Архів: 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січеньберезень 2010 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

Промисловість

 

У березні 2010р. порівняно з попереднім місяцем приріст промислового виробництва становив 16,2%, за підсумками І кварталу 2010р. – 10,8%. Зростання випуску продукції спостерігалось майже за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості обсяг продукції порівняно з січнем–березнем 2009р. збільшився на 2,9%, у тому числі на підприємствах з добування металевих руд – на 26,9%. Зменшився випуск продукції у добуванні кам’яного вугілля (на 7,6%), вуглеводнів (на 9,4%). У І кварталі 2010р. видобуто 4,9 млрд.м3 природного газу, 647 тис.т сирої нафти та вироблено (видобуто) 13,5 млн.т готового вугілля, 18,9 млн.т руд та концентратів залізних неагломерованих.

У переробній промисловості за підсумками січня–березня 2010р. приріст виробництва продукції становив 12,8%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 1,1%, у тому числі у виробництві олії та жирів – на 9,9%, кондитерській та м’ясній промисловості – відповідно на 12,1% та 7,5%. Водночас зменшився обсяг продукції  у молочній промисловості (на 2,9%), виробництві напоїв (на 0,8%), тютюновій промисловості (на 15,8%).  Із початку 2010р. випущено 774 тис.т нерафінованої соняшникової олії, 151 тис.т фруктових та овочевих соків, нектарів, 6,8 тис.т натуральних консервованих овочів, 5,4 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 0,6 млн.дал коньяку, 8 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 53,2 млн.дал пива, 23,5 млн.дал безалкогольних напоїв, 15,5 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини і телятини, 27,8 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 165 тис.т свіжих чи охолоджених мяса і субпродуктів свійської птиці, 59,2 тис.т виробів ковбасних, 178 тис.т молока обробленого рідкого, 11,7 тис.т вершкового масла, 44,6 тис.т сирів жирних, 113 тис.т продуктів кисломолочних, 20,1 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

У легкій промисловості приріст виробництва продукції становив 8,1%, у тому числі у текстильному виробництві – 20,7%, у виробництві одягу, хутра та виробів з хутра – 4%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 1%. За І квартал 2010р. випущено 20,5 млн.м2 тканин, 15,8 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів, 891 тис.шт. одягу верхнього трикотажного, 5,8 млн. пар взуття.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини індекс промислової продукції становив 108,2%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності – 99%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції збільшився на 6,1%.  За січень–березень 2010р. вироблено 4,6 млн.т коксу, 825 тис.т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного, 719 тис.т мазутів паливних важких та 660 тис.т бензину моторного з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяг продукції за підсумками І кварталу 2010р. збільшився на 25,8%, у тому числі на підприємствах з випуску основної хімічної продукції – на 21,6%, лаків та фарб – на 4,6%, фармацевтичного виробництва – на 47,1%, мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів –  на 10,6%, гумових та пластмасових виробів – відповідно на 33,9% та на 4,6%. За три місяці 2010р. випущено 980 тис.т аміаку синтетичного, 629 тис.т добрив азотних мінеральних чи хімічних, 270 тис.т кислоти сірчаної, 12,4 тис.т мила і поверхнево-активних органічних препаратів, 1,1 млн. шин.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції зменшився на 10,8%.

 У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів приріст промислової продукції у січні–березні 2010р. становив 18,4%, у тому числі на підприємствах з  випуску чавуну, сталі та феросплавів – 19%, труб – 10,8%, інших видів первинного оброблення сталі – 27,7%, готових металевих виробів – 16%. За період з початку року виплавлено 7 млн.т чавуну, 8,2 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 4,3 млн.т готового прокату, 382 тис.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.

На підприємствах машинобудування випуск продукції збільшився на 25,7%, у тому числі на підприємствах з випуску залізничного рухомого складу – на 114,7%, електричних машин та устатковання – на 15,9%, машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва – на 20,8%, для металургії – на 45,4%, для сільського та лісового господарства – на 114,4%, апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – на 34,7%. У виробництві автомобільного транспорту та контрольно-вимірювальних приладів випуск продукції зменшився відповідно на 13,8% та на 10,7%. У І кварталі 2010р. вироблено  25,6 тис. пральних машин, 206 верстатів для оброблення дерева, 643 трактори для сільського та лісового господарства, 15 кранів мостових на нерухомих опорах, 9,3 тис. легкових автомобілів, 517 автобусів.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції проти січня–березня 2009р. збільшились на 13,6%. Усього було вироблено 51,4 млрд.кВт·годин електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями – 24,9 млрд.кВт·годин, атомними – 22,8 млрд.кВт·годин.

