Архів

Соціально-економічне становище України за січень 2002 року

 

Повідомлення Державного комітету

статистики України

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

Приріст ВВП у січні 2002р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 3,2%.

Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою склав 14128 млн.грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався в оптовій і роздрібній торгівлі - 20,2%, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві - 9,7%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - 5,8%.

 

Промисловість

 

У січні 2002р. промисловими підприємствами України вироблено продукції (надано послуг) на 12,2 млрд.грн. Порівняно з січнем 2001р. обсяги промислового виробництва зросли на 1,7%.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем 2001р. зменшилось на 3,2% в основному в результаті значного (на 13,4%) зниження обсягів продукції на підприємствах з видобутку металевих руд. Але при цьому зросло виробництво продукції на підприємствах з видобутку кам’яного та бурого вугілля і торфу на 3%, видобутку вуглеводнів - на 0,7%.

Випуск готового вугілля склав 5,2 млн.тонн, що на 1,6% менше, ніж у січні 2001р. При цьому виробництво продуктів збагачення, частка яких складає 58% в загальному випуску готового вугілля, зросла на 5,8%, у тому числі концентрату кам’яновугільного - на 5,9%. Видобуток нафти і газу збільшився відповідно на 0,1 і 1,1%, газового конденсату - скоротився на 1%.

Підприємства з видобутку та збагачення залізної руди скоротили проти січня 2001р. її видобуток на 582 тис.тонн (на 12,3%), зменшився випуск агломерату та обкотишів залізорудних відповідно на 3 і 15%.

Видобуток марганцевої руди знижено на 1,8%, виробництво глинозему, титанового концентрату та цинку (в окисі цинку) на 3-18%.

В обробній промисловості у січні поточного року перевищено рівень виробництва січня минулого року на 1,6%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогоспо-дарських продуктів обсяги продукції збільшились проти січня минулого року на 10,9%. Отримано приріст продукції на підприємствах більшості видів діяльності. Найбільш суттєве зростання обсягів виробленої продукції спостерігалося в плодоовочевій (на 68,3%), м’ясній промисловості (26%), виробництві макаронних виробів (20,3%), молочній промисловості (на 17,6%). Виробництво м’ясних консервів збільшено у 2,7 раза, продукції з незбираного молока, м’яса, сирів жирних - на 28-42%, ковбасних та макаронних виробів, плодоово-чевих консервів - на 12-23%. Перевищено обсяги січня 2001р. у виробництві напоїв (на 11,9%) та тютюновій промисловості (на 7,8%). Випуск вина плодоягідного зріс у 2,7 раза, мінеральної води, вина виноградного - на 31-38%, цигарок та сигарет, коньяку, спирту етилового - на 3-18%. Водночас на підприємствах з виробництва жирів та кондитерської промисловості спад виробництва, що розпочався у II півріччі минулого року, спостерігався і з початку поточного року: проти січня 2001р. він становив відповідно 25,4% і 1,5%. Випуск кондитерських виробів скоротився на 0,4% (за рахунок скорочення цукристих кондитерських виробів на 11%), олії - на 26%.

У легкій промисловості у січні 2002р. обсяги виробництва продукції знижено порівняно з січнем 2001р. на 2,7%. Зокрема, спостерігався спад виробництва у взуттєвій промисловості (на 10,2%) та на підприємствах з випуску готового одягу і хутра (на 1,7%), де на 29-41% зменшено випуск взуття, курток та плащів, на 6-17% - брюк та сорочок. У текстильній промисловості збільшення виробництва лляного волокна, бавовняних та вовняних тканин, нетканих матеріалів типу тканин дозволило одержати приріст обсягів продукції у галузі на 4,4%.

На підприємствах з оброблення деревини та виготовлення виробів з неї обсяги виробництва збільшились проти січня 2001р. на 32,1%. Зросло виробництво деревностружкових плит, фанери клеєної, сірників на 24-73%, паркету та блоків віконних і дверних в зборі - на 3-7%, поряд з цим зменшився випуск пиломатеріалів та деревно-волокнистих плит на 15-20%.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі скорочення обсягів виробництва у січні поточного року порівняно з січнем попереднього року становило 3,5%. Зменшився випуск шпалер та шкільних зошитів на 21-51%, паперу газетного, паперу-основи для виробів побутового і санітарно-гігієнічного призначення та картону - на 2-13%, водночас збільшилось виробництво целюлози, картонних ящиків, газетної продукції на 2-17% та мішків паперових у 2,5 раза.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів зменшення обсягів продукції у січні порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 18,7%. У 2 рази і більше зменшився випуск черепиці і м’яких покрівельних матеріалів та ізолу, на 34-43% - цементу, конструкцій і виробів збірних залізобетонних, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін і для підлоги, мінеральної вати, на 17-26% - шиферу, труб і муфт азбестоцементних. Поряд з цим майже у 2 рази зросло виробництво листів гіпсокартонних, на 35-46% - будівельного скла та пляшок, на 10-19% - облицювальних виробів з природного каменю та виробів санітарних керамічних.

На підприємствах металургії та з оброблення металу обсяги виробництва у січні 2002р. проти січня 2001р. скоротились на 15,2%. Зменшився випуск продукції у виробництві чорних металів на 16,6%, труб - на 23,2%, у первинному обробленні сталі - на 20,3%, виробництві кольорових металів - на 3,1%. При цьому зросли обсяги продукції в обробленні металу на 5,1%.

У січні 2002р. виплавлено 2,1 млн.тонн чавуну і 2,6 млн.тонн сталі, що відповідно на 5,2 і 8,5% менше, ніж у січні 2001р.

У прокатному виробництві загальний випуск прокату чорних металів зменшився на 13,5%, у тому числі готового прокату - на 13,2%.

У трубному виробництві випуск стальних труб скоротився на 24,8% і становив 98 тис.тонн.

На підприємствах з виробництва кольорових металів випуск алюмінію первинного, електродів графітованих та алюмінієвого прокату збільшився на 12-30%. При цьому виробництво латуні та бронзи ливарної з вторинної сировини, вуглецевої анодної маси зменшилось на 18-20%, мідного та латунного прокату, алюмінію та свинцю вторинних - на 54-76%.

