Архів:  2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–лютий 2016 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 лютого 2016р. становила 42738,1 тис. осіб. Упродовж січня 2016р. чисельність населення зменшилася на 22,4 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (24,6 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (2,2 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні 2016р. становила 31,6 тис. осіб, померлих – 56,2 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2016р. становила 508,2 тис. осіб, або майже третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 82,0% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з січнем 2016р. не змінився і на кінець лютого п.р. становив 1,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях зазначений показник становив відповідно 2,8% і 1,5% населення працездатного віку.

У лютому 2016р. зменшення обсягів зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в 13 регіонах країни.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2016р. порівняно з січнем п.р. збільшилася на 7,6 тис., або майже на чверть, і на кінець місяця становила  38,9 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець лютого 2016р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,1% від загальної кількості заявлених вакансій), на кваліфікованих робітників з інструментом (17,7%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,7%) і технічних службовців (4,0%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні зменшилося зі 162 осіб на кінець січня 2016р. до 131 особи на кінець лютого п.р.

За сприяння державної служби зайнятості у лютому 2016р. було працевлаштовано 28,4 тис. осіб проти 19,4 тис. осіб у січні п.р.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в лютому 2016р., 53,3% становили жінки, 45,0% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно із січнем 2016р. збільшилася на 1,4 в.п. і становила в лютому п.р. 4,9% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в лютому 2016р., становила 445,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1509 грн, що на 9,5% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн).

 

Доходи населення

 

У січні 2016р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4362 грн і порівняно з січнем 2015р. збільшився на 26,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники авіаційного транспорту, фінансових та страхових установ, сфери інформації та телекомунікацій, професійної, наукової та технічної діяльності, а серед промислових видів діяльності – підприємств із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, а також сільського господарства і не перевищував 70% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню по країні: м.Київ – 7126 грн, Донецька область – 5142 грн,  Київська – 4453 грн та Дніпропетровська – 4445 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75% від середнього по економіці, спостерігався в Херсонській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2016р. порівняно з січнем 2015р. становив 86,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня 2016р. збільшилася на 11,3%, або на 211,7 млн.грн, і на 1 лютого п.р. становила 2092,5 млн.грн, що дорівнює 5,9% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2016р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня 2016р. зросла на 14,0%, або на 182,5 млн.грн, і на 1 лютого становила 1485,2 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося в добуванні кам’яного та бурого вугілля (на 130,3 млн.грн), у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 27,0 млн.грн), а також транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (на 23,2 млн.грн).

У регіональному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 18 регіонах – від 4,0% у Сумській області до 225,5% у Чернівецькій. У решті областей зафіксовано зменшення суми боргу від 1,2% до 47,8%.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 лютого 2016р. становила 191,2 тис. осіб, або 2,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7768 грн, що на 78,1% перевищує середню заробітну плату за січень.

 

Соціальний захист

 

У січні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 533,3  тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 328,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 205,0 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні 2016р. становила 703,6 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 353,7 млн.грн, у сільській місцевості – 349,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2016р. становив 1319,5 грн.

Крім того, 29,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 5,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 24,0 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у січні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1384,1 грн.

У січні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 40,6 млн.грн.

У січні 2016р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5,9 млрд.грн (56,8% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець січня 2016р. становила 10774,3 млн.грн, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1 місяць.

У січні 2016р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 27,2% власників особових рахунків, газопостачання – 20,4%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 19,9%, вивезення побутових відходів – 19,4%, централізоване водопостачання та водовідведення – 17,8%.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січнялютого 2016р. обліковано 138,2 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 65,8% становили злочини проти власності, 11,5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, по 3,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення та злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,9% – злочини проти громадської безпеки, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,4% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності.

Протягом січня–лютого 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 344, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 431, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 100.

