Архів:  2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–березень 2016 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 березня 2016р. становила 42722,0 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2016р. чисельність населення зменшилася на 38,6 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (42,7 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (4,1 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні–лютому 2016р. становила 62,3 тис. осіб, померлих – 105,0 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років становила 18,1 млн. осіб, з яких 16,4 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 56,7%, а в працездатному віці – 64,7%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 9,1%, а працездатного віку – 9,5%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2016р. становила 467,5 тис. осіб, або більше ніж чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 80,6% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з лютим 2016р. зменшився на 0,2 в.п. і на кінець березня п.р. становив 1,7% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник зменшився на 0,3 в.п. та становив 2,5% населення працездатного віку, в міських поселеннях – на 0,1 в.п. і 1,4% відповідно.

У березні 2016р. зменшення обсягів зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у березні 2016р. порівняно з лютим п.р. збільшилася на 11,0 тис., або на 28,3%, і на кінець місяця становила 49,9 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець березня 2016р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (25,7% від загальної кількості заявлених вакансій), на кваліфікованих робітників з інструментом (16,8%), а найменший – на технічних службовців (3,7%) і на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (4,4%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні зменшилося зі 131 особи на кінець лютого 2016р. до 94 осіб на кінець березня п.р.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–березні 2016р. було працевлаштовано 102,0 тис. осіб (14,9% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у т.ч. у березні п.р. – 54,2 тис. осіб проти 28,4 тис. осіб у лютому п.р.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в березні 2016р., більше третини становили жінки або молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з лютим 2016р. збільшилася на 4,7 в.п. і в березні п.р. становила 9,6% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у березні 2016р., становила 425,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1566 грн, що на 13,6% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн).

 

Доходи населення

 

У січні–лютому 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4467 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 26,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльность, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, сільського господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 72% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у чотирьох із них заробітна плата перевищила середню по країні: м.Київ – 7491 грн, Донецька область – 5173 грн, Київська – 4554 грн та Дніпропетровська – 4503 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75% від середнього по економіці, спостерігався в Житомирській, Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 89,2%.

Незважаючи на зменшення (на 3,8%) у лютому п.р. заборгованості з виплати заробітної плати, сума боргу є більшою (на 7,1%) порівняно з 1 січня 2016р.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати збільшилася з початку року на 132,7 млн.грн, і на 1 березня п.р. становила 2013,4 млн.грн, що дорівнює 5,4% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2016р.

Упродовж січня–лютого п.р. заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств усе ще перевищує на 7,1%, або на 92,0 млн.грн, суму боргу на початок року і на 1 березня становить 1394,7 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (на 32,1 млн.грн), добуванні кам’яного та бурого вугілля (на 20,9 млн.грн), а також у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 20,3 млн.грн).

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 21 регіоні країни, при цьому найвагоміше – у Донецькій (на 29,6 млн.грн), Харківській (на 16,8 млн.грн) та Сумській (на 10,7 млн.грн) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 березня 2016р. становила 193,7 тис. осіб, або 2,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7199 грн, що в 1,6 раза перевищує середню заробітну плату за лютий 2016р.

 

Соціальний захист

 

У січні–лютому 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1051,8 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 673,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 378,8 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2016р. становила 1406,5 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 735,5 млн.грн, у сільській місцевості – 671,0 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2016р. становив 1356,0 грн.

Крім того, 48,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 8,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 39,6 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у лютому 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1431,9 грн.

У січні–лютому 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 93,1 млн.грн.

У лютому 2016р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 7,2 млрд.грн (103,4% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2016р. становила 7374,4 млн.грн, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1 місяць.

У лютому 2016р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 27,5% власників особових рахунків, газопостачання – 19,6%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  –  19,5%, вивезення побутових відходів – 19,3%, централізоване водопостачання та водовідведення – 16,0%.

 

Правопорушення

 (за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січняберезня 2016р. обліковано 203,5 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,7% становили злочини проти власності, 9,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,1% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,8% – злочини проти громадської безпеки та злочини проти правосуддя, 1,4% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, по 1,3% – злочини у сфері господарської діяльності та злочини проти громадського порядку та моральності.

Протягом січня–березня 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 498, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 617, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 120.

Кількість випадків крадіжок становила 106,4 тис., шахрайств – 18,6 тис., грабежів – 6,4 тис., розбоїв – 1,2 тис., хабарництва – 0,9 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 175 осіб, які скоїли злочин у складі 42 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 42 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–березні 2016р. становила 148,8 тис. осіб, із числа яких 56,2 тис. – жінки, 9,4 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 1,7 тис. – неповнолітні та 0,8 тис. осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,8%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 38,7% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 3,4 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 2,3 тис. осіб, із числа яких 45,6% було умисно вбито; 24,9% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 7,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 17,1 тис., з них жінки – 2 тис., неповнолітні – 0,6 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 34,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 15,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,9% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 67,1%, безробітних – 12,4%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2016р. становив 101,5% (у відповідному періоді попереднього року – 120,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,8%. Найбільше (на 8,0% та 7,4%) зросли ціни на фрукти та продукти переробки зернових. На 6,6–1,7% стали дорожчими масло, молоко та молочні продукти, овочі, соняшникова олія, риба та продукти з риби, хліб. Водночас суттєво (на 39,6%) знизилися ціни на яйця; на 5,7–1,9% подешевшали сало, рис, м’ясо та м’ясопродукти.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 3,9%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на електроенергію на 25,2%, водопостачання на 15,0%, каналізацію на 6,5%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 0,6%, в першу чергу через подорожчання автомобілів на 4,4% та перевезень залізничним транспортом на 4,2%. У той же час відбулося зниження цін на паливо та мастила на 0,7%.

