Архів: 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січеньлютий 2010 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

Промисловість

 

У лютому 2010р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислового виробництва становив 5,6%, за 2 місяці 2010р. – 8,8%. Збільшення випуску спостерігалось у більшості основних видів промислової діяльності.

У добувній промисловості приріст виробництва за січень–лютий 2010р. становив 2,2%, у тому числі на підприємствах із добування металевих руд – 28%. Зменшився випуск продукції у добуванні вугілля і торфу (на 8,5%), вуглеводнів (на 8,9%). З початку року видобуто 3,2 млрд.м3 природного газу, 426 тис.т сирої нафти та випущено (видобуто) 8,7 млн.т готового вугілля, 12,4 млн.т руд та концентратів залізних неагломерованих.

У переробній промисловості порівняно з січнем–лютим 2009р. приріст продукції становив 9,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів та напоїв випуск продукції збільшився на 1,2%, у тому числі у виробництві олії та жирів – на 12,5%, кондитерській та м’ясній промисловості – відповідно на 11,7% та 1,9%. Водночас зменшився обсяг продукції у молочній промисловості (на 4%), виробництві напоїв (на 3,5%), переробленні та консервуванні овочів та фруктів (на 11,1%), тютюновій промисловості (на 17,9%). За 2 місяці 2010р. вироблено 511 тис.т нерафінованої соняшникової олії, 113 тис.т молока обробленого рідкого, 107 тис.т свіжих чи охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 16,4 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 8,8 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини і телятини, 93,3 тис.т фруктових та овочевих соків, нектарів, 74,2 тис.т продуктів кисломолочних, 27,5 тис.т сирів жирних, 12,9 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного, 6,6 тис.т вершкового масла, 36,6 тис.т виробів ковбасних, 3,2 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 3,9 тис.т натуральних консервованих овочів, 30,7 млн.дал пива, 12,8 млн.дал безалкогольних напоїв, 4,9 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 0,4 млн.дал коньяку.

У легкій промисловості приріст виробництва становив 5,4%, у тому числі у текстильному виробництві – 20,7%, у виробництві одягу, хутра та виробів з хутра – 0,7%. На підприємствах із виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску зменшились на 2,4%. У січні–лютому 2010р. випущено 11,7 млн.м2 тканин, 8,6 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів, 3,5 млн. пар взуття, 498 тис.шт. одягу верхнього трикотажного.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини індекс промислової продукції становив 100,8%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності – 96%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції збільшився на 1,9%. За 2 місяці 2010р. випущено 2,9 млн.т коксу, 547 тис.т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного, 455 тис.т мазутів паливних важких та 407 тис.т бензину моторного з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше.

У хімічній та нафтохімічній промисловості приріст продукції становив 21,8%, у тому числі на підприємствах із випуску основної хімічної продукції – 22,5%, фармацевтичного виробництва – 19,2%, мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів –  9,2%, гумових та пластмасових виробів – відповідно  47,2% та 4,8%. За січень–лютий 2010р. виготовлено 588 тис.т аміаку синтетичного, 401 тис.т добрив азотних мінеральних чи хімічних, 137 тис.т кислоти сірчаної, 7,8 тис.т мила і поверхнево-активних органічних препаратів, 733 тис. шин.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислового виробництва становив 83,9%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів одержано приріст промислової продукції 14,3%, у тому числі на підприємствах із випуску чавуну, сталі та феросплавів – 15%, труб – 3,6%, інших видів первинного оброблення сталі – 13,3%, кольорових металів – 9,3%, готових металевих виробів – 12,9%. У січні–лютому 2010р. виплавлено 4,4 млн.т чавуну, 2,7 млн.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, 2,4 млн.т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, випущено 2,7 млн.т готового прокату, 232 тис.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.

На підприємствах машинобудування обсяги виробництва продукції збільшились на 20,8%, у тому числі на підприємствах із випуску залізничного рухомого складу – на 98,5%, машин та устатковання для металургії – на 31,8%, машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва – на 15,3%, електричних машин та устатковання – на 11,9%, контрольно-вимірювальних приладів – на 7,1%. У виробництві автомобільного транспорту випуск продукції зменшився на 27,1%. З початку року вироблено 24,9 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 16,9 тис. пральних машин, 357 тракторів для сільського та лісового господарства, 109 верстатів для оброблення дерева, 4,8 тис. легкових автомобілів, 365 автобусів.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції проти січня–лютого 2009р. збільшились на 16,1%. Вироблено 34,8 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями – 17,7 млрд.кВт·год, атомними – 14,8 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–лютий 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зріс на 5,2%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах на 12,4%, у господарствах населення – скоротився на 0,8%. 

