Соціально-економічне становище України за 2001 рік

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

За очікуваними  даними у 2001р. порівняно з 2000р. реальний валовий внутрішній продукт становив 109%.

Протягом 2001р. найбільше зростання  валової доданої вартості спостерігалось у провідних видах економічної діяльності: обробній промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі, сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві, будівництві. 

Промисловість 

Промисловими підприємствами України за 2001р. вироблено продукції (надано послуг) на 155,9 млрд.грн., що на 14,2% більше, ніж у 2000р. Приросту продукції досягнуто в усіх регіонах країни та за всіма основними видами промислової діяльності.

Найбільш позитивна динаміка склалася у I півріччі 2001р. Зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 2000р. становило у I кварталі - 17,4%, у II - 19,5%.

Протягом II півріччя спостерігалась тенденція до уповільнення темпів приросту виробництва проти попереднього року.

 

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим   підсумком  у % до відповідного

 періоду попереднього року)

                              

Обсяги та темпи росту промислового виробництва за 2001р. по основних видах промислової діяльності характеризуються такими даними:

 

 

Вироблено продукції 

(у діючих цінах)     

у 2001р.

Приріст,  зниження (-)

 (у порівнянних цінах), у %

2001р. до 2000р.

млрд.грн.

у  %  до

загального

обсягу

Промисловість України

155,9

100

14,2

Добувна промисловість

19,1

12,3

3,3

 у тому числі:

Видобування енергетичних матеріалів

12,7

8,1

4,8

Видобування неенергетичних матеріалів

6,4

4,2

0,2

Обробна промисловість  

112,4

72,1

17,2

з неї:

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

27,8

17,8

18,2

Легка промисловість

2,4

1,5

13,8

Оброблення деревини та виготовлення виробів з неї

0,8

0,5

28,0

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість; видавнича справа

2,9

1,9

18,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

6,1

3,9

54,3

Хімічна та нафтохімічна промисловість

10,6

6,8

10,6

Виробництво неметалевих мінеральних виробів

5,1

3,3

11,4

Металургія та оброблення металу

35,3

22,6

4,9

Машинобудування

19,0

12,2

18,8

Виробництво та  розподілення електроенергії, газу та води

24,4

15,6

2,6

 

У добувній промисловості рівень виробництва 2000р. перевищено на 3,3%.

Випуск кінцевої продукції шахт - готового вугілля проти 2000р.  скоротився на 1,3% (на 0,8 млн.тонн) і склав 61,6 млн.тонн. Поряд з цим на 13,1% зросло виробництво продуктів збагачення, частка яких в загальному випуску готового вугілля складає 59%, у т.ч. концентрату кам’яновугільного - на 14,3%.

У 2001р. було видобуто 54 млн.тонн залізної і 2,7 млн.тонн марганцевої руди, що відповідно на 3,3 і 1,5% менше, ніж у 2000р. Водночас на 5-6% збільшився випуск титанового концентрату і агломерату залізорудного.

В обробній промисловості, де зосереджено майже три чверті всього промислового виробництва, випуск продукції у 2001р. порівняно з 2000р. зріс на 17,2%.

Високі темпи зростання обсягів виробництва зафіксовано в окремих галузях, які випускають продукцію переважно для потреб внутрішнього ринку: харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів, целюлозно-паперовій і поліграфічній промисловості, обробленні деревини та виготовленні виробів з неї.

 У харчовій промисловості та переробленні сільськогоспо-дарських продуктів приріст виробництва продукції у 2001р. становив 18,2%. Позитивна динаміка нарощування обсягів виробництва порівняно з 2000р. спостерігалась у більшості її видів діяльності. Суттєво зросло виробництво у плодоовочевій (на 27,3%) та молочній (34,9%) промисловості, виробництві напоїв (23,3%) та тютюновій промисловості (на 28,4%). За рік вироблено 970 млн. умовних банок плодоовочевих консервів, 152 тис.тонн тваринного масла, 102 тис.тонн сирів жирних, 877 тис.тонн продукції з незбираного молока, 154 млн. умовних банок молочних консервів, 77,3 млн.дал безалкогольних напоїв, 55,2 млн.дал мінеральних вод, 69,4 млрд.штук цигарок та сигарет, що більше обсягів 2000р. на 16-55%. В кондитерській промисловості після значного зростання виробництва у I півріччі 2001р. (на 38,6%), у II півріччі одержано спад виробництва на 0,2%, всього за рік приріст склав 15,8% (за 2000р. - 33,7%). Виробництво цукристих і борошняних конди-терських виробів зросло на 7-11%. Не досягнуто рівня 2000р. на підприємствах м’ясної промисловості та з виробництва жирів. Більш ніж наполовину скорочено випуск м’ясних консервів, на 20% - м’яса, на 3,5% - олії, на 0,5% - ковбасних виробів.

Протягом 2001р. підприємства легкої промисловості працювали з приростом обсягів виробництва проти 2000р., проте спостерігалася тенденція його уповільнення з 27,4% у січні-березні до 13,8% у січні-грудні. З приростом обсягів виробництва працювали всі основні галузі легкої промисловості. Зокрема, у текстильній промисловості обсяги продукції зросли проти 2000р. на 11,5% за рахунок збільшення випуску лляного волокна, бавовняної та лляної пряжі і відповідно бавовняних та лляних тканин, нетканих матеріалів типу тканин. Швейники збільшили виробництво костюмів, брюк, сорочок (на 27-43%), постільної білизни та курток (на 17-19%). Підприємствами взуттєвої промисловості випущено майже 13 млн. пар взуття, що дозволило одержати приріст обсягів продукції у галузі на 23,7%.

На  підприємствах з оброблення деревини та виготовлення виробів з неї обсяги виробництва порівняно з 2000р. збільшились на 28%. Виробництво клеєної фанери, деревностружкових плит, сірників зросло на 42-67%, деревноволокнистих плит та тари дерев’яної - на 14-20%. Поряд з цим відставання від рівня 2000р. з випуску паркету, блоків віконних і дверних в зборі та пиломатеріалів склало 2-12%.

Проти 2000р. обсяги продукції у целюлозно-паперовій та поліграфічній промисловості збільшились на 18,2%. Випуск целюлози, паперу, картону, шпалер, шкільних зошитів, книжково-журнальної продукції збільшився на 6-23%.

Обсяги виробництва продукції на підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів зросли проти 2000р. на 11,4%.

Збільшено випуск цементу, конструкцій і виробів збірних залізобетонних, шиферу, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін, скла будівельного, пляшок. Поряд з цим скорочено виробництво черепиці, м’яких покрівельних матеріалів та ізолу, мінеральної вати.

