Архів: 2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище Україниза січень–квітень 2011 року

 

Повідомлення Державного комітету статистики України

 

 

Промисловість

 

У квітні 2011р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислової продукції становив 4,9%, за січень–квітень 2011р. – 8,5%. Зростання випуску продукції спостерігалось майже за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем–квітнем 2010р. збільшилось на 4,8%, у тому числі на підприємствах із добування металевих руд – на 1,1%, кам’яного вугілля – на 10,8%. Скоротився випуск продукції в добуванні вуглеводнів (на 4,1%). За січень–квітень 2011р. видобуто 6,4 млрд.м3 природного газу, 808 тис.т сирої нафти та вироблено (видобуто) 26,1 млн.т руди та концентратів залізних неагломерованих, 20,2 млн.т готового вугілля.

У переробній промисловості приріст виробництва за січень–квітень 2011р. становив 10%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 2,4%, у тому числі у виробництві напоїв – на 9,2%, у кондитерській, молочній та тютюновій промисловості – відповідно на 5,9%, 4,9%, та 16%. Водночас збільшились обсяги продукції у переробленні та консервуванні овочів та фруктів (на 6,4%), м’ясній промисловості (на 10,3%), виробництві олії та жирів (на 8,6%). За 4 місяці 2011р. вироблено 1168 тис.т нерафінованої соняшникової олії, 9,3 тис.т натуральних консервованих овочів, 6,7 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих із додаванням оцту, 1 млн.дал коньяку, 8,7 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 81,2 млн.дал пива, 40,1 млн.дал безалкогольних напоїв, 18,1 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини та телятини, 59,1 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 241 тис.т свіжих чи охолоджених м’яса і субпродуктів свійської птиці, 84,1 тис.т виробів ковбасних, 260 тис.т молока обробленого рідкого, 18,7 тис.т вершкового масла, 50,3 тис.т сирів жирних, 150 тис.т продуктів кисломолочних, 25,7 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

У легкій промисловості приріст продукції становив 17%, у тому числі в текстильному виробництві – 21,7%, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра – 15,4%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 13,2%. За січень–квітень 2011р. випущено 28,7 млн.м2 тканин, 28,2 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів, 0,9 млн.шт. одягу верхнього трикотажного, 8,4 млн. пар взуття.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції збільшився на 14,4%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності – на 3,4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення за січень–квітень 2011р. спостерігалось зменшення випуску продукції на 10,7%. За 4 місяці 2011р. вироблено 6,5 млн.т коксу, 921 тис.т бензину моторного, 895 тис.т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного та 768 тис.т мазутів паливних важких.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшились на 17%, у тому числі у фармацевтичному виробництві – на 2,7%, виробництві основної хімічної продукції – на 36,9%, лаків і фарб – на 7,7%, мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних і косметичних засобів – на 2,6%, пластмасових виробів – на 11,2%. Зменшився випуск продукції у виробництві гумових виробів (на 6,2%). У січні–квітні 2011р. виготовлено 1,8 млн.т аміаку синтетичного, 996 тис.т добрив азотних мінеральних чи хімічних, 520 тис.т кислоти сірчаної, 15,9 тис.т мила та поверхнево-активних органічних препаратів та 1,6 млн. шин.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 23,2%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за січень–квітень 2011р. одержано приріст продукції 9,4%, у тому числі на підприємствах із  випуску чавуну, сталі та феросплавів – 5,2%, труб – 42,9%, інших видів первинного оброблення сталі – 16,5%, кольорових металів – 2,4%, готових металевих виробів – 19,7%. З початку 2011р. виплавлено 9,5 млн.т чавуну, 11,8 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 6,3 млн.т готового прокату, 787 тис.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.

У машинобудуванні випуск промислової продукції збільшився на 23,2%, у тому числі на підприємствах із виробництва автомобільного транспорту – на 48,7%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – на 36,7%, залізничного рухомого складу – на 41,9%, електричних машин та устатковання – на 22,8%, машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва – на 28,6%, апаратури для радіо, телебачення та зв’язку – на 3%. Скоротились обсяги продукції у виробництві машин та устатковання для металургії (на 8,8%). У січні–квітні 2011р. вироблено 2,2 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 420 верстатів для оброблення дерева, 66,7 тис. машин пральних, 28,9 тис. легкових автомобілів, 809 автобусів.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за 4 місяці 2011р. збільшився на 6,4%. За січень–квітень 2011р. вироблено 68,5 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями – 33,7 млрд.кВт·год, атомними – 30,4 млрд.кВт·год.