У машинобудуванні збільшення виробництва у січні 2002р. порівняно з відповідним періодом минулого року одержано в основному за рахунок значного зростання обсягів виробленої продукції в транспортному машинобудуванні (на 75,3%), з нього у авіаційній промисловості (у 2,4 раза), залізничному машинобудуванні (на 69,5%) та виробництві автомобільного транспорту (на 22,6%). Суттєво зріс випуск продукції проти січня 2001р. на підприємствах з виробництва побутових приладів (на 50,2%), машин для целюлозно-паперової промисловості (34%), устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (24,5%). Водночас зменшились обсяги продукції у металур-гійному машинобудуванні (на 37,9%), виробництві верстатів (27,2%), сільськогосподарських машин (18,8%), суднобудуванні (на 6,6%).

Найбільшого приросту (у 2-6 разів) одержано у випуску перетво-рювачів силових, електромашин великих, електрообладнання для рудникових електровозів, комбайнів прохідницьких, турбокомпресорів, кранів мостових електричних, конвейєрів шахтних скребкових, насосів бурових, морозильників та електросоковижималок. На 70-94% зросло виробництво телефонних апаратів, конвейєрів шахтних стрічкових, компресорів, обладнання електрозварювального, калібраторів, центра-торів і стабілізаторів.

У виробництві сільськогосподарської техніки зменшився випуск обприскувачів і обпилювачів та сівалок тракторних, транспортерів для прибирання гною, кормодробарок.

В автомобілебудуванні спостерігалося зростання випуску легкових автомобілів. У січні поточного року випущено 1,8 тис.штук легкових автомобілів, що у 4 рази більше, ніж у цьому періоді 2001р.  Водночас випуск вантажних автомобілів скорочено у 7 разів, автобусів - на 39%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції порівняно з січнем 2001р. скоротились на 4,9%. Не досягнуто рівня виробництва відповідного місяця минулого року у хімічній промисловості (на 6%), у тому числі у виробництві базової хімічної продукції (на 9,2%). На підприємствах з виробництва гумових виробів зменшення обсягів продукції становило 7%. Водночас на підпри-ємствах з перероблення пластмаси одержано приріст продукції на 16,3%.

Серед продукції основної хімії у січні 2002р. скорочено виробництво азотної кислоти і каустичної соди більш ніж наполовину, карбіду кальцію - на 46%. Лише дві третини від обсягу січня поперед-нього року вироблено калійних мінеральних добрив, половину - хімічних засобів захисту рослин, п’яту частину - хлорного вапна. Водночас зріс випуск сірки газової у 2,2 раза, кальцинованої соди, азотних мінеральних добрив, рідкого хлору - на 3-6%.

Вироблено 13,9 тис.тонн синтетичних смол і пластичних мас, що на 3% більше обсягів січня 2001р.

У гумовій та пластмасовій промисловості вироблено 550 тис.штук  всіх видів шин, що на 2,6% менше, ніж у січні попереднього року. Зменшився випуск шин для легкових та вантажних автомобілів відповідно на 1 і 31%, тоді як для сільськогосподарських машин зріс на 44%. Шини для мотоциклів і моторолерів не вироблялись зовсім.

Обсяги виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у січні 2002р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшились на 26,6%. При цьому на підприємствах нафтопере-роблення приріст виробництва становив  48,3%. За січень 2002р. перероблено 1,4 млн.тонн нафти, що у 2,3 раза більше, ніж у відповідному місяці торік. Як наслідок, зросло виробництво автомобільного бензину, дизельного палива та мазуту топкового у 2,1-2,7 раза.

Порівняно з січнем 2001р. виробництво коксу скоротилось на 18,9%.

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії обсяги виробництва зросли порівняно з січнем 2001р.   на 6%. У звітному місяці вироблено 17,4 млрд.кВт.год електроенергії, що на 3,2% більше, ніж у січні минулого року. Проти січня 2001р. виробництво електроенергії на теплових і атомних електростанціях збільшилось відповідно на 6,4 і 3,9%, на гідроелектростанціях - зменшилось на 27,9%.

За січень-грудень 2001р. промисловими підприємствами України відвантажено продукції (надано послуг) на 153,1 млрд.грн., з неї на 12,2 млрд.грн. (7,9%) - на бартерних умовах, 121 млрд.грн. (79%) склали грошові надходження.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства за  січень  2002р. в усіх категоріях господарств порівняно з  січнем 2001р. зріс на 9,5%,  у тому числі  в  сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності - на 17,2%, а  в господарствах населення   -   на 6,2%.

Наявні ресурси насіння зернових культур для посіву  в цілому по Україні забезпечують потреби сільськогосподарських підприємств. На  початок  лютого  в  цих підприємствах було в наявності 1,1 млн.тонн (109% до потреби) насіння ярих зернових та зернобобових культур (без  кукурудзи та страхфондів), у тому числі ячменю ярого - 0,7 млн.тонн (114%), зернобобових - 0,2 млн.тонн (105%). Насіння соняшнику для посіву заготовлено загалом 10,5 тис.тонн (70% до потреби).

Аграрні підприємства забезпечені паливно-мастильними матеріалами для весняно-польових   робіт значно краще, ніж торік. За січень  поточного року порівняно з січнем 2001р. надходження сільськогосподарським товаровиробникам  дизельного палива зросло більше ніж  наполовину,  бензину - на 42%,  дизельних масел - на 41%. Станом на 1 лютого 2002р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності дизельного палива  на 87%, а бензину - на 65% більше  порівняно з  відповідною датою минулого року.

