Архів: 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень 2010 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

Промисловість

 

У січні 2010р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року обсяги промислового виробництва збільшились на 11,8%. Приріст продукції одержано у  більшості основних видів промислової діяльності.

У добувній промисловості індекс продукції за січень 2010р. становив 106,5%, у тому числі на підприємствах із добування металевих руд – 137,5%, вугілля і торфу – 94,3%, вуглеводнів – 90,9%. У січні 2010р. видобуто 1,7 млрд.м3 природного газу, 223 тис.т сирої нафти та вироблено (видобуто) 4,4 млн.т готового вугілля, 6,5 млн.т руди та концентратів залізних неагломерованих.

У переробній промисловості порівняно з січнем 2009р. приріст продукції становив 13,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 98%, зокрема у молочній, м’ясній та тютюновій промисловості – відповідно 98,4%, 96,1% та 79%, у виробництві напоїв – 95,6%, хліба і хлібобулочних виробів – 94%, у переробленні та консервуванні овочів та фруктів – 90,1%. Порівняно з січнем 2009р. одержано приріст продукції у виробництві олії та жирів (13,4%) та в кондитерській промисловості (14,7%). У січні 2010р. вироблено 269 тис.т нерафінованої соняшникової олії, 58,4 тис.т молока обробленого рідкого, 51,7 тис.т свіжих чи охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 7,1 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 3,7 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини і телятини, 40,8 тис.т фруктових та овочевих соків, нектарів, 36,5 тис.т продуктів кисломолочних, 14,2 тис.т сирів жирних, 6,5 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного, 3,2 тис.т вершкового масла, 18,2 тис.т виробів ковбасних, 1,6 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 1,4 тис.т натуральних консервованих овочів, 13,7 млн.дал пива, 6,4 млн.дал безалкогольних напоїв, 2,5 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 0,1 млн.дал коньяку.

У легкій промисловості індекс продукції становив 104,7%, у тому числі у текстильному виробництві – 124,9%, у виробництві одягу, хутра та виробів з хутра – 98,9%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 96,9%. За січень 2010р. вироблено 5,5 млн.м2 тканин, 3,1 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів, 246 тис.шт. одягу верхнього трикотажного, 1,4 млн. пар взуття.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини у січні 2010р. індекс промислової продукції становив 98,4%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності – 98,9%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення порівняно з січнем 2009р. обсяги продукції збільшились на 0,9%.  За січень 2010р. виготовлено 1,5 млн.т коксу, 310 тис.т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного, 284 тис.т мазутів паливних важких та 212 тис.т бензину моторного з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше.

У хімічній та нафтохімічній промисловості випуск продукції збільшився на 29,5%, у тому числі на підприємствах із випуску основної хімічної продукції – на 40,3%, фармацевтичного виробництва – на 20,9%, мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів – на 5,4%, гумових і пластмасових виробів – на 22,9%. За січень 2010р. виготовлено 290 тис.т аміаку синтетичного, 210 тис.т добрив азотних мінеральних чи хімічних, 75,2 тис.т кислоти сірчаної, 3,6 тис.т мила і поверхнево-активних органічних препаратів, 364 тис. шин.

На підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислового виробництва становив 88,9%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем 2009р. збільшився на 26,6%, у тому числі на підприємствах із випуску чавуну, сталі та феросплавів – на 26,8%, труб – на 32,7%, кольорових металів – на 16,7%, інших видів первинного оброблення сталі – на 33%, готових металевих виробів – на 18,7%. За січень 2010р. виплавлено 2,3 млн.т чавуну, 1,5 млн.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, 1,3 млн.т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, випущено 1,4 млн.т готового прокату, 120 тис.т труб і профілів пустотілих із металів чорних.

На підприємствах машинобудування приріст обсягів виробництва продукції становив 22,3%, у тому числі на підприємствах із випуску залізничного рухомого складу – 102,1%, машин та устатковання для металургії – 55,8%, машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва – 21,9%, електричних машин та устатковання – 13,6%, контрольно-вимірювальних приладів – 2,5%. У виробництві автомобільного транспорту випуск продукції зменшився на 25,9%. У січні 2010р. випущено 9,1 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 6 тис. пральних машин, 59 верстатів для оброблення дерева, 2 тис. легкових автомобілів, 158 автобусів.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції проти січня 2009р. збільшились на 13,5%. Усього вироблено 18,4 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями – 9,3 млрд.кВт·год, атомними – 8,0 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень 2010р. порівняно з січнем 2009р. зріс на 5,4%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах на 12,7%, у господарствах населення – скоротився на 0,3%. 