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січеньберезень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зріс на 5,3%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 12,6%, у господарствах населення – скоротився на 0,7%. 

 

 

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

На початок квітня 2010р., за розрахунками, господарствами всіх категорій ярі культури було посіяно на площі 1048 тис.га, що на 2,7% (на 29 тис.га) менше порівняно з початком квітня 2009р. Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину посіяно на площі 835 тис.га (на 7,0% менше, ніж на початок квітня торік), з них ячменю – 632 тис.га (на 13,6% менше).

У І кварталі 2010р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 710 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 8,0% більше порівняно з відповідним періодом 2009р., вироблено 2011 тис.т молока (на 2,7% менше) та 3661 млн.шт. яєць (на 4,2% більше). У сільськогосподарських  підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій на 15,4%, виробництва молока – на 3,0% і яєць – на 7,1%. Господарства населення збільшили реалізацію худоби та птиці на забій (на 1,3%), але скоротили виробництво молока (на 4,4%) та яєць (на 1,0%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у І кварталі 2010р. складала відповідно 49%, 76% та 34%.

За розрахунками, на 1 квітня 2010р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,4 млн. голів (на 3,4% менше, ніж  на 1 квітня 2009р.), у тому числі корів – 2,8 млн. (на 3,9% менше); свиней – 7,9 млн. (на 14,1% більше), овець і кіз – 2,2 млн. (на 5,3% більше), птиці всіх видів – 174,9 млн. голів (на 5,4% більше).  

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримується населенням, на 1 квітня 2010р. порівняно з початком квітня 2009р. скоротилося на 2,7%, у тому числі корів – на 4,2%; водночас поголів’я свиней збільшилося на 10,1%, овець і кіз – на 6,3%, птиці всіх видів – на 1,6%. У домогосподарствах на початок квітня 2010р. утримувалось 68,6% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 78,0%, свиней – 56,1%, овець і кіз – 82,6%, птиці – 45,3%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 квітня 2009р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 4,9%, у тому числі корів - на 2,5%; але зросло поголів’я свиней – на 19,5%, овець і кіз – на 0,8% та птиці всіх видів – на 8,9%.

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах за І квартал 2010р. перевищив рівень відповідного періоду 2009р. на 15,9%, а його відношення до реалізації тварин на забій становило 107,9% (у січні–березні 2009р. – 107,4%). 

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за I квартал 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зменшився на 15%, у тому числі продукції рослинництва – на 36%, а тваринництва – збільшився на 17%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–березень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зросли на 29%, у тому числі продукції рослинництва – на 50%, тваринництва – на 15%. У березні 2010р. порівняно з лютим середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 3%, у тому числі продукції рослинництва – на 4%, продукції тваринництва – на 1%.

За I квартал 2010р. на переробні підприємства загалом надійшло 258,3 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 2,6% більше, ніж за відповідний період 2009р., та 904,0 тис.т молока і молочних продуктів (на 0,8% менше).

Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 108,5 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 23,0% більше проти січня–березня 2009р., та 897,7 тис.т молока та молочних продуктів (на 1,5% більше). Частка господарств населення в загальному обсязі закупівлі переробними підприємствами худоби та птиці порівняно з I кварталом 2009р. зросла з 9,6% до 17,3%; молока – зменшилася з 49,4% до 47,9%.

Крім того, переробними підприємствами використано для переробки 148,9 тис.т власно вирощеної худоби та птиці (на 9% менше, ніж за І квартал 2009р.) та 2,2 тис.т молока (на 37% більше).

Станом на 1 квітня 2010р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 10,2 млн.т зерна (на 26% менше проти 1 квітня 2009р.), у тому числі 4,8 млн.т пшениці, 2,3 млн.т ячменю, 1,8 млн.т кукурудзи, 0,6 млн.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 5,0 млн.т зерна (на 23% менше), у тому числі 1,9 млн.т пшениці, 1,3 млн.т ячменю, 1,0 млн.т кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 5,2 млн.т зерна (на 29% менше), у тому числі зернозберігаючі – 3,3 млн.т (на 32% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 2,6 млн.т (на 12% більше, ніж на 1 квітня 2009р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,8 млн.т (на 15% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 1,8 млн.т (на 29% більше, ніж торік).