В господарствах усіх категорій за січень поточного року виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало   0,2 млн.тонн,  що  на 5% більше порівняно з січнем  минулого року, молока - 0,7 млн.тонн (на 9% більше), яєць - 0,7 млрд.штук (на 18% більше). У сільськогосподарських підприємствах зросла  реалізація на забій худоби та птиці (на 23%)  виробництво  молока (на  7%) та  яєць (на 38%). В  господарствах населення порівняно з січнем 2001р.  зросли обсяги виробництва м’яса (на 2%) та молока (на 11%), але дещо скоротилося виробництво яєць (на 1%). Частка цих господарств у  загальному   виробництві вказаних продуктів тварин-ництва складала відповідно 81%, 69% та 43%.

За розрахунками станом на 1 лютого 2002р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 9,5 млн. голів, що дещо більше проти 1 лютого  2001р. (на 0,4%),  у тому числі корів - 4,9 млн. голів (на 0,8% менше). У сільськогосподарських підприємствах  загальна чисельність великої рогатої худоби менша від минулорічної на 6%, у тому числі корів - на 9%. В той же час у господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби зросла на 8%, корів - на 4%. Загальна чисельність поголів’я свиней  склала 8,3 млн. голів, що на 12%  більше, ніж на початок лютого 2001р. Зростання їхньої чисельності простежується як у сільськогоспо-дарських підприємствах (на чверть), так і в господарствах населення (на 5%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів становила 128,6 млн. голів (на 10% більше, ніж торік). У сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці зросло  на 40%, а  в господарствах населення - на 2%.

У сільськогосподарських підприємствах у січні 2002р. кращими, ніж у січні минулого року, були показники продуктивності худоби та птиці. Так, надій молока від однієї корови  збільшився на 20 кг (на 18%) і становив 130 кг. Несучість курей-несучок  порівняно з січнем попереднього року зросла на 10% і становила 22 штуки.

Для утримання худоби у сільськогосподарських підприємствах на 1 лютого 2002р. запаси кормів усіх видів становили 5,6 млн. тонн кормових одиниць, що на 12% більше, ніж на відповідну дату 2001р. У розрахунку на одну умовну голову припадало по 10,7 ц к.од. проти 9,7 ц к.од. у попередньому році.

Загальний обсяг реалізації продукції за січень 2002р. сільськогосподарськими підприємствами  порівняно з січнем минулого року  зріс на 28%, у тому числі продукції рослинництва - на 57%, продукції тваринництва  -  на 15%.

За угодами оренди земельних та майнових паїв у селян сільськогосподарські підприємства найчастіше розраховувалися у січні 2002р. насінням соняшнику та цукром - по 3% загального обсягу їх  реалізації, зерновими культурами - 4%, олією рослинною - 30%.

Середні ціни продажу аграрної продукції в сільськогоспо-дарських підприємствах по всіх напрямках реалізації у січні 2002р. проти січня 2001р. скоротилися на 5%. При подорожчанні продукції тваринництва на 4%, ціни на продукцію рослинництва зменшилися на 21% (за рахунок скорочення цін  на зернові культури  на 30%).

 

Будівельна діяльність

 

У січні поточного року будівельними підприємствами усіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, виконано робіт на суму 487,5 млн.грн., що на 12,5% менше обсягу січня минулого року.

Cкорочення обсягів робіт пов’язано із завершенням або виходом на стадію завершення будівництва об’єктів загальнодержавного та регіонального значення, за рахунок яких досягнуто приросту будівництва у 2001р. Серед таких об’єктів нафтовий термінал у м.Одесі, нафтопровід “Одеса-Броди”, резервуар нафти у м.Броди, реконструкція вокзальних комплексів у містах Києві, Ковелі, Львові та інших.

Поряд з цим стримують будівельну діяльність несвоєчасні надходження коштів на будівництво Рівненської та Хмельницької АЕС.

В той же час у січні поточного року не здійснювалось будівництво об’єктів, по яких на 2002р. укладено вагомі за вартістю контракти і початок будівництва яких заплановано у наступних місяцях поточного року.

 Лише підприємствам 7 регіонів у січні 2002р. вдалось перевищити минулорічні січневі обсяги підрядних робіт. Так, за рахунок будівництва житла, ремонту та реконструкції банківських, адміністративних та житлових будинків, реконструкції промислових підприємств збільшили обсяги будівництва на 10,3-16,4% підприємства Волинської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей та м.Севастополя. Будівельники м.Києва, задіяні на будівництві метрополітену, тролейбусної лінії на масиві Троєщина, реконструкції Бесарабської площі, майдану Незалежності, збільшили обсяги будівництва на 7,9%. З незначним приростом підрядних робіт (0,8%) завершили перший місяць року будівельні підприємства Автономної Республіки Крим, який досягнуто в основному за рахунок діяльності корпорації ”Консоль”, що здійснює будівництво житла.

Слід зазначити, що підприємства усіх форм власності, крім комунальної (яка складає 1% в загальному обсязі виконаних робіт), знизили обсяги будівництва. Найбільший спад  (на 18,3%)  відмічено на

підприємствах державної форми власності, якими виконано майже четверту частину обсягів будівницта. Колективні та приватні підприємства скоротили будівництво відповідно на 10,5% та 14,6%.

 

Транспорт

 

За січень 2002р. підприємствами транспорту України  перевезено 59,6 млн.тонн вантажів, що на 1,7% менше, ніж за січень минулого року. Вантажооборот досяг 32,3 млрд. тонно-кілометрів і зменшився на 1,5%.

