Архів: 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень–квітень 2010 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Промисловість

 

У квітні 2010р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислового виробництва становив 17,4%, за січеньквітень 2010р. – 12,6%. Зростання випуску продукції спостерігалось майже за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем–квітнем 2009р. збільшився на 5,3%, у тому числі на підприємствах з добування металевих руд – на 30%. Зменшився випуск продукції у добуванні кам’яного вугілля (на 4,6%), вуглеводнів (на 9,5%). За січень–квітень 2010р. видобуто 6,5 млрд.м3 природного газу, 851 тис.т сирої нафти та виготовлено (видобуто) 18,2 млн.т готового вугілля, 25,3 млн.т руд та концентратів залізних неагломерованих.

У переробній промисловості за січень–квітень 2010р. приріст виробництва продукції становив 14,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 1,2%, у тому числі у виробництві олії та жирів – на 9,8%, напоїв на 0,2%, кондитерській та м’ясній промисловості – відповідно на 8,6% та на 6,2%. Водночас зменшився обсяг продукції у переробленні та консервуванні овочів та фруктів (на 5%), молочній та тютюновій промисловості (відповідно на 2% та на 14,4%). За січень–квітень 2010р. випущено 1034 тис.т нерафінованої соняшникової олії, 218 тис.т фруктових та овочевих соків, нектарів, 8,2 тис.т натуральних консервованих овочів, 7,1 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 0,9 млн.дал коньяку, 11,7 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 81,7 млн.дал пива, 39,0 млн.дал безалкогольних напоїв, 22,1 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини і телятини, 38,7 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 217 тис.т свіжих чи охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 79,3 тис.т виробів ковбасних, 242 тис.т молока обробленого рідкого, 18,1 тис.т вершкового масла, 63 тис.т сирів жирних, 151 тис.т продуктів кисломолочних, 26,4 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

У легкій промисловості приріст виробництва продукції становив 7,2%, у тому числі у текстильному виробництві – 15,8%, у виробництві одягу, хутра та виробів з хутра – 3,9%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,7%. За 4 місяці 2010р. випущено 28,3 млн.м2 тканин, 22,1 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів, 1,1 млн.шт. одягу верхнього трикотажного, 7,9 млн. пар взуття.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини індекс промислової продукції становив 112,3%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності – 99,4%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції збільшився на 9,4%. За 4 місяці 2010р. вироблено 6,2 млн.т коксу, 1,2 млн.т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного, 962 тис.т мазутів паливних важких та 917 тис.т бензину моторного з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяг продукції за січень–квітень 2010р. збільшився на 23,8%, у тому числі на підприємствах з випуску основної хімічної продукції – на 21,2%, лаків та фарб – на 1,5%, фармацевтичного виробництва – на 42,9%, мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів – на 11,4%, гумових та пластмасових виробів – відповідно  на 27,8% та на 4,9%. За січень–квітень 2010р. виготовлено 1,4 млн.т аміаку синтетичного, 836 тис.т добрив азотних мінеральних чи хімічних, 391 тис.т кислоти сірчаної, 16,9 тис.т мила і поверхнево-активних органічних препаратів та 1,6 млн. шин.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів приріст продукції у січні–квітні 2010р. становив 22,2%, у тому числі на підприємствах з випуску чавуну, сталі та феросплавів – 22,6%, труб – 16,1%, інших видів первинного оброблення сталі – 26,1%, готових металевих виробів – 19,8%, кольорових металів – 11,4%. За 4 місяці 2010р. виплавлено 9,5 млн.т чавуну, 11,2 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 5,8 млн.т готового прокату, 544 тис.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.

На підприємствах машинобудування обсяги виробництва продукції збільшились на 28%, у тому числі на підприємствах з випуску залізничного рухомого складу – на 130,2%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – на 97,9%, для металургії – на 40,8%, апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – на 38,2%, машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва – на 30,3%, електричних машин та устатковання – на 17,2%. У виробництві контрольно-вимірювальних приладів та автомобільного транспорту випуск продукції зменшився відповідно на 11,7% та на 0,2%. У січні–квітні 2010р. вироблено 75,7 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 34,8 тис. пральних машин, 294 верстати для оброблення дерева, 1044 трактори для сільського та лісового господарства, 18 кранів мостових на нерухомих опорах, 15,2 тис. легкових автомобілів, 675 автобусів.

На підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції зменшився на 4,6%.

У виробництві та розподіленні електроенергії індекс продукції становив 113,8%. Усього було вироблено 65,9 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями – 30,8 млрд.кВт·год, атомними – 29,6 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–квітень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зріс на 4,9%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 12,1%, у господарствах населення – скоротився на 0,6%. 

