Архів:  2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–червень 2016 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 червня 2016р. становила 42673,9 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2016р. чисельність населення зменшилася на 86,6 тис. осіб.

Порівняно із січнем–травнем 2015р. обсяг природного скорочення зменшився на 8,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–травні 2016р. становила 159,5 тис. осіб, померлих – 252,6 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І квартал 2016р.) становила 17,8 млн. осіб, з яких 16,0 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,8 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 55,6%, а в працездатному віці – 63,4%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 9,9%, а працездатного віку – 10,3%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2016р. становила 388,9 тис. осіб, або майже чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 80,8% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з травнем 2016р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець червня п.р. становив 1,5% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник зменшився на 0,2 в.п. та становив 1,9% населення працездатного віку, в міських поселеннях він залишився на рівні попереднього місяця (1,3% населення працездатного віку).

У червні 2016р. зменшення обсягів зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у червні 2016р. порівняно з травнем п.р. зменшилася на 4,5 тис., або на 9,9%, і на кінець місяця становила 40,8 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець червня 2016р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (19,8% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,8%) і технічних службовців (4,4%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні збільшилося із 92 осіб на кінець травня 2016р. до 95 осіб на кінець червня п.р.

За сприяння державної служби зайнятості в січні–червні 2016р. було працевлаштовано 236,2 тис. осіб (27,2% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у т.ч. у червні п.р. – 34,3 тис. осіб проти 37,3 тис. осіб у травні п.р.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в червні 2016р., 53,5% становили жінки, 38,5% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з травнем 2016р. зменшилася на 0,3 в.п. і в червні п.р. становила 7,3% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в червні 2016р., становила 405,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1547 грн, що на 6,7% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

 

Доходи населення

 

У січні–травні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4746 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 25,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, освіти, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, а також сільського господарства і не перевищував 73% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 7920 грн, Донецька область – 5717 грн та Київська – 4781 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75,1% від середнього по економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 103,9%.

Упродовж січня–травня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 0,8%, або на 14,2 млн.грн, і на 1 червня становила 1866,5 млн.грн, що дорівнює 4,6% фонду оплати праці, нарахованому за травень 2016р.

Зменшення загальної суми заборгованості відбулося за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня–травня п.р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зменшилася на 8,9% (на 115,5 млн.грн) і на 1 червня становила 1187,2 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося в добуванні кам’яного та бурого вугілля (на 83,9 млн.грн), виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (на 30,5 млн.грн), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 17,1 млн.грн).

Зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 12 регіонах країни, при цьому найвагоміше – у Луганській (на 67,8 млн.грн), Дніпропетровській (на 29,8 млн.грн), Одеській (на 27,2 млн.грн), Львівській (на 22,1 млн.грн) та Донецькій (на 14,9 млн.грн) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 червня 2016р. становила 154,4 тис. осіб, або 2,0% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7689 грн, що більш ніж в 1,5 раза перевищує середню заробітну плату за травень 2016р.

 

Соціальний захист

 

У січні–травні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2290,3 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 1554,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 736,1 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–травні п.р. становила     2309,5 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 1311,2 млн.грн, у сільській місцевості – 998,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2016р. становив 414,5 грн.

Крім того, 258,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 60,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 198,2 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у травні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1827,1 грн.

У січні–травні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 307,9 млн.грн.

У травні 2016р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4,0 млрд.грн (121,6% нарахованих за цей період сум).

Разом з тим на кінець травня 2016р. залишається заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання –    5,5 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій –   2,4 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,7 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн. Водночас нараховані упродовж січня–травня 2016р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 11,4 млрд.грн). Залишки коштів призначених населенню субсидій на рахунках газопостачальних підприємств на кінець травня 2016р. повністю перекривали суми заборгованості за вищенаведеними видами житлово-комунальних послуг.

Крім того, у травні 2016р. населенням сплачено за електроенергію         1,5 млрд.грн, що становило 89,4% нарахованих за цей період сум. Заборгованість з оплати електроенергії на кінець травня становила 2,8 млрд.грн.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січнячервня 2016р. обліковано 369,6 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,8% становили злочини проти власності, 9,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,4% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,7% – злочини проти громадської безпеки та злочини проти правосуддя, по 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності та злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–червня 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1041, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 1235, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 229.

