Архів:  2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

Соціально-економічне становище України за 2013 рік

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

Промисловість

У 2013р. порівняно з попереднім роком індекс промислової продукції становив 95,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 2013р. випуск продукції зріс на 0,4%, у т.ч. у добуванні металевих руд – на 4,6%. Разом із цим скорочення обсягу виробництва продукції спостерігалося у добуванні кам’яного та бурого вугілля на 2,4%, сирої нафти та природного газу – на 2,7%. За 2013р. видобуто 20,4 млрд.м3 природного газу, 2,2 млн.т сирої нафти та вироблено (видобуто) 69,9 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 63,3 млн.т кам'яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2013р. обсяг виробленої продукції зменшився на 5,5%, у т.ч. у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 0,8%, виробництві олії та жирів – на 8,5%, цукру – на 41,1%, кондитерській промисловості – на 0,2%, напоїв – на 8,6%, тютюнових виробів – на 8,2%. Поряд із цим одержано приріст продукції у м’ясній та молочній промисловості – відповідно 7,6% та 0,6%. За 2013р. вироблено 58,4 тис.т свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби, 209 тис.т свіжого чи охолодженого м’яса свиней, 732 тис.т свіжого чи охолодженого м’яса свійської птиці, 286 тис.т ковбасних виробів, 116 тис.т натуральних консервованих овочів, 39,8 тис.т овочів, фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 3,3 млн.т нерафінованої соняшникової олії, 946 тис.т обробленого рідкого молока, 92,8 тис.т вершкового масла, 82,8 тис.т сиру свіжого неферментованого, включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, 164 тис.т сирів жирних, 4,5 млн.дал коньяку, 28 млн.дал горілки з вмістом спирту менше 45,4%, 274 млн.дал пива солодового, 133 млн.дал безалкогольних напоїв.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 93,8%, у т.ч. у текстильному виробництві – 91,9%, виробництві одягу – 95,7%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 91,5%. У 2013р. вироблено 86,0 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 2,5 млн. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 71,2 млн. пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, 29,4 млн.пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності за підсумками 2013р. обсяги виробництва продукції зросли на 2,6%, у т.ч. у виробництві паперу та паперових виробів – на 5,8%. Досягнуто рівня минулорічних обсягів виробництва в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка. Разом із цим спостерігалося зменшення випуску продукції у поліграфічній діяльності (на 3%).

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції скоротився на 11,2%. За 2013р. виготовлено 17,6 млн.т коксу, 971 тис.т моторного бензину, 969 тис.т дизельного палива для автомобільного і залізничного транспорту та 640 тис.т паливних важких мазутів.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за підсумками 2013р. індекс промислової продукції становив 82,5%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 75%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 94,5%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 108%, іншої хімічної продукції – 80,5%. За 2013р. випущено 4,2 млн.т безводного аміаку, 1,2 млн.т сірчаної кислоти, 313 тис.т пластмас у первинних формах, 269 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 16 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів приріст продукції становив 11,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у 2013р. індекс виробництва становив 96%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 98,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 94,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, за підсумками 2013р. спад виробництва промислової продукції становив 5,8%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – 1,1%, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – 19,1%, іншої продукції первинного оброблення сталі – 15,5%, дорогоцінних та інших кольорових металів – 4,3%, готових металевих виробів – 5,5%. За 2013р. виплавлено 29,1 млн.т чавуну, 33,2 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 17,8 млн.т готового прокату, 1,8 млн.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 86,2%, у т.ч. у виробництві електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури – 96,3%, машин і устатковання загального призначення – 108,5%, для сільського та лісового господарства – 87,3%, металургії – 84,9%, для добувної промисловості та будівництва – 83,1%, виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 89,2%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 65,5%. За 2013р. вироблено 4,3 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 1,1 тис. верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 225 тис. пральних машин і машин для сушіння одягу побутових, 45,8 тис. легкових автомобілів, 2,6 тис. автобусів.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії випуск промислової продукції за підсумками 2013р. зменшився на 1%, у т.ч. у виробництві електроенергії – на 0,2%, розподіленні електроенергії – на 2,5%. Вироблено 194 млрд.кВт·годин електроенергії, у т.ч. тепловими електростанціями – 95 млрд.кВт·годин, атомними – 83,2 млрд.кВт·годин.

