Архів

Соціально-економічне становище України за 2000 рік

 

Повідомлення Державного комітету

статистики України

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 

За попередніми даними в 2000р. порівняно з 1999р.  реальний валовий внутрішній продукт становив 106,0%.

 

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного

періоду попереднього року)

 

 

В цілому 2000р. характеризувався стійким зростанням реального ВВП. Позитивна тенденція помісячного зростання ВВП, яка розпочалась у вересні 1999р., зберігалась протягом всього 2000р. Пожвавлення виробництва у  промисловості, сільському господарстві, торгівлі та громадському харчуванні сприяло приросту валової доданої вартості в провідних галузях економіки.

 

Промисловість

 

Промисловістю за 2000р. вироблено продукції на 144,4 млрд.грн., або на 12,9% більше, ніж у 1999р.

Вперше за останні п’ять років перевищено рівень промислового виробництва 1995р. – приріст становив 10%.

Найбільш позитивна динаміка склалася у другому півріччі 2000р.- зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 1999р. становило у III кварталі – 12,9%, IV кварталі – 15,8%.

 

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим   підсумком  у % до відповідного

 періоду попереднього року)

 

 

 

Найвищі темпи зростання обсягів продукції, порівняно з попереднім роком, досягнуто в галузях, що працюють на внутрішній ринок і задовольняють потреби споживачів (харчовій, деревообробній і целюлозно-паперовій та легкій промисловості), а також в основних експортних галузях (кольоровій та чорній металургії). Після тривалого спаду вперше зафіксовано приріст обсягів виробництва в основній інвестиційній галузі - машинобудуванні та металообробці.

Зросло виробництво продукції у промисловості 25 регіонів, крім Одеської і Полтавської областей. Значного приросту виробництва досягнуто в Закарпатській та Волинській (по 44%), Луганській (30%), Херсонській (28%) областях, містах Києві (26%) та Севастополі (38%).

Обсяги та темпи росту промислового виробництва за 2000р. по основних галузях промисловості характеризуються такими даними:

Вироблено продукції (у діючих цінах) у 2000р.

Приріст, зниження (-)  

(у порівнянних цінах), у %

млрд.грн.

у % до
загального
обсягу

2000р. до 1999р.

 Промисловість

144,4

100

12,9

Електроенергетика

17,6

12,2

-2,9

Паливна промисловість

14,6

10,1

-4,1

Чорна  металургія

39,5

27,4

20,7

Кольорова  металургія

3,6

2,5

18,8

Хімічна та нафтохімічна промисловість

8,4

5,8

5,0

Машинобудування та   металообробка

19,1

13,2

16,8

Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість

3,3

2,3

37,1

Промисловість будівельних матеріалів

3,8

2,6

-0,4

Легка  промисловість

2,4

1,6

39,0

Харчова  промисловість

25,1

17,4

26,1

 

В структурі промислового виробництва більше половини припадає на  продукцію паливно-енергетичного комплексу та металургії.

В електроенергетиці обсяг продукції за 2000р. порівняно з 1999р. скоротився на 2,9%. За рік вироблено 169 млрд.кВт.год електроенергії, у тому числі 77 – атомними електростанціями, 81 – тепловими і 11 млрд.кВт.год – гідроелектростанціями. Порівняно з попереднім роком випуск електроенергії збільшено лише на атомних електростанціях (на 7,3%).

У паливній промисловості протягом останніх років динаміка виробництва залишається негативною. В 2000р. спад випуску продукції проти попереднього року становив 4,1%. Така ситуація, в основному, обумовлена значним скороченням обсягів виробництва в нафтопереробній галузі. За 2000р. нафтопереробними підприємствами перероблено 9,1 млн.т нафти, що на 17,4% менше, ніж за попередній рік. Автомобільного бензину вироблено 2,1 млн.т, дизельного палива – 2,7 млн.т, топкового мазуту – 2,8 млн.т, порівняно з 1999р. їх випуск скоротився на 15-24%. Понад 80% всіх основних видів нафтопродуктів вироблено з давальницької сировини.

Видобуток нафти, включаючи газовий конденсат, знизився на 2,8%  (нафти - на 1,6%), газу натурального - на 0,5%.

Водночас, на вугільних підприємствах одержано приріст обсягів виробництва проти 1999р. на 3,3% за рахунок збільшення випуску продуктів збагачення на 5,9%, тоді як видобуток готового рядового вугілля скоротився на 6,7%.

На підприємствах чорної металургії річні темпи зростання обсягів продукції спостерігалися протягом останніх п’яти років (крім кризового 1998р.). Найвищий приріст до попереднього року - 20,7% одержано в 2000р.

У 2000р. видобуто 55,9 і 2,7 млн.т залізної та марганцевої руди, що на 17 і 38% відповідно більше, ніж у 1999р., виплавка чавуну і сталі зросла відповідно на 12 і 16% і склала 25,7 і 31,8 млн.т.

Зросло в галузі, порівняно з 1999р., виробництво кінцевих видів продукції. Прокату чорних металів  вироблено 27  млн.т, у тому числі готового - 22,5 млн.т, що майже на 17% більше, ніж в попередньому році. В структурі прокатного виробництва питома вага листового прокату становить 37%.

В трубному виробництві випуск стальних труб зріс майже наполовину і становив 1,7 млн.т. 

Більш ніж у 1999р. вироблено прогресивних видів продукції:  холоднокатаного  листа, листової нержавіючої гарячекатаної сталі (від 4мм),  прокату  зі зміцнюючою термічною обробкою та з низьколегованої сталі, а також  жерсті білої (включаючи хромовану), листа і жерсті з покриттям, сортової холоднотягнутої сталі (включаючи підшипникову).

Порівняно з 1995р. обсяги виробництва в галузі зросли у півтора раза. З усього металургійного переділу перевищено рівень 1995р. з випуску чавуну і сталі - на 43%, готового прокату - на 35%, труб - на 9%.

На підприємствах кольорової металургії у 2000р. перевищено обсяги виробництва попереднього року на 18,8%. Зросло виробництво алюмінієвого, латунного, мідно-нікелевого, титанового прокату у 2-3 рази,  свинцю і олова, включаючи вторинне - на 51-71%, латуні і бронзи ливарної – на 40-44%,  глинозему, алюмінію первинного і вторинного, електродів графітованих – на 3-13%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості у 2000р. отримано приріст виробництва проти попереднього року на 5,0%, тоді як у 1999р. спостерігалось скорочення обсягів на 1,1%. У останні два роки на результати галузі в цілому вплинула негативна робота підприємств нафтохімічної промисловості. У 2000р. в цій галузі обсяги продукції порівняно з попереднім роком скоротились на 10,3%, у 1999р. – на 17,0%. На підприємствах хімічної промисловості спостерігалось збільшення обсягів виробництва як у 2000р. (на 8,4%), так і в 1999р. (на 4,5%).

Підприємствами основної хімії вироблено азотних мінеральних добрив 2,2 млн.т, соди кальцинованої - 575 тис.т, каустичної соди - 134 тис.т, що більше ніж у 1999р. відповідно на 7,  26 і 35%. Поряд з цим не досягнуто обсягів попереднього року з випуску синтетичного аміаку, фосфатних мінеральних добрив, сірчаної і азотної кислоти, карбіду кальцію, хімічних засобів захисту рослин.

При збільшенні загального випуску синтетичних смол і пластичних мас на 27% (випущено 151тис.т), виробництво полівінілхлоридної смоли і співполімерів вінілхлориду зросло в 16 разів, поліетилену - в 4 рази, полістиролу і співполімерів стиролу та термопластів на 29 і 44%.

Поліпшилась ситуація з виробництвом волокон і ниток хімічних, їх вироблено більше 30 тис.т, рівень попереднього року перевищено на 33%.

Підприємства шинної промисловості через відсутність сировини та енергоносіїв зменшили випуск всіх видів шин, з них для мотоциклів і моторолерів майже в 4 рази, для  вантажних автомобілів - на чверть.

В машинобудуванні і металообробці протягом 2000р. і особливо в ІІ півріччі спостерігалось нарощування щомісячних обсягів виробництва проти попереднього року, в результаті річний приріст продукції в галузі становив 16,8%. Зріс випуск продукції на підприємствах майже всіх галузей машинобудування, найбільше – в автомобільній (на 61%), авіаційній (52%), суднобудівній (42%) та електротехнічній (на 41%) промисловості. Суттєво зросло виробництво продукції в підіймально-транспортному (на 26%), будівельно-шляховому і комунальному (на 25%), машинобудуванні для легкої і харчової промисловості та побутових приладів,  металургійному машинобудуванні (по 20%).