 

Зміни  обсягів  сільськогосподарського  виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

На 30 квітня 2010р., за розрахунками, господарствами всіх категорій ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 9,3 млн.га, що на 7,8% менше порівняно з відповідною датою 2009р. Зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) по ярому клину посіяно на площі 3,4 млн.га (на 27,6% менше, ніж торік), з них ячменю – 2,4 млн.га (на 31,3% менше); кукурудзи на зерно – 878 тис.га (на 4,8% більше), соняшнику на зерно – 1,6 млн.га (на 5,8% менше), цукрових буряків (фабричних) – 462 тис.га (на 43,1% більше), сої – 243 тис.га (на 24,6% більше), картоплі – 1,1 млн.га (на 0,1% більше), овочів відкритого ґрунту – 249 тис.га (на 10,9% більше).

У структурі ярого клину станом на 30 квітня 2010р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) займали 38,7% (торік – 46,8%), кукурудза на зерно – 10,0% (8,4%), соняшник – 18,8% (17,5%), цукрові буряки (фабричні) – 5,3% (3,2%), картопля та овочі – 15,9% (13,6%) посівної площі.

У січні–квітні 2010р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 968 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,7% більше порівняно з відповідним періодом 2009р., вироблено 3,0 млн.т молока (на 2,3% менше) та 5246 млн.шт. яєць (на 4,3% більше). У сільськогосподарських  підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій на 15,5%, виробництва молока – на 1,9% і яєць – на 7,2%. У господарствах населення зменшено реалізацію худоби та птиці на забій (на 0,9%), виробництво молока (на 3,5%), а виробництво яєць збереглося на рівні січня–квітня 2009р. Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–квітні 2009р. становила відповідно 50%, 77% та 39%.

За розрахунками, на 1 травня 2010р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,5 млн. голів (на 3,3% менше, ніж  на 1 травня 2009р.), у тому числі корів – 2,8 млн. (на 3,8% менше); свиней – 8,0 млн. (на 15,0% більше), овець і кіз – 2,3 млн. (на 5,5% більше), птиці всіх видів – 185,2 млн. голів (на 5,9% більше).  

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримується господарствами населення, на 1 травня 2010р. порівняно з початком травня 2009р. скоротилося на 2,4%, у тому числі корів – на 4,1%; водночас поголів’я свиней збільшилося на 12,1%, овець і кіз – на 6,7%, птиці всіх видів – на 2,7%. У домогосподарствах на початок травня 2010р. утримувалось 69,3% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 78,0%, свиней – 56,1%, овець і кіз – 83,3%, птиці – 46,9%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 травня 2009р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 5,3%, у тому числі корів - на 2,9%; овець і кіз – на 0,1%, але зросло поголів’я свиней – на 19,0% та птиці всіх видів – на 9,0%.

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах за січень–квітень 2010р. перевищив рівень відповідного періоду 2009р. на 15,5%, а його відношення до реалізації тварин на забій становило 108,1% (у січні– квітні 2009р. – 108,3%). 

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–квітень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зменшився на 15%, у тому числі продукції рослинництва – на 34%, а тваринництва – збільшився на 12%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–квітень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зросли на 28%, у тому числі продукції рослинництва – на 45%, тваринництва – на 15%. У квітні 2010р. порівняно з березнем середні ціни реалізації як продукції рослинництва, так і продукції тваринництва зросли на 2%.

На 1 травня 2010р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 7,7 млн.т зерна (на 28% менше проти 1 травня 2009р.), у тому числі 3,8 млн.т пшениці, 1,5 млн.т ячменю, 1,4 млн.т кукурудзи, 0,5 млн.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 3,4 млн.т зерна (на 23% менше), у тому числі 1,3 млн.т пшениці, 0,8 млн.т ячменю, 0,7 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 4,3 млн.т зерна (на 32% менше), у тому числі зернозберігаючі – 2,6 млн.т (на 37% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 2,1 млн.т (на 8% більше, ніж на 1 травня 2009р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,6 млн.т (на 11% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 1,5 млн.т (на 17% більше, ніж торік).

 

 

 Будівельна діяльність

 

У січні–квітні 2010р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 8,2 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 78,8% проти січня–квітня попереднього року.

Зниження обсягів будівництва у січні–квітні 2010р. проти відповідного періоду попереднього року відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, крім робіт з підготовки будівельних ділянок.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 81,6%). Серед них значно (на 71,1%) скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену. Також знижено обсяги робіт з будівництва місцевих трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання (на 25,4%), доріг, аеродромів і улаштування поверхні спортивних споруд (на 27,6%), будівель (на 24,0%).

