банківської системи України за червень збільшились на 1%, або на 1,9 млрд.грн., і на 1 липня 2002р. становили 43,7 млрд.грн., з яких 22,3 млрд.грн. - у національній валюті.

Залишки вкладів населення в національній та іноземній валюті у банках України за червень збільшились на 4,6% і становили на 1 липня 2002р. 14,2 млрд.грн., з яких 8,5 млрд.грн. - у національній валюті.

На кінець червня 2002р. офіційний курс гривні до долара США підвищився і становив 532,88 грн. за 100 дол. США.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Оборот зовнішньої торгівлі України товарами за І півріччя 2002р. становив 15778,8 млн.дол.США і проти І півріччя 2001р. збільшився на 2,3%. При цьому обсяги експорту збільшились на 1,5%, імпорту - на 3,2% і становили відповідно 8129,8 млн. та 7649 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 480,8 млн.дол. проти 598,3 млн.дол. за І півріччя 2001р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 183 країн світу.

Майже 31% експортних поставок здійснювалось разом в Туреччину, Італію, Китай, Німеччину, Сполучене Королівство, Угорщину та США. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, США, Польщі, Італії, Казахстану та Франції разом становили понад 36%. До Російської Федерації здійснювалось 17,7% експортних та 36,1% імпортних надходжень.

Більше 41% обсягу експорту становили поставки неблагородних металів. Понад 39% вартості припадало на поставки мінеральних продуктів, машин, устаткування та механізмів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продуктів рослинного походження, текстилю та текстильних виробів. У загальному обсязі експорту товарів проти січня-червня 2001р. збільшилась частка м’яса та субпродуктів харчових, зернових культур, палива мінерального, нафти та продуктів її переробки, інструментів, локомотивів залізничних і рухомого складу, приладів. Натомість зменшилась частка масляного насіння та плодів, продуктів неорганічної хімії, чорних металів, виробів з чорних металів, алюмінію та виробів з нього, суден, човнів та інших плавучих засобів.

У загальному обсязі імпорту товарів понад 39% вартості припадало на мінеральне паливо, нафту та продукти її переробки (у тому числі газ природний - понад 22,8%, нафта сира - 13,4%). Поставки машин, устаткування та механізмів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засобів наземного, повітряного та водного транспорту, неблагородних металів та виробів з них, текстилю та текстильних виробів, паперової маси з деревини разом становили майже 42% вартості імпорту. За звітний період збільшилась частка фармацевтичних продуктів, включаючи медикаменти, паперу та картону, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка палива мінерального, нафти та продуктів її переробки, каучуку та гумових виробів, чорних металів.

Частка поставок, які здійснювались за умови товарообмінних (бартерних) операцій, у загальному обсязі експорту та імпорту країни  складала по 0,1% (у І півріччі 2001р. - відповідно 0,5% та 0,3%).

У січні-червні 2002р. експорт давальницької сировини становив   13,5 млн.дол. Імпортовано готової  продукції з української  давальницької сировини на 13,1 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 633,9 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 908,8 млн.дол.

         Загальний обсяг зовнішньої торгівлі послугами у І півріччі 2002р. становив 2383,6 млн.дол.США і збільшився проти І півріччя 2001р. на 5%, у тому числі експорт - 1809,3 млн.дол. (збільшився на 5,8%), імпорт - 574,3 млн.дол. (збільшився на 2,8%), позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 1235 млн.дол.США.

         Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції послугами з 193 країнами-партнерами.

         Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту продовжують складати транспортні послуги (83,8%), імпорту - державні послуги (40,7%), різні ділові, професійні та технічні послуги (14,9%), послуги транспорту (9,9%), послуги зв’язку (7,8%).

Порівняно з І півріччям 2001р. експорт послуг збільшився за рахунок послуг морського та залізничного транспорту, різних ділових, професійних та технічних послуг, а також послуг по подорожах. Одночасно скоротилися обсяги наданих послуг трубопроводним транспортом, фінансових послуг, послуг зв’язку. Імпорт послуг до України збільшився за рахунок послуг повітряного транспорту, залізничного транспорту, послуг по подорожах, фінансових послуг, різних ділових, професійних та технічних послуг. Одночасно скоротився імпорт послуг морського транспорту, зв’язку, будівельних, страхових, державних.

