Архів: 2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за січень–лютий 2011 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

Промисловість

 

У лютому 2011р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислової продукції становив 11,5%, за січень–лютий 2011р. – 10,5%. Зростання випуску продукції спостерігалось майже за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем–лютим 2010р. збільшилось на 5,8%, у тому числі на підприємствах із добування металевих руд – на 2,9%, кам’яного вугілля – на 11%. Скоротився випуск продукції у добуванні вуглеводнів (на 5,6%). За січень–лютий 2011р. видобуто 3,1 млрд.м3 природного газу, 391 тис.т сирої нафти та випущено (видобуто) 12,6 млн.т руди та концентратів залізних неагломерованих, 9,6 млн.т готового вугілля.

У переробній промисловості приріст виробництва за січень–лютий 2011р. становив 14,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 2,1%, у тому числі у виробництві напоїв – на 10%, кондитерській, молочній та тютюновій промисловості – відповідно на 7%, 3,7%, та 24,6%. Водночас збільшились обсяги продукції у виробництві олії та жирів (на 10,4%), хліба та хлібобулочних виробів (на 4,2%), м’ясній промисловості (на 12%), переробленні та консервуванні овочів і фруктів (на 5,3%). За два місяці 2011р. вироблено 593 тис.т нерафінованої соняшникової олії, 4,7 тис.т натуральних консервованих овочів, 3,1 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 0,5 млн.дал коньяку, 3,6 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 30 млн.дал пива, 12,8 млн.дал безалкогольних напоїв, 8 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини і телятини, 26,6 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 117 тис.т свіжих чи охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 39,8 тис.т виробів ковбасних, 116 тис.т молока обробленого рідкого, 7,8 тис.т вершкового масла, 22,1 тис.т сирів жирних, 72,2 тис.т продуктів кисломолочних, 12,8 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

У легкій промисловості приріст продукції становив 18,1%, у тому числі у текстильному виробництві – 30,7%, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра – 11%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 15,6%. За січень–лютий 2011р. випущено 12,9 млн.м2 тканин, 12,3 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів, 0,5 млн.шт. одягу верхнього трикотажного, 4,2 млн. пар взуття.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини випуск продукції за січень–лютий 2011р. збільшився на 23,7%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності – на 10,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення спостерігалось зменшення випуску продукції на 3,4%. За два місяці 2011р. вироблено 3,2 млн.т коксу, 458 тис.т бензину моторного, 429 тис.т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного та 418 тис.т мазутів паливних важких.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшились на 22,7%, у тому числі у фармацевтичному виробництві – на 4,6%, виробництві основної хімічної продукції – на 47,1%, мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів – на 1,9%, лаків і фарб – на 20,5%, гумових та пластмасових виробів – на 8,3% та 19,7%. За січень–лютий 2011р. випущено 863 тис.т аміаку синтетичного, 485 тис.т добрив азотних мінеральних чи хімічних, 249 тис.т кислоти сірчаної, 8,4 тис.т мила і поверхнево-активних органічних препаратів та 743 тис. шин.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 34,5%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за січень–лютий 2011р. одержано приріст продукції 15,2%, у тому числі на підприємствах із випуску чавуну, сталі та феросплавів – 10,5%, труб – 57,7%, інших видів первинного оброблення сталі – 33,5%, кольорових металів – 1,7%, готових металевих виробів – 25,1%. У січні–лютому 2011р. виплавлено 4,6 млн.т чавуну, 5,7 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 3,1 млн.т готового прокату, 374 тис.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.

У машинобудуванні випуск промислової продукції збільшився на 29,2%, у тому числі на підприємствах із виробництва автомобільного транспорту – на 80,1%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – на 58,2%, залізничного рухомого складу – на 50,3%, електричних машин та устатковання – на 33,7%, машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва – на 27,5%, апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – на 24,3%. За січень–лютий 2011р. вироблено 957 тракторів для сільського та лісового господарства, 155 верстатів для оброблення дерева, 37 тис. машин пральних, 12,9 тис. легкових автомобілів, 284 автобуси.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень–лютий 2011р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 1,2%. За два місяці 2011р. вироблено 35,7 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями – 17,6 млрд.кВт·год, атомними – 15,8 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–лютому 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. становив 105,0%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 111,7%, у господарствах насе­лення – 98,7%.   