 На підприємствах металургії та з оброблення металу починаючи з серпня 2001р. відмічалось щомісячне скорочення обсягів продукції проти попереднього року, найбільший спад зафіксовано у грудні - 12,9%, але в цілому за рік приріст виробництва зберігається і становить 4,9%, з нього на підприємствах з виробництва чорних металів - 4,2%, первинного оброблення сталі - 3,8%, виробництва кольорових металів - 3,3% та з оброблення металу - 20,8% .

У сталеплавильному виробництві виплавлено понад 26 млн.тонн чавуну і майже 34 млн.тонн сталі, що відповідно на 2,6 і 5,5% більше, ніж у 2000р.

У прокатному виробництві при збільшенні загального випуску прокату на 7,5% випуск готового прокату зріс на 12,4% за рахунок зростання обсягів листового і сортового прокату і становив 25,3 млн.тонн. 

Не досягнуто рівня 2000р. з виробництва кінцевого виду металургії - стальних труб. В цілому за рік їх випуск скоротився на 4% (на 70,2 тис.тонн), у тому числі безшовних - на 6,1% (на 62,3 тис.тонн), електрозварних - на 1,1% (на 7,8 тис.тонн).

У машинобудуванні в результаті щомісячного зростання обсягів виробництва проти попереднього року і особливо у I півріччі (на 25,4%) приріст обсягів продукції за 2001р. становив 18,8%. Найбільше зростання виробництва зафіксовано у металургійному машинобудуванні (на 45,4%),  виробництві устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (34,6%), авіаційній промисловості (26,1%), виробництві побутових приладів (24,7%), залізничному машинобудуванні (21,2%) та суднобудуванні (на 19,7%). Перевищено обсяги 2000р. з виробництва машин для добувної промисловості та будівництва (на 18,1%), автомобільного транспорту (14,6%), електричних машин і апаратури (13,4%), сільськогосподарських машин (7,5%), верстатів (на 1,5%).

Значно (на 45-80%) збільшився випуск вагонеток шахтних і гірничорудних, механізованих кріплень для очисних робіт у вугільних шахтах, комплектних трансформаторних підстанцій, компресорів, турбокомпресорів, насосів приводних поршневих, автоматичних телефонних станцій (АТС), телефонних апаратів, перетворювачів силових, морозильників.

Істотне зростання відмічалось з виробництва більшості видів  сільськогосподарської техніки. Випуск сівалок тракторних, комбайнів кормозбиральних та зернозбиральних, машин для внесення у грунт органічних добрив та для збирання кукурудзи, навантажувачів універсальних сільськогосподарського призначення зріс на 66-97%, обприскувачів і обпилювачів тракторних, машин бурякозбиральних, жаток рядкових, транспортерів для прибирання гною, борін дискових, культиваторів та косарок  тракторних - на 19-43%.

Автомобілебудівниками у 2001р. вироблено 19,9 тис.штук легкових автомобілів, що на 16,2% більше, ніж у попередньому році. Вдвічі (на 41 штуку) перевищені обсяги 2000р. з випуску тролейбусів. Разом з тим не досягнуто рівня 2000р. з виробництва автобусів і вантажних автомобілів.

Обсяги виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення збільшились у 2001р. на 54,3%. Впродовж минулого року найвищі темпи приросту зафіксовано на підприємствах нафтоперероблення, за рік - 79,6%. Обсяги первинної переробки нафти зросли у 1,8 раза і склали 16 млн.тонн. Виробництво основних продуктів нафтоперероблення: бензину автомобільного, мазуту топкового та дизельного палива збільшилось майже у 2 рази, при цьому не вдалося досягнути обсягів 2000р. з випуску кам’яновугільного коксу.

У хімічній та нафтохімічній промисловості у 2001р. одержано приріст виробництва порівняно з 2000р. на 10,6%. Зросли обсяги продукції у хімічному виробництві на 7,9%, з нього у фармацевтичному - на 14,3%, виробництві лаків та фарб - на 12,7%, виробництві базової хімічної продукції - на 6,2%. Стабільно високі темпи приросту проти попереднього року спостерігались на підприємствах з виробництва пластмасових виробів, за рік обсяг продукції зріс на 45,9%. Приріст продукції у виробництві гумових виробів становив 13,1%.

В промисловості основної хімії випуск сірки газової та хімічних засобів захисту рослин зріс у 1,9-2,7 раза, синтетичного аміаку, карбіду кальцію, калійних мінеральних добрив - на 3-11%, кальцинованої соди, сірчанокислої міді - на 13-29%. Водночас не вдалося подолати відставання у виробництві азотної кислоти, фосфатних і азотних мінеральних добрив, хімічних добавок для полімерних матеріалів.

Загальний випуск синтетичних смол і пластичних мас зріс на 59,2% (на 90 тис.тонн), лакофарбових матеріалів - майже на чверть (на 22,5 тис.тонн).

За 2001р. вироблено 7,2 млн.штук всіх видів шин, що на 6,3% більше, ніж у 2000р., зокрема: шин для мотоциклів і моторолерів - в 2 рази,  для вантажних автомобілів - на 30%, для легкових автомобілів і сільськогосподарських машин -  відповідно на 3 і 12%.

Серед продукції хіміко-фармацевтичної промисловості у 2001р. зріс випуск більшості лікувальних засобів та препаратів. Водночас менше, ніж у попередньому році вироблено препаратів для лікування онкологічних захворювань та цукрового діабету.

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії обсяги виробництва зросли порівняно з 2000р.  на 2,6%. За 2001р. вироблено 172 млрд.кВт.годин електроенергії, що на 1,3 млрд.кВт.годин більше, ніж у 2000р. Майже половину (48,6%) всієї електроенергії вироблено тепловими електростанціями, 44,3% - атомними і 7,1% - гідроелектростанціями. На теплових і гідроелектростанціях виробництво електроенергії порівняно з попереднім роком зросло відповідно на 2,2 і 6,5%, на  атомних електростанціях - скоротилось на 1,5%. 

За січень-листопад 2001р. промисловими підприємствами України відвантажено продукції (надано послуг) на 139,6 млрд.грн., з неї на 11,2 млрд.грн. (8%) - на бартерних умовах, 109,8 млрд.грн. (78,6%) склали грошові надходження (у січні-листопаді 2000р. - відповідно 17,7% та 67,9%).