 

Будівельна діяльність

 

У січні–березні 2010р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 5,7 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 78,6% проти січня–березня попереднього року.

Зниження обсягів будівництва у січні–березні 2010р. проти відповідного періоду попереднього року відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються  будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 81,3%). Серед них значно (на 69,7%) скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену. Також більш як на чверть знижено обсяги робіт з будівництва будівель, місцевих трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання.

Водночас обсяги робіт підприємств, що будують у сфері енергетики, добувної та переробної промисловості, зросли проти відповідного періоду 2009р. на 30,9%, монтаж і встановлення збірних конструкцій – на 8,6%.

Знизили обсяги будівництва підприємства 24 регіонів країни. Серед них найбільше – Чернівецької та Рівненської областей, відповідно на 60,7% та 55,4%.

Разом із тим зросли  обсяги будівництва порівняно з січнем–березнем 2009р. у Полтавській (на 10,6%), Дніпропетровській (на 7,6%) та Житомирській (на 4,8%) областях.

Більше третини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 4 регіонів країни (Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей), ще 26,4% – будівельниками м.Києва.

 

Транспорт

 

За січень–березень 2010р. підприємствами транспорту перевезено 172,7 млн.т вантажів, що на 12,4% більше, ніж за січень–березень 2009р. Вантажооборот зріс на 16,1% і становив 92,9 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–березнем 2009р. зросло на 9,2%, у тому числі відправлення вантажів – на 8,7%. Відправлення вантажів зросло на Придніпровській залізниці на 22,3%, Одеській – на 14,7%, Львівській – на 7,8%, Південно-Західній – на 6,3% та  Донецькій – на 1,4%. На Південній залізниці відправлення вантажів зменшилося на 1,1%. Відправлення лісових вантажів збільшилося на 67,3%, брухту чорних металів – на 36,1%, залізної та марганцевої руди – на 31,6%, коксу – на 25,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 9,5%, чорних металів – на 12,4%, нафти і нафтопродуктів – на 8,9%. Відправлення цементу знизилося на 30,1%, зерна та продуктів перемелу – на 29,2%, кам’яного вугілля – на 2,6%, будівельних матеріалів – на 1,5%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 1,7 млн.т, що на 7,1% більше, ніж за січень–березень 2009р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–березнем 2009р. зросли на 30,7%, морського транспорту – зменшилися на 8,8%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 49,8%, морським – зменшилися на 8,5%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 1,0% і становив 37,5 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 71,9%, експортних – на 5,9%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 20,4% та внутрішнього сполучення – на 35,5%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – збільшилася на 0,6% і становила 4,0 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2010р. перевезено 28,5 млн.т вантажів, що на 9,8% більше, ніж за січень–березень 2009р., та виконано вантажооборот у обсязі 8,1 млрд.ткм, який зріс на 20,4%.

Магістральними трубопроводами у січні–березні 2010р. транспортовано 47,4 млн.т вантажів, що на 21,3% більше, ніж у січні–березні 2009р. Перекачка газу зросла на 38,0%, аміаку – на 28,6%. Перекачка нафти скоротилася на 26,6%. Транзит газу зріс на 56,8%, аміаку – на 5,8%. Транзит нафти зменшився  на 36,5%.

За 3 місяці 2010р. авіаційним транспортом перевезено 18,7 тис.т вантажів, що на 2,5% менше, ніж за січень–березень 2009р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 83,8 млн.ткм, що на 13,2% більше порівняно з січнем–березнем 2009р.

За січень–березень 2010р. послугами пасажирського транспорту скористалися 1,7 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 27,6 млрд.пас.км, що становить відповідно 91,0% та 94,8% від обсягів січня–березня 2009р.

