Архів: 2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень 2011 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

 Промисловість

 

У січні 2011р. порівняно з відповідним місяцем 2010р. приріст промислової продукції становив 9,7%. Зростання випуску продукції спостерігалось майже за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції за січень 2011р. збільшилось на 7%, у тому числі на підприємствах із добування металевих руд – на 2,5%, кам’яного вугілля – на 14,3%. Скоротився випуск продукції у добуванні вуглеводнів (на 5,4%). За січень 2011р. видобуто 1,7 млрд.м3 природного газу, 206 тис.т сирої нафти та випущено (видобуто) 6,6 млн.т руди та концентратів залізних неагломерованих, 5 млн.т готового вугілля.

У переробній промисловості приріст виробництва за січень 2011р. становив 14,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів та напоїв випуск продукції збільшився на 1,2%, у тому числі у виробництві олії та жирів – на 11,4%, хліба та хлібобулочних виробів – на 4,3%, м’ясній промисловості – на 11,3%. Водночас зменшились обсяги продукції у виробництві напоїв (на 8,6%), переробленні та консервуванні овочів і фруктів (на 0,4%), кондитерській, молочній і тютюновій промисловості (відповідно на 3,5%, 3,1% та 19,5%). У січні 2011р. випущено 310 тис.т нерафінованої соняшникової олії, 1,8 тис.т натуральних консервованих овочів, 1,5 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих із додаванням оцту, 0,3 млн.дал коньяку, 1,6 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 13,3 млн.дал пива, 6,3 млн.дал безалкогольних напоїв, 3,8 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини і телятини, 12,2 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 59,2 тис.т свіжих чи охолоджених м’яса та субпродуктів свійської птиці, 19,2 тис.т виробів ковбасних, 60,5 тис.т молока обробленого рідкого, 3,8 тис.т вершкового масла, 12,1 тис.т сирів жирних, 36,6 тис.т продуктів кисломолочних, 6,2 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

У легкій промисловості приріст продукції становив 21,9%, у тому числі у текстильному виробництві – 37,8%, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра – 12,5%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 22,3%. За січень 2011р. випущено 7,0 млн.м2 тканин, 4,8 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів, 0,3 млн.шт. одягу верхнього трикотажного, 2,0 млн. пар взуття.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини випуск продукції за січень 2011р. збільшився на 34,5%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності – на 12,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення спостерігалось зменшення випуску продукції на 9%. У січні 2011р. вироблено 1,7 млн.т коксу, 222 тис.т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного, 214 тис.т бензину моторного та 193 тис.т мазутів паливних важких.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшились на 28,5%, у тому числі у фармацевтичному виробництві – на 1,9%, виробництві основної хімічної продукції – на 50,3%, мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів – на 11,8%, лаків і фарб – на 43,9%, гумових та пластмасових виробів – відповідно  на 0,9% та 25,7%. За січень 2011р. виготовлено 453 тис.т аміаку синтетичного, 256 тис.т добрив азотних мінеральних чи хімічних, 118 тис.т кислоти сірчаної, 4 тис.т мила і поверхнево-активних органічних препаратів та 323 тис. шин.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 36%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за січень 2011р. одержано приріст продукції 13,3%, у тому числі на підприємствах із  випуску чавуну, сталі та феросплавів – 8,6%, труб – 54,7%, інших видів первинного оброблення сталі – 30%, готових металевих виробів – 26,7%. Зменшились обсяги продукції у виробництві кольорових металів (на 0,2%). У січні 2011р. виплавлено 2,4 млн.т чавуну, 3 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 1,6 млн.т готового прокату, 187 тис.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.