Відправлення вантажів залізницями України порівняно з січнем 2001р. зменшилися на 5,1%, у тому числі на Придніпровській залізниці - на 13%, Львівській - на 6,7%, Донецькій - на 6,3% та на Південно-Західній залізниці - на 5,5%. Обсяги відправлень вантажів зросли на Південній залізниці у 1,4 раза та на Одеській залізниці на 16,5%. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: хлібних вантажів - у 2,7 раза, нафти і нафтопродуктів - у 1,5 раза, кам’яного вугілля - на 0,7%. Обсяги відправлень залізницями України коксу, залізної і марганцевої руди, чорних металів та їх брухту, які складають більше третини загальних обсягів відправлень вантажів, скоротилися відповідно на 25,9%, на 11,4%, на 13,4% та на 44,1%. Середньодобове вивантаження вагонів знизилося в цілому на 11,1%, у тому числі на Львівській залізниці - на одну третю, Придніпровській - на 21%, Південній - на 11,5%, Південно-Західній - на 6,7%, Донецькій залізниці - на 4,1%. На Одеській залізниці середньодобове вивантаження вагонів зросло на 5,2%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот зменшив перевезення вантажів на 7,1%, у тому числі у закордонному сполученні - на 4,4%, в цілому замовникам доставлено 0,7 млн. тонн вантажів. Зменшення обсягів перевезень вантажів відбулося через несприятливі погодні умови для роботи підприємств річкового транспорту, які знизили обсяги вантажних перевезень більше, ніж на половину. Перевезення вантажів підприємств морського транспорту порівняно з січнем 2001р. зросли на 8,6%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 22,7% і становив 8,8 млн.тонн. Переробка експортних вантажів збільшилася на 31,2%, транзитних - на 19,6%, імпортних - на 18,4%. Кількість оброблених суден - закордонних та інфрахт - зросла на 8,2% і склала 0,8 тис. одиниць.

Автопідприємствами виконано вантажооборот у обсязі 0,5 млрд.ткм, що на 27,6% більше січня минулого року. За рахунок міжміських та міжнародних перевезень зріс вантажооборот автотранспортних підприємств Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької областей та м. Києва.

Магістральними трубопроводами транспортовано 18,2 млн. тонн вантажів, що на 1,5% менше, ніж у січні 2001р., що пов’язано зі скороченням перекачки нафти на 31,5% та аміаку на 9,9%. В той же час обсяги транспортування газу зросли в цілому на 12,3%, його транзит - на 2,2%.

За січень 2002р. послугами пасажирського транспорту скористалися 256,9 млн. пасажирів,   виконано    пасажирську     роботу     в обсязі 6,4 млрд.пас.км, що відповідно на 0,1% та 1,6% більше, ніж у січні попереднього року.

Залізничним транспортом за січень поточного року перевезено 39,7 млн. пасажирів, що на 0,4% більше, ніж у січні минулого року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень суб’єктами-фізичними особами) скористалися 216,9 млн. пасажирів, що на 0,1% більше січня 2001р. Скорочення обсягів перевезень пасажирів спостерігалося на морському транспорті через зменшення інтенсив-ності перевезень підприємствами морського транспорту Кримського півострова. У січні поточного року перевезення пасажирів річковим транспортом не здійснювалися через несприятливі погодні умови. Авіаційним транспортом перевезено 81,9 тис. пасажирів, що на 23% більше, ніж за січень 2001р.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за 2001р. (за оперативними даними Державного казначейства) становили 54 млрд.грн., або 102% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 55,3 млрд.грн., що складає 104,9% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи - 46,1% (25,5 млрд.грн.). На підтримку галузей економіки витрачено 8,3 млрд.грн., або 15% загального обсягу видатків.

Видатки по обслуговуванню державного боргу становили 4,2 млрд.грн., або 7,6% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього державного боргу витрачено 2,5 млрд.грн., або 4,6%  відповідно.

Дефіцит Зведеного бюджету за 2001р. становив 1,3 млрд.грн.

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 38,9 млрд.грн., що складає 92,8% річних призначень (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 56,4% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 47,2%, податок на прибуток підприємств - 28%.

У видатках Державного бюджету, що становили 40,2 млрд.грн. (86,2% річних призначень), значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів - 23,1% (9,3 млрд.грн.), витрати на підтримку галузей економіки - 11,2% (4,5 млрд.грн.), на обслуговування державного боргу - 10,4% (4,2 млрд.грн.).

Державний бюджет України зведено з дефіцитом 1,3 млрд.грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 січня 2002р. становила відповідно 220,3 та 282,4 млрд.грн. Протягом грудня 2001р. кредиторська заборгованість зросла на 0,3% (971,9 млн.грн.), обсяги дебіторської зменшились на 25,3 млн.грн. Порівняно з 1 січня 2001р. дебіторська заборгованість зросла на 18,9%,  кредиторська - на 9,3%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 85,9% (242,5 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР - 6,6% (18,8 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн - 7,5% (21,1 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості - 95,1% (209,5 млрд.грн.), 2,6% (5,8 млрд.грн.), 2,3% (5 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості у сумі заборго-ваності перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з Російською Федерацією - 15,5 млрд.грн. (82,6%) та Туркменістаном - 2,6 млрд.грн. (14,1%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 40,8%, кредиторської - 39,1%. 

На кінець 2001р. кількість комерційних банків, розташованих на території України, складала 189.

Встановлена облікова відсоткова ставка Національного банку за грудень 2001р. становила 13,2%.

Залишки кредитних вкладень банківської системи України за грудень збільшились на 4,6%, або на 1,7 млрд.грн., і на кінець 2001р. становили 38,7 млрд.грн., з яких 19,2 млрд.грн. - у національній валюті.

Залишки вкладів населення в національній та іноземній валюті у комерційних банках України за грудень збільшились на 9,7% і становили на кінець 2001р. 11,1 млрд.грн., з яких 6,4 млрд.грн. - у національній валюті.

На кінець грудня 2001р. офіційний курс гривні до долара США знизився і становив 529,85 грн. за 100 дол.США.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг України за 2001р. становив 36,7 млрд.дол.США і збільшився порівняно з 2000р. на 10,8%.

Обсяги експорту товарів та послуг збільшились на 9,7%, імпорту - на 12% і складали відповідно 19,8 млрд.дол. та 16,9 млрд.дол.США.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу країни у 2001р. становило 2,9 млрд.дол. (у 2000р. - 3 млрд.дол.).

Оборот зовнішньої торгівлі України товарами за 2001р. становив 32039,8 млн.дол. і проти 2000р. збільшився на 12,3%. При цьому обсяги експорту збільшились на 11,6%, імпорту - на 13% і становили відповідно 16264,7 млн. та 15775,1 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 489,6 млн.дол. проти 616,5 млн.дол. за 2000р.

