Архів:  2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень 2016 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2016р. становила 42760,5 тис. осіб. Упродовж 2015р. чисельність населення зменшилася на 168,8 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (183,0 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (14,2 тис. осіб).

Кількість живонароджених у 2015р. становила 411,8 тис. осіб, померлих – 594,8 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2016р. становила 508,6 тис. осіб, або майже третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 81,5% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з груднем 2015р. не змінився і на кінець січня 2016р. становив 1,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник зріс на 0,2 в.п. і становив 2,8%, а в міських поселеннях залишився на рівні попереднього місяця (1,5% населення працездатного віку).

Збільшення обсягів зареєстрованого безробіття у січні 2016р.  порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім м.Києва.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2016р. порівняно з груднем 2015р. збільшилася на 5,4 тис., або на 20,8%, і на кінець місяця становила  31,3 тис.

За останніми даними, у загальній кількості вакансій кожна п’ята була в переробній промисловості, кожна шоста – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, кожна дев’ята – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності або у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець січня 2016р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (19,3% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,5%) і технічних службовців (4,6%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні зменшилося з 189 осіб на кінець грудня 2015р. до 162 осіб на кінець січня 2016р. Порівняно з відповідним періодом 2014р. показник збільшився на 34 особи.

За сприяння державної служби зайнятості у січні 2016р. було працевлаштовано 19,4 тис. осіб проти 20,2 тис. осіб у грудні 2015р.

За останніми даними, більше половини (59,6%) зареєстрованих безробітних отримали роботу на підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, переробної промисловості, а також оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в січні 2016р., 59,5% становили жінки, 44,7% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно із груднем 2015р. дещо зменшилася і в січні 2016р. становила 3,5% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в січні 2016р., становила 386,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1516 грн, що на 10,0% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн).

 

Доходи населення

 

У 2015р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився на 20,5% і становив 4195 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, професійна наукова та технічна діяльність, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5–4,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 69% від середнього рівня по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 4 з них заробітна плата перевищила середню по країні: м.Києві – 6732 грн, Донецькій – 4980 грн, Дніпропетровській – 4366 грн та Запорізькій – 4200 грн областях.

Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75% від середнього по економіці, спостерігався в Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Індекс реальної заробітної плати у 2015р. порівняно з 2014р. становив 79,8%.

Незважаючи на зменшення (на 6,5%) у грудні 2015р. заборгованості з виплати заробітної плати, сума боргу все ще є більшою (на 42,5%) порівняно з 1 січня 2015р.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати збільшилася з початку року на 560,8 млн.грн, і на 1 січня 2015р. становила 1880,8 млн.грн, що дорівнює 4,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2015р.

Упродовж 2015р. заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств зросла на 36,0%, або на 344,8 млн.грн і на початок 2016р. становить 1302,7 млн.грн.

Серед видів діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у добуванні кам’яного та бурого вугілля (на 358,7 млн.грн), водопостачанні; каналізації, поводженні з відходами (на 50,5 млн.грн), професійній, науковій та технічній діяльності (на 31,1 млн.грн), а також будівництві (на 30,5 млн.грн).

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 11 регіонах країни, при цьому найвагоміше – у Луганській (на 452,9 млн.грн), Одеській (на 22,9 млн.грн) та Сумській (на 19,5 млн.грн) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 січня 2016р. становила 185,4 тис. осіб, або 2,3% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7026 грн, що на 34,3% перевищує середню заробітну плату за грудень 2015р.

 

Соціальний захист

 

У січні–грудні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5392,9  тис. домогосподарств, що становило 91,1% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 3744,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 1648,4 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–грудні 2015р. становила 2346,0 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 1438,4 млн.грн, у сільській місцевості – 907,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2015р. становив 1090,9 грн.

Крім того, 617,4 тис. домогосподарств (82,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 116,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 501,0 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у грудні 2015р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1447,7 грн.

У січні–грудні 2015р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 741,5 млн.грн.

У січні–грудні 2015р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 48,6 млрд.грн (95,4% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у грудні 2015р. порівняно з листопадом на 19,4% і на кінець грудня 2015р. становила 8829,1 млн.грн, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,1 місяця.

У грудні 2015р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 24,8% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  –  19,5%, вивезення побутових відходів – 18,3%, централізоване водопостачання та водовідведення – 17,4%, газопостачання – 16,4%.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січня 2016р. обліковано 66,7 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 62,4% становили злочини проти власності, 14,7% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,9% – злочини проти правосуддя, 1,8% – злочини проти громадської безпеки,   1,5% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,3% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності.

Протягом січня 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 172, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 240, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 48.

