Архів:  2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–травень 2016 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2016р. становила 42692,4 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2016р. чисельність населення зменшилася на 68,1 тис. осіб.

Порівняно із січнем–квітнем 2015р. обсяг природного скорочення зменшився на 8,3 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2016р. становила 128,5 тис. осіб, померлих – 202,9 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2016р. становила 416,4 тис. осіб, або чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 80,0% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно із квітнем 2016р. не змінився і на кінець травня п.р. становив 1,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник зменшився на 0,1 в.п. та становив 2,1% населення працездатного віку, в міських поселеннях – на 0,1 в.п. і 1,3% відповідно.

У травні 2016р. зменшення обсягів зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Волинської та Рівненської областей.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2016р. порівняно з квітнем п.р. збільшилася на 5,7 тис., або на 14,5%, і на кінець місяця становила 45,3 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець травня 2016р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (18,9% від загальної кількості заявлених вакансій), на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (16,3%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,9%) і технічних службовців (4,2%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні зменшилося із 110 осіб на кінець квітня 2016р. до 92 осіб на кінець травня п.р. (на кінець травня 2015р. – 97 осіб).

За сприяння державної служби зайнятості у січні–травні 2016р. було працевлаштовано 201,9 тис. осіб (24,7% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у т.ч. у травні п.р. – 37,3 тис. осіб проти 62,6 тис. осіб у квітні п.р.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у травні 2016р., 49,3% становили жінки, 34,9% молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з квітнем 2016р. зменшилася на 4,0 в.п. і в травні п.р. становила 7,6% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в травні 2016р., становила 239,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1498 грн, що на 3,3% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

 

Доходи населення

 

У січні–квітні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4686 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 25,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, освіти, сільського господарства, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 73% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 7879 грн, Донецька область – 5656 грн і Київська – 4731 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75% від середнього по економіці, спостерігався в Житомирській, Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 96,5%.

Упродовж січня–квітня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 1,7%, або на 31,6 млн.грн, і на 1 травня становила 1849,1 млн.грн, що дорівнює 4,6% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2016р.

Зменшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня–квітня п.р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зменшилася на 9,7% (на 126,3 млн.грн) і на 1 травня становила 1176,4 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у добуванні кам’яного та бурого вугілля (на 109,3 млн.грн), виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (на 30,6 млн.грн), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 12,7 млн.грн).

Зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 12 регіонах країни, при цьому найвагоміше – у Луганській (на 59,0 млн.грн), Донецькій (на 40,0 млн.грн), Одеській (на 29,0 млн.грн), Львівській (на 22,9 млн.грн) та Дніпропетровській (на 20,1 млн.грн) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 травня 2016р. становила 158,4 тис. осіб, або 2,0% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7429 грн, що в 1,5 раза перевищує середню заробітну плату за квітень 2016р.

 

Соціальний захист

 

У січні–квітні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1702,0 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 1109,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 592,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2016р. становила 2065,8 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 1148,6 млн.грн, у сільській місцевості – 917,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2016р. становив 825,1 грн.

Крім того, 163,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 39,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 123,9 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у квітні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1804,3 грн.

У січні–квітні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 222,0 млн.грн.

У квітні 2016р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5,9 млрд.грн (146,4% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець квітня 2016р. становила 6,3 млрд.грн, з оплати електроенергії – 2,8 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,3 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,6 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн. У той же час за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг  заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець квітня 2016р. була відсутня.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січнятравня 2016р. обліковано 319,7 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,8% становили злочини проти власності, 9,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,8% – злочини проти громадської безпеки та злочини проти правосуддя, по 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності та злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–травня 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 870, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 1025, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 202.

Кількість випадків крадіжок становила 168,2 тис., шахрайств – 27,8 тис., грабежів – 10,7 тис., розбоїв – 1,9 тис., хабарництва – 1,3 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 232 особи, які скоїли злочин у складі 58 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 58 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–травні 2016р. становила 236,9 тис. осіб, із числа яких 89,2 тис. – жінки, 15 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 2,9 тис. – неповнолітні та 1,4 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,8%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 38,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 5,8 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 3,4 тис. осіб, із числа яких 42,5% було умисно вбито; 27,2% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 8,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 34,9 тис., з них жінки – 4 тис., неповнолітні – 1,5 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 32,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 14,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,9% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 66,1%, безробітних – 12,3%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2016р. становив 105,2% (у відповідному періоді попереднього року – 140,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,1%. Найбільше (на 16,1% та 11,5%) зросли ціни на продукти переробки зернових і фрукти. На 8,2–1,8% стали дорожчими масло, молочні продукти, соняшникова олія, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, макаронні вироби. Водночас суттєво (на 46,2%) знизилися ціни на яйця; на 10,6–1,7% подешевшали сало, рис, овочі, цукор та свинина.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 22,3%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на природний газ на 42,0%, електроенергію на 25,2%, водопостачання на 15,8%, каналізацію на 7,2%.

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 5,2%, у т.ч. амбулаторні послуги – на 5,8%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 5,2%, послуги лікарень – на 4,4%.