 

Зміни  обсягів  сільськогосподарського  виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

За січень–лютий 2010р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 475 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,4% більше порівняно з відповідним періодом 2009р., вироблено 1166 тис.т молока (на 2,5% менше) та 2236 млн.шт. яєць (на 3,7% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій на 11,2%, виробництва молока – на 3,1% та яєць – на 5,9%. У той же час господарства населення скоротили виробництво м’яса (на 2,7%), молока (на 4,3%) та яєць (на 1,0%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–лютому 2010р. становила відповідно 52%, 74% та 30%.

За розрахунками, на 1 березня 2010р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,1 млн. голів (на 4,3% менше, ніж  на 1 березня 2009р.), у тому числі корів – 2,8 млн. (на 4,1% менше); свиней – 7,8 млн. (на 16,7% більше), овець і кіз – 2,0 млн. (на 3,5% більше), птиці всіх видів – 177,4 млн. голів (на 7,3% більше).  

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримується населенням, на 1 березня 2010р. порівняно з початком березня 2009р. скоротилося на 4,0%, у тому числі корів – на 4,5%; водночас поголів’я свиней збільшилося на 12,7%, овець і кіз – на 3,5%, птиці всіх видів – на 1,5%. У домогосподарствах на початок березня 2010р. утримувалось 67,5% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 78,0%, свиней – 55,7%, овець і кіз – 81,3%, птиці – 45,4%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 березня 2009р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 4,7%, у тому числі корів - на 2,6%; зросло поголів’я свиней – на 22,1%, овець і кіз – на 3,5% та птиці всіх видів – на 12,7%.

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах за січень–лютий 2010р. перевищив рівень відповідного періоду 2009р. на 15,9%, а його відношення до реалізації тварин на забій становило 113,1% (у січні–лютому 2009р. – 108,6%).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–лютий 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зменшився на 21%, у тому числі продукції рослинництва – на 44%, тваринництва – збільшився на 9%.

 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–лютий 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зросли на 31%, у тому числі продукції рослинництва – на 57%, тваринництва – на 17%. У лютому 2010р. порівняно з січнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 3%, у тому числі продукції рослинництва – на 3%, продукції тваринництва – на 2%.

На 1 березня 2010р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 12,8 млн.т зерна (на 21% менше проти 1 березня 2009р.), у тому числі 5,8 млн.т пшениці, 3,1 млн.т ячменю, 2,4 млн.т кукурудзи, 0,6 млн.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 6,3 млн.т зерна (на 20% менше), у тому числі 2,3 млн.т пшениці, 1,8 млн.т ячменю, 1,2 млн.т кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 6,5 млн.т зерна (на 22% менше), у тому числі зернозберігаючі – 4,4 млн.т (на 21% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 3,1 млн.т (на 10% більше, ніж на 1 березня 2009р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,1 млн.т (на 3% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 2,0 млн.т (на 19% більше, ніж торік).

  

Будівельна діяльність

 

У січні–лютому 2010р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 3,3 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 79,1% проти січня–лютого попереднього року.

Зниження обсягів будівництва у січні–лютому 2010р. проти відповідного періоду попереднього року відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, крім робіт з підготовки будівельних ділянок, більшість з яких припадає на розвідувальне буріння.

На загальну тенденцію значно вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 80,9%). Серед них найбільше (на 67,2%) скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену. Також  зменшено обсяги робіт з будівництва будівель (на 26,0%) та місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (на 25,6%).

Водночас обсяги робіт підприємств, що займаються будівництвом підприємств енергетики, добувної та переробної промисловості проти відповідного періоду 2009р. зросли на 33,1%, доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд – на 2,3%.

Знизили обсяги будівництва підприємства 25 регіонів, серед них найбільше – Чернівецької та Івано-Франківської областей (відповідно на 66,9% та 49,9%).