Водночас обсяги робіт підприємств, що здійснюють монтаж і встановлення збірних конструкцій, зросли проти відповідного періоду 2009р. на 9,9%, будівництво у сфері енергетики, добувної та переробної промисловості – на 1,3%.

Знизили обсяги будівництва підприємства 24 регіонів, серед них найбільше – Рівненської та Чернівецької областей, відповідно на 64,5% та 61,1%.

Разом із тим зросли обсяги будівництва порівняно з січнем–квітнем 2009р. у Полтавській (на 11,7%), Житомирській (на 9,4%) та Одеській (на 0,5%) областях.

Майже третина загального обсягу будівництва виконано підприємствами 4 регіонів (Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей), ще 26,8% – будівельниками м.Києва.

У січні–березні 2010р. введено в експлуатацію 1477,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 14,1% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Значну частину (44,4% загального обсягу) житла введено в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035. 

У цілому в Україні більше половини (53,6%) загального обсягу  житла збудовано у 7 регіонах: Львівській, Київській областях та м.Києві, Автономній Республіці Крим, Івано-Франківській, Хмельницькій і Харківській областях.

Обсяги введеного житла у міських поселеннях порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшились на 3,9%. У сільській місцевості введено в експлуатацію 506,7 тис.м2 житла, що на 78,2% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Питома вага введеного у сільській місцевості житла зросла до  34,3%  проти  22,0% у I кварталі 2009р.

За рахунок коштів державного бюджету введено 0,6 тис.м2 загальної площі житла, що становить 19,2% до відповідного періоду попереднього року. Частка житла, побудованого за рахунок цих коштів, становить 0,04% від загальнодержавного обсягу, тоді як у I  кварталі  2009р. –  0,2%.

За січень–березень 2010р. введено в експлуатацію 12,1 тис. квартир. Середній розмір квартири становить 118,9 м2 загальної площі, при цьому в міських поселеннях – 108,5 м2, у сільській місцевості – 145,1 м2 загальної площі. Серед  збудованих квартир переважають трикімнатні (28,1% загальної кількості). Частка двокімнатних квартир становила 23,1% загальної кількості, однокімнатних – 17,8%, чотирикімнатних і більше – 31,0%.

У I кварталі 2010р. також завершено будівництво інших об’єктів соціальної сфери: загальноосвітні навчальні заклади на 2,6 тис. учнівських місць, дошкільні заклади на 250 місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 160 відвідувань за зміну, лікарні на 211 ліжок та будинки відпочинку і пансіонати на 312 місць тощо.

За січень–березень 2010р. завершено будівництво й уведено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких 4 нафтові та 11 газових свердловин із розвідувального й експлуатаційного буріння, магістральні газопроводи протяжністю 36,6 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 608,9 км, лінії електропередачі – 102,5 км, трансформаторні понижуючі підстанції напругою 35 кВ і вище потужністю 49,9 тис. кВ·А тощо.

Збільшено потужності телекомунікаційних систем, зокрема, введено в дію 0,6 тис. та 1,4 тис. телефонних номерів відповідно на міських і сільських АТС.

Значну  кількість  будівель уведено для потреб сільського господарства, зокрема приміщення для утримання овець, великої рогатої худоби та свиней – відповідно  на 0,2 тис., 0,4 тис. та 12,2 тис. скотомісць, а також птиці – на 7,0 млн. птахомісць, птахофабрики м’ясного напряму – на 0,6 млн. голів м’ясної птиці, елеватори – на 89,0 тис.т одночасного зберігання, теплиці під склом  – площею 55,5 тис. м2  та інші.

 

Капітальні інвестиції

 

За І квартал 2010р. у розвиток економіки держави підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 26,1 млрд.грн. капітальних інвестицій (не включаючи суму податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (95,9% від загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи. Інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання) становили 81,7% загального обсягу капітальних інвестицій. У поліпшення об’єктів (капітальний ремонт) вкладено 7,0% усіх інвестицій, у довгострокові біологічні активи тваринництва – 0,6%, у придбання та створення інших необоротних матеріальних активів – 2,7%.

У нематеріальні активи вкладено 4,1% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 45,5% становили права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії тощо, 41,5% відповідно становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.

Обсяг  інвестицій  в  основний капітал, освоєних підприємствами й організаціями України, за січень–березень 2010р. у порівнянних цінах становив 87,5% від капіталовкладень за відповідний період 2009р.

Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких за І квартал 2010р. освоєно 57,0% капіталовкладень. Частка залучених і запозичених коштів, у тому числі кредитів банків, коштів іноземних інвесторів та інвестиційних фондів, у загальних обсягах капіталовкладень становила 23,0%.

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 2,2% інвестицій в основний капітал. Частка коштів населення на будівництво власного житла становила 15,1% усіх капіталовкладень. 

Порівняно з січнем–березнем 2009р. обсяги інвестицій в основний капітал у промисловість скоротилися на 8,5%. Це насамперед зумовлено зменшенням (на 5,4%) інвестицій у переробну промисловість, частка яких становила 62,5% від усіх капіталовкладень у промисловість. Інвестиції у розвиток добувної промисловості та в підприємства виробництва і розподілення електроенергії, газу та води зменшилися на 7,9% та 24,7% відповідно.

Капіталовкладення у розвиток організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, збільшилися на 10,3% і становили 21,9% від їхнього загального обсягу. Приріст інвестицій в основний капітал спостерігався у рибальстві, рибництві – в 1,7 раза, освіті – на 2,4% та  будівництві – на 1,7%.

Також скоротилися обсяги капіталовкладень у види економічної діяльності, а саме: фінансову діяльність на 55,4%, торгівлю; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 41,2%, охорону здоров’я та надання соціальної допомоги – на 40,4%, діяльність транспорту і зв’язку – на 28,2%, державне управління – на 20,1%, діяльність готелів та ресторанів – на 4,8%, надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту – на 3,4%, сільське господарство, мисливство та лісове господарство – на 2,6%.

 

Транспорт

 

За січень–квітень 2010р. підприємствами транспорту перевезено 237,8 млн.т вантажів, що на 15,3% більше, ніж за січень–квітень 2009р. Вантажооборот зріс на 14,2% і становив 124,6 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–квітнем 2009р. зросло на 13,6%, у тому числі відправлення вантажів – на 12,5%. Відправлення вантажів зросло на Придніпровській залізниці на 26,1%, Одеській – на 18,7%, Львівській – на 11,8%, Південно-Західній – на 9,7% та  Донецькій – на 6,0%. На Південній залізниці відправлення вантажів зменшилося на 1,6%. Відправлення лісових вантажів збільшилося на 73,1%, брухту чорних металів – на 53,3%, залізної та марганцевої руди – на 34,7%, коксу – на 29,0%, чорних металів – на 15,8%, нафти і нафтопродуктів – на 14,6%, хімічних і мінеральних добрив – на 7,3%, будівельних матеріалів – на 4,6%, кам’яного вугілля – на 1,8%. Відправлення цементу знизилося на 16,5%, зерна та продуктів перемелу – на 33,2%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 2,4 млн.т, що на 8,1% більше, ніж за січень–квітень 2009р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–квітнем 2009р. зросли на 29,0%, морського транспорту – зменшилися на 5,9%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 56,4%, морським – на 4,2%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 3,1% і становив 50,6 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 80,9%, експортних – на 0,8%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 19,8% та внутрішнього сполучення – на 42,1%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – збільшилася на 4,5% і становила 5,5 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2010р. перевезено 42,2 млн.т вантажів, що на 14,0% більше, ніж за січень–квітень 2009р., та виконано вантажооборот у обсязі 11,5 млрд.ткм – на 22,5% більше.

Магістральними трубопроводами у січні–квітні 2010р. транспортовано 60,0 млн.т вантажів, що на 20,8% більше, ніж у січні–квітні 2009р. Перекачка газу зросла на 38,0%, аміаку – на 15,5%. Перекачка нафти скоротилася на 24,1%. Транзит газу зріс на 54,7%. Транзит нафти зменшився на 35,0%, аміаку – на 7,3%.

За 4 місяці 2010р. авіаційним транспортом перевезено 26,3 тис.т вантажів, що на 1,7% менше, ніж за січень–квітень 2009р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 119,2 млн.ткм, що на 12,2% більше порівняно з січнем–квітнем 2009р.

За січень–квітень 2010р. послугами пасажирського транспорту скористалися 2,3 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 38,2 млрд.пас.км, що становить відповідно 91,6% та 96,0% від обсягів січня–квітня 2009р.