У машинобудуванні випуск промислової продукції збільшився на 27,8%, у тому числі на підприємствах із виробництва залізничного рухомого складу – на 42,2%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – на 34%, для добувної промисловості й будівництва – на 27,9%, апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – на 16,1%, електричних машин та устатковання – на 39,4%, контрольно-вимірювальних приладів – на 73,4%, автомобільного транспорту – на 57,1%. На 14,3% зменшились обсяги продукції у виробництві машин та устатковання для металургії. За січень 2011р. вироблено 369 тракторів для сільського та лісового господарства, 56 верстатів для оброблення дерева, 15,6 тис. машин пральних, 4,1 тис. легкових автомобілів, 153 автобуси.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції порівняно з січнем 2010р. за січень 2011р. зменшився на 2,9%. У січні 2011р. вироблено 18,4 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями – 8,7 млрд.кВт·год, атомними – 8,4 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень 2011р. порівняно з січнем 2010р. зріс на 5,3%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах на 13,3%, у господарствах населення скоротився на 1,9%. 

За січень 2011р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 280 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 5,3% більше порівняно з січнем 2010р., вироблено 564 тис.т молока (на 1,9% менше) та 1372 млн.шт. яєць (на 22,9% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій на 15,3%, виробництва молока – на 2,1% та яєць – на 29,8%. Господарства населення зменшили виробництво м’яса (на 1,7%), молока (на 3,4%), але збільшили виробництво яєць (на 4,5%). Частка населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні 2011р. становила відповідно 54%, 73% та 23%.

За розрахунками, на 1 лютого 2011р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,6 млн. голів (на 6,3% менше, ніж  на 1 лютого 2010р.), у тому числі корів – 2,6 млн. (на 3,5% менше); свиней – 7,9 млн. (на 3,8% більше), овець і кіз – 1,8 млн. (на 2,3% менше), птиці всіх видів – 194,1 млн. голів (на 5,8% більше). У домогосподарствах утримувалось 66,7% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 77,7%, свиней – 53,4%, овець і кіз – 82,3%, птиці всіх видів – 44,0%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. зросли на 15%, у тому числі продукції рослинництва – на 33%, тваринництва – на 4%. У січні 2011р. порівняно з груднем 2010р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції знизилися на 1%, у тому числі продукції тваринництва – на 10%;  рослинництва – зросли на 11%.

На 1 лютого 2011р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 14,2 млн.т зерна (на 6% менше проти 1 лютого 2010р.), у тому числі 6,2 млн.т пшениці, 1,8 млн.т ячменю, 5,3 млн.т кукурудзи, 0,3 млн.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 6,6 млн.т зерна (на 10% менше), у тому числі 2,7 млн.т пшениці, 1,0 млн.т ячменю, 2,1 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 7,6 млн.т зерна (на 1,5% менше), у тому числі зернозберігаючі – 5,8 млн.т (на 9% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 3,9 млн.т (на 9% більше, ніж на 1 лютого 2010р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,0 млн.т (на 25% менше), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 2,9 млн.т (на 29% більше, ніж торік).

 

Будівельна діяльність

 

  У січні 2011р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 2,0 млрд.грн., що на 6,1% більше проти січня 2010р.

На збільшення обсягів будівництва у січні 2011р. проти відповідного місяця 2010р. найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються  будівництвом будівель і споруд. Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 75,6%). Обсяги будівництва будівель зросли на 12,8%, що, враховуючи значну частку цього виду будівельної діяльності (50,3%) в загальнодержавних обсягах будівництва, зумовило зростання темпу будівництва в цілому по країні.

Також наростили обсяги робіт (на 44,1%) підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд.

Більше третини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 4 регіонів (Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей), ще 24% – будівельниками столиці.

За 2010р. уведено в експлуатацію 9339,3 тис.м2 загальної площі житла, що на 45,9% більше, ніж за 2009р. Значну частину (46,7% загального обсягу) житла уведено в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків із господарськими спорудами та будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт.

У 13 регіонах частка такого житла становила понад 50%, у Житомирській та Херсонській областях – 78,1% та 72,8% відповідно.

За 2010р. зросли обсяги уведеного в експлуатацію житла в усіх регіонах країни, крім Харківської області.

У міських поселеннях уведено в експлуатацію 6304,3 тис.м2 загальної площі  житла (67,5% загального обсягу), у сільській місцевості – 3035,0 тис.м2 (32,5%). Обсяги уведеного житла в міських поселеннях порівняно з 2009р. збільшились на 22,1%,  у сільській місцевості – у 2,5 раза.

