Архів: 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень–червень 2010 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

Промисловість

 

У червні 2010р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислового виробництва становив 8,9%, за I півріччя 2010р. – 12%. Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем–червнем 2009р. збільшився на 6,1%, у тому числі на підприємствах з добування металевих руд – на 28,1%. Зменшився випуск продукції у добуванні кам’яного вугілля (на 3%), вуглеводнів (на 8,6%). За І півріччя 2010р. видобуто 9,6 млрд.м3 природного газу, 1,3 млн.т сирої нафти та виготовлено (видобуто) 27,3 млн.т готового вугілля, 38,8 млн.т руди та концентратів залізних неагломерованих.

У переробній промисловості приріст виробництва продукції за І півріччя 2010р. становив 13,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 0,8%, у тому числі у виробництві олії та жирів – на 10,3%, кондитерській та м’ясній промисловості – відповідно на 4,6% та на 5,3%. Водночас зменшився обсяг продукції у виробництві напоїв (на 4%), переробленні та консервуванні овочів та фруктів (на 5,8%), молочній та тютюновій промисловості (відповідно на 4% та на 2,3%). За січень–червень 2010р. випущено 1,6 млн.т нерафінованої соняшникової олії, 342 тис.т фруктових та овочевих соків, нектарів, 17,2 тис.т натуральних консервованих овочів, 9,6 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 1,3 млн.дал коньяку, 19,5 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 149 млн.дал пива, 74,8 млн.дал безалкогольних напоїв, 33,9 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини і телятини, 62 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 322 тис.т свіжих чи охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 125 тис.т виробів ковбасних, 383 тис.т молока обробленого рідкого, 37,2 тис.т вершкового масла, 103 тис.т сирів жирних, 241 тис.т продуктів кисломолочних, 38,9 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

У легкій промисловості приріст виробництва продукції становив 7,5%, у тому числі у текстильному виробництві – 15,8%, у виробництві одягу, хутра та виробів з хутра – 3,4%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 5,1%. За 6 місяців 2010р. випущено 43,1 млн.м2 тканин, 34,6 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів, 1,6 млн.шт. одягу верхнього трикотажного, 11,7 млн. пар взуття.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції збільшився на 12%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності – на 1,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст продукції становив 1,1%. За 6 місяців 2010р. випущено 9,3 млн.т коксу, 1,8 млн.т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного, по 1,2 млн.т бензину моторного з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше та мазутів паливних важких.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяг продукції за І півріччя 2010р. збільшився на 21,4%, у тому числі на підприємствах з випуску основної хімічної продукції – на 20,8%, лаків і фарб – на 2,5%, фармацевтичного виробництва – на 37,6%, мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів – на 9,2%, гумових та пластмасових виробів – відповідно  на 16,7% та на 7,7%. За січень–червень 2010р. вироблено 1,2 млн.т добрив азотних мінеральних чи хімічних, 2,0 млн.т аміаку синтетичного, 25,8 тис.т мила і поверхнево-активних органічних препаратів, 557 тис.т кислоти сірчаної та 2,4 млн. шин.

 На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції збільшився на 4%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів приріст продукції у січні–червні 2010р. становив 19,1%, у тому числі на підприємствах із випуску чавуну, сталі та феросплавів – 18,8%, труб – 13,9%, інших видів первинного оброблення сталі – 25,7%, готових металевих виробів – 19,8%, кольорових металів – 12,8%. За 6 місяців 2010р. виплавлено 13,9 млн.т чавуну, 16,7 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 8,4 млн.т готового прокату, 853 тис.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.

На підприємствах машинобудування обсяги виробництва продукції збільшились на 30,1%, у тому числі на підприємствах із випуску залізничного рухомого складу – на 156,7%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – на 74,5%, для металургії – на 7,3%, апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – на 23,7%, машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва – на 44,6%, електричних машин та устатковання – на 12,9%, автомобільного транспорту – на 2,2%. За січень–червень 2010р. вироблено 54,7 тис. пральних машин, 1,9 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 456 верстатів для оброблення дерева, 27,2 тис. легкових автомобілів, 1,1 тис. автобусів.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень–червень 2010р. збільшився на 12,5%. Усього було вироблено 93,3 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі атомними електростанціями – 43,6 млрд.кВт·год, тепловими – 41,3 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–червень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зріс на 3,4%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 7,7%, у господарствах населення – на 0,3%.

