Архів:  2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–квітень 2016 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня 2016р. становила 42708,6 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2016р. чисельність населення зменшилася на 51,9 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (57,7 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (5,8 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні–березні 2016р. становила 97,7 тис. осіб, померлих – 155,4 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2016р. становила 434,7 тис. осіб, або більше ніж чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 78,0% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з березнем 2016р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець квітня п.р. становив 1,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник зменшився на 0,3 в.п. та становив 2,2% населення працездатного віку, а в міських поселеннях він залишився на рівні попереднього місяця (1,4% населення працездатного віку).

У квітні 2016р. зменшення обсягів зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Волинської області.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2016р. порівняно з березнем п.р. зменшилася на 10,3 тис., або на 20,7%, і на кінець місяця становила 39,6 тис.

За останніми даними, у загальній кількості вакансій кожна третя була в сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві,  кожна шоста – в переробній промисловості, кожна восьма – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець квітня 2016р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (18,9% від загальної кількості заявлених вакансій), на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (18,6%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,8%) і технічних службовців (4,1%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні збільшилося з 94 осіб на кінець березня 2016р. до 110 осіб на кінець квітня п.р.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–квітні 2016р. було працевлаштовано 164,6 тис. осіб (21,7% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у т.ч. у квітні п.р. – 62,6 тис. осіб проти 54,2 тис. осіб у березні п.р.

За останніми даними, близько двох третин (66,4%) зареєстрованих безробітних отримали роботу на підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, а також переробної промисловості.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у квітні 2016р., 39,5% становили жінки, 32,8% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з березнем 2016р. збільшилася на 2,0 в.п. і у квітні п.р. становила 11,6% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у квітні 2016р., становила 376,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1472 грн, що на 6,8% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн).

 

Доходи населення

 

У січні–березні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4618 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 26,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,5 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, сільського господарства, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 73% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 7768 грн, Донецька область – 5495 грн та Київська – 4667 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75% від середнього по економіці, спостерігався в Житомирській, Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 93,2%.

Незважаючи на зменшення (на 3,2%) у березні п.р. заборгованості з виплати заробітної плати, сума боргу все ще є більшою (на 3,6%) порівняно з 1 січня 2016р.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати збільшилася з початку року на 68,3 млн.грн і на 1 квітня п.р. становила 1949,0 млн.грн, що дорівнює 4,9% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2016р.

Упродовж січня–березня п.р. заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств зменшилася на 2,2%, або на 28,9 млн.грн, порівняно з початком року і на 1 квітня становила 1273,8 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у добуванні кам’яного та бурого вугілля (на 83,9 млн.грн), виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (на 30,7 млн.грн), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 8,1 млн.грн), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 7,1 млн.грн), а також фінансовій і страховій діяльності (на 7,0 млн.грн).

Зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 8 регіонах країни, при цьому найвагоміше – у Донецькій (на 35,3 млн.грн), Луганській (на 33,0 млн.грн), Одеській (на 25,5 млн.грн), Дніпропетровській (на 19,1 млн.грн) та Львівській (на 18,3 млн.грн) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 квітня 2016р. становила 178,8 тис. осіб, або 2,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7126 грн, що в 1,4 раза перевищує середню заробітну плату за березень 2016р.

 

Соціальний захист

 

У січні–березні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1382,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 909,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 473,2 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–березні 2016р. становила 1802,2 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 976,1 млн.грн, у сільській місцевості – 826,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2016р. становив 1196,6 грн.

Крім того, 64,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 11,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 52,9 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у березні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1419,5 грн.

У січні–березні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 181,9 млн.грн.

У березні 2016р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 7,8 млрд.грн (109,5% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня 2016р. становила 4329,0 млн.грн, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1 місяць.