За січень–лютий 2011р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 504 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,1% більше порівняно з відповідним періодом 2010р., вироблено 1,2 млн.т молока (на 1,1% менше) та 2643 млн.шт. яєць (на 18,2% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій на 14,1%, виробництва молока – на 1,9% та яєць – на 24,5%. Господарства населення скоротили виробництво м’яса (на 1,3%), молока (на 2,2%), але збільшили виробництво яєць (на 3,2%). Частка населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–лютому 2011р. становила відповідно 49%, 74% та 26%.

За розрахунками, на 1 березня 2011р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,8 млн. голів (на 6,6% менше, ніж  на 1 березня 2010р.), у тому числі корів – 2,6 млн. (на 3,9% менше); свиней – 8,0 млн. (на 2,1% більше), овець і кіз – 1,9 млн. (на 2,3% менше), птиці всіх видів – 191,9 млн. голів (на 8,0% більше). У домогосподарствах утримувалось 67,6% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 77,7%, свиней – 54,3%, овець і кіз – 82,0%, птиці всіх видів – 42,6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими під­приємствами за всіма напрямами реалізації за січень–лютий 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. зросли на 19%, у тому числі продукції рос­линництва – на 42%, тваринництва – знизилися на 1%. У лютому 2011р. по­рівняно з січнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 4%, у тому числі продукції рослинництва – на 13%, про­дукції тваринництва – знизилися на 9%.

На 1 березня 2011р. в сільськогосподарських підприємствах (крім ма­лих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових куль­тур, було в наявності 12,4 млн.т зерна (на 3% менше проти 1 березня 2010р.), у тому числі 5,3 млн.т пшениці, 1,6 млн.т ячменю, 4,6 млн.т кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 5,5 млн.т зерна (на 13% менше), у тому числі 2,2 млн.т пшениці, 0,9 млн.т ячменю, 1,8 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підпри­ємства мали в наявності 6,9 млн.т зерна (на 5% більше), у тому числі зерно­зберігаючі – 5,2 млн.т (на 17% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 3,3 млн.т (на 8% більше, ніж на                1 березня 2010р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім ма­лих) зберігалося 0,8 млн.т (на 30% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 2,5 млн.т (на 29% більше, ніж торік). 

  

Будівельна діяльність

 

У січні–лютому 2011р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 4,4 млрд.грн., що на 6,1% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівництва відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, крім робіт з установлення інженерного устатковання будівель та споруд, обсяги  яких скоротились на 9,9%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 82,2%). Серед них значно (у 2,6 раза більше) збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену, більш як на третину – підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд. Також наростили обсяги робіт підприємства, що займаються будівництвом магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (на 9,5%) та будівництвом будівель (на 3,8%).

Збільшили обсяги будівництва підприємства 18 регіонів, серед них найбільше – Рівненської (в 1,5 раза більше),  Миколаївської та Івано-Франківської областей (в 1,4 раза більше у кожній).

Підприємствами 5 регіонів виконано 60% загального обсягу будівництва (м.Києва, Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей), зокрема, будівельниками столиці – майже чверть.

 

Транспорт

 

За січень–лютий 2011р. підприємствами транспорту перевезено 124,9 млн.т вантажів, що на 14,7% більше, ніж за січень–лютий 2010р. Вантажо­оборот зріс на 12,7% і становив 67,2 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–лютим 2010р. зросло на 15,5%, у тому числі відправлення вантажів – на 15,1%. Відправ­лення вантажів зросло на Львівській залізниці на 48,3%, Південно-Західній – на 35,5%, Одеській – на 29,8%, Донецькій – на 13,3%, Придніпровській – на 9,1%, Південній – на 8,2%. Відправлення цементу збільшилося на 79,4%, бу­дівельних матеріалів – на 66,8%, хімічних і мінеральних добрив – на 35,4%, брухту чорних металів – на 24,2%, лісових вантажів – на 15,5%, кам’яного вугілля – на 13,3%, коксу – на 11,4%, залізної та марганцевої руди – на 8,2%, чорних металів – на 7,3%, нафти і нафтопродуктів – на 2,2%. Відправлення зерна та продуктів перемелу знизилося на 27,9%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав переве­зення вантажів у обсязі 0,9 млн.т, що на 8,3% менше, ніж за січень–лютий 2010р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порів­няно з січнем–лютим 2010р. зменшилися на 15,0%, морського транспорту – на 2,2%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом скороти­лися на 20,4%, морським – зросли на 21,8%. Обсяг переробки вантажів у тор­говельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 2,6% і становив 24,0 млн.т. Переробка транзитних вантажів збільши­лася на 23,4%, імпортних – на 1,1%. Переробка експортних вантажів змен­шилася на 8,3%, внутрішнього сполучення – на 11,9%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – скоротилася на 3,7% і становила 2,5 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2011р. перевезено 22,6 млн.т вантажів, що на 37,8% більше, ніж за січень–лютий 2010р., та виконано вантажооборот в обсязі 5,1 млрд.ткм, який зріс на 8,6%.