За січень 2010р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 266 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 0,9% більше порівняно з січнем 2009р., вироблено 575 тис.т молока (на 1,7% менше) та 1116 млн.шт. яєць (на 2,9% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій – на 8,0%, виробництва молока – на 4,2% та яєць – на 4,3%. У той же час господарства населення скоротили виробництво м’яса (на 3,6%), молока (на 3,7%) та яєць (на 0,8%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні 2010р. становила відповідно 58%, 74% та 27%.

За розрахунками, на 1 лютого 2010р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,9 млн. голів (на 4,6% менше, ніж  на 1 лютого 2009р.), у тому числі корів – 2,7 млн. (на 4,2% менше); свиней – 7,6 млн. (на 16,4% більше), овець і кіз – 1,9 млн. (на 4,9% більше), птиці всіх видів – 183,2 млн. голів (на 7,3% більше).

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримується населенням, на          1 лютого 2010р. порівняно з початком лютого 2009р. скоротилося на 4,5%, у тому числі корів – на 4,6%; водночас поголів’я свиней збільшилося на 12,1%, овець і кіз – на 5,1%, птиці всіх видів – на 2,1%. У домогосподарствах на початок лютого 2010р. утримувалось 66,5% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 77,9%, свиней – 54,9%, овець і кіз – 81,6%, птиці – 46,0%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 лютого 2009р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 5,0%, у тому числі корів - на 2,7%; зросло поголів’я свиней – на 22,1%, овець і кіз – на 4,2% та птиці всіх видів – на 12,2%.

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах перевищив на 17,4% рівень січня 2009р., а його відношення до реалізації тварин на забій становило 119,4% (у січні 2009р. – 109,8%).

 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, станом на 1 лютого 2010р. було в наявності кормів усіх видів 2,7 млн.т корм.од, що на 15,6% менше, ніж на 1 лютого 2009р., у тому числі концентрованих кормів – 1,1 млн.т корм.од (на 23,1% менше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало по 6,2 ц корм.од кормів усіх видів, у тому числі концентрованих – по 2,6 ц корм.од (на 1 лютого 2009р. відповідно 8,0 ц корм.од та 3,7 ц корм.од).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень 2010р. порівняно з січнем 2009р. зменшився на 18%, у тому числі продукції рослинництва – на 45%, а продукції тваринництва – збільшився на 7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2010р. порівняно з січнем 2009р. зросли на 31%, у тому числі продукції рослинництва – на 71%, тваринництва – на 16%. У січні 2010р. порівняно з груднем 2009р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 3%, у тому числі продукції рослинництва – на 9%, продукції тваринництва – знизилися на 0,1%.

 На 1 лютого 2010р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 15,1 млн.т зерна (на 20% менше проти 1 лютого 2009р.), у тому числі 6,6 млн.т пшениці, 3,6 млн.т ячменю, 3,2 млн.т кукурудзи, 0,7 млн.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 7,3 млн.т зерна (на 25% менше), у тому числі 2,7 млн.т пшениці, 1,9 млн.т ячменю, 1,5 млн.т кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 7,8 млн.т зерна (на 14% менше), у тому числі зернозберігаючі – 5,3 млн.т (на 11% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 3,6 млн.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,3 млн.т і в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 2,3 млн.т.

 

Будівельна діяльність

 

У січні 2010р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 1,5 млрд.грн., що на 24,1% менше проти січня 2009р.

На скорочення обсягів будівництва найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд, де падіння становило 25,7%. Серед них  значно скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 61,1%) та будівель (на 35,4%).

Водночас обсяги будівництва підприємств, що займаються будівництвом підприємств енергетики, добувної та переробної промисловості зросли на 42,6%, магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання – на 6,8%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 82,7% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (8,7% та 8,6% відповідно).

Знизили обсяги будівництва підприємства 25 регіонів, серед них найбільше – Чернівецької та Київської областей (відповідно на 66,8% та 55,7%).

Разом з тим зросли  обсяги будівництва порівняно з січнем 2009р. у Полтавській (в 1,4 раза) та Дніпропетровській (на 15,1%) областях.