Переважну частку житла (67,1% загального обсягу, або 6266,8 тис.м2) уведено в експлуатацію в одноквартирних будинках, у будинках із двома та більше квартирами уведено відповідно 32,7%, або 3050,4 тис.м2, у гуртожитках – 0,2%, або 22,1 тис.м2 загальної площі.

За рахунок коштів державного бюджету введено 32,3 тис.м2 загальної площі житла, що становить 30,0% до 2009р. Частка житла, уведеного в експлуатацію за рахунок цих коштів, становила 0,3% від загальнодержавного обсягу (за 2009р. – 1,7%).

За 2010р. уведено в експлуатацію 76,8 тис. квартир. Середній  розмір квартири  становить 118,9 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 150,8 м2, у міських поселеннях – 107,7 м2 загальної площі. Серед збудованих квартир переважають двокімнатні (25,0% загальної кількості) та трикімнатні (24,4%) квартири.

За 2010р. завершено будівництво інших об’єктів соціальної сфери: вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації загальною площею 17,4 тис.м2 учбово-лабораторних будівель, загальноосвітні навчальні заклади на 7,1 тис. учнівських місць, дошкільні заклади на 550 місць, лікарні на 1051 ліжко, амбулаторно-поліклінічні  заклади на 5,3 тис. відвідувань за зміну, клуби та будинки культури на 1250 місць тощо.

За 2010р. уведено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких 16 нафтових і 36 газових свердловин із розвідувального й експлуатаційного буріння, магістральні газопроводи протяжністю 90,6 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 3,4 тис. км, лінії електропередачі – 486,3 км, трансформаторні понижуючі підстанції напругою 35 кВ і вище потужністю 284,1 тис.кВ∙А, електростанції напругою 18,2 МВт тощо.

Збудовано автомобільні дороги магістральні та загального користування з твердим покриттям протяжністю 6,8 км та 7,6 км відповідно, автомобільні, залізничні та пішохідні мости – 367,5 пог.м, 159,8 пог.м та 630 пог.м відповідно, шляхопроводи та надземні естакади – 2,7 тис. пог.м, причали та перевантажувальні комплекси морських портів – 163 пог.м та 1,4 тис. пог.м відповідно, електрифіковано 75,0 км залізниці. Крім цього, уведено в експлуатацію аеровокзал і термінал для авіапасажирів із пропускною спроможністю 16,8 тис. та 15,6 тис. пасажирів за добу відповідно, станції метрополітену – 101,1 тис. пасажирів за годину.

Збільшено потужності телекомунікаційних систем, зокрема уведено в дію 21,8 тис. та 2,7 тис. телефонних номерів відповідно на міських і сільських АТС та інші об’єкти.

Уведено будівлі для потреб сільського господарства, зокрема приміщення для утримання овець, великої рогатої худоби та свиней – відповідно на 0,2 тис., 3,4 тис. та 23,7 тис. скотомісць, а також птиці – на 7,2 млн. птахомісць, птахофабрики м’ясного напряму – на 13,2 млн. голів м’ясної птиці, тваринницькі комплекси з вирощування й відгодівлі свиней – на 302,5 тис. голів, елеватори, насіннєсховища та  комплексні пункти з переробки та зберігання насіння – відповідно на 1,6 млн.т, 40,5 тис.т та 31,4 тис.т одночасного зберігання, теплиці під склом площею 89,6 тис. м2 та інші.