Кількість випадків крадіжок становила 31,6 тис., шахрайств – 5,9 тис., грабежів – 2 тис., розбоїв – 0,4 тис., хабарництва – 0,2 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 47 осіб, які скоїли злочин у складі 9 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 9 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні 2016р. становила 47,5 тис. осіб, із числа яких 18,1 тис. – жінки, 3 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 0,5 тис. – неповнолітні та 0,3 тис. осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (61,3%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 38,6% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 1,4 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 1,3 тис. осіб, із числа яких 64,6% було умисно вбито; 15,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2,5 тис., з них жінки – 0,3 тис., неповнолітні – 0,1 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 35,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 16,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 6,3% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 69,9%, безробітних – 11,8%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2016р. становив 100,9% (у січні 2015р. – 103,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше (на 9,6% та 9,1%) подорожчали фрукти та овочі. На 2,9–0,9% підвищилися ціни на молоко та молочні продукти, масло, яйця, соняшникову олію, м’ясо птиці, рибу та продукти з риби, хліб. Водночас (на 0,8–0,4%) подешевшали рис, маргарин, сало, свинина.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,7% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на водопостачання (на 12,1%), каналізацію (на 3,5%).

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,4% зумовлено здешевленням палива та мастил на 1,3%. Разом з тим відбулося зростання цін на автомобілі на 1,1%.

Подорожчання послуг освіти на 2,5% головним чином спричинено підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 8,4%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2016р. становив 98,9% (у відповідному місяці попереднього року – 102,3%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни знизились на 3,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 3,4%, у переробній промисловості відбулося підвищення цін на 0,2%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за 2015р. у цілому становив 122,7% (за 2014р. – 115,7%).

У будівництві будівель зафіксовано підвищення цін на 22,9%, інженерних споруд – на 22,0%.

 

Промисловість

 

У січні 2016р. порівняно із січнем 2015р. індекс промислової продукції становив 98,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 2,6%, у т.ч. у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 3,5%, сирої нафти та природного газу – на 4%, металевих руд – на 0,3%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 22,2%. За січень 2016р. видобуто 1,7 млрд.м3 природного газу, 139 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 5,5 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 2,5 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 97,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції зменшився на 2,2%, у т.ч. у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 13,9%, олії та тваринних жирів – на 8,1%, молочних продуктів – на 7,5%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 9,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 3,5%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 4,9%. Разом із цим у виробництві м’яса та м’ясних продуктів спостерігалося збільшення обсягу на 0,3%, напоїв – на 7,1%, тютюнових виробів – на 22,6%. У січні 2016р. вироблено 2,4 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 17,4 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 56,2 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 16,7 тис.т виробів ковбасних, 1,4 тис.т овочів консервованих натуральних, 0,7 тис.т овочів, фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 299 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 72,7 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 6,1 тис.т масла вершкового, 5,5 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; включаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 8,9 тис.т сирів жирних, 0,1 млн.дал коньяку, бренді, 1,9 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 8,1 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 4,7 млн.дал напоїв безалкогольних, 6,2 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 99,7%, у т.ч. у текстильному виробництві та виробництві одягу – відповідно по 102%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 89%. За січень 2016р. вироблено 7,4 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, із ниток синтетичних та штучних, 242 тис. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 3,9 млн. пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 1,5 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 8,3%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів із деревини та корка – на 3,3%, у виробництві паперу та паперових виробів – на 14,5%. Водночас у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації приріст продукції становив 3,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції становив 105,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 7,5%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 0,2%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 3,8%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – на 27%. За січень 2016р. вироблено 1 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 190 тис.т N аміаку безводного, 94,4 тис.т N сечовини, 1,5 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 1,1 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 10,2 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 0,3 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 7,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 97,3%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 102,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 95,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції зменшився на 2,8%, у т.ч. у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 42,3%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 5,7%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 7,3%. Поряд із цим  у виробництві чавуну, сталі та феросплавів  приріст продукції становив 2,4%, готових металевих виробів – 0,7%. За січень 2016р. виплавлено 1,9 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 1,9 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 972 тис.т прокату готового чорних металів, 59,9 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 96,6%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 79,9%, електричного устатковання – 104,7%, машин і устатковання загального призначення – 79%, машин і устатковання для сільського та лісового господарства – 97,8%, металургії – 104,7%, добувної промисловості та будівництва – 97,2%, інших машин і устатковання загального призначення – 115,9%, у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 99,5%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 110,6%. За січень 2016р. вироблено 29,5 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу побутових, 345 тракторів для сільського та лісового господарства, 54 верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 347 валків до прокатних станів, 616 причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів, 56 вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 2,2%. У січні 2016р. вироблено 16 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 8,3 млрд.кВт·год, тепловими – 7 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2016р. порівняно із січнем 2015р. становив 97,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 97,0%, господарствах населення – 98,0%.   