 

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у %

до відповідного періоду попереднього року)

 

Обсяг виробництва продукції рослинництва за І півріччя 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. був меншим на 3,0%, у тому числі в  аграрних підприємствах – на 19,4%, а в господарствах населення збільшився на 10,9%.

На 1 липня 2010р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 358 тис.га, що на 45,5% менше, ніж на початок липня 2009р.; намолочено 0,9 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 48,3% менше. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 24,6 ц зерна (на 1,4 ц менше, ніж торік).

Під урожай 2010р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 26,7 млн.га, з них в аграрних підприємствах – на 18,8 млн.га (70,3% загальних площ), у господарствах населення – на 7,9 млн.га (29,7%).

Порівняно з 2009р. загальна посівна площа зменшилась на 254 тис.га (на 0,9%), у тому числі в аграрних підприємствах – на 420 тис.га (на 2,2%), у господарствах населення – збільшилась на 166 тис.га (на 2,1%).

Більше половини зайнятих посівами площ (56,6%) відведено під зернові культури – 15,1 млн.га (на 709 тис.га, або на 4,5%, менше, ніж торік). Порівняно з 2009р. спостерігається значне розширення площ посівів під кукурудзою на зерно (на 588 тис.га, або на 27,4%), зернобобовими культурами (на 59 тис.га, або на 16,8%), сорго (на 8 тис.га, або на 35,2%) та рисом (на 5 тис.га, або на 19,1%, більше) і суттєве зменшення площ під ячменем озимим та ярим (на 607 тис.га, або на 11,9% менше), пшеницею озимою та ярою (на 391 тис.га, або на 5,7%), житом озимим і ярим (на 181 тис.га, або на 38,6%), вівсом (на 104 тис.га, або на 24,1%), гречкою (на 58 тис.га, або на 21,2%), просом (на 30 тис.га, або на 25,1%).

У групі технічних культур відбулося скорочення посівів ріпаку озимого та ярого на 153 тис.га (на 14,4%), але збільшено площі посівів соняшнику – на 186 тис.га (на 4,4%), цукрових буряків (фабричних) – на 181 тис.га (на 56,0%); сої – на 426 тис.га (на 66,0%).

Посівні площі картоплі під урожай 2010р. становлять 1,4 млн.га (на 0,1% менше, ніж у 2009р.),  овочів  – 460 тис.га (на 2,1% більше).

Площа кормових культур, загальний розмір якої становить 2,5 млн.га, зменшилася порівняно з 2009р. на 148 тис.га (на 5,6%) за рахунок значного скорочення площ в аграрних підприємствах (на 10,3%).

У всіх категоріях господарств до закінчення сівби ярих культур площа загибелі озимих на зерно і зелений корм, посіяних восени під урожай 2010р., становила 1366 тис.га (у 2,6 раза більше, ніж загинуло озимих культур, посіяних під урожай 2009р.), а її частка в площі посіву склала 13,4% (торік – 5,2%). У структурі площі загибелі озимих на зерно і зелений корм найбільшу частку займають ріпак озимий – 46,3% (633 тис.га) та озима пшениця  – 41,2% (563 тис.га).

У І півріччі 2010р. обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2009р. зріс на 4,1%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 11,0%, у господарствах населення – скоротився на 0,8%.

У січні–червні 2010р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 1,4 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 7,3% більше порівняно з відповідним періодом 2009р., вироблено 5,5 млн.т молока (на 3,2% менше) та 8,5 млрд.шт. яєць (на 5,4% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій (на 14,4%) та виробництва яєць (на 8,9%), але скоротилося виробництво молока (на 0,1%). У господарствах населення скорочено виробництво м’яса (на 0,1%), молока (на 3,9%), але зросло виробництво яєць (на 1,3%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у І півріччі 2009р. складала відповідно 46%, 79% та 44%.