Разом з тим зросли обсяги будівництва порівняно з січнем–лютим 2009р. у Полтавській (на 15,8%) та Дніпропетровській (на 14,6%) областях.

Більше 60% загального обсягу будівництва виконано підприємствами 5 регіонів (м.Києва, Донецької, Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей), зокрема будівельниками столиці – чверть.

 

Транспорт

 

За січень–лютий 2010р. підприємствами транспорту перевезено 109,6 млн.т вантажів, що на 12,5% більше від обсягу перевезень вантажів у січні–лютому 2009р. Вантажооборот зріс на 15,3% і становив 58,5 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–лютим 2009р. зросло на 8,8%, у тому числі відправлення вантажів – на 6,1%. Відправлення вантажів зросло на Придніпровській залізниці на 22,0%, Одеській – на 6,0%, Південно-Західній – на 0,8%. Відправлення вантажів зменшилося на Донецькій залізниці на 1,1%, Південній – на 1,7% та Львівській – на 3,9%. Відправлення лісових вантажів збільшилося на 48,1%, залізної та марганцевої руди – на 34,9%, коксу – на 21,5%, брухту чорних металів – на 13,1%, хімічних і мінеральних добрив – на 11,4%, чорних металів – на 8,8%, нафти і нафтопродуктів – на 1,8%. Відправлення цементу знизилося на 44,2%, зерна та продуктів перемелу – на 25,8%, будівельних матеріалів – на 14,3%, кам’яного вугілля – на 4,1%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 1,0 млн.т, що на 2,8% більше від обсягу січня–лютого 2009р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–лютим 2009р. зросли на 20,6%, морського транспорту – зменшилися на 9,3%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 35,5%, морським – зменшилися на 15,8%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 2,3% і становив 23,4 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 54,3%, експортних – на 9,2%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 25,4% та внутрішнього сполучення – на 37,2%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зменшилася на 4,0% і становила 2,6 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2010р. перевезено 16,5 млн.т вантажів, що на 4,2% більше, ніж за січень–лютий 2009р., та виконано вантажооборот у обсязі 4,7 млрд.ткм, який зріс на 16,3%.

Магістральними трубопроводами у січні–лютому 2010р. транспортовано 32,6 млн.т вантажів, що на 25,8% більше, ніж у січні–лютому 2009р. Перекачка газу зросла на 45,2%, аміаку – на 75,4%. Перекачка нафти скоротилася на 29,9%. Транзит газу зріс на 70,6%, аміаку – на 56,7%. Транзит нафти зменшився  на 39,5%.

За 2 місяці 2010р. авіаційним транспортом перевезено 12,2 тис.т вантажів, що на 1,2% більше, ніж за січень–лютий 2009р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 53,4 млн.ткм, що на 17,1% більше порівняно з січнем–лютим 2009р.

За січень–лютий 2010р. послугами пасажирського транспорту скористалися 1,1 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 17,5 млрд.пас.км, що становить відповідно 89,1% та 92,7% від обсягів січня–лютого 2009р.

Залізничним транспортом за січень–лютий 2010р. відправлено 63,6 млн. пасажирів, що на 3,1% менше, ніж за січень–лютий 2009р. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 5,5%, Львівській – на 4,8%, Південній – на 2,8%, Придніпровській – на 2,4%, Одеській – на 2,2% та Південно-Західній – на 2,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 590,1 млн. пасажирів, що на 9,4% менше, ніж за січень–лютий 2009р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,4%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем–лютим 2009р. скоротилися на 9,0%. Підприємства м.Севастополя, які виконали 94,1% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 9,7%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 4,1% порівняно з січнем–лютим 2009р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (98,4%), у січні–лютому 2010р. збільшили перевезення пасажирів на 7,2%. Авіаційним транспортом перевезено 0,6 млн. пасажирів, що на 2,4% менше, ніж за січень–лютий 2009р. За січень–лютий 2010р. міським електротранспортом перевезено 399,6 млн. пасажирів, що на 14,2% менше порівняно з січнем–лютим 2009р.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні 2010р. експорт товарів становив 3011,8 млн.дол. США, імпорт – 3326 млн.дол. Порівняно з січнем 2009р. експорт збільшився на 23,6%, імпорт – на 63%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 314,2 млн.дол. (за січень 2009р. позитивне – 396,2 млн.дол.).

 Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 169 країн світу.

До країн СНД було експортовано 29,9% усіх товарів, як і в січні 2009р., до країн ЄС – 23,2% (у січні 2009р. – 26,9%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (21,7% експортних та 44,4% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Туреччини – у 2 рази, Російської Феде­рації – на 48,8%, Білорусі – на 33,7%, Італії – на 30,3%, Єгипту - на 22,1%, Німеччини - на 16,4%, Індії - на 3,9%.

У січні 2010р. основу товарної структури зовнішньої торгівлі України становили мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продукти рослинного походження.

У загальному обсязі експорту товарів за січень 2010р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась частка чорних металів, зернових культур, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, руд, шлаків і золи, залізничних або трамвайних локомотивів і шляхового обладнання. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, виробів з чорних металів, добрив, продуктів неорганічної хімії, насіння і плодів олійних рослин.

Із країн СНД імпортовано 52,2% усіх товарів, із країн ЄС – 26% (у січні 2009р. – відповідно 34,4% та 33%).

 Збільшились проти січня 2009р. обсяги імпортних по­ставок з Азербайджану (у 152,7 раза, за рахунок поставок нафти сирої), Російської Федерації (у 3,7 раза), Італії (у 2 рази), Білорусі (на 55,4%), Китаю (та 43,5%), Німеч­чини (на 21,9%), Польщі (на 12,6%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, електричних машин, чорних металів. Зменшилась частка фармацевтичної продукції, наземних транспортних засобів, крім залізничних, паперу та картону, їстівних плодів та горіхів, цитрусових.

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами припадали на підприємства м.Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Луганської та Запорізької областей.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–лютий 2010р. становив 110,8 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–лютим 2009р. збільшився на 3,3%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2010р. становив 66,7 млрд.грн. і склав 95,3% від обсягу січня–лютого 2009р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,1%. В обороті організованих ринків 17,7% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–лютий 2010р. становив 2,3 млрд.грн. і проти січня–лютого 2009р. склав 95,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–лютий 2010р. становив 35,1 млрд.грн. і в порівнянних цінах склав 94,6% від обсягу січня–лютого 2009р.

 

Фінанси

 

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень 2010р. становив 1,5 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 11,6 млрд.грн., збитків – 10,1 млрд.грн.).

Протягом січня 2010р. збитково працювало 47,2% підприємств. Найбільше таких підприємств у будівництві (57,7% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), промисловості (52,0%), наданні  комунальних  та  індивідуальних  послуг, у  сфері культури та спорту (51,3%), транспорті та зв’язку (50,1%),

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2010р. становив 103,7% (у січні–лютому 2009р. – 104,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 6,8%. Найбільше, на 35,1% та 33,7%, подорожчали цукор та овочі.

На 18,5–11,8% зросли в ціні сири, молоко та кисломолочна продукція. На 9,4–4,6% подорожчали масло, фрукти, яйця та олія. Разом з цим на 2,5–0,3% подешевшали тваринні жири, свинина та м’ясо птиці.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 2,6%, у тому числі алкогольні напої – на 1,4%, тютюнові вироби – на 3,8%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,6%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% в основному зумовлено подорожчанням вартості санаторно-курортних (на 2,1%) та амбулаторних послуг (на 2,0%). Крім того, на 1,0% зросла вартість фармацевтичної продукції.

Подорожчання транспорту в цілому на 3,4% відбулося, в першу чергу, за рахунок зростання цін на паливо і мастила (на 10,0%).

На 1,4%–0,3% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, відпочинку і культури, освіти.

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні–лютому 2010р.  становив 103,8% (у січні–лютому 2009р. – 102,0%).

У добувній промисловості ціни зросли на 6,8%, переробній промисловості – на 3,7%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 2,4%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні 2010р. становив 100,8% (у січні 2009р. – 99,5%).

Найбільше підвищення цін (на 1,5–0,8%) відбулося у будівництві об’єктів переробної промисловості, транспорту та зв’язку, готелів та ресторанів, закладів освіти.

 

Доходи населення

 

У січні 2010р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 1916 грн. і порівняно з груднем попереднього року зменшився на 12,4%. Зменшення заробітної плати у січні є характерним явищем для цього місяця впродовж останніх років і пов’язане з нарахуванням наприкінці року одноразових виплат, а саме: винагород та премій за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку, виплат згідно з контрактами трудових угод тощо.