Вироблено 31 тис. автомобілів, що на 60% більше,  ніж у поперед-ньому році, у тому числі легкових – понад 17 тис. (більш ніж на три чверті), майже 3 тис. автобусів (на 49%), понад 2 тис. сівалок і 4 тис. культиваторів тракторних (відповідно на 63 і 45%). Суттєво (в 2 рази) зросло виробництво електродвигунів змінного струму, яких вироблено понад 296 тис.штук, в 2-3 рази збільшено випуск проводів неізольованих для повітряних ліній електропередач та  кабелів силових.

За 2000р. вироблено понад 1 млн.штук  лічильників для холодної і гарячої води та побутових лічильників газу, що на 608 тис.штук більше, ніж у 1999р.

Більш ніж у попередньому році випущено промислових швейних машин, побутових холодильників та годинників, морозильників та радіоприймальних пристроїв, електроламп освітлювальних.

Разом з тим, скоротилось виробництво продукції у гірничошахтному та гірничорудному (на 10%), хімічному і нафтовому (на 2,2%) машинобудуванні. Не досягнуто обсягів 1999р. з випуску комбайнів вугільних очисних, механізованих кріплень для очисних робіт вугільних шахт, лебідок та вагонеток шахтних і гірничорудних, конвейєрів шахтних стрічкових, автогрейдерів та інструменту будівельно-монтажного механізованого, тракторів, комбайнів зерно- і кормозбиральних.

На підприємствах деревообробної і целюлозно-паперової промисловості нарощування обсягів виробництва спостерігається протягом останніх трьох років. При цьому у 2000р. одержано найвищий річний приріст продукції - 37,1%. Порівняно з 1999р. зросло виробництво більшості видів продукції, а саме: шкільних зошитів - більш ніж на дві третини, картону - на 37%, фанери клеєної, плит деревноволокнистих та деревностружкових, паперу, тари транспортної - на 21-31%, тари дерев'яної та крісел - на 14-15%, пиломатеріалів, целюлози - на 2-4%. Водночас, зменшено випуск блоків віконних і дверних в зборі, паркету, столів, стільців та шаф.

В промисловості будівельних матеріалів за 2000р. порівняно з 1999р. обсяги виробництва зменшились на 0,4%. Не досягнуто рівня попереднього року по випуску більше половини видів продукції галузі. Виробництво черепиці скоротилось на 95 тис.кв.м, або у 7 разів, плиток керамічних фасадних - на 309 тис.кв.м (на 43%), цегли будівельної, конструкцій і виробів збірних залізобетонних, раковин і мийок - на 12-21%.

Поряд з цим, збільшилося виробництво листів гіпсокартонних в 1,8 раза, гіпсу, м’яких покрівельних матеріалів та ізолу, пляшок, склотари консервної - на 21-29%, плиток керамічних глазурованих для внутрішнього облицювання стін - на 9%.

Для підприємств легкої промисловості у 2000р. були характерними стабільно високі щомісячні темпи приросту продукції до попереднього року. Приріст виробництва за рік становив 39,0% проти 5,7% у 1999р. Більш ніж наполовину зріс випуск продукції в текстильній промисловості, де випуск майже всіх видів тканин зріс на 14-40%. Всього виготовлено 66 млн.кв.м тканин, що на третину більше, ніж в попередньому році. Водночас через скорочення випуску лляних волокна і пряжі випуск лляних тканин становив лише 3,3 млн.кв.м (61% від обсягів попереднього року). Швейники збільшили обсяги виробництва на 41,7%, зріс випуск суконь, брюк, сорочок, пальт, півпальт, костюмів, плащів та курток на 20-62%. На чверть збільшено обсяги виробництва на підприємствах шкіряної, хутряної і взуттєвої промисловості. Вироблено понад 12 млн.пар взуття (на 10% більше, ніж в 1999р.), 113 тис.штук сумок (на 14%), 922 тис.пар рукавичок з натуральної і штучної шкіри (на 55%). Значне зростання випуску продукції на підприємствах легкої промисловості дозволило перевищити рівень виробництва 1995р. на 19,5%.

Впродовж 2000р. суттєве нарощування обсягів випущеної продукції спостерігалось на підприємствах харчової промисловості - найбільш інвестиційно-привабливої галузі, в яку вкладено біля 40% всіх прямих іноземних інвестицій в промисловість. В 2000р. приріст виробництва продукції в харчовій промисловості склав 26,1% проти 1999р. і 11,1% - проти 1995р. Питома вага галузі в загальному обсязі промислового виробництва зросла з 15,1% в 1999 і 1995рр. до  17,4%. Порівняно з 1999р. збільшилось виробництво продукції майже в усіх галузях харчової промисловості. Найвищий її приріст одержано в олійно-жировій (60,7%), тютюново-махорковій (51,1%), плодоовочевій (44,0%), кондитерській (36,4%) та пивоварній (35,7%) галузях. В 2000р. вироблено 894 тис.т олії, 159 тис.т маргаринової продукції, 58,7 млрд.штук цигарок та сигарет, 308 млн. умовних банок фруктових консервів, 140 млн.умовних банок концентрованого фруктового соку, 659 тис.т кондитерських виробів, 107 млн.дал пива. Перевищено рівень попереднього року в маслосироробній і молочній (на 28,2%) та м’ясній (на 11,3%) промисловості, які в структурі харчової галузі складають близько третини; вироблено 131 тис.т тваринного масла, 63,9 тис.т жирних сирів, 598 тис.т продукції з незбираного молока, 150 тис.т ковбасних виробів, 14,5 тис.т м’ясних напівфабрикатів, що більше обсягів минулого року на 6-28%. Порівняно з 1995р. підприємства кондитерської промисловості збільшили обсяги виробництва у 2,5 раза, олійно-жирової та плодоовочевої – у 1,7 раза.

Водночас виробництво більшості з продуктів дитячого харчування порівняно з 1999р. скоротилось. Більш ніж на третину зменшено випуск рідких та пастоподібних молочних продуктів для дітей раннього віку, а саме: пастеризованого молока для дитячого харчування, ”Віталакту”, кефіру та стерилізованого молока для немовлят, вершків дитячих – у 1,6-5,0 раза, сиру для немовлят – на 12%. Випуск дитячих варених ковбас, сосисок для дитячого харчування, сухих молочних сумішей для дітей раннього віку скоротився на 6-12%. Обсяги 1999р. перевищені тільки по виробництву плодоовочевих консервів для дитячого харчування (на 25%).

Промисловими підприємствами за січень-листопад 2000р. відвантажено продукції (надано послуг) більш як на 119 млрд.грн., з неї на 21 млрд.грн. (17,7%) - на бартерних умовах. Грошові надходження становили 81 млрд.грн., або 67,9% від обсягу відвантаженої продукції.

Порівняно з попереднім роком позитивні зрушення відбулись в структурі розрахунків за промислову продукцію. Частка бартеру в обсязі відвантаженої продукції проти січня-листопада 1999 р. зменшилась майже вдвічі, при збільшені в 1,4 раза питомої ваги продукції, сплаченої грошима. 

 

 

Зміни частки бартеру

в обсягах відвантаженої продукції

 

 

Зменшення частки бартеру і збільшення частки грошової сплати спостерігається в усіх основних галузях промисловості.

Найбільше скоротилась частка бартеру проти відповідного періоду 1999р. в чорній металургії (в 3 рази) та хімічній і нафтохімічній промисловості (в 2 рази), а грошові надходження за відвантажену продукцію на підприємствах цих галузей становили  відповідно 77,9 і 70,5%.

Найвищий рівень грошових розрахунків спостерігається в харчовій промисловості – 83,8% та кольоровій металургії – 83,0%. Порівняно з аналогічним періодом 1999р. суттєво зросла частка грошових надходжень в електроенергетиці (в 1,7 раза), та промисловості будівельних матеріалів ( в 1,8 раза), проте її рівень залишається найнижчим серед основних галузей промисловості і становить відповідно 33,0 і 47,7%.

Серед регіонів найвищою є частка грошових надходжень в промисловості Закарпатської, Одеської областей та м.Києва (біля 90%) та Волинської і Черкаської  областей(більше 80%).

Намітилась тенденція   посилення  інноваційної активності в промисловості. Протягом 2000р. роботи, направлені на підвищення технічного рівня виробництва і продукції, здійснювало 1491 промислове підприємство, що на  8,4% більше, ніж у 1999р. Питома вага їх у загальній кількості  підприємств зросла з 13,5% до 14,8%. Найбільша сприйнятливість до інновацій   спостерігалась на  підприємствах  авіаційної, медичної, суднобудівної, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості, хімічного, нафтового, тракторного та сільсько-господарського машинобудування, електротехнічної промисловості, чорної металургії, де частка інноваційно активних підприємств становила 24-47%.  Порівняно з 1999р.    помітно  активізувалась ця робота також на підприємствах медичної та електронної промисловості.