Сільське господарство

За попередніми розрахунками, у 2013р. порівняно з 2012р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва становив 113,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 120,7%, господарствах населення – 106,4%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва склав 118,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 125,2%, у господарствах населення – 109,3%.

Під урожай 2013р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 28,3 млн.га, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 19,8 млн.га (70,0%), господарствами населення – 8,5 млн.га (30,0%). Порівняно з 2012р. загальна посівна площа збільшилась на 0,5 млн.га, або на 1,9%.

У 2013р. загальний валовий збір зернових і зернобобових культур становив 63,0 млн.т (у вазі після доробки), а їхня середня врожайність – 39,9 ц з 1 га. Порівняно з 2012р. виробництво зерна зросло на 36,3% (на 16,8 млн.т), що зумовлено як збільшенням площі збирання (на 1,0 млн.га, або на 6,8%), так і зростанням середньої урожайності з 1 га (на 8,7 ц, або на 27,9%).

Валовий збір соняшнику на зерно (11,0 млн.т у вазі після доробки) порівняно з 2012р. збільшився на 31,6% виключно за рахунок зростання його врожайності (на 5,2 ц, або на 31,5%), яка в середньому склала 21,7 ц з 1 га.

Виробництво цукрових буряків для промислової переробки (10,7 млн.т) скоротилося на 41,7% (насамперед за рахунок скорочення площі збирання на 39,8%) при зменшенні їхньої врожайності на 3,3% (зібрано по 397,4 ц з 1 га).

Урожай ріпаку (2,4 млн.т) порівняно із 2012р. зріс удвічі, що зумовлено як збільшенням площі його збирання на 82,1%, так і зростанням середньої врожайності на 7,3% (зібрано по 23,6 ц з 1 га). Виробництво сої (2,8 млн.т) зросло на 14,6% виключно за рахунок збільшення середньої врожайності на 19,9% (зібрано по 20,5 ц з 1 га).

Господарствами усіх категорій зібрано 22,3 млн.т картоплі (на 4,3% менше проти 2012р.), 9,9 млн.т овочів (на 1,4% менше), 2,3 млн.т плодоягідної продукції (на 14,3% більше), 575,4 тис.т винограду (на 26,2% більше).

У 2013р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з 2012р. становив 104,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 108,8%, у господарствах населення – 101,8%.

Господарствами всіх категорій у 2013р. реалізовано на забій 3,4 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 8,2% більше порівняно з 2012р., вироблено 11,5 млн.т молока (на 1,1% більше) та 19,6 млрд.шт. яєць (на 2,5% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2013р. складала відповідно 42%, 78% та 38 %.

За розрахунками, на 1 січня 2014р. загальне поголів’я великої рогатої худоби складало 4,7 млн. голів (на 1,0% більше, ніж на 1 січня 2013р.), у т.ч. корів – 2,5 млн. (на 0,4% менше), свиней – 7,9 млн. (на 4,1% більше), овець і кіз – 1,8 млн. (на 4,4% більше), птиці всіх видів – 229,6 млн. голів (на 7,3% більше). Населенням утримувалось 69,4% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,8%, свиней – 50,9%, овець і кіз – 86,4%, птиці всіх видів – 42,7%.

Будівельна діяльність

У 2013р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 58,9 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у 2013р. порівняно з 2012р. становив 85,5%.

Будівництво будівель скоротилось на 9,3%, у т.ч. нежитлових – на 16,4%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 18,8%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 6,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 81,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 11,2% та 7,4% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м.Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Полтавської областей) виконано 61,0% загального обсягу будівництва.

Зовнішньоекономічна діяльність

За січень–листопад 2013р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 57433,3 млн.дол. США та 70039,8 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2012р. експорт склав 90,8%, імпорт – 91,1%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 12606,5 млн.дол. (за 11 місяців 2012р. також від’ємне – 13630,2 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту, як і за 11 місяців 2012р., склав 0,82.

Зовнішньоторговельні  операції проводились з партнерами із 222 країн світу.

До країн СНД було експортовано 35,5% усіх товарів, до країн ЄС – 26,1% (у січні–листопаді 2012р. – відповідно 36,9% та 24,6%).

Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так і в імпорті товарів залишилися країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини, Нідерландів та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Китаю, Єгипту, Індії, США, Саудівської Аравії та Іраку.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 50,1%, Туреччини – на 2,7%. Одночасно скоротився до Російської Федерації на 14,1%, Казахстану – на 13,4%, Єгипту – на 10,3%, Італії – на 5,7% та Польщі – на 5%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин, електричних машин, насіння і плодів олійних рослин, продуктів неорганічної хімії. Зменшилась натомість частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, залізничних локомотивів.

Із країн СНД імпортовано 36,3% усіх товарів, із країн ЄС – 35% (за січень–листопад 2012р. – відповідно 41,3% та 30,8%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Угорщини та Великої Британії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, США, Туреччини, Японії, Швейцарії та Кореї.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, пластмас, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції, чорних металів. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції підприємства м.Києва, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Луганської, Запорізької та Одеської областей.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–грудень 2013р. становив 1053,7 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту склав 98% порівняно з січнем–груднем 2012р.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–грудень 2013р. становив 884,2 млрд.грн., що на 9,5% більше обсягу січня–грудня 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,4%. В обороті організованих ринків 11,2% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–грудень 2013р. проти січня–грудня попереднього року збільшився на 1,4% і становив 24,3 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–грудень 2013р. становив 429,2 млрд.грн., що в порівнянних цінах на 5,6% більше обсягу січня–грудня 2012р.

Транспорт

За 2013р. підприємствами транспорту перевезено 757,6 млн.т вантажів, що склало 98,1% від обсягу перевезень вантажів у 2012р. Вантажооборот становив 379,0 млрд.ткм, або 96,1% від обсягу 2012р.

У 2013р. перевезення вантажів залізницями становили 96,6% від обсягу 2012р., у т.ч. відправлення вантажів зменшилося на 0,2%. Відправлення вантажів зросло на Південно-Західній залізниці на 3,1%, Придніпровській – на 2,4%, Львівській – на 1,8%, Одеській – на 1,0%. На Донецькій залізниці відправлення вантажів знизилося на 2,5%, Південній – на 5,6%. Відправлення лісових вантажів збільшилося на 11,0%, чорних металів – на 5,6%, залізної та марганцевої руди – на 4,7%, цементу – на 2,6%, брухту чорних металів – на 1,3%, кам’яного вугілля – на 0,2%. Відправлення будівельних матеріалів знизилося на 1,2%, зерна та продуктів перемелу – на 1,2%, нафти і нафтопродуктів – на 4,5%, коксу – на 5,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 22,7%.

Водним транспортом за 2013р. перевезено вантажів у обсязі 6,3 млн.т, або 81,0% від обсягу 2012р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зросли на 3,7% від обсягів 2012р. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) скоротився на 4,4% і становив 153,5 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 12,9%, експортних – на 2,3%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 24,6%, внутрішнього сполучення – на 29,6%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – скоротилася на 9,4% і становила 13,5 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2013р. перевезено 183,5 млн.т вантажів, що на 3,0% більше, ніж за 2012р., та виконано вантажооборот в обсязі 40,5 млрд.ткм, який зріс на 3,2% порівняно з 2012р.

Магістральними трубопроводами у 2013р. транспортовано 125,9 млн.т вантажів, що склало 98,1% від обсягу транспортування вантажів у 2012р. Перекачка нафти зросла на 2,2%. Перекачка аміаку скоротилася на 2,2%, газу – на 2,6%. Транзит нафти зріс на 7,0%, аміаку – на 7,3%, газу – на 2,2%.

За 2013р. авіаційним транспортом перевезено 99,1 тис.т вантажів, що на 19,2% менше, ніж за 2012р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 273,0 млн.ткм, що на 24,8% менше, ніж за 2012р.