Кількість випадків крадіжок становила 194,3 тис., шахрайств – 31,1 тис., грабежів – 13,4 тис., розбоїв – 2,1 тис., хабарництва – 1,5 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 310 осіб, які скоїли злочин у складі 73 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 73 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–червні 2016р. становила         275,3 тис. осіб, із числа яких 103,6 тис. – жінки, 17,3 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 3,3 тис. – неповнолітні та 1,7 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,1%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 38,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 7,1 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 3,9 тис. осіб, із числа яких 40,3% було умисно вбито; 28,6% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 9,2% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 44,4 тис., з них жінки – 5,1 тис., неповнолітні – 2 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 32% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 14% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 11,1% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 65,6%, безробітних – 12,2%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червнем 2016р. становив 104,9% (у відповідному періоді попереднього року – 140,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,5%. Найбільше (на 21,0%) зросли ціни на продукти переробки зернових. На 10,6–2,5% стали дорожчими фрукти, масло, соняшникова олія, молочні продукти, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб. Водночас суттєво (на 44,8%) знизилися ціни на яйця; на 13,9–1,3% подешевшали сало, овочі, рис, цукор, свинина та молоко.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 22,4%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на природний газ на 42,0%, електроенергію на 25,2%, водопостачання на 16,4%, каналізацію на 7,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,5% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 6,4%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 5,4%, а також послуг лікарень на 4,8%.

Ціни на транспорт підвищилися на 7,2% в першу чергу через подорожчання палива та мастил на 13,7% і перевезень залізничним транспортом на 11,0%. Водночас на 1,3% знизилися ціни на автомобілі.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–червні 2016р. становив 113,9% (у відповідному періоді попереднього року – 123,4%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 46,5%, переробній промисловості – на 12,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,0%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–травні 2016р. становив 104,2% (у відповідному періоді попереднього року – 118,9%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 5,8%, будівель – на  3,5%.

 

Промисловість

 

У січні–червні 2016р. порівняно із січнем–червні 2015р. індекс промислової продукції становив 102%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 0,4%, зокрема, у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 4,7%, металевих руд – на 0,5%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 1,4%. Водночас у добуванні сирої нафти та природного газу обсяги продукції зменшилися на 4%. За І півріччя 2016р. видобуто 9,8 млрд.м3 природного газу, 822 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 32,5 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 13,8 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 0,2%, зокрема, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 6,9%, у виробництві молочних продуктів – на 1,5%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 6,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,3%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 3,4%, напоїв – на 4,8%. При цьому випуск продукції збільшився у виробництві мяса та мясних продуктів на 1,9%, олії та тваринних жирів – на 3,9%, тютюнових виробів – на 10,2%. За 6 місяців 2016р. вироблено 23,3 тис.т мяса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 122 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 354 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 109 тис.т виробів ковбасних, 14,6 тис.т овочів консервованих натуральних, 4,0 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 2,0 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 462 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 49,6 тис.т масла вершкового, 35,6 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 57,5 тис.т сирів жирних, 1,2 млн.дал коньяку, бренді, 8,0 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 89,9 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 56,6 млн.дал напоїв безалкогольних, 46,7 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 102,3%, у т.ч. у текстильному виробництві – 106,8%, виробництві одягу – 101,1%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 99,2%. У січні–червні 2016р. вироблено 41,8 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних,    1,5 млн. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 39,6 млн. пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 11,7 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшились на 1%, зокрема у виробництві паперу та паперових виробів – на 6%. Водночас у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяги продукції зросли на 0,9%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 5,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 16,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 99%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 102,9%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 118,1%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 86,9%. З початку 2016р. виготовлено 4,4 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 35,9 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 7,3 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 82,9 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 2,4 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 6,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 107,6%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 109,1%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 106,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 8,9%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 11,8%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 17,9%, готових металевих виробів – на 12,2%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції зменшився на 14,7%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 13,5%. За І півріччя 2016р. виплавлено 11,9 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 12,4 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 6,6 млн.т прокату готового чорних металів, 450 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 101,7%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 112,7%, електричного устатковання – 100,6%, машин і устатковання загального призначення – 85,2%, для сільського та лісового господарства – 111,8%, металургії – 103,3% та для добувної промисловості та будівництва – 101,7%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 119,6%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 109,3%, залізничних локомотивів і рухомого     складу – 101,2%. За 6 місяців 2016р. вироблено 183 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 2438 тракторів для сільського та лісового господарства, 542 верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 2239 валків до прокатних станів, 11,2 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів,   1,1 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 0,4%. За січень–червень 2016р. вироблено 80,8 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 40,2 млрд.кВт·год, тепловими – 34,8 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січнічервні  2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 99,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100,8%, господарствах населення – 98,9%. Індекс продукції рослинництва становив 111,5%, продукції тваринництва – 97,9%.