Магістральними трубопроводами у січні–лютому 2011р. транспорто­вано 33,3 млн.т вантажів, що на 2,2% більше, ніж у січні–лютому 2010р. Пе­рекачка газу зросла на 2,8%, аміаку – на 74,3%. Перекачка нафти скоротилася на 5,4%. Транзит газу зріс на 6,2%, аміаку – на 60,3%. Транзит нафти зали­шився на рівні січня–лютого 2010р.

За 2 місяці 2011р. авіаційним транспортом перевезено 12,5 тис.т ванта­жів, що на 2,5% більше, ніж за січень–лютий 2010р. Вантажооборот авіацій­ного транспорту становив 47,8 млн.ткм, що на 10,6% менше, ніж за  січень–лютий 2010р.

Послугами пасажирського транспорту в січні–лютому 2011р. скориста­лися 1,1 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 18,4 млрд.пас.км, що відповідно на 3,7% та на 4,6% більше, ніж за січень–лютий 2010р.

Залізничним транспортом за січень–лютий 2011р. відправлено 64,9 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 1,1% більше, ніж за січень–лютий 2010р. Відправлення пасажирів зменши­лося на Придніпровській залізниці на 0,1% та Донецькій – на 0,9%. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросло на 3,4%, Львівській – на 2,7%, Південній – на 2,7% та Південно-Західній – на 1,1%. Послугами авто­мобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-під­приємцями) скористалися 0,6 млрд. пасажирів, як і в січні–лютому 2010р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменши­лися на 8,4%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січ­нем–лютим 2010р. зросли на 24,6%. Підприємства м.Севастополя, які вико­нали 94,0% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили пе­ревезення пасажирів на 24,4%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 23,5% порівняно з січнем–лютим 2010р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (96,2%), у січні–лютому 2011р. збільшили перевезення пасажирів на 20,6%. Авіаційним транспортом перевезено 0,8 млн. пасажирів, що на 29,8% більше, ніж за 2 місяці 2010р. За січень–лютий 2011р. міським електротранспортом перевезено 437,8 млн. пасажирів, що на 9,6% більше порівняно з січнем–лютим 2010р.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні 2011р. експорт товарів становив 4621,3 млн.дол. США, імпорт – 5037,5 млн.дол. Порівняно з січнем 2010р. експорт збільшився на 53,6%, імпорт – на 54,4%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 416,2 млн.дол. (у січні  2010р. також від’ємне – 254,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з парт­нерами із 174 країн світу.

До країн СНД було експортовано 33,7% усіх товарів, до країн ЄС – 28,9% (у січні 2010р. – відповідно 29,8% та 23,2%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (25,7% експортних та 51,3% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Польщі – у 2,1 раза, Італії – на 93,2%, Російської Феде­рації – на 82,3%, Туреччини – на 62,5%, Білорусі – на 57,1%, Індії – на 52,1% та Китаю – на 33,7%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2010р. збільшилась частка залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового об­ладнання, руд і концентратів залізних, виробів із чорних металів, продуктів неорганічної хімії, електричних машин, насіння і плодів олійних рослин. На­томість зменшилась частка енергетичних матеріалів нафти та продуктів її пе­регонки, меха­нічних машин, зернових культур.

Із країн СНД імпортовано 55,7% усіх товарів, із країн ЄС – 23,4% (у  січні 2010р. – відповідно 53,2% та 24,8%).