Найбільш поширеним напрямом інноваційної діяльності залишається оновлення продукції. Порівняно з 1999р. кількість освоєних нових видів промислової продукції збільшилась більш, ніж на 20% і склала 15,3 тис. найменувань, в тому числі  товарів народного споживання - 12,5 тис. найменувань. Причому,  кожний третій  вид  нової продукції виготовлено підприємствами легкої промисловості,  кожний четвертий - харчової, кожний шостий  - машинобудування та металообробки.

 Продовжувалась робота по впровадженню прогресивних технологічних процесів. Протягом  року в промисловості  використано 1,4 тис. нових технологічних процесів, кожний третій з яких -ресурсоощадний. Більше половини прогресивних технологічних процесів використано на підприємствах машинобудування та металообробки.

Дещо активізувалась діяльність по впровадженню  сучасного технологічного устаткування та засобів механізації. Кількість підприємств, що займалися механізацією та автоматизацією виробничих процесів порівняно з  1999р. збільшилась майже на 5%. Більш активно  у вказаному напрямі працювали підприємства паливної промисловості та чорної металургії.  

 

Сільське господарство

 

У 2000р. за попередніми даними виробництво валової сільськогосподарської продукції (в порівнянних цінах)    зросло проти  1999р. на 7,6%,  у тому числі в  сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності  воно скоротилося  на 8,8%, а в господарствах населення - зросло  на 18,9%.

Позитивна тенденція зростання загального обсягу сільськогосподарського виробництва зумовлена, перш за все,  значно вищим проти минулого року обсягом виробництва сільськогосподарської продукції (особливо картоплі, овочевої та плодово-ягідної продукції)  в господарствах населення.

 

Зміни  обсягів  сільськогосподарського  виробництва

(у % до  попереднього року)

 

 

Приріст обсягів валової продукції в рослинництві за  2000р. порівняно з попереднім роком в господарствах усіх категорій становив 18,3%. При цьому в сільськогосподарських підприємствах виробництво рослинницької продукції скоротилося на 2,2%, а в господарствах населення - зросло на 37,8%.

За попередніми даними одержано 25,7 млн.т  зерна у початково-оприбуткованій вазі, або 24,4 млн.т у вазі після доробки, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 19,9 млн.т (81,6% загального виробництва), в господарствах населення - 4,5 млн.т (18,4%). Середня урожайність всіх зернових склала 19,4 ц з гектара.

Незважаючи на скорочення обсягів виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах  (на 1,7 млн.т), за рахунок збільшення його виробництва в господарствах населення (на 1,5 млн.т) урожай  зерна в усіх категоріях господарств залишився майже на рівні 1999р. (99,4%).

 На рівень виробництва зернових культур негативно позначився недобір пшениці озимої та ярої, валовий збір якої (10,2 млн.т) був на чверть нижчий ніж у 1999 році. Зменшення виробництва  пшениці сталося, перш за все, через скорочення посівної площі на 7,3% та зниження  урожайності  з 22,9 до  19,7 ц з  гектара.

В той же час вдвічі кращий порівняно з попереднім роком одержано урожай кукурудзи на зерно, якої зібрано 3,8 млн.т (по 30 ц з гектара). Внаслідок розширення посівної площі та підвищення урожайності зросло виробництво круп’яних культур: проса і гречки – в 2,2 раза (валовий збір склав відповідно 426 та 479 тис.т),  рису – на 41% (90 тис.т). Збільшилось проти 1999р. також загальне виробництво вівса на 16% і досягло 880 тис.т, ячменю – на 7% (6,9 млн.т), жита – на 5% (близько 1 млн.т).

Підвищення  урожайності цукрових буряків (фабричних) до 177 ц з гектара (проти  156 ц - у 1999 році) не компенсувало скорочення площі збирання (на 17%), в результаті чого їх валовий збір зменшився  на 6% і склав 13,2 млн.т.

Площа посіву соняшнику - основної олійної культури, становила  у 2000р. 2,9 млн.га, що на 1,6% більше порівняно з попереднім роком за рахунок цього та підвищення урожайності на 2,2 ц було одержано 3,5 млн.т насіння соняшнику - на  24% більше, ніж у 1999р.

При розширенні посівної площі під картоплею на  5%  та підвищенні  урожайності на 42 ц,  значно збільшився валовий збір картоплі (на 59%) і досяг  20,2 млн.т. Виробництво овочевої продукції при розширенні посівної площі (на 9%) зросло на 8% і склало 5,7 млн.т.

У 2000р.  було зібрано 1461 тис.т  плодів та ягід, що майже вдвічі  більше проти   1999р.,  515 тис.т  винограду  (на 68%  більше).

Основними виробниками продукції рослинництва  у 2000р. були господарства населення, якими вирощено 99% загального урожаю картоплі, 83% - овочів, 18% - зерна, в тому числі 42% кукурудзи, та 13% -  соняшнику.

Сільськогосподарськими підприємствами виконані великі обсяги осінньо-польових робіт під урожай 2001р. Озимі на зерно і зелений корм посіяні  ними на площі 7,7 млн.га (проти 7,3 млн. га під урожай 2000р.). Озимі на зерно посіяні на площі   7,3 млн.га, в тому числі пшениця -  на 6,0 млн.га, жито - на 0,8 млн.га, ячмінь – на 0,4 млн.га. Сільськогосподарськими підприємствами виорано на зяб  8,9 млн.га, що  на 0,9 млн.га більше, ніж під урожай 2000р.

За попередніми даними, у  2000р. обсяги виробництва валової продукції тваринництва проти  1999р.  зменшились на 5,3%, у тому числі  в  сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності -  на 20,8%,  а в господарствах населення - збільшились  на 2%.

В цілому по країні за 2000р.    виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало   2,6 млн.т,  що  на  1,8%  менше проти попереднього  року, молока -  12,6 млн.т  (на 5,6%  менше), яєць - 8,7 млрд. штук (на 0,9% менше ніж у 1999р.). В сільськогосподарських підприємствах скоротилися на 9%  обсяги реалізації на забій худоби та птиці і виробництво яєць,  на 22% - виробництво  молока. Водночас в господарствах населення, якими виробляється більше двох третин м’яса,  молока, та  яєць,  за 2000р. порівняно з 1999р.  в цілому  відмічається зростання виробництва цих видів тваринницької  продукції (на 1,3-4%).

За розрахунками на 1 січня   2001р. поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало  9,2 млн. голів, що менше проти   1 січня  2000р. на 13%,  у тому числі корів - 4,9 млн. голів (на 10% менше). Поголів’я великої рогатої худоби (в тому числі корів)  скоротилося за рахунок сільськогосподарських підприємств, де воно зменшилося на чверть. В той же час в господарствах населення поголів’я великої рогатої худоби збільшилося на 7%,  корів - на 3%.  Загальна чисельність поголів’я свиней  склала 8 млн.голів, що на 21%  менше, ніж на початок 2000р. Скорочення поголів’я свиней відбулося як в сільськогосподарських підприємствах (на 41%), так  і в   господарствах населення (на 7%). Загальна чисельність поголів’я птиці всіх видів на 1 січня 2001р. становила  123 млн. голів, що на  2% менше порівняно з 1 січня 2000р.

Для утримання худоби в  сільськогосподарських підприємствах на    1 січня 2001р. було в наявності кормів усіх видів, включаючи зернофураж, 6,2 млн.т кормових одиниць, що на 3% менше, ніж на початок 2000р.  У розрахунку на одну умовну голову припадало  по 11,8 ц  кормових  одиниць  проти 9 ц кормових одиниць  на 1 січня 2000р., що пояснюється більш значним зменшенням умовного поголів'я худоби (на 26%), ніж обсягів заготовлених кормів.

 

Інвестиційна та будівельна діяльність

 

У 2000р. набула  подальшого розвитку тенденція  нарощування обсягів інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень). Порівняно з попереднім роком обсяги інвестицій у будівництво зросли на 11,2%  (у 1998р. - на 6,1,  у 1999р. - на 0,4%).

           За  січень-грудень 2000р. підприє­мствами та організаціями-забудовниками усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно   19,5 млрд.грн.  інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень).

          Підвищення інвестиційної активності спостерігалося у більшості   регіонів України.

  Найбільш  значного  приросту капітальних вкладень досягнуто у м.Севастополі (на 61,3% порівняно з 1999р.), Івано-Франківській (на 53,7%), Одеській (на 40,6%) та Харківській (на 40,1%) областях. Більше, ніж на чверть зросли  обсяги інвестицій у будівництво у Миколаївській,  Київській та Львівській областях. Зростання інвестиційної активності забудовників спостерігалось також у Дніпропетровській, Луганській, Чернігівській, Полтавській, Закарпатській,   областях,  у  м.Києві  та інших регіонах. 