Залізничним транспортом за січень–квітень 2010р. відправлено 134,7 млн. пасажирів, що на 1,3% менше, ніж за січень–квітень 2009р. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 4,6%, Львівській – на 2,4%, Придніпровській – на 1,0%, Одеській – на 0,3%, Південній та Південно-Західній – на 0,4%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,2 млрд. пасажирів, що на 8,1% менше, ніж за січень–квітень 2009р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,7%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем–квітнем 2009р. скоротилися на 6,8%. Підприємства м.Севастополя, які виконали 93,6% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 7,3%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 5,9% порівняно з січнем–квітнем 2009р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (97,2%), у січні–квітні 2010р. збільшили перевезення пасажирів на 7,5%. Авіаційним транспортом перевезено 1,3 млн. пасажирів, що на 7,6% більше, ніж за січень–квітень 2009р. За січень–квітень 2010р. міським електротранспортом перевезено 883,0 млн. пасажирів, що на 9,9% менше порівняно з січнем–квітнем 2009р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг України за І квартал 2010р. становив 12893,7 млн.дол. США, імпорту – 12922,8 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт збільшився на 23,5%, а імпорт – на   18,5%. Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 29,1 млн.дол. (за І квартал 2009р. також від’ємне – 466,4 млн.дол.).

У І кварталі 2010р. експорт товарів становив 10336,3 млн.дол. США, імпорт – 11796,1 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2009р. експорт збільшився на 24,6%, імпорт – на 20,7%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1459,8 млн.дол. (за І квартал 2009р. також негативне – 1475,7 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 194 країн світу.

До країн СНД експортовано 35,1% усіх товарів, до країн ЄС – 23,3% (у І кварталі 2009р. – відповідно 32,6% та 24,6%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (24,8% експортних та 38% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Російської Феде­рації – на 64,3%, Туреччини – на 57,8%, Індії - на 53,6%, Польщі – на 48,6%, Італії – на 47,9%, Білорусі – на 34%, Німеччини - на 31,6%.

У І кварталі 2010р. основу товарної структури зовнішньої торгівлі України становили мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продукти рослинного походження.

У загальному обсязі експорту товарів за І квартал 2010р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, руд, шлаків і золи, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання. Натомість зменшилась частка зернових культур, електричних машин, виробів з чорних металів, добрив, насіння і плодів олійних рослин.

Із країн СНД імпортовано 44,6% усіх товарів, із країн ЄС – 30,9%             (у І кварталі 2009р. – відповідно 45,6% та 30,2%).

Збільшились проти І кварталу 2009р. обсяги імпортних по­ставок з Російської Федерації (у 2,2 раза), Китаю (на 55,4%), Італії (на 37,6%), Білорусі (на 37,3%), Польщі (на 11,9%), Німеччини (на 8,1%). Обсяги імпорту з США зменшились на 10,2%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка меха­нічних та електричних машин, фармацевтичної продукції, полімерних матеріалів, пластмаси, чорних металів, руд, шлаків та золи, паперу та картону. Зменшилась частка енергетич­них матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, наземних транспортних за­собів, крім залізничних.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами України у І кварталі 2010р. становив 2557,4 млн.дол.США і по відношенню до відповідного періоду минулого року склав 119,6%, імпорту – 1126,7 млн.дол. та відповідно 99,8%. Позитивне сальдо зовнішньої  торгівлі послугами становило – 1430,7 млн.дол. (у І кварталі 2009р. – 1009,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами Україна здійснювала з партнерами із 196 країн світу.

До країн СНД експорт послуг становив 53,6% від загального обсягу експорту, до країн ЄС – 24,4% (у І кварталі 2009р. – відповідно 35,2% та 33,6%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (50,7% від загального обсягу експорту та 13,5% імпорту послуг).

Серед найбільших торгових партнерів у І кварталі 2010р. експорт послуг значно збільшився до Російської Федерації на 91,7%. При цьому зменшилися обсяги експорту послуг до Казахстану – на 37,9%, Молдови – на 26,1%, Азербайджану – на 36,1%.

Основу структури зовнішньої торгівлі послугами України, як і раніше, становлять транспортні послуги, різні ділові, професійні та технічні, фінансові та державні послуги, які не віднесені до інших категорій.

Порівняно з І кварталом 2009р. збільшилися обсяги експорту  трубопровідного транспорту та послуг з подорожей. Одночасно зменшилися обсяги послуг з ремонту, повітряного та морського транспорту, послуг зв’язку та фінансових послуг.

Із країн СНД отримано 16% усіх послуг, із країн ЄС – 52,9% (у І кварталі 2009р. – відповідно 14,1% та 61,7%).