У березні 2016р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 27,1% власників особових рахунків, газопостачання – 19,3%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  –  19,2%, вивезення побутових відходів – 18,4%, централізоване водопостачання та водовідведення – 16,7%.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січняквітня 2016р. обліковано 264,9 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,8% становили злочини проти власності, 9,7% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,1% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,8% – злочини проти громадської безпеки та злочини проти правосуддя, по 1,3% – злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти громадського порядку та моральності та злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Протягом січня–квітня 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 691, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 797, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 147.

Кількість випадків крадіжок становила 138,9 тис., шахрайств – 24,1 тис., грабежів – 8,5 тис., розбоїв – 1,6 тис., хабарництва – 1,1 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 200 осіб, які скоїли злочин у складі 48 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 48 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–квітні 2016р. становила 194,5 тис. осіб, із числа яких 73,3 тис. – жінки, 12,4 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 2,4 тис. – неповнолітні та 1,1 тис. осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,6%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 38,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 4,5 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 2,8 тис. осіб, із числа яких 44,8% було умисно вбито; 25,7% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 7,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 25,8 тис., з них жінки – 2,9 тис., неповнолітні – 1,1 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 33,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 14,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,6% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 66,4%, безробітних – 12,4%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2016р. становив 105,1% (у відповідному періоді попереднього року – 137,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,9%. Найбільше (на 13,1%) зросли ціни на продукти переробки зернових. На 8,8–1,9% стали дорожчими фрукти, масло, молоко та молочні продукти, соняшникова олія, риба та продукти з риби, макаронні вироби, хліб. Водночас суттєво (на 48,8%) знизилися ціни на яйця; на 8,7–1,1% подешевшали сало, рис, цукор, м’ясо та м’ясопродукти.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 24,8%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на природний газ на 48,4%, електроенергію на 25,2%, водопостачання на 15,5%.

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 4,6%, у т.ч. амбулаторні послуги – на 5,0%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 4,8%, послуги лікарень – на 3,4%.

Ціни на транспорт підвищилися на 3,0% в першу чергу через подорожчання перевезень залізничним транспортом на 7,7%, палива та мастил на 4,6%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–квітні 2016р. становив 108,2% (у відповідному місяці попереднього року – 123,2%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 24,9%, переробній промисловості – на 6,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,7%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–березні 2016р. становив 100,3% (у відповідному періоді попереднього року – 115,8%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано підвищення цін на 1,4%, у будівництві будівель відбулося зниження цін на  0,2%.

 

Промисловість

 

У січні–квітні 2016р. порівняно із січнем–квітнем 2015р. індекс промислової продукції становив 103,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 3,9%, зокрема, у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 13,9%, металевих руд – на 3,1%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 1,6%. Водночас у добуванні сирої нафти та природного газу обсяги продукції зменшилися на 2,7%. За 4 місяці 2016р. видобуто 6,6 млрд.м3 природного газу, 552 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 21,9 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 10,0 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 104,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 1%, зокрема, у виробництві мяса та мясних продуктів – 1,4%, олії та тваринних жирів – 2,5%, напоїв – 3,2%, тютюнових виробів – 12,5%. При цьому в переробленні та консервуванні фруктів і овочів випуск продукції зменшився на 2,8%, молочних продуктів – на 1,9%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 4,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,2%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 8%. У січні–квітні 2016р. вироблено 14,0 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 81,3 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 234 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 70,6 тис.т виробів ковбасних, 7,5 тис.т овочів консервованих натуральних, 2,8 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 1,3 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 299 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 28,4 тис.т масла вершкового, 24,5 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 36,0 тис.т сирів жирних, 0,9 млн.дал коньяку, бренді, 6,1 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 52,6 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 30,7 млн.дал напоїв безалкогольних, 29,6 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 104,6%, у т.ч. у текстильному виробництві – 109,4%, виробництві одягу – 102,9%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 102,3%. З початку 2016р. вироблено 29,6 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 975 тис. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 27,4 млн. пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 8,2 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 2,1%, зокрема у виробництві паперу та паперових виробів – на 9,2%. Водночас у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяги продукції зросли на 5,4%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 5,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 23,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 95%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 100,3%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 115,2%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 79,8%. За січень–квітень 2016р. вироблено 3,2 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 702 тис.т N аміаку безводного, 362 тис.т N сечовини, 19,6 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 5,2 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 52,5 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 1,7 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 9,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,8%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 110,9%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 105%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 11,5%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 15,7%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 20,5%, готових металевих виробів – на 15,3%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції зменшився на 18,7%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 13,9%. За 4 місяці 2016р. виплавлено 7,9 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 8,3 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 4,4 млн.т прокату готового чорних металів, 290 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 103%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 106%, електричного устатковання – 102,6%, машин і устатковання загального призначення – 85,5%, для сільського та лісового господарства – 112,6%, металургії – 96,4% та для добувної промисловості та будівництва – 100,7%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 118,9%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 116,3%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 109,2%. З початку 2016р. вироблено 126 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 1724 трактори для сільського та лісового господарства, 372 верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 1362 валки до прокатних станів, 7,3 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів, 637 вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 0,6%. У січні–квітні 2016р. вироблено 57,2 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 29,1 млрд.кВт·год, тепловими – 24,3 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–квітні  2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 98,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 98,4%, господарствах населення – 98,2%.   