Під урожай 2016р. сільськогосподарські культури посіяно на площі     26,8 млн.га, з них у сільськогосподарських підприємствах – на 18,6 млн.га (69,3% загальних площ), у господарствах населення – на 8,2 млн.га (30,7%). Порівняно з 2015р. загальну посівну площу скорочено на 0,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 0,8%, у господарствах населення – її розширено на 0,2%.

Більше половини зайнятих посівами площ (53,6%) відведено під зернові та зернобобові культури – 14,3 млн.га (на 2,6% менше, ніж торік). Серед зернових культур розширено площі під зернобобовими (на 28,9%), сорго (на 23,8%), сумішшю колосових (на 21,1%), гречкою (на 12,3%), рисом (на 4,3%), кукурудзою (на 3,3%) та ячменем (на 1,7%) при скороченні посівів пшениці (на 9,5%), проса (на 8,6%), жита (на 5,4%) та вівса (на 1,2%).

Загальну площу під технічними культурами (8,7 млн.га) збільшено на  3,7%, у т.ч. площу цукрових буряків – на 55 тис.га (на 23,2%), соняшнику – на 800 тис.га (на 15,7%). Водночас площу під ріпаком скорочено на 226 тис.га (на 33,2%), під соєю – на 312 тис.га (на 14,4%).

Порівняно з 2015р. площа під картоплею та овоче-баштанними культурами (1,8 млн.га) збільшилася на 0,6%, площа під кормовими культурами (1,9 млн.га) – зменшилася на 2,7%.

Станом на 1 липня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 0,4 млн.га, що на 46,5% більше, ніж на початок липня 2015р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 1,4 млн.т (на 63,6% більше); у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 36,1 ц зерна (на 3,8 ц більше, ніж торік).

За січень–червень п.р. реалізовано на забій 1,6 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,0% більше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 5,1 млн.т молока (на 1,3% менше) та 7,9 млрд.шт яєць (на 13,8% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 36%, 73% та 49%.

За розрахунками, на 1 липня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 4,3 млн. голів (на 2,4% менше, ніж на 1 липня 2015р.), у т.ч. корів – 2,2 млн (на 3,5% менше), свиней – 7,5 млн (на 3,0% менше), овець і кіз – 1,7 млн (на 3,4% менше), птиці всіх видів – 234,4 млн. голів (на 4,5% менше). У господарствах населення утримувалось 69,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,9%; свиней – 48,9%, овець і кіз – 87,7%, птиці всіх видів – 55,0%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції в січні–червні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 21,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 36%, а продукції тваринництва – збільшився на 9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–червень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 17%, тваринництва – на 1%. У червні п.р. порівняно з травнем 2016р. середні ціни реалізації аграрної продукції зменшилися на 4%, у т.ч. рослинництва – на 3%, тваринництва – на 7,5%.

На 1 липня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 7,0 млн.т зерна (на 10,7% менше проти 1 липня 2015р.), у т.ч. 3,0 млн.т пшениці, 1,5 млн.т ячменю, 2,2 млн.т кукурудзи. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 3,6 млн.т зерна (на 19,9% менше), у т.ч. 1,4 млн.т пшениці, 0,9 млн.т ячменю, 1,1 млн.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 3,4 млн.т зерна (на 1,6% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 0,9 млн.т (на 15,5% менше, ніж на   1 липня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,4 млн.т (на 18,3% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 0,5 млн.т (на 12,6% менше, ніж торік).

    

Будівництво

 

У січні–червні 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 24,9 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 109,1%.