Кількість випадків крадіжок становила 69,7 тис., шахрайств – 12,8 тис., грабежів – 4,2 тис., розбоїв – 0,8 тис., хабарництва – 0,6 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 102 особи, які скоїли злочин у складі 21 організованої групи і злочинної організації, закінчено 21 кримінальне провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–лютому 2016р. становила 100,2 тис. осіб, із числа яких 38,2 тис. – жінки, 6,4 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 1,2 тис. – неповнолітні та 0,5 тис. осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,1%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 38,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 2,4 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 1,9 тис. осіб, із числа яких 55,6% було умисно вбито; 20,5% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 5,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 8,6 тис., з них жінки – 1 тис., неповнолітні – 0,3 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 34,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 15,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,8% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 68,3%, безробітних – 11,7%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2016р. становив 100,5% (у відповідному періоді попереднього року – 108,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,5%. Найбільше (на 9,3% та 7,3%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 5,2–1,5% стали дорожчими масло, молоко та молочні продукти, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, олія, хліб. Водночас суттєво (на 23,0%) знизилися ціни на яйця; на 3,9–1,5% подешевшали свинина, сало та рис.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,0%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на водопостачання та каналізацію на 14,2% та 5,8% відповідно.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,4%, в першу чергу через здешевлення палива та мастил на 2,3%. У той же час відбулося подорожчання автомобілів на 5,3% й авіаційних пасажирських перевезень на 4,8%.

Послуги освіти стали дорожчими на 3,5% головним чином через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 12,3%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–лютому 2016р. становив 100,4% (у відповідному періоді попереднього року – 107,2%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 2,5%, переробній промисловості – на 1,3%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря відбулося зниження цін на 2,8%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні 2016р. порівняно з груднем 2015р. становив 99,3% (у січні 2015р. – 102,8%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зниження цін на 0,2%, будівель – на 0,9%.

 

Промисловість

 

У січні–лютому 2016р. порівняно з січнем–лютим 2015р. індекс промислової продукції становив 102,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 3,4%, зокрема у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 9,8%, металевих руд – на 4%. Водночас у добуванні сирої нафти та природного газу обсяги продукції зменшилися на 2,2%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 9,3%. За січень–лютий 2016р. видобуто 3,3 млрд.м3 природного газу, 268 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 10,8 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 5 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів приріст продукції становив 1,7%, зокрема у виробництві напоїв – 18%, тютюнових виробів – 16,9%, а також у виробництві олії та тваринних жирів – 0,3%. При цьому в переробленні та консервуванні фруктів і овочів випуск продукції зменшився на 13,3%, молочних продуктів – на 3,1%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 2,8%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,9%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 6,2%. У виробництві м’яса та м’ясних продуктів випуск продукції залишився на рівні минулорічних обсягів. За 2 місяці 2016р. вироблено 5,5 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 37,3 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 112 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 33,7 тис.т виробів ковбасних, 3,4 тис.т овочів консервованих натуральних, 1,3 тис.т овочів, фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 642 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 145 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 12,4 тис.т масла вершкового, 11,7 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 16,9 тис.т сирів жирних, 0,5 млн.дал коньяку, бренді, 4,7 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 18,2 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 9 млн.дал напоїв безалкогольних, 13,6 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 101,1%, у т.ч. у текстильному виробництві – 108%, виробництві одягу – 99,5%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 95,4%. У січні–лютому 2016р. вироблено 14,7 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 487 тис. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 11 млн. пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 3,6 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 3,7%, зокрема у виробництві паперу та паперових виробів – на 12,5%. Водночас у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяги продукції зросли на 12,4%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 3,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 16,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 92,1%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 100,6%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 103,2%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 75%. За січень–лютий 2016р. вироблено 2 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 366 тис.т N аміаку безводного, 182 тис.т N сечовини, 6,4 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 2,7 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 22,1 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 0,6 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 12,8%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 103,1%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 110%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 100,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 5,4%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 10,8%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 5,4%, готових металевих виробів – на 6,1%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції зменшився на 29,2%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 9,7%. За 2 місяці 2016р. виплавлено 3,8 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 3,9 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 2 млн.т прокату готового чорних металів, 124 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 101%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 98,5%, електричного устатковання – 110%, машин і устатковання загального призначення – 83,5%, машин і устатковання для сільського та лісового господарства – 94,6%, металургії – 88,7%, добувної промисловості та будівництва – 104,4%, інших машин і устатковання загального призначення – 104,9%, у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 116,6%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 97,7%. З початку 2016р. вироблено 66,2 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу побутових, 714 тракторів для сільського та лісового господарства, 145 верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 676 валків до прокатних станів, 2,1 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів, 156 вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 1,9%. У січні–лютому 2016р. вироблено 30,2 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 15,6 млрд.кВт·год, тепловими – 13,2 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січнілютому  2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 97,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 97,6%, господарствах населення – 98,3%.   