Порівняно з І кварталом 2009р., імпорт послуг дещо зменшився, при цьому найбільше скоротилися обсяги зі Сполученого Королівства – на 29,2%, Австрії – на 48,9%, Німеччини – на 27%, Швейцарії – на 34,9%. Одночасно збільшилися обсяги імпорту послуг із Віргінських Островів, Британських – у 3,2 раза, Кіпру – на 11,8%, Російської Федерації – на 11,4%, Єгипту – у 3 рази та Сполучених Штатів Америки – на 16,4%.

Порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилися обсяги імпорту фінансових, різних ділових, професійних і технічних послуг, послуг зв’язку та страхових послуг. Одночасно збільшилися обсяги отриманих   державних послуг та повітряного транспорту.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції з товарами та послугами підприємства м.Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Запорізької, Луганської та Київської областей.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в Україну, на 1 квітня 2010р. склав 40,0 млрд.дол. США, що на 0,2% більше обсягів інвестицій на початок 2010р., та в розрахунку на одну особу становив 872,1 дол.

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, за І квартал 2010р. становив 98,3 млн.дол., що складає 12,0% від рівня відповідного періоду попереднього року.

Інвестиції надійшли зі 126 країн світу. Майже половина загального обсягу інвестицій належить інвесторам із трьох країн: Кіпру (22,8%), Німеччини (16,6%) та Нідерландів (9,6%). У десятку найбільших інвесторів української економіки також входять: Російська Федерація, Австрія, Сполучене Королівство, Франція, Віргінські Острови, Британські, Швеція та  Сполучені Штати Америки.

На підприємствах промисловості зосереджено 32,8% загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у тому числі переробної – 29,4%. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій унесено у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів; у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; машинобудування; хімічну та нафтохімічну промисловість, а також у виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції.

У фінансових установах акумульовано 31,6% обсягу прямих інвестицій, ще 10,8% – у підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, а також 10,6% – в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням його курсової різниці, на 1 квітня 2010р. становив 6,8 млрд.дол. США.

Прямі інвестиції з України здійснено до 47 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–квітень 2010р. становив 269,9 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–квітнем 2009р. збільшився на 4,3%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2010р. становив 144,4 млрд.грн. і склав 97,9% від обсягу січня–квітня 2009р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%. В обороті організованих ринків 17% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–квітень 2010р. становив 4,9 млрд.грн. і проти січня–квітня 2009р. склав 96,5%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–квітень 2010р. становив 75,9 млрд.грн. і в порівнянних цінах склав 97,3% від обсягу січня–квітня 2009р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2010р. становив 104,4% (у січні–квітні 2009р. – 106,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,6%. Найбільше подорожчали овочі та цукор – на 33,7% та 21,4%.

На 19,7–8,0% зросли в ціні сири, кисломолочна продукція, фрукти, яйця, молоко та масло. Разом із цим на 9,5% та 2,5% подешевшали тваринні жири та свинина.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 6,4%, у тому числі алкогольні напої – на 2,3%, тютюнові вироби – на 10,5%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,5%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 2,1% насамперед зумовлене подорожчанням вартості санаторно-курортних (на 4,4%) та амбулаторних послуг (на 3,4%). Крім того, на 1,0% зросла вартість фармацевтичної продукції.

Подорожчання транспорту в цілому на 4,8% відбулося насамперед за рахунок зростання цін на паливо і мастила (на 13,3%).

На 2,6–0,3% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, закладів освіти, одяг і взуття, послуги відпочинку і культури.

Разом із тим на 1,6–1,5% подешевшали побутова техніка, аудіотехніка, фотоапаратура й обладнання для обробки інформації.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–квітні 2010р.  становив  110,1% (у січні–квітні 2009р. – 103,5%).

У добувній промисловості ціни зросли на 19,6%, переробній промисловості – на 9,4%,  виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 8,1% .

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–березні 2010р. становив 103,8% (у січні–березні 2009р. – 101,2%).

Найбільше зростання цін (на 5,0–4,2%) зафіксовано у будівництві об’єктів транспорту та зв’язку, переробної промисловості, закладів освіти.

 

Доходи населення

 

У січні–березні 2010р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 1993 грн. і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 17,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6–2,9 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, а також на підприємствах з виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри і не перевищував 62% від середнього по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: м.Київ – 3119 грн., Донецька область – 2255 грн., Дніпропетровська – 2094 грн., Київська – 2015 грн. і Луганська – 2012 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Волинській, Чернігівській та Херсонській областях і не перевищував 76% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. становив 105,7%, а в березні 2010р. по відношенню до попереднього місяця – 106,8%.

Упродовж січня–березня 2010р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 16,2%, або на 238,0 млн.грн., і на 1 квітня досягла 1,7 млрд.грн., що дорівнює 7,4% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2010р.