Із загального обсягу капітальних вкладень на будівельні і монтажні роботи використано 45,6% усіх інвестицій і, майже стільки ж, 45,2% на придбання  машин, обладнання, устаткування  для новозбудованих об’єктів та технічного переоснащення діючих підприємств.

Понад дві третини  усіх інвестицій в основний капітал здійснено за рахунок власних коштів підприємств. За рахунок коштів Держав­ного бюджету освоєно 1198,0  млн.грн. або  6,1% загального обсягу  капітальних вкладень. Кошти  місцевих бюджетів становили 880,7  млн.грн. (4,5%  усіх освоєних обсягів в Україні), іноземних інвес­торів -  802,2 млн.грн. (4,1%). Населенням на будівництво    власних   житлових   будинків   використано  1135,8  млн.грн. (5,8 %). 

         Трохи  більше половини  (51,2%)  усіх  інвестицій у будівництво здійснили  забудовники державної  форми власності. У недержавному секторі економіки освоєно 9502,9 млн.грн. капітальних вкладень  (48,8% їх загального обсягу).

         Як і в 1999р.  більше  двох третин усіх  коштів вкладено у будівництво об’єктів  виробничої сфери.      

         За рахунок цих капітальних вкладень в Україні стали до ладу діючих два трубних стани потужністю 12 тис.т труб на ВАТ «Дніпропетровськгаз», потужності по виробництву:  100 тис.т сірчано-кислого алюмінію на ВАТ «Хімічний завод «Коагулянт» в Запорізькій області, 30,3 тис.т алюмінієвої  рулонної заготовки на ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», 187 тис.т вапняку на ВАТ «Металургійний комбінат ім.Ілліча» в м.Маріуполі Донецької області, 4 тис.т лаків і фарб у ТОВ «Укршинторг» у м.Біла  Церква Київської області, 3,6 тис.т емалі на Черкаському лакофарбовому заводі «Аврора», 3,7 тис.т паперу на ВАТ «Кохавинська паперова фабрика» у Львівській області та потужність по видобутку 300 тис.т вугілля на розрізі «Костянтинівський» ДХК  «Олександріявугілля» у Кіровоградській області.

Введені в експлуатацію  потужності по виробництву  11,7 тис. кВт електроенергії, 3,0 тис.т алюмінію вторинного, 15,5 млн.штук умовної цегли, 27,5 тис.т синтетичних миючих засобів, 2 тис.т мила, 12,6 тис.куб.м пиломатеріалів, 1,2 млн.штук трикотажних виробів,  15 тис. інвалідних  колясок.   Також введені 1,7 тис.км ліній електропередачі, трансформаторні знижувальні підстанції напругою 35 кВ і вище потужністю 110,8 тис.кВ.А, 454,8 км газопроводів магістральних і відводів від них, 75 км нафтопроводів магістральних, 92 газових та 48 нафтових свердловин, 190,9 км автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям, 3,9 тис.км міжміських кабельних ліній зв’язку, 214,0  та 46,6 тис. номерів, відповідно на міських та сільських автоматичних телефонних станціях.

Електрифіковано 102,5 км  залізниць, прокладено 18,4 км трамвайних колій та 15,8 км тролейбусних ліній.      

Крім того, введені в дію потужності по виробництву м’яких покрівельних матеріалів, кондитерських виробів, олії рослинної, хлібобулочних, макаронних та ковбасних виробів,  м’яса, м’ясних, рибних та плодоовочевих консервів,  соків,  безалкогольних напоїв, вина, пива, цигарок і сигарет, а також автозаправочні станції, автогаражі, загальнотоварні оптові склади, торгові підприємства, фірмові магазини,  кафе  та  ряд інших.

У невиробничій сфері пріоритетним залишається житлове будівництво. За січень-грудень 2000р. введено  в експлуатацію 60,3 тис.квартир загальною площею 5356,0 тис.кв.метрів, у тому числі у сільській місцевості - 1112,7 тис.кв.метрів, у міських поселеннях -  4243,3 тис.кв.метрів. Обсяги введеного житла зросли порівняно з відповідним періодом 1999р. у Тернопільській, Дніпропетровській,  Херсонській, Львівській,  Чернівецькій областях  та  м.Києві.  Слід зазначити, що найбільше житла збудовано у м.Києві - 858,9 тис.кв.м загальної площі  або 16,0%  від загального обсягу введеного в Україні.

Значну частину житла (83,3%) введено забудовниками недержавної форми власності, у тому числі  індивідуальними - 60%,  державними підприємствами та організаціями  - 16,7%.

За рахунок коштів Державного бюджету  введено в експлуатацію  83,6 тис.кв.метрів, що складає 1,6%  загального обсягу.

Введені в експлуатацію  середні навчальні заклади на 14,3 тис. учнівських місць, дошкільні заклади освіти - на 565 місць, лікарні - на 784 ліжка, амбулаторно-поліклінічні заклади - на 2,3 тис. відвідувань за зміну, клуби та будинки культури - на 1,1 тис. місць, мережі газифікації та теплопостачання протяжністю, відповідно 2062,6 та 30,5 км, водопровідні та каналізаційні мережі протяжністю - 300,1 та 37,8 км.

Забудовниками державної форми власності введено  в експлуатацію більшість об’єктів соціальної сфери (крім житла та газифікації) - від 52,4 до 95,9%.

На будівництві об’єктів,  пов’язаних з ліквідацією наслідків  аварії на ЧАЕС, за даними забудовників, за  2000р. освоєно  інвестицій на суму  49,6  млн.грн. (59,3% передбачених на рік), у тому числі на об’єкти невиробничого призначення -31,1млн.грн.  (67,8%). Введені в експлуатацію житлові будинки  загальною площею 10,8 тис.кв.метрів (63,5% річного обсягу), середні  навчальні заклади - на 314 учнівських місць (157%),  лікарні - на 232 ліжка (62,9%), фельдшерсько-акушерський  пункт на 50 відвідувань за зміну у с.Лісове  Рокитнівського району Рівненської області (25%) та мережі газифікації протяжністю 34,1 км (53,8%).  

Загальний обсяг будівельно-монтажних робіт за 2000р., включаючи обсяги виконані господарським способом та на спорудженні індивідуальних житлових будинків, становив 11,6 млрд.грн. і збільшився порівняно з 1999р. на 1,9%.

Будівельними підприємствами усіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, за рік виконано власними силами робіт на суму 8,4 млрд.грн.,  що становить 94% від суми укладених контрактів на рік. Підприємствами недержавної форми власності виконано 76,7%  загального обсягу робіт, державної - 23,3%.

Динаміка будівництва у 2000р. характеризувалась нарощуванням обсягів робіт, виконаних будівельними підприємствами у І  кварталі (порівняно з відповідним періодом 1999р. на 2,6%), подальшим їх спадом за І півріччя та 9 місяців (відповідно, на 0,4% та 1,5%) і пожвавленням будівництва наприкінці року.  Загальний приріст за рік становив 0,8%.

Надолужити відставання обсягів будівництва до кінця року вдалося за рахунок  перевищення обсягів робіт, виконаних у листопаді та грудні 2000р. порівняно з листопадом та груднем 1999р., відповідно, на 9,8 та 14,1%.

Слід зазначити, що приріст будівництва у грудні проти листопада 2000р. склав 27%.

Збільшили обсяги будівництва проти 1999р. підприємства 9 регіонів, які мали можливість заключити вигідні контракти, що забезпечені фінансуванням.

Найбільшого   приросту   будівництва  (на 20-28%) досягли підприємства м.Києва, Івано-Франківської та Одеської областей. Завершили рік з приростом обсягів робіт на 14-16% підприємства Львівської, Тернопільської та Чернігівської областей, з приростом до 7% - підприємства Волинської, Донецької та Тернопільської областей.

Слід зазначити, що недержавні підприємства у 2000р. працювали краще. Приріст виконаних ними обсягів робіт становив 3,6%. В той же час, державні підприємства скоротили обсяги будівництва проти 1999р. на 7,5%.

Ситуація з оплатою виконаних робіт у звітному році дещо покращилась. Якщо у 1999р. замовниками на кінець року не оплачено четверту частину виконаних обсягів будівництва, то ця частка у 2000р. становила 20 %.

 

Транспорт

 

За 2000р. перевезено 672,1 млн.т вантажів, вантажооборот досяг 369,2 млрд. тонно-кілометрів і збільшився на 1,3%. Зростання  обсягів транспортної роботи відмічено  на залізничному,  автомобільному та річковому транспорті.