Більше 60% загального обсягу будівництва виконано підприємствами 5 регіонів (м.Києва, Харківської, Полтавської, Донецької та Дніпропетровської областей), зокрема будівельниками столиці – майже чверть.

У 2009р. введено в експлуатацію 6399,6 тис.м2 загальної площі житла, що становить 61,0% до 2008р. Скорочення обсягів уведеного житла відбулось в основному за рахунок зменшення (на 60,8%) обсягів індивідуального житлового будівництва, частка якого у загальних обсягах становила 35,7% (у 2008р. – 55,6%).

  Переважну частку (80,7%) житла введено в експлуатацію у міських поселеннях. Проти попереднього року його обсяги скоротились на 32,4%, у сільській місцевості – на 56,7%.

Проти 2008р. скорочено житлове будівництво у 25 регіонах, найбільше (на 85,9%) – у Луганській  області, а також у Херсонській та Житомирській областях – на 67,3% та 64,1%.

Водночас зросли обсяги введеного в експлуатацію житла у Харківській області та м.Севастополі на 92,0% та 84,9% відповідно.

Варто зазначити, що четверту частину загального обсягу житла збудовано у м.Києві та Київській області, ще 33,2% – у 5 регіонах (Одеській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях та в Автономній Республіці Крим).

За рахунок коштів державного бюджету введено 107,6 тис.м2 житла, що на 37,6% менше проти 2008р. (у 2008р. порівняно з 2007р. – на 7,9% більше). Частка житла, побудованого за рахунок цих коштів, становить 1,7% від загальнодержавного обсягу (у 2008р. – 1,6%).

За 2009р. введено в експлуатацію 65,6 тис. квартир. Середній розмір квартири становить 96,1 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 133,4 м2, у міських поселеннях – 90,0 м2 загальної площі. Серед збудованих квартир переважають двокімнатні (33,9% загальної кількості). Частка однокімнатних квартир становить 26,6%, трикімнатних – 25,0%, чотирикімнатних і більше – 14,5% від загальної кількості.

За 2009р. також уведено в експлуатацію окремі об’єкти соціальної сфери: вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації загальною площею 39,4 тис.м2 учбово-лабораторних будівель,  загальноосвітні навчальні заклади на 6,1 тис. учнівських місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 2,7 тис. відвідувань за зміну, лікарні на 1,0 тис. ліжок та  санаторії на 605 ліжок тощо.

Також у 2009р. завершено будівництво й уведено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких 24 нафтові і 41 газова свердловини з розвідувального й експлуатаційного буріння, магістральні газопроводи протяжністю 27,6 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 3,1 тис.км, лінії електропередачі – 498,2 км, електростанції потужністю 16,8 тис.кВт, трансформаторні понижуючі підстанції напругою 35 кВ і вище – 373,2 тис. кВ·А.

Збудовано автомобільні дороги магістральні та загального користування з твердим покриттям протяжністю 15,5 км та 20,4 км відповідно, автомобільні та пішохідні мости – 597 пог.м та 864 пог.м, причали та перевантажувальні комплекси морських портів – 80 пог.м  та 1260 пог.м відповідно, нові залізниці – 14,1 км, електрифіковано 54,7 км залізниці.

Збільшено потужності телекомунікаційних систем, зокрема введено в дію 39,5 тис. та 3,6 тис. телефонних номерів відповідно на міських і сільських АТС.

Значну кількість будівель уведено для потреб сільського господарства, зокрема приміщення для утримання овець, великої рогатої худоби та свиней відповідно на 4,9 тис., 2,2 тис. та 1,8 тис. скотомісць, а також птиці на 157,6 тис. птахомісць, птахофабрики м’ясного та яйцевого напряму відповідно на 5,2 млн. голів м’ясної птиці та 372,0 тис.курей-несучок, тваринницькі комплекси з вирощування й відгодівлі свиней на 89,7 тис. голів, сховища  для картоплі,  овочів  і фруктів на 10,7 тис.т, елеватори та комплексні пункти з переробки та зберігання насіння відповідно на 431,6 тис.т та 90,0 тис.т одночасного зберігання та інші.

