Архів: 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень–травень 2010 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Промисловість

 

У травні 2010р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислового виробництва становив 12,7%, за січень–травень 2010р. – 12,6%. Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем–травнем 2009р. збільшився на 6,3%, у тому числі на підприємствах з добування металевих руд – на 30,2%. Зменшився випуск продукції у добуванні кам’яного вугілля (на 3,7%), вуглеводнів (на 8,9%). За січень–травень 2010р. видобуто 8,1 млрд.м3 природного газу, 1,1 млн.т сирої нафти та виготовлено (видобуто) 22,8 млн.т готового вугілля, 32,1 млн.т руди та концентратів залізних неагломерованих.

У переробній промисловості за січень–травень 2010р. приріст виробництва продукції становив 14,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 0,8%, у тому числі у виробництві олії та жирів – на 9,1%, кондитерській та м’ясній промисловості – відповідно на 5,3% та на 6,1%. Водночас зменшився обсяг продукції у виробництві напоїв (на 2,5%), переробленні та консервуванні овочів та фруктів (на 5,8%), молочній та тютюновій промисловості (відповідно на 4% та на 7,2%). За січень–травень 2010р. випущено 1,3 млн.т нерафінованої соняшникової олії, 279 тис.т фруктових та овочевих соків, нектарів, 9,4 тис.т натуральних консервованих овочів, 8,1 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 1,1 млн.дал коньяку, 15,7 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 114 млн.дал пива, 55,6 млн.дал безалкогольних напоїв, 27,7 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини і телятини, 49,8 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 269 тис.т свіжих чи охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 101 тис.т виробів ковбасних, 309 тис.т молока обробленого рідкого, 27,3 тис.т вершкового масла, 83,4 тис.т сирів жирних, 195 тис.т продуктів кисломолочних, 33 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

У легкій промисловості приріст виробництва продукції становив 6,5%, у тому числі у текстильному виробництві – 12,7%, у виробництві одягу, хутра та виробів з хутра – 3,1%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 5,2%. За 5 місяців 2010р. випущено 35,1 млн.м2 тканин, 27 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів, 1,4 млн.шт. одягу верхнього трикотажного, 9,7 млн. пар взуття.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції збільшився на 12,4%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності – на 0,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст продукції становив 5%. За січень–травень 2010р. виготовлено 7,9 млн.т коксу, 1,5 млн.т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного, по 1,1 млн.т мазутів паливних важких та бензину моторного з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше.

У хімічній та нафтохімічній промисловості виробництво продукції збільшилось на 22,9%, у тому числі на підприємствах із випуску основної хімічної продукції – на 21,7%, лаків і фарб – на 0,8%, фармацевтичного виробництва – на 41,5%, мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів – на 10,5%, гумових та пластмасових виробів – відповідно  на 18,8% та на 5,9%. За 5 місяців 2010р. випущено 1,7 млн.т аміаку синтетичного, 1,0 млн.т добрив азотних мінеральних чи хімічних, 464 тис.т кислоти сірчаної, 21,1 тис.т мила і поверхнево-активних органічних препаратів та 1,9 млн. шин.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції збільшився на 1%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів приріст продукції становив 21,7%, у тому числі на підприємствах із  випуску чавуну, сталі та феросплавів – 22%, труб – 16,6%, інших видів первинного оброблення сталі – 29,2%, готових металевих виробів – 17,8%, кольорових металів – 14,5%. За 5 місяців 2010р. виплавлено 11,9 млн.т чавуну, 14,1 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 7,2 млн.т готового прокату, 705 тис.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.

На підприємствах машинобудування обсяги виробництва продукції збільшились на 29%, у тому числі на підприємствах із випуску залізничного рухомого складу – на 137%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – на 86,9%, для металургії – на 22,6%, апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – на 33,3%, машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва – на 42,9%, електричних машин та устатковання – на 14,8%, автомобільного транспорту – на 3,7%. За січень–травень 2010р. вироблено 108 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 43,5 тис. пральних машин, 1,4 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 363 верстати для оброблення дерева, 22 крани мостові на нерухомих опорах, 21,2 тис. легкових автомобілів, 888 автобусів.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції зросли на 13,3%. Усього вироблено 79,7 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі атомними електростанціями – 36,7 млрд.кВт·год, тепловими – 35,8 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–травень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зріс на 4,5%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 11,5%, у господарствах населення – скоротився на 0,7%. 