  

Сільське господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–квітні 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. становив 104,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 109,3%, господарствах населення – 99,4%.

 

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

Станом на 29 квітня 2011р., за розрахунками, господарствами всіх категорій ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 8,9 млн.га, що на 4,8% менше порівняно з 30 квітня 2010р. Зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) по ярому клину посіяно на площі 3,2 млн.га (на 5,8% менше), з них ячменю – 2,3 млн.га (на 6,1% менше); кукурудзи на зерно – 1,2 млн.га (на 41,9% більше), соняшнику на зерно – 1,5 млн.га (на 8,1% менше), цукрових буряків (фабричних) – 494 тис.га (на 6,9% більше), сої – 262 тис.га (на 8,1% більше), картоплі – 1,1 млн.га (на 4,5% менше), овочів відкритого ґрунту – 245 тис.га (на 1,6% менше, ніж торік).

За січень–квітень 2011р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 1031 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,6% більше порівняно з відповідним періодом 2010р., вироблено 3,0 млн.т молока (на 1,9% менше) та 6,0 млрд.шт. яєць (на 14,3% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій – на 12,2% та яєць – на 21,8%, але дещо скоротилося виробництво молока (на 0,3%). Господарства населення збільшили виробництво м’яса (на 0,8%) та яєць (на 2,6%), але скоротили виробництво молока (на 2,3%). Частка населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 47%, 35% та 77%.

За розрахунками, на 1 травня 2011р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,2 млн. голів (на 5,9% менше, ніж  на 1 травня 2010р.), у тому числі корів – 2,7 млн. (на 3,8% менше); свиней – 7,8 млн. (на 1,3% менше), овець і кіз – 2,2 млн. (на 1,8% менше), птиці всіх видів – 196,2 млн. голів (на 6,4% більше). У домогосподарствах утримувалось 69,5% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 77,8%, свиней – 54,8%, овець і кіз – 83,4%, птиці всіх видів – 44,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–квітень 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. зросли на 22%, у тому числі продукції рослинництва – на 48%, тваринництва – знизилися на 0,2%. У квітні 2011р. порівняно з березнем 2011р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 5%, у тому числі продукції рослинництва – на 6%, продукції тваринництва – на 4%.

На 1 травня 2011р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 8,3 млн.т зерна (на 9% більше проти 1 травня 2010р.), у тому числі 3,8 млн.т пшениці, 1,0 млн.т ячменю, 3,1 млн.т кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 3,2 млн.т зерна (на 4% менше), у тому числі 1,3 млн.т пшениці, 0,5 млн.т ячменю, 1,1 млн.т кукурудзи, 36,1 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 5,1 млн.т зерна (на 18% більше), у тому числі зернозберігаючі – 3,6 млн.т (на 40% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 1,9 млн.т (на 7% менше, ніж на 1 травня 2010р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,4 млн.т (на 31% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 1,5 млн.т (на 2% більше, ніж торік).

 

Капітальні інвестиції

 

За січень–березень 2011р. у розвиток економіки держави підприємствами й організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 34,5 млрд.грн. капітальних інвестицій (без ПДВ).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (95,9% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи. Інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання) становили 79,2% загального обсягу капітальних інвестицій. У поліпшення об’єктів (капітальний ремонт) вкладено 8,3% усіх інвестицій, довгострокові біологічні активи тваринництва – 0,5%, придбання та створення інших необоротних матеріальних активів – 1,8%.

У нематеріальні активи вкладено 4,1% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 44,4% становили права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії тощо, 35,8% – витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами й організаціями України за І квартал 2011р. у порівнянних цінах становив 112,0% від обсягу січня–березня 2010р.

Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких за січень–березень 2011р. освоєно 62,9% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема кредитів банків та коштів іноземних інвесторів, становила 16,0%.

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 5,1% інвестицій в основний капітал. Частка коштів населення на будівництво власного житла становила 11,7%.

Порівняно з І кварталом 2010р. обсяги інвестицій в основний капітал збільшилися на 3,3%. Це зумовлено зростанням інвестицій у розвиток підприємств із виробництва і розподілення електроенергії, газу та води (на 78,6%) і добувної промисловості (на 10,6%), частка цих видів діяльності становила 47,6% від обсягу в промисловість. Інвестиції в розвиток переробної промисловості скоротилися на 12,5%, їх частка відповідно становила 52,4%.