За 2013р. послугами пасажирського транспорту скористалися 6,6 млрд. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 128,5 млрд.пас.км, що становить відповідно 97,2% та 97,1% від обсягів 2012р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з 2012р. зменшилося на 0,9%. Відправлення пасажирів зросло на Львівській залізниці на 0,2%. На Донецькій залізниці відправлення пасажирів зменшилося на 0,1%, Одеській – на 0,4%, Південно-Західній – на 0,4%, Південній – на 0,6%, Придніпровській – на 1,3%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,3 млрд. пасажирів, що на 3,2% менше від обсягів перевезень пасажирів у 2012р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,2%. Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 12,2% порівняно з 2012р. Підприємства м.Севастополя, які виконали 80,9% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 16,4%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 12,8% порівняно з 2012р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (98,2%), збільшили перевезення пасажирів у 2013р. на 12,6%. Авіаційним транспортом перевезено 8,1 млн. пасажирів, що менше на 0,1% від обсягів 2012р. За 2013р. міським електротранспортом перевезено 2,8 млрд. пасажирів, що на 2,8% менше, ніж за 2012р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2013р. у цілому становив 100,5% (у відповідному періоді попереднього року – 99,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,7%. Найбільше (на 17,4%) знизилися ціни на фрукти. На 8,5–3,1% стали дешевшими соняшникова олія, продукти переробки зернових, сало, риба та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти. Разом з цим суттєво (на 18,0%) подорожчав цукор. На 9,5–1,4% зросли ціни на масло, кисломолочну продукцію, яйця, сири, овочі, сметану, молоко, хліб, безалкогольні напої, маргарин.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 10,1%, у т.ч. тютюнові вироби – на 14,5%, алкогольні напої – на 4,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3%. При цьому плата за квартиру підвищилася на 2,9%, оренда житла – на 1,3%, а тарифи на гарячу воду, опалення знизилися на 0,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,0% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції та амбулаторних послуг на 3,2%, послуг лікарень – на 2,8%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 1,3%, що в основному пов’язано з подорожчанням перевезень залізничним і автодорожнім пасажирським транспортом (на 12,8% та 4,7% відповідно) і автомобілів (на 2,6%). У той же час на 3,6% подешевшали паливо та мастила.

Послуги освіти подорожчали на 2,2%, у т.ч. навчання в середніх закладах освіти – на 3,8%, утримання дітей у дошкільних закладах – на 3,1%, навчання у вищих закладах – на 2,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2013р. становив 101,7% (у відповідному періоді попереднього року – 100,3%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни зросли на 5,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,2%, у переробній промисловості відбулося зниження цін на 0,2%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за січень–листопад 2013р. становив 102,8% (у відповідному періоді попереднього року – 105,9%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 2,8%, інженерних споруд – на 2,6%.

Доходи населення

У січні–листопаді 2013р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшився на 7,9% і становив 3234 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, добування кам’яного та бурого вугілля й виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6–3,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування та сільського господарства і не перевищував 70% від середнього рівня по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: м.Києві – 4957 грн., Донецькій області – 3723 грн., Київській – 3330 грн., Дніпропетровській – 3315 грн., Луганській – 3310 грн. областях.

Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78% від середнього по економіці, спостерігався в Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій, Чернігівській та Закарпатській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 108,4%.

Упродовж січня–листопада 2013р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 14,1%, або на 125,7 млн.грн., і на 1 грудня становила 1019,4 млн.грн., що дорівнює 3,0% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2013р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня–листопада 2013р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 36,2% (на 163,5 млн.грн.) і на 1 грудня становила 614,4 млн.грн.

Серед видів діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 179,7 млн.грн.), виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 31,6 млн.грн.), професійної, наукової та технічної діяльності (на 15,0 млн.грн.) та виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 11,0 млн.грн.).

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 10 регіонах країни, при цьому найвагоміше – у Київській (на 146,5 млн.грн.), Одеській (на 16,8 млн.грн.) областях та м.Києві (на 16,5 млн.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, упродовж січня–листопада 2013р. зменшилась на 8,8% і на 1 грудня становила 103,0 тис. осіб, або 1,0% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 5963 грн., що в 1,8 раза більше від середнього розміру заробітної плати за листопад 2013р.

У січні–листопаді 2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1520,5 тис. сімей, що становило 93,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 1187,4 тис., у сільській місцевості - 333,1 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2013р. становила 228,1 млн.грн., з неї у міських поселеннях – 190,2 млн.грн., у сільській місцевості - 37,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у листопаді 2013р. становив 199,2 грн.

Крім того, 276,3 тис. сімей (90,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 56,3 тис. сімей, у сільській місцевості - 220,0 тис. сімей.

Середній розмір призначеної у листопаді 2013р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 765,8 грн.

У січні–листопаді 2013р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 206,5 млн.грн.

У січні–листопаді 2013р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 34,4 млрд.грн. (100,7% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у листопаді 2013р. порівняно з жовтнем на 4,2% і на кінець листопада становила 12061,8 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 3,9 місяця.