Нарощування  вантажних перевезень залізницями України досягнуто внаслідок проведення цілеспрямованої гнучкої тарифної політики - надання знижок тарифів в залежності від конкурентоспроможності напрямку, роду вантажу і його вартості та обсягів транзитних вантажних перевезень. Вантажооборот залізничного транспорту зріс на 10,8%, забезпечено збільшення загального відправлення вантажів на 4,1%, а також основних видів: кам’яного вугілля,  хімічних і мінеральних добрив,  залізної і марганцевої руди, чорних металів та їх брухту, лісових вантажів,  коксу. Середньодобове вивантаження вагонів прискорилося  в цілому на 6,1%, а також на Придніпровській, Донецькій та  Львівській залізницях (від 6,9% до 16%).

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот (включаючи риболовецькі судна) збільшив перевезення вантажів на 0,6%, з них у закордонному плаванні – на 1,4%; в цілому замовникам доставлено 14,7 млн.т вантажів. З початку навігації 2000р. зберігалася тенденція  збільшення  вантажних перевезень річним транспортом: за рік замовникам доставлено 8,4 млн.т вантажів, що на 2,9% більше обсягів 1999р., з них у закордонному плаванні відповідно 4,3 тис.т та на 11,3% більше. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) досяг 99,2 млн.т і збільшився на 3,8%. Імпортні вантажопотоки зросли у  1,4 раза, транзитні - на 6,7%, внутрішнього сполучення - на 6,3%. Приріст переробки вантажів у морських портах становив 5,1%. Кількість оброблених морських та річкових суден - закордонних та інфрахт - перевищила рівень 1999р. на 5,2% і перевищила 10 тис.одиниць.

За 2000 рік магістральними трубопроводами транспортовано 218 млн.т вантажів, що на 4,3% менше, ніж за 1999р. Транзит вантажів трубопроводами через територію України знизився в цілому на 2,8%, у тому числі газу - на 6,4%, аміаку - на 5,4%, нафти - зріс на 4,5%.

У 2000р. послугами громадського транспорту скористалися понад 3 млрд. пасажирів, обсяг пасажирської роботи дорівнював 83,4 млрд.пас.км, що  відповідно  на 4,4% та 9% більше попереднього року. Обсяги перевезень пасажирів залізничним транспортом зросли на 2,4%, авіаційним  - на 7,6%, морським транспортом - на 21,9%. Помітно підвищилася  якість обслуговування населення  в більшості міст та селищ країни завдяки обмеженню монополізму на ринку пасажирських автомобільних перевезень та створенню конкурентного середовища,  в якому суб‘єкти малого бізнесу – юридичні та фізичні особи зайняли своє місце і  виконують  чверть маршрутних автоперевезень.  В цілому автомобільним транспортом перевезено 2,6 млрд. пасажирів, пасажирооборот досяг 30 млрд. пас-км, що відповідно на 4,8% та 10,3% більше попереднього року.

 

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за січень-листопад 2000р. становили 42,6 млрд. грн. (27,7% до ВВП), що склало 100,6% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 40,3 млрд. грн. (26,2% до ВВП), або 95,3% від річних призначень. В структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу займали витрати на соціально-культурні заходи - 41,4% (16,7 млрд. грн.). На підтримку галузей економіки витрачено 5,8 млрд. грн., або 14,4% загального обсягу видатків.

Видатки по обслуговуванню державного боргу становили 4 млрд. грн. (2,6% до ВВП), або 9,9% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього державного боргу витрачено 2,5 млрд. грн. (1,6% до ВВП), або 6,3% - відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за січень-листопад 2000 р. становив 2,3 млрд. грн. (1,5% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 31,4 млрд. грн. (92,5% річних призначень), або 20,4% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 56,4% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 48,1% (8,5 млрд. грн.).

У видатках Державного бюджету, що становили 29,7 млрд. грн. (87,4% річних призначень), або 19,2% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів - 22,4% (6,6 млрд. грн.), на обслуговування державного боргу - 13,5% (4 млрд. грн.), витрати на підтримку галузей економіки - 9,8% (2,9 млрд. грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 1,7 млрд. грн. (1,2% до ВВП).

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) у січні-листопаді  2000р. становив 11,8 млрд.грн. (загальна сума прибутку становила  26,4 млрд. грн., збитків - 14,6 млрд.грн.).

По промислових підприємствах фінансовий результат за цей період складає 8,3 млрд. грн., його основну частину створено у двох галузях - чорній металургії та паливній промисловості. При цьому слід зазначити, що фінансовий результат підприємств електроенергетики був негативним і становив 0,5 млрд. грн.

Протягом січня-листопада 2000р. збитково працювало 48% підприємств, що на 2 відсоткові пункти менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Найбільше таких підприємств і організацій на транспорті (68%), у матеріально-технічному постачанні та збуті (65%), у будівництві (59%).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ)  на          1 грудня 2000 р. становила відповідно 197,2 та 270,0 млрд. грн. Протягом листопада 2000р. дебіторська заборгованість збільшилась на 0,3%, кредиторська зменшилась на 0,1%. Порівняно з початком 2000р. дебіторська заборгованість зросла на 15,8%, кредиторська - на 17,8% (за аналогічний період 1999р. дебіторська заборгованість зросла на 59,4%, кредиторська - на 45,3%).

Найбільша питома вага кредиторської заборгованості припадає на промисловість - 38,2% від загальної суми заборгованості, торгівлю та громадське харчування - 19,9%, транспорт - 10,6%, сільське господарство - 4,8%. Слід зазначити, що більше двох третин неплатежів у промисловості спостерігається в таких галузях, як електроенергетика (33,6% від загальної суми кредиторської заборгованості по промисловості), паливна промисловість (16,1%), чорна металургія (15,1%). Порівняно з попереднім періодом обсяги кредиторської заборгованості в електроенергетиці зросли на 1,4%, у паливній промисловості зменшились  на 2,4%.

Протягом 2000р., як і раніше, залишалась значною питома вага простроченої заборгованості. Її частка в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 46,3%, кредиторської - 48,2%. Порівняно з початком 2000р. прострочена дебіторська  заборгованість зросла на 18,6%, кредиторська - на 9,9%.

В структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 86,7% (234,1 млрд. грн.),  дебіторської  - 96,0% (189,4 млрд. грн.).

Борги українських споживачів за товари (роботи, послуги) становлять 141,1 млрд.грн. (74,5% внутрішньої дебіторської заборгованості), а  постачальникам не сплачено 143,4 млрд.грн. (61,2% внутрішньої кредиторської заборгованості).

В основному прострочені платежі мають місце за розрахунками за товари (роботи, послуги) - 84,3% внутрішньої простроченої дебіторської та 66,0% внутрішньої простроченої кредиторської заборгованості.

В структурі кредиторської заборгованості заборгованість між суб’єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР становить 6,2%, дебіторської - 1,4%.

Найбільші обсяги кредиторської заборгованості у сумі заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з  Російською Федерацією - 15,3 млрд. грн. (90,7%) та Туркменістаном - 0,8 млрд. грн. (4,5%).

В структурі кредиторської заборгованості заборгованість із суб’єктами господарської діяльності інших країн становить 7,1%, дебіторської - 2,6%.

Станом на 1 грудня 2000р. кількість комерційних банків, розташованих на території України, становила 195, з них два є державними.

Встановлена  облікова відсоткова ставка Національного банку за листопад 2000р. становила 27%.

Залишки кредитних вкладень банківської системи України за листопад збільшились на 2,8%, або на 0,8 млрд. грн., і на 1 грудня становили 28,1 млрд. грн., з яких 13,3 млрд. грн. - у національній валюті.

Залишки вкладів населення в національній та іноземній валюті у комерційних банках України протягом листопада збільшились на 4,3% і становили на 1 грудня 6,3 млрд. грн.

На кінець листопада офіційний курс гривні до долару США підвищився і становив 543,67 грн. за 100 дол. США. Середньомісячний офіційний курс гривні теж підвищився і становив 543,71 грн. за 100 дол. США.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень-листопад 2000р.  становив 25,4 млрд.дол.США і проти відповідного періоду 1999р. збільшився на 21,5%. При цьому обсяги експорту збільшились майже на чверть, імпорту - на 18,3% і становили відповідно 13 млрд. та 12,4 млрд. доларів. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 648,1 млн. дол. проти  негативного 26,5 млн.дол у січні листопаді 1999р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами у січні-листопаді 2000р.  Україна здійснювала з партнерами із 187 країн світу.

Порівняно з відповідним періодом 1999р. значно збільшились обсяги експорту товарів до країн СНД та Балтії. Це збільшення відбувалось, в основному, за рахунок зростання торгівлі з Російською Федерацією, Туркменістаном та Казахстаном. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером країни - взаємовідносини з нею складають майже третину загального зовнішньоторговельного обороту України. Зросли також обсяги експорту та імпорту до інших країн світу.