 

Транспорт

 

За січень 2011р. підприємствами транспорту перевезено 61,1 млн.т вантажів, що на 12,2% більше від обсягу перевезень вантажів за січень 2010р. Вантажооборот зріс на 9,4% і становив 33,3 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем 2010р. зросло на 14,2%, у тому числі відправлення вантажів – на 16,9%. Відправлення вантажів зросло на Львівській залізниці на 49,0%, Південно-Західній – на 43,0%, Одеській – на 27,3%, Донецькій – на 21,0%, Придніпровській – на 6,9%, Південній – на 4,0%. Відправлення цементу збільшилося на 86,9%, будівельних матеріалів – на 83,0%, брухту чорних металів – на 33,3%, кам’яного вугілля – на 20,0%, коксу – на 17,7%, лісових вантажів – на 16,0%, хімічних і мінеральних добрив – на 11,8%, залізної та марганцевої руди – на 6,7%, чорних металів – на 5,7%. Відправлення нафти і нафтопродуктів знизилося на 4,4%, зерна та продуктів перемелу – на 46,5%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 0,4 млн.т, що на 11,6% менше, ніж за січень 2010р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем 2010р. зменшилися на 34,8%, морського транспорту – зросли на 13,0%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом зменшилися на 35,0%, морським – збільшилися на 24,7%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 5,1% і становив 12,4 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 1,1%, транзитних – на 40,7% та внутрішнього сполучення – на 10,2%. Переробка експортних вантажів скоротилася на 11,2%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зменшилася на 1,9% і становила 1,3 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2011р. перевезено 9,9 млн.т вантажів, що на 51,2% більше, ніж за січень 2010р., та виконано вантажооборот в обсязі 2,1 млрд.ткм, який зріс на 21,6%.

Магістральними трубопроводами у січні 2011р. транспортовано 17,0 млн.т вантажів, що на 4,8% менше, ніж у січні 2010р. Перекачка аміаку зросла на 89,3%. Перекачка нафти скоротилася на 22,1%, газу – на 2,5%. Транзит газу зріс на 2,9%, аміаку – на 62,3%. Транзит нафти зменшився  на 17,9%.

За січень 2011р. авіаційним транспортом перевезено 5,9 тис.т вантажів, що на 4,1% більше, ніж за січень 2010р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 22,7 млн.ткм, що на 14,5% менше порівняно з січнем 2010р.

За січень 2011р. послугами пасажирського транспорту скористалися 549,2 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 9,4 млрд.пас.км, що відповідно більше на 4,9% та на 5,6% від обсягів січня 2010р.

Залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) за січень 2011р. відправлено 32,2 млн. пасажирів, що на 0,7% більше, ніж за січень 2010р. Відправлення пасажирів зросло на Південно-Західній залізниці на 2,2%, Одеській – на 0,6%, Львівській – на 0,5%, Донецькій та Придніпровській – на 0,1%, на Південній залізниці залишилося на рівні січня 2010р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 304,3 млн. пасажирів, що на 1,2% більше, ніж за січень 2010р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,9%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем 2010р. зросли на 17,9%. Підприємства м.Севастополя, які виконали 92,5% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 16,4%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 33,8% порівняно з січнем 2010р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (96,1%), збільшили у січні 2011р. перевезення пасажирів на 30,5%. Авіаційним транспортом перевезено 0,4 млн. пасажирів, що на 33,7% більше, ніж за січень 2010р. За січень 2011р. міським електротранспортом перевезено 211,9 млн. пасажирів, що на 11,4% більше порівняно з січнем 2010р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг України за 2010р. становив 63067,1 млн.дол. США, імпорту – 66180,2 млн.дол.  Порівняно з 2009р. експорт збільшився на 27,9%, а імпорт – на 30,8%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 3113,1 млн.дол. (за 2009р. – також негативне 1312,6 млн.дол.).

У 2010р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 51430,5 млн.дол. США та 60739,9 млн.дол. і збільшились порівняно з 2009р. на 29,6% та на 33,7%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 9309,4 млн.дол. (за 2009р. також від’ємне – 5737,4 млн.дол.). На формування від’ємного сальдо вплинули окремі товарні групи: енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (–15941,3 млн.дол.), наземні транспортні засоби, крім залізничних (–2780 млн.дол.), та полімерні матеріали, пластмаси (–2355,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 217 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36,4% усіх товарів, до країн ЄС – 25,4% (у 2009р. – відповідно 33,9% та 23,9%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (26,1% експортних та 36,5% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Італії – на 96,5%, Російської Феде­рації – на 58,1%, Білорусі – на 50,9%, Польщі – на 47,9%, Туреччини – на 42,3%, Індії - на 23,7% та Німеччини - на 20,1%.