Зовнішньоторговельні операції Україна здійснювала з партнерами із 193  країн світу.

Понад 28% експортних поставок здійснювалось разом до Туреччини, Італії, Німеччини, США, Китаю, Польщі та Угорщини. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, Казахстану, Польщі, США, Білорусі та Італії разом становили більше третини. До Російської Федерації здійснювалось 22,6% експортних та 36,9% імпортних надходжень.

Основу товарної структури експорту становили поставки чорних металів. Майже 44% експорту припадало на поставки мінеральних продуктів, машин, устаткування та механізмів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, виробів з чорних металів, текстилю та текстильних виробів, зернових культур, алюмінію та виробів з нього. У загальному обсязі експорту товарів проти 2000р. збільшилась частка молока і молочних продуктів, зернових культур, палива мінерального, нафти та продуктів її переробки, паперу та картону, інструментів, механічних машин та устаткування. Натомість зменшилась частка руд, шлаків та золи, продуктів неорганічної хімії, добрив, чорних металів, виробів з чорних металів, алюмінію та виробів з нього, електричних машин.

У загальному обсязі імпорту товарів біля 40% вартості становило  мінеральне паливо, нафта та продукти її переробки (у тому числі газ природний - майже 21%). Поставки машин, устаткування та механізмів,  продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, неблагородних металів та виробів з них, пластмаси та каучуку, текстилю та текстильних виробів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, продукції харчової промисловості, паперу та картону разом становили понад 46% вартості імпорту. За 2001р. збільшилась частка фармацевтичних продуктів, включаючи медикаменти, паперу та картону, виробів з чорних металів, механічних машин та устаткування, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка руд, шлаків та золи, палива мінерального, нафти та продуктів її переробки.

Частка поставок, які здійснювались за умови товарообмінних (бартерних) операцій, у загальному обсязі експорту та імпорту країни  складала по 0,3% (у 2000р. відповідно 1,5% та 1,4%).

У 2001р. експорт давальницької сировини становив 147,1 млн.дол.США. Імпортовано готової  продукції з української  давальницької сировини на 69,6 млн.дол.

У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 1021,6 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1675,7 млн.дол.США.

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі послугами за 2001р. становив 4693,1 млн.дол. і збільшився проти 2000р. на 1,2%, у тому числі експорт - 3544,7 млн.дол. (збільшився на 1,7%), імпорт - 1148,4 млн.дол. (зменшився на 0,2%), позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 2396,3 млн.дол. та збільшилось на 1%.

Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції послугами з 192 країнами-партнерами.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі українського експорту продовжують складати транспортні послуги (83,5%), імпорту - державні послуги (40,5%), послуги транспорту (19,9%), різні ділові, професійні та технічні послуги (12,8%).

Порівняно з 2000р. експорт послуг збільшився за рахунок збільшення обсягів транспортних послуг, послуг з ремонту, зв’язку, роялті та ліцензійних послуг та по подорожах. Одночасно скоротилися обсяги наданих послуг трубопровідного транспорту, будівельних, фінансових, різних ділових, професійних та технічних послуг.

Майже дві третини від загального обсягу експорту України та п’ята частина від загального обсягу імпорту послуг України припадає на країни СНД. Найбільшим партнером серед них є Російська Федерація, до якої здійснювалось 95,8% експортних та 84,3% імпортних надходжень.

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, склав 1392,8 млн.дол. Порівняно з 2000р. він збільшився  на 47,3  млн.дол., у тому числі до Сполученого Королівства, Нідерландів, Бельгії, Литви, Мальти, Австрії. Одночасно скоротився експорт послуг до Індії, Польщі, Швеції, Болгарії, Латвії.

Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, склав 915,3 млн.дол. (зменшився порівняно з 2000р. на 20,1 млн.дол.), у тому числі зі Сполученого Королівства, Швейцарії, Німеччини, Угорщини, Ірландії. Одночасно збільшився імпорт послуг з Польщі, Сполучених Штатів Америки, Латвії, Франції, Італії, Нідерландів.

 

 

У 2001р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено прямих інвестицій 813,7 млн.дол., що на 2,7% більше, ніж у 2000р., у тому числі з країн СНД та Балтії надійшло 26,7 млн.дол. (3,3% до загального обсягу), з інших країн світу - 787,0 млн.дол. (96,7%). Нерезидентами було вилучено капіталу на 267,4 млн. доларів.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну на 1 січня 2002р. становив 4406,2 млн.дол. Приріст іноземних інвестицій у 2001р. склав 531,2 млн.дол., що на 10,4% менше порівняно з їх приростом за 2000 рік.

Інвестиції надійшли з 113 країн світу, але найбільші обсяги внесені нерезидентами з США - 730,9 млн.дол. (16,6% до загального обсягу), Кіпру - 478,0 млн.дол. (10,8%), Сполученого Королівства - 420,4 млн.дол. (9,5%), Нідерландів - 370,2 млн.дол. (8,4%), Російської Федерації - 295,1 млн.дол. (6,7%), Німеччини - 249,5 млн.дол. (5,7%), Віргінських островів (Брит.) - 248,2 млн.дол. (5,6%), Швейцарії - 193,1 млн.дол. (4,4%), Кореї, Республіки - 170,4 млн.дол. (3,9%).

У 2001р. з України в економіку інших країн світу спрямовано 26,0 млн.дол. прямих інвестицій. Обсяг прямих інвестицій з України на 1 січня 2002р. склав 157,5 млн.дол., у тому числі в країни СНД та Балтії - 87,9 млн.дол. (55,8%), в інші країни світу - 69,6 млн.дол. (44,2%).

 

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень 2002р. становив 18 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 21,5%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за цей період становив 4,3 млрд.грн., або на 15,4% більше січня 2001р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 35,3%.

Оборот ресторанного господарства у січні 2002р. проти січня 2001р. збільшився на 8,1% і становив 192,1 млн.грн.