У Російську Федерацію здійснювалась майже чверть експортних поставок України. До Туреччини, США, Німеччини, Китаю, Італії, Польщі та Болгарії експортувалось біля третини товарів. Понад 40% імпортних надходжень здійснювалось з Російської Федерації. Імпортні надходження з Німеччини, Туркменістану, Білорусі, Казахстану, США, Італії та Польщі разом становили біля 30%.

Основу товарної структури експорту становили поставки чорних металів та виробів з них (близько 40%). Більше  третини експорту припадає на поставки продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, мінеральних продуктів, машин, устаткування та механізмів, текстилю та текстильних виробів, алюмінію і виробів з нього. У загальному обсязі експорту товарів    проти відповідного періоду 1999р. збільшилась частка чорних металів, механічних машин та устаткування, продуктів неорганічної хімії. Натомість зменшилась частка зернових культур,  палива мінерального, нафти та продуктів її переробки, засобів наземного, повітряного та водного транспорту, одягу та предметів одягу текстильних.

У загальному обсязі імпорту товарів 43% вартості становило  мінеральне паливо, нафта та продукти її переробки (з них понад половину - газ природний). Поставки машин, устаткування та механізмів,  продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, неблагородних металів та виробів з них, пластмаси та каучуку, текстилю та текстильних виробів, руд, шлаків та золи, засобів наземного транспорту, крім залізничного, та продукції харчової промисловості разом становили понад 40% вартості імпорту. Збільшилась частка механічних машин та устаткування, продуктів рослинного походження, руд, шлаків та золи. Зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продукції харчової промисловості, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Основними експортерами товарів  у січні-листопаді 2000р. були підприємства Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Миколаївської,  Одеської, Полтавської областей та м.Києва.

Найбільші обсяги  імпорту товарів надходили на підприємства Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Харківської, Одеської, Волинської, Львівської областей та м.Києва.

Простежується чітка тенденція зменшення частки поставок товарів за бартерними умовами, в експорті вона складала 1,5%, в імпорті 1,6% (за січень-листопад 1999р. відповідно 3,9% та  3,2%).

У січні-листопаді 2000р. експорт давальницької сировини становив   195,3 млн. доларів. Імпортовано готової  продукції з української  давальницької сировини на 91,9 млн. доларів.

За 11 місяців 2000р. в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 803,6 млн.доларів. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1407,1 млн.доларів США.

 

Споживчий ринок товарів

 

Загальний обсяг продажу споживчих товарів населенню за усіма каналами реалізації за 2000р. проти 1999р. у порівнянних цінах збільшився на 5,6% і становив 49,3 млрд.грн. В його структурі найбільша частка припадала на роздрібний товарооборот підприємств-юридичних осіб (57,8%).

 

   

 

2000р.,

млрд.грн.

Індекси

фізичного

обсягу 2000р.

до1999р., у %

 

Питома вага,

у %

1999р.

2000р.

Загальний обсяг продажу споживчих товарів - усього

 

49,3

 

105,6

 

100,0

 

100,0

 

у тому числі: 

Загальний обсяг роздрібного товарообороту - усього:

 

31,4

 

108,8

 

61,8

 63,6

роздрібний товарооборот підприємств-юридичних осіб

 

28,5

 

106,9

 

57,2

 

57,8

 

обсяг виручки фізичних осіб, що мають мережу роздрібної торгівлі та громадського харчування

 

 

2,9

 

 

132,6

 

 

4,6

 

 

5,8 

Оборот організованих ринків - усього:

14,9

101,1

31,6

30,2 

з продажу продтоварів

8,6

97,0

18,8

17,5 

з продажу непродтоварів

6,3

107,0

12,8

12,7 

Оборот неформальних ринків

3,0

97,4

6,6

6,2

 

Обсяг роздрібного товарообороту, включаючи громадське харчування, підприємств-юридичних осіб усіх форм власності та господарювання за 2000р. становив 28,5 млрд.грн., що більше обсягу 1999р. у порівнянних цінах на 6,9%.

Протягом 2000р. спостерігалась стала тенденція до перевищення у порівнянних цінах обсягів роздрібного товарообороту кожного місяця попереднього року. У листопаді та грудні їх обсяги випередили навіть рівень 1995-1999рр.

В обсязі роздрібного товарообороту домінуючим був недержавний сектор, за рахунок якого формувалось 91,2% товарообороту (у 1999р. - 90,5%).

У структурі роздрібного товарообороту відбулися зміни у бік збільшення частки продажу непродовольчих товарів - з 45,6%  у 1999р. до 47,4% у 2000р.

Через торгову мережу реалізується три чверті товарів вітчизняного виробництва. Серед продовольчих товарів  вони становили 93,4%, непродовольчих - 58,6%.

Ціни і тарифи

 

Зростання цін і тарифів на споживчому ринку у 2000р. становило 25,8% (у 1999р. - 19,2%). При цьому прирости цін (тарифів) на послуги та продовольчі товари  у 3,5 та 3,2 раза перевищили приріст цін на непродовольчі товари.

 

Індекси споживчих цін у 2000 р.

(у відсотках до попереднього місяця)

 

Усі товари і послуги

Продовольчі товари

Непродовольчі товари

Платні послуги

Січень

104,6

105,5

101,3

105,4

Лютий

103,3

103,6

101,2

104,3

Березень

102,0

102,0

100,8

102,9

Квітень

101,7

100,6

100,6

104,9

Травень

102,1

103,1

100,4

101,1

Червень

103,7

103,3

100,7

106,0

Липень

99,9

99,6

100,6

100,4

Серпень

100,0

99,7

100,5

100,5

Вересень

102,6

103,7

100,9

100,7

Жовтень

101,4

101,7

100,8

100,7

Листопад

100,4

100,3

100,6

100,5

Грудень

101,6

102,3

100,2

100,3

За рік (грудень до грудня 1999р.)

 

125,8

 

128,4

 

108,9

 

131,2

 

Серед продовольчих товарів найбільше зростання цін (на 69,3-47,8%) зафіксоване на м’ясо і птицю, цукор, хліб і хлібобулочні вироби, борошно. На 38,3-29,5% подорожчали ковбасні вироби і копченості, макаронні вироби, тваринні жири, риба і морепродукти; на 23,1-18,8% - алкогольні напої, яйця, молоко і молочна продукція, сири. Водночас суттєво (на 60,9 та 31,2%) знизилися ціни на картоплю та овочі; на 5,3 та 3,5%  стали дешевшими олія та вершкове масло.

Серед непродовольчих товарів в цілому за рік найбільш суттєво (на 25,5 та 24,3%) подорожчали побутове паливо та бензин. На 14,6-10,2% зросли в ціні  будівельні матеріали, медикаменти, друковані видання, велосипеди і мотоцикли, паперово-білові товари, перев’язочні матеріали.

У сфері послуг найбільше (на 39,2 та 31,6%)  підвищилися тарифи на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку.  На 25,5-19,8% зросли вартість санаторно-курортних послуг, утримання дітей у  дошкільних закладах, послуг фізкультури і спорту, пасажирського транспорту. Серед побутових слід відмітити подорожчання на 25,8-14,9%  ритуальних послуг, послуг хімчистки, ремонту взуття, лазень, пралень та перукарень.

Ціни виробників промислової продукції у 2000р. зросли на 20,8%   (у 1999р. - на 15,7%).

Найбільше (на 57,2%) підвищилися ціни у борошномельно-круп’яній і комбікормовій промисловості. На 35,5-25,3% зросли ціни на продукцію паливної, харчової та хімічної і нафтохімічної (без хіміко-фармацевтичної) промисловості. Продукція легкої, скляної і фарфоро-фаянсової, промисловості будівельних матеріалів та машинобудування подорожчала на 22,6-18,1%. Дещо меншими темпами відбувався приріст цін у деревообробній і целюлозно-паперовій, чорній,  кольоровій металургії та електроенергетиці (12,8-10%).

 

Індекси цін виробників за окремими галузями промисловості

у 2000 р.

          (у відсотках до попереднього місяця)

  

Всього по промисловості

Електро-
енергетика

Паливна промисловість

Чорна металургія

Машино-
будування

Харчова промисловість

Січень

103,2

100,8

103,0

103,0

101,6

102,8

Лютий

101,8

100,8

102,7

100,1

102,3

103,4

Березень

102,7

99,9

104,9

104,1

102,2

102,0

Квітень

102,0

100,2

106,9

101,3

101,0

101,7

Травень

100,6

99,6

96,7

  99,4

101,3

104,5

Червень

100,9

100,5

101,0

  99,4

101,4

102,7

Липень

101,4

100,2

102,3

101,4

100,2

102,6

Серпень

100,7

100,2

101,1

100,2

101,2

101,3

Вересень

101,2

100,3

106,0

  99,3

100,3

101,5

Жовтень

101,3

99,5

102,3

101,7

101,1

102,6

Листопад

101,0

106,1

97,5

100,1

102,6

100,7

Грудень

102,1

101,7

106,9

101,3

101,7

101,1

За 2000р. (грудень до грудня 1999р.)