У 2001р. впровадженням інновацій у промисловості займалося 1503 підприємства, або 14,3% загальної їхньої кількості, проти 1491 підприємства і 14,8% у 2000р. Основним напрямом інноваційної діяльності для більшості підприємств було освоєння та поставка на ринок нових видів продукції. Протягом звітного  періоду ними освоєно виробництво 19,5 тис. найменувань нових видів матеріалів, виробів, продуктів, машин, устаткування, апаратів, приладів. В середньому на одне підприємство, що впроваджувало інновації, припадає 13 найменувань освоєних нових видів продукції, що майже на 27% більше, ніж у 2000р. Найбільшу кількість нової продукції освоєно підприємствами текстильної промисловості та пошиття одягу, харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів, підприємствами, які займались виробництвом електричного  та електронного машинобудування.

Прогресивні технологічні процеси, як і у 2000р., впроваджувало більше чверті інноваційно активних підприємств. Протягом 2001р. у промисловості впроваджено 1421 новий технологічний процес проти 1403 процеси у 2000р. Кожний третій впроваджений технологічний процес спрямований на економне використання матеріальних та енергетичних ресурсів.

На підприємствах активізувалась робота по підвищенню технічного рівня виробництва. Кількість підприємств, що  впроваджували основні засоби комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів,  порівняно з 2000р. збільшилась на 8,6%.

Сільське господарство

 

У 2001р. виробництво сільськогосподарської продукції  порівняно з  2000р. зросло на 9,9%, у тому числі в сільськогосподарських підпри-ємствах всіх форм власності - на 19,9%, а  в господарствах населення  -   на 3,7%.

Приріст обсягів валової продукції в рослинництві за 2001р. порівняно з 2000р. в господарствах усіх категорій становив 13%, в сільськогосподарських підприємствах виробництво рослинницької продукції зросло на 24,4%, а в господарствах населення - на 3,5%.

За попередніми даними в Україні  одержано  39,7 млн.тонн зернових культур (у вазі після доробки), з них продовольчого зерна - 23,9 млн.тонн (60%), фуражного - 15,8 млн.тонн (40%). Сільськогосподарськими підприємствами одержано 31,7 млн.тонн зернових  (80% загального виробництва),  господарствами населення - 8 млн.тонн (20%). Порівняно з 2000р. рівень виробництва всіх зернових культур збільшився в цілому на 62%. Це зумовлено, перш за все, зростанням урожайності на 7,7 ц з  гектара (на 40%) та збільшенням посівної площі на 1,9 млн.га (на 14%). Досягнутий рівень урожайності зернових культур 27,1 ц з гектара зібраної площі є найвищим за останні сім років.

У 2001р. одержано вдвічі кращий порівняно з 2000р. урожай  пшениці - зібрано 21,3 млн.тонн, ячменю -  10,2 млн.тонн (на 48% більше), жита - 1,8 млн.тонн (на 88%), вівса - 1,1 млн.тонн (на 27% більше).

Валовий збір цукрових буряків (фабричних) збільшився порівняно з попереднім роком на 2,3 млн.тонн (на 17%) і склав 15,5 млн.тонн. З кожного зібраного  гектара одержано по 182 ц проти 177 ц у 2000р.

 Через низьку урожайність соняшнику (9,4 ц) та скорочення площі посіву на 437 тис.га (на 15%) обсяг його виробництва проти попереднього року скоротився  більше ніж на третину і склав 2,2 млн.тонн у вазі після доробки. У сільськогосподарських підприємствах одержано 1,8 млн.тонн соняшнику (на 39% менше), у господарствах населення - 406 тис.тонн (на 6% менше).

В усіх категоріях господарств картоплі  накопано 17,3 млн.тонн, що на 2,5 млн.тонн (на 13%) менше, ніж у 2000р. Зменшення виробництва картоплі  обумовлено зниженням (на 13,7 ц) урожайності та скороченням (на 29 тис.га) посівної площі у господарствах населення.

Виробництво овочів за 2001р. склало  5,9 млн.тонн, що  дещо більше, ніж у попередньому році (на 0,9%). Це досягнуто за рахунок збільшення урожайності на 10,4 ц навіть при скороченні посівної площі на 9% .

Обсяги виробництва плодоягідної продукції зменшились майже на чверть, винограду -  на третину і склали відповідно  1110  та  336 тис.тонн. 

Господарствами населення у 2001р. вирощено 98% загального урожаю картоплі, 87% - овочів, по 20% - зерна та цукрових буряків (фабричних), 18% - соняшнику.

Під урожай 2002р. в усіх категоріях господарств озимі на зерно і зелений корм  посіяно на площі 9 млн.га (100,5% до прогнозу), з них озимі на зерно - на 8,6 млн.га (у тому числі сільськогосподарськими підприємствами  - 7,6 млн.га).

За попередніми даними у 2001р. обсяги виробництва валової продукції тваринництва проти  попереднього року зросли на 5,3%, у тому числі  у  сільськогосподарських підприємствах - на 8,6%,  а в господарствах населення - на 4,1%.

В цілому по країні за 2001р. виробництво мяса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 2,3 млн.тонн,  що на 11%  менше проти 2000р., молока - 13,4 млн.тонн (на 6% більше), яєць - 9,7 млрд. штук (на 10% більше, ніж у 2000р.). В сільськогосподарських підприємствах скоротилася  реалізація на забій худоби та птиці (на 23%), майже на рівні попереднього року залишилося виробництво молока (99,3%), але значно зросли обсяги виробництва яєць (на 23%). У  господарствах населення, на які припадає майже три чверті загального обсягу виробництва тваринницької продукції,  порівняно з 2000р. зросли обсяги виробництва молока (на 9%), яєць (на 3%), але скоротилася реалізація худоби та птиці на забій (на 6%).

За розрахунками станом на 1 січня 2002р. поголівя великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 9,4 млн. голів, що майже на рівні 1 січня  2001р. (99,9%),  у тому числі корів - 4,9 млн. голів ( 99,3%). У сільськогосподарських підприємствах  загальна чисельність великої рогатої  худоби менша  проти 2000р. на 7%, в тому числі корів - на 9%. У той же час в господарствах населення чисельність поголівя великої рогатої худоби зросла на 8%, корів - на 5%. Загальна чисельність поголівя свиней склала 8,2 млн. голів, що на 7%  більше, ніж на початок 2001р. Зростання їх чисельності порівняно з 1 січня 2001р. просте-жується як у сільськогосподарських підприємствах (на 20%), так і в господарствах населення (на 1%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів  становила 135,9 млн. голів (на 10% більше ніж у 2000р.). У сільсько-господарських підприємствах чисельність птиці зросла на 38%, а в господарствах населення - на 3%.