У січні–березні 2011р. інвестиції в основний капітал у розвиток організацій державного управління збільшилися більш ніж у 2 рази. Зросло інвестування у підприємства й організації з надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту – на 94,1%,  діяльності готелів і ресторанів – на 82,5%, сільського господарства, мисливства та лісового господарства – на 73,5%, фінансової діяльності – на 51,6%, освіти – на 47,9%, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 47,1%. Приріст інвестицій також спостерігався на підприємствах будівництва – на 20,7%, діяльності транспорту та зв’язку – на 16,0%, торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів  та предметів особистого вжитку – на 4,3%.

Скоротилися обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, і в підприємства рибальства, рибництва на 1,2% та 37,1% відповідно.

 

Будівельна діяльність

 

У січні–квітні 2011р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 11,7 млрд.грн., що на 11,6% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівництва у січні–квітні 2011р. проти відповідного періоду попереднього року відбулося за основними видами будівельної діяльності, зокрема з підготовки будівельних ділянок – на 13,4%, з будівництва будівель та споруд – на 14,9%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються  будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 83,9%). Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (у 4,3 раза більше), доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (у 2,1 раза більше). Також наростили обсяги робіт підприємства, що займаються будівництвом магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (на 20,9%), будівництвом підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (на 5,9%) і будівель (на 4,7%).

У січні–квітні 2011р. збільшили обсяги будівництва підприємства 21 регіону, серед них найбільше – Черкаської області (в 1,7 раза більше), Київської (в 1,5 раза більше), Автономної Республіки Крим, Волинської, Донецької, Івано-Франківської та Миколаївської областей (в 1,4 раза більше).

Більше третини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 4 регіонів (Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей), ще 23,9% – будівельниками м.Києва.

За I квартал 2011р. введено в експлуатацію 1456,1 тис.м2 загальної площі житла, що на 1,4% менше, ніж за відповідний період попереднього року (відповідно до Тимчасового порядку – 443,9 тис.м2 загальної площі житла або 30,5% загального обсягу).

Обсяги введеного житла у міських поселеннях, порівняно з відповідним періодом попереднього року, зросли на 4,5%, у сільській місцевості – скоротились на 12,8%. Питома вага введеного у сільській місцевості житла зменшилась  до 30,3%  проти  34,3%  у I кварталі 2010р.

У I кварталі  2011р. скорочено обсяги введеного житла  у 17 регіонах, найбільше (на 84,5–57,6%) – у Чернігівській, Рівненській, Харківській та  Кіровоградській областях.

Більше половини (50,8%) загального обсягу житла збудовано у 5 регіонах: Автономній Республіці Крим, м.Києві, Київській, Одеській та Івано-Франківській областях.

За  рахунок  коштів  державного бюджету за I квартал 2011р. введено 13,7 тис.м2 загальної площі житла, що у 23 рази більше проти відповідного періоду попереднього року. Частка житла, побудованого за рахунок цих коштів, становила 0,9% загальнодержавного обсягу (у I кварталі 2010р. – 0,04%).

За січень–березень 2011р. введено в експлуатацію 12,4 тис. квартир. Середній розмір квартири становить 113,8 м2 загальної площі, при цьому в міських поселеннях – 99,0 м2, у сільській місцевості – 170,6 м2 загальної площі. Серед  збудованих квартир переважають двокімнатні (29,1% загальної кількості). Частка однокімнатних квартир становила 25,3% загальної кількості, трикімнатних – 22,3%, чотирикімнатних і більше – 23,3%.

Серед інших об’єктів соціальної  сфери у І кварталі 2011р. введено в експлуатацію: загальноосвітні навчальні заклади на 2,9 тис. учнівських місць, дошкільні навчальні заклади на 270 місць, лікарні на 174 ліжка, амбулаторно-поліклінічні  заклади на 1,8 тис. відвідувань за зміну тощо.

За січень–березень 2011р. завершено будівництво й уведено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких 5 нафтових і 10 газових свердловин з розвідувального й експлуатаційного буріння, місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 829,4 км, лінії електропередачі – 40,0 км, трансформаторні понижуючі підстанції напругою 35 кВ і вище потужністю 132,0 тис. кВ·А, електростанції напругою 7,1 тис.кВт тощо.