За січень 2002р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становив 2,6 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 18,1% більше обсягу січня 2001р. У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків у січні 2002р. формувалось 27,5% загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків третину обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

 

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2002р. становив 101% (у відповідному місяці попереднього року - 101,5%). На споживчому ринку у січні 2002р. ціни  (тарифи)  на продовольчі товари зростали швидше, ніж на послуги (на 1,5 та 0,2% відповідно). Ціни на непродовольчі товари залишилися без змін.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2002р. становив 99,6% (у відповідному місяці попереднього року - 100,8%).

 

 

Грошові доходи населення

 

Номінальні грошові доходи населення за січень-грудень 2001р. по­­­рів­няно з аналогічним періодом 2000р. збільшились на 25,2% і становили 108835 млн.грн., а реальні грошові доходи, визначені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на 9%.

Середньомісячний грошовий  доход у розрахунку на 1 особу  населення за січень-грудень 2001р. становив 184,6 грн. проти 146,3  грн. за аналогічний період  2000р.

Грошові   витрати  та  заощадження  населення  за січень-грудень 2001р. становили 102279 млн.грн., що на 22,1% більше порівняно з відповідним періодом 2000р.

Номінальна   заробітна плата одного штатного працівника за  2001р. становила в середньому за місяць 311,08 грн., що на 35,2% більше,  ніж у відповідному періоді  2000р.

За галузевою ознакою найвищі рівні заробітної плати за цей період відмічались у працівників нафтопереробної, нафтодобувної та газової промисловості, атомної енергетики, а також морського, авіаційного та трубопровідного транспорту, де нарахування у 2,5-3,3 раза перевищували середній показник по економіці. Водночас розмір заробітної плати у працівників соціальної сфери: культури, соціального забезпечення, охорони здоров’я, освіти складав лише 51-72% відповідного показника по економіці (311,08 грн.).

Серед регіонів середній розмір заробітної плати коливався від 189,66 грн. у Тернопільській області до 548,67 грн. у м.Києві.

Зростання  протягом 2001р. рівня середеньомісячної заробітної плати позначилось на змінах структури розподілу чисельності працівників за її розмірами. Частка працівників, у яких нарахована заробітна плата була  у межах офіційно встановленого  мінімального її розміру (118 грн.) порівняно з груднем 2000р. зменшилась наполовину. Відповідно збільшилась категорія високооплачуваних працівників.

Серед 10,3 млн. працівників середніх та великих підприємств, які відпрацювали 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, кожному дев’ятому працівнику було нараховано заробітну плату у межах 118 грн., тобто не вище встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

 Разом з тим якщо у грудні 2000р. у половини (50,6%) працівників нарахування не перевищували 195 грн, то у грудні 2001р. частка таких працівників вже склала 38,7%. Також значно зросла чисельність групи високооплачуваних працівників. У 14,7% працівників нарахування складали від 500 до 1000 грн. та у 4,4% - понад 1000 грн.

Реальна заробітна плата у 2001р. порівняно з 2000р. зросла на 19,3%. Це найвищий показник за останні десять років. Така ситуація пояснюється високими темпами приросту номінальної заробітної плати та уповільненням зростання споживчих цін. Значні темпи приросту реальної заробітної плати спостерігалися впродовж усього 2001р. Найвищий темп її зростання був у грудні і склав 11,2% по відношенню до листопада 2001р., що є характерною тенденцією для цього місяця у останні роки.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за останні 12 місяців зменшилась на 2,2 млрд.грн., або на 43,9%, і становила на 10 січня 2002р. 2,8 млрд.грн. Майже половину (47,8%) складав борг за 2000р. і попередні роки, решту (52,2%) - борг із заробітної плати, що нарахована за  2001р.

 Темпи погашення заборгованості у 2001р. були найбільшими порівняно з минулими роками. За 2000р. вона була погашена на 23%, а у 1999р. - відповідно на 1,8%.

Найбільш суттєво за 2001р. погашено борг перед  працівниками, зайнятими в галузях соціальної сфери: соціального забезпечення - на 79,5%, охорони здоров’я - на 78,8%, освіти - на 70,6%, культури - на 66%, науки та наукового обслуговування - на 44,6%. Крім того, майже повністю розрахувались по заробітній платі з працівниками нафтодобувної промисловості. На підприємствах сільського господарства скорочення боргу за цей період склало 68,6%.

Сума боргу із виплати заробітної плати на 10 січня 2002р. дорівнювала 58,3% від фонду оплати праці нарахованого всім працівникам за грудень.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,  скоротилася за рік з 6,5 до 3,1 млн. осіб. Сума боргу на одного працівника становила в середньому 879 грн.

Сума заборгованості, що утворилася внаслідок недостатнього фінансування із бюджетів усіх рівнів за 2001р. зменшилась у 5 разів  і становила на 10 січня 2002р. 52,7 млн.грн., або 1,9% загального обсягу боргу. Сума боргу із місцевих бюджетів склала 43,3 млн.грн., або 82% всієї  заборгованості за рахунок бюджетних коштів.

З метою зменшення обсягів заборгованості  на підприємствах застосовується продаж продукції в рахунок заробітної плати. За 2001р.  в порядку компенсації заробітної плати працівникам продано продукції як власного виробництва, так і отриманої за бартером, на 3319,5 млн.грн., що дорівнює 8,1% фонду оплати праці, нарахованого до виплати за зазначений період.

Найчастіше зазначений спосіб розрахунку з працівниками застосовувався в сільськогосподарських підприємствах, де протягом 2001р. в рахунок заробітної плати було продано продукції на 2213,3 млн.грн., що складає більше половини (64,8%) від фонду оплати праці, нарахованого їм до виплати  за цей період.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», протягом січня 2002р. збільшилась на 2,4%, або на 0,4 млн.грн, і станом на 1 лютого 2002р. складала 15,6 млн.грн., що менше суми заборгованості на 1 лютого 2001р. в 4 рази, або на 46,7 млн.грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом січня 2002р. збільшилась на 5,5% і станом на 1 лютого 2002р. складала 1,8 млн.грн., що відповідає рівню заборгованості на 1 лютого 2001р.