Збільшення загальної суми заборгованості зумовлено головним чином зростанням боргів працівникам економічно активних підприємств. Упродовж січня–березня 2010р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 17,6% (на 168,5 млн.грн.) і на 1 квітня становила 1,1 млрд.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах промисловості (на 88,6 млн.грн.), здебільшого за рахунок підприємств із виробництва машин та устатковання (на 38,0 млн.грн.), а також сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (на 34,1 млн.грн.), транспорту та зв’язку (на 21,2 млн.грн.).

Зростання суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося в усіх регіонах, за винятком Сумської області та м.Києва, при цьому найбільше – у Луганській (на 43,7 млн.грн.), Донецькій (на 21,3 млн.грн.), Київській (на 21,1 млн.грн.) та Харківській (на 17,6 млн.грн.) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 квітня 2010р. становила 444,6 тис. осіб, або 4,1% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2529 грн., що на 19,9% більше від середнього розміру заробітної плати за березень 2010р.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 травня 2010р. становила 14,9 тис.грн.

У січні–березні 2010р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 162,2 тис. сімей, що становило 90,7% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 134,3 тис., у сільській місцевості - 27,9 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–березні 2010р. становила 21,3 млн.грн., з неї у міських поселеннях – 18,9 млн.грн., у сільській місцевості - 2,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в березні 2010р. становив 79,6 грн.

Крім того, 28,9 тис. сімей (48,2% із числа тих, які звернулися) призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 13,7 тис. сімей, у сільській місцевості - 15,2 тис. сімей.

Середній розмір призначеної у березні 2010р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 321,9 грн.

У січні–березні 2010р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 3,2 млн.грн.

У січні–березні 2010р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 9,4 млрд.грн. (84,6% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у березні 2010р. порівняно з лютим на 1,2% і на початок квітня становила 12148,2 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,3 місяця.

У березні 2010р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 36,6% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 27,3%, вивезення побутових відходів – 24,6%, централізоване водопостачання та водовідведення – 22,5%, газопостачання – 20,3%.

 

Ринок праці

 

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 травня 2010р. становила 472,4 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи упродовж квітня 2010р. звернулося 103,1 тис. незайнятих громадян проти 96,3 тис. у березні (у квітні 2009р. – 101,3 тис. осіб).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 травня 2010р. становила 455,0 тис. осіб, або 23,3% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Серед них 10,7% втратили роботу з економічних причин. Допомогу по безробіттю отримували 72,9% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за квітень 2010р. скоротився на 0,2 відсоткового пункта і на 1 травня 2010р. становив 1,6% населення працездатного віку. Зменшення зазначеного показника відбулося в основному за рахунок населення сільської місцевості, де він знизився на     0,4 відсоткового пункта і становив 2,1% населення працездатного віку. Серед міського населення відповідно показник знизився на 0,1 відсоткового пункта і становив 1,4% населення працездатного віку.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Житомирській і Полтавській областях (2,8%), а найнижчий – у м.Києві (0,3%).

Скорочення обсягів зареєстрованого безробіття у квітні 2010р. спостерігалося в усіх регіонах країни.

Слід зазначити, що у січні–березні 2010р. середня тривалість зареєстрованого безробіття порівняно з відповідним періодом 2009р. збільшилася на 1 місяць і на кінець березня становила 6 місяців. Проте кількість безробітних, які перебували на обліку державної служби зайнятості 12 місяців і більше, у січні–березні 2010р. зменшилася на 36,2% і на кінець березня 2010р. становила 40,5 тис. осіб, або 8,0% від загальної чисельності зареєстрованих безробітних.

Продовжує зростати попит на робочу силу, хоча поки що не вдалося досягти його минулорічного рівня. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у квітні 2010р. збільшилася на 3,5 тис., або на 4,7%, і на кінець місяця становила 76,6 тис. (у квітні 2009р. – 85,1 тис.). Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) 46,1% передбачалося для робітників, 37,0% – для службовців, решта – для осіб, які не мають професії.

За останніми даними, у загальній кількості вільних робочих місць (вакантних посад) кожне шосте було на підприємствах переробної промисловості, восьме – на підприємствах сільського господарства, мисливства та лісового господарства або в державному управлінні, майже кожне дев’яте – на підприємствах торгівлі та ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, знизилося з 71 особи на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець березня 2010р. до 62 осіб на кінець квітня. У регіональному розрізі спостерігається значна диференціація зазначеного показника: від 3 осіб у м.Києві до 375 осіб у Хмельницькій області.