За розрахунками, на 1 липня 2010р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,6 млн. голів (на 3,2% менше, ніж на 1 липня 2009р.), у тому числі корів – 2,8 млн. (на 3,9% менше), свиней – 8,3 млн. (на 14,5% більше), овець і кіз – 2,2 млн. (на 4,7% більше), птиці всіх видів – 233,1 млн. голів (на 4,7% більше).  

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримувалося населенням на 1 липня 2010р., порівняно з минулорічним скоротилося на 2,3%, у тому числі корів – на 4,0%; зросло поголів’я свиней (на 13,1%), овець і кіз (на 6,0%), птиці всіх видів (на 3,4%). У домогосподарствах на початок липня 2010р. утримувалось 69,9% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 78,2%, свиней – 57,0%, овець і кіз – 84,1%, птиці всіх видів – 55,7%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 липня 2009р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби (на 5,4%), у тому числі корів (на 3,7%) та овець і кіз (на 1,6%); зросло поголів’я свиней (на 16,4%) та птиці всіх видів (на 6,4%).

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах на 13,2% перевищив рівень І півріччя 2009р., а його відношення до реалізації тварин на забій становило 108,4% (у січні–червні 2009р. – 109,8%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшилися на 4,2%, а свиней – зросли на 3,5%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–червень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зменшився на 11%, у тому числі продукції рослинництва – на 29%, а тваринництва – збільшився на 11%.

 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–червень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зросли на 23%, у тому числі продукції рослинництва – на 38%, тваринництва – на 12%. У червні 2010р. порівняно з травнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції знизилися на 6%, у тому числі продукції рослинництва – на 10%, тваринництва – на 3%.

За I півріччя 2010р. на переробні підприємства загалом надійшло 673 тис.т живої ваги худоби та птиці (на 30,2% більше, ніж за І півріччя 2009р.) та 2332 тис.т молока (на 3,3% менше). Із загального обсягу надходжень від усіх категорій аграрних товаровиробників закуплено 233 тис.т худоби та птиці (на 20,3% більше, ніж торік) та 2309 тис.т молока (на 2,4% менше). Крім того, переробними підприємствами використано для переробки 437 тис.т власно вирощеної худоби та птиці (на 36% більше).

На 1 липня 2010р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 4,9 млн.т зерна (на 33% менше проти 1 липня 2009р.), у тому числі 2,4 млн.т пшениці, 1,1 млн.т ячменю, 0,7 млн.т кукурудзи, 0,4 млн.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 2,2 млн.т зерна (на 25% менше), у тому числі 0,8 млн.т пшениці, 0,7 млн.т ячменю, 0,4 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 2,7 млн.т зерна (на 38% менше), у тому числі зернозберігаючі – 1,6 млн.т (на 43% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 1,0 млн.т (на 14% менше, ніж на     1 липня 2009р.), із них в аграрних підприємствах – 0,3 млн.т (на 6% більше), а в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 0,7 млн.т (на 19% менше, ніж торік).

 

Будівельна діяльність

 

У січні–червні  2010р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 14,3 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 80,7% проти січня–червня попереднього року.

Зниження обсягів будівництва в січні–червні 2010р. проти  відповідного періоду попереднього року відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, крім робіт з підготовки будівельних ділянок, обсяги яких зросли на 1,5%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються  будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 82,5%). Серед них значно (на 54,2%) скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену. Також знижено обсяги робіт з будівництва доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (на 29,1%), місцевих трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання (на 23,7%) і будівель (на 19,8%).

Водночас обсяги робіт підприємств, що здійснюють монтаж і встановлення збірних конструкцій, зросли проти відповідного періоду 2009р. на 1,8%.

Знизили обсяги будівництва підприємства 25 регіонів. Серед них найбільше (на 56,8–50,0%) – будівельники Чернівецької, Закарпатської  та Волинської областей.

Разом із тим зросли обсяги робіт у Запорізькій та Полтавській (відповідно на 8,3% та 12,1%) областях.

Більше половини загального обсягу будівництва виконано підприєм-ствами 4 регіонів (Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та м.Києва), зокрема, 25,4% – будівельниками столиці.