 

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

На 1 червня 2010р., за розрахунками, господарствами всіх категорій ярі культури посіяно на загальній площі 16,7 млн.га, що на 2,2% більше порівняно з 1 червня 2009р., у тому числі по ярому клину – 15,6 млн.га (на 2,3% менше), по загиблих озимих та багаторічних травах – 1,1 млн.га (у 3,2 раза більше, ніж торік).

По ярому клину зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) посіяно на площі 4,1 млн.га, що на 22,1% менше, ніж на 1 червня 2009р., з них ячменю – 2,8 млн.га (на 26,2% менше); кукурудзи на зерно – 2,5 млн.га (на 17,4% більше), соняшнику на зерно – 4,1 млн.га (на 2,4% більше), цукрових буряків (фабричних) – 488 тис.га (на 48,6% більше), сої – 941 тис.га (на 55,9% більше), кользи (ріпаку ярого) – 63 тис.га (на 55,2% більше),  картоплі – 1,4 млн.га (як і торік), овочів відкритого ґрунту – 447 тис.га (на 2,4% більше, ніж торік).

У структурі посівної площі ярого клину станом на 1 червня 2010р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) займали 26,3%, кукурудза на зерно – 15,9%, соняшник – 26,5%, цукрові буряки (фабричні) – 3,1%, картопля й овочі  – 11,8% посівної площі.         

За інформацією сільськогосподарських підприємств (крім малих), із посіяних восени 2009р. озимих на зерно і зелений корм (включаючи ріпак) у зимовий та весняний період загинуло 1,3 млн.га (15,9% до посіяного), з яких 0,7 млн.га (10,6%) – озимих на зерно (торік частка загиблих площ становила відповідно 5,9% та 1,6%).

У січні–травні 2010р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 1,2 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 7,6% більше порівняно з відповідним періодом 2009р., вироблено 4,2 млн.т молока (на 2,9% менше) та 6,9 млрд.шт. яєць (на 4,7% більше). У сільськогосподарських  підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій на 15,7%, виробництва молока – на 0,8% і яєць – на 8,1%. У господарствах населення зменшено реалізацію худоби та птиці на забій (на 0,1%) та виробництво молока (на 3,8%), але зросло виробництво яєць (на 0,5%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–травні 2010р. становила відповідно 47%, 78% та 42%.

За розрахунками, на 1 червня 2010р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,6 млн. голів (на 3,2% менше, ніж  на 1 червня 2009р.), у тому числі корів – 2,8 млн. (на 4,0% менше); свиней – 8,2 млн. (на 14,2% більше), овець і кіз – 2,3 млн. (на 5,4% більше), птиці всіх видів – 206,0 млн. голів (на 5,1% більше).  

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримується господарствами населення, на 1 червня 2010р. порівняно з початком червня 2009р. скоротилося на 2,2%, у тому числі корів – на 4,2%; водночас поголів’я свиней збільшилося на 12,2%, овець і кіз – на 6,7%, птиці всіх видів – на 4,7%. У домогосподарствах на початок червня 2010р. утримувалось 69,6% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 78,1%, свиней – 56,9%, овець і кіз – 83,8%, птиці – 51,9%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 червня 2009р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 5,5%, у тому числі корів - на 3,3%; овець і кіз – на 0,9%; у той же час зросло поголів’я свиней  (на 16,9%) та птиці всіх видів (на 5,5%).

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах за січень–травень 2010р. перевищив рівень відповідного періоду 2009р. на 14,1%, а його відношення до реалізації тварин на забій становило 108,5% (у січні–травні 2009р. – 110,2%). 

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–травень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зменшився на 13%, у тому числі продукції рослинництва – на 31%, а тваринництва – збільшився на 11%.

 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–травень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зросли на 25%, у тому числі продукції рослинництва – на 41%, тваринництва – на 14%. У травні 2010р. порівняно з квітнем середні ціни реалізації як продукції рослинництва, так і продукції тваринництва знизилися на 7%.

На 1 червня 2010р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 6,0 млн.т зерна (на 28% менше проти   1 червня 2009р.), у тому числі 3,1 млн.т пшениці, 1,1 млн.т ячменю, 1,0 млн.т кукурудзи, 0,5 млн.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 2,5 млн.т зерна (на 22% менше), у тому числі 1,0 млн.т пшениці, 0,6 млн.т ячменю, 0,5 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 3,5 млн.т зерна (на 33% менше), у тому числі зернозберігаючі  – 2,1 млн.т (на 39% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 1,5 млн.т (на 3% менше, ніж на 1 червня 2009р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,4 млн.т (на 9% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 1,1 млн.т (на 0,5% менше, ніж торік).