Порівняно з 2009р. збільшився експорт залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання – у 3,1 раза, руд, шлаків і золи - на 92,2%, енергетич­них матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – на 71,8%, продуктів неорганічної хімії – на 64,3%, жирів та олії тваринного або рослинного походження – на 45,7%, чорних металів – на 42,7%, електричних машин – на 13,9%, меха­нічних машин – на 12,5%. Натомість зменшився експорт зернових культур – на 30,6%, алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту – на 3,3%.

Із країн СНД імпортовано 44% усіх товарів, із країн ЄС – 31,4% (у 2009р. – відповідно 43,3% та 33,9%).

Збільшились проти 2009р. імпортні поставки з Китаю (на 71,9%), Російської Федерації (на 67,7%), Білорусі (на 51,7%), США (на 37,4%), Польщі (на 28,5%), Італії (на 22%), Німеччини (на 19,5%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшився імпорт чорних металів – на 71,9%, наземних транспортних засобів, крім залізничних – на 69,1%, електричних машин – на 56%, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – на 33,9%, полімерних матеріалів, пластмаси – на 33,9%, паперу та картону – на 19,6%, механічних машин – на 15,7%, фармацевтичної продукції – на 14,8%. Натомість зменшився імпорт м’яса та харчових субпродуктів на 19,4%, молока та молочних продуктів, яєць, меду – на 3,6%.

У 2010р. експорт української давальницької сировини становив 55,1  млн.дол. США, імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 62,6  млн.дол. В Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 2407,9 млн.дол., обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 4415,7 млн.дол.

Обсяг експорту послуг України у 2010р. становив 11636,6 млн.дол. США і по відношенню до 2009р. збільшився на 21,2%, імпорту – відповідно 5440,3 млн.дол. і на 5,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 6196,3 млн.дол. (у 2009р. – 4424,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами Україна здійснювала з партнерами із 217 країн світу.

До країн СНД експорт послуг становив 48% від загального обсягу експорту, до країн ЄС – 26,8% (у 2009р. – відповідно 39,9% та 31,5%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (44,2% від загального обсягу експорту та 14,5% – імпорту послуг).

Серед найбільших торгових партнерів у 2010р. експорт послуг суттєво  збільшився  до  Російської  Федерації – на 48,4%, Угорщини – у 3,3 раза, Швейцарії – на 41,4%, Сполучених Штатів Америки – на 26,4%, Панами – на 42,2%, Білорусі – на 54%, Туркменістану – на 63,4%, Франції – на 39,4%, Белізу – на 61,3%. Одночасно зменшилися обсяги наданих послуг до Кіпру на 10,1%, Віргінських Островів (Британських) – на 18,6%, Німеччини – на 10,7%, Канади – на 24,5%.

Основу структури зовнішньої торгівлі послугами України, як і раніше, становлять транспортні, різні ділові, професійні та технічні, фінансові, подорожі та державні послуги, які не віднесені до інших категорій.

Порівняно з 2009р. збільшився експорт послуг трубопровідного транспорту, різних ділових, професійних та технічних послуг, залізничного транспорту, фінансових послуг, послуг з подорожей, повітряного транспорту, комп’ютерних, інших ділових, роялті та ліцензійних послуг, послуг зв’язку, будівельних послуг. Одночасно зменшилися обсяги послуг морського транспорту, страхових та державних послуг. 

Із країн СНД отримано 17,2% усіх послуг, із країн ЄС – 54% (у  2009р. – 15,2% та 58,8%).

Порівняно з 2009р. обсяги імпорту послуг майже з усіх найбільших торгових країн-партнерів збільшилися: з Кіпру – на 21,7%, Російської Федерації – на 19,8%, Сполучених Штатів Америки – на 24,2%, Віргінських Островів (Британських) – у 3,4 раза, Туреччини – на 24,7%, Португалії – у 5,1 раза, Швеції – на 23,4%. При цьому зменшилися обсяги з Австрії – на 38,6%, Франції – на 26%, Сполученого Королівства – на 10,3%, Німеччини – 14,2%.