У 2001р. значно кращими, ніж у 2000р., були показники продуктивності худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах. Так, надій молока від однієї корови  збільшився на 315 кг (на 17%)  і становив  2147 кг. Несучість курей-несучок порівняно з попереднім роком зросла на 28 яєць і становила 244 штуки. За 2001р. обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах збільшився проти попереднього року на 86 тис.тонн (на 16%), а відношення його до реалізації тварин на забій склало 117% (торік 77%). Це зумовлено, в першу чергу, суттєвим зростанням середньодобових приростів на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби (майже на чверть) та свиней (майже наполовину), які склали відповідно 317 і 177 грамів.

Для утримання худоби в сільськогосподарських підприємствах станом на 1 січня 2002р. було в наявності  кормів усіх видів 6,8 млн. тонн кормових одиниць, що на 9% більше, ніж на 1 січня 2001р. У розрахунку на одну умовну голову припадало по 13 ц кормових одиниць проти 11,9 ц к.од. у 2000р. 

Сільськогосподарські підприємства за 2001р. збільшили загальний обсяг реалізації зернових культур - у 1,5 раза (становив 15,8 млн.тонн), картоплі - на 7% (91 тис.тонн), молока та молочних продуктів - на 3% (2,8 млн.тонн), яєць - на 23% (3,2 млрд.штук), цукрових буряків (включаючи давальницьку сировину) - на 1% (11,1 млн.тонн). Разом з тим менше минулорічної була реалізація насіння соняшнику - на 39% (обсяг реалізації склав 1,3 млн.тонн), овочів - на 23% (411 тис.тонн), плодів та ягід - на 38% (129 тис.тонн), баштанних культур - на 55% (54 тис.тонн), винограду - на 53% (141 тис.тонн), худоби та птиці - на  34% (643 тис.тонн), вовни - на 34% (обсяг реалізації склав 790 тонн).

В рахунок орендної плати за землю та майнові паї (частки) за 2001р.  видано пайовикам 2 млн.тонн зерна, 47,9 тис.тонн насіння соняшнику, 5 тис.тонн худоби та птиці (в живій вазі), 5,8 тис.тонн молока і молочних продуктів, 4,3 млн.штук яєць, 5,4 тис.тонн олії рослинної та 17,4 тис.тонн цукру.

У 2001р. порівняно з 2000р. в галузі намітилася стабільна тенденція скорочення бартерної форми розрахунків. В сільськогосподарських підприємствах обсяги бартерних угод в загальній реалізації сільськогосподарської продукції склали 7,6% (за  2000р. - 18,7%).

Середні ціни продажу сільськогосподарськими підприємствами аграрної продукції по всіх каналах реалізації за  2001р. зросли  порівняно з 2000р. на 6%, у тому числі тваринництва - на 36%, а продукції  рослинництва - зменшились на 7%.

 

Інвестиційна та будівельна діяльність

 

         У звітному році набула подальшого розвитку позитивна тенденція  зростання обсягів інвестицій в основний капітал, яка склалася в останні роки. В цілому за 2001р. проти попереднього року обсяги інвестицій  зросли на 17,2% (у 2000р. - на 14,4%).       

         За 2001р. підприємствами та організаціями всіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 26743,7 млн.грн. інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень). За звітний період введено в дію основних фондів за фактичною вартістю на  22878,8 млн.грн.

         Проти 2000р. обсяги інвестицій в основний капітал зросли майже в   усіх регіонах України (крім Полтавської, Запорізької областей та м.Севастополя).

 Більше ніж у півтора раза зросли обсяги освоєних капітальних вкладень у Волинській (169,9%) та Чернівецькій (157,7%) областях. Значного приросту капіталовкладень досягнуто у Сумській (на 43,3%),  Рівненській (на 42%) та Одеській  (на 37,1%) областях. Слід відзначити, що впродовж останніх двох років значних  темпів зростання  інвестицій в основний капітал досягнуто у м.Києві. Так, у звітному періоді обсяги капітальних вкладень,  освоєних у місті, зросли більше ніж на третину (у 2000р. - на 21,1%), що дало можливість провести реконструкцію центрального залізничного вокзалу, здійснювати будівництво, облаштування центральних площ, вулиць та інших об’єктів.

  Із загального обсягу інвестицій в основний капітал  на будівельні та монтажні роботи використано 46,3% усіх освоєних коштів, на придбання  машин, обладнання, устаткування  для новозбудованих об’єктів і для реконструкції та технічного переоснащення діючих підприємств - 45,6% вкладень.

         Як і в попередні роки, основним джерелом інвестицій в основний капітал залишаються власні кошти підприємств, за рахунок яких  здійснено  66,3% усіх капітальних вкладень. За  рахунок коштів Держав­ного бюджету освоєно 1713,4 млн.грн., або 6,4% загального обсягу інвестицій. Населенням у будівництво власних житлових будинків вкладено   1357,5  млн.грн. (5,1%). Кошти  місцевих бюджетів становили 4,2% освоєних обсягів в Україні, іноземних інвес­торів  -  4,4%. Незначну частку інвестицій в основний капітал освоєно за рахунок кредитів банків та інших позик - 2,7% усіх капітальних вкладень.

         Вагому частку (44,7%) усіх інвестицій в основний капітал освоєно підприємствами колективної форми власності.. У державному секторі здійснено 40,7% загального обсягу вкладень. Комунальними підприємствами освоєно 7,3%, приватними забудовниками - 6,3% використаних  обсягів.

         У звітному періоді найбільшу частку  усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток підприємств транспорту, пошти та звязку - 23% загального обсягу вкладень. Значні обсяги капітальних вкладень освоєно в обробній (19,8%), добувній (15%) промисловості та на підприємствах по виробництву електроенергії, газу та води (9,2%). У соціальній сфері значну питому вагу становили кошти, використані на житлове будівництво (14,4%).

              За 2001р. забудовниками усіх форм власності введено в  експлуатацію: лінії електропередачі протяжністю 1,3 тис.км, трансформаторні понижуючі підстанції потужністю 51,4 тис.кВ.А, 151,8 км газопроводів магістральних і відводів від них, 54 нафтових  та 107 газових свердловин, 73,5 км нафтопроводів, 131,4 км автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям, 302 та 57,1 тис. номерів відповідно на міських та сільських автоматичних телефонних станціях.  Введено в дію потужність по видобутку вугілля та потужності по виробництву: електроенергії, сталі, склодроту, свинцево-кислотних акумуляторів, металоріжучих верстатів, пиломатеріалів, бітуму, цегли, тротуарної плитки, вапна, алюмінію вторинного, поліпропілену, синтетичних фарбників, шпалер, меблів, трикотажних виробів, шкір мяких та жорстких, мила, зубної пасти, мяса, ковбасних, хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів, олії рослинної, майонезу, плодоовочевих консервів, соків, плодоовочевих концентратів.