 

Будівельна діяльність

 

У січні–травні 2010р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 11,0 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 80,0% проти січня–травня попереднього року.

Зниження обсягів будівництва відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, крім робіт з підготовки будівельних ділянок, обсяги яких зросли на 0,4%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 82,1%). Серед них значно (на 57,1%) скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену. Також знижено обсяги робіт з будівництва будівель (на 22,8%), доріг, аеродромів і улаштування поверхні спортивних споруд (на 22,0%) та місцевих трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання (на 20,6%).

Водночас обсяги робіт підприємств, що здійснюють монтаж і встановлення збірних конструкцій, зросли проти відповідного періоду 2009р. на 11,2%.

Знизили обсяги будівництва підприємства 24 регіонів, з них найбільше (на 52,9–54,5%) – Закарпатської, Волинської  та Чернівецької областей.

Разом із тим зросли обсяги робіт у Запорізькій і Полтавській (відповідно на 10,9% та 11,0%), Житомирській (на 0,8%) областях.

Більше половини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 4 регіонів країни (Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та м. Києва), зокрема, 25,8% – будівельниками столиці.

 

Транспорт

 

За січень–травень 2010р. підприємствами транспорту перевезено 298,8 млн.т вантажів, що на 14,4% більше, ніж за січень–травень 2009р. Вантажооборот зріс на 13,8% і становив 159,4 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–травнем 2009р. зросло на 14,7%, у тому числі відправлення вантажів – на 14,6%. Відправлення вантажів зросло на Придніпровській залізниці на 28,4%, Одеській – на 20,5%, Львівській – на 13,7%, Південно-Західній – на 9,6% та  Донецькій – на 8,3%. На Південній залізниці відправлення вантажів залишилося на рівні 5 місяців 2009р. Відправлення лісових вантажів збільшилося на 65,4%, брухту чорних металів – на 53,1%, залізної та марганцевої руди – на 37,5%, коксу – на 27,7%, чорних металів – на 16,7%, нафти і нафтопродуктів – на 10,6%, хімічних і мінеральних добрив – на 7,3%, будівельних матеріалів – на 9,5%, кам’яного вугілля – на 4,7%. Відправлення цементу знизилося на 8,1%, зерна та продуктів перемелу – на 37,3%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 3,2 млн.т, що на 10,8% більше, ніж за січень–травень 2009р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–травнем 2009р. зросли на 41,4%, морського транспорту – зменшилися на 9,4%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 68,8%, морським – на 5,5%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 1,8% і становив 63,6 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 81,4%, експортних – на 1,2%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 17,5% та внутрішнього сполучення – на 41,9%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – збільшилася на 5,7% і становила 7,0 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2010р. перевезено 54,9 млн.т вантажів, що на 12,3% більше, ніж за січень–травень 2009р., та виконано вантажооборот у обсязі 14,8 млрд.ткм - на 20,2% більше.

Магістральними трубопроводами у січні–травні 2010р. транспортовано 70,7 млн.т вантажів, що на 15,7% більше, ніж у січні–травні 2009р. Перекачка газу зросла на 31,9%, аміаку – на 21,5%. Перекачка нафти скоротилася на 25,4%. Транзит газу зріс на 41,4%. Транзит нафти зменшився  на 35,5%, аміаку – на 4,8%.

За 5 місяців 2010р. авіаційним транспортом перевезено 33,6 тис.т вантажів, що на 1,9% менше, ніж за січень–травень 2009р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 151,0 млн.ткм, що на 9,7% більше порівняно з січнем–травнем 2009р.

За січень–травень 2010р. послугами пасажирського транспорту скористалися 2,8 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 49,2 млрд.пас.км, що становить відповідно 91,9% та 96,3% від обсягів січня–травня 2009р.