 

Транспорт

 

За січень–червень 2010р. підприємствами транспорту перевезено 359,2 млн.т вантажів, що на 13,9% більше, ніж за січень–червень 2009р. Вантажооборот зріс на 14,2% і становив 193,6 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–червнем 2009р. зросло на 15,1%, у тому числі відправлення вантажів – на 15,2%. Відправлення вантажів зросло на Придніпровській залізниці на 27,9%, Одеській – на 20,0%, Львівській – на 17,8%, Південно-Західній – на 11,7%, Донецькій – на 9,0%, Південній – на 1,2%. Відправлення лісових вантажів збільшилося на 60,3%, брухту чорних металів – на 46,8%, залізної та марганцевої руди – на 36,8%, коксу – на 23,0%, будівельних матеріалів – на 16,1%, чорних металів – на 15,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 7,9%, кам’яного вугілля – на 6,8%, нафти і нафтопродуктів – на 5,3%. Відправлення цементу знизилося на 3,8%, зерна та продуктів перемелу – на 38,9%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 4,3 млн.т, що на 17,8% більше, ніж за січень–червень 2009р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–червнем 2009р. зросли на 61,2%, морського транспорту – зменшилися на 12,2%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 76,8%, морським – на 6,7%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 2,4% і становив 75,3 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 76,1%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 17,7%, експортних – на 0,5% та внутрішнього сполучення – на 24,2%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – збільшилася на 4,3% і становила 8,4 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2010р. перевезено 68,7 млн.т вантажів, що на 12,6% більше, ніж за січень–червень 2009р., та виконано вантажооборот у обсязі 17,7 млрд.ткм, який зріс на 16,7%.

Магістральними трубопроводами у січні–червні 2010р. транспортовано 80,4 млн.т вантажів, що на 11,6% більше, ніж у січні–червні 2009р. Перекачка газу зросла на 25,9%, аміаку – на 35,9%. Перекачка нафти скоротилася на 25,9%. Транзит газу зріс на 30,5%, аміаку – на 7,1%. Транзит нафти зменшився  на 35,3%.

За 6 місяців 2010р. авіаційним транспортом перевезено 40,4 тис.т вантажів, що на 0,3% менше, ніж за січень–червень 2009р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 180,1 млн.ткм, що на 8,3% більше порівняно з січнем–червнем 2009р.

За січень–червень 2010р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,4 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 62,2 млрд.пас.км, що становить відповідно 92,3% та 97,7% від обсягів січня–червня 2009р.

Залізничним транспортом за січень–червень 2010р. відправлено 211,5 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,7% менше, ніж за січень–червень 2009р. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 2,8%, Львівській – на 1,7%, Придніпровській – на 1,0%, Південній – на 0,5% та Південно-Західній – на 0,7%. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросло на 0,8%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,9 млрд. пасажирів, що на 7,9% менше, ніж за січень–червень 2009р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,8%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем–червнем 2009р. скоротилися на 1,5%. Підприємства м.Севастополя, які виконали 88,9% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 1,8%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 10,6% порівняно з січнем–червнем 2009р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (96,3%), у січні–червні 2010р. збільшили перевезення пасажирів на 11,8%. Авіаційним транспортом перевезено 2,5 млн. пасажирів, що на 13,8% більше, ніж за січень–червень 2009р. За січень–червень 2010р. міським електротранспортом перевезено 1,3 млрд. пасажирів, що на 8,6% менше порівняно з січнем–червнем 2009р.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–травні 2010р. експорт товарів становив 18769 млн.дол. США, імпорт – 20869,3 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2009р. експорт збільшився на 31,4%, імпорт – на 25,9%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2100,3 млн.дол. (за січень–травень 2009р. також негативне – 2290,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 200 країн світу.

До країн СНД було експортовано 35,1% усіх товарів, до країн ЄС – 24,2% (у січні–травні 2009р. – відповідно 33% та 22,6%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (24,9% експортних та 37,1% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Італії – на 89,7%, Польщі – на 71,8%, Російської Феде­рації – на 68,2%, Туреччини – на 56,8%, Білорусі – на 40,7%, Німеччини - на 37,8%, Індії - на 25,6%.