За січень п.р. реалізовано на забій 287 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,3% менше порівняно із січнем 2015р., вироблено 578 тис.т молока (на 2,0% менше) та 1,1 млрд.шт яєць (на 20,8% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 49%, 64% та 32%.

За розрахунками, на 1 лютого 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 3,8 млн. голів (на 3,6% менше, ніж на 1 лютого 2015р.), у т.ч. корів – 2,2 млн. (на 4,5% менше), свиней – 7,0 млн. (на 3,7% менше), овець і кіз – 1,4 млн. (на 4,9% менше), птиці всіх видів – 198,9 млн. голів (на 3,8% менше). У господарствах населення утримувалось 66,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,8%; свиней – 46,4%, овець і кіз – 85,6%, птиці всіх видів – 43,1%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень п.р. порівняно із січнем 2015р. зменшився на 51%, у т.ч. рослинництва – на 76%, продукції тваринництва – на 0,4%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2016р. порівняно з січнем 2015р. зросли на 24%, у т.ч. продукції рослинництва – на 30%, тваринництва – на 21%. У січні  п.р. порівняно з груднем 2015р. середні ціни реалізації аграрної продукції зменшилися на 2%, у т.ч. тваринництва – на 13%, рослинництва – збільшилися на 1%.

На 1 лютого 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 18,6 млн.т зерна (на 16,8% менше проти 1 лютого 2015р.), у т.ч. 8,0 млн.т пшениці, 1,3 млн.т ячменю, 8,5 млн.т кукурудзи,   0,1 млн.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 9,6 млн.т зерна (на 22,4% менше), у т.ч. 4,3 млн.т пшениці, 1,0 млн.т ячменю, 3,8 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 9,0 млн.т зерна (на 9,8% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 3,7 млн.т (на 11,6% менше, ніж на 1 лютого 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,9 млн.т (на 22,1% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 1,8 млн.т (на 3% більше, ніж торік).

 

Будівництво

 

У січні 2016р. підприємства України виконали будівельні роботи на суму 2,4 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2016р. порівняно із січнем 2015р. становив 88,6%.

Будівництво будівель скоротилось на 13,1%, у т.ч. житлових і нежитлових – на 15,9% та 9,4% відповідно. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 9,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 84,5% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 6,9% та 8,6% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м.Києва, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконано 65,2% загального обсягу будівництва.

У 2015р. в Україні прийнято в експлуатацію 11044,4 тис.м2 загальної площі житла, з яких 1817,3 тис.м2 (або 16,5% загального обсягу житла) відповідно до Порядку (Порядок прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, затверджений наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 79 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.05.2015 за № 547/26992 )). Переважну частину (50,5%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 49,2% – у будинках із двома й більше квартирами та 0,3% – у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2015р. порівняно з 2014р. збільшилась на 13,4%, при цьому без урахування площі, прийнятої відповідно до Порядку, зменшилась на 3,3%. 

За рахунок коштів державного бюджету у 2015р. прийнято в експлуатацію 52,6 тис.м2 загальної площі житла (0,5% від загального обсягу), що на 61,1% більше рівня 2014р.

Серед інших об’єктів соціальної сфери у 2015р. прийнято в експлуатацію: загальноосвітні навчальні заклади на 1,3 тис.од (учнівських місць), дошкільні навчальні заклади на 3,5 тис.од (місць), амбулаторно-поліклінічні заклади на 2,9 тис. раз (відвідувань за зміну), лікарні на 442 шт (ліжок), будинки відпочинку та пансіонати на  941 од (місць) тощо.

У 2015р. прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких 13 нафтових й 1 газова свердловина з розвідувального й експлуатаційного буріння, магістральні газопроводи протяжністю 22,4 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 612,6 км, лінії електропередачі – 207,3 км, трансформаторні понижуючі підстанції напругою  35 кВ і вище потужністю 95,2 тис.кВ∙А, електростанції потужністю 33,4 тис.кВт тощо.

Збудовано магістральні залізничні другі колії протяжністю 4,8 км, трамвайні колії – 0,5 км, мости залізничні та пішохідні – 75,0 пог.м та  103,5 пог.м відповідно, мости та естакади інші – 58,0 пог.м, переходи підземні – 44,0 пог.м, перевантажувальні комплекси морських портів – 250 пог.м.