          Також введено в експлуатацію приміщення для великої рогатої худоби та свиней, птахофабрики мясного та яйцевого напрямів, комбікормові підприємства, зернофуражні та насіннєсховища, сховища для картоплі, овочів та фруктів і ряд інших.

            У невиробничій сфері пріоритетним залишається житлове будівництво. За 2001р. введено в експлуатацію 63,8 тис. квартир загальною площею 5822,3 тис.кв.м, що на 8,8% більше, ніж за  2000р., у тому числі у сільській місцевості - 1114 тис.кв.м, у міських поселеннях - 4708,4 тис.кв.м. Зросли обсяги введеного житла в Автономній Республіці Крим, 14 областях (Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській,  Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській) та м.Києві.. Слід зазначити, що у м.Києві збудовано 12,2 тис. квартир загальною площею 1 млн. кв.м (на 16,5% більше), що становить 17,2% від загального обсягу житла, введеного в Україні.

            Переважну більшість загальної площі житлових будинків (59,2%), введено забудовниками приватної форми власності..

               За 2001р. введено в експлуатацію середні навчальні заклади на 14,4 тис. учнівських місць, дошкільні заклади освіти  - на 480 місць,  лікарні - на 473 ліжка, амбулаторно-поліклінічні заклади - на 2,7 тис. відвідувань за зміну, клуби та будинки культури - на 900 місць,  мережі газифікації, водопровідні та каналізаційні  мережі  протяжністю відповідно  2518,   284,1 та 359,4 км.                 

          На будівництві обєктів,  повязаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, за даними забудовників за 2001р. освоєно 62,5 млн.грн. державних капітальних вкладень  (99,3% передбаченого на рік обсягу). Введено в експлуатацію житлові будинки загальною площею 7,5 тис.кв.м (96,5% передбаченого на рік), лікарні - на 90 ліжок (25,9%), амбулаторно-поліклінічні заклади - на 390 відвідувань за зміну (57,4%), мережі газифікації протяжністю 36,3 км (62,2%) та середній навчальний заклад на 190 учнівських місць у с.Заслуччя Дубровицького району Рівненської області..  

  Будівельними підприємствами всіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, за 2001р. виконано власними силами робіт на суму 10,1 млрд.грн., що становить 93,5% від суми укладених контрактів на рік та 103,5% обсягу 2000р.

  Збільшили обсяги підрядних робіт будівельні підприємства 16 регіонів.

   Значні обсяги робіт виконано: на спорудженні енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС, на будівництві магістральних трубопроводів для транспортування нафти та газу у Закарпатській області, нафтового терміналу у м.Одесі, нафтового резервуару у м.Броди Львівської області, з реконструкції вокзальних комплексів в містах Києві,  Львові,  Ковелі, з відновлення ЛЕП після стихійного лиха 2000р. у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Одеській областях, а також з ліквідації наслідків повені 2001р. в Закарпатській області, на будівництві Київського метрополітену, з реконструкції, ремонту та реставрації будівель освіти, охорони здоровя,  житлових будинків, з будівництва та ремонту автомобільних шляхів та інші.

  Слід зазначити, що більше половини загального обсягу підрядних робіт, виконаних в Україні, припадає на будівельні підприємства м.Києва, Дніпропетровської, Донецької, Львівської та Харківської областей.

  У 2001р. підприємства колективної форми власності, якими виконано три чверті загального обсягу будівництва, працювали краще, ніж державні. Приріст виконаних ними обсягів робіт становив 5,3%  в той час як  державні підприємства скоротили обсяги будівництва на 3,4%.

 Ситуація з оплатою  виконаних робіт дещо покращилась.  Так, якщо у 1999р. замовниками не оплачено четверту частину виконаних обсягів робіт, у 2000р. - пяту частину, то у 2001р. ця частка становила 16%.

 

 

Транспорт

 

За 2001р. підприємствами транспорту перевезено 752,1 млн. тонн вантажів, що на 0,8% більше, ніж за 2000р., вантажооборот зріс на 1% і склав 384,5 млрд. тонно-кілометрів.

У 2001р. залізницями України відправлено 313,1 млн.тонн вантажів, що на 5,8% більше, ніж за 2000р., у тому числі на Одеській залізниці навантаження зросло на 20,9%, Південно-Західній - на 17,6%, Південній - 8,2%, Донецькій - 6,1%, Львівській - 2,1% та Придніпровській залізниці - на 2,1%. Суттєво збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: нафти і нафтопродуктів - у 1,4 раза, зерна і продуктів перемолу - на 40,7%, кам’яного вугілля - 7,7%, цементу - 4,4%, чорних металів - 1,7%, лісових вантажів - на 0,8%, Середньодобове вивантаження вагонів прискорилося в цілому на 2,6%, у тому числі на Південно-Західній залізниці - на 13,1%, Одеській - 7,4%, Південній - 7,1% та Донецькій залізниці - на 4,2%. В цілому на мережі залізниць щодобово розвантажувалося 15,1 тис. вагонів. Порівняно з 2000р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 19,4%, локомотива - на 2,9%, на 31 годину (на 21,5%) прискорився оборот вантажного вагона, на 2 години (на 28,8%) скоротився середній простій транзитного вагона.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 3,2%, у тому числі у закордонному плаванні - на 6,5%, в цілому замовникам доставлено 15,1 млн.тонн вантажів. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) становив 106 млн.тонн і збільшився на 6,8%, у тому числі експортних - на 15,7%, імпортних вантажів - на 7,5%. Внутрішні вантажопотоки скоротилися на 6,7%, транзитні - на 0,4%. Кількість оброблених суден - закордонних та інфрахт - перевищила рівень 2000р. на 2,4% і становила 10,6 тис. одиниць.

На автомобільному транспорті зберігається тенденція збільшення обсягів міжобласних та міжнародних перевезень. Вантажооборот автомобільного транспорту зріс на 7,1% і досяг 8,2 млрд.ткм.

Магістральними трубопроводами транспортовано 215,1 млн. тонн вантажів, що на 1,4% менше, ніж за 2000р. за рахунок скорочення обсягів перекачки газу на 1,8% та транзиту нафти - на 13,8%. Обсяги транспортування аміаку зросли в цілому на 6,9%, його транзиту - на 3,4%.

За 2001р. всіма видами транспорту перевезено 3,2 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 85,5 млрд.пас.км, що відповідно на 2,7% та на 2,3% більше, ніж за 2000р. Залізничним транспортом за 2001р. перевезено 0,5 млрд.пасажирів, що на 0,2% менше 2000р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень суб’єктами-фізичними особами) скористалися 2,7 млрд. пасажирів, що на 3,2% більше, ніж за 2000р. Зростання пасажирських перевезень мало місце на морському транспорті (у 1,4 раза). Авіаційним транспортом перевезено 1,2 млн. пасажирів, що на 5,4% більше, ніж за 2000р.