За 2001р. 4347,5 тис. сімей призначено субсидії для відшкоду-вання витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 94,6% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості - 3560,1 тис. сімей, в сільській - 787,4 тис.

Загальна сума призначених субсидій за 2001р. становила 208,1 млн.грн., при цьому у міській місцевості цей показник становив 173,3 млн.грн., сільській - 34,8 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у грудні 2001р. становила 57 грн.

Крім того, 510,8 тис. сімей (95,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива на загальну суму 120,4 млн.грн., з них у міській місцевості відповідно 167 тис. сімей на загальну суму 39,3 млн.грн., в сільській місцевості - 343,8 тис. сімей та 81,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної у грудні 2001р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 229 грн.

У 2001р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5910,5 млн.грн., що становило 84,4% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 січня 2002 р. становила 7107,2 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги склав у грудні 2001р. 12,2 місяця.

Боржниками 3 місяці і більше були: за опалення - 46% власників особових рахунків, водовідведення та підігрів води - 45%, квартплату - 44%, водопостачання та вивозу сміття - 43%, газопостачання - 39%.

 

Ринок праці

 

На зареєстрованому ринку праці у січні 2002р. спостерігалася тенденція щодо збільшення чисельності незайнятого населення, яке звернулося за допомогою у працевлаштуванні до державних служб зайнятості. Так, у пошуках роботи до цих установ впродовж зазначеного місяця звернулося 155,7 тис. незайнятих громадян, що на 14,7 тис. осіб (10,4%) більше, ніж у грудні 2001р. Серед громадян, які були зареєстровані в державній службі зайнятості за січень 2002р., кожен дев’ятий був звільнений з останнього місця роботи за скороченням штату, реорганізацією чи ліквідацією виробництва (у відповідному періоді минулого року - майже кожен сьомий).

На початок лютого 2002р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 1065,3 тис. незайнятих громадян, з яких 96,6% мали офіційний статус безробітних.

Із кожних 100 безробітних, які перебували на обліку на початок лютого 2002р., 50 раніше займали робочі місця, 30 - посади службов-ців, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття за січень в цілому по країні збільшився на 0,1 відсоткового пункту і становив на початок лютого 3,8% працездатного населення працездатного віку. Найвищим цей показник був у Рівненській (7,2%), Тернопільській (6,6%), Волинській (6%), Сумській та Житомирській (по 5,4%), Полтавській та Закарпатській (по 5,1%), Київській та Чернівецькій (по 5%) областях. Водночас рівень зареєстрованого безробіття залишався низьким в містах Києві (0,6%) та Севастополі (0,9%), а також в Одеській області (1,5%).

Слід відзначити, що загострення ситуації на зареєстрованому ринку праці впродовж січня 2002р. в основному пояснювалося збільшенням обсягів безробіття в сільській місцевості. Так, чисельність зареєстрованих сільських безробітних за січень зросла на 5,3%, в той час як у міських мешканців лише на 0,6%. При цьому, як і впродовж минулого року, рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості був вищим порівняно з міською та на початок лютого 2002р.  складав 5% проти 3,4% працездатного населення працездатного віку за відповідною місцевістю.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, на початок лютого кількість вільних робочих місць та вакантних посад зросла і становила 104,9 тис. проти 96,9 тис. рік тому. Приріст кількості вільних робочих місць по відношенню до 1 лютого 2001р. суттєво зменшив в цілому по країні навантаження незайнятих громадян на одну вакансію відповідно з 17 до 10 осіб, у тому числі: на місця робітників - з 13 до 8 осіб, на посади службовців - з 20 до 11, на місця, що не потребують спеціальної підготовки, - з 48 до 32 осіб, на місця працівників сільського господарства - з 33 до 25 осіб.

Найбільше навантаження незайнятого населення в середньому на одне вільне робоче місце (вакантну посаду), як і на початок року, спостерігалося в таких областях: Рівненська та Тернопільська (по 36 осіб), Івано-Франківська (31 особа), Львівська (24 особи), Вінницька, Волинська та Закарпатська (по 23 особи).

В умовах зростання чисельності вільних робочих місць збільшується можливість забезпечення роботою незайнятих громадян. При сприянні служб зайнятості у січні 2002р. було працевлаштовано 48,9 тис. осіб, що майже на третину (на 28,5%) більше, ніж торік. Серед працевлаштованих осіб у січні 2002р. половину (50,9%) склали жінки, 34,3% - молодь у віці до 28 років, 12,1% - особи, які потребують особливого соціального захисту. Слід відзначити, що з обліку державної служби зайнятості для самостійного працевлаштування впродовж зазначеного місяця було знято 67,3 тис. осіб. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 3 тис. осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкуренто-спроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості у січні 2002р. було направлено на навчання 6,4 тис. безробітних проти 3,8 тис. осіб у відповідному місяці 2001р. Загалом за направленням цих установ в навчальних закладах усіх типів на початок лютого 2002р. проходили професійне навчання   41 тис. безробітних, з яких дві третини (64,3%) становили жінки, більш ніж половину (59,5%) - особи у віці до 28 років.

Громадські роботи є важливим заходом тимчасового працевлаштування незайнятого населення. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах, на початок лютого 2002р. проти даних за відповідний період 2001р. збільшилася на 65,2% та становила 3,8 тис. осіб, що складає 0,4% чисельності незайнятого населення, яке перебувало на обліку в державній службі зайнятості на цю дату.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на допомогу по безробіттю протягом січня 2002р. було витрачено 42,7 млн.грн. проти 56,8 млн.грн. у грудні 2001р. При цьому, середньоспискова чисельність безробітних, які отримали допомогу, порівняно з груднем скоротилася на 26,7%. Середній розмір допомоги зріс по відношенню до грудня 2001р. на 2,5% та складав у січні 2002р. 87,37 грн.

 

 

Стан навколишнього природного середовища

 

 Екологічна обстановка в країні за даними спостережень Департаменту  гідрометслужби і моніторингу Мінекоресурсів України   у 2001р. порівняно з попереднім роком  майже не змінилась.