Будівництво інженерних споруд зросло на 7,0%, будівництво будівель – на 10,9%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 10,7% та 11,2% відповідно.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 83,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 7,4% та 8,8% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Полтавської областей) виконано 64,5% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–травні 2016р. експорт товарів становив 13693,7 млн.дол. США, імпорт – 14387,7 млн.дол. Порівняно із січнем–травнем 2015р. експорт скоротився на 11,5% (на 1781,1 млн.дол.), імпорт – на 6,2% (на 959,0 млн.дол.). Негативне сальдо становило 694,0 млн.дол. (у січні–травні 2015р. позитивне – 128,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем-травнем 2015р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив       5396,7 млн.дол., або 39,4% від загального обсягу експорту (у січнітравні 2015р. – 5165,5 млн.дол., або 33,4%), та збільшився порівняно із січнемтравнем 2015р. на 231,2 млн.дол., або на 4,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Китаю, Єгипту, Туреччини та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини, Іспанії, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Єгипту, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Італії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмас, полімерних матеріалів, різноманітної хімічної продукції, фармацевтичної продукції. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 6423,8 млн.дол., або 44,6% від загального обсягу (у січнітравні 2015р. - відповідно 6218,3 млн.дол. та 40,5%), та збільшився проти січнятравня 2015р. на 205,5 млн.дол., або на 3,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

Порівняно із січнемтравнем 2015р. імпорт товарів збільшився з Франції, Італії, Туреччини, США, Польщі, Китаю та Білорусі, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації та Німеччини.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні–червні 2016р. становив 635,5 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем–червнем 2015р. збільшився на 3,6%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–червні 2016р. становив 527,5 млрд.грн, що на 2,3% більше від обсягу січня–червня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–червні 2016р. становив 250,3 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 3,2% більше від обсягу січня–червня 2015р.

 

Транспорт

 

У січні–червні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 152,1 млрд.ткм, або 102,4% від обсягу січня–червня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 291,0 млн.т вантажів, що становить 103,9% від обсягу січня–червня 2015р.

У січні–червні 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 136,7 млн.т вантажів, що на 0,1% більше, ніж у січні–червні 2015р. Перевезення кам’яного вугілля збільшилося на 0,6%, зерна та продуктів перемелу – на 2,9%, нафти і нафтопродуктів, цементу – на 9,6%, чорних  металів – на 12,5%, коксу – на 15,7%.  Разом з цим  перевезення брухту чорних металів знизилося на 24,9%, будівельних матеріалів – на 19,7%, лісових вантажів – на 7,8%, хімічних і мінеральних добрив – на 5,4%, залізної та марганцевої руди – на 4,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 17,2 млрд.ткм, який зріс на 6,8% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 75,2 млн.т вантажів, що на 13,6% більше, ніж за січень–червень 2015р.

Водним транспортом за січень–червень 2016р. перевезено вантажів у обсязі 2,5 млн.т, що на 2,3% більше, ніж за січень–червень 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 57,4%. Порівняно із січнем–червнем 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 13,0%.

Магістральними трубопроводами у січні–червні 2016р. транспортовано 51,1 млн.т вантажів, що на 8,5% більше, ніж за січень–червень 2015р. Так, перекачка аміаку, яка складалася тільки з транзиту, зросла на 9,8%, газу – на 14,3%. Транзит газу зріс на 31,1%. Разом з цим перекачка та транзит нафти скоротилися на 16,8% і на 17,0% відповідно.

У січні–червні 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 116,1 млн.ткм, що на 11,9% більше січня–червня 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 38,9 тис.т вантажів, що на 18,3% більше, ніж за січень–червень 2015р.

У січні–червні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 48,2 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2414,3 млн. пасажирів, що становить відповідно 102,9% та 93,4% від обсягу січня–червня 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–червнем 2015р. зросли на 0,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,0 млрд. пасажирів, що на 12,4% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–червні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 24,6%. Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 25,0%. Авіаційним транспортом перевезено 3,3 млн. пасажирів, що на 19,1% більше, ніж за січень–червень 2015р. Міським електротранспортом перевезено 1,2 млрд. пасажирів, що на 2,4% менше, ніж за січень–червень 2015р.

 

Державна служба статистики України