 

Фінанси

 Доходи Зведеного бюджету за січень-листопад 2001р. (за даними Державного казначейства) становили 48,4 млрд.грн. (25,7% до ВВП), що становить 91,4% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 47,4 млрд.грн. (25,2% до ВВП), що складає 89,6% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи - 45,6% (21,6 млрд.грн.). На підтримку галузей економіки витрачено 7,2 млрд.грн., або 15,1% загального обсягу видатків.

Видатки по обслуговуванню державного боргу становили 3,5 млрд.грн. (1,9% до ВВП), або 7,4% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього державного боргу витрачено 2 млрд.грн. (1,1% до ВВП), або 4,2% відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за січень-листопад 2001р. становив 1 млрд.грн. (0,5% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 34,9 млрд.грн. (83,1% річних призначень), або 18,5% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами), і на 57,4% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 46,8%, податок на прибуток підприємств - 28,3%.

У видатках Державного бюджету, що становили 34,5 млрд.грн. (77,8% річних призначень), або 18,3% до ВВП, значну частку складали видатки на фінансування соціально-культурних заходів - 23,2%            (8 млрд.грн.), витрати на підтримку галузей економіки - 11,5%              (4 млрд.грн.), на обслуговування державного боргу - 10,2% (3,5 млрд.грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 0,4 млрд.грн. (0,2% до ВВП).

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільсь-когосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-листопад 2001р. становив 19,6 млрд.грн. (загальна сума прибутку становила  31,5 млрд.грн., збитків - 11,9 млрд.грн.).

За видами економічної діяльності найбільших обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли підприємства промисловості (12 млрд.грн.) та транспорту (3,5 млрд.грн.).

Протягом січня-листопада 2001р. збитково працювало 43% підприємств, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Найбільше таких підприємств і організацій на транспорті (56%) та у будівництві (51%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ)  на          1 грудня 2001р. становила відповідно 220,3 та 281,4 млрд.грн. Протягом листопада 2001р. дебіторська заборгованість зросла на 2,1%,  кредиторська - на 1,2%. Порівняно з початком року дебіторська заборгованість зросла на  18,9%,  кредиторська - на 8,9%.

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 86,1% (242,2 млрд.грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР - 6,4% (18,1 млрд.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн - 7,5% (21,1 млрд.грн.). У структурі дебіторської заборгованості - 95,4% (210,2 млрд.грн.), 2,4% (5,3 млрд.грн.), 2,2%  (4,8 млрд.грн.) відповідно.

Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості у сумі заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією - 14,9 млрд.грн. (82,3%) та Туркменістаном - 2,6 млрд.грн. (14,1%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 41,4%, кредиторської - 40,1%. 

Станом на 1 листопада 2001р. кількість комерційних банків, розташованих на території України, складала 190.

Встановлена  облікова відсоткова ставка Національного банку за жовтень становила 15%.

Залишки кредитних вкладень банківської системи України за жовтень зменшились на 0,4%, або на 0,2 млрд.грн., і на 1 листопада 2001р. становили 36,7 млрд.грн., з яких 18,1 млрд.грн. - у національній валюті.

Залишки вкладів населення в національній та іноземній валюті у комерційних банках України за жовтень збільшились на 4,6% і становили на 1 листопада поточного року 9,5 млрд.грн., з яких 5,2 млрд.грн. - у національній валюті.

На кінець жовтня 2001р. офіційний курс гривні до долара США підвищився і становив 529,37 грн. за 100 дол. США.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Оборот зовнішньої торгівлі України товарами у січні-листопаді 2001р. становив 29235,3 млн.дол.США і проти січня-листопада 2000р.  збільшився на 14,2%. При цьому обсяги експорту збільшились на 14%, імпорту - на 14,5% і становили відповідно 14948,4 млн. та 14286,9 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 661,5 млн.дол. проти 632,7 млн.дол. у січні-листопаді 2000р.

Зовнішньоторговельні операції Україна здійснювала з партне-рами із 191 країни світу.

Понад чверть експортних поставок здійснювалось разом до Туреччини, Італії, Німеччини, США, Китаю, Польщі. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, Казахстану, Польщі, США та  Білорусі разом становили майже третину. До Російської Федерації здійснювалось 22,9% експортних та 37,4% імпортних надходжень.

Основу товарної структури експорту становили поставки чорних металів. Майже 41% експорту припадало на поставки мінеральних продуктів, машин, устаткування та механізмів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, виробів з чорних металів, текстилю та текстильних виробів, алюмінію та виробів з нього. У загальному обсязі експорту товарів проти січня-листопада 2000р. збільшилась частка молока і молочних продуктів, зернових культур, паперу та картону, інструментів, механічних машин та устаткування. Натомість зменшилась частка руд, шлаків та золи, продуктів неорганічної хімії, добрив, чорних металів.

У загальному обсязі імпорту товарів понад 40% вартості становило  мінеральне паливо, нафта та продукти її переробки (у тому числі газ природний - майже 21%). Поставки машин, устаткування та механізмів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, неблагородних металів та виробів з них, пластмаси та каучуку, текстилю та текстильних виробів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, продукції харчової промисловості, паперу та картону разом становили понад 46% вартості імпорту. За звітний період збільшилась частка фармацевтичних продуктів, включаючи медикаменти, паперу та картону, чорних металів, механічних машин та устаткування, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка руд, шлаків та золи, палива мінерального, нафти та продуктів її переробки.

Частка поставок, які здійснювались за умови товарообмінних (бартерних) операцій, у загальному обсязі експорту та імпорту країни  складала по 0,4% (у січні-листопаді 2000р. відповідно 1,5% та 1,6%).

У січні-листопаді 2001р. експорт давальницької сировини становив 144 млн.дол. Імпортовано готової продукції з української  давальницької сировини на 64,1 млн.дол.

 У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 928,1 млн.дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1548,9 млн.дол.США.

 

Оптова й роздрібна торгівля,

ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за 2001р. становив 230,7 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з 2000р. збільшився на 27,8%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за цей період становив 56,1 млрд.грн., або на 11,7% більше рівня 2000р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 35%.

Оборот ресторанного господарства (громадського харчування) у 2001р. проти 2000р. збільшився на 8% і становив 2,5 млрд.грн.

За 2001р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становив 34,1 млрд.грн.,  що у порівнянних цінах на 12,6% більше обсягу 2000р. У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків у 2001р. формувалось 27,3% загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків третину обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у 2001р. становив  106,1% (у попередньому - 125,8%). На споживчому ринку у 2001р. ціни  (тарифи)  на продовольчі товари та послуги зростали швидше, ніж на непродовольчі товари (на 7,9%, 5,3% та 0,2%).