За січень–квітень  п.р. реалізовано на забій 1,1 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,6% більше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 2,9 млн.т молока (на 0,9% менше) та 4,8 млрд.шт яєць (на 17,5% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 39%, 70% та 44%.

За розрахунками, на 1 травня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,3 млн. голів (на 3,3% менше, ніж на 1 травня 2015р.), у т.ч. корів – 2,2 млн (на 3,8% менше), свиней – 7,1 млн (на 4,1% менше), овець і кіз – 1,7 млн (на 3,5% менше), птиці всіх видів – 192,7 млн. голів (на 4,7% менше). У господарствах населення утримувалось 69,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,8%; свиней – 47,7%, овець і кіз – 87,3%, птиці всіх видів – 44,4%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–квітні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 22%, у т.ч. продукції рослинництва – на 36%, продукції тваринництва – збільшився на 7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–квітень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 9,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 14%, тваринництва – на 6%. У квітні  порівняно з березнем п.р. середні ціни реалізації продукції рослинництва і тваринництва збільшилися на 3%.

На 1 травня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 10,4 млн.т зерна (на 19,5% менше проти 1 травня 2015р.), у т.ч. 5,0 млн.т пшениці, 0,8 млн.т ячменю, 4,2 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 5,1 млн.т зерна (на 28,4% менше), у т.ч. 2,3 млн.т пшениці, 0,6 млн.т ячменю, 1,9 млн.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 5,3 млн.т зерна (на 8,3% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 2,0 млн.т (на 6,9% менше, ніж на 1 травня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,0 млн.т (на 24,2% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 1,0 млн.т (на 19,8% більше, ніж торік).

 

Будівництво

 

У січні–квітні 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 14,6 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 108,5%.

Будівництво інженерних споруд зросло на 10,6%, будівництво будівель – на 6,9%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 2,5% та 13,4% відповідно.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 84,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 6,8% та 8,4% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Полтавської областей) виконано 64,8% загального обсягу будівництва.

У січні–березні 2016р. в країні прийнято в експлуатацію 1839,0 тис.м2 загальної площі житла, з яких 143,6 тис.м2 (або 7,8% загального обсягу житла) відповідно до Порядку (норма, яка давала можливість прийняти в експлуатацію самочинно побудовані об’єкти, відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 79 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2015 за № 547/26992, припинила дію відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" 31 грудня 2015р. року. При цьому статистичні дані за січеньберезень 2016р. містять інформацію щодо об’єктів самочинного будівництва, документи на прийняття в експлуатацію яких видали органи Держархбудконтролю України наприкінці 2015р.). Переважну частину (54,8%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 44,8% – у будинках із двома й більше квартирами та 0,4% – у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні−березні 2016р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 13,5%, при цьому без урахування площі, прийнятої відповідно до Порядку, − на 4,6%.  