Порівняно з січнем–травнем 2009р. збільшився експорт залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання – у 2,6 раза, енергетич­них матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – у 2,2 раза, руд, шлаків і золи - на 84,5%, молока та молочних продуктів, яєць; меду – на 69,1%, чорних металів – на 47,3%, жирів та олії тваринного або рослинного походження – на 36,6%, механічних машин – на 35,4%, електричних машин – на 16,9%. Натомість зменшився експорт зернових культур – на 26%, виробів з чорних металів – на 17,3%.

Із країн СНД імпортовано 44,1% усіх товарів, із країн ЄС – 31,3% (у січні–травні 2009р. – відповідно 45,2% та 32,2%).

Збільшились проти січня–травня 2009р. обсяги імпортних по­ставок з Російської Федерації (у 2,2 раза), Китаю (на 61,4%), Білорусі (на 31,6%), Італії (на 20,4%), США (на 11,8%), Польщі (на 10,5%), Німеччини (на 9,6%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшився імпорт руд, шлаків і золи – у 2 рази, чорних металів – на 74,8%, електричних машин – на 72,2%, полімерних матеріалів, пластмаси – на 40,7%, наземних транспортних засобів, крім залізничних, – на 27,3%, фармацевтичної продукції на – 19,4%, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – на 16,8%, механічних машин – на 7,7%.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції з товарами підприємства м.Києва, Донецької та Дніпропетровської областей.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–червень 2010р. становив 440,8 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–червнем 2009р. збільшився на 5%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2010р. становив 231,4 млрд.грн., що на 2,3% більше обсягу січня–червня 2009р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,7%. В обороті організованих ринків 16,7% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–червень 2010р. проти січня–червня попереднього року збільшився на 1,1% і становив 8 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–червень 2010р. становив 121,6 млрд.грн., що в порівнянних цінах на 2,5% більше обсягу січня–червня 2009р.

 

Фінанси

 

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень–травень 2010р. становив 20,2 млрд.грн. (загальна сума прибутку – 63,6 млрд.грн., збитків – 43,4 млрд.грн.).

Протягом січня–травня 2010р. збитково працювало 47,1% підприємств. Найбільше таких підприємств у будівництві (61,4% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), наданні комунальних та  індивідуальних  послуг,  діяльності у сфері культури та  спорту (54,6%), транспорті та зв’язку (50,9%), промисловості  і діяльності готелів та ресторанів (по 48,5%).

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2010р. становив 103,3% (у січні–червні 2009р. – 108,6%).

За січень–червень 2010р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,1%. Найбільше зростання цін спостерігалося на овочі – на 25,2%. На 16,1–9,0% стали дорожчими цукор, фрукти, кисломолочна продукція, м’ясо птиці, сири; на 5,9–4,8% – хліб, олія, риба та продукти з риби. Разом із цим на 37,0% та 22,2% подешевшали яйця та тваринні жири; на 5,5–1,0% – рис, свинина та молоко.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 7,2%, у тому числі тютюнові вироби – на 11,4%, алкогольні напої – на 3,1%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,0%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 2,8% насамперед зумовлено зростанням вартості санаторно-курортних (на 9,8%) та амбулаторних послуг (на 4,9%).

Зростання цін на транспорт у цілому на 4,7% відбулося передусім за рахунок подорожчання палива та мастил на 11,8%. Крім того, на 3,4% стали дорожчими перевезення автодорожнім пасажирським транспортом. Водночас на 0,4% знизилася вартість авіаційних перевезень.

На 3,9–0,6% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, закладів освіти, одяг і взуття.

Разом із тим на 2,8–2,4% подешевшали туристичні послуги, аудіотехніка, фотоапаратура й обладнання для обробки інформації та побутова техніка.

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні–червні 2010р.  становив  114,3% (у січні–червні 2009р. – 104,2%).

У добувній промисловості ціни зросли на 36,9%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 19,8%, переробній промисловості – на 10,3%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–травні 2010р. становив 107,3% (у січні–травні 2009р.  – 100,7%).

Найбільше зростання цін (на 8,4–7,5%) зафіксовано у будівництві об’єктів транспорту та зв’язку, сільськогосподарського призначення, переробної та добувної промисловості.