Збільшились проти січня 2010р. обсяги імпортних по­ставок від голов-них тор­говельних партнерів: Німеччини (у 2 рази), США (на 77,5%), Російської Фе­дерації (на 74,9%), Туреччини (на 66,5%), Білорусі (на 45,1%), Китаю (на 27,7%), Польщі (на 25,5%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка  енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, електричних машин, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка полімерних матеріалів, пластмаси, чорних металів, фармацевтичної продукції, руд і концентратів залізних, паперу та картону.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції з товарами підприємства м.Києва, Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Запорізь­кої областей.

 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–лютий 2011р. стано­вив 128,1 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січ­нем–лютим 2010р. збільшився на 7,3%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот під­приємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2011р. становив 82,5 млрд.грн., що на 12,7% більше обсягу січня–лютого 2010р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,8%. В обороті організованих ринків 16,5% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–лютий 2011р. проти січня–лютого 2010р. збільшився на 6,8% і становив 2,7 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяль­ність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–лютий 2011р. становив 42,9 млрд.грн., що в порівнянних цінах на 11,9% більше об­сягу січня–лютого 2010р.

 

Фінанси

 

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджет­них установ) за січень 2011р. становив 5,3 млрд.грн., що у 3,5 раза більше, ніж за січень 2010р.  

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості ста­новила 58,7%, отримано 14,4 млрд.грн. прибутку, що на 23,8% більше, ніж за відповідний період 2010р.

Протягом січня 2011р. збитково працювало 41,3% підприємств, що на 5,9 відсоткового пункта менше, ніж у січні 2010р. Цими підприємствами отримано 9,1 млрд.грн. збитків, що на 9,9% менше, ніж у січні 2010р. Найбільше збиткових підприємств спостерігалося в будівництві (51,0% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), у наданні ко­мунальних та  індивідуальних  послуг,  діяльності у сфері культури  та  спор­ту (48,4%), промисловості (46,6%), транспорті та зв’язку (46,3%).

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2011р. стано­вив 101,9% (у січні–лютому 2010р. – 103,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,6%. Найбільше (на 12,0% та 10,3%) подорожчали овочі та продукти переробки зернових. На 6,7–2,0% зросли в ціні олія, фрукти, маргарин, цукор, хліб, рис та яловичина.

 Разом з цим відчутно (на 14,9–6,7%) знизились у ціні яйця, м’ясо птиці та тваринні жири. На 2,9–0,1% подешевшали свинина, сири, масло та молоко.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,4%, головним чином за рахунок  алкогольних  напоїв, які подорожчали на 2,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 6,1%, у тому числі плата за гарячу воду, опалення – на 13,5%, квартиру – на 6,9%, електроенергію – на 6,8%, водопостачання – на 6,7%, каналізацію – на 5,7%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,1% в основному зумов­лено подорожчанням амбулаторних (на 1,3%) та санаторно-курортних послуг (на 1,1%).

Подорожчання транспорту в цілому на 4,9% відбулося в першу чергу за рахунок зростання цін на паливо і мастила (на 9,9%). Крім того, на 2,9% зросла вартість перевезень автодорожнім пасажирським транспортом.

На 1,0–0,7% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, відпочин­ку і культури, освіти.

Індекс цін виробників промислової продукції  у січнілютому 2011р.  становив 106,2% (у січні–лютому 2010р. – 103,8%).

У добувній промисловості ціни зросли на 14,4%, виробництві та розпо­діленні електроенергії, газу та води – на 8,0%, переробній промисловості – на 4,2%. 

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні 2011р. становив 101,1% (у січні 2010р. – 100,8%).

Найбільше підвищення цін (на 1,6–1,1%) відбулося у будівництві об’єктів переробної промисловості, сільськогосподарського призначення, транспорту та зв’язку, закладів освіти, об’єктів з виробництва та розподі­лення електроенергії, газу та води, установ охорони здоров’я та надання со­ціальної допомоги.

 

Доходи населення

 

У січні 2011р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2297 грн. і порівняно з січнем 2010р. збільшився на 19,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці від­носилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопе­рероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6–3,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та риб­ництві, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, на підприємствах із виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, з оброблення деревини та виробів з деревини, у готелях та ресторанах і не перевищував 68% від середнього по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитко­вий мінімум для працездатної особи, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м.Києві – 3453 грн., Донецькій області – 2688 грн., Дніпропетровській – 2461 грн., Луганській – 2420 грн. та Київській – 2336 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тер­нопільській, Чернігівській, Чернівецькій, Херсонській та Волинській облас­тях і не перевищував 75% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2011р. порівняно з січнем 2010р. становив 110,6%.