За рахунок коштів державного бюджету в січні−березні 2016р. прийнято в експлуатацію 6,1 тис.м2 загальної площі житла (0,3% від загального обсягу), що на 0,3% менше рівня відповідного періоду попереднього року.

Серед інших об’єктів соціальної сфери у січні–березні 2016р.   прийнято в експлуатацію: загальноосвітні навчальні заклади на 0,4 тис.од (учнівських місць), дошкільні навчальні заклади на 0,6 тис.од (місць), амбулаторно-поліклінічні заклади на 0,6 тис. раз (відвідувань за зміну), лікарні на 124 шт (ліжок), будинки відпочинку та пансіонати на  80 од (місць) тощо.

У січні–березні 2016р. прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких газова свердловина з розвідувального буріння, магістральні газопроводи протяжністю 2,1 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 96,9 км, лінії електропередачі – 20,4 км, трансформаторні понижуючі підстанції напругою  35 кВ і вище потужністю 80032,5 тис.кВ∙А, електростанції потужністю 9,8 тис.кВт.

Збудовано магістральні залізничні нові колії та другі колії протяжністю по 3,0 км відповідно, мости автомобільні – 33,9 пог.м, перевантажувальні комплекси морських портів – на 2,5 млн.т вантажу.

Крім цього, на підприємствах харчової промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва 0,2 тис.т хлібобулочних виробів, 0,1 тис.т виробів сухарних, печива та здобних хлібобулочних виробів довготривалого зберігання, 0,2 тис.т макаронних виробів, 4,3 тис.т нерафінованої олії та 5,4 тис.т  маргарину і аналогічних продуктів тощо.

Прийнято в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема, приміщення для утримання великої рогатої худоби, свиней та овець (кількість скотомісць) на 0,7 тис.од, 0,8 тис.од та 0,2 тис.од відповідно, а також для птиці (кількість птахомісць) – на 55,0 тис.од, тваринницькі комплекси з вирощування та відгодівлі молодняку великої рогатої худоби та свиней – на 0,5 тис. голів та 1,4 тис. голів. Також прийнято в експлуатацію насіннєсховища та сховища для картоплі, овочів і фруктів (одночасного зберігання) на 1,3 тис.т та 1,1 тис.т відповідно, теплиці під склом площею 2,6 тис.м2, зерноочисні й зерноочисно-сушильні пункти на 205,7 тис.т та інші.

 

Капітальні інвестиції

 

За січень–березень 2016р. підприємствами та організаціями держави за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 51,6 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 0,7% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (95,6% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 46,9% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 44,2%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,5% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 9,6%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (17,0 млрд.грн, або 33,1%) освоєно підприємствами промислових видів діяльності, обсяги яких у січніберезні 2016р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли на 4,9%. Підприємства переробної промисловості збільшили обсяги капітальних інвестицій на 13,9%, із водопостачання, каналізації та поводження з відходами – на 18,3%. При цьому інвестиції підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скоротились на 5,6%, добувної промисловості і розроблення карєрів – на 6,6%.

У січні–березні 2016р. капітальні інвестиції закладів охорони здоровя та надання соціальної допомоги збільшились на 80,0%, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном – на 71,8%, підприємств сільського, лісового та рибного господарства – на 56,5%, закладів тимчасового розміщування й організації харчування – на 49,7%, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 49,0%, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – на 48,3%, закладів освіти – на 40,9%, установ професійної, наукової та технічної діяльності – на 12,3%, підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – на 11,6%, установ фінансової та страхової діяльності – на 8,7%.