 

Транспорт

 

За січень 2010р. підприємствами транспорту перевезено 54,3 млн.т вантажів, що на 17,4% більше від обсягу перевезень вантажів за січень 2009р. Вантажооборот зріс на 15,8% і становив 27,3 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем 2009р. зросло на 12,9%, у тому числі відправлення вантажів – на 10,9%. Відправлення вантажів зросло на Придніпровській залізниці – на 29,8%, Південній – на 18,6%, Донецькій – на 1,2%, Одеській – на 0,9%, Львівській – на 0,2%. Відправлення вантажів зменшилося на Південно-Західній залізниці на 3,2%. Відправлення залізної та марганцевої руди збільшилося на 47,2%, лісових вантажів – на 46,9%, брухту чорних металів – на 44,4%, коксу – на 21,6%, чорних металів – на 16,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 14,5%, нафти і нафтопродуктів – на 8,3%. Відправлення цементу знизилося на 44,8%, будівельних матеріалів – на 20,0%, зерна та продуктів перемелу – на 19,0%, кам’яного вугілля – на 1,4%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 0,5 млн.т, що на 6,1% більше, ніж за січень 2009р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем 2009р. зросли на 42,2%, морського транспорту – зменшилися на 16,4%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 44,4%, морським – зменшилися на 17,5%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 0,7% і становив 11,8 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 37,6%, експортних – на 18,2%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 30,3%, внутрішнього сполучення – на 36,5%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зменшилася на 4,3% і становила 1,3 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2010р. перевезено 6,6 млн.т вантажів, що на 4,5% менше, ніж за січень 2009р., та виконано вантажооборот у обсязі 1,8 млрд.ткм, який зріс на 3,5%.

Магістральними трубопроводами у січні 2010р. транспортовано 17,8 млн.т вантажів, що на 38,7% більше, ніж у січні 2009р. Перекачка газу зросла на 59,1%, аміаку в 3,8 раза. Перекачка нафти скоротилася на 19,7%. Транзит газу зріс у 2,1 раза, аміаку – у 3,5 раза. Транзит нафти зменшився  на 30,6%.

За січень 2010р. авіаційним транспортом перевезено 5,6 тис.т вантажів, що на 2,6% більше, ніж за січень 2009р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 26,5 млн.ткм, що на 7,1% більше порівняно з січнем 2009р.

За січень 2010р. послугами пасажирського транспорту скористалися 523,6 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 8,9 млрд.пас.км, що становить відповідно 88,8% та 92,7% від обсягів січня 2009р.

Залізничним транспортом за січень 2010р. відправлено 31,9 млн. пасажирів, що на 3,4% менше, ніж за січень 2009р. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 5,9%, Львівській – на 4,9%, Південно-Західній – на 3,7%, Одеській та Придніпровській – на 2,8%, Південній – на 0,2%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 300,8 млн. пасажирів, що на 10,3% менше, ніж за січень 2009р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 10,5%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем 2009р. скоротилися на 8,2%. Підприємства м.Севастополя, які виконали 93,7% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 9,0%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 6,0% порівняно з січнем 2009р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (98,6%), у січні 2010р. збільшили перевезення пасажирів на 7,7%. Авіаційним транспортом перевезено 0,3 млн. пасажирів, що на 6,8% більше, ніж за січень 2009р. За січень 2010р. міським електротранспортом перевезено 190,3 млн. пасажирів, що на 13,7% менше порівняно з січнем 2009р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг України за 2009р. становив 49223,7 млн.дол.США, імпорту – 50604,4 млн.дол. Порівняно з 2008р. експорт склав 62,5%, імпорт – 55%. Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу країни становило 1380,7 млн.дол. (за 2008р. – також від’ємне 13307,6 млн.дол.).

Обсяг експорту  товарів за 2009р. становив 39702,9 млн.дол.США, імпорту – 45435,6 млн.дол., що складало відповідно 59,3% та 53,1% від обсягів попереднього року. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5732,7 млн.дол.  (за 2008р. – також від’ємне 18580,9 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами з 213 країн світу.

До країн СНД було експортовано 33,9% усіх товарів, до країн ЄС – 23,9% (у 2008р. – відповідно 34,6% та 27,1%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (21,4% експортних та 29,1% імпортних поставок).

Серед головних торгових партнерів у 2009р. порівняно з 2008р. зросли експортні поставки до Китаю – у 2,6 раза (за рахунок збільшення поставок чорних металів, а також руд, шлаків і золи) та Індії – на 14,6% (за рахунок поставок жирів і олій тваринного або рослинного походження та чорних металів). Зменшився обсяг експорту до Італії і склав 42,2% від рівня 2008р., Туреччини – 45,9%, Російської Феде­рації – 54%, Білорусі – 59,8%, Німеччини – 67,9% та Казахстану – 77,4%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2008р. збільшилась частка зернових культур, механічних та електричних машин, жирів і олій тваринного або рослинного походження. Натомість зменшилась частка чорних металів, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, виробів з чорних металів, добрив, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання.