Упродовж січня 2011р. загальна сума заборгованості з виплати заро­бітної плати збільшилася на 10,4%, або на 126,4 млн.грн., і на 1 лютого ста­новила 1344,4 млн.грн., що дорівнює 5,4% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2011р. Зростання суми боргу по відношенню до початку року є ти­повим явищем для цього місяця.

У структурі боргу більше половини припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість перед працівниками цих підприємств упро­довж січня 2011р. збільшилася на 9,2% і на 1 лютого становила 706,2 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми не­виплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (на 22,3 млн.грн.), транспорту та зв’язку (на 14,7 млн.грн.), промисловості (на 13,8 млн.грн.) та будівництва (на 11,7 млн.грн.).

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося в 15 регіонах, при цьому найвагоміше – у Харківській області (на 21,1 млн.грн.), м.Києві (на 17,6 млн.грн.) та Авто­номній Республіці Крим (на 9,8 млн.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, упродовж січня 2011р. збільшилася на 9,8% і на 1 лютого становила 203,2 тис. осіб, або 1,9% від загальної кількості штат­них працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в серед­ньому 3476 грн., що в 1,5 раза більше від середнього розміру заробітної плати за січень 2011р.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 березня 2011р. становила 90,7 тис.грн.

У січні 2011р. субсидії для відшкодування витрат на оплату жит­лово-комунальних послуг призначено 151,3 тис. сімей, що становило 96,2% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у місь­ких поселеннях - 130,3 тис., у сільській місцевості - 21,0 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні 2011р. становила 26,2 млн.грн., з неї у міських поселеннях – 21,1 млн.грн., у сільській місцевості - 5,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в січні 2011р. ста­новив 172,8 грн.

Крім того, 3581 сім’ї (20,1% із числа тих, які звернулися) було призна­чено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських посе­леннях - 788 сім’ям, у сільській місцевості - 2793 сім’ям.

Середній розмір призначеної в січні 2011р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 428,1 грн.

У січні 2011р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 4,7 млн.грн.

У січні 2011р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3,8 млрд.грн. (84,0% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у січні 2011р. порівняно з груднем 2010р. на 6,3% і на початок лютого 2011р. становила 12077,9 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 2,7 місяця.

У січні 2011р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опа­лення та гаряче водопостачання – 31,5% власників особових рахунків, утри­мання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,0%, вивезення по­бутових відходів – 20,4%, централізоване водопостачання та водовідведення – 19,1%, газопостачання – 21,4%.

 

Ринок праці

 

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 березня 2011р. становила 635,6 тис. осіб. За допомо­гою в працевлаштуванні до цієї установи впродовж лютого 2011р. звернулося 112,4 тис. незайнятих громадян проти 121,8 тис. у січні (у лютому 2010р. – 92,6 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 березня 2011р. становила  616,7 тис. осіб, або третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 75,6% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за лютий 2011р. зріс на 0,1 відсоткового пункта і на 1 березня 2011р. становив 2,2% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник збільшився на 0,2 відсоткового пункта і становив 3,4% населення працездатного віку, у міських поселеннях він не змінився (1,7%).

Зростання обсягів зареєстрованого безробіття у лютому 2011р. за­фіксовано в усіх регіонах країни, крім Хмельницької області.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіона­льну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстро­ваного безробіття спостерігався в Полтавській області (4,3%), а найнижчий – у м.Києві (0,4%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у лютому 2011р. збільшилася на 4,4 тис., або на 6,5%, і на кінець місяця становила   72,9 тис. (у лютому 2010р. – 65,9 тис.). Із зазначеної кількості вільних робо­чих місць (вакантних посад) 46,5% передбачалося для робітників, 39,7% – для службовців, решта – для осіб, які не мають професії.

Завдяки зростанню потреби у працівниках навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакантних посад), яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, упродовж лютого 2011р. зменшилося на 2 особи і на кінець місяця становило 87 осіб. У регіональному розрізі зберіга­ється значна диференціація зазначеного показника: від 3 осіб у м.Києві до 555 осіб у Черкаській області.