 

 

120,8

110,0

135,5

111,6

118,1

130,3

Індекси споживчих цін та цін виробників у  2000 р.

 (до грудня 1999 р.) 

 

 

Доходи населення

 

Номінальні грошові доходи населення за січень-листопад 2000р.                                                                             порівняно з аналогічним періодом 1999р. збільшились на 40,4% і становили 76850 млн.грн., а реальні грошові доходи, визначені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних  внесків та з урахуванням впливу інфляції,  зросли на 6,2%.

Середньомісячний грошовий  доход у розрахунку на душу  населення за січень-листопад  2000р. становив  141  грн. проти  99,6  грн. за аналогічний період 1999р.

Грошові   витрати  та  заощадження  населення  за січень-листопад    2000р. становили 75215 млн.грн., що на 42,4% більше порівняно                                                               з аналогічним періодом 1999р.

Середня номінальна заробітна плата одного працівника за січень-листопад  2000р.  становила в середньому за місяць  224 грн., що на 29% більше, ніж у відповідному періоді 1999р.

Важливим фактором росту середньомісячної заробітної плати протягом 2000р. стало підвищення майже на 60% в законодавчому порядку рівня мінімальної заробітної плати (з 74 грн. до 118 грн.).

 

За галузевою ознакою найвищі рівні заробітної плати відмічалися у працівників паливно-енергетичного комплексу (газової, нафтодобувної промисловості, атомної енергетики, нафтопереробної промисловості), а також морського та авіаційного транспорту, де нарахування у 2,5-3 раза перевищували середній показник в цілому по економіці. Водночас розмір заробітної плати у працівників соціальної сфери (культури, соціального забезпечення,  охорони здоров’я,  освіти) становив лише 51-69% відповідного показника в цілому  по економіці.

Продовжує зберігатись високий ступінь диференціації регіонів за рівнем оплати. Так, заробітна плата працюючих у Тернопільській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій областях на 32-42% була менше середнього показника по країні.  В регіонах з високою зайнятістю в основних виробничих галузях (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області) мало місце перевищення (на 19-27%) зазначеного показника. Найбільший розмір заробітної плати у січні-листопаді 2000р. відмічався у м.Києві (391 грн.).

У структурі витрат підприємств, установ, організацій на оплату праці 63%  становила основна заробітна плата (оплата за тарифними ставками та посадовими окладами), 31% - додаткова заробітна плата, та 6% - інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

На рівень заробітної плати значний вплив має тривалість робочого часу. Табельний (встановлений) фонд робочого часу на одного працівника та фактично відпрацьований  за 11 місяців 2000р.   порівняно з відповідним періодом 1999р. збільшився на 0,8% та 1,3% відповідно. У січні-листопаді 2000р. кожен працівник відпрацював в середньому за місяць 130 годин, коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 78,4%.

Загалом для виконання обсягу робіт (послуг), випуску продукції у зазначеному періоді було задіяно в цілому 89,5% штатної чисельності працівників середніх та великих підприємств, які перебували у трудових відносинах. У промисловості відповідно 83,2% проти 79,2% рік тому, що свідчить про поліпшення використання робочої сили в галузі.

У 2000р. спостерігалося уповільнення темпів зниження реальної заробітної плати, а в окремі місяці навіть її зростання. Загалом за 11 місяців 2000р. порівняно з відповідним періодом попереднього року темпи зниження реальної заробітної плати складали 1,4%, проти 10% у аналогічному періоді 1999р.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з 10 грудня 1999р. знизилась на 1,2 млрд.грн., або на 19% і на 10 грудня 2000р. становила 5,3 млрд.грн. У відповідному періоді 1999р. зменшення суми боргу становило 2%.

 

Порівняно з груднем 1999р. найбільш суттєво зменшилась сума заборгованості працівникам соціальної сфери, зокрема, працівникам освіти на 40%, охорони здоров’я - на 46%,  а також транспорту на - 26%, в тому числі на залізничному на 87%.

Слід зазначити, що 2,1 млрд. грн., або  39% загального обсягу боргу, припадає на промисловість. Найбільше заборгували підприємства працівникам вугільної промисловості та машинобудування і металообробки - по 33% від загальної суми заборгованості працівникам промисловості. Працівникам сільського господарства не виплачено 1,7 млрд. грн., або 31% загального обсягу боргу. Проте і в зазначених галузях відзначається скорочення суми невиплаченої заробітної плати. Так, в промисловості за 11 місяців воно складало - 11%, сільському господарстві – 19%.

Сума заборгованості, що утворилася внаслідок недостатнього фінансування із бюджетів усіх рівнів становила на 10 грудня 296 млн. грн., або 5,6% загального обсягу боргу із виплати заробітної плати. Порівняно з 10 січня 2000р. зазначена сума зменшилась на 45,5%.

Загальний обсяг боргу  на 10 грудня дорівнював фонду оплати праці, нарахованому усім працівникам  зайнятим в економіці, за півтора місяці. Рік тому цей показник сягав майже двох з половиною місяців. Вчасно не отримують заробітну плату 6,9 млн. осіб, з яких майже 40% заробітна плата не виплачена за півроку і більше.

Кожному працівнику з числа тих, які вчасно не отримали заробітну плату, станом на 10 грудня 2000р. в середньому не виплачено 766 грн. Найвищим цей показник був у тих працівників, які зайняті в галузях з відносно високим рівнем заробітної плати. Зокрема, на підприємствах морського (2676 грн. в середньому на одного працівника), авіаційного (1761 грн.) транспорту, кольорової металургії (1793 грн.), вугільної (1755 грн.) промисловості, металургійного машинобудування (1142 грн.), а також медичної промисловості (1138 грн.).

За січень-листопад 2000р. працівникам, зайнятим у галузях економіки, в рахунок заробітної плати продано продукції (як власного виробництва, так і отриманої за бартером) на 3062 млн. грн., що дорівнює 10,9% фонду оплати праці, нарахованого до виплати за означений період. Слід зазначити, що загальний обсяг таких виплат був на 2,0% менше  вартості продукції, що була продана працівникам у відповідному періоді 1999р.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», протягом грудня 2000р. зменшилась на 3,5% або на 2,2 млн.грн. і на 1 січня 2001р. становила 61,5  млн.грн., що більше суми заборгованості на початок 2000р. в 1,4 раза або на 17,7 млн.грн. У грудні фактично профінансовано в рахунок погашення заборгованості 30,4 млн.грн. (33,1% від потреби).

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться  в їх підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом грудня збільшилась на 0,8% і на 1 січня 2001р. становила 9,2 млн.грн., що менше суми заборгованості на початок року в 1,6 раза, або на 5,1 млн.грн. У грудні фактично профінансовано в рахунок погашення заборгованості 17,2 млн.грн. (65,1% від потреби).

За січень-листопад 2000р. 4236,9 тис.сімей призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 94,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості – 3504,4 тис.сімей, в сільській – 732,5 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій за 11 місяців 2000р. становила 195,9 млн.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив відповідно –163,2 млн.грн., сільській – 32,7 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у листопаді становила 59 грн.

Крім того, 583,5 тис. сімей (94,8% із числа тих, які звернулися) були призначені субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива на загальну суму 127,4 млн.грн., з них в міській місцевості відповідно 176,6 тис.сімей на загальну суму 37,9 млн.грн., в сільській місцевості – 406,9 тис.сімей та 89,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної у листопаді субсидії цього виду на одну сім’ю становив 233 грн.

За 11 місяців 2000р. населенням сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4395,9 млн.грн., що становило 77,1% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на            10 грудня 2000р. становила 6225,9 млн.грн.

Термін заборгованості населення за всі послуги становив у листопаді 2000р. 12,0 місяців.

Боржниками 3 місяці і більше були: по підігріву води - 49% власників особових рахунків, опаленню - 48%, водовідведенню - 47%, водопостачанню - 46%,  квартплаті - 45%, газопостачанню - 42%, вивозу сміття – 40%.

 

Ринок праці і демографічна ситуація

 

Зареєстрований ринок праці у 2000р. характеризувався відносною стабільністю, особливо у другому півріччі.