Із країн СНД було імпортовано 43,3% усіх товарів, із країн ЄС – 33,9%        (у 2008р. – відповідно 39% та 33,8%).

Зменшились обсяги імпорту товарів з усіх найбільших торгових партнерів. Зокрема, поставки з Китаю становили 48,8% від обсягів 2008р., Польщі – 50,7%, Німеччини – 53,8%, Білорусі – 60,3%, Казахстану – 65,2%, Російської Федерації – 68,2%, Узбекистану – 77,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, електричних машин, полімерних матеріалів, пластмаси, фармацевтичної продукції, паперу та картону. Зменшилась частка механічних машин, наземних транспортних засобів, крім залізничних, чорних металів.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі України, як і раніше, становили мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продукти рослинного походження.

За 2009р. експортовано давальницької сировини на 41,2 млн.дол. Імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 46,8 млн.дол. У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1705,4 млн.дол. Експортовано готової продукції з давальницької сировини на 2788,8 млн.дол.

Обсяг експорту послуг України у 2009р. становив 9520,8 млн.дол.США і по відношенню до 2008р. склав 81,1%, імпорту – відповідно 5168,8 млн.дол. і 79,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 4352 млн.дол.  (у 2008р. – 5273,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами Україна здійснювала з партнерами із 218 країн світу.

До країн СНД експорт послуг становив 40% від загального обсягу експорту, до країн ЄС – 31,4% (у 2008р. – відповідно 36,6% та 34,6%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (36,3% від загального обсягу експорту та 12,6 % імпорту послуг).

Серед найбільших торгових партнерів у 2009р. експорт послуг найбільше  зменшився  до  Російської  Федерації –  на  10,4%,  Швейцарії  –  на  51,3%, Кіпру – на 28,2%, Німеччини – на 32,5%, Сполученого Королівства – на 22,5%, Сполучених Штатів Америки – на 20,5%.

Основу структури зовнішньої торгівлі послугами України, як і раніше, становлять транспортні, різні ділові, професійні та технічні, фінансові, а також державні послуги, які не віднесені до інших категорій.

Порівняно з 2008р. зменшився експорт послуг трубопровідного, залізничного транспорту, різних ділових, професійних та технічних послуг, допоміжних транспортних послуг, послуг з подорожей та послуг повітряного транспорту.

Із країн СНД отримано 15,1% усіх послуг, із країн ЄС – 58,1% (у  2008р. – 16,5% та 59,3%).

Порівняно з 2008р. обсяги імпорту послуг майже з усіх найбільших торгових країн-партнерів зменшилися: з Російської Федерації – на 27,1%, Сполученого Королівства – на 25,8%, Німеччини та Сполучених Штатів Америки – по 29,1%, Польщі – на 50,2%, Австрії – на 32,2%.

Зменшився імпорт різних ділових, професійних та технічних послуг, послуг залізничного, повітряного транспорту, фінансових послуг, послуг з подорожей, послуг морського транспорту, допоміжних транспортних послуг, комп’ютерних, страхових послуг, а також послуг, отриманих приватними особами і в галузі культури та відпочинку. Одночасно збільшилися обсяги отриманих державних та будівельних послуг.

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами припадали на м.Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Одеську, Запорізьку, Київську та Харківську області.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в Україну, на 1 січня 2010р. становив 40,0 млрд.дол. США., що на 12,4% більше обсягів інвестицій на початок 2009р., та в розрахунку на одну особу становив 872,6 дол.

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат і курсової різниці, за 2009р. становив 4,4 млрд.дол., що складає 72,6% від рівня попереднього року.

Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. Майже половина загального обсягу інвестицій належить інвесторам трьох країн: Кіпру (21,5%), Німеччини (16,5%) та Нідерландів (10,0%). У десятку найбільших інвесторів української економіки також входять: Російська Федерація, Австрія, Сполучене Королівство, Франція, Сполучені Штати Америки, Віргінські Острови, Британські та Швеція.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості  – 22,5% загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у тому числі переробної – 19,3%. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій унесено у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів; хімічну та нафтохімічну промисловість, а також машинобудування.