Збільшено потужності телекомунікаційних систем, зокрема, введено в експлуатацію 0,4 тис. та 0,5 тис. телефонних номерів відповідно на міських і сільських АТС та інші.

Уведено будівлі для потреб сільського господарства, зокрема приміщення для утримання свиней на 0,8 тис. скотомісць, а також птиці – на 4,5 млн. птахомісць, птахофабрики м’ясного напряму – на 84,3 млн. голів м’ясної птиці, елеватори та  комплексні пункти з переробки та зберігання насіння – відповідно на 41,0 тис.т та 18,3 тис.т одночасного зберігання та інші.

 

Транспорт

 

За січень–квітень 2011р. підприємствами транспорту перевезено 263,1 млн.т вантажів, що на 11,1% більше, ніж за січень–квітень 2010р. Вантажооборот зріс на 8,7% і становив 138,2 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем–квітнем 2010р. зросло на 10,4%, у тому числі відправлення вантажів – на 10,7%. Відправлення вантажів зросло на Львівській залізниці на 29,7%, Південно-Західній – на 29,3%, Одеській – на 20,4%, Донецькій – на 8,7%, Придніпровській – на 6,4%, Південній – на 3,4%. Відправлення хімічних і мінеральних добрив збільшилося  на 44,6%, будівельних матеріалів – на 39,4%, цементу – на 18,7%, брухту чорних металів – на 12,9%, лісових вантажів – на 12,3%, кам’яного вугілля – на 8,4%, залізної та марганцевої руди – на 6,5%, чорних металів – на 5,5%, коксу – на 3,5%, нафти і нафтопродуктів – на 1,3%. Відправлення зерна та продуктів перемелу знизилося на 24,3%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 2,3 млн.т, що на 3,9% менше, ніж за січень–квітень 2010р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–квітнем 2010р. зменшилися на 5,5%, морського транспорту – на 2,4%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом скоротилися на 12,9%, морським – зросли на 4,6%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 1,4% і становив 51,2 млн.т. Переробка транзитних вантажів збільшилася на 12,5%, імпортних – на 0,9%, внутрішнього сполучення – на 26,5%. Переробка експортних вантажів скоротилася на 5,6%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – зменшилася на 2,5% і становила 5,4 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2011р. перевезено 52,3 млн.т вантажів, що на 24,1% більше, ніж за січень–квітень 2010р., та виконано вантажооборот в обсязі 11,7 млрд.ткм, який зріс на 2,4%.

Магістральними трубопроводами у січні–квітні 2011р. транспортовано 62,4 млн.т вантажів, що на 4,0% більше, ніж у січні–квітні 2010р. Перекачка газу зросла на 8,0%, аміаку – на 47,2%. Перекачка нафти скоротилася на 17,2%. Транзит газу зріс на 12,0%, аміаку – на 53,7%. Транзит нафти зменшився  на 12,4%.

За січень–квітень 2011р. авіаційним транспортом перевезено 27,9 тис.т вантажів, що на 5,8% більше, ніж за січень–квітень 2010р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 116,3 млн.ткм, що на 2,4% менше, ніж за  січень–квітень 2010р.

Послугами пасажирського транспорту в січні–квітні 2011р. скористалися 2,3 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 39,3 млрд.пас.км, що відповідно на 2,6% та на 3,2% більше, ніж за січень–квітень 2010р.

Залізничним транспортом за січень–квітень 2011р. відправлено 135,1 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на рівні січня–квітня 2010р. Відправлення пасажирів зменшилося на Придніпровській залізниці на 1,3% та Донецькій – на 1,7%. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросло на 1,9%, Львівській – на 1,6%, Південно-Західній – на 0,6% та Південній – на 0,3%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,2 млрд. пасажирів, що на 0,6% менше, ніж у січні–квітні 2010р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,4%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем–квітнем 2010р. зросли на 18,2%. Підприємства м.Севастополя, які виконали 93,3% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 17,9%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 20,6% порівняно з січнем–квітнем 2010р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (96,8%), збільшили у січні–квітні 2011р. перевезення пасажирів на 20,2%. Авіаційним транспортом перевезено 1,7 млн. пасажирів, що на 29,0% більше, ніж за 4 місяці 2010р. За січень–квітень 2011р. міським електротранспортом перевезено 949,2 млн. пасажирів, що на 7,5% більше порівняно з січнем–квітнем 2010р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг України за I квартал 2011р. становив 18567,8 млн.дол. США, імпорту – 19769,4 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2010р. експорт збільшився на 43,1%, а імпорт – на 54,5%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1201,6 млн.дол. (за І квартал 2010р. – позитивне 180,6 млн.дол.).