Послуги освіти стали дорожчими на 4,5% головним чином через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 15,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–березні 2016р. становив 104,4% (у відповідному періоді попереднього року – 118,5%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 10,4%, переробній промисловості – на 4,0%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,7%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–лютому 2016р. становив 99,4% (у відповідному періоді попереднього року – 107,4%).

У будівництві будівель зафіксовано зниження цін на 0,8%, інженерних споруд – на 0,1%.

 

Промисловість

 

У січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. індекс промислової продукції становив 103,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 4,2%, зокрема, у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 14,6%, металевих руд – на 3,9%. Водночас у добуванні сирої нафти та природного газу обсяги продукції зменшилися на 2,5%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 5%. У січні–березні 2016р. видобуто 4,9 млрд.м3 природного газу, 412 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 16,6 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 7,5 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 104,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів приріст продукції становив 0,7%, зокрема, у виробництві мяса та мясних продуктів – на 1%, напоїв – 7,2%, тютюнових виробів – 13,1%. При цьому в переробленні та консервуванні фруктів і овочів випуск продукції зменшився на 6%, виробництві олії та тваринних жирів – на 0,8%, молочних продуктів – на 3,4%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 4,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,5%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 5,8%. З початку 2016р. вироблено 9,6 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 58,6 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 175 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 52,5 тис.т виробів ковбасних, 5,7 тис.т овочів консервованих натуральних, 2,0 тис.т овочів, фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 988 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 224 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 19,7 тис.т масла вершкового, 18,2 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 26,3 тис.т сирів жирних, 0,9 млн.дал коньяку, бренді, 5,2 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 34,5 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 16,9 млн.дал напоїв безалкогольних, 22,0 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 103,3%, у т.ч. у текстильному виробництві – 108,7%, виробництві одягу – 102%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 99,1%. За 3 місяці 2016р. вироблено 22,4 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 705 тис. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 20,1 млн. пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 5,9 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 3,2%, зокрема у виробництві паперу та паперових виробів – на 10,5%. Водночас у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяги продукції зросли на 9,8%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 2,7%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 22,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 93,2%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 101,7%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 106,2%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 75,4%. За І квартал 2016р. вироблено 2,5 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 554 тис.т N аміаку безводного, 274 тис.т N сечовини, 11,5 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 4,6 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 38,5 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 1,1 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 7,9%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 103,9%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 111,1%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 100,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 10,1%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 15,6%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 16,2%, готових металевих виробів – на 11,3%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції зменшився на 22,6%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 12,1%. З початку 2016р. виплавлено 5,8 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 6,1 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 3,2 млн.т прокату готового чорних металів, 210 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 104%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 118,3%, електричного устатковання – 107,9%, машин і устатковання загального призначення – 84,9%, для сільського та лісового господарства – 102,1%, металургії – 89,2% та для добувної промисловості та будівництва – 105,5%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 112%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 121,8%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 107,1%. За 3 місяці 2016р. вироблено 99,7 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 1237 тракторів для сільського та лісового господарства, 267 верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 1066 валків до прокатних станів, 4,5 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів, 320 вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 0,6%. У І кварталі 2016р. вироблено 44,7 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 22,8 млрд.кВт·год, тепловими – 19,4 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січніберезні  2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 98,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 98,6%, господарствах населення – 98,1%.   

За січень–березень  п.р. реалізовано на забій 794 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,8% більше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 2,0 млн.т молока (на 1,0% менше) та 3,4 млрд.шт яєць (на 18,5% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 38%, 67% та 39%.

За розрахунками, на 1 квітня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 4,2 млн. голів (на 3,2% менше, ніж на 1 квітня 2015р.), у т.ч. корів – 2,2 млн (на 3,9% менше), свиней – 7,3 млн (на 2,6% менше), овець і кіз – 1,6 млн (на 4,5% менше), птиці всіх видів – 186,3 млн. голів (на 4,2% менше). У господарствах населення утримувалось 68,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,8%; свиней – 47,7%, овець і кіз – 86,6%, птиці всіх видів – 42,9%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції у січні–березні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 26,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 42%, продукції тваринництва – збільшився на 5,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–березень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 13,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 13,5%, тваринництва – на 13,0%. У березні порівняно з лютим 2016р. середні ціни реалізації аграрної продукції збільшилися на 2,1%, у т.ч. рослинництва – на 1,0%, тваринництва – на 7,5%.