Залізничним транспортом за січень–березень 2010р. відправлено 97,2 млн. пасажирів, що на 2,4% менше, ніж за січень–березень 2009р. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 5,0%, Львівській – на 3,5%, Придніпровській – на 2,1%, Одеській – на 2,0%, Південній – на 1,5% та Південно-Західній – на 1,4%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 911,9 млн. пасажирів, що на 8,7% менше, ніж за січень–березень 2009р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,8%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем–березнем 2009р. скоротилися на 7,6%. Підприємства м.Севастополя, які виконали 94,1% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 8,0%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 4,6% порівняно з січнем–березнем 2009р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (98,2%), збільшили перевезення пасажирів у січні–березні 2010р. на 7,6%. Авіаційним транспортом перевезено 0,9 млн. пасажирів, що на 8,1% більше, ніж за січень–березень 2009р. За січень–березень 2010р. міським електротранспортом перевезено 648,6 млн. пасажирів, що на 10,3% менше порівняно з січнем–березнем 2009р.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–лютому 2010р. експорт товарів становив 6396,3 млн.дол. США, імпорт – 7052,6 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2009р. експорт збільшився на 24,7%, імпорт – на 20,7%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 656,3 млн.дол. (за січень–лютий 2009р.  – негативне  711,6 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами  із  185 країн світу.

До країн СНД було експортовано 33,6% усіх товарів (у січні–лютому 2009р. – 32,3%), до країн ЄС – 22,8% (у січні–лютому 2009р. – 26,3%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (24,1% експортних та 39,7% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Туреччини – на 66%, Російської Феде­рації – на 56,3%, Індії - на 53,1%, Польщі – на 36,5%, Білорусі – на 29,1%, Німеччини - на 27,6%, Італії – на 17,1%.

 У січні–лютому 2010р. основу товарної структури зовнішньої торгівлі України складали мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продукти рослинного походження.

У загальному обсязі експорту товарів за січень–лютий 2010р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась частка енергетич­них матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, меха­нічних машин, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаків та золи, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, добрив. Натомість зменшилась частка чорних металів, зернових культур, електричних машин, виробів з чорних металів.

Із країн СНД імпортовано 46,3% усіх товарів, з країн ЄС – 29,3% (у січні–лютому 2009р. – відповідно 44,6% та 29,9%).

 Збільшились проти січня–лютого 2009р. обсяги імпортних по­ставок з Азербайджану (у 121,6 раза, за рахунок поставок нафти сирої), Російської Федерації (у 2,4 раза), Китаю (на 56,9%), Білорусі (на 55%), Італії (на 54,5%), Польщі (на 9,6%), Німеч­чини (на 7,8%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка електричних машин, фармацевтичної продукції, полімерних матеріалів, пластмаси, чорних металів, паперу та картону. Зменшилась частка енергетич­них матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, наземних транспортних за­собів, крім залізничних, їстівних плодів та горіхів, цитрусових.

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами припадали на підприємства м.Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Луганської та Запорізької областей.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–березень 2010р. становив 182,3 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–березнем 2009р. збільшився на 2,1%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємствами) за січень–березень 2010р. становив 104,9 млрд.грн. і склав 97,4% від обсягу січня–березня 2009р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%. В обороті організованих ринків 17,3% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–березень 2010р. становив 3,6 млрд.грн. і проти січня–березня 2009р. склав 96,3%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–березень 2010р. становив 55,3 млрд.грн. і в порівнянних цінах склав 96,9% від обсягу січня–березня 2009р.

 

Фінанси

 

 Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень–лютий 2010р. становив 4,2 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 24,3 млрд.грн., збитків – 20,1 млрд.грн.).

Протягом січня–лютого 2010р. збитково працювало 47,5% підприємств. Найбільше таких підприємств у будівництві (59,2% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), наданні  комунальних  та  індивідуальних  послуг,  діяльності у сфері культури  та  спорту (53,8%), транспорті та зв’язку (52,7%), промисловості (51,5%).  

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2010р. становив 104,7% (у відповідному періоді попереднього року – 105,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 8,2%. Найбільше  подорожчали овочі (на 36,5%) та цукор (на 29,8%).

На 21,3–9,9% зросли в ціні сири, яйця, кисломолочна продукція, фрукти, молоко та масло. Разом з цим на 5,7–0,2% подешевшали тваринні жири, свинина та м’ясо птиці.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 5,7%, у тому числі алкогольні напої – на 2,0%, тютюнові вироби – на 9,4%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,6%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,8% в основному зумовлено подорожчанням вартості амбулаторних послуг (на 2,8%) та санаторно-курортних (на 2,6%). Крім того, на 1,2% зросла вартість  фармацевтичної продукції.

Подорожчання транспорту в цілому на 4,0% відбулося насамперед за рахунок зростання цін на паливо і мастила (на 11,3%).

На 2,0–0,5% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, відпочинку і культури, освіти.

Разом із тим на 0,7–0,6% подешевшали побутова техніка, аудіотехніка, фотоапаратура й обладнання для обробки інформації.