У листопаді 2013р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 28,0% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,7%, вивезення побутових відходів – 20,0%, централізоване водопостачання та водовідведення – 18,2%, газопостачання – 16,5%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років ( дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2013р.) становила 22,1 млн. осіб, з яких 20,5 млн. були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,6 млн.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 60,7%, а в працездатному віці – 67,8%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 7,0%, а працездатного віку – 7,6%.

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася за місяць на 15,1% і на кінець грудня 2013р. становила 487,7 тис. осіб, або майже третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 82,4% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з листопадом збільшився на 0,3 в.п. і на кінець грудня 2013р. становив 1,8% населення працездатного віку. Найвищим цей показник був у Кіровоградській області (3,2%), а найнижчим – у м.Києві (0,5%).

Зростання цього показника в грудні, як і в попередньому місяці, зумовлене переважно впливом сезонного фактору на зайнятість працівників сільського господарства. Так, у сільській місцевості рівень зареєстрованого безробіття зріс на 0,6 в.п. і становив 2,5% населення працездатного віку, у міських поселеннях він не змінився (1,4% населення працездатного віку).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до державної служби зайнятості, в грудні 2013р. порівняно з листопадом зменшилася на 20,3 тис., або на 30,0%, і на кінець місяця становила 47,5 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець грудня 2013р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (19,0% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,4%) і технічних службовців (3,2%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні збільшилося з 63 осіб на кінець листопада до 103 осіб на кінець грудня 2013р.

Збільшення навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) спостерігалося в усіх регіонах. Значення цього показника коливалося від 12 осіб у м.Києві до 784 осіб у Вінницькій області.

За сприяння державної служби зайнятості у 2013р. було працевлаштовано 541,9 тис. осіб, або 35,2% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у т.ч. у грудні – 26,8 тис. осіб, або 4,9% усіх громадян, працевлаштованих за рік.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в грудні 2013р., більше половини становили жінки або молодь у віці до 35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж грудня 2013р., становила 370,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1172 грн., що дорівнює 96,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2013р. становила 45439,8 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2013р. чисельність населення зменшилася на 113,2 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,7 особи. Разом з тим у десяти регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (140,7 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (27,5 тис. осіб).

Порівняно з січнем–листопадом 2012р. обсяг природного скорочення збільшився на 15,7 тис. осіб, або з 3,0 до 3,4 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зменшилася з 11,5 до 11,1 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність залишилася на рівні відповідного періоду минулого року – 14,5‰.

У січні–листопаді 2013р. у 10 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, в 17 регіонах – міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж січня–листопада 2013р. іммігранти з країн СНД становили 58,2%, решта (41,8%) – з інших країн. Серед вибулих з України 39,6% виїхали до країн СНД і 60,4% – до інших країн.

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури, протягом 2013р. обліковано 563,6 тис. кримінальних правопорушень, з числа яких 549,6 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 7,3 тис. органами прокуратури, 4,8 тис. органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та 1,6 тис. органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,1% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 59,4% становили злочини проти власності, 12,7% – злочини проти життя та здоров’я особи, 6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,9% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,4% – злочини проти громадської безпеки.

Протягом 2013р. обліковано 2042 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство, 3173 умисні тяжкі тілесні ушкодження та 508 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становило 242,8 тис., шахрайств – 47,5 тис., грабежів – 22,7 тис., розбоїв – 2,9 тис. та хабарництва – 2 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 800 осіб, які скоїли злочин у складі 185 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 185 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за 2013р. становила 426,7 тис. осіб, із числа яких 170,4 тис. – жінки, 33,1 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 7,4 тис. – неповнолітні та 3267 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (54,7%) від крадіжок та грабежів – відповідно 211,5 тис. та 21,8 тис. осіб, серед яких 42,5% – жінки (99,2 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 13,6 тис. осіб, з яких 2536 осіб (18,6%) – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 7172 особи, із числа яких 11,3 % – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 34,6% було вбито.

Серед виявлених осіб (149,6 тис.), які вчинили злочини, 33,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 10,8% вчинили злочин у групі, 21% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 13,3% – жінки, 4,9% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 48,1%, безробітних – 20,8%.

Державна служба статистики України