Протягом року зафіксовано 7 випадків екстремально високого забруднення поверхневих вод, 4 - грунтів, 2 - морських вод, 1 - атмосферного повітря. Високі рівні забруднення водних ресурсів та  атмосферного повітря відмічено відповідно у  569 та 13 випадках.

Перевищення разових гранично допустимих  концентрацій (ГДК) у повітрі в 5 разів спостерігались у містах: по двоокису азоту - у  Києві, Кременчуці (Полтавська область) і Харкові, окису вуглецю - у Києві, хлористому водню - у Красноперекопську (АР Крим) та Комсомоль-ську (Полтавська область), пилу - у Києві.

Найбільша загальна забрудненість атмосферного повітря зафіксована в містах: Одесі, Слов’янську, Луцьку, Красноперекопську,  Дніпропетровську, Макіївці, Донецьку, Армянську, Маpіуполі, Краматорську, Дніпpо­дзержинську, Єнакієвому, Черкасах.

Водні об’єкти України залишаються забрудненими переважно сполуками важких металів (особливо хромом шестивалентним, сполуками марганцю, цинку), дещо менше - сполуками азоту, нафто-продуктами, сульфатами. Випадки високих забруднень водойм найчастіше фіксувались у річках басейнів Західного Бугу, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Дніпра, Сіверського Дінця, річках  Приазов’я.

Основними забруднювачами грунтів у містах також є важкі метали та їхні сполуки: мідь, цинк, свинець, кадмій. Перевищення ГДК по окремих важких металах фіксувалися у містах: Києві, Горлівці, Маріуполі (Донецька область), Березані, Білій Церкві, Василькові, Вишневому, Ворзелі, Ірпені, Фастові (Київська область), Луганську, Алчевську (Луганська область), Чернігові. В зоні надзвичайної екологічної ситуації Первомайського району Миколаївської області  виявлено вміст свинцю у грунтах с.Болеславчик (7,6 ГДК) та в с.Підгір’є (5 ГДК). 

Причинами високого та екстремально високого рівнів забруднення довкілля були викиди, скиди, стоки з забруднених територій та підприємств, скидання, проливи нафтопродуктів та баластових вод з суден, вихід з ладу  очисних споруд тощо.

У 2001р. в атмосферу потрапило, за розрахунковими  даними, майже 4 млн.тонн шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення та  2 млн.тонн від автотранспорту. 

Негативний вплив на стан навколишнього природного середовища мали також залпові аварійні забруднення. Так, протягом 2001р. в країні сталося 148 випадків залпових аварійних забруднень навколишнього природного середовища. Майже дві третини (65%) всіх аварійних забруднень припадає на водні ресурси, 30% - на земельні ресурси і 5% - на атмосферне повітря.  Крім того, зафіксовано 3 випадки  забруднень ресурсів рослинного світу, 4 - масової загибелі риби і  4 - радіаційні аварії.

Аварійними забрудненнями, надзвичайними екологічними  ситуаціями та радіаційними   аваріями  у 2001р. нанесено шкоди  довкіллю  на   загальну  суму 7,4 млн.грн., з яких відшкодовано лише трохи більше половини.

           Протягом січня-жовтня 2001р. в лісовому фонді країни зафіксовано 3,1 тис. випадків лісових пожеж. Площа лісу, пройдена пожежами, склала 3,7 тис. гектарів. Крім того, пожежами пошкоджено 0,1 тис.га нелісових земель,  віднесених до лісового фонду країни. Частка лісових земель, що зазнали низових пожеж, склала 52%, або 1,9 тис.га, а верхових - 48%, або 1,8 тис. гектарів.

Під час пожеж згоріло та пошкоджено 139,8 тис.куб.м лісу на пні та заготовленої лісової продукції  загальною вартістю 734 тис.грн., що становить 12% від загальної суми збитків. Загалом же збитки, заподіяні пожежами лісовому господарству країни у 2001р., становили 6171 тис.грн., з яких чотири п’ятих - це витрати на роботи по відтворенню лісу (2564 тис.грн.)  та  очищенню території (2388 тис.грн.). На гасіння лісових пожеж  витрачено 463 тис.грн.

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ і податковою міліцією протягом січня 2002р. зареєстровано 38,9 тис. злочинів, з числа яких майже 1 тисяча виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ кримінальних проявів більше половини (52,2%) - тяжкі та особливо тяжкі. Більше двох третин злочинів (71,5%) скоєно в містах та селищах міського типу.

У загальній кількості злочинів 59,8% складали злочини проти власності, 13,5% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,1% - злочини у сфері службової діяльності, 4,6% - злочини проти громадського порядку та моральності,  4,3% - злочини проти життя та здоров’я особи.

У січні поточного року скоєно 325 умисних вбивств та замахів на вбивство, що менше порівняно з відповідним періодом 2001р. на 12,9%.

Кількість грабежів та розбоїв становила 1762 та 413 випадки, що більше у порівнянні з відповідним періодом 2001р. на 14,1% та 16%.

Протягом січня 2002р. зафіксовано 4,6 тис. злочинів економічного спрямування.

Органами внутрішніх справ виявлено 72 організовані злочинні групи і злочинні організації, якими скоєно 487 злочинів, з яких майже дві третини тяжких та особливо тяжких.

Найбільше поширення організована злочинність набула у Дніпропетровській та Донецькій областях де виявлено відповідно 16,7% та 13,9% від загальної кількості організованих груп та злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів у січні 2002р. становила 19,1 тис. осіб, з яких 5,9 тис. - жінки, 2,6 тис. - пенсіонери, 0,3 тис. - неповнолітні. Від злочинів загинуло 714 осіб.

Органами внутрішніх справ у січні 2002р. виявлено 17,6 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з них 94,9% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 10,3% - неповнолітні, 12,3% - жінки. Кожний третій з числа осіб, причетних до злочинів, скоював його у групі, майже кожний шостий раніше вже ставав на злочинний шлях, кожний восьмий вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння. Більше половини (52,3%) осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.