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні–березні 2010р.  становив  106,9% (у відповідному періоді попереднього року – 103,1%).

У добувній промисловості ціни зросли на 13,3%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 8,2%, переробній промисловості – на 5,8%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–лютому 2010р. становив 102,6% (у відповідному періоді попереднього року – 100,8%).

Найбільше зростання цін (на 3,4–2,2%) зафіксовано у будівництві об’єктів переробної та добувної промисловості, транспорту та зв’язку, закладів освіти, об’єктів з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, сільськогосподарського призначення.

 

Доходи населення

 

У січні–лютому 2010р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 1933 грн. і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 16,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,7–2,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, а також на підприємствах з виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри і не перевищував 62% від середнього по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по Україні: у м.Києві – 2991 грн., Донецькій області – 2201 грн., Дніпропетровській – 2028 грн., Луганській – 1964 грн. і Київській – 1955 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Волинській, Чернігівській та Херсонській областях і не перевищував 77% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. становив 105,1%, а в лютому 2010р. по відношенню до попереднього місяця – 100,1%.

Упродовж січня–лютого 2010р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 17,9%, або на 264,4 млн.грн., і на 1 березня досягла 1,7 млрд.грн., що дорівнює 8,1% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2010р.

Збільшення загальної суми заборгованості зумовлено головним чином зростанням боргів працівникам економічно активних підприємств. Упродовж січня–лютого 2010р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 21,5% (на 205,5 млн.грн.) і на 1 березня становила 1,2 млрд.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах промисловості (на 93,4 млн.грн.), здебільшого за рахунок підприємств із виробництва машин та устатковання, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (на 50,6 млн.грн.), а також будівництва (на 40,6 млн.грн.), транспорту та зв’язку (на 28,2 млн.грн.), сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (на 26,9 млн.грн.).

Зростання суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося в усіх регіонах країни, за винятком Дніпропетровської та Сумської областей, при цьому найбільше – у Донецькій (на 35,6 млн.грн.), Київській (на 29,9 млн.грн.), Луганській (на 23,2 млн.грн.) областях і м.Києві (на 16,5 млн.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 березня 2010р. становила 473,6 тис. осіб, або 4,5% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2452 грн., що на чверть більше від середнього розміру заробітної плати за лютий 2010р.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 квітня 2010р. становила 4,2 тис.грн.

 У січні–лютому 2010р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 115,5 тис. сімей, що становило 89,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 101,2 тис., у сільській місцевості - 14,3 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2010р. становила 17,6 млн.грн., з неї у міських поселеннях – 15,5 млн.грн., у сільській місцевості - 2,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в лютому 2010р. становив 140,2 грн.

Крім того, 4,8 тис. сімей (16,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 2,5 тис. сімей, у сільській місцевості - 2,3 тис. сімей.

Середній розмір призначеної у лютому 2010р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 378,7 грн.

У січні–лютому 2010р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1,5 млн.грн.

У січні–лютому 2010р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 6,0 млрд.грн. (77,2% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у лютому 2010р. порівняно з січнем на 4,6% і на початок березня становила 12291,3 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 3,2 місяця.

У лютому 2010р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 36,4% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 27,4%, вивезення побутових відходів – 24,6%, централізоване водопостачання та водовідведення – 22,6%, газопостачання – 20,4%.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна чисельність економічно активного населення віком 15–70 років (інформацію наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 2009р.)  становила 22,2 млн. осіб, з яких 20,2 млн. були зайняті економічною діяльністю, а решта (2,0 млн.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 57,7%, у працездатному віці – 64,7%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 8,8%, а працездатного віку – 9,6%.

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 квітня 2010р. становила 518,9 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи упродовж березня 2010р. звернулося 96,3 тис. незайнятих громадян проти 92,6 тис. у лютому (у березні 2009р. – 108,9 тис. осіб).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня 2010р. становила 505,2 тис. осіб, або 25,8% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Серед них майже кожен дев’ятий втратив роботу з економічних причин. Допомогу по безробіттю отримували 75,2% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, майже кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за березень 2010р. скоротився на 0,1 відсоткового пункта і на 1 квітня 2010р. становив 1,8% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник скоротився на 0,2 відсоткового пункта та становив 2,5% населення працездатного віку, у міських поселеннях – відповідно на 0,1 відсоткового пункта та становив 1,5%.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Полтавській області (3,3%), а найнижчий – у м.Києві (0,3%).