За січень–лютий  п.р. реалізовано на забій 536 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,5% менше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 1181 тис.т молока (на 0,6% менше) та 2,1 млрд.шт яєць (на 19,2% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 41%, 65% та 35%.

За розрахунками, на 1 березня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,0 млн. голів (на 3,0% менше, ніж на 1 березня 2015р.), у т.ч. корів – 2,2 млн. (на 3,7% менше), свиней – 7,1 млн. (на 3,1% менше), овець і кіз – 1,4 млн. (на 3,8% менше), птиці всіх видів – 190,2 млн. голів (на 4,4% менше). У господарствах населення утримувалось 67,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,8%; свиней – 46,8%, овець і кіз – 85,4%, птиці всіх видів – 42,9%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої аграрної продукції у січні–лютому 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 35%, у т.ч. продукції рослинництва – на 53%, продукції тваринництва – збільшився на 1,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–лютий 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 18%, у т.ч. продукції рослинництва – на 21%, тваринництва – на 16%. У лютому порівняно з січнем 2016р. середні ціни реалізації аграрної продукції збільшилися на 6%, у т.ч. рослинництва – на 10%, тваринництва – зменшилися на 7,5%.

На 1 березня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 16,2 млн.т зерна (на 16,3% менше проти 1 березня 2015р.), у т.ч. 7,3 млн.т пшениці, 1,3 млн.т ячменю, 6,9 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 8,5 млн.т зерна (на 20,5% менше), у т.ч. 3,9 млн.т пшениці, 0,9 млн.т ячменю, 3,2 млн.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 7,7 млн.т зерна (на 11,0% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 3,2 млн.т (на 10,1% менше, ніж на 1 березня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,6 млн.т (на 23,8% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 1,6 млн.т (на 10,2% більше, ніж торік).

 

Будівництво

 

У січні–лютому 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 5,8 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 98,0%.

Будівництво будівель скоротилось на 6,1%, у т.ч. житлових – на 12,0%. Водночас будівництво нежитлових будівель збільшилось на 2,9%. Будівництво інженерних споруд зросло на 3,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 85,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 6,4% та 8,3% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Полтавської та Одеської областей) виконано 64,7% загального обсягу будівництва.

 

Капітальні інвестиції

 

За січень–грудень 2015р. підприємствами та організаціями держави за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 251,2 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 1,7% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (93,0% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 51,6% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 37,7%. У нематеріальні активи вкладено 7,0% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 67,4% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 10,4%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (33,5%) освоєно підприємствами промислових видів діяльності, обсяги яких у січнігрудні 2015р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшились на 19,9%. Інвестиції підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скоротились на 27,7%, добувної промисловості і розроблення карєрів – на 26,1%. При цьому обсяги капітальних інвестицій підприємств із водопостачання, каналізації та поводження з відходами  збільшилися на 23,2%. Підприємства переробної промисловості порівняно з січнем–груднем 2014р. зменшили обсяги капітальних інвестицій на 13,7%.

У січні–грудні 2015р. капітальні інвестиції закладів державного управління й оборони, обовязкового соціального страхування збільшились на 126,2%, підприємств діяльності у сфері інформації та телекомунікації – на 121,8%, закладів освіти – на 52,7%, охорони здоровя та надання соціальної допомоги – на 45,8%, мистецтва, спорту, розваги та відпочинку – на 44,2%, підприємств діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – на 36,9%, сільського, лісового та рибного господарства – на 27,1%, установ професійної, наукової та технічної діяльності – на 17,9%.

Обсяги капітальних інвестицій закладів тимчасового розміщування й організації харчування зменшились на 32,6%, підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 24,3%, установ фінансової та страхової діяльності – на 17,7%, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном – на 17,5%, підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – на 7,0%. 