Майже 60% загального обсягу експорту послуг України та більше ніж п’ята частина загального обсягу імпорту послуг припадає  на країни СНД. Найбільшим партнером серед них є Російська Федерація, до якої здійснювалось 55,2% експортних та  19,8% імпортних надходжень України.

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, склав 756,3 млн.дол.  Порівняно з І півріччям 2001р. він збільшився за рахунок послуг до Сполученого Королівства, Словаччини, Угорщини, Нідерландів, Литви, Франції, Болгарії. Одночасно скоротився експорт послуг до Бельгії, Ірландії, Індії, Сполучених Штатів Америки.

Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, склав 443,6 млн.дол. Порівняно  з І півріччям 2001р. він скоротився за рахунок послуг зі Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Латвії, Франції, Нідерландів. Одночасно збільшився імпорт послуг з Швейцарії, Словаччини, Польщі, Туреччини.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-липень 2002р. становив 150 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 12%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за цей період становив 35,5 млрд.грн., або на 16,5% більше січня-липня 2001р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 34,4%.

Оборот ресторанного господарства у січні-липні 2002р. проти відповідного періоду 2001р. збільшився на 12,6% і становив 1,6 млрд. грн.

За січень-липень 2002р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становив 21 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 15,9% більше обсягу січня-липня 2001р.

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків у січні-липні 2002р. формувалось 27,6% загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) з початку 2002р. становив 96,7% (у  відповідному  періоді попереднього року - 103,5%). На споживчому ринку у січні-липні поточного року ціни (тарифи) на продовольчі товари знизилися на 5,6%, непродовольчі товари та послуги зросли на 0,9% та 0,8% відповідно.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні-липні 2002р.  становив 105,4% (у  відповідному періоді попереднього року - 101,4%).

 

Доходи населення

 

Номінальні доходи населення за січень-червень 2002р. порівняно з аналогічним періодом 2001р. збільшились на 21,1%, у тому числі грошові - на 22,4%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання споживчих товарів та оплату послуг, збільшились на  21,3%,  а  реальні наявні, визначені з урахуванням впливу інфляції, - на 18,7%.

Грошові доходи у розрахунку на одну особу за січень-червень 2002 р. становили 1366,6 грн. 

Витрати та заощадження населення за січень-червень 2002р. становили 86093 млн.грн.,  що на 17,1% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Номінальна заробітна плата одного штатного працівника за січень-червень 2002р. становила 350,29 грн., що на 23,1% більше, ніж за відповідний період минулого року. Заробітна плата, нарахована за одну оплачену годину,  склала 2,46 грн.

Найбільші розміри заробітної плати  спостерігались у працюючих на підприємствах авіаційного транспорту, зайнятих наданням допоміжних транспортних послуг, працюючих на виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення,  а також у фінансових установах і перевищували середній показник по економіці відповідно в 1,9-2,6 раза. 

Значно нижчим залишився розмір заробітної плати у працівників підприємств сільського, рибного та лісового господарства, текстильної промисловості та пошиття одягу, по виробництву шкіри та шкіряного взуття, а також установ освіти, охорони здоров’я та соціальної допомоги, підприємств та організацій, що надають колективні, громадські та особисті послуги, де він не перевищував 72% від середнього рівня по економіці. 

Зберігалася також значна диференціація регіонів за рівнем оплати. Співвідношення найвищого рівня заробітної плати  працюючих у м.Києві (602,10 грн.) та найнижчого її рівня у Тернопільській  області (216,64 грн.)  складало 2,8 раза. Середній розмір заробітної плати працівників Вінницької, Волинської, Хмельницької областей був майже на третину менше середнього рівня по країні.

У червні середньомісячна заробітна плата становила 377,41 грн., і вперше з початку року перевищила прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений на 2002р. (365 грн.).

Серед 11 млн. працівників середніх та великих підприємств, які відпрацювали 50% і більше робочого часу, встановленого на червень, майже кожному десятому працівнику було нараховано заробітну плату у межах 140 грн., тобто не вище встановленого на I півріччя розміру мінімальної заробітної плати. Найбільша частка таких працівників працювала у сільському господарстві (29,8% зайнятих у цьому виді діяльності). Водночас не перевищила прожиткового мінімуму  нарахована заробітна плата у двох третин працівників.