Збільшився імпорт державних послуг, роялті та ліцензійних послуг, повітряного транспорту, інших ділових послуг, послуг із подорожей, послуг приватним особам та послуг у галузі культури та відпочинку, залізничного транспорту. При цьому суттєве зменшення спостерігалось у фінансових, будівельних, різних ділових, професійних та технічних, страхових послугах і послугах зв’язку.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції з товарами  та послугами підприємства м.Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в Україну, на 1 січня 2011р. склав 44,7 млрд.дол. США, що на 11,6% більше обсягів інвестицій на початок 2010р., та в розрахунку на одну особу становив 978,5 дол.

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, за 2010р. становив 4655,0 млн.дол.

Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. Майже половина загального обсягу інвестицій належить інвесторам із 3-х країн: Кіпру (22,2%), Німеччини (15,8%) та Нідерландів (10,5%). У десятку найбільших інвесторів української економіки також входять: Російська Федерація, Австрія, Франція, Сполучене Королівство, Швеція, Віргінські Острови, Британські та Сполучені Штати Америки.

На підприємствах промисловості зосереджено 31,4% загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у тому числі переробної – 27,9%.

Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій унесено в металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів; у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; хімічну та нафтохімічну промисловість; машинобудування, а також у виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції.

У фінансових установах акумульовано 33,7% обсягу прямих інвестицій, ще 10,7% – на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, а також 10,6% – в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням його курсової різниці й утрат капіталу, на 1 січня 2011р. становив 6,9 млрд.дол. США.

Прямі інвестиції з України здійснено до 46 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень 2011р. становив 59,9 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем 2010р. збільшився на 8,4%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень 2011р. становив 41,1 млрд.грн., що на 11,7% більше обсягу січня 2010р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%. В обороті організованих ринків 16,8% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень 2011р. проти січня 2010р. збільшився на 5,9% і становив 1,4 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень 2011р. становив 21,3 млрд.грн., що в порівнянних цінах на 11,1% більше обсягу січня 2010р.

 

Фінанси

 

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих і бюджетних установ) за 2010р., за попередніми даними, становив 63,3 млрд.грн.   

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 63,2%, отримано 154,2 млрд.грн. прибутку, що на 44,2% більше, ніж за 2009р.

Протягом 2010р. збитково працювало 36,8% підприємств, ними отримано 90,9 млрд.грн. збитків, що на 35,5% менше, ніж за 2009р. Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у наданні комунальних та  індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту (51,1% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), будівництві (46,3%), транспорті та зв’язку (43,4%), промисловості (41,8%). 

 

Ціни і тарифи

 

Індекс  споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2011р. становив 101,0% (у січні 2010р. – 101,8%).

На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше (на 7,2% та 6,6%) подорожчали продукти переробки зернових та овочі. На 4,3–1,6% зросли ціни на олію, фрукти, цукор та маргарин. Водночас на 3,3–0,1% стали дешевшими тваринні жири, яйця, свинина, м’ясо птиці, сири, рис та  масло.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 0,5%, у тому числі алкогольні напої – на  0,9%, тютюнові вироби – на 0,1%.

Зростання цін  (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,4% в основному пов’язане з підвищенням плати за гарячу воду та опалення  на 5,7%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,4% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання санаторно-курортних послуг на 1,1%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 2,4%, що головним чином викликане подорожчанням палива та мастил на 5,4%. Крім того, на 1,1% зросла вартість перевезень пасажирським автодорожнім транспортом.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2011р. становив 101,3 % (у січні 2010р. – 101,9%).

У добувній промисловості ціни зросли на 2,9%, переробній – на 1,3%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 0,3%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за 2010р. становив 118,9% (за 2009р. – 108,6%).

Найбільше зростання цін (на 27,1–17,3%) зафіксовано у будівництві об’єктів добувної промисловості, транспорту та зв’язку, сільськогосподарського призначення і адміністративних будівель.