У І кварталі 2011р. експорт товарів становив 15382,6 млн.дол. США, імпорт – 18516,4  млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2010р. експорт збільшився на 49,2%, імпорт – на 58,5%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 3133,8 млн.дол. (за І квартал 2010р. також від’ємне – 1372,6 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами зі 196 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36% усіх товарів, до країн ЄС – 28,3% (у І кварталі 2010р. – відповідно 35% та 23,3%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (27,2% експортних та 43,4% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Польщі – у 2,1 раза, Китаю - на 93,8%, Італії – на 77,3%, Російської Феде­рації – на 63,6%, Туреччини – на 56,4%, Індії - на 42,9%, Білорусі – на 39,6%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з І кварталом 2010р. збільшилась частка жирів і олій тваринного або рослинного походження, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, руд та концентратів залізних, виробів з чорних металів, продуктів неорганічної хімії, насіння і плодів олійних рослин, добрив. Натомість зменшилась частка чорних металів, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, меха­нічних та електричних машин, зернових культур.

Із країн СНД імпортовано 49,7% усіх товарів, із країн ЄС – 27,8% (у І кварталі 2010р. – відповідно 45% та 30,3%).

Збільшились проти І кварталу 2010р. обсяги імпортних по­ставок із головних торгівельних партнерів: Білорусі (на 99,7%), Російської Федерації (на 79,5%), Німеччини (на 79,2%), США (на 68,4%), Китаю (на 55,5%), Італії (на 23,7%), Польщі (на 22,2%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка  енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка полімерних матеріалів, пластмаси, фармацевтичної продукції, паперу та картону, руд і концентратів залізних.

У І кварталі 2011р. експорт послуг становив 3185,2 млн.дол. США, імпорт – 1253 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2010р. експорт збільшився на 19,2%, імпорт – на 12%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 1932,2 млн.дол. (за І квартал 2010р. також позитивне – 1553,2 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами Україна здійснювала з партнерами із 197 країн світу.

До країн СНД було експортовано 40,2% усіх послуг, до країн ЄС – 23,9% (у І кварталі 2010р. – відповідно 52,2% та 25,5%).

Основною країною-партнером залишається Російська Федерація, на яку припадає 36,5% від загального обсягу експорту та 13,3% – імпорту послуг.

Збільшився експорт послуг до таких країн-партнерів, як Швейцарія – у 6,7 раза, Казахстан – у 2 рази, Білорусь –  в 1,7 раза,  Ізраїль – на 74,2%, Естонія – на 62,9%, Польща – на 49,1%, Віргінські Острови (Британські) – на 39,8%, Бельгія – на 26,4%, Німеччина – на 23,7%, США – на 22,6%. Одночасно зменшилися обсяги послуг, наданих Таїланду – у 5,3 раза, Нідерландам – на 35,2%, Єгипту – на 34,9%, Мальті – на 22%, Кіпру – на 17,2%, Російській Федерації – на 11,9%.

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з І кварталом 2010р. збільшилась частка наданих послуг з ремонту, різних ділових, професійних та технічних, послуг залізничного та повітряного транспорту, інших ділових послуг, страхових, послуг з подорожей та будівельних послуг. Поряд з цим у загальному обсязі експорту зменшилась частка трубопровідного та морського транспорту, послуг зв’язку та фінансових послуг.

Імпорт послуг із країн СНД становив 16,5% від загального обсягу імпорту, із країн ЄС – 58% (у І кварталі 2010р. – відповідно 16,6% та 55,2%).

Збільшилися проти І кварталу 2010р. обсяги імпорту послуг від таких країн-партнерів, як Казахстан – у 2,2 раза, Австрія – на 65,5%, Німеччина – на 52,1%, Білорусь – на 25%, Кіпр – на 19,4%, Франція – на 17,6%, Російська Федерація – на 6,4%. При цьому скоротилися обсяги імпорту послуг від Панами – на 76,9%, Єгипту – на 55,6%, Віргінських Островів (Британських) – на 30,6%, Великої Британії – на 5,1%.