Якщо у червні 2001р. майже у 60% працівників нарахування не перевищували 250 грн., то у червні 2002р. частка таких працівників скоротилася до 48%. Водночас, зросла група високооплачуваних працівників. У 15,5% працівників нарахування складали від 500 до 1000 грн. та у 4,3% - понад 1000 грн., в тому числі у 0,7% працівників  нарахування перевищували 2000 грн.

У червні розмір реальної заробітної плати (з урахуванням росту споживчих цін) порівняно з травнем 2002р. збільшився на 7,2%, а порівняно з відповідним періодом минулого року - на 18,6%.  Розмір зазначеного показника за січень-червень поточного року перевищував минулорічний на 18,4%.

За I півріччя 2002р. заборгованість із виплати заробітної плати зросла на 2,5%  і становила на 1 липня 2546,1 млн.грн. Найбільші темпи зростання заборгованості за цей період спостерігались у  Чернівецькій - на 18,6%, Закарпатській - на 19,7% областях та  Автономній Республіці Крим - на 26,5%.

За останній звітний місяць сума своєчасно не виплаченої заробітної плати збільшилась на 1%, або на 24,7 млн.грн. Разом з тим в окремих сферах діяльності економіки сума боргу із виплати заробітної плати зменшилась, зокрема у будівництві (на 0,4%), оптовій та роздрібній торгівлі (на 0,3%),  готелях та ресторанах (на 2,4%), на транспорті (1,7%). Зменшення суми боргу відбулось також у соціальній сфері - в установах охорони здоров’я та соціальної допомоги (на 2,6%), закладах освіти  (на 4,1%).

Більше половини (56,2%) усієї суми невиплаченої заробітної плати припадало на підприємства промисловості та 18,4% - на підприємства сільського господарства. На промислових підприємствах сума боргу з виплати заробітної плати за період з початку року зросла на  3,4% і склала 1431,2 млн.грн. Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства по видобуванню кам’яного вугілля (40,8% невиплаченої заробітної плати в промисловості).

Борг із виплати заробітної плати на підприємствах сільського господарства   на 1 липня 2002р. становив 468,9 млн.грн, що більше ніж на початок року на 8%, або на 34,7 млн.грн.  За останній місяць сума боргу на зазначених підприємствах збільшилась на 0,8%, або на 3,7 млн.грн.

Разом з тим за період з початку року суттєво скоротилась сума заборгованості, що утворилася внаслідок недостатнього фінансування із бюджетів усіх рівнів (на 23,3%) і становила на 1 липня 2002р. 36,9 млн.грн. (1,4% загального обсягу боргу), з неї 9,1 млн.грн. боргу утворилась  за рахунок коштів місцевих бюджетів. Більшу частину (57,7%) усієї суми заборгованості за рахунок бюджетних коштів складали невиплати працівникам компенсацій, пов’язаних з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, у частині нарахувань, що включаються до фонду оплати праці.

Також постійно скорочується кількість працівників, яким вчасно не виплачується заробітна плата. За останні 12 місяців по відношенню до  10 липня 2001р. їх кількість скоротилась вдвічі: з 5,2 млн. до 2,7 млн. осіб. При цьому кожному з них в середньому не виплачено 755 грн., що адекватно розміру  середньомісячної заробітної плати більш як за 2 місяці. Значно більшим цей показник був у працівників високооплачуваних видів діяльності: наземного (978,24 грн.) та авіаційного (2612,86 грн.) транспорту, підприємств по видобуванню енергетичних матеріалів (1982,99 грн.). У працівників рибного господарства сума боргу в середньому на одного працівника (1439,74 грн.) дорівнювала середньому розміру заробітної плати  одного штатного працівника майже за 7 місяців.

Найбільше працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, було у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях, їх частка складала 36-44% від загальної кількості працівників великих та середніх підприємств цих областей.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», протягом червня 2002р. зменшилась у 5,3 раза, або на 26,4 млн.грн і станом на 1 липня 2002р. складала 6,2 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 липня 2001р. в 2,6 раза, або на 9,9 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться в їх підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом червня 2002р. зменшилась на 20,5% і станом на 1 липня 2002р. складала 2,4 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 липня 2001р. на 11%, або на 291,2 тис.грн.

За січень-червень 2002р. 1682,3 тис. сімей призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 93,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості - 1383,8 тис. сімей, в сільській - 298,5 тис.