Капітальні інвестиції у житлове будівництво збільшились на 8,5% порівняно з січнем–груднем 2014р.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні 2016р. експорт товарів становив 2043,1 млн.дол. США, імпорт – 2338,1 млн.дол. Порівняно із січнем 2015р. експорт скоротився на 31,9% (на 955,0 млн.дол.), імпорт – на 23,0% (на 698,8 млн.дол.). Негативне сальдо становило 295,0 млн.дол. (у січні 2015р. також негативне – 38,8 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем 2015р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, насіння і плодів олійних рослин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 950,9 млн.дол., або 46,5% від загального обсягу експорту (у січні 2015р. – 1076,8 млн.дол., або 35,9%), та зменшився порівняно із січнем 2015р. на 125,9 млн.дол., або на 11,7%. Зокрема, зменшився обсяг поставок чорних металів, насiння і плодів олійних рослин, руд, шлаку і золи, залишків і відходів харчової промисловості, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, електричних машин, добрив, механічних машин, взуття, одягу та додаткових речей до одягу, текстильних.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Іспанії, Польщі та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, пластмас, полімерних матеріалів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, фармацевтичної продукції,  різноманітної хімічної продукції. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 963,0 млн.дол., або 41,2% від загального обсягу (у січні 2015р. - відповідно 1163,0 млн.дол. та 38,3%), та зменшився проти січня 2015р. на 200,0 млн.дол., або на 17,2%. Скоротились поставки палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, електричних машин, різноманітної хімічної продукції, зернових культур, пластмас, полімерних матеріалів, ефiрних олій, паперу та картону.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні–лютому 2016р. становив 161,9 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–лютим 2015р. склав 93,8%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–лютому 2016р. становив 164,7 млрд.грн, що складає 98,3% від обсягу січня–лютого 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,7%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–лютому 2016р. становив 78,5 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 0,6% менше від обсягу січня–лютого 2015р.

 

Транспорт

 

У січні–лютому 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 45,6 млрд.ткм, або 102,5% від обсягу січня–лютого 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 88,9 млн.т вантажів, що становить 102,8% від обсягу січня–лютого 2015р.

У січні–лютому 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 41,0 млн.т вантажів, що на 2,1% більше, ніж у січні–лютому 2015р. Перевезення кам’яного вугілля збільшилося на 7,3%, коксу – на 7,5%, чорних металів – на 9,4%, цементу – на 16,2%, нафти і нафтопродуктів – на 19,3%. Разом з цим  перевезення лісових вантажів знизилося на 59,9%, будівельних матеріалів – на 32,9%, брухту чорних металів – на 29,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 4,5%, залізної та марганцевої руди – на 4,4%, зерна та продуктів перемелу – на 2,3%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 4,6 млрд.ткм, який зменшився на 0,8% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 18,7 млн.т вантажів, що на 1,2% менше, ніж за січень–лютий 2015р.

Водним транспортом за січень–лютий 2016р. перевезено вантажів у обсязі 0,5 млн.т, що на 18,8% менше, ніж за січень–лютий 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 97,7%. Порівняно з січнем–лютим 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 17,7%.

Магістральними трубопроводами у січні–лютому 2016р. транспортовано 20,0 млн.т вантажів, що на 15,6% більше, ніж за січень–лютий 2015р. Так, перекачка газу зросла на 19,2%, аміаку – на 38,4%. Транзит аміаку зріс на 38,4%, газу – на 59,1%. Разом з цим перекачка та транзит нафти скоротилися на 5,9% і на 4,4% відповідно.

У січні–лютому 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 31,4 млн.ткм, що на 3,8% менше, ніж за січень–лютий 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 11,0 тис.т вантажів, що на 10,9% більше, ніж за січень–лютий 2015р.

У січні–лютому 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 14,0 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 755,2 млн. пасажирів, що становить відповідно 99,0% та 92,5% від обсягу січня–лютого 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем–лютим 2015р. збільшилися на 1,0%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 326,2 млн. пасажирів, що на 15,3% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–лютому 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 22,9%. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 13,8%. Авіаційним транспортом перевезено 0,8 млн. пасажирів, що на 7,7% більше, ніж за січень–лютий 2015р. Міським електротранспортом перевезено 369,1 млн. пасажирів, що на 0,8% менше, ніж за січень–лютий 2015р.

 

Державна служба статистики України