Порівняно з січнем 2009р. розмір середньої заробітної плати збільшився на 17,5%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці у січні 2010р. відносилися фінансова діяльність, виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення і добування паливно-енергетичних корисних копалин, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,7–2,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, сільському господарстві та мисливстві, на підприємствах з виробництва текстилю, одягу, виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри і не перевищував 60% від середнього по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м.Києві – 2969 грн., Донецькій – 2183 грн., Дніпропетровській – 2023 грн., Луганській – 1963 грн. областях та м.Севастополі – 1939 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 76% від середнього по економіці, спостерігався у Тернопільській, Волинській, Чернігівській та Херсонській областях. 

Індекс реальної заробітної плати у січні 2010р. порівняно з груднем 2009р. становив 86,7%, порівняно з січнем 2009р. – 106,0%.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 лютого 2010р. досягла 1692,4 млн.грн., що на 14,9%, або на 219,1 млн.грн. більше, ніж на початок року. У цілому обсяг невиплаченої заробітної плати на початок лютого дорівнював 8,0% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2010р.

Збільшення загальної суми заборгованості зумовлено головним чином зростанням боргів працівникам економічно активних підприємств. Упродовж січня 2010р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 19,2% (на 183,9 млн.грн.) і на 1 лютого 2010р. становила 1139,9 млн.грн., або 67,4% від загальної суми боргу.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах промисловості (на 106,4 млн.грн.), здебільшого за рахунок підприємств із добування паливно-енергетичних корисних копалин і виробництва машин та устатковання, а також будівництва (на 33,2 млн.грн.), сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (на 24,9 млн.грн.).

Зростання суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 24 регіонах, при цьому найбільше – у Донецькій (на 51,8 млн.грн.), Луганській (на 30,9 млн.грн.) областях та в м.Києві (на 28,6 млн.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 лютого 2010р. становила 444,5 тис. осіб, або 4,1% від загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2564 грн., що на третину більше від середнього розміру заробітної плати за січень.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 березня 2010р. становила 8,1 тис.грн.

У січні 2010р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 70,7 тис. сімей, що становило 89,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 63,2 тис., у сільській місцевості - 7,5 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні 2010р. становила 11,3 млн.грн., з неї у міських поселеннях – 9,9 млн.грн., у сільській місцевості - 1,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в січні 2010р. становив 160,3 грн.

Крім того, 531 сім’ї (4,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 258 сім’ям, у сільській місцевості - 273 сім’ям.

Середній розмір призначеної у січні 2010р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 388,1 грн.

У січні 2010р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1,4 млн.грн.

У січні 2010р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2,8 млрд.грн. (69,9% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у січні 2010р. порівняно з груднем 2009р. на 11,1% і на початок лютого 2010р. становила 11746,2 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 2,9 місяця.

У січні 2010р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 36,0% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 26,7%, вивезення побутових відходів – 24,2%, централізоване водопостачання та водовідведення – 21,9%, газопостачання – 20,0%.

 

Ринок праці

 

Ситуація на зареєстрованому ринку праці у лютому 2010р. порівняно з січнем майже не змінилася. Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, за місяць зросла на 0,3% і на             1 березня 2010р. становила 547,0 тис. осіб. Упродовж лютого 2010р. за допомогою в працевлаштуванні до цієї установи звернулося 92,6 тис. незайнятих громадян проти 89,2 тис. у січні (у лютому 2009р. – 103,0 тис. осіб).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 березня 2010р. становила 530,3 тис. осіб, або 27,5% всіх безробітних працездатного віку (за методологією МОП). Серед них майже кожний дев’ятий втратив роботу з економічних причин. Допомогу по безробіттю отримували 77,5% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, майже кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за лютий 2010р. не змінився та на 1 березня 2010р. становив 1,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник зріс на 0,1 відсоткового пункта і становив 2,7% населення працездатного віку, водночас у міських поселеннях він залишився на тому ж рівні та становив 1,6% населення працездатного віку.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Полтавській області (3,5%), а найнижчий – у м.Києві (0,3%).