Обсяги капітальних інвестицій підприємств діяльності у сфері інформації та телекомунікації скоротились на 74,7%, закладів мистецтва, спорту, розваги та відпочинку – на 39,2%, державного управління й оборони, обовязкового соціального страхування – на 4,8%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво зменшились на 3,5% порівняно із січнем–березнем 2015р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг з переробки давальницької сировини, які у І кварталі 2016р. становили в експорті 241,4 млн.дол. (у І кварталі 2015р. – 305,6 млн.дол.), в імпорті – 1,3 млн.дол. (у І кварталі 2015р. – 16,1 млн.дол.)) України у І кварталі 2016р. становив 9687,9 млн.дол. США, імпорту – 9777,0 млн.дол. Порівняно із І кварталом 2015р. експорт скоротився на 15,1%, імпорт – на 9,1%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 89,1 млн.дол. (у І кварталі 2015р. позитивне – 660,0 млн.дол.).

У І кварталі 2016р. експорт товарів становив 7718,5 млн.дол. США, імпорт – 8679,8 млн.дол. Порівняно із І кварталом 2015р. експорт скоротився на 18,5% (на 1756,5 млн.дол.), імпорт – на 9,3% (на 885,4 млн.дол.). Негативне сальдо становило 961,3 млн.дол. (у І кварталі 2015р. також негативне – 90,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із І кварталом 2015р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин, продуктів неорганічної хімії.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 3196,5 млн.дол., або 41,4% від загального обсягу експорту (у І кварталі 2015р. – 3286,2 млн.дол., або 34,7%), та зменшився порівняно із  І кварталом 2015р. на 89,7 млн.дол., або на 2,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Китаю, Єгипту, Туреччини та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини, Іспанії та Індії, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації, Туреччини, Італії, Єгипту, Китаю, Польщі, Нідерландів.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмас, полімерних матеріалів, різноманітної хімічної продукції, фармацевтичної продукції. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 3861,3 млн.дол., або 44,5% від загального обсягу (у І кварталі 2015р. - відповідно 3908,4 млн.дол. та 40,9%), та зменшився проти І кварталу 2015р. на 47,1 млн.дол., або на 1,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі та США.

Порівняно з І кварталом 2015р. імпорт товарів збільшився з Франції, Італії, Туреччини, США, Білорусі та Польщі, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації, Німеччини та Китаю.

За І квартал 2016р. експорт послуг становив 2210,8 млн.дол. США, імпорт – 1098,5 млн.дол. Порівняно із І кварталом 2015р. експорт скоротився на 1,5% (на 32,8 млн.дол.), імпорт – на 8,8% (на 105,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 1112,3 млн.дол. (за І квартал 2015р. також позитивне – 1039,7 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно із І кварталом 2015р. збільшилась частка трубопровідного транспорту, послуг з будівництва, комп’ютерних та інформаційних послуг. Натомість зменшилась частка послуг залізничного транспорту, послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, морського транспорту та телекомунікаційних послуг.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 689,7 млн.дол., або 31,2% від загального обсягу експорту (за І квартал 2015р. – 717,6 млн.дол., або 32,0%), та зменшився порівняно із І кварталом 2015р. на 27,9 млн.дол., або на 3,9%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були  Велика Британія, Німеччина, Кіпр та Польща.

Серед інших країн світу найбільше експорт послуг надавався Російській Федерації, США, Швейцарії, Об’єднаним Арабським Еміратам, Туркменістану та Вірґінським Островам (Брит.).

У загальному обсязі імпорту послуг збільшилась частка державних та урядових, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності, послуг зі страхування. Зменшилась частка послуг, пов’язаних з подорожами, морського, повітряного транспорту, телекомунікаційних послуг, послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном та залізничного транспорту.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 480,1 млн.дол., або 43,7% від загального обсягу (за І квартал 2015р. обсяг імпорту становив відповідно 541,5 млн.дол. та 45,0%), та зменшився проти І кварталу 2015р. на 61,4 млн.дол., або на 11,3%.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Велика Британія, Кіпр, Німеччина, Польща, Словаччина та Австрія.