 

Доходи населення

 

У січні–травні 2010р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2058 грн. і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 17,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6–3,0 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, а також на підприємствах із виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри і не перевищував 62% від середнього по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м.Києві – 3192 грн., Донецькій – 2342 грн., Дніпропетровській – 2194 грн., Київській – 2094 грн. та Луганській – 2075 грн. областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Волинській, Чернігівській та Херсонській областях і не перевищував 77% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. становив 107,2%, а в травні 2010р. відносно квітня 2010р. – 105,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 червня 2010р. становила 1887 млн.грн., що більше на 28,1%, ніж на початок року.

Водночас, за оперативними даними, до 15 червня 2010р. суму заборгованості скорочено на 225,2 млн.грн. і на цю дату вона становила 1662 млн.грн.

Збільшення загальної суми заборгованості зумовлено насамперед зростанням боргів працівникам економічно активних підприємств. Упродовж січня–травня 2010р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 35,9% (на 343,0 млн.грн.) і на 1 червня становила 1,3 млрд.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах промисловості (на 197,4 млн.грн.), здебільшого за рахунок підприємств із добування паливно–енергетичних корисних копалин (на 67,0 млн.грн.), виробництва машин та устатковання (на 43,3 млн.грн.), виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (на 39,3 млн.грн.) і виробництва транспортних засобів та устатковання (на 34,7 млн.грн.), а також транспорту та зв’язку (на 49,3 млн.грн.), сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (на 46,9 млн.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 червня 2010р. становила 467,8 тис. осіб, або 4,4% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2777 грн., що на 26,2% більше від середнього розміру заробітної плати за травень 2010р.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 липня 2010р. становила 64,6 тис.грн.

У січні–травні 2010р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 261,5 тис. сімей, що становило 85,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 206,1 тис., у сільській місцевості - 55,4 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–травні 2010р. становила 27,9 млн.грн., з неї у міських поселеннях – 25,1 млн.грн., у сільській місцевості - 2,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в травні 2010р. становив 64,1 грн.

Крім того, 73,7 тис. сімей (64,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 25,7 тис. сімей, у сільській місцевості - 48,0 тис. сімей.

Середній розмір призначеної у травні 2010р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 311,5 грн.

У січні–травні 2010р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 18,6 млн.грн.

У січні–травні 2010р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 14,3 млрд.грн. (96,8% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у травні 2010р. порівняно з квітнем на 4,8% і на початок червня становила 10897,5 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 3,7 місяця.

У травні 2010р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 33,6% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 27,9%, вивезення побутових відходів – 24,7%, централізоване водопостачання та водовідве-дення – 22,6%, газопостачання – 21,1%.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна чисельність економічно активного населення віком 15–70 років (інформацію наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І квартал 2010р.) становила 22,1 млн. осіб, з яких 20,1 млн. були зайняті економічною діяльністю, а решта (2,0 млн.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 58,0%, у працездатному віці – 65,0%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 9,0%, а працездатного віку – 9,8%.

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 липня 2010р. становила 411,2 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи упродовж червня 2010р. звернулося  94,9 тис. незайнятих громадян проти 84,8 тис. у травні (у червні 2009р. – 84,4 тис. осіб).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 липня 2010р. становила 398,7 тис. осіб, або 20,1% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Серед них 10,5% втратили роботу з економічних причин. Допомогу по безробіттю отримували 73,1% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за червень 2010р. скоротився на 0,1 відсоткового пункта і на 1 липня 2010р. становив 1,4% населення працездатного віку. Зменшення зазначеного показника відбулося за рахунок населення сільської місцевості, де він знизився на 0,1 відсоткового пункта і становив 1,8% населення працездатного віку. Серед міського населення показник не змінився та становив 1,3% населення працездатного віку.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Житомирській області (2,6%), а найнижчий – у м.Києві (0,3%).