Крім цього, на підприємствах харчової промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва 7,6 тис.т хлібобулочних виробів, 3,3 тис.т виробів сухарних, печива та здобних хлібобулочних виробів довготривалого зберігання, 112 т тортів і виробів кондитерських, 172 тис.т какао, шоколаду і виробів кондитерських із цукру, 1,9 тис.т макаронних виробів, 0,4 тис.т сичужного, плавленого та кисломолочного сиру, 1,1 тис.т кисломолочних продуктів, 0,5 тис.т морозива і харчового льоду, 7,4 тис.т продуктів дитячого і дієтичного харчування, 369,1 тис.т нерафінованої олії та 394,3 тис.т  олії та жирів рафінованих, а також з переробки 2,1 тис.т м’яса та 0,8 тис.т  рибної продукції тощо.

Прийнято в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема, приміщення для утримання великої рогатої худоби, свиней та овець (кількість скотомісць) на 7,4 тис., 18,5 тис. та 110 од відповідно, а також для птиці (кількість птахомісць) – на 191,2 тис.од, птахофабрики яйцевого та м’ясного напряму – відповідно на 88,2 тис. та 3,1 млн. голів, тваринницькі комплекси з вирощування та відгодівлі молодняку великої рогатої худоби та свиней – на 0,6 тис. та 46,3 тис.голів. Також прийнято в експлуатацію елеватори, насіннєсховища та сховища для картоплі, овочів і фруктів одночасного зберігання на 1881,3 тис.т, 3,7 тис.т та 24,2 тис.т відповідно, елеватори для зберігання олієнасіння одночасного зберігання – на 76,2 тис.т, теплиці під склом площею 1,1 тис.м2, зерноочисні й зерноочисно-сушильні пункти – на 890,4 тис.т та інші.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг із переробки давальницької сировини, які у 2015р. становили в експорті 1038,0 млн.дол. (у 2014р. – 1315,7 млн.дол.), в імпорті – 63,3 млн.дол. (у 2014р. – 51,2 млн.дол.)) України у 2015р. становив 46647,9 млн.дол. США, імпорту – 42583,4 млн.дол. Порівняно із 2014р. експорт скоротився на 27,2%, імпорт – на 29,9%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 4064,5 млн.дол. (у 2014р. також позитивне – 3356,2 млн.дол.).

У 2015р. експорт товарів склав 38134,8 млн.дол. США, імпорт – 37502,3 млн.дол. Порівняно із 2014р. експорт скоротився на 29,3% (на 15766,9 млн.дол.), імпорт – на 31,1% (на 16926,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 632,5 млн.дол. (у 2014р. негативне – 527,0 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2014р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 13017,5 млн.дол., або 34,1% від загального обсягу експорту (у 2014р. – 17002,9 млн.дол., або 31,5%), та зменшився порівняно з 2014р. на 3985,4 млн.дол., або на 23,4%. Зокрема, зменшився обсяг поставок палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, руд, шлаку і золи, чорних металів, насiння і плодів олійних рослин, залишків і відходів харчової промисловості, жирів та олії тваринного або рослинного походження, механічних машин, електричних машин, зернових культур, деревини і виробів із деревини.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, механічних машин, електричних машин, пластмас, полімерних матеріалів, різноманітної хімічної продукції. Зменшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного, фармацевтичної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 15343,8 млн.дол., або 40,9% від загального обсягу (у 2014р. - відповідно 21069,1 млн.дол. та 38,7%), та зменшився проти 2014р. на 5725,3 млн.дол., або на 27,2%. Скоротились поставки фармацевтичної продукції, механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, паперу та картону, пластмас, полімерних матеріалів, електричних машин.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Угорщини.

Також серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

У 2015р. експорт послуг становив 9551,1 млн.дол. США, імпорт – 5144,4 млн.дол. Порівняно з 2014р. експорт скоротився на 17,1% (на 1969,7 млн.дол.), імпорт – на 19,3% (на 1228,7 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 4406,7 млн.дол. (у 2014р. – також позитивне 5147,7 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з 2014р. збільшилась частка транспортних послуг, послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних, будівельних та послуг, пов’язаних з подорожами. Натомість зменшилась частка ділових послуг, послуг з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, послуг із переробки матеріальних ресурсів, роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 2859,2 млн.дол., або 29,9% від загального обсягу експорту (за 2014р. – 3991,6 млн.дол., або 34,6%), та зменшився порівняно з 2014р. на 1132,4 млн.дол., або на 28,4%. Зокрема, зменшився обсяг транспортних послуг, ділових, послуг у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних, послуг, пов’язаних із фінансовою діяльністю, роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності, послуг із переробки матеріальних ресурсів.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були  Велика Британія, Німеччина, Кіпр та Польша.