У фінансових установах акумульовано 22,4% обсягу прямих інвестицій, ще 10,6% – у підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, а також 10,2% – в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці, на 1 січня 2010р. становив 6,2 млрд.дол. США.

Прямі інвестиції з України здійснено до 51 країни світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень 2010р. становив  52,1 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем 2009р. збільшився на 4,7%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень 2010р. становив 33,2 млрд.грн. і склав 95,2% від обсягу січня 2009р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31%. В обороті організованих ринків 17,7% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень 2010р. становив 1153,4 млн.грн. і проти січня 2009р. склав 96,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень 2010р. становив 17,5 млрд.грн. і у порівнянних цінах склав 94,5% від обсягу січня 2009р. і 76,7% від обсягу грудня 2009р.

 

Фінанси

 

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств та бюджетних установ) за 2009р., за попередніми даними, був негативним і становив 31,6 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 99,0 млрд.грн., збитків – 130,6 млрд.грн.).

Протягом 2009р. збитково працювало 41,3% підприємств. Найбільше таких підприємств у будівництві (52,7% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності),  наданні  комунальних  та  індивідуальних  послуг, у сфері культури та спорту (51,5%), транспорті та зв’язку (46,3%), промисловості (45,9%).

 

Ціни і тарифи

 

Індекс  споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2010р. становив 101,8% (у січні 2009р. – 102,9%).

На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 14,7% та 14,3%) подорожчали цукор та овочі. На 9,8–6,2% зросли ціни на сири, молоко, кисломолочну продукцію та масло. На 3,6–2,0% стали дорожчими яйця, фрукти, маргарин та олія.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,5% відбулося за рахунок подорожчання  санаторно-курортних та амбулаторних послуг (на 1,6% та 1,0% відповідно).

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,7% зумовлене в основному подорожчанням палива і мастил, а також  підвищенням плати за пасажирські перевезення автодорожнім транспортом.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2010р. становив 101,9% (у січні 2009р. – 100,2%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли  на 4,4%, переробній промисловості – на 1,3%, добувній – на 1,2%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2009р. становив 108,6% (у 2008р. – 130,1%).

Найбільше зростання цін (на 13,4–11,2%) зафіксовано у будівництві об’єктів транспорту та зв’язку, з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, сільськогосподарського призначення, закладів освіти.

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) у 2009р. становила 1906 грн., що на  5,5% більше, ніж у 2008р. У грудні 2009р. порівняно з листопадом рівень показника збільшився на 14,2% і становив 2233 грн.

Серед видів економічної діяльності найвищий рівень заробітної плати у 2009р. спостерігався на підприємствах авіаційного транспорту, у фінансових установах, добуванні паливно-енергетичних корисних копалин і на виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6–2,7 раза.

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників рибальства та рибництва, сільського господарства та мисливства, а також підприємств із виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів із хутра і виробництва шкіри та виробів зі шкіри не перевищив 64% від середнього по економіці.

У 2009р. продовжував зберігатися високий ступінь диференціації регіонів за розмірами заробітної плати. При цьому лише у 4 із них заробітна плата перевищувала (на 3,0–65,8%) середню по країні: у м.Києві – 3161 грн., Донецькій – 2116 грн., Київській – 1987 грн. та Дніпропетровській – 1963 грн. областях. Найнижчий рівень заробітної плати (на 22,2–25,9% менше за середній) спостерігався у Тернопільській – 1412 грн., Волинській – 1427 грн., Чернігівській – 1465 грн. і Херсонській – 1482 грн. областях.

Індекс реальної заробітної плати у середньому за 2009р. відносно 2008р. становив 90,8%, а в грудні 2009р. порівняно з листопадом – 113,1%.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2010р. досягла 1473,3 млн.грн., що на 23,9%, або 284,7 млн.грн., більше ніж на відповідну дату 2009р. У цілому обсяг невиплаченої заробітної плати на початок січня 2010р. дорівнював 6,2% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2009р.

Збільшення загальної суми заборгованості зумовлено зростанням боргів працівникам економічно активних підприємств. Упродовж 2009р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 25,7% (на 195,4 млн.грн.) і на 1 січня 2010р. становила 956,0 млн.грн., або 64,9% від загальної суми боргу.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах промисловості (на 55,4 млн.грн.), здебільшого за рахунок підприємств із виробництва електричного, електронного та оптичного устатковання і хімічного виробництва, а також транспорту та зв’язку (на 48,0 млн.грн.), будівництва (на 33,0 млн.грн.), сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (на 27,9 млн.грн.).