Загальна сума призначених субсидій за січень-червень 2002р. становила 67,5 млн.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив відповідно - 60,7 млн.грн., сільській - 6,8 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у червні 2002р. становила 31 грн.

Крім того, 407,7 тис. сімей (88,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива ( з них 401 тис. сімей було призначено субсидії готівкою) на загальну суму 105,8 млн.грн. (у т.ч. готівкою - 104,3 млн.грн.), з них в міській місцевості відповідно 141 тис. сімей на загальну суму 37,4 млн.грн., в сільській місцевості - 266,7 тис. сімей та 68,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної у червні 2002р. субсидії цього виду на одну сімю становив 267,1 грн.

З початку року загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою на придбання скрапленого газу та твердого палива становила 32,3 млн.грн.

У січні-червні 2002р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3144,3 млн.грн., що становило 85,6% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 липня 2002 р. становила 7629,5 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги склав у червні 2002р. 12,5 місяця.

Боржниками 3 місяці і більше були: по опаленню - 48% власників особових рахунків, підігріву води - 47%,  квартплаті - 44%, вивозу сміття - 45%, водопостачанню - 42%, водовідведенню - 41%, газопостачанню - 40%.

 

Ринок праці

 

Для зареєстрованого ринку праці у липні були характерні такі основні тенденції, як: зменшення пропозиції робочої сили в сільській та міській місцевостях та зростання попиту на неї.

У пошуках роботи до державної служби зайнятості впродовж липня звернулося 147,2 тис. незайнятих громадян, що на 26,7% більше, ніж у червні 2002р. та на 6,8% більше, ніж у липні 2001р. Кількість зареєстрованих осіб, які були звільнені з останнього місця роботи з економічних причин, порівняно з липнем попереднього року скоротилася на 20% (з 15,9 тис. до 12,8 тис.).

На обліку в державній службі зайнятості на 1 серпня 2002р. перебувало 1034,1 тис. незайнятих громадян, що на 1% менше порівняно з  1 липня поточного року та на 1,2% - ніж на 1 серпня  2001р. Серед зазначеної категорії громадян 97,2% мали офіційний статус безробітних, з яких двом третинам було призначено допомогу по безробіттю.

Із кожних 100 безробітних, які перебували на обліку на 1 серпня 2002р., 50 раніше займали робочі місця, 29 - посади службовців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

У липні спостерігалось зменшення обсягів безробіття як в сільській, так і в міській  місцевостях. Так, кількість зареєстрованих безробітних у сільській місцевості знизилася на 0,7%, а у міській на 2,4%. При цьому, рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості, як і в попередні місяці, перевищував аналогічний показник для міського населення та на     1 серпня поточного року відповідно складав 5,7% проти 3% працездатного населення працездатного віку у відповідній місцевості.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні становив на початок серпня 3,7% працездатного населення працездатного віку. Разом з тим спостерігається значна диференціація цього показника за регіонами. Він коливається від 7,1%  працездатного населення працездатного віку в Рівненській області до 0,5%  у м.Києві.

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад за повідомленнями підприємств, установ та організацій, на 1 серпня 2002р.  становила 143,3 тис., що на 5,1% більше, ніж на 1 липня, та на 26,3% більше по відношенню до відповідної дати 2001р.

Навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця (вакансії) в цілому по країні зменшилося. Для робітників порівняно з початком місяця цей показник зменшився з 6 до 5 осіб,  для службовців не змінився. Проте навантаження на місця, що не потребують спеціальної підготовки збільшилося з 16 до 17 осіб, а для працівників сільського господарства - з 17 до 19 осіб.

Найбільше навантаження незайнятого населення в середньому на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) спостерігалося в таких областях: Івано-Франківська (23 особи), Рівненська (20), Львівська (18) та Тернопільська (17 осіб).

Порівняно з початком місяця найбільше зріс цей показник у Івано-Франківській (з 20 до 23 осіб) та Черкаській (з 12 до 14 осіб) областях.

Зусиллями центрів зайнятості було працевлаштовано за липень поточного року 76,8 тис. осіб, що на 2,6% меньше, ніж за попередній місяць. Серед працевлаштованих маже половину (48,3%) склали жінки, третину (39,2%) - особи у віці до 28 років та 15,2% - особи, які потребували особливого соціального захисту. Слід відзначити, що з обліку державної служби зайнятості впродовж липня з причини самостійного працевлаштування було знято 81,4 тис. осіб. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 3,6 тис. осіб.