Залізничним транспортом за січень–травень 2010р. відправлено 171,9 млн. пасажирів, що на 1,2% менше, ніж за січень–травень 2009р. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 3,3%, Львівській – на 1,8%, Придніпровській – на 1,4%, Південній та Південно-Західній – на 0,6%. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросло на 0,7%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,5 млрд. пасажирів, що на 8,0% менше, ніж за січень–травень 2009р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,7%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем–травнем 2009р. скоротилися на 3,4%. Підприємства м.Севастополя, які виконали 92,2% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 3,6%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 8,1% порівняно з січнем–травнем 2009р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (96,5%), у січні–травні 2010р. збільшили перевезення пасажирів на 9,6%. Авіаційним транспортом перевезено 1,9 млн. пасажирів, що на 11,9% більше, ніж за січень–травень 2009р. За січень–травень 2010р. міським електротранспортом перевезено 1,1 млрд. пасажирів, що на 9,3% менше порівняно з січнем–травнем 2009р.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–квітні 2010р. експорт товарів становив 14562,5 млн.дол. США, імпорт – 16443,7 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2009р. експорт збільшився на 28,1%, імпорт – на 23%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1881,2 млн.дол. (за січень–квітень 2009р. також негативне – 1996,6 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 195 країн світу.

До країн СНД було експортовано 35,6% усіх товарів, до країн ЄС – 23,8% (у січні–квітні 2009р. – відповідно 32,7% та 23,1%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (25,3% експортних та 37,2% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до усіх основних країн-партнерів: Італії – на 71,9%, Російської Феде­рації – на 70%, Туреччини – на 65,1%, Польщі – на 60,6%, Індії - на 48%, Білорусі – на 38,4%, Німеччини - на 35,1%.

Порівняно з січнем–квітнем 2009р. збільшився експорт залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання у 2,4 раза, енергетич­них матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – у 2,1 раза, руд, шлаків і золи - на 73,8%, меха­нічних машин – на 39,3%, чорних металів – на 36,7%. Натомість зменшився експорт насіння і плодів олійних рослин - на 41,7%, виробів з чорних металів – на 23,7%, зернових культур – на 17,9%.

Із країн СНД імпортовано 44,2% усіх товарів, із країн ЄС – 31,4% (у січні–квітні 2009р. – відповідно 45,5% та 31,2%).

Збільшились проти січня–квітня 2009р. обсяги імпортних по­ставок з Російської Федерації (у 2,1 раза), Китаю (на 48,7%), Білорусі (на 35,6%), Італії (на 23,6%), Польщі (на 9,8%), Німеччини (на 9,4%), США (на 5,7%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшився імпорт руд, шлаків і золи – у 2 рази, чорних металів – на 82,1%, електричних машин – на 79,6%, полімерних матеріалів, пластмаси – на 39,2%, інших продуктів хімічної промисловості – на 37%, паперу та картону – на 33%, енергетич­них матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – на 12,4%, наземних транспортних засобів, крім залізничних – на 12,3%, механічних машин – на 9,8%. Зменшився імпорт м’яса та харчових субпродуктів – на 46,9%, взуття – на 4,3%, органічних хімічних сполук – на 3,5%.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції з товарами підприємства м. Києва, Донецької та Дніпропетровської областей.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–травень 2010р. становив 359,7 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–травнем 2009р. збільшився на 4,7%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2010р. становив 188,6 млрд.грн., що на 1,1% більше обсягу січня–травня 2009р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,5%. В обороті організованих ринків 17% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–травень 2010р. становив 6,4 млрд.грн. і проти січня–травня 2009р. склав 99,5%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–травень 2010р. становив 99,4 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 1,1% більше обсягу січня–травня 2009р.

 

Фінанси

 

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень–квітень 2010р. становив 11,6 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 49,6 млрд.грн., збитків – 38,0 млрд.грн.).

Протягом січня–квітня 2010р. збитково працювало 48,2% підприємств. Найбільше таких підприємств у будівництві (63,1% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), наданні комунальних та  індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту (56,2%), транспорті та зв’язку (51,8%), промисловості (50,0%).  

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2010р. становив 103,7% (у січні–травні 2009р. – 107,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 6,0%. Найбільше зросли ціни на овочі (на 31,0%). На 15,9–5,1% стали дорожчими цукор, сири, кисломолочна продукція, фрукти, м’ясо птиці, маргарин, хліб та олія. Разом з цим на 22,7% та 15,6% подешевшали яйця та тваринні жири; на 2,7% та 2,3% знизилися ціни на свинину та рис.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 6,9%, у тому числі тютюнові вироби – на 11,1%, алкогольні напої – на 2,7%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,7%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 2,6% насамперед зумовлено зростанням вартості санаторно-курортних (на 6,7%) та амбулаторних послуг (на 4,6%).