Зростання суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося в 22 регіонах, найбільше – у м.Києві (на 35,9 млн.грн.), Луганській (на 27,8 млн.грн.), Львівській (на 17,0 млн.грн.) та Житомирській (на 16,1 млн.грн.) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 січня 2010р. становила 325,0 тис. осіб, або 3,2% від загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2476 грн., що на 10,9% більше від середнього розміру заробітної плати за грудень 2009р.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 лютого 2010р. становила 81,5 тис.грн.

У 2009р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1249,3 тис. сімей, що становило 89,6% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 997,4 тис., у сільській місцевості - 251,9 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у 2009р. становила 143,4 млн.грн., з неї у міських поселеннях – 124,4 млн.грн., у сільській місцевості - 19,0 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в грудні 2009р. становила 156,5 грн.

Крім того, 256,0 тис. сімей (77,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 55,6 тис. сімей, у сільській місцевості - 200,4 тис. сімей.

Середній розмір призначеної у грудні 2009р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 420,7 грн.

У 2009р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 89,9 млн.грн.

Упродовж 2009р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 25,7 млрд.грн. (92,4% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у грудні 2009р. порівняно з листопадом на 7,5% і на початок січня 2010р. становила 10574,4 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4,6 місяця.

У грудні 2009р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 33,9% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 26,6%, вивезення побутових відходів – 25,0%, централізоване водопостачання та водовідведення – 21,8%, газопостачання – 19,3%.

 

Ринок праці

 

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, зросла з 542,8 тис. осіб на 1 січня до 545,6 тис. осіб на        1 лютого 2010р. Впродовж січня 2010р. за допомогою в працевлаштуванні до цієї установи звернулося 89,2 тис. незайнятих громадян (у січні 2009р. – 157,5 тис. осіб).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 лютого 2010р. становила 526,7 тис. осіб, або 27,4% усіх безробітних працездатного віку (за методологією МОП). Із них допомогу по безробіттю отримували 78,5%. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника та майже кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за січень 2010р. не змінився та на 1 лютого 2010р. становив 1,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,6% і 1,6% населення працездатного віку.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Полтавській області (3,5%), а найнижчий – у м.Києві (0,3%).

Зростання обсягів зареєстрованого безробіття у січні 2010р. спостерігалося в половині регіонів країни. Найбільший приріст був у Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Вінницькій областях (від 3,8% до 5,5%).

Слід зазначити, що у 2009р. середня тривалість зареєстрованого безробіття збільшилася на 1 місяць і на кінець року становила 5 місяців. Проте кількість безробітних, які перебували на обліку державної служби зайнятості 12 місяців і більше, у минулому році порівняно з 2008р. зменшилася на 14,1% і на кінець грудня 2009р. становила 53,8 тис. осіб, або 10,1% від загальної чисельності зареєстрованих безробітних.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у січні 2010р. зменшилася на 0,5 тис., або на 0,7%, і на кінець місяця становила   65,4 тис.

Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакансій) 42,2% передбачалося для робітників, 42,8% – для службовців і 15,0% – для осіб, які не мають професії.

За останніми даними, у загальній кількості вільних робочих місць (вакантних посад) кожне п’яте було на підприємствах переробної промисловості, шосте – у державному управлінні, кожне дев’яте – на  підприємствах торгівлі та ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку та операцій з нерухомим майном, оренди,  інжинірингу та надання послуг підприємцям.

 Наявність структурної диспропорції між попитом на робочу силу та її пропозицією за професіями є чинником, що обмежує можливості працевлаштування безробітних і задоволення потреб роботодавців у працівниках.

Найбільша потреба підприємств була у кваліфікованих робітниках з інструментом (17,3% від загальної кількості вільних робочих місць на кінець грудня 2009р.), працівниках найпростіших професій у сфері торгівлі, послуг, промисловості, будівництва та транспорту (15,3%) і робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (11,6%).

Порівняно з даними на кінець грудня 2008р. удвічі скоротилась потреба у робітниках, що обслуговують машини, та складальниках машин (на 55,4%), у робітниках металургійних і машинобудівних професій (на 51,4%), у технічних фахівцях у галузі прикладних наук та техніки (на 48,1%), у кваліфікованих робітниках із видобутку корисних копалин і на будівництві (на 45,8%).