На 1 квітня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 12,9 млн.т зерна (на 20,0% менше проти 1 квітня 2015р.), у т.ч. 6,3 млн.т пшениці, 1,1 млн.т ячменю, 4,9 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 6,8 млн.т зерна (на 23,0% менше), у т.ч. 3,2 млн.т пшениці, 0,8 млн.т ячменю, 2,4 млн.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 6,1 млн.т зерна (на 16,5% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 2,7 млн.т (на 5,1% менше, ніж на 1 квітня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,4 млн.т (на 17,2% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 1,3 млн.т (на 13,4% більше, ніж торік).

 

Будівництво

 

У січні–березні 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 10,0 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 101,9%.

Будівництво інженерних споруд зросло на 4,9%, а також нежитлових будівель – на 4,1%. Водночас будівництво будівель скоротилось на 0,4%, у т.ч. житлових – на 3,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 85,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 6,5% та 8,5% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Полтавської та Одеської областей) виконано 64,4% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–лютому 2016р. експорт товарів становив 4722,0 млн.дол. США, імпорт – 5453,0 млн.дол. Порівняно із січнем–лютим 2015р. експорт скоротився на 21,3% (на 1274,6 млн.дол.), імпорт – на 12,8% (на 798,5 млн.дол.). Негативне сальдо становило 731,0 млн.дол. (у січні-лютому 2015р. також негативне – 254,9 млн.дол.).

            У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–лютим 2015р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин, насіння і плодів олійних рослин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 2097,6 млн.дол., або 44,4% від загального обсягу експорту (у січні–лютому 2015р. – 2143,0 млн.дол., або 35,7%), та зменшився порівняно із січнем–лютим 2015р. на 45,4 млн.дол., або на 2,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Китаю, Туреччини, Єгипту та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Іспанії, Угорщини, Індії та Німеччини, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Єгипту, Туреччини, Російської Федерації, Китаю, Італії, Польщі, Нідерландів.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмас, полімерних матеріалів, різноманітної хімічної продукції, фармацевтичної продукції. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 2454,0 млн.дол., або 45,0% від загального обсягу (у січні–лютому 2015р. - відповідно 2501,7 млн.дол. та 40,0%), та зменшився проти січня–лютого 2015р. на 47,7 млн.дол., або на 1,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі та США.

Проти січня–лютого 2015р. імпорт товарів збільшився з Італії, Франції, США, Туреччини та Білорусі, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації, Китаю та Німеччини.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні–березні 2016р. становив 280,2 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем–березнем 2015р. склав 98,8%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–березні 2016р. становив 255,1 млрд.грн, що на 1,6% більше від обсягу січня–березня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–березні 2016р. становив 121,9 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 3,6% більше від обсягу січня–березня 2015р.

 

Транспорт

 

У січні–березні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 72,6 млрд.ткм, або 104,2% від обсягу січня–березня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 140,8 млн.т вантажів, що становить 104,1% від обсягу січня–березня 2015р.

У січні–березні 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 65,4 млн.т вантажів, що на 4,0% більше, ніж у січні–березні 2015р. Перевезення лісових вантажів збільшилось на 2,1%, зерна та продуктів перемелу – на 4,5%, цементу – на 7,4%, кам’яного вугілля – на 12,2%, чорних металів – на 16,6%, нафти і нафтопродуктів – на 19,2%, коксу – на 20,3.  Разом з цим  перевезення брухту чорних металів знизилося на 35,6%, будівельних матеріалів – на 30,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 2,2%, залізної та марганцевої руди – на 2,1%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 7,8 млрд.ткм, який зріс на 1,0% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 32,1 млн.т вантажів, що на 2,7% більше, ніж за січень–березень 2015р.

Водним транспортом за січень–березень 2016р. перевезено вантажів у обсязі 1,0 млн.т, що на 7,5% більше, ніж за січень–березень 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 74,8%. Порівняно з січнем–березнем 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 14,4%.

Магістральними трубопроводами у січні–березні 2016р. транспортовано 29,3 млн.т вантажів, що на 13,0% більше, ніж за січень–березень 2015р. Так, перекачка аміаку зросла на 17,8%, газу – на 19,5%. Транзит аміаку зріс на 17,8%, газу – на 51,7%. Разом з цим перекачка та транзит нафти скоротилися на 19,4% і на 19,6% відповідно.

У січні–березні 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 51,4 млн.ткм, що на 5,7% менше, ніж за січень–березень 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 16,6 тис.т вантажів, що на 1,7% менше, ніж за січень–березень 2015р.

У січні–березні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 22,1 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1189,8 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,4% та 93,9% від обсягу січня–березня 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшилися на 0,9%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 505,6 млн. пасажирів, що на 12,5% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–березні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 23,4%. Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 5,4%. Авіаційним транспортом перевезено 1,3 млн. пасажирів, що на 10,7% більше, ніж за січень–березень 2015р. Міським електротранспортом перевезено 592,3 млн. пасажирів, що на 0,9% менше, ніж за січень–березень 2015р.

 

Державна служба статистики України