У загальному обсязі імпорту послуг збільшилась частка послуг повітряного транспорту, роялті та ліцензійних послуг, страхових, послуг морського транспорту, будівельних, послуг приватним особам і послуг у галузі культури та відпочинку. Водночас зменшилась частка різних ділових, професійних та технічних послуг, фінансових, інших ділових, комп’ютерних послуг та послуг з ремонту.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції з товарами та послугами підприємства м.Києва, Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Одеської та Запорізької областей.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в Україну, на 1 квітня 2011р. склав 45,6 млрд.дол., що на 1,9% більше обсягів інвестицій на початок 2011р., та в розрахунку на одну особу становив 998,1 дол.

Приріст іноземного акціонерного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, за І квартал 2011р. становив 829,3 млн.дол.

Інвестиції надійшли зі 126 країн світу. Майже половина загального обсягу інвестицій належить інвесторам із 3-х країн: Кіпру (23,4%), Німеччини (15,7%) та Нідерландів (10,4%). У десятку найбільших інвесторів української економіки також входять: Російська Федерація, Австрія, Франція, Велика Британія, Швеція, Віргінські Острови (Британські) та США.

На підприємствах промисловості зосереджено 31,9% загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у тому числі переробної – 28,2%.

Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій унесено в металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів; у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; хімічну та нафтохімічну промисловість; машинобудування, а також у виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції.

У фінансових установах акумульовано 33,0% обсягу прямих інвестицій, а також по 10,8% в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, і на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу, з урахуванням його курсової різниці, на 1 квітня 2011р. становив 6,9 млрд.дол.

Прямі інвестиції з України здійснено до 46 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру.

 

Оптова й роздрібна торгівля,ресторанне господарство

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–квітень 2011р. становив 289 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–квітнем 2010р. збільшився на 3,2%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2011р. становив 184,8 млрд.грн., що на 14,9% більше обсягу січня–квітня 2010р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,7%. В обороті організованих ринків 15,5% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–квітень 2011р. проти січня–квітня попереднього року збільшився на 8,5% і становив 5,8 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–квітень 2011р. становив 95,9 млрд.грн., що в порівнянних цінах на 13,8% більше обсягу січня–квітня 2010р.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2011р. становив 104,7% (у січні–квітні 2010р. – 104,4%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 5,0%. Найбільше (на 31,0–15,6%) подорожчали овочі, продукти переробки зернових і фрукти. Крім того, на 8,5–3,7% зросли в ціні цукор, маргарин, хліб, макаронні вироби, олія, рис, яловичина, риба та продукти з риби.

Одночасно на 13,3–2,5% подешевшали  яйця, тваринні жири, м’ясо птиці, молоко, свинина, масло та сири.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 4,0% головним чином за рахунок подорожчання алкогольних напоїв на 5,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 9,2% насамперед зумовлено підвищенням тарифів на електроенергію на 22,9%. Крім того, плата за гарячу воду, опалення збільшилася  на 14,9%,  квартиру – на 11,2%, водопостачання – на 10,0%, каналізацію – на 8,8%.

 У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 2,6%, у тому числі на фармацевтичну продукцію – на 3,1%, амбулаторні послуги –  на  2,3%, санаторно-курортні послуги – на 2,1%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 13,1% насамперед пов’язане з подорожчанням палива і мастил на 26,0%. Крім того, на 8,4% та 3,6% підвищилася вартість перевезень автодорожнім та залізничним пасажирським транспортом.

На 2,9–1,3% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, відпочинку і культури, освіти.

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні-квітні 2011р.  становив 112,1% (у січні–квітні 2010р. – 110,1%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли  на 19,0%, добувній промисловості – на 18,9%, переробній промисловості – на 8,7%. 

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–березні 2011р. становив 103,4% (у січні–березні 2010р. – 103,8%).

Найбільше зростання цін (на 6,6–3,4%) зафіксовано в будівництві об’єктів сільськогосподарського призначення, переробної та добувної промисловості, з надання комунальних та індивідуальних послуг, транспорту та зв’язку, з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, закладів освіти.

 

Доходи населення

 

У січні–березні 2011р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2389 грн. і порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшився на 19,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин і виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6–3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та рибництві, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, на підприємствах із виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, з оброблення деревини та виробів з деревини, у готелях та ресторанах, закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги  і не перевищував 68% від середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м.Києві – 3640 грн., Донецькій – 2795 грн., Дніпропетровській – 2568 грн., Київській – 2503 грн. та Луганській – 2484 грн. областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській, Волинській та Чернігівській областях і не перевищував 75% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. становив 111,1%.