Ціни на транспорт підвищилися на 5,9% в першу чергу через подорожчання палива та мастил на 10,7% та перевезень залізничним транспортом на 6,7%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–травні 2016р.  становив 113,9% (у відповідному періоді попереднього року – 122,7%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 49,5%, переробній промисловості – на 10,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 8,2%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–квітні 2016р. становив 102,7% (у відповідному періоді попереднього року – 117,9%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано підвищення цін на 4,5%, будівель – на  1,8%.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих і сільськогосподарських підприємств) за січень–березень 2016р. є негативним і становить 58,6 млрд.грн збитків (за аналогічний період минулого року цей показник також був негативним і становив 385,9 млрд.грн збитків).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 60,3%, отримано 97,5 млрд.грн прибутку, що на 20,7% менше, ніж за січень–березень 2015р.

Частка збиткових підприємств  порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась на 6,9 в.п. і становила 39,7%. Ними допущено 156,1 млрд.грн збитків, що в 3,3 раза менше, ніж за січень–березень попереднього року.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: операції з нерухомим майном (54,7%); транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (46,1%); тимчасове розміщування й організація харчування (45,0%); промисловість (42,1%); будівництво (41,9 %); інформація та телекомунікації (40,5%).

 

Промисловість

 

У січні–травні 2016р. порівняно із січнем–травнем 2015р. індекс промислової продукції становив 103,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 2,4%, зокрема, у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 9%, металевих руд – на 2%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 2,5%. Водночас у добуванні сирої нафти та природного газу обсяги продукції зменшилися на 2,9%. За 5 місяців 2016р. видобуто 8,2 млрд.м3 природного газу, 691 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 27,3 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 12,0 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 104,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 0,3%, зокрема, у виробництві м’яса та м’ясних продуктів 1,9%, олії та тваринних жирів – 4,3%, тютюнових виробів – 11,8%. При цьому в переробленні та консервуванні фруктів і овочів випуск продукції зменшився на 4,8%, молочних продуктів – на 1,9%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 6,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,4%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 6,2%, напоїв – на 2,6%. За січень–травень 2016р. вироблено 18,4 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 101 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 295 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 89,8 тис.т виробів ковбасних, 9,0 тис.т овочів консервованих натуральних, 3,3 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 1,7 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 382 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 38,9 тис.т масла вершкового, 30,3 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 47,6 тис.т сирів жирних, 1,0 млн.дал коньяку, бренді, 7,0 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 70,2 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 42,1 млн.дал напоїв безалкогольних, 37,9 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 103%, у т.ч. у текстильному виробництві – 108%, виробництві одягу – 101,3%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 100,4%. З початку 2016р. вироблено 36,0 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 1,2 млн. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 33,1 млн. пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 10,1 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 0,6%, зокрема у виробництві паперу та паперових виробів – на 6,7%. Водночас у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяги продукції зросли на 4%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 21,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 97,7%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 100,7%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 119,4%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 84,9%. У січні–травні 2016р. виготовлено 3,8 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 837 тис.т N аміаку безводного, 451 тис.т N сечовини, 28 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 6,3 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 67,3 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 2 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 7,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 107,3%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 110,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 105,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 10,7%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 14,7%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 21,3%, готових металевих виробів – на 13,5%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції зменшився на 18,3%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 13,3%. За 5 місяців 2016р. виплавлено 10,1 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 10,6 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 5,6 млн.т прокату готового чорних металів, 371 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 102,5%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 105,9%, електричного устатковання – 101%, машин і устатковання загального призначення – 85,8%, для сільського та лісового господарства – 113,5%, металургії – 103,8% та для добувної промисловості та будівництва – 97,5%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 121,5%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 113,0%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 109,4%. За січень–травень 2016р. вироблено 156 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 2089 тракторів для сільського та лісового господарства, 452 верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 1750 валків до прокатних станів, 9,3 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 0,5%. З початку 2016р. вироблено 69,1 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 34,8 млрд.кВт·год, тепловими – 29,3 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарської продукції у січнітравні  2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 98,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,5%, господарствах населення – 98,0%.   

За січень–травень  п.р. реалізовано на забій 1,3 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,4% більше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 4,0 млн.т молока (на 0,9% менше) та 6,4 млрд.шт яєць (на 14,7% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 38%, 72% та 47%.

За розрахунками, на 1 червня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,3 млн.голів (на 2,8% менше, ніж на 1 червня 2015р.), у т.ч. корів – 2,2 млн. (на 3,6% менше), свиней – 7,4 млн. (на 2,7% менше), овець і кіз – 1,7 млн. (на 3,4% менше), птиці всіх видів – 217,1 млн.голів (на 3,6% менше). У господарствах населення утримувалось 69,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,8%; свиней – 48,6%, овець і кіз – 87,6%, птиці всіх видів – 50,4%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції у січні–травні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 20,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 35%, а продукції тваринництва – збільшився на 11%. 

Середні ціни продажу продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–травень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16%, тваринництва – на 4%. У травні  п.р. порівняно з квітнем 2016р. середні ціни реалізації продукції сільського господарства збільшилися на 1,6%, у т.ч. рослинництва – на 1,9%, тваринництва – не змінилися.