Однією з важливих проблем працевлаштування є невідповідність професійно-кваліфікаційної структури безробітного населення потребі робочої сили. Для вирішення цього питання існує система профорієнтації, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення. Так, з метою отримання та набуття нової професії або спеціальності державними службами зайнятості у липні 2002р. було направлено на навчання 5,2 тис. безробітних проти 7,5 тис. у червні та 4,8 тис. у відповідному місяці 2001р. Загалом за направленням цих установ в навчальних закладах усіх типів на 1 серпня 2002р. проходили професійне навчання 25,1 тис. безробітних, з яких дві третини (65,3%) становили жінки, більш ніж половину (55,1%) - особи у віці до 28 років.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації політики зайнятості є організація громадських робіт. Кількість громадян, які брали участь у таких роботах, на 1 серпня поточного року проти даних на цю дату 2001р. збільшилася у 1,3 раза та становила 21,5 тис. осіб, що складає лише 2,1% чисельності незайнятого населення, яке перебувало на обліку в державній службі зайнятості.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом липня 2002р. на допомогу по безробіттю було витрачено 61,2 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу впродовж місяця, становила 638,1 тис. осіб, або 63,5% від загальної кількості тих, що мають статус безробітного на 1 серпня 2002р. Середній розмір допомоги у липні поточного року збільшився на 0,5% порівняно з попереднім місяцем та складав 95,92  грн.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ і податковою міліцією протягом січня-липня 2002р. зареєстровано 291,4 тис. злочинів, що менше на 10,4% порівняно з відповідним періодом минулого року, з числа яких 6,8 тис. злочинів (2,3%) виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ кримінальних проявів більше половини (52,5%) тяжкі та особливо тяжкі. Більше двох третин злочинів (71%) скоєно в містах та селищах міського типу.

У загальній кількості злочинів 60,2% складали злочини проти власності, 12,7% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,5% - злочини проти громадського порядку та моральності, по 4,4% - злочини у сфері службової діяльності та злочини проти життя та здоров’я особи.

У січні-липні скоєно 2429 умисних вбивства та замахів на вбивство, що менше порівняно з відповідним періодом 2001 р. на 7,3%.

Кількість грабежів становила 12685 випадків, розбоїв - 3006 випадків (що менше у порівнянні з аналогічним періодом 2001р. відповідно на 1,3% та 9,7%).

Протягом січня-липня зафіксовано 96,5 тис. крадіжок у відношенні приватної власності та 28,1 тис. у відношенні державної або колективної власності, 28,9 тис. злочинів економічного спрямування.

Незважаючи на зменшення загального числа злочинів по окремих видах, спостерігається збільшення злочинів загальнокримінальної спрямованності. Так, кількість випадків незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами зросла на 32,6%, незаконного заволодіння транспортними засобами - на 17,8%, вимагань - на 12,4%, торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини - в 2,1 раза, (число зареєстрованих злочинів становило відповідно 7051, 4994, 1462, 93).

Органами внутрішніх справ виявлено 502 організовані злочинні групи і злочинні організації, якими скоєно 3994 злочинів, з яких три чверті (77,4%) тяжких та особливо тяжких.

Найбільшого поширення організована злочинність набула у Донецькій та Дніпропетровській областях, де виявлено 69 та 64 організовані злочинні групи, якими скоєно 534 та 489 злочини.

Кількість потерпілих від злочинів за 7 місяців 2002р. становила 157 тис. осіб, з яких 49,1 тис. - жінки, 19,8 тис. - пенсіонери, 4,2 тис. - неповнолітні. Від злочинів загинуло 5,4 тис. осіб.

Органами внутрішніх справ у січні-липні 2002р. виявлено 161 тис. осіб, що підозрювались у скоєні злочинів, з них 94,5% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 12,3% - жінки, 10% - неповнолітні. Кожний третій з числа осіб, причетних до злочинів, скоював його в групі, майже кожний сьомий раніше вже ставав на злочинний шлях, кожний девятий вчинив злочин у стані алкогольного спяніння. Майже дві третини (63,3%) осіб, які підозрювались у скоєні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

 

Державний комітет статистики України