Упродовж січня–березня 2011р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 8,7%, або на 106,2 млн.грн., і на 1 квітня становила 1324,3 млн.грн., що дорівнює 4,8% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2011р.

У структурі боргу більше половини припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість перед працівниками цих підприємств упродовж січня–березня 2011р. збільшилася на 5,6% і на 1 квітня становила 682,7 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (на 23,5 млн.грн.) та промисловості (на 27,0 млн.грн.). У промисловості зростання боргу відбулося переважно за рахунок підприємств із виробництва транспортних засобів та устатковання (на 44,8 млн.грн.) й електричного, електронного та оптичного устатковання (на 16,9 млн.грн.).

Серед регіонів найвагоміше збільшення суми боргу спостерігалося у Миколаївській (на 30,5 млн.грн.), Харківській (на 29,5 млн.грн.) і Запорізькій (на 10,3 млн.грн.) областях. У цілому приріст заборгованості порівняно з початком року зафіксовано в 14 регіонах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, упродовж січня–березня 2011р. зменшилася на 4,7% і на 1 квітня становила 176,4 тис. осіб, або 1,7% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3870 грн., що в 1,5 раза більше від середнього розміру заробітної плати за березень 2011р.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій і грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів станом на 1 травня 2011р. становила 45,7 тис.грн.

У січні–березні 2011р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 354,1 тис. сімей, що становило 90,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 311,7 тис., у сільській місцевості - 42,4 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–березні 2011р. становила 61,4 млн.грн., з неї у міських поселеннях – 52,1 млн.грн., у сільській місцевості - 9,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в березні 2011р. становив 170,0 грн.

Крім того, 10,2 тис. сімей (15,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 4,9 тис. сімей, у сільській місцевості - 5,3 тис. сімей.

Середній розмір призначеної у березні 2011р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 658,8 грн.

У січні–березні 2011р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 16,5 млн.грн.

У січні–березні 2011р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 12,1 млрд.грн. (90,2% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у березні 2011р. порівняно з лютим на 0,8% і на початок квітня становила 12636,0 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 2,8 місяця.

У березні 2011р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 31,7% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 22,6%, газопостачання – 21,6%, вивезення побутових відходів – 19,3%, централізоване водопостачання та водовідведення – 18,8%.

 

Ринок праці

 

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 травня 2011р. становила 597,3 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у квітні 2011р. звернулося 112,8 тис. незайнятих громадян проти 113,2 тис. у березні (у квітні 2010р. – 103,1 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 травня 2011р. становила  579,9 тис. осіб, або третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 72,7% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за квітень 2011р. скоротився і на 1 травня 2011р. становив 2,1% населення працездатного віку.

У сільській місцевості цей показник зменшився на 0,3 відсоткового пункта і становив 2,9% населення працездатного віку, у міських поселеннях він не змінився (1,8%).

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Полтавській області (3,7%), а найнижчий – у м.Києві (0,4%).

Слід зазначити, що у січні–березні 2011р. середня тривалість зареєстрованого безробіття порівняно з відповідним періодом 2010р. зменшилася на 1 місяць і на кінець березня становила 5 місяців. Кількість безробітних, які перебували на обліку державної служби зайнятості 12 місяців і більше, у зазначеному періоді зменшилася на 9,1% і на кінець березня становила 36,8 тис. осіб, або 6,0% від загальної чисельності зареєстрованих безробітних.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у квітні порівняно з березнем 2011р. зменшилася на 2,9 тис., або на 3,1%, і на кінець місяця становила 89,5 тис. (у квітні 2010р. – 76,6 тис.). Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) половина передбачалася для робітників, третина – для службовців, решта – для осіб, які не мають професії.

За останніми даними, у загальній кількості вільних робочих місць (вакантних посад) кожне п’яте було на підприємствах переробної промисловості, сьоме – на підприємствах сільського господарства, мисливства та лісового господарства, кожне дев’яте – на підприємствах торгівлі та ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку або в державному управлінні.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) упродовж квітня 2011р. зменшилося на 2 особи і на кінець місяця становило 67 осіб (на кінець квітня 2010р. – 62 особи). У регіональному розрізі зберігається значна диференціація зазначеного показника: від 4 осіб у м.Києві до 437 осіб у Черкаській області.