Зростання цін на транспорт у цілому на 5,2% відбулося передусім за рахунок подорожчання палива та мастил на 13,9%. Крім того, на 3,0% стали дорожчими перевезення автодорожнім пасажирським транспортом. Водночас на 0,5% знизилася вартість авіаційних перевезень.

На 3,4–0,5% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, закладів освіти, одяг і взуття.

Разом із тим на 3,5–2,2% подешевшали туристичні послуги, аудіотехніка, фотоапаратура й обладнання для обробки інформації та побутова техніка.

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні–травні 2010р.  становив  114,9% (у січні–травні 2009р. – 102,8%).

У добувній промисловості ціни зросли на 36,9%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 17,7%, переробній промисловості – на 11,6%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–квітні 2010р. становив 105,3% (у січні–квітні 2009р. – 101,0%).

Найбільше зростання цін (на 6,4–5,3%) зафіксовано у будівництві об’єктів транспорту та зв’язку, переробної промисловості, закладів освіти.

 

Доходи населення

 

У січні–квітні 2010р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2021 грн. і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 17,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин і виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6–2,9 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, а також на підприємствах із виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри і не перевищував 63% від середнього по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, разом із тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по Україні: у м.Києві – 3155 грн., Донецькій –2303 грн., Дніпропетровській – 2149 грн., Київській – 2046 грн. та Луганській – 2041 грн. областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Волинській, Чернігівській та Херсонській областях і не перевищував 76% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. становив 106,0%, а у квітні 2010р. відносно березня 2010р. – 100,2%.

Упродовж січня–квітня 2010р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 15,3%, або на 224,8 млн.грн., і на 1 травня досягла 1,7 млрд.грн., що дорівнює 7,3% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2010р.

Збільшення загальної суми заборгованості зумовлено насамперед зростанням боргів працівникам економічно активних підприємств. Упродовж січня–квітня 2010р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 15,8% (на 150,9 млн.грн.) і на 1 травня становила 1,1 млрд.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах промисловості (на 68,7 млн.грн.), здебільшого за рахунок підприємств із виробництва машин та устатковання (на 29,7 млн.грн.), виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (на 21,1 млн.грн.) і виробництва транспортних засобів та устатковання (на 16,9 млн.грн.), а також сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (на 30,2 млн.грн.), транспорту та зв’язку (на 27,2 млн.грн.).

Зростання суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 22 регіонах, при цьому найбільше – у Харківській (на 26,6 млн.грн.), Київській (на 22,8 млн.грн.) та Луганській (на 22,4 млн.грн.) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 травня 2010р. становила 431,2 тис. осіб, або 4,0% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2567 грн., що на 21,8% більше від середнього розміру заробітної плати за квітень 2010р.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 червня 2010р. становила 15,7 тис.грн.

У січні–квітні 2010р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 207,8 тис. сімей, що становило 88,2% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 163,5 тис., у сільській місцевості - 44,3 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2010р. становила 24,4 млн.грн., з неї у міських поселеннях – 21,8 млн.грн., у сільській місцевості - 2,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у квітні 2010р. становив 67,9 грн.

Крім того, 55,2 тис. сімей (60,9% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 21,3 тис. сімей, у сільській місцевості - 33,9 тис. сімей.

Середній розмір призначеної у квітні 2010р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 304,9 грн.

У січні–квітні 2010р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 6,8 млн.грн.

У січні–квітні 2010р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 12,2 млрд.грн. (92,2% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у квітні 2010р. порівняно з березнем на 5,8% і на початок травня становила 11444,8 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,5 місяця.

У квітні 2010р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 33,5% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 27,8%, вивезення побутових відходів – 23,8%, централізоване водопостачання та водовідведення – 22,5%, газопостачання – 19,8%.

 

Ринок праці

 

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 червня 2010р. становила 434,7 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи упродовж травня 2010р. звернулося 84,8 тис. незайнятих громадян проти 103,1 тис. у квітні (у травні 2009р. – 85,3 тис. осіб).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 червня 2010р. становила 419,4 тис. осіб, або 21,4% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Серед них 10,8% втратили роботу з економічних причин. Допомогу по безробіттю отримували 73,4% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за травень 2010р. скоротився на 0,1 відсоткового пункта і на 1 червня 2010р. становив 1,5% населення працездатного віку. Зменшення зазначеного показника відбулося в основному за рахунок населення сільської місцевості, де він знизився на 0,2 відсоткового пункта і становив 1,9% населення працездатного віку. Серед міського населення показник також знизився на 0,1 відсоткового пункта і становив 1,3% населення працездатного віку.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Житомирській і Полтавській областях (2,6%), а найнижчий – у м.Києві (0,3%).