Індекс цін виробників промислової продукції у 2001р. становив 100,9% і був значно меншим за відповідний показник 2000р.  (120,8%).

 

Грошові доходи населення

 

Номінальні грошові доходи населення за січень-листопад 2001р. по­­­рів­няно з аналогічним періодом 2000р. збільшились на 25,5% і становили 96560 млн.грн., а реальні грошові доходи, визначені за виключенням обовязкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на  8,7%.

Середньомісячний грошовий доход у розрахунку на 1 особу за січень-листопад 2001р. становив 178,6 грн. проти 141,2  грн. за анало-гічний період 2000р.

Грошові витрати та заощадження  населення  за січень-листопад 2001р. становили 91939 млн.грн., що на 21,7% більше порівняно з відповідним періодом 2000р.

Номінальна   заробітна плата одного штатного працівника за січень-листопад 2001р. становила в середньому за місяць 304,90 грн., що на 36,2% більше,  ніж у відповідному періоді 2000р.

За галузевою ознакою найвищі рівні заробітної плати за цей період відзначались у працівників нафтопереробної, нафтодобувної та газової промисловості, атомної енергетики, а також морського, авіаційного та трубопровідного транспорту, де нарахування у 2,5-3,2 раза перевищували середній показник по економіці. Водночас розмір заробітної плати у працівників соціальної сфери: культури, соціального забезпечення, охорони здоровя, освіти склав лише 51-71% відповідного показника по економіці.

Серед регіонів середній розмір заробітної плати коливався від 186,39 грн. у Тернопільській області до 533,27 грн. у м.Києві.

 Реальна заробітна плата за січень-листопад 2001р. порівняно з відповідним періодом 2000р. зросла на 19,2%. У листопаді по відношенню до жовтня 2001р.  вона зменшилась на 1,1%.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати за останні    12 місяців зменшилась на 2,3 млрд.грн., або на 43,7%, і становила на   10 грудня 2001р. 3 млрд.грн. За 11 місяців з початку 2001р. вона скоротилася на 39,2%, або 1,9 млрд.грн.

За цей період найбільш суттєво погашено борг перед  працівниками, зайнятими в галузях соціальної сфери: освіти - на 64,4%, охорони здоровя - 73,7%, соціального забезпечення - на 78,4%. Крім того, майже повністю розрахувались по заробітній платі із працівниками атомної та нафтодобувної промисловості. На підприємствах сільського  господарства скорочення боргу за цей період склало 63,5%.

Сума боргу з виплати заробітної плати на 10 грудня 2001р. дорівнювала 70,7% від фонду оплати праці, нарахованого всім працівникам за листопад. Майже половину (48,6%) складав борг за 2000р. і попередні роки, решту (51,4%) - борг із заробітної плати, що нарахована за січень-листопад 2001р.

Вчасно не отримали заробітну плату 3,5 млн. осіб, які складають 27,3%, зайнятих в галузях економіки. Сума боргу на одного працівника становила в середньому 847 грн.

Сума заборгованості, що утворилася внаслідок недостатнього фінансування з бюджетів усіх рівнів, у листопаді зросла на 16,2% і становила на 10 грудня 73,2 млн.грн., або 2,4% загального обсягу боргу. Порівняно з 10 грудня 2000р. зазначена сума зменшилась у 4 рази. Сума боргу з місцевих бюджетів склала 54,3 млн.грн., або 74,2% всієї  заборгованості за рахунок бюджетних коштів.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», протягом грудня 2001р. зменшилась на 31,2%, або на 6,9 млн.грн. і на 1 січня 2002р. складала 15,2 млн.грн., що менше суми заборгованості на початок 2001р. у 4 рази або на 46,3 млн.грн. У грудні фактично профінансовано в рахунок погашення заборгованості 16,5 млн.грн. (52,1% від потреби).

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться  в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом грудня 2001р. зменшилась на 34,9% і станом на 1 січня 2002р. складала 1,7 млн.грн., що менше суми заборгованості на початок 2001р. у 5,5 раза, або на 7,5 млн.грн. У грудні фактично профінансовано в рахунок погашення заборгованості 59,6 млн.грн. (97,3% від потреби).

За січень-листопад 2001р. 3844 тис. сімей призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 93,9% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості - 3205,5 тис. сімей, в сільській - 638,5 тис.

Загальна сума призначених субсидій за січень-листопад 2001р. становила 179,4 млн.грн., при цьому у міській місцевості цей показник становив - 153,4 млн.грн., сільській - 26 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у листопаді 2001р. становила 54 грн.

Крім того, 502,4 тис. сімей (95,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива на загальну суму 118,7 млн.грн., з них у міській місцевості 164,4 тис. сімей на загальну суму 38,8 млн.грн., в сільській місцевості відповідно - 338 тис. сімей та 79,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної у листопаді 2001р. субсидії цього виду на одну сімю становив 236 грн.

У січні-листопаді 2001р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5278,2 млн.грн., що становило 84,7% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на            10 грудня 2001р. становила 7011 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги склав у листопаді 2001р. 12,4 місяця.

Боржниками 3 місяці і більше були: за водовідведення - 48% власників особових рахунків, опалення та підігрів води - 47%, водопостачання - 45%, квартплати - 44%, вивозу сміття - 42%, газопостачання - 40%.

 

Ринок праці

 

Стан зареєстрованого ринку праці у грудні 2001р. порівняно з попереднім місяцем характеризувався збільшенням обсягів зареєстро-ваного безробіття на фоні зниження попиту на робочу силу. Водночас, завдяки позитивним тенденціям, що утримувалися з квітня по жовтень, в цілому спостерігалось поліпшення на ринку праці порівняно з 2000р.

У пошуках роботи до державної служби зайнятості впродовж зазначеного місяця звернулося 141,1 тис. незайнятих громадян, що на 20,4 тис. осіб (12,6%) менше, ніж у листопаді. Серед них 114,4 тис. осіб, або 81,1%, отримали статус безробітного, що на 12,4 відсоткового пункту більше, ніж за листопад.

Чисельність громадян, які мали статус безробітного, по відношенню до початку грудня минулого року збільшилась на 2,7% і  на 1 січня 2002р. становила 1008,1 тис. осіб, що на 12,7% менше, ніж на відповідну дату 2001р.

Із кожних 100 безробітних, які перебували на обліку на початок 2002р., кожний другий раніше займав місце робітника, третій - посаду службовця, решта - особи без професії або такі, які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки.