За сприяння державної служби зайнятості у квітні 2010р. працевлаштовано 94,6 тис. осіб проти 66,4 тис. у березні  (у квітні 2009р. –  93,5 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 41,0%, а молодь у віці до 35 років – 42,6%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з березнем 2010р. зріс на 4,9 відсоткового пункта і становив 15,2%. Зростання зазначеного показника за вказаний період спостерігалося в усіх регіонах країни, крім м.Києва.

Упродовж січня–березня 2010р. кожний четвертий незайнятий був працевлаштований на підприємства торгівлі та ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, кожний п’ятий – на підприємства переробної промисловості, а також сільського господарства, мисливства та лісового господарства. Разом із тим порівняно з січнем–березнем 2009р. спостерігалося деяке зниження обсягів працевлаштування незайнятого населення (на 9,4%, або на 14,3 тис. осіб), зокрема на підприємствах сільського господарства, мисливства та лісового господарства – на 6,0 тис. осіб, торгівлі та ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – на 1,7 тис. осіб.

Серед працевлаштованих більше половини зайняли місця робітників, 24,5% – посади службовців, 17,8% – місця, які не потребують спеціальної професійної підготовки.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у квітні 2010р. на допомогу по безробіттю витрачено 245,7 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 371,8 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 661 грн. та на третину перевищував її мінімальну величину (500 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 квітня 2010р. в Україні, за оцінкою, проживало 45905,3 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2010р. чисельність населення зменшилася на 57,6 тис. осіб, або на 5,1 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (62,1 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (4,5 тис. осіб).

Порівняно з січнем–березнем 2009р. обсяг природного скорочення зменшився на 5,1 тис. осіб, або з 5,9 до 5,5 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Народжуваність у січні–березні 2010р. зменшилася порівняно з  відповідним періодом минулого року з 11,1 до 10,7 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність – з 17,0 до 16,2 особи.

Рівень міграційного приросту населення в Україні у січні–березні 2010р. порівняно з січнем–березнем минулого року зріс з 0,3 до 0,4 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Серед прибулих в Україну упродовж січня–березня 2010р. іммігранти з країн СНД становили 78,4% і 21,6% – з інших країн. Серед вибулих з України 55,4% виїхали до країн СНД і 44,6% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–квітня 2010р. зареєстровано 169 тис. злочинів, що на 28,9% більше, ніж у січні–квітні 2009р., з числа яких 2,1 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ і прокуратури кримінальних проявів 37% (на 0,1 відсоткового пункта більше, ніж у січні–квітні 2009р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 61,4% становили злочини проти власності, 11,3% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,1% – злочини у сфері службової діяльності, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,5% злочини проти життя та здоров’я особи, 3,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,7% злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2,7% – злочини проти громадської безпеки, 2,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом 4 місяців 2010р. скоєно 793 умисні вбивства та замахи на вбивство, 1195 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 205 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на 8,9%; 16,1% та 8,5% менше, ніж у січні–квітні 2009р.).

Кількість крадіжок (80,4 тис.) порівняно із січнем–квітнем 2009р. збільшилась у 2,5 раза, проте кількість грабежів (7,4 тис.) та розбоїв (1,4 тис.) зменшилась відповідно на 21,8% та 28,5%. Кількість випадків шахрайства (6,3 тис.) порівняно із січнем–квітнем 2009р. збільшилась на 30,2%, проте хабарництво (1,1 тис.) зменшилось на 5,2%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури України за січень–квітень 2010р. виявлено 164 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 1224 злочини, з яких 77% (на 5,2 відсоткового пункта менше, ніж у січні–квітні 2009р.) становили тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільше зростання кількості злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями, спостерігалося в Хмельницькій, Херсонській, Харківській, Запорізькій, Сумській областях та м.Києві (відповідно в 3,5 раза; 2,6; 2,4; 2,2; 2 та у 2,4 раза).

Кількість потерпілих від злочинів за січень–квітень 2010р. становила 99,1 тис. осіб (на 48% більше, ніж у січні–квітні 2009р.), з числа яких 32,4 тис. жінки, 8,4 тис. пенсіонери та 3,7 тис. – неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (73,1%) від крадіжок – 65,2 тис. та грабежів – 7,2 тис. осіб, серед яких кожна третя особа – жінка (24,8 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 2,4 тис. осіб, з яких 22,5% загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 1785 осіб, із числа яких 16,2% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 38,7% було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (73,6 тис.), установлених органами внутрішніх справ, 28,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий має незняту або непогашену судимість, 19,9% вчинили злочин у групі, 15,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб 13,1% жінки, 6,4% неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 69,1%.