Скорочення обсягів зареєстрованого безробіття у березні 2010р. спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Закарпатської області.

Позитивним є факт зростання попиту на робочу силу. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у березні 2010р. збільшилася на 7,2 тис., або на 10,9%, і на кінець місяця становила 73,1 тис. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) 44,7% передбачалося для робітників, 39,3% – для службовців, решта – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, знизилося з 83 осіб на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець лютого 2010р. до 71 особи на кінець березня. Водночас спостерігається значна диференціація зазначеного показника у регіональному розрізі: від 3 осіб у м.Києві до 374 осіб у Хмельницькій області.

За сприяння державної служби зайнятості у березні 2010р. було працевлаштовано 66,4 тис. осіб проти 41,6 тис. у лютому  (у березні 2009р. –  65,7 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 39,5%, а молодь у віці до 35 років – 48,0%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з лютим 2010р. зріс на 3,8 відсоткового пункта та становив 10,3%. Зростання зазначеного показника за вказаний період спостерігалося в усіх регіонах країни.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у березні 2010р. на допомогу по безробіттю було витрачено 317,7 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 484,0 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 656,49 грн. та на третину перевищував її мінімальну величину (500 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 березня 2010р. в Україні, за оцінкою, проживало 45923,2 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2010р. чисельність населення зменшилася на 39,7 тис. осіб, або на 5,3 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (42,6 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (2,9 тис. осіб).

Порівняно з січнем–лютим 2009р. обсяг природного скорочення зменшився на 1,9 тис. осіб, або з 6,0 до 5,7 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Народжуваність у січні–лютому 2010р. зменшилася порівняно з  відповідним періодом минулого року з 11,2 до 10,7 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність – з 17,2 до 16,4 особи.

Рівень міграційного приросту населення в Україні у січні–лютому 2010р. залишився на рівні відповідного періоду минулого року – 0,4 особи у розрахунку на 1000 жителів.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–березня 2010р. зареєстровано 125,7 тис. злочинів, що на 25,1% більше, ніж у січні–березні 2009р., з числа яких 1,7 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ і прокуратури кримінальних проявів 37,1% (на 0,8 відсоткового пункта менше, ніж у січні–березні 2009р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 60% становили злочини проти власності, 11,8% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,5% – злочини у сфері службової діяльності, 4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,5% злочини проти життя та здоров’я особи, 3,1% – злочини проти громадського порядку та моральності, 3% злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2,9% – злочини проти громадської безпеки, 2,1% – злочини у сфері господарської діяльності, 2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Протягом 3 місяців 2010р. скоєно 586 умисних вбивств та замахів на вбивство, 889 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 147 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на 11,6%; 18,9% та 11,4% менше, ніж у січні–березні 2009р.).

Кількість крадіжок (57,6 тис.) порівняно із січнем–березнем 2009р. збільшилась у 2,4 раза, проте кількість грабежів (5,6 тис.) та розбоїв (1,1 тис.) зменшилась відповідно на 23,7% та 30,6%. Кількість випадків шахрайства (4,5 тис.) порівняно із січнем–березнем 2009р. збільшилась на 25,8%, хабарництва (0,9 тис.) – зменшилась на 5,1%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури України за січень–березень 2010р. виявлено 130 організованих груп і злочинних організацій, що скоїли 861 злочин, з яких 75,6% (на 8,7 відсоткового пункта менше, ніж у січні–березні 2009р.) становили тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільше зростання кількості злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями, спостерігалося в Миколаївській, Хмельницькій, Херсонській, Запорізькій та Сумській областях (відповідно в 3,4 раза; 3; 2,4; 2,2 та у 2 рази).

Кількість потерпілих від злочинів за січеньберезень 2010р. становила 72,1 тис. осіб (на 45,9% більше, ніж у січніберезні 2009р.), з числа яких 23,5 тис. жінки, 6 тис. пенсіонери та 2,8 тис. – неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (72,8%) від крадіжок – 47 тис. та грабежів – 5,5 тис. осіб, серед яких кожна третя особа – жінка (18 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 1,8 тис. осіб, з яких 22,4% загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 1346 осіб, з числа яких 16,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 38,3% було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (55,1 тис.), установлених органами внутрішніх справ, 24,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких кожний другий має незняту або непогашену судимість, 19,3% вчинили злочин у групі, 15,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб 13,2% жінки, 6,3% неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 69,1%.