Збільшення абсолютної чисельності безробітних осіб впродовж грудня 2001р. призвело до зростання рівня зареєстрованого безробіття, який порівняно з початком зазначеного місяця збільшився на 0,1 відсот-кового пункту та становив 3,7% працездатного населення праце-здатного віку. Однак враховуючи те, що впродовж 2001р. загалом переважала тенденція до зменшення цього показника, рівень зареєстрованого безробіття по відношенню до початку зазначеного року знизився на 0,5 відсоткового пункту.

Слід відзначити, що загострення ситуації на ринку праці впродовж грудня в основному пояснювалося збільшенням обсягів безробіття в сільській місцевості. Так, чисельність зареєстрованих сільських безробітних за зазначений місяць зросла на 7,1% та становила на початок січня 311,4 тис. осіб, або 4,8% працездатного сільського населення працездатного віку. Водночас рівень зареєстро-ваного безробіття міських мешканців залишився без змін і на початок січня складав 3,3%.

У деяких областях рівень зареєстрованого безробіття майже удвічі перевищував середній показник по країні, зокрема у Рівненській (7%), Тернопільській (6,5%), Волинській (6%), Житомирській (5,4%), Сумській (5,3%) та Закарпатській (5,1%) областях. Як і раніше, найнижчим він був у містах Києві (0,6%) та Севастополі (0,9%), а також в Одеській області (1,4%).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад впродовж грудня 2001р. зменшилася на 9,4% і становила на початок січня 2002р. 96,9 тис. Водночас цей показник по відношенню до відповідної дати 2001р. суттєво збільшився (на 42%).

Зазначені тенденції формування співвідношення пропозиції робочої сили та попиту на неї вплинули на зміни навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця. Так, порівняно з початком грудня цей показник збільшився з 10 до 11 осіб. При цьому за категоріями працівників навантаження відповідно зросло: на місця робітників - з 7 до 8 осіб, на вакансії службовців - з 12 до 13, на місця, що не потребують спеціальної підготовки, - з 25 до 31, працівників сільського господарства - з 27 до 31 особи. Водночас порівняно з початком 2001р. навантаження на вільні робочі місця суттєво зменшилося (з 17 до 11 осіб).

Найбільше навантаження незайнятого населення в середньому на одне вільне робоче місце (вакантну посаду), як і в попередні місяці, спостерігалося у Рівненській (44 особи), Тернопільській (41), Житомирській (34), Волинській (31), Івано-Франківській (28), Вінницькій та Львівській (по 27 осіб) областях.

Попит на робочу силу обумовлює можливості державної служби зайнятості щодо забезпечення роботою незайнятих громадян. За сприяння цієї установи у грудні 2001р. було працевлаштовано 54,1 тис. осіб, що на 18,7% менше, ніж у листопаді, проте на 24,4% більше, ніж за відповідний місяць 2000р.

Серед працевлаштованих осіб майже половину складали жінки, кожен третій був у віці до 28 років, кожен восьмий потребував особливого соціального захисту.

З обліку державної служби зайнятості впродовж грудня з різних причин (включаючи самостійне працевлаштування) було знято 73,9 тис. осіб, що на 36,7% більше, ніж працевлаштовано. Крім того, дострокову пенсію було оформлено 2,9 тис. осіб.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості було направлено на навчання у грудні 2001р. 13,2 тис. безробітних проти 12,6 тис. осіб у відповідному місяці 2000р. Загалом за направленням цих установ в навчальних закладах усіх типів на початок 2002р. проходили професійне навчання 43,6 тис. безробітних, з яких дві третини (66,1%) становили жінки, більш ніж половину (59,3%) - особи у віці до 28 років.

Громадські роботи є важливим заходом тимчасового працевлаштування незайнятого населення. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах, порівняно з початком 2001р., дещо зменшилася (на 5,1%) та становила на 1 січня 2002р. 2,8 тис. осіб.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на допомогу безробітним протягом грудня було витрачено 56,8 млн.грн. Середньооблікова чисельність безробітних, які її отримали, становила 665,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги складав 85,23 грн., що дорівнює 72,2% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати, який діяв у грудні 2001р.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ протягом 2001р. зареєстровано 514,6 тис. злочинів, що на 9,4%  менше порівняно з 2000р., з числа яких 10,9 тис. злочинів (2,1% у загальній кількості) виявлені податковою міліцією. Зниження рівня злочинності відбулось у всіх регіонах України, за виключенням Закарпатської області (зростання на 4,5%).

Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів майже 42% - тяжкі та особливо тяжкі (215,4 тис. злочинів), в числі яких 5,6 тис. злочинів зареєстровано податковою міліцією.

Кількість злочинів, пов’язаних з наркотичними, психотропними речовинами та прекурсорами, порівняно з минулим роком збільшилась на 5% (47,8 тис. злочинів), шахрайств - на 2,9% (16,5 тис. злочинів), розбійних нападів - на 0,7% (5,7 тис. злочинів).

Органами внутрішніх справ виявлено 770 організованих злочинних груп,  якими скоєно  6,7 тис. злочинів (зменшення порівняно з 2000р. відповідно на 19,8% та на 13,4%). Найбільше  поширення організована злочинність набула у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях (виявлено 101, 97 та 47 організованих злочинних груп, якими скоєно відповідно 1000, 543 та 501 злочин).

Значне збільшення кількості злочинів, скоєних членами організованих злочинних груп, зареєстровано у Сумській області - у 2,3 раза (28 груп та 716 злочинів) та у м.Севастополі - у 1,7 раза (9 груп та 48 злочинів).  

У загальній кількості злочинів, скоєних організованими злочинними угрупованнями, 27,4% складали крадіжки державного, колективного або індивідуального майна (зареєстровано 1835 злочинів).

Зареєстровано 84 випадки бандитизму, що на 7,7% більше порівняно з 2000р.

У членів організованих злочинних угруповань вилучено 123,8 кг наркотичних засобів, що у 7,3 раза менше порівняно з 2000р.

У структурі злочинності продовжують домінувати злочини з корисливою спрямованістю. Більше половини злочинів складали крадіжки, пограбування, розбійні напади, шахрайства, а також розкрадання державного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

Органами внутрішніх справ та податковою міліцією виявлено 290,6 тис. осіб, що підозрювались у скоєнні злочинів, з числа яких 5,9 тис. осіб виявлено податковою міліцією.

З числа осіб, виявлених органами внутрішніх справ (284,7 тис. осіб), притягнуто до кримінальної відповідальності 88,9% (253,1 тис.). Кожний третій з числа осіб,  причетних до злочинів, скоїв його у групі,  майже кожний шостий раніше вже ставав на злочинний шлях, кожний восьмий вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб: 70,5% - на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, 13,5% - жінки, 10,3% - неповнолітні.