Впродовж 2000р. до державної служби зайнятості за допомогою у пошуках роботи звернулося 1,5 млн. громадян, що на 102,9 тис. осіб більше ніж у 1999р. Більшу частину з них становили жінки (53,3%), кожен третій (36,8%) був у віці до 28 років.

Слід відмітити, що щомісячно на обліку в державній службі зайнятості перебувало в середньому 1215,1 тис. незайнятих громадян. На   1 січня 2001р. кількість таких громадян становила 1188 тис. осіб, що на 1,4% менше, ніж рік тому. Статус безробітних мали 97,2% зареєстрованих громадян.

Серед безробітних найбільш суттєвий приріст (14,9%) спостерігався у категорії осіб, які проживали у сільській місцевості. Це обумовлено реформуванням аграрного сектору, що супроводжувалося вивільненням працівників.

 

Безробіття за окремими соціальними групами характеризується такими даними:

Чисельність зареєстрованих безробітних

на 1 січня 2001р

тис.осіб

у % до

одержують допомогу по безробіттю, тис.осіб

загальної чисельності безробітних

1 січня 2000р

1 грудня

2000р

Безробітні – всього

1155,2

100,0

98,4

101,1

627,3

з них:

жінки

730,4

63,2

100,1

100,5

388,1

молодь у віці до 28 років

320,1

27,7

89,2

100,5

180,7

особи, які потребують особливого соціального захисту

 

 

169,6

 

 

14,7

 

 

96,0

 

 

100,5

 

 

100,0

вивільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва

 

 

189,8

 

 

16,4

 

 

87,7

 

 

98,2

 

 

87,7

особи, які проживають у сільській місцевості

 

291,5

 

25,2

 

114,9

 

102,9

 

 

Із кожних 100 безробітних, які перебували на обліку, 52 раніше займали робочі місця,  32 - посади службовців.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні, починаючи з травня мав тенденцію до скорочення і на 1 січня 2001р. становив 4,2% працездатного населення працездатного віку. Динаміку означеного показника у 1999-2000 рр. наведено нижче.

У % до працездатного населення працездатного віку,

на 1 число відповідного місяця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Незважаючи на загальну тенденцію скорочення рівня безробіття, ситуація у цій сфері у сільській та міській місцевості була неоднакова. На фоні загального зниження цього показника в міській місцевості спостерігалося його зростання в сільській.

Серед регіонів найвищий рівень безробіття був у Житомирській (8,1%), Рівненській (7,2%), Тернопільській (7%) та Сумський (6,5%) областях, а найнижчим - в містах Києві та Севастополі (по 0,8%) та Одеській області (1,1%).

Кількість вільних робочих місць та вакансій по країні загалом за 2000р. збільшилася в 1,3 раза (з 50,7 тис. на 1 січня  2000р. до 68,2 тис. осіб на 1 січня 2001р.).

Як наслідок навантаження на вільні робочі місця за рік зменшилося відповідно з 24 до 17 осіб. При цьому, навантаження на 1 вільне робоче місце відповідних категорій працівників за означений період також зменшилось: на посади робітників з 18 до 13 осіб, службовців - з 30 до 23, на посади, що не потребують спеціальної підготовки - з 54 до 48 осіб. Слід зауважити, що впродовж означеного періоду навантаження на одне вільне робоче місце працівника сільського господарства збільшилося з 20 до 35 осіб.

Достатньо високою поки що залишається напруга на регіональних ринках праці західної частини країни. Так, найбільше навантаження в середньому на одне вакантне робоче місце залишається у Рівненській (91 особа), Тернопільській (87), Житомирській (79), Львівській (74) та Закарпатській (58 осіб) областях.

За 2000р. зусиллями центрів зайнятості було працевлаштовано 597 тис. осіб, що на 27,7% більше, ніж за 1999р. Рівень працевлаштування, незважаючи на вплив фактору сезонності на цей показник, також був вищий, ніж у попередньому році.

Серед працевлаштованих 60,5% становили безробітні, 47,2% - жінки, 39,2% - молодь у віці до 28 років, 16,3% - особи, які не могли на рівних умовах конкурувати на ринку праці та 9,2% - працівники, які були вивільнені у зв’язку зі змінами виробництва.

Для незайнятого населення були організовані громадські роботи, як форма тимчасової їх зайнятості. У 2000р. на такі роботи було направлено 250,7 тис. осіб, що становить 9,1% (проти 6,1% у 1999р.) загальної кількості  осіб, які перебували на обліку. Найбільш поширеними були  роботи у сільському господарстві, освiті, в апараті органiв державного і господарського управлiння, кооперативних та громадських органiзацiях, житлово-комунальному господарстві.

З метою отримання нової професії або спеціальності на початок  2001р. в навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 44,6 тис. незайнятих трудовою діяльністю громадян, з яких 80,9% становили безробітні. Впродовж 2000р. всього на професійне навчання було направлено 102,4 тис. осіб, що на 14,1%  більше, ніж за 1999р.

З Державного фонду сприяння зайнятості населення на допомогу по безробіттю за січень-грудень 2000р. було витрачено (за попередніми даними) 396,5 млн. грн., проти 335,5 млн. грн. за 1999р. Розмір допомоги в середньому на одного безробітного у грудні 2000р. становив 59,39 грн., проти 49,82 грн. у грудні 1999р.

На 1 січня 2001р. чисельність наявного населення за оцінкою становила 49,3 млн.осіб. За рахунок природного скорочення та міграційного відтоку населення за 2000р. зменшилось майже на 0,4 млн.осіб.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ за 2000р.  зареєстровано 567,8 тис. злочинів, що на 1,6% більше порівняно з 1999р. Зниження рівня злочинності відбулось в 12 регіонах України. Разом з тим, в окремих регіонах  відбулось значне  зростання злочинності: в Київській  області - на 13,4%, Львівській -  на 8%, Миколаївській - на 6,4%, Херсонській - на 6%, м.Києві - на 5,7%, Кіровоградській, Донецькій, Одеській областях - в середньому на 3,6-3,9%.

Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів більше третини (37,2%) - тяжкі (211,0 тис. злочинів), що на 1,3% більше порівняно з 1999р.

Протягом року відбулось зростання кількості злочинів за окремими видами: крадіжок державного або колективного майна - на 14,3% (зареєстровано 94,6 тис. злочинів), розбійних нападів - на 9% (5,6 тис. злочинів), злочинів, пов’язаних з наркотиками - на 7% (45,6 тис.), умисних вбивств та замахів - на 4% (4,8 тис. злочинів).

Кількість проявів групової злочинності зросла на 4% і становила 80,2 тис. злочинів, в числі яких найбільше зростання відбулось у випадках шахрайств - майже в 2 рази, умисних вбивств на замовлення - в 1,5 раза, крадіжок державного або колективного майна - на 16,8%. Найбільша питома вага припадає на групові крадіжки індивідуального майна громадян - 34% (зареєстровано 27,2 тис. злочинів), з числа яких кожна третя - квартирна (7,9 тис. злочинів), та державного чи колективного майна - 26,9% (21,5 тис. злочинів).

Органами внутрішніх справ виявлено 960 організованих злочинних груп, якими скоєно 7,7 тис. злочинів (зменшення порівняно з 1999р. відповідно на 17,6% та на 16,7%).

Найбільше поширення організована злочинність набула у Дніпропетровській та Донецькій областях (виявлено 105 та 96 організованих злочинних груп, якими скоєно 884 та 648 злочинів відповідно).

Серед злочинів, скоєних організованими злочинними угрупованнями, найбільша питома вага припадає на крадіжки державного, колективного або індивідуального майна - 30,8% (2387 злочинів).

Число вбивств зросло на 10,9% і становить 112 злочинів, в числі яких 26,8% вбивств скоєно організованими злочинними групами Донецької області та 16,1% - Одеської (збільшення кількості злочинів відповідно в 4,3 та 2 рази).

У членів організованих злочинних угруповань вилучено 903,7 кг наркотичних засобів, що в 2,6 раза більше порівняно з 1999р.

Кількість порушень порядку заняття підприємницькою діяльністю зросла на 35,2% (зареєстровано 1280 злочинів), фіктивного підприємництва - на 31,2% (311 злочинів), ухилень від сплати податків - на 2% (10709 злочинів).

Органами внутрішніх справ виявлено 309,1 тис. осіб, що підозрювались у скоєні злочинів, з них 88,3% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 9,6% - неповнолітні, 14,9% - жінки. Кожний третій з числа осіб,  причетних до злочинів, скоював його в групі,  майже кожний сьомий раніше вже ставав на злочинний шлях, майже кожний восьмий вчинив злочин  у стані алкогольного сп’яніння.  Більше половини (67,3%) осіб,  які підозрювались у скоєні злочинів,  на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

Основні показники соціально-економічного розвитку України за 2000 рік