 

Доходи населення

 

У 2010р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2239 грн. і порівняно з відповідним періодом 2009р. збільшився на 20,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5–3,0 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, на підприємствах із виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, у сільському господарстві, мисливстві, та пов’язаних з ними послугах, готелях та ресторанах і не перевищував 65% від середнього по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, разом з тим лише у п’яти з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м.Києві – 3431 грн., Донецькій – 2549 грн., Дніпропетровській – 2369 грн., Київській – 2295 грн. та Луганській – 2271 грн. областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Волинській, Чернігівській та Херсонській областях і не перевищував 78% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у 2010р. порівняно з 2009р. становив 110,2%.

Упродовж 2010р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 17,3%, або на 255,3 млн.грн., і на 1 січня 2011р. становила 1218,1 млн.грн., що дорівнює 4,3% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2010р.

Зменшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином завдяки погашенню боргів працівникам економічно активних підприємств. Упродовж 2010р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств скоротилася на 32,4% (на 309,6 млн.грн.) і на 1 січня 2011р. становила 646,4 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах промисловості (на 153,0 млн.грн.), здебільшого за рахунок підприємств із виробництва транспортних засобів та устатковання (на 26,2 млн.грн.), хімічного виробництва (22,0 млн.грн.), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (на 19,1 млн.грн.), виробництва електричного, електронного та оптичного устатковання (на 18,4 млн.грн.), а також будівництва (на 68,9 млн.грн.), транспорту та зв’язку (на 43,8 млн.грн.).

Зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 24 регіонах, при цьому найвагоміше – у Дніпропетровській (на 42,1 млн.грн.), Донецькій (на 34,3 млн.грн.), Львівській та Житомирській (на 25,6 млн.грн.), Луганській (на 22,9 млн.грн.) областях і м.Києві (на 31,5 млн.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, упродовж 2010р. зменшилася майже вдвічі й на 1 січня 2011р. становила 185,1 тис. осіб, або 1,7% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3493 грн., що на третину більше від середнього розміру заробітної плати за грудень 2010р.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 лютого 2011р. становила 58,2 тис.грн.

У 2010р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1766,8 тис. сімей, що становило 78,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 1354,0 тис., у сільській місцевості - 412,8 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у 2010р. становила 237,4 млн.грн., з неї у міських поселеннях – 189,6 млн.грн., у сільській місцевості - 47,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в грудні 2010р. становив 163,1 грн.

Крім того, 327,8 тис. сімей (72,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 68,0 тис. сімей, у сільській місцевості - 259,8 тис. сімей.

Середній розмір призначеної в грудні 2010р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 466,8 грн.

У 2010р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 141,9 млн.грн.

У 2010р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 30,1 млрд.грн. (96,6% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у грудні 2010р. порівняно з листопадом на 5,5% і на початок січня становила 11365,0 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4,4 місяця.

У грудні 2010р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 30,9% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 24,0%, вивезення побутових відходів – 21,4%, газопостачання – 21,1%, централізоване водопостачання та водовідведення – 19,8%.

 

Ринок праці

 

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 лютого 2011р. становила 610,3 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи впродовж січня 2011р. звернулося 121,8 тис. незайнятих громадян проти 160,4 тис. у грудні (у січні 2010р. – 89,2 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 лютого 2011р. становила  585,6 тис. осіб, або третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 76,5% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за січень 2011р. зріс на 0,1 відсоткового пункта і на 1 лютого 2011р. становив 2,1% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник збільшився на 0,3 відсоткового пункта і становив 3,2% населення працездатного віку, у міських поселеннях – на 0,1 відсоткового пункта і 1,7% відповідно.

Зростання обсягів зареєстрованого безробіття у січні 2011р. зафіксовано в усіх регіонах.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Полтавській області (4,1%), а найнижчий – у м.Києві (0,4%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у січні 2011р. збільшилася на 4,6 тис., або на 7,2%, і на кінець місяця становила   68,5 тис. (у січні 2010р. – 65,4 тис.). Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) 46,4% передбачалося для робітників, 38,8% – для службовців, решта – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакантних посад), яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, упродовж січня 2011р. зросло і на кінець місяця становило 89 осіб. У регіональному розрізі зберігається значна диференціація зазначеного показника: від 3 осіб у м.Києві до 626 осіб у Хмельницькій області.