За сприяння державної служби зайнятості у квітні 2011р. було праце-влаштовано 103,9 тис. осіб проти 72,4 тис. у березні 2011р. (у квітні 2010р. – 94,6 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб 39,1% становили жінки, 41,4% – молодь у віці до 35 років. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з березнем 2011р. зріс на 4,2 відсоткового пункта й у квітні становив 13,9%. Зростання зазначеного показника за вказаний період спостерігалося в усіх регіонах країни.

Упродовж січня–березня 2011р. майже кожний четвертий незайнятий був працевлаштований на підприємства торгівлі та ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, п’ятий – на підприємства переробної промисловості або на підприємства сільського господарства, мисливства та лісового господарства. Порівняно з січнем–березнем 2010р. спостерігалося зростання обсягів працевлаштування незайнятого населення (на 19,1%, або на 26,2 тис. осіб), зокрема на підприємства торгівлі та ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку (на 6,0 тис. осіб), на підприємства переробної промисловості (на 5,9 тис. осіб), на підприємства сільського господарства, мисливства та лісового господарства (на 5,1 тис. осіб).

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у квітні 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 380,5 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 466,9 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 815 грн., що на 15,1% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (960 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення в Україні на 1 квітня 2011р. становила 45724,2 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2011р. чисельність населення зменшилася на 54,3 тис. осіб, або на 4,8 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (58,3 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (4,0 тис. осіб).

Порівняно з січнем–березнем 2010р. обсяг природного скорочення зменшився на 3,8 тис. осіб, або з 5,5 до 5,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у січні–березні 2011р. залишилася на рівні  відповідного періоду минулого року – 10,7 живонароджених в розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 16,2 до 15,9 особи.

У січні–березні 2011р. міграційний приріст зафіксовано у 16 регіонах, в 11 регіонах – міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж січня–березня 2011р. іммігранти з країн СНД становили 78,3%, з інших країн – 21,7%. Серед вибулих з України 41,1% виїхали до країн СНД і 58,9% – до інших країн.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням органів внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції, протягом січня–квітня 2011р. зареєстровано 173,6 тис. злочинів, що на 2,7% більше, ніж у січні–квітні 2010р., з числа яких 1,9 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ і прокуратури кримінальних проявів 36,3% (на 0,7 відсоткового пункта менше, ніж у січні–квітні 2010р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 62% становили злочини проти власності, 11,4% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,4% – злочини у сфері службової діяльності, 3,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,7% – злочини проти громадської безпеки, 2,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2,6% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Протягом 4 місяців 2011р. скоєно 858 умисних вбивств і замахів на вбивство (на 8,2% більше, ніж у січні–квітні 2010р.), 1091 умисне тяжке тілесне ушкодження, 183 зґвалтування і замахи на зґвалтування (на 8,7% та 10,7% менше, ніж у січні–квітні 2010р.).

Кількість крадіжок (86 тис.) порівняно із січнем–квітнем 2011р. збільшилась на 6,9%, проте кількість грабежів (6,3 тис.) та розбоїв (1,2 тис.) зменшилась відповідно на 14,4% та 16,2%. Кількість випадків шахрайства (8,2 тис.) зменшилась на 4,3%, а хабарництва (1,3 тис.) – збільшилась на 2%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури України за цей період виявлено 203 організовані групи і злочинні організації, що скоїли 1483 злочини, із яких 68,4% (на 8,6 відсоткового пункта менше, ніж у січні–квітні 2010р.) становили тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільше зростання кількості злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями, спостерігалося ум.Севастополі (у 5,4 раза), Київській (у 4,4 раза), Волинській (у 3,1 раза), Чернівецькій (у 3 рази) та Черкаській (у 2,7 раза) областях.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–квітень 2011р. становила 103,9 тис. осіб (на 4,9% більше, ніж у січні–квітні 2010р.), із числа яких 38,7 тис. – жінки, 11,6 тис. – пенсіонери, 3,7 тис. – неповнолітні та 1285 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72%) від крадіжок – 68,7 тис. та грабежів – 6,2 тис. осіб, серед яких 39,4% – жінки (29,5 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території країни постраждало 2,3 тис. осіб, з яких 22,9% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 1777 осіб, із числа яких 14,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 38,4% було вбито.

Серед виявлених осіб (76,9 тис.), які вчинили злочини, 36,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний третій має незняту або непогашену судимість, 20,3% вчинили злочин у групі, 16,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 13,3% – жінки, 5,9% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 57,3%.