Скорочення обсягів зареєстрованого безробіття у травні 2010р. спостерігалося в усіх регіонах країни.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у травні 2010р. збільшилася на 3,6 тис., або на 4,8%, і на кінець місяця становила 80,2 тис. (у травні 2009р. – 85,3 тис.). Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) 46,4% передбачалося для робітників, 35,9% – для службовців, решта – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, знизилося з 62 осіб на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець квітня 2010р. до 54 осіб на кінець травня. У регіональному розрізі спостерігається значна диференціація зазначеного показника: від 3 осіб у м.Києві до 273 осіб у Хмельницькій області.

За сприяння державної служби зайнятості у травні 2010р. було працевлаштовано 73,3 тис. осіб проти 94,6 тис. у квітні  (у травні 2009р. –  73,1 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 46,9%, а молодь у віці до 35 років – 45,2%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з квітнем 2010р. скоротився на 2,0 відсоткового пункта і в травні становив 13,2%. Скорочення зазначеного показника за вказаний період спостерігалося в більшості регіонів країни.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у травні 2010р. на допомогу по безробіттю було витрачено 215,6 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 324,8 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 664 грн., що дорівнює 75,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (884 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 травня 2010р. в Україні, за оцінкою, проживало 45888,4 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2010р. чисельність населення зменшилася на 74,6 тис. осіб, або на 4,9 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (80,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (5,9 тис. осіб).

Порівняно з січнем–квітнем 2009р. обсяг природного скорочення зменшився на 7,0 тис. осіб, або з 5,8 до 5,3 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Народжуваність у січні–квітні 2010р. зменшилася порівняно з  відповідним періодом минулого року з 11,0 до 10,6 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність – з 16,8 до 15,9 особи.

Рівень міграційного приросту населення в Україні у січні–квітні 2010р. залишився на рівні відповідного періоду минулого року – 0,4 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Серед прибулих в Україну упродовж січня–квітня 2010р. 78,2% становили іммігранти з країн СНД і 21,8% – з інших країн. Серед вибулих з України 55,5% виїхали до країн СНД і 44,5% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–травня 2010р. зареєстровано 212,5 тис. злочинів, що на 31% більше, ніж у січні–травні 2009р., з числа яких 2,4 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ і прокуратури кримінальних проявів 36,8% (на 0,1 відсоткового пункта більше, ніж у січні–травні 2009р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 62,3% становили злочини проти власності, 11% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,8% – злочини у сфері службової діяльності, 3,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,6% злочини проти життя та здоров’я особи, 3,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,6% злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2,6% – злочини проти громадської безпеки, 2,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,9% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом 5 місяців 2010р. скоєно 992 умисні вбивства і замахи на вбивство, 1527 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 244 зґвалтування і замахи на зґвалтування (на 8,1%; 15% та 18,4% менше, ніж у січні–травні 2009р.).

Кількість крадіжок (103,3 тис.) порівняно із січнем–травнем 2009р. збільшилась у 2,5 раза, проте кількість грабежів (9,3 тис.) та розбоїв (1,8 тис.) зменшилась відповідно на 18,7% та 26,8%. Кількість випадків шахрайства (7,9 тис.) порівняно із січнем–травнем 2009р. збільшилась на 31,7%, проте хабарництво (1,3 тис.) зменшилось на 6,1%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури України за січень–травень 2010р. виявлено 193 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 1381 злочин, з яких 78,6% (на 5,1 відсоткового пункта менше, ніж у січні–травні 2009р.) становили тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільше зростання кількості злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями, спостерігалося в Харківській – у 2,7 раза, Хмельницькій, Сумській областях та м.Києві – у 2 рази.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2010р. становила 126,5 тис. осіб (на 50,6% більше, ніж у січні–травні 2009р.), з числа яких 41,3 тис. жінки, 10,7 тис. пенсіонери та 4,5 тис. – неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (73,5%) від крадіжок – 83,8 тис. та грабежів – 9,2 тис. осіб, серед яких кожна третя особа – жінка (31,8 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 3,1 тис. осіб, з яких 22,8% загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 2286 осіб, з числа яких 16,9% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 37,8% було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (92,9 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, 28,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких кожний другий має незняту або непогашену судимість, 20,5% вчинили злочин у групі, 15,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб 13,1% жінки, 6,5% неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 68,9%.