На 1 червня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 8,0 млн.т зерна (на 20,4% менше проти 1 червня 2015р.), у т.ч. 3,9 млн.т пшениці, 0,7 млн.т ячменю, 3,1 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 3,9 млн.т зерна (на 31,6% менше), у т.ч. 1,7 млн.т пшениці, 0,5 млн.т ячменю, 1,4 млн.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 4,1 млн.т зерна (на 5,9% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 1,4 млн.т (на 9,9% менше, ніж на 1 червня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,6 млн.т (на 25,2% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 0,8 млн.т (на 8,8% більше, ніж торік).

 

Будівництво

 

У січні–травні 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 19,5 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 109,3%.

Будівництво будівель зросло на 9,3%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 6,7% та 13,1% відповідно, інженерних споруд – на 9,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 84,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 7,0% та 8,6% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Полтавської областей) виконано 64,7% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–квітні 2016р. експорт товарів становив 10813,1 млн.дол. США, імпорт – 11693,8 млн.дол. Порівняно із січнем–квітнем 2015р. експорт скоротився на 13,9% (на 1742,9 млн.дол.), імпорт – на 6,6% (на 819,8 млн.дол.). Негативне сальдо становило 880,7 млн.дол. (у січні–квітні 2015р. позитивне – 42,4 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–квітнем 2015р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 4314,7 млн.дол., або 39,9% від загального обсягу експорту (у січніквітні 2015р. – 4285,7 млн.дол., або 34,1%), та збільшився порівняно із січнемквітнем 2015р. на 29,0 млн.дол., або на 0,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Китаю, Єгипту, Туреччини та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини, Іспанії, Індії, Німеччини, Нідерландів та Польщі, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації, Туреччини, Італії, Китаю, Єгипту.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмас, полімерних матеріалів, різноманітної хімічної продукції, фармацевтичної продукції. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 5240,6 млн.дол., або 44,8% від загального обсягу (у січніквітні 2015р. - відповідно 5133,1 млн.дол. та 41,0%), та збільшився проти січняквітня 2015р. на 107,5 млн.дол., або на 2,1%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

Порівняно з січнемквітнем 2015р. імпорт товарів збільшився з Франції, Італії, Туреччини, США, Польщі, Білорусі та Китаю, з решти найбільших країн-партнерів, Російської Федерації та Німеччини, зменшився.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні–травні 2016р. становив 525,9 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем–травнем 2015р. збільшився на 2,8%.

Оборот роздрібної торгівлі у січні–травні 2016р. становив 435,6 млрд.грн, що на 1,8% більше від обсягу січня–травня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–травні 2016р. становив 207,2 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 2,9% більше від обсягу січня–травня 2015р.

 

Транспорт

 

У січні–травні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 126,1 млрд.ткм, або 102,8% від обсягу січня–травня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 241,2 млн.т вантажів, що становить 104,2% від обсягу січня–травня 2015р.

У січні–травні 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 114,1 млн.т вантажів, що на 2,0% більше, ніж у січні–травні 2015р. Перевезення зерна та продуктів перемелу збільшилось на 4,8%,  кам’яного вугілля – на 6,0%, нафти і нафтопродуктів – на 7,5%, цементу – на 9,6%, чорних металів – на 16,6%, коксу – на 21,6%.  Разом з цим  перевезення брухту чорних металів знизилося на 25,6%, будівельних матеріалів – на 21,1%, хімічних і мінеральних добрив – на 9,0%, залізної та марганцевої руди – на 3,8%, лісових вантажів – на 3,7%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 14,1 млрд.ткм, який зріс на 5,8% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 60,7 млн.т вантажів, що на 13,4% більше, ніж за січень–травень 2015р.

Водним транспортом за січень–травень 2016р. перевезено вантажів у обсязі 1,9 млн.т, що на 2,4% більше, ніж за січень–травень 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 63,4%. Порівняно із січнем–травнем 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 13,4%.

Магістральними трубопроводами у січні–травні 2016р. транспортовано 43,8 млн.т вантажів, що на 8,0% більше, ніж за січень–травень 2015р. Так, перекачка аміаку, яка складалася тільки з транзиту, зросла на 9,7%, газу – на 14,4%. Транзит газу зріс на 34,4%. Разом з цим перекачка та транзит нафти скоротилися на 20,4% і на 20,8% відповідно.

У січні–травні 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 94,4 млн.ткм, що на 3,5% більше січня–травня 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 32,2 тис.т вантажів, що на 14,1% більше, ніж за січень–травень 2015р.

У січні–травні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 38,8 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2039,1 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,4% та 93,4% від обсягу січня–травня 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем–травнем 2015р. зменшилися на 0,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 845,8 млн. пасажирів, що на 14,7% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–травні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 25,3%. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 6,8%. Авіаційним транспортом перевезено 2,4 млн. пасажирів, що на 15,9% більше, ніж за січень–травень 2015р. Міським електротранспортом перевезено 1033,3 млн. пасажирів, що на 0,1% більше, ніж за січень–травень 2015р.

 

Державна служба статистики України