Серед інших країн світу найбільше експорт послуг надавався Російській Федерації, Швейцарії, США, Туркменістану, Об’єднаним Арабським Еміратам та Віргінським Островам (Брит.).

У загальному обсязі імпорту послуг збільшилась частка послуг, пов’язаних із фінансовою діяльністю, послуг у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних, послуг, пов’язаних з подорожами, та транспортних послуг. Зменшилась частка державних та урядових послуг, ділових, послуг з будівництва, роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 2616,5 млн.дол., або 50,9% від загального обсягу (за 2014р. обсяг імпорту становив відповідно 3148,8 млн.дол. та 49,4%), та зменшився проти 2014р. на 532,3 млн.дол., або на 16,9%. Скоротились обсяги послуг, пов’язаних із подорожами, ділових послуг, державних та урядових, послуг із будівництва, роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Велика Британія, Німеччина, Кіпр, Нідерланди та Франція.

Серед інших країн світу найбільші послуги були одержані від  Російської Федерації, США, Швейцарії, Туреччини, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 31 грудня 2015р. становив 43,4 млрд.дол. США.

Інвестиції надійшли зі 134 країн світу. Більше половини загального обсягу прямих інвестицій належить інвесторам із 3-х країн: Кіпру (27,1%), Нідерландів (12,9%), Німеччини (12,5%). У десятку найбільших інвесторів української економіки також входять: Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Вірґінські Острови (Брит.), Франція, Швейцарія та Італія.

На підприємствах промисловості зосереджено 30,6% загального обсягу прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 26,1%. У переробній промисловості суттєві обсяги внесено у підприємства металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів – 12,2%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 5,6%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 2,5%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 1,9%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 1,7%.

В установах фінансової та страхової діяльності акумульовано 27,3% прямих інвестицій, у підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –13,0%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, –8,0%, у сфері інформації та телекомунікацій –5,3%, професійної, наукової та технічної діяльності – 5,0%.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 31 грудня 2015 р. становив 6,2 млрд.дол.

Прямі інвестиції з України здійснено до 47 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру (93,7%).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень 2016р. становив    68,7 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем 2015р. склав 93%.

Оборот роздрібної торгівлі ключає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень 2016р. становив 81,5 млрд.грн, що складає 98,6% обсягу січня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень 2016р. становив 38,9 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 0,1% більше обсягу січня 2015р.

 

Транспорт

 

У січні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 21,8 млрд.ткм, або 96,2% від обсягу січня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 40,9 млн.т вантажів, що становить 94,0% від обсягу січня 2015р.

У січні 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 18,7 млн.т вантажів, що на 11,4% менше, ніж у січні 2015р. Перевезення чорних металів знизилося на 0,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 5,7%, цементу – на 6,2%, залізної та марганцевої руди – на 11,9%, кам’яного вугілля – на 14,0%, коксу – на 18,6%, зерна та продуктів перемелу – на 26,3%, брухту чорних металів – на 40,1%, будівельних матеріалів – на 62,4%. У той же час збільшилося перевезення нафти і нафтопродуктів на 18,7%, лісових вантажів – на 2,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 1,9 млрд.ткм, який зменшився на 3,4% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 7,7 млн.т вантажів, що на 6,8% менше, ніж за січень 2015р.

Водним транспортом за січень 2016р. перевезено вантажів у обсязі  0,2 млн.т, що на 28,8% менше, ніж за січень 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 97,2%. Порівняно із січнем 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 27,0%.

Магістральними трубопроводами у січні 2016р. транспортовано      10,7 млн.т вантажів, що на 17,1% більше, ніж за січень 2015р. Так, перекачка газу зросла на 20,1%, аміаку – на 19,7%. Перекачка нафти зменшилася на 1,0%. Транзит газу зріс на 52,7%, аміаку – на 19,7%, нафти – на 1,9%.

У січні 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 14,6 млн.ткм, що на 0,5% більше, ніж за січень 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 5,0 тис.т вантажів, що становить 98,0% від обсягу відповідного періоду минулого року.

У січні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 7,0 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 359,0 млн. пасажирів, що становить відповідно 97,2% та 90,3% від обсягу січня 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем 2015р. збільшилися на 3,9%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 162,1 млн. пасажирів, що на 17,1% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 23,4%. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 50,0%. Авіаційним транспортом перевезено 0,4 млн. пасажирів, що на 0,5% більше, ніж за січень 2015р. Міським електротранспортом перевезено 166,0 млн. пасажирів, що на 3,7% менше, ніж за січень 2015р.

 

Державна служба статистики України