Скорочення обсягів зареєстрованого безробіття у червні 2010р. спостерігалося в усіх регіонах країни.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у червні 2010р. зменшилася на 0,5 тис., або на 0,6%, і на кінець місяця становила   79,7 тис. (у червні 2009р. – 76,2 тис.). Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) 46,6% передбачалося для робітників, 36,1% – для службовців, решта – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, знизилося з 54 осіб на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець травня 2010р. до 52 осіб на кінець червня. У регіональному розрізі спостерігається значна диференціація зазначеного показника: від 2 осіб у м.Києві до 293 осіб у Хмельницькій області.

За сприяння державної служби зайнятості у червні 2010р. було працевлаштовано 78,4 тис. осіб проти 73,3 тис. у травні  (у червні 2009р. –  72,2 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 48,7%, а молодь у віці до 35 років – 49,1%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з травнем 2010р. зріс на 1,6 відсоткового пункта і в червні становив 14,8%. Зростання зазначеного показника за вказаний період спостерігалося в більшості регіонів країни.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у червні 2010р. на допомогу по безробіттю було витрачено 197,7 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 285,8 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив      692 грн., що дорівнює 78,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (884 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 червня 2010р. в Україні, за оцінкою, проживало 45871,7 тис. осіб. Упродовж  січня–травня 2010р. чисельність населення зменшилася на 91,2 тис. осіб, або на 4,8 особи у розрахунку на 1000 жителів. 

Зменшення населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення (98,4 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (7,2 тис. осіб). Порівняно з січнем–травнем 2009р. обсяг природного скорочення зменшився на 6,8 тис. осіб, або з 5,5 до 5,2 особи на 1000 жителів.

Народжуваність у січні–травні 2010р. зменшилася порівняно з відповідним періодом минулого року з 10,9 до 10,4 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність  – з 16,4 до 15,6 особи.

Рівень міграційного приросту населення порівняно з січнем–травнем 2009р. збільшився з 0,3 до 0,4  особи у розрахунку на 1000 жителів.

Серед прибулих в Україну 77,9% становили іммігранти з країн СНД і 22,1% – з інших країн. Серед вибулих з України 53,9% виїхали до країн СНД і 46,1% – до інших країн. 

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–червня 2010р. зареєстровано 259,9 тис. злочинів, що на 32% більше, ніж у січні–червні 2009р., з числа яких 3 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ і прокуратури кримінальних проявів 36,5% (як і у січні–червні 2009р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 61,7% становили злочини проти власності, 11,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,8% – злочини у сфері службової діяльності, 3,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,7% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2,6% – злочини проти громадської безпеки, 2,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом 6 місяців 2010р. скоєно 1188 умисних вбивств і замахів на вбивство, 1834 умисні тяжкі тілесні ушкодження, 302 зґвалтування і замахи на зґвалтування (на 9,8%; 13,6% та 19,5% менше, ніж у січні–червні 2009р.).

Кількість крадіжок (124,9 тис.) порівняно із січнем–червнем 2009р. збільшилась у 2,4 раза, проте кількість грабежів (11,3 тис.) та розбоїв (2,1 тис.) зменшилась відповідно на 16,6% та 26%. Кількість випадків шахрайства (9,6 тис.) збільшилась на 31,6%, проте хабарництво (1,6 тис.) зменшилось на 7,8%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури України за цей період виявлено 254 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 2072 злочини, з яких 79,3% (на 3,5 відсоткового пункта менше, ніж у січні–червні 2009р.) становили тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільше зростання кількості злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями, спостерігалося в Харківській області – у 2,4 раза та Сумській – у 2,1 раза.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–червень 2010р. становила 154,2 тис. осіб (на 50,9% більше, ніж у січні–червні 2009р.), з числа яких 50,3 тис. – жінки, 13 тис. – пенсіонери та 5,6 тис. – неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (73,3%) від крадіжок – 101,8 тис. та грабежів – 11,2 тис. осіб, серед яких кожна третя особа – жінка (38,7 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 3,9 тис. осіб, з яких 22% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 2730 осіб, з числа яких 16,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 37,5% було вбито.

Із загального числа причетних до злочинів осіб (115,3 тис.), установлених органами внутрішніх справ, 28,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких кожний другий має незняту або непогашену судимість, 20,8% вчинили злочин у групі, 15,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб 13,2% – жінки, 6,5% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 68,6%.