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець січня 2010р. становило 83 особи на 10 вільних робочих місць (вакантних посад). За регіонами зазначений показник коливався від 3 осіб у м.Києві до 642 осіб у Черкаській області.

За сприяння державної служби зайнятості у січні 2010р. було працевлаштовано 29,5 тис. осіб, що менше на 15,1%, ніж у грудні 2009р., та на 25%, ніж у січні 2009р. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 50,7%, а молодь у віці до 35 років – 54,1%. Відповідно, рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з груднем 2009р. скоротився на 0,6 відсоткового пункта і становив 4,7%. Скорочення зазначеного показника за вказаний період спостерігалося у більшості регіонів країни.

У 2009р. кожний п’ятий незайнятий був працевлаштований на підприємства сільського господарства, мисливства та лісового господарства, переробної промисловості, а також торгівлі та ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку. Разом з тим порівняно з 2008р. спостерігалось зниження обсягів працевлаштування незайнятого населення (на 35,2%, або на 381,4 тис. осіб), зокрема на підприємствах торгівлі та ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – на 103,0 тис. осіб, переробної промисловості – на 95,9 тис. осіб, у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – на 50,7 тис. осіб.

Серед працевлаштованих більше половини зайняли місця робітників, 21,0% – посади службовців, 22,7% – місця, які не потребують спеціальної професійної підготовки.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у січні 2010р. на допомогу по безробіттю було витрачено 317,7 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 479,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги у січні 2010р. був 662,29 грн. та на 32,5% перевищував її мінімальний розмір (500 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 січня 2010р. в Україні, за оцінкою, проживало 45962,9 тис. осіб. Упродовж 2009р. чисельність населення зменшилася на 180,8 тис. осіб, або на 3,9 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (194,2 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (13,4 тис. осіб).

Порівняно з 2008р. обсяг природного скорочення зменшився на 49,7 тис. осіб, або з 5,3 до 4,2 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Народжуваність у 2009р. зросла порівняно з  попереднім роком з 11,0 до 11,1 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів. Смертність зменшилася з 16,3 до 15,3 особи на 1000 жителів.

Рівень міграційного приросту населення в Україні у 2009р. залишився на рівні 2008р. – 0,3 особи у розрахунку на 1000 жителів.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня 2010р. зареєстровано 37,4 тис. злочинів, що на 17,1% більше, ніж у січні 2009р., з числа яких 0,7 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ і прокуратури кримінальних проявів 37,6% (на 0,1 відсоткового пункта більше, ніж у січні 2009р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 56,8% становили злочини проти власності, 13% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,8% – злочини у сфері службової діяльності, 4,2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 4% злочини проти життя та здоров’я особи, 3,5% – злочини проти громадської безпеки, 3,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,7% злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2,4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,4% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня 2010р. скоєно 194 умисні вбивства та замахи на вбивство, 65 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Кількість крадіжок (15,6 тис.) порівняно з січнем 2009р. збільшилась у 2,4 раза, проте кількість грабежів (1,7 тис.) та розбоїв (0,3 тис.) зменшилась відповідно на 25,8% та 37,6%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури України за січень 2010р. виявлено 41 організовану групу та злочинну організацію, що скоїли 327 злочинів, із яких 67% (на 14,8 відсоткового пункта менше, ніж у січні 2009р.) становили тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільше зростання кількості злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями, спостерігалося в Донецькій, Рівненській та Луганській областях (відповідно у 7,3; 3,5 та 2,2 раза).

Кількість потерпілих від злочинів за січень 2010р. становила 20,6 тис. осіб (на 40,4% більше, ніж у січні 2009р.), з числа яких 6,4 тис. жінки, 1,6 тис. пенсіонери та 0,8 тис. – неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (69,9%) від крадіжок – 12,8 тис. та грабежів – 1,7 тис. осіб, серед яких кожна третя особа – жінка (4,7 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 0,7 тис. осіб, з яких 24,2% загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 510 осіб, з числа яких 17,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 34,1% було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (16,6 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, 22,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких кожний другий має незняту або непогашену судимість, 19,7% вчинили злочин у групі, 15,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб 12,6% жінки, 6,6% неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 70,6%.