Незначне зростання обсягів зареєстрованого безробіття у лютому 2010р. спостерігалося в більшості регіонів. Найбільший приріст був у Вінницькій, Хмельницькій, Волинській областях (від 4,3% до 4,9%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у лютому 2010р. збільшилася на 0,5 тис., або на 0,8%, і на кінець місяця становила   65,9 тис.

Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакансій) 42,2% передбачалося для робітників, 43,0% – для службовців, решта – для осіб, які не мають професії.

Незважаючи на скорочення пропозиції робочої сили порівняно з відповідним місяцем минулого року в 1,7 раза, попит на неї не зростає, що спричиняє високе навантаження на вільні робочі місця.

Як і в січні 2010р., на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) припадало 83 особи, які перебували на обліку державної служби зайнятості. За регіонами зазначений показник коливався від 3 осіб у м.Києві до 743 осіб у Хмельницькій області. Зменшення цього показника порівняно з лютим 2009р. спостерігалося у більшості регіонів.

За сприяння державної служби зайнятості у лютому 2010р. було працевлаштовано 41,6 тис. осіб проти 29,5 тис. у січні  (у лютому 2009р. –  46,7 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 47,9%, а молодь у віці до 35 років – 55,9%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з січнем 2010р. зріс на 1,8 відсоткового пункта і становив 6,5%. Зростання зазначеного показника за вказаний період спостерігалося в усіх регіонах.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у лютому 2010р. на допомогу по безробіттю було витрачено 280,4 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували упродовж зазначеного місяця, становила 420,7 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 667 грн. та на третину перевищував її мінімальний розмір (500 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 лютого 2010р. в Україні, за оцінкою, проживало 45939,8 тис. осіб. Упродовж січня 2010р. чисельність населення зменшилася на 23,1 тис. осіб, або на 5,9 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (24,6 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (1,5 тис. осіб).

Порівняно з січнем 2009р. обсяг природного скорочення зменшився на 4,2 тис. осіб, або з 7,4 до 6,3 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Народжуваність у січні 2010р. зменшилася порівняно з  відповідним періодом минулого року з 10,7 до 10,1 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність – з 18,1 до 16,4 особи.

Рівень міграційного приросту населення в Україні у січні 2010р. порівняно з січнем минулого року зріс з 0,3 до 0,4 особи у розрахунку на 1000 жителів.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–лютого 2010р. зареєстровано 77,7 тис. злочинів, що на 20% більше, ніж у січні–лютому 2009р., з числа яких 1,2 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ і прокуратури кримінальних проявів 37% (на 0,2 відсоткового пункта більше, ніж у січні–лютому 2009р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 59% становили злочини проти власності, 12,4% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,4% – злочини у сфері службової діяльності, 4,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,7% злочини проти життя та здоров’я особи, 3,1% – злочини проти громадської безпеки, 3,1% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,8% злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2,2% – злочини у сфері господарської діяльності, 2,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Протягом січня–лютого 2010р. скоєно 390 умисних вбивств і замахів на вбивство, 98 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Кількість крадіжок (34,5 тис.) порівняно із січнем–лютим 2009р. збільшилась у 2,4 раза, проте кількість грабежів (3,5 тис.) та розбоїв (0,7 тис.) зменшилась відповідно на 26,1% та 31,6%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури України за січень–лютий 2010р. виявлено 81 організовану групу та злочинну організацію, що скоїли 568 злочинів, із яких 74,6% (на 8,2 відсоткового пункта менше, ніж у січні–лютому 2009р.) становили тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільше зростання кількості злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями, спостерігалося в Чернігівській, Рівненській, Миколаївській, Львівській та Луганській областях (відповідно в 7 разів; 4,8; 4; 3,5 та у 2,5 раза).

Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2010р. становила 44,2 тис. осіб (на 41,4% більше, ніж у січні–лютому 2009р.), з числа яких 14,2 тис. – жінки, 3,5 тис. – пенсіонери та 1,6 тис. – неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (71,6%) від крадіжок – 28,3 тис. та грабежів – 3,4 тис. осіб, серед яких кожна третя особа – жінка (10,8 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 1,2 тис. осіб, з яких 22,5% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 923 особи, з числа яких 15,9% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 38% було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (34 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, 22% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких кожний другий має незняту або непогашену судимість, 19,3% вчинили злочин у групі, 15,6% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб 13% – жінки, 6,6% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 69,8%.