Серед інших країн світу найбільші послуги були одержані від США, Російської Федерації, Швейцарії, Китаю, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів.

У січні–березні 2016р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1,0 млрд.дол. США та вилучено 0,1 млрд.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 1 квітня 2016р. становив 42,8 млрд.дол., у розрахунку на одну особу населення – 1003,4 дол.

Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. Більше половини загального обсягу прямих інвестицій належить інвесторам із 3-х країн: Кіпру (25,6%), Нідерландів (13,4%), Німеччини (12,7%). У десятку найбільших інвесторів української економіки також входять: Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Вірґінські Острови (Брит.), Франція, Швейцарія та Італія.

На підприємствах промисловості зосереджено 30,9% загального обсягу прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 26,6%. У переробній промисловості суттєві обсяги унесено у підприємства металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів – 12,3%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 5,8%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 2,5%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 2,0%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 1,6%.

В установах фінансової та страхової діяльності акумульовано 26,6% прямих інвестицій, у підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,7%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 9,1%, у сфері інформації та телекомунікацій – 5,3%, професійної, наукової та технічної діяльності – 5,1%.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 квітня 2016р. становив 6,2 млрд.дол.

Прямі інвестиції з України здійснено до 47 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру (93,5%).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні–квітні 2016р. становив 388,6 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–квітнем 2015р. склав 99,9%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–квітні 2016р. становив 350,1 млрд.грн, що на 2,5% більше від обсягу січня–квітня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,7%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–квітні 2016р. становив 167,1 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 4% більше від обсягу січня–квітня 2015р.

 

Транспорт

 

У січні–квітні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 98,6 млрд.ткм, або 103,3% від обсягу січня–квітня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 191,4 млн.т вантажів, що становить 104,6% від обсягу січня–квітня 2015р.

У січні–квітні 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 89,8 млн.т вантажів, що на 3,6% більше, ніж у січні–квітні 2015р. Перевезення лісових вантажів збільшилось на 0,1%, зерна та продуктів перемелу – на 5,7%, нафти і нафтопродуктів – на 10,5%, кам’яного вугілля – на 10,6%, цементу – на 16,5%, чорних металів – на 17,3%, коксу – на 21,5%.  Разом з цим  перевезення брухту чорних металів знизилося на 27,6%, будівельних матеріалів – на 23,8%, хімічних і мінеральних добрив – на 7,8%, залізної та марганцевої руди – на 3,2%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 10,8 млрд.ткм, який зріс на 2,8% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 46,9 млн.т вантажів, що на 9,6% більше, ніж за січень–квітень 2015р.

Водним транспортом за січень–квітень 2016р. перевезено вантажів у обсязі 1,4 млн.т, що на 7,9% більше, ніж за січень–квітень 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 68,8%. Порівняно з січнем–квітнем 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 12,3%.

Магістральними трубопроводами у січні–квітні 2016р. транспортовано 36,2 млн.т вантажів, що на 8,2% більше, ніж за січень–квітень 2015р. Так, перекачка аміаку зросла на 12,7%, газу – на 14,5%. Транзит аміаку зріс на 12,7%, газу – на 38,7%. Разом з цим перекачка та транзит нафти скоротилися на 21,7% і на 22,3% відповідно.

У січні–квітні 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 72,2 млн.ткм, що відповідає рівню січня–квітня 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 24,7 тис.т вантажів, що на 11,3% більше, ніж за січень–квітень 2015р.

У січні–квітні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 30,4 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1615,5 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,2% та 93,0% від обсягу січня–квітня 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–квітнем 2015р. зменшилися на 0,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 675,7 млн. пасажирів, що на 14,9% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–квітні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 23,9%. Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 14,9%. Авіаційним транспортом перевезено 1,8 млн. пасажирів, що на 12,7% більше, ніж за січень–квітень 2015р. Міським електротранспортом перевезено 814,6 млн. пасажирів, що на 0,4% менше, ніж за січень–квітень 2015р.

 

Державна служба статистики України