За сприяння державної служби зайнятості у лютому 2011р. було праце-влаштовано 50,5 тис. осіб проти 40,8 тис. у січні 2011р. (у лютому 2010р. –    41,6 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб половину становили жінки або молодь у віці до 35 років. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з січнем 2011р. зріс на 1,0 відсоткового пункта і в лютому становив 7,0%. Зростання зазначеного показника за вказаний період спостерігалося в усіх ре­гіонах країни, крім м.Києва.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у лютому 2011р. на допомогу по безробіттю було ви­трачено 367,7 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отри­мували впродовж зазначеного місяця, становила 445,1 тис. осіб. Розмір до­помоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 826 грн., що на 12,2% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заро­бітної плати (941 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2011р. стано­вила 45760,1 тис. осіб. Упродовж січня 2011р. чисельність населення змен­шилася на 18,5 тис. осіб, або на 4,7 особи в розрахунку на 1000 наявного на­селення.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (20,0 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст насе­лення (1,5 тис. осіб).

Порівняно з січнем 2010р. обсяг природного скорочення зменшився на 4,6 тис. осіб, або з 6,3 до 5,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у січні 2011р. збільшилася порівняно з відповідним періодом минулого року з 10,1 до 10,6 живонароджених в розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 16,4 до 15,7 особи.

У січні 2011р. в Україні міграційний приріст зафіксовано у 15 регіонах, у 12 регіонах – міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж січня 2011р. іммігранти з країн СНД становили 75,9%, з інших країн – 24,1%. Серед вибулих з України 45,8% виїхали до країн СНД і 54,2% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–лютого 2011р. зареєстровано 82,9 тис. злочинів, що на 6,7% більше, ніж у січні–лютому 2010р., з числа яких 1 тис. виявлено по­датковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ і прокура­тури кримінальних проявів 36,3% (на 0,7 відсоткового пункта менше, ніж у січнілютому 2010р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 59,4% становили злочини проти власнос­ті, 12,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я насе­лення, 4,6% – злочини у сфері службової діяльності, 3,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,2% – зло­чини проти громадського порядку та моральності, 3,1% – злочини проти гро­мадської безпеки, 2,8% – злочини у сфері господарської діяльності, 2,7% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Протягом 2 місяців 2011р. скоєно 407 умисних вбивств і замахів на вбивство (на 4,4% більше, ніж у січні–лютому 2010р.), 552 умисні тяжкі тілесні ушкодження, 90 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на 6,6% та 8,2% менше, ніж у січні–лютому 2010р.).

Кількість крадіжок (38,3 тис.) порівняно із січнем–лютим 2010р. збіль­шилась на 10,9%, проте кількість грабежів (3,1 тис.) та розбоїв (0,6 тис.) змен­шилась відповідно на 11,6% та 16,3%. Кількість випадків шахрайства (4,1 тис.) та хабарництва (0,7 тис.) збільшилась на 2,4% та 4,9%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури України за цей період вияв­лено 128 організованих груп і злочинних організацій, що скоїли 892 злочини, із яких 70,7% (на 3,9 відсоткового пункта менше, ніж у січні–лютому 2010р.) становили тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільше зростання кількості злочинів, скоєних організованими гру­пами та злочинними організаціями, спостерігалося в Черкаській області  – у 4,3 раза, Херсонській – у 3,2 раза, Запорізькій – у 3 рази, м.Києві – у 2,8 раза, Донецькій – у 2,1 раза, Закарпатській та Чернівецькій областях –  у 2 рази.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2011р. становила 47,1 тис. осіб (на 6,5% більше, ніж у січні–лютому 2010р.), із числа яких 17,9 тис. – жінки, 4,9 тис. – пенсіонери, 1,8 тис. – неповнолітні та 531 особа – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (71,4%) від крадіжок – 30,6 тис. та грабежів – 3,1 тис. осіб, серед яких 40% – жінки (13,5 тис. осіб). У дорож­ньо-транспортних пригодах на території країни постраждало 1,3 тис. осіб, з яких 21,9% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 859 осіб, із числа яких 14,6% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушко­джень, 37,1% було вбито.

Серед виявлених осіб (36,5 тис.), які вчинили злочини, 28,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий має незняту або не­погашену судимість, 18,8% вчинили злочин у групі, 16,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 13,1% – жінки, 5,7% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учи­нення злочину не працювали і не навчались, становила 57,6%.