За сприяння державної служби зайнятості у січні 2011р. було праце-влаштовано 40,8 тис. осіб проти 34,1 тис. у грудні 2010р. (у січні 2010р. – 29,5 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб понад половину становили жінки або молодь у віці до 35 років. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з груднем 2010р. зріс на 0,7 відсоткового пункта і в січні 2011р. становив 6,0%.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у січні 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 332,2 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 408,1 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 814 грн., що на 13,5% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (941 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 січня 2011р. в Україні, за оцінкою, проживало 45778,5 тис. осіб. Упродовж 2010р. чисельність населення зменшилася на 184,4 тис. осіб, або на 4,0 особи в розрахунку на 1000 жителів.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (200,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (16,1 тис. осіб).

Порівняно з 2009р. обсяг природного скорочення збільшився на 6,3 тис. осіб, або з 4,2 до 4,4 особи в розрахунку на 1000 жителів.

Народжуваність у 2010р. зменшилася порівняно з  2009р. з 11,1 до 10,8 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність – з 15,3 до 15,2 особи.

У 2010р. міграційний приріст населення збільшився порівняно з 2009р. на 2,7 тис. осіб.

Серед прибулих в Україну впродовж 2010р. іммігранти з країн СНД становили 77,2%, з інших країн – 22,8%. Серед вибулих з України 50,9% виїхали до країн СНД і 49,1% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня 2011р. зареєстровано 40,3 тис. злочинів, що на 7,6% більше, ніж у січні 2010р., з числа яких 0,6 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ і прокуратури кримінальних проявів 36,6% (на один відсотковий пункт менше, ніж у січні 2010р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 56,6% становили злочини проти власності, 13,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5% – злочини у сфері службової діяльності, 4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, 3,1% – злочини проти громадської безпеки, 3,1% – злочини у сфері господарської діяльності, 2,7% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Протягом січня 2011р. скоєно 215 умисних вбивств і замахів на вбивство (на 10,8% більше, ніж у січні 2010р.), 300 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 43 зґвалтування і замахи на зґвалтування (на 15,5% та 33,8% менше, ніж у січні 2010р.).

Кількість крадіжок (17,2 тис.) порівняно із січнем 2010р. збільшилась на 10%, проте кількість грабежів (1,6 тис.) та розбоїв (0,3 тис.) зменшилась відповідно на 7,4% та 6%. Кількість випадків шахрайства (2,1 тис.) збільшилась на 7,4%, а хабарництва (0,4 тис.) – зменшилась на 3%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури України за цей період виявлено 78 організованих груп і злочинних організацій, що скоїли 555 злочинів, із яких 66,1% (на 0,9 відсоткового пункта менше, ніж у січні 2010р.) становили тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільше зростання кількості злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями, спостерігалося в Запорізькій області, м.Києві, Вінницькій, Харківській та Чернівецькій областях (відповідно у 8,3; 6,1; 5; 2,4 та у 2,2 раза).

Кількість потерпілих від злочинів за січень 2011р. становила 22,3 тис. осіб (на 8,1% більше, ніж у 2010р.), із числа яких 8,3 тис. – жінки, 2,4 тис. – пенсіонери, 0,8 тис. – неповнолітні та 261 особа – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68,6%) від крадіжок – 13,7 тис. та грабежів – 1,6 тис. осіб, серед яких 39,9% – жінки (6,1 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 0,7 тис. осіб, з яких 23,3% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 476 осіб, із числа яких 14,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 36,3% було вбито.

Серед виявлених осіб (18,2 тис.), які вчинили злочини, 28,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий має незняту або непогашену судимість, 18,6% вчинили злочин у групі, 16,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12,